YEMEK TROLEY SICAK / SOUK / NÖTR MONTAJ, KULLANIM VE BAKIMI. Belge No. 001 / Baskı:1.2 29/08/2003 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEMEK TROLEY SICAK / SOUK / NÖTR MONTAJ, KULLANIM VE BAKIMI. Belge No. 001 / Baskı:1.2 29/08/2003 1"

Transkript

1 EN YEMEK TROLEY SICAK / SOUK / NÖTR MONTAJ, KULLANIM VE BAKIMI Belge No. 001 / Baskı:1.2 29/08/2003 1

2 NDEKS 1. GENEL BLGLER 1.1. Nakliye 1.2. Ambalajın Açılması 1.3. Atma 1.4. Elektrik tesisatı 1.5. Elektrik eması 1.6. Referans standartları 1.7. Vibrasyon 1.8. Gürültü 1.9. Çevre iletme artları 2. CHAZIN TANITIMI 2.1. Genel görünüm 2.2. ç raf 2.3. Kontrol paneli 2.4. Teknik özellikler 2.5. Boyutları ve kapladıı alan 3. GÜVENLK 3.1. Genel güvenlik talimatları 3.2. Troleyin doru kullanımı 3.3. Çevre / çalıma yeri 3.4. Aktif troley güvenlik tertibatları 3.5. Troleyin kullanımı olası riskler 4. MONTAJ / BAKIM TEKNSYEN ÇN TALMATLAR 4.1. Elektrik balantısı 4.2. Bilgi levhası 4.3. lk kullanım 5. KULLANICI ÇN TALMATLAR 5.1. Genel talimatlar 5.2. Troleyin özellikleri 5.3. Kontrol paneli 5.4. Çalıtırma 5.5. Troleyi açma ve çalıtırma çizelgesi 5.6. Tanılayıcı çizelge 5.7. Soru çizelgesi?? Çevrim balatma ilemlerinin tanımlanması 5.8. Yemeklerin hastalara daıtımı ve çevrim sonu 5.9. PC ye balanarak iletme verilerinin alınması 6. BAKIM VE TEMZLK 6.1. Temizleme 6.2. Bakım personelinin nitelikleri 6.3. Rutin bakım ve kontroller 6.4. Troley ve aksesuarların temizlenmesi 2

3 1. GENEL BLGLER ÖNEML NOTLAR: Bu cihazın montajını yapmadan önce montaj, kullanma ve bakım talimatlarını dikkatlice okuyun. Hatalı montaj, uyarlama veya modifikasyonlar kiilerin yaralanmasına veya mal hasarına yol açabilir. Kasıtlı olarak hasara yol açılması veya ihmalkarlık, talimat ve düzenlemelere uygun davranılmaması, yanlı balantı yapılması veya yetkisiz kiilerin cihazı açıp kurcalaması dolayısıyla oluan hasarlar her türlü garantiyi geçersiz kılar ve imalatçının bu konudaki tüm mesuliyetlerini ortadan kaldırır. Güvenlik, montaj, kullanım ve bakımla ilgili önemli bilgiler ve talimatlar içerdiinden dolayı bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Çeitli kullanıcıların yararlanması bakımından bu kılavuzu özenle muhafaza edin. Montaj ilemi imalatçının talimatları ve yürürlükte kanunlara göre mesleki olarak ehliyetli personel tarafından yerine getirilmelidir. Cihaz yalnızca bu konuda eitimli kiilerce kullanılmalıdır. Herhangi bir arıza veya aksaklık durumunda cihazı kapatın. Yapılacak her türlü onarım için yalnızca imalatçı tarafından yetkilendirilen teknik yardım merkeziyle irtibata geçin ve kendilerinden orijinal parçalar kullanılmasını talep edin. 1.1 Nakliye Troleyler Electrolux standartlara göre paketlenmitir. Teslimat esnasında ambalajları kontrol etmeniz önerilir. Nakliye nedeniyle oluan hasarlar teslimat esnasında taıyıcıya bildirilmelidir. Nakliye evraklarını imzalamadan önce troleylerin durumunu kontrol edin. Cihaz ambalajı çatallı palet taıyıcı veya alttan sürmeli kriko araba gibi uygun araçlar kullanılarak elden geçirilmelidir (çatallar ambalajın geniliinin yarıdan fazlası boyunca uzanmalıdır). 1.2 Ambalajın Açılması Ambalajı koruyucu eldivenler kullanarak açın. Alttan sürmeli bir kriko araba vasıtasıyla cihazı kaldırın, ambalajın tabanından ayırın ve troleyi zemine koyun. Koruyucu filmi çıkarın ve ambalaj malzemesinin çevreye yayılmamasına ve ürünün kullanılacaı ülkede yürürlükte olan mevzuat uyarınca elden çıkarılmasına dikkat edin. 1.3 Atma Ambalajlama için kullanılan tüm malzemeler çevreye uygundur. Bunlar güvenli bir ekilde muhafaza edilebilir ve geri dönütürülebilir ya da hususi bir insinerasyon tesisinde yakılabilir. Olası geri dönüüme tabi olan plastik aksamlar aaıdaki ekillerde iaretlenir: Polietilen sembol : dı sargı, kılavuz torbası Polipropilen sembol : üst panel ambalajı, bantlama Polistiren köpük sembol : köe koruyucuları Tahta ve mukavva parçalar yerel düzenlemelere uygun olarak atılabilir. Ürünün kullanım ömrü sona erdiinde cihazın çevreye daıtılmamasına dikkat edin. Cihaz yürürlükte bulunan mevzuata göre elden çıkarılır. Tüm metal parçalar paslanmaz çeliktir (AISI 304). 1.4 Elektrik tesisatı Troley komple elektrik tesisatıyla donatılmı olup, bu tesisat imalatçı tarafından kontrol edilmi ve ayrıca cihazın çalıması ve yürürlükteki güvenlik düzenlemelerine uygunluu onaylanmıtır. 1.5 Elektrik eması Troleyin elektrik eması bu kılavuzda ayrıca sunulmu olup, olaan ve olaanüstü teknik bakım personelinin bavuru kaynaı olarak kullanılır. 3

4 1.6 Referans standartları MAKNE YÖNERGES 89/392/EEC 91/368/EC 93/44/EEC 93/68/EEC ELEKTROMANYETK UYGUNLUK YÖNERGES 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC DÜÜK VOLTAJ YÖNERGES 73/23/EEC 93/68/EEC 1.7 Vibrasyon Katı hal teknolojisine dayanarak troley herhangi bir vibrasyon oluturmaz. Troley harici araçlar (kamyonlar) üzerinde nakledilebilir. Nakliye aaması esnasında troley(ler)in bant veya sıkıtırma çubuklarıyla kusursuz bir ekilde sabitlenmi olması arttır. Yukarıda ifade edilen ilemlerin dikkatle yerine getirilmemesi halinde, nakliye aracı veya troleylerin uradıı herhangi bir hasardan imalatçı mesul tutulmaz. 1.8 Gürültü Katı hal teknolojisine dayanarak troleyin çıkardıı gürültü tehlike eiinin (80 db) oldukça altında bir seviyede kalır. 1.9 Çevre iletme artları Troleyin en iyi çalıma durumu 5 40 C arasında gerçekleir. Hususi bir odada youn yıkama için uygun özeliklere sahip olmakla birlikte; troleyin yamur, dolu, kar gibi dı atmosferik durumlara maruz bırakılması veya uzun süre günete bekletilmesi tavsiye edilmez. Troleyin çalıma ortamında gaz sızıntısı veya birikmesi riski olduunda, yürürlükteki mevzuatın gerektirdii güvenlik tedbirleri tatbik edilmelidir. Troleyin uygun olmayan ortamlardan kullanılmasından kaynaklanan patlamalar dolayısıyla oluan hiçbir hasardan imalatçı mesul tutulmaz. 4

5 2. CHAZIN/TROLEYN TANITIMI Bu cihaz önceden hazırlanmı yemekleri taımak ve daıtmak için gelitirilmi ve tasarlanmı bir troleydir. Hastalara dorudan doruya özel olarak dizayn edilmi tepsilerde yemek sunulan hastanelerde veya dier orta/büyük ölçekli yapılarda kullanılmak üzere tasarlanmı, hususi özellikli amaca yönelik bir troleydir. Troley elektrik kaynaına balı olarak çalıtırılabilir, fakat içine takılan özel bataryalar daıtım hizmeti için gerekli olan yaklaık dakikalık baımsız çalıma süresini garanti eder. Cihazın çalıması Peltier esasına dayanmakta olup, içinde üç adet duyarlı bölge ve bir adet nötr bölgeye sahip hususi iç tepsiler (raflar) kullanılmaktadır. Gömme sensörleri sayesinde üç duyarlı bölgenin her biri yerletirilen yemein (sıcak veya souk) ısısını ölçebilir ve bunu muhafaza edebilir. Üç duyarlı bölge beher raf üzerinde açıkça görülmekle birlikte, nötr bölge daima sa arka köeye yerletirilir. Tepsilerin hususi bir tasarımı olup, dikdörtgen biçiminde özel kapları tutmak 4 adet dikdörtgen delie sahiptir. Böylelikle, tepsiyi troleye yerletirirken kaplar duyarlı bölgelerin üzerine hassas biçimde oturur. Beher duyarlı bölge, üzerine yerletirilen kabın ısısını ölçer ve sonuç olarak yemein souk mu yoksa sıcak mı olduunu anlayarak, duyarlı bölgeler ilgili yemein ısısını korumak için devreye girer ( souk yemekler ve sıcak yemekler için ayrı ayrı önceden ayarlanan sıcaklıı kontrol eden spesifik parametrelere göre). Önemli: Bu troley içine konulan yemeklerin sıcaklıını muhafaza etmek amacıyla dizayn edilmi olup, dolayısıyla yemekleri ısıtmak veya soutmak için kullanılmamalıdır. 2.1 Genel görünüm ETKET 1-Frenli dönebilir tekerlek 2-Sabit tekerlek 3-tme kolu 4-Gösterge ve Tu paneli 5-Kapılar 5

6 2.2 ç raf 3 adet duyarlı bölge (plaka) 1 nötr bölge PLAKALAR 2.3 Kontrol paneli Çevrim balatma Açma Kapama Anahtarı Program Setleri Anahtarı Balatma Butonu Raf sorgulama numaralandırılmı butonlar AÇMA-KAPAMA TUU 230Vac güç kaynaına balı olması veya bataryalarla beslenmesi durumunda troleyi açmaya/kapatmaya yarar. ÇEVRM BALATMA TUU Tua basmak suretiyle sistem (Sıcak-Souk-Nötr) yemeklerin terkibini tanımlayarak içinde tepsi mevcut olup olmadıını anlar ve duruma göre uygun gelen ilgili ısı çevrimini devreye sokar. PARAMETRE AYARLAMASI BALATMA TUU Bu tu troleyin iletme parametrelerinin ayarlanmasına yarar. stenmeyen kurcalamaları önlemek için bu tuun ilevi bir eriim koduyla denetlenir. Her bir troley doru çalıtırma için halihazırda optimize edilmi iletme parametrelerine sahiptir. Sadece bir kullanıcının eriim ifresi vardır. NUMARALI RAF SORGULAMA TULARI Kullanıcı o anda aktif olan sıcaklıkları okuyacak gösterge vasıtasıyla tekli tepsileri sorgulayabilir ve bunların eilimini takip edebilir. Daha sonraki gösterge okuması için kullanılmak üzere tüm sıcaklık parametreleri troleyin hafızasında saklı tutulur. 6

7 2.4 Teknik özellikler MODEL DT/H16 DT/H20+DT/H24 DT/H32 Güç kaynaının voltajı V 220/ / /240 Frekans Hz Çekilen maksimum güç Kw Koruma sınıfı IP Aırlık kg Boyutları ve kapladıı alan Çeikti ihtiyaçları karılamak üzere muhtelif boyut ve kapasitelerde troleyler mevcuttur: 12 veya 16 yere / rafa sahip troley (4 raf eklemeli), her tarafında 2 kapı vardır. 20 veya 24 yere / rafa sahip troley (4 raf eklemeli), her tarafında 2 kapı ve bir geni bölmesi vardır. 32 yere / rafa sahip troley, her tarafında 4 kapı vardır. 12 veya 16 bölmeli versiyonlar 7

8 20 veya 24 bölmeli versiyonlar 32 bölmeli versiyonlar 8

9 3. GÜVENLK 3.1 Genel güvenlik talimatları Troleyi çalıtırma amacıyla monte ederken, alıcı tarafından tayin edilen bir kii bu kılavuzu, ve bilhassa bu bölümde yer alan konseptler hakkındaki bilgileri okumalı; kiilerin yaralanmasını ve mal hasarını önlemek için gereken doru kullanım ve alınması gereken tedbirlerle ilgili genel bilgileri tüm troley kullanıcılarına nakletmelidir. Bu kılavuzun bir kopyası kullanıcıların bavuru kaynaı olarak temin edilmelidir. Troleyin uygun olmayan bir ekilde kullanılması veya cihazın ana ve yardımcı parçalarının kurcalanması kullanıcılar için risk durumları oluturabilir; bu gibi hallerde imalatçı muhtemelen kiilerin yaralanması ve malın hasar görmesi dolayısıyla hiçbir mesuliyet kabul etmez. Kullanıcıların uygunsuz kıyafet giymesi güvenlik riski durumları oluturabilecek olup, çalıma ortamında hareketi engelleyebilecek türden eyaların (bilezik, zincir, saat, vb.) kullanılmasından kaçınılmalıdır. 3.2 Troleyin doru kullanımı Troley Souk/Sıcak ısılarını muhafaza etmeye yarayacak özellikte dizayn edilmitir. Yani, cihazın sıcak ve souk zincir kesinlikle yarıda bırakılmayacak ekilde çalıtırılması gerekir. Troleyin yemek ısıtma amacıyla kullanılması yürürlükte mevzuata göre uygunsuz kullanıl olarak addedilmektedir. Uygunsuz veya yanlı kullanımla ilgili bir dier husus ise, programlı ve olaanüstü bakım ve temizleme hususundaki talimatlara uyulmamasıdır. 3.3 Çalıma yeri / çevre Troleyin bütünü ve onun çevresine bitiik olan bölge çalıma alanı olarak anlaılır. Bakım ilemleri sırasında bu alanlar sadece bu faaliyetlerde ehliyet sahibi teknik personele açılmalıdır. Troley manevra alanları, mutfaktan balayarak servis yapılan dairelere kadar uzanan genel kullanıma dair bölgeleri içerir. Kullanıcılar kaza hasarını önlemek için yollarının üzerinde insan veya eya olmamasını temin etmelidir. 3.4 Aktif troley güvenlik tertibatları Troley yenilikçi aktif güvenlik özellikleri gösterecek ekilde dizayn edilmitir. Troleyin hantal ve aır bir cihaz olduunu ve dolayısıyla kullanıcıların cihazı azami dikkat göstererek kullanmasının art olduunu unutmayın. Aktif güvenlik özellikleri unlardır:?? Basit ve anlaılır kontrol klavyesi (programlama gerekmez).?? Tüm tepsi ve ilgili tekli yemeklerin sıcaklık deerlerinin HACCP standartları gereince kontrolü ve saklanması.?? Anlaılır ve basit görüntü.?? Büyük frenli döner tekerlekler.?? Büyük çaplı merceksi konsol tekerleklerin kullanılması sayesinde kolay idare.?? Farklı aırlıktaki kiilerin kolayca kavraması için büyük itme/çekme demirleri.?? terken herkese mükemmel bir görüntü sunan maksimum troley yükseklii.?? Çok plastikli kauçuk tamponlar.?? Toplam hijyen açısından tüm kenarları iyice yuvarlatılmı olup, kir oluacak hiçbir yeri yoktur. 3.5 Troleyin kullanımı olası riskler Baka cihazların mevcut olduu yerlerde herhangi bir aygıtın kullanılmasının olası genel riskleri artırdıı unutulmamalıdır. Troleyin kullanıcılar tarafından mutfak/dairelerde dikkatli bir ekilde kullanılması bu olasılıkları önemli ölçüde azaltacaktır. Aslında troley hiçbir aktif risk kaynaı taımamakla birlikte, aaıdaki hususların hatırda tutulması çok önemlidir:?? Troleyi kullanırken insanların üzerine sürmekten kaçınmaya dikkat edin, çünkü alt uzuvlar yaralanabilir. 9

10 ?? Güç kaynaı kablosuna azami dikkat gösterin. Hasarlı bir kablo görevliye derhal bildirilmeli ve teknik olarak ehliyetli personel tarafından sorun giderilene kadar troley bir kenara kaldırılmalı ve hizmet dıı bırakılmalıdır.?? Elektrik kablosuna elleriniz ıslakken kesinlikle dokunmayın.?? Hastalara servis yaparken troley rafının bazı duyarlı bölge plakaları oldukça ısınabilecektir. Tepsiyi dıarı çıkardıktan sonra en az 5 dakika bu plakalara temas etmekten kaçının (bkz. Resim). PLAKALAR 4. MONTAJ / BAKIM TEKNSYEN ÇN TALMATLAR ÖNEML: TOPRAKLAMA VE ELEKTRK BALANTILARI YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN OLMALIDIR. 4.1 Elektrik balantısı Cihazın önüne, kapasitesi teknik bilgi tablosunda verilenden az olmayan bir adet devre kesici anahtarı, bir adet 30mA diferansiyel anahtar ve bir adet fazla akım koruma tertibatı (manuel olarak önceden ayarlanan ısı manyetii veya sigorta) takın. Elektrik balantısını yapmadan önce bilgi levhası üzerinde gösterilen voltaj ve frekansın elektrik ebekesindeki deerlere uyumlu olmasını temin edin. 4.2 Bilgi levhası Bilgi levhası tanımlama bilgileri ve teknik veriler içermekte olup, troleyin içinde sol duvar üzerinde yer almaktadır. ÖNCEDEN TEMN EDLECEK DURUMLAR: Elektrik tesisatının aynı zamanda çok sayıda troleye güç tedarik etmeye uygun olması ve yürürlükteki güvenlik mevzuatına uygun yapılması. Troleylerin çalıtıı odaların kullanıcılara zarar verebilecek eyleri önlemeye yetecek kadar geni olması. Odaların aydınlatmasının yürürlükteki mevzuata uygun olması. Elektrik prizlerinin kusursuz olarak çalıması ve ıslanmaması. Zeminden yüksekliklerinin troleylerin azami yüksekliine kesinlikle uyumlu olması. Elektrik kablosunun bütün halinde olması ve izolasyon gömlei üzerinde hiçbir kesik veya aınma mevcut olmaması. 4.3 lk kullanım Kullanım öncesinde troleyin içini ve dıını temizlemek iyidir. Troleyle birlikte tedarik edilen parçaların da temizlenmesi (yıkanması) önerilir; bu parçalar: zotermal tepsiler Seramik plakalar Plaka kapakları Genel temizlii yaptıktan sonra troley hazırlık ve daıtım için kullanılmaya hazırdır. 10

11 5. KULLANICI ÇN TALMATLAR 5.1 Genel talimatlar Kullanıcılar u birkaç basit kuralı bilmelidir:?? Tepsiler troleyin frenleri devredeyken yerletirilmeli ve çıkarılmalıdır.?? Elektrik kablosunu troleyi taımak için kullanmayın.?? Troleyi arızalı veya hasarlı bir elektrik kablosuyla kesinlikle kullanmayın.?? Troleyin kullanılması sırasında yolunuzun üzerinde herhangi bir insan veya eya olmamasına mutlaka dikkat edin.?? nce zarı delebileceinden dolayı programlama klavyesini çalıtırmak için kesinlikle sivri nesneler kullanmayın.?? Troleylerin üzerinde kesinlikle insan taımayın. 5.2 Troleyin özellikleri Kiiselletirilmi hastane yemeklerinin daıtılmasına yarayan bu yeni aygıt u an piyasada bulunan en modern yemek troleyidir. Tamamen otomatik çalıtırma düzeni mutfak kullanıcıları tarafından yerine getirilen günlük faaliyetleri büyük ölçüde kolaylatırır. Önceden mutfakta hazırlanan yemein (Sıcak veya Souk) ısısını muhafaza etmek amacıyla tasarlanmıtır. Bu cihaz, Sıcak ve Souk zincirini yarıda kesmeksizin, yiyeceklerin ısıl çevrim süresini uzatmaya yarayan mükemmel bir aygıttır. 5.3 Kontrol paneli Çevrim balatma Açma Kapama Anahtarı Program Setleri Anahtarı Balatma Butonu Raf sorgulama numaralandırılmı butonlar Kontrol paneli fotorafta gösterildii gibi görünür. Aaıda verilen bilgiler çeitli tuların ilevlerini tanımlamaktadır: AÇMA-KAPAMA tuu= Troleyi tümüyle açar ve kapatır. Troley 230Vac kaynaına balı olduunda devreye girer ve troleyde batarya beslemesi de mevcut olduundan dolayı ayrıca baımsız olarak da çalıır.?? Troleyi çalıtırmak için ON tuuna basın.?? Troleyi kapatmak için OFF tuuna basın (birkaç saniye basılı tutun). NOT: Troleyi kapatmak için OFF tuuna daha uzun süre basılması kazayla ve/veya istenmeyen kapatmalara karı bir çeit korumadır. AYAR tuu= Parametre ayarının balatır = Troleyin iletme parametresi ayarlarına giri içindir. Bunun çalıması bir ifreyle korunur ve sadece uzman bakım teknisyeni buna eriim salar. Teknik parametreler standart olarak fabrikada ayarlandıından bu tu kullanıcı için önemsizdir. 11

12 BALAT tuu= Çevrimi balatır = Otomatik troley çevrimini balatmaya yarayan tutur. Bu tua basıldıında (tepsiler yerletirilmeden önce yapılmalıdır) akıllı onboard sistemi aaıdaki fonksiyonları devreye sokar:?? Sayı olarak belirtildii ekilde yerletirilen tepsilerin mevcudiyetini anlama.?? Yerletirilen beher tekli tepsi için kullanılan (Sıcak/Souk/Nötr) yemeklerin türünü otomatik olarak anlama.?? lk bulundukları koulları muhafaza etmek amacıyla beher tekli yemek ve beher tekli tepsiye uygun ısıl çevrimin otomatik olarak devreye sokulması. Raf sorgulaması numara tuları = Bu tular beher tekli tepsinin ısı durumunu sorgulamak ve çalıma sıcaklıı deerlerini görüntülemek için kullanılır. Örnek: Raf no.1 sorgulaması için 01 tulayın Raf no.12 sorgulaması için 12 tulayın Görüntüde yemeklerin sıcaklık deerleri görülecektir. Bir tepsiden dierine sırasıyla geçmek için çevrim balatma tuuna gerektii kadar mükerrer olarak basın. Örnek: Raf 1 sorgulamasından balayarak (01 e basın) Raf 02 te geçmek için çevrim balatma tuuna bir kere basın Raf 03 e geçmek için çevrim balatma tuuna bir daha basın. 5.4 Çalıtırma Kontrol klavyesinde bulunan çok-fonksiyonlu görüntü kullanıcıların ve ayrıca bakım teknisyenlerinin çok çeitli yararlı bilgileri görmesine olanak salar. Bu bölümde görüntü ilevi hakkında açıklamalar yapılarak, görüntülenen yazıların anlamları verilmektedir. Parametre ayarlamasıyla ilgili ekran bilgileri verilmemitir. Bu ilevle ilgili bilgiler ancak teknik yardım için olup, kullanıcıya hiçbir yarar salamaz. Çalıtırma hususundaki bölümü üç ayrı safhaya ayırdık:?? Açma ve normal çalıtırma?? Tanılama ekranları?? Sorgulama ekranları Bu safhaların her birinin kendine ait hususi özellikleri vardır. Troleyi çalıtırma mantıını (ki bu oldukça basittir) iyice anlaması için görevli kii veya onun yerine bakan biri kılavuzun bu kısmını mutlaka okumalıdır. Bu i aygıtının bataryalar ile teçhiz edildii ve dolayısıyla hastane içinde nakli sırasında enerjisi kendi kendine yeter surette kullanılabilecei unutulmamalıdır. Troleyin daıtım servisleri (ölen-akam-ölen) arasındaki dönemlerde güç kaynaına takılması suretiyle BATARYALAR DÜZENL VE GÜNLÜK OLARAK YENDEN ARJ EDLMELDR. Cihazın arj ilemi tamamen ve otomatik olarak troleyin elektronik tertibatıyla yapılır. Kullanıcıların arj safhasında cihazın yanında bulunması gerekir. 12

13 5.5 Açma ve Çalıtırma 13

14 5.6 Tanılayıcı çizelge 14

15 5.7 Soru çizelgesi 15

16 BALATMA VE NORMAL ÇALITIRMA I tuuna (1) basıldıında troleyin elektronik tertibatı güç kaynaına balantı olup olmadıı konusunda ilk kontrolü yerine getiren bir çevrim balatır ve eer herhangi bir balantı tespit etmezse ekran (2) görüntülenerek, kullanıcıya zil sesli alarm devreye girer. Eer güç kaynaına balantı tespit edilirse iç aksamlarının ilevsellik testleri daha sonrasında otomatik olarak takip ederek görüntü (3) ekrana gelir. Besleme tertibatları ve tüm raflar kontrol edilir ve eer herhangi bir aksaklık bulunmazsa troleyin aktivasyon safhası gösterge (4) ile yerine getirilir ve gösterge (5) ekrana geldiinde troley tepsilerin yerletirilmesini kabul etmeye hazırdır. Çevrimin aktif olup olmadıını gösteren yazılara ilave olmak üzere, ekran (5) yerletirilen tepsilerin sayısını (N) gösterir ve yerletirilerek kabul edilen her bir tepsi için kısa bir bip sesiyle onay verir. TANILAYICI EKRANLAR Burada tanımlanan ekranlar YALNIZ sistemin test safhasında (3) besleyicilerde ve/veya raflarda bir aksaklık tespit ettii hallerde görüntülenir. Bu gibi durumlarda, sorunun türüne balı olarak ekran (6) ve/veya (7) görülür. Bir sorun olması halinde kullanıcı aralıklı bir zil sesi ile ikaz edilir. Bu durumda troleyin (kısmen de olsa) kullanılıp kullanılmayacaına veya onarılmak üzere günlük kullanımdan çekilip çekilmemesi gerektiine karar vermek troleylerden sorumlu kiinin taktirine balıdır. Aslında, bir aksaklık tanımlayan ekranlardan biri (6 veya 7) görülürse herhangi bir tua basın, böylelikle sistem (4) no.lu ileme gider. SORGULAMA EKRANLARI Her bir tekli tepsi rafının ve her bir tekli yemein sıcaklık koullarını gerçek zamanlı olarak bilmek veya iletme durumunu anlamak ( ) için çalıtırma sırasında Aktif çevrim safhasından (5) balayarak istediiniz zaman troleyi sorgulayabilirsiniz. Dorudan doruya numara girerek veya SET tuuna sırasıyla basarak tekli tepsilerin sorgulama sonuçları yaklaık 10 saniye ekranda kalır ve daha sonra kendiliinden ekran (5) e geri döner. Yemeklerle temas halindeki duyarlı bölge plakaları üzerinde ölçülen sıcaklıklar, özel yazılım kullanarak merkezden güncellemek (download) için düzenli aralıklarla saklanır. Ölçülen tüm sıcaklık deerleri yemek hazırlama zamanı ve ısı safhaları ile her bir tekli troleyin daıtım prosedürlerinin hassas olarak yeniden yapılandırılmasına olanak salar. 16

17 Çevrim balatma ilemlerinin tanımlanması BALAT tuuna basılması tamamen otomatik olan fonksiyonların tümünü aktif hale getiren ısı çevrimini balatır:?? Troleyin tepsi alımına hazırlanması?? Yerletirilen tepsilerin tanınması?? Beher tekli tepsinin yemeklerin türünü tanıması (Sıcak-Souk-Nötr)?? HACCP onayı için tüm sıcaklıkların saklanmasının balatılması (bu fonksiyon ardıık olarak 5 çalıma gününün saklanmasını salar). Birbirini takip eden çeitli safhalar ile görüntülenebilecek sayfaların tanımı hususundaki bilgiler: BLT tuuna bastıktan sonra ekran (5) görülür ve bu ekran çevrimin devreye girdiini gösterir; yani troley yerletirilen tepsileri kabul etme ve tanımaya hazırdır. N ibaresi troleye yerletirilen her bir tepsiyle otomatik olarak güncellenerek kısa bir sesle teyit edilir. Dorudan doruya numara girerek veya SET tuuna sırasıyla basarak tekli tepsilerin sorgulama sonuçları yaklaık 10 saniye ekranda kalır ve daha sonra kendiliinden ekran (5) e geri döner. Troley dolu iken iki farklı durum meydana gelebilir:?? A): Daıtım zamanı henüz gelmemitir.?? B): Troley dairelere gitmek üzere hemen hareket edebilir. A durumunda troley mutfakta park edilerek, cihazın güç kaynaına takılı olması temin edilir (bataryaların dorudan elektrik balantısının mümkün olduu zamanlarda deil, sadece taıma sırasında kullanılması gerektiini unutmayın). Daıtım zamanında troleyi prizden ayırın ve dairelere doru sürün. B en tipik durundur. Yalnız Kullanıcı troleyi dairelere götürmek için hazırlamak zorundadır. Bilhassa mesafe çok uzunsa bataryalar yolda boalmaya eilimlidir. Cihazı 30 dakikanın üzerinde çalıtırabilirler, ki bu süre normal olarak ihtiyaçların karılanması için yeterlidir. Eer süre daha uzun ise sistemi akustik bir sesle kullanıcıyı ikaz ederek sayfa (2) görüntülenir. Bu alarm klavye üzerindeki herhangi bir tua basarak veya kullanıcı daireye ulaırsa troleyi güç kaynaına balayarak durdurulabilir. Troleyin elektronik sistemi bataryaların tamamen enerjisiz kalmasına müsaade etmez ve kullanımı %25 arj deeriyle sınırlandırarak bataryaların ömrünü önemli oranda artırır. 17

18 5.8 Yemeklerin hastalara daıtımı ve çevrim sonu Artık yemekleri dairelere götürme zamanı gelmitir. Uygun ekilde kullanılırsa troley n yemeklerin direkt olarak hastalara olası en iyi sıcaklık koulları altında götürülmesini salar. Bu durumda, daıtımla görevli kii:?? Tepsileri yekten çıkararak bunları hastalara ayrı ayrı daıtabilir.?? Yemek getirildiinde (muayene, test, vb. dolayısıyla) hazır bulunmayan hastalar için tepsileri troleyin içinde bırakabilir. Bahsi geçen ikinci durumda troleyi hazır durumda bekletmek için cihazı güç kaynaına balamanız ve yemein (veya yemeklerin) hala içeride en uygun koullarda bulunmasını temin etmeniz tavsiye edilir. Beher tekli tepsiyi çıkarırken troleyin akıllı elektronik tertibatının bu ana kadar devreye sokulan sıcaklık koullarını ilave 2 dakikalık bir süreyle (fabrika ayarı zaman deeri) hatırladıını ifade etmekte yarar vardır. Bu önemli fonksiyon, çeitli sebeplerle yemein hastaya verilememesi halinde kullanıcının daha yeni çıkarılan tepsiyi troley içine geri koymasına olanak salar; bu durumda tepsinin yine aynı aktif sıcaklık koullarında tutulacaı muhakkaktır. Tepsinin çıkarılmasından sonra 2 dakika süreyle her rafa ait duyarlı bölge plakalarının bilhassa sıcak olduunu unutmayın; dolayısıyla bu plakalara dokunmamaya ve/veya bunların üzerine bilhassa plastikten mamul eyalar olmak üzere hiçbir ey koymamaya çok dikkat edin. Tepsiler çıkarılıp hastalara verildii zaman klavyeyi kullanarak troleyi kapatın (OFF tuuna yaklaık 3 saniye basılı tutarak). Eer bu ilem uygulanmazsa troley herhangi bir enerji sarf etmeyecek ve hiçbir sorun çıkarmadan hazır durumda bekleyecektir. 5.9 PC ye balanarak iletme verilerinin alınması Her servisle (hazırlık ve daıtım) ilgili tüm veriler troleyin hafızasında saklı tutulur. Bu, Sıcak-Souk-Nötr olmak üzere 3 tip yemek sıcaklıının her tepsi için saklandıı anlamına gelir. Troleyin ön tarafında bulunan seri porta balantı yapmak suretiyle veriler merkezden yüklenebilir (download edilebilir). Yükleme, görüntüleme ve dosyalama ilemlerinin basit ve düzenli bir ekilde yapılabilmesi için açıkçası özel bir iletiim yazılımı gerekir. Böylelikle, HACCP mevzuatına uygunluk salamak açısından, hususi bir daıtıma yönelik tüm sıcaklık vakalarını doru bir ekilde teyit eden bir kaıdın alınması mümkün olur. Troley birbirini takip eden 5 servis gününe kadar veri saklayabileceinden dolayı bu veriler günlük olarak veya farklı zamanlarda yüklenebilir. Bundan sonra sistem verileri saklamaya devam eder, fakat her zaman kullanılabilir alan salamak için daha önce saklanan verileri ilk balangıç gününden balayarak siler. Dolayısıyla, önemli olabilecek bilgileri kaybetmemeniz için verileri en fazla 5 günde bir yüklemeyi kesinlikle unutmayın. 18

19 6. BAKIM VE TEMZLK 6.1 Temizleme Her türlü bakım ilemi (periyodik, rutin ve programlı kontroller) kalifiye personel tarafından ve azami güvenlik koullarına uygun olarak yerine getirilmelidir. Yukarıda belirtilen ilemleri yerine getiren kii aaıdaki hususları temin etmelidir:?? Troleyin 230V güç kaynaından çıkarılmasını.?? Troley frenlerinin devrede olmasını.?? Yetkisiz kiilerin troleyin herhangi bir aksamına kolayca ulaamaması. 6.2 Bakım personelinin nitelikleri Periyodik kontroller, hususi teknik vasıflara sahip olmayan genel bir kullanıcının herhangi bir kısıtlama olmaksızın yerine getirebilecei ilemlerdir. Bunlar:?? Troleyin elektrik fiinin salam olup olmadıını kontrol etmek.?? Kabinin salam olup olmadıını görsel olarak kontrol etmek.?? Tamponun salam olup olmadıını görsel olarak kontrol etmek.?? Tekerleklerin ve tekerlek fren tertibatının salam olup olmadıını görsel olarak kontrol etmek.?? Göstergeleri kullanarak troleyde olası arıza belirtisi olup olmadıını görsel olarak kontrol etmek ve hususi teknik yardıma gerek olup olmadıına bakmak. 6.3 Rutin bakım ve kontroller Troley katı hal teknolojisine dayandıından, piyasada mevcut olan cihazların çounluunu karakterize eden normal programlı bakım prosedürleri muhtelif zamanlarda tetkik edilmelidir. Dolayısıyla aaıdaki parçaları her hafta kontrol etmeniz tavsiye olunur:?? KAPI KAPANMA KONTROLÜ Genel olarak salam ve deformasyon izi olup olmadıını kontrol edin. Kapılar, üst taraflarında bulunan özel silindirik kilit dili vasıtasıyla kapanır. Salam olup olmadıını kontrol edin ve ayrıca troley kasasında yer alan plastik V tertibatının kusursuz olarak çalııp çalımadıına bakın. Kapıların mekanik parçalarının her türlü deiimi uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.?? ELEKTRK FNN KONTROLÜ Troley, beraberinde verilen özel elektrik kablosuna takılacak bir elektrik fiiyle donatılmıtır. Bu fi, mutfaktaki çalkalama ilemlerinde kolayca hasar gören sabit bir elektrik kablosundan daha uygundur. Her halükarda, doru mekanik tespitinin yapılmı olduundan emin olunması için troleyin yan tarafına sabitlenen fiin durumunun uzman bir teknisyen tarafından görsel olarak kontrol edilmesi arttır. Tespit edilen herhangi bir yapısal anormallik derhal bakım teknisyeninin dikkatine sunulmalı ve gerekirse deitirme ilemi tatbik edilmelidir. 19

20 6.4 Troley ve aksesuarların temizlenmesi Troley, günlük bakım ilemlerinin etkin bir ekilde yapılabilmesine olanak salamak üzere, azami hijyen kriterlerine göre imal edilmitir. Hiçbir aksamın üzerinde, çıkarılması zor kir tabakalarının birikebilecei köe, oluk veya delik bulunmaz. Temizlik ilemlerinin aaıdaki gibi yapılması önerilir:?? PÜSKÜRTME SUYLA TEMZLEME Troley püskürtme suyla veya direkt olarak özel bir otomatik yıkama odasıyla yıkanabilir. Tüm dahili aksamlar (hücreler ve raflar), en az 1 metre mesafeden tutulan, azami sıcaklıı 60 C olan ve azami basıncı 2 bar seviyesini amayan fıskiye vasıtasıyla güvenli olarak yıkanabilir. Nötr ph içeren deterjanlar ve ayrıca kireç oluumunu önleyen yumuatılmı su kullanılabilir.?? FISKYE VE NEML BEZLE TEMZLEME Troleyin dı yüzeyi (plastik duvarlar, üst ve kapılar) da fıskiye ile yıkanabilecek nitelikte olmakla birlikte, bu amaçla genel görünümü muhafaza edecek nemli bir bez, mümkünse mikrofiber, kullanılması tavsiye edilir.?? BULAIK MAKNESNDE TEMZLEME Bulaık makinesinde sadece troley tepsileri, bunların seramikleri (dikdörtgen plakalar) veya her türlü kapakları yıkanır. Nört ph içeren veya her halükarda düük kimyasal aındırıcılık deerine sahip deterjanlar kullanmanız önerilir. Bu parçaların azami yıkama/kurutma sıcaklıı 85 C yi amamalıdır. 20

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak kilidi.....................

Detaylı

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk

Detaylı

. Temizleme... 18. / Programlara genel bakı... 20. 1 Cihazın kullanılması... 22

. Temizleme... 18. / Programlara genel bakı... 20. 1 Cihazın kullanılması... 22 SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

. Temizleme... 19. / Programlara genel bakı... 21. 1 Cihazın kullanılması... 23

. Temizleme... 19. / Programlara genel bakı... 21. 1 Cihazın kullanılması... 23 çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük kullanımda...............

Detaylı

. Temizleme... 17. / Programlara genel bakı... 19. 1 Cihazın kullanılması... 21

. Temizleme... 17. / Programlara genel bakı... 19. 1 Cihazın kullanılması... 21 SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma...

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma... SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri...

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri... TK D22T çindekiler 1. Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 2. Balamadan önce...5 2.1. Dijital güvenlik sistemi...5 2.2. Telefonu kurma...5 2.3. Ana Ekranı...6 2.4. Dil Seçimi...6 2.5. Ahizedeki tular...7

Detaylı

SNY 480 Salon Tipi Split Klima

SNY 480 Salon Tipi Split Klima SNY 480 Salon Tipi Split Klima Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş EMNYET TEDBRLER Kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NILFISK SR 1450 B-D http://tr.yourpdfguides.com/dref/2885668

Kullanım kılavuzunuz NILFISK SR 1450 B-D http://tr.yourpdfguides.com/dref/2885668 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NILFISK SR 1450 B-D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NILFISK SR 1450 B-D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz.

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz. Çamaır makineniz Tebrikler Modern, kalite açısından yüksek deerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM ve BAKIM 4 GN1/1 ELEKTRKL BASINÇLI BUHARLI KOMBI FIRIN

MONTAJ, KULLANIM ve BAKIM 4 GN1/1 ELEKTRKL BASINÇLI BUHARLI KOMBI FIRIN MONTAJ, KULLANIM ve BAKIM 4 GN1/1 ELEKTRKL BASINÇLI BUHARLI KOMBI FIRIN Model 243 061 TR C1 Su boaltım jeneratörü ½ UNI ISO 7/1 I Elektrik kablo girii 38 C4 Güvenlik boaltım jeneratör mili ½ UNI ISO 7/1

Detaylı

Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ACER ASPIRE 5735Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/2356705

Kullanım kılavuzunuz ACER ASPIRE 5735Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/2356705 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır.

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır. KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Genel bilgiler......... Uyarılar............ Navlun, ambalaj ve depolama... Kullanma talimatı...... Ürünün tanıtımı...... Aksesuarlar......... Temizlik......... Çalıştırma.........

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SCX-4828FN http://tr.yourpdfguides.com/dref/3584394

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SCX-4828FN http://tr.yourpdfguides.com/dref/3584394 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249498 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. GENEL TANIMLAMALAR 1) Arka tutma kolu 2) Arka

Detaylı

A GENEL TAVSİYELER...Sayfa 4. A1 TAŞIMA...Sayfa 4. A2 AMBALAJIN ÇIKARILMASI...Sayfa 4. A3 ATMA...Sayfa 4. A4 TEKNİK BİLGİLER...

A GENEL TAVSİYELER...Sayfa 4. A1 TAŞIMA...Sayfa 4. A2 AMBALAJIN ÇIKARILMASI...Sayfa 4. A3 ATMA...Sayfa 4. A4 TEKNİK BİLGİLER... TR İÇİNDEKİLER A GENEL TAVSİYELER...Sayfa 4 TÜRKÇE A1 TAŞIMA...Sayfa 4 A2 AMBALAJIN ÇIKARILMASI...Sayfa 4 A3 ATMA...Sayfa 4 A4 TEKNİK BİLGİLER...Sayfa 5 B KURULUM/BAKIM YAPAN KİŞİ İLE İLGİLİ TALİMATLAR...Sayfa

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO BK 20 HR LCD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3644739

Kullanım kılavuzunuz BEKO BK 20 HR LCD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3644739 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO BK 20 HR LCD için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO BK 20 HR LCD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CLP-310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379603

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CLP-310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379603 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BS281630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3552239

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BS281630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3552239 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Detaylı

L 6HULVL 7DUD\ÕFÕODU 2SHUDW U ( LWLP.ÕODYX]X A-61579_tr

L 6HULVL 7DUD\ÕFÕODU 2SHUDW U ( LWLP.ÕODYX]X A-61579_tr A-61579_tr Temel Operatör Eitimi Gelitirilmi Kodak i1800 Serisi Tarayıcı Temel Operatör Eitimi ne ho geldiniz. Bu kurs en yeni, yüksek hızlı belge tarayıcınızın çalıtırılması ve bakımı konusunda kapsamlı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX PHASER 3200MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/3683326

Kullanım kılavuzunuz XEROX PHASER 3200MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/3683326 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX PHASER 3200MFP için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX PHASER 3200MFP tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

YASKAWA AC Sürücü A1000 Yüksek Performans Vektör Kontrollü Sürücü Hızlı Başlangıç Kılavuzu

YASKAWA AC Sürücü A1000 Yüksek Performans Vektör Kontrollü Sürücü Hızlı Başlangıç Kılavuzu YASKAWA AC Sürücü A1000 Yüksek Performans Vektör Kontrollü Sürücü Hızlı Başlangıç Kılavuzu Tip CIMR-AC A Modeller: 200 V Sınıf: 0.4 ila 110 kw 400 V Sınıf: 0.4 ila 630 kw Bu ürünü doğru şekilde kullanmak

Detaylı

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET AÇIKLAYICI DOKÜMAN Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET ÇNDEKLER 1. GENEL 1.1. Amaç ve kapsam 1.2. Temel Gerekler ve ilgili malzemelerin performans düzeyleri veya sınıfları 1.3. Açıklayıcı Dokümanlarda

Detaylı

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı