Bu proje AB ve TEMA tarafından finanse edilmektedir. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje AB ve TEMA tarafından finanse edilmektedir. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi"

Transkript

1 Bu proje AB ve TEMA tarafından finanse edilmektedir. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi

2 Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi; Avrupa Birliği Gelişmekte olan Ülkelerde Tropik ve Subtropik Ormanlar Programı kapsamında desteklenmektedir.

3 Dünyada korumada öncelikli en önemli 25 sıcak nokta ve doğa harikalarından biri olarak belirlenen Kaçkar Dağları nın biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları ve yaban hayatı tehlike altında. Kaçkar Dağları, yaşamın devamlılığını sağlamak adına hayati öneme sahip değerlerini geleceğe taşımak için destek bekliyor. 1

4 1 2

5 2 3 4 Neden Kaçkar? Kafkas Dağları, Amazonlar, Madagaskar ve Hint Okyanusu adaları ile birlikte en önemli 25 sıcak nokta ve doğa harikalarından biridir. Kafkas dağlarının batı uzantısı olan Kaçkar Dağları ise dünya için olduğu kadar Türkiye için de bir mücevher niteliğindedir. Kaçkar Projesi doğal açıdan benzersiz, ama bir o kadar da tehdit altındaki bu bölgenin değerlerini korumak için bir koruma ve kalkınma modeli oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. 3

6 4 5

7 Koruyarak Kalkınmak Mümkün Kaçkar Dağları Milli Parkı nın Rize bölümünden Borçka ya dek uzanan ve Çoruh Vadisi nin önemli bir kısmını kapsayarak, 1800 kilometrekareye yayılan proje alanının yalnızca bir kısmı Milli Park ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası gibi koruma statülerine sahiptir. Dünya çapında tehlike altında bulunan nadir türleri ve yaşam alanlarını barındırmasına rağmen koruma altında olmayan bölüm ise yerel kurumların ve yöre halkının hassas yaklaşımları ile birlikte erişim güçlükleri nedeniyle günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Yöre halkı gönülden bağlı oldukları bu değerlerin korunmasını istemekle birlikte, yaşam kalitesini yükseltecek çözüm önerilerini de beklemektedir yılları arasında BTC Petrol Boru Hattı Şirketi desteği, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile yürütülmüş olan Aşağı Kafkaslar Boşluk Analizi projesi, Güney Kaçkarlar ın önemini ve korumaya yönelik fırsatları ortaya sermiştir. Biyolojik çeşitlilik açısından öneminin yanı sıra, tehditlerin acil ve geri döndürülebilir bir noktada oluşu, yerel kurumlar ve halkın koruma konusundaki ilgisinin yoğunluğu TEMA ve ODTÜ yü bölgeyi koruyacak bir sistem geliştirirken orman kaynaklarını sürdürülebilir bir biçimde kullanma yollarını araştıran yeni bir proje üretmeye yöneltmiştir. TEMA Vakfı, Doğa Koruma Merkezi ve ODTÜ tarafından; Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile geliştirilen proje, dünya çapında hazırlanan 350 proje içerisinden seçilerek Avrupa Birliği finansmanına hak kazanmıştır. Proje; bir taraftan ilgili kamu kurumları ile birlikte bilimsel araştırma ve koruma çalışmaları yürütüp, uzun vadede bölgenin değerlerinin korunmasını sağlayacak çok sektörlü bölgesel bir yönetim planı hazırlarken, diğer yandan yine ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile birlikte yöre halkına doğanın sunduğu kaynakları sürdürülebilir bir biçimde kullanarak, yaşam kalitesini artırma ve ek gelire dönüştürme yöntemleri üretme üzerine kurulmuştur. Başarısının anahtarını oluşturan ortaklıklar ve yerel kurumlar ile yöre halkının yoğun desteğinden de güç alan proje; AB, sivil toplum, üniversite, devlet kurumları ve yerel halkın birlikte uyum içinde nasıl proje yürüteceklerine dair başarılı bir model oluşturarak, içeriğinin yanında örgütsel olarak da önemli bir örnek oluşturmaktadır. Proje kapsamında tüm ilgili kurumların katkıları ile hazırlanan Kaçkar Dağları Yönetim Planı nı hayata geçirmek üzere, Kaçkar Dağları Koruma ve Geliştirme Birliği nin kurularak başarılı proje sonuçlarını yarınlara taşıması ve çoğaltması beklenmektedir. 5

8 6 6

9 Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Gelişmekte olan Ülkelerde Tropik ve Subtropik Ormanlar Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje Ortakları TEMA Vakfı (Proje Lideri) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Çeşitliliği Koruma Laboratuvarı Doğa Koruma Merkezi Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği Proje Destekçileri Artvin Valiliği Tarım Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü BTC-Çevresel Yatırım Programı İZODER Isı Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği CitiBank Proje Etkinlikleri ve Hedefler 1. Koruma ve Planlama için Bilimsel Yaklaşım Kaçkar Dağları nın korunması için bilimsel yöntemler geliştiriyor, değerlerini geleceğe taşıyacak bir koruma modeli oluşturuyoruz 2. Kırsal Kalkınma Yöre halkına ormanların sunduğu değerleri sürdürülebilir şekilde ek gelire dönüştürmesi ve yaşam kalitesini artırması için destek oluyoruz 3. Yaban Hayatı Zenginleştirme Yaban hayatını izliyor, korunması ve geliştirilmesi için çalışıyor, yöre halkına yaban hayatına zarar vermeden ürünlerini koruyan yöntemler sunuyoruz 4. Sürdürülebilir Turizm Yöre halkı için en önemli ve gelecek vaadeden gelir kaynağı olan turizmi, ormanları olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde geliştiriyoruz Proje Süresi: 56 ay Proje Başlangıç Tarihi: 15 Ocak 2007 Proje Bütçesi:

10 Neler Yapıyoruz? Biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir orman kullanımının sağlanması için çalışıyoruz.* 8 *Doğa koruma ve planlama konusundaki çalışmaların, bilimsel ve teknik altyapısının oluşturulmasında gerekli uzmanlık ve yürütme DKM tarafından sağlanmıştır Alanın tüm bitki, kelebek, kuş, büyük memeliler, sürüngen ve çift yaşamlı canlıları ve sosyo-ekonomik özellikleri, çeşitli üniversitelerden 20 kişilik uzman bir kadro tarafından yoğun envanter çalışmaları sonucu tanımlandı. Yapılan bilimsel analizler sonucu kritik alanlar belirlendi. Kritik doğal unsurları tehdit eden faktörler değerlendirildi. En çağdaş yöntemlerle hazırlanan Ekosistem Tabanlı Orman Amenajman Planları ile orman yönetimi bu bilgiler doğrultusunda yeniden düzenlendi. Eğitimler ve teknik geziler ile alanda görevli personelin bilgi ve deneyimi artırıldı. Edinilen bilgi ve deneyimler bir araya getirilerek Kaçkar Dağları Çok Sektörlü Yönetim Planı hazırlandı ve planı hayata geçirmeyi hedefleyen Kaçkar Dağları Koruma ve Kalkınma Birliği kuruluş çalışmaları yürütüldü.

11 7 Türkiye için yeni bir bitki türü bulundu. Sahada varlığı daha önce bilinmeyen nesli tehlike altında 3 bitki türü saptandı. 112 endemik/tehdit altında/ yetersiz verili bitki türü tespit edildi. 22 sürüngen ve amfibi türü tespit edildi, sahada varlığı daha önce bilinmeyen 3 kertenkele ve 1 yılan türü saptandı. 20 tanesi bölge için yeni 200 kelebek türü tespit edildi. Nesli tehlike altındaki yaban keçileri ve bozayılar çağdaş vericilerle izlenerek yaşam alanları tespit edildi. Proje alanında 118 kuş türünün ürediği tespit edildi. Bunlardan uluslararası ölçekte 1 türün nesli tehlike altında, 4 türün de tehdide yakın kategorisinde olduğu belirlendi. Proje alanındaki anıt niteliğindeki alanlar ve ağaçlar, doğal yaşlı orman alanları belirlendi. Bölgede, Türkiye de ve dünyada turizmin durumu analiz edildi. Proje alanındaki HES ve baraj projelerinin ekosistem, türler, ormanlar ve tarım alanları üzerindeki etkilerini gösteren bir HES Değerlendirme Raporu üretildi, tüm ilgili kurumlara ve kişilere dağıtımı yapıldı. Yusufeli ve Altıparmak İşletme Şeflikleri için Çevre ve Orman Bakanlığı ile işbirliği halinde en çağdaş yöntemle Ekosistem Tabanlı Orman Amenajman Planları hazırlandı. Hazırlanan plan Orman Genel Müdürlüğü tarafından örnek niteliğinde kabul edilmektedir. 9

12 11 10 Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi gibi kurumlara Fonksiyonel Planlama, Orman Biyolojikçeşitlilik Eğitimi ve Ekoloji & Biyoçeşitlilik İzleme Eğitimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi verildi. Fransa da ekosistem tabanlı planla yönetilen Morvan Bölgesel Doğa Parkı ve Cevennes Milli Parkına ve İtalya da örnek bir yönetim sergileyen İtalya Abruzzo Milli Parkına teknik ziyaret gerçekleştirildi. Tüm ilgili aktörlerin aktif katılımı ve katkılarıyla 1800 kilometrekarelik proje alanını kapsayan ekosistem ve biyolojik çeşitlilik hususlarına dayalı Kaçkar Dağları Çok Sektörlü Yönetim Planı oluşturuldu. Başarılı proje sonuçlarını geleceğe taşıyacak ve Kaçkar Dağları Çok Sektörlü Yönetim Planı nı hayata geçirecek Kaçkar Dağları Koruma ve Kalkınma Birliği nin temelleri atıldı.

13 12 11

14 Kırsal Kalkınmaya Destek Oluyoruz Yöre halkına orman kaynaklarını sürdürülebilir şekilde gelire dönüştürmesi konusunda yardımcı oluyoruz.* 12 Yerel ürünlere dayanan üretimden pazarlamaya ve markalaşmaya dek uzanan kapsamlı bir kırsal kalkınma modeli oluşturabilmek amacıyla, ek gelir kaynağı olabilecek frenk üzümü, kızılcık ve sumak gibi odun dışı orman ürünleri ve arı, kırmızı benekli alabalık, meyve gibi diğer doğal ürünler araştırıldı. Mevcut tarım ürünlerinden elde edilen gelirin artırılması için üretim-pazarlama zincirinin eksik halkaları belirlendi ve pilot projelerle tamamlandı. Verimi artıracak kritik eğitimler verildi. Ormandan yakacak odun kesimini azaltmak amacıyla binalarda ısı yalıtımı tanıtıldı ve örneklendi. Yerel ormanların değerini tanıtmak amacıyla ormanların ekonomik değeri belirlendi. Yöre halkı, yerel yöneticiler ve Türkiye ye alanın değerini anlatan kampanya çalışmaları yürütüldü. *Ek gelir kaynaklarını tespit etme, geliştirme, yaygınlaşması için örnek çalışmalar oluşturma konusunda gerekli uzmanlık ve yürütme TEMA Vakfı tarafından sağlanmıştır. Yöre halkının ek gelir kaynaklarını artırmak için değerlendirilebilecek yerel odun dışı orman ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkiler ve diğer ek gelir kaynakları belirlendi. Fizibilite çalışmaları yapıldı. Firmalarla temas kurularak pazarlama ve markalaşmadaki sıkıntılar belirlendi. Pazarı olan ürünlere dair yöre halkına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Uygun orman ürünlerini yerelde toplatarak işleyecek ve markalaştırarak piyasaya ulaştırılmasını sağlayacak meyve ve sebze kurutma tesisi yerel bir girişimciye verilen destek sonucu Yusufeli nde kuruldu. Pilot çalışmalar kapsamında adet kiraz, ceviz, asma ve elma fidanı ile toplam 250 meyve

15 13 bahçesi oluşturuldu. Hayvancılığı desteklemek amacıyla kg yem bitkisi tohumu satın alınarak ilk aşamada 500 dekar alanda ekimi yapıldı ve alanda benimsenen bu çalışmaların giderek yaygınlaştığı gözlendi. Nesli tehlike altında olan kırmızı benekli alabalığın hem yöre ekonomisine hem de doğaya kazandırılması amacıyla, yerel bir girişimciye verilen destekle alandaki ilk Kırmızı Benekli Alabalık Üretme Çiftliği kuruldu. Ürün kaybını azaltmak, ürünlerin pazar değerini % 20 artırmak ve pazara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, Sebze Üreticileri Birliği işbirliği ile Yusufeli nde 60 ton/yıl depolama kapasiteli soğuk hava deposu kuruldu

16 Yerel ürünlerin üretimindeki verimi artırmak amacıyla bitki koruma, hayvancılık, meyvecilik, örtü altı sebzecilik, yem bitkileri üretimi konularında yaklaşık 600 çiftçiye Tarım Bakanlığı işbirliği ile teorik ve uygulamalı Tarımsal Eğitimler verildi, pratik uygulama kitapçıkları hazırlandı. Artvin de TEMA tarafından yürütülen başarılı arıcılık çalışmalarının proje bölgesinde yaygınlaştırılması yapılan, arıcılık envanterleri ve eğitim gereksinimleri analizi uyarınca bölge arıcılarına yönelik Sertifikalı Arıcılık Teorik Eğitimi verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan arıcılara arı ve ekipman temin edildi. Arıcılık kitapçığı hazırlanarak bölge arıcılarına dağıtımı yapıldı. Yapılan bir ekonomik değerleme çalışması ile yerel ormanlar, akarsu, mera ve çayır ekosistemlerinin ekonomik değeri belirlendi. Yerel ormanların değeri proje bölgesi çapında yöre halkına ve basın yoluyla Türkiye ye ve dünyaya tanıtıldı. Evlerde ve kamu binalarında ısı tasarrufu 10 köyde düzenlenen ısı yalıtımı toplantıları ile tanıtıldı. İZODER işbirliğiyle hazırlanan Isı yalıtımı konulu kitapçık yerel halka ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtıldı köyden seçilen ev, ilkokul, öğrenci yurdu ve pansiyon gibi 10 adet bina yöre halkının da katkılarıyla örnek oluşturmak amacıyla yalıtıldı.

17 15 15

18 Yaban Hayatını Koruyoruz Kaçkar Dağları nın yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için çalışıyoruz.* Alandaki nadir ve nesli tehlike altında olan yaban hayvanları araştırıldı. Yaşam alanları ve davranışları uydu vericilileriyle izlenerek çalışıldı. Yöre halkına yaban hayvanlarından zarar görmeden birlikte yaşamanın yolları ve yöntemleri öğretildi, bu yöntemler pilot çalışmalarla örneklendi. Eğitimler ve teknik geziler ile alanda görev yapan yaban hayatından sorumlu personelin bilgi ve deneyimi artırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa çağdaş envanter çalışmaları yapıldı ve çalışmalar sonucunda avlanma kotalarının düzenlenmesinin yanı sıra, alanın bir bölümünün Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi için gerekli altlık oluşturuldu *Yaban hayatı koruma ve planlama konusundaki çalışmaların bilimsel ve teknik altyapısının oluşturulmasında gerekli uzmanlık ve yürütme, ODTÜ Biyoceşitlilik Koruma Laboratuvarı tarafından sağlanmıştır. Bölgede yapılan araştırmalarda şimdiye kadar tespit edilemeyen su samuru (Lutra lutra) ve vaşak (Lynx lynx) ilk defa kaydedildi. Dünyada ilk defa siyah çakal görüntülendi.

19 16 En az 250 kişiye yaban hayvanlarından ve oluşabilecek zararlardan nasıl korunabilecekleri, karşı karşıya gelme durumunda kendilerini korumak amacıyla ne yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı. Bozayılara zarar vermeden arı kovanlarından uzaklaştıran ve kovanlara erişimini engelleyen elektroşoklu çit ve platform sistemleri sahada uygulandı. Yöre halkı ve ulusal basından büyük ilgi gören güneş enerjisi ile çalışan elektroşoklu tel çit yönteminin sahada yaygınlaşması amacıyla İl Özel İdaresi ve ORKÖY gibi çiftçiye destek veren kuruluşların destek programlarına alınması için çalışıldı. Bölgedeki çeşitli kamu kurumlarında görev yapmakta olan veteriner hekimler ve Çevre ve Orman Bakanlığı personeline yönelik Yaban Hayatı Rehabilitasyon Çalıştayı, yöre halkını da içerecek daha geniş bir kitleye ise Yaban Hayvanı Zararlarından Korunma ve Temel İlkyardım Çalıştayı düzenlendi. Yaban hayatı rehabilitasyonu ve ilkyardım konusunda kılavuz kitapçık üretildi. Çengel boynuzlu dağ keçisi için ortak envanter çalışmaları yapıldı ve Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Yusufeli-Altıparmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim Planı taslağı oluşturuldu. Envanter teknikleri üzerine kitapçık üretildi. Çiftçileri yaban hayvanlarından kaynaklanan zararlara karşı sigortalama ve tazmin imkânları araştırıldı, ilgili kurumlar ile yöre halkına sunuldu. Bölgenin benzersiz yaban hayatı gerek bilimsel yayınlar, gerekse haberler vasıtasıyla yerel ve ulusal düzeyde tanıtıldı. 17

20 Sürdürülebilir Turizmi Destekliyoruz Bölge için en umut vaadeden gelir kaynağı olan turizmi doğal değerleri kucaklayarak yükselecek şekilde geliştirmek için çalışıyoruz.* 18 Bölgede, Türkiye de ve dünyada turizmin durumu ve gelişimi incelendi. İlgili paydaşlarla birlikte bölgeye özel turizm stratejisi oluşturuldu. Erzurum dan Rize ye uzanan bölge ve turist erişim noktaları dikkate alınarak, seçilen bölgede yapılan uzman çalışmaları sonucu festivaller, trekking, rafting ve dağ bisikleti gibi pazarlanabilir turizm ürünleri belirlendi. Belirlenen ürünler turizm *Sürdürülebilir Turizmin gelişmesi için alt yapının oluşturulması çalışmalarında gerekli uzmanlık ve yürütme, TEMA Vakfı tarafından sağlanmıştır operatörlerine tanıtılarak getirdikleri öneriler doğrultusunda geliştirildi. Ürünlerin pazarlanması öncesinde gerekli olan altyapı, standardizasyon, tedarik zinciri, kurumsallaşma, kayıt sistemi gibi temel eksikliklerin belirlenen bölgesel kalkınma modeli çerçevesinde giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldı ve eğitimler verildi. Ürünlere yönelik pazarlama çalışmaları devam etmektedir. Yerel ekoturizm danışmanı tarafından bölgede, Türkiye de ve dünyada turizmin durumunu ortaya koyan bir rapor hazırlandı. Paydaşların ortak vizyonu doğrultusunda bölgeye özel turizm stratejisi hazırlandı ve sürdürülebilir turizm prensipleri yazıya geçirildi. Çoruh Havzası Koruma ve Kalkınma Birliği himayesindeki hizmet ve üretim kooperatifleri vasıtasıyla işletilecek ve yerelde üretilen ürünleri turizme

21 20 kazandıracak yerel tedarik zinciri kurulmasına yönelik adımlar atıldı. Milli Parklar gibi korunan alanlarda yönetim planlarına dahil edilerek uygulanabilecek bisiklet, fotoğrafçılık, kuş ve kelebek gözlemciliği, uçurtma etkinlikleri gibi pazarlanabilir rekreasyonel faaliyetler belirlendi. Sürdürülebilir turizm ürünü uzmanlarının yaptığı saha çalışmaları sonucunda alana özel turizm ürünleri araştırıldı ve yerel etkinlikler (festivaller), trekking, dağ bisikleti ve rafting olmak üzere dört temel ürün geliştirilmek üzere belirlendi. Bu ürünlerin pazara sunulmasının önündeki engeller belirlenerek hizmet sağlayıcılarına yönelik eğitimler ve teknik geziler düzenlendi, hizmet standartları oluşturuldu. Trekking, dağ bisikleti ve rafting ürünlerinin geliştirilmesi için rotalar ve tur maliyetleri belirlendi, Ankara ve İstanbul da düzenlenen iki toplantı ile tur operatörlerine tanıtıldı. Operatörlerin önerileri doğrultusunda altyapı ve pazarlama çalışmaları yürütüldü. Bir önceki turizm sezonundan kalan çöpler yöre halkının katılımıyla ve yerel yönetimlerin katkılarıyla temizlendi. Bakımsızlıktan kapanmış yürüyüş rotaları ve geçitler temizlenerek yeniden kullanıma açıldı. Köyler ve mezralar dolaşılarak pansiyon potansiyeli bulunan evler tespit edildi. Yurt dışından gelen 6 turizm muhabiri ile alanın tanıtımı amaçlı sunum ve gezi düzenlendi. Yabancı acentelerle bağlantılar kuruldu. Kaçkar Dağlarının değerlerini tanıtan Kaçkarlar Dört Mevsim adlı belgesel çekildi. 19

22 23 20 Nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Alandaki sorumlu kurum ve yerel halkın ortaklaşa hazırladığı Kaçkar Dağları Çok Sektörlü Yönetim Planı nın bir ucundan da siz tutun! Katkı verebileceğiniz faaliyetler konusunda uygulayıcı kurumlarla temasa geçerek destek verin. Kaçkar Dağları na gidin! Saklı cenneti yakından görün. Dostlarınıza tanıtarak yöre turizminin gelişmesine destek verin. Bu cenneti tahrip edecek HES, maden, yol gibi yatırımları yeniden düşünün, alanın değerlerini koruyacak şekilde yeniden planlanması için takipçi olun! TEMA Vakfı, Doğa Koruma Merkezi, Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği gibi bu tür projeler üreten Sivil Toplum Örgütleri ne üye olun, destek olun

23 Fotoğraflar: Gonca Fide (1-4) Tamer Soylu ( ) Yıldırım Güngör (3) Atilla Küçükala (6-7-11) Kurtuluş Olgun (8-9) Geoff Welch (10) Ergin Hamzaoğlu, Ahmet Aksoy (12) Hüseyin Ambarlı ( ) Erdal Düzgün (17) Tuncer Tolun (20-24) Serkan Yılmaz (21) Kardelen Karlı (22-26) Atilla Küçükala, Ergin Hamzaoğlu (25) Bu broşürün basımında kullanılan kağıt geri dönüşüme uygundur.

24 Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi ENV/2006/ Merkez Ofis: Konur Sokak 63/ Bakanlıklar/Ankara T: F: Bu yayın, Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriklerinin sorumluluğu yalnızca proje ortaklarına aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESI Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu 26 Mart 2012-29 Mart 2012 Amasra, Bartın,

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET Giriş Ormanlar, Türkiye yüzölçümünün %25 ini kapsamakta ve önemli ekonomik, kültürel ve çevresel fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Türkiye

Detaylı

sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı 12-13 Aralık 2006

sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı 12-13 Aralık 2006 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=805 >> UNDP Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Projesi nin hayata geçirilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı na uygulama desteği veriyor. Proje, sağlık göstergelerinin

Detaylı

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması 1.Giriş...2 1.1 Fizibilite Çalışmasının Hedef ve Kapsamı... 1.3 Fizibilite çalışmasının yaklaşımı...3 Projenin Geçmişi...4 Proje Gerekçesi...4 Proje alanı ve uygulama yerleri...5 Teknik analiz ve tasarım...5

Detaylı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı Sayı: 26 Şubat 2008 Bulgar gençlerin görüşleri AB'den sonra değişti Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

UNDP Türkiye nin Ocak 2011 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Ocak 2011 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Ocak 2011 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=2816 14 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=2818

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ EEl lddaa SSoorrt tinnoo,, EErrddeem VVaarrddaarr,, Daaml laa Akkyyi ilddi izz Haazzi irraann 22001100 YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ R RAPORLAR SERİİSİİ Yıldız

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan

Detaylı

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya. 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğe ulaşmak için yaşanabilir dünya 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu İçindekiler Rapor Hakkında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı Kurumsal Profil 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri İlerleme

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan ba ms

Detaylı

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Önsöz Karabük Valisi 21. yüzyıla

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE 2012 Yılı Proje İlerleme Raporu GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Sayı: 65 Mayıs 2011 Dostluk treni ile İstanbul'dan Kars'a seyahat Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Türkiye nin yeni İklim Değişikliği

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 7 aylık projede yürütülen faaliyetler;

Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 7 aylık projede yürütülen faaliyetler; PROJENİN TANITIMI AB Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı, Türkiye'de yerel düzeyde etkinlik gösteren yerel STK'ların küçük ölçekli projelerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve

Detaylı

BURDUR Büyükbaş Kırmızı Et ve Süt Hayvancılığı Sektörü

BURDUR Büyükbaş Kırmızı Et ve Süt Hayvancılığı Sektörü 2012 BURDUR Büyükbaş Kırmızı Et ve Süt Hayvancılığı Sektörü Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı