İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır."

Transkript

1 EK-1 YAMAN AKDENİZ & KEREM ALTIPARMAK TARAFINDAN TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır.

2 II- AÇIKLAMALAR A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti: 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğretim üyesi olan müvekkilim Prof. Dr. Yaman Akdeniz uzun yıllardır İnternet ve insan hakları alanında çalışan bir akademisyendir. Akdeniz aynı zamanda Cyber-Rights.Org adlı kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütünün kurucusu ve 1997 den beri başkanıdır. Çok sayıda uluslararası makalenin yanında Akdeniz in İnternette Çocuk Pornografisi ve Hukuk; Ulusal ve Uluslararası Etkiler adlı kitabı Haziran 2008 de Ashgate tarafından yayımlanmıştır. Yazarın ayrıca Kerem Altıparmak ile birlikte hazırladığı İnternete Girilmesi Yasaktır: Türkiye de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme isimli kitabı İmaj Yayınevi tarafından 2008 de, İnternette Irkçılık adlı kitabı 2010 yılı içinde Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı için hazırladığı İnternet te İfade Özgürlüğü raporu da 2011 içinde yayımlanmıştır. Müvekkilim, 2014 içinde Kerem Altıparmak ile birlikte Twitter ın (B.No:2014/3986, 03/04/2014) ve YouTube un (B.No: 2014/4705, 29/05/2014) Türkiye den erişime engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi ne yapmış oldukları bireysel başvurularla kamuoyunun gündemine gelmişlerdir. Bunun yanında müvekkilin, TİB aleyhine açtığı bir bilgi edinme davası ile bir erişim engelleme davası Danıştay önünde devam etmektedir (13. Daire 2012/794 E). Yine TİB in yılları arasında uyguladığı Youtube erişim engelleme kararını ise müvekkil AİHM e taşımıştır (Y. Akdeniz / K. Altıparmak/Türkiye, B.No: 14027/11). Bu dava da halen devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öğretim üyesi olan müvekkilim Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak uzun yıllardır İnternet ve insan hakları alanında çalışan bir akademisyendir. Altıparmak aynı zamanda Fakülte'nin İnsan Hakları Merkezi Müdürüdür ve yıllardır insan hakları sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapan bir insan hakları savunucusudur. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makalenin yanında Altıparmak'ın İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır - Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme (2008-Yaman Akdeniz ile birlikte), 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı Hayal Kırıklığı mı? (2009), İşkencenin Önlenmesine İlişkin Hukuk El Kitabı (2009-Hülya Üçpınar ve Bahattin Özdemir ile birlikte), İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl Seçmeli Protokol ve Türkiye de Ziyaret Pratiklerinin Değerlendirilmesi (2008-Hülya Üçpınar ile birlikte) adlı kitapları bulunmaktadır. Müvekkilim, 2014 içinde Yaman Akdeniz ile birlikte Twitter ın (B.No:2014/3986, 03/04/2014) ve YouTube un (B.No: 2014/4705, 29/05/2014) Türkiye den erişime engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi ne yapmış oldukları bireysel başvurularla kamuoyunun gündemine gelmişlerdir. Yine TİB in yılları arasında uyguladığı Youtube erişim engelleme kararını ise müvekkil AİHM e taşımıştır (Y. Akdeniz / K. Altıparmak/Türkiye, B.No: 14027/11). Bu dava da halen devam etmektedir. 2. Şubat 2014 içinde 6518 Sayılı Torba Kanun ile 5651 Sayılı Kanun da yapılan değişiklikle birlikte yer sağlayıcılar, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar erişim sağlayıcıları ise yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla yükümlü kılınmışlardır. Yasaya göre her iki grup da bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini, diğer deyişle veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bununla birlikte, Kanun koyucu bilginin içeriğine dair sadece süre aralıklarını belirtmekle yetinmiş ve saklanacak trafik verilerinin türü, ne amaçla kullanılacağı, kim tarafından görülebileceği, kötüye kullanma halinde kimlerin sorumlu olacağı, sürelerin tespiti ile diğer tüm hususları yönetmeliğe bırakmış

3 görünmektedir Eylül 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun un 126 ıncı maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 3üncü maddesinin dördüncü fıkrası (4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir şeklinde değiştirilmiştir. Eski halinde trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve/veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi hâlinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve/veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir denilmişti. 4. Şubat 2014te 6518 sayılı Kanunla getirilen değişiklik kişisel veriler açısından ciddi endişeler yaratmış olmakla birlikte, en azından bazı sınırlar gözetmişti. Fakat, 6552 sayılı Yasa ile yapılan değişikliklerle kişisel verilerin korunması tamamen idarenin keyfiyetine bırakılmakta, bu kadar hassas bir konuda idarenin denetimi tamamen imkansız kılınmaktadır. Şöyle ki: a. Yer ve erişim sağlayıcıların, trafik bilgilerini ne kadar süreyle tutacağı bellidir. Yeni kuralla TİB için ise böyle bir süre öngörülmemiştir ve idare tarafından bu bilgiler ve veriler süresiz olarak tutulabilir. b sayılı Yasada sadece suç soruşturması ve/veya kovuşturmasına bağlı olarak, yani sadece ceza hukuku kapsamında ve sadece mahkemelerle bu bilgilerin paylaşılması mümkünken, şimdi ceza davasıyla sınırlı olmamak üzere ve her tür idari veya yargısal merciiyle trafik bilgisi paylaşılması mümkün hale gelmiştir. Örneğin, bir disiplin soruşturması nedeniyle Üniversite yönetimi, öğrencinin trafik bilgilerine ulaşabilecektir. c. Ayrıca, mahkemenin kişisel verilerin ilgili merciilere ulaştırma yönünde kararının ilgilisine tebliği zorunlu değildir. Buna göre bir mahkeme kararına dayanarak, ilgilisine tebliğ edilmeksizin, bilgilerin çeşitli birimlerle paylaşılması mümkündür. Bu bilginin paylaşıldığından haberdar olmayan kişilerin, bu karara itirazı da mümkün olmayacaktır. d. İlgili mercii n ne olduğu da belirsizdir. Bu belirsizlik, kişisel verilerin bazı durumlarda kamu idaresi ve kamu kurumu dışındaki birimlere de verilmesinin önünü açmaktadır. e. Yasa erişim ve yer sağlayıcı için öngördüğünün benzeri bir özen yükümlülüğünü TİB için öngörmemiştir. Yeni hüküm, trafik bilgilerini kimin, hangi koşullarda tutacağını düzenlemediği gibi bu bilgilerin kötüye kullanılması halinde kimi sorumlu tutulacağını da düzenlememektedir. Şubat 2014 değişiklikleri sonrasında 5651 sayılı Yasanın Ek. 1. Maddesinin 6. Fıkrası Başkanlık personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında cezai soruşturma yapılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanı için ilişkili Bakanın, diğer personel için ise Kurum Başkanının iznine bağlıdır dediği için genel hükümlerden sorumluların ortaya çıkarılması da mümkün değildir. 5. Görüldüğü gibi TİB in kişisel veri toplaması yönündeki yetkilerinin hiçbir sınırı olmadığı gibi bu yetkinin hukuksal bir şekilde kontrolü de mümkün değildir. Bu bilgilerin nasıl toplanıp, nasıl işlendiğini mevcut yasa hükmü karşısından hiçbir yargı merciine inceletme imkanı da yoktur. Her yurttaş için söz konusu olan bu tehlike, insan hakları savunucusu olan, bu alanda dersler verip araştırma yapan ve en önemlisi TİB in hukuka aykırı işlemleri nedeniyle defalarca yargı yoluna başvurmaktan çekinmeyen müvekkil için daha da fazladır. Müvekkil, 6552 sayılı yasa

4 değişikliği sonrası tüm elektronik haberleşmesinin büyük bir olasılıkla izlendiğini düşünmektedir. Haberleşmesi ile ilgili trafik verilerinin hakkında açılmış bir soruşturma veya başlatılmış bir kovuşturma olmamasına rağmen ve bu yönde alınmış hiç bir mahkeme kararı olmadan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından elde edilip nedeni bilinmeyen gerekçelerle tutulması ve kullanılması yüzünden mağdur olmaktadır. Bu mağduriyet, devam eden bir nitelik taşımaktadır ve yasanın yürürlükte kaldığı süre boyunca da devam edecektir. 6. Müvekkilin elektronik iletişimi ile ilgili trafik bilgilerinin Başkanlık tarafından ne kadar süre tutulduğunu, kaydının nasıl yapıldığını, nasıl kullanıldığını, kimlerle paylaştığını ve kimin bu kayıtları kontrol ettiğini bilmesi mümkün değildir. Bilinmesi mümkün olmayan, keyfi işlemlere karşı herhangi bir yargı yoluna başvurmak da mümkün değildir. B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar: Potansiyel Mağdur sayılı Yasanın 46. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Bu kural uyarınca, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru koşullarından biri başvurucunun bir işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle mağdur olmasıdır. Ancak AİHM içtihadında açık olduğu üzere bu mağduriyetin mutlaka doğrudan olması gerekmez. Dolaylı veya potansiyel mağduriyetin bulunması halinde de başvuru koşulu karşılanmış olacaktır. 8. Şüphesiz ne Anayasa ne de AİHS, actio popularis nitelikte başvurulara müsaade etmemektedir. Bir müdahaleden etkilenmeyen kişilerin sadece müdahalenin Anayasa ve/veya AİHS e aykırı olduğunu düşünmeleri onlara mağdur sıfatı kazandırmaz. Ancak bir kişi, kendisine yönelik doğrudan alınan bir önlem olmasa bile yasanın doğrudan etkilediği kişilere dahil olduğunu ileri sürüyorsa, potansiyel mağduriyet doktrinine göre bireysel başvuru yapabilecektir (Sejdic ve Finci/Bosna Hersek, [BD] 27996/06, 34836/ , para. 28; Burden/BK, [BD] 13378/05, , para. 34). 9. AİHM in potansiyel mağduriyet doktrinini geliştirdiği en önemli alanlardan biri, özel hayatın kişinin bilgisi dışında takip edildiği, kişisel verilerin kişinin bilgisi dışında toplandığı durumlardır. Başvuru konusu kanun değişikliği ve düzenlemelerden etkilenen müvekkilim işbu bireysel başvuru kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ilgili içtihatı çerçevesinde potansiyel mağdur olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Klass ve diğerleri kararında AİHM bazı özel durumlarda müvekkilimin durumundaki kişilerin mağdur olduklarını iddia edebileceklerini belirtmiş ve karara bağlamıştır. Klass ve Diğerleri davasında, başvurumuza çok benzer bir şekilde, bir Yasa Federal Almanya da yaşayan herkesin mektup, posta ve iletişiminin potansiyel olarak takip edilmesini mümkün kılan bir düzenleme getirmiştir, AİHM, bu nedenle tartışma konusu yasanın tüm posta ve telekomünikasyon kullanıcılarını etkilediğini belirtmektedir Sayılı Kanuna yapılan son değişikliklerle ortaya çıkan tehdide ilişkin AİHM nin şu vurgusu özellikle hatırlatılmalıdır: [...] bu izlenme tehdidinin bizzat kendisinin, posta ve telekomünikasyon hizmetleri yoluyla özgür iletişimi sınırlayan, dolayısıyla tüm kullanıcılar veya potansiyel kullanıcıların 8. Maddeyle korunan haklarına doğrudan bir müdahale niteliğinde olduğu ileri sürülebilir. (Klass ve Diğerleri/Almanya, 5029/71, , para. 37) 10. Klass kararında AİHM potansiyel mağduriyet kavramı ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermiştir: Bu nedenle Mahkeme bazı koşullarda bireyin gizli önlemlerin veya gizli önlemlere imkan veren mevzuatın gerçekten kendisine uygulanmış olduğunu iddia etmeksizin,

5 sadece varlığının neden olduğu bir ihlalin mağduru olma iddiasını kabul etmektedir. Bu koşullar her davada, ihlal edildiği iddia edilen hak veya haklara, itiraz konusu önlemlerin gizlilik niteliğine ve başvurucu ile bu önlemler arasındaki bağlantıya göre tespit edilir. (para. 34) Mahkeme, bir Devletin denetime aldığı kişinin bilgisi dışında ve itirazı mümkün olamayacak bir biçimde gizli izleme yapması halinde, 8. maddenin büyük ölçüde hükümsüz kalabileceğine işaret etmektedir. Bu durumdaki bir kimsenin 8. maddeye aykırı bir muameleye maruz kalması, hatta bu maddede verilen haktan farkında olmadan hem ulusal düzeyde ve hem de Sözleşme kurumları önünde her hangi bir hukuki yolu kullanmaktan yoksun bırakılması mümkündür.[...] Mahkeme, Sözleşme de güvence altına alınan bir hakkın kullanılmasının, ilgili kişinin bu hakkın ihlali hakkında bilgilendirilmemesi nedeniyle ortadan kaldırılmasını kabul edilemez bulmaktadır. Gizli izlemeden potansiyel olarak etkilenen kişilerin Komisyon a başvurma hakkı, 25. maddeden çıkarsanabilir; aksi halde 8. madde hükümsüz kalma tehlikesiyle karşılaşır. (para. 36) Ayrıca, yasanın sadece kendi başına varlığı, yasanın uygulanabileceği bütün kişileri izlenme tehdidi altına sokmaktadır. Bu tehdit, posta ve telekomünikasyon hizmetlerini kullananların haberleşme özgürlüklerini doğallıkla etkiler; bu suretle başvurucuların özel ve aile yaşamı ve haberleşme haklarını kullanmalarına kamu makamlarının müdahalesi ni oluşturur (para. 41). 11. Her ne kadar 5651 Sayılı Kanun ve ilgili maddelerinin uygulayıcısı olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı nın müvekkilimin özel hayatını ve haberleşmesinin gizliliğini ihlal edip etmediği konusunda kanıt sunamamasına rağmen mağdur sıfatı alıp alamayacağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. Bu kapsamda Mahkeme ye göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin hükümleri ile bağdaşmadığı iddia edilen bir kanunun uygulanması ihtimali ile karşı karşıya bulunan kişi de mağdur kabul edilmektedir. 12. TİB in işlemlerine karşı yargı yoluna başvurmaktan çekinmeyen, insan hakları alanında tanınan bir akademisyen olan müvekkilin, hiçbir güvence sağlamaksızın TİB e İnternet trafiğini sınırsız izleme imkanı veren yasa hükmü nedeniyle potansiyel bir mağdur sıfatını kazandığına şüphe yoktur. 13. AİHM, benzer bir yaklaşımı daha yakın tarihli kararlarıyla da teyit etmiştir. (Weber ve Savaria/Almanya, Kabul Edilebilirlik Kararı, 54934/00, , para ; Iordachi ve Diğerleri/Moldova, no /02, ; Liberty ve Diğerleri/BK, no /00, , para ; Iordachi ve Diğerleri/Moldova, 25198/02, , para ). Doğrudan Yasama İşlemine Karşı Bireysel Başvuru Yasağı Açısından 14. Anayasa nın 148. maddesinin 3. fıkrasına göre Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Görüldüğü gibi Anayasa hükmü hakkı ihlal eden kamu gücü açısından bir fark gözetmemiştir. Ancak 6216 sayılı Yasa nın 45. maddesinin 3. fıkrası Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılama[z] hükmüne haizdir. 15. Anayasa Mahkemesi bu kuralı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, kamusal bir düzenlemenin soyut biçimde Anayasa ya aykırılığının ileri sürülmesini sağlayan bir yol olarak düzenlenmemiştir şeklinde yorumlamıştır. (B.No: 2012/837, 5/3/2013, 16). 16. Söz konusu hükmün işbu başvurunun konusu bakımından yetkisizlik nedeniyle ret kararına yol açması mümkün değildir. Gerekçeleri aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

6 a. Bir yasanın temel hak ve özgürlüğü doğrudan ihlal etmesi halinde bireysel başvuru yapılamayacağına dair bir sınırlandırma Anayasa nın 148. maddesinde mevcut değildir. Yukarıda açıklandığı gibi AİHM içtihadı da bunun mümkün olduğunu göstermektedir. Anayasanın 148. maddesinin 3. fıkrasının ana amacının AİHSe aykırı eylem ve işlemlerin önlenmesi olduğu düşünüldüğünde aksi sonucu doğuracak bir yasanın varlığı Anayasaya aykırı olacaktır. b. Bu koşullar altında ya ilgili Yasa hükmü Anayasa ve AİHS e uygun yorumlanmalı, ya da AİHS e açıkça aykırı olduğu için Anayasanın 90. maddesi uyarınca AİHS esas alınmalı ve başvuru incelenmelidir. c. Hükmün Anayasaya uygun yorumu mümkündür. Müvekkilin başvurusu Yasada ifade edildiği gibi yasama işlemine karşı yapılmış doğrudan bir başvuru değildir. Başvurunun konusu bir Yasa hükmü nedeniyle idarenin yürüttüğü izleme faaliyetleridir. Bu izleme faaliyetlerinin dayanağı Yasa olduğu ve başka bir hukuk yoluyla bunu denetletmek mümkün olmadığı için tek çare bireysel başvuru yolunu kullanmaktır. Yoksa müvekkil, Anayasa Mahkemesinin belirttiği türde kamusal bir düzenlemenin soyut biçimde Anayasa ya aykırılığını ileri sürmemektedir. Başvuru konusu yasa, bu dilekçede özetlendiği gibi başvurucunun güncel ve kişisel haklarını somut bir şekilde ihlal etmektedir. Anayasa Mahkemesi de yine yasama işlemine ilişkin bir başvuruda somut olayda başvurucu, güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilendiğine ilişkin güçlü ve ikna edici gerekçeler ileri sürmeksizin başvuru yaptığı için başvuruyu reddederken, başvurunun güçlü ve ikna edici gerekçeler olması halinde doğrudan yasama işlemine ilişkin yapılmış olmayacağı mesajını vermiştir (B.No. 2013/469, 16/4/2013, para. 18), ki işbu başvuru bu nitelikleri taşımaktadır. d. Bununla birlikte, talep bölümünde ifade edildiği gibi bu ihlali gidermenin tek yolu ilgili yasa hükmünün iptal edilmesidir. Bu hakikat, başvuruyu doğrudan yasaya yönelik bir başvuru haline getirmemektedir. Başvurunun konusu Yasaya dayanarak idarenin müvekkilin özel hayatına ve kişisel verilerine müdahale etmesidir. 17. Bu yönde bir yorum kabul edilmemesi halinde, Anayasa ve AİHS e aykırı olarak yasama organının her türlü hak ihlali meşru hale gelecektir. Bunun ise Anayasa nın ve AİHS in etkililiği (effet utile) ilkesine, yani hakların sadece kağıt üstünde kalmayıp hayata da geçirilmesi gerekliliği düşüncesine aykırı olacağı açıktır. Özel Hayatın Gizliliği Açısından (Anayasa md. 20 ve AİHS md. 8) 18. Kişinin, taraflarından biri olduğu bir iletişime ilişkin trafik bilgileri, kişisel veri olarak kabul edilir. Başvuru konusu yasanın varlığı, müvekkilin özel hayatını ve kişisel verilerinin korunması hakkını ve haberleşme hürriyetini ihlal etmektedir (Bkz. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı, C-293/12 ve C-594/12, ). Anayasanın 20. maddesine göre Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir hükmüne yer verilerek kişisel verilerin korunması hakkı anayasal güvenceye bağlanmış ve bu şekilde kamu makamlarının keyfi müdahalelerine karşı koruma altına alınmıştır (AYM, E.2013/122, K.2014/74, K.T. 03/04/2014). Anayasanın bu maddesi her ne kadar kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceğini öngörmüşse de, başvuru tarihi itibariyle konu yasalaşmış değildir. 19. AİHS açısından konu Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenmektedir. Bir kamu merciinin bir bireyin özel hayatıyla ilgili bilgileri saklaması, 8. Maddenin ihlalini oluşturur. Saklanan bilgilerin daha sonra kullanılıp kullanılmamasının buna bir etkisi bulunmaz

7 (Leander/İsveç, 9248/81, ; Kopp/İsviçre, 23224/94, ; Amann/İsviçre, 27798/95, ). Kişisel veri içeren trafik verileri Mahkeme nin de belirttiği gibi 8inci Madde kapsamında özel hayat ve haberleşme kavramları çerçevesinde değerlendirilecektir (Weber ve Saravia/Almanya 54934/00, ). AİHM e göre ceza adaleti sisteminde modern bilimsel tekniklerin her ne pahasına olursa olsun ve bu tekniklere yaygın biçimde başvurulmasının muhtemel faydaları ile önemli özel hayat menfaatleri arasında dikkatli bir denge tesis edilmeden kullanılması durumunda Sözleşmesinin 8. Maddesinde düzenlenen koruma kabul edilemez derecede zayıflayacaktır. (S. ve Marper/Birleşik Krallık, 30562/04, 30566/04, ). 20. Gerek AİHS, gerekse Anayasa açısından bir temel hakkın sınırlandırılabilmesi ancak bir yasanın mevcut olması ile mümkündür. Ancak AİHM in yerleşik içtihadında belirtildiği gibi bir yasanın bu koşulu yerine getirebilmesi için yasa kalitesini taşıması, bir başka deyişle öngörülebilir ve ulaşılabilir nitelikte olması gerekir. AİHM, yukarıda anılan tüm iletişimin izlenmesine ilişkin kararlarında, yasanın öngörülebilir olup olmadığını tartışmıştır. Weber ve Savaria kararı, gizli izlemeyi mümkün kılan bir yasanın Sözleşme anlamında ne zaman öngörülebilir sayılacağını şu şekilde tarif etmektedir: haberleşmenin dinlenmesi gibi gizli iletişim izleme yöntemleri bağlamında öngörülebilirlik, bir bireyin kendi haberleşmesinin yetkililer tarafından ne zaman izlenme ihtimalinin olduğunu kestirebilmesi ve davranışlarını ona göre ayarlaması demek değildir (Leander/İsveç, 9248/81, ). Ancak, idareye verilen bir yetkinin özellikle gizli olarak kullanıldığı hallerde, keyfiyet riskinin olduğu aşikardır (Rotaru/Romanya [GC] kararı, 28341/95, ). Bu nedenle, özellikle de hizmete sunulan dinleme teknolojileri sürekli olarak geliştiği için, telefon konuşmalarının dinlenmesi konusunda net ve ayrıntılı kuralların olması elzemdir (Kopp/İsviçre, 23224/94, , ve Valenzuela Contreras/İspanya, 27671/95, ). Ulusal kanun hükümleri, idarenin bu tür tedbirlere hangi koşullarda ve hallerde başvurma yetkilerinin olduğu konusunda vatandaşlara bilgi verebilecek nitelikte yeterince açık olmalıdır. 94. Ayrıca, haberleşmenin gizli bir şekilde dinlenmesine yönelik tedbirlerin pratikte nasıl uygulandığı, ilgili bireyler veya genel olarak kamuoyu tarafından denetlenmeye açık olmadığından, idareye veya bir hakime tanınan yasal takdir yetkisinin sınırsız bir yetki şeklinde ifade bulması hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olacaktır. Dolayısıyla, keyfi müdahalelere karşı bireye yeterli koruma sağlayabilmek için, yetkili makamlara tanınan bu türden her takdir yetkisinin kapsamı ve ne şekilde uygulanacağı yeterince açık bir şekilde kanunda belirtilmelidir. 95. Gizli izleme tedbirlerine ilişkin içtihadında AİHM, yetki istismarının önlenmesi için aşağıdaki asgari güvenceleri geliştirmiş ve bunların kanunla belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir: iletişim izleme emri verilmesine yol açabilecek suçların niteliği; telefonlarının dinlenmesine kanunla izin verilen kişilerin oluşturduğu kategorilerin tanımı; telefon dinlemelerin süre sınırına tabi olması; telefon dinleme yoluyla toplanan verilerin incelenmesi, kullanılması ve saklanması ile ilgili izlenmesi gereken usuller; toplanan veriler üçüncü taraflara iletilirken alınması gereken tedbirler; kayıtların hangi durumlarda silinebileceği veya hangi durumlarda mutlaka silinmesi veya yok edilmesi gerektiği (Prado Bugallo/İspanya, no /00, ). 21. Yeni düzenlemeyle birlikte 5651 sayılı yasa AİHM in saydığı koşulları sağlamak anlamında hiç bir yasal dayanak sunmamaktadır. Yasanın ilgili hükümleri şu şekildedir: Sayılı Kanun un Madde 2(1)(j) bendine göre Trafik bilgisi Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır (Değişik: 26/2/ /15 md.). 23. Yer sağlayıcının yükümlülükleri: madde 5(3): (Ek: 6/2/ /88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak

8 üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. 24. Erişim sağlayıcının yükümlülükleri: madde 6(1)(b): b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla ve madde 6(1)(c): Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle yükümlüdürler sayılı Kanun ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 3üncü maddesinin dördüncü fıkrası (4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir şeklinde değiştirilmiştir. 26. AİHM, yetkili otoriteler tarafından kişinin kamusal hayatına ilişkin bilginin sistematik olarak toplandığı ve saklandığı durumları özel hayat kapsamında değerlendirerek, bunun kişinin çok uzak geçmişiyle ilgili bilgiler içermesi halinde dahi geçerli olduğunu ifade etmiştir. AİHM, hangi koşullar altında, hangi amaçla, ne kadar süreyle kamu otoritelerinin özel hayatla ilgili bilgileri saklayacağı ve kullanacağının belirsizliğini, istismarlara karşı hiçbir önlem alınmamasını, kötüye kullanımı engellemeye yönelik etkili denetim mekanizmalarının öngörülmemesini ve verilerin değerlendirilmesine ilişkin hukuki sınırlar çizilmemesini, AİHS nin 8. maddesinin ihlali olarak görmüştür (Rotaru/Romanya [GC] kararı, 28341/95, para. 57 ve 59). Bu nitelikleri taşımayan bir yasanın öngürülebilir olmadığı ve Sözleşmeyi ihlal edeceği de açıktır. (Örn. Bkz Liberty/BK, 58243/00, , para ). Yasaya dayanmayan bir temel hak sınırlandırmasının, meşru sebeplere dayanıp dayanmadığı ve demokratik düzende gerekli olup olmadığı tartışmalarına girmeye de imkan ve gerek yoktur. 27. Yukarıda olaylar bölümünde özetlendiği gibi, AİHM içtihadında geliştirilen ölçütlere aykırı olarak, 6552 sayılı Yasa TİB e sınırsız ve keyfi bir düzenleme alanı vermektedir. TİB in topladığı trafik bilgilerinin ne şekilde kullanılacağına dair hiçbir güvence mevcut değildir. Dahası, TİB AİHM içtihadına aykırı olarak herhangi bir suç soruşturması olmaksızın, herkesin trafik bilgilerini toplayabilecek, bu bilgileri süresiz olarak tutabilecek, bu bilgileri keyfi bir şekilde kullanılabilecektir. Tüm bu işlemlere karşı başvurulacak bir yargı güvencesi de mevcut değildir. Bu bilgileri takip eden bir kamu kurumu rahatlıkla ilgilisi hakkında fişleme yapabilir veya karar verip işlem yapabilir. Örneğin, iş başvurusu yapan bir kişinin hangi siteleri ziyaret edip, sosyal medya aktiviteleri izlenip, kimlerle yazıştığı takip edilip, bu bilgiler servis edildiğinde kişinin bu gelişmelerden haberi olmayacak ama iş başvurusu reddedilecektir. Ayrıca, kişisel verilerin kanun yolu ile korunduğu ülkelerde etnik ve ırksal köken, politik, dini ve felsefi görüş, sendika üyeliği, sağlık ve cinsel yaşama ilişkin hassas verilerin işlenmesi ancak veri sahibinin açık rızası olması gibi istisnai durumlarda mümkün olabilirken TİB e tanınan sınırsız ve keyfi yetkiler çerçevesinde bu gibi hassas veriler de iletişim ile ilgili trafik bilgilerinden elde edilebilecektir. 28. Ulusal hukukun yukarıda sayılan unsurları belirtmede ihmali halinde, Mahkeme değerlendirmesini, bireylerin korunmasına ilişkin yerel içtihada genişletecektir. Ancak her koşulda, ulusal hukukun tek taraflı uyumlu hale getirilmesi ilgili kanuni hükümlerin tüm boşluklarını dolduramamasından ötürü, Mahkeme nin yaklaşımı gayet katı olmaktadır: Weber ve Saravia /Almanya 54934/00, ; Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev/Bulgaristan, 62540/00, ; Liberty ve diğer organizasyonlar/ Birleşik Krallık, 58243/00, Etkili Başvuru Yolu Açısından (Anayasa md. 40, AİHS md. 13)

9 29. Anayasamızın 40. maddesine göre Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Başvuruya neden olan yasa değişikliği Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir demektedir. Yetki doğrudan yasayla verildiği için TİB e bu bilgileri temin etmemesi yönünde bir başvuru yapılamayacağı gibi hangi vesileyle hakim tarafından verilen kararla ilgili merciilere bilginin ulaştırılacağı da belirsizdir. Bu koşullar altında, tamamen hukuka uygun davranan bir kişinin bile trafik bilgileri idare tarafından toplanacak ve kullanılacak ve fakat bu duruma karşı hiçbir yargı yerinden sonuç almak mümkün olmayacaktır. C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının açıklanması: 30. Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere müvekkile ilgili hükmün doğrudan nasıl etki ettiğini göstermek mümkün değildir. Ancak insan hakları alanındaki çalışmaları ve TİB in hukuka aykırı işlemlerine karşı yaptığı hukuksal girişimlerle tanınan bir kişinin başvuru konusu yasal düzenlemenin kapsamında olacağına şüphe yoktur. Bu durum, AİHM in Klass davasında belirttiği bazı koşullarda bireyin gizli önlemlerin veya gizli önlemlere imkan veren mevzuatın gerçekten kendisine uygulanmış olduğunu iddia etmeksizin, sadece varlığının neden olduğu bir ihlalin mağduru olma iddiasını kabul etme ölçütünün tipik bir uygulamasıdır. Dolayısıyla başvurucu yasanın doğrudan etkilediği kişi kategorisindedir. III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar: 31. Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru yolu tamamlayıcı bir yargı yoludur. Bu nedenle öncelikle diğer başvuru yollarının Anayasa Mahkemesi ne başvurmadan önce tüketilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde her başvurunun direk Anayasa Mahkemesinin önüne gelme riski bulunmaktadır. Ancak, AİHM bu kuralın insan haklarını koruma bağlamında yer aldığını göz önünde tutularak, aşırıcı biçimcilikten uzak ve belirli bir esneklikle uygulanması gereğini vurgulamaktadır. Başvuru yollarının mevcudiyeti sadece teorik olarak değil, ama aynı zamanda pratik olarak da yeterince belirgin olmalıdır. 32. Yukarıda, özellikle etkili başvuru yolu başlığı altında açıklandığı üzere, başvuru konusu ihlal doğrudan yasanın varlığından kaynaklanmakta ve yasa idarenin keyfi kişisel veri toplamasına ve kullanmasına ilişkin hiçbir yasal güvence getirmemektedir. İdare, yasanın çıktığı tarihten itibaren verileri toplamaya başlamıştır ve bu faaliyetinin nedeni yasadır. İdari yargıya yapılacak bir başvurunun bu anlamda bir başarı şansı da yoktur. Çünkü müvekkil, önce bunun için idareye başvuracak, idarenin ret kararı üzerine iptal davası açacak, ancak bu davada idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı veremeyecektir. Çünkü İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 6526 sayılı yasayla değişik 27. maddesine göre Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez. Yani, müvekkil çok küçük bir başarı şansı olan idari yargı yoluna başvursa ve sonuçta başarılı olsa bile, bu koşullar altında idarenin tamamen keyfi ve Anayasaya ve AİHS e aykırı veri toplama işlemleri yıllarca devam edecektir. 33. Yukarıdaki açıklamalar ışığında müvekkilin Anayasa Mahkemesi dışında başvurması mümkün bir hukuk yolu bulunmamaktadır. Bu nedenle, diğer hukuk yolları tüketilmeden Mahkemenize başvurulmuştur. B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih: Yukarıda açıklandığı gibi tüketilmesi gereken hukuk yolu yoktur. Müvekkil 6552 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 11 Eylül 2014 tarihinden beri mağdur durumundadır. Bu

10 mağduriyet durumu yasanın yürürlükte olduğu sürece, süregelen bir ihlal niteliği taşımaktadır. IV- DİĞER BİLGİLER B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçesi: 1-TALEBİ YOK : 2-TALEBİ VAR : TEDBİR TALEBİ: YOK V- SONUÇ TALEPLERİ Açıklanan gerekçelerle; a. 11 Eylül 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun un 126 ıncı maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 3üncü maddesinin dördüncü fıkrası (4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir şeklindeki hükmünün müvekkili Anayasanın 20. maddesi ve AİHS in 8. maddesinde korunan haklarını ihlal ettiğine b. Başvurunun önemine binaen Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 68. maddesi uyarınca incelenmesine öncelik verilmesine, c. Esastan yapılacak inceleme sonucunda, ihlalin tespiti yanında, dilekçede açıklandığı gibi ihlalin sonlandırılması ancak ilgili yasa hükmünün iptali ile mümkün olabileceğinden 6552 sayılı Kanunun 126. maddesiyle değişik 5651 sayılı Yasanın 3. maddesinin 4. fıkrasının iptali için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu na sevk edilmesine, d. İşbu başvuru için yapılan yargılama giderleri ile vekalet ücretinin başvurucuya ödenmesine karar verilmesi için gereğini bilgilerinize vekaleten arz ve talep ederim. Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim. Başvurucu : Yaman Akdeniz/Kerem Altıparmak Temsilcisi/Avukatı Tarih : İmza : EKLER 1- Yetki belgesi veya vekâletname 2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge 3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi 4- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Hakkının Kapsamı VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 20. maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak;

Detaylı

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur.

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur. 5651 Sayılı Yasanın Getirdiği Yükümlülükler Çok Önemli Not : Bu dokümanda belirtilenler tamamen kuruluşumuzun ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir.

tarihinden sonra da muayenehanelerle ilgili birçok düzenleme yapılmış bu düzenlemelerle ilgili hukuksal süreçler de devam etmektedir. Danıştay 15. Dairesi nin Karar Gerekçeleri Bilindiği üzere, 03.08.2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile muayenehaneler için milat niteliği taşıyan değişiklikler yapılmıştır. Muayenehanelerde

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/ IX TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) Karar Tarihi: 1/3/2017 R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/2017-30015 Başvuru Numarası : 20 î 4/17143

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 22 Mayıs 2012 Nr.ref: RK 244/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru no: KI 108/11 Başvurucular Myrteza Dyla Yüksek Mahkeme nin PN. Nr. 372/2011 sayı ve 13 Temmuz 2011 tarihli kararlarının Anayasaya

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda ( KVKK ) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ( Başvuru Sahibi

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 364/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 116/12 Başvurucu Lulzim Ramaj Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu nun 1218/2/12 sayı 12 Haziran 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI 1-Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali 2-Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi 3-Avrupa

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 359/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 69/12 Başvurucu İkinci Dünya Savaşı Sivil Malulleri Birliği Kosova Yüksek Mahkemesi nin KRJA nr. 6/2011 sayı ve 8 Mayıs

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA 4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA AMAÇ Yönetici Öğretmen Öğrenci Veli İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda tavsiyelerde

Detaylı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İlke GÜRSEL Adalet Yayınevi 1227 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI III. ÇALIŞMANIN PLANI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/88 Karar Sayısı : 2016/156

Esas Sayısı : 2015/88 Karar Sayısı : 2016/156 Davacı Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği tarafından, Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü nün onaylanmasına ilişkin 30/04/2014 günlü, 2014/DK-TİB/236 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Nisan 2016 Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşmış ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanundaki

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır EK-1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 2..21 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN Başvurucu 1- T.C.

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2011 Nr.ref: RK 162/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 24/09 Başvurucular Shaqir Prevetica Priştine Belediye Mahkemesinin CI. Nr. 46/02 sayı ve 10 Eylül 2002 tarihli kararının; Priştine

Detaylı

Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1

Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1 Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN REDDEDİLEN TARİFEYE DAYANILARAK FAZLA KESİLMİŞ VERGİLERİN İADESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TARAFINDAN YAPILAN BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNDEN

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR IRYNA BONDARCHUK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/615) Karar Tarihi: 28/1/2015 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Alparslan

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU Volkan ERDOĞDU* Öz Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye nin taraf olduğu protokoller kapsamında koruma altına alınan

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Mayıs 2012 Nr. Ref.: RK247/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 95/11 Başvurucu Hajrije Behrami ve reşit olmayan kızı Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 1230/2010 sayı ve 15 Şubat 2011

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır EK-1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 7..21 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN Başvurucu 1- T.C.

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Başvuru kararının tam metni için tıklayınız.

Başvuru kararının tam metni için tıklayınız. Başvuru kararının tam metni için tıklayınız. Esas Sayısı : 2016/38 Karar Tarihi : 5.5.2016 R.G. Tarih Sayı : Tebliğ edildi. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 1. İdare Mahkemesi İTİRAZIN

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK452/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI63/13 Başvurucu Safet Voca Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin başvurucularda tüm evrakın İngilizce çevirisinin talebi

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 342/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 75/12 Başvurucular Faton Sefa Yüksek Mahkeme nin Rev. nr. 106/2010 sayı ve 2 Mayıs 2012 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI Türk Psikologlar Derneği Vekili Av. Mehmet Ferit aka Bu metinde sırasıyla 21.7.2016 tarihinde

Detaylı

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete de Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması

Detaylı