İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır."

Transkript

1 EK-1 YAMAN AKDENİZ & KEREM ALTIPARMAK TARAFINDAN TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır.

2 II- AÇIKLAMALAR A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti: 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğretim üyesi olan müvekkilim Prof. Dr. Yaman Akdeniz uzun yıllardır İnternet ve insan hakları alanında çalışan bir akademisyendir. Akdeniz aynı zamanda Cyber-Rights.Org adlı kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütünün kurucusu ve 1997 den beri başkanıdır. Çok sayıda uluslararası makalenin yanında Akdeniz in İnternette Çocuk Pornografisi ve Hukuk; Ulusal ve Uluslararası Etkiler adlı kitabı Haziran 2008 de Ashgate tarafından yayımlanmıştır. Yazarın ayrıca Kerem Altıparmak ile birlikte hazırladığı İnternete Girilmesi Yasaktır: Türkiye de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme isimli kitabı İmaj Yayınevi tarafından 2008 de, İnternette Irkçılık adlı kitabı 2010 yılı içinde Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı için hazırladığı İnternet te İfade Özgürlüğü raporu da 2011 içinde yayımlanmıştır. Müvekkilim, 2014 içinde Kerem Altıparmak ile birlikte Twitter ın (B.No:2014/3986, 03/04/2014) ve YouTube un (B.No: 2014/4705, 29/05/2014) Türkiye den erişime engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi ne yapmış oldukları bireysel başvurularla kamuoyunun gündemine gelmişlerdir. Bunun yanında müvekkilin, TİB aleyhine açtığı bir bilgi edinme davası ile bir erişim engelleme davası Danıştay önünde devam etmektedir (13. Daire 2012/794 E). Yine TİB in yılları arasında uyguladığı Youtube erişim engelleme kararını ise müvekkil AİHM e taşımıştır (Y. Akdeniz / K. Altıparmak/Türkiye, B.No: 14027/11). Bu dava da halen devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öğretim üyesi olan müvekkilim Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak uzun yıllardır İnternet ve insan hakları alanında çalışan bir akademisyendir. Altıparmak aynı zamanda Fakülte'nin İnsan Hakları Merkezi Müdürüdür ve yıllardır insan hakları sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapan bir insan hakları savunucusudur. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makalenin yanında Altıparmak'ın İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır - Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme (2008-Yaman Akdeniz ile birlikte), 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı Hayal Kırıklığı mı? (2009), İşkencenin Önlenmesine İlişkin Hukuk El Kitabı (2009-Hülya Üçpınar ve Bahattin Özdemir ile birlikte), İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl Seçmeli Protokol ve Türkiye de Ziyaret Pratiklerinin Değerlendirilmesi (2008-Hülya Üçpınar ile birlikte) adlı kitapları bulunmaktadır. Müvekkilim, 2014 içinde Yaman Akdeniz ile birlikte Twitter ın (B.No:2014/3986, 03/04/2014) ve YouTube un (B.No: 2014/4705, 29/05/2014) Türkiye den erişime engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi ne yapmış oldukları bireysel başvurularla kamuoyunun gündemine gelmişlerdir. Yine TİB in yılları arasında uyguladığı Youtube erişim engelleme kararını ise müvekkil AİHM e taşımıştır (Y. Akdeniz / K. Altıparmak/Türkiye, B.No: 14027/11). Bu dava da halen devam etmektedir. 2. Şubat 2014 içinde 6518 Sayılı Torba Kanun ile 5651 Sayılı Kanun da yapılan değişiklikle birlikte yer sağlayıcılar, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar erişim sağlayıcıları ise yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla yükümlü kılınmışlardır. Yasaya göre her iki grup da bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini, diğer deyişle veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bununla birlikte, Kanun koyucu bilginin içeriğine dair sadece süre aralıklarını belirtmekle yetinmiş ve saklanacak trafik verilerinin türü, ne amaçla kullanılacağı, kim tarafından görülebileceği, kötüye kullanma halinde kimlerin sorumlu olacağı, sürelerin tespiti ile diğer tüm hususları yönetmeliğe bırakmış

3 görünmektedir Eylül 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun un 126 ıncı maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 3üncü maddesinin dördüncü fıkrası (4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir şeklinde değiştirilmiştir. Eski halinde trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve/veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi hâlinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve/veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir denilmişti. 4. Şubat 2014te 6518 sayılı Kanunla getirilen değişiklik kişisel veriler açısından ciddi endişeler yaratmış olmakla birlikte, en azından bazı sınırlar gözetmişti. Fakat, 6552 sayılı Yasa ile yapılan değişikliklerle kişisel verilerin korunması tamamen idarenin keyfiyetine bırakılmakta, bu kadar hassas bir konuda idarenin denetimi tamamen imkansız kılınmaktadır. Şöyle ki: a. Yer ve erişim sağlayıcıların, trafik bilgilerini ne kadar süreyle tutacağı bellidir. Yeni kuralla TİB için ise böyle bir süre öngörülmemiştir ve idare tarafından bu bilgiler ve veriler süresiz olarak tutulabilir. b sayılı Yasada sadece suç soruşturması ve/veya kovuşturmasına bağlı olarak, yani sadece ceza hukuku kapsamında ve sadece mahkemelerle bu bilgilerin paylaşılması mümkünken, şimdi ceza davasıyla sınırlı olmamak üzere ve her tür idari veya yargısal merciiyle trafik bilgisi paylaşılması mümkün hale gelmiştir. Örneğin, bir disiplin soruşturması nedeniyle Üniversite yönetimi, öğrencinin trafik bilgilerine ulaşabilecektir. c. Ayrıca, mahkemenin kişisel verilerin ilgili merciilere ulaştırma yönünde kararının ilgilisine tebliği zorunlu değildir. Buna göre bir mahkeme kararına dayanarak, ilgilisine tebliğ edilmeksizin, bilgilerin çeşitli birimlerle paylaşılması mümkündür. Bu bilginin paylaşıldığından haberdar olmayan kişilerin, bu karara itirazı da mümkün olmayacaktır. d. İlgili mercii n ne olduğu da belirsizdir. Bu belirsizlik, kişisel verilerin bazı durumlarda kamu idaresi ve kamu kurumu dışındaki birimlere de verilmesinin önünü açmaktadır. e. Yasa erişim ve yer sağlayıcı için öngördüğünün benzeri bir özen yükümlülüğünü TİB için öngörmemiştir. Yeni hüküm, trafik bilgilerini kimin, hangi koşullarda tutacağını düzenlemediği gibi bu bilgilerin kötüye kullanılması halinde kimi sorumlu tutulacağını da düzenlememektedir. Şubat 2014 değişiklikleri sonrasında 5651 sayılı Yasanın Ek. 1. Maddesinin 6. Fıkrası Başkanlık personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında cezai soruşturma yapılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanı için ilişkili Bakanın, diğer personel için ise Kurum Başkanının iznine bağlıdır dediği için genel hükümlerden sorumluların ortaya çıkarılması da mümkün değildir. 5. Görüldüğü gibi TİB in kişisel veri toplaması yönündeki yetkilerinin hiçbir sınırı olmadığı gibi bu yetkinin hukuksal bir şekilde kontrolü de mümkün değildir. Bu bilgilerin nasıl toplanıp, nasıl işlendiğini mevcut yasa hükmü karşısından hiçbir yargı merciine inceletme imkanı da yoktur. Her yurttaş için söz konusu olan bu tehlike, insan hakları savunucusu olan, bu alanda dersler verip araştırma yapan ve en önemlisi TİB in hukuka aykırı işlemleri nedeniyle defalarca yargı yoluna başvurmaktan çekinmeyen müvekkil için daha da fazladır. Müvekkil, 6552 sayılı yasa

4 değişikliği sonrası tüm elektronik haberleşmesinin büyük bir olasılıkla izlendiğini düşünmektedir. Haberleşmesi ile ilgili trafik verilerinin hakkında açılmış bir soruşturma veya başlatılmış bir kovuşturma olmamasına rağmen ve bu yönde alınmış hiç bir mahkeme kararı olmadan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından elde edilip nedeni bilinmeyen gerekçelerle tutulması ve kullanılması yüzünden mağdur olmaktadır. Bu mağduriyet, devam eden bir nitelik taşımaktadır ve yasanın yürürlükte kaldığı süre boyunca da devam edecektir. 6. Müvekkilin elektronik iletişimi ile ilgili trafik bilgilerinin Başkanlık tarafından ne kadar süre tutulduğunu, kaydının nasıl yapıldığını, nasıl kullanıldığını, kimlerle paylaştığını ve kimin bu kayıtları kontrol ettiğini bilmesi mümkün değildir. Bilinmesi mümkün olmayan, keyfi işlemlere karşı herhangi bir yargı yoluna başvurmak da mümkün değildir. B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar: Potansiyel Mağdur sayılı Yasanın 46. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Bu kural uyarınca, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru koşullarından biri başvurucunun bir işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle mağdur olmasıdır. Ancak AİHM içtihadında açık olduğu üzere bu mağduriyetin mutlaka doğrudan olması gerekmez. Dolaylı veya potansiyel mağduriyetin bulunması halinde de başvuru koşulu karşılanmış olacaktır. 8. Şüphesiz ne Anayasa ne de AİHS, actio popularis nitelikte başvurulara müsaade etmemektedir. Bir müdahaleden etkilenmeyen kişilerin sadece müdahalenin Anayasa ve/veya AİHS e aykırı olduğunu düşünmeleri onlara mağdur sıfatı kazandırmaz. Ancak bir kişi, kendisine yönelik doğrudan alınan bir önlem olmasa bile yasanın doğrudan etkilediği kişilere dahil olduğunu ileri sürüyorsa, potansiyel mağduriyet doktrinine göre bireysel başvuru yapabilecektir (Sejdic ve Finci/Bosna Hersek, [BD] 27996/06, 34836/ , para. 28; Burden/BK, [BD] 13378/05, , para. 34). 9. AİHM in potansiyel mağduriyet doktrinini geliştirdiği en önemli alanlardan biri, özel hayatın kişinin bilgisi dışında takip edildiği, kişisel verilerin kişinin bilgisi dışında toplandığı durumlardır. Başvuru konusu kanun değişikliği ve düzenlemelerden etkilenen müvekkilim işbu bireysel başvuru kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ilgili içtihatı çerçevesinde potansiyel mağdur olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Klass ve diğerleri kararında AİHM bazı özel durumlarda müvekkilimin durumundaki kişilerin mağdur olduklarını iddia edebileceklerini belirtmiş ve karara bağlamıştır. Klass ve Diğerleri davasında, başvurumuza çok benzer bir şekilde, bir Yasa Federal Almanya da yaşayan herkesin mektup, posta ve iletişiminin potansiyel olarak takip edilmesini mümkün kılan bir düzenleme getirmiştir, AİHM, bu nedenle tartışma konusu yasanın tüm posta ve telekomünikasyon kullanıcılarını etkilediğini belirtmektedir Sayılı Kanuna yapılan son değişikliklerle ortaya çıkan tehdide ilişkin AİHM nin şu vurgusu özellikle hatırlatılmalıdır: [...] bu izlenme tehdidinin bizzat kendisinin, posta ve telekomünikasyon hizmetleri yoluyla özgür iletişimi sınırlayan, dolayısıyla tüm kullanıcılar veya potansiyel kullanıcıların 8. Maddeyle korunan haklarına doğrudan bir müdahale niteliğinde olduğu ileri sürülebilir. (Klass ve Diğerleri/Almanya, 5029/71, , para. 37) 10. Klass kararında AİHM potansiyel mağduriyet kavramı ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermiştir: Bu nedenle Mahkeme bazı koşullarda bireyin gizli önlemlerin veya gizli önlemlere imkan veren mevzuatın gerçekten kendisine uygulanmış olduğunu iddia etmeksizin,

5 sadece varlığının neden olduğu bir ihlalin mağduru olma iddiasını kabul etmektedir. Bu koşullar her davada, ihlal edildiği iddia edilen hak veya haklara, itiraz konusu önlemlerin gizlilik niteliğine ve başvurucu ile bu önlemler arasındaki bağlantıya göre tespit edilir. (para. 34) Mahkeme, bir Devletin denetime aldığı kişinin bilgisi dışında ve itirazı mümkün olamayacak bir biçimde gizli izleme yapması halinde, 8. maddenin büyük ölçüde hükümsüz kalabileceğine işaret etmektedir. Bu durumdaki bir kimsenin 8. maddeye aykırı bir muameleye maruz kalması, hatta bu maddede verilen haktan farkında olmadan hem ulusal düzeyde ve hem de Sözleşme kurumları önünde her hangi bir hukuki yolu kullanmaktan yoksun bırakılması mümkündür.[...] Mahkeme, Sözleşme de güvence altına alınan bir hakkın kullanılmasının, ilgili kişinin bu hakkın ihlali hakkında bilgilendirilmemesi nedeniyle ortadan kaldırılmasını kabul edilemez bulmaktadır. Gizli izlemeden potansiyel olarak etkilenen kişilerin Komisyon a başvurma hakkı, 25. maddeden çıkarsanabilir; aksi halde 8. madde hükümsüz kalma tehlikesiyle karşılaşır. (para. 36) Ayrıca, yasanın sadece kendi başına varlığı, yasanın uygulanabileceği bütün kişileri izlenme tehdidi altına sokmaktadır. Bu tehdit, posta ve telekomünikasyon hizmetlerini kullananların haberleşme özgürlüklerini doğallıkla etkiler; bu suretle başvurucuların özel ve aile yaşamı ve haberleşme haklarını kullanmalarına kamu makamlarının müdahalesi ni oluşturur (para. 41). 11. Her ne kadar 5651 Sayılı Kanun ve ilgili maddelerinin uygulayıcısı olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı nın müvekkilimin özel hayatını ve haberleşmesinin gizliliğini ihlal edip etmediği konusunda kanıt sunamamasına rağmen mağdur sıfatı alıp alamayacağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. Bu kapsamda Mahkeme ye göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin hükümleri ile bağdaşmadığı iddia edilen bir kanunun uygulanması ihtimali ile karşı karşıya bulunan kişi de mağdur kabul edilmektedir. 12. TİB in işlemlerine karşı yargı yoluna başvurmaktan çekinmeyen, insan hakları alanında tanınan bir akademisyen olan müvekkilin, hiçbir güvence sağlamaksızın TİB e İnternet trafiğini sınırsız izleme imkanı veren yasa hükmü nedeniyle potansiyel bir mağdur sıfatını kazandığına şüphe yoktur. 13. AİHM, benzer bir yaklaşımı daha yakın tarihli kararlarıyla da teyit etmiştir. (Weber ve Savaria/Almanya, Kabul Edilebilirlik Kararı, 54934/00, , para ; Iordachi ve Diğerleri/Moldova, no /02, ; Liberty ve Diğerleri/BK, no /00, , para ; Iordachi ve Diğerleri/Moldova, 25198/02, , para ). Doğrudan Yasama İşlemine Karşı Bireysel Başvuru Yasağı Açısından 14. Anayasa nın 148. maddesinin 3. fıkrasına göre Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Görüldüğü gibi Anayasa hükmü hakkı ihlal eden kamu gücü açısından bir fark gözetmemiştir. Ancak 6216 sayılı Yasa nın 45. maddesinin 3. fıkrası Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılama[z] hükmüne haizdir. 15. Anayasa Mahkemesi bu kuralı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, kamusal bir düzenlemenin soyut biçimde Anayasa ya aykırılığının ileri sürülmesini sağlayan bir yol olarak düzenlenmemiştir şeklinde yorumlamıştır. (B.No: 2012/837, 5/3/2013, 16). 16. Söz konusu hükmün işbu başvurunun konusu bakımından yetkisizlik nedeniyle ret kararına yol açması mümkün değildir. Gerekçeleri aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

6 a. Bir yasanın temel hak ve özgürlüğü doğrudan ihlal etmesi halinde bireysel başvuru yapılamayacağına dair bir sınırlandırma Anayasa nın 148. maddesinde mevcut değildir. Yukarıda açıklandığı gibi AİHM içtihadı da bunun mümkün olduğunu göstermektedir. Anayasanın 148. maddesinin 3. fıkrasının ana amacının AİHSe aykırı eylem ve işlemlerin önlenmesi olduğu düşünüldüğünde aksi sonucu doğuracak bir yasanın varlığı Anayasaya aykırı olacaktır. b. Bu koşullar altında ya ilgili Yasa hükmü Anayasa ve AİHS e uygun yorumlanmalı, ya da AİHS e açıkça aykırı olduğu için Anayasanın 90. maddesi uyarınca AİHS esas alınmalı ve başvuru incelenmelidir. c. Hükmün Anayasaya uygun yorumu mümkündür. Müvekkilin başvurusu Yasada ifade edildiği gibi yasama işlemine karşı yapılmış doğrudan bir başvuru değildir. Başvurunun konusu bir Yasa hükmü nedeniyle idarenin yürüttüğü izleme faaliyetleridir. Bu izleme faaliyetlerinin dayanağı Yasa olduğu ve başka bir hukuk yoluyla bunu denetletmek mümkün olmadığı için tek çare bireysel başvuru yolunu kullanmaktır. Yoksa müvekkil, Anayasa Mahkemesinin belirttiği türde kamusal bir düzenlemenin soyut biçimde Anayasa ya aykırılığını ileri sürmemektedir. Başvuru konusu yasa, bu dilekçede özetlendiği gibi başvurucunun güncel ve kişisel haklarını somut bir şekilde ihlal etmektedir. Anayasa Mahkemesi de yine yasama işlemine ilişkin bir başvuruda somut olayda başvurucu, güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilendiğine ilişkin güçlü ve ikna edici gerekçeler ileri sürmeksizin başvuru yaptığı için başvuruyu reddederken, başvurunun güçlü ve ikna edici gerekçeler olması halinde doğrudan yasama işlemine ilişkin yapılmış olmayacağı mesajını vermiştir (B.No. 2013/469, 16/4/2013, para. 18), ki işbu başvuru bu nitelikleri taşımaktadır. d. Bununla birlikte, talep bölümünde ifade edildiği gibi bu ihlali gidermenin tek yolu ilgili yasa hükmünün iptal edilmesidir. Bu hakikat, başvuruyu doğrudan yasaya yönelik bir başvuru haline getirmemektedir. Başvurunun konusu Yasaya dayanarak idarenin müvekkilin özel hayatına ve kişisel verilerine müdahale etmesidir. 17. Bu yönde bir yorum kabul edilmemesi halinde, Anayasa ve AİHS e aykırı olarak yasama organının her türlü hak ihlali meşru hale gelecektir. Bunun ise Anayasa nın ve AİHS in etkililiği (effet utile) ilkesine, yani hakların sadece kağıt üstünde kalmayıp hayata da geçirilmesi gerekliliği düşüncesine aykırı olacağı açıktır. Özel Hayatın Gizliliği Açısından (Anayasa md. 20 ve AİHS md. 8) 18. Kişinin, taraflarından biri olduğu bir iletişime ilişkin trafik bilgileri, kişisel veri olarak kabul edilir. Başvuru konusu yasanın varlığı, müvekkilin özel hayatını ve kişisel verilerinin korunması hakkını ve haberleşme hürriyetini ihlal etmektedir (Bkz. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararı, C-293/12 ve C-594/12, ). Anayasanın 20. maddesine göre Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir hükmüne yer verilerek kişisel verilerin korunması hakkı anayasal güvenceye bağlanmış ve bu şekilde kamu makamlarının keyfi müdahalelerine karşı koruma altına alınmıştır (AYM, E.2013/122, K.2014/74, K.T. 03/04/2014). Anayasanın bu maddesi her ne kadar kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceğini öngörmüşse de, başvuru tarihi itibariyle konu yasalaşmış değildir. 19. AİHS açısından konu Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenmektedir. Bir kamu merciinin bir bireyin özel hayatıyla ilgili bilgileri saklaması, 8. Maddenin ihlalini oluşturur. Saklanan bilgilerin daha sonra kullanılıp kullanılmamasının buna bir etkisi bulunmaz

7 (Leander/İsveç, 9248/81, ; Kopp/İsviçre, 23224/94, ; Amann/İsviçre, 27798/95, ). Kişisel veri içeren trafik verileri Mahkeme nin de belirttiği gibi 8inci Madde kapsamında özel hayat ve haberleşme kavramları çerçevesinde değerlendirilecektir (Weber ve Saravia/Almanya 54934/00, ). AİHM e göre ceza adaleti sisteminde modern bilimsel tekniklerin her ne pahasına olursa olsun ve bu tekniklere yaygın biçimde başvurulmasının muhtemel faydaları ile önemli özel hayat menfaatleri arasında dikkatli bir denge tesis edilmeden kullanılması durumunda Sözleşmesinin 8. Maddesinde düzenlenen koruma kabul edilemez derecede zayıflayacaktır. (S. ve Marper/Birleşik Krallık, 30562/04, 30566/04, ). 20. Gerek AİHS, gerekse Anayasa açısından bir temel hakkın sınırlandırılabilmesi ancak bir yasanın mevcut olması ile mümkündür. Ancak AİHM in yerleşik içtihadında belirtildiği gibi bir yasanın bu koşulu yerine getirebilmesi için yasa kalitesini taşıması, bir başka deyişle öngörülebilir ve ulaşılabilir nitelikte olması gerekir. AİHM, yukarıda anılan tüm iletişimin izlenmesine ilişkin kararlarında, yasanın öngörülebilir olup olmadığını tartışmıştır. Weber ve Savaria kararı, gizli izlemeyi mümkün kılan bir yasanın Sözleşme anlamında ne zaman öngörülebilir sayılacağını şu şekilde tarif etmektedir: haberleşmenin dinlenmesi gibi gizli iletişim izleme yöntemleri bağlamında öngörülebilirlik, bir bireyin kendi haberleşmesinin yetkililer tarafından ne zaman izlenme ihtimalinin olduğunu kestirebilmesi ve davranışlarını ona göre ayarlaması demek değildir (Leander/İsveç, 9248/81, ). Ancak, idareye verilen bir yetkinin özellikle gizli olarak kullanıldığı hallerde, keyfiyet riskinin olduğu aşikardır (Rotaru/Romanya [GC] kararı, 28341/95, ). Bu nedenle, özellikle de hizmete sunulan dinleme teknolojileri sürekli olarak geliştiği için, telefon konuşmalarının dinlenmesi konusunda net ve ayrıntılı kuralların olması elzemdir (Kopp/İsviçre, 23224/94, , ve Valenzuela Contreras/İspanya, 27671/95, ). Ulusal kanun hükümleri, idarenin bu tür tedbirlere hangi koşullarda ve hallerde başvurma yetkilerinin olduğu konusunda vatandaşlara bilgi verebilecek nitelikte yeterince açık olmalıdır. 94. Ayrıca, haberleşmenin gizli bir şekilde dinlenmesine yönelik tedbirlerin pratikte nasıl uygulandığı, ilgili bireyler veya genel olarak kamuoyu tarafından denetlenmeye açık olmadığından, idareye veya bir hakime tanınan yasal takdir yetkisinin sınırsız bir yetki şeklinde ifade bulması hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olacaktır. Dolayısıyla, keyfi müdahalelere karşı bireye yeterli koruma sağlayabilmek için, yetkili makamlara tanınan bu türden her takdir yetkisinin kapsamı ve ne şekilde uygulanacağı yeterince açık bir şekilde kanunda belirtilmelidir. 95. Gizli izleme tedbirlerine ilişkin içtihadında AİHM, yetki istismarının önlenmesi için aşağıdaki asgari güvenceleri geliştirmiş ve bunların kanunla belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir: iletişim izleme emri verilmesine yol açabilecek suçların niteliği; telefonlarının dinlenmesine kanunla izin verilen kişilerin oluşturduğu kategorilerin tanımı; telefon dinlemelerin süre sınırına tabi olması; telefon dinleme yoluyla toplanan verilerin incelenmesi, kullanılması ve saklanması ile ilgili izlenmesi gereken usuller; toplanan veriler üçüncü taraflara iletilirken alınması gereken tedbirler; kayıtların hangi durumlarda silinebileceği veya hangi durumlarda mutlaka silinmesi veya yok edilmesi gerektiği (Prado Bugallo/İspanya, no /00, ). 21. Yeni düzenlemeyle birlikte 5651 sayılı yasa AİHM in saydığı koşulları sağlamak anlamında hiç bir yasal dayanak sunmamaktadır. Yasanın ilgili hükümleri şu şekildedir: Sayılı Kanun un Madde 2(1)(j) bendine göre Trafik bilgisi Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır (Değişik: 26/2/ /15 md.). 23. Yer sağlayıcının yükümlülükleri: madde 5(3): (Ek: 6/2/ /88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak

8 üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. 24. Erişim sağlayıcının yükümlülükleri: madde 6(1)(b): b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla ve madde 6(1)(c): Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle yükümlüdürler sayılı Kanun ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 3üncü maddesinin dördüncü fıkrası (4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir şeklinde değiştirilmiştir. 26. AİHM, yetkili otoriteler tarafından kişinin kamusal hayatına ilişkin bilginin sistematik olarak toplandığı ve saklandığı durumları özel hayat kapsamında değerlendirerek, bunun kişinin çok uzak geçmişiyle ilgili bilgiler içermesi halinde dahi geçerli olduğunu ifade etmiştir. AİHM, hangi koşullar altında, hangi amaçla, ne kadar süreyle kamu otoritelerinin özel hayatla ilgili bilgileri saklayacağı ve kullanacağının belirsizliğini, istismarlara karşı hiçbir önlem alınmamasını, kötüye kullanımı engellemeye yönelik etkili denetim mekanizmalarının öngörülmemesini ve verilerin değerlendirilmesine ilişkin hukuki sınırlar çizilmemesini, AİHS nin 8. maddesinin ihlali olarak görmüştür (Rotaru/Romanya [GC] kararı, 28341/95, para. 57 ve 59). Bu nitelikleri taşımayan bir yasanın öngürülebilir olmadığı ve Sözleşmeyi ihlal edeceği de açıktır. (Örn. Bkz Liberty/BK, 58243/00, , para ). Yasaya dayanmayan bir temel hak sınırlandırmasının, meşru sebeplere dayanıp dayanmadığı ve demokratik düzende gerekli olup olmadığı tartışmalarına girmeye de imkan ve gerek yoktur. 27. Yukarıda olaylar bölümünde özetlendiği gibi, AİHM içtihadında geliştirilen ölçütlere aykırı olarak, 6552 sayılı Yasa TİB e sınırsız ve keyfi bir düzenleme alanı vermektedir. TİB in topladığı trafik bilgilerinin ne şekilde kullanılacağına dair hiçbir güvence mevcut değildir. Dahası, TİB AİHM içtihadına aykırı olarak herhangi bir suç soruşturması olmaksızın, herkesin trafik bilgilerini toplayabilecek, bu bilgileri süresiz olarak tutabilecek, bu bilgileri keyfi bir şekilde kullanılabilecektir. Tüm bu işlemlere karşı başvurulacak bir yargı güvencesi de mevcut değildir. Bu bilgileri takip eden bir kamu kurumu rahatlıkla ilgilisi hakkında fişleme yapabilir veya karar verip işlem yapabilir. Örneğin, iş başvurusu yapan bir kişinin hangi siteleri ziyaret edip, sosyal medya aktiviteleri izlenip, kimlerle yazıştığı takip edilip, bu bilgiler servis edildiğinde kişinin bu gelişmelerden haberi olmayacak ama iş başvurusu reddedilecektir. Ayrıca, kişisel verilerin kanun yolu ile korunduğu ülkelerde etnik ve ırksal köken, politik, dini ve felsefi görüş, sendika üyeliği, sağlık ve cinsel yaşama ilişkin hassas verilerin işlenmesi ancak veri sahibinin açık rızası olması gibi istisnai durumlarda mümkün olabilirken TİB e tanınan sınırsız ve keyfi yetkiler çerçevesinde bu gibi hassas veriler de iletişim ile ilgili trafik bilgilerinden elde edilebilecektir. 28. Ulusal hukukun yukarıda sayılan unsurları belirtmede ihmali halinde, Mahkeme değerlendirmesini, bireylerin korunmasına ilişkin yerel içtihada genişletecektir. Ancak her koşulda, ulusal hukukun tek taraflı uyumlu hale getirilmesi ilgili kanuni hükümlerin tüm boşluklarını dolduramamasından ötürü, Mahkeme nin yaklaşımı gayet katı olmaktadır: Weber ve Saravia /Almanya 54934/00, ; Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev/Bulgaristan, 62540/00, ; Liberty ve diğer organizasyonlar/ Birleşik Krallık, 58243/00, Etkili Başvuru Yolu Açısından (Anayasa md. 40, AİHS md. 13)

9 29. Anayasamızın 40. maddesine göre Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Başvuruya neden olan yasa değişikliği Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir demektedir. Yetki doğrudan yasayla verildiği için TİB e bu bilgileri temin etmemesi yönünde bir başvuru yapılamayacağı gibi hangi vesileyle hakim tarafından verilen kararla ilgili merciilere bilginin ulaştırılacağı da belirsizdir. Bu koşullar altında, tamamen hukuka uygun davranan bir kişinin bile trafik bilgileri idare tarafından toplanacak ve kullanılacak ve fakat bu duruma karşı hiçbir yargı yerinden sonuç almak mümkün olmayacaktır. C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının açıklanması: 30. Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere müvekkile ilgili hükmün doğrudan nasıl etki ettiğini göstermek mümkün değildir. Ancak insan hakları alanındaki çalışmaları ve TİB in hukuka aykırı işlemlerine karşı yaptığı hukuksal girişimlerle tanınan bir kişinin başvuru konusu yasal düzenlemenin kapsamında olacağına şüphe yoktur. Bu durum, AİHM in Klass davasında belirttiği bazı koşullarda bireyin gizli önlemlerin veya gizli önlemlere imkan veren mevzuatın gerçekten kendisine uygulanmış olduğunu iddia etmeksizin, sadece varlığının neden olduğu bir ihlalin mağduru olma iddiasını kabul etme ölçütünün tipik bir uygulamasıdır. Dolayısıyla başvurucu yasanın doğrudan etkilediği kişi kategorisindedir. III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar: 31. Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru yolu tamamlayıcı bir yargı yoludur. Bu nedenle öncelikle diğer başvuru yollarının Anayasa Mahkemesi ne başvurmadan önce tüketilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde her başvurunun direk Anayasa Mahkemesinin önüne gelme riski bulunmaktadır. Ancak, AİHM bu kuralın insan haklarını koruma bağlamında yer aldığını göz önünde tutularak, aşırıcı biçimcilikten uzak ve belirli bir esneklikle uygulanması gereğini vurgulamaktadır. Başvuru yollarının mevcudiyeti sadece teorik olarak değil, ama aynı zamanda pratik olarak da yeterince belirgin olmalıdır. 32. Yukarıda, özellikle etkili başvuru yolu başlığı altında açıklandığı üzere, başvuru konusu ihlal doğrudan yasanın varlığından kaynaklanmakta ve yasa idarenin keyfi kişisel veri toplamasına ve kullanmasına ilişkin hiçbir yasal güvence getirmemektedir. İdare, yasanın çıktığı tarihten itibaren verileri toplamaya başlamıştır ve bu faaliyetinin nedeni yasadır. İdari yargıya yapılacak bir başvurunun bu anlamda bir başarı şansı da yoktur. Çünkü müvekkil, önce bunun için idareye başvuracak, idarenin ret kararı üzerine iptal davası açacak, ancak bu davada idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı veremeyecektir. Çünkü İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 6526 sayılı yasayla değişik 27. maddesine göre Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez. Yani, müvekkil çok küçük bir başarı şansı olan idari yargı yoluna başvursa ve sonuçta başarılı olsa bile, bu koşullar altında idarenin tamamen keyfi ve Anayasaya ve AİHS e aykırı veri toplama işlemleri yıllarca devam edecektir. 33. Yukarıdaki açıklamalar ışığında müvekkilin Anayasa Mahkemesi dışında başvurması mümkün bir hukuk yolu bulunmamaktadır. Bu nedenle, diğer hukuk yolları tüketilmeden Mahkemenize başvurulmuştur. B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih: Yukarıda açıklandığı gibi tüketilmesi gereken hukuk yolu yoktur. Müvekkil 6552 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 11 Eylül 2014 tarihinden beri mağdur durumundadır. Bu

10 mağduriyet durumu yasanın yürürlükte olduğu sürece, süregelen bir ihlal niteliği taşımaktadır. IV- DİĞER BİLGİLER B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçesi: 1-TALEBİ YOK : 2-TALEBİ VAR : TEDBİR TALEBİ: YOK V- SONUÇ TALEPLERİ Açıklanan gerekçelerle; a. 11 Eylül 2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun un 126 ıncı maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 3üncü maddesinin dördüncü fıkrası (4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir şeklindeki hükmünün müvekkili Anayasanın 20. maddesi ve AİHS in 8. maddesinde korunan haklarını ihlal ettiğine b. Başvurunun önemine binaen Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 68. maddesi uyarınca incelenmesine öncelik verilmesine, c. Esastan yapılacak inceleme sonucunda, ihlalin tespiti yanında, dilekçede açıklandığı gibi ihlalin sonlandırılması ancak ilgili yasa hükmünün iptali ile mümkün olabileceğinden 6552 sayılı Kanunun 126. maddesiyle değişik 5651 sayılı Yasanın 3. maddesinin 4. fıkrasının iptali için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu na sevk edilmesine, d. İşbu başvuru için yapılan yargılama giderleri ile vekalet ücretinin başvurucuya ödenmesine karar verilmesi için gereğini bilgilerinize vekaleten arz ve talep ederim. Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim. Başvurucu : Yaman Akdeniz/Kerem Altıparmak Temsilcisi/Avukatı Tarih : İmza : EKLER 1- Yetki belgesi veya vekâletname 2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge 3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi 4- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır EK-1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 7..21 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN Başvurucu 1- T.C.

Detaylı

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi ve Mahkemenizde derdest 2014/ nolu başvuruyla birleştirilme talebi vardır EK-1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 2..21 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN Başvurucu 1- T.C.

Detaylı

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Detaylı

6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR

6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 24.3.214 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BİREYSEL BAŞVURU FORMU BAŞVURUCUNUN 1- T.C.

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ KONU: 15.04.2015 Tarih ve 6639 Sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN un 29. Maddesi ile düzenlenmiş olan 4.5.2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında

Detaylı

17 4 2014 www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/bireyselkarar/content/472bbf6e-ce2c-4c83-a402-6bdd44702537?wordsonly=false TÜRKİYE CUMHURİYETİ

17 4 2014 www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/bireyselkarar/content/472bbf6e-ce2c-4c83-a402-6bdd44702537?wordsonly=false TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2014/3986 Karar Tarihi: 2/4/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Alparslan ALTAN Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Celal

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ (AR-İÇ) KARARLAR BÜLTENİ SAYI: 6 FASİKÜL: 3 HAZİRAN 2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ALTINCI SAYI ÜÇÜNCÜ FASİKÜLE ÖNSÖZ 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel

Detaylı

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma", Hukuk Ve Adalet, sayı 11, 2007 (Kerem Altıparmak, vd. ile birlikte) *** Yazıdan internet

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG 18 Aralık 2012 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK:

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK: İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA METİNLERİ: V POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK: DURDURMA-KİMLİK SORMA- ARAMA PARMAK İZİ ALINMASI SİLAH KULLANMA Kerem ALTIPARMAK Ahmet Murat AYTAÇ Onur KARAHANOĞULLARI

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu X

TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu X TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu X KĐŞĐSEL VERĐLERĐN KORUNMASI 2. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2008 TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu X KĐŞĐSEL VERĐLERĐN KORUNMASI 2. ÇALIŞMA GRUBU Bu belge, TBD Kamu-BĐB in

Detaylı

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri 524 SIRA SAYILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi. T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay COPYRIGHT 2015 Bu yayının

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

TÜRK İDARE HUKUKUNA YENİ BİR KATKI: ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ

TÜRK İDARE HUKUKUNA YENİ BİR KATKI: ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ TÜRK İDARE HUKUKUNA YENİ BİR KATKI: ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ Yrd. Doç. Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU Özet İnternet, 21. yüzyıl toplumsal ve siyasal ilişkilerini yeniden yapılandırmıştır. Olumlu etkileri yanı

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUN TASARISI NIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUN TASARISI NIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA METİNLERİ: XIII KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUN TASARISI NIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ Kerem ALTIPARMAK (A.Ü SBF İNSAN HAKLARI MERKEZİ) Ankara 2010 I.

Detaylı