ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 144 SONUÇ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 144 SONUÇ:"

Transkript

1 SONUÇ: ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 144 Zeytin yetiştiriciliğinin meseleleri ciddi ve derin bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Zeytin üretiminin kârlılığı üzerinde kesin tesiri bulunan endüstri ve ticaret kesimindeki reformlarla desteklenmiş, ahenkli bir koruma ve geliştirme programı gereklidir. Zeytin yetiştiriciliğinin içinde bulunduğu durumda bırakmak, onu gittikçe terk edilmeye mahkum etmek ve neticede köyden şehre akını arttırmak yahut halen zeytinle geçinen nüfus içinde göçebeliği teşvik etmek demektir. Geliştirme stratejisi programlama ve kullanılacak vasıtaların hazırlanması için bir başlangıç devresini gerekli kılar. Gelişmekte olan ülkelerde, gerekli insan unsurunun eğitiminin ihmal edilmesi, belki de bu gayeye ulaşmada en çok ihmal edilen bir vasıtadır. Durum, yerinde bir çözümün araştırılmasında elverişli kaynakların daha iyi kullanılmasının ikinci planda tutulmasına izin vermez. Zeytin yetiştiriciliğinde bilinen metotların tatbiki, önemli ve çabuk bir gelişme temin edebilir ve hükümetler veya özel sektör tarafından harcanan yatırımlara daha faydalı karşılık verebilir. Milli ya da Uluslararası düzeyde organizasyon ve uygulama edilmiş bitki koruma sistemleri, meselenin köküne inecek çözüm yolları ile birleşmedikçe, sadece geçici bir çare olabilir. Zeytin bahçelerinin tesisi ve modernleştirilmesi ancak yeterince kararlı bir pazar, yağ ve sofra zeytini için yükselen bir istek, yani üreticiye cesaret verici unsurlar mevcutsa mümkün olabilmektedir. Milletlerarası fiyatların yükselmesi, şayet stokları ve zeytin ürünün kalitesini ayarlamak ve pazarı yavaş ve sabit şekilde beslemek suretiyle pekiştirilirse lüzumlu değiştirme çabalarının teşvik edilmesinde önemli bir unsur olabilir.

2 SONUÇ 145 Hükümetlerin ve özel kesimin gayretleri, zeytin yetiştiriciliğinin topyekün ve ahenkli bir programla modernleştirilmesini hedef almalıdır. Hatırda tutmak gerekir ki, gittikçe yığılan ve şiddetlenen problemlere sebep olan tabii sebepleri ortadan kaldırmaksızın, sektörün eksikliklerinin devamlı hükümet desteği ile üstesinden gelinemez. Dünya zeytinciliği en ihtiyaçlı bölgelere yakın, benzer isteklere sahip bir grup ülkeye yakın olarak kurulmuş, böylece pratik, bağlantılı ve faydalı seviyede bir çalışmaya imkan verecek deneme ve yayım merkezleri vasıtasıyla, milletlerarası kuruluşların teknik ve mali kaynaklarından yararlanma şansına sahip bulunmaktadır. Türkiye nin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanması için en verimli yol, zeytin alanlarının arttırılması, mevcut ağaçların ıslah edilmesi ve hasat ın elle veya vibratörle yapılmasıdır. Özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi nde zeytin dikilmesine uygun binlerce hektar arazi mevcuttur. Son yıllarda zeytin fidanı dikiminde artış kaydedilmiş ise de yeterli bulunmamaktadır.

3 KAYNAKLAR Anonymous., Zeytincilikte uygulanacak teknik esaslar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları, No. 4, 78 s. Bornova/İzmir. Anonymous., Zeytincilik semineri (17-22 Kasım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zeytincilik Arş.Ens. Yayınları, 238 s. İzmir. Anonymous., Zeytin yetiştiriciliği kursu. Tarım ve Köyişleri, Bakanlığı, Zeytincilik Arş.Ens. Yayınları, 266 s. İzmir. Anonymous, Standart zeytin çeşitleri katalogu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 107 s. Ankara. Anonymous., Tarımsal yapı ve üretim. Başbakanlık D.İ.E. Yayınları, Ankara. Anonymous, Zirai mücadele teknik talimatları Tarım ve Köyişleri, Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Cilt 3, 444 s. Ankara. Anonymous, Zirai mücadele teknik talimatları. Tarım ve Köyişleri, Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, Cilt 4, 393 s. Ankara. Anonymous., Fidan üretim ve dağıtım talimatı ( ). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM Yayınları, 360 s., Ankara. Anonymous, Bitki koruma el kitabı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Yayınları, 460 s., İzmir. Anonymous., FAO, Production Yearbook Vol. 51. Roma Italy. Anonymous., Dış ticaret istatistikleri 1995, Başbakanlık D.İ.E. Yayınları, Ankara. Anonymous., Zeytin yetiştiriciliği kursu (24-28 Nisan 1995). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zeytincilik Arş.Ens. Yayınları, No.61, 221 s. Bornova/İzmir. Anonymous, Ruhsatlı zirai mücadele ilaçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müd. Yayınları, 279 s. Ankara. Anonymous., Olivae, No.82, International olive oil council, Madrid. Anonymous., İstatistiklerle Türkiye Başbakanlık D.İ.E. Yayınları, Ankara.

4 KAYNAKLAR (devamı) Anonymous, Tarımsal yapı ve üretim. Başbakanlık D.İ.E. Yayınları, Ankara. Anonymous, Zeytin yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, Eğitim Serisi II., Muğla. Anonymous, Zeytin yetiştiriciliği. Hasad Yayıncılık 157 s. Istanbul. Canözer, Ö.,Özahçı E., Zeytin Çeşitlerinin Belli Hormon Konsantrasyonunda Köklenme Nisbetlerinin Tesbiti (Rapor). ZAE. Yayınları, 47 s. Bornova/İzmir. Çavuşoğlu, A., Çakır, M., FAO Modern Olive Growing (Modern zeytincilik). Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Zeytincilik Arş.Ens.Yayınları (Çeviri), Mesleki Yayınlar No.1, 303 s. Ankara. Çelik, M. ve Sakin, M., Ülkemizde meyve fidanı üretiminin bugünkü durumu. TÜBİTAK-TOAK, Türkiye I. Fidancılık Semp., Ekim 1987, Tokat. Dizdaroğlu, T., Aksu, B., Dönmez, S., Ege ve güney Marmara bölgelerinde yağlık ve sofralık zeytin yetiştiriciliğinin ekonomik analizi. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Yayın No:101, Haziran, Ankara Ferguson, L., Sibbett, G.S., Martin, G.C., Olive production manual University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication CA.3353.,160 pp., Oakland, USA. Kantar, M., Çağdaş marmara zeytinciliği. Marmarabirlik yayınları. 79 s. İstanbul. Mendilcioğlu, K., Türkiye zeytin yetiştiriciliği. Adnan Menderes Üniversitesi Bülteni, Özel Sayı, 5 s. İzmir. Moltay, İ., Sütçü, A.R., Yürektürk, M., ve Çetin, H., Zeytin yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi. TAV yayınları, 74 s. (2. Baskı) Yalova. Özkaya, M. T., The effect of rooting environment and combination of auxin polyamine on the rooting ability of Turkish olive cultivars Gemlik and Domat. Second International Symposium on Olive Growing. Acta Horticulturae, 356/31-34.

5 KAYNAKLAR (devamı) Pala, Y., Nogay, A., Damgacı, E., Altın, M., Zeytin bahçelerinde entegre mücadele teknik talimatı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Yayınları, 84 s. Ankara. Tetik, H. D.,2001. Sofralık zeytin işleme teknikleri. T.C. TKİB, ZAEM. Yayın No. 53, İzmir. Tunalıoğlu, R., Karahocagil, P., Tan, M., Zeytinyağı ve sofralık zeytin durum ve tahmin: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:96, Mart, Ankara. Tunalıoğlu, R., Karahocagil, P., Zeytinyağı, sofralık zeytin ve pirina yağı durum ve tahmin: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No:128, Mart, Ankara. Ünsal, A., Ölmez ağacın peşinde-türkiye de zeytin ve zeytinyağı. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. 294 s. İstanbul. Verün, E. S Ölümsüzlük ağacı zeytin. Kurak Toprakların Bitkisi. TEMA Vakfı Faaliyet Dergisi. 7: İstanbul. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi, resmi internet sitesi. Komili Zeytinyağı, internet sitesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, resmi internet sitesi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, internet sitesi. FAO İstatistik Servisi. İhracat Dünyası, internet sitesi. Ankara Üniversitesi, resmi internet itesi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, resmi internet sitesi. Devlet İstatistik Enstitüsü, resmi internet sitesi. İhracatı Geliştirme Merkezi, resmi internet sitesi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi.

6 ZEYTİN BAHÇELERİNDE KULLANILAN LI İLAÇLAR 1. ZEYTİN GAL HASTALIĞI (Pseudomonas syringae pv. Savastanoi (Smith. Gardan et.al)) SIRA 1 Hektaş Göztaşı Hektaş 2 Takimsan Göztaşı Takimsan 3 Safa Göztaşı Safa 4 Polimet Göztaşı Polimet Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) ,2., ve 4.İlaçlamada 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç, 3. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç. 1.İlaçlamada 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç 2. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç, 1,000 g Bakır Sülfat g Sönmemiş Kireç, veya 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç,

7 SIRA 5 Koruma Göztaşı Koruma Bakır Sülfat %98 + Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) 2. HALKALI LEKE HASTALIĞI (Spilocaea oleagina (Cast) Hughes) ,2., ve 4.İlaçlamada 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç, 3. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat gr. Sönmemiş Kireç. 6 Baycor WP 25 Bayer Bitertanol % g. 7 Cupravit Ob 21 WP 50 Bayer Bakır % g. 8 Mavi Bakır Syngenta Bakır Oksiklorid g. 1.İlaçlamada 9 Hektaş Göztaşı Hektaş 1,500 g Bakır Sülfat + Bakır Sülfat % g Sönmemiş Kireç Sönmemiş Kireç İlaçlamada (Bordo Bulamacı) 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 583 g/l yağ ve 10 Tenn-Cop 5E Hektaş rosin asitlerinin bakır tuzları ml

8 SIRA 11 Kocide 101 Hektaş Bakırhidroksit % g. 12 Champ Formula 2F Hektaş Bakırhidroksit 55 gr/lt ml 13 Hektaş Bakır Hektaş Bakıroksiklorür % g. 14 Kocide 2000 DF Cansa Bakırhidroksit % g. 15 Kupa 50 WP Cansa Bakırhidroksit % g. 16 Takimsan Göztaşı Takimsan Bakır Sülfat %98 +Sönmemiş Kireç (Bordo Bulamacı) İlaçlamada 1,500 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 2. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 17 Nordox % 50 WP Polar Mikronize Kırmızı Bakır g 18 Virifix Polar Bakır Polar COC % gr 19 Bordeaux Caffaro Safa 20 Oxi-Cup 50 WG Safa 21 Safa Bakır 50 WP Safa 22 Safa Göztaşı Safa Metalik Bakır % 20 (Hazır Bordo Bulamacı) Metalik Bakır % 50 (Hazır Bordo Bulam.) Metalik Bakır % 50 (Hazır Bordo Bulam.) Bakır Sülfat %98 (% 25 Metalik Bakıra Eş) ,500 g. 1. İlaçlama 1,000 g. 2. İlaçlama g g ve 3. İlaçlamada 2,000 g. Bakır Sülfat + 1,000 g. Sönmemiş Kireç,

9 SIRA 23 Polimet Göztaşı Polimet Bakır Sülfat % ,500 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 24 Polimet Bakır Polimet Bakır Oksiklorür % g. 25 Polimet Hidroksit Polimet Bakır Hidroksit % g. 26 Polimet Bordo Polimet Metalik Bakır % ,000-1,500 g. 27 Koruma Bakır WP Koruma Bakır Oksiklorür % g. 28 Koruma Göztaşı Koruma Bakır Sülfat % İlaçlamada 1,500 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 2. İlaçlamada 1,000 g. Bakır Sülfat g. Sönmemiş Kireç 29 Agro-Bakır 50 WP Agro-San Bakır Oksiklorür % g. 30 Agro-Bordomix Agro-San Metalik Bakır % ,500 g. ve 1,000 g. 31 Oxichlor 50 wp Agrikem 3. ZEYTİNDE BOR KSANLIĞI % 50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorür g. 32 Boraks, % 36.5 Etibor İnce Granül g. Genç Ağaçlara 33 Boraks, % 11.3 Etibor Toz g. Yaşlı Ağaçlara

10 4. ZEYTİN SİNEĞİ (Bactrocera oleae Gmel.) SIRA 34 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 35 Decis EC 2,5 Bayer Deltamethrin 25 g/l ml 36 Bulldock EC 025 Bayer Beta-Cyfluthrin 25 g/l ml 37 Dipterex SP 80 Bayer Trichlorfon % g. 38 Supracide Syngenta Methidathion ml 39 Karete Zeon Syngenta Lambda-Cyholothin ml 40 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 41 Pappion 40 SC Cansa Monocrotophos 400 g/l ml 42 Cansa Alfamethrin Alphacypermethrin Cansa 100 EC 100 g/l ml 43 Sumosa 5 EC Cansa Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 44 Alpha İmpor 100 EC Polar Alphacypermethrin 100 g/l ml 45 Azokron 40 SC Polar Monocrotophos 400 g/l ml

11 SIRA 46 Bumerang 40 EC Polar Methidathion 426 g/l ml 47 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 48 Alpac 100 EC Safa Alphacypermethrin 100 g/l ml 49 Demond EC 2,5 Safa Deltamethrin 25 g/l ml 50 Safegor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 51 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 52 Monofos Safa Monocrotophos 400 g/l ml 53 Supramet 40 EC Safa Methidathion 426 g/l ml 54 Kung-Fu 5 EC Koruma Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 55 Depar 2.5 EC Agro-San Deltamethrin 25 g/l ml 56 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 57 Monacron 40 SC Agro-San Monocrotophos 400 gr/l ml 58 Ready 42 EC Agro-San Methidathion 426 g/l ml 59 Agro-Cypethrin Süper EC Agro-San Alphacypermethrin 100 g/l ml

12 SIRA 60 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml 61 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml 62 Novadrin Agrikem Monocrotophos 400 gr/l ml Kaplama İlaçlama (Zeytin Sineği) 63 Suprathion 40 EC Hektaş Methidathion 426 g/l ml 64 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 65 Poligor 40EC Hektaş Dimethoate 400 gr/l ml 66 Hukrun 40 SK Hektaş Monocrotophos 400 g/l ml 67 Deltharin 2.5 EC Hektaş Deltamethrin 25 gr/l ml 68 Deşarj 2.5 EC Takimsan Deltamethrin 25 gr/l ml 69 Hekron 40 SC Takimsan Monocrotophos 400 gr/l ml 70 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 71 Hemecron 20 EM Takimsan Phosphamidon 500 g/l ml

13 SIRA 72 Megacide 40 EC Takimsan Methidathion 426 gr/l ml 73 Kortac 100 EC Koruma Alphacypermethrin 100 gr/l ml 74 Korthroid EC 50 Koruma Cyfluthrin 50 g/l ml 75 Parole 12 EC Koruma Deltamethrin 120 g/l ml 76 Dentis 25 EC Koruma Deltamethrin 25 g/l ml 77 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 78 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 79 Korfos 40 SC Koruma Monocrotophos 400 g/l ml 80 Suprakor 40 EC Koruma Methidathion 426 g/l ml 81 Korfamidon 50 SC Koruma Phosphamidon 500 g/l ml 82 Trikofon 80 SP Koruma Trichlorphon % g. Zehirli Yem Kısmi İlaçlamada (Zeytin Sineği) 83 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l + Protein Hidrolizat % 85EC ml + 4 l

14 SIRA 84 Deşarj 5 ULV Takimsan 85 Korumagor 40 EC Koruma 86 Korfen 50 EM Koruma 87 Dimeton 40 EC Agro-San 88 ULV Bait Spray İlaçlamada (Zeytin Sineği) Süper Hektamethrin 10 ULV Süper Takimetrin 10 ULV Hektaş Takimsan 91 Alpac 10 ULV Safa 92 Alpha-Super 10 ULV Koruma 93 Dentis 1,5 ULV Koruma Deltamethrin 5 gr/l+ Protein Hidrolizat % 85 EC Dimethoate 400 g/l + Protein Hidrolizat % 85 EC Fenthion 525 g/l + Protein Hidrolizat % 85 EC Dimethoate 400 g/l + Protein Hidrolizat % 85 EC Alphacypermethrin 10 gr/l + Ziray Alphacypermethrin 10 gr/l + Ziray Alphacypermethrin100 g/l + Protein Hidrolizat % 85 Alphacypermethrin ULV 10 gr/l + Prot. Hidrolizat % 85 Deltamethrin 15 gr/l + Protein Hidrolizat % ,000 ml + 1,000 ml ml + 4 l ml + ¼ l ml + 4,000 ml ml+800 ml/ha ml ml/ha ml+800 ml ml+800 ml/ha ml+700 ml/ha

15 SIRA 5. ZEYTİN GÜVESİ (Prays oleae Bern.) 94 Decis EC 2,5 Bayer Deltamethrin 25 g/l ml 95 Bulldock EC 025 Bayer Beta-Cyfluthrin 25 g/l ml 96 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 97 Folimat SL 50 Bayer Omethoate 565 g/l ml 98 Karete Zeon Syngenta Lambda-Cyholothin ml 99 Dimilin 25 WP Cansa Diflubenzuron % g. 100 Pappion 40 SC Cansa Monocrotophos 400 g/l ml 101 Sumosa 5 EC Cansa Lambda-Cyholothin 50g/l ml 102 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml

16 SIRA 103 Azokron 40 SC Polar Monocrotophos 400 g/l ml 104 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 105 Gradall 5EC Polar Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 106 Safegor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 107 Demond EC 2,5 Safa Deltamethrin 25 gr/l ml 108 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 109 Monofos Safa Monocrotophos 400 g/l ml 110 Safamylin 25 WP Safa Diflubenzuron % g. 111 Tekvando 5 EC Safa Lambda-Cyholothin 50g/l ml 112 Message DP 2 Toz Safa Methiocarb % kg/da 113 Sathion 3 Dust Safa Fenitrothion % kg/da 114 Polmetban 48 EC Polimet Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 115 Korthroid EC 050 Koruma Cyfluthrin 50 g/l ml 116 Dentis 25 EC Koruma Deltamethrin 25 g/l ml

17 SIRA 117 Korfos 40 SC Koruma Monocrotophos 400 g/l ml 118 Depar 2.5 EC Agro-San Deltamethrin 25 g/l ml 119 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 120 Monacron 40 SC Agro-San Monocrotophos 400 g/l ml 121 Sülfanex %5 Toz Agro-San Endosülfan % ,000 g/da 122 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml 123 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml 124 Dorpan 48 EC Agrikem Chlorpyrifos 480 g/l ml Çiçek Dölüne Karşı (Zeytin Güvesi) 125 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 126 Deltharin 2.5 EC Hektaş Deltamethrin 25 g/l ml 127 Hukrun 40 SK Hektaş Monocrotophos 400 g/l ml

18 SIRA 128 Deşarj 2.5 EC Takimsan Deltamethrin 25 g/l ml 129 Hekron 40 SC Takimsan Monocrotophos 400 g/l ml 130 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 131 Methazin 23 EM Takimsan Azinphos-Methyl 230 g/l ml 132 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 133 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 134 Kormilin 25 WP Koruma Diflubenzuron % g. 135 Kung-Fu 5 EC Koruma Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 136 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 137 Tactic 5 EC Agro-San Lambda-Cyholothin 50g/l ml 138 Sülfanex %5 Toz Agro-San Endosülfan % ,000 g/da 139 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml 140 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 141 Deltharin 2.5 EC Hektaş Deltamethrin 25 g/l ml 142 Hukrun 40 SK Hektaş Monocrotophos 400 g/l ml

19 SIRA 143 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 144 Maestro 5 EC Hektaş Lambda-Cyhalothrin 50 g/l ml Meyve Dölüne Karşı (Zeytin Güvesi) 145 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 146 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 147 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 148 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 149 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 150 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml

20 6. ZEYTİN PAMUKLU BİTİ (Euphyllura olivina Costa.) SIRA 151 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 152 Folimat SL 50 Bayer Omethoate 565 g/l ml 153 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 154 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 155 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 156 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 157 Paraforin 36 EM Takimsan Methyl-Parathion 360 g/l ml 158 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 159 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml

21 SIRA 160 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 161 Trinol 2 Safa Mineral Yağ 700 g/l ,500 ml 162 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 163 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 164 Korthroid EC 050 Koruma Cyfluthrin 50 g/l ml 165 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 166 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 167 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml

22 SIRA 168 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml 7. ZEYTİN KARAKOŞNİLİ (Saissetia oleae Olivier.) 169 Folimat SL 50 Bayer Omethoate 565 g/l ml 170 Decis EC 2,5 Bayer Deltamethrin 25 g/l ml 171 Bulldock EC 025 Bayer Beta-Cyfluthrin 25 g/l ml 172 Supracide Syngenta Methidathion ml 173 Porkan Syngenta Mineral Yağ ,500 ml 174 Karete Zeon Syngenta Lambda-Cyholothin ml 175 Deltharin 2.5 EC Hektaş Deltamethrin 25 g/l ml 176 Suprathion 40 EC Hektaş Methidathion 426 g/l ml 177 Hektolineum Hektaş Mineral Yağ 700 g/l ,500 ml 178 Hektaş Yazlık Yağ Hektaş Mineral Yağ 850 g/l ,500 ml

23 SIRA 179 Sumosa 5 EC Cansa Lambda-Cyholothin 50 g/l ml 180 Deşarj 2.5 EC Takimsan Deltamethrin 25 g/l ml 181 Megacide 40 EC Takimsan Methidathion 426 g/l ml 182 Bumerang 40 EC Polar Methidathion 426 g/l ml 183 Demond EC 2,5 Safa Deltamethrin 25 g/l ml 184 Supramet 40 EC Safa Methidathion 426 g/l ml 185 Safa Yazlık Yağ Safa Mineral Yağ 850 g/l ,250 ml 186 Trinol 2 Safa Mineral Yağ 700 g/l ,500 ml 187 Korthroid EC 050 Koruma Cyfluthrin 50 g/l ml 188 Dentis 25 EC Koruma Deltamethrin 25 g/l ml 189 Parole 12 EC Koruma Deltamethrin 120 g/l ,5 ml 190 Suprakor 40 EC Koruma Methidathion 426 g/l ml 191 Koruma V 92 Koruma Yazlık Yağlar 700 g/l ,200 ml 192 Koruma Yazlık Yağ Koruma Yazlık Yağlar 850 g/l ,200 ml 193 Depar 2.5 EC Agro-San Deltamethrin 25 g/l ml

24 SIRA 194 Ready 42 EC Agro-San Methidathion 426 g/l ml 195 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml 8. ZEYTİN KABUKLUBİTİ (Parlatoria oleae Colv.) SIRA 196 Folimat SL 50 Bayer Omethoate 565 g/l ml 197 Supracide Syngenta Methidathion ml 198 Porkan Syngenta Mineral Yağ ,500 ml 199 Suprathion 40 EC Hektaş Methidathion 426 g/l ml 200 Pyrinex 48 EC Hektaş Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 201 Jokker 4 Cansa Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml

25 SIRA 202 Megacide 40 EC Takimsan Methidathion 426 g/l ml 203 Priban 4 Takimsan Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 204 Bumerang 40 EC Polar Methidathion 426 g/l ml 205 Bumerang 40 EC Polar Methidathion 426 g/l ml 206 Terpan 4 EC Polar Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 207 Supramet 40 EC Safa Methidathion 426 g/l ml 208 Sarban 4 E Safa Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 209 Polmetban 48 EC Polimet Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 210 Koruma V 92 Koruma Yazlık Yağlar 700 g/l ,500 ml 211 Kobran 4 Koruma Chlorpyrifos 480 g/l ml 212 Agrosban 4 Agro-San Chlorpyrifos -Ethyl 480 g/l ml 213 Ready 42 EC Agro-San Methidathion 426 g/l ml 214 Agrothroid EC 050 Agro-San Cyfluthrin 50 g/l ml 215 Sulban Agrikem Chlorpyrifos 480 g/l ml

26 9. ZEYTİN ÇİÇEK SAP SOKANI (Calocoris trivalis Costa.) SIRA 216 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 217 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 218 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 219 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 220 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 221 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 222 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 223 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 224 Sathion 3 Dust Safa Fenitrothion % kg/da 225 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 226 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 227 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 228 Sulfanex %5 Toz Agro-San Endosülfan % ,000 g/da 229 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/lt ml

27 10. ZEYTİN KURDU (Coenorrhinus cribripennis Desb.) SIRA 230 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 231 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 232 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 g/l ml 233 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 234 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 235 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 236 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 237 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 238 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 239 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml 240 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 241 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 242 Demethion 40 EM Agrikem Dimethoate 400 g/l ml

28 11. ZEYTİN KIRLANGIÇ BÖCEĞİ (Agalmatium flavescens Oliv.) SIRA 243 Lebaycid EC 50 Bayer Fenthion 525 g/l ml 244 Prestij 50 EM Hektaş Fenthion 525 g/l ml 245 Poligor 40 EC Hektaş Dimethoate 400 gr/l ml 246 Cansagor 40 EC Cansa Dimethoate 400 g/l ml 247 Heligor Takimsan Dimethoate 400 g/l ml 248 Mitigor 40 EC Polar Dimethoate 400 g/l ml 249 Fentex 50 EM Safa Fenthion 525 g/l ml 250 Sefagor 40 EC Safa Dimethoate 400 g/l ml 251 Message DP 2 Toz Safa Methiocarb % kg/da 252 Sathion 3 Dust Safa Fenitrothion % kg/da 253 Korumagor 40 EC Koruma Dimethoate 400 g/l ml 254 Korfen 50 EM Koruma Fenthion 525 g/l ml

29 SIRA 255 Dimeton 40 EC Agro-San Dimethoate 400 g/l ml 256 Sulfanex %5 Toz Agro-San Endosülfan % ,000 g/da 257 Finest 525 EC Agro-San Fenthion 525 g/l ml 12. ZEYTİN PAMUKLU KOŞNİLİ (Philippia oleae) 258 Hektolineum Hektaş Mineral Yağ 700 gr/l ,500 ml 359 Hektaş Yazlık Yağ Hektaş Mineral Yağ 850 gr/l ,250 ml

30 EK: ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ LİSTESİ İSİMLERİ ADRES TELEFON FAKS Abak Tic. Ve San. Karanfil Sk.No.39/8 Komandit Şti. Kızılay/ANKARA Ekinciler Cd.Hedef Abbot Laboratuvar Plaza Kat.6 Kavacık A.Ş. Beykoz/İst Adeko Tarım İlaç Bağdat Cad.No.147/11 San.ve Tic. A.Ş. Kadıköy/İstanbul Agrikem Ziraat İlaç.End.Ürün.San. Kazım Karabekir Cd.36/ ve Tic. Bornova/İzmir Vali Konağı Cad.Sonu Agro San. Kimya Yapı Kredi Vakıf Ap. San. ve Tic. AŞ. Kat: Nişantaşı/İstanbul Akdeniz Cad.1347 Sk. Agro Sanita Tarım No.8/502 İlaç. Tic. Anbarlı/İzmir Şerefli Sk. No:5/1 AgroBest Tarım Mebusevleri İlaçları Tic. Ltd.Şti. Tandoğan/Ankara Agrochem Tarım Oya Sk.No.2/2 San. Tic. A.Ş. Gayrettepe/İstanbul Agrochem Tarım Oya Sk.No.16/B D.3 Kim. San. Tic. AŞ. Gayrettepe/İstanbul Agroglobal Tar. Ürün. San.ve Tic. Sahra.Cedit.Mah.Halk Sk.22/ Erenköy/İstanbul Bankalar Cd.No.19 Agrokim Tarım Bozkurthan Kat.2 İlaçları A.Ş. Karaköy/İstanbul Ceyhan Karayolu Agromed Tarım 7.Km.No.250 Ürünleri Yüreğir/Adana Alagro Tic. Ltd.Şti Sk.No.6 Eskiizmir/İzmir Altıntar Kimyasal Mad.San.ve Tic. Çağdaş Mah. Dr.B. Onat Cd.Bavullu Apt. Kat.1 No.5 Antalya

31 AMC Swann Tarım ve Tic.San.Aş. Anadolu Tarım A.Ş. Ank. Zir. Müc. Merkez Araş. Ens. Tic. A.Ş Artı Tarım San.ve Tic. A.Ş. Asilege Ltd.Şti Atabay Kimya San.ve Tic. A.Ş. Atofina Aventis Tarım Tic. Aydın Kim. San. Basf Türk Kimya San. Tic. Bayer Türk Kimya San.Ltd.Şti Berko Tarım Tic. A.Ş. Bier Kim. Biokim Gıda ve Tarımmad.Ltd.Şti. Bitar Tar. Tic. San. ve Dr.Burhanettin Onay Cad.1429 Sk.Tuğba Apt: No:4 Antalya Bağdat Cd.Tulbentci Çıkmazı No:541/1 Batur Apt. Bostancı/İstanbul Bağdat Cad. No:250 K.49 Yenimahalle/Ankara Çırağan Cd. Şahrişin Sk.No.2 Beşiktaş/İstanbul Mustafa Kemal Şahrişin Sk. No.2 Beşiktaş/İstanbul Acıbadem Köftüncü Sk. No.1 Kadıköy/İstanbul İhlamur Yıldız Cd. Keşşaf Sk. No.4 Beşiktaş/İstanbul Davutpaşa Cd.No.145 K.4 Topkapı/İstanbul Karagil İş.Mrk. DBlk. Fındıkzade/İstanbul Firuzağa Mh.Defterdar Yokuşu No.3 Tophane/İstanbul Çakmak Mah.Balkan Cad.No: Ümraniye/İstanbul Bağdat Cd.No.147/11 Kadıköy/İst. Rahmanlar Beyazköşk Cd.Şehit Cengiz Aktaş Sk.No.6/B Kartal/İstanbul Mithatpaşa Cd. No.255/ İzmir Meltem Mah.3818 Sk. Anadolu Ap.Kat.1/4 Antalya

32 Boyut Dış Tic. Ltd. Şti. Can Plastik ve Kimyevi Mad. Tic. Cansa Cyanamid Kimyevi Mad. ve İlaç Tic. Çevresan İlaç Paz. Çukurova Tarım Tic. Delta Tarım Kim.İhr.İth.Ltd.Şti Delta Tarım Kim.ve Tic. Ltd. Şti. Delta Agro San. Tic. Deva Agro Kim. Tar. San. Tic. AŞ. Doğal Kimyevi Mad. ve Zirai İlaçları San.A.Ş. Doğa Tic. Doktor Tarsa Tar. Dow Agrosciences A.Ş. Mühürdar Fuat Bey Sk. Fer Han 22/3 Osmanağa Kadıköy/İstanbul Vezirçifliği Mevkii Sayıl Sk.No.44 İzmit Lati Lokum Sk.No:5 Meidiyeköy/İstanbul Eski Büyükdere Cd.Bilek İşmer 5/a 4.Levent/İstanbul Musalla Bağ. Mah. Elmalı Cd.Güzide Sk. No.8 Konya Liman Mh.7 Sk. Konyaaltı Bld. Arkası İfret Apt. Zeminkat Konyaaltı/Antalya Barbaros Mh. Kandiller Sk.No:29 Antalya Organize San.Böl.No.109 Yozgat Yukarı Dudullu Mh. Aksaray Cad.No.22 Ümraniye/İstanbul Altınteri Bul.Ostim İş Mer.E Blk. K.1 No.9 Ostim/Ankara Toplar önü Sk. No:16 Anadoluhisar/İstanbul Fahrettin Altay Cad. 456 Sk. T/A D.33 Antalya Konaklı Sk.No.17/1 Florya/İstanbul Bağdat Cad.239 Konak Ap.K.4 Çiftehavuzlar/İstanbul

33 Dow Türkiye A.Ş. DuPont Products SA Dut Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Zirai Mad. Tic. A.Ş. Elf Atochem Kim. San. ve Tic.A.Ş. Elit Tarım Tic. ve San. Tic. Enerji Tarım Tic.Ltd.Şti. Farmatek Tarım Fertil Tarım İlaç. ve Ürün San. İç ve Dış Tic.. Flogaz Florlu Gazlar San. ve Tic. A.Ş. Gensa Genel Tarım Ürünleri Paz. A.Ş. Gensa Kimya San. ve Tic. A.Ş. Güpaş Gübre Üret. ve Paz. Gür Tarım Tic. Odak Plaza A Blk. Bayar Cd.No.5 K.3 Kozyatağı/İstanbul Şakir Kesebir Cad. Plaza 4 No.36/7 Balmumcu/İstanbul Şakir Kesebir Cad. No:32/8 Beşiktaş/İstanbul 1201/1 Sk.No:17 Yenişehir/İzmir Halit Ziya Bul.1353 Sk.Taner İşhanı 5/503-1 Alsancak/İzmir Varlık Mh.100 Yıl Bul.Yılmaz Ap.40/C Antalya Aspendos Bul.Hayriye Alp.Apt.No.242/8 Antalya Koşuyolu Cd.No.138 Kadıköy/İstanbul 2.Organize San. Vezirköy Cad. Karahisar Sk.Konya Yapı Kredi Plaza C Blk. K.18 Levent/İstanbul Çatalçeşme Bağdat Cd. No:541/1 Batur Apt. Bostancı/İstanbul Köşklü Çeşme 532 Sk.No:17 Gebze/KOCAELİ Şehit Cemalettin Cad. No:37/2 Aydınlıevler/Ankara Bakırcılar San. Sit. Güney Kışla Sk. No:108 Konya Güragro Tarım Kim. San.ve Tic. Manolyalı Sk.No.43 Levent/İstanbul

34 Güral Kimta Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. Gürkim Kimya San. ve Tic. A.Ş. Güvence Kim. Tar. Gübre Turizm İmalat ve İhr. Ltd. Şti. Atatürk Bül. 5.KM. Kütahya Manolyalı Sk.No:43 Levent/İstanbul 1995 Sk.No:223 D.305 Kasımsop İşhanı Serinkuyu/İzmir Kullar Köyü Vezir Hak Kimya Ltd. Çiftliği Mevkii Şti. No:48/5 Antalya Hasel Tarım Üçgen Mah. Tonguç Ürünleri San. Tic. Cad.Yaydemir Apt. No:48/5 Antalya Kemeraltı Cad.No:28 Hektaş Tic.A.Ş. Karaköy/İstanbul Ankara Cad.No:76 Hüsnü Yetkin Pendik/İstanbul Işık Kimya Zir Atatürk Cad. No.36/1 ürün Tic.Ltd.Şti. Hereke/Kocaeli İlmak İlaç ve Mak Sk.No:41/9 San. Tic. Alsancak/İzmir İlteriş İlaç Alemdağ Cd.No.160 SAN.Ltd.Şti. Ümraniye/İstanbul Kıraç San.Böl.Temalt İmpa Tar. Vet. Servis Yolu PK.49 B. İlaçları Kim. Mad. Çekmece San.ve Tic. Esenyurt/İstanbul İzotar İzmir 1358 Sk.No:9/13 Organik Tarım Alsancak/İzmir San.A.Ş. Kalender Zirai ve Bul.Ayhan Kadam İş San. Mad. Paz. Ltd. Mer.B.Blk.No.260/1 Şti Antalya Kapar Organik İvedik Org.San.Böl.22 Tar. San. Tic. Lim. Cad.674 Sk.No:16 Şti. Ostim Ankara Gavremoğlu Mah.Hal Karslıoğlu Tar. Tic. Cd.Uçak Sk.Sözduyar Apt.Altı Kayseri

35 Kemito Kim. End. Mad. İmalat Tic. Kemsel Dış Tic. Kimagro Kim.Mad.ve Tarım İlaçları Ltd.Şti. Kiment Kimya San. Kimyagerler Zir. Müc. İlaçları A.Ş. Koruma Klorur Alkali San.ve Tic. A.Ş. Koruma Tarım AŞ. Koza Kimya San. ve Tic. Köseoğlu Bakliyat Taahut San. ve Tic. A.Ş. Kral Kim.ve Plastık San. Tic. Lances-Link A.Ş. Lena Makro Tarım Tic. Makrosan Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. Maryap Yapı Tic. A.Ş. Özpetek San.Sit.502 Sk.No:21 Ostim/Ankara Bekar Sk.Karanfil Apt.No:2 K.7 D.16 Balmumcu/İstanbul Yemiş Çarşısı 855 Sk.No.37/A Kemeraltı/İstanbul Organize San.Böl.113 Sk.No:2 Afyon Ankara Asfaltı Kaynarca Kemerköprü No:62 Pendik/İstanbul Çınardere Mevkii Derince/İZMİT Çınardere Mevkii Derince/İzmit Tahil Paz. Mah. İsmetpaşa Cad. 462 Sk. No5/9 Antalya Hacılar Organize San. Böl.6 Cad. No:6 Kayseri Davutpaşa Cad. No: Topkapı istanbul Dr.Faruk Ayanoğlu Cad.Funda Apt.9/1 Fenerbahçe/İstanbul Dr.Mediha Erdem Sk.No.69/6 Kocatepe/Ankara Evliya Çelebi Cad. Eğitmenoğlu Apt.86/4 Antalya Oto San. Sit. 2.Cd. 35.Sk. No.45 Şaşmaz/Ankara Fatih Mh.Atasayan Cad.No.49 Dilovası- Gebze/Kocaeli

36 Mass Tarımsal Arş. Ürt. İth.İhr.Ltd.Şti. Matsan İlaç San. Şti. Meh-Met Sağlık Mal. İth. İhr. ve Paz. Midiltipi Zirai İlaç A.Ş. Mobil Madeni Yağlar Ortaklığı Monsanto Europe SA. Mustafa Yılmaz Tar. Ürün. Kom. İşl. İth. İhr. Mühürbiradderler Ziraat Tic. Necip Karakule Tarım İlaçları Bayii Nektar Tarım Ltd. Şti. Neobi Tarım Ürünleri A.Ş. NM Agro Tarım İlaçları A.Ş. Nobel Tar.Turizm San.ve Tic. Syngenta Tarım San. Ve Tic. A.Ş. Organize San. Antalya Eski İzmir Yolu Dostlar Cad.Pk.187 Gebze/Kocaeli Sıraselviler cd.aydan Apt.No:149/151 Taksim/İstanbul San.Cad.No:26 Cevizli/İstanbul Serviburnu Cad.No:19 Beykoz/İstanbul F.Kerim Gökay Cad. No.22 Denizciler İş. Mer. A Blk. Kat:2 Altunizade/İstanbul Belediye Sebze Hali No:82 Erdemli/Kocaeli Reşatbey Mah. 23.Sk. Gani Sebeci Apt. Kat.1 Daire: 2 Adana Cumhuriyet Cad.No.17/A Bursa Kızıltoprak Mh.Ali Çetinkaya Cd.Sargılar Ap.No.143/3 Antalya 370 Sk.No:11/A Bahçelievler/İzmir Dikilitaş Mah. Ayazmaderre Cad. No.33/2 Beşiktaş/İstanbul Cumhuriyet Cd.22 Sk.Raşitbey İşhanı No.37 Antalya Kazım Dirik Mah.34 Sk.No:11 Bornova 35100/İZMİR Nurkan Zirai Tarım End.Ürün. San.ve Tic. Yıldırım Mh.Cebrhan Sk.No:6 Bayr.İstanbul

37 Olkim Oluk Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. Onca Tarım Tic. Orkim Kimya San. ve Tic. Ödül İlaç Kim. Tic. A.Ş. Özkan Dış Tic. Ltd. Şti. Özpa Kim. End. Malz. İth. Tic.ve Pazar. Pasifik Tarım İlaçları İmalat İhracat Polar Tarım İlaç. Paz. ve Tic. A.Ş. Poligon Metal San. ve Tic. Polimet Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. Polisan Kimya San.A.Ş. Pulcu Tarım Ltd. Şti. Ramak Haşere Ürünleri İç ve Dış Tic. Rhone Poulenc Tarım İlaçları Ltd.Şti. Yeşiloba Metalişleri Yem San.Sit.35 Blk.No:46 Adana Altunkum Mah. 466 Sk.No.46/1 Antalya Atatürk Mah. Göl Sk.No:18 Pancar Torbalı/İzmir Barış Mah Sk. No:1 Gebze/Kocaeli Ş. Günaltasy Cad. Tevfikbey Sk. Gülay Apt.No.5/28 Kadıköy/İstanbul Atisan 31.Cad.No:26 Macunköy/Ankara Çanakkale Cad. H.İbrahim DOĞAN İş Merkez 9/1 Pınarbaşı/İZMİR İstanbul Karayolu 28.Km. Saray/Ankara Perpa Ticaret Merkezi Kat.11 No:1649 Okmeydanı/İstanbul Acıbadem Atıbey Sk.Derya 85 Sit.Dai.7 Üsküdar/İstanbul Diliskelesi Dilovası Gebze/Kocaeli Diliskelesi Mevkii Gebze/Kocaeli 8 Gazeteciler Sit. B.2 Blk.Dai.29 A Beşiktaş/İstanbul Kırkpınar Sk.No:22/11 Çankaya/Ankara Büyükdere Cad. Beytem Plazaza Kat.11 Şişli/İstanbul

38 Safa Tarım Tic. Sahil Pazarlama Tarım İlaçları Ltd. Şti. Seha Kimyasal Maddeler Sel-San Metal Tic. Serpas Setar Sebze Tohum Üretim ve Tar. Paz. A.Ş. Sheffer Transtürk Tar. San.ve Tic. A.Ş. Tancan Cevdet Atilla Sönmez Ecza Deposu ve Tic. Ltd. Şti. Sumitomo Corporation Dış Tic. A.Ş. Sürsa Tarım Tic.Ltd.şti. T.Z.D.K. A.Ş. Takimsan Tarım Kimya San. A.Ş. Tancan Telgrafçi Hamdibey Cad.No:12 Konya Tahıl Paz. Mah. İsmetpaşa Cad.462 Sk.No5/9Antalya Akdeeniz San.Sit.5051 Sk.No:19 Antalya Kemeraltı Cad. Balkanhan 69/5 Karaköy/İst. Çağlayan Mh.2030 Sk. Yenigün St.B Blk. No.1 Antalya Ali Çetinkaya Cad. PTT Kavşağı H.Ünsal Apt.No:125 K.2 D.6 Antalya İsmet Gökşen Cad. Alpek 2 Sit.Peçen Apt. No:7 D.4-5 Antalya Atatürk Cd. No.55 Dilkumö Sit.Blok 5 Kat.10 D.46 Sahra-i Erenköy/İstanbul Kale Mah.Salihbey Cad.No:8 Samsun Beybi Giz Plaza Meydan Sok.No:28 Kat:18 Maslak/İstanbul Zübeyde Hanım Cad. Köy Yolu No.248 Eskikilipten/Antalya Tigem Bitişiği Turgutlu Yolu 10 Km.Manisa Kemeraltı Cad.No.28 Karaköy/İstanbul Karaman Çiftlik Yolu Eston Blk.Sahil Çamı Blk.Kat.14 Daire51 İçerenköy/İstanbul

39 Tarem A.Ş. Tarımsan Tarım Tic. A.Ş. Tarkim Havacılık ve Tarım İlaçları Tarpa Tarımsal Ürünleri A.Ş. Tarsan Tar. ve Tic. Taşkın Veteriner ve Zir. İlaç San.ve Tic. Teknik Alet San.ve Tic. A.Ş. Tektar Tic. Ltd. Şti. Tezcan Tar. ve Tıbbi İlaçlar Tic. Toyasis A.Ş. Türpa Ufuk Tarım Ltd. Şti. Uniroyal Chemical Ltd. Toyasis A.Ş. Yenilimited Vet. ve Zir. Müc. İlaç San. ve Tic. Akdeniz San.Sit.Ünsal Mah.5049 Sk. No:22/6 Antalya Sırasöğütler Mah.Beyazit Cad.24 Gebze/Kocaeli Zincirliköşk Sk.3 Sedir Apt.A/7 Erenköy/İstanbul 2803 Sk. No:29 Kat.2 Mersinli/İzmir Gazipaşa Cad.Aral İşhanı No:37/40 Pendik/İstanbul Yenidoğan Mah. Şafak Sk.No.44/A Bayrampaşa/İstanbul Hırdavatçılar Çar. No: Eminönü/İstanbul Muratpaşa Mh.591 Sk. Ünal Apt 45/1 Antalya Toplarönü Sk.No:16 Anadoluhisarı/İstanbul Atisan Cad.No:99 Ostim/Ankara Dr.Mediha Eldem Sk. 69/6 Kocatepe/Ankara Vatan Cad. Mektep Sk. No.5/5 Aksaray/İstanbul 960 Sk.Paşahan No:1/ Konak/İZMİR Murat Mah.Üstün Sk.Özcay San.Sit. No:8/111 Bayrambaşa/İstanbul

SN KURULUŞ ADI TARİH BELGE NO SON GEÇER.TARİHİ ADRES İLİ BİTKİ GRUBU TELEFON FAKS

SN KURULUŞ ADI TARİH BELGE NO SON GEÇER.TARİHİ ADRES İLİ BİTKİ GRUBU TELEFON FAKS 1 3-Efe Tohum Tarımsal Orman Ürünleri ve Teknolojik Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti. 25.06.2010 22/019 25.06.2015 Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi No:17 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Edirne 2222362370

Detaylı

7. Bölüm. Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı. Dünden Bugüne Antalya

7. Bölüm. Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı. Dünden Bugüne Antalya 7. Bölüm Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı 45 46 Y E D İ N C İ B Ö L Ü M VII. SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TARİHİ YAPI (Kurumlar ve Faaliyetleri) 1. ADALET A. ANTALYA ADLİYESİ* İlimizde yakın

Detaylı

Türkiye de Sofralık Zeytinde Kalite Sorunu ve Öneriler

Türkiye de Sofralık Zeytinde Kalite Sorunu ve Öneriler U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 89-99 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Sofralık Zeytinde Kalite Sorunu ve Öneriler Muzaffer Kerem Savran 1*, Nevin

Detaylı

ARAŞTIRMA HABERLERİ Sayı: 92 Temmuz - Ağustos 2009 A R A Ş T I R M A S O N U Ç L A R I Marmara Bölgesi nde Zeytin Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi Sonuçlandı Araştırma Uz. Cemil HANTAŞ

Detaylı

TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI

TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI 1 TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI CEM AKGÜN Haziran 2001 ~~------------------~~ ı 1 içindekiler SAYFA NO. 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. TÜRKiYE'DEKi ZiRAi MÜCADELE UYGULAMA ÇALIŞMALARI 1.1.1. PESTiSiT

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. Milli ekonominin temeli tarımdır.

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. Milli ekonominin temeli tarımdır. TİCARET BORSASI Milli ekonominin temeli tarımdır. Bilindiği üzere Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satımı ve Borsada oluşan fiyatlarının

Detaylı

EN BÜYÜK 500 ÖZEL SANAYİ ŞİRKETİNİN ADRES VE TELEFONLARI

EN BÜYÜK 500 ÖZEL SANAYİ ŞİRKETİNİN ADRES VE TELEFONLARI FİRMA ADI ADRES TELEFON FAX 1 Abalıoğlu Tekstil San. AŞ. Organize Sanayi Bölgesi Denizli (258) 268 2850 (258) 268 2855 2 Abalıoğlu Yem Soya Ankara Asfaltı Pamukkale Yol Kavşağı Denizli (258) 268 1870 (258)

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PLANI

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PLANI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PLANI 1 PROJE HAKKINDA BİLGİLER Çanakkale Tarım Sektörü Tanıtım Ve Pazarlama Stratejileri Planı projesi Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile

Detaylı

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış

Türkiye Zeytinyağı Ekonomisine Genel Bir Bakış Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2009 (35-51) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 2, 2009 (35-51) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.06.ARG3.2014/404-11093 RF/İhracatçı Firma Listeleri Hk Ankara, 28/05/2014 SİRKÜLER(H-2014) Sayın Üyemiz; Ege İhracatçı

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/229-6875 Rusya Federasyonu İhracatçı Listeleri Hk. Ankara, 07/04/2014 SİRKÜLER (H/2014) Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ

TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ BİLDİRİLER VE POSTERLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 9-11 Kasım 2005 ADANA TÜRKİYE II. TOHUMCULUK KONGRESİ BİLDİRİLER ve POSTERLER 9 11 KASIM 2005 ADANA Çukurova

Detaylı

01/10/2005-31/10/2005 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

01/10/2005-31/10/2005 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI 1/1/ - 1/1/ TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI : 11/11/ Sayfa : 1 1 TARIM 1 Bitkisel Üretim 1 814 BATMAN - Organize Sanayi Bölgesi 848,17 8 TON/YIL Bulgur Üretimi

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI II. BÖLÜM 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/28)... 3 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne

Detaylı

PUSULA YAYINCILIK 2011

PUSULA YAYINCILIK 2011 PRESTİJ REKLAMLAR HELVACI OĞLU KAHVE OLCA BEYPİLİÇ HELVACI OĞLU KAHVE ÇAYKUR SEKTÖRLERE GÖRE REKLAM İNDEKSİ OTEL EKİPMANLARI...5 GALERİ KRİSTAL...7 ANFAŞ HOTEL EQUIPMENT...9 TOPLU YEMEK ÜRETİCİLERİ...17

Detaylı

ZEYTİN ZARARLILARI GAP TEYAP

ZEYTİN ZARARLILARI GAP TEYAP ZEYTİN ZARARLILARI GAP TEYAP Zeytin, ülkemiz ekonomisi ve halkımızın beslenmesi için önemli bir kültür bitkisidir. Zeytinyağı, sofralık (siyah, yeşil ve pembe olum) ve sabun olarak tüketilmektedir. Zeytin

Detaylı

01/07/2005-31/07/2005 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

01/07/2005-31/07/2005 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI 1/7/2-1/7/2 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI : 11/8/2 Sayfa : 1 1 TARIM 1 Bitkisel Üretim 1 828 ANTALYA - Serik,2, 4268 M2 Serada Bitkisel Üretimi 7/7/2 İDİL - İDİL

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

PRESTİJ REKLAMLAR SEKTÖRLERE GÖRE REKLAM İNDEKSİ

PRESTİJ REKLAMLAR SEKTÖRLERE GÖRE REKLAM İNDEKSİ PRESTİJ REKLAMLAR Göral Otomotiv Türk Barter Ayraç Arka Kapak İçi Prestij Catering Web SEKTÖRLERE GÖRE REKLAM İNDEKSİ TOPLU YEMEK ÜRETİCİLERİ... 7 Bilim Laboratuvar...11 Kingtom...15 Tam Sofra Yemek...19

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ.. 2 2. DÜNYA ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ, İHRACATI, İTHALATI VE TÜKETİMİ...

Detaylı

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü

Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü YIL: 3 SAYI: 7 TEMMUZ - ARALIK 2012 Met Helvası Türkiye nin ilk Araştırma Enstitüsü Ekmek İsrafı Eskişehir 2013 Yazım Kuralları Eskişehir Ticaret Borsası Dergisi üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve Dünyadaki

Detaylı

MİLAS TA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILABİLECEK ALANLARIN BELİRLENMESİ. 25 Kasım 2014

MİLAS TA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILABİLECEK ALANLARIN BELİRLENMESİ. 25 Kasım 2014 Bu proje Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir Kalkınma Ajanslarının genel koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. MİLAS TA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Detaylı

YURT IÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI

YURT IÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI 2002 YURT IÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI Hazirlayan Tülay BAHÇETEPE Mustafa ÇAÖLA YAN istanbul TiCARET ODASI ULUSLARARASI ilişkiler, FUARLAR VE TURiZM ŞUBESi Reşadiye Cad. 34378 Eminönü/İSTANBUL

Detaylı

01/05/2004-31/05/2004 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

01/05/2004-31/05/2004 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI 1//24-1//24 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI : 4/6/24 Sayfa : 1 1 1 TARIM Bitkisel Üretim 1 79 4//24 ANTALYA - Serik FİDEMAY FİDE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SARIYER GIDA TARIM VE. Sarıyer Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

ÇALIŞMA RAPORU HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SARIYER GIDA TARIM VE. Sarıyer Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü SARIYER GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Sarıyer Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ÇALIŞMA RAPORU Sarıyer İlçesi Hükümet Konağı Ferahevler Mahallesi Deniz Sokak No:3 [Tel: (212) 299

Detaylı

21.08.2015 14:34. Mudanya Yolu 15. Km Geçit Mah. Osmangazi / BURSA. Acarkent 1. Kısım 5. Cadde T-9 Villa Beykoz/İSTANBUL

21.08.2015 14:34. Mudanya Yolu 15. Km Geçit Mah. Osmangazi / BURSA. Acarkent 1. Kısım 5. Cadde T-9 Villa Beykoz/İSTANBUL 1 Abelia Çiçekçilik Seracılık Peyzaj Ltd. 22.02.2013 42 22.02.2018 Mudanya Yolu 15. Km Geçit Mah. Osmangazi / BURSA BURSA 2242449607 2242449608 2 AC-ART İnşaat Yapı Tic. Paz. 09.10.2014 34/007 09.10.2019

Detaylı

TÜRKİYE I.ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 02/03 EKİM 2003 Tariş Zeytinyağı Üretim Tesisleri Çiğli - İzmir

TÜRKİYE I.ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ. 02/03 EKİM 2003 Tariş Zeytinyağı Üretim Tesisleri Çiğli - İzmir TÜRKİYE I.ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 02/03 EKİM 2003 Tariş Zeytinyağı Üretim Tesisleri Çiğli - İzmir Aralık - 2003 EDİTÖRLER Dr. RENAN TUNALIOĞLU PERVİN KARAHOCAGİL SEMPOZYUM

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU'NA BİTKİ SAĞLIĞI AÇISINDAN YÜKSEK RİSK TAŞIYAN ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDECEK TÜRK FİRMALAR LİSTESİ (29/06/2015)

RUSYA FEDERASYONU'NA BİTKİ SAĞLIĞI AÇISINDAN YÜKSEK RİSK TAŞIYAN ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDECEK TÜRK FİRMALAR LİSTESİ (29/06/2015) RUSYA FEDERASYONU'NA BİTKİ SAĞLIĞI AÇISINDAN YÜKSEK RİSK TAŞIYAN ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDECEK TÜRK FİRMALAR LİSTESİ (29/06/2015) EK-1 LIST OF TURKISH FIRMS WHICH WILL EXPORT HIGH-RISK PRODUCTS IN TERMS OF PLANT

Detaylı

01/09/2006-30/09/2006 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

01/09/2006-30/09/2006 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI /9/6 - /9/6 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI : 6//6 Sayfa : TARIM Bitkisel Üretim 8989 ANTALYA 67, Bitkisel Üretim Konusunda Kiraya 7/9/6 HALK A.Ş. 67, Verilecek

Detaylı

Işık Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları stajların,firmalar bazında bölümlere ve yıllara göre dağılımı.

Işık Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları stajların,firmalar bazında bölümlere ve yıllara göre dağılımı. KurumunAdi Adres Telefon Web 2999 İletişim Teknoloji ve 1 Telekomünikasyon AŞ Ebulula Cad. 4. gazeteciler sitesi, A14/4, Levent, İstanbul (212) 325 6060 www.2999.com IT 1 1 2 AE Yazılım ve Elektronik L.Ş.

Detaylı