ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 144 SONUÇ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 144 SONUÇ:"

Transkript

1 SONUÇ: ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 144 Zeytin yetiştiriciliğinin meseleleri ciddi ve derin bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Zeytin üretiminin kârlılığı üzerinde kesin tesiri bulunan endüstri ve ticaret kesimindeki reformlarla desteklenmiş, ahenkli bir koruma ve geliştirme programı gereklidir. Zeytin yetiştiriciliğinin içinde bulunduğu durumda bırakmak, onu gittikçe terk edilmeye mahkum etmek ve neticede köyden şehre akını arttırmak yahut halen zeytinle geçinen nüfus içinde göçebeliği teşvik etmek demektir. Geliştirme stratejisi programlama ve kullanılacak vasıtaların hazırlanması için bir başlangıç devresini gerekli kılar. Gelişmekte olan ülkelerde, gerekli insan unsurunun eğitiminin ihmal edilmesi, belki de bu gayeye ulaşmada en çok ihmal edilen bir vasıtadır. Durum, yerinde bir çözümün araştırılmasında elverişli kaynakların daha iyi kullanılmasının ikinci planda tutulmasına izin vermez. Zeytin yetiştiriciliğinde bilinen metotların tatbiki, önemli ve çabuk bir gelişme temin edebilir ve hükümetler veya özel sektör tarafından harcanan yatırımlara daha faydalı karşılık verebilir. Milli ya da Uluslararası düzeyde organizasyon ve uygulama edilmiş bitki koruma sistemleri, meselenin köküne inecek çözüm yolları ile birleşmedikçe, sadece geçici bir çare olabilir. Zeytin bahçelerinin tesisi ve modernleştirilmesi ancak yeterince kararlı bir pazar, yağ ve sofra zeytini için yükselen bir istek, yani üreticiye cesaret verici unsurlar mevcutsa mümkün olabilmektedir. Milletlerarası fiyatların yükselmesi, şayet stokları ve zeytin ürünün kalitesini ayarlamak ve pazarı yavaş ve sabit şekilde beslemek suretiyle pekiştirilirse lüzumlu değiştirme çabalarının teşvik edilmesinde önemli bir unsur olabilir.

2 SONUÇ 145 Hükümetlerin ve özel kesimin gayretleri, zeytin yetiştiriciliğinin topyekün ve ahenkli bir programla modernleştirilmesini hedef almalıdır. Hatırda tutmak gerekir ki, gittikçe yığılan ve şiddetlenen problemlere sebep olan tabii sebepleri ortadan kaldırmaksızın, sektörün eksikliklerinin devamlı hükümet desteği ile üstesinden gelinemez. Dünya zeytinciliği en ihtiyaçlı bölgelere yakın, benzer isteklere sahip bir grup ülkeye yakın olarak kurulmuş, böylece pratik, bağlantılı ve faydalı seviyede bir çalışmaya imkan verecek deneme ve yayım merkezleri vasıtasıyla, milletlerarası kuruluşların teknik ve mali kaynaklarından yararlanma şansına sahip bulunmaktadır. Türkiye nin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanması için en verimli yol, zeytin alanlarının arttırılması, mevcut ağaçların ıslah edilmesi ve hasat ın elle veya vibratörle yapılmasıdır. Özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi nde zeytin dikilmesine uygun binlerce hektar arazi mevcuttur. Son yıllarda zeytin fidanı dikiminde artış kaydedilmiş ise de yeterli bulunmamaktadır.

3 KAYNAKLAR Anonymous., Zeytincilikte uygulanacak teknik esaslar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, No. 4, 78 s. Bornova/İzmir. Anonymous., Zeytincilik semineri (17-22 Kasım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zeytincilik Arş.Ens. Yayınları, 238 s. İzmir. Anonymous., Zeytin yetiştiriciliği kursu. Tarım ve Köyişleri, Bakanlığı, Zeytincilik Arş.Ens. Yayınları, 266 s. İzmir. Anonymous, Standart zeytin çeşitleri katalogu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 107 s. Ankara. Anonymous., Tarımsal yapı ve üretim. Başbakanlık D.İ.E. Yayınları, Ankara. Anonymous, Zirai mücadele teknik talimatları Tarım ve Köyişleri, Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Cilt 3, 444 s. Ankara. Anonymous, Zirai mücadele teknik talimatları. Tarım ve Köyişleri, Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Cilt 4, 393 s. Ankara. Anonymous., Fidan üretim ve dağıtım talimatı ( ). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM Yayınları, 360 s., Ankara. Anonymous, Bitki koruma el kitabı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Yayınları, 460 s., İzmir. Anonymous., FAO, Production Yearbook Vol. 51. Roma Italy. Anonymous., Dış ticaret istatistikleri 1995, Başbakanlık D.İ.E. Yayınları, Ankara. Anonymous., Zeytin yetiştiriciliği kursu (24-28 Nisan 1995). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zeytincilik Arş.Ens. Yayınları, No.61, 221 s. Bornova/İzmir. Anonymous, Ruhsatlı zirai mücadele ilaçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müd. Yayınları, 279 s. Ankara. Anonymous., Olivae, No.82, International olive oil council, Madrid. Anonymous., İstatistiklerle Türkiye Başbakanlık D.İ.E. Yayınları, Ankara.

4 KAYNAKLAR (devamı) Anonymous, Tarımsal yapı ve üretim. Başbakanlık D.İ.E. Yayınları, Ankara. Anonymous, Zeytin yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Eğitim Serisi II., Muğla. Anonymous, Zeytin yetiştiriciliği. Hasad Yayıncılık 157 s. Istanbul. Canözer, Ö.,Özahçı E., Zeytin Çeşitlerinin Belli Hormon Konsantrasyonunda Köklenme Nisbetlerinin Tesbiti (Rapor). ZAE. Yayınları, 47 s. Bornova/İzmir. Çavuşoğlu, A., Çakır, M., FAO Modern Olive Growing (Modern zeytincilik). Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Zeytincilik Arş.Ens.Yayınları (Çeviri), Mesleki Yayınlar No.1, 303 s. Ankara. Çelik, M. ve Sakin, M., Ülkemizde meyve fidanı üretiminin bugünkü durumu. TÜBİTAK-TOAK, Türkiye I. Fidancılık Semp., Ekim 1987, Tokat. Dizdaroğlu, T., Aksu, B., Dönmez, S., Ege ve güney Marmara bölgelerinde yağlık ve sofralık zeytin yetiştiriciliğinin ekonomik analizi. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Yayın No:101, Haziran, Ankara Ferguson, L., Sibbett, G.S., Martin, G.C., Olive production manual University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication CA.3353.,160 pp., Oakland, USA. Kantar, M., Çağdaş marmara zeytinciliği. Marmarabirlik yayınları. 79 s. İstanbul. Mendilcioğlu, K., Türkiye zeytin yetiştiriciliği. Adnan Menderes Üniversitesi Bülteni, Özel Sayı, 5 s. İzmir. Moltay, İ., Sütçü, A.R., Yürektürk, M., ve Çetin, H., Zeytin yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi. TAV yayınları, 74 s. (2. Baskı) Yalova. Özkaya, M. T., The effect of rooting environment and combination of auxin polyamine on the rooting ability of Turkish olive cultivars Gemlik and Domat. Second International Symposium on Olive Growing. Acta Horticulturae, 356/31-34.

5 KAYNAKLAR (devamı) Pala, Y., Nogay, A., Damgacı, E., Altın, M., Zeytin bahçelerinde entegre mücadele teknik talimatı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Yayınları, 84 s. Ankara. Tetik, H. D.,2001. Sofralık zeytin işleme teknikleri. T.C. TKİB, ZAEM. Yayın No. 53, İzmir. Tunalıoğlu, R., Karahocagil, P., Tan, M., Zeytinyağı ve sofralık zeytin durum ve tahmin: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:96, Mart, Ankara. Tunalıoğlu, R., Karahocagil, P., Zeytinyağı, sofralık zeytin ve pirina yağı durum ve tahmin: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:128, Mart, Ankara. Ünsal, A., Ölmez ağacın peşinde-türkiye de zeytin ve zeytinyağı. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. 294 s. İstanbul. Verün, E. S Ölümsüzlük ağacı zeytin. Kurak Toprakların Bitkisi. TEMA Vakfı Faaliyet Dergisi. 7: İstanbul. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi, resmi internet sitesi. Komili Zeytinyağı, internet sitesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, resmi internet sitesi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, internet sitesi. FAO İstatistik Servisi. İhracat Dünyası, internet sitesi. Ankara Üniversitesi, resmi internet itesi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, resmi internet sitesi. Devlet İstatistik Enstitüsü, resmi internet sitesi. İhracatı Geliştirme Merkezi, resmi internet sitesi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi.

6 ZEYTİN BAHÇELERİNDE KULLANILAN LI İLAÇLAR 1. ZEYTİN GAL HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. Savastanoi (Smith. Gardan et.al)) SIRA 1 Hektaş Göztaşı Hektaş 2 Takimsan Göztaşı Takimsan 3 Safa Göztaşı Safa 4 Polimet Göztaşı Polimet Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) ,2., ve 4.İlaçlamada 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç, 3. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç. 1.İlaçlamada 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç 2. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç, 1,000 g Bakır Sülfat g Sönmemiş Kireç, veya 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç,

7 SIRA 5 Koruma Göztaşı Koruma Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) 2. HALKALI LEKE HASTALIĞI (Spilocaea oleagina (Cast) Hughes) ,2., ve 4.İlaçlamada 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç, 3. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat gr. Sönmemiş Kireç. 6 Baycor WP 25 Bayer Bitertanol % g. 7 Cupravit Ob 21 WP 50 Bayer Bakır % g. 8 Mavi Bakır Syngenta Bakır Oksiklorid g. 1.İlaçlamada 9 Hektaş Göztaşı Hektaş 1,500 g Bakır Sülfat + Bakır Sülfat % g Sönmemiş Kireç Sönmemiş Kireç İlaçlamada (Bordo Bulamacı) 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 583 g/l yağ ve 10 Tenn-Cop 5E Hektaş rosin asitlerinin bakır tuzları ml

8 SIRA 11 Kocide 101 Hektaş Bakırhidroksit % g. 12 Champ Formula 2F Hektaş Bakırhidroksit 55 gr/lt ml 13 Hektaş Bakır Hektaş Bakıroksiklorür % g. 14 Kocide 2000 DF Cansa Bakırhidroksit % g. 15 Kupa 50 WP Cansa Bakırhidroksit % g. 16 Takimsan Göztaşı Takimsan Bakır Sülfat %98 +Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) İlaçlamada 1,500 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 2. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 17 Nordox % 50 WP Polar Mikronize Kırmızı Bakır g 18 Virifix Polar Bakır Polar COC % gr 19 Bordeaux Caffaro Safa 20 Oxi-Cup 50 WG Safa 21 Safa Bakır 50 WP Safa 22 Safa Göztaşı Safa Metalik Bakır % 20 (Hazır Bordo Bulamacı) Metalik Bakır % 50 (Hazır Bordo Bulam.) Metalik Bakır % 50 (Hazır Bordo Bulam.) Bakır Sülfat %98 (% 25 Metalik Bakıra Eş) ,500 g. 1. İlaçlama 1,000 g. 2. İlaçlama g g ve 3. İlaçlamada 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç,

9 SIRA 23 Polimet Göztaşı Polimet Bakır Sülfat % ,500 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 24 Polimet Bakır Polimet Bakır Oksiklorür % g. 25 Polimet Hidroksit Polimet Bakır Hidroksit % g. 26 Polimet Bordo Polimet Metalik Bakır % ,000-1,500 g. 27 Koruma Bakır WP Koruma Bakır Oksiklorür % g. 28 Koruma Göztaşı Koruma Bakır Sülfat % İlaçlamada 1,500 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 2. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 29 Agro-Bakır 50 WP Agro-San Bakır Oksiklorür % g. 30 Agro-Bordomix Agro-San Metalik Bakır % ,500 g. ve 1,000 g. 31 Oxichlor 50 wp Agrikem 3. ZEYTİNDE BOR KSANLIĞI % 50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorür g. 32 Boraks, % 36.5 Etibor İnce Granül g. Genç Ağaçlara 33 Boraks, % 11.3 Etibor Toz g. Yaşlı Ağaçlara

10 4. ZEYTİN SİNEĞİ (Bactrocera oleae Gmel.) SIRA 34 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 35 Decis EC 2,5 Bayer Deltamethrin 25 g/l ml 36 Bulldock EC 025 Bayer Beta-Cyfluthrin 25 g/l ml 37 Dipterex SP 80 Bayer Trichlorfon % g. 38 Supracide Syngenta Methidathion ml 39 Karete Zeon Syngenta Lambda-Cyholothin ml 40 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 41 Pappion 40 SC Cansa Monocrotophos 400 g/l ml 42 Cansa Alfamethrin Alphacypermethrin Cansa 100 EC 100 g/l ml 43 Sumosa 5 EC Cansa Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 44 Alpha İmpor 100 EC Polar Alphacypermethrin 100 g/l ml 45 Azokron 40 SC Polar Monocrotophos 400 g/l ml

11 SIRA 46 Bumerang 40 EC Polar Methidathion 426 g/l ml 47 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 48 Alpac 100 EC Safa Alphacypermethrin 100 g/l ml 49 Demond EC 2,5 Safa Deltamethrin 25 g/l ml 50 Safegor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 51 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 52 Monofos Safa Monocrotophos 400 g/l ml 53 Supramet 40 EC Safa Methidathion 426 g/l ml 54 Kung-Fu 5 EC Koruma Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 55 Depar 2.5 EC Agro-San Deltamethrin 25 g/l ml 56 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 57 Monacron 40 SC Agro-San Monocrotophos 400 gr/l ml 58 Ready 42 EC Agro-San Methidathion 426 g/l ml 59 Agro-Cypethrin Süper EC Agro-San Alphacypermethrin 100 g/l ml

12 SIRA 60 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml 61 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml 62 Novadrin Agrikem Monocrotophos 400 gr/l ml Kaplama İlaçlama (Zeytin Sineği) 63 Suprathion 40 EC Hektaş Methidathion 426 g/l ml 64 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 65 Poligor 40EC Hektaş Dimethoate 400 gr/l ml 66 Hukrun 40 SK Hektaş Monocrotophos 400 g/l ml 67 Deltharin 2.5 EC Hektaş Deltamethrin 25 gr/l ml 68 Deşarj 2.5 EC Takimsan Deltamethrin 25 gr/l ml 69 Hekron 40 SC Takimsan Monocrotophos 400 gr/l ml 70 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 71 Hemecron 20 EM Takimsan Phosphamidon 500 g/l ml

13 SIRA 72 Megacide 40 EC Takimsan Methidathion 426 gr/l ml 73 Kortac 100 EC Koruma Alphacypermethrin 100 gr/l ml 74 Korthroid EC 50 Koruma Cyfluthrin 50 g/l ml 75 Parole 12 EC Koruma Deltamethrin 120 g/l ml 76 Dentis 25 EC Koruma Deltamethrin 25 g/l ml 77 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 78 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 79 Korfos 40 SC Koruma Monocrotophos 400 g/l ml 80 Suprakor 40 EC Koruma Methidathion 426 g/l ml 81 Korfamidon 50 SC Koruma Phosphamidon 500 g/l ml 82 Trikofon 80 SP Koruma Trichlorphon % g. Zehirli Yem Kısmi İlaçlamada (Zeytin Sineği) 83 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l + Protein Hidrolizat % 85EC ml + 4 l

14 SIRA 84 Deşarj 5 ULV Takimsan 85 Korumagor 40 EC Koruma 86 Korfen 50 EM Koruma 87 Dimeton 40 EC Agro-San 88 ULV Bait Spray İlaçlamada (Zeytin Sineği) Süper Hektamethrin 10 ULV Süper Takimetrin 10 ULV Hektaş Takimsan 91 Alpac 10 ULV Safa 92 Alpha-Super 10 ULV Koruma 93 Dentis 1,5 ULV Koruma Deltamethrin 5 gr/l+ Protein Hidrolizat % 85 EC Dimethoate 400 g/l + Protein Hidrolizat % 85 EC Fenthion 525 g/l + Protein Hidrolizat % 85 EC Dimethoate 400 g/l + Protein Hidrolizat % 85 EC Alphacypermethrin 10 gr/l + Ziray Alphacypermethrin 10 gr/l + Ziray Alphacypermethrin100 g/l + Protein Hidrolizat % 85 Alphacypermethrin ULV 10 gr/l + Prot. Hidrolizat % 85 Deltamethrin 15 gr/l + Protein Hidrolizat % ,000 ml + 1,000 ml ml + 4 l ml + ¼ l ml + 4,000 ml ml+800 ml/ha ml ml/ha ml+800 ml ml+800 ml/ha ml+700 ml/ha

15 SIRA 5. ZEYTİN GÜVESİ (Prays oleae Bern.) 94 Decis EC 2,5 Bayer Deltamethrin 25 g/l ml 95 Bulldock EC 025 Bayer Beta-Cyfluthrin 25 g/l ml 96 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 97 Folimat SL 50 Bayer Omethoate 565 g/l ml 98 Karete Zeon Syngenta Lambda-Cyholothin ml 99 Dimilin 25 WP Cansa Diflubenzuron % g. 100 Pappion 40 SC Cansa Monocrotophos 400 g/l ml 101 Sumosa 5 EC Cansa Lambda-Cyholothin 50g/l ml 102 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml

16 SIRA 103 Azokron 40 SC Polar Monocrotophos 400 g/l ml 104 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 105 Gradall 5EC Polar Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 106 Safegor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 107 Demond EC 2,5 Safa Deltamethrin 25 gr/l ml 108 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 109 Monofos Safa Monocrotophos 400 g/l ml 110 Safamylin 25 WP Safa Diflubenzuron % g. 111 Tekvando 5 EC Safa Lambda-Cyholothin 50g/l ml 112 Message DP 2 Toz Safa Methiocarb % kg/da 113 Sathion 3 Dust Safa Fenitrothion % kg/da 114 Polmetban 48 EC Polimet Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 115 Korthroid EC 050 Koruma Cyfluthrin 50 g/l ml 116 Dentis 25 EC Koruma Deltamethrin 25 g/l ml

17 SIRA 117 Korfos 40 SC Koruma Monocrotophos 400 g/l ml 118 Depar 2.5 EC Agro-San Deltamethrin 25 g/l ml 119 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 120 Monacron 40 SC Agro-San Monocrotophos 400 g/l ml 121 Sülfanex %5 Toz Agro-San Endosülfan % ,000 g/da 122 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml 123 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml 124 Dorpan 48 EC Agrikem Chlorpyrifos 480 g/l ml Çiçek Dölüne Karşı (Zeytin Güvesi) 125 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 126 Deltharin 2.5 EC Hektaş Deltamethrin 25 g/l ml 127 Hukrun 40 SK Hektaş Monocrotophos 400 g/l ml

18 SIRA 128 Deşarj 2.5 EC Takimsan Deltamethrin 25 g/l ml 129 Hekron 40 SC Takimsan Monocrotophos 400 g/l ml 130 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 131 Methazin 23 EM Takimsan Azinphos-Methyl 230 g/l ml 132 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 133 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 134 Kormilin 25 WP Koruma Diflubenzuron % g. 135 Kung-Fu 5 EC Koruma Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 136 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 137 Tactic 5 EC Agro-San Lambda-Cyholothin 50g/l ml 138 Sülfanex %5 Toz Agro-San Endosülfan % ,000 g/da 139 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml 140 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 141 Deltharin 2.5 EC Hektaş Deltamethrin 25 g/l ml 142 Hukrun 40 SK Hektaş Monocrotophos 400 g/l ml

19 SIRA 143 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 144 Maestro 5 EC Hektaş Lambda-Cyhalothrin 50 g/l ml Meyve Dölüne Karşı (Zeytin Güvesi) 145 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 146 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 147 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 148 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 149 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 150 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml

20 6. ZEYTİN PAMUKLU BİTİ (Euphyllura olivina Costa.) SIRA 151 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 152 Folimat SL 50 Bayer Omethoate 565 g/l ml 153 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 154 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 155 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 156 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 157 Paraforin 36 EM Takimsan Methyl-Parathion 360 g/l ml 158 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 159 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml

21 SIRA 160 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 161 Trinol 2 Safa Mineral Yağ 700 g/l ,500 ml 162 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 163 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 164 Korthroid EC 050 Koruma Cyfluthrin 50 g/l ml 165 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 166 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 167 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml

22 SIRA 168 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml 7. ZEYTİN KARAKOŞNİLİ (Saissetia oleae Olivier.) 169 Folimat SL 50 Bayer Omethoate 565 g/l ml 170 Decis EC 2,5 Bayer Deltamethrin 25 g/l ml 171 Bulldock EC 025 Bayer Beta-Cyfluthrin 25 g/l ml 172 Supracide Syngenta Methidathion ml 173 Porkan Syngenta Mineral Yağ ,500 ml 174 Karete Zeon Syngenta Lambda-Cyholothin ml 175 Deltharin 2.5 EC Hektaş Deltamethrin 25 g/l ml 176 Suprathion 40 EC Hektaş Methidathion 426 g/l ml 177 Hektolineum Hektaş Mineral Yağ 700 g/l ,500 ml 178 Hektaş Yazlık Yağ Hektaş Mineral Yağ 850 g/l ,500 ml

23 SIRA 179 Sumosa 5 EC Cansa Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 180 Deşarj 2.5 EC Takimsan Deltamethrin 25 g/l ml 181 Megacide 40 EC Takimsan Methidathion 426 g/l ml 182 Bumerang 40 EC Polar Methidathion 426 g/l ml 183 Demond EC 2,5 Safa Deltamethrin 25 g/l ml 184 Supramet 40 EC Safa Methidathion 426 g/l ml 185 Safa Yazlık Yağ Safa Mineral Yağ 850 g/l ,250 ml 186 Trinol 2 Safa Mineral Yağ 700 g/l ,500 ml 187 Korthroid EC 050 Koruma Cyfluthrin 50 g/l ml 188 Dentis 25 EC Koruma Deltamethrin 25 g/l ml 189 Parole 12 EC Koruma Deltamethrin 120 g/l ,5 ml 190 Suprakor 40 EC Koruma Methidathion 426 g/l ml 191 Koruma V 92 Koruma Yazlık Yağlar 700 g/l ,200 ml 192 Koruma Yazlık Yağ Koruma Yazlık Yağlar 850 g/l ,200 ml 193 Depar 2.5 EC Agro-San Deltamethrin 25 g/l ml

24 SIRA 194 Ready 42 EC Agro-San Methidathion 426 g/l ml 195 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml 8. ZEYTİN KABUKLUBİTİ (Parlatoria oleae Colv.) SIRA 196 Folimat SL 50 Bayer Omethoate 565 g/l ml 197 Supracide Syngenta Methidathion ml 198 Porkan Syngenta Mineral Yağ ,500 ml 199 Suprathion 40 EC Hektaş Methidathion 426 g/l ml 200 Pyrinex 48 EC Hektaş Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 201 Jokker 4 Cansa Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml

25 SIRA 202 Megacide 40 EC Takimsan Methidathion 426 g/l ml 203 Priban 4 Takimsan Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 204 Bumerang 40 EC Polar Methidathion 426 g/l ml 205 Bumerang 40 EC Polar Methidathion 426 g/l ml 206 Terpan 4 EC Polar Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 207 Supramet 40 EC Safa Methidathion 426 g/l ml 208 Sarban 4 E Safa Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 209 Polmetban 48 EC Polimet Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 210 Koruma V 92 Koruma Yazlık Yağlar 700 g/l ,500 ml 211 Kobran 4 Koruma Chlorpyrifos 480 g/l ml 212 Agrosban 4 Agro-San Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 213 Ready 42 EC Agro-San Methidathion 426 g/l ml 214 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml 215 Sulban Agrikem Chlorpyrifos 480 g/l ml

26 9. ZEYTİN ÇİÇEK SAP SOKANI (Calocoris trivalis Costa.) SIRA 216 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 217 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 218 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 219 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 220 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 221 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 222 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 223 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 224 Sathion 3 Dust Safa Fenitrothion % kg/da 225 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 226 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 227 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 228 Sulfanex %5 Toz Agro-San Endosülfan % ,000 g/da 229 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/lt ml

27 10. ZEYTİN KURDU (Coenorrhinus cribripennis Desb.) SIRA 230 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 231 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 232 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 233 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 234 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 235 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 236 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 237 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 238 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 239 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 240 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 241 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 242 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml

28 11. ZEYTİN KIRLANGIÇ BÖCEĞİ (Agalmatium flavescens Oliv.) SIRA 243 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 244 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 245 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 gr/l ml 246 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 247 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 248 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 249 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 250 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 251 Message DP 2 Toz Safa Methiocarb % kg/da 252 Sathion 3 Dust Safa Fenitrothion % kg/da 253 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 254 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml

29 SIRA 255 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 256 Sulfanex %5 Toz Agro-San Endosülfan % ,000 g/da 257 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 12. ZEYTİN PAMUKLU KOŞNİLİ (Philippia oleae) 258 Hektolineum Hektaş Mineral Yağ 700 gr/l ,500 ml 359 Hektaş Yazlık Yağ Hektaş Mineral Yağ 850 gr/l ,250 ml

30 EK: ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ LİSTESİ İSİMLERİ ADRES TELEFON FAKS Abak Tic. Ve San. Karanfil Sk.No.39/8 Komandit Şti. Kızılay/ANKARA Ekinciler Cd.Hedef Abbot Laboratuvar Plaza Kat.6 Kavacık A.Ş. Beykoz/İst Adeko Tarım İlaç Bağdat Cad.No.147/11 San.ve Tic. A.Ş. Kadıköy/İstanbul Agrikem Ziraat İlaç.End.Ürün.San. Kazım Karabekir Cd.36/ ve Tic. Bornova/İzmir Vali Konağı Cad.Sonu Agro San. Kimya Yapı Kredi Vakıf Ap. San. ve Tic. AŞ. Kat: Nişantaşı/İstanbul Akdeniz Cad.1347 Sk. Agro Sanita Tarım No.8/502 İlaç. Tic. Anbarlı/İzmir Şerefli Sk. No:5/1 AgroBest Tarım Mebusevleri İlaçları Tic. Ltd.Şti. Tandoğan/Ankara Agrochem Tarım Oya Sk.No.2/2 San. Tic. A.Ş. Gayrettepe/İstanbul Agrochem Tarım Oya Sk.No.16/B D.3 Kim. San. Tic. AŞ. Gayrettepe/İstanbul Agroglobal Tar. Ürün. San.ve Tic. Sahra.Cedit.Mah.Halk Sk.22/ Erenköy/İstanbul Bankalar Cd.No.19 Agrokim Tarım Bozkurthan Kat.2 İlaçları A.Ş. Karaköy/İstanbul Ceyhan Karayolu Agromed Tarım 7.Km.No.250 Ürünleri Yüreğir/Adana Alagro Tic. Ltd.Şti Sk.No.6 Eskiizmir/İzmir Altıntar Kimyasal Mad.San.ve Tic. Çağdaş Mah. Dr.B. Onat Cd.Bavullu Apt. Kat.1 No.5 Antalya

31 AMC Swann Tarım ve Tic.San.Aş. Anadolu Tarım A.Ş. Ank. Zir. Müc. Merkez Araş. Ens. Tic. A.Ş Artı Tarım San.ve Tic. A.Ş. Asilege Ltd.Şti Atabay Kimya San.ve Tic. A.Ş. Atofina Aventis Tarım Tic. Aydın Kim. San. Basf Türk Kimya San. Tic. Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti Berko Tarım Tic. A.Ş. Bier Kim. Biokim Gıda ve Tarımmad.Ltd.Şti. Bitar Tar. Tic. San. ve Dr.Burhanettin Onay Cad.1429 Sk.Tuğba Apt: No:4 Antalya Bağdat Cd.Tulbentci Çıkmazı No:541/1 Batur Apt. Bostancı/İstanbul Bağdat Cad. No:250 K.49 Yenimahalle/Ankara Çırağan Cd. Şahrişin Sk.No.2 Beşiktaş/İstanbul Mustafa Kemal Şahrişin Sk. No.2 Beşiktaş/İstanbul Acıbadem Köftüncü Sk. No.1 Kadıköy/İstanbul İhlamur Yıldız Cd. Keşşaf Sk. No.4 Beşiktaş/İstanbul Davutpaşa Cd.No.145 K.4 Topkapı/İstanbul Karagil İş.Mrk. DBlk. Fındıkzade/İstanbul Firuzağa Mh.Defterdar Yokuşu No.3 Tophane/İstanbul Çakmak Mah.Balkan Cad.No: Ümraniye/İstanbul Bağdat Cd.No.147/11 Kadıköy/İst. Rahmanlar Beyazköşk Cd.Şehit Cengiz Aktaş Sk.No.6/B Kartal/İstanbul Mithatpaşa Cd. No.255/ İzmir Meltem Mah.3818 Sk. Anadolu Ap.Kat.1/4 Antalya

32 Boyut Dış Tic. Ltd. Şti. Can Plastik ve Kimyevi Mad. Tic. Cansa Cyanamid Kimyevi Mad. ve İlaç Tic. Çevresan İlaç Paz. Çukurova Tarım Tic. Delta Tarım Kim.İhr.İth.Ltd.Şti Delta Tarım Kim.ve Tic. Ltd. Şti. Delta Agro San. Tic. Deva Agro Kim. Tar. San. Tic. AŞ. Doğal Kimyevi Mad. ve Zirai İlaçları San.A.Ş. Doğa Tic. Doktor Tarsa Tar. Dow Agrosciences A.Ş. Mühürdar Fuat Bey Sk. Fer Han 22/3 Osmanağa Kadıköy/İstanbul Vezirçifliği Mevkii Sayıl Sk.No.44 İzmit Lati Lokum Sk.No:5 Meidiyeköy/İstanbul Eski Büyükdere Cd.Bilek İşmer 5/a 4.Levent/İstanbul Musalla Bağ. Mah. Elmalı Cd.Güzide Sk. No.8 Konya Liman Mh.7 Sk. Konyaaltı Bld. Arkası İfret Apt. Zeminkat Konyaaltı/Antalya Barbaros Mh. Kandiller Sk.No:29 Antalya Organize San.Böl.No.109 Yozgat Yukarı Dudullu Mh. Aksaray Cad.No.22 Ümraniye/İstanbul Altınteri Bul.Ostim İş Mer.E Blk. K.1 No.9 Ostim/Ankara Toplar önü Sk. No:16 Anadoluhisar/İstanbul Fahrettin Altay Cad. 456 Sk. T/A D.33 Antalya Konaklı Sk.No.17/1 Florya/İstanbul Bağdat Cad.239 Konak Ap.K.4 Çiftehavuzlar/İstanbul

33 Dow Türkiye A.Ş. DuPont Products SA Dut Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Zirai Mad. Tic. A.Ş. Elf Atochem Kim. San. ve Tic.A.Ş. Elit Tarım Tic. ve San. Tic. Enerji Tarım Tic.Ltd.Şti. Farmatek Tarım Fertil Tarım İlaç. ve Ürün San. İç ve Dış Tic.. Flogaz Florlu Gazlar San. ve Tic. A.Ş. Gensa Genel Tarım Ürünleri Paz. A.Ş. Gensa Kimya San. ve Tic. A.Ş. Güpaş Gübre Üret. ve Paz. Gür Tarım Tic. Odak Plaza A Blk. Bayar Cd.No.5 K.3 Kozyatağı/İstanbul Şakir Kesebir Cad. Plaza 4 No.36/7 Balmumcu/İstanbul Şakir Kesebir Cad. No:32/8 Beşiktaş/İstanbul 1201/1 Sk.No:17 Yenişehir/İzmir Halit Ziya Bul.1353 Sk.Taner İşhanı 5/503-1 Alsancak/İzmir Varlık Mh.100 Yıl Bul.Yılmaz Ap.40/C Antalya Aspendos Bul.Hayriye Alp.Apt.No.242/8 Antalya Koşuyolu Cd.No.138 Kadıköy/İstanbul 2.Organize San. Vezirköy Cad. Karahisar Sk.Konya Yapı Kredi Plaza C Blk. K.18 Levent/İstanbul Çatalçeşme Bağdat Cd. No:541/1 Batur Apt. Bostancı/İstanbul Köşklü Çeşme 532 Sk.No:17 Gebze/KOCAELİ Şehit Cemalettin Cad. No:37/2 Aydınlıevler/Ankara Bakırcılar San. Sit. Güney Kışla Sk. No:108 Konya Güragro Tarım Kim. San.ve Tic. Manolyalı Sk.No.43 Levent/İstanbul

34 Güral Kimta Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. Gürkim Kimya San. ve Tic. A.Ş. Güvence Kim. Tar. Gübre Turizm İmalat ve İhr. Ltd. Şti. Atatürk Bül. 5.KM. Kütahya Manolyalı Sk.No:43 Levent/İstanbul 1995 Sk.No:223 D.305 Kasımsop İşhanı Serinkuyu/İzmir Kullar Köyü Vezir Hak Kimya Ltd. Çiftliği Mevkii Şti. No:48/5 Antalya Hasel Tarım Üçgen Mah. Tonguç Ürünleri San. Tic. Cad.Yaydemir Apt. No:48/5 Antalya Kemeraltı Cad.No:28 Hektaş Tic.A.Ş. Karaköy/İstanbul Ankara Cad.No:76 Hüsnü Yetkin Pendik/İstanbul Işık Kimya Zir Atatürk Cad. No.36/1 ürün Tic.Ltd.Şti. Hereke/Kocaeli İlmak İlaç ve Mak Sk.No:41/9 San. Tic. Alsancak/İzmir İlteriş İlaç Alemdağ Cd.No.160 SAN.Ltd.Şti. Ümraniye/İstanbul Kıraç San.Böl.Temalt İmpa Tar. Vet. Servis Yolu PK.49 B. İlaçları Kim. Mad. Çekmece San.ve Tic. Esenyurt/İstanbul İzotar İzmir 1358 Sk.No:9/13 Organik Tarım Alsancak/İzmir San.A.Ş. Kalender Zirai ve Bul.Ayhan Kadam İş San. Mad. Paz. Ltd. Mer.B.Blk.No.260/1 Şti Antalya Kapar Organik İvedik Org.San.Böl.22 Tar. San. Tic. Lim. Cad.674 Sk.No:16 Şti. Ostim Ankara Gavremoğlu Mah.Hal Karslıoğlu Tar. Tic. Cd.Uçak Sk.Sözduyar Apt.Altı Kayseri

35 Kemito Kim. End. Mad. İmalat Tic. Kemsel Dış Tic. Kimagro Kim.Mad.ve Tarım İlaçları Ltd.Şti. Kiment Kimya San. Kimyagerler Zir. Müc. İlaçları A.Ş. Koruma Klorur Alkali San.ve Tic. A.Ş. Koruma Tarım AŞ. Koza Kimya San. ve Tic. Köseoğlu Bakliyat Taahut San. ve Tic. A.Ş. Kral Kim.ve Plastık San. Tic. Lances-Link A.Ş. Lena Makro Tarım Tic. Makrosan Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. Maryap Yapı Tic. A.Ş. Özpetek San.Sit.502 Sk.No:21 Ostim/Ankara Bekar Sk.Karanfil Apt.No:2 K.7 D.16 Balmumcu/İstanbul Yemiş Çarşısı 855 Sk.No.37/A Kemeraltı/İstanbul Organize San.Böl.113 Sk.No:2 Afyon Ankara Asfaltı Kaynarca Kemerköprü No:62 Pendik/İstanbul Çınardere Mevkii Derince/İZMİT Çınardere Mevkii Derince/İzmit Tahil Paz. Mah. İsmetpaşa Cad. 462 Sk. No5/9 Antalya Hacılar Organize San. Böl.6 Cad. No:6 Kayseri Davutpaşa Cad. No: Topkapı istanbul Dr.Faruk Ayanoğlu Cad.Funda Apt.9/1 Fenerbahçe/İstanbul Dr.Mediha Erdem Sk.No.69/6 Kocatepe/Ankara Evliya Çelebi Cad. Eğitmenoğlu Apt.86/4 Antalya Oto San. Sit. 2.Cd. 35.Sk. No.45 Şaşmaz/Ankara Fatih Mh.Atasayan Cad.No.49 Dilovası- Gebze/Kocaeli

36 Mass Tarımsal Arş. Ürt. İth.İhr.Ltd.Şti. Matsan İlaç San. Şti. Meh-Met Sağlık Mal. İth. İhr. ve Paz. Midiltipi Zirai İlaç A.Ş. Mobil Madeni Yağlar Ortaklığı Monsanto Europe SA. Mustafa Yılmaz Tar. Ürün. Kom. İşl. İth. İhr. Mühürbiradderler Ziraat Tic. Necip Karakule Tarım İlaçları Bayii Nektar Tarım Ltd. Şti. Neobi Tarım Ürünleri A.Ş. NM Agro Tarım İlaçları A.Ş. Nobel Tar.Turizm San.ve Tic. Syngenta Tarım San. Ve Tic. A.Ş. Organize San. Antalya Eski İzmir Yolu Dostlar Cad.Pk.187 Gebze/Kocaeli Sıraselviler cd.aydan Apt.No:149/151 Taksim/İstanbul San.Cad.No:26 Cevizli/İstanbul Serviburnu Cad.No:19 Beykoz/İstanbul F.Kerim Gökay Cad. No.22 Denizciler İş. Mer. A Blk. Kat:2 Altunizade/İstanbul Belediye Sebze Hali No:82 Erdemli/Kocaeli Reşatbey Mah. 23.Sk. Gani Sebeci Apt. Kat.1 Daire: 2 Adana Cumhuriyet Cad.No.17/A Bursa Kızıltoprak Mh.Ali Çetinkaya Cd.Sargılar Ap.No.143/3 Antalya 370 Sk.No:11/A Bahçelievler/İzmir Dikilitaş Mah. Ayazmaderre Cad. No.33/2 Beşiktaş/İstanbul Cumhuriyet Cd.22 Sk.Raşitbey İşhanı No.37 Antalya Kazım Dirik Mah.34 Sk.No:11 Bornova 35100/İZMİR Nurkan Zirai Tarım End.Ürün. San.ve Tic. Yıldırım Mh.Cebrhan Sk.No:6 Bayr.İstanbul

37 Olkim Oluk Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. Onca Tarım Tic. Orkim Kimya San. ve Tic. Ödül İlaç Kim. Tic. A.Ş. Özkan Dış Tic. Ltd. Şti. Özpa Kim. End. Malz. İth. Tic.ve Pazar. Pasifik Tarım İlaçları İmalat İhracat Polar Tarım İlaç. Paz. ve Tic. A.Ş. Poligon Metal San. ve Tic. Polimet Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. Polisan Kimya San.A.Ş. Pulcu Tarım Ltd. Şti. Ramak Haşere Ürünleri İç ve Dış Tic. Rhone Poulenc Tarım İlaçları Ltd.Şti. Yeşiloba Metalişleri Yem San.Sit.35 Blk.No:46 Adana Altunkum Mah. 466 Sk.No.46/1 Antalya Atatürk Mah. Göl Sk.No:18 Pancar Torbalı/İzmir Barış Mah Sk. No:1 Gebze/Kocaeli Ş. Günaltasy Cad. Tevfikbey Sk. Gülay Apt.No.5/28 Kadıköy/İstanbul Atisan 31.Cad.No:26 Macunköy/Ankara Çanakkale Cad. H.İbrahim DOĞAN İş Merkez 9/1 Pınarbaşı/İZMİR İstanbul Karayolu 28.Km. Saray/Ankara Perpa Ticaret Merkezi Kat.11 No:1649 Okmeydanı/İstanbul Acıbadem Atıbey Sk.Derya 85 Sit.Dai.7 Üsküdar/İstanbul Diliskelesi Dilovası Gebze/Kocaeli Diliskelesi Mevkii Gebze/Kocaeli 8 Gazeteciler Sit. B.2 Blk.Dai.29 A Beşiktaş/İstanbul Kırkpınar Sk.No:22/11 Çankaya/Ankara Büyükdere Cad. Beytem Plazaza Kat.11 Şişli/İstanbul

38 Safa Tarım Tic. Sahil Pazarlama Tarım İlaçları Ltd. Şti. Seha Kimyasal Maddeler Sel-San Metal Tic. Serpas Setar Sebze Tohum Üretim ve Tar. Paz. A.Ş. Sheffer Transtürk Tar. San.ve Tic. A.Ş. Tancan Cevdet Atilla Sönmez Ecza Deposu ve Tic. Ltd. Şti. Sumitomo Corporation Dış Tic. A.Ş. Sürsa Tarım Tic.Ltd.şti. T.Z.D.K. A.Ş. Takimsan Tarım Kimya San. A.Ş. Tancan Telgrafçi Hamdibey Cad.No:12 Konya Tahıl Paz. Mah. İsmetpaşa Cad.462 Sk.No5/9Antalya Akdeeniz San.Sit.5051 Sk.No:19 Antalya Kemeraltı Cad. Balkanhan 69/5 Karaköy/İst. Çağlayan Mh.2030 Sk. Yenigün St.B Blk. No.1 Antalya Ali Çetinkaya Cad. PTT Kavşağı H.Ünsal Apt.No:125 K.2 D.6 Antalya İsmet Gökşen Cad. Alpek 2 Sit.Peçen Apt. No:7 D.4-5 Antalya Atatürk Cd. No.55 Dilkumö Sit.Blok 5 Kat.10 D.46 Sahra-i Erenköy/İstanbul Kale Mah.Salihbey Cad.No:8 Samsun Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:28 Kat:18 Maslak/İstanbul Zübeyde Hanım Cad. Köy Yolu No.248 Eskikilipten/Antalya Tigem Bitişiği Turgutlu Yolu 10 Km.Manisa Kemeraltı Cad.No.28 Karaköy/İstanbul Karaman Çiftlik Yolu Eston Blk.Sahil Çamı Blk.Kat.14 Daire51 İçerenköy/İstanbul

39 Tarem A.Ş. Tarımsan Tarım Tic. A.Ş. Tarkim Havacılık ve Tarım İlaçları Tarpa Tarımsal Ürünleri A.Ş. Tarsan Tar. ve Tic. Taşkın Veteriner ve Zir. İlaç San.ve Tic. Teknik Alet San.ve Tic. A.Ş. Tektar Tic. Ltd. Şti. Tezcan Tar. ve Tıbbi İlaçlar Tic. Toyasis A.Ş. Türpa Ufuk Tarım Ltd. Şti. Uniroyal Chemical Ltd. Toyasis A.Ş. Yenilimited Vet. ve Zir. Müc. İlaç San. ve Tic. Akdeniz San.Sit.Ünsal Mah.5049 Sk. No:22/6 Antalya Sırasöğütler Mah.Beyazit Cad.24 Gebze/Kocaeli Zincirliköşk Sk.3 Sedir Apt.A/7 Erenköy/İstanbul 2803 Sk. No:29 Kat.2 Mersinli/İzmir Gazipaşa Cad.Aral İşhanı No:37/40 Pendik/İstanbul Yenidoğan Mah. Şafak Sk.No.44/A Bayrampaşa/İstanbul Hırdavatçılar Çar. No: Eminönü/İstanbul Muratpaşa Mh.591 Sk. Ünal Apt 45/1 Antalya Toplarönü Sk.No:16 Anadoluhisarı/İstanbul Atisan Cad.No:99 Ostim/Ankara Dr.Mediha Eldem Sk. 69/6 Kocatepe/Ankara Vatan Cad. Mektep Sk. No.5/5 Aksaray/İstanbul 960 Sk.Paşahan No:1/ Konak/İZMİR Murat Mah.Üstün Sk.Özcay San.Sit. No:8/111 Bayrambaşa/İstanbul

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) Suda çözünen kristal. Suda çözünen kristal

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) Suda çözünen kristal. Suda çözünen kristal Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) 2-ZEYTİN DAL KANSERİ(Pseudomona ssavastanoipv. Savastanoi) Bakır sülfat%25 Safa Göztaşı Cuprenax Flow

Detaylı

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ

ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 01 Haziran 2011 ADANA COPYRIGHT Bu kitabın her hakkı mahfuzdur. Mahreç gösterilerek dahi iktibas edilemez. İmtiyaz Sahibi : T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Editörler : Mehmet

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

Ayrıntılı ve Güncel Bilgiler için Tarım Baknalığının Web Sayfasına Bakınız ZEYTİNDE KULLANILAN RUHSATLI İLAÇLAR

Ayrıntılı ve Güncel Bilgiler için Tarım Baknalığının Web Sayfasına Bakınız ZEYTİNDE KULLANILAN RUHSATLI İLAÇLAR Ayrıntılı ve Güncel Bilgiler için Tarım Baknalığının Web Sayfasına Bakınız ZEYTİNDE KULLANILAN RUHSATLI İLAÇLAR Zeytin Pamuklu Biti (Euphyllura olivina) 50 g/l Cyfluthrin 50 ml/100 lt Mide Etkili 185 g/l

Detaylı

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BİLGİLERİ

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BİLGİLERİ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BİLGİLERİ Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesine Sahip İthalatçı/Üretici/Satıcı Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Adresi Telefon No. Adı Tarih Numarası Hocaoğulları Akaryakıt Madencilik

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İyi Tarım Uygulamaları İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İyi Tarım Uygulamaları İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İyi Tarım Uygulamaları İşlem Basamakları İYİ TARIM UYGULAMALARI İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Kimler Başvurabilir : Sertifikasyon Kuruluşu : Örtü Altı

Detaylı

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN KATILIMCILAR

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN KATILIMCILAR ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN KATILIMCILAR No FİRMA ÜNVANI ADRES 1 Akıntek Tekstil Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2 Aksakal Orman Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Kırklareli Organize

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

Adres: BİNEVLER MAH.22 NL.SOK.EMRE SİTESİ B BLOK NO:51/3 ŞAHİNBEY/GAZIANTEP-TURKEY Telefon: +90(342)339 97 87 Faks: Web: E-Mail: info@aksetgida.

Adres: BİNEVLER MAH.22 NL.SOK.EMRE SİTESİ B BLOK NO:51/3 ŞAHİNBEY/GAZIANTEP-TURKEY Telefon: +90(342)339 97 87 Faks: Web: E-Mail: info@aksetgida. Oluşturma Tarihi: 18.06.2016 Oluşturma Saati: 18:34 İhracatçılar Makarna AKSET GIDA SAN.DIŞ. TİC.LTD.ŞTİ. Adres: BİNEVLER MAH.22 NL.SOK.EMRE SİTESİ B BLOK NO:51/3 ŞAHİNBEY/GAZIANTEP-TURKEY Telefon: +90(342)339

Detaylı

YAPRAKLARI YENEN YEŞİL SEBZE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI. TİCARİ ADI (100 lt suya) dekara

YAPRAKLARI YENEN YEŞİL SEBZE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI. TİCARİ ADI (100 lt suya) dekara YAPRAKLARI YENEN YEŞİL SEBZE ZARARLILARINA KARŞI KULLANILAN TARIM İLAÇLARI HASTALIK ADI İLACIN ETKİLİ MADDE ADI FORMULAS YONU TİCARİ ADI DOZU (100 lt suya) dekara HASAT ARALIĞI ( Gün ) İLAÇLAMA ZAMANI

Detaylı

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI Buğday Kahverengi Pası (Pucciniarecondita) Buğdayda Kara Pas (Pucciniagraministritici)

Detaylı

SIMURGPLUS EGEANKA İLAÇLAMA HİJYEN DANIŞMANLIK VETERİNER GIDA TURİZM TAŞIMACILIK ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MARKASIDIR.

SIMURGPLUS EGEANKA İLAÇLAMA HİJYEN DANIŞMANLIK VETERİNER GIDA TURİZM TAŞIMACILIK ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MARKASIDIR. SIMURGPLUS İLAÇLAMA & HİJYEN & VETERİNER HEKİM HİZMETLERİ EGEANKA İLAÇLAMA HİJYEN DANIŞMANLIK VETERİNER GIDA TURİZM TAŞIMACILIK ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MARKASIDIR. ŞIRKETIMIZ 01/01/2005

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİNCİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE ÖNERİLER 01

Detaylı

28.09.2015 17:21. Melikşah Mah. Evliya Çelebi Cad. No:34/23 KONYA. Mustafa Kemal Mah.2157.Sk.No:4/13 Çankaya/ANKARA ANKARA

28.09.2015 17:21. Melikşah Mah. Evliya Çelebi Cad. No:34/23 KONYA. Mustafa Kemal Mah.2157.Sk.No:4/13 Çankaya/ANKARA ANKARA 1 Abdurrahman TOZLUCA 18.01.2012 70/12-08 18.01.2017 Melikşah Mah. Evliya Çelebi Cad. No:34/23 KONYA KARAMAN tozluca@hotmail.com 2 Abuzer SERVER 17.11.2014 06-21 17.11.2019 Mustafa Kemal Mah.2157.Sk.No:4/13

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti.

Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti. Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti. ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon için Referansları Türkiye de 17025 Akreditasyon faaliyetleri ilk gündeme geldiği 2000 yılından beri Laboratuvarlara Akreditasyon

Detaylı

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU

SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008-2009 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN RAPORU 2008 2009 Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekoltesi tespit çalışmaları İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Nafiz DELEN Ege Üniv. Ziraat Fak. Bitki Kor. Bölümü Em. Öğrt. Üyesi nafiz.delen@ege.edu.tr nafiz.delen@gmail.com Bitkisel besinlerde gıda

Detaylı

PETRA SEMİNER LİSTESİ

PETRA SEMİNER LİSTESİ Adana BÜYÜK SÜRMELİ HOTEL Özler Cad. No:49 Seyhan / ADANA Telefon: (322)352 36 00 Faks: (322)352 19 45 17.09.2011 14:00 Adıyaman SAĞLIKLI ÖĞRETMEN EVİ Sıratut Mah.Cumhuriyet Cad.No:55 ADIYAMAN Telefon:

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM YAYINCILARI DERNEĞİ ÜYELERİ

TÜRKİYE EĞİTİM YAYINCILARI DERNEĞİ ÜYELERİ TÜRKİYE EĞİTİM YAYINCILARI DERNEĞİ ÜYELERİ ÖĞÜN YAYINLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Cemal Gürsel Caddesi Boz Sokak No.: 4/13 Cebeci/ANKARA tel.: (0312) 319 46 42 Belgeç: (0312) 320 14 17 e-posta: ogun@ogunyayinlari.com.tr

Detaylı

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN 1. ÜNVANI : BİMEL ELEKTRONİK MAMULLERİ PAZARLAMALTD. ŞTİ. 2.

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN 1. ÜNVANI : BİMEL ELEKTRONİK MAMULLERİ PAZARLAMALTD. ŞTİ. 2. SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN 1. ÜNVANI : BİMEL ELEKTRONİK MAMULLERİ PAZARLAMALTD. ŞTİ. 2. MERKEZ ADRESİ : BAYINDIR SOKAK, NO:5/1-2-4-5-6-7 14-15-17-19 YENİŞEHİR

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

NPK GÜBRELERİ MİKRO-ELEMENTLER - ÖZEL GÜBRELER

NPK GÜBRELERİ MİKRO-ELEMENTLER - ÖZEL GÜBRELER .. Bi-er kimya tarım ilacları san. Ve tic. Ltd. sti. Bİ ER ASTALL... SOLUFEED LTD. / İNGİLTERE FİRMASININ ÜRÜNLERİ a NPK GÜBRELERİ MİKRO-ELEMENTLER - ÖZEL GÜBRELER Iron 13 Caltıx plus Her Damlasında Verim

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI EM AİR HAVACILIK VE TİC. SANCAK HAVAYOLLARI THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ TR AT 001 TR AT 002 TR AT 003 GENEL HAVACILIK TR AT 008 SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ BONAİR HAVACILIK TİC.

Detaylı

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ TESİSİNİN KONUMU 1 Alışan Den Hartogh Kim. Tem. Ve Tic. A.Ş. Gebze / Kocaeli 2 Alışan Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş. - 3 Alışan Lojistik A.Ş. - 4 Basf Türk Kimya Ltd.Şti.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı GÜZERGAH VE SAAT PROGRAMI 600 / OTOGAR - HAVALİMANI GİDİŞ Otogar İçi Dumlupınar Blv. Antalya Spor Kavşağı Dumlupınar

Detaylı

List of withdrawn and invalid certificates in Turkey

List of withdrawn and invalid certificates in Turkey List of withdrawn and invalid certificates in Turkey CERTIFICATE COMPANY COUNTRY CITY INVALID SINCE 399 GERÇEK PLASTİK San. ve Tic. Ltd. Şti. TK Kayseri 07.04.2007 400 ÖZSAN MAKİNA San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI EM AİR HAVACILIK VE TİC. SANCAK HAVAYOLLARI THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ TR AT 001 TR AT 002 TR AT 003 GENEL HAVACILIK TR AT 008 SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ BONAİR HAVACILIK TİC.

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

Belediye Başkanlığı ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.

Belediye Başkanlığı ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir. Mahalli Çevre Kurulu 02/03/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, deşarj izni,emisyon izni ve baz istasyonu konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU Başkanlığında ve aşağıda

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: Belgenin Geçerlilik Tarihi: 29.02.2016

Detaylı

STAJ YAPILABİLECEK İŞLETMELER

STAJ YAPILABİLECEK İŞLETMELER STAJ YAPILABİLECEK İŞLETMELER AKÇANSA ÇİMENTO HÜSEYİN BAĞDATLIOĞLU İŞ MERKEZİ. KAYA SULTAN SK. NO:97 KAT 5 KOZYATAĞI 34742 İSTANBUL TEL: 02165713000 FAKS: 02165713091 http://www.akcansa.com.tr AYDIN LİNYİT

Detaylı

FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS

FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS TİCARET ve SANAYİ ODASI NA KAYITLI ÜRETİCİ FİRMALAR LİSTESİ FİRMA ÜNVANI ADRESİ TELEFON FAKS ÜRÜN KONUSU 1. Akaş Orman Ürünleri Gıda Tekstil ve Plastik San.İnş.Hayvc.Süpermarket İç ve Dış Tic.A.Ş. 2. Aksu

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ. Mehmet KARAKUŞ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ. Mehmet KARAKUŞ TEŞVİK BELGELERİ Mehmet KARAKUŞ 12.5.217 Kaynak: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 217 Ocak-Mart Dönemi Yoğun Yatırım Teşvik Belgesi Alan İller Sıra İli / İlçesi* Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) 1 Ankara 111

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İLK GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AFYONKARAHİSAR FATİH KARAKOYUN

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE SIRA SCL UNVAN ADRESİ İLİ TELEFON 1 İLÇESİ TELEFON 2 3 TAHILLARIN VE BAKLAGİLLERİN TOP.TİC. FAX NO GSM 1 2283 NİŞSAN TARIM ÜRN.SAN.T.A.S. MISIR ENTEGRE TESİSLERİ DAĞDİBİ MEVKİİ

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI

HAVATAKSİ İŞLETMELERİ RUHSAT KAPSAMI EM AİR HAVACILIK VE TİC. SANCAK HAVAYOLLARI THK GÖKÇEN HAVACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ TR AT 001 TR AT 002 TR AT 003 GENEL HAVACILIK TR AT 008 SANTAY HAVACILIK TİCARET SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ

Detaylı

Habersiz Olursanız Haber Siz Olursunuz

Habersiz Olursanız Haber Siz Olursunuz T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-141.03 Konu : AB Dışı İhracat Onay Numarası 22.09.2016 / 18831165 DAĞITIM YERLERİNE Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan

Detaylı

ARAŞTIRMA HABERLERİ Sayı: 92 Temmuz - Ağustos 2009 A R A Ş T I R M A S O N U Ç L A R I Marmara Bölgesi nde Zeytin Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi Sonuçlandı Araştırma Uz. Cemil HANTAŞ

Detaylı

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr

ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO:5 34870 KARTAL İSTANBUL 216 3064180 216 3539720 fatih.uslu@antor.com.tr Tescil Ünvanı Şirket Adres Telefo Telefonu Faks Faks e-posta KAYIŞDAĞI CAD.KARAMAN ÇİFTLİK PEUGEOT OTOMOTİV PAZARLAMA YOLU KAR PLAZA E BLOK NO:45 34752 1030 ANONİM ŞİRKETİ İÇERENKÖY İSTANBUL 216 5799400

Detaylı

İŞLEYECEĞİ ATIK TÜRÜ. ADRES: Hacı Sabancı Org. San. Böl. Atatürk Bulv. No:45 Yakapınar ADANA Tlf: 0 322 3943678 Faks: 0 322 3943679

İŞLEYECEĞİ ATIK TÜRÜ. ADRES: Hacı Sabancı Org. San. Böl. Atatürk Bulv. No:45 Yakapınar ADANA Tlf: 0 322 3943678 Faks: 0 322 3943679 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI LI ATIK MADENİ YAĞ GERİ KAZANIM FİRMALARI (Güncelleme Tarihi: 04.01.2011) İLİ FİRMA ADI ADRES ADANA CAN KİMYEVİ

Detaylı

ZEYTİNDE ZİRAİ MÜCADELE ve ZEYTİNE ZARAR VEREN BÖCEKLERİN TANITILMASI. 23.05.2013 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr

ZEYTİNDE ZİRAİ MÜCADELE ve ZEYTİNE ZARAR VEREN BÖCEKLERİN TANITILMASI. 23.05.2013 zeytinist mucahit@zeytin.org.tr ZEYTİNDE ZİRAİ MÜCADELE ve ZEYTİNE ZARAR VEREN BÖCEKLERİN TANITILMASI ZEYTİN AĞACININ ZARAR GÖREN KISIMLARI VE ZARARI YAPAN BÖCEKLER SÜRGÜNDE : Zeytin güvesi Prays oleae Bern. Zeytin fidan tırtılı Margaronia

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİNLERDE

Detaylı

r e f e r a n s L i s t e s i

r e f e r a n s L i s t e s i r e f e r a n s L i s t e s i 116 / 01. 03. 07 / 00 S.N. Firma Adı K.D. Sektör Şehir B.Trh. B.Firması 1 Acay Trıko San.Tic.Ltd.Şti 4 Tekstil Ankara 2006 GCE 2 Ada Yangın Sön.Cih.San.Ve Dış. Tic. Ltd.Şti.

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ARICILIK ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) ORGANİK TARIM SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL

Detaylı

H A YVAN HASTANELERİ LİSTESİ

H A YVAN HASTANELERİ LİSTESİ SIRA NO BULUNDU ĞU İL 1 ANTALYA Lara H A YVAN HASTANELERİ LİSTESİ ADI SAHİBİ ADRESİ Antvet Özel Sağlık, Evcil Hay. Vet.Teks.Tur.Gıda,Tarım,İnş.San. Tic.Lmt.Şti. RUHSAT TARİHİ RUHSAT NO Çağlayan Mah. 2056

Detaylı

AKSESUAR FİYAT LİSTESİ 02 HAZİRAN

AKSESUAR FİYAT LİSTESİ 02 HAZİRAN OHSAS 18001 AKSESUAR FİYAT LİSTESİ 02 HAZİRAN 2003 Kablolarımız sayesinde, dünyanın her bir tarafında enerji iletimini ve haberleşmeyi sağlamaktayız. Bugünden itibaren isim değiştiriyoruz: Türk Pirelli

Detaylı

Ege Bölgesinde Konvansiyonel ve Organik Zeytin Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi

Ege Bölgesinde Konvansiyonel ve Organik Zeytin Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri) Ege Bölgesinde Konvansiyonel ve Organik Zeytin Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi Fatma ÖZTÜRK 1* Mine YALÇIN

Detaylı

Rulo yolluk, döşemelik ve parça halı çeşitleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren Akik ve Sedef kaliteleri, yenilenen göz alıcı desenleriyle

Rulo yolluk, döşemelik ve parça halı çeşitleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren Akik ve Sedef kaliteleri, yenilenen göz alıcı desenleriyle www.kasmirhali.com 2017 KIŞ KOLEKSİYONU Rulo yolluk, döşemelik ve parça halı çeşitleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren Akik ve Sedef kaliteleri, yenilenen göz alıcı desenleriyle evinize yeni bir

Detaylı

KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPTIKLARI FİRMALAR

KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPTIKLARI FİRMALAR KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPTIKLARI FİRMALAR Staj Türü - 2-2 - 2-2 - 2-2 - 2-2 - 2-2 Kurum Kraft Gıda San ve Tic. Ertek Kimya Acıbadem Sağlık Grubu UMEA UNİVERSİTY Kalite Sistem A.Ş. Ege Kimya

Detaylı

YER : Konya Bera Otel ADRES : Küçük İhsaniye Mah. Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Selçuklu Konya

YER : Konya Bera Otel ADRES : Küçük İhsaniye Mah. Doktor M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Selçuklu Konya TARİH : 05.04.2017 Trabzon Novotel Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Cad.No:17 Yomra Trabzon TARİH : 06.04.2017 PERŞEMBE TARİH : 06.04.2017 PERŞEMBE Mis.19:30 Ramada Plaza İzmit Yahya Kaptan Mah Şehit Ergün

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :52707093/141.03 Konu :AB Dışı İhracat Onay Numarası 20.08.2014 / 2235926 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

Detaylı

RUHSATLI FEROMON VE TUZAK LİSTESİ

RUHSATLI FEROMON VE TUZAK LİSTESİ RUHSATLI FEROMON VE TUZAK LİSTESİ TARİH VE NO: TİCARİ ADI KULLAN.BİTKİ ZARARLI FİRMA ADI FİRMA ADRESİ 22/05/2000-3773 ECO TRAP Zeytin Zeytin sineği VİORYL KİM. VE TAR. Rıhtım Cad. Veli Alemdar Han 719/B

Detaylı

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana

Tel: (0322) Fax: (0322) Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Adana Trio Tur Tel: (0322) 401 0 446 Fax: (0322) 401 0 447 Adres: Kurtuluş mah.atatürk cad.gülbahçesi sitesi B Blok K:1 D:58 Seyhan Adana Merkez Ofis / Kavaklıdere Tel: (0312) 457 47 00 Faks: (0312) 467

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ Mahalli Çevre Kurulu, 03/04/2006 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz İstasyonu, Deşarj İzni, Emisyon İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU başkanlığında ve aşağıda

Detaylı

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ TGS YER HİZMETLERİ HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ (HAVAŞ) ÇELEBİ HAVA SERVİSİ TGS Genel Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat 6 Yeşilköy- Bakırköy/İstanbul Tel: 0212 463 36 36 Faks : 0212 465

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Kalıcı insektisit uygulamaları, pek çok zararlının kontrolünde yapılan ve yapılması gereken bir yöntemdir

Kalıcı insektisit uygulamaları, pek çok zararlının kontrolünde yapılan ve yapılması gereken bir yöntemdir Dr. Oner KOÇAK Kalıcı insektisit uygulamaları, pek çok zararlının kontrolünde yapılan ve yapılması gereken bir yöntemdir DDT Kalıcı Uygulama Sivrisinek SITMA Evsineği Hamamböceği Bit, Pire, Tahtakurusu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR NO FİRMA İL BÖLÜM KONTENJAN 1 A.V.D. Enerji Verimliliği Dan. Eğt. İnş. Elk. Mak. İth. İhr. San. ve

Detaylı

BAHAR YARIYILI ARASINAV TARİHLERİ

BAHAR YARIYILI ARASINAV TARİHLERİ ARICILIK PROGRAMI Çevre Koruma Bilgisayar Lab. Arı Anatomi ve Fizyolojisi Arı Davranışları Uygulamalı Arıcılık I Arıcılık Araç ve Gereçleri Ana Arı Yetiştirme Meslek Etiği Nektar ve Polen Bitkileri Arı

Detaylı

TURKISH FRESH OR CHILLED FISH EXPORTERS

TURKISH FRESH OR CHILLED FISH EXPORTERS ABALIOĞLU SU ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KEMALPAŞA MAH.74/12 SOK.NO:4 BORNOVA/İZMIR PHONE : +90(232)479 21 68 FAX : +90(232)479 01 69 www.abalioglu.com bora.sezen@abalioglu.com ADASU ÜRÜNLERİ LTD. ŞTI. YALI

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı GÜZERGAH VE SAAT PROGRAMI

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı GÜZERGAH VE SAAT PROGRAMI T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı GÜZERGAH VE SAAT PROGRAMI 600 / OTOGAR - HAVALİMANI AKTARMASIZ GİDİŞ Otogar İçi Dumlupınar Blv. Antalya Spor Kavşağı

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

Lisans Sahibi Lisans No Yıl Dönem Adı Bildirim Kodu Bildirim Adı Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ

Lisans Sahibi Lisans No Yıl Dönem Adı Bildirim Kodu Bildirim Adı Alper Balcı - Kumsal Petrol Madeni Yağ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurumumuz kayıtlarında Arı Sitesi 707.Sokak No:39 İvedik Organize Bölgesi Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Petrol ve Depolama nin bildirim

Detaylı

www.idealmakina.com REFERANSLARIMIZ N2 & O2 1. AKKİM KİMYA A.Ş. YALOVA 31 NM3/H 2. MALATYA PAZARI A.Ş. İSTANBUL 12 NM3/H

www.idealmakina.com REFERANSLARIMIZ N2 & O2 1. AKKİM KİMYA A.Ş. YALOVA 31 NM3/H 2. MALATYA PAZARI A.Ş. İSTANBUL 12 NM3/H REFERANSLARIMIZ N2 & O2 1. AKKİM KİMYA A.Ş. YALOVA 31 NM3/H 2. MALATYA PAZARI A.Ş. İSTANBUL 12 NM3/H 3. DENİZSAN A.Ş. İSTANBUL 240 NM3/H 4. KİMTEKS A.Ş. KOCAELİ 22 NM3/H 5. VEYSEL VARDAL DENİZCİLİK A.Ş.

Detaylı

Suyun Zirai Mücadeledeki Önemi

Suyun Zirai Mücadeledeki Önemi Suyun Zirai Mücadeledeki Önemi Zirai mücadelede hazırladığımız karışımların neredeyse %99 unu oluşturan suyun önemi büyüktür. Kullanılan suyun kalitesinin yüksek olması yapılacak ilacın başarısını ve etkinlik

Detaylı

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE SIRA SCL UNVAN ADRESİ İLİ TELEFON 1 İLÇESİ TELEFON 2 4 TAZE SEBZE VE MEYVELERİN TOP.TİC. FAX NO GSM 1 321 HASAN AKMAN PATATES HALİ NO 58 SAKARYA 02642713368 2417152 2 1454

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK

T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI AKDENİZBİRLİK T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİN DOSYASI T.C. DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ Eeast Mediterranean Olive Association ZEYTİNCİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE ÖNERİLER 08

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 1/5/2010-31/5/2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge

Detaylı

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 1 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Detaylı

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ)

HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ EKİM 2016 ( TARİHLİ VE /4031 SAYILI YAZI EKİ) S.NO KURULUŞ ADI HİEBİS EĞİTİMİ ENTİTÜLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ RESMİ YAZI DAĞITIM LİSTESİ 03 05 EKİM 2016 (06.10.2016 TARİHLİ VE 33735898.774.09/4031 SAYILI YAZI EKİ) 1 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Adana

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Aylara

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ İL REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ İL REKORTMENLERİ (*) İsminin Açıklanmasını İstemiyor. SIRA NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Matrah Tahakkuk 1 LİMAN 1810024511 BOTROS LEVANTE TAŞIMTİC LTD ŞTİ 27.385.194,54 5.477.038,91 2 (*) (*) (*) (*) (*) 3 URAY 6180387084

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR ve 2012/1 SAYILI TEBLİĞ 2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2016 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri (Türkiye)

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ZEYTİN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 ZEYTİN HASTALIK ve ZARARLILARI Ö N S Ö Z Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

REHAU PENCERE TALİ BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir

REHAU PENCERE TALİ BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir REHAU PENCERE TALİ BAYİ LİSTESİ Bayi isimleri alfabetik sıraya göre verilmiştir ISTANBUL AVRUPA YAKASI 2E Barboros Bulvarı No:36/B Balmumcu-Beşiktaş / ISTANBUL Tel. 0532 345 04 93 @ proje@balkayacam.com

Detaylı

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Mahalli Çevre Kurulu 07.08.2006 tarihinde saat 14:00 de, gündem maddeleri olan, Baz İstasyonu, Deşarj izni, Emisyon İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B. Sıtkı HANLIOĞLU Başkanlığında ve aşağıda

Detaylı

2016 YILI YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ 13 Ocak 16 15 Ocak 16 28 Ocak 16 31 Ocak 16 4 Şubat 16 7 Şubat 16 4 Şubat 16 7 Şubat 16 10 Şubat 16 13 Şubat 16 11 Şubat 16 14 Şubat 16 25 Şubat 16 28 Şubat 16 9 Mart 16 13 Mart 16 2. Ağrı-VIP Tarım ve

Detaylı

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Y 06/002/2010 EKOTEST ÇEVRE DANIŞMANLIK ÖLÇÜM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Sevda Ata ALAKURT

Detaylı

Kahve Dünyas??ubeleri

Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas??ubeleri Kahve Dünyas? Gayrettepe Metro Büyükdere Cad.?i?li -?stanbul T: 0212 216 88 68-69 Kahve Dünyas? 4. Levent MetroBüyükdere Cad. 4. Levent -?stanbul T: 0212 283 39 74-75 Kahve Dünyas?

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

r e f e r a n s L i s t e s i

r e f e r a n s L i s t e s i r e f e r a n s L i s t e s i 116 / 01. 03. 07 / 00 S.N. Firma Adı K.D. Sektör Şehir B.Trh. B.Firması 1 Acay Trıko San.Tic.Ltd.Şti 4 Tekstil Ankara 2006 GCE 2 Ada Yangın Sön.Cih.San.Ve Dış. Tic. Ltd.Şti.

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMĐ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMĐ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMĐ ĐKĐNCĐ GRUP SÖZLEŞME ĐMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LĐSTESĐ SÜT ÜRETEN TARIMSAL ĐŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AKSARAY MAK NAKLİYE AKARYAKIT MADEN İNŞ.TARIM 2 ANKARA ABDULKADİR KOCAOĞLU

Detaylı