T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Nisan 2015 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : KANUNLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ÜÇÜNCÜ TARAF MALİYET PAYLAŞIMI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 1/4/2015 MADDE 1 (1) 20 Haziran 2014 tarihinde İstanbul da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşması nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 10/4/2015 Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 168. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : YARGITAY KANUNU İLE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 1/4/2015 MADDE 1 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dava dosyalarının Yargıtaya gönderilmesi ve Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu: MADDE 60 Adliye mahkemelerinden Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme hâkimi tarafından Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca yapılan işbölümüne göre görevli dairesi de belirtilerek ilgili daireye gönderilmesi sağlanır. Temyiz üzerine gelen dosyalarda çıkabilecek görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk Genel Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yargıtay Birinci Başkanvekilinin başkanlığında, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca aynı daireden birden fazla olmamak kaydıyla Yargıtay üyeleri arasından bir yıllık süre için görevlendirilen dört asıl ve dört yedek üyeden oluşan Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul bünyesinde bir büro kurulur; burada çalışmak üzere yeteri kadar tetkik hâkimi ve personel görevlendirilir. Birinci fıkra uyarınca dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayı Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna gönderir. Bir aylık sürenin bitiminden sonra gönderme kararı verilemez. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonucunda verilen işbölümüne ilişkin karar kesindir. Kurul, Başkanvekili ve dört asıl üyenin katılımıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. Başkanvekilinin bulunmadığı durumlarda asıl üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık eder; asıl üyelerin eksikliği yedek üyelerin katılımıyla tamamlanır. Kurul, ayda en az iki hafta çalışır. Bu süre zarfında Kurul üyeleri dairelerindeki çalışmalara katılmaz. MADDE 3 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47 nci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Devlet aleyhine açılan tazminat davası, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde; Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla aynı konumda olanların fiil ve kararlarından dolayı Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülür. Dava, bu dairenin Başkan ve üyelerinin fiil ve kararlarından dolayı ise yargılama Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinde yapılır. Verilen kararların temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulunca yapılır. Temyiz incelemesine, kararı veren başkan ile üyeler katılamaz. MADDE sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 10/4/2015

3 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/ Eylül 2011 tarihinde Ankara da imzalanan ve 4/2/2015 tarihli ve 6591 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/3/2015 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 23/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı K. İPEK A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı İ. YILMAZ İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

5 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

7 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

9 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

11 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

13 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

15 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

17 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

19 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

21 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

23 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

25 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7503 Ekli 2015 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 21/11/2014 tarihli ve 203 sayılı yazısı üzerine, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. AVCI Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. K. İPEK A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE A. Ç. KILIÇ N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

27 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 27

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

29 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 29

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

31 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 Karar Sayısı : 2015/7504 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/3/2015 tarihli ve 4571 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 31/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı K. İPEK A. İSLAM A. Ç. KILIÇ F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE A. İSLAM F. IŞIK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı V. M. ŞİMŞEK A. Ç. KILIÇ M. M. EKER M. M. EKER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı V. S. ÖZTÜRK N. AVCI Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı V. Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ İ. GÜLLÜCE Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı V. M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

32 Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

33 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 33

34 Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : Karar Sayısı : 2015/7509 Ekli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 25/3/2015 tarihli ve 43 sayılı yazısı üzerine, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı K. İPEK A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

35 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 35

36 Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

37 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 37

38 Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : 29323

39 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 39

40 Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : Karar Sayısı : 2015/7527 Sakarya İli, Karasu İlçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/3/2015 tarihli ve 1264 sayılı yazısı üzerine, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı K. İPEK A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

41 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 41

42 Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun un 12. maddelerine göre; 10/4/2015 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Burhan ÜSTÜN seçilmiştir. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun un 3. ve 4. maddeleri uyarınca; 10/4/2015 günü yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Nuri NECİPOĞLU seçilmiştir. Türkiye İş Kurumundan: YÖNETMELİKLER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Teşkilat yapıları veya faaliyetlerinin bölge düzeyinde olması halinde, kamu kurum ve kuruluşları işgücü talebini bölge düzeyinde de verebilir.

43 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla cinsiyet ayrımına yer verilmemesi, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Ancak, başvuru süresi içerisinde ikamet değişikliği yapan adayların ilgili işgücü taleplerine başvuruları kabul edilmez. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. (3) Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla da belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 19/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-26/10/ /4/ /12/ /8/ Spor Genel Müdürlüğünden: OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması için olimpik

44 Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : hazırlık merkezlerinin kurulması, sporcu seçimi ve uyması gereken kurallar ile bu TOHM'larda görev alacak olimpik hazırlık merkezi koordinatörü, akademik danışman ve diğer görevlilerin çalışma, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik Danışman: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde spor eğitimlerinin plan ve programlarından sorumlu, üniversitelerden görevlendirilen akademik unvan ile görev yapan kişiyi, b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, ç) Daire Başkanlığı: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Genel Müdür tarafından yetkili kılınmış Daire Başkanlığını, d) Değerlendirme Komisyonu: Sporcuların TOHM'a alınması, harçlık oranlarının belirlenmesi ve TOHM'dan ilişiklerinin kesilmesi için değerlendirme yaparak karara bağlayan komisyonu, e) Eğitici ve öğreticiler: TOHM'daki sporculara ders veren eğitimcileri, antrenörleri ve elemanlarını, f) Federasyon: Bağımsız veya Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonlarını, g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü, ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü, h) Gündüzlü Eğitim: İaşe ve diğer ihtiyaçların il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi, ı) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü, i) TOHM: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerini, j) TOHM Koordinatörü: TOHM'un yönetim ve işleyişinden sorumlu kişiyi, k) Yatılı Eğitim: İaşe-ibate ve diğer ihtiyaçların il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi, ifade eder.

45 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kuruluş ve yönetim MADDE 4 (1) Olimpiyat veya paralimpik oyunlarına, ulusal veya uluslararası yarışmalara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların performanslarının geliştirilmesi, eğitimlerinde ve sosyal gelişimlerinde müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması için Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda açılması uygun bulunan il müdürlükleri bünyesinde Bakan onayı ile TOHM kurulur. (2) TOHM'da vardiya usulü ile eleman çalıştırılır. (3) Bu Yönetmelikte öngörülen iş ve işlemler Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. TOHM koordinatörünün görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 5 (1) TOHM'un sevk ve idaresinden il müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan TOHM koordinatörü sorumludur. (2) TOHM koordinatörü, öncelikle üniversitelerin beden eğitimi ve spor alanında eğitim görmüş kişiler arasından il müdürlüğünce görevlendirilir. (3) TOHM koordinatörünün görev ve yetkileri şunlardır: a) TOHM'un idaresinden ve disiplininden sorumlu olmak ve gerekli tedbirleri almak. b) TOHM'la ilgili çalışmaları düzenlemek, eğitim-öğretim ve antrenman programlarını uygulatmak. c) TOHM'un personel, malzeme, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi, çevrenin temizliği ve düzeni ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve il müdürlüğü ile koordineli hareket etmek. ç) Sporcuların çalışma dışında kalan zamanlarını değerlendirmeye yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler organize etmek. d) Akademik danışman ve antrenörler tarafından hazırlanan çalışma programını duyurmak, il müdürlüğü ve Genel Müdürlüğe bildirmek. e) Doping, sağlık ve sosyal konularla ilgili olarak sporcuları bilgilendirici sunumlar yapılmasını sağlamak. f) Doping numune alımı için gelen görevlilere yardımcı olmak ve ilgili sporcuları hazırlamak.

46 Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : g) TOHM'un disiplinini sağlamak; disipline uymayan, huzur bozucu söz ve davranışlarda bulunan antrenör, sporcu ve diğer görevlileri uyarmak, tekrarı halinde tutanak düzenleyerek il müdürlüğüne bildirmek. ğ) TOHM'un günlük faaliyetleri hakkında düzenleyeceği raporu en geç ayda bir olacak şekilde Genel Müdürlüğe bildirilmek üzere il müdürlüğüne sunmak. h) Genel Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak. (4) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen koordinatör hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. Akademik danışman görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 6 (1) Akademik danışmanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) TOHM ile üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak. b) TOHM'un iş ve işlemlerini gözlemlemek ve raporlamak. c) TOHM'la ilgili sportif çalışmaları düzenlemek, eğitim-öğretim ve antrenman programlarını uygulatmak. ç) Doping, sağlık, sportif ve sosyal konularla ilgili olarak sporcuları bilgilendirici toplantıları ve seminer programlarını planlamak. d) Alanında uzman kişilerden oluşan teknik ekipler kurarak, ilgili branşlarda teknik bilgilerin araştırılıp, gelişmelerin takip edilerek projeler hazırlanmasını sağlamak. e) Sporcu performansları ile ilgili raporları Genel Müdürlüğe ve federasyonlara bildirmek. Eğitici, öğretici ve diğer elemanlar MADDE 7 (1) TOHM'lara ilgili spor dalında yeterli sayıda antrenör, spor hekimi, beslenme uzmanı, fizyoterapist, spor masörü ile ihtiyaç duyulan memur ve diğer elemanlar il müdürlüğünce görevlendirilir. (2) Birinci fıkrada sayılan personel, il müdürlüğünce kadrolu veya sözleşmeli olarak temin edilebileceği gibi diğer kurumlardan geçici olarak da görevlendirilebilir. (3) Birinci fıkrada sayılan personelin görev, yetki ve sorumlulukları talimat ile belirlenir. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında yasal işlem başlatılır. (4) Öğretmenler, TOHM'larda resmi mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapmak için görevlendirilebilirler.

47 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 (5)TOHM da; a) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak kişilere, her yıl sözleşmeli personel ücretleriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen limiti geçmemek üzere Genel Müdürün önerisi ile Bakanca tespit edilen brüt ücret, b) Görevlendirilen diğer personele gündelik ve yol gideri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa ve 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara göre, ödenir. Sporcuların başvurusu ve seçimi MADDE 8 (1) TOHM'a kabul edilecek sporcular, spor branşı ile ilgili federasyonun ve Genel Müdürlüğün belirleyeceği kriterler dâhilinde başvuranlar arasından seçilirler. Başvuru zamanı, Değerlendirme Komisyonu tarafından eğitim ve öğretim dönemi öncesinde belirlenerek duyurulur. Ara dönemlerde de TOHM a sporcu kabul edilebilir. (2) Başvurusu kabul edilen öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir: a) Nüfus cüzdanının fotokopisi. b) Öğrenim belgesi. c) Veli tarafından verilecek noter tasdikli muvafakatname. ç) Hastane sağlık kurulu raporu. d) İki adet vesikalık fotoğraf. e) Dopingle ilgili sportif ceza almadığına dair beyan. Sporcunun uyması gereken kurallar MADDE 9 (1) Sporcu, teknik kadro ve TOHM koordinatörüne karşı sorumlu olup, aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadır: a) TOHM kurallarına ve talimatlarına uymak, tutum ve davranışları ile çevresine örnek olmak. b) Antrenörün belirlediği yer ve zamanda branşı ile ilgili kıyafet ve malzeme ile hazır bulunmak. c) Sporcuya ve fair-play ruhuna uygun davranışlarda bulunmak. ç) Bulunduğu ortam ve çevrenin temizliğine özen göstermek, tesisleri ve malzemeleri korumak.

48 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : d) Antrenör, kondisyoner, fizyoterapist ve spor hekiminin düzenlediği antrenman ve rehabilitasyon programlarına uymak. e) Geçerli mazereti nedeniyle TOHM'dan ayrılması gereken durumlarda TOHM koordinatörüne yazılı bilgi vermek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Değerlendirme Komisyonu, Denetim, Disiplin ve Mali Konular Değerlendirme Komisyonu MADDE 10 (1) Değerlendirme Komisyonu; Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlığında, iki Genel Müdürlük ve iki ilgili federasyon temsilcisinden oluşur. Değerlendirme Komisyonu teknik bilgi ve uzmanlığından yararlanmak üzere uzmanlar çağırabilir. (2) Değerlendirme Komisyonu, üye tam sayısı ile gerektiğinde toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Değerlendirme Komisyonunun görev ve sorumlulukları MADDE 11 (1) Değerlendirme Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) TOHM'da yetiştirilecek sporcuları ilgili federasyon ve Genel Müdürlük tarafından birlikte belirlenen kriterlere göre seçmek. b) TOHM a kayıtlı sporcuların performanslarını ve verilecek maddi desteğin miktarını üç ayda bir değerlendirerek gerekli gördüklerinde değişiklik yapmak. c) TOHM a kayıtlı sporcuların disiplin komisyonu tarafından verilen raporlar göz önünde tutularak ilişiklerinin kesilmesine karar vermek. Denetim MADDE 12 (1) TOHM; Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonca, her yıl en az dört defa, TOHM un fiziki durumu, antrenör, eğitici ve diğer personel ile teknik ve çalışma programları yerinde denetlenir. (2) Denetim sonucu düzenlenen rapor Genel Müdürlüğe sunulur. Disiplin komisyonu MADDE 13 (1) TOHM'la ilgili disiplin işleri, il müdürlüğünce oluşturulacak disiplin komisyonu tarafından yürütülür. Disiplin komisyonu; il müdürünün başkanlığında; TOHM koordinatörü, spor şube müdürü, akademik danışman ve ilgili kıdemli branş antrenöründen oluşur.

49 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 (2) Disiplin komisyonu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. (3) Disiplin komisyon kararlarına karşı Değerlendirme Komisyonuna 10 gün içerisinde itiraz edilebilir. (4) TOHM'dan ilişik kesmeye yönelik kararlar ancak Değerlendirme Komisyonu tarafından alınabilir. (5) TOHM'dan ilişik kesme şartları ve diğer müeyyideler ile disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimat ile belirlenir. Mali konular MADDE 14 (1) TOHM'un ve çalışanların ihtiyaçları ile sporcu öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer giderlerini karşılamak için TOHM'ların bulunduğu il müdürlüğü bütçesine her yıl Genel Müdürlük tarafından ödenek ayrılır. Ödeneğin yeterli olmadığı hallerde il müdürlüğü bütçesinin personel giderleri hariç diğer harcama kaleminden aktarma yapılabilir. (2) Federasyonlar, sporcuların yetiştirilmesi amacıyla teknik eleman ve eğitim desteği verirler. Harçlık, giyim, beslenme ve eğitim giderleri MADDE 15 (1) Her yıl TOHM'ların bulunduğu il müdürlüğünce, TOHM'da görevli antrenörler ile gündüzlü veya yatılı sporcu öğrencilere ilgili spor dalının özelliğine uygun olarak spor kıyafetleri ile araç-gereç verilebilir ve eğitim desteği sağlanabilir. (2) TOHM'dan yararlanan yatılı veya gündüzlü eğitim alan sporcu öğrenciler için il müdürlüğünce spor dalının özelliği de göz önünde bulundurularak TOHM'da beslenme desteği sağlanır. (3) TOHM'da bulunan sporcuların ulusal veya uluslararası yarışmalar ile sportif amaçlı hazırlık kamplarına katılımları, ilgili federasyonlarla koordineli bir şekilde sağlanabilir ve masrafları il müdürlüğü bütçesinden karşılanabilir. (4) Genel Müdürlük tarafından TOHM dan yararlanan sporculara, 3289 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre her ay harçlık ödemesi yapılır.

50 Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : Tedavi giderleri MADDE 16 (1) TOHM'da kayıtlı sporcu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda olmayanların veya diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanların, TOHM'da kayıtlı bulundukları süre içerisinde, tüm tıbbi teşhis ve tedavi giderleri ile gerekli olan tıbbi araç ve gereç giderleri genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan usul ve esaslar ile tutarlar uygulanmak suretiyle il müdürlüğü bütçesinden karşılanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 17 (1) TOHM'ların eğitim ve öğretim programlarına ait esas ve uygulamalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Hüküm bulunmayan hallerde ise Genel Müdürlüğün talimatları çerçevesinde işlem yapılır. Yürürlük MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür. Spor Genel Müdürlüğünden: 2020 YILI SONUNA KADAR YAPILACAK YAZ VE KIŞ OLİMPİYAT VE PARALİMPİK OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA YETİŞTİRİLECEK SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE VE YOL GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla, 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek 4000 (dört bin) sporcunun tespiti, bu sporculara verilecek harçlık miktarının belirlenmesi ile iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

51 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında ferdi veya takım halinde yetiştirilecek yıldız, genç, ümit ve büyükler kategorilerindeki sporcuları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, c) Daire Başkanı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanını, ç) Daire Başkanlığı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını, d) Federasyon: Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyon başkanlıkları ile bağımsız federasyon başkanlıklarını, e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü, f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü, g) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü, ğ) Performans raporu: Sporcuların sportif gelişim ve performanslarını ölçmek amacıyla yapılan test ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan raporu, h) Sporcu: Spor Genel Müdürlüğü merkezi lisans sistemi üzerinden lisanslı kişileri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Değerlendirme Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Sporcuların Belirlenmesi Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve görevleri MADDE 5 (1) Sporcuların tespiti, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen raporların değerlendirilmesi ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde bir Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

52 Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : (2) Değerlendirme Kurulu, Bakan tarafından spor alanında bilimsel araştırmalar yapmış veya spor alanında idareci, teknik adam, sporcu veya benzeri görevlerde, kamu kurum ve kuruluşları, federasyonlar, özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından görevlendirilecek biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Değerlendirme Kurulunun asıl üyeleri kadar yedek üye de belirlenir. Değerlendirme Kurulu gerek gördüğü takdirde ilgili federasyondan veya diğer ilgililerden görüşüne başvurmak üzere temsilci çağırabilir. (3) Değerlendirme Kurulunun başkan ve üyeleri; kendilerinin boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıkları ile ilgili toplantılara katılamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir. (4) Değerlendirme Kurulu, sporcu seçim kriterleri ile harçlık miktarlarını belirlemek, ilgili federasyonlardan ve il müdürlüklerinden gelen raporları ve sporcuların performanslarını değerlendirmek üzere yılda en az dört kez ve gerektiği hallerde her zaman toplanabilir. (5) Değerlendirme Kurulunun sekretaryası Daire Başkanlığınca yürütülür. (6) Değerlendirme Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yöndeki oyları ile karar alır. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle katılamadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sporcuların ve harçlık miktarının belirlenmesi ve izlenmesi MADDE 6 (1) Değerlendirme Kurulu; Bakanlığın sportif hedef ve politikalarına göre il müdürlükleri, federasyonlar veya diğer ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan gelen raporları değerlendirerek, başarı durumu, yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken zaruri ihtiyaçları gibi hususlar da dikkate alınarak harçlık verilecek sporcuları ve miktarını belirler. Sporculara ödenecek harçlıklara ilişkin, asgari ücretin net tutarının yüzde yirmisinden başlamak ve beşer puanlık artışlarla net asgari ücret tutarını geçmemek üzere farklı harçlık cetvelleri oluşturulur ve harçlık ödemelerinde bütçe ödeneği dikkate alınır. (2) Sporcular, Değerlendirme Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden ayın ilk gününden itibaren bu Yönetmelikle belirlenen haklardan yararlanmaya başlarlar. (3) Değerlendirme Kurulu belirli periyotlarla bu Yönetmelikten yararlanan sporcularla ilgili olarak federasyonlar, il müdürlükleri, üniversite veya diğer ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlardan rapor isteyebilir. Ayrıca, ilgili federasyonlar ve il müdürlükleri de gerekli

53 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 gördükleri hallerde bu husustaki raporlarını Değerlendirme Kuruluna bildirirler. Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda gerçeğe aykırı rapor tanzim edildiği tespiti halinde ilgililer hakkında yasal işlemler yapılır ve oluşan kamu zararı ilgililerden tahsil edilir. (4) Değerlendirme Kurulu, harçlık imkânından yararlanan sporcuların haklarının devamına, harçlık miktarının artırılması veya azaltılmasına, kesilmesine veya haklarının kesilmesi halinde başka bir sporcunun söz konusu haklardan yararlandırılmasına karar verebilir. Harçlığı kesilen sporcunun performans raporlarına göre yeniden bu Yönetmelikteki haklardan yararlandırılmasına karar verilebilir. Değerlendirme Kuruluna gelen raporların gizliliği esastır. (5) Değerlendirme Kurulunun bütün kararları gerekli görüldüğü takdirde Bakan tarafından değiştirilebilir veya iptal edilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sporculara Yapılacak Ödemeler Harçlık ödeme usulü MADDE 7 (1) Ödenecek harçlık sporcunun banka hesabına yatırılır. (2) Bankaya yatırılacak harçlığa "olimpiyat veya paralimpik oyunları hazırlık harçlığı" kaydı düşülür. (3) Sporculara ödenecek harçlık, Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır. (4) Harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen tutarlarda ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez. Diğer yardımlar MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı; iaşe, ibate ve yol giderleri, öncelikle Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkânların kullanılması kaydıyla; ödenek durumu, yapılacak harcamanın sağlayacağı sportif fayda göz önünde bulundurularak il müdürlüklerince karşılanır. (2) İl müdürlüğünden önceden onay alınmadan yapılan harcamalar bu madde kapsamında karşılanmaz. Harçlık ve diğer yardımların kesilmesi MADDE 9 (1) Sporcunun; a) Dopingden dolayı ceza alması,

54 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : b) 7/1/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla ceza alması, c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, şike ve teşvik primi verilmesi suçlarından mahkûm olması, ç) 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, haklarının kesilmesine ilişkin karar alınması, hallerinde bu Yönetmelik kapsamında sağlanan haklardan yararlandırılmasına son verilir. (2) Olimpiyat harçlığının kesilmesine yol açmayacak şekilde sportif ceza alan sporcuların harçlıkları ceza süresince ödenmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 10 (1) 14/4/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 11 (1) Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

55 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 Turgut Özal Üniversitesinden: TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (2) Öğrenci, her bir dönemde toplam ders kurulu sayısının %50 veya daha azından kalmak ve FF aldığı kurul/kurullardan devam almış olmak şartıyla bir üst döneme devam edebilir ve başarısız olduğu ders kurullarının ara sınav, final ve bütünleme sınavlarına alt dönemdeki öğrencilerle birlikte girer. (4) Öğrenci, iki kere devam alarak tekrarladığı ders kurulundan/kurullarından tekrar FF alması durumunda, devam zorunluluğu olmadan, intörn oluncaya kadar sınavlarına katılabilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 25 (1) Dönem IV ve V teki stajların birinden başarılı olamayan öğrenci bir sonraki staj grubunun sınavına girmek suretiyle bütünleme hakkını kullanabilir. Tekrar başarısız olduğu takdirde yıl içinde devam alarak staj tekrarı yapar. (2) Dönem IV te alacağı son stajdan başarısız olan öğrenci bütünleme sınavını beklemeden dönem V ten staj alabilir. (3) Dönem IV (6 veya 8 haftalık) ve dönem V teki son stajından başarısız olan öğrenci, staj sonu sınavından en erken on beş gün, en geç yirmi bir gün sonra bütünleme sınavına alınır. (4) Dönem IV ve V teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bir sonraki ders yılında ilgili staj veya stajları tekrarlama hakkı verilir. Dönem IV ve V e ait tekrarladığı stajların herhangi bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci normal eğitim sürecinde devam eden diğer öğrencilerle birlikte devam alma zorunluluğu olmaksızın ilgili stajın staj sonu sınavına girer. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 28 (1) Öğrencilerin intörnlük eğitimine başlayabilmesi için, önceki dönemlere ait tüm ders, ders kurulu ve stajlardan başarılı olması zorunludur. (2) Bu dönemde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 17 nci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir.

56 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : (3) Dokuz yıllık eğitim öğretim süresi sonunda öğrenimini tamamlayamayanlar, eğitim öğretim ücretini ödemeye devam eder ve kalmış bulunduğu stajları tekrar ederler. (4) Dönem VI öğrencilerine, Üniversitemiz dışındaki yurt içi üniversitelerle, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerde elektif staj yapma izni verilebilir. Yurt içi veya yurt dışı üniversitelerde staj yapma talepleri, programların uygunluğu sağlanması şartı ile Yönetim Kurulunca değerlendirilir. MADDE 4 Bu Yönetmelik eğitim öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 19/4/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 16/11/ GENELGE Başbakanlıktan: Konu : Türkiye Markası Logosu ve Sloganı GENELGE 2015/4 İletişim imkânlarının günden güne arttığı çağımızda etkili tanıtım yapmak ve birbiriyle uyumlu mesajlar vererek ortak bir algı oluşturmak, vazgeçilmez pazarlama ve markalaşma stratejisi olarak ön plana çıkmaktadır. Toplumlar arası ilişkilerin sıklaştığı ve ekonomik bütünleşme süreçlerinin hızlandığı günümüz dünyasında ülkeler, kendi değerlerini ortak bir markada buluşturarak tanıtım yapmakta ve küresel rekabette avantajlı hale gelmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. Ülkemiz son dönemde sanayi, teknoloji, ulaşım, eğitim, bilim ve sanat gibi pek çok alanda büyük bir atılım gerçekleştirmiş; ekonomik büyümesi, mal ve hizmet ihracatı, ürünlerinin kalitesi ile dünya arenasında söz sahibi olmuştur. Elde edilen başarılar ile birlikte, ülkemizin gücünün ve potansiyelinin etkin şekilde anlatılması ve küresel ölçekte tanıtımının yapılması ülkemiz hakkındaki olumlu algıyı pekiştirecek ve imajımızı daha da güçlendirecektir.

57 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 Bu bağlamda, bugüne kadar kullanılan ve algıda karmaşıklık yaratan farklı renk, logo ve sloganlarla yapılan tanıtımlar yerine; sanayi ve iş alemimizin önde gelen isimleri, üniversiteler, ilgili kurumlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya gelerek sivil bir inisiyatif olarak yürütülen çalışmalar sonucunda; tarihimizi, medeniyetimizi, değerlerimizi, sanayimizin gücünü, hizmet sektörümüzün kalitesini, insan kaynağımızı, kültürümüzü, sanatımızı ve potansiyelimizi yansıtacak şekilde tasarlanan Turkey-Discover The Potential/Türkiye-Gücünü Keşfet logolu Türkiye Markası çatısı altında, ülke tanıtımının yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla; yurtiçi ve yurtdışı ülke tanıtım faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak ve söz konusu tanıtımlarda logonun etkin şekilde kullanılması için alınması gereken önlemleri değerlendirmek, logonun kullanımı ile ilgili gerekli düzenleme ve mevzuat değişikliği çalışmalarını koordine etmek, kullanım esnasında ortaya çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak, ülkemizin vizyon ve imajına uygun düşmeyen veya internet adresinde yer alan kullanım kılavuzundan farklı şekilde kullanıldığı tespit edilen logo kullanımlarına karşı uygulanacak tedbirleri değerlendirmek üzere Türkiye Markası İzleme Komitesi (Komite) kurulmuştur. Komite, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarından en az Genel Müdür düzeyinde temsilciler ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin Komitedeki temsil düzeyine uygun temsilcilerinden oluşturulmuştur. Komitenin sekretarya hizmetleri, alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek, çalışma usul ve esasları ise Komite tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, logonun tescil edildiği şekli ile kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası sosyal, ekonomik, ticari, kültürel, sanatsal, sportif vb. faaliyetlerde, mekânlarda ve Komite tarafından uygun görülen diğer alanlarda kullanılması sağlanacaktır. Buna ilişkin olarak bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendi görev alanlarına giren hususlarda gerekli düzenlemeler yapılacak ve tedbirler alınacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan

58 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : TEBLİĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2015/35 İşyeri : İnci Tem. Sağ. Hiz. Otom. Gıda Nak. San. Ltd. Şti. Çeliktepe Mh. Kaptan Sk. No: 23/A Kağıthane/İSTANBUL(merkez) SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası İnceleme : İnci Tem. Sağ. Hiz. Otom. Gıda Nak. San. Ltd. Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı işyerinde hekime tedavi için malzeme verilmesi, diş hekiminin alet kullanmasına yardım edilmesi, hasta ağzının temiz ve kuru tutulması, diş ünitesinin silinmesi, ağız suyunun boşaltması, kreşuarın temizlenmesi, diş dolgusunun karıştırılması, diş ünitesinin dezenfeksiyonu, malzemelerin toplanması, kirli aletlerin ve frezlerin kaldırılması, aeratör hava su spreyinin dezenfeksiyonu, protetik ölçü maddelerinin karıştırılma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: İnci Tem. Sağ. Hiz. Otom. Gıda Nak. San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2015/36 İşyeri : Seven İnşaat Temizlik Tur. ve Tic. A.Ş. Mahmutbey Mah. 50. Yol Sok. No: 2 C Plaza No: 6/64 Bağcılar/İSTANBUL SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası İnceleme : Seven İnşaat Temizlik Tur. ve Tic. A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Atatürk Cad. Başıbüyük Mah. Maltepe/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Şemsi Denizer Cad. 5 Karayolu Cevizli Mevkii Kartal/İSTANBUL adresinde bulunan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Orhan Maltepe Cad. No: 17 Pendik/İSTANBUL adresinde bulunan Pendik Devlet Hastanesi, M.Akif Ersoy Mah. Cami Cad. No: 3 Sultanbeyli/İSTANBUL adresinde bulunan Sultanbeyli Devlet Hastanesi işyerlerinde hastane ve sağlık hizmetlerinin bir parçası olan tıbbi kayıt ve dokümantasyon işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Seven İnşaat Temizlik Tur. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

59 11 Nisan 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2015/38 İşyeri : On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elek. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ATB İş Merkezi C Blok No: 70 Macunköy/ANKARA (Merkez) SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası İnceleme : On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elek. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlerinin asıl işe yardımcı işler olduğu, bu nedenle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elek. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı Sağlık ve sosyal hizmetler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/1) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. Gözetim uygulaması MADDE 2 (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

60 Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 11 Nisan 2015 Sayı : Başvuru MADDE 3 (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1 de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Ek-2 de yer alan belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İnceleme MADDE 4 (1) Ek-1 de yer alan gözetim başvuru formu ve Ek-2 de belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir. Yaptırım MADDE 5 (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez. Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler MADDE 6 (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. (2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez. (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanı veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez. Yürürlük MADDE 7 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Şubat 2015 SALI YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29270 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Mart 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29301 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7298 Kars Havalimanının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 21 Nisan 2014 69471265-305-3044

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Mart 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28574 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Sayı : 28706 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5050 631

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mart 2015 CUMARTESİ Sayı : 29288 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK 2 Mart

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mart 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28952 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6071 27 Eylül

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012-2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012-2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.1 BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ: 2.1 MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1.1 Türkiye Cumhuriyeti Ana Yasası 2.1.2

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Şubat 2013 CUMARTESİ Sayı : 28568 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4286

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28642 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4614 Rekabet

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Mart 2015 69471265-305-3475

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/8015

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Temmuz 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29424 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7755 Gelir

Detaylı