GİRİŞ. Skorlama GBS. Lancet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ. Skorlama GBS. Lancet"

Transkript

1 Dr. Mutlu Kartal Mart 2011 GİRİŞ /100.OOO erişkin/yıl olgu var. Mortalite %7 10 civarında! %60 peptik ülser hastalığı sebep olur. Eroziv gastrit 2. sıklıkta Varis kanamaları önemli sebeplerden Ciddiyetini belirlemek çok yararlı Endoskopi? Skorlama? 1 2 Skorlama Çeşitli skorlamalar var Forrest sınıflaması Rockall risk sınıflaması Glasgow Blatchford sınıflaması Taburcu olabilecek hasta belirlenebilir mi? Outpatient management of patients with low risk upper gastrointestinal haemorrhage: multicentre validation and prospective evaluation Background Upper gastrointestinal haemorrhage is a frequent reason for hospital admission. Although most risk scoring systems for this disorder incorporate endoscopic fi ndings, the Glasgow Blatchford bleeding score (GBS) is based on simple clinical and laboratory variables; a score of 0 identifi es low risk patients who might be suitable for outpatient management. We aimed to evaluate the GBS then assess the eff ect of a protocol based on this score for non admission of low risk individuals. Methods Our study was undertaken at four hospitals in the UK. We calculated GBS and admission (pre endoscopy) and full (postendoscopy) Rockall scores for consecutive patients presenting with upper gastrointestinal haemorrhage. With receiver operating characteristic (ROC) curves, we compared the ability of these scores to predict either need for clinical intervention or death. We then prospectively assessed at two hospitals the introduction of GBS scoring to avoid admission of low risk patients. Findings Of 676 people presenting with upper gastrointestinal haemorrhage, we identified 105 (16%) who scored 0 on the GBS. For prediction of need for intervention or death, GBS (area under ROC curve 0 90 [95% CI ]) was superior to full Rockall score (0 81 [ ]), which in turn was better than the admission Rockall score (0 70 [ ]). When introduced into clinical practice, 123 patients (22%) with upper gastrointestinal haemorrhage were classified as low risk, of whom 84 (68%) were managed as outpatients without adverse events. The proportion of individuals with this condition admitted to hospital also fell (96% to 71%, p< ). Interpretation The GBS identifies many patients presenting to general hospitals with upper gastrointestinal haemorrhage who can be managed safely as outpatients. This score reduces admissions for this condition, allowing 3 4 Lancet Amaç skorlama yaparak düşük riskli hastaları belirlemek ve ayaktan tedavi etmek. Hematemez, kahverengi kusma, melena olanlar GİS kanama olarak kabul edilmiş. Bütün hastalara endoskopi yapılmamış. Temel olarak Glasgow Blatchford kanama skoru kullanılmış (GBS). BUN Hb (Erkek) GBS Hb (Kadın) SKB Diğer Skor <18 >13 >12 > ,0 12,9 10,0 11, Nabız>100 Melena Senkop KC hast. KKY ,0 11,9 < >70 <10 <

2 Lancet Toplam 676 hasta alınmış 123 hasta düşük risk sınıflamasına uyuyor GBS sıfır 84 hasta yatırılmadan takip edilmiş. 6 aylık izlem sonunda ölüm, girişim gerektirecek kanama olmamış Girişim: Endoskopi ya da transfüzyon Sonuç: Skoru sıfır olanları ayaktan izleyebilirsiniz! Jennie R. Stephens at al. Management of minor upper gastrointestinal haemorrhage in the community using the Glasgow Blatchford Score European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2009, 21: Amaç düşük riskli hastaları belirleyerek ayaktan takip kriteri oluşturmak GBS kullanılmış 70 yaş altı, kumadin kullanmayan, varis dışı kanamalar Önce 232 hastayla derivasyon yapılmış GBS <= 2 olan hastalar yatırılarak izlenmiş. Ardından 304 hastayla validasyon yapılmış 102 düşük riskli hasta Validasyon grubunda 104 hasta 72 si yatmış Kriterler çok net değil 32 hasta ayaktan izlenmiş Ayaktan izlenen ya da yatarak izlenen hiçbir hastaya girişim gerekmemiş Transfüzyon ya da endoskopik girişim 9 10 GBS <= 2 olan hastalar komplikasyon olmadan ayaktan izlenebilir. Yatışları %10 azaltır. Üst GİS Kanamada PPI Leontiadis GI Systematic review and meta analysis of proton pump inhibitor therapy in peptic ulcer bleeding BMJ Mar 12;330(7491):568. Epub 2005 Jan kontrollü çalışma ve 2915 hastanın analizi. Mortalitede anlamlı azalma yok (OR 1.11, CI 0.79 to 1.57) Yeniden kanamada anlamlı azalma (OR 0.46, NNT 12) Cerrahi ihtiyacında azalma (OR 0.59, NNT 20) 10 iyi kalitede çalışma ile metaanaliz Sonuçlar benzer 11 12

3 GİS Kanama PPI Leontiadis G I, Shreedharan A, Martin J at all. P. Proton pump inhibitor treatment initiated prior to endoscopic diagnosis in upper gastrointestinal bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD DOI: / CD pub3 Endoskopi öncesi PPI-H2RA kullanımı ve üst GİS kanama Endoskopi bulguları (aktif kanama, vissible vessel veya pıhtı: stigmata of recent haemorrhage-srh), Hastanede kalış süresi Kan transfuzyon ihtiyacı Endoskopik tedavi gereksinimi Mortalite ve/veya cerrahi gereksinimi 6 çalışma (2223 hasta) GİS Kanama PPI Mortalite OR 1.12, (95% CI ) Tekrar kanama OR 0.81, (95% CI ) Cerrahi OR 0.96, (95% CI ) SRH OR 0.67, 95% CI Kan Tx gereksinimi OR 0.97, (95% CI ) Endoskopik OR 0.93, (95% CI ) müdahale ihtiyacı Hastanede kalış süresi? GİS Kanama PPİ Üst GİS kanamada mortaliteyi azaltmıyor Endoskopi öncesi kullanım yeniden kanamayı ve cerrahi ihtiyacını azaltıyor. 80 mgr bolus, 8 mg/saat infüzyon Pantoprazol, esomeprazol Vazopressinin sentetik analoğudur. İstenmeyen yan etkileri vazopressinden daha az. Aralıklı puşe şeklinde uygulanır. Varis kanamasında etkin mi? George N Ioannou, Jenny Doust, Don C Rockey for acute esophageal variceal hemorrhage Cochrane Database of Systematic Reviews çalışma, 1609 hasta

4 vs Placebo Metaanaliz yapılmış 5 iyi kalite çalışma RR 0.66 (%95 CI ) 0.88) Mortaliteyi anlamlı oranda azaltıyor vs somatostatin or endoscopy 2 yüksek kalite çalışma Mortalite açısından fark yok vs baloon tamponade vs ocreotide vs vazopressin yeterli çalışma yok. Diğer ilaçlarla karşılaştırıldığında istenmeyen etki ya da ilacın kesilmesini gerektirecek yan etki sıklığında anlamlı artış yok le tedavi varis kanamasında mortaliteyi %34 azaltır. Diğer vazoaktif ajanların etkinliğiyle kıyaslandığında terlipressin efektif bir ajandır. Gennaro D Amico, Luigi Pagliaro, Giada Pietrosi, Ilaria Tarantino Emergency sclerotherapy versus vasoactive drugs for bleeding oesophageal varices in cirrhotic patients New search for studies and content updated (no change to conclusions), published in Issue 3, 2010, Cochrane Toplam 17 çalışma var Vazopressin 1, terlipressin 1, ocreotid 10, somatostatin 5 çalışma. Herhangi bir sonlanım parametresinde vazoaktif ilaçlarla skleroterapi arasında fark yok. ÖNERİ: Skleroterapi vazoaktif tedaviden üstün değildir. Skleroterapi yoksa vazoaktif ilaçları düşününüz. Skleroterapi ve vazoaktif ilaçlar aynı anda kullanılırsa sonuç ne olur? İstenmeyen etkiler ve ciddi yan etkiler skleroterapi grubunda anlamlı oranda yüksek

5 Somatostatin Somatostatin analogues for acute bleeding oesophageal varices Peter C Gøtzsche, Asbjørn Hróbjartsson to date: 13 November 2007, Cochrane. Somatostatin Toplam 21 çalışma ve 2588 hasta Mortalite değişmiyor: RR 0.97 (CI ) Kanama durmasında başarısızlık azalmış: 0.68 (CI ) Yeniden kanama: RR 0.84 (CI ) Kan tx: Bias olasılığı düşük olanlarda 0.7 ünite daha az Diğerlerinde 1.5 ünite daha az Somatostatin Sonuç Hasta başına 1.5 ünite kan kurtarıyor. Plasebo kontrollü çalışmalarla desteklenmiyor. Binlerce hasta içeren yeni çalışmalar dizayn edilmeli! Kan Transfüzyonu Mortaliteyi Azaltır mı? Red cell transfusion for the management of upper gastrointestinal haemorrhage Vipul Jairath, Sarah Hearnshaw, Susan J Brunskill, Carolyn Doree, Sally Hopewell, Chris Hyde,Simon Travis, Michael F to date: 30 June 2010, Cochrane Kan Transfüzyonu Mortaliteyi Azaltır mı? Toplam 3 çalışma ve verisi tamamlanabilen 93 hasta var! Hastalar heterojen, hasta sayısı az, randomizasyon yeterli değil. Yeni çalışma yok. Bir çalışma sürüyor (860 hasta) Bir çalışmada mortalite için RR 5,4 (CI 0,27 109) Bir çalışmada koagülasyon zamanı ve yeniden kanama artmış. Kan Transfüzyonu Mortaliteyi Azaltır mı? Sonuç Çalışmalar kanıt için yeterli değil. Buna karşın transfüzyon yapılan grupta mortalite ve yeniden kanama oranı yüksek. Yeni çalışmalara ihtiyaç var

6 Karaciğer Hastalığı Olanlarda K Vitamini Verelim mi? Vitamin K for upper gastrointestinal bleeding in patients with liver diseases Arturo J Martí Carvajal, Marcela Cortés Jofré, Arturo J Martí Peña to date: 11 November An itibariyle bu konuda yapılmış randomize kontrollü çalışma yok! Antibiotic prophylaxis for cirrhotic patients with upper gastrointestinal bleeding Norberto C Chavez Tapia, Tonatiuh Barrientos Gutierrez, Felix I Tellez Avila, Karla Soares Weiser, Misael Uribe to date: 29 June 2010, Cochrane çalışma ve 1241 hasta Çalışmalar homojen Antibiyotik profilaksisine karşı plasebo Mortalite RR 0.79 ( ) Bakteriyel infeksiyondan ölüm RR 0.43 ( ) Bakteriyel İnfeksiyon RR 0.36 ( ) Yeniden kanama RR 0.53 ( ) Yatış süresi MD ( ) Bakteremi RR 0.25 ( ) Pnömoni RR 0.45 ( ) İYE RR 0.23 ( ) Hangi antibiyotik rejimi? 5 Çalışma var. Hasta grupları heterojen, çalışmalardaki rejimler heterojen Bu konuda bir öneri yok Öneri Siroz ve üst GİS kanamada antibiyotik kullanımı yararlı Hangi antibiyotiğin seçileceği lokal koşullara göre belirlenmeli. Sonuç Üst GİS kanamada GBS skorlaması kullanılabilir. Üst GİS kanamada PPI mortaliteyi azaltmıyor. Yeniden kanamayı azaltıyor. Varis kanamasında mortaliteyi azaltır. Varis kanamasında somatostatisn mortaliteyi azaltmıyor Transfüzyon ihtiyacını azaltıyor 35 36

7 Sonuç Üst GİS kanamasında kan transfüzyonuyla ilişkili yeterince iyi çalışma yok Mortaliteye etkisi belli değil. Siroz hastası ve üst GİS kanamsı olanlarda K vitamini uygulamasıyla ilgili kanıt yok. Siroz hastası ve üst GİS kanaması varsa oral antibiyotik yararlı. SOMATOSTATIN-UCB Flakon Etken Madde: Somatostatin Piyasa Şekilleri: 3 mg: 1 flakon ve 1 çözücü ampul, 0.25 mg: 1 flakon ve 1 çözücü ampul içeren ambalajlarda GLYPRESSIN Flakon Etken Madde(ler): asetat 1 mg Piyasa Şekilleri: 1 flakon ve 5 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 87-91, 2004 ORİJİNAL YAZI Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Selim GÜREL *, Oya İMADOĞLU ** * ** Uludağ

Detaylı

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki ÖZGÜN ARAŞTIRMA Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki The correlation between leukocytosis and the severity of bleeding in patients

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.A.Filiz AVŞAR, Dr.Bekir ÇAKIR, Dr.

Detaylı

Sirozlu hastalarımızda hepatik ensefalopati yi tetikleyici faktörler

Sirozlu hastalarımızda hepatik ensefalopati yi tetikleyici faktörler Göztepe Tıp Dergisi ():, 00 doi:0./j.goztepetrh.00. ISSN 00X KLİNİK ARAŞTIRMA Gastroenteroloji Sirozlu hastalarımızda hepatik ensefalopati yi tetikleyici faktörler Oğuzhan ÖZTÜRK (*), İlyas TUNCER (**),

Detaylı

Afşin Kundak, Dilek Dilli, Selim Gökçe, Nihan Hilal Sorguç, Sara Erol, Nurullah Okumuş, Ayşegül Zenciroğlu

Afşin Kundak, Dilek Dilli, Selim Gökçe, Nihan Hilal Sorguç, Sara Erol, Nurullah Okumuş, Ayşegül Zenciroğlu Olgu Sunumları / Case Reports DOI: 10.5350/BTDMJB201410408 Yenidoğan Döneminde Somatostatin Analogu (Ocreotide) ile Tedavi Edilen Üst Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Bildirisi Afşin Kundak, Dilek Dilli,

Detaylı

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Sakarya E itim Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Sakarya 2 Düzce Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji BD, Düzce 3 Düzce

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS . ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ POSTER BİLDİRİLERİ th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS 3. AVRASYA YOĞUN BAKIM

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS 37 SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS S 0 Sepsis, TLR-, TLR-4 Gene Polymorphisms and mrna Expression Selcen Karakaş, Serpil Taheri, Kürşat Gündoğan 3, Ramazan Coşkun

Detaylı

Proton pompa inhibitörleri (PPI) dünyada ve ABD de olduğu

Proton pompa inhibitörleri (PPI) dünyada ve ABD de olduğu güncel gastroenteroloji 17/1 Uzun Süre Proton Pompa İnhibitörleri (PPI) Kullanılacaksa, Hangi PPI Tercih Edilmelidir? Nelere Dikkat Edilmelidir? Ahmet UYGUN GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı Etlik, Ankara

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU Ekim 2013 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri MedicReS Accredited Continuous Medical Education Credit - 6 MACMEC Scientific Director: Prof.

Detaylı

Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Hastalarının Prognozu

Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Hastalarının Prognozu Özgün Araştırma / Original Investigation 1 Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Hastalarının Prognozu Prognosis of Patients in a Medical Intensive Care Unit of a Tertiary Care Centre Nevin Uysal

Detaylı

10. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ

10. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ 10. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ 2. AVRASYA YOĞUN BAKIM TOPLANTISI 27-30 KASIM 2013 ASKERİ MÜZE ve KÜLTÜR SİTESİ, İSTANBUL PROGRAM VE BİLDİRİ KİTABI İçindekiler İÇİNDEKİLER Davet...

Detaylı

GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım. İnt.Dr. Salih Polat Şubat 2011

GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım. İnt.Dr. Salih Polat Şubat 2011 GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım İnt.Dr. Salih Polat Şubat 2011 Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları hastanelerin acil servislerine en sık başvurulan hastalık grubunu oluşturmaktadır. Gastrointestinal

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Derleme Review 115 KOAH TA İmmünizasyon Immunization in COPD Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne ÖZET Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

Kanser taramalarındaki amaç, asemptomatik popülasyonda. Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı?

Kanser taramalarındaki amaç, asemptomatik popülasyonda. Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı? Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı? Is prostate cancer be screened according to Turkey data? Dr. Rahmi Gökhan Ekin, Dr. Ferruh Zorlu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir DERLEME

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA BESLENME BOZUKLUKLARI Epidemiyoloji, Sorunun Boyutu. Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA BESLENME BOZUKLUKLARI Epidemiyoloji, Sorunun Boyutu. Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman NÖROLOJİK HASTALIKLARDA BESLENME BOZUKLUKLARI Epidemiyoloji, Sorunun Boyutu Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Dünyada hastaneye kabulde malnütrisyon prevalansı*: % 28 % 76 Malnütrisyonun sonuçları Yara

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi Prof. Dr. Semih Ayan LHRH LH ACTH testis testosteron DHEA Adrenal DHT- prostat İlk Çalışmalar Hugins ve Hodges (1941):orşiektomi ve östrojen,

Detaylı

Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi ARAŞTIRMA

Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Metin Ateşçelik 1 Mehtap Gürger 2 1 Sivas Devlet Hastanesi, Acil Servis, Sivas, Türkiye 2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Elazığ Türkiye Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran

Detaylı

Portal ven karaciğere dakikada yaklaşık 1500 ml kan taşır.

Portal ven karaciğere dakikada yaklaşık 1500 ml kan taşır. güncel gastroenteroloji 15/2 Hepatolojide Endoskopik Ultrasonografinin Kullanımı Mehmet BEKTAŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Portal ven karaciğere dakikada yaklaşık

Detaylı

CİLT/VOLUME: 2/2 SAYI/NUMBER: 2/2 AY/MONTH:AĞUSTOS/AUGUST YEAR: 2015. Prof. Dr. Yasemin Balcı Prof. Dr. Bülent Özbay Prof. Dr.

CİLT/VOLUME: 2/2 SAYI/NUMBER: 2/2 AY/MONTH:AĞUSTOS/AUGUST YEAR: 2015. Prof. Dr. Yasemin Balcı Prof. Dr. Bülent Özbay Prof. Dr. ISSN (Uluslar arası Standart Süreli Yayın Numarası) 2148-8118 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University CİLT/VOLUME: 2/2 SAYI/NUMBER: 2/2 AY/MONTH:AĞUSTOS/AUGUST

Detaylı

Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması

Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470305 Manyetik rezonans görüntüleme yapılan pediatrik olgularda midazolam-ketamin kombinasyonu ile tiopentalin sedatif etkilerinin karşılaştırılması Oylum

Detaylı