ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esma KARTAL BALCALI TURP ÇEŞİDİNİN VERİM VE YUMRU KALİTESİ ÜZERİNE TOHUM MİKTARI İLE EKİM YÖNTEMİNİN ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BALCALI TURP ÇEŞİDİNİN VERİM VE YUMRU KALİTESİ ÜZERİNE TOHUM MİKTARI İLE EKİM YÖNTEMİNİN ETKİLERİ Esma KARTAL YÜKSEK LİSANS TEZİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Bu Tez / /2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği İle Kabul Edilmiştir. İmza Prof.Dr. Nebahat SARI DANIŞMAN İmza Prof. Dr. Kazım ABAK ÜYE İmza Prof. Dr. A. Yıldız PAKYÜREK ÜYE Bu Tez Enstitümüz Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Bu Çalışma Ç. Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: ZF 2006 YL 70 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ BALCALI TURP ÇEŞİDİNİN VERİM VE YUMRU KALİTESİ ÜZERİNE TOHUM MİKTARI İLE EKİM YÖNTEMİNİN ETKİLERİ Esma KARTAL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Danışman : Prof. Dr. Nebahat SARI Yıl : 2007, Sayfa : 70 Jüri : Prof. Dr. Nebahat SARI Prof. Dr. Kazım ABAK Prof. Dr. A. Yıldız PAKYÜREK Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. Denemede Balcalı turp çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada, 5 farklı tohum miktarı (250, 500, 750, 1000 ve 1250 g/da), 2 ekim yöntemi (sıra ve serpme) ile 2 farklı yetiştirme yeri (sedde ve düz) kullanılmıştır. Denemede tohumların çıkış süreleri, yaprak sayısı, yaprak ağırlığı, yumru ağırlığı, toplam bitki (biyomas) ağırlığı, yumru çapı, yumru yüksekliği, yumru yükseklik /çap indeksi, yaprak ağırlığı oranı, yumru sayısı, yumru yoğunluğu, toplam verim, yumruda çatlama ve kök oluşum oranı, SÇKM ve C vitamini miktarı üzerine uygulamaların etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, toplam verim açısından uygulamalar arasında önemli bir farklılık bulunmamakla birlikte, sıraya ekimlerde 250, 500 ve 750 g/da tohum miktarı ile, serpme ekimlerde ise 1000 ve 1250 g/da tohum miktarları ile en yüksek verim elde edilmiştir. Yumru ağırlığı, çapı ve yüksekliği gibi yumru irilik parametreleri üzerine ekim sıklığı önemli etkide bulunmuş ve ekim sıklığı arttıkça yumru iriliği azalmıştır. Benzer olarak sıraya ekimlerde serpmeye göre yumrular daha küçük kalmıştır. Sonuç olarak; Akdeniz Bölgesinde turp yetiştiriciliği için 750 g/da tohum miktarı ve sıra şeklinde ekim tavsiye edilebilir. Seddeye ekimlerde de düze ekime göre yumru/yaprak indeksi daha yüksek bulunduğu için sedde şeklinde yetiştirme yeri önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Tohum miktarı, Ekim yeri, Ekim şekli, Verim ve Yumru Özellikleri, C vitamini I

4 ABSTRACT MSc. THESIS THE EFFECTS of SEED AMOUNT and SOWING METHODS on THE YIELD and ROOT QUALITY Of BALCALI RADISH VARIETY Esma KARTAL DEPARTMENT OF HORTICULTURE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor : Prof. Dr. Nebahat SARI Year : 2007, Pages: 70 Jury : Prof. Dr. Nebahat SARI Prof. Dr. Kazım ABAK Prof. Dr. A. Yıldız PAKYÜREK This study was carried out in experimental and research area of the Çukurova University, Faculty of Agriculture Department of Horticulture. Radish cultivar Balcalı was used as plant material. Five different seed amounts (2.5, 5.0, 7.5, 10.0 and 12.5 kg/ha), 2 sowing methods (row and spit down) and two different cultivation places (ridges and flat) were detected in this experiment. First emergence time of the seeds, leaf number, leaf weight, root weight, total plant (biomass) weight, diameter of the root, height of the root, root height/diameter index, the rate of the leaf weight root number, density of the root, total yield, the rate of root cracking and farming, total soluble solids and the effect of the applications on the amount of vitamin C were investigated in this study. According to results, there were no significant differences on yield regarding to applications, but, the highest yield was obtained from 2.5, 5.0 and 7.5 kg/ha seed amounts in row sowing and from 10.0 and 12.5 kg/ha seed amounts in spit sowings. The root size parameters; like root weight, root diameter and root height were significantly effected by sowing density and the root size was decreased due to the increase of sowing density. Likewise; in row sowing the roots were smaller than in spit sowings. As a conclusion; 7.5 kg/ha seed amount and row sowing were recommended for radish cultivation in Mediterranean Region. Seed sowing in ridges can be advised because of the higher root/leaf index than in flat sowing as cultivation place. Key words: Seed amount, Sowing place, Sowing method, Yield, Root Parameters, Vitamin C. II

5 TEŞEKKÜR Yüksek Lisans öğrenimim boyunca tezimin planlanması, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi sırasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam Sayın Prof. Dr. Nebahat SARI ya sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Toprak analizlerim sırasında yardımlarını esirgemeyen sayın Prof. Dr. Zülküf KAYA ya, C vitamini analizim sırasında gösterdiği yakın ilgileri için sayın hocam Prof. Dr. Ömür DÜNDAR ve Arş. Gör. Okan ÖZKAYA ya sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Tezimin her aşamasında yardımlarını esirgemeyen Arş. Gör. İlknur SOLMAZ ve Arş. Gör. Hatıra TAŞKIN a teşekkür ederim. Arazi ve laboratuvar çalışmalarım sırasında bana yardımcı olan arkadaşlarım Biyolog Ceren ÜNEK, Ziraat Mühendisi Onur KILLI ya, Ziraat Mühendisi Serkan KASAPOĞLU ve daha ismini sayamadığım birçok arkadaşıma teşekkür ederim. Bu projeyi finansal olarak destekleyen Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ne (Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimine) ve anket çalışmasındaki yardımlarından dolayı Kadirli İlçe Tarım Müdürlüğü ne teşekkür ederim. Son olarak da yaşamım boyunca gösterdikleri sabır ve maddi-manevi fedakarlıklarından dolayı sevgili aileme teşekkürü bir borç bilirim. Esma KARTAL III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ. I ABSTRACT.. II TEŞEKKÜR.. III İÇİNDEKİLER.. IV ÇİZELGELER DİZİNİ.. VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VIII KISALTMALAR... IX 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOT Materyal Metot Ön Çalışmalar Anket Çalışmaları Çimlendirme Testleri Toprak Analizleri Tarla Çalışmaları Toprak Hazırlığı Tohum Ekimi Bakım İşlemleri Turplarda Çıkış, Bitkisel Gözlemler, Hasat, Verim ve Kalite Analizleri Çıkış Süresi (gün) Yaprak Sayısı (adet/bitki) Yaprak Ağırlığı (kg/m 2 ) Toplam Verim (kg/m 2 ) Verimin Kalite Sınıflarına Dağılımı (Biyomas; kg/m 2 ) Toplam Bitki Ağırlığı Yumru Kalite Özellikleri.. 26 IV

7 Sonuçların Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA Araştırma Bulguları Tohumların Çıkış Süresi (gün) Bulguları Yaprak Sayısı (adet/bitki) Bulguları Yaprak Ağırlığı (kg/m 2 ) Bulguları Toplam Verim (kg/m 2 ) Bulguları Verimin Kalite Sınıflarına Dağılımı Bulguları Yumru Kalite Özellikleri Bulguları Yumru Ağırlığı (g) Bulguları Yumru Yoğunluğu (g/cm 3 ) Bulguları Yumru Çapı (mm) Bulguları Yumru Yüksekliği (mm) Bulguları Yumru Yükseklik/Çap İndeksi Bulguları Yumru Sayısı (adet/m 2 ) Bulguları Yumru Oranı (%) Bulguları Yaprak Oranı (%) Bulguları Yumru /Yaprak İndeksi Bulguları Yumruda Çatlama Oranı (%) Bulguları Yumruda Kök Oluşumu Oranı (%) Bulguları Toplam Bitki Ağırlığı (Biyomas; kg/m 2 ) Bulguları SÇKM (%) Bulguları C Vitamini (L-Askorbik Asit) İçeriği (mg/100ml) Bulguları Tartışma SONUÇ VE ÖNERİLER 63 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ. 70 V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 1.1. Türkiye de turp üretiminin yıllara göre dağılımı ve üretim miktarları (Anonim, 2006).. 2 Çizelge 1.2. Turp üretim alanı ve üretim miktarının bölgelere göre dağılımı (Günay, 2005 b). 2 Çizelge 1.3. Ülkemizde illere göre turp üretim miktarları (ton).. 3 Çizelge 3.1. Bölgemizde bazı turp üreticileri ile yapılan anket sonuçları Çizelge 3.2. Toprak tekstür sonuçları. 18 Çizelge 3.3. Deneme alanının toprak analiz sonuçları. 19 Çizelge 4.1. Hasat dönemindeki turp bitkisinin yaprak sayıları ile ilgili sonuçlar (adet/bitki) 35 Çizelge 4.2. Ekim yeri x ekim şekli uygulamalarının toplam verime etkisi ile ilgili sonuçlar (kg/m 2 ).. 38 Çizelge 4.3. Ekim şekli x tohum miktarı uygulamalarının toplam verim etkisi iile ilgili sonuçlar (kg/m 2 ) Çizelge 4.4. TSE standartlarına göre <40 mm, mm, mm, mm ve >100 mm olarak sınıflandırılan turp yumru sayılarının oranları (%) 39 Çizelge 4.5. Yumru yoğunluğuna ilişkin sonuçlar (g/cm 3 ). 44 Çizelge 4.6. Yumru çapına ilişkin sonuçlar (mm).. 45 Çizelge 4.7. Ekim şekli x tohum miktarı uygulamalarının turp yumru çapına etkisi ile ilgili sonuçlar (mm).. 46 Çizelge 4.8. Yumru yüksekliğine ilişkin sonuçlar (mm). 47 Çizelge 4.9. Yumru yükseklik /çap indeksine ilişkin sonuçlar 47 Çizelge Yumru sayısına ilişkin sonuçlar (adet/m 2 ).. 48 Çizelge Yumru oranlarına ilişkin sonuçlar (%) 49 Çizelge Yaprak oranlarına ilişkin sonuçlar (%) Çizelge Yumru/yaprak indeksi ile ilgili sonuçlar. 51 Çizelge Turp yumrularında çatlama oranı ile ilgili sonuçlar (%) Çizelge Ekim yeri x ekim şekli uygulamalarının yumruda çatlama VI

9 oranına etkisi ile ilgili sonuçlar (%) Çizelge Ekim şekli x tohum miktarı uygulamalarının yumruda çatlama oranına etkisi ile ilgili sonuçlar (%) 53 Çizelge Ekim yeri x ekim şekli x tohum miktarı uygulamalarının yumruda çatlama oranına etkisi ile ilgili sonuçlar (%) 54 Çizelge Toplam bitki ağırlığı sonuçları (kg/m 2 ) 56 Çizelge Ekim yeri x ekim şekli uygulamalarının toplam bitki ağırlığına etkisi ile ilgili sonuçlar (kg/m 2 ) 56 Çizelge Ekim şekli x tohum miktarı uygulamalarının toplam bitki ağırlığına etkisi ile ilgili sonuçlar (kg/m 2 ) Çizelge Turp yumrularında suda çözünebilir kuru madde miktarı (%) 57 Çizelge Turp yumru usaresindeki C vitamini miktarı (mg/100 ml). 58 Çizelge Ekim şekli x tohum miktarı uygulamalarının turp yumrusunda bulunan C vitamini miktarına etkisi ile ilgili sonuçlar (mg/100 ml) 59 VII

10 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 3.1 Balcalı turp çeşidine çimlendirme testi uygulanması; a) Tohumların çimlendirmeye alınması, b) Çimlenmiş tohumlar.. 18 Şekil 3.2. Deneme alanının toprağının analiz edilmesi; a) Alınan toprak örneği, b) Analizlerin yapılması Şekil 3.3. Tohum ekimine hazırlanmış parselden görünüm Şekil 3.4. Prodenya ya karşı ilaçlama uygulaması 21 Şekil 3.5. (a) Sıraya ekim şekli, (b) Serpme ekim şekli. 22 Şekil 3.6. Deneme alanında turp gelişimi Şekil 3.7. Turp bitkilerinde hasat işlemi. 23 Şekil 3.8. Hasat edilen turp yumruları ve elde edilen yapraklar. 24 Şekil 3.9. Turp yumrularının hasattan sonra yıkanması Şekil g tohum miktarı ve serpme ekim yapılmış ekim yeri düze olan parselden alınan turp yumruları (a) ile ekim yeri olarak sedde üzerinde yapılan uygulamadan elde edilen turp yumruları (b) Şekil Turp yumru yoğunluğunun hacim esasına göre ölçülmesi. 27 Şekil Turp yumrusunda çap ve yükseklik ölçümünün yapılması Şekil Hasat edilen turp yumruları Şekil Turp yumrusunda bulunan SÇKM içeriğinin ölçülmesi. 29 Şekil Turp yumrularında C vitamini analizi aşamaları 32 Şekil 4.1. Tohumların çıkış süreleri (gün) Şekil 4.2. Birim alandan elde edilen yaprak miktarı (kg/m 2 ). 36 Şekil 4.3. Toplam verime ilişkin sonuçlar (kg/m 2 ) Şekil 4.4. Turp yumrularının TSE standartlarına göre sınıflandırılması (a) En büyük, (b) Büyük, (c) Orta, (d) Küçük ve (e) En küçük çapta olan grup, (f) Tüm gruplardan genel görüntü. 40 Şekil 4.5. Yumru ağırlığına ilişkin sonuçlar (g) Şekil 4.6. Tohum miktarına göre yumru iriliğinin değişimi.. 43 Şekil 4.7. Turp yumrusunda kök oluşum oranı (%) 55 VIII

11 KISALTMALAR % : Yüzde o C : Santigrad derece cm : Santimetre da : Dekar g : Gram ha : Hektar kg : Kilogram l : Litre mg : Miligram mm : Milimetre ml : Mililitre SÇKM : Suda Çözünebilir Kuru Madde IX

12 1. GİRİŞ Esma KARTAL 1. GİRİŞ Cruciferae familyası içinde Brassica cinsi ile turpların bulunduğu Raphanus cinsi, birbirinin yakın akrabasıdır. Bazı yazarlar zaman zaman bu iki cinsi bir araya getirmeyi düşünmüştür (Hayek, 1951). Turp, ülkemiz insanının beslenmesinde önemli bir yeri olan, çiğ olarak yenen ve yemeklerde iştah açan bir sebzedir. Turbun kuru madde miktarı oldukça farklılık gösterir. Bu farklılık çeşitlere göre değiştiği gibi, yetişme zamanı, yetişme yeri gibi yetişme koşullarından da kaynaklanabilir. Turp, genellikle % 5 10 arasında kuru madde içermektedir. Buna göre 100 g taze turpta % su, % 5 10 kuru madde, % yağ, % protein ve % karbonhidrat bulunmaktadır. Şeker oranı bazı çeşitlerde % 3 4 e kadar çıkabilmektedir. Ayrıca 100 g turpta 30 IU A vitamini, mg B1 vitamini, mg B2 vitamini, mg Niacin, mg C vitamini, 0 mg folik asit, mg Ca, 196 mg magnezyum, 63.5 mg sodyum, 20 mg fosfor, 10 mg potasyum, 0.15 mg manganez, 0.68 mg çinko bulunduğu ve kalori değerinin g olduğu belirtilmektedir (Günay, 2005a; Ficci, 2007). Turpun, beslenme yanında insan sağlığı açısından büyük önemi vardır. Turp, mide ve bağırsakları çalıştırıp sindirimi kolaylaştırır. Yenildiği zaman içi ısıtıcı özelliği vardır. Öksürük şuruplarının çoğunun içine beyaz turp suyu ilave edilir. Ayrıca mesane hastalıkları, romatizma, damar sertliği, migren, diş etlerini güçlendirme, cinsel gücü arttırma amaçlarıyla turp yıllardan beri kullanılmaktadır (Günay, 2005a). Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre Türkiye de toplam hektar alanda turp üretimi yapılmaktadır (Günay, 2005b). Ülkemizde toplam ton turp üretimi yapılmakta ve bunun tonunu bayır turbu ve tonunu kırmızı turp oluşturmaktadır (Çizelge 1.1). 1

13 1. GİRİŞ Esma KARTAL Çizelge 1.1. Türkiye de turp üretiminin yıllara göre dağılımı ve üretim miktarları (Anonim, 2006) Turp çeşitleri Turp (Bayır) Turp (Kırmızı) Toplam Ülkemizde açıkta yetiştirilen sebzelerin üretim alanları incelendiğinde turpun vejetasyon süresinin kısalığından dolayı bütün tarımsal bölgelerde yetiştiriciliğinin yapıldığı anlaşılmaktadır (Çizelge 1.2). Çizelge 1.2. Turp üretim alanı ve üretim miktarının bölgelere göre dağılımı (Günay, 2005b). Üretim Alanı Toplam Üretim Miktarı Toplam (ha) üretim (ton) Üretim BÖLGELER Alanı Miktarı Bayır Kırmızı (ha) Bayır Kırmızı (ton) Turbu Turp Turbu Turp Akdeniz Bölgesi Kuzey Orta Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Orta Güney Anadolu Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Orta Doğu Anadolu Güney Doğu Anadolu Doğu Anadolu Bölgesi

14 1. GİRİŞ Esma KARTAL Çizelge 1.2 de de gösterildiği gibi ülkemizde ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde turp yetiştiriciliği yapılmaktadır ve yetiştirilen turplar, yaz ve kış aylarında sebze olarak yıl boyu tüketilmektedir. Ülkemizin hemen her tarafında turp yetiştirmekle birlikte, üretim Akdeniz bölgesi ile Osmaniye, Ankara, Kahramanmaraş, Hatay, İçel ve Konya gibi illerde yoğunlaşmıştır (Anonim, 2003). Ülkemizdeki turp üretiminin % i Osmaniye de gerçekleştirilmektedir. Çizelge 1.3. Ülkemizde illere göre turp üretim miktarları (ton) İller Kırmızı Bayır Toplam Osmaniye Ankara K.Maraş Hatay İçel Samsun Konya İzmir Bursa Diğer TÜRKİYE Turp üretimi; turpun şaşırtmaya hassasiyetinden dolayı, doğrudan tohum ekimi yöntemi ile yapılmaktadır. Tohumlar çimlendikleri zaman önce bir kazık kök ve daha sonra da kotiledon yapraklarla beraber hızlı bir hipokotil büyümesi olur. Bir süre sonra gerçek yapraklar ortaya çıkar. Bu nedenle, turp üretiminde kullanılacak çeşitler, tohum ekim zamanları ile yetiştirme yöntemleri büyük önem kazanmaktadır. Örneğin; fındık turplarında yumrunun şekline, tohum ekim derinliğinin ve bitki 3

15 1. GİRİŞ Esma KARTAL sıklığının büyük etkisi olmaktadır. Genelde yuvarlak bir çeşidin tohumları derine atıldıkça şekil yuvarlaktan uzun silindirik veya uzun konik şekle dönüşür. Yuvarlak tipler bitki sıklığı arttıkça uzun bir görünüş kazanır (Günay, 2005a). Bitki sıklığı tarımsal faaliyetlerde verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bitkilerde optimum verimin ve kalitenin alınması her türe özgü bitki sıklıkları ile mümkündür. Örneğin yumrulu sebzelerden turpta (Sirkar ve ark., 1998; Predein, 1990; Minami ve ark., 1998; Pervez ve ark., 2004), soğanda (Lamptey, 1976; Pakyürek ve ark., 1994; Duman ve Tuncay, 1996; Mondal ve Brewster, 1988), havuçta (Taivalmaa ve Talvitie, 1997; Zalatorius ve Zalatoriute 2005) ve pancarda (Zalatorius ve ark., 2005) yapılan bitki sıklığı çalışmalarında en uygun bitki sıklıkları belirlenmiştir. Son yıllarda yumrulu sebzelerin yetiştiriciliğinde sedde üzeri ekim yeri tercih edilmektedir. Yumrulu sebzelerden turpta (Liu ve ark., 1998; Kaushal ve Sharma 2003), havuçta (Taivalmaa ve Talvitie, 1997) ve diğer yumrulu bitkilerde (patates ve tatlı patates) (Howeler ve ark., 1993) yapılan ekim yeri çalışmalarında en uygun ekim yeri belirlenmiş ve ekim yeri olarak sedde ekim yeri uygulamalarından daha fazla verim alındığı bildirilmiştir. Sebze yetiştiriciliğinde ekim şekli olarak, modern yetiştiricilikte sıraya ekim şekli kullanılmaktadır. Serpme tohum ekimleri, ekimdeki uygulama kolaylığı açısından üreticiler tarafından, çoğu tohumla doğrudan ekilen bitki türlerinde tercih edilmektedir. Bununla birlikte; serpme ekim; tohumların aynı derinliğe düşmemesi, bitkilerin farklı dönemlerde hasada gelmesi ve ekilen tohumlardan bir kısmının çimlenerek toprak yüzüne çıkamaması gibi olumsuzluklar da taşımaktadır. Günay (2005a) a göre, sıraya ekim şekli, serpme ekim yapılan uygulamalara göre daha erken çıkışlar sağlamaktadır. Ayrıca, sıraya ekimde serpme ekime göre, yumru verimi daha fazla olmaktadır (Zalatorius ve Zalatoriute, 2005). Başlangıçta da değinildiği gibi, turp Çukurova Bölgesi nin önemli sebze türlerinden biridir. Kadirli de turp üreticileri ile ağustos-2006 döneminde yaptığımız bir anket çalışmasında; Osmaniye ilinde, çoğunlukla Balcalı çeşidinin içinden geliştirilen kırmızı turp genotipinin kullanıldığı, tohum ekimlerinin ağustos-ekim 4

16 1. GİRİŞ Esma KARTAL ayları arasında değişen dönemlerde yapıldığı, dekara g tohum kullanıldığı, tohumların çoğunlukla serpme olarak ekildiği, ancak bazı üreticilerin mibzerle sıraya da ekim yaptıkları, ekim yeri olarak tamamen düze ekimin yapıldığı ve hiç sedde kullanılmadığı tespit edilmiştir. Sunulan tez çalışması ile Çukurova koşullarında turpta verim ve yumru kalitesi üzerine farklı tohum ekim yöntemleri (sıra ve serpme), farklı yetiştirme yerleri (sedde ve düz) ile farklı bitki sıklığının (250, 500, 750, 1000, 1250 g/da) etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 5

17 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Esma KARTAL 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Yumrulu sebze türlerinde verim ve kalitenin iyileştirilmesine yönelik olarak; tohum ekim yeri, tohum miktarı ve tohum ekim şekli konusunda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. Joshi ve Patil (1988) tarafından turpun içeriğinde bulunan SÇKM ve askorbik asid (C vitamini) miktarı üzerine bitki sıklığı, azot ve fosforun etkisi araştırılmıştır. Araştırıcılar, çalışmalarında Beyaz Japon turp çeşidinde, üç farklı sıra arası (10, 20 veya 30 cm) ve iki farklı sıra üzeri (5 veya 10 cm) mesafe kullanmışlardır. Ayrıca, hektara 30, 60 veya 90 kg azot ve hektara 0, 15 veya 30 kg fosfor uygulamışlardır. Yumrular, tohum ekiminden 60 gün sonra hasat edilmiştir. Araştırma sonucunda, yumruda SÇKM içeriği en yüksek N ve P dozlarında en yüksek değeri almış ve yumru askorbik asit içeriği en düşük N ve en yüksek P oranında en yüksek değere ulaşmıştır. Predein (1990) tarafından, yıllarında Rusya nın Cis Oral bölgesinde baharlık kolza, şalgam kolzası ve hayvan yemi olarak kullanılan turpta 4 farklı ekim tarihi ve 3 farklı tohum miktarının (3, 5 veya 7 milyon tohum/ha) kışlık çavdar ve yulaf tanesi karışımından sonra anız ürünü olarak ekimi yapılmıştır. Denemede fotosentetik potansiyel, net fotosentez üretimi, net yaprak ağırlığı ve taze hayvan yemi verimi üzerine uygulamaların etkileri araştırılmıştır. Temmuzda ekilen ürünlerden haziran ve ağustosta yapılan ekimlere göre daha yüksek verim alınmıştır. Bitki sıklığının artışı ile verim de yükselmiş, bitki sıklığının artışı yaprak ağırlığının ve dolayısıyla net fotosentetik üretimin azalmasına sebep olmuştur. Joshi ve Patil (1992), turp verimi üzerine azot, fosfor ve bitki sıklığının etkilerini yılı kış sezonunda çalışmışlardır. Çalışmada çeşit olarak Beyaz Japon turbu kullanılmış ve farklı sıra üzeri (5 veya 10 cm) ve sıra arası (10, 20 veya 30 cm) mesafe ile 30, 60 veya 90 kg/ha azot oranı ve 0, 15 veya 30 kg/ha fosfor oranı faktör olarak kullanılmıştır. Parselde optimum verim sıra arası 10 cm de, sıra üzeri 5 cm de ve tohum ekiminden sonra 4. haftada toprak altına ve toprak üstüne her bir uygulama için 45 kg/ha N olmak üzere 2 uygulama yapılmasıyla elde edilmiştir. 6

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Esma KARTAL Turp verimi ve gelişimi üzerine bitki sıklığının etkisi ile ilgili bir çalışma yıllarında Hindistan da Batı Bengal Baruipur da Sirkar ve ark. (1998) tarafından yapılmıştır. Çalışmada Contai Long turp çeşidi ve m 2 ye 12, 24 veya 72 adet bitki sıklığı kullanılmıştır. Turp yumrusunun yumru çapı, taze ağırlık, kuru ağırlık, yaprak alan oranı, net asimilasyon oranı, indirgen şeker, indirgen olmayan şekerler ve toplam şeker oranı bitki sıklığı arttıkça azalmış, buna karşılık, yumru yüksekliği ise bitki sıklığı arttıkça artmıştır. Minami ve ark. (1998), turp verimi üzerine bitki sıklığının etkisini araştırmışlardır. Deneme 2 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında Brezilya nın Sao Paulo şehrinin Piracicaba bölgesinde Early Scarlet Globe turp çeşidinde farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafeler kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmada üç farklı sıra arası (15, 20 ve 25 cm) mesafe ile, iki farklı sıra üzeri (5 ve 10 cm) mesafe kullanılmıştır. Bitki sayısı, yumru ve yaprak verimi, bunun yanısıra yumru/yaprak verimi oranını da değerlendirilmiştir. Yapılan gözlemlerde sıra arası mesafelerin analiz edilen değişkenlerin hiç birisine etki etmediği tespit edilmiştir. Diğer bir taraftan, en geniş sıra üzeri mesafe (10 cm) 5 cm uygulamasıyla kıyaslandığında en fazla yumru verimi ve yumru/yaprak oranına sahip olmuş, toplam yaprak verimi azalmış ve toplam yumru verimi ise artmıştır. Liu ve ark. (1998) tarafından turpun kalitesi ve verimi üzerine sedde yüksekliği ile bitki sıklığının etkileri araştırılmıştır. Tarla denemelerinde, Japon turpu kullanılmış, seddeler 10, 15, 20 veya 25 cm yükseklikte hazırlanarak, hektara 3000, 3500 veya 4000 bitki sıklığında tohumlar ekilmiştir. Verim, en düşük sedde yüksekliğinde 3.8 ton/0.067 ha dan, en yüksek sedde yüksekliğinde 4.9 ton/0.067 ha a yükselmiştir. En düşük bitki yoğunluğuyla 4.43 ton/0.067 ha, en yüksek bitki yoğunluğuyla 4.33 ton/0.067 ha verim elde edilmiştir. Yumru yüksekliği ve ortalama yumru ağırlığı sedde yüksekliğinin artmasıyla artmış ve bitki sıklığının artmasıyla azalmıştır. Çatlamış yumruların oranı ise sedde yüksekliğinin artmasıyla azalmıştır. Turbun tohum üretim teknolojinin standardizasyonu ile ilgili bir çalışma Kaushal ve Sharma (2003) tarafından yıllarında Hindistan ın Nauni 7

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Esma KARTAL şehrinde yapılmıştır. Denemede ekim zamanlarının ve ekim yöntemlerinin yumru üretimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Denemelerde 4 farklı ekim zamanı (29 Eylül, 13 Ekim, 28 Ekim ve 12 Kasım) ve 2 farklı ekim yöntemi (sedde ve düze) uygulanmıştır. Deneme sonuçlarına göre en yüksek bitki yüksekliği, yumru uzunluğu, yumru ve yaprak ağırlığı, bitki başına yaprak ağırlığı, yumru ağırlığı, parsele verim ve hektara verim 29 Eylül de yapılan ekim ve sedde ekim yöntemiyle elde edilmiştir. En fazla bitki başına yaprak sayısı 28 Ekim de düze ekim metoduyla elde edilmiştir. Turp verimi ve gelişimi üzerine bitki sıklığı ve azot seviyelerinin etkisi 2002 yılında Pakistan ın Faisalabad şehrinde Pervez ve ark. (2004) tarafından araştırılmıştır. Yapılan çalışmada Forty Days turp çeşidi; 5, 10 veya 15 cm sıra arası mesafesi ile 0, 100, 150 ve 200 kg/ha üre uygulanarak ekilmiştir. Azot seviyesi ve bitki sıklığı tohum çimlenmesi üzerine etkili olmamıştır. Maksimum bitki yüksekliği (83 cm) 10 cm bitki sıklığı ve hektara 200 kg azot uygulaması ile elde edilmiş, bunu 15 cm bitki sıklığı ve hektara 200 kg azot ile yapılan uygulama (71.1 cm) takip etmiştir. Maksimum yumru uzunluğu (38.4 cm), 5 cm bitki sıklığı ve hektara 200 kg azot uygulaması ile elde edilmiş, 15 cm bitki sıklığı ve hektara 200 kg azot uygulaması ile en yüksek yumru çapı ( cm) kaydedilmiştir. Bitki başına toplam biyomas 15 cm bitki sıklığı ve hektara 200 kg azot uygulamasıyla en yüksek değeri almıştır. Maksimum yumru verimi (16.6 kg) 10 cm bitki sıklığı ve hektara 200 kg azot uygulamasıyla elde edilmiştir. Salerno ve ark. (2004), su kültürü ortamında turp yetiştirmişlerdir. Denemede 2 farklı bitki sıklığı (720 ve 1368 bitki/m²) kullanılmıştır. Deneme sonuçlarına göre 720 bitki/m² olan bitki sıklığı ile daha yüksek verim elde edilmiştir. El-Desuki ve ark. (2005) tarafından Mısır da yıllarında turpun gelişimi, verimi ve kalitesi üzerine bitki sıklığı ve azot uygulamalarının etkisi araştırılmıştır. Çalışmada bitki sıklığı olarak 2 sıra arası mesafe (10 ve 20 cm) ve 2 sıra üzeri mesafe (5 veya 10 cm) denenmiştir. Deneme sonuçlarına göre, bitki sıklığının azalması toplam verimde önemli bir azalmaya neden olmuş, bununla birlikte dikkati çeker bir şekilde yumru kalitesini arttırmıştır. 8

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Esma KARTAL Sarı ve ark. (2006), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından seleksiyon ıslahı ile geliştirilen iki turp genotipinde (genotiplerden biri bu çalışmanın materyalini oluşturan ve daha sonra tescil ettirilen Balcalı çeşididir) ağustos ayı ortasından kasım ayı başına kadar ilk yıl beş (15 Ağustos, 1 Eylül, 15 Eylül, 1 Ekim, 15 Ekim), ikinci yıl altı farklı tarihte (13 Ağustos, 31 Ağustos, 15 Eylül, 1 Ekim, 15 Ekim ve 1 Kasım) tohum ekimleri yapmış ve farklı ekim tarihlerinin verim ve yumru özellikleri üzerine etkilerini araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre; eylül ayı ekimlerinde en yüksek verim elde edilmiştir. Ağustos ayı ekimlerinde çıkış sorunları tespit edilirken, ekim-kasım ayları ekimlerinin verim ve yumru özelliklerini olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Turpta bitki sıklığının verim ve yumru iriliği üzerine etkileri Sarı ve ark. (2007) tarafından araştırılmıştır. Yapılan bu çalışma yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada Ç.Ü. Seleksiyon No:2 (Uzun) ve daha sonra Balcalı adıyla tescil ettirilen Ç.Ü. Seleksiyon No:4 (Yuvarlak) genotipleri kullanılmıştır. Denemede 20, 30, 40 ve 50 cm olmak üzere 4 farklı sıra arası mesafe ve 5, 10 ve 15 cm olmak üzere 3 farklı sıra üzeri mesafe kullanılmıştır. Denenen sıra arası mesafesi uygulamalarından genotip ortalaması olarak 30 ve 40 cm nin 20 cm e göre, sıra üzeri mesafelerden ise 10 ve 15 cm nin 5 cm e göre daha fazla verimliliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Sıra arası ve üzeri mesafe genişledikçe yumru ağırlığı, uzunluğu ve çapı da belirgin olarak artış göstermiştir. Litvanya da 2003 ve 2004 yıllarında ekolojik yetiştirilen sebzelerde bitki üretim esasları ve yetiştirme tekniklerinin etkisi Zalatorius ve ark. (2005) tarafından araştırılmıştır. Çalışmada havuç (cv. Svalia) ve soğan (cv. Lietuvos Didieji) için 3 farklı tohum miktarı (0.6, 0.8 ve 1.0 mln units/ ha); şeker pancarı (cv. Kamuoliai) için 3 farklı tohum miktarı (0.3, 0.4 ve 0.5 mln units/ha); lahanada ise çiftlik gübresi (60 ton/ha), malç ve bitki sıklığı (70 x 40 cm, 70 x 50 cm ve 70 x 60 cm) kullanılmıştır. Tohum miktarında artışla çimlenen tohum miktarı artmıştır. Alınan sonuçlara göre en yüksek gözle görülen havuç verimi 1.0 mln units/ha tohum miktarıyla elde edilmiştir. Pazarlanabilen en yüksek soğan verimi 0.8 mln units/ha tohum miktarı kullanılarak elde edilmiştir. Pancar için en yüksek verim 0.5 mln 9

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Esma KARTAL units/ha tohum miktarı ile sağlanmıştır (5.1 ton/ha). Lahanada ise en yüksek verim (39.4 ton/ha) 70x50 cm sıra arası mesafe, çiftlik gübresi uygulaması ve parsellerin malç ile kaplanması ile elde edilmiştir. Tropiklerde yumru ve köklü bitkiler için toprak işleme sistemi Howeler ve ark. (1993) tarafından araştırılmıştır. Yumrulu bitkiler için toprak işleme uygulamaları üzerine sınırlı bilgi olmasına rağmen, yayınlanan sonuçlar bu toprak işleme metotlarının özel yumrulu bitkilere, toprak tipine, önceki vejetasyona, bunun yanı sıra çiftçilerin sosyo-ekonomik koşullarına bağlı olarak geniş ölçüde değişmektedir. Genel anlamda yumrulu ve köklü bitkiler, toprak sıkışması, yetersiz havalanma ve eksik drenaja hassastırlar. Bu nedenle toprak işleme ve sedde yapımı bu olumsuzlukları giderir. Bununla birlikte, bu durum bitki türüne göre de değişebilir. Sedde üzerine yetiştiricilik yukarıda sayılan olumlu taraflarının ve verim yüksekliği sağlamasının yanısıra, toprak erozyonunu da azaltır. Havuç verimi üzerine tohum miktarı, sıra aralığı ve seddenin etkileri ile ilgili bir çalışma Taivalmaa ve Talvitie (1997) tarafından Finlandiya da yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre havuç için en yüksek verim dar bir sedde üzerine iki çift sıradan elde edilmiştir. Ekim sisteminin ana yumru ağırlığı üzerine etkisi sedde tipine bağlı olarak farklı olmuştur. Yumru ağırlığı havuç için diğer sistemlere göre seddeler üzerinde üretimde daha yüksek olmuştur. Tohum miktarı, havuç yumru ağırlığı üzerine çok önemli etki yapmıştır. Sanayiye yönelik havuç üretimleri için havuçların; az tohum kullanılarak, ikili sıralarda ve sedde üzerinde yetiştiriciliği önerilmektedir. Taze sebze olarak pazarlanan havuç için ise uygun yetiştirme tekniğinin; en yüksek tohum miktarında, çift sırada, dar sedde üzerine ekim yapılması olarak önerilmektedir. Araştırma sonucunda, sedde sisteminin, tohum miktarı ve sıra aralığı mesafesinin havucun dış kalitesine etki etmediği tespit edilmiştir. Zalatorius ve Zalatoriute (2005) havuç (cv. Svalia F1) için uygun tohum ekim metodu ve tohum miktarının belirlenmesi ile ilgili bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada 2 farklı ekim metodu (8 cm lik bir şeride serpme ekim ile 8 cm aralıklı çift sıralı ekim) ve 6 farklı tohum miktarı (0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5 veya 1.75 mln 10

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Esma KARTAL units/ha) denenmiştir. Çalışma tarihlerinde Litvanya da yapılmıştır. Deneme sonuçlarına göre çift sıralı ekim ve tohum miktarının artışı ile metredeki bitki sayısı 17.9 dan 42.1 e yükselmiştir. Ekim metoduna bakılmaksızın tohum miktarının artışı yumru ağırlığında azalmaya sebep olmuştur. Yumru uzunluğu da (ortalama ) tohum miktarıyla önemli bir şekilde etkilenmiştir mln units/ha olan tohum miktarıyla en yüksek konik yumru sayısı elde edilmiştir. En fazla tohum miktarı ile en yüksek silindirik yumru sayısı elde edilmiştir. Yumru verimi, sıraya ekimde serpmeye göre %10 16 daha fazla elde edilmiştir. Yumru verimi daha çok mln units/ha tohum miktarıyla artmıştır mln units/ha ekimle toplam verim %10 12 azalmıştır. Verim ve kalite üzerine her iki ekim yöntemi için optimum tohum miktarı hektara 1.0 mln units olarak tespit edilmiştir. İngiltere de yapılan araştırmada, iki tip arazide Brawku soğan çeşidinde 10x10 cm ve 10x20 cm bitki sıklığı uygulanarak bitki sıklığının verime etkisi incelenmiştir. 10x20 cm bitki sıklığında yetiştirilen soğanların ağırlığında ve hacminde artış saptanmıştır. 10x10 cm bitki sıklığındaki bitkilerde kuru madde içeriğinde önemli bir değişme olmamış, toplam verimde ise önemli derecede artış tespit edilmiştir. Bitki sıklığının az olduğu alanlarda, bitki sıklığının fazla olduğu alanlara göre soğanların iriliğinde artış olmuştur. Araştırma sonucunda optimum verim almak için bitki sıklığının düşük olması tavsiye edilmiştir (Lamptey, 1976). Bangladeş te soğanda yapılan bir çalışmada (Mondal ve Brewster, 1988), bitki sıklığının, ekim tarihinin ve ışık yoğunluğunun kaliteli yumru gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. Erken dönemde yapılan ekimlerde bitki sıklığının az olması soğanların gelişiminde artış sağlamıştır. Farrag ve ark. (1989), soğanda verimli ve kaliteli yumru yetiştirmede sıra arası ve üzeri mesafenin etkilerini Mısır da yaptıkları bir araştırmada incelemişlerdir. Araştırmacılar 2 yıl boyunca Giza 6 soğan çeşidinde verimli ve kaliteli soğan yetiştirmede 4 sıra arası (7.5, 15, 22.5 ve 30 cm) ve 3 sıra üzeri mesafenin (3.5, 7 cm) etkilerini çalışmışlardır. Bitki sıklığının az olduğu parsellerdeki bitkilerin yapraklarının ve yumrularının büyüklüğü ile çaplarının önemli derecede arttığını, 11

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Esma KARTAL ancak yaprak alanının azaldığını bildirmişlerdir. Bitki sıklığının fazla olduğu alanda ise küçük yumrular elde edilmiş, cm ve cm mesafe uygulamalarında eşit derecede verim alınmıştır. Güneydoğu Anadolu da bazı soğan çeşitlerinin verim ve kalitesi üzerine ekim zamanları ve bitki sıklığının etkileri ile ilgili Pakyürek ve ark. (1994) tarafından yılları arasında Şanlıurfa da bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada 2 farklı ekim tarihi (sonbahar veya ilkbahar), 3 farklı sıra aralığı (25, 30 veya 35 cm), 3 farklı ekim sıklığı (2, 3 veya 4 kg/ha) ile 5 farklı çeşidin soğan verimi ve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemelerin sonuçlarına göre; bitki sıklığının soğan verim ve yumru kalitesi üzerine etkisi olmadığı görülmüştür. Hektara 4 kg tohum miktarı, diğerlerinden daha çok verim vermiştir. Tohum miktarının yumru kalitesi üzerine etkisi tespit edilmemiştir. Duman ve Tuncay (1996), gal soğanında uygun ekim zamanı ve ekim sıklığının belirlenmesi amacı ile yaptıkları çalışmada, ticari bir soğan çeşidi olan Emerald Isle de (Allium fistolosum L. ) Ege Bölgesi koşulları için optimum ekim zamanı ve bitki sıklığını araştırmışlardır. İlkbahar döneminde 20 Şubat, 10 Mart, 1 Nisan; sonbahar döneminde 10 Eylül, 1 ve 10 Ekim olmak üzere 3 farklı ekim tarihi, 1.0 g, 1.5 g ve 2 g tohum/m 2 olmak üzere ve 15 cm sıra arası ile 1.5 cm derinliğe ekilmiştir. Ekim sıklığı bakımından özellikle gövde çapı 10 mm ve 5 mm den az olan soğanlarda boy, adet ve ağırlık değerleri arasında önemli artış olduğu belirlenmiştir. Bitki sıklığı arttıkça, gövde çapı önemli oranda azalmıştır. 1 g tohum ekiminde mm olan gövde çapı, 2 g tohum ekiminde mm ye düşmüştür. Araştırma sonucunda 1.5 g/m 2 ekim sıklığı en yüksek pazarlanabilir ürün miktarını oluşturmuş, ekim sıklığının arttırılmasına paralel olarak verimde artış olmasına karşılık, pazarlanabilir ürün kalitesi ve gövde çapı azalmış ve ince gövdeli soğan sayısı artmıştır. Ekim zamanı bakımından ise önemli bir farklılık görülmemiş olmasına rağmen, en uygun ekim zamanının 20 Şubat-10 Mart olduğu, optimum ekim sıklığının da 1.5 g/m 2 olduğu tespit edilmiştir. 12

24 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Esma KARTAL Soğanda bitki büyümesi ve yumru kalitesi üzerine tohum miktarının etkisi ile ilgili bir çalışma Bahadur ve Sing (2003) tarafından Hindistan ın Varanasi, Uttar Pradesh şehrinde Agri Found Light Red çeşidiyle yapılmıştır. Çalışmada 5 farklı (10, 15, 20, 25 ve 30 g/m²) tohum miktarı denenmiştir. Tohum miktarı önemli bir şekilde soğanın taze ve yumru ağırlığına etkili olmuş, en yüksek taze (42.25 g) ve kuru ağırlıklar (4.58 g) ile yumru ağırlığı (102 g) ve verim (3.9 ton/ha) 15 g tohum/m² uygulamasından elde edilmiştir. 15 g/m² tohum miktarıyla elde edilen verim, 30 g/m² lik tohum miktarıyla elde edilen verimden % 24 daha fazla olmuştur. İki soğan çeşidinin (Blonska ve Rawska) verimi üzerine tohum miktarının ve hasat olgunluğu safhasının etkisi Krawiec (2004) tarafından Polonya nın Lubnin şehrinde araştırılmıştır. Çalışmada 2 farklı tohum miktarı (100 ve 150 kg tohum/ha) kullanılmıştır. Deneme sonuçlarına göre tohum miktarında % 50 lik bir artışla, pazarlanabilir verimde % 10 luk bir artış sağlanmıştır. Jadczak ve Zurawik (2004) tarafından tarihlerinde Polonya da yapılan çalışmalarda Sprint soğan çeşidinde verim miktarı ve kalitesi üzerine ekim şekli ile ekim tarihinin etkileri incelenmiştir. Çalışmada Sprint çeşidinin tohumları 4, 6 ve 8 kg/ha tohum miktarı ile 10, 25 Nisan ve 10 Mayıs tarihlerinde ekilmiştir. Pazarlanabilir verim 25 Nisan ekim tarihinde 8 kg/ha tohum kullanıldığı zaman en yüksek bulunmuştur. Toplam verimin ise tohumlar hektara 6 kg ekildiği zaman en yüksek olduğu tespit edilmiştir. 13

25 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL 3. MATERYAL VE METOT Bu çalışma vegetasyon döneminde Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama arazisinde yürütülmüştür. Çalışmada, 5 farklı tohum miktarının (250, 500, 750, 1000 ve 1250 g/da), 2 ekim yöntemi (sıra ve serpme) ile 2 farklı yetiştirme yerinin (sedde ve düz) turbun yumru verimi ve yumru kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Tohum ekimleri daha önce Bölümümüzde iki yıl süreyle yürütülen bir çalışma ile belirlenen Eylül ayının ortasında (Sarı ve ark., 2006) yapılmıştır. Deneme bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 yinelemeli olarak kurulmuştur. Ana parsele yetiştirme yeri (sedde ve düz), alt parsele ekim şekli (serpme ve sıra) ve mini parsele ise tohum miktarı (250 g/da, 500 g/da, 750 g/da, 1000 g/da ve 1250 g/da) getirilmiştir. Parsel büyüklüğü 6 m² olarak ve toplam kullanılan alan 6m² x 2 yetiştirme yeri x 5 tohum miktarı x 2 ekim şekli x 4 yineleme = 480 m² olmuştur. Parsel aralarındaki yollarla birlikte yaklaşık 800 m² lik bir arazide çalışılmıştır. Serpme ekimde belirlenen tohum miktarları 6 m² lik parsellere serpilerek ekilmiş ve tırmıkla tohum toprağa karıştırılmıştır. Sıraya ekimde ise 1.2 m genişliğindeki parsellere 40 cm aralıkla 3 sıra markörle çekilmiş ve belirlenen tohum miktarları bu 3 sıraya eşit olarak dağıtılmıştır. Hiçbir parselde seyreltme işlemi yapılmamıştır. Sulamalar yağmurlama sulama sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Tohum ekiminden itibaren günlük gözlemlerle çıkış tarihleri tespit edilmiştir. Hasat olgunluğuna ulaşan yumrularda hasat bir defada yapılmış, hasat edilen yumrular TSE (TS 1815) kalitesini temsil edecek şekilde çapına göre ayrılmıştır (TSE, 1975). 40 mm-60 mm (60 mm hariç) küçük, 60 mm 80 mm (80 mm hariç) orta, 80 mm 100 mm (100 mm hariç) büyük ve 100 mm ve yukarı ise çok büyük boylu olarak sınıflara ayrılmıştır. 40 mm den küçük çaplı yumrular ıskarta olarak değerlendirilmiştir. 14

26 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL Söz konusu bitkilerde aşağıda belirtilen gözlemler yapılmıştır. Yaprak sayısı (adet/bitki) Yaprak ağırlığı (kg/m 2 ) Yumru çapı (mm) Yumru yüksekliği (mm) Yumru yükseklik/çap indeksi (%) Yumru ağırlığı (g) Yumru yoğunluğu (g/cm 3 ) Toplam verim (kg/m²) Yaprak oranı (%) Yumru oranı (%) Yumru sayısı (adet/ m²) Toplam bitki ağırlığı (kg/m 2 ) Yumruda kök oluşumu (%) Yumruda çatlama (%) SÇKM (%) C vitamini (mg/100 ml) 3.1. Materyal Denemede bitki materyali olarak Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü nce 1989 yılında başlatılan turp ıslahı çalışmaları sonucunda geliştirilen ve 2004 yılında tescil ettirilen Balcalı turp çeşidi kullanılmıştır. Balcalı çeşidi, Kadirli yöresinden seleksiyon ıslahı ile geliştirilen kırmızı, yuvarlak yumrulu, beyaz etli, kaliteli bir çeşittir. 15

27 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL 3.2. Metot Ön Çalışmalar Anket Çalışmaları Çukurova Bölgesi nde (özellikle Osmaniye ili Kadirli ilçesinde) turp üretimi yapan bazı üreticilerle ağustos 2006 döneminde kırk beş soruyu kapsayan bir anket çalışması yapılmıştır. Söz konusu anket çalışması için Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinde önemli turp üreticileri seçilmiş ve büyük üretimler yapan 5 üretici ile görüşülmüştür. Anket çalışmasında üreticilere 45 soru yöneltilmiş olmakla birlikte, aşağıda bunların 8 (kullandıkları çeşit, tohum ekim yeri, tohum ekim şekli, ekim tarihi, kullandıkları tohum miktarı, sıra arası ve sıra üzeri mesafeler, elde ettikleri verim) i sunulmuştur. (Çizelge 3.1). Çizelge 3.1. Bölgemizde bazı turp üreticileri ile yapılan anket sonuçları Üretici Üreticinin Köyü 1 Çığcık, Kadirli 2 Narlıkışlı, Kadirli 3 Kümbet, Kadirli 4 Halit ağalar Kadirli Çeşit Adı Kadirli Turbu Kadirli Turbu Kadirli Turbu Kadirli Turbu Tohum Ekim Yeri Tohum Ekim Şekli Ekim Tarihi Tohum Miktarı (g/da) Sıra Aralık Mesafe (cm) Verim Miktarı (ton/da) Düze. Serpme Eylül x15 3. Mibzer Düze. Serpme Eylül x15 3. Mibzer Düze Mibzer 5-20 Eylül 800 8x Düze Serpme 5-15 Eylül Tam 3-5 bilmiyor 5 Küçük çınar, Kadirli Düze Serpme 30 Ağustos Tam 3-5 Kadirli Turbu Eylül bilmiyor Anket sonuçlarına göre, bölgemizdeki üreticilerin çoğu turp yetiştiriciliğine eylül ayında başlamış; yuvarlak, dışı kırmızı, içi beyaz turp çeşitlerini tercih etmiş ve g/da arasında tohum kullanarak 3-5 ton/da arasında verim elde etmişlerdir. Tarla denememizde de bu ön çalışmanın sonucu olarak Kadirli bölgesinden selekte edilen Balcalı turp çeşidi kullanılmış; tohum miktarı olarak da üretici 16

28 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL miktarının altı (250 g/da) ve üstü (1000 g/da ve 1250 g/da) değerler kullanılarak değişik miktarlar denenmiştir Çimlendirme Testleri Farklı tohum miktarlarının turpta yumru verimi ve yumru kalite özelliklerine etkilerinin incelendiği çalışmada, denemede kullanılan ve 2006 yılı haziran ayında hasat edilen Balcalı turp çeşidi tohumları, ekimden önce laboratuvar koşullarında çimlendirme testine tabi tutulmuştur. 25ºC sıcaklıkta etüvde yapılan çimlendirmelerde çeşidin çimlenme oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çimlendirme testinde her tekrarlama için 20 şer tohum saf su ile nemlendirilmiş filtre kağıdı bulunan 10 cm çaplı petri kaplarına konulmuş ve üzerleri yine saf su ile nemlendirilmiş filtre kağıdı bulunan kapaklarla kapatılmıştır. Deneme 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Günlük olarak gözlem yapılmış ve çimlenen tohumlar sayılıp atılmıştır. Kökçüğün ucu görüldüğü zaman tohumlar çimlenmiş olarak kabul edilmiştir. Çimlenme oranları ISTA ca belirlenmiş olan aşağıdaki formüle göre % olarak hesaplanmıştır. Çimlenmiş tohum sayısı Çimlenme oranı (%) = x 100 Toplam tohum sayısı Çimlenme testi sonucunda, testi izleyen günde tüm tohumların çimlendiği ve çimlenme oranının % 100 olduğu tespit edilmiştir. Şekil 3.1 de çimlenme testine alınan tohumları içeren petriler (a) ile çimlenmiş tohumlar (b) gösterilmiştir. 17

29 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL a b Şekil 3.1. Balcalı turp çeşidine çimlendirme testi uygulanması; a)tohumların çimlendirmeye alınması, b) Çimlenmiş tohumlar Toprak Analizleri Farklı tohum miktarları, ekim yeri ve ekim şeklinin Balcalı turp çeşidinde verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla öncelikle ekim yapılacak deneme alanının toprak analizleri yapılmıştır. Araştırma için iki deneme alanından hangisinin tekstür olarak turp yetiştiriciliğine daha uygun olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan toprak tekstürü analizinde 1 no lu alanın daha uygun olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3.2.). Çizelge 3.2. Toprak tekstür sonuçları No % Kil % Silt % Kum Tekstür sınıfı Killi Killi Daha sonra 1 nolu deneme alanının organik madde içeriğine, ph sına, tuzluluk, CaCO 3, P 2 O 5, Zn ve K özellikleri de incelenmiştir. Analizler, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü laboratuvarında gerçekleştirilmiştir (Olsen ve Watanable, 1957, Güzel ve ark., 1995). Toprak analizleri için deneme alanından toprak örnekleri turbun kök derinliği de dikkate alınarak toprağın 0-25 cm lik katmanından alınmıştır. Şekil 3.2. de deneme alanından alınan toprak örneği ile toprak analizlerinin yapılışı gösterilmiştir. 18

30 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL a b Şekil 3.2. Deneme alanının toprağının analiz edilmesi; a) Alınan toprak örneği, b) Analizlerin yapılması Deneme alanının toprak analiz sonuçları Çizelge 3.3 de sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, toprak tekstürünün killi olduğu, % 1.52 oranında organik madde, % 9.8 oranında kalsiyum karbonat, çinko, 19.9 potasyum bulunduğu, toprağın tuzsuz ve hafif bazik karakterde olduğu tespit edilmiştir. Toprakta yeterli miktarda fosfor ve potasyum bulunduğu için gübreleme yapılmamıştır. Çizelge 3.3. Deneme alanının toprak analiz sonuçları Toprak Katmanı (cm) 0-20 Organik madde (%) 1.52 CaCo 3 (%) 9.8 Tuz ms 0.25 ph 7.80 P 2 O 5 (kg/da) Zn ppm K kg/da

31 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL Tarla Çalışmaları Toprak Hazırlığı Deneme alanı toprağında önemli bazı fiziksel ve kimyasal analizler yapılarak yer belirlemesi yapıldıktan sonra, 8 Eylül 2006 tarihinde deneme alanı pullukla derin bir şekilde sürülmüş, 11 Eylül 2006 tarihinde seddeler sedde pulluğu yardımı ile hazırlanmış ve daha sonra rotovatörle sürülerek ekime hazır hale getirilmiştir Tohum Ekimi Deneme alanının toprak hazırlığı işlemi tamamlandıktan sonra 6 m 2 (5.0 m x 1.2 m) den oluşan 80 parsel oluşturulmuştur ve toplam 800 m 2 lik alanda araştırma yürütülmüştür. Araştırma 4 tekerrürlü olarak bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre planlanmıştır. Araştırmada ana parsellere yetiştirme yeri, alt parsellere ekim şekli, minik parsellere ise tohum miktarları getirilmiştir (Şekil 3.3). Şekil 3.3. Tohum ekimine hazırlanmış parselden görünüm Tohum ekimleri 14 Eylül 2006 tarihinde yapılmıştır. Tohum ekiminde öncelikle sedde ve düze olmak üzere parsel ikiye ayrılmış ve tohumlar parsellere sıra ve serpme olarak iki şekilde ekilmiştir. Serpme ekimde belirlenen tohum miktarları 6 20

32 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL m 2 lik parsellere serpilerek ekilmiş ve tırmıkla tohum toprağa karıştırılmıştır. Sıraya ekimde ise 1.2 m genişliğindeki parsellere 40 cm aralıkla 3 sıra markörle çekilmiş ve belirlenen tohum miktarları bu 3 sıraya eşit olarak atılmıştır. Tohumlarda her 6 m² lik parsele çimlenme oranı %100 olduğu için 250 g/da uygulaması için 1.5 g, 500 g/da uygulaması için 3 g, 750 g/da uygulaması için 4.5 g, 1000 g/da uygulaması için 6 g ve 1250 g/da uygulaması için 7.5 g tohum ekilmiştir. Tohum ekiminden hemen sonra mini spring yağmurlama sistemi kurulmuş ve ilk sulama işlemi yapılmıştır Bakım İşlemleri Bu çalışmada sulama işlemi bitkilerin su gereksinimi dikkate alınarak 18 Eylül, 20 Eylül, 7 Ekim ve 13 Ekim 2006 tarihlerinde yapılmıştır. 20 Eylül ve 7 Ekim tarihleri arasında sulama işleminin yapılmamasının sebebi ise verilen tarihler arasında havanın yağışlı geçmiş olmasıdır. Hiçbir parselde seyreltme ve gübreleme işlemi yapılmamıştır. Gübreleme işleminin yapılmamasının nedeni denemeye başlamadan önce kullanacağımız arazinin toprak analizinin yapılmış olması ve analiz sonuçlarına göre gübreye gereksinimin bulunmamasıdır. 2 Ekim 2006 tarihinde arazide Pamuk Yaprak kurdu (Prodenya) görülmesi ve bitkilere zarar vermemesi için deneme parsellerinde Atabron ilacı ile ilaçlama yapılmıştır. Atabron ilacı dekara 75 cc kullanılmış ve holderle uygulanmıştır (Şekil 3.4). Şekil 3.4. Prodenya ya karşı ilaçlama uygulaması 21

33 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL Deneme alanında yabancı ot kontrolü için mekanik mücadele uygulanmış ve çapalama işlemi, 2 Ekim-6 Ekim tarihleri arasında yapılmıştır. Çapalama işleminde denemeler arasında farklılığa sebebiyet vermemek için, her tekerrürün aynı gün yapılmasına özen gösterilmiştir. Şekil 3.5 te sıraya ve serpme olarak ekilen tohumların çıkışları gösterilmiştir. Şekil 3.6 da ise deneme parselinden genel bir görüntü sunulmuştur. a b Şekil 3.5. (a) Sıraya ekim şekli, (b) Serpme ekim şekli Şekil 3.6. Deneme alanında turp gelişimi 22

34 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL Turplarda Çıkış, Bitkisel Gözlemler, Hasat, Verim ve Kalite Analizleri Tohum ekiminden itibaren günlük aralıklarla parsellerde çıkışlar gözlenmiştir. Çıkış süreleri günlük olarak kaydedilmiştir. Hasat işlemi, tohum ekiminden 67 gün sonra yapılmıştır. Hasat işlemi tek seferde tamamlanmıştır (Şekil 3.7). Şekil 3.7. Turp bitkilerinde hasat işlemi Çıkış Süresi (gün) Tohumların ekim tarihinden itibaren kotiledon yapraklarının toprak yüzeyinde görüldüğü tarihe kadar geçen gün sayısıdır. Denemede tohum ekiminden itibaren günlük olarak gözlemler yapılarak çıkışlar izlenmiştir Yaprak Sayısı (adet/bitki) Her parselden tesadüfî olarak seçilen 10 bitkinin oluşturduğu yaprak sayısı belirlenmiş ve ortalaması alınmıştır. Yaprak sayısı 20 Kasım 2006 tarihinde hasat işlemine başlanmadan önce yapılmıştır. 23

35 3. MATERYAL VE METOT Esma KARTAL Yaprak Ağırlığı (kg/m 2 ) Turpta yumru hasatları 20 ve 21 Kasım 2006 tarihinde yapılmıştır. Her parselden hasat edilen yumruların yeşil aksamı büyüme ucundan yaklaşık 2 cm yukarıdan bıçakla kesilmiş ve hassas terazide yaprak ağırlığı (± 0.01 g) tartılmıştır. Daha sonra bu elde edilen değer parsel büyüklüğüne bölünerek m 2 de yaprak ağırlığı hesaplanmıştır. Şekil 3.8 de hasat edilen turp yumruları ile yumru ve yaprağın ayrılması gösterilmiştir. Şekil 3.8. Hasat edilen turp yumruları ve elde edilen yapraklar Toplam Verim (kg/m 2 ) Her parselden elde edilen toplam turp yumrularının ağırlığı terazide tartılmış ve ağırlık parsel büyüklüğüne bölünerek toplam verim hesaplanmıştır Verimin Kalite Sınıflarına Dağılımı Kasım tarihlerinde hasat edilen turp yumruları hasat sırasında yumru üzerinde bulunan çamurun temizlenmesi için yıkama işlemine tabi tutulmuş (Şekil 3.9) ve daha sonra ağırlıkları alınmıştır. 24

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı Koruma Tarihi : 18.12.2008 Başvuru No : C2008/049 Coğrafi İşaretin Türü Başvuru Sahibi : Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı

Detaylı

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (2), 115-122 Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Faruk ÖZGÜVEN 1, Kubilay VURSAVUŞ 1, Yıldız DAŞGAN 2 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi.

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Korunga Tarımı Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Osman Dilekçi - Ziraat Mühendisi Teknik İşler Şube Müdürü 0248

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Patlıcan her türlü yemeği kolayca pişirilen, garnitür ve salata olarak değerlendirilen bir sebzedir. Bunun dışında reçeli ve turşusu da yapılabilir. 100 gr

Detaylı

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir.

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir. Son yıllarda ekonomik şartlar ve Pazar isteklerinin değişmesi nedeniyle modern meyveciliğin yapılması gerekmektedir. Bu ise anacak bodur elma bahçesi tesisi veya yarı bodur elma bahçesi tesisi ile olmaktadır.modern

Detaylı

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı 23-24 Mart 2016-Kahramanmaraş Dünya nın ve Ülkemizin önde gelen ürünlerinden olan pamuk: çiftçi, tohum firmaları,

Detaylı

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü SUSAM HASADI TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

Umbelliferae. Daucus carota L. (HAVUÇ) Apium graveolens var. dulce (YAPRAK KEREVİZİ) Apium graveolens var. rapaceum (KÖK KEREVİZİ) Anethum graveolens

Umbelliferae. Daucus carota L. (HAVUÇ) Apium graveolens var. dulce (YAPRAK KEREVİZİ) Apium graveolens var. rapaceum (KÖK KEREVİZİ) Anethum graveolens Umbelliferae Daucus carota L. (HAVUÇ) Apium graveolens var. dulce (YAPRAK KEREVİZİ) Apium graveolens var. rapaceum (KÖK KEREVİZİ) Anethum graveolens (DEREOTU) Foeniculum vulgare (REZENE) Petroselinum crispum

Detaylı

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Orijin: Asya ve Avrupa (Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri döneminden beri biliniyor. Yabani form: Lactuca serriola x L.

Orijin: Asya ve Avrupa (Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri döneminden beri biliniyor. Yabani form: Lactuca serriola x L. SALATA- MARUL Asteraceae (=Compositae) Familyası Lactuca sativa (Salata- marul) Chichorium endivia (Yaprak çikori) Chichorium intybus (Başlı Çikori) Cynara scolymus (Enginar) Helianthus tuberosus (Yer

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

Taksonomi. Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof)

Taksonomi. Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof) Taksonomi Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof) Anavatanı Hindistan Türkmenistan Baykal Gölü Çevresi Sibirya D.Akdeniz Türkiye Ülkemizde Şikori Akdeniz Böglesinde

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

LAHANA GRUBU SEBZE TÜRLERİ A. SINIFLANDIRMA

LAHANA GRUBU SEBZE TÜRLERİ A. SINIFLANDIRMA LAHANA GRUBU SEBZE TÜRLERİ A. SINIFLANDIRMA Sınıf Takım Familya Tür : Dicotyledonea : Rhodales : Cruciferae (Haç Çiçekliler) : Brassica oleracea var. acephala (Yaprak Lahanalar) Brassica oleracea var.

Detaylı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı 07.10.2016 Özge YILDIZ Gıda Yük. Müh. Aydın İMAMOĞLU, Seda PELİT Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir Proje:

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür: Fagopyrum esculentum Moench (Yaygın Kara Buğday) Çeşidin tescil edilen adı: GÜNEŞ Tescil yılı:

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

4. Hafta Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri: İklim ve toprak faktörleri, yer ve yöney

4. Hafta Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri: İklim ve toprak faktörleri, yer ve yöney 4. Hafta Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri: İklim ve toprak faktörleri, yer ve yöney BAHÇE BİTKİLERİNİN EKOLOJİK İSTEKLERİ Bitkide büyüme ve gelişme, bitkisel üretimde çeşitlilik Bitkinin genetik yapısı

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Toprak isteği bakımından iyi havalanabilen pulluk tabanı olmayan (geçirimsiz toprak tabakası), derin yapılı,tınlı,killi tın ve kumlu tın gibi topraklarda iyi

Detaylı

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

BAKLAGİLLER Familya: Leguminosae Alt familya: Cins: Tür: Cins: Tür: Cins: Tür: Cins: Tür:

BAKLAGİLLER Familya: Leguminosae Alt familya: Cins: Tür: Cins: Tür: Cins: Tür: Cins: Tür: BAKLAGİLLER Familya: Leguminosae Alt familya: Papilianaceae Cins: Phaseolus Tür: Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris var. nanus (Bodur fasulye) İri Phaseolus vulgaris var. comminus (Sırık fasulye) tohumlu

Detaylı

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ Fatih ÖZDEMİR 1 Murat KÜÇÜKÇONGAR 2 Mustafa KAN 3 ÖZET Bu çalışmada Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında basit tesadüfi örnekleme yöntemi

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER:

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: ÖZEL EGE LİSESİ GLEDİTSCHİA GÜBRESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Osman Emre Yıldırım 7A Frederick Can Troster 7B DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Demet Erol İzmir- 2010 1 İÇERİK LİSTESİ: 1. Prpje özeti...3 Projenin amacı

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.)

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) 1 Önemi, Kökeni ve Tarihçesi 1850 li yılara kadar dünya şeker üretiminin tamamı şeker kamışından elde edilmekteydi. Günümüzde ise (2010 yılı istatistiklerine

Detaylı

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 122-126 Geliş Tarihi (Received): 20.01.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Organik ve Mineral Gübrelerin

Detaylı

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M.Kadri BOZOKALFA

Detaylı

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02. KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.2005 ) Bu Bölgede Naturem'in Akdeniz Bölge Bayii Albi Tarım Ve Hayvancılık

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 149-154 ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Ersin POLAT A.Naci ONUS Halil DEMİR Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ Lütfullah ÖZCAN Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana-TURKEY

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

Seminerin Adı: GAP ta AntepfıstığıYetiştiriciliği Yer: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Semineri Sunan: Mikdat

Seminerin Adı: GAP ta AntepfıstığıYetiştiriciliği Yer: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Semineri Sunan: Mikdat Seminerin Adı: GAP ta AntepfıstığıYetiştiriciliği Yer: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Semineri Sunan: Mikdat ŞİMŞEK Tarih: Mart 2004 email: miksimsek2001@yahoo.com

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur?

FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARK NEREDE? Aynı koşullar içinde, verim neden farklıdır? Topraklar arasında farklılıklar nelerdir ve nasıl bulunur? FARKLAR, HANGİ YÖNTEMLER İLE BULUNUR. Bilimsel yöntemleri kullanmadan farkları bulmak,

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı