Enerji Politikalar aç s ndan Karadeniz Bölgesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji Politikalar aç s ndan Karadeniz Bölgesi"

Transkript

1 Enerji Politikalar aç s ndan Karadeniz Bölgesi Prof. Dr. Werner Gumpel Avrupa Birliği ülkelerinin enerji politikasındaki durumları bilinmektedir: Bu ülkelerin enerji rezervleri kömür ve hidrokarbon ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. Dahası, kendi üretimleri veya üretim olanakları ile sanayi ve konutlardan gelen talepler arasında çok büyük bir açık bulunmaktadır. Bu da enerji ithalatına büyük bir bağımlılığın olduğu anlamına gelmektedir. Avrupa Komisyonunun Yeşil Kitabına göre bu bağımlılık halen petrolde %76,6, doğalgazda %53 ve kömürde %35,4 e ulaşmaktadır. Tahminlere göre AB 2030 yılına kadar petrolde %90, doğalgazda %80 oranında ithalata bağımlı hale gelecektir. 1 Buna göre 25 ülkelik AB dünyanın en büyük enerji ithalatçısıdır. Bu oranların azaltılması olası gözükmemektedir, çünkü üye devletlerin tasar- 1 de 79

2 Enerji Politikalar aç s ndan Karadeniz Bölgesi ruf potansiyeli sonuna gelmiştir ve alternatif enerji kaynakları da orta vadede hissedilir bir rahatlama yaratacak gibi görünmemektedir. Aksine: Uluslararası Enerji Ajansının son araştırmaları Avrupa daki enerji üretiminin azaldığını ve gelecekte de azalmaya devam edeceğini göstermektedir. 1 Özellikle dikkat çekici olan, Avrupa nın Rusya nın enerji sevkiyatına bağımlı olmasıdır. Rusya bugün Av rupa da tüketilen doğalgazın yaklaşık dörtte birini sevk etmekte ve AB petrol talebinin yaklaşık üçte birini karşılamaktadır. Avrupa Birliği halen doğalgazının %42 sini, petrolünün de %33 ünü Rusya dan ithal etmektedir. 3 Kuşkusuz bu Rusya için de büyük bir bağımlılık anlamına gelmektedir, çünkü Rusya nın enerji ihracatının %80 i AB ye yapılmaktadır. 4 Ancak AB tek bir tedarikçiye bağımlı olmayı düşündürücü bulmaktadır. Rusya bugüne kadar Avrupa ülkeleri için güvenilir bir ortak olmuştur. Başka ülkeler ise başka deneyimler yaşamışlard ı r. Burada Rusya nın Ukrayna, Gürcistan ve Litvanya ya karşı tavrını hatırlamakta yarar vardır. Bu olaylar güvensizlik ve dolayısıyla ihtiyatlılık doğurmuştur. Bu nedenle, Kafkas krizini de dikkate alan AB Rusya doğalgazı ve petrolüne olan bağımlılığını azaltmak istemektedir. Bu nedenle 2006 yılı Eylül ayının sonundaki bir AB özel zirvesi Avrupa Komisyonunu tedarikçilerin sayısının çoğaltılıp çoğaltılamayacağını ve nakliye yollarının genişletilip genişletilemeyeceğini ve bunların nasıl yapılabileceğini araştırmakla göre v l e n d i r m i ş t i r. Zirvenin sonunda yayınlanan bildiride Son gelişmeler Av rupa nın enerji güvenliği konusundaki çabalarını yoğunlaştırmasının gerekli olduğunu göster (ddp ye göre) 4 aynı yerde 80

3 Prof. Dr. Werner Gumpel miştir denmiştir. Konunun o kadar vahim olmadığını düşünenler de vardır. Örneğin Alman Ekonomi Enstitüsü, dünyada nispeten çok sayıdaki tedarikçi ülke ve şirket olduğundan, halen petrol ve doğalgaz sağlamada sıkıntının olmadığı görüşünü ileri sürmüştür. 5 A n c a k s o runa uzun vadeli bakılacak olursa, Av rupa Komisyonunun değerlendirmesi daha gerçekçi görünmektedir. Bu görüş Uluslararası Enerji Ajansı tarafından da paylaşılmaktadır. Avrupa Birliğinin çabaları öncelikle Rusya ya olan güçlü bağımlılığı azaltmak ve enerji sağlanacak kaynakları çeşitlendirmek için Sovyetler Birliği sonrasında kurulan devletler arasında yeni tedarikçiler bulmaya yöneliktir. AB nin bakışı özellikle Karadeniz ve Hazar Denizinde kıyısı bulanan ülkelere ve bunlar arasında da özellikle Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan a yöneliktir. Bu çerçevede Türkiye çok önemli bir transit ülkedir ve Gürcistan için de aynısı geçerlidir. AB, bu ülkelerle sıkı işbirliği yaparak Birliğin enerji ikmalini güvenceye alabileceğini düşünmektedir. Bu nedenle enerji sorunsalı dış politikanın ayrılmaz bir öğesi olmuştur. Bu durum kendisini Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleriyle yapılan çok sayıdaki sözleşme ve anlaşmalarda göstermektedir. Burada özellikle önemli olan konu Komisyonun 2007 yılında yaşama geçirdiği Karadeniz Sinerjisidir. Karadeniz Sinerjisinin amacı Karadeniz Bölgesinin politik ve ekonomik istikrarını desteklemektir. Bu çabalar öncelikle enerji ekonomisi, trafik ve çevre korumaya yöneliktir. Bu insiyatif sadece Karadeniz de kıyısı olan ülkeleri değil, Ermenistan ve Yunanistan ı da kapsamaktadır. Bulgaristan ve Romanya Av rupa Birliği üyesi olduklarından, AB nin artık Karadeniz e doğrudan çıkışı bulunmaktadır. AB, enerji ve trafiğin 5 Alman Ekonomi Enstitüsü Bilgi Servisi / Köln, 34. Yıl, No. 35, 28. Ağustos 2008, S. 7 81

4 Enerji Politikalar aç s ndan Karadeniz Bölgesi dışında bölgenin gelişmesi ile de ilgilenmektedir. Ancak ağırlık noktası yukarıda anılan nedenlerle enerji ekonomisindedir. Avrupa Komisyonu bu konudaki hedeflerini bir belgede toplamıştır. Bu belgenin başlığı şöyledir Karadeniz Sinerjisi Yeni Bölgesel İşbirliği İnisiyatifi. 6 Bu belgeye doğal olarak Karadeniz de kıyısı olan Rusya da dahil edilmiştir. Karadeniz Sinerjisinin hedefi, bu bölgede enerjinin üretimi, nakliyesi ve transit geçişine ait açıkça formüle edilmiş bir yasal-kurumsal düzenin genel çerçevesini oluşturmaktır. Burada ayrıca enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu da söz konudur. Bu konuda bütün ülkelerde büyük potansiyel bulunduğu bilinmektedir. Uygun bir stratejinin oluşturulmasına AB katkıda bulunacaktır. Enerji sağlama güvenliği Avrupa ülkeleri için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle özellikle Hazar Denizi ülkelerinden sağlanacak enerji ile kaynakların çeşitlendirilmesine çalışılmaktadır. Hazar Bölgesi enerji rezervlerine erişmenin güvenceye alınmasında enerji ve nakliye ekonomisi altyapısı özel bir önem taşımaktadır. Bu nedenle AB, Hazar ve Karadeniz bölgelerini birleştirecek yeni bir enerji nakliye koridorunun geliştirilmesini istemektedir. Bu belki geleceğe yönelik bir umuttur, ancak ilk adımları atılmış durumdadır. Bu adımlar içinde sadece Bakü Ceyhan boru hattı değil, Bölgesel nakliye ağının gelişmesinin önemli temeli olarak tanımlanan TRACEA Projesi de sayılabilir. Bu durum, nakliye ekseninin AB ile komşu ülkeler arasında yapılandırılacağı anlamına gelmektedir. 6 Konseye ve Avrupa Parlamentosuna Bilgi. Brüksel , KOM(2007) 160 son hali 82

5 Prof. Dr. Werner Gumpel Trafik/ulaşım sistemi ekonomik büyüme ve bölgesel gelişmede biçimlendirici bir güç olduğundan, AB nin gerçekleştirilecek olan çeşitli ulaşım projeleri bölgeye önemli büyüme hamleleri kazandıracaktır. Bu, hem bir bütün olarak trafik/ulaşım sisteminin genişletilmesini hem de demiryolları ve boru hatları gibi münferit trafik/nakliye sistemlerini kapsamaktadır. Örneğin planlanmakta olan Türkiye gaz ikmal ağının genişletilmesi ülkenin uzak bölgelerinin gelişimine önemli katkılarda bulunacaktır. Bir bölgede devreye sokulan ulaşım sisteminden kaynaklanan büyüme ve gelişme hamlelerinin gücü, sistemin hızı, kitlesel performansı, teknik güvenliği, rahatlık derecesi ve maliyetine bağlıdır. 7 Bu da, Karadeniz Bölgesinde geliştirilmesi öngörülen ulaşım ağının en son teknolojik gelişmelere uygun olmasının gerekli olduğu anlamına gelmektedir. İşletme ve ulaşım güvenliği öncelik taşımaktadır, çünkü bunlar sistem güvenilirliğinin ve nakliyenin ön koşullarıdır. Karadeniz Sinerjisi sadece boru hattı ve demiryolu trafiğini değil, hava (bu konuda uçuş güvenliği ve müşterek hava sahasının geliştirilmesi düşünülmektedir) ve deniz ulaşımını da kapsamaktadır. Deniz ulaşımında deniz yolu yük taşımacılığına öncelik verilmektedir. Bu çerçevede Tuna da uygun planlama ve geliştirme önlemlerine dahil edilmek zorundadır. Bir bütün olarak söz konusu olan, bütün Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için önem taşıyan ve bunları birbirine sıkıca bağlayan kapsamlı bir projedir. Bu proje kapsamlı yatırımları, yeni teknolojilerinin dikkate alınmasını gerektirmektedir ve Almanya ve Fransa gibi gelişmiş sanayi ülkelerinin iki kat daha fazla yararlanacağı 7 Bu konuya Fritz Voigt çok önceleri atıfta bulunmuştur: Ekonomik büyüme sürecinde ulaşım araçlarının biçimlendirici gücü, Bielefeld

6 Enerji Politikalar aç s ndan Karadeniz Bölgesi bir projedir: Bu ülkeler Orta Asya hammaddelerinin alımında güvenliğe sahip olacaklar ve gerekli teknolojiyi sağlayabilecekleri için de yatırımcı olarak kazanç elde edeceklerdir. Bütün bunlara uygun olarak da Karedeniz ve Hazar Denizi bölgesi ülkeleri ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ticaret gelişecek, yatırım olanakları artacaktır. Ancak en önemli amaç, petrol ve doğalgaz alım kaynaklarının çeşitlendirilmesidir. Rusya, Batı Av rupa nın Karadeniz enerji politikasından memnun değildir. Rusya hem TBC boru hattını hem de Nabucco yu kendi tedarik ve sevkiyat tekelinin kırılması çabası olarak görmektedir. Rus hükümeti buna uygun bir strateji izlemektedir: Hazar Denizi bölgesindeki petrol üreticilerini özel sözleşmelerle kendisine bağlamakta ve bunların petrol ve doğalgazlarını Rus boru hatları üzerinden Batı Av rupa ya sevk edilmesini sağlamaya çalışmaktadır. M o s k o v a, Sovyetler Birliği coğrafyasındaki etkinliğini korumaya veya tekrar tesis etmeye büyük çaba harc a m a k t a d ı r. 8 Bu çabalar özellikle Kazakistan ve Azerbaycan a yöneliktir. Bu ülkeler kendilerini Rusya Federasyonundan bağımsız yapacak transit yolları oluşturmaya çalışmaktadır. Bunlardan biri 2013 yılına kadar bitirilmesi öngörülen, Kazak petrolünü Hazar Denizinden tankerlerle Bakü ye taşıyacak, orada TBC boru hattına pompalayacak ve Batı Avrupa ya sevk edecek olan nakliye ve sevk hattıdır. 9 Ruslar Azerbaycan ve Gaspro m arasında akdedilecek bir sözleşmenin Batı Avrupa Nabucco projesine esaslı bir darbe indireceğini ummaktadır. Aynısı kard e ş l i k ilişkileri ve ebedi dostluk çerçevesindeki Kazakistan için de geçer- 8 Nezavisimaja Gazeta (www.ng.ru/economics), ve Radio Free Europe / Radio Liberty (rferl.org),

7 Prof. Dr. Werner Gumpel lidir. Bu ülke petrolünün büyük bir bölümü Rus boru hatları üzerinden sevk edilmektedir, Kazakistan ın BTC ye bağlanmasının dostluğa bir zarar vermeyeceği ifade edilmektedir. Rusya amacına başka bir yolla da ulaşmak istemektedir. Bu, gümrüksüz ticaretin yapılabileceği Avrasya Ekonomik Birliği olarak tanımlanan ortak bir ekonomik alandır. Bu birliğe önce Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya nın girmesi düşünülmektedir. 10 Wladimir Putin kendi devlet başkanlığı zamanında yakın yurtdışının (şimdi bağımsız olan eski Sovyet Cumhuriyetleri kastedilmektedir) bundan böyle de Sovyet dış politikasının önceliklerine sahip olacağını beyan etmiştir. Rus hükümet çevrelerinde Bu yönelim ülkenin uluslararası arenadaki etkinliğinin ve çıkarlarının korunmasının en önemli aracı olacaktır görüşü hakimdir. 11 Rus hükümeti Rusya nın eski Sovyet Cumhuriyetleri üzerindeki eski etkisinin yeniden tesis edilmesi için hem politik hem de ekonomik araçları kullanmaktadır. Bu yolda gerektiğinde askeri güç de kullanabileceğini Gürcistan olayı göstermiştir. Bu durum başkan Medwedjew tarafından da açıklanmıştır. Rusya, bütünüyle engelleyemese bile, Batı Av rupa ülkelerinin Karadeniz ve Hazar Denizi bölgesindeki etkilerini düşük bir seviyede tutmak için her şeyi y a p a c a k t ı r. Bu nedenle bu bölge ile ilgilenen ülkeler Rusların engelleme çabalarının bilincinde olmak zorundadırlar. Kazakistan da bunun bilincindedir ve Gürcistan olayları nedeniyle TBC boru hattına ilişkin gittikçe artan riskleri dikkate almaktadır. Bu nedenle Kazak uzmanlar, alternatif olanakların bulunup bulunmadığını araştırmak 10 Izvestija (www.izvestija.ru/politik), Nezavisimaja Gazeta (www.ng.ru/cis),

8 Enerji Politikalar aç s ndan Karadeniz Bölgesi zorundadırlar. 12 Azerbaycan ın deneyimleri endişe verici bir örnektir: G ü rcistan krizi nedeniyle Bakü Supsa (Gürcistan petrol limanı) hattından yapılan petrol sevkiyatı bir süre durdurulmuştur. 13 Hazar Denizi bölgesindeki bütün petrol ve doğalgaz üreticisi ülkeler Rusların engellemeleri ile karşı karşıya kalabilecektir. Rus etkisinin tekrar tesis edilmesinin bir diğer ifadesi de Azerbaycan gibi ülkelere petrollerinin büyük bölümünü Rus boru hatları üzerinden sevk etme yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir. Gasprom üç ülkeye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan a bütün gaz üretimlerini satın almayı önermiştir. Artan ihracat yükümlülüklerini karşılayabilmek için Gasprom özellikle Türkmenistan dan olmak ü z e re Orta Asya dan gelen sevkiyatlara bağımlı duru m d a d ı r. 14 Nabucco nun yaşama şansı öncelikle bu üç ülkeden gelen sevkiyatlara bağlı olduğundan, projenin bütünü tehdit altındadır. Ancak, son uluslararası etütler çerçevesinde yapılan tahminler, Türkmenistan ın gaz rezervlerinin Rus tarafının bugüne kadar ileri sürdüğünden çok daha büyük olduğunu göstermektedir. Rusya halen Türkmenistan ın toplam 80 milyar metre küplük gaz üretiminin 50 milyar metre küpünü (= % 62) satın almaktadır. 15 Bu nedenle Gasprom Rus hükümetinin sadece ekonomik değil, politik enstrümanı olarak da işlev görmektedir. Rusya ya ve Rusya üzerinden Nabucco nun varlığını tehdit edebilecek ölçüde gaz sevkiyatı yapılabilirse, Av rupa nın Rus bölgesine uğramadan gaz sevkiyatı 12 Nezavisimaja Gazeta (www.ng.ru/cis), Radio Free Europe / Radio Liberty (www.rferl.org ve ; ) 15 Nezavisimaja Gazeta (www.ng.ru/economics),

9 Prof. Dr. Werner Gumpel yapma çabaları engellenebilecektir. Av rupa nın Rus sevkiyatına bağımlı kalmasına ve rakip boru hatlarının engellenmesi, Rusya dan çıkıp Karadeniz in altından Bulgaristan a ve oradan da İtalya ve Avusturya ya ulaşan Güney Akım Boru hattı da katkıda bulunmaktadır. Rusya nın Karadeniz ve Hazar Denizi bölgesindeki faaliyetleri, Çin Halk Cumhuriyeti ile yaptığı sevkiyat sözleşmesi nedeniyle zorlaşan kendi petrol ve doğalgaz ihtiyacı ile sözleşmeler gereği üstlendiği ihracat yükümlülüklerini karşılamakta karşılaşacağı zorluklar çerçevesinde ele alınıp incelenmelidir. Bu ülkeye Rus ihracatının üçte ikisi gitmektedir. 16 Güçlendirilmiş boru hatlarına bağlı olarak Doğu Sibirya ve Uzak Doğu da yeni rezervlerin devreye sokulması, Hazar Denizi ve Karadeniz bölgesini de etkileyebilecek belirli bir rahatlama sağlayacaktır. Ancak bu, Karadeniz ve Hazar Denizi bölgelerinin petrol ve doğalgaz konusunda bugünden daha da şiddetli bir Batı Avrupa ile Rusya arasındaki çekişme bölgesi olacağı gerçeğini değiştirmemektedir. Bütün bu sorunların barışçıl yöntemlerle çözüleceğini umuyoruz. 16 Nezavismaja Gazeta (www.ng.ru/economics),

10

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI AÇISINDAN BİR KARŞILAŞTIRMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Günümüzde küresel enerji politikaları,

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI

TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI REX/270 Türkiye-AB Karma Ġstişare Komitesi Istanbul, 27 Nisan 2009 Türkiye-AB Karma Ġstişare Komitesi 26. Toplantısı Ġstanbul, Türkiye 27-28 Nisan, 2009 RAPOR TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI RAPORTÖR

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme IS THE QATAR IRAQ - TURKEY-EUROPE NATURAL GAS PIPELINE PROJECT

Detaylı

HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE

HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE AVRASYA DOSYASI 231 HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE Dr. Cenk PALA* In this article, a historical overview of the developments that have lead to the launch

Detaylı

Stratejik Projeksiyon: Avrasya da Ticaret ve Ulaşım

Stratejik Projeksiyon: Avrasya da Ticaret ve Ulaşım Stratejik Projeksiyon: Avrasya da Ticaret ve Ulaşım Orta Asya Bölgesi nin Merkezi; Azerbaycan* Özet Aralık 2012 Taleh Ziyadov *Bu özel rapor, Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN), Brookings Enstitüsü, California

Detaylı

TANAP Raporu. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

TANAP Raporu. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ TANAP Raporu Yazarlar: Gulmira Rzayeva Dr. Burcu Gültekin Punsmann M. Mete Göknel HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ TANAP Raporu

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3

Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3 Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3 KIRGIZİSTAN ENERJİ PİYASASINDA İŞ OLANAKLARI T.C Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği Kasım 2013 İÇİNDEKİLER... 2 1- KIRGIZİSTAN ENERJİ SEKTÖRÜNÜN

Detaylı

HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ?

HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ? HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ? Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Hazar Strateji Enstitüsü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

RUSYA ve TÜRKİYE NİN GÜVENLİĞİNDE ENERJİ İHRACAT VE İTHALATININ ROLÜ

RUSYA ve TÜRKİYE NİN GÜVENLİĞİNDE ENERJİ İHRACAT VE İTHALATININ ROLÜ AVRASYA DOSYASI 141 RUSYA ve TÜRKİYE NİN GÜVENLİĞİNDE ENERJİ İHRACAT VE İTHALATININ ROLÜ Natalya ULÇENKO* The main objective of this article is to analyze the effects of the energy issues in the Turkish-Russian

Detaylı

ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI ÖZET

ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI ÖZET OAKA Cilt: 8, Sayı: 16, ss. 21-48, 2013 ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI THE EUROPEAN UNION S FOREIGN POLICY TOWARD CENTRAL ASIA IN CONSIDERATION

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler

Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler Elhan ŞAHİNOĞLU* Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı 1990 lı yılların başında ağır bir ekonomik kriz sürecinden geçmiştir. SSCB nin dağılması

Detaylı

The European Union s Energy Policies: Logistics of the Baku Oil

The European Union s Energy Policies: Logistics of the Baku Oil Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt. 10, Sayı. 40, s. 35-66, 2014 Avrupa Birliği nin Enerji Politikaları: Bakü Petrollerinin Lojistik Boyutu Ülviyye AYDIN* Özet Her ne kadar petrolden bahsederken akla

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği 1/20 MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği Sinan OĞAN ASAM Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Kıdemli Araştırmacı Avrupa'nın en hızlı büyüyen doğal gaz pazarı olan Türkiye'nin

Detaylı

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI MAYIS 2011 İÇİNDEKİLER SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKÂNI I. GİRİŞ... 2 II. KÜRESEL TİCARETTE YENİ EĞİLİMLER... 3 III. 2023 YILINDA TÜRKİYE VE LOJİSTİK...

Detaylı

Lozan Çerçeve Antlaşması Sonrasında İran-Rusya İlişkilerinin Geleceği

Lozan Çerçeve Antlaşması Sonrasında İran-Rusya İlişkilerinin Geleceği Lozan Çerçeve Antlaşması Sonrasında İran-Rusya İlişkilerinin Geleceği Elnur İSMAYILOV 02 Nisan 2015 tarihinde nükleer müzakerelerle ilgili İsviçre nin Lozan kentinde İran ve P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere,

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-428-4 TOBB Yayın No : 2014/238 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Türkiye ve Avrupa Birliği nde enerji güvenliği Nükleer enerji - Türkiye için seçenek mi?

Avrupa da Türkiye. Türkiye ve Avrupa Birliği nde enerji güvenliği Nükleer enerji - Türkiye için seçenek mi? Avrupa da Türkiye Türkiye ve Avrupa Birliği nde enerji güvenliği Nükleer enerji - Türkiye için seçenek mi? avrupa da türkiye türkiye ve avrupa birliği nde enerji güvenliği NÜKLEER ENERJİ - TÜRKİYE İÇİN

Detaylı

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı