Ad Hudler EV ERKEĞİ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ad Hudler EV ERKEĞİ 3"

Transkript

1 1

2 2

3 Ad Hudler EV ERKEĞİ 3

4 Can Yayınları: 1487 Çağdaş Dünya Edebiyatı: 607 Househusband, Ad Hudler Ad Hudler, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2003 Bu kitabın yayın hakları Jenny Meyer Literary Agency Ihc., New York aracılığıyla alınmıştır. 1. basım : 2005 Yayına Hazırlayan: Seçkin Selvi Kapak Tasarımı: Erkal Yavi Kapak Düzeni: Semih Özcan Dizgi: Serap Bertay Düzelti: Fulya Tükel Montaj: Mine Sarıkaya Kapak Baskı: Çetin Ofset İç Baskı ve Cilt: Şefik Matbaası ISBN CAN SANAT YAYINLARI LTD. ŞTİ. Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, İstanbul Telefon: (0212) Fax: e-posta: 4

5 Ad Hudler EV ERKEĞİ ROMAN İngilizce aslından çeviren ÜLKEM GÜRPINAR ÇORAPÇI CAN YAYINLARI 5

6 6

7 Carol a... 7

8 8

9 Güzel bir gün. Her ne ka dar ağır ateş te pi şen yu laf ezmesi gibi kasvetli ve uyuşuk bir gün olarak başladıysa da, öğle vakti Jo dan gelen telefondan sonra gitgide insana canlılık ka tan, hızlı de vir de çalışan bir ro bot tan çıkma püreye dönüştü. Beş kişilik bir yemeğin altından kalkabilir misin? Kim gelecek? Patronum ve adamları. Takvimime bir bakayım. Bu akşam demek istiyorum. Bu ak şam mı? Ya ni beş sa at son ra mı? Kusura bakma. Yapabilir misin acaba? Tabii yapabilirim. Emin misin? Tabii ki eminim. On ları dışarı da götürebilirim Lincoln, gerçekten, ama Jerry ve adam ları her za man ev ye mek le ri ni ter cih ediyorlar. Senin yemeklerini de seviyorlar. Hallederim, dedim. Arabayla markete doğru yol alırken Violet araba koltuğunda Susam Sokağı şarkıları din li yor du, ben de Hint usulü masalalı tavuk pişirmeye karar vermiştim. Bu yemek bütün malzemeler tencereye atıldıktan sonra birkaç saatte pişiyordu, evi temizlerken ara sıra karıştırmam yeterli olacaktı. Yanına basmati pilavı ve körinin etkisini hafifletecek soğuk, buruk-tatlı bir salata yapacaktım. Jo evin zaten temiz olduğunu, onu konuklara hazırlamak için fazla bir şey yapmaya gerek kalmayacağını söy le miş ti, ama bu iş ler den ne an lar ki o! Bir akşam yemeği davetine yaraşır biçimde temiz değildi ki ev, her 9

10 şeyin düzen li, çe kiş ti ri lip düzle til miş ve ka bartılmış olduğu, bütün buruşuk kumaşların yeniden gerildiği mis gi bi bir otel odası ka dar te miz de ğil di. Bu nedenle masalalı tavuğum kısık ateşte pişerken ben de hızla Bugs Bunny çizgi filmlerindeki Tasmanya canavarı gibi bir hortuma dönüşüverdim. Ev işinin eğer iyi yapılacaksa, bir noktada yoğunlaşarak üstesinden gelinemeyeceğini artık öğrendim. En iyisi sinek kuşu gi bi sa ğa so la atılmak, her şeye şöyle bir do ku nup geçmek ama yine de işe kendinizi vermek, geçtiğiniz yerleri fet het mek, bi rik tir di ği niz küçük za fer le ri top la ya rak sonunda daha büyük ve dişe dokunur bir şey ortaya çıkar maktır. Aynı an da bir sürü iş göre rek oda dan oda ya dört dönme ye baş ladım, ara sıra kapıdan göz ucuy la odasında kâğıt bebeklerle oynayan Violet e bakıyordum. Klozetlere döktüğüm Lizol ü bekletirken giriş katındaki bütün bitkileri suladım, arada yatağı toplamak için bi zim oda ya daldım ve yer den iki tüken mez ka lem le Jo nun hesap makinesini toplayıp kırmızı çamaşır yığınını yıkamadan kurutmaya geçirmek üzere Jo nun çalışma odasından geçişime dek durmaları için şortumun cebine özenle yerleştirdim. Bu da ba na Kurutucunun sıcağı nı anımsattı. Bu da ba na Kuru sıcağı anımsattı. Bu da ba na Kuru öğürtüler i anımsattı. Jo ya Mylan ta al. Atlanta Braves. Oyun randevusu. Violet in daha çok arkadaşa ihtiyacı var. Bir sehpanın tozunu aldığım sırada saatime göz attım. Şarabın iyice soğuması için yeterli vakit olacak mıydı? Üç şişe Chardonnay i derin dondurucudaki buz kabına tıktım, fırın saatini kırk dakikaya ayarladım. Mut fak tan çıkma dan önce ye mek pi şi ri len bölümün ye ri ni sil dim, bu işi emek ler gi bi eği le rek yaptım çünkü ıslak paspaslar kiri bulanık çizgiler halinde yeniden 10

11 sıvaştırmaktan başka işe yaramıyor. Dışarıdaki giriş halısını silkeleyip omzuma attım, sonra çakımı çıkarıp yemek masasının ortasını süslemeye yetecek kadar papatya, aslanağzı ve biberiye filizi kestim. Mutfaktan geçerken masalalı tavuğu karıştırdım, elektrikçiyi arayıp cuma günü yine gelmesini ve sürekli göz kırpa rak ça maşır odasını es ki bir si yah-be yaz film sahnesine dönüştüren floresan ampulü değiştirmesini istedim. Bu konuşma bana adamın banyoda tamir ettiği lambayı çağrıştırdı, bu da banyodaki, bizi eğlendiren ya zı ları ser gi le di ği miz du var pa no su nu. Bu ak şam ki konuklardan biri Jo nun patronu olduğu için, 20. Yüzyılın Dikkat Çeken Genç Yöneticileri sayısında Jo ya yer veren Rochester Business Journal da ki yazıyı da bu lup iğneledim. Bütün bu işler sırasında, yapmam gereken temizlik işlerini de kafamda önem sırasına koymakla meşguldüm. Kum lu ön ve ran da son de re ce önem li. Ocağın düğmelerini amonyaklı suya batırıp silme işi yarına ka dar bek le ye bi lir di, ama üze rin de ku ru muş muz lu pu ding le ke si olan, ar ka kapının küçük pas pası ya yıkanmalı ya da do la ba tıkılmalıydı. Bi zim ya tak odasını boş verip kapısını çekip kilitleyebilirdim ama ya evi gezmek isterlerse ne olacaktı? Burada sadece bir yıldır oturduğumuzu biliyorlardı. Kadınlar kibarlık gereği evi gezmek ister, erkekler istemezdi, ama gelenlerin hepsinin erkek olacağından emin olamazdım. Yatağı topla. Violet in çiş lekesini salondaki kanepeden aldığın küçük yastıklar la ört. Kanepeyi yıkamak için adam çağırmayı unutma. Yeni kanepe? Önce emlak vergileri ödenmeli. Hesap uzmanını ara. C-3PO. Vio let Star Wars u iz le mek için da ha çok mu 11

12 küçük acaba? Saat beş buçukta sofrayı kurup salatayı yapacaktım. Şarap yeniden buzdolabına girmişti, pilav buharlı pişiricideydi. Sohbete engel olmayacak ama yine de dünyaya seç me ci ve günde min ta kip çi si ol du ğu muz me sajını ve re bi le cek beş ta ne za rarsız CD seç me ye za manım vardı. Saat altıya beş kala giyinmiş, kadehimdeki Cabernet yi yudumluyordum. Işıkları loşlaştırdım ve mumları yaktım. Bütün öğleden sonra boyunca yavaşladığım ve soluk alışımla, göğsümdeki çarpıntıyı hissettiğim ilk an dı bu. Duş almış ol ma ma karşın başım ateş gi bi yanıyordu, alnımda taze ter boncukları oluşuyordu. Bütün gün ae ro bik yapmış gi bi alı al mo ru mor bir hal dey dim. Belki de bir-iki kilo vermiştim. Bir jimnastik salonuna mı yazılsam? Jo nun Fi nans Müdürü Jim e do ğumgünü kartı al. Violet in vesikalık fotoğrafını çektir. Dişçiyle konuşup karbonatlı diş macununun çocukların dişlerine zararlı olup olmadığını öğren. Jo nun bu ak şamı bir ba şarı ola rak anımsa ya cağını bi li yor dum, ama onu oluş tu ran ayrıntılar gözünden ka ça caktı ta bii. Sıfırdan baş layıp bir ye mek hazırlamanın en azından altı sa at aldığını ama be nim si hir li bir dokunuşla üç saatte bu işin üstesinden geldiğimi anlamayacaktı. Yemek odası iskemlelerini elektrik süpürgesiyle süpürdüğümü, ön kapının gıcırdayan menteşesini yağladığımı ya da CD leri merak uyandıracak biçimde karışık şarkı sıralamasıyla çaldığımı asla bilmeyecekti, yi ne de bü tün bun lar ba na çok şey ifa de edi yor, çünkü be nim işim bu ve onu çok iyi yapıyo rum. 12

13 HİNT USULÜ MASALALI TAVUK 6 Kişilik Bu, Hint ye mek le rin den bez miş olan la ra ikram edilebilecek güzel bir yemektir. Hint mutfağı ile Akdeniz mutfağını buluşturan bir tadı vardır. ½ fincan zeytinyağı 1 çor ba kaşığı ta ne kim yon ½ çu buk tarçın 1 avuç ka ku le (dış ka bu ğu ko yu renk olan türü daha lezzetlidir) ½ tatlı kaşığı tane karabiber 250 gram in ce doğ ranmış so ğan 9 diş in ce doğ ranmış sarmısak 3 çor ba kaşığı dövülmüş zen ce fil 3 iri domates 1½ kg de ri si çıkarılmış ta vuk bu tu (Sakın tavuğun beyaz etini kullanmayın; bu reçetedeki ye mek te de baş ka pek çok ye mek te de, be yaz et ku ru ve tatsız olur) 1/3 fincan yoğurt 1 tatlı kaşığı garam masala (Asya pazarlarında ha zırlanmış olarak bulunabilir. Kullanılması şart olmamakla birlikte, sosa çeşni katar.) Zeytinyağını büyük bir tencereye koyup orta ateşte kızdırın. Kimyonu, tarçını, tane karabiberi ve kakuleyi koyup birkaç saniye karıştırdıktan sonra sarmısağı, soğanı ve zen cefili ekleyin. Birkaç dakika daha karıştırdıktan sonra doğranmış domatesleri ve tavuk butlarını koyun. Birkaç tutam tuz ve taze çekilmiş karabiber ekle 13

14 14 yin. Kay nayınca ya ka dar karıştırın, son ra kapağını kapatıp kısık ateşte bir saat pişirin. Tavuğunuz pişince yoğurdu ve garam masalayı üze rine döküp iyice karıştırdıktan sonra basmati pirincinden pilav üze rinde servis yapın.

15 15

16 16

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP

TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP Resimleyen: Sedat Girgin 1970 ANDERSEN ÖDÜLÜ Gianni Rodari TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Eren Cendey 9. basım Gianni Rodari TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP Çeviren: Eren

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ

CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ Roald Dahl CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Celâl Üster Resimleyen: Quentin Blake 27. basım Roald Dahl CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ Çeviren: Celâl Üster Resimleyen:

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

İLK DÜNYA HİKÂYELERİ

İLK DÜNYA HİKÂYELERİ Resimleyen: Sedat Girgin Ted Hughes İLK DÜNYA HİKÂYELERİ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Sevin Okyay Ted Hughes İLK DÜNYA HİKÂYELERİ Çeviren: Sevin Okyay Resimleyen: Sedat Girgin www.cancocuk.com

Detaylı

YORGO SEFERİS BİR ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 1945-1951 GÜNLERİ

YORGO SEFERİS BİR ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 1945-1951 GÜNLERİ 1 2. BASKI 2 YORGO SEFERİS BİR ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 1945-1951 GÜNLERİ 3 Can Yayınları 2011 Meres 1945-1951, Yorgo Seferis 1985, Anna Londou 2011, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

TARIK AKAN ANNE KAFAMDA BİT VAR. 12 Eylül Anıları > 3

TARIK AKAN ANNE KAFAMDA BİT VAR. 12 Eylül Anıları > 3 1 2 TARIK AKAN ANNE KAFAMDA BİT VAR 12 Eylül Anıları < > 3 2002, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir

Detaylı

Tüm tecrübesine ve kızgınlığına rağmen, bir türlü onun güzelliğinden ve seks çekiciliğinden uzak kalamıyordu. fatiharsal@yahoo.com

Tüm tecrübesine ve kızgınlığına rağmen, bir türlü onun güzelliğinden ve seks çekiciliğinden uzak kalamıyordu. fatiharsal@yahoo.com İkisi de zorla evlendirilmişti. Özellikle yakışıklı ve zengin bir erkek için bu evlilik dehşet vericiydi. Tüm kalbiyle bundan nefret etti. Ama karısından değil 0 Tüm tecrübesine ve kızgınlığına rağmen,

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Roman AZ BUÇUK TEO

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Roman AZ BUÇUK TEO Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak AZ BUÇUK TEO ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Sevim Ak AZ BUÇUK TEO Resimleyen: Behiç Ak www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Nurten

Detaylı