600 mg. Klitopsin. ampul (Klindamisin fosfat enjektabl)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "600 mg. Klitopsin. ampul (Klindamisin fosfat enjektabl)"

Transkript

1 600 mg Klitopsin ampul (Klindamisin fosfat enjektabl) Formül: Her 4 ml de Klindamisin baz (fosfat olarak) 600 mg, benzilalkol 36 mg enjeksiyonluk su km. içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: KLİTOPSİN in etken maddesi olan klindamisin fosfat klindamisinin suda çözünen fosforik asit esteridir. Klindamisin linkomisinin 7 numaralı karbon atomundaki hidroksil grubunun klor ile sübstitüsyonu sonucu elde edilen, bakterilerin 50S ribozomal alt birimlerine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek suretiyle bakteriyostatik etki gösteren, yarı sentetik bir antibiyotiktir. Aşağıda belirtilen mikroorganizmalara karşı etkilidir; Anaerob gram-pozitif koklar: Stafilokoklar (S. aureus, S. epidermidis), Streptokoklar ( S. faecalis dışında), Pnömokoklar, Anaerob gram-negatif basiller: Bacteroides ve Fusobacterium türleri. Anaerob gram-pozitif basiller (spor yapmayan): Eubacterium, Propionibacterium ve actinomyces türleri. Anaerob ve mikroaerofilik gram-pozitif koklar: Peptococcus, Peptostreptococcus türleri, mikroaerofilik streptokoklar. Clostridiumlar: Clostridiumlar diğer anaeroplara göre klindamisine dirençlidir. C. perfringens türlerinin çoğu duyarlıdır. C. tertium ve C.sporogenes direnç gösterirler. Bu durumlarda duyarlılık testlerinin yapılması uygun olur. KLİTOPSİN in etken maddesi olan klindamisin fosfat, uygulamadan sonra hızla, etkin şekli olan klindamisine dönüşür. Kısa süreli intravenöz enfüzyon ile klandamisinin en yüksek serum düzeyi sağlanır. Yarı ömrü yetişkinlerde 3 saat, çocuklarda 2,5 saattir. İntramüsküler yoldan verilirse en yüksek serum düzeyi yetişkinlerde 3 saat, çocuklarda 1 saat sonra elde edilir.

2 Etkin serum düzeyi yetişkinlerde 8-12 saatte bir çocuklarda ise 6-8 saatte yapılan enjeksiyonla ya da sürekli intragenöz enfüzyonla sağlanır. Üçüncü dozdan sonra terapötik serum düzeyi sabitleşir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları ileri derecede bozulmuş hastalarda klindamisin yarı ömrü biraz uzar ancak hafif ve orta derecede böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlanması pek gerekmez. ENDİKASYONLARI: KLİTOPSİN duyarlı anaerop bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda streptokok, pnömokok ve stafilokokların duyarlı türlerine bağlı ağır enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Penisilin allerjisi olanlarda ve penisilin kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda kullanılması uygundur. Streptokokların neden olduğu enfeksiyonlar: Üst ve alt solunum yolları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, septisemiler. Stafilokokların neden olduğu enfeksiyonlar: Üst ve alt solunum yolları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, septisemiler akut hematojen osteomiyelit. Pnömokokların neden olduğu enfeksiyonlar: Üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları. Anaerob bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar: Solunum yolları enfeksiyonları (ampiyem, anaerobik pnömoni,akciğer absesi) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları septisemi, peritonit karıniçi absesi, kadınların pelvis ve genital sistem enfeksiyonları,(endometrit, gonokoklara bağlı olmayan tubaovarial abseler, parametrit, ameliyat sonrası vaginal kanal enfeksiyonları). Ayrıca duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu diş enfeksiyonlarının destek tedavisinde kullanılır. KONTRENDİKASYONLARI: KLİTOPSİN, klindamisin ve linkomisine aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. Diyaresi bulunan kişilerde kullanılmamalıdır. Hamilelerde kullanma güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Benzilalkol içermesi nedeniyle 2 yaş altında kullanılmamalıdır. Eritomisinle aralarında antagonizma olduğu için kombine edilmemelidir. UYARILAR / ÖNLEMLER: Klindamisin fosfat ın hamilelikte güvenli kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Bebeklerde ve yenidoğanlarda organ fonksiyonları dikkatle izlenmelidir. Bir aylıktan küçüklerde uygun doz belirlenmemiş olup ilacın güvenilirliği kesinleşmemiştir. KLİTOPSİN formülündeki

3 benzilalkolün prematürelerde Gasping sendromuna neden olabileceği gözönünde bulundurulmalı, anne sütüne 0,7-3,8 mcg/ml konsantrasyonlara erişecek şekilde geçtiği unutulmamalıdır. KLİTOPSİN serebrospinal sıvıya geçmediği için menenjitte kullanılmamalıdır. KLİTOPSİN ile tedavi sırasında belirgin bir diyare gelişir ve kolit şüphesi belirirse ilaç kesilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır. Günde 4 kez oral yoldan verilen mg vankomisin ile diyare hızla düzelir. Allerjik kişilerde tedavi dikkatle izlenmeli, uzun süreli tedavilerde karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve kan sayımı periodik olarak yapılmalıdır. Önemli anafilaktik reaksiyonların gelişmesi durumunda adrenalin ile acil tedavi yapılmalı, gerekirse oksijen ve kortikosteroid uygulanmalıdır. KLİPTOSİN intravenöz yoldan verilecekse mutlaka seyreltilmeli, enfüzyon biçiminde, dakika içinde uygulanmalıdır. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: KLİTOPSİN genellikle iyi tolere edilir, nadiren görülen yan etkiler aşağıda gruplandırılmıştır. Gastrointestinal sistem: Karın ağrısı, bulantı, kusma Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Nadiren makulopapüler deri döküntüsü ve ürtiker görülebilir. Çok seyrek olarak da Stevens Johnson sendromunu andıran deri reaksiyonları bildirilmiştir. Karaciğer: Bazı vakalarda sarılık ve karaciğer fonksiyon testlerinde normalden sapma görülmüştür. Hematopoetik: İlaçla bağlantısı olduğu saptanamayan geçici nötropeni, eozinofili agranulositöz ve trombositopeni bildirilmiştir. Lokal reaksiyonlar: İ.M. uygulama sonrası enjeksiyon yerinde ağrı, sertleşme veya steril abse,intravenöz uygulama sonrası tromboflebit bildirilmiş olup, enjeksiyon kas içine derin olarak yapılması, intravenöz uygulamada kateterin uzun süre kullanılmaması bu reaksiyonların meydana gelmesini önler. Kardiyovasküler: İ.V. uygulamaların çok süratli yapılması halinde nadiren kardiopulmoner arrest ve hipotansiyon görülebilmektedir. Hareket Sistemi: Nadiren poliartrit bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:

4 Eritromisin ile arasında invitro antagonizma olduğu için, ampisilin, difenilhidantoin, barbitüratlar, aminofilin, kalsiyum glukonat ve magnezyum sülfat ile fiziksel geçimsizlik bulunduğu için birlikte kullanılmamalıdır. Nöromüsküler blokaj yapan ilaçların etkisini arttırması nedeniyle bu ilaçları alan kişilere klindamisin verilecekse dikkatli olunmalıdır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Yetişkinler: Ağır enfeksiyonlarda intramüsküler veya intravenöz olarak mg çok ağır enfeksiyonlarda aynı şekilde mg günde 2,3 yada 4 eşit dozda verilebilir. Hayatı tehdit eden çok ağır enfeksiyonlarda intravenöz olarak 4,8 grama kadar çıkabilir. KLİTOPSİN önce hızlı enfüzyon şeklinde, bunu takiben aşağıdaki tabloda belirtilen sürekli intravenöz enfüzyon şeklinde uygulanabilir. İstenilen klindamisin Hızlı enfüzyon İdame tedavisi düzeyi (ilk 30 dk) 4-5 mcg/ml 10 mg/dk 0,75 mg/dk 5-6 mcg/ml 15 mg/dk 1,00 mg/dk > 6 mcg /ml 20 mg/dk 1,25 mg/dk İntramüsküler uygulamada bir seferde 600 mg dan fazla verilmemelidir. Enfüzyon şeklinde uygulamada 1 saatte 1200 mg geçilmemelidir. Çocuklar: 2 yaşından büyük çocuklara, ağır enfeksiyonlarda İ.M. yada İ.V. olarak günde kg başına mg, çok ağır enfeksiyonlarda kg başına mg. 3 yada 4 eşit dozda verilir. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 300 mg dan az olmamalıdır. İntravenöz yada intramüsküler uygulamayı takiben iyileşme görülürse klindamisin tedavi oral yoldan (kapsül, pediatrik şurup) sürdürülebilir. Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedavi en az 10 gün sürdürülür. KLİTOPSİN intravenöz yoldan uygulanacaksa aşağıdaki tabloya göre dilüe edilmeli ve belirtilen sürede verilmelidir. Klindamisin dozu Seyreltici Enfüzyon Süresi 300 mg 50 ml 10 dk 600 mg 100 ml 20 dk 900 mg 150 ml 30 dk 1200 mg 200 ml 45 dk

5 DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Aşırı dozlarda semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. SAKLAMA KOŞULLARI: Oda ısısında (15-30ºC) bulundurulmalı, buzdolabına konmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1 ml de 150 mg klindamisin baza eşdeğer klindamisin fosfat içeren 4 ml lik ampul. DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR. ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: Klitopsin 150 mg 16 kapsül Klitopsin 300 mg/2 ml ampul Ruhsat No: /58 Ruhsat Sahibi: Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş. Toprak Center,Ihlamur Yıldız Cad.,No: Beşiktaş/İSTANBUL Üretici : Mefar İlaç Sanayi A.Ş. P.K Kartal/İSTANBUL REÇETE İLE SATILIR.

750 mg. FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 750 mg Sultamisiline eşdeğer miktarda sultamisilin tosilat içerir. Yardımcı madde: Titanyum dioksit

750 mg. FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 750 mg Sultamisiline eşdeğer miktarda sultamisilin tosilat içerir. Yardımcı madde: Titanyum dioksit SULTASİD FİLM TABLET 750 mg FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 750 mg Sultamisiline eşdeğer miktarda sultamisilin tosilat içerir. Yardımcı madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Sultamisilin, ampisilin

Detaylı

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir.

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir. Cefridem (Seftriakson sodyum) 0,5g IM enj. toz içeren flakon FORMÜL Beher flakon steril ve apirojen olarak 0,5 g Seftriakson' a eşdeğer miktarda Seftriakson Sodyum içerir. Beher eritici ampulde ise 2 ml

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

AMPİSİD Enjektabl 250 mg IM İntramüsküler Kullanım İçin Steril Apirojen

AMPİSİD Enjektabl 250 mg IM İntramüsküler Kullanım İçin Steril Apirojen PROSPEKTÜS AMPİSİD Enjektabl 250 mg IM İntramüsküler Kullanım İçin Steril Apirojen FORMÜLÜ: Her flakonda 250 mg ampisiline eģdeğer ampisilin sodyum, 125 mg sulbaktama eģdeğer sulbaktam sodyum bulunmaktadır.

Detaylı

COMBĐCĐD 1 g ĐM/ĐV ENJEKTABL FLAKON

COMBĐCĐD 1 g ĐM/ĐV ENJEKTABL FLAKON COMBĐCĐD 1 g ĐM/ĐV ENJEKTABL FLAKON FORMÜLÜ: Her Combicid 1 g flakonda; 1000 mg ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum ve 500 mg sulbaktama eşdeğer sulbaktam sodyum bulunur. Çözücü olarak ise 3.2 ml steril

Detaylı

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi FORMÜLÜ 100 ml enfüzyon çözeltisi; 500mg levofloksasine eşdeğerde 512.48 mg levofloksasin hemihidrat, 900mg sodyumklorür, 140mg hidroklorik asit, ad. ph= 4.8 sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. KLİNDAN 600 mg / 4 ml İM/İV ampul Kas ve Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. KLİNDAN 600 mg / 4 ml İM/İV ampul Kas ve Damar içine uygulanır. KLİNDAN 600 mg / 4 ml İM/İV ampul Kas ve Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her ampulde 600mg klindamisine eşdeğer miktarda klindamisin fosfat bulunur. Yardımcı maddeler: Benzil alkol,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 gramda 100 mg sefditoren pivoksil içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etken Madde Adı Miktarı % 5 Excess Sefaleksin monohidrat 500 mg* 25 mg (5 g sefaleksin baza eşdeğer)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etken Madde Adı Miktarı % 5 Excess Sefaleksin monohidrat 500 mg* 25 mg (5 g sefaleksin baza eşdeğer) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MAKSİPOR 250 mg Oral süspansiyon için kuru toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Sulandırıldığında 100 ml süspansiyon verebilecek bir şişedeki toz karışım;

Detaylı

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI CRAVİT 500 mg İ.V. ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Beher 100 ml flakonda; Etkin Madde Adı Miktarı Eksez Doz (%) Levofloxacin Hemihydrate 512.460* 1

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVANZ 1 g. IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Ertapenem 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

Detaylı

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml MAGNEZYUM Steril, apirojen SÜLFAT BİOFARMA % 15 FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Magnezyum

Detaylı

NOOTROPİL 1 g AMPUL FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat. Enjeksiyonluk su FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ:

NOOTROPİL 1 g AMPUL FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat. Enjeksiyonluk su FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: NOOTROPİL 1 g AMPUL FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat Asetik asit Enjeksiyonluk su 1 g 5 mg ph 5.8 k.m. k.m. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: Pirasetam, temel etki

Detaylı

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM Antikoagülan FORMÜLÜ Beher 5 ml lik flakon; Etkin madde:25 000 I.U. Heparin Sodyum, Yardımcı

Detaylı

MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml

MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml FORMÜL Her bir ml Ampulde; Morfin HCL 3.H2O 10 mg Sodyum Klorür 5 mg Enjeksiyonluk Su km. 1 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikleri Morfin primer etkisini Santral

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi İçindekiler XIV. Pediatrik i laç rehberi //Yusuf Kibar 14.2 Pediatrik i laç rehberi 14.2.1. Çocuklarda ağrı kesiciler 14.2.2. Çocuklarda lokal anestezikler 14.2.3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet

DİLOXOL. 75 mg Film Tablet DİLOXOL 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablette: Klopidogrel hidrojen sülfat 97.875 mg (75 mg klopidogrel baza eşdeğer) ayrıca boyar madde olarak Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit içerir FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

PSODERM %0.05 SAÇ LOSYONU

PSODERM %0.05 SAÇ LOSYONU PSODERM %0.05 SAÇ LOSYONU FORMÜLÜ: 1 şişe içeriği; Klobetazol-17-propionat 0.0125 g (% 0.05 a/h) Yardımcı maddeler: İzopropil Alkol FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik özellikler: Kortikosteroid ilaçlar,

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir.

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir. Ethylex 50 mg Film Tablet FORMÜL 1film tablet, 50 mg Naltrekson hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silisyum dioksit, magnezyum stearat,

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

ANTİBİYOTİK KULLANIMI T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI ANKARA İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ YAYINI: 3 ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANTİBİYOTİK KULLANIMINI KONTROL ALT KOMİTESİNCE HAZIRLANMIŞTIR ANKARA

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Jetmonal % 2 5ml Ampul FORMÜLÜ 1 ml'de : Lidokain HCI 20 mg içerir. Sodyum klorür 4.6 mg Enjeksiyonluk su k.m 1 ml'ye tamamlanır. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Özellikler: Lidokain'in terapötik

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CHIROCAINE 25 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml infüzyon için konsantre çözelti, 2.5

Detaylı