ARŞİV 5. Sayı KAPAK KONUSU : MİSYONERLİK 2001 Adem KORKMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARŞİV 5. Sayı KAPAK KONUSU : MİSYONERLİK 2001 Adem KORKMAZ"

Transkript

1 ARŞİV 5. Sayı KAPAK KONUSU : MİSYONERLİK 2001 Adem KORKMAZ SÖMÜRGECİLERİN AJANI İKİNCİ KUŞAK YERLIDIR, ARTIK Hiristiyanların meşhur misyoneri ve casusu Misyonerlik, haçlı seferlerinin cephe değiştirmiş ve süreklilik kazanmış biçimidir. En son ABD.'nin Saddam'ı gizlice kışkırtarak Kuveyt'e saldırtıp, daha sonra da kendisinin barış havarisi olarak Suudi Arabistan'a askerle inmesi, doğrusu, bizleri şaşırtmadı. Çünkü Haçlı Seferleri barış adına yapılıyordu. Gaye zengin Petrol yataklarına sahip olmaktı.ingiliz misyoner teşkilatlarının Osmanlı ile ilgisi XVIII. asrın ortalarına doğru Moravya Kilisesi'nin çalışmaları ile başlar. Kilise, İran, Mısır ve Habeşistan halkını Hıristiyan etmek için uğraşmış, fakat netîce alamamıştır. CMS'nin 1903 raporlarına göre Orta-Doğu' da 141 misyoner, 183 yerli yardımcı, 3 muhabir, 75 okul, 4600 talebe vardı. Bugünkü sayıları 'dir. Amerikan Board Şirketi'nin merkezi Malta adasında idi ve modern imkanlarla çalışıyor, misyonerlik yapıyordu. Misyonerler, târihten bugüne metot değiştirerek süregelmişlerdir. Türkiye'de misyonerler Atatürk'ü amaçlarına alet etmişlerdir. Dejenere edilmiş Müslüman ailelere hastalıklarının iyileşeceği iddiası ile Fener Rum Patrikhanesi'nde Haç çıkarttırılıyordu. XIX. Yüzyılda misyonerlik faâliyetlerini hızlandıran Cizvitlerin Suriye'deki misyonerlik faaliyetlerinin odak noktasını sağlık merkezleri teşkil ediyordu. Gezici doktorlar etkin rol oynuyorlardı ve doktorlar hastalara Gerçek şifa veren İsa'dır diyorlardı. Hemşire in tarifi yapılırken Hemşire, yalnız hastaların acısını hafifletmek için uğraşmaz, aynı zamanda İsa'nın risaletini de onlara anlatmaya çalışır.yabancı okulların adları bile misyoner adları idi. Saint Benoit Kız ve Erkek Lisesi, Saint George Kız Lisesi gibi. I. Dünya Savaşı sırasında cephelerde yaralanan Osmanlı askerlerine şahâdet şerbeti içmek üzere iken, Hıristiyanlığı telkin etmek isteyen misyoner hemşire Florance Nightingale adına hemşire yüksek okulu açıp, İÜ'ne bağlamak, Türk milleti adına ne büyük züldür. Misyonerler yedi. yüzyıl önce Şark Dilleri Enstitüsü kurup, Arapça, Farsça, Türkçe, Urduca eğitimini şart koşuyor. Fakat Türkiye'de hâlâ Osmanlıca'nın ders olarak konulmasına müsaade edilmiyor. M..Hemper aldıgı görevi ve yapması gerekenleri Sıralıyor: Siyâsî fırkaların ve spor kulüplerinin çoğalmasını sağlayacağız. Partileri ve kulüpleri birbirlerine düşman yapacağız. Birbirleri ile uğraşacaklar.. Din terbiyesinin kaynağı olan âile yuvalarını yok edeceğiz.. Avladığımız kimselere günlük gazete, dergi çıkartacağız. Gazetelerini, dergilerini, bol para ile, menfaat ile besleyeceğiz. Satın aldığımız kimseleri, kurtarıcı, kahraman gibi isimlerle medh edeceğiz. avret mahalleri, edep yerleri açık kız ve oğlan resimleri yayınlayarak, gençleri fuhşa, livâtaya, cinsî sapıklığa sürükleyeceğiz. İslam ahlakını bozunca, İslamiyeti yok etmek kolay olur.. İslama uyan gençler üniversitelere alınmayacak, girmiş olanların diploma almaları engellenecektir. MİSYONERLER PARAYI NEREDEN BULUYORLAR? Misyoner olmak için şartların en mühimi, Londra'daki Misyoner Cemiyeti Mektebi'nde tahsil görerek, yüksek derecede diploma almaktır. Kendilerine bütün Avrupa'da her türlü destek 1 / 7

2 çıkılıyordu ve gittikleri yerlerde en lüks hayatı yaşıyorlardı. Doç. Dr. İhsan Süreyya Sırma 1985'de kendisine Bayburt'ta: Hocam! Bu bir Alman'dır; Müslüman olmuş. Adı da Alaaddin'dir demeleri ve neticede şüphelenerek Almanya'da odasında yapılan aramada misyonerlikle alakalı çeşitli dokümanlar bulunmuş ve ajan olduğu ortaya çıkmıştır. ULUSLARARASI SOS. ÇOCUK KÖYLERİ Şu an 280 SOS. Çocuk Köyü bulunmaktadır. Çoğu İslam ülkelerindedir. Türkiye'de Menderes döneminden beri faaliyet göstermişler fakat bir türlü muvaffak olamamışlardı. Nihayet Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı nı kurarak, Bolluca'da 52 dönümlük arazi üzerine 1990 yılında 13 villa ile faaliyetlerine başlamışlardır. Misyonerler, sömürgecilerin keşif kollarıdır. Şu an ön planda olan, ekonomi, siyaset ve eğitimdir. İslam ülkeleri ve üçüncü dünya ülkelerinin tümünü adeta işgal eden çok uluslu şirketler çağdaş misyonerlerin üslendiği eğitim kurumlarıdır İlaç sanayiine gelince, Dünya Sağlık Teşkilatı, tüm hastalıklar için 700 çeşit ilaç kullanılmasını prensip olarak önerirken, İslam ülkelerinde bu sayı 'e çıkmaktadır. Kendi ülkelerinde kobay olarak fareyi kullanırken, İslam ülkelerinde ise insanları kullanmışlardır. Müslüman ülkelerdeki Batı yanlısı yönetici ve yazarların İslam'a saldırırken kullandıkları malzemelerin hepsi, misyonerlerin İslam'a saldırmak için sunduğu malzemelerdir; gericilik, irtica, kadın köleliği vb TRT ve özel kanalların çoğu bilerek veya bilmeyerek Hıristiyanlık ve Siyonizm propagandası yapan filmler yayınlamaktadırlar; Küçük Ev, He-Man, Şahin Tepesi, Flamingo Yolu, Dallas dizileri gibi. Türkiye bu son yıllarda İmam-Hatip, başörtüsü, yurt, cami, okul, alim, zikir, toplantı, bazen bir öğretmenin kavgasını çok verdi tarihinde Almanya'nın Essen şehrindeki Türk konsolosluğu, bir hanımı, başı örtülü ve çarşaflı olduğu için konsolosluğa almamışlardır. Müslüman olan Regina'nın avukatı, mahkemede hakime: Hıristiyanlıkta rahibeler, kutsal kadın olarak tanımlanır. İslam ise, İslam'a itaat eden bütün kadınları kutsal addetmiştir. demiştir. 1991'de M. Ü. Fizik bölümünde okuyan bir arkadaşımıza yabancı hocaların yazın köylerine kadar gelmesi... Temmuz 1990'da Arçelik' in Eskişehir fabrikasında, bir mühendis, bir şef, bir ustabaşı namaz kıldıkları için işten çıkarılmışlardır ve askeriyeden atılanların sayısı ise oldukça yüksektir.. MİSYONERLİGİN İÇYÜZÜ Batı dünyasını incelediğimizde, manevi değerlere ehemmiyet vermeyen, materyalist ve hiç bir dîne inanmayan, azgın bir alem buluruz. Petrole, altına ve madene tapan Amerika, dünyanın yarısını manevi hayata ve dinden gelen bir barışa daveti gaye edinen misyonerlerle işgal etmiştir. Yeryüzünün dört bir yanına dağılan misyonerler, biraz seyahat, biraz macera, çevresindekilere tahakküm gibi sebeplerle de gidiyorlardı. İslâm'a karşı bu korkunç düşmanlığın esas sebebi, ondaki gizli kuvvettir. Misyonerler, İslam devletleri arasında birleşme hareketlerini engellemede büyük rol oynamışlardır. Avrupalıların politikalarının gerçek yüzü, Batılı devletlerin, Doğulu devletleri köle yapmak arzu etmek istemeleridir.misyonerler, yazdıkları yüzlerce eserde, İslamiyet'in bütün prensipleriyle alay etmekten çekinmiyorlar. Böylece yüz kızartıcı bilgisizliklerini teşhir ediyorlar. Yazar, Avrupa'da iken, bir grup misyonerler tartışıyor ve o misyonerlerin Peygamberimize karşı söylediği sözler...resmi misyoner belgelerinde Müslümanları Hıristiyanlık saflarına katmayı başaramadıklarını, misyonerler de itiraf ediyorlar. Bunun için misyonerler, Müslümanların inançlarını sarsmak yolunda insani (!) çalışmalara kanaat getirdil 2 / 7

3 MİSYONERLERİN YETİŞTİRİLMESİ Onlara, Doğunun ruhunu anlatacak hususiyette hazırlanmış programlar tatbik edilir. İspanya, Paris ve Roma'da bu tür okullar vardır. Misyonerler bütün yolları gayeleri uğrunda kullandılar. Bütün içtimai münasebetleri istismar ettiler, doktorluk, eğitim vb Misyonerler, Hıristiyanlık inancına zıt olan prensipleri kabul etmek için hazırlanmayı kendilerine gerekli buluyorlardı. Mesela İsa, Allah'ın oğludur sözünü her yerde kullanmıyorlardı. SANTARİNO DAKİ ZENGİN KLİSELERDEN BİR GÖRÜNTÜ JOHN MOTT, 1910 yılında.,dünya ülkelerinde bulunan 150 misyoner derneğinin delegeleriyle Edinburg'da bir misyonerlik kongresi yapılınca çok seviniyor. Her ülkenin misyonerlik çalışmalarında kendilerine göre hedefleri ve gayeleri vardır. Misyonerler, Osmanlı'da dirlik bırakmamışlardır, yabancılar vergi dahi vermemişlerdir. Misyonerler inatçıdır. Doktorluk, misyonerlerin bir hilesidir. İnsanın olduğu yerde, acılar da vardır. Acıların olduğu yerde doktorluğa ihtiyaç vardır. Doktorluğa ihtiyaç olan yerde de, misyonerlik için uygun bir fırsat vardır. Misyoner, acıları daima istismar etmiştir. Misyonerlerin taarruzu Türkiye'deki Hıristiyanlılaştırma faaliyetlerini, haftada 12 saat Türkçe Hıristiyanlık propagandası ile uluslararası beş radyo istasyonu destekliyor. Bunlardan üçünün kurucusu din değiştiren Türkler. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden ve inanç buhranından istifade eden misyonerler, adeta taarruza geçtiler. Daha düne kadar kapı altlarından gizlice bırakılan, postayla gönderilen misyoner malzemesi artık poşetlere doldurulup, çarşı ortasında gelip geçene hediye ediliyor. Ekonomik krizden bunalan kesimlerle İslamiyet hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan gençleri, özellikle de Türk Cumhuriyetleri'nden okumak için ülkemize gelen öğrencileri hedef alan misyonerler, Hz. İsa'nın iki bininci doğum yıldönümünü bahane ederek İstanbul'un en büyük salonlarından biri olan Bostancı Gösteri Merkezi'nde üç perdelik bir piyesi dahi sahneye koydular. Otobüsler tahsis edildi Misyonerler, propaganda konuşmalarının da yapıldığı İslamiyet aleyhtarı piyesi seyrettirmek için binlerce kişiyi şehrin bütün önemli meydanlarından kalkan otobüslerle Bostancı Gösteri Merkezi'ne taşıdılar. Bostancı Gösteri Merkezi'ne gelen binlerce kişiye binlerce poşet içinde yaş gruplarına göre hazırlanmış broşür, gazete ve kitaplarla birlikte birer muharref İncil, VHS video kasetleri ve CD'ler dağıtıldı. İNGİLİZ CASUSUNDAN İTİRAFLAR Bir ülkenin ekonomisi bitik düzeni bozuk oldu mu,o ülkede refahtan ve istikrarlı bir gelişmeden söz etmek şöyle dursun millet yok olmamak, kültürünü kaybetmemek için ne yapsa boştur. Bunu zamanımızda görebiliyoruz. Bundan onlarca yıl önce tasarladıkları planı son derece ustalıkla hayata döken misyonerlerin planlarına bir de biz göz atalım. Londra daki 3 / 7

4 müstemlekeler nezaretinin hazırladığı kitapda; İslamiyet i yok etmek için,yapılacak şeyler yazılıdır.bu kitap casuslar vasıtasıyla gizlice dağıtılmaktadır.müslümanların kuvvetli noktalarını tahrip için çeşitli yayınlar kullanılarak planları doğrultusunda emellerine kavuşmaktadırlar. İngiliz casusu Muther Hempher in itirafları ışığında şunları görebiliyoruz: 1 - Müslümanların arasında ırkçılık,milliyetçilik taassubunu körükleyecek ve onların dikkatlerini, İslamiyet ten evvelki kahramanlıklarına çekeceksiniz.mısırda firavunluğu,iran da Mecusiliği,Irak da Babaililiği, Osmanlılar da Atilla ve Cengiz zamanını [vahşetini] ihya edeceksiniz. 2 -Şu dört şeyi,gizli aşikar yaymak lazımdır:içki,kumar,zina ve domuz eti. [Spor kulüplerinin birbirleriyle kavgaları.]bu işi yapmak için,islam memleketlerinde yaşayan Hıristiyan,Yahudi,Mecusi ve diğer gayri Müslimlerden azami derecede istifade etmek ve bu iş için çalışanlara Müstemlekeler nezaretinin bütçesinden bol maaş bağlamak lazımdır. Bunun için, siyâsî fırkaların ve spor kulüplerinin çoğalmasını sağlayacağız. Partileri ve kulüpleri birbirlerine düşman yapacağız. Birbirleri ile uğraşacaklar, din kitabı okumaya, dinlerini öğrenmeye vakit bulamayacaklardır. Avladığımız kimselere günlük gazete, dergi çıkartacağız. Gazetelerini, dergilerini, bol para ile, menfaat ile besleyeceğiz. Satın aldığımız kimseleri, kurtarıcı, kahraman gibi isimlerle medh edeceğiz. İslam dinini ve İslam hükümlerine bağlı olan idarecileri kötüleyeceğiz. Din terbiyesinin kaynağı olan âile yuvalarını yok edeceğiz. Bunun için, spor, güreş ismi altında, avret mahalleri, edep yerleri açık kız ve oğlan resimleri yayınlayarak, gençleri fuhşa, livâtaya, cinsî sapıklığa sürükleyeceğiz. İslam ahlakını bozunca, İslamiyeti yok etmek kolay olur. Çok camîî yapacağız. Fakat, camilerde hocaları değil, misyonerleri ve mezhepsizleri konuşturacağız. İslam müziği ismi adı altında, çalgıları, şarkıları, radyoları camilere sokacağız. Camileri birer tuzak olarak kullanacağız. Camilere giden ve kadınları örtünen devlet memurlarına ve subaylara, casuslarımız tespit edecek, bunlar, vazifelerden uzaklaştırılacaktır. İslama uyan gençler üniversitelere alınmayacak, girmiş olanların diploma almaları engellenecektir. 3 Cihadın geçici bir farz olduğunu, vaktinin son bulduğunu telkin edeceksiniz. 4 Müslümanların kalplerinden, kafirlerin necs (pis) olduğu fikrini çıkaracaksınız. Kur an da ( Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği sizin için helal olduğu gibi, sizin yiyeceğiniz de onlar için helaldir. Maide Suresi 3 ) denildiğini, Peygamberin Safiyye isminde Yahudi ve Mariye isminde Hıristiyan bir hamını olduğunu, Peygamberin hanımının necs (pis) olamayacağını söyleyeceksiniz. 5 Müslümanlara, Peygamberin, İslamdan kastının mutlak din olduğunu ve bu dinin Yahudilik ve Hıristiyanlık da olabileceğini, sadece İslam dininin olmadığı inancını aşılayacaksınız. Bunun delili de şudur diyeceksiniz: Kur an her dinin mensuplarına Müslüman diyor. Mesela Yusuf Peygamberin, İbrahim ve İsmail Peygamberin, (Ey Rabbimiz, bizi kendine Müslüman kıl ve zürriyetimizden kendine Müslüman bir ümmet getir Bakara Suresi 128) Yakup Peygamberin ise, oğullarına, Ancak ve ancak Müslüman olarak (ölünüz), dediklerini insanlara aktarın. 6 Kilise yapmanın haram olmadığını, Peygamberin ve Halifelerin onları yıkmadığını, bilakis onlara hürmet gösterdiğini ve Kur an da, ( Allah insanların bir kısmını diğeriyle def etmeseydi [savmasaydı], manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah ın adı çok zikredilen camiler yıkılıp giderdi Hac Suresi 40) denildiğini, İslamın ibadethanelere hürmetkar olduğunu, onları yıkmadığını, yıkanlara mani olduğunu çokça söyleyeceksiniz. 7- Müslümanları, ibadetlerinden alıkoymaya çalışacak ve Allah insanların ibadetlerine muhtaç değildir diyerek, onların imanlarında var olan manevi yönlerine de hasar vereceksiniz. Hacca gitmek ve cemaat ile namaz kılmak gibi, onları bir araya getiren ibadetlerden 4 / 7

5 uzaklaştıracaksınız. Aynı şekilde bunlara yaklaştırıcı fiillerini de engelleyeceksiniz. 8 Müslümanların akidelerine bid atlar sokup, İslamı gericilik ve terör dini olmakla itham edeceksiniz. İslam memleketlerinin geri kaldığını, sarsıntılara maruz kaldığını söyleyecek ve böylece onların İslama olan bağlılıklarını zayıflatmış olacaksınız. [ Halbuki Müslümanlar, dünyanın en büyük medeniyetlerin kurdular. Dine bağlılıkları gevşedikçe, küçüldüler.] 9 Çok önemlidir! Çocukları babalarından uzaklaştırıp, büyüklerinin dini terbiyelerinden mahrum kalmalarını sağlayacaksınız. Onları, biz yetiştireceğiz. Dolayısıyla, çocuklar babalarının terbiyelerinden koptukları an, akideden, dinden uzaklaşmış olacaklar. 10 Kadını tahrik edip, örtüsünü açmasına sebep olacaksınız. Sebep olarak da, örtü gerçek İslami bir emir değildir. Abbasiler zamanında ortaya çıkarılmış bir adettir. Zaten, insanlar Peygamberin hanımlarını görüyorlardı ve kadın bütün işlere katılıyordu diyeceksiniz. Kadını açtıktan sonra, gençleri ona karşı tahrik edip, her ikisinin arasında fesat hasıl olması için çalışacaksınız. Müslümanlığı yok etmek için, bu iş, çok tesirlidir. Evvela, bu işi gayr-i Müslim kadınlara yaptıracaksınız. Sonra, Müslüman kadın kendiliğinden bozulup, bunların yaptığını yapacaktır. 11 Bütün Müslümanlara hürriyet sevgisini bahane ederek, herkes dilediğini yapabilir. İyiliği emir kötülükten alıkoymak ve İslam ahkamının öğretimi farz değildir diyeceksiniz. Ayrıca, onlara şunu da aşılayacaksınız: Hıristiyanlar kendi dinleri, Yahudiler kendi dinleri üzeredirler. Kimse kimsenin kalbine germez. 12 Müslümanların çoğalmasına mani olmak için, doğum sınırlandırılacak ve birden fazla evliliğe mani olunacak. Evlenmeğe bazı şartlar konulacak. 13 İslamın yayılması ve Müslüman olmayanlara öğretim faaliyetleri kat i surette engellenecek. İslamın yalnız Arapların dini olduğu fikri yayılacak. Gerekçe olarak, Kur an da, ( Bu senin için ve kavmin için bir zikrdir.) denildiği söylenecek. 14 Müslümanları Kur an hakkında şüpheye düşürecek ve içinde noksanlık ve fazlalık bulunan tahrîf edilmiş Kur an tercümeleri hazırlayıp, diyeceksiniz ki: Kur an bozulmuş. Birbirini tutmuyor. Birinde bulunan ayet diğerinde bulunmuyor. Yahudi, Hıristiyan ve bütün gayr-i müslimleri tahrik eden ve cihadı emreden, iyiliği emir kötülükten alıkoymayı emreden ayetleri çıkaracaksınız. Kur anı diğer lisanlara mesela Türkçe, Farsça, Hintçe vs. dillere çevirip, Arap memleketleri dışında Arapça okunmasına engel olacaksınız ve yine Arap memleketleri dışında ezan, namaz ve duaların Arapça yapılmasını özleyeceksiniz. Bana o zamanlar eğitim veren kişi şunları söylemişti; Bilmiş ol ki, bu meydanda sen yalnız değilsin. Yaptığın işi yapan pek çok adamlarımız var. Bu işi yapmak için, şimdiye kadar bakanlığımız beş binden fazla adam vazifelendirmiş bulunmaktadır. Bakanlık bu sayıyı yüz bine çıkarmayı düşünüyor. Bu sayıya ulaştığımız zaman, Müslümanların hepsine hakim olacak ve bütün İslam memleketlerini ele geçirmiş olacağız. Aynı şekilde, hadisler hakkında da Müslümanları tereddüte düşüreceksiniz. Kar an a yapılması planlanan tercüme, tenkid ve tahrifin hadislere de uygulanması gerek. Bana o zamanlar eğitim veren kişi şunları söylemişti; Bilmiş ol ki, bu meydanda sen yalnız değilsin. Yaptığın işi yapan pek çok adamlarımız var. Bu işi yapmak için, şimdiye kadar bakanlığımız beş binden fazla adam vazifelendirmiş bulunmaktadır. Bakanlık bu sayıyı yüz bine çıkarmayı düşünüyor. Bu sayıya ulaştığımız zaman, Müslümanların hepsine hakim olacak ve bütün İslam memleketlerini ele geçirmiş olacağız. Sana şunu müjdelerim ki; bakanlığımızın bu programı gerçekleştirebilmesi için, en fazla bir asırlık zamana ihtiyaç vardır. Biz o günleri görmesek bile, muhakkak çocuklarımız görecektir. 5 / 7

6 İngilizler, bunu yaptığı zaman, bütün Hıristiyan alemini memnun etmiş ve onları on iki asırlık felaketten kurtarmış olacaktır. Eskiden olduğu gibi yorularak işi halletmiyoruz. Hükümetimizin değerli idarecileri, İslamı çok ince bir plan ve uzun bir sabırla içten yıkmak için çalışıyorlar. Askerî güç kullanmamız da lazımdır. Fakat bu, son aşamada, yani İslamı yiyip bitirdikten ve ger tarafından balyozlayıp, bir daha toparlanamaz, bizimle savaşamaz duruma geldikten sonra Askerî güç kullanılacak. İstanbul daki büyüklerimiz çok akıllı ve zeki imişler ki bizim planımızın aynısını uygulamışlar. Ne yapmışlar: Muhammedîlerin arasına sokulup, onların çocukları için, okullar açmışlar. Kiliseler inşâ etmişler. Onların arasında içkiyi, kumarı, fıskı, fesâdı çok güzel bir şekilde yaymayı başarmışlar. İslam gençliğini dinleri hakkında şüpheye düşürmeye, kendi aralarında anlaşamaz duruma getirmeye, her tarafta fitneyi yaygınlaştırmaya ve tüm bu çabalarla onların dinlerine olan bağlılıklarını kırmaya çalışmışlar. Biz de, bu şekilde hareket ederek, onların kuvvetlerini kıracağız, dinleri ile olan irtibatlarını sarsacağız, ahlaklarını bozacağız. Birlik ve beraberliklerini yok edeceğiz. Sonra, anî bir savaş başlatıp, İslamın köklerini kazıyacağız. Bundan yüzyıllar öncesinde Romalı papazların gözünden kaçan bir işaret; İncil den bazı tezatlar: Aşağıda ki açıklamaları lütfen dikkatle okuyunuz: İncil Yuhanna 16 Bap: 1Sürçtürülmeyesiniz diye size bu şeyleri size söyledim. 2.Sizi havralardan kovacaklar;evet,saat geliyor ki sizi öldüren her adam Allah a hizmet ediyor sanacaktır. 3.Ve bu şeyleri edecekler,çünkü ne babayı ne de beni tanıdılar. 4. Fakat saatleri gelince, bunları size söylediğimi hatırlayasınız diye size bu şeyleri söyledim.ve size bu şeyleri başlangıçta söyledim,çünkü sizinle beraberdim. 5.Şimdi ise,beni gönderene gidiyorum;ve sizden kimse:nereye gidiyorsun diye bana sormuyor. 6. Fakat size bu şeyleri söylediğim için yüreğinizi keder doldurdu. 7.Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum;benim gitmem sizin için hayırlıdır,çünkü gitmezsem,tesellici (müjdeleyici,paraklit,övülen,saygı duyulan,yerin ve göğün övdüğü) size gelmez;fakat gidersem onu size gönderim. 8.Ve o geldiği zaman,günah için,salah için ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir; 9.Günah için,çünkü bana iman etmezler; 10.Salah için çünkü babama gidiyorum, ve artık beni görmezsiniz; 11.Ve hüküm için, çünkü bu dünyanın reisine hükmedilmişdir. 12.Size söyleyecek daha çok şeylerim var;fakat şimdi dayanamazsınız. 13.Fakat o,hakikat ruhu gelince,size her hakikate yol gösterecek;zira kendiliğinden söylemeyecektir;fakat her ne işitirse söyleyecek;ve gelecek şeyleri size bildirecektir. 14.O beni taziz (saygıyla anacaktır)edecektir. Çünkü gitmezsem,tesellici (müjdeleyici, paraklit, övülen, saygı duyulan,yerin ve göğün övdüğü) size gelmez. O beni taziz (saygıyla anacaktır) edecektir. Burada İsa (a.s) nın kasdettiği şahıs şüphesiz ki Rasulullah ın bizzat kendisidir. Bu, Hıristiyanlara sorulduğunda İsa nın kendisi olduğunu ifade ediyorlar. Şayet, öyle olsa idi (değil ama) ben yeniden gelmek için gidiyorum ifadesini kullanması gerekiyordu. Oysa ki; kesinlikle 6 / 7

7 kendisinin, (O nun gelmesi için) gitmesi gerektiğini vurguluyor. Ve kendisinden sonra gelecek olan müjdeleyicinin kendisini saygıyla anacağını ifade etmekte. Bu Hıristiyanlara hatırlatıldığında saygı ile anacak olan tesellicinin Muhammed (s.a.v) dan başkası olduğunu iddia edilmekte. Oysa ki; Rasulullah ın dininden başka (İslam) hiçbir din İsa (a.s) ı saygı ile anmamıştır. Adem KORKMAZ 7 / 7

YAŞATILAN BİD AT HURAFELER

YAŞATILAN BİD AT HURAFELER 1 YAŞATILAN BİD AT VE HURAFELER MUSTAFA ÖSELMİŞ 2 ÖNSÖZ A. BİD AT NEDİR? B. BİD ATIN İCADI VE YAYILIŞI C. BİD ATI TERK VE MÜCADELE İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM BİD ATLAR II.BÖLÜM HURAFELER A. HURAFE KAYNAĞI VE

Detaylı

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J HIRİSTİYAN MİSYONERLİGİNE GENEL BİR BAKlŞ AliERBAŞ'* i\bstrl\ct The history of Christian rnissionary goes back to Jesus. All the rnissionary groups

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler

Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler MUSTAFA ERDEM o 5 Dini Araştırmalar, Ocak- Nisan 1999, c. 1, s. 3 Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler Mustafa Erdem* Misyonerlik kelimesi, Latince "missio" kelimesinden türemiştir. İngilizce

Detaylı

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İSLAM VE EKONOMİ Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İZMİR-1999 Yazan : Prof. Dr. Osman Eskicioğlu Yayına Hazırlayan: Yusuf Çiftçioğlu Dizgi, Sayfa Düzeni: Yusuf Çiftçioğlu Kapak Tasarım: Nil A. Ş. ISBN: 975-6824-02-6

Detaylı

Milaslı Dr. İsmail Hakkı nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri

Milaslı Dr. İsmail Hakkı nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri Milaslı Dr. İsmail Hakkı nın Hayatı, Eserleri ve İslam ile İlgili Görüşleri Resul ÇATALBAŞ The Life and Works of Dr. Milasli Ismail Hakki and the His Views on Islam Citation/ : Çatalbaş, Resul, The Life

Detaylı

FIĞLALI YA CEVAP İÇİNDEKİLER

FIĞLALI YA CEVAP İÇİNDEKİLER FIĞLALI YA CEVAP İÇİNDEKİLER Önsöz...3 İtiraz: Prof.Dr.Fığlalı şöyle demektedir: Mirza Gulam Ahmed Kadiyani'nin XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurduğu Kadiyanilik, benimsediği ve savunduğu görüşler itibariyle,

Detaylı

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 İKİ AYDA BİR ÇIKAR ÜCRETSİZDİR. SAHİBİ:

Detaylı

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

MÜMİN HANIMLARIN DİKKATİNE... 2 İslamdan Önce Kadının Konumu... 2 İslam da Kadının Durumu... 2 Kadının Haysiyetini Ve Haklarını Elinden Almak İsteyen

MÜMİN HANIMLARIN DİKKATİNE... 2 İslamdan Önce Kadının Konumu... 2 İslam da Kadının Durumu... 2 Kadının Haysiyetini Ve Haklarını Elinden Almak İsteyen MÜMİN HANIMLARIN DİKKATİNE... 2 İslamdan Önce Kadının Konumu... 2 İslam da Kadının Durumu... 2 Kadının Haysiyetini Ve Haklarını Elinden Almak İsteyen Günümüzdeki İslam Düşmanları Ve Onların Maşaları:...

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

GÜNDEM ANALİZ. Sorular ve Cevaplar

GÜNDEM ANALİZ. Sorular ve Cevaplar GÜNDEM ANALİZ Sorular ve Cevaplar İçindekiler 1. Devlet işlerinde kullanılan paralar kara para dahi olsa hem İslami hizmetlere harcanıyor hem de ekonomimize katkıda bulunuluyor. Öyleyse Hizmet neden buna

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var. Gerçekler Hayat ın İçinde Gizlidir

Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var. Gerçekler Hayat ın İçinde Gizlidir 18 08 16 Arakan'da İnsanlık Dramı Devam Ediyor ENERGY Enerji İçeceği Damaklara Serin Bir Tat Sipariş İçin: 0179-9705472 E-Mail: kar-pa@hotmail.de Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var HAYAT Gerçekler

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

Đsa Mesih Hindistan da

Đsa Mesih Hindistan da Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyanî (a.s.) Müslüman Ahmediye Cemaati nin kurucusu, Vâdedilen Mesih ve Mehdi Hazretleri Đsa Mesih Hindistan da Çeviren Dr. Abdulgaffar Han Aralık, 2008 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3 Hayatı Tam adı Abdülkâdir b. Muhyiddîn b. Mustafa dır. Nesebi Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber e (sav) ulaşır. Uzun süre Fas ta ikâmet ettikten sonra

Detaylı

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İstanbul, 2015 1 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Câhillerin Özelliği Câhillerin bilmedikleri konularda birer filozof gibi konuşmaları,

Detaylı

Şeyhlik ve Tarikatçılık. Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan

Şeyhlik ve Tarikatçılık. Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan Şeyhlik ve Tarikatçılık Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan ÖNSÖZ Yüzyıllardır memleketimizde ve bilhassa doğu vilâyetlerimizde "Şeyhlik ve Tarikatçılık" denilen asılsız ve esassız bir hurafenin hüküm sürdüğü

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Genç Birikim den... Biz Sadece Islah Edicileriz derler. başlıklı yazısında Üsame bin Ladin i konu edinmiş. da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Genç Birikim den... Bizleri tekrar kavuşturan Allah a (c.c.) hamdolsun. Aradan bir ay geçti. Ama aradan geçen bir ay içerisinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Müslümanlar açısından kan, gözyaşı ve zulümden

Detaylı

KÖRFEZ KRĐZĐ VE YENĐDÜNYA DÜZENĐ

KÖRFEZ KRĐZĐ VE YENĐDÜNYA DÜZENĐ KÖRFEZ KRĐZĐ VE YENĐDÜNYA DÜZENĐ YAZAR MĐRZA TAHĐR AHMED TÜRKÇESĐ: DR. M. CELAL ŞEMS 1996 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD. KÖRFEZ KRĐZĐ VE YENĐ DÜNYA DÜZENĐ (The Gulf Crisis & The New World Order)

Detaylı

editör Selam ile, Yasemin GÜNGÖR

editör Selam ile, Yasemin GÜNGÖR editör Selam ile, 2015 yılının ilk çeyreğini bitirirken baharın ve SENCE nin yeni sayısını size sunabilmenin coşkusu yaşıyoruz. Umudumuz yeni yılla beraber emeğin ve özellikle kamu çalışanının değer bulduğu,

Detaylı

GÜNEY ALEVİLERİ VE MESCİT GERÇEĞİ

GÜNEY ALEVİLERİ VE MESCİT GERÇEĞİ 1 GÜNEY ALEVİLERİ VE MESCİT GERÇEĞİ Web sitesi: www.asdavakfi.org Bu kültürel ve tanıtım çalışmasını hazırlayanlar Ahmet TOPACIK Vakfın idarî ve kültür işleri müdürü Arapça mütercim, Araştırmacı yazar

Detaylı