Ekonomiye tar mda rekolte bereketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomiye tar mda rekolte bereketi"

Transkript

1 Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 12:39 AM Birleflen KOB ye vergi teflvi i çok yak nda Üretim maliyetleri düflecek yeni yat r m n önü aç l yor Ertu Ya ar BA BAKAN Recep Tayyip Erdo an, yeni te vik sistemini ve istihdam önlemleri açıkladı. Yeni te vik sisteminde iller 4 bölgeye ayrılacak ve 12 sektördeki büyük Sanayi politikası zamana uyarlanıyor yatırımlar desteklenecek. stihdam paketiyle de 500 bin ki iye istihdam Türkiye imdi sanayi politikasını olana ı sa lanacak. de i tiriyor. Ya da geli tiriyor. 3 te Ayrıca Kredi Garanti Sistemi ne i lerlik kazandırılması, i letme sermayesi sıkıntısı çeken firmalara ve yeni yatırımlara büyük destek verecek. stanbul Ticaret Odası Ba kanı Dr. Murat Yalçınta, açıklanan tedbirlerle üretim maliyetinin ucuzlayaca ını, bunun da iç talebi ve ihracat imkanlarını geli tirerek yatırımları artıraca ına inandı ını belirtti. Dr. Yalçınta, Ba lıca yerel kaynakların kullanımı ve yerinde istihdam imkanları artırılıyor. Sa lık, ula tırma, motorlu kara ta ıtları imalatı ve elektronik gibi katma de erli sektörlerin belirlenmesi de son derece isabetli dedi. 3 te Ba bakan Recep Tayyip Erdo an KOB birle melerini vergi istisnalarıyla özendirmeyi amaçlayan kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu nda gündeme alınmayı bekliyor. stisna i lemi, Kurumlar Vergisi indirimi eklinde uygulanacak. ndirimden yararlanabilmek için önce birle menin gerçekle mesi gerekiyor. NALAN SÖYLEMEZ 3 te Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN stanbul t caret odası yayını Ekonomiye tar mda rekolte bereketi Kurak yıllardan sonra tarım kesimi bu yıl büyük ümit veriyor. Anadolu nun bereketli yağışlarla değişen ekolojik döngüsü, önümüzdeki birkaç yıl boyunca ekonomik ve sosyal döngüye de hayat verecek. 1 2 Ya lar n etkisiyle tah ldaki taneler daha dolgun, parlak ve kaliteli olacak. 4 Hasat yap ld n- Bu y l tar msal sulamadan yüzde 50 tasarruf sa land. Sulama için kullan lacak elektrik yar yar ya az tüketildi. da bol sap ve saman, hayvanlar doyuracak. Bu, yem fiyatlar n a a çekecek. 7 Tar msal ürün art ta ma, paketleme, i leme, di er ürünler baz nda da ciddi art sa layacak. 8 Ya lar, pirinç gibi 9 ürünlerde Türkiye nin 20 y ll k makus talihini k rd. Hedef, dönüm ba nda bir ton pirinç. Dr. Veysi Sevi Kriz ve vergisel aç dan yat r m ortam Sayfa 5 te İTO Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Meslek Komitesi tarafından düzenlenen Zümre Toplantısı nda; istihdamın en yoğun olduğu sektörlerden birinin inşaat sektörü olduğu dile getirilerek, canlı bir ekonominin ancak canlı bir inşaat sanayi ile mümkün olabileceği belirtildi. Sektör mensupları, sorunlarının çözümü için bir komisyon kurulmasını isteyerek, KDV indirimi, kredi desteği ve özel sektörle kamu arasında işbirliği oluşturulması gibi isteklerini dile getirdi. DİLŞAH KEFLİOĞLU Sayfa 10 da TOBB Başkan Yardımcısı ve İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, ABD de ülkenin önde gelen siyasi ve ekonomi aktörlerine Türkiye nin sunduğu fırsatları anlattı ve yeni bir iş önerisi getirdi: Global krizi, ABD ile green business (yeşil iş) ortaklığı yaparak fırsata çevirelim. Başkan Dr. Yalçıntaş, ABD ve Türkiye nin Green Business alanında birlikte yapacak çok İTO tarafından İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi ne göre, mayısta perakende fiyatlarda yüzde 0.32 artış yaşanırken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ne göre, toptan fiyatlarda yüzde 0.81 düşüş gerçekleşti. Söz konusu endekslerin bir önceki Rekoltenin yükselmesi ile gerileyecek fiyatlar, üretim kapasitesi ve istihdam da art racak. Üretici, daha fazla hammadde sat n alacak. Tar m sektörü geli ince, ba ta iç göç olmak üzere, toplumsal sorunlara da umut olacak. (*) şeyi var. Ülkemizde, başta yenilenebilir enerji olmak üzere, bu konuda 10 yılda 130 milyar dolarlık bir yatırım bekleniyor dedi. Dr. Yalçıntaş, ATC toplantısında da, Kriz sonrasında en hızlı toparlanıp yükselecek olan ülke de, mevcut kazanımları nedeniyle Türkiye dir mesajı verdi. 2 de İstanbul da fiyatlar mayısta yüzde 0.32 arttı yılın aynı ayına göre karşılaştırmasında, 12 ayda perakende fiyatlar yüzde 7.74 artarken, toptan fiyatlarda yüzde 1.88 gerileme kaydedildi. Mevsimsel özelliklere bağlı olarak yeni mahsulün piyasaya sürülmesi ile patates, geçen ay yüzde lık oranla fiyatı en fazla artan madde oldu. İstanbullu sigortacılar TOBB delegelerini seçti Sayfa 7 de Canl ekonomi, canl inflaat sanayinden geçer AVRUPA Komisyonu nun KOBİ lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla tek çatı altında topladığı Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), 10 Haziran da KOBİ ler İçin Pazarlama Süreçleri konulu bir seminer düzenleyecek. 12 de Türk işadamları Haziran da Azerbaycan ın Gence ve Goranboy bölgelerine ziyaret gerçekleştirecek. Sayfa 12 de Böcekler, hububat ve bakliyattan çok, yeni ye eren taze otlar tercih etti. Böylece çiftçi daha az ilaç kulland. 6 KOBİ lere pazarlama süreçleri anlatılacak İşadamları ticaret için Azerbaycan yolunda 3 5 Bol miktardaki ucuz yem; süt, yumurta ve et üretimini ciddi etkileyecek. Sütte üretim fazlas olu acak. Soyhan ALPASLAN ABD ile krizde fırsatın adı: Green Business Ye il 5 HAZ RAN 2009 YIL: 53 SAYI: 2561 Lokanta ve kafelerin 2010 heyecanı Türk mutfağında sadece çorbada 200 den fazla çeşit bulunurken, patlıcanın 100 çeşit yemeği yapılıyor. İTO Lokanta ve Kafeler Meslek Komitesi de bu zengin çeşitleri bünyesinde barındıran Türk mutfağını, dünyaya tanıtma çabası içerisinde. Komite, 2010 organizasyonu için neler yapabilecekleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 10 da 5684 Sayılı Sigortacılık Yasası gereği TOBB nezdinde oluşturulacak Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi yle ilgili olarak Türkiye genelinde 81 İlde seçilecek 281 İl Delege seçimleri, İstanbul da dahil olmak üzere 31 Mayıs 2009 Pazar günü yapıldı. İstanbul İlini temsil edecek olan 40 kişilik İstanbul İl Delege seçimleri İstanbul Ticaret Odası nda gerçekleştirildi. Sayfa 8 de İl Özel İdaresi Avrupa fonlarına hazırlanıyor İSTANBUL İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi nin düzenlediği Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) Eğitim Akademisi, Mayıs tarihlerinde İTO da eğitim çalışması yaptı. 50 kişinin katıldığı uluslararası eğitim seminerinde 50 kişiye AB kurumları ve fonları konusu ele alındı. Bu çerçevede AB kurumları ve karar verme süreci, karar verme sürecinde bölgelerin rolü ve lobicilik stratejileri ve AB finansman olanakları ile proje geliştirme konuları masaya yatırıldı. DİLŞAH KEFLİOĞLU 9 da

2 Sayfa02.qxd:Sayfa 2.qxd 12:19 AM C M Y K Kriz sonras, en h zl Türkiye toparlan p yükselecek TOBB Başkan Yardımcısı ve İTO Başkanı Dr. Yalçıntaş, Amerikan-Türk Konseyi (ATC), Türkiye'nin Amerikalı Dostları (AFOT), Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) tarafından, bu yıl 28'incisi gerçekleştirilen Yıllık Konferansı nın açılış konuşmasını da yaptı. Konferansın ''ABD- Türkiye: Değişim Döneminde Zorlukların Üstesinden Gelmek'' temasını çok yerinde bulduğunu belirten Dr. Yalçıntaş, Türkiye nin en önemli stratejik ortağı konumundaki ABD ile ilişkilerde yeni Başkan Obama nın liderliğinde, önemli bir değişim ve gelişim sürecine girildiğini söyledi. Türkiye nin global krizden bir çok ülkeden daha az etkileneceğini belirten Dr. Yalçıntaş, Kriz sonrasında en hızlı toparlanıp yükselecek olan ülke de, mevcut kazanımları nedeniyle Türkiye dir mesajı verdi. Dr. Yalçıntaş, bu değişim döneminde ülkelerimizin ortak ilgi alanına giren zorlu bir diğer konunun ise ABD nin Irak tan çekilme süreci ve Irak ın yeniden yapılandırılması olduğunu belirtti. Dr. Yalçıntaş, Türkiye'nin, Afganistan ve Irak'ın yeniden imarına çok büyük katkısı olabileceğine işaret etti. Dr. Yalçıntaş, Bu süreçte, komşumuz Irak ın toprak bütünlüğünün korumasına büyük önem veriyoruz. Türk iş dünyası olarak, Irak ve Afganistan ın yeniden yapılandırılmasında, bu bölgelerde edindiğimiz deneyimlerle, Amerikalı firmalar ile işbirliği yapmaya hazırız dedi. fl dernekleri ile görüflmeler Dr. Yalçıntaş, 1 Haziran da TOBB'un yeni Washington Temsilciliği'nde Washington'daki dernek başkanları ve temsilcileriyle biraraya geldi. Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi nin (ATAA) yeni dönem başkanı Günay Evinch, Türk Kültür Vakfı Başkanı Güler Köknar, Washington DC Türk Amerikan Derneği (ATA-DC) Başkanı Demet Cabbar, ARI Vakfı Başkanı Yurter Özcan, Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) Başkanı Sevil Özışık, Amerikan Türk Ticaret Odası (ATCOM) Başkanı Prof. İhsan Işık, HASNA Başkanı Nevzer Stacey, DEİK bünyesinde faal olan Dünya Türk İş Konseyi'nin Amerika Bölge Başkanı Nedim Düzenli de toplantıya katıldı. TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, bir dizi temasta bulunduğu ABD de Türkiye deki yatırım imkanlarını dile getirdi. Dr. Yalçıntaş, ABD piyasalarından tüm dünyaya yayılan kriz dönemini her iki ülkede fırsata dönüştürmek için Green Business (Yeşil İş) alanında işbirliği önerisinde bulundu. Türk Amerikan İş Konferansı nda (TABCON) Silikon Vadisi nde yaşayan ve çalışan Türkler ve Amerikalılar a hitap eden Dr. Yalçıntaş, kriz ortamında büyüme potansiyeline sahip ve geleceği olan yegane sektörü Green Business olarak tanımladı. Dr. Yalçıntaş, şunları söyledi: Green Business, ekonomi büyürken SAYFA 2 güncel 5 HAZ RAN 2009 TOBB Başkan Yardımcısı ve İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, ABD de ülkenin önde gelen siyasi ve ekonomi aktörlerine Türkiye nin sunduğu fırsatları anlattı ve yeni bir iş önerisi getirdi: Global krizi, ABD ile green business (yeşil iş) ortaklığı yaparak fırsata çevirelim. ABD ile krizde f rsat n ad : Green Business (*) çevresel kaygıları, sürdürülebilir büyümeyi ve toplumsal refahı göz önünde bulunduran ekonomik aktivitelere verilen isim. YENİLİKÇİ YAKLAŞIM Temiz teknoloji, düşük karbon kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar, ısı tasarrufu, eco-innovation ve geri dönüşüm gibi kavramlara vurgu yapan yeni bir iş modeli, yeni bir sektör. Yeni bir iş modeli dediğimizde, mevcut geleneksel iş yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek yeşillendirmeyi kastediyorum. Yine yeni bir sektör dediğimizde bu yenilikçi teknolojilerin üretilmesi, satılması ve kullanılması aktivitelerini işaret ediyorum. Uzmanlar yeşil * Ye il pazarın büyüklüğünü 1 trilyon Euro olarak tahmin ediyor de ise 2.2 trilyona ulaşması bekleniyor. Bu pazarın istihdam ayağını mavi ve beyaz yakalı tanımlarından sonra yeşil yakalı olarak tanımlanacak olan çalışanlar oluşturacak. Türk işadamları olarak katma değeri yüksek, büyük ölçekli teknoloji ve bilgi transferinin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Dr. Yalçıntaş, ABD ve Türkiye nin yeşil iş alanında birlikte yapacak çok şeyi var. Çünkü ülkemizde, başta yenilenebilir enerji olmak üzere, bu konuda önümüzdeki 10 yılda 130 milyar dolarlık bir yatırım bekleniyor. Türkiye, enerji alanında önemli bir piyasa olarak uluslararası yatırımcıların da ilgisini çeken bir pozisyona sahiptir diye konuştu. ABD, Türkiye yi GSP den ç karmamal EN önemli stratejik partnerimiz olmasına rağmen, ABD ile ticaretimizin tatmin edici seviyede olmaktan uzak olduğunu belirten Dr. Yalçıntaş, Genel Tercihler Sistemi ne (GSP) de değindi. Dr. Yalçıntaş, Üzülerek vurgulamak isterim ki, ABD ye ihracatımızın, ABD nin toplam ithalatı içindeki payı ancak binde iki seviyesinde kalmaktadır. Bu kapsamda yakın gelecekte önümüzde en önemli soru işaretlerinde biri, Genel Tercihler Sistemi (GSP) uygulamasının geleceğidir. Ülkemizin, diğer bazı ülkeler ile birlikte, bu sistemden çıkarılması gündemde. Bu durumun zaten tatmin edici olmayan ticari ilişkilerimizi olumsuz etkileyeceği açıktır. Obama yönetiminin bu konuyu yeniden değerlendirmesini bekliyoruz dedi. Obama nın Türkiye ziyaretine de değinen Dr. Yalçıntaş, Bugüne kadar Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler her zaman bir stratejik ortaklık çerçevesinde yürüdü. Tabi stratejik ortaklık dediğimiz zaman, askeri işbirliği anlaşıldı. Fakat bunun yanına ekonomik işbirliğini de koymak lazım. Elbette, hedefimiz, sadece ikili ticari ilişkilerimizi artırmak değil. Üçüncü ülkelerde de işbirliği yapabiliriz. Türkiye; Orta Asya ve Kafkaslar ile ticaret yapmak isteyen ABD li işadamları için, önemli fırsatlar sunan bir merkez konumundadır. ABD iş dünyasının bu fırsatı iyi değerlendirmesinin, her iki ülkenin de menfaatine olacağı inancındayız dedi. Irak n kuzeyindeki terör varl ortadan kald r lmal MİLLİ Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ABD'nin PKK terörizmine karşı verdiği desteğin takdir edildiğini belirterek, PKK'nın Kuzey Irak'tan silinmesi gerektiğini söyledi. Gönül, Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) Washington'da düzenlenen 28'inci yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Barack Obama nın Türkiye yi ziyareti sırasında, bir önceki yönetim döneminde başlatılan istihbarat paylaşımı işbirliğine desteğini teyit etmesinin de memnuniyetle karşılandığını kaydetti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da Aralık 2007 den bu yana Irak ın kuzeyinin, PKK nın barınağı olmaktan çıktığını, ancak halen Irak ın kuzeyindeki mevcut PKK varlığı tamamen ortadan kaldırılmadıkça, bu terör örgütünün tamamen yok etmenin mümkün olmadığını söyledi. PLATFORM Prof. Dr. KEREM ALK N Küresel krizin ilk 9 ayında banka ve şirket iflaslarını, merkez bankalarının ve hazinelerin krize müdahale yöntemlerini konuştuk. Ama, söz konusu başlıklar öne çıkarken, bu krizin ortaya çıkmasında ağır bir sorumluluk taşımakta olan finans kurumlarının, bu kurumların yöneticilerinin ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının, dünya vatandaşlarından nasıl özür dileyecekleri ve krizdeki sorumlulukları doğrultusunda nasıl cezalandırılacakları hep gölgede kaldı. Oysa, özellikle G-20 grubu, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının denetimi, derecelendirme (rating) notlarının belirlenmesi ilgili kriterlerin ve sürecin elde geçirilmesi hususlarını ele aldılar. Ancak, bu konuda henüz somut adımlar atılmadı. Bu Uluslararası kuruluşlar Türkiye nin hakkını vermek zorunda noktada, gerek Standart & Poors, gerek Moody s, gerekse de Fitch in derecelendirme kriterlerini gözden geçirmemeleri ve kendilerini sorgulamamaları hayli düşündürücü. Kurumlar katarakt olmuş Türkiye ye bakış açısında, uluslararası kurumların bir katarakt sorunu yaşadıkları söylenebilir. Yani, gözdeki soruna benzer bir şekilde, uluslararası kurumların Türkiye ye saydam bir gözle, tarafsız bir gözle bakabilme becerisi tükenmiş. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye yi, bir Macaristan la, bir Çek Cumhuriyeti ile aynı kefeye koyarak karşılaştırmaları, hakikaten derecelendirme alanında çok ciddi bir yeniden yapılanmanın gerekliliğine işaret ediyor. Ülkeleri, nüfusları, demografik yapıları, öğrenim gören öğrenci sayısı, ürettiği milli gelir ve benzeri kriterlere bakmadan, aynı kefeye koyarak derecelendirme, son derece tartışmalı ve hakkaniyetten uzak değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor. Sıralama kriterleri değişmeli AB den Türkiye yi ziyaret eden nice bakanın, Türkiye nin rakamlarını ve ne ölçekte sorunlarla baş etmeye çalıştığını gördükten sonra, eleştirel bir bakış açısından, saygıyla karışık bir takdir duygusuyla, Türkiye yi anlamaya çalışan bir bakış açısına geçtiklerine pek çok defa şahit olduk. AB deki toplam ilk ve orta öğretim öğrenci sayısından neredeyse daha fazla öğrenciye ders başı yaptırtan, bu kadar çok sayıda öğrenciye eğitim ulaştırmaya çalışan bir Türkiye yi, AB üyesi kaç ülkeyle karşılaştırmak mantıklıdır. Türkiye nin bütçe harcamalarının özüne inilmeden, ne kadar sayıda yardıma muhtaç insana yardım yapıldığını bilmeden, geçimini tarımdan sağlayan aile sayısını bilmeden, Türkiye yi kağıt üzerinde veriler ile analiz etmek, Türkiye nin orta büyüklükteki bir Enflasyon rekora doymuyor Nisan ayı verilerinde 1948 den bu yana en düşük değerlere işaret eden ve yıllık bazda negatif enflasyona, yani deflasyona geçen fiyat endeksleri, mayıs ayında da küresel krize dayalı iç ve dış talep daralmasının sürdüğünü teyit etti. Talep enflasyonu mayısda yüzde 0.64 arttı; ama, Tüketici Fiyatları Endeksi nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5,24 e gerilemesi ile, yıllık enflasyon yüzde 5,24 ile 1970 den bu yana ki en düşük düzeye indi. Maliyet enflasyonun göstergesi olan Üretici Fiyatları ise, nisanda olduğu gibi, mayısta da gerilemesini sürdürdü. Yüzde 0,05 gerileme ile, 1948 den beri ilk kez negatif enflasyon, yani yıllık bazda endekste deflasyonu gören Türkiye, yüzde -0,35 düzeyindeki deflasyonun, mayısta yıllık bazda -2,46 ya ulaştığını görmüş oldu. Ekonomistler, mayıs ayında TÜFE nin 0,45, ÜFE'nin ise yüzde 0,61 artmasını bekliyordu. İTO nun istisnasız her ayın ilk günü açıklamayı sürdürdüğü İstanbul enflasyon verileri de, TÜFE deki artış oranın düşük çıkacağını, ÜFE de ise negatif değişimin devam edeceğini teyit etmişti. Bu nedenle, Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) her ayın 3 ünde açıkladığı enflasyon verileri öncesinde, İTO nun enflasyon verileri öncü gösterge olma özelliğini sürdürüyor. TÜİK in Merkez Bankası nın para politikası kararlarına katkı sağlamak üzere açıkladığı 'çekirdek enflasyon', yanı Özel Kapsamlı TÜFE göstergeleri de, mayıs ayında mevsimlik ürünler hariç yüzde 0.04 azalırken, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise 0.69 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 1,13, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 1,29 arttı. Enflasyon verilerinin küresel kriz nedeniyle gerilemeye devam etmesi, krizin dibi görüldü mü tartışmalarını da alevlendiriyor. ili kadar, ya da orta büyüklükteki bir ilinin nüfusu kadar ülkeleri, Türkiye ile aynı sıralamaya dahil etmek, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının gözden geçirmeleri gereken bir yaklaşım olmalı. Bu çerçevede, ülkelerin sıralama kriterlerinin değişmesi şart. IMF de tutum değişikliği Aynı durum, Uluslararası Para Fonu (IMF) için de geçerli. IMF le bugüne kadar yürütülmüş olan programlarda, ana sorunun fiyat istikrarsızlığı ve kamu açığı olduğu dikkate alındığında, önerilen çözüm modelinin kimi sorunları halletmiş olsa da, TL nin değeri ve cari açık sorunu gibi başka makro ekonomik sorunları gündeme taşıdığı da bir gerçek. IMF in de, önerdiği çözüm modelinin TL de aşırı değerlenmeye ve cari açıkta artışa neden olmasına bağlı olarak, cari açığın finansmanı için kredi tahsis ettiğini de biliyoruz. Ama, IMF in, üç derecelendirme kuruluşuna Ne yeni konut, ne ikinci el konut, ne tüketici güveni, ne de sanayi üretimindeki bir önceki aya göre kıpırdanma küresel krizin dip noktasının görüldüğü anlamına gelmez. Küresel krizin dip noktayı görüp görmediğinin en önemli göstergesi, işsizlik verilerinin seyri olacak. Ekonomideki toparlanmanın dünyanın her yerinde şirketler için umut dönüp, Türkiye nin cari açığı birlikte yürüttüğümüz çözüm modeli nedeniyle artıyor. Bu durumu, Türkiye nin derecelendirme notunu yükseltmemek için bahane etmemeniz gerekir demesi gerekirdi. Bu nedenle, IMF in de Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirirken, bir tutum değişikliği içine girmesi gerekiyor. Türkiye ye önerdiği çözüm modeli, ekonomik program, Türkiye nin neden derecelendirme notunu yükseltmedi? Türkiye ile müzakere yürütürken takınılacak tavır, Macaristan, Pakistan veya Litvanya ile yürütülen müzakere sürecindekine mi benzemeli? Türkiye nin, başta NATO olmak üzere, üstlendiği uluslararası sorumlulukların faturası, IMF in Türkiye ye farklı davranmasını gerektirmiyor mu? Hükümet in IMF konusunda izlediği süreci sorgularken, Türkiye nin hakkını da yedirmeye niyetimiz olmadığını da hatırlatalım. Krizin dibini gördük mü ki, dönü ü konu alım verici bir kıpırdanmaya ulaşması halinde, haliyle firmalar ayakta kalabilmek ve maliyetlerini düşürmek adına, işçi çıkarımını durduracaklar. Bu sayede, işsizlik verileri sabitlenmeye başlayacak. İşsizlik verilerinin sabitlenmesi, birkaç ay aynı seviyede kalması, hatta kısmen azalma göstermesi, artık küresel krizde dip noktanın görüldüğü Hazine nin yükü artırılmamalı Türkiye de, birkaç haftadır süregelen tartışma ve değerlendirmeler, küresel krizin etkilerini bertaraf etmek üzere, Hükümet in maliye politikası tercihlerinin neden olacağı finansman ihtiyacına odaklanmış durumda. Hazine ekibi, son 5 yıldır bu süreci başarıyla yürütüyor ve 1987 den 2002 ye kadarki 15 yıllık dönemdeki birçok yanlış uygulamanın neden olduğu tüm finansman yükünün bugünkü ekibin üzerine kaldığı da bir gerçek. Bu nedenle, geçmişteki hatalardan kaynaklanmış bir finansman yükünü iyileştirme mücadelesinin ortasında, ağır bir küresel kriz hiç iyi olmadı. Bu noktada, Hazine nin yükünü daha da arttırmamak adına, Hükümet in doğru tercihleri ortaya koyması gerekiyor. anlamına gelecektir. Bu nedenle, matematiksel olarak, çeyrek dönemlerde ekonomik büyümenin pozitife dönmesi ve sanayi üretiminin kıpırdanması umut fişeği olarak algılanmamalı. Ancak, söz konusu makro göstergelerin bir umut ışığı olarak algılanmasına para ve sermaye piyasalarının çok ihtiyacı var. Çünkü, küresel ve yerel yatırımcının, tasarruf sahibinin risk iştahının kabarması, finans kurumları açısından para kazanmaları anlamına geliyor.

3 Sayfa03son.qxd:Sayfa 3.qxd 12:15 AM C M Y K SAYFA 3 güncel 5 HAZ RAN 2009 Birleşen KOBİ ye teşvik yolda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hükümetin gönderdiği yeni bir torba tasarıyı daha kabul etti. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu nda gündeme alınmayı bekliyor. Tasarı da yer alan maddelerden birinin amacı, KOBİ birleşmelerini bazı vergi istisnalarıyla özendirmek. İstisna işlemi kurumlar vergisi indirimi şeklinde uygulanacak. İndirimden yararlanabilmek için önce birleşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Birleşme işlemi tamamlandıktan sonra oluşan yeni şirket, kurumlar vergisini üç yıl süreyle yüzde 75 e kadar indirimli ödeyecek. Vergi teşviklerinden yararlanmanın usul ve şartlarını ayrıntılı olarak düzenleyen tasarı, KOBİ dünyası liderlerince birleşmeleri teşvik yönüyle genel olarak olumlu ve gerekli; fakat uygulama kabiliyeti ve etkinliği yönünden eksik bulunuyor. KOBİ lerin 31 Aralık 2009 a birleşmeleri halinde, birleşilen kurum, münfesih (dağılan) kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerini rayiç bedelle, diğer kıymetlerini ise Vergi Usul Kanunu nun değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralmak ve bilançosuna kaydetmek zorunda olacak. NALAN SÖYLEMEZ 12 sektöre destek 500 bin kifliye ifl Paketin maliyeti 3 milyar lirayı aşacak İŞSİZLERE toplum yararına yapılacak işler yoluyla altı aya kadar iş imkanı oluşturulacak. Bu çerçevede yaklaşık 120 bin işsizin, başta okul ve sağlık kuruluşlarının bakım ve onarımları olmak üzere ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve çevre düzenlemesi gibi toplum yararına işlerde istihdamı hedefleniyor. Vasıflı işgücü ihtiyacının giderilmesi için mesleki eğitim faaliyetleri genişletilerek açılacak kurslarla 200 bin işsize mesleki beceriler kazandırılıp, meslek edinme imkanı sağlanacak. 10 bin işsize girişimcilik ve eğitimi danışmanlığı verilerek, işsiz vatandaşlara kendi işini kurmaları için destek olunacak. Özel sektörde altı aylık staj programı, meslek edindirme kursu ve kamu yararına çalışma içeren istihdam paketinin 1.5 yıllık maliyeti ise 1.3 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece iki yeni kriz tedbirinin maliyeti 3 milyar lirayı aşacak. Başbakan Erdoğan, yeni teşvik sisteminde illerin dört bölgeye ayrılacağını ve 12 sektördeki büyük yatırımların destekleneceğini söyledi. İstihdam paketiyle de 500 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacak. BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, 1.5 yıldır hazırlıkları süren yeni teşvik sisteminin ve istihdam önlemlerinin detaylarını bir basın toplantısıyla açıkladı. Yeni teşvik sisteminin yeni yatırımları desteklemek amacıyla hazırlandığını ifade eden Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Büyük proje yatırımları için 12 sektör belirledik. Kara taşıtı, tekstil, konfeksiyon, deri sektörü, madencilik, tıbbi aletler, ilaç, elektronik hava aracı, makine imalatı, demiryolu, liman, transit boru hattı taşımacılığı ve kimya sektörleri desteklenecek. Tutarı 250 milyon lira olan yatırım projelerini, büyük yatırımlar olarak destekleyeceğiz. Transit boru hattıyla taşımacılık da büyük yatırımlar olarak teşvik edilecek. Madencilik yatırımları büyük yatırımlar kapsamına alınacak. Elektronikte de katma değeri yüksek büyük proje yatırımlarını teşvik edeceğiz. Büyük proje yatırımları için kurum ve gelir vergisi indirimi, bölgelere ve büyük proje yatırımlarına farklı uygulanacak. Altyapısı mevcut olan hava araçlarındaki makina imalatlarını destekleyeceğiz. SSK priminde işveren hissesi belli süre Hazine tarafından karşılanacak. Az gelişmiş bölgelerde yatırımların kredi faizinin bir bölümü karşılanacak. 4 TEŞVİK BÖLGESİ Çalışma kapsamında iller dört bölgeye ayrılacak. Ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu illerinin yer aldığı üçüncü ve dördüncü bölgelerde tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun sektörler teşvik edilecek. Bu bölgelerde turizm, eğitim, sağlık yatırımları da desteklenecek. Birinci bölgede ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi hassas ve optik alet yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar desteklenecek. İkinci bölgede nispeten teknoloji yoğun sektörler desteklenecek. Ağırlıklı olarak makine imalat, akıllı-çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler, kağıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri teşvik edilecek. KREDİ FAİZİ DESTEĞİ Yatırımcılar elde edecekleri kârdan yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, ikincide yüzde 8, üçüncüde yüzde 4, dördüncüde yüzde 2 kurumlar vergisi ödeyecek. İndirimli kurumlar vergisi oranlarından yararlanma süresi, bölgelere ve yatırım büyüklüğüne göre değişecek. Az gelişmiş bölgelere yatırım yapanlar, daha uzun süreyle bu imkandan faydalanacak. Yatırım yapanlar sağladıkları yeni istihdam için SSK işveren primini birinci bölgede iki yıl, ikinci bölgede üç yıl, üçüncü bölgede beş yıl, dördüncü bölgede 7 yıl boyunca ödemeyecek. KREDİ GARANTİ SİSTEMİ Kredi garanti sistemini de başlattıklarını belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "Bu sistemden yıllık cirosu 25 milyon liranın altında ve en fazla 250 çalışanı olan KOBİ'ler yararlanacak. 30 Haziran 2008'den önce takibe düşmüş borcu olmaması şartı aranacak. KOBİ'ler bu sistemle yeni krediler sağlayabilecek. Sistem iki yıl boyunca sağlanacak krediler için uygulanacak. Kredinin yüzde 65'ine Hazine'nin desteğiyle kefalet verilecek, kredi riskinin yüzde 35'ini bankalar üstlenecek. İlk etapta kredi garanti kurumlarına 1 milyar lira kaynak aktarılacak. Bu kaynağa karşılık 10 milyarlık krediye kefalet sağlanmasını bekliyoruz" diye konuştu. GÜNDEM ERTU YA AR Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran Perşembe günü önemli bir ekonomi konuşması yaptı. Türkiye nin önümüzdeki yıllarına biçim verecek teşvik politikasını açıkladı (ayrıca küresel mali kriz ile savaşım da kullanılacak bazı geçici önlemler de açıklandı). Açıklanan teşvik önlemlerinden memnun olmayanların sesini önümüzdeki dönemde sıkça duyarız. Zaten memnun olanlar sesini çıkarmayacağı için sadece hoşnutsuzların sesi duyulur! Biz niye listede yokuz? derler. Ya da neden bizim kentimiz o listede değil de bu listede? derler. Derler de derler Bu türlü sektörler ya da kentler arasında ayırım/sıralama yapan merkezi yönetim kararları hemen hiç beğenilmez. Ama sanayi politikası da önemli bir ekonomik araçtır. Ülkelerin belirli ve açıklanan ya da belirli olmasına karşın tam da açıklanmayan sanayi politikaları olur. Zaten teşvik kararları da bu sanayi politikasına uygun olarak alınır. Anlaşılıyor ki Türkiye şimdi sanayi politikasını değiştiriyor. Ya da geliştiriyor. Zamanın gereklerine göre zamana uyarlıyor. Umarım Ankara da oturan bürokratlar yanlış değerlendirmeler yapmamışlardır. Eğer değerlendirmeler yanlışsa ve Türkiye yi gelecek on yıllara taşıyacak sanayileri seçemedilerse vah halimize! Başbakanımızın konuşmasında olmamasına karşın, gazetecilerden soru gelince Tayyip bey yanıtladı: Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapma konusu daha sonuçlanmadı; ama ülke çıkarlarının aleyhine bir anlaşma yapmayız. Üstelik anlaşmanın politik sonuçları da olacaksa son kararı da biz veririz Aslında sokaktaki adamın hiç mi hiç umurunda değil! Zaten sokakta gezen yüz kişiye sorsanız sanırım ancak beşi IMF in tam açılımını Uluslararası Para Fonu olarak söyleyebilir. Ama son bir yıldır Türkiye de tartışma aldı başını yürüdü: Türkiye IMF ile anlaşma yapsın mı yapmasın mı? Bugün gelinen noktada tartışma hâlâ sürüyor. Sanki Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti nin IMF ile anlaşma yapma arzusu iyice bir yitmiş gibi Zaten Tayyip beyin sözleri de bu isteksizliğin bir dışa vurumu değil mi? Fakat başkaları da bu tartışmaya her zaman maydonoz Kolay para kazanman n yolu oluyorlar. O başkaları düşündüğünüz gibi ekonomistler değiller; bankacılar. Türkiye de hemen her üst düzey bankacı, Hükümetin hızla ve zaman yitirmeden IMF ile anlaşma yapmasını öneriyor. Gerekçeleri de çok basit: IMF den gelmesi olası milyar dolar olmadan Türkiye bütçe açığını kapatamaz; borçlanmasını çeviremez; büyümesini sağlayamaz Ah keşke böyle olsaydı Keşke siz de bu söylediklerinizde samimi olsaydınız! Türkiye de birçok bankacı ve finansçı, Hükümetin hemen IMF ile anlaşma yapmasını istemektedir. Ama bunu nedeni ne yukarıda sayılan nedenlerdir, ne de üç-beş ekonomistin öne sürdüğü gibi, bütçe disiplinini sağlamak için IMF in çapa olarak kullanılması durumu. Finans baronlarının IMF ile anlaşmanın bu kadar arkasında destekçisi olmalarının nedeni, IMF ile bir anlaşma olursa, ülkede yine reel faizlerin çok yüksek seyredeceği gerçeğidir. Yılın ilk çeyreğince bankalar ciddi kârlar ettiler (banka kârları geçen yılın aynı dönemine göre tam yüzde 32 artmış). Bunun asıl nedenlerinden biri, birkaç ay öncesine kadar yüzde 18 ile yüzde 22 nominal faiz aralığında satın alınan devlet iç borçlanma araçları idi. Çünkü bankalarımız şimdilerde bu kağıtları günlük yüzde 10 un altında mevduat maliyeti ile fonluyorlar. O nedenle de ciddi kârlar yazıyorlar. Tabi ki sanayici ve iş adamlarına çakılan yüksek kredi maliyetlerini söylemeye gerek yok! En pahalısı LIBOR+300 baz puan ile (demek ki yüzde 4.0 dolayına) mal olan uluslararası döviz kredilerini, yüzde 7.50 ile yüzde arasında bir faiz ile sanayiciye çakanlar da bizim bankacılarımızdır. Eğer Türkiye IMF ile bir anlaşma yaparsa, TL nin 2002 yılından 2008 e kadar yaşadığı reel anlamda değerli olma süreci yeniden başlayacaktır. Nasıl son zamanlarda carry trade denen uluslararası faiz arbitrajı yeniden başladı ise Türkiye yeniden sıcak paraya merkez ve cennet olacaktır. İşte bizim bankacılarımız da Hükümetin IMF ile bir anlaşma yapmasını bu nedenle istemektedirler. Tatlı kârları artarak sürecektir. Bu kazancın keyfine doyum olmayacaktır. Bu arada Türk Hazinesi iflas etmiş; Türkiye de sanayici kalmamış, bu kimsenin umurunda olmayacaktır TO BA KANI DR. MURAT YALÇINTA, YEN TE V K VE ST HDAM PAKET N DE ERLEND RD : Yeni yatırımların önü açılacak İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın bugün açıkladığı krize karşı yeni teşvik ve istihdam paketinin, son derece tutarlı ve güven verici olduğunu kaydetti. 4 yıl boyunca İTO olarak hükümete teşvik ve istihdamla ilgili birçok rapor sunduklarını belirten Dr. Yalçıntaş, hemen hemen tüm taleplerinin açıklanan pakette yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Dr. Yalçıntaş, Yeni paketle ekonomiye destek, moral ve motivasyon sağlanmıştır. Daha önce söylediğimiz gibi, bu paketlerin de sağlayacağı olumlu destekle Türkiye, çevresinde krizden en hızlı çıkan ülke olacaktır. Krizi fırsata dönüştürme şansı yakalayacaktır. Ayrıca bu tarihi tedbirlerle Türkiye nin 2023 hedeflerine ulaşma kararlığı güçlenmiştir. Verilecek teşviklerle, Türkiye'nin yüksek teknolojili mal üreten bir ekonomiye dönüşmesi hedefi örtüşmektedir. Aldığı tedbirler ve kararlılıktan dolayı hükümete şükranlarımızı sunuyoruz diye konuştu. ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞECEK Türkiye deki üretim maliyetinin düşmesine yönelik açıklanan tedbirlerin iç talebi ve ihracat imkanlarını geliştirerek yatırımları ve istihdamı artıracağına inandığını belirten Dr. Yalçıntaş, Tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini iş dünyası olarak talep ediyoruz dedi. Dr. Yalçıntaş, maliyet sorunu yaşayan firmaların yatırımlarını avantajlı bölgelere kaydırmalarının teşvikinin de yatırımların Türkiye dışına çıkmasını engelleyeceğini söyledi. Dr. Yalçıntaş, Bu arada sistemin başarısında en önemli faktör aynı bölge içerisinde belirli şehirlere yığılma veya kaymaları önlemek üzere alt ve üstyapı farklılıklarının giderilmesi olacaktır diye konuştu. Teşvik uygulanacak büyük proje yatırımları için 12 sektör belirlenmesinin yerinde olduğunu belirten Dr. Yalçıntaş, Teşvik sisteminin genel, bölgesel ve sektörel açıdan 3 e ayrılarak; teknoloji ve Ar-Ge gerektiren 12 sektördeki büyük yatırımların doğrudan desteklenmesi de son derece doğru bir adımdır. İş dünyası olarak yıllardır ifade ettiğimiz genel teşviklerin çok yararlı olamayacağına ilişkin görüşümüz doğrultusunda gelinen noktadaki köklü değişiklik son derece olumlu. Başlıca yerel kaynakların kullanımı ve yerinde istihdam imkanları artırılacaktır. Sağlık, ulaştırma, motorlu kara taşıtları imalatı ve elektronik gibi katma değerli sektörlerin belirlenmesi son derece isabetli dedi. YEPYENİ BİR YAKLAŞIM İstihdam konusundaki tedbirleri de değerlendiren Dr. Yalçıntaş, şunları söyledi: Yüksek katma değer ve yüksek rekabet gücüne dayalı istihdama yönelik açıklanan paket, Türkiye nin kısa ve orta vadedeki en büyük sorunlarından birisinin işsizlik olduğunu ortaya koyuyor. İTO olarak son birkaç yıldır yürüttüğümüz mesleki eğitim projesini teyit eder şekilde mesleki beceri kazandırarak 200 bin işsize, iş dünyasının talepleri doğrultusunda eğitim verileceğinin açıklanması gerek istihdam, gerekse üretim açısından yepyeni bir başlangıçtır. Yaşanan krizde en fazla istihdam kaybının eğitimsiz işgücünde olduğu görüldü. Bu bakımdan işsizlere mesleki eğitim yanında girişimcilik kursu verilecek olması da işsizliğin çözümüne farklı bir boyut getirecektir. İTO Başkanı Dr. Yalçıntaş, yine İTO nun gündeme getirdiği Kredi Garanti Sistemi ile kredi bulmakta zorlanan KOBİ lerin nefes alacağını söyledi. Dr. Yalçıntaş, 1 milyar TL lik kaynağa karşılık en az 10 milyar TL lik bir krediye kefalet sağlanacağının açıklanması KOBİ lere gerçek bir güç verecek. Kredi Garanti Sistemi ne işlerlik kazandırılması, işletme sermayesi sıkıntısı çeken firmalarımıza ve yeni yatırımlara büyük destek verecektir. Buradaki kaynağın yeterli büyüklükte tutulması da çok önemli dedi.

4 Sayfa04.qxd:Sayfa 4.qxd 12:03 AM C M Y K T CARET REHBER SAYFA 4 5 HAZ RAN 2009 Haz rlayan: Dil ah Keflio lu 285 yatakl otel 10 y l kiraya verilecek NİĞDE nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan kasabası sınırları içerisinde yer alan Belde İçi mevkiindeki 105 odalı, 285 yatak kapasiteli otelin kür merkezi ve havuzları 10 yıl süreyle kiraya verilecek. Otel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun (DİK) 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü olarak ihaleye çıkarılacak. İhale, 10 Haziran da saat da Niğde İl Encümen toplantı salonunda İl Encümeni tarafından yapılacak. Dosya no: TOBB da ihale semineri DEİK ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı işbirliği ile uluslararası finansal kuruluşların sağladığı finansman ve ihale imkanları konusunda bir seminer düzenlenecek. Seminer, 22 Haziran da İstanbul TOBB Plaza da gerçekleştirecek. Bilgi SIK KULLANILAN NTERNET ADRESLER Yurtiçi Firma Adresleri Fuarlar Döviz Kurlar Pariteler haleler Seçilmifl emtia fiyatlar Madde Dünya Borsas Birim HALELER Ürün: Personel taşıma hizmet alımı İhaleyi açan: 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı İhale tarihi: 6 Temmuz saat da Şartname: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: 4D renkli doppler cihazı alımı İhaleyi açan: İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi İhale tarihi: 17 Haziran saat da Şartname: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir Dosya No: Ürün: Eşya satışı İhaleyi açan: Erenköy Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü İhale tarihi: Üçüncü satış, 11 Haziran saat ile saatleri arasında yapılacak Yurtd fl fl Talep ve Teklifleri px?tabid= spx?ikid=10 Resmi Gazete - Mevzuatlar Sektör Bilgileri aspx?tabid=511 sek/sektor.cfm?sec=ara Uluslararas Kurulufllar CokTarafliKuruluslar.aspx?ctID= 3&IKID=10 Alüminyum Londra Ton 1.442,00 2, ,94 0,82 Çinko Londra Ton 1.534,00 5, ,49 1,47 Pamuk NYCE (cent-kg) 1,29 2,38 1,57 1,29 Bu day ikago Ton 245,97 9,32 336,01 2,48 Alt n Londra Ons 976,75 2,87 975,00 2,90 Pik Demir TDÇ Ton 415,00 1,22 380,00 0,00 Not : tarihli MB Döviz Satı Kuru dikkate alınmı tır. Dünya Borsas Fiyat ($) EURO - DOLAR - ALTIN - BORSA Cumhuriyet Altını (satı TL) MKB AKGÜN TUR ZM N AAT TAAHHÜT SANAY VE T CARET ANON M RKET 2008 YILI OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI LAN METN tarihinde saat 14:00 da irket merkezi olan Ziverbey, Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Y ld z Merkezi No:22/2 Kad köy STANBUL adresinde 2008 Y l Ola an Genel Kurul Toplant s a a daki gündemle yap lacakt r. Toplant ya ortaklar m z n te vikini bekleriz. YÖNET M KURULU GÜNDEM: Açılı 1- Ba kanl k divan seçimi ve toplant tutana n n imzalanmas için ba kanl k divan na yetki verilmesi 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunmas ve müzakeresi y l Bilanço ve Gelir Tablolar n n okunup görü ülmesi ve onay, Kar da t m yap l p yap lmayaca n n görü ülmesi 4- Yönetim ve Denetim Kurullar üyelerinin ibra edilmesi 5- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi 6- Denetim Kurulu üye say s n n birden ikiye ç kar lmas ve yeni Denetim Kurulu üyesinin seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapan 2008 Y l Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar Cetvellerini incelemek isteyen ortaklar m z için; Ziverbey, Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Y ld z Merkezi No:22/2 Kad köy stanbul irket Merkez adresinde aç k bulundurulmaktad r tarihinde saat 14:00 da yap lacak olan 2008 Y l Ola an Genel Kurul Toplant s na vekaleten kat lacak pay sahiplerinin vekaletname örne i a a da belirtilmi tir. VEKÂLETNAME Hissedar bulundu um Akgün Turizm n aat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim irketinin tarihinde Ziverbey, Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Y ld z Merkezi No:22/2 Kad köy STANBUL adresinde saat 14:00 da yap lacak olan 2008 y l na ait Ola an Genel Kurul Toplant s nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara ba lanmas için oy kullanmaya... y vekil tayin ettim. VEKÂLET VEREN N Döviz Kurlar -TL (TCMB) Haftal k De i im (%) Yerli Mal n Fiyat ($) VEKÂLET VEREN sim, mza, Tarih Sermaye Miktar :... Hisse Adedi :... Oy Miktar :... Adresi :... Haftal k De i im (%) Kaynak: TO statistik ubesi İhale şekli: Açık artırma suretiyle Dosya No: Ürün: Giyim eşyası alınacak İhaleyi açan: EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale tarihi: 12 Haziran 2009 da saat da Ürün: İnşaat malzemesi alınacak İhaleyi açan: Elbistan Devlet Hastanesi İhale tarihi: 18 Haziran saat da Ürün: Kömür satın alınacak İhaleyi açan: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İhale tarihi: 11 Haziran saat da Ürün: 179 kalem ilaç ve serum alınacak İhaleyi açan: Fethiye Devlet Hastanesi İhale tarihi: 29 Haziran saat 9.00 da Ürün: 42 kalem temizlik sarf malzemesi satın alınacak İhaleyi açan: Manisa Devlet Hastanesi İhale tarihi: 11 Haziran saat da Ürün: Muhtelif miktarda röntgen tomografi solüsyonları satın alınacak İhaleyi açan: Çorlu Devlet Hastanesi İhale tarihi: 22 Haziran saat da Ürün: 4 kalem filtre elemanı satın alınacak İhaleyi açan: İETT İşletmeleri İhale tarihi: 18 Haziran saat da Ürün: 1500 adet ahşap kapaklı çelik çiftli soyunma dolabı satın alınacak İhaleyi açan: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İhale tarihi: 17 Haziran saat da Ürün: Muhtelif miktarda araç yakıtı satın alınacak İhaleyi açan: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İhale tarihi: 9 Haziran saat da Ürün: Basılı etiket ve ribon satın alınacak İhaleyi açan: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü İhale tarihi: 22 Haziran saat da Ürün: Muhtelif miktarda domates salçası satın alınacak İhaleyi açan: MSB İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı İhale tarihi: 30 Haziran saat da Ürün: 13 grup cerrahi alet ve cihaz satın alınacak İhaleyi açan: Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliği İhale tarihi: 19 Haziran saat da Yurtd fl Firma Adresleri Yurtiçi ve Yurtd fl Ticaret - Sanayi Odalar Ülke Bilgileri &icerikID=262&dil=TR Yurtd fl ndaki Türk Giriflimcileri Kaynak: TO Bilgi ve Dokümantasyon ubesi STANBUL T CARET ODASI F YAT NDEKSLER May s 2009 En Yüksek De er Görüldü ü Tarih En Dü ük De er Görüldü ü Tarih 324,00 01 Haziran 319,00 27 May s ,16 01 Haziran ,44 03 Haziran Euro Al Kuru May s Haziran Sat Kuru May s Haziran Dolar ($) Al Kuru 1, May s 1, Haziran Sat Kuru 1, May s 1, Haziran stanbul TÜFE stanbul TEFE Ayl k 0,32-0,81 Y l Sonuna Göre 5,41 0,06 Y ll k de i im 7,74-1,88 Y ll k ort. de i. 11,24 7,67 HRACATÇILARA TALEP Talep: Buğday unu, peynir altı suyu tozu, yağı alınmış süt tozu ile peynir altı suyu tozu+süt tozu karışımı tuzsuz tereyağı ve Antep fıstığı Mr. Wagas Jalil Senior Karachi-74900, Pakistan Tel: Dosya No: Ürün: Hemodiyaliz sarf malzemesi satın alınacak İhaleyi açan: Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi İhale tarihi: 11 Haziran saat da Ürün: Okul çantası ve kırtasiye malzemeleri alınacak İhaleyi açan: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale tarihi: İhale İşleri Şube Müdürlüğü nde 16 Haziran saat da Şartname: İhale dokümanı, aynı yerde görülebilir ya da 150 lira karşılığında satın alınabilecek Ürün: Kayseri nin muhtelif yerlerinde asfalt kaplama işi ihale edilecek İhaleyi açan: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İhale tarihi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi nde 18 Haziran saat 9.30 da Ürün: Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi nin psikiyatri servisi yaptırılacak İhaleyi açan: Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi İhale tarihi: 12 Haziran saat da Ürün: Akşar şehir geçidine parke ve bordür yaptırılacak İhaleyi açan: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale tarihi: 16 Haziran saat da Ürün: Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Teknik Eğitim Fakültesi nin mekanik tadilat işi ihale edilecek İhaleyi açan: Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale tarihi: 10 Haziran saat da Ürün: Hatay ve Gaziantep il sınırları içerisinde yaya üst geçidi yaptırılacak İhaleyi açan: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü (Mersin) İhale tarihi: 9 Haziran saat 9.00 da Ürün: Beton kaplamalı sedde yaptırılacak İhaleyi açan: Irmak-Zonguldak hattı İsmetpaşa-Ortaköy istasyonları arasında beton kaplamalı sedde yaptırılacak İhale tarihi: 12 Haziran saat da Ürün: Duvar yaptırılacak İhaleyi açan: Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından betonarme istinat duvarı yaptırılacak İhale tarihi: 15 Haziran saat da RESM GAZETE SPK TEBLİĞLERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Tescil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ: Geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirildi. Türkiye gümrük bölgesi dışında tamir ettirilmek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni ilgili gümrük müdürlüğü tarafından verilecek. Geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkarılan ticari nitelikte olmayan eşyanın da üç yıl içerisinde değiştirilmeksizin geri getirilmesi esas olacak. İLAÇLARIN KİMLİKLENDİRİLMESİ: Sahte ilaçların önlenmesi amacıyla her ilaca bir kimlik numarası verilmesi yoluyla İlaç Takip Sistemi kurulmasına öngören uygulamanın yürürlük tarihi 1 ay ertelendi. Sistem 1 Haziran yerine 1 Temmuz da hayata geçecek. Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Her ilacın kimlik numarasını içerecek karekod, ilaç ambalajlarında hem izleme hem de geri ödeme amacıyla kullanılacak. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEBLİĞİ: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar ve diğerleri ile buharlı ütülerin ithalatına konulan önlemlerin devamının gerekli olup olmadığını incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturmasının açılmasına karar verdi. Dış Ticaret Müsteşarlığı nın İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin iki tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. ORTADO U DAN TALEPLER Talep: Turizm şov Ghassan Farid Kamal P.O. Box 35979, Abu Dhabi UAE Tel: Talep: Enerji sistemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti Abt consulting FZE Lincoin Rajiendram Senior Consultant P.O.Box: , Dubai Tel: Faks: Talep: Gıda Hotel Bawa International George D mello HRACATA HAZIRLIK ÇALI TAYI Food & Beverage Manager Hotel Bawa International Domestic Airport, Vide Parle (E) Mumbai-Hindistan 99. Tel: Talep: Gıda Sh. Ebtekar CEO Dubai UAE Tel: , Talep: Meyve Al Fadhel Food Stuff Trading (L.L.C) Abdullah Fadhel AI Abdooli Chairman Tel: P.O.Box: Dubai T.C. Ba bakanl k D Ticaret Müste arl hracat Geli tirme Etüd Merkezi ( GEME) ile Odam z i birli inde hracata Haz rl k Çal tay Per embe günü Odam zda düzenlenecektir. Kat mc firmalar n ihracata ba lamak için yap sal ve sistematik ekilde haz rlanma konusunda bilinçlendirilmelerinin amaçland çal tayda; hracat karar ve bilgi toplama, ihracata haz rl k, yeterlilik de erlendirmesi, ürün pazar e le tirmesi, maliyet ve fiyatland rma, ihracat sözle meleri, talep yarat lmas vb. konular ele al nacakt r. Odam z 6.kat 1 no lu toplant salonunda düzenlenecek olan çal tayda kat m 25 ki i ile rland lm olup ba vurularda öncelik s ras dikkate al nacakt r. Söz konusu toplant ya kat lmak isteyen üyelerimizin a daki formu doldurarak, en geç çar amba günü mesai bitimine kadar (212) numaral faksa iletmeleri gerekmektedir. **KATILIM ÜCRETS ZD R** STANBUL T CARET ODASI HRACATA HAZIRLIK ÇALI TAYI 11 Haziran 2009 TO 1. No lu Toplant Salonu (6.Kat) Saat: 09:00-18:30 Kat mc n Ad -Soyad : Temsil Etti i Firma veya Kurulu : Adres : Telefon-Faks : Kat m formu Detayl bilgi için : Osman Bozkurt Telefon : (212) Faks : (212) e-posta :

5 Sayfa05.qxd:Sayfa 5.qxd 12:03 AM güncel 5 HAZ RAN 2009 Türk baklavas tan t m filmlerine girmeli Krize inat yak t tasarrufu: 30 alt n kural Günümüzün yüksek yakıt fiyatlarında, aracınızda ve sürüş alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük bazı değişiklikler, yakıt ekonominizi iyileştirecektir. Eğer SUAT SARI otomobiliniz varsa, benzin TO Meclis Üyesi fiyatlarına gelen her zam sizi Servis Ta ımacılı ı yakından ilgilendirir. Meslek Komitesi Ülkemizde yakıtın pahalı olması Ba kan Vekili sebebiyle birkaç basit önlemle yüzde 10, hatta yüzde 20 tasarruf sağlayabilirsiniz. Yapılan araştırmada, sürücülerin yüzde 60 ının yakıt tasarrufu konusunda hiçbir önlem almadığı belirlendi. Araç sürüşünde yüzde 10 luk tasarrufun, global olarak yılda 100 milyar litrelik az kullanıma yol açmakta olup, bunun çevresel faktörlerinin hesaplanmasıyla araç sürüş tekniklerine haiz olmanın vatandaşlık görevi ve sorumluluğu olduğu kuşkusuzdur. İŞTE ALINACAK ÖNLEMLER 1- Vites değişimlerini motor devrine göre yapın. Vites değiştirmek için uygun motor devir aralığı benzinli otomobillerde , dizel araçlarda dür. Daha yüksek devirlerde vites değiştirmek yakıt tüketimini arttırır. 2- Hız düşükken vitesi yükseltmeyin. Vitesi büyüttüğünüzde hızı aynı oranda artırmak yakıt tüketimini fazlalaştırır. 3- Klimayı sık kullanmayın. Klimayı sürekli açık kapatmak yakıt tüketimini artırır. 4- Yokuş inerken vitesi boşa almayın. İnanılanın aksine bu, yakıt tüketimini ortadan kaldırmıyor. Vites boşa alındığında, motor rölantide çalışıyor ve ona göre yakıt tüketiyor. 5- Önünüzdeki aracı çok yakından takip etmeyin. Çünkü sürekli fren yapar ya da gaza basarsanız bu durum ilave benzin pompalanmasına neden olur. Ani fren ve ardından gaza basmak, yakıt tüketimini yüzde 5 yükseltir. 6- Şehirlerarası yolda km hızla gidin. 90 km nin üstündeki her kilometre, yakıt tüketiminde yüzde 1 artış demektir. 7- Aracın hızı 25 km den düşük olmamalı. 25 km nin altı da fazla yakıt tüketilmesine yol açar. 8- Motoru çalıştırdıktan sonra ısınmasını beklemeyin. Motor yolda ısınacaktır. Motor tam ısınmadan gaza yüklenmeyin. Böyle durumlarda aracınız yüzde 25 daha fazla yakıt harcar. 10- Soğuk motorla hareket ettiğinizde hemen ikinci vitese geçin. 11- Aracınız hareket halinde iken camları açmayınız. Pencerelerin açılması rüzgar direncinin dolayısıyla, yakıt sarfiyatının artmasına neden olur. 12- Motorunuzun ayar ve bakımlarını uzman kişilere yaptırın. Motorunuz hararet yapıyorsa önlemlerinizi alın yoksa yakıt tüketiminiz fazlalaşır. 16- Zamanında yapılmayan bakım onarımlar ve ayarsız buji, yakıt tüketimini yüzde 10 artırır. 17- Akümülatör ve bağlantı kablolarının kontrol edin. Bozukluk motor verimini düşürür. 18- Rölanti devrinin katalog değerinde olmasına dikkat edin. Yüksek devir yakıt tüketimini yükseltir. 19- Sıkı ve tutukluk yapan gaz pedalını düzelttirin. 20- Fren balatalarının ayarlarını sık sık kontrol ettirin. Ayarsız ve sıkı ise tekerlek dönüşü zorlanır, yakıt tüketimi artar. 21- Debriyajınız kaydırma yapıyorsa, ayarlatın. Kaydırma, yakıt tüketimini artırır. 22- Ön düzen ayarını her 10 bin kilometrede kontrol ettirin. 23- Lastik havalarını uygun basınçta kullanın. Düşük basınçlı lastik, sürtünmenin fazlalığından dolayı tüketimi yüzde 10 artırır. 24- Deponuzu pompanın yavaş hızı ile doldurtun. 25- Deponuzu ağzına kadar doldurtmayın. Aksi halde benzin buharı, depo kapağı üzerinde baskı uygulayacaktır. 26- Depoyu daima dolu bulundurun. Çünkü az benzinde buharlaşma daha fazladır. 27- Dizel araçlarda, günlük iş bitiminden sonra depoyu kaliteli motorinle doldurun. 28- Yakıt alırken pompanın para kısmının sıfırlanmasına dikkat edin. 29- Aracınızın motoru hangi benzine göre uyarlanmışsa ona göre benzin kullanın. 30- Aracınız benzin deposu kapağının yakıt sızdırmamsına dikkat edin. Güvenli ve tasarruflu yolculuklar... STANBUL Ticaret Odası (İTO) 1 No lu Öğütülmüş Tahıl Ürünleri Meslek Komitesi, Meclis Salonu nda toplandı. Sektörel konuların ele alındığı oturumu İTO Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım yönetti. Yıldırım, İTO nun da katkılarıyla baklavacılık ile ilgili kaynak değeri taşıyan bir kitap hazırlayacaklarını ve Altın Oklava Baklava Ustaları Yarışması düzenleyeceklerini bildirdi. İ BAKLAVA DAHA İYİ TANITILMALI CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL Dışarıda satılan gıdalar hakkında 2009 da 281 adet el arabasına el koyduklarını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Yardımcısı Saadettin Özyazıcı da bu konuda yasal cezaların çok fazla caydırıcı olmadığını aktardı. Özyazıcı, vatandaşın bu konuda duygusal tepki gösterdiğine de dikkat çekti. Zabıta Daire Mehmet Yıldırım Başkanlığı nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Özyazıcı, özellikle seyyar satıcılara karşı yapılan mücadeleyi ve yasal düzenlemeleri anlatan kısa bir sunum gerçekleştirdi. Toplantının önemine vurgu yapan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü İrfan Yılmaz ise bu sayede sektör mensuplarının ve devlet yetkililerinin biraraya gelerek soru ve sorunlara çözüm önerileri getirdiklerini, bu toplantıların sıklıkla düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. SORULARA CEVAP ARANDI Sektör mensupları, sektörle ilgili cevap aradıkları soruları da toplantıda dile getirdi. Katılımcıların soruları arasında; denetimler ve denetçilere verilen eğitimler, ruhsatlandırma işlemelerinde prosedürün yavaş işlemesi, gıda üretim izin belgesinin ayrı ayrı alınması, merdiven altı üretim yapan firmalara ve ruhsatsız yerlerin denetlenmesine karşı neler yapıldığı, üretimde kullanılan kaynak ve içme sularının nasıl ve neye göre belirlendiği gibi konular yer aldı. NALAN SÖYLEMEZ IMF li mi, IMF siz mi? İrlanda'lı Irish Times gazetesi muhabiri Nicholas Birch, IMF anlaşması ve vergi politikalarını ele alan bir yazı kaleme aldı. Uzmanlarla röportajlar yapan Birch, kamu finansmanı açısından ihtiyaç duyulan reformların hayata geçirme cesareti gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İĞER yükselen piyasalar Uluslararası Para Fonu nun (IMF) kapısını tekrar tekrar çalarken, 8 aydır sürdürülen kredi görüşmeleri, bu yolu tek başına kat etmeye kararlı gözüken Türkiye yi gelişmekte olan ekonomilerin giderek daha da dışına itmekte. Ancak Türk araştırmacılar, yeni bir IMF anlaşmasına yönelik spekülasyonların daha derin bir meseleyi gizlediğini iddia ediyor: IMF'yi bir tarafa koyarsak, acaba Türk politikacılar 2000 li yılların başında ülkeyi bir numaralı yabancı yatırım merkezi haline getiren uluslararası güveni sürdürecek siyasi iradeye sahipler mi? EFG Menkul Kıymetler Genel Müdürü Elif Bilgi, Türkiye belki bu yıl borçlarını çevirebilir ancak esas konu bu değil. Esas konu yabancı yatırımcıların da gözlemlediği, 2007 yılına gelene kadar Türk ekonomisinde görülen yaklaşım değişikliğine yol açan mali tedbirliliğin devam edip etmeyeceği diyor. o ki; sıkıntılı günler için fazla para kalmadı. Diğer taraftan düşük petrol fiyatları ve daha az işlemle birlikte geçen yıl 29 milyar Euro olan cari açığın bu yıl 7 milyar Euro ya düşüyor olması artmakta olan mali baskıyı dengeliyor. Araştırmacılar, küresel gidişat ülke ekonomisini kriz anlarında canlandırmak açısından çok daha uygunken önemli yapısal reformların ertelenmesinin bu bütçe açığına yol açtığını belirtiyorlar. New York lu GlobalSource araştırmacılarından Murat Üçer, konuyla ilgili olarak şöyle diyor: Türkiye deki mali ayarlamalar fena sayılmaz ancak çok abartılıyor. Örneğin uygulanan dolaylı vergilerin miktarı çok fazla ve bütçe sistemindeki yapısal zayıflığa neredeyse hiç müdahale edilmiyor. Yabancı gazeteci gözüyle 2009 BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNLERİ Bir türlü önü kesilemeyen düşüş ve yükselişlerin sonucunda meydana gelen 2001 yılındaki büyük bankacılık krizi sonrasında Türkiye AK Parti hükümeti ile kendisine çeki düzen verdi ve yapılan reform ve özelleştirmelerle 80 lerden 2000'e gelene kadar geçen sürede ülkeye giren yabancı yatırımdan çok daha fazlası, yıllık 14 milyar Euro doğrudan yabancı yatırımın ülkeye girmesi sağlandı. Bu yılın harcamalarındaki müthiş artış ise Türkiye bütçesinde derin bir çukur açtı ve bütçe açığının yıl sonu itibariyle 35 milyar Euro ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan Türkiye nin liderleri, sonuçların ekonominin hız kesmesinden kaynaklandığını ve endişelenecek bir durum olmadığını söylüyorlar. Ortalama yüzde 4 bütçe fazlası verilen 6 yılın ardından görünen DOLAYLI VERGİLERİN AĞIRLIĞI Üçer e göre Türkiye nin en önemli sorunu olan vergi sistemi hem anlaşılmaz hem de siyasi manipülasyona açık ve gelirlerinin yüzde 70 i, satış vergileri gibi dolaylı vergilere bağımlı. Dengesizlik, ülkenin mali durumunun ekonomik gerilemeye karşı aşırı hassas olmasına neden oluyor. Türkiye nin 2008 de tamamladığı 7 milyar Euro değerindeki stand-by düzenlemesini denetleyen IMF yetkilileri, sürekli olarak kayıt dışı ekonominin azaltılması gerektiğinden bahsederken diğer taraftan araştırmacılar da bunun Türkiye nin gayri safi yurtiçi hasılasının toplamının üçte biri olduğunu düşünüyorlar. 20 Mayıs ta Mehmet Şimşek, daha kapsamlı bir şekilde kayıt dışı ekonomiyle savaşmaya ve gelir vergisi toplanmasına acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ancak şu an için bu sözleri eyleme geçirmek zor olacak gibi görünüyor. fi PANOSU/ücretsiz Kurtköy de, 3 oda+salon, kombili 1. s n f, 1200 m2 apartman dairesi, TL. ükrü Kaya Yenibosna Y ld r m Beyaz t Caddesi nde 100 m2 kiral k i yeri Proje çözümleme, çizim ve antiye yönetimi gibi uygulamalarda tecrübeliyim. Kadir Ba aran Dr. VEYS SEV Küresel kriz ve Türkiye nin vergisel aç dan yat r m ortam Yıldırım ayrıca baklavanın daha iyi tanıtılması gerektiğini belirterek, Türkiye yi tanıtan filmlerde Türk mutfağından görüntüler var ancak neden Türk baklavası da bu görüntüler arasına girmesin diye konuştu. Toplantıda söz alan Komite Başkanı Murad Fehmi Bozanoğlu ise Sektörümüzün sıkıntıları çok ancak çözümü de yine bizlerin elinde dedi. Bozanoğlu da Türk baklavasının daha iyi tanıtılarak hak ettiği yere getirilmesi gerektiğini ifade etti. Gıda ürünlerinin güvenliği konusuna değinen İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Kavak ise Bizler aynı zamanda tüketiciyiz. Gıdaların tüketene zarar vermeyecek şekilde amaçlarına uygun üretilmesi gerek. Bu aynı zamanda insana hizmet etme noktasında bir fırsattır dedi. Kavak ayrıca, denetim konusuna da değinerek, şunları söyledi: Denetimler sürekli yapılıyor ancak her yere ulaşamıyoruz. Vergisini yatıran, tüm kurallara uyan, kaliteli üretim yapan firmalara haksızlık olmaması için kurallara uymayan, ruhsatı bulunmayan ve özellikle merdiven altı üretim yapan firmaları Tarım İl Müdürlüğü nün kurduğu ALO 174 GIDA Hattı na ihbar ederek bizlere ve kendinize yardımcı olursunuz. D VERG REHBER SAYFA 5 / Faks: Uzakdo u ile i yapan firmalara d ticaret dan manl yap yoruz lk sahibinden, çok temiz 1998 model BMW E-46 kasa, km Kartal merkezde, 60 m2, iki küçük oda ile bir antresi olan daire. Akif Güne Sahibinden Zeytinburnu tekstilciler merkezinde, 300 m2 i yeri. Krediye uygundur. Sahibinden 2001 model Megane Cabriolet, acil sat l k. Bodrum Yal kavak Clup Filliper de kiral k devre mülk. Cevher Meltem Denizcilik firmalar n n pazarlama bölümünde çal m ve u an i arayanlar. Metin Sall Oltu Endüstri Meslek Lisesi, teknik kitaplar n z bekliyor Sahibinden 2005 Toyota Corolla Verso Comfort km Dünya üzerinde yaşanmakta olan küresel boyuttaki finansman krizinde yabancı sermayenin en sorunsuz ve güvenceli bir biçimde yatırım yapabileceği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye nin coğrafi konumu ve dört mevsimin koşullarını aynı zaman bölümünde yaşayan iklim yapısı yanında sağlık gibi insan varlığına yönelik olanakları halen mevcut vergi düzenlemeleri ile de yabancı yatırımcılar açısından cazip bir ülke olmasına karşın, sağlamış bulunduğu vergisel avantajların iyi tanıtılamaması ve bürokratik işlemlerdeki gecikmeler ülkemizin bu avantajlarından yararlanılmasına engellemektedir. Öncelikle yabancı yatırımcıların ülkemizdeki şirketlere ortak olmaları halinde elde edecekleri kâr payları çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde en yüksek yüzde 15 oranında vergilendirilmektedir. Bu bağlamda hisse senedi alım satım kazançları ise ortakların yabancı yani dar mükellef olmaları halinde yüzde sıfır oranında vergiye tabi tutulmaktadır. Teknik olarak dar mükellef olarak tanımlanan yabancıların ülkemizdeki kuruluşlara ortak olarak yatırım yapmaları halinde Türkiye de elde ettikleri kâr payları için herhangi bir beyanda bulunmaları söz konusu olmadığı gibi diledikleri takdirde hisselerini satarak Türkiye de değerlendirdikleri sermayelerini yurtdışına çıkarabilmektedirler. Diğer yandan dar mükellef konumunda olan yabancı bir kişi Gelir Vergisi Yasası nın 7/1 inci maddesinin parantez içi hükmü uyarınca Türkiye de bir iş merkezi olmaması koşuluyla, ihraç edilmek üzere satın aldığı veya imal ettiği malları Türkiye de satmaksızın yabancı ülkelere göndermeleri halinde bu işlerden elde ettikleri kazançlar da Gelir Vergisi ne tabi tutulmamaktadır. Böyle bir durumda yabancıların Türkiye de satın aldıkları mallarla yeni ürünler meydana getirmesi daha açıkçası üretim yaparak yurtdışına göndermesi ve pazarlaması Türkiye de satılmaması koşuluyla vergilendirilmemektedir. Bu hükme paralel bir hükümde Kurumlar Vergisi Yasası nda bulunmaktadır. Kurumlar Vergisi Yasası nın 3/a maddesinin parantez içi hükmü gereği olarak ülkemizde dar mükellef konumunda olan bir kurum veya kurum temsilcilerinin Türkiye de satın aldıkları malları Türkiye de satmaksızın yabancı ülkelere göndermeleri halinde bu işlemlerinden doğan kazançlar vergiye tabi tutulmamaktadır. Söz konusu bağışıklıktan yararlanabilmek için Türkiye de satın alınan malların Türkiye de satılmaksızın yurtdışına gönderilmesi ve yurtdışında satılması gerekmektedir. Mevcut her iki yasa maddesi yabancı yatırıcılara bir anlamda Türkiye de üretilen malların Türkiye de satın alınarak yabancı ülkelere yabancı yatırımcılar tarafından gönderilmesi halinde elde edilen kazancın vergiye tabi tutulmaması suretiyle önemli bir vergi kolaylığı sağlanmış olmaktadır. Bu tür malların Katma Değer Vergisi ne tabi olması halinde söz konusu vergi malın yurtdışına gönderilmesi halinde geri alınabilmektedir. Ancak uygulamada söz konusu olanakların iyi tanıtılmaması özellikle konuya ilişkin olarak işyeri oluşturulmasının diğer mevzuat dizisi açısından zaman zaman sorun yaratması bazı yabancı yatırımcıları tedirgin etmektedir. Türkiye de kurulan sanayi tesislerine yurtdışından hammadde getirilerek işlenmesi ve bilahare tekrar mahreç (asıl) ülkeye gönderilmesi halinde ülkemizde yapılan fason işçilik işlemlerinde var olan vergisel kolaylıklar diğer benzer ülkelere göre avantajlıdır. Ancak ülkemizde işçi üzerinde var olan kamusal pay alma ağırlığı yabancı yatırımcıların ülkemizde fason imalata yönelik yatırım yapmalarını engellemektedir. Türkiye nin bütçe gelirlerinin yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkan borçlanma gereksiniminde yabancı yatırımcılara vergisel açıdan ayrı bir kolaylık sağlanmış bulunmaktadır. Halihazırda da kamu borçlanmalarında dünya ülkeleri içerisinde yüksek faiz ödeyen ülkemizde yabancılara ödenen faizler sıfır oranında stopaja tabi tutulmak suretiyle bu tür devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri yabancı yatırımcılara vergisiz ödenmektedir. Yabancı yatırımcıların ülkemizde var olan vergisel kolaylıklardan yeterince haberdar olmamaları ve bu bağlamda da bürokratik işlemlerde zaman zaman karşılaştıkları zorluklar ülkemizin olanaklarından yararlanmalarını sınırlandırmaktadır.

Kriz-savar fuarlarda Türkiye rüzgar esecek

Kriz-savar fuarlarda Türkiye rüzgar esecek Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 11:33 PM M s r da alt n araflt rma keflfine kat l r m s n z? Akaryak tta tavan fiyat gözden geçirilmeli STANBUL Ticaret Odası ( TO) Ba kanı Dr. Murat Yalçınta, akaryakıta getirilen

Detaylı

TO Meslek Komiteleri ne diyor

TO Meslek Komiteleri ne diyor Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 11:48 PM Karekod, ilaçta ciddi tasarruf sa layacak KAREKOD laç Takip stanbul Ticaret e, laç Sistemi, 1 Haziran da her a amada izlenecek. ba lıyor. Her ilaca bir DOSYA Bir ki i adına

Detaylı

8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar

8 ay içinde birleflen KOB f rsat yakalar Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 4/30/09 10:33 PM Sayfa1 CMYK TO, hracata lk Adım ile 5 finalist arasında TO, hracata lk Adım Projesi ( AP) ile Dünya Odalar Yarı ması nın En yi Uluslararası Proje dalında 47 oda

Detaylı

1milyon kifliye kara liste aff

1milyon kifliye kara liste aff Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 1/1/09 10:26 PM Sayfa1 CMYK TO üyelerine 30 milyon TL kredi STANBUL Ticaret Odası nın ( TO) 2009 yılı Bütçe ve Programı nın görü ülerek oybirli i ile kabul edildi i Meclis Toplantısı

Detaylı

Hizmet ve ticarete KOSGEB deste i

Hizmet ve ticarete KOSGEB deste i Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 11:06 PM Seçim ask listeleri internette TÜRK YE de ilk defa Oda seçimleri için Seçim Yetki Belgesi ba vurularını internete ta ıyan TO, bu defa da seçim listelerini internet ortamına

Detaylı

Yurtd fl fuar kat l m na sabit kur dopingi

Yurtd fl fuar kat l m na sabit kur dopingi Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 1/8/09 11:19 PM Sayfa1 CMYK Tüccar, milletin eme i ve üretimini k ymetlendirmek için eline ve zekas na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN 1300-3666

Detaylı

Perçin Dergisi ne Reklam vermek için; Yayın No: 4053 Yerel Süreli Yayın Aylık ve Türkçe Yayınlanır Sayı: 18. OSİAD Üyeleri İçin Reklam Fiyat Tarifesi

Perçin Dergisi ne Reklam vermek için; Yayın No: 4053 Yerel Süreli Yayın Aylık ve Türkçe Yayınlanır Sayı: 18. OSİAD Üyeleri İçin Reklam Fiyat Tarifesi Yayın No: 4053 Yerel Süreli Yayın Aylık ve Türkçe Yayınlanır Sayı: 18 Yayın Sahibi OSİAD Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği Adına Adnan KESKİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şadan AYCAN Yayın Kurulu Ahmet

Detaylı

TEŞVİK PAKETLERİ AÇIKLANDI

TEŞVİK PAKETLERİ AÇIKLANDI Dosya TEŞVİK PAKETLERİ AÇIKLANDI Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu Marmara Üniversitesi İng. İktisat Bölümü M. İlker Aycı Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Levent

Detaylı

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Yıl: 7 Sayı: 42 Ağustos 2012 DOSABSİAD adına sahibi Selim Yedikardeş Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Öztürk DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Ferudun Kahraman Başkan Yardımcısı İlhan Sarı Üyeler

Detaylı

MART GÜNDEMİ. Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter

MART GÜNDEMİ. Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter Mart 2011 Yıl: 27 Sayı: 322 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY

Detaylı

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN. ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3 Abdullah ÇÖRTÜ 11 de Şefik ÇALIŞKAN 18 de Arzu AKAY 5 da Atilla ÇINAR 2 da Veli SARITOPRAK 20 de Fettah GÜVENTÜRK 16 da Ostim Medya A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Orhan

Detaylı

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

HüKüMETTEN SüRPRiZ TEŞViK. olduğu gibi ev almak, evlenmek ve çocuğunuzu okutmak

HüKüMETTEN SüRPRiZ TEŞViK. olduğu gibi ev almak, evlenmek ve çocuğunuzu okutmak HüKüMETTEN SüRPRiZ TEŞViK olduğu gibi ev almak, evlenmek ve çocuğunuzu okutmak Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı yeni eylem planında devlet, evlene cek olanlardan, ev alanlardan ve eği tim için para biriktirenlerden

Detaylı

Değerli Sanayici Dostlarım, Cari açığı yenmeliyiz. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Sanayici Dostlarım, Cari açığı yenmeliyiz. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 4 Atatürkorganize Cari açığı yenmeliyiz Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Sanayici Dostlarım, Dünyada yaşanan ekonomik krizler bizlere çok şey öğretti.

Detaylı

5632 sokak no: 26. tel : 232 458 58 09 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com bilgi@teknofset.com

5632 sokak no: 26. tel : 232 458 58 09 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com bilgi@teknofset.com 5632 sokak no: 26 ç amd ibi / i z mir tel : 232 458 58 09 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com bilgi@teknofset.com 2 EKİM 2012 Yıl : 29 Sayı : 341 EKİM GÜNDEMİ Sahibi Ege Bölgesi Sanayi Odası adına

Detaylı

2. çeyrekte 10.3 büyüdük. Baþkanýn kaleminden KÜRESEL KRİZİN OLUMSUZ ETKİSİNİ GERİDE BIRAKTIK. - Yazýsý 2 de

2. çeyrekte 10.3 büyüdük. Baþkanýn kaleminden KÜRESEL KRİZİN OLUMSUZ ETKİSİNİ GERİDE BIRAKTIK. - Yazýsý 2 de Yýl: 19 Sayý: 217 Eylül 2010 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organý www.ticaretgazete.com Haberi 19 da ULUSOY, FERİBOTLAR SAMSUN A KAYIYOR 10 yıl önce denizin karşısından gelenleri ürküttük şeklinde

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 98 KASIM 2014 Ekonomide Dönüşüm Programa Bağlandı TOBB TOBB TÜRKİYE TÜRKİYE FUAR FUAR REHBERİ REHBERİ 4 YILDIR 4 ANADOLU

Detaylı

onom Sermetal Kerse'nin Gönen'deki E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

onom Sermetal Kerse'nin Gönen'deki E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BAYRAMA FİTCH İN NOTUYLA GİRİLECEK F itch, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini Cuma günü Avrupa'daki tüm finans piyasaları kapandıktan sonra yapacağını açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme

Detaylı

'BiZi BURAYA SiZ GETiRMEDiNiZ'

'BiZi BURAYA SiZ GETiRMEDiNiZ' D ünya Ekonomik Forumu'nun "Bölgesel Kalkınma için Kaynakların Ortaya Çıkarılması" başlıklı özel toplantısı dün İstanbul'da başladı. Bugün sona erecek toplantıya 70'ten fazla ülkeden yaklaşık 600 üst düzey

Detaylı

5632 sokak no: 26. tel : 232 458 58 09 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com bilgi@teknofset.com

5632 sokak no: 26. tel : 232 458 58 09 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com bilgi@teknofset.com 5632 sokak no: 26 ç amd ibi / i z mir tel : 232 458 58 09 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com bilgi@teknofset.com 2 EYLÜL 2012 Yıl : 29 Sayı : 340 EYLÜL GÜNDEMİ Dünyaya 81. merhaba 16 Sahibi Ege Bölgesi

Detaylı

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi tablolarını değiştirme

Detaylı

ASOFORUM. * Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır. * Aydın ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanları sorumuza yanıt vermemişlerdir.

ASOFORUM. * Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır. * Aydın ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanları sorumuza yanıt vermemişlerdir. Hükümet in açıkladığı yeni teşvik paketini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu teşvik paketinin iliniz sanayii üzerindeki olası etkileri nelerdir? * Oda isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

Detaylı

Marka kavramı dünya ticaretinin

Marka kavramı dünya ticaretinin EYLÜL 2014 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 5 in dışındakiler daha çok marka çıkarmalı Marka kavramı dünya ticaretinin etken unsuru Ekonomisi güçlü ülkeler aynı zamanda dünya siyasetinde de söz sahibi

Detaylı

MÜKEMMELLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

MÜKEMMELLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ MÜKEMMELLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ En zorlu uygulamalar için tasarlanan yenilikçi sızdırmazlık çözümlerimiz mükemmellik için disiplinli çalışmamızın sonucudur. Sızdırmazlık elemanları konusundaki tecrübesi ile

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014. Denizatı Petrokimya A.Ş. Genel Müdürü A. Şafak AKMİL:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014. Denizatı Petrokimya A.Ş. Genel Müdürü A. Şafak AKMİL: ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 90 MART 2014 HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLAR!.. DUAYEN Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Necmettin Bitlis in ağzından ders gibi bir başarı

Detaylı

75 GÜNDE BİTİRDİĞİMİZ BİODİZEL

75 GÜNDE BİTİRDİĞİMİZ BİODİZEL ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALAT ve MONTAJLARI PROJEYE GÖRE ÖZEL İMALATLAR SAHA ve YERALTI TANKLARI Cr- Ni (INOX) TANKLAR MŞB İNŞAAT AŞ. yaptığımız ÇELİK KONSTRÜKSİYON BİNA İmalatı ve Montajımızdan görüntülerimiz

Detaylı

onom Dış ticarette 4'üncü büyük pazar İtalya'nın siyaset ve işdünyası liderleri İstanbul'da

onom Dış ticarette 4'üncü büyük pazar İtalya'nın siyaset ve işdünyası liderleri İstanbul'da BU SARAY MiLLETiN itibaridir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar parçasının uyum içinde aynı hedef ve Ekonomi bir yıl bir adım ileri gitse ertesi yıl 10 adım geriye gidiyordu.makinenin

Detaylı

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU Nisan 2011 Yıl: 27 Sayı: 323 NİSAN GÜNDEM SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

TARIMA DESTEK 10 MiLYARI AŞACAK. onom. TL'den 50,000 TL'ye kadar idari para 7 KASIM 2014 Cuma KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.

TARIMA DESTEK 10 MiLYARI AŞACAK. onom. TL'den 50,000 TL'ye kadar idari para 7 KASIM 2014 Cuma KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 16,18 daraldı T ürkiye'de otomobil pazarı 2014 ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,37, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,54 geriledi.

Detaylı

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun SANAYiCiNiN KUR isyani EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu itibariyle 2.60 ı görerek yüzde 12 oranında çok ciddi bir artış Başkanı Ender Yorgancılar, dolardaki kontrolsüz artışın Aralık ayından bu

Detaylı