Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş."

Transkript

1 Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka arzı öncesi uygulacak esaslarının 7. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İlgili madde; *Halka arza aracılık eden kuruluş tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu, başka bir kuruluş tarafından analiz edilebilir. Söz konusu analist raporunun hazırlanması halinde, halka arz fiyatına ilişkin görüş beyan edilmesi ve raporun en geç ilgili halka arzın başladığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda halka açılacak ortaklığa ilişkin bölümde ve bu raporu hazırlayan kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur. Talep Toplama Tarihleri Mayıs 2014 Halka Arz Fiyatı BIST İşlem Kodu Halka Arz Şekli HALKA ARZ ÖZETİ 4,45 TL - 4,85 TL MCTUZ En iyi gayret Halka Arz Yöntemi Fiyat aralığı ile talep toplama Halka Açılma Oranı 34,8% (Ek satış olması durumunda: 39,1%) Halka Arz Taahhüdü Halka Arz Fiyat İstikrarı Çıkarılmış Sermaye Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye Halka Arz Tutarı Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri Halka Arz Büyüklüğü Tahsisat Grupları Şirket ortakları tarafından 365 gün satmama taahhüdü Payların BIST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır TL TL TL sermaye artırımı ve TL ortak satışı olmak üzere toplam TL ( TL ek satış) TL TL TL TL TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara TL nominal değerdeli (%25) ksımı Yurtdışı Kurumsa Yatırımcılara gerçekleştirilecektir. 1

2 Şirket Profili ve Faaliyet Konusu: Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 22 Aralık 2005 tarihinde Ankara da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında her türlü madencilik ve tuz çıkarma, işletme, paketleme, rafine tuz imal etmek işlerini yapmak, bununla ilgili tesis ve fabrikalar kurmak işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, her türlü yük ve eşyanın nakliyesini yapmak ve yaptırmaktır. Şirketin merkezi Ankara olup tuz üretimi Tuz Gölü çevresinde yapılmaktadır. Halihazırda şirketin 1.5 milyon ton tuz üretim kapasitesi, 10.7 milyon m² havuz kapasitesi ve 2 işletme tesisi vardır. Şirket, 2006 yılında Kayacık Tuz madeninin 26 yıllık işletme hakkını Özelleştirme İdaresinden 2032 yılına kadar işletmek üzere 42.2 milyon dolar karşılığında satın almıştır. Maden Kanunun 3213 sayılı maddesindeki 6 Haziran 2010 tarihindeki 5995 sayılı kanunla yapılan değişikliğe göre Şirket, 26 yıllık ruhsat hakkının bitiminden itibaren her 10 yılda bir maden ruhsat harcı ödemek şartı ile yeniden ihaleye çıkmadan maden ruhsatının en çok 60 yıl süre ile kullanmaya devam edebileceği belirtilmektedir. Brüt Satış dağılımı (Milyon TL) 2011/12 % 2012/12 % 2013/12 % Ürünler Göl Tuzu 29,68 58% 32,13 53% 25,71 49% 4 Sertlik Tuz 0,37 1% 0,69 1% 0,93 2% Ham Çuval Tuzu 7,94 15% 1,17 2% 0 0% Yıkanmış Çuval Tuzu 0,54 1% 0,41 1% 0,52 1% Çift Yıkanmış Tuz 1,79 4% 3,69 6% 3,1 6% Göl Tozu D1 Havuzu 6,03 12% 7,52 12% 8,42 16% Karayollarına Silikat Katkılı Tuz 0 0% 2,13 4% 0,1 0% Diğer 0,11 0% 0,3 0% 0,59 1% Mekanik Tuz 0 0% 0,24 0% 2,38 5% HİZMETLER Hizmet Gelirleri 5,14 0,10% 12,05 20% 10,96 21% Toplam 51,6 100% 60,33 100% 52,71 100% Şirket en fazla ham göl tuzu satmaktadır yılında satışlarının ton bazında %73 ünü ve 2013 itibarıyla satışların %70 ini ham göl tuzu oluşturmaktadır. Bunu yine D1 havuzundan çıkan göl tuzu izlemektedir. (2012 itibarıyla toplam satışların %13 ü ve 2013 itibarıyla satışların %17 si). Şirket 2012 yılında ve 2013 yılının başında ise mekanik rafine tuz pazarına girmek için yatırım yapmıştır. Bölge Bazında (%) Akdeniz Bölgesi 5,15 7,00 6,91 Doğu Anadolu bölgesi 1,40 0,53 0,69 Güney Doğu Anadolu Bölgesi 0,25 0,53 0,65 Ege Bölgesi 3,20 2,25 1,92 İç Anadolu bölgesi 67,74 58,15 57,45 Karadeniz Bölgesi 2,82 1,95 1,20 Marmara Bölgesi 19,43 29,58 31, yılı verileri göre şirket, satışlarının %57 lik bölümünü İç Anadolu Bölgesi nde, %31 lik bölümünü ise Marmara Bölgesi nde gerçekleştirmektedir. Son 3 yıllık süreçte şirketin İç Anadolu Bölgesi ndeki satışları azalırken, Marmara Bölgesi ndeki satışları ise artmaktadır. 2

3 Satışlar (ton) 2011/ / /12 Göl Tuzu Sertlik Tuz Ham Çuval Tuzu Yıkanmış Çuval Tuzu Çift Yıkanmış Tuz Göl Tozu D1 Havuzu Karayollarına Silikat Katkılı Tuz Diğer Ara Toplam Mekanik Toplam Satışlar 2013 yılında bir önceki yıla göre ton bazında %15 azalmıştır döneminde bileşik ortalama yıllık büyüme ise ton bazında %5 olmuştur. Türkiye nin en büyük tuz üreticilerinden olan Mutlucan Tuz un son 5 yıldaki üretim alanındaki pazar payı aşağıdaki gibidir; Türkiye'de Tuz Üretimi (ton) Mutlucan Tuz Üretimi (ton) Şirketin Üretimdeki Pazar Payı 16,3% 13,0% 15,2% 11,3% 17,2% 2008 yılından bu yana %11 in üzerinde pazar payına sahip olan şirket, 2012 yılındaki %17,2 lik pazar payı ile en yüksek değerine ulaşmıştır. 3

4 Şirketin halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Ortaklık Yapısı Grubu Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası Ek Satış Dahil Halka Arz Sonrası (TL) Oran (%) (TL) Oran (%) (TL) Oran (%) Birol Mutlu A ,9% ,5% ,5% Birol Mutlu B ,0% ,1% ,7% Hatice Mutlu A ,0% ,7% ,7% Erol Mutlu A ,0% ,9% ,9% Muzaffer Mutlu A ,1% ,1% ,1% Halka Açık Kısım B 0 0,0% ,8% ,1% TOPLAM % % MutlucanTuz un çıkarılmış sermayesinin TL den, TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL ve mevcut ortaklardan Birol Mutlu nun sahip olduğu TL olmak üzere toplam TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Birol Mutlu ya ait TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %12,5 ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. 4

5 Finansal Bilgiler Varlıklar 31 Aralık Aralık 2013 Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal varlıklar Ticari alacakalar - Diğer ticari alacaklar Diğer alacaklar 0 - Diğer alacaklar Stoklar Peşin ödenmiş giderler Duran varlıklar Maddi duran varlıklar, net Maddi olmayan duran varlıklar, net Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar Kaynaklar 31 Aralık Aralık 2013 Kısa vadeli yükümlülükler Kısa vadeli finansal borçlar Ticari borçlar - İlişkili taraflara borçlar Diğer ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar Ertelenmiş gelirler Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Özkaynaklar Sermaye Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler - Tanımlanmış fayda planları yenidendeğerleme ve ölçüm kazanç (kayıpları) (62.531) Geçmiş yıl karları Net dönem karı Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

6 Gelir Tablosu 31 Aralık Aralık 2013 Hasılat Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) Brüt satış karı Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim giderleri (-) ( ) ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) ( ) ( ) Esas faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Finansman gideri öncesi faaliyet karı Finansman gelirleri Finansman giderleri (-) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetlerden vergi geliri / (gideri) Dönem vergi gideri (-) ( ) ( ) - Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) ( ) Dönem net karı Ana ortaklık payları Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı Şirketin çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye çıkartılması nedeniyle artırılacak TL ve mevcut ortaklardan Birol Mutlu nun sahip olduğu TL olmak üzere TL nominal değerli paylarının halka arzından, halka arz maliyetleri öncesi yaklaşık TL gelir elde edilmesi ön görülmektedir. Şirketin halka arzın gerekçeleri arasında büyüme hedeflerinin devamı, kurumsal yapının ve şeffaflığın güçlendirilmesi, firmanın bilinirliğinin artırılması, yurtiçi ve yurtdışı müşteriler nezdinde güvenilirlik ve saygınlığın artırılması ve planlanan yatırımlar sayesinde rekabet gücünün artırılması yer almaktadır ton kapasiteli rafine tuz fabrikaları yatırımı: Söz konusu yatırım ile granül ham tuz eritilerek tuzlu su haline getirilip, Alman Sertliği AS) 0-1 AS değerine indirilecek ve elde edilen daha temiz ve kaliteli tuz sanayide ve sofra tuzu pazarında hem yurtiçinde hem de yurtdışında yeni müşterilere satılacaktır. Rafine tesisinin Şereflikoçhisar İlçesi veya Aksaray ilinde kurulması, tesisin kurulacağı yerin belirlenmesi 2014 yılı içerisinde yatırıma başlanması planlanmaktadır. Nihai rakamlar yapılacak fizibilite raporu ve alınacak teklifler sonrasında kesinleşmek kaydıyla, toplam maliyetinin; - Arsa maliyetinin yaklaşık ABD Doları, - Fabrika inşaatı ve makine teçhizat bedelinin ise yaklaşık ABD Doları, olmak üzere toplam ABD Doları olması öngörülmektedir. Yatırımların gerçekleşme durumu ve/veya öngörülen yatırım bütçesinden sağlanabilecek fon fazlasının, şirketin işletme sermayesi ihtiyacı ve henüz karara bağlanmamış ancak planlama aşamasında olan diğer yatırımlar için rezervde tutulacaktır. 6

7 Halka Arzda Satışa Aracılık Edecek Kurum Tarafından Hazırlanan Halka Arz Fiyat Tespiti Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyat aralığı 4,45 TL 4,85 TL olarak belirlenmiştir. Fiyat tespitinde iki yöntem kullanılmıştır; 1 İndirgenmiş Nakit akımları Yöntemi (2006 yılında başlayan lisans sözleşmesinin uzatılmadığı varsayımıyla 2031 yılının sonuna kadar indirgenmiş nakit akımı tablosu yapılmış ve daha sonra bilanço öngörülerine dayanarak 2031 yıl sonundaki tahmini net aktif değeri (tasfiye veya likiditasyon değeri) yıllık %15 iskonto oranıyla bugüne indirgenmiş ve bu şekilde toplam özkaynak değerine ulaşılmıştır) 2 Piyasa Çarpanları Yöntemi (BIST finansal olmayan şirketlerin ortalama çarpanları yöntemi) Yukarıdaki yöntemler %50 şer ağırlıklandırılarak şirket değeri belirlenmiş ve pay satış fiyatı hesaplanmıştır. 1 - İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (İNA) Kullanılarak Elde Edilen Değerleme Özeti Bu yöntemde şirketin yaratacağı serbest nakit akımları TL bazında yılları arasındaki 18 yıllık dönem için öngörülmüş, öngörülen serbest nakit akımlarının bugünkü değeri belirlenmiş ve şirket faaliyetinin 2031 yılında sonlanacağı kabulü ile 2031 yılı tahmini bilanço değerleri üzerinden hesaplanan tasfiye değerinin, bugünkü değerinin de hesaplamaya dahil edilmesi neticesinde şirketin özkaynak değeri belirlenmiştir. Mutlucan Tuz un itibariyle 21,1 milyon TL net nakdi bulunmaktadır. Aynı tarih itibariyle Mutlucan Tuz un özsermayesi 110,9 milyon TL dir. Şirketin net borcu bulunmadığı için sadece özsermaye maliyeti gözönüne alınarak serbest nakit akımlarına uygulanacak indirgeme oranı hesaplanmıştır. %10 risksiz faiz oranı ve %5 piyasa risk primi üzerinden özsermaye maliyeti %15 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak İNA ya göre, Mutlucan Tuz un halka arz iskontosu öncesi toplam özkaynak değeri 313,8 milyon TL olarak bulunmaktadır. Milyon TL İNA ,2 İNA , yılı NAD'ın bugünkü değeri 91,4 Firma Değeri (Azınlık pay öncesi) 313,8 Azınlık Payları (-) 0 Özkaynak Değeri 313,8 2 Piyasa Çarpanları Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen Değerleme Özeti BİST Finansal Olmayan Şirketlein Ortalama Çarpanları Yöntemi BİST te işlem görmekte olan firmalar arasında Mutlucan Tuz ile aynı iş kolunda olan firma bulunmamaktadır. Bu sebeple, çarpan değerlemesi yapılırken, BİST te işlem gören ve finansal olmayan şirketlerin 2013 ve 2014 yılları için belirlenen ortalama (40 şirket) çarpan değerleri esas alınmıştır. 7

8 Buna göre finansal olmayan şirketlerin güncel çarpanları aşağıdaki gibidir: 14 Nisan 2014 itibariyle Finansal Olmayan Şirketler Ortalaması FD/FAVÖK F/K T T 10,0x 8,3x 13,3x 12,8x Yukarıdaki ağırlıklı ortalama çarpanlar baz alındığında Mutlucan Tuz un özkaynak değeri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Milyon TL Yıl Çarpan Net Kar Şirket Değeri 2013 F/K 13,3x 16,1 214, F/K 12,8x 25,1 322,6 Milyon TL Yıl Çarpan FAVÖK Şirket Değeri 2013 FD/FAVÖK 10,0x 25,8 278, FD/FAVÖK 8,3x 30,0 269,5 Özkaynak Değeri (milyon TL) - Ortalama 271,4 SONUÇ: Değerleme çalışması sonucunda, Mutlucan için hesaplanan ortalama özkaynak değeri ve hesaplama detayları aşağıda yer almaktadır: Değerleme Özeti (mn TL) Alt Bant Üst Bant Ağırlık Eder Değer Ağırlıklandırılmış Ağırlıklandırılmış Eder Değer Eder Değer İNA 50% 313,8 156,9 156,9 BİST Finansal Olmayan Şirket Karşılaştırılması 50% 274,5 137,2 137,2 Firmanın halka arz öncesi hesaplanan piyasa değeri 294,1 294,1 Nominal sermaye artışı 7,95 7,95 Halka arz sonrası nominal sermaye 60,95 60,95 Halka arz fiyatı (TL/pay) 4,45 4,85 Tahmini halka arz masrafları 1,15 1,2 Halka arzda girecek nakit 35,4 38,6 Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri (Halka Arz Öncesi PD + Halka Arzda Girecek Nakit - Tahmin Halka arz Masrafları) 328,4 331,5 Halka arz fiyatına göre piyasa değeri 271,2 295,6 Halka arz iskontosu 17,40% 10,80% 8

9 Mutlucan Tuz Fiyat Tespit Değerlendirmemiz BİST te işlem gören şirketler arasında Mutlucan Tuz için faaliyet alanı ve şirket büyüklüğü göz önüne alındığında birebir benzer şirket bulunmamaktadır. Şirkete uygun yurtdışı bir benzerinin de bulunamaması nedeniyle, çarpan analizinde BİST te işlem gören ve finansal olmayan 40 şirketin çarpan değerlerinin kullanılması makul bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. F/K ve FD/FAVÖK çarpanlarının kullanılmış olmasını da şirket değerinin tespitinde yeterli ve uygun olduğunu düşünüyoruz. Halka arzdan elde edilecek gelirin 17 milyon $ tutarındaki kısmının, ton kapasiteli Rafine Tuz Tesisi nin yatırımına ayrılması planlanmaktadır. Yatırımın başlamasından 2 yıl sonra faaliyete geçmesi planlanan Rafine Tuz Tesisi nin, şirkete sağlayacağı katkıların değerlemeye dahil edilmemiş olmasını, değerlemede muhafazakârlık adına olumlu karşılıyoruz. Şirketin yıllarını kapsayan 26 yıllık işletme lisansının, toplamda 60 yıla kadar uzatılabilme ihtimaline karşın, İNA da şirketin yaratacağı serbest nakit akımlarının, şirket faaliyetinin 2031 yılında sonlanacağı kabulü ile yılları arasındaki 18 yıllık dönem için öngörülmesini muhafazakar bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Sonuç olarak her iki değerleme yöntemi ile oluşan halka arz fiyat aralığının belirlenmesinde, yeteri kadar makul davranıldığını düşünüyoruz. 9

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye San. ve Tic. A.Ş. 13 Mayıs 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım

Detaylı

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından,

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 05.05.2015 1 Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş.

Global Liman İşletmeleri A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Vestel Beyaz Eşya) piyasa

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 22 Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Şirket Hakkında Özet Bilgi 1 2. Değerleme Özeti 6 3. Piyasa Çarpanları Yöntemi:

Detaylı

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Nisan, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Kardemir) piyasa sunmuş

Detaylı

Ceylan Yatırım Holding A.Ş.

Ceylan Yatırım Holding A.Ş. Ceylan Yatırım Holding A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Özel ve Gizlidir KPMG Türkiye Kurumsal Finansman 08 Mayıs 2013 KPMG Akis Bağımsız Denetim Telefon +90 (216) 681 90 00 ve SMMM A.Ş. Kavacık

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 07.05.2015 Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Alternatif Yatırım A.Ş tarafından hazırlanan AvivaSA Emeklilik

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Analist Raporu Şubat, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. nin piyasa sunmuş olduğu verilerden yararlanılarak

Detaylı

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek Uzman Kuruluş Raporu

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek Uzman Kuruluş Raporu Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek 02 Haziran 2014 Raporun Amacı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ("Enerji Holding" veya

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.

TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. Analist Raporu Şubat, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Türk Hava Yolları A.Ş. nin piyasa sunmuş olduğu verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 11 Şubat 2013 NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 ŞİRKET PROFİL ÖZETİ Faaliyet Konusu: Medya Gündem Dijital Yayıncılık

Detaylı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Alternatif Yatırım A.Ş. nin hazırladığı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Avivasa,

Detaylı

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin (Selçuk Ecza) piyasa sunmuş olduğu verilerden

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ.

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. 20 ġubat 2012 GĠRĠġ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Menkul Değerler

Detaylı