KÜTLELER DİYAGRAMI VE TOPRAK DAĞITIMI. Toprak İşleri. Toprak Dağıtımının Amaçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTLELER DİYAGRAMI VE TOPRAK DAĞITIMI. Toprak İşleri. Toprak Dağıtımının Amaçları"

Transkript

1 KÜTLELER DİYAGRAMI VE TOPRAK DAĞITIMI Toprak Dağıtımının Amaçları 1) Toprak işlerinde en ekonomik dengelemeyi sağlamak 2) Dolgu yapımı için kullanılacak kazıların taşımasında ortalama taşıma mesafesini hesaplamak 3) Bu taşıma mesafesine göre en uygun nakliye makine grubunu seçmek (Dozer, skreyper, ekskavatör, kamyon vb.) 1

2 Dolgu kesimlerinin doldurulması üç şekilde mümkün olabilir 1) Yarmadan çıkan zemin, dolgu için uygun özelliklere sahip ise, yarmalardan çıkan toprak, dolgu inşaatında kullanılır. 2) Yarma kesimlerinden çıkan toprak, dolgu için elverişli değilse, uygun nitelikteki toprak yol gövdesi dışında seçilmiş yerlerden sağlanır. Bu işleme ödünç denir. Ödünç, yol kenarından sağlanırsa, paralel ödünç ; daha uzaklardan getirilirse, nokta ödünç adı verilir. 3) (1) ve (2) nin karması ile dolgu yapılabilir. Yarmadan çıkan toprak; -Dolgu için uygun ise, dolguya taşınır -Dolgu için uygun değilse, dolguda kullanımı ekonomik değilse veya dolguda gereksinim duyulan miktardan fazla ise, yarmadan çıkan toprak, depo ya gönderilir. Yarma kazısından çıkan toprak, yol kenarına depo edilirse yan depo veya paralel depo adını alır. Yol kenarına depolama olanağı bulunmayan kesimlerde, uygun yerlere depo edilmesi gerekir, buna nokta depo adı verilir. 2

3 1) Dolgu Boyuna taşıma Yarma 2) Dolgu Yarma Ödünç Depo Paralel Nokta Paralel Nokta Dolgunun tamamen ödünçle yapılması Yarmanın tamamen depoya gönderilmesi 3) Dolgu Boyuna taşıma Yarma Ödünç Depo Paralel Nokta Paralel Nokta Dolgunun, yarma toprağı ve ödünç toprağı ile yapılması 3

4 Problem 1) Geçki boyunca, her yarma kesiminden çıkarılan toprak, boyuna taşıma ile dolguya mı? Yoksa depoya mı konulacak? 2) Dolgu kesimleri, yarmadan çıkan toprakla oluşturulacaksa, hangi kesimlerdeki dolgular oluşturulacak? Ve artan toprak nereye depo edilecek? 3) Yarmadan çıkan toprak, dolguda kullanılacaksa ve dolgu için yeterli değilse, hangi ödünç noktasından dolguya taşıma yapılacak? Problemlerin, çözümü için kütleler diyagramı ndan yararlanılır. Kütleler Diyagramı Kütleler diyagramı, hacimler tablosunun son iki kolonunda gösterilen birikmiş hacimler ile mesafe (km) arasında yarmalar (+), dolgular (-) kabul edilerek çizilen diyagramdır. Diyagramın, maksimum noktalarını içeren kesimleri tepe, minimum noktalarını içeren kesimleri ise vadi olarak adlandırılır. 4

5 Birikmiş Hacim(m 3 ) Karşılaştırma çizgisi (K.Ç.) Yarma Dolgu km Kütleler Diyagramının Özellikleri 1) Kütleler diyagramında, herhangi bir noktadaki ordinat, o noktaya kadar olan hacimlerin cebrik toplamını, diğer bir deyişle dengelenmeyen yarma veya dolgu hacmini verir. Dikkate alınan nokta, karşılaştırma çizgisinin üstünde ise, dengelenmemiş yarma hacmini, altında ise dengelenmemiş dolgu hacmini gösterir. 2) Kütleler diyagramının son noktası, karşılaştırma çizgisinin üzerinde ise, yol kesiminin tümü üzerinde yarma ve dolgu hacimleri birbirini dengeliyor demektir. 3) Kütleler diyagramının son noktası, karşılaştırma çizgisinin üzerinde ise yarma fazlası; altında ise dolgu fazlası var demektir. 5

6 4) Kütleler diyagramında, herhangi iki noktanın ordinatları arasındaki cebrik fark, iki nokta arasındaki dengelenmemiş hacme eşittir. 5) Kütleler diyagramında oluşan, kapalı alanlar yarma ve dolguların birbirini dengelediğini gösterir. 6) Kütleler diyagramında artan eğimler yarmayı, azalan eğimler dolguyu gösterir. 7) Kütleler diyagramında, maksimum noktalar yarmadan dolguya geçiş olduğunu; minimum noktalar ise dolgudan yarmaya geçiş olduğunu gösterir. 8) Kütleler diyagramında, karşılaştırma çizgisine paralel çizilerek oluşturulan kapalı alanlar, kendi içerisinde yarma ve dolguyu dengelediğini gösterir. 9) Kütleler diyagramında dengeleme amacıyla oluşturulan kapalı alanlarda; tepe kesimlerinde taşımalar soldan sağa; vadi kesimlerinde taşımalar sağdan sola doğrudur. 10) Tünel, köprü bulunan kesimlerde toprak dengelemesi köprü veya tünele kadar kesim arasında düşünülür. 11) Kütleler diyagramında minimum nokta, boykesitte maksimum; maksimum olan nokta da boykesitte minimuma karşılık gelir. 6

7 V (m 3 ) M 1 Kütleler diyagramı V 2 -V 1 V 2 V 1 V 3 a b c d V 4 V 3 -(-V 4 ) M 2 a b c d Boykesit V (m 3 ) Yarmadan dolguya geçiş noktası(tepe) Yarma fazlası (depo) K.Ç. Dolgudan yarmaya geçiş noktası (vadi) 7

8 V (m 3 ) Dolgu fazlası (ödünç) V(m 3 ) B Dağıtma çizgisi A C D E Kütleler diyagramı F Karşılaştırma çizgisi Boykesit ABC ve DEF alanları dengelenmiş alanlardır 8

9 V (m 3 ) Köprü Tünel Köprü ve tünele kadar olan kesimler kendi içerisinde dengelenir BOYUNA TAŞIMA, DEPO VE ÖDÜNÇ MALİYETLERİ Yolların gövdesinin oluşturulmasında, boyuna taşıma, depo ve ödünç işlemlerinin uygun bir şekilde birleşimi dikkate alınır. Bu birleşimde en önemli faktör, maliyettir. 9

10 Taşıma Maliyeti Taşıma maliyeti, mesafe ile orantılıdır. Taşıma momenti en az olan çözüm seçilir. Taşıma momenti: 1 m 3 zemini 1 m uzaklığa taşınmasıyla yapılan işe taşıma momenti denir. K L K L DV M L L K K 10

11 KL+ K'L' M = 2 DV hacmindeki zemini, M kadar mesafe taşımak için gerekli taşıma momenti A=DV*M Bir şantiyede, birden fazla farklı özellikler gösteren bir çok taşıma aracı olduğunu düşünelim. Bunlar T 1, T 2,...T n araçları olsun. Herbirinin mesafeye bağlı maliyet fonksiyonları M 1 = F 1 (l); M 2 = F 2 (l);...; M n = F n (l) T 1, T 2,... T n araçlarının ekonomik çalıştıkları mesafeye göre sıralı olduklarını düşünelim. M (Maliyet) F 1 (l)= F 2 (l) ; F 2 (l)= F 3 (l);...; F n-1 (l)= F n (l) M e2 M e1 T 1 T 2 T 3 Değişik araçlar için maliyet fonksiyonları l (mesafe) l e1 l e2 11

12 Araç seçimi l e1, l e2 T 1 ve T 2 araçlarının ekonomik taşıma mesafe sınırlarıdır. 0<l<l e1 aralığında T 1 aracı seçilir l e1 <l<l e2 aralığından T 2 aracı seçilir l> l e2 ise T 3 aracı seçilir l e1 A T 1 B C T 2 T 3 D l e2 A-B arasındaki bütün mesafelerde T 1 aracı; AB den büyük C-D arasındaki taşımlarda T 2 aracı CD den büyük mesafelerde T 3 aracı seçilir 12

13 Depo ve Ödünç Maliyetleri Depo maliyeti iki kısımdan oluşur 1) Depo yeri için ödenecek kira veya istimlak bedeli(m di (TL/m 3 ) 2) Taşıma maliyeti [M d (l) (TL/m 3 )] Böylece 1 m3 zeminin depo maliyeti M d = M di + M d (l) Ödünç Depo 13

14 Ödünç maliyeti üç kısımdan oluşur 1) Ödünç yeri için ödenecek istimlak veya kira maliyeti (M oi (TL/m 3 )) 2) Kazı maliyeti (M ok (TL/m 3 ) 3)Taşıma maliyeti (M o (l) (TL/m 3 ) 1 m3 zeminin ödünç maliyeti M ö = M oi + M ok + M o (l) Depo maliyetinin yalnız taşıma işinden ileri geldiği varsayımına göre taşıma uzaklık-maliyet ölçeğinden bu maliyete karşılık gelen bir uzaklık bulunabilir. Bu uzaklığa virtüel depo uzaklığı denir. Ödünç maliyetinin yalnız taşıma işinden ileri geldiği varsayımına göre saptanan uzaklığa virtüel ödünç uzaklığı denir. Karşılaştırma Çizgisi l depo l ödünç 14

15 Depo, Ödünç ve Boyuna Taşıma Seçeneklerinin Bulunması Durumunda Seçim M (TL/m 3 ) M= F(l) M d +M ö <M depo veya ödünç M d +M ö >M ise boyuna taşıma M d + M ö l m l(m) Bir Çok Tepe ve Vadiden Oluşan Bir Kütleler Diyagramında Toprak Dağıtımı D Ö D Ö D l m Dağıtma çizgisi Ö Karşılaştırma çizgisi 15

16 Bir Çok Tepe ve Vadiden Oluşan Kütleler Diyagramında Girişim Olması Durumunda Toprak Dağıtımı Kütleler diyagramı l m Boykesit İki defa yarma yapılan kesim(girişim) İki defa dolgu yapılan bölge (girişim bölgesi) Ö Girişimi kaldırmak için; b +d = c olmalıdır a D b b c c d d Girişim oluşturduğu için uygun değil Kütleler diyagramı D l m ödünç Depo Depo Boykesit 16

17 V l m a b Girişimi kaldırmak için a= b olmalıdır l ÖZEL DURUMLAR Depo ve Ödünç yerlerinin belli olması 17

18 Son noktada ödünç istenmiyorsa yeni dağıtma çizgisi D Ö Brükner Yöntemiyle Toprak Dağıtımı Varsayımlar 1) Kütleler diyagramında yarmadan çıkan zeminler, dolgu için elverişlidir. 2) Kütleler diyagramında yarma fazla oluşursa, dolgunun ödünçten karşılanmasına izin verilmez. 3) Kazı fiyatı sabittir 4) Taşıma maliyeti taşıma uzaklığı ile orantılıdır. 18

19 D Kütleler diyagramında toprak dağıtımı yaparken öyle bir doğru çizilmelidir ki, dağıtma çizgisinin altındaki mesafelerin toplamı, dağıtma çizgisinin üstündeki mesafelerin toplamına eşit olsun. a b c d Brükner yöntemine göre dağıtma çizgisi D Karşılaştırma Çizgisi(K.Ç.) a + c = b + d olmalı veya åt å = v İkinci Dereceden Dağıtım Çizgileri ve Toprak İşlerinde Taşıma Maliyeti Birinci dereceden dağıtma çizgileri belirlendikden sonra, toprak dağıtımında hangi taşıma araçları ile hangi kesimlerin toprağının taşınacağını belirlemek için ikinci dereceden dağıtma çizgileri çizmek gerekir. V 1 V 2 V 3 T 1 T 2 T 3 İkinci dereceden dağıtma çizgileri 19

20 V 1 V 2 V 3 T 1 T 2 T 3 a bc d e f g T 1 T 2 T 3 Kütleler diyagramı K.Ç. Ödünç h V ö Boykesit a-b km lerindeki yarma f-g km lerindeki dolguya, b-c km leri arasındaki yarma e-f km lerindeki dolguya, c-d km leri arasındaki yarma d-e km lerdeki dolguya taşınır Ortalama taşıma mesafeleri V 1 V 2 V 3 L 1 L 2 L 3 Kütleler diyagramı K.Ç. L ö 20

21 Proje ortalama taşıma mesafesi V 1 L 1 L 2 V 2 V + L ort = V + V 1 * L1 V2 * 1 2 L 2 L ort n å Vi * L i= 1 = n å V i= 1 i i İkinci dereceden dağıtma çizgisi tablosu ve taşıma maliyeti Taşıma Taşınacak zemin Ortalama taşıma Birim taşıma Taşıma yörüngesi hacmi(m 3 ) uzaklığı (m) maliyeti maliyeti çıkış varış (TL/m 3 ) (TL) a-b f-g V 1 L 1 M(L 1 ) V 1.M(L 1 ) b-c e-f V 2 L 2 M(L 2 ) V 2.M(L 2 ) c-d d-e V 3 L 3 M(L 3 ) V 3.M(L 3 ) ödünç g-h V ö L ö M(L ö ) V ö.m(l ö ) Toplam Taşıma SM Maliyeti 21

BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ

BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ Problemin Tanımlanması Depo Yeri Seçimi Yöntemleri 1 2.1. Problemin Tanımlanması Yer seçimi kavramı, kısa ve/veya uzun vâdede çeşitli ölçütlere göre en iyi avantajlara sahip yerin

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol yapım aşamaları Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır: 1-Yol güzergahının etüdü

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

ORMANCILIKTA TRANSPORT

ORMANCILIKTA TRANSPORT K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIKTA TRANSPORT DERS NOTLARI Prof. Dr. H. Hulusi ACAR Trabzon 2004 ÖNSÖZ Ormancılıkta transport işleri bölmeden çıkarma ve uzak nakliyat aşamalarının

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

NETPRO 6.0 UYGULAMA KILAVUZU-I (Yol Uygulaması)

NETPRO 6.0 UYGULAMA KILAVUZU-I (Yol Uygulaması) NETPRO 6.0 UYGULAMA KILAVUZU-I (Yol Uygulaması) (C) Bu eserin tüm telif hakları ULUSAL CAD VE GIS ÇÖZÜMLERĐ MÜHENDĐSLĐK BĐLGĐSAYAR EĞĐTĐM TĐCARET A.Ş.(ULUSAL), Türkiye. Aittir. Telif hakkı kanunları çerçevesinde

Detaylı

NETCAD/MAP Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ . BÖLÜM KAZI İŞLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2. KAZI İŞLERİ Müteahhide hafriyat ödemesi yapılabilmesi için hafriyatı yapılan arazinin zemin cinsi belirlenmelidir. Birim fiyat tariflerinde zeminler aşağıdaki

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

ULUSAL, önceden bir bildirim yapmadan, satılan ürünlerde ve ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ULUSAL, önceden bir bildirim yapmadan, satılan ürünlerde ve ürünlerin özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. NETCAD/NETTOP-8 Bu eserin tüm telif hakları ULUSAL CAD VE GIS ÇÖZÜMLERİ MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR EĞİTİM TİCARET A.Ş. (ULUSAL), Türkiye aittir. Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin verilen haller ve yazılım

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi Doç. Dr. Turan PAKSOY

Mühendislik Ekonomisi Doç. Dr. Turan PAKSOY T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler Mühendislik Ekonomisi Doç. Dr. Turan PAKSOY 1 2 3 4 Eğimli veya dereceli nakit akışları, harcama veya gelirlerin belirli bir eğilimle

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU

ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAÇ ROTALARININ EN KISA YOL ALGORİTMALARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ VE.NET ORTAMINDA SİMÜLASYONU Şahin BAYZAN Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 005 ARAÇ ROTALARININ

Detaylı

PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak yatırım teklifinin

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır.

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır. ÖLÇME BİLGİSİ 1.Bölüm 1.1. Tanım Ölçme Bilgisi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin grafiksel ve sayısal olarak sunulmasıdır.

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı