tespit edilmiştir (Hassan et al., 1978; Tran and Hassan, 1986; Prokrym and Andow, 1990). Şekil 1. Parazitoit salım şekli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tespit edilmiştir (Hassan et al., 1978; Tran and Hassan, 1986; Prokrym and Andow, 1990). Şekil 1. Parazitoit salım şekli"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Akdeniz Bölgesinde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Çalışmaları Üzerine Araştırmalar Sevcan ÖZTEMĐZ 1, Mustafa GÜLLÜ 1, Fatih ÖZDEMĐR 2, Hakan FĐDAN 1 Filiz BÜLBÜL 1 1 T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü,. 2 T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: ÖZET: Akdeniz Bölgesinde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi yıllarında,, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Antalya da 7012 dekarlık I. ve II. ürün mısır üretim alanlarında yürütülmüştür. Bu çalışmada; mısırda zararlı, hastalık ve yabancıotlara karşı önceki çalışmalar doğrultusunda önerilen yöntemlerinin üretici koşullarında uygulanması ve bu konuda çalışan uygulayıcı teknik elamanların ve üreticilerin eğitimi amaçlanmıştır. Projenin yürütüldüğü bu tarlalarda periyodik aralıklarla incelemeler yapılarak zararlılar ve hastalıkların seyri takip edilmiş, zamanları belirlenmiştir. Teknik talimat doğrultusunda üreticilere önerileri yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, entegre uygulanan tarlalarda mısırın ana zararlılarına karşı 1-2 ilaçlamanın yeterli olduğu, hatta parazitoit salımı yapılan tarlalarda hiç ilaçlamaya gerek kalmadığı, entegre uygulanmayan diğer alanlarda ise en az 2-4 ilaçlamanın yapıldığı gözlenmiştir. Mısır hastalıklarından rastık ve Fusarium %2 oranında tespit edilmiş, mekanik uygulanmıştır. Yabancıotlara karşı ise çıkış sonrası sadece bir kez kimyasal uygulama veya mekanik yapılmıştır. Entegre uygulanan alanlarda yaklaşık %25-30 oranında verim artışı tespit edilmiş, ilaçlama sayısına bağlı olarak masraflar azalmış ve yaklaşık % 75 oranında kazanç elde edilmiştir. Proje kapsamında toplam 147 teknik eleman ve 1176 üretici eğitilmiştir. Entegre çerçevesinde biyolojik nin önemini vurgulayan radyo konuşmaları ve TV çekimleri yapılmıştır. Tarla günleri düzenlenmiş ve biyolojik ile ilgili broşür hazırlanarak yayımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mısırda entegre teknik talimatı hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Entegre Mücadele, Mısır, Zararlı, Hastalık, Yabancı ot. Investigation on Integrated Pest Management Research, Implementation and Training Studies in Maize in the Mediterranean Region ABSTRACT: Integrated pest management research, implementation and training project in maize was carried out in the first and second crop maize fields totally 7012 da in,, Osmaniye, Kahramanmaraş and Antalya provinces of the Mediterranean Region between the years of 2001 and This project was conducted onto the results of previous pest, disease and weed studies at the growers conditions together with training programs to technical staff and farmers. The control measures were recommended from technical instructions. The numbers of chemical applications were decreased (1-2 application) in the field of integrated pest management with respect to the conventional maize fields. Chemical control was not treated in biological control applied fields by releasing parasitoids. For maize diseases, only smut at a rate of 2 % and Fusarium wilt diseases were found, cultural and mechanical controls were applied. For weeds either one chemical treatment or cultivation was applied in post emergence. The yield was increased by % in the field of integrated pest management and approximately 75 % profit was obtained by decreasing of expenses depending on the numbers of chemical applications. Totally 147 technical personals and 1176 farmers were trained. In training programmes, radio and television programmes were made to introduce IPM programmes including biological control, field days were arranged, brochure with respect to biological control were prepared and distributed. Furthermore, technical instruction in maize was prepared. Key Words: Integrated Pest Management, Maize, Pest, Disease, Weed. GĐRĐŞ Mısır, ülkemizde tahıllar arasında üretim miktarı bakımından üçüncü sırada yer almaktadır. Toplam mısır ekim alanı ha olup, üretim ise ton'dur (Anonim, 2005). Hemen hemen ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilmesine rağmen ekiliş ve üretimde en büyük payı Akdeniz Bölgesi almaktadır. Mısırın özellikle II. ürün olarak Akdeniz Bölgesi nde yetiştirilmeye başlanması ile ülke tarımındaki yeri ve önemi artmıştır. Bu nedenle, mısır yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda bitki koruma sorunları önem kazanmıştır. Birçok tarımsal üründe olduğu gibi mısır üretiminde de kaliteli ve bol ürün alabilmek için tüm tarımsal işlemlerin en iyi ve en uygun şekilde yapılmasının yanı sıra zararlı, hastalık ve yabancıotlarla da en iyi şekilde edilmesi zorunludur. Günümüzde zararlılarla nin, agroekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretim dikkate alınarak yapılması önem kazanmış olup, insan ve çevre sağlığı ile biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır. Tüm bu unsurları dikkate alan entegre entegre ürün yönetimi, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarımın temelini oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi nde yılları arasında yürütülen bu projede; mısırda zararlı, hastalık ve yabancıotlara karşı yapılan çalışmalar doğrultusunda önerilen

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 yöntemlerinin üretici koşullarında uygulanması ve bu konuda çalışan uygulayıcı elamanların ve üreticilerin eğitimi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak; A) Bugüne kadar yapılmış olan araştırma sonuçlarından yararlanarak mısır zararlı, hastalıkları ile yabancıotların si için uygun bir entegre araştırma, uygulama, eğitim ve tanıtım programı oluşturulması ve geliştirilmesi, B) Zararlı, hastalık ve yabancıotlarla ilgili veri tabanı oluşturulması, C) Projede görev alan araştırıcı, teknik elamanlar ve üreticilerin eğitimi, D) Entegre uygulamasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması, E) Ülke genelinde entegre teknik talimatı hazırlanması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. MATERYAL ve METOT Mısırda entegre çalışmaları, Akdeniz Bölgesi nde mısır üretiminin yoğun olarak yapıldığı,, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Antalya ve ilçelerinde toplam 7012 dekarlık I. ve II. ürün mısır üretim alanlarında yürütülmüştür. Bu entegre tarlalarının dışında diğer alanlarda da üreticilerin benimsediği uygulanmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Mısır bitkisinin fenolojik dönemleri Howay (1966), mısırda ana zararlı, hastalık ve yabancıotların örnekleme zamanı, şekli ve aralıkları ile zarar eşikleri Öztemiz ve ark., (2004) e göre yürütülmüştür. Biyolojik uygulamalarında, salım zamanını belirlemek için Robinson tipi ışık tuzağında Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Crambidae) ergin populasyonu takip edilmiştir. Đlk O. nubilalis ergini görüldükten sonra yaprak alt ve üst yüzeyleri kontrol edilerek 200 bitkide yumurta sayımı yapılmıştır. Aynı gün zararlının 3. dölünün ovipozisyon başlangıcında parazitoit/ha gelecek şekilde salım çantacıkları ile Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera:Trichogrammatidae) salımı yapılmıştır (Hassan et al., 1986; Stein, 1987; Ciochia, 1990). Tarla kenarından 7 m, iki salım noktası arasında ise 14 m mesafe bırakılarak salım yapılmıştır (Şekil 1) (Hassan 1981, 1984). Salımdan üç gün sonra her çantacığının dört kenarındaki ikişer bitki kontrol edilerek zararlının yumurta sayımı yapılmıştır. Bulunan yumurta paketleri işaretlenerek bir sonraki sayımda kontrol edilmiş ve bu işlem yumurtadan çıkış başlayıncaya kadar devam etmiştir. Yaklaşık bir hafta ara ile ikinci salım yine aynı yöntemle yapılmıştır. Sayımlar periyodik olarak hasat zamanına kadar devam etmiştir. Mevsim boyunca sayımı yapılan yumurtalardaki parazitlenme oranı dikkate alınarak parazitoidin etkinliği belirlenmiştir (Bigler 1986; Rawensberg and Berger, 1986). II ürün hasat döneminde, parazitoit salımının üretim miktarına olan etkisini incelemek amacıyla toplam 200 mısır bitkisi kök boğazından kesilerek sap ve koçanlar incelenmiş, bulaşık bitki ve larva sayısı, dekara verim ve 1000 tane ağırlıkları tespit edilmiştir (Hassan et al., 1978; Tran and Hassan, 1986; Prokrym and Andow, 1990). Şekil 1. Parazitoit salım şekli Predatörlerin Örneklenmesi: Mısırın çıkışından hasadına kadar olan sürede periyodik çıkışlar yapılmış, 25 bitki gözle kontrol edilerek görülen predatörler emgi tüpü ile toplanmış ve kaydedilmiştir. Tarlanın büyüklüğüne göre atrap sallanarak örnekler toplanmıştır. Parazitoitlerin Örneklenmesi: Mısırkurdu nun yumurtalarının parazitlenme oranını belirlemek için periyodik olarak 200 er bitki kontrol edilerek yumurta paketi ve yumurta sayıları kaydedilmiş, parazitlenmiş yumurtalar sayılıp toplam yumurta sayılarına oranlanarak belirlenmiştir (Bigler 1986; Rawensberg and Berger, 1986). Diğer parazitoitlerin belirlenmesi amacıyla tarladan parazitli olan larva ve pupalar toplanarak laboratuvarda kültüre alınmış ve çıkış yapan ergin parazitoitler teşhisi yaptırılarak kaydedilmiştir. Entegre programının başarısı, bu programın uygulandığı tarlalardan elde edilen sonuçlar ile bunlara bitişik veya yakın olan ancak entegre uygulanmayan ve üreticilerin kendi bildikleri gibi sini yaptığı tarlalardan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Proje kapsamında Eğitim çalışmaları ve Mısırda entegre teknik talimatın hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. BULGULAR ve TARTIŞMA Akdeniz Bölgesi nde yılları arasında mısırda entegre uygulamalarının yürütüldüğü iller ve alanlar Tablo 1 de verilmiştir yılında de sadece bir tarlada toprakaltı zararlılarına karşı zehirli yem uygulanmış, diğer iki tarlada ise Mısırkurtlarının populasyonunun yüksek olması ve ekonomik zarar eşiğini geçmesi nedeniyle 1-2 kez ilaçlama yapılmıştır. Her iki ilde de tüm tarlalarda yabancıot si yapılmıştır. de sadece bir tarlada %2 oranında Ustilago maydis (DC.) Corda (Basidiomycotina, Ustilaginaceae) görülmüş, elle toplanarak imha edilmiştir (Tablo 2).

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Tablo 1. Akdeniz Bölgesi mısır tarlalarında yılları arasında entegre uygulama çalışmalarının yürütüldüğü il ve alanlar Yıllar Đller I. Ürün (da) II. Ürün (da) Toplam (da) G.Toplam (da) Osmaniye Osmaniye Kahramanmaraş Osmaniye Kahramanmaraş Osmaniye Kahramanmaraş Antalya Osmaniye Kahramanmaraş Antalya G.Top Tablo 2. I. ürün mısırda 2001 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan I. ÜRÜN Yüreği Ekim öncesi Bozkurt, Agrotis sp. (tohum ilaçlaması chlorpyrifos-ethyl g/100 kg tohum) Çıkış sonrası Yabancıot si (nicosulfuron- 125 g/da) Yabancıot si (atrazin 300 ml/da) Toprakaltı zararlılarına karşı (chlorpyrifos-ethyl 25 WP 3000 g/100 kg kepeğe; 5-6 kg zehirli yem/da) Yabancıot si (acetochlor 200 ml/da) O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb- 90 gr/da)-kimyasal ) O.nubilalis ve S.nonagrioides (methomyl+diflubenzuron 250g/da)-kimyasal Yabancıot si (acetochlor 200 ml/da) O.nubilalis ve S.nonagrioides (cypermethrin 50 ml/da)- kimyasal Mısır rastığı, U. maydis (%2)- mekanik II. ürün mısırda, üç ilde de toprakaltı zararlılarına karşı tohum ilaçlaması yapılmıştır. da bir tarlada, de iki tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, Mısırkurtlarına karşı ise da iki kez, de 1-2 kez ilaçlama yapılmıştır. Osmaniye/Merkezde Mısırkurtlarına karşı bir kez ilaçlama yapılırken, Kadirli de herhangi bir ilaçlı uygulanmamıştır. Yeşilkurt sadece de iki tarlada görülmüş ve ilaçlı yapılmıştır. Yabancıotlardan Horoz ibiği (Amaranthus spp.), Semizotu (Portulaca oleracea), Sirken (Chenopodium spp.), Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium), Kanyaş (Sorghum halepense), Su Ayrığı (Paspalum paspalodes) ve Çatal Otu (Digitaria sanguinalis) görülmüştür. Yabancıotlara karşı ve de birer tarlada çıkış sonrası herbisit ile ilaçlı uygulanmıştır. Fusarium spp. da bir tarlada görülmüş ve bundan dolayı verim çok düşük (600 kg/da) olmuştur (Tablo 2). /Ceyhan ve Kozan ile / da Mısırkurdu na karşı T. evanescens salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme Kozan, Ceyhan ve ta sırasıyla % 97.56, % 96.8 ve %94 olmuştur. Diğer bazı salım çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Hassan 1981, Hassan ve ark. 1986, Bigler 1986, Stein 1987, Seaman ve ark., 1996, Uzun ve ark., 1996, Coşkuntuncel ve Kornoşor, 1997, Öztemiz ve Kornoşor 1999). Hasatta, Kozan, Ceyhan ve ta verim sırasıyla 850, 900 ve 815 kg/da; bin tane ağırlığı ve g olarak belirlenmiştir. Salım tarlalarında %25-30 verim artışı elde edilmiştir. Bagar (1997) da Trichogramma maidis Pint. et Voeg.

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) salımı ile mısır veriminde %30 oranında artış olduğunu bildirmiştir yılında I. ürün mısırda her iki ilde de Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu populasyonu ekonomik zarar eşiğinin altında olduğundan kimyasal yapılmamıştır. de bir tarlada yabancı otlara karşı bir uygulama yapılmıştır. Her iki tarlada hastalıklara rastlanmamıştır. Entegre tarlalarında verim 1350 kg/da, karşılaştırma tarlasında ise 1200 kg/da olmuştur. II. ürün mısırda, ve de birer tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, ve Kahramanmaraş da birer tarlada Mısırkurtlarına karşı bir kez ilaçlı uygulanmıştır. Yeşilkurt sadece de bir tarlada görülmüş ve kimyasal yapılmıştır. Yabancı otlara karşı sadece K.Maraş ta bir kez ilaçlama yapılmış, diğer tarlalarda mekanik uygulanmıştır. Entegre uygulanan tarlalarda hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde ise Mısırkurtlarına karşı iki kez, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na ve yabancı otlara karşı birer kez olmak üzere toplam 4 kez ilaçlama yapılmıştır. Entegre tarlalarında verim kg/da, karşılaştırma tarlalarında ise kg/da olmuştur (Tablo 3). Tablo 2 (devam). II. ürün mısırda 2001 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan Ekim Bozkurt, Agrotis sp. (tohum ilaçlaması chlorpyrifos-ethyl g/100 kg tohum) II. ÜRÜN Ceyhan Kozan Seyhan öncesi Çıkış sonrası Yabancıot si (nicosulfuron- 125 g/da) O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) -biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) -biyolojik Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, S. exiqua (cypermethrin 250 g/lt)-kimyasal ) O.nubilalis ve S.nonagrioides (cypermethrin 250 g/lt)-kimyasal O.nubilalis ve S.nonagrioides (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)-kimyasal Osmaniye-Merkez Cevdetiye Osmaniye-Kadirli Fusarium spp. Bozkurt, Agrotis sp. (tohum ilaçlaması chlorpyrifos-ethyl 200 g/100 kg tohum) O.nubilalis (cypermethrin 30 ml/da)- kimyasal Đlaçlama yapılmadı Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, S. exiqua (carbaryl 300 g/da)-kimyasal Bozkurt, Agrotis sp. (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb 90 g/da)-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik Bozkurt, Agrotis sp. (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, S. exiqua (carbaryl 300 g/da)-kimyasal Bozkurt, Agrotis sp. (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)- kimyasal Yabancıot si (nicosulfuron 125 g/da) O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Tablo 3. I. ve II. ürün mısırda 2002 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan Yüreğir-Karataş Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu populasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır. I. ÜRÜN II. ÜRÜN Ceyhan Kozan Seyhan Yumurtalık Yabancıot si (atrazine 300 ml/da) - Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu populasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik S. exiqua (cypermethrin 100 g/da)-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)- biyolojik Osmaniye-Merkez Đlaçlama yapılmadı Osmaniye-Kadirli Đlaçlama yapılmadı S. exiqua ya karşı (carbaryl 300 g/da)-kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal Yabancıot si (foramsulfuron 200 ml/da) K.Maraş O.nubilalis e karşı (cypermethrin 30 ml/da)- kimyasal /Kozan, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık ta faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme %94.5 oranında tespit edilmiştir. Kozan ve Ceyhan da biyolojik mücedele parsellerinde bulaşık bitki oranı Mısırkurdu için %1 ve %5, Mısır Koçankurdu için %5 ve %14 olmuş, Mısırkurtları ile bulaşık koçana rastlanmamıştır. Kontrol parselde ise bulaşık bitki oranı Kozan da %98, Ceyhan da %88, bulaşık koçan sırası ile %34 ve %11 olarak belirlenmiştir. Önceki yıl faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda doğal parazitleme oranı %33-38 arasında değişkenlik göstermiştir. Krehbiel ve Wittwer (1979), Trichogramma salımı yapılan mısır parselinde bitkilerin %9'unun, kontrol parselinde ise %24'nün O.nubilalis larvaları ile bulaşık olduğunu; Qıan ve ark. (1984), Ostrinia furnacalis Guenée (Lepidoptera: Crambidae) e karşı Trichogramma ostriniae Pang & Chen (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ile yapılan salımda, salım parselinde larva sayısının larva/100 bitki, kontrolde ise larva/100 bitki olduğunu; Zanaty ve Shenishen (1991), O. nubilalis'e karşı T. evanescens salımı ile bulaşık bitki ve koçan sayısındaki azalmanın sırasıyla %63-95 ve % olduğunu bildirmişlerdir yılında I. üründe, de Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan ilaçlı yapılmamıştır. Entegre tarlalarında verim ortalama 1200 kg/da, karşılaştırma tarlasında 1100 kg/da olmuştur. II. üründe, Mısırkurtları na karşı /Kozan ve Ceyhan, Osmaniye/Kadirli ve Kahramanmaraş/Türkoğlunda 4 tarlada hiç ilaçlama yapılmamış, /Seyhan, Osmaniye/Merkez de 1, / da 1-2 kez ilaçlı uygulanmıştır. de 3 tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir, /Seyhan da toprakaltı zararlılarına karşı bir, ve K.Maraş ta birer tarlada yabancı otlara karşı bir kez ilaçlama yapılmış, diğer illerde mekanik yapılmıştır. ve Osmaniyede 3 tarlada hiç ilaçlama yapılmamıştır. Gözlemlerde hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde Mısırkurtları na karşı 1-4, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na ve yabancı otlara karşı birer kez ilaçlama yapılmıştır (Tablo 4).

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Tablo 4. I. ve II. ürün mısırda 2003 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan I. ÜRÜN II. ÜRÜN - -Kozan- Ceyhan Seyhan Osmaniye Kadirli Merkez K.Maraş Türkoğlu Toprak altı zararlısı Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır. O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik Toprakaltı zararlılarına karşı Carbofuran 50 kg tohuma 1lt-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Mısrkurtlarının larvalarına karşı Habrobracon hebetor salımı (1000 adet) yapıldı- biyolojik O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (cypermethrin 100 g/da) kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)-kimyasal Đlaçlama yapılmadı S. exigua ya karşı (carbaryl 300 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 g/da)- kimyasal Yabancıot si ( nicosulfuron 125 ml/da) O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal Yabancıot si (rimsulfuron 5 cc/da) - Mısırkurtlarına karşı ilaçlama yapılmadı. /Kozan, Ceyhan ve Seyhan da faydalı böcek salımı ile biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme %87 olmuştur. Bulaşık bitki oranı Kozan ve Ceyhan da Mısırkurdu için %1 ve %4, Mısır Koçankurdu için %5 ve %13 olmuş, Mısırkurtları ile bulaşık koçana rastlanmamıştır. Kontrolde bulaşık bitki oranı Kozan da %98, Ceyhan da %88, bulaşık koçan sırası ile %34 ve %11 olmuştur. Karadjov (1989), T. maidis 'in salımı ile O. nubilalis yumurtalarında parazitlenmenin %87'ye ulaştığını, Langenbruch ve Hassan (1984), O. nubilalis e T. evanescens 'in %80-94 oranında etkinlik sağladığını; Alam Nia (2002), parazitoid salımı ile Mısırkurdu populasyonunun %75 azaldığını bildirmişlerdir Önceki yıl faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda doğal parazitleme oranı %31-36 arasında değişmiştir yılında I. üründe, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan ilaçlı yapılmamıştır. Bozkurt a karşı / da bir tarla hariç ilaçlama uygulanmamıştır. ve deki her üç tarlada da bir kez yabancı ot si yapılmıştır. Hasatta entegre tarlalarında verim 1100 kg/da, karşılaştırma tarlalarında 1000 kg/da olmuştur. II. üründe, entegre tarlalarında Mısırkurtları na karşı Antalya hariç hiç ilaçlama yapılmamıştır. Antalya da ise Mısırkurtları na karşı bir tarla hariç (iki kez ilaçlama) bir kez ilaçlı uygulanmıştır. ve deki birer tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, Antalya/Serik de bir tarlada toprakaltı zararlılarına karşı bir kez ilaçlama yapılmıştır. Osmaniye ve Antalya da 6 tarlada yabancıotlara karşı mekanik, diğer illerde ise bir kez herbisit uygulaması yapılmıştır. Entegre tarlalarında hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde Mısırkurtları na karşı 1-3 kez, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na, toprakaltı zararlılarına ve yabancı otlara karşı birer kez ilaçlama yapılmıştır (Tablo 5).

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 /Kozan, Ceyhan Seyhan ve Yumurtalık ve / da entegre tarlalarında faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme % 92 oranında tespit edilmiştir. Verim Kozan, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık da sırası ile 750, 975, 850 ve 825 kg/da olmuştur. Salım yapılan alanlarda bulaşıklık oranı % 15 in altında olmuştur. Önceki yıl faydalı böcek salım tarlalarında doğal parazitleme oranı %25-30 arasında değişkenlik göstermiştir. Tablo 5. I. ve II. ürün mısırda 2004 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan I. ÜRÜN II. ÜRÜN Karataş Yüreğir Yumurtalık Kozan Ceyhan Yabancı ot si (nicosulfuron 200 ml/da) Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır Yabancı ot si (foramsülfuron 15 lt) Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır Yabancı ot si (acetochlor ml/da) Bozkurt ve Danaburnu (endosulfan 100 kg kepeğe 1500 g) Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır Yabancıot si ( foramsülfuron 15lt) S. exigua ya karşı (lufenuron3 lt)-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı-biyolojik Yabancıot si ( Foramsülfuron 15lt) O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik Yabancıot si (acetachlor g/da) O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik Yabancıot si ( acetachlor g/da) Osmaniye Đlaçlama yapılmadı Yabancıot si (acetachlor g/da) S. exigua ya karşı (malathion 6000 ml/da)-kimyasal Yabancıot si (2,4 D Amin- 200 cc/da) - Mısırkurtlarına karşı ilaçlama yapılmadı. Seyhan K.Maraş Antalya Merkez O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı-biyolojik Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (thiodicarb -90 g/da)-kimyasal Antalya-Merkez Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (lambda-cyhalothrin, 30 ml/da)-kimyasal Danaburnu, Bozkurt a karşı (chlorpyrifos-ethyl 27 kg/lt) Mısır Koçankurdu na karşı (lambda-cyhalothrin, 0,72 kg/lt)-kimyasal Antalya Serik Antalya-Manavgat Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (cypermethrin, 30cc/da)-kimyasal

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008, ve Osmaniye de üç tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, Antalya/Serik de bir tarlada toprakaltı zararlılarına karşı bir ilaçlı yapılmıştır. Mısırkurtları na karşı, Antalya hariç ilaçlama yapılmamıştır. Antalya da Mısır Koçankurdu na karşı iki tarlada bir, bir tarlada iki kez ilaçlama yapılmıştır., ve Kahramanmaraşta tüm tarlalarda yabancı ot si yapılmıştır. Entegre tarlalarında hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde Mısırkurtları na karşı 1-3, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, toprakaltı zararlıları ve yabancı otlara karşı birer kez ilaçlama yapılmıştır. Entegre tarlalarında verim 950 kg/da, karşılaştırma tarlalarında 850 kg/da olmuştur (Tablo 6). /Kozan, Seyhan ve Yumurtalık ta entegre tarlalarında faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme % 88 oranında tespit edilmiştir. Bu alanlarda bulaşıklık oranı % 15 in altında olmuştur. Önceki yıl faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda doğal parazitleme oranı ise yaklaşık %33 oranında tespit edilmiştir. Tablo 6. II. ürün mısırda 2005 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan -Karataş Yabancı ot si (nicosulfuron 200 ml/da) Yüreğir Yabancıot si (foramsülfuron 7,5 lt) Ceyhan Yabancıot si (foramsülfuron 22,5lt) Yabancıot si (foramsülfuron 22,5lt) Yabancıot si (foramsülfuron 15 lt) Yabancıot si (foramsülfuron 15 lt) S. exigua ya karşı (lufenuron 6 lt)-kimyasal Seyhan Kozan Yumurtalık O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik Osmaniye-Merkez S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 ml/da)-kimyasal Osmaniye-Kadirli Đlaçlama yapılmadı Yabancıot si (acetachlor g/da) S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 ml/da)-kimyasal K.Maraş-Türkoğlu Yabancıot si (2,4 D Amin- 200 cc/da) Mısırkurtlarına karşı ilaçlama yapılmadı. Antalya- Merkez-Aksu Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (lambda-cyhalothrin -30 ml/da)-kimyasal Danaburnu, Bozkurt a karşı (chlorpyrifos-ethyl 27 kg/lt) Mısır Koçankurdu na karşı (beta-cyfluthrin,)-kimyasal Antalya Serik Antalya Manavgat Mısır Koçankurdu na karşı (cypermethrin 30 cc/da,)-kimyasal Sonuç olarak, yıllarında entegre uygulanan tüm alanlarda toprak altı zararlılarına karşı tohum ilaçlaması yapılmıştır. I. üründe 2001 ve 2004 yıllarında, II. üründe yıllarında toprakaltı zararlılarına karşı bir kez, Spodoptera exiqua (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı her yıl bazı tarlalarda bir kez, mısırın ana zararlılarından, O. nubilalis ve Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) karşı 1-2 kez, Helicoverpa armigera Hbn (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı yıllarında de, 2003 yılında da bir kez ilaçlı yapılmıştır. Entegre uygulanmayan alanlarda ise 2 4 arasında değişen sayıda ilaçlamalar yapılmıştır. Görüldüğü gibi entegre uygulamaları ile ilaçlama sayısında azalmalar olmuştur. Mısır hastalıklarından, sadece 2001 yılında I.

9 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 üründe U. maydis %2 oranında, II. üründe Fusarium spp. tespit edilmiş, imha edilerek mekanik uygulanmıştır. Hastalıklarla de kültürel önlemler ve dayanıklı çeşit kullanımı önerilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Yabancıotlara karşı genellikle bir kez ilaçlı uygulanmıştır. Đlaçlamanın yapılmadığı alanlarda ise çapa ile mekanik yapılmıştır. Biyolojik de parazitoidin salımı ile yıllarında O. nubilalis yumurtalarındaki parazitlenme oranı sırasıyla %94.0, %94.5, %87.0, %92.0 ve %88.0 olmuştur. Biyolojik tarlalarında %25-30 oranında ürün artışı görülmüştür. Entegre tarlalarında ana zararlılar dikkate alınarak genelde bir veya iki kez ilaçlı yapılmıştır. Parazitoit salımı yapılan tarlalarda kimyasal ye gerek kalmamıştır. Uygulama alanlarında diğer faydalı böceklerin sayısında da artış görülmüştür. Üst üste yapılan salımlar ile uzun vadede doğal dengenin kurulacağı, uygulama yapılan tarlalarda ilaçlama sayısının ve masraflarının azalacağı görülmektedir. Bu çalışmada da ilaçlama sayısına bağlı olarak masraflar azalmış ve yaklaşık % 75 oranında kazanç elde edilmiştir. Đlaçlamanın maliyeti, çevreye ve doğal düşmanlara olan olumsuz etkileri de göz önüne alındığında biyolojik nin entegre nin temelini oluşturduğu görülmektedir. Li (1988), Çin 'de O. furnacalis'e karşı Trichogramma dendrolimi Matsumura (Hymenoptera: Trichogrammatidae) salımı ile on yıllık süre içerisinde toplam ton pestisitten korunulduğunu; Voegele (1986), Fransa'da O.nubilalis e karşı kitle halinde salınan Trichogramma türleri ile elde edilen on yıllık sonuçların, bu zararlıya karşı uygulanan kimyasal sonuçları kadar etkili olduğunu bildirmiştir. Örneklemeler sırasında doğal düşmanların etkinliği de takip edilmiştir (Tablo 7). Zararlılara karşı kimyasal ye karar vermeden önce tarladaki faydalı böceklerin populasyonu dikkate alınmalıdır. Mevsim başında yoğun olan yararlı populasyonu, ilaçlamaların başlamasıyla hızla düşmektedir. Bu nedenle entegre prensiplerine uygun olan ilaçların kullanımını özendirilmesi yararlı olacaktır. Faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda, bir yıl sonra doğal parazitleme oranı yıllara bağlı olarak %25-38 arasında değişmiştir. Tablo 7. Mısır alanlarında tespit edilen doğal düşmanlar Doğal Düşmanlar Takım Familya Platytelenomus busseolae (Gahan) Scelionidae Trichogramma evanescens Westwood Trichogrammatidae Habrobracon hebetor Say.,Bracon brevicornis Wesmael, Cotesia ruficrus Braconidae Haliday, Iphialuse imposter Scopoli, Schizoprymnus obscurus Nees, Meteorus rubens Nees, Meteorus ictericus (Nees), Meteorus oculatus (L.), Macrocentrus collaris (Spincla), Microplitis tuberculifer Wesmael, Hymenoptera Microplitis rufiventris Kok. Sinophorus xanthostomus (Gravenhorst), Chelonus osculator Panzer Hyposoter didymator (Thbg.), Ichneumon sarcitorius L., Ichneumonidae Pimpla spuria Grav., Barichneumon sp., Eriborus terebrans (Grav), Diadegma crassicornis (Grav.) Lydella thompsoni Hert. Diptera Tachinidae Coccinella septempunctata L., Coccinella undecimpunctata L., Hypodamia Coccinellidae variegata (Goeze), Stethorus gilvifrons (Muls.), Stethorus punctillum Weise, Scymnus apetzoides Muls., Scymnus apetzi Muls. Coleoptera Orius niger (W.), Orius minutus (L.) Anthocoridae Nabis punctatus Costa, Nabis pseudoferus Rm. Nabidae Deraecoris pallens Reut Heteroptera Miridae Geocoris megacephalus (R.) Lygaeidae Anisochrysa carnea (Steph.) Neuroptera Chrysopidae Abrolophus sp. Acarina Erythraeidae Trichoderma spp. Deuteromycetes, Moniliales Gliocladium sp. Hyphomycetes., Moniliales Bacillus thrungiensis var. kurstaki, Beauveria bassiana (Bals) Bacillaceae Mısırda entegre ağı kurulması ve uygulanması amacı ile projenin uygulandığı yıllarda toplam 147 teknik eleman ile 1176 üretici eğitilmiştir. Bu eğitimlerde entegre kavramı, prensipleri, yararları, entegre uygulamasının organizasyonu, mısır tarlalarında bulunan zararlı, hastalık, yabancıotlar ve faydalı böceklerin tanıtımı, örnekleme ve sayım yömtemleri, ekonomik zarar eşikleri, biyolojik uygulamalarının önemi ve nin yönetimi konuları aktarılmıştır. Entegre çerçevesinde biyolojik nin önemini vurgulayan radyo konuşmaları ve TV çekimleri

10 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 yapılmıştır. Tarla günleri düzenlenmiş ve biyolojik ile ilgili broşür hazırlanarak yayımı gerçekleştirilmiştir. Zararlı, hastalık, yabancıot ve doğal düşmanların renkli fotoğraflarla tanıtıldığı ve sürdürülebilir tarım ilkelerinin de dikkate alındığı bugüne kadar yapılan araştırma sonuçlarından yararlanılarak mısır alanlarında entegre teknik talimatı hazırlanmış ve basımı gerçekleştirilmiştir. TEŞEKKÜR Bu çalışmanın yürütülmesinde destek olan,, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Antalya Tarım Đl Müdürlüklerine, Tarım Đlçe Müdürlüklerine, maddi destek sağlayan Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, Đl Özel Đdare Müdürlüğüne, arazi çalışmalarının yürütüldüğü tarla sahipleri olan üreticilerimize, emeği geçen tüm teknik ve idari personelimize teşekkür ederiz. KAYNAKLAR Alam Nia, S.M Taking Biological Control to Farmers. Environment. Tando Jam. Feb-18, p. 24. Anonim Tarım Đl Md. Proje Đstatistik Şube Md. ( Bagar, M Evaluation of Efficacy of Parasitic Wasp Trichogramma maidis Pint. & Voeg. Used for Control of European corn borer Ostrinia nubilalis Hbn. in Corn in Biocont Laboratory S.R.O., Brno. MendelNET98, OBSAH, p. 2. Bigler, F Mass Production of Trichogramma maidis Pint et Voeg. and Its Field Aplication Against Ostrinia nubilalis Hbn. in Switzerland. Journal of Applied Entomology, 101 : Ciochia, V Some Aspects of the Utilization of Trichogramma sp. in Romania. Trichogramma and Other Egg Parasitoids. San Antonio (Tx, USA), September 23-27, Ed. INRA, Paris 1991 (Les Colleques no:56), Coşkuntuncel, S., Kornoşor, S The effectiveness of inundative release of (Trichogramma evanescens Westwood Hymenoptera: Trichogrammatidae) against (Ostrinia nubilalis Hübner Lepidoptera: Pyralidae) in Turkey. Proceedings of the XIX Conference of the International Working Group on Ostrinia nubilalis and Other Maize Pest (OILB/IOBC-IWGO), August 30 September 5, Guimaraes, Portugal, Hassan, S.A.1981.Mass Production and Utilization of Trichogramma : 2. Four Years Succesfull Biological Control of the European corn borer. Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent., 46: Hassan, S.A Trichogramma News.Druck und Selbstverlag: Biologische Bundesanstalt für Landund Forstwirtschaft, Braunschweig, Vol: 2: p.27. Hassan, S.A., Heil, M Control of the European corn borer with a Single Release of the Egg Parasite Trichogramma evanescens. Nachrichtenblatt. Deuts. Pflanzenschutz, (Braunschweig ), 32: Hassan, S.A., Langenanbruch G.A., Neuffer, G Der Einfluss des Wirtes in der Massenzucht auf die Qualitaet des Eiparasiten Trichogramma evanescens bei der Bekampfung Desmaiszunslers, Ostrinia nubilalis. Entomophaga, 23: Hassan, S.A., Stein, E., Dannemann, K., Reichel, W Mass Production and Utilization of Trichogramma: 8. Optimizing the Use to Control the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hbn. Journal of Applied Entomology, 101: Howay, J.J Iowa State Univ. Department of Agriculture, Technicial Bulletin, 976p. Karadjov, S The Use of Trichogramma Species Against the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Bulgaria. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 24 : Krehbiel, O., Wittwer, H Experiments in the Commercial Aplication of Parasitic Wasps of the Genus Trichogramma on Maize Crop in Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft, 27: (From Biocontrol News and Information Abstract, 1981, 2: 579. Langenbruch, G.A., Hassan, S.A The European corn borer. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 36(3): Li, T.H Evaluation on the Effectiveness of Corn borer Control in Large Area with Trichogramma. In Trichogramma and Other Egg Parasites. Colloques de I'INRA, No:43: Öztemiz, S., Kornoşor, S Biological control of Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) by Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and its natural parasitization rate on maize in Çukurova region of Turkey. Proceedings of the XXth Conference of the International Working Group on Ostrinia and Other Maize Pests, September 4-10, -Turkey, Öztemiz, S., Göven, M.A., Güllü, M., Tatlı, F., Üremiş, Đ., Çetin, V., Aksoy, E., Bülbül, Z.F Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Ankara, 101 s. Prokrym, D.R., Andow, D.A Fields Evaluation of Trichogramma nubilale Against Ostrinia nubilalis in Sweet Corn. Trichogramma and Other Egg Parasitoids. San Antonio (tx, USA), September Ed. INRA, Paris 1991 (Les Colleques no:56), Qian, Y.Q., Cao, R.L., Li, G.Z Biology of Trichogramma ostriniae and Evaluation of Its Effectiveness in Controlling Corn borer on Spring Corn. Acta Entomologica Sinica, 27 (3):

11 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Rawensberg, W.J., Berger, H.K Biological Control of the European corn borer, (Ostrinia nubilalis Hbn. Lepidoptera: Pyralidae) with Trichogramma maidis Pintureau and Voegele in Austria in Trichogramma and Other Egg Parasitoids. II. nd Intern. Symp. Guangzhau (China), Nov , Seaman, A., Hoffmann, M., Gardner, J., Chenus, S Pilot Testing of Trichogramma ostriniae Releases in Fresh Market Sweet Corn for Control of European corn borer. New York State Vegetable Project Reports Relating to IPM. NY IPM Publication 121, Stein, E Die Biologische Bekampfung des Maiszünslers. Gesunde Pflanzen, 39 (5): Tran, L.C., Hassan, S.A Preliminary Results on the Utilization of Trichogramma evanescens Westw. to Control the Asian corn borer, Ostrinia furnacalis Guenee in the Philippines. Journal of Applied Entomology, 101: Uzun, S., Kavut, H. Göven, M.A. Kartal, S Aydın da Mısır Alanlarında Zararlı Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep.; Crambidae) in Biyolojik Mücadelesinde Trichogramma brassicae Bezd. (Hym.; Trichogrmmatidae) nin Salım Denemeleri. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri Eylül, Ankara, Voegele, J Biological Control in Industrial Crops: Trichogrammatids. Colloques de I'INRA, No: 34, Zanaty, E.M., Shenishen, Z Control of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hubner, by Utilization of Sterilized Moths and the Egg Parazitoid, Trichogramma evnescens Westwood. Bulletin of the Entomological Society of Egypt, Economic Series, No : 17,

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Ünvan Mühendis-Doçent Telefon (322) 344 17 84 E-mail s_oztemiz@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1971 -Adana EĞİTİM BİLGİLERİ Doçent Üniversite Adı Akademik

Detaylı

Çukurova da Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in yayılış alanı ile doğal parazitleme oranının belirlenmesi *

Çukurova da Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in yayılış alanı ile doğal parazitleme oranının belirlenmesi * Türk. entomol. derg., 2005, 29 (3): 197-214 ISSN 1010-6960 Çukurova da Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in yayılış alanı ile doğal parazitleme oranının belirlenmesi * Sevcan

Detaylı

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 111 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının

Detaylı

Summary. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 31034 Hatay 2

Summary. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 31034 Hatay 2 Türk. entomol. derg., 1, 34 (2): 251-262 ISSN 11-696 Orijinal araştırma (Original article) Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında farklı örnekleme yöntemleri ile Laodelphax striatellus (Fallen, 1826)

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ

ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ ORGANİK TARIMDA TARIMSAL MÜCADELE İLKELERİ HAZIRLAYANLAR: SEMRA DİKİLİ GÜLİZAR YILDIRIM Organik tarımda, tarımsal savaş, işletmede zararlıların yoğunluğunu azaltıcı veya bulaşmasını önleyici yada rekabet

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. mgullu83@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. mgullu83@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Mustafa GÜLLÜ Ünvan Mühendis Telefon 0322 344 17 84 E-mail mgullu83@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri Adıyaman- 1950 Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı

Detaylı

Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTA BİYOLOJİK MÜCADELE (EM de Doğal Düşmanlar) Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR Konu Başlıkları Tanımlar Biyolojik Mücadelede Zararlı-Doğal Düşman İlişkileri

Detaylı

Trichogrammatidae (Yumurta Parazitoitleri)

Trichogrammatidae (Yumurta Parazitoitleri) Trichogrammatidae (Yumurta Parazitoitleri) Sevcan ÖZTEMİZ 1, Fahriye SÜMER ERCAN 2 Trichogrammatidae familyası, ekonomik önemi olan çeşitli böceklerin yumurtalarını parazitleyen küçük parazitik arıların

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi/2006. Ziraat Fakültesi/2001

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi/2006. Ziraat Fakültesi/2001 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. İbrahim CERİT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/114 E-mail ibrahimcerit@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri Andırın-1967 Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1-) 3-3 (7) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 11-35 SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE)

Detaylı

1(2), 127-136, 2012 1(2), 127-136, 2012. Derleme / Review

1(2), 127-136, 2012 1(2), 127-136, 2012. Derleme / Review BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 1(2), 127-136, 2012 1(2), 127-136, 2012 Derleme / Review Mısır Koçan Kurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera:Noctuidae) ve Mısır Kurdu, Ostrinia

Detaylı

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU **

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU ** Türk. entomol. derg., 4, 28 (4): 253-266 ISSN -69 Mustafakemalpaşa (Bursa) da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede

Detaylı

Sedat EREN Mayıs-2017 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Sedat EREN Mayıs-2017 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR BİYOLOJİK MÜCADELE Sedat EREN Mayıs-2017 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR Konu Başlıkları Tanımlar Biyolojik Mücadelede Zararlı-Doğal Düşman İlişkileri Biyolojik mücadele uygulama

Detaylı

DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ

DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ I. Cilt ÇAĞRILI BİLDİRİ - BİTKİSEL ÜRETİM - HAYVANSAL ÜRETİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 14-18 Eylül 1998 ERZURUM UZUNDERE (ERZURUM) VE YUSUFELİ (ARTVİN) İLÇELERİNDE

Detaylı

Nil Tanca YÜCEL, İbrahim GENÇSOYLU

Nil Tanca YÜCEL, İbrahim GENÇSOYLU Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2015; 12(1) : 33-40 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2015; 12(1) : 33-40 AYDIN İLİ II. ÜRÜN MISIR ÜRETİM

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler. ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ĐLAÇLAMA HACMĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ AMACIYLA AKSU U.L.V. CĐHAZLARI ÜZERĐNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili

Detaylı

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET

Yafes YILDIZ, Azize TOPER KAYGIN 1 ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1327-1335 BARTIN DA Sinapis arvensis L. (YABANİ HARDAL) ÜZERİNDE ZARAR YAPAN Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE)

Detaylı

III: Hafta Pamuk ve Patates agroekosistemi Lepidoptera zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri

III: Hafta Pamuk ve Patates agroekosistemi Lepidoptera zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri III: Hafta Pamuk ve Patates agroekosistemi Lepidoptera zararlılarının tanıtımı, biyo-ekolojileri, savaşım yöntemleri PAMUK ZARARLILARI PAMUK ZARARLILARI Şube : Arthropoda Sınıf: Hexapoda Thysanoptera Thiripidae

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠTKĠ KORUMA ANABĠLĠM DALI 2012-YL-006

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠTKĠ KORUMA ANABĠLĠM DALI 2012-YL-006 ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠTKĠ KORUMA ANABĠLĠM DALI 2012-YL-006 AYDIN ĠLĠ I. VE II. ÜRÜN MISIR ÜRETĠM ALANLARINDA FEROMON TUZAĞI KULLANILARAK Sesamia nonagrioides Lef., (Lep.:

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU Dr. Suat KAYMAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Dünya

Detaylı

Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Yabancı Otların Zararları

Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Yabancı Otların Zararları Zeytin Bahçelerinde Yabancı Otlar Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda yetişmesi istenmeyen

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. MISIR Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. MISIR Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü MISIR Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi:

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 29, 3(2): 43-47 J.Agric.Fac.HR.U., 29, 3(2): 43-47 DİYARBAKIR, ELAZIĞ ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI Polydrosus roseiceps Pes. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NİN POPULASYON DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49

Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49 Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49 Bursa ve Yalova İlleri buğday tarlaları ve ağaçlık alanlardaki süne yumurta parazitoit (Hymenoptera: Scelonidae) türleri, bulunma oranları

Detaylı

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul Fen ve Mühendislik Dergisi 1, Cilt 4, Sayı 2 143 PAMUKTA BEYAZSİNEK, Bemisia tabaci GENN. (HOM., ALEYRODIDAE) MÜCADELESİNDE BÖCEK GELİŞME DÜZENLEYİCİLERİ (BUPROFEZIN VE PYRIPROXYFEN)'NİN KULLANIM OLANAKLARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUK ENTEGRE MÜCADELEDE BİYOTEKNİK YÖNTEMLER Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR Entegre Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yöntemleri İlaçların yaygın ve

Detaylı

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI Buğday Kahverengi Pası (Pucciniarecondita) Buğdayda Kara Pas (Pucciniagraministritici)

Detaylı

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI Sadettin KOCABUĞA Koordinatör Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Görevler, Projeler ve Mevcut Durum Yürütülmekte Olan Önemli Çalışmalar Toplantı

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19289

Archived at http://orgprints.org/19289 KAHRAMANMARAŞ TA ORGANİK PAMUK ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Zir.Yük.Müh. M.Nefi KISAKÜREK 1 nefikisakurek@yahoo.com, Zir.Yük.Müh. Doğan GÖZCÜ 1 dgozcü@hotmail.com, Dr.Bekir Bülent ARPACI 1, bsarpaci@hotmail.com,

Detaylı

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 9-14 Geliş Tarihi : 19.04.2002 Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİİ: 25.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: arran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: )

Zeynep UYGUN 1, İsmail KARACA* 1. (Alınış Tarihi: , Kabul Tarihi: ) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 184-189, 2015 Tokat İli Patates ve Patlıcan Üretimi Yapılan Alanlarda

Detaylı

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında Cicadellidae (Homoptera) familyasına bağlı önemli türlerin populasyon değişimleri 1

Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında Cicadellidae (Homoptera) familyasına bağlı önemli türlerin populasyon değişimleri 1 Turk. entomol. derg., 2008, 32 (1): 21-32 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında Cicadellidae (Homoptera) familyasına bağlı önemli türlerin populasyon

Detaylı

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir?

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir? 1) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağlardaki ana hastalıktır? a) Kav b) Kurşuni küf c) Ölü kol d)külleme 2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel hormon değildir? a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic

Detaylı

Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator

Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator (Thun.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erginlerinin Laboratuvar Koşullarında Yaşam Süresine

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

ÇUKUROVA DA MISIR EKİM ALANLARINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN FORAMSULFURON, NİCOSULFURON VE 2,4 D AMİNİN ETKİLİ MİNİMUM DOZLARININ SAPTANMASI *

ÇUKUROVA DA MISIR EKİM ALANLARINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN FORAMSULFURON, NİCOSULFURON VE 2,4 D AMİNİN ETKİLİ MİNİMUM DOZLARININ SAPTANMASI * ÇUKUROVA DA MISIR EKİM ALANLARINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN FORAMSULFURON, NİCOSULFURON VE 2,4 D AMİNİN ETKİLİ MİNİMUM DOZLARININ SAPTANMASI * Determination of Effective Minimum Doses of Foramsulfuron,

Detaylı

Çanakkale ilinde mısır bitkisinde zararlı Mısır koçankurdu, Sesamia nonagrioides

Çanakkale ilinde mısır bitkisinde zararlı Mısır koçankurdu, Sesamia nonagrioides BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2014, 54(2):93-102 ISSN 0406-3597 Çanakkale ilinde mısır bitkisinde zararlı Mısır koçankurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre 1827 (Lepidoptera: Noctuidae) in kıģlama durumu ve ergin

Detaylı

Menemen (İzmir) Pamuk Üreticilerine Yönelik (Bitki Koruma Açısından) Bir Anket Çalışması

Menemen (İzmir) Pamuk Üreticilerine Yönelik (Bitki Koruma Açısından) Bir Anket Çalışması Araştırma Makalesi (Research Article) Hasan DEMİRKAN 1 Ferhat UYSAL 2 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova - İzmir e-posta: hasan.demirkan@ege.edu.tr 2Kasımpaşa Mah. Cami Sok.

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİNCİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE ÖNERİLER 01

Detaylı

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 1. GİRİŞ Kimyasalların zirai mücadele ve bitki gelişiminde yaygın olarak kullanımı insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle tarımsal zararlı ve hastalık etmenlerine karşı uygulanabilir

Detaylı

Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Farklı Biyolojik Dönemleri Üzerine Ultraviyole nin Etkisi

Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Farklı Biyolojik Dönemleri Üzerine Ultraviyole nin Etkisi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 2, 49-56 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

GİRİŞ Kımıl, Alkan (1948) tarafından Orta Anadolu Bölgesi genelinde tespit edilmiş olup, 1960 lı yıllardan günümüze kadar mücadelesi yapılan ve yaptığ

GİRİŞ Kımıl, Alkan (1948) tarafından Orta Anadolu Bölgesi genelinde tespit edilmiş olup, 1960 lı yıllardan günümüze kadar mücadelesi yapılan ve yaptığ HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2008, 12(3): 9-17 J.Agric.Fac.HR.U., 2008, 12(3): 9-17 KIIL (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) IN YUURTA PARAZİTOİDLERİ VE FARKLI DÖNELERDE UYGULANAN İNSEKTİSİTLERİN BU PARAZİTOİDLERE

Detaylı

Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı *

Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı * TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2003, 9 (3) 291-295 Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı * Remzi ATLIHAN 1 E. Necip YARDIM 1 M. Salih ÖZGÖKÇE

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Sürdürülebilir tarımda biyolojik mücadelenin yeri konusunda çiftçilerin bilgi düzeyinin belirlenmesi

Sürdürülebilir tarımda biyolojik mücadelenin yeri konusunda çiftçilerin bilgi düzeyinin belirlenmesi Türk. Biyo. Mücadele Derg. 2017, 8 (1): 71-82 ISSN 2146-0035-E-ISSN 2548-1002 Orijinal araştırma (Original article) Sürdürülebilir tarımda biyolojik mücadelenin yeri konusunda çiftçilerin bilgi düzeyinin

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 6 BAĞDA YABANCI OT VE KÜSKÜTE

Detaylı

12/24/2015. Tanınması

12/24/2015. Tanınması Takım: Lepidoptera Familya: Pieridae Tür: Pieris brassicae L. (Lahana kelebeği) Lahana kelebeğinin vücut uzunluğu 20 mm, kanat açıklığı ise 50-60 mm'dir. Kanat rengi beyazdır. Erkek bireylerin üst kanatlarında

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 MUT ( MESİN ) İLÇESİNDE ZEYTİN AĞAÇLARINDA BULUNAN YARARLI BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ VE ÖNEMLİ TÜRLERİN POPULASYON DEĞİŞİMݹ Hüseyin ÇETİN² Özdemir ALAOĞLU²

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon.

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon. ARTFONİL 48 g/l Ethephon Ürün Detayları: Sera veya açıkta yetiștirilen hibrit çeșitlerde sadece yeșil olgunluk așamasına gelmiș domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün

Detaylı

MISIR MISIR ÖNSÖZ Mehmet Mehdi EKER

MISIR MISIR ÖNSÖZ Mehmet Mehdi EKER ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Naime Zülal ELEKÇİOĞLU Ünvan Telefon 322 3441784 E-mail n.elekcioglu@bmi.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969 -Tarsus Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde,

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, Türk. Bit. Kor. Derg. (ı982) 6: 105-109 ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, ~aıkım fiüvesi (l obes ia botra na![biff and Den.) üa: rortricidae )'nin zararı üzerinde gözlemler N. Kacar*

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Mısır dünyada ekim alanı bakımından buğday ve çeltikten sonra 3. sırada yer alırken üretim miktarı bakımından ilk sırada, ülkemizde 500-550 bin ha. ekim alanı, 2.300.000 ton üretim

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

ilind! 2nginarlarda zarar yapan Enginar kurdu ( Pbra gma[oss ia aibida (fruboy.) (Lep.: [ossidae )'nun

ilind! 2nginarlarda zarar yapan Enginar kurdu ( Pbra gma[oss ia aibida (fruboy.) (Lep.: [ossidae )'nun Türk. Bit. Kor. Derg. (1982) 6: 97-103 İZmir ilind! 2nginarlarda zarar yapan Enginar kurdu ( Pbra gma[oss ia aibida (fruboy.) (Lep.: [ossidae )'nun sava~ yöntemleri üzerinde ara~tırmalar N. Kaya* ş. Türkmen*

Detaylı

ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI

ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Oya ZEREN Gökhan EREM Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, MERSİN ÖZET Adana İli,

Detaylı

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary Türk. entomol. derg., 2012, 36 (3): 391-399 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Gryon monspeliensis (Picard) (Hymenoptera: Scelionidae) in Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera:

Detaylı

Haziran 2013 ISSN : Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Haziran 2013 ISSN : Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Haziran 2013 ISSN : 1309-0550 Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Cilt : 27 Sayı : 2 Yıl: 2013 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Number : 27 Volume : 2 Year: 2013 Selçuk Tarım ve Gıda

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae)

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) Dişinin abdomeni gayet iri olup, ucundaki sarı renkli kıl demeti nedeniyle, bu zararlıya Altın kelebek ismi verilmiştir

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I II İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 ASPİR TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 5 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI

Detaylı

Geliş (Received): Kabul (Accepted):

Geliş (Received): Kabul (Accepted): 52 Araştırma Makalesi X-Işını nın Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae) nın Larvalarında Depolanan Protein, Karbohidrat ve Lipit Miktarına Etkisi Üzerine Araştırma Hatice AVAN AKSOY 1

Detaylı

SALKIM GÜVESİ Lobesia botrana Den.et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)

SALKIM GÜVESİ Lobesia botrana Den.et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) CİLT IV BAĞ ZARARLILARI SALKIM GÜVESİ Lobesia botrana Den.et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI Erginlerin kanat açıklığı 10-12 mm, boyu 6 mm kadardır. Ön kanatların zemini gri renkte

Detaylı

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri u Bünyamin DEMİR Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kayseri e-posta: bunyamindemir@erciyes.edu.tr Geliş Tarihi/Received:12.05.2015

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Kamuran KAYA HATAY İLİNDE ÖNEMLİ YAZLIK VE KIŞLIK SEBZE ALANLARINDA BULUNAN ZARARLI LEPİDOPTER TÜRLERİ, POPULASYON YOĞUNLUKLARI VE PARAZİTOİTLERİ

Detaylı

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Çevre Sorunlarının Nedenleri Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Başlıca çevre sorunları Hava kirliliği Su kirliliği Toprak kirliliği Gürültü kirliliği Katı atıkların oluşturdukları kirlilikler

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması Araştırma Makalesi/Research Article Troia (Çanakkale) Milli Park Alanında Polifag Zararlı Türlerle Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması Ali Özpınar 1* Ali Kürşat Şahin 1 Burak Polat 1 Sakine Özpınar

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası:

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Bahçelerinde

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 53-61, 27 ISSN 134-9984 Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS

Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS Ziraat Mühendisi Ayşegül DEMİRÖRS En çok rastlanan buğday hastalıkları Pas hastalıkları (sarı pas, kahverengi pas, kara pas) Kök ve boğaz çürüklüğü Septoria - Fusarium Sürme Rastık En çok rastlanan buğday

Detaylı

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 143-148, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Mustafa ÖNDER 1* Mehmet

Detaylı