BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Ders Kodu Ders Adı T-U-K * Yıl Dönem AKTS Kredisi PD101 Psikolojiye Giriş Dersin İçeriği: Psikoloji alanı, psikoloji kuramları, psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, algı, insan gelişimi, öğrenme, bellek, zeka, bireysel farklar, güdülenme ve duygular, normal ve normal dışı davranışlarla ilgili temel kavram ve ilkeler. Fizyolojik Psikoloji PD103 Fizyolojik Psikoloji Dersin İçeriği: Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevsel bozukluklar ve bu bozuklukların nedenleri. Sosyolojiye Giriş PD105 Sosyolojiye Giriş Dersin İçeriği: Sosyoloji alanı ve dalları, sosyolojide araştırma yöntemleri, sosyoloji yaklaşımları, toplumsal olay ve olgu, toplumsallaşma, toplumsal statü, toplumsal kategoriler, toplumsal gruplar, toplumsal yapı ve kalıplar, toplumsal rol, toplumsal tabakalaşma, toplumsal hareketlilik, toplumsal süreçler, toplumsal değişme, toplumsal denetim, toplumsal sapma ve sosyo-kültürel bütünleşme. Eğitim Bilimine Giriş Ders Kodu Ders Adı T-U-L Yıl Dönem AKTS Kredisi PD107 Eğitim Bilimine Giriş Dersin İçeriği: Eğitim nedir? Eğitimin yaşamımızda önemi, eğitimin toplumsal, siyasal, ekonomik işlevleri, örgün eğitim, yaygın eğitim, eğitim türleri, eğitim kültür ilişkisi, eğitim ögeleri, öğrenme, öğretim programı, Eğitimin tarihsel temelleri, eğitimin felsefi temelleri, eğitimin ekonomik temelleri, eğitimin psikolojik temelleri, eğitimin hukuki temelleri, eğitimin sosyolojik temelleri, eğitimin teknolojik temelleri, eğitimin yönetsel temelleri. * T-U-K: Teorik, Uygulama, Kredi 1

2 Türkçe I: Yazılı Anlatım PD107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Dersin İçeriği: Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. Yabancı Dil I PD111 Yabancı Dil I Dersin İçeriği: Tüm sınıflar haftada 3 saat Integrated Skills dersleri görmektedir. Dil öğreniminde vazgeçilmez olan 4 temel beceriyi Reading(Okuma)&Writing(Yazma) ve Listening(Dinleme)&Speaking(Konuşma) geliştirmek için kitaplardan ve internetten faydalanılır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin birbirileriyle bağlantılı olarak, iç içe edinilmesi ve bunların uygulanması sağlanır. 2

3 II. YARIYIL Gelişim Psikolojisi PD102 Gelişim Psikolojisi Dersin İçeriği: Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocuklukta bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi. Kaynak Tarama ve Rapor Yazma PD104 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Dersin İçeriği: Kütüphane sistemlerini tanıma, kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, ödev ve rapor yazım kuralları. Sosyal Psikoloji PD106 Sosyal Psikoloji Dersin İçeriği: Sosyal psikolojinin ne olduğu, araştırma yöntem ve ilkeleri, tutum, propaganda ve sosyal biliş süreçleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Türk Eğitim Tarihi PD108 Türk Eğitim Tarihi Dersin İçeriği: Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. Türkçe II: Sözlü Anlatım PD112 Türkçe II: Sözlü Anlatım Dersin İçeriği: Anlam bilgisi Anlam bilgisi uygulamaları Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar Olay yazıları, düşünce yazıları ve uygulamaları Sözlü kompozisyon türleri Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamaları Edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamaları Ara sınav Edebiyat tarihi incelemeleri Güzel konuşma ve yazma kuralları Güzel konuşma ve yazma uygulamaları Edebî tür bilgisi Edebî türlerle ilgili retorik uygulaması Edebî türlerle ilgili retorik uygulaması 3

4 Yabancı Dil PD118B Yabancı Dil II Dersin İçeriği: Tüm sınıflar haftada 3 saat Integrated Skills dersleri görmektedir. Dil öğreniminde vazgeçilmez olan 4 temel beceriyi Reading(Okuma)&Writing(Yazma) ve Listening(Dinleme)&Speaking(Konuşma) geliştirmek için kitaplardan ve internetten faydalanılır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin birbirileriyle bağlantılı olarak, iç içe edinilmesi ve bunların uygulanması sağlanır. 4

5 III. YARIYIL Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık PD201 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dersin İçeriği: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma Okullarda Gözlem PD203 Okullarda Gözlem Dersin İçeriği: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma Özel Eğitim PD205 Özel Eğitim Dersin İçeriği: Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, aile eğitimi, Dünyada ve Türkiyede özel eğitim uygulamaları. Ölçme ve Değerlendirme PD207 Ölçme ve Değerlendirme Dersin İçeriği: Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili kavramlar; Ölçmede hata; Korelasyon; Ölçme aracında bulunması gereken nitelikler: güvenirlik ve geçerlik; Eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemleri; Test geliştirme süreci ve madde analizi; Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler; Standart puanlar İstatistik PD209 İstatistik Dersin İçeriği: Verilerin Gruplandırılması, Varyans, standart sapma, Merkezi Eğilim Ölçüleri 5

6 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I PD211 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin İçeriği: Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal in Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, KütahyaEskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I PD213 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I Dersin İçeriği: Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. 6

7 IV. YARIYIL Test Dışı Teknikler PD202 Test Dışı Teknikler Dersin İçeriği: Birey ve Bireysellik, Bireysel Farklılıklar, Bireyi Tanıma Kavramı ve Süreci, Test ve Test Dışı Teknikler, Gözlem, Derecelendirme İnsan İlişkileri ve İletişim PD204 İnsan İlişkileri ve İletişim Dersin İçeriği: İletişimin Tanımı, İletişimin günlük hayatta ve ruh sağlığını korumadaki önemi İletişimin Süreçleri, İletişimin İlkeleri, İletişimin Önemi, İletişim Kuramları, İletişim Araçları Öğrenme Psikolojisi Ders Kodu Ders Adı PD206 Öğrenme Psikolojisi T-U-K Yıl Dönem AKTS Kredisi Dersin İçeriği: Öğrenme, Öğrenmenin Türleri, Davranışçılık, Bilişselcilik Eğitim ve Felsefe PD208 Eğitim ve Felsefe Dersin İçeriği: Bilim, bilgi ve bilimsel yöntem, felsefe ve eğitim felsefesi ilişkisi, eğitim felsefesinin klasik sorunları: eğitimle insanın değişimi, Türk eğitim sisteminde değer sorunu, eğitimde sistem analizi ve Türk eğitim sistemi, eğitim felsefesinin güncel sorunları, eğitimde kalite ve akreditasyon sorunu gibi konular hakkında bilgi verilir. Sınıf Yönetimi PD210 Sınıf Yönetimi Dersin İçeriği: Sınıf organizasyonunu sağlayarak sınıf ortamında sınıf içi iletişimin oluşması ve istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olma Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II PD212 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersin İçeriği: Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış 7

8 politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II PD214 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II Dersin İçeriği: Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. 8

9 V. YARIYIL Psikolojik Danışma İlkeleri PD301 Psikolojik Danışma İlkeleri Dersin İçeriği: Psikolojik danışma süreci ile ilgili İlke ve Teknikler, Gizlilik, Gönüllülük, Saydamlık, Etik, Danışan ve Psikolojik Danışman Arasında Rapport İlişkinin Kurulması Kişilik Kuramları PD303 Kişilik Kuramları Dersin İçeriği: Kişilik ve kişiliği oluşturan alt yapıları açıklayabilme. Kişilik kuramlarının temel kavramlarını açıklayabilme. Kişilik kuramlarına göre kişiliğin nasıl oluştuğunu açıklayabilme Mesleki Rehberlik ve Danışma PD305 Mesleki Rehberlik ve Danışma Dersin İçeriği: Meslekleri tanıma ve mesleki envanterleri tanıma ve uygulama ve mesleğe yönlendirme Seçmeli I: İngilizce Okuma ve Konuşma PD. Seçmeli I: İngilizce Okuma ve Konuşma Dersin İçeriği: Alanla ilgili metinleri okuma, anlama ve tartışma. Seçmeli I: Davranış Değiştirme PD. Seçmeli I: Davranış Değiştirme Dersin İçeriği: Davranışı ölçülebilir ve gözlenebilir olarak tanımlamak, Uygun davranışların arttırılması tekniklerini betimlemek. Uygun olmayan davranışların azaltılması tekniklerini betimlemek Seçmeli I: Endüstride Psikolojik Danışma ve Rehberlik PD. Seçmeli I: Endüstride Psk. Dan. ve Reh

10 Dersin İçeriği: Endüstri ve örgüt yapısı, yönetim ve örgüt psikolojisinin gelişmesi potansiyelin belirlenmesi, örgütlerde gruplar ve grupsal farklılıklar, örgütlerde moral ve moral düzeyini yükseltici önlemler, değişim yönetimi Seçmeli I: Saldırganlık Psikolojisi PD. Seçmeli I: Saldırganlık Psikolojisi Dersin İçeriği: Saldırganlığın Tanımı Ve Kapsamı, Saldırganlık Kuramları, Saldırganlık Ve Şiddetin Psikososyal Yapıları, Terörün Psikososyal Yapıları, Şiddetin Bireysel Yönü Şiddetin Doğal Ve Toplumsal Yönü, Siyasal Şiddet Ve Terör, Antropolojik Açıdan Şiddet, Bir Şiddet Ortamı Olarak Okul Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Zorbalık, Kızgınlıkla Başa Çıkma, Öfke Kontrolü, Önlemler Seçmeli II: Mesleki İngilizce PD. Seçmeli II: Mesleki İngilizce Dersin İçeriği: Alanla İlgili Makale Kitap vb Kaynakların İncelenme ve Üzerinde Tartışılması Translation Of The Related Articles, Books, Etc. (English-Turkish) Seçmeli II: Özgüven Geliştirme PD. Seçmeli II: Özgüven Geliştirme Dersin İçeriği: Hedefler Ve Özgüven, Öz İnançlar Ve Özgüven, İletişim Ve Özgüven, Eleştiri Ve Özgüven, Pozitif Düşünce Ve Özgüven, Çocukta Özgüven, Ergende Özgüven, Yetişkinde Özgüven, Kadında Özgüven, Öneriler. Seçmeli II: Yüksek Öğretimde PDR PD. Seçmeli II: Yüksek Öğretimde PDR Dersin İçeriği: Yüksek öğretimde Mesleki Rehberlik, Yüksek öğretimde Karar Verme ve Yüksek öğretimde Psikolojik Danışmanın Prensipleri. Seçmeli II: Öğrenme Güçlükleri PD. Seçmeli II: Öğrenme Güçlüklere Dersin İçeriği: Öğrenme güçlüklerinin tanınması sınıflandırılması ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarla çalışma becerileri 10

11 VI. YARIYIL Grupla Psikolojik Danışma PD302 Grupla Psikolojik Danışma Dersin İçeriği: Süpervizyon yönetiminde lider olarak yapılandırılmış bir grubu yönetmek. Yardımcı lider ya da yarı yapılandırılmış bir grubu yönetmek Davranış Bozuklukları PD304 Davranış Bozuklukları Dersin İçeriği: Mental Bozuklukların Sınıflandırılması, Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırılması, Nevroz ve Psikozların Nedenleri, Nevroz ve Psikozların Çeşitleri. Psikolojik Danışma Kuramları PD306 Psikolojik Danışma Kuramları Dersin İçeriği: Psikolojik danışma teknikleri ve psikolojik danışma kuramlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Rehberlikte Program Geliştirme PD308 Rehberlikte Program Geliştirme Dersin İçeriği: İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması. Fakülte Seçmeli: Aile İçi İlişkiler ve İletişim Ders Kodu Ders Adı T-U-K Yıl Dönem AKTS Kredisi PD. Fakülte Seçmeli: Aile İçi İlişkiler ve İletişim Dersin İçeriği: İletişim, aile, çatışma, kişilik gelişimi, gelişim basamakları, ebeveyn rol modelleri, ailelerin çocuk tasarımları, kültür içinde çocuğun anlamı, iletişimde sen dili, ben dili, soru ve yargı cümlelerinin anlamları, patalojik aile tutumları ve sonuçları. 11

12 Fakülte Seçmeli: Uyumsuz Çocukların Eğitimi Ders Kodu Ders Adı T-U-K Yıl Dönem AKTS Kredisi PD. Fakülte Seçmeli: Uyumsuz Çocukların Eğitimi Dersin İçeriği: Uygulamalı davranış analizinin temelleri, tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi. Hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme. Hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi. Öğretime karar vermek için verilerin kullanımı. Davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri, pekiştireç çeşitleri ve kullanımı, sembol pekiştirme, yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri, davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri, ayrımlı pekiştirme, sönme, tepkinin bedeli. Fakülte Seçmeli: Sözsüz İletişim Ders Kodu Ders Adı T-U-K Yıl Dönem AKTS Kredisi PD. Fakülte Seçmeli: Sözsüz İletişim Dersin İçeriği: Sözsüz İletişim Ve Özellikleri Yüz İfadesi; Mimikler Ve Jestler, Kol Kavuşturma, Bacaklar Ve Yürüyüş Şekilleri, Kişiler Arası Mesafe Ve Yönetim Açısı, Zaman Kullanımı, Senin İletişimdeki Rolü, Dokunma, Bazı Önemli, Duygulara Ait Jestler ve Mimikler, Eğitimde Beden Dilinin Önemi Araçlar, Aksesuarlar, Giyim, Kuşam Ve Statü Göstergeleri, Dünyadaki Farklı Kültürler Ve Beden Dili. Bazı Ülkelerde Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Jestler Fakülte Seçmeli: Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Ders Kodu Ders Adı T-U-K Yıl Dönem AKTS Kredisi PD. Fakülte Seçmeli: Yaş. Dön. Ve Uy. Prob Dersin İçeriği: Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yollarını kazandırmayı amaçlayan bir derstir. Fakülte Seçmeli: Sosyal Beceri Eğitimi Ders Kodu Ders Adı T-U-K Yıl Dönem AKTS Kredisi PD. Fakülte Seçmeli: Sosyal Beceri Eğitimi Dersin İçeriği: Sosyal Davranışın Tanım Bilgisi, Sosyal Beceri Eğitimin Gerekliliğini Anlayabilme, Sosyal Zeka Kavramının Tanım Bilgisi, Sosyal Beceri Türlerinin Bilgisi, Sosyal Beceri Modellerini Anlayabilme, Sosyal Beceriyi Ölçme Yöntemlerini Anlayabilme, Sosyal Beceri Modelleri 12

13 VII. YARIYIL Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması PD401 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Dersin İçeriği: Temel bireysel danışma teorileri, danışma teknikleri ve bireysel danışmada yaşanan temel problemler. Psikolojik Testler PD403 Psikolojik Testler Dersin İçeriği: Psikoloji ve ölçme ilişkisi. Bilim felsefesi ve ölçme. Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri. Psikolojik testlerde geçerlik ve güvenirlik, test geliştirmede yeni yaklaşımlar. Bilimsel Araştırma Yöntemleri PD405 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersin İçeriği: Bilimsel araştırmanın temel kavramları bilimsel araştırmanın sosyal bilimler açısından önemi, bilimsel araştırma teknik ve metotları, nitel ve nicel araştırmalar. Topluma Hizmet Uygulamaları PD407 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersin İçeriği: Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. Seçmeli III: Kısa Süreli Psikolojik Danışma PD. Seçmeli III: Kısa Süreli Psikolojik Danışma Dersin İçeriği: Kısa süreli çözüm odaklı psikolojik danışma becerilerinin geliştirilmesi Seçmeli III: Gençlik Sorunları Semineri PD. Seçmeli III: Gençlik Sorunları Semineri

14 Dersin İçeriği: Öğrencilerin ilgili konulardan biri hakkında bir ödev hazırlaması ve derse katılımda bulunması beklenmektedir. Ders, düz anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi kullanılarak işlenecektir. Seçmeli III: Özel Eğitimde PDR PD. Seçmeli III: Özel Eğitimde PDR Dersin İçeriği: Özel eğitime muhtaç çocukları tanıma ve onlarla ve yakınlarıyla psikolojik danışma yapma becerisi kazanma. Seçmeli III: Aile Danışmanlığı PD. Seçmeli III: Aile Danışmanlığı Dersin İçeriği: Aile ve evlilik danışmanlığını öğretmek. Seçmeli III: Stres Yönetimi PD. Seçmeli III: Stres Yönetimi Dersin İçeriği: Vücudumuz ve Stres, Zihinsel Boyut, Duygular ve Limbik Sistem, Duygu Yönetimi ve Stres Yönetimi Stratejileri. Seçmeli III: Test Geliştirme PD. Seçmeli III: Test Geliştirme Dersin İçeriği: Bu derste rapor yazma becerileri geliştirilir. Bu derste psikometrik kuramların yanısıra temel test uygulama ve yorumlama becerileri üzerinde durulur, özellikle çocuklarla ilgili test uygulamaları üzerinde çalışılır. Üniversite Seçmeli: Aile İçi Sorunlar PD. Üniversite Seçmeli: Aile İçi Sorunlar Dersin İçeriği: Türk aile yapısı; ailedeki değişimler; aile içindeki problemler; problemlerin nedenleri ve sonuçları; özellikle de aile içi şiddet, boşanma ve cinsiyet eşitsizliği. 14

15 VIII. YARIYIL Kurum Deneyimi PD402 Kurum Deneyimi Dersin İçeriği: Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması PD404 Reh. ve Psk. Danışmada Alan Çalışması Dersin İçeriği: Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması Meslek Etiği ve Yasal Konular PD406 Meslek Etiği ve Yasal Konular Dersin İçeriği: Rehberlik ve psikolojik danışma alanının bir meslek olma özelliğinin incelenmesi, mesleğin üyeleri görev ve sorumlulukları, üyelerin yetiştirilmesi, mesleki örgütlenme, rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin etik kuralları ve etik sorunlar, ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin belli başlı sorunları ve çözüm önerileri. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri PD408 Reh. ve Psk. Danışma Semineri Dersin İçeriği: Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, Bunu grup ortamında tartışma, Alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme. Seçmeli IV: Nitel Araştırma PD. Seçmeli IV: Nitel Araştırma Dersin İçeriği: Nitel araştırma yöntemleriyle ilgili tekniklerin öğretilmesi Seçmeli IV: Grup Dinamiği PD. Seçmeli IV: Grup Dinamiği Dersin İçeriği: Bu derste Grup dinamiğiler ile ilgili teorik ve uygulama açısından gerekli bilgi donanımını sağlamak. Grup dinamiği eğitimin gerekliliğini anlayabilme. 15

16 Seçmeli IV: Yaşlılarda Psikolojik Danışma PD. Seçmeli IV: Yaşlılarda Psikolojik Danışma Dersin İçeriği: Yaşlılık psikolojisi, yaşlılık kuramları, yaşlılıkta toplumsal gelişim, yaşlılıkta ruh sağlığı, yetişkinlik ve yaşlılık danışmanlığı ve danışma tekniklerini kapsayan bir derstir. Seçmeli IV: Travma Sonrası Psikolojik Danışma PD. Seçmeli IV: Travma Sonrası Psk. Danışma Dersin İçeriği: Travmanın Tanımı ve Kapsamını, Travma Sonrası Stres Tepkilerini, Travmanın Bireyler ve Aileler Üzerindeki Etkilerini kapsayan bir derstir. Seçmeli IV: Medya ve Psikoloji PD. Seçmeli IV: Medya ve Psikoloji Dersin İçeriği: Medya ve psikoloji uygulamaları arasındaki ilişkiler, Türkiye deki ve dünyadaki bu ilişkilerin farklılıkları ve benzerlikleri, Medyanın bilgilendirilmesinde Psikolojinin rolü, Medya etiği, Tv, radyo ve sinemanın çocuklar, ergenler üzerindeki olumsuz etkileri, Tv, radyo ve sinemanın çocuklar ve ergenler üzerindeki olumlu etkileri. Medya estetiği ve psikoloji, Medya estetiğinin analizi ve bireyler üzerindeki etkileri. Medya ve şiddet ve Medyanın çocuklara karşı olan sorumluluğunu kapsayan bir derstir. Seçmeli IV: Duyuşsal Eğitim PD. Seçmeli IV: Duyuşsal Eğitim Dersin İçeriği: Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırmasını, duyuşsal hedeflerin sınıflandırılmasını, hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışlarını, duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımlarını, gevşeme ve ısınma egzersizlerini, stresle başa çıkma yaklaşımlarını, problem çözme eğitimini, sosyal beceri eğitiminin temel özelliklerini, çatışma çözme eğitiminin temel özelliklerini ve duyuşsal hedeflerin önemini kapsayan bir derstir. 16

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı,anlamı,işlevi:dinlerde iman kavramı,iman-akıl ilişkisi,iman-ahlak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 1.DÖNEM 2.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS ATA101 ATATÜRK ILK. ınk. I 2 0 2 3 ATA102 ATATÜRK ILK. ınk. II 2 0 2 4 TURK

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Özel Eğitim (4-0)4 Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) 2604102 Yüzme (2-2-3) 2604103 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) 2604104 Genel Cimnastik (1-2-2)

I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) 2604102 Yüzme (2-2-3) 2604103 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) 2604104 Genel Cimnastik (1-2-2) I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) Basketbol oyununun tarihçesi ve oyun kuralları. Basketbol temel ısınma teknikleri. Topsuz teknik. Temel duruş, Koşular, sıçramalar, toplu teknik. Top tutma ve pas. Temel

Detaylı