T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1

2 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Çorlu mücavir alanında ihtiyaç duyulan yaya ve araç yollarının 8 cm. kilitli parke taşı, bordür ve oluk taşı ile döşetilmesi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 1.2 Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından sonra tüm hazırlıklarını yaparak araçları ve yardımcı ekipmanı ile işyerlerini teslim alacak ve belirtilen sayıda personelle fiilen işe başlayacaktır. 2. ÇALIŞMA ESASLARI 2.1 Taahhüt süresince araçların kullanımından ve işin yapılmasından doğabilecek hasar ve zararlar ile 3. şahıslara verilecek zarar ve ziyanlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Araçların yakıt, bakım, onarım ve korunması yükleniciye aittir. 2.2 Çalışma esnasında vatandaşa ve çevreye (ev, tretuvar, ağaç, vs) verilen zararlar 2 gün içerisinde karşılanacak aksi takdirde belediye tarafından zarar tespit edilip tutarı aylık hakedişlerinden kesilecektir. 2.3 Çalışma esnasında elektrik, su, doğal gaz, pis su, telefon vs. ile ilgili meydana gelen zarar, ziyan ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Yeraltı ve yer üstü tesislerine zarar verilmemesi için çalışma yapılan mahal TREDAŞ-ÇORDAŞ-TÜRK TELEKOM A.Ş.MOBESE (EMNİYET AMİRLİĞİ)-SU VE KANAL HATLARI İÇİN BELEDİYE vb. Kuruluşlara yüklenici tarafından bildirilecek, gerekiyorsa bu kuruluşlardan çalışma esnasında eleman talebinde bulunulacak ve gerekiyorsa yasal izinler alınacaktır. 2.4 İdare gerekli gördüğü durumlarda bordür ve parke taşlarının mukavemetini test ettirecek, masraflarını yüklenici karşılayacaktır. Test sonucunda kabul edilebilir değerlerin altında mukavemet gösteren malzemelerin kullanımına izin verilmeyecektir. Yapılmış imalat var ise sökülerek inşaat mahallinden uzaklaştırılacaktır. 2.5 Yapılan denetimlerde, imalatı idarenin kabul etmemesi veya işin kapsamına aykırı imalat yapıldığının tespit edilmesi durumda; imalat sökülerek yeniden yapılacaktır. Yapılan söküm ve sökülen imalat için yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 2.6 Çalışma yapılan cadde ve sokaklar tamamlandıktan sonra temizlenip idareye teslim edilecektir. 2.7 Yol çalışması yapılan cadde ve sokaklarda tertip ve düzene azami riayet edilecek, çalışma yapılan cadde ve sokaklarda yol çalışmasını gösteren levhalar ve çalışmaların Çorlu Belediyesi tarafından yürütüldüğüne dair Çorlu Belediyesinin adı - logosu bulunan levhalar yapılacaktır. 2.8 İnşaat sırasında bir cadde veya sokağın trafiğe kapatılması halinde cadde veya sokağın her iki başına, yerden 1,5 mt yükseklikte olmak üzere YOL KAPALIDIR ibaresi yazılı bir levha konulacaktır. Trafiğe kapatılmayan yollarda gerekli görülen yerlere DİKKAT 2

3 ibaresini taşıyan levhalar konulacaktır. Geceleri de herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için aydınlatılmış veya fosforlu levhalarla tedbir alınacaktır. 2.9 İdare gerektiği hallerde yapılması öngörülen mahallelerde değişiklik yapabilir. Bu tür değişiklikler için yüklenici herhangi bir süre uzatma talebinde bulunamaz Yüklenici işin yapı denetim görevlisinin göstermiş olduğu sokaklarda çalışacak, kendisine gösterilmeyen sokaklarda çalışma yapmayacaktır Yüklenici yapmayacaktır. imalatın deforme olmaması için yağmurlu havalarda çalışma 2.12 Yüklenici hiçbir şekilde görevini aksatamaz, iş merkezini kapatamaz ve uzun süreli iş merkezini terk edemez. Grev, iş yapmama ve iş yavaşlatma gibi durumlarda yüklenicinin yapması gereken hizmetler belediye tarafından yaptırılacak ve bu tür hizmetler için harcanan tüm masraflar %20 fazlası ile yükleniciden tahsil edilecektir Yüklenici işin iyi biçimde ve zamanında aksamadan yürütülmesi için yeterli sayıda personel çalıştıracaktır. İdarenin isteği üzerine 10 bölgede aynı anda çalışma yapabilecek şekilde ekip ve ekipman kurmakla yükümlüdür. Her ekipte yeterli miktarda iş makinesi personel ve ekipman bulundurulması zorunludur. Birbirine yakın bölgelerde çalışan ekipler arası iş makinesi ve ekipman sevkıyatı yapılan işi aksatmayacak şekilde ve idarenin uygun görmesi halinde yapılabilir. Yüklenici araç ve personel konusunda idarenin istediği düzenlemeyi tebliğ tarihinden itibaren bir gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Personelin iş yasası hükümlerine uygun çalıştırılması esastır. Çalıştırılan personel, üzerinde ÇORLU BELEDİYESİ yazılı iş kıyafeti giydirilerek çalıştırılacaktır Bu teknik şartnamede açıklanmayan ve iş yapımı esnasında karşılaşılabilecek teknik uygulama konularında Bayındırlık Teknik Şartnamesi, Karayolları Teknik Şartnamesi geçerlidir Yüklenici tarafından kontrollük hizmetleri için iş süresince bir adet 3 yaşını geçmemiş bir kontrol aracı idareye verilecektir. Kontrol aracı ortalama günde 100 km yol kat edecektir. Araçlar ve araçların yakıt, bakım, onarım ve korunması yükleniciye aittir. Araçlar için amortisman bedeli ödenmeyecektir. 3. DENETİM ESASLARI Denetleme işleri Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nce yapılacaktır. Denetleme raporlarına göre yükleniciye para cezaları verilebileceği gibi iş akdinin feshi cihetine de gidilecektir. 4. İSTİHDAMDAN DOĞAN SORUMLULUK Yüklenici firmanın istihdam ettiği çalışanlar gerek halkımıza karşı davranışı gerekse işin evsafına aykırı davranışlardan dolayı sorumlu olup Fen İşleri Müdürlüğü nün talebi üzerine yüklenici kusurlu işçinin iş akdini feshetmek zorundadır. Personelin çalışma şartlarına uygun çalıştırılması ve personel ile ilgili doğabilecek sorumluluklar yükleniciye aittir. 3

4 5. CEZA VE KESİNTİLER 5.1 Çalışma süresince yükleniciden ilave ekip kurmaları yazıyla istenebilecektir (10 ekip harici ilave olarak). Yazı tarihinden itibaren 3 gün içinde ekip oluşturulmaması durumunda her gün için 1.000,00 TL ceza kesilecektir. Bordür ve tretuvar yapımı esnasında; Gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda cadde ve sokak başına 1000,00 TL ceza kesilecektir. 5.2 Çıkan hafriyat ve molozların aynı gün içerisinde inşaat alanından döküm sahasına nakledilmemesi durumunda her gün için 1.000,00 TL ceza kesilecektir. Çıkan hafriyat ve molozun döküm sahası dışında herhangi bir yere döküldüğünün tespit edilmesi durumunda yükleniciye 1.000,00 TL ceza kesilecektir. 5.3 Yüklenici İdari Şartnamede belirtilen araçları işin başında bulundurmakla yükümlüdür. Bulundurmadığı takdirde 1 gün süreyle yükleniciye ihtar verilecektir. Yüklenici yine araçları temin etmezse günlük 500,00 TL ceza hakedişinden düşülecektir Şahıslara verilecek her türlü zararlardan yüklenici sorumludur. 6. YAPIM ESASLARI VE KULLANILACAK MALZEMELER 6.1 Kullanılan tüm malzemeler TS standartlarına uygun olacaktır Cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması. (Malzeme+döşeme+nakliye+forklift ile yükleme-boşaltma+alt zeminin mekanik malzeme ile beslenmesi+taş tozu+derz kumu serilip yedirilmesi dahil): Kaplama yapılacak taban düzenlenecek, 12cm mekanik malzeme serilip sıkıştırıldıktan sonra 10 cm kalınlıkta taş tozu serilecek sonra kompaktör ile sıkıştırılacaktır. İdarenin belirleyeceği 8cm yüksekliğindeki her renk, şekilde ve boyuttaki buhar kürlü beton parke taşı (palet üzerine istifli) taş tozu tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenecektir. Döşenen taşlar plastik çekiçle tokmaklanacaktır. Derz araları kumla doldurulacak, daha sonra yüzeyi süpürülecektir. İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, her türlü malzemenin iş yerine nakliye edilmesi yükleniciye aittir. Ölçü Döşenmiş sahadan m2 olarak hesaplanacaktır Cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Kumlamalı Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması. (Malzeme+döşeme+nakliye+forklift ile yükleme-boşaltma+taş tozu+derz kumu serilip yedirilmesi dahil) 4

5 Kaplama yapılacak taban düzenlenecek 12cm mekanik malzeme serilip sıkıştırıldıktan sonra 10 cm kalınlıkta taş tozu serilecek sonra kompaktör ile sıkıştırılacaktır. İdarenin belirleyeceği 8cm yüksekliğindeki her renk şekilde ve boyuttaki buhar kürlü kumlamalı beton parke taşı (Palet üzerine istifli) taş tozu tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenecektir. Döşenen taşlar plastik çekiçle tokmaklanacaktır. Derz araları kumla doldurulacak, daha sonra yüzeyi süpürülecektir. İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, her türlü malzemenin iş yerine nakliye edilmesi yükleniciye aittir. Ölçü Döşenmiş sahadan m2 olarak hesaplanacaktır x10x Serbest Boy Cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Oluk Taşı Döşenmesi. (Malzeme+döşeme+nakliye+forklift ile yükleme-boşaltma+taş tozu +derz birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile birleştirilmesi ve işçiliği, su, kum çimentosu dahil) Montaj yapılacak taban düzenlenecek gerekli yerler mekanik malzeme ile iyileştirildikten sonra 10 cm kalınlıkta taş tozu serilecek ve kompaktör ile sıkıştırılacaktır. (30x10xserbest boy (idare Belirleyecek) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı (Palet üzerine istifli) idarenin belirleyeceği yerlere montaj edilecektir. İki oluk taşı arasındaki birleşim yerleri 400 dozlu çimento harcı ile kapatılacaktır. Yapım sırasındaki her türlü malzeme ve malzemelerde oluşacak zayiat, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, her türlü malzemenin inşaat yerine nakliyesi yükleniciye aittir x30x15 Cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi. (Malzeme+döşeme+nakliye+forklift ile yükleme-boşaltma +yastık betonu+destek betonu +derz birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile birleştirilmesi ve işçiliği, su, kum çimentosu dahil) 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürler (Palet üzerine istifli) idarenin belirleyeceği yerlere montaj edilecektir. Bordür C14 hazır beton (Yastık betonu) sabitlendikten sonra yine C14 hazır beton (Destek betonu) ile desteklenecektir. İki bordür arasındaki birleşim yerleri 400 dozlu çimento harcı ile kapatılacaktır. Yapım esnasında kullanılacak olan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, bordür ve harç için gerekli tüm malzeme ve bu malzeme ve bordürlerin iş yerine nakledilmesi yükleniciye aittir. Bordür boyu projesi üzerinden ölçülecektir x20x12 Cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi. (Malzeme+döşeme+nakliye+forklift ile yükleme-boşaltma +yastık betonu+ destek betonu +derz birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile birleştirilmesi ve işçiliği, su, kum çimentosu dahil) 75x20x12 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürler (Palet üzerine istifli) idarenin belirleyeceği yerlere montaj edilecektir. Bordür C14 hazır beton (Yastık betonu) sabitlendikten sonra yine C14 hazır beton (Destek betonu) ile desteklenecektir. İki bordür arasındaki birleşim yerleri 400 dozlu çimento harcı ile kapatılacaktır. Yapım esnasında kullanılacak olan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, bordür ve harç 5

6 için gerekli tüm malzeme ve bu malzeme ve bordürlerin iş yerine nakledilmesi yükleniciye aittir. Bordür boyu projesi üzerinden ölçülecektir. 6.7 Makine ile Asfalt Sökülmesi (İş Makinesi+işçilik+istif+yatay düşey taşıma+çorlu mücavir sınırlarında belirtilen yere nakliyesi dahil) İdarenin belirleyeceği yollarda mekanik malzeme ve taş tozu serilip sıkıştırılmadan önce asfalt yol temel tabakasına kadar sökülecektir. Çıkan malzeme ya direk olarak asfalt şantiyesine nakledilecek ya da yol kenarına istiflenip en geç o gün saat a kadar asfalt şantiyesine nakledilecektir. Nakledilen malzeme kantarda tartılacaktır. İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri ve asfalt şantiyesine yapılan nakliye yükleniciye aittir. 6.8 Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım Ve Blokaj Sökülmesi (işçilik+istif+yükleme+boşaltma +nakliye dahil) İdarenin belirleyeceği yerlerde parke taşı, beton plâk, adi kaldırım ve blokaj sökülecek, taşlar plâklardan ayrılacak, yol kenarına istiflenecektir. İnşaat yerindeki yapılan yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri ve istiflenen malzemenin belediye asfalt şantiyesine nakli yüklenici firmaya ait olacaktır. Sökülen taş ve plâklar alanı ölçülerek metraj hesaplanacaktır. TEKNİK ELEMANLAR: Gerekli olan sevk ve idarenin yapılması arazi aplikasyonlarının yapılması metraj hazırlanması için 1 adet Harita Teknikeri çalıştırılacaktır. İŞİN SÜRESİ İşin süresi iş yeri teslimi ile başlayıp tarihinde son bulacaktır. 6

11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m

11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 11562 DESANDRESİ (+198/+21) BETONLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1- İŞİN KONUSU Armutçuk TİM deki 11562 (+198/+21) B14 kesitli desandrenin içine B12 kesitinde demirbağı yapılarak

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, İstisnalar, Hukuki Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, İstisnalar, Hukuki Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Yönetmeliği Kabul Tarihi: 15/02/2013 Kabul Sayısı: 43 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/03/2013 Tarihli Yeni Haber Gazetesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/27 MUHTELİF ASFALT

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME Asfalt Kaplama Yapılması işine ait ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME I CADDE ÖLÇME VE İŞARETLEME 1) YÜKLENİCİ idare tarafından hazırlanmış yol projesine göre uygulama yapmakla yükümlüdür. Yüklenici aşağıda tanımlanan

Detaylı

Tüm kurumlar uygulama hazırlıklarını 15.08.1999 tarihine kadar tamamlayacaklardır.

Tüm kurumlar uygulama hazırlıklarını 15.08.1999 tarihine kadar tamamlayacaklardır. Altyapı Hizmetleri Yönergesi Genel Hükümler Bölüm 1 Amaç - Kapsam - Tanımlar Şehrimizde altyapı hizmetleri ile ilgili olarak yapılan kazı çalışmalarında Kurum ve Kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI:

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI: TTK KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVARLARIN DA ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN (DÖKME VEYA PAKETLİ) BİR KISMININ TTK NIN GEREK GÖRDÜĞÜ ZAMANLARDA KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ LAVVARI

Detaylı

DARIO MORENO,301VE 305 SOKAK İLE ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ YOL KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ ne ait

DARIO MORENO,301VE 305 SOKAK İLE ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ YOL KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ ne ait DARIO MORENO,301VE 305 SOKAK İLE ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ YOL KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ ne ait A-) 301-305 SOKAK: 1-Kırım, Söküm ve Kazılar ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME (MAHAL LİSTESİ) 301 Sokakta; ortalama 15 cm

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KISIM I GENEL HÜKÜMLER HUKUKİ DAYANAK Madde 1 : Bu yönerge, 10.07.2004 tarihli ve 5216

Detaylı