ANKARA POLİS KOLEJİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAPSAMLI GELİŞİMSEL REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA POLİS KOLEJİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAPSAMLI GELİŞİMSEL REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI"

Transkript

1 ANKARA POLİS KOLEJİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAPSAMLI GELİŞİMSEL REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI GENEL AMACIMIZ Ankara Polis Koleji, emniyet teşkilatımızın personel ihtiyacını karşılamak ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine öğrenci hazırlamak amacı ile kurulmuş bir eğitim kurumumuzdur. Bu temel misyonumuzdan hareketle Ankara Polis Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışma (PDR) Servisi tarafından gelişimsel rehberlik modeli temel alınarak Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı (KGRP), tasarlanmıştır. KGRP nin nihai amacı öğrencilerimizin yaşam kariyeri gelişimini desteklemektir. KGRP öğrencilerimize kişisel sosyal, eğitsel ve kariyer gelişim alanlarında çeşitli yaşam becerileri kazandırmayı amaçlar. Üç gelişim alanında öğrencilerimizin kimlik gelişimini desteklemek, kişiler arası iletişim becerilerini arttırmak, sorumluluk bilinci geliştirmek, etkili öğrenme ve ders çalışma stratejilerini kazandırmak, kariyer uyum becerileri ile desteklenmek için çeşitli programlar tasarlanmıştır. KGRP dört program öğesi ile hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlar: Rehberlik müfredatı, bireysel planlama, müdahale servisleri ve sistem desteği. Gelişimsel ve önleyici özelliği olan KGRP mız, psikolojik danışmanlarımız ve kolejde rehberlikle ilgili diğer personelimiz tarafından geniş katılımla yürütülür. KGRP mızın genel amacı insana, topluma ve Dünya ya duyarlı, 21.yy Bilgi Çağı nda mesleğinin yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş; kendi potansiyellerini tanıyan, özsaygısı gelişmiş, sosyal becerileri güçlü, psikolojik iyilik halini güçlendirme yollarını bilen emniyet mensuplarının yetiştirilmesine destek olmaktır. YETERLİKLERİMİZ KGRP mız Ankara Polis Koleji öğrencilerinin üç gelişim alanında aşağıdaki yeterlikleri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ankara Polis Koleji öğrencileri;

2 1. Emniyet teşkilatının başarılı bir mensubu olma sürecinde akademik başarının önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenmenin hem çalışma yaşamında hem de diğer yaşam alanlarında ilişkisini kurarak öz yeterlik ve öz düzenleme becerileri 2. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, kolejde ve üst eğitim yaşamında akademik başarılarına olumlu katkı sağlayacak kendi öğrenme stiline uygun stratejiler kazanacaklar. 3. Şimdi ve gelecek yaşamlarında hem boş zamanlarını değerlendirmeye ve hem de stres yönetimine katkı sağlayacak potansiyellerine uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere girmelerine yardımcı olacak bilgi, beceri ve tutumları 4. Kişisel gelişimlerinin şimdi ve gelecek yaşam rollerine, yaşam olaylarına etkisini kavrayarak, içinde bulunduğu gelişim döneminin en önemli görevi olan kimlik gelişime katkı sağlayacak ve psikolojik iyi oluşları için gereken bilgi, beceri ve tutumları 5. Kendini ve başkalarını tanımaya, kişiler arası ilişkilerini geliştirmeye özen gösterecek ve bu becerilerinin yaşam kariyerlerinde önemini kavrayarak psikolojik sağlamlıklarını güçlendirecek bilgi, beceri ve tutumları 6. Kendisine, ailesine, mesleğine, ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluklarını kavrayacak, bunun için özveride bulunmaya ve katkı vermeye destek olacak tutumlar benimseyecekler. 7. Emniyet mensubu adayı olarak gelecekteki yaşam rollerinin, yaşam mekânlarının ve yaşam olaylarının birbirleri ile etkileşimini kavrayacak, kariyer uyumları için gereken bilgi, beceri ve tutumları 8. Kendi potansiyeli, eğitim yaşantısı ve emniyet teşkilatı arasındaki ilişkiyi kavrayarak, mesleki gelişimini planlamak için kariyer yönetim becerileri 9. Kendi yaşam felsefesi doğrultusunda karar verme-problem çözme stratejilerini kullanarak, şu anki seçimlerinin gelecekteki yaşamlarını nasıl etkilediğini öngörecek ve tüm yaşam olayları ile baş edebilecek öğrenilmiş güçlülük düzeylerini 10.Yaşam kariyeri gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenerek başarılı emniyet mensubu olabilmek için kişisel-sosyal, akademik ve kariyer alanlarında yaşam boyu geliştirmek için gereken bilgi, beceri ve tutum benimseyeceklerdir. GEREKÇELERİMİZ 21. yüzyıl Bilgi Toplumu, toplumsal yapımızı ve tüm kurumları etkilemektedir. Bilgi toplumunda önemli olan bilgi olup, en önemli kaynak insan dır. Bu çağ bilgiyi farklı, çeşitli yönleri ile sunabilen, hızlı bir şekilde kendisini yenileyebilen, bilişim teknolojilerine ayak uydurabilen bireylere talebi artırmıştır. Eğitim sistemi kendisini tanıyan, sorgulayıcı, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın, karar verme ve problem çözme becerilerine sahip bireyler yetiştirecek şekilde yeniden yapılanmak durumundadır. Bilgi toplumunda K-12

3 düzeyde eğitim kurumları, öğrencilere iki alanda beceri kazandırmaya çalışmaktadır. Bunlar öğretim programları ile akademik beceriler ve gelişimsel odaklı Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetleri ile yaşam becerileri dir. Emniyet teşkilatının personel ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Ankara Polis Kolejinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışma (PDR) Servisi de bu yapılanma sürecinde gereken sorumluluklarını yerine getirecektir. Özellikle sürekli insanlarla ilişki kuran, suçun hızla artığı ortamda asayişi ve huzuru sağlamaya çalışan; aktif silahlı görev, düzensiz çalışma saatleri, nöbet ve vardiye sistemleri, her türlü suç olgusu ve suçlularla iç içe olma koşullarında çalışma durumunda olan emniyet mensuplarının yetiştirilmesinde gelişimsel odaklı PDR hizmetlerinin önemi kaçınılmazdır. KGRP öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek ve olası problemlerinde onlara yardımcı olmak için çaba gösterir. PDR Servisi olarak ulaşmak istediğimiz ana amacımız, Polis Koleji öğrencilerimizin başarılı kimlik kazanmalarına destek olmak, onları emniyet teşkilatının saygın bir mensubu ve toplumumuzun sağlıklı bir üyesi olarak hazırlamaktır. Gelişimsel anlayışa sahip PDR hizmetleri öğrencilere kendini tanıma ve kabul etme, etkili iletişim becerileri, karar verme-problem çözme becerileri, yaşam felsefesi geliştirme, kariyer yönetim becerileri, öz-düzenleme ve öz-yeterlik becerileri, stresle baş etme ve öfke kontrolü, sorumluluk bilinci vb. kazandırmaya odaklanmıştır. İLKELERİMİZ KGRP mız tüm öğrencilerimize hizmet sunar. KGRP mız öğrencilerimizin gelişim dönemlerine ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. KGRP mız öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun yeterliklere ve ölçülebilir kazanımlara göre tasarlanmıştır. KGRP mız öğrencilere kişisel-sosyal gelişim, eğitsel gelişim, kariyer gelişimi alanlarında yeterlikler kazandırmayı amaçlar. KGRP mız gelişimsel olduğu kadar önleyici ve tedavi edici hizmet sunar. KGRP mız Polis Kolejinin yapısı ve misyonu dikkate alınarak tasarlanmıştır. KGRP mızın yürütülmesinde asıl sorumluluk bu alanda eğitim almış psikolojik danışmanlara aittir. KGRP mızın yürütülmesinde Polis Kolejinin tüm personeli programı destekler ve yardımcı olur. KGRP mız sistematik olarak planlama, tasarlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme aşamaları ile sürekli güçlendirilir. KGRP mız kolejimizin eğitim misyonunun bütünleyici bir parçasıdır. KGRP mız üç ana öğesi ile (içerik, örgütsel yapı ve kaynaklar) bağımsız bir programdır.

4 PROGRAM MÜDAHALELERİMİZ Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programımız (KGRP) dört ana program öğesi ile hizmet sunacak şekilde tasarlanmıştır: 1) Rehberlik Müfredatı: Burada iki türlü müdahale yer almaktadır: * Sınıf rehberliği: MEB tarafından hazırlanan sınıf rehberliği programımız koordinatörlüğümüzde sınıf rehber öğretmenlerimiz tarafından yürütülecektir. * Okul kapsamlı etkinlikler: Kolejimizdeki tüm öğrencilerimize yaşam sohbetleri adı ile çeşitli konularda konferanslar düzenlenecektir. 2) Bireysel Planlama: Öğrencilerimizle bire bir ve küçük gruplar halinde, onların kendilerine uygun eğitsel ve kariyer planı yapmalarında destek olduğumuz program öğesidir. 3) Müdahale Servisleri: Öğrencilerimizin kişisel-sosyal gelişimlerine ve gelişimsel problemlerini çözmelerinde onlara yardımcı olduğumuz program öğemizdir. Müdahale servislerinde aşağıdaki hizmetler yürütülmektedir: * Bireysel psikolojik danışma: İhtiyacı olan öğrencilerimizle bire-bir terapötik etkileşim kurarak verdiğimiz psikolojik danışma hizmetimizdir. * Psiko-eğitim: Küçük gruplar halinde öğrencilerin kişisel- sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerine destek olmak için yaptığımız müdahalelerdir. * Konsültasyon: Ebeveynlerimize ve kolej personelimize (sınıf komiserleri, sınıf rehber öğretmenleri ve diğer öğretmenlerimize) öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyecek bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalardır. * Havale: İhtiyacı olan öğrencileri ilgili kurumlara yönlendirdiğimiz çalışmalarımızdır. 4) Sistem Desteği: Sistem desteği yukarıda belirttiğimiz üç program öğesinin aktivitelerini desteklemek ve güçlendirmek için yaptığımız aktivitelerden oluşur. Bunlar KGRP yönetimi, araştırma ve geliştirme, profesyonel gelişim, ekip ve grup çalışmalarımızdır. Ankara Polis Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışma (PDR) Servisi haftada 30 saat hizmet sunmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz program öğelerine ayırdığımız zaman: Rehberlik Müfredatı %15 Bireysel Planlama %20 Müdahale Servisleri %40 Sistem Desteği %25

5 İNSAN KAYNAKLARIMIZ Ankara Polis Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışma (PDR) Servisi Uzman Psikolojik Danışman Mahmut AYDIN Psikolojik Danışman Hasan NALBANT Psikolojik Danışman Aslan Ali SOLMAZ Psikolojik Danışman Alper TURAN Psikolojik Danışman Hikmet OCAK Psikolojik Danışman Mehmet ÇİFCİ Doç. Dr. Serap NAZLI (Ankara Üniversitesi) : Lisans, yüksek lisans ve doktorası eğitimini PDR alanında yapan Doç. Dr. Serap Nazlı halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları okul psikolojik danışmanlığı ve aile danışmanlığı alanında devam etmektedir. TÜBİTAK 111K175 nolu proje kapsamında Ankara Polis Koleji PDR Servisine süpervizörlük görevini yürütmektedir. Görüş ve önerileriniz için Uzman Psi. Dan. Mahmut AYDIN : Lisans eğitimini 1999 yılında Ankara Üniversitesi PDR alanında, yüksek lisans eğitimini 2009 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Psikolojisi alanında tamamlayan ve şu anda Gaziosmanpaşa Üniversitesinde PDR alanında doktora eğitimine devam eden Uzman Psikolojik Danışman Mahmut AYDIN Ankara Polis Koleji Rehberlik Sevisinde Koordinatör Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır. Görüş ve önerileriniz için Psi. Dan. Hasan NALBANT : Lisans Eğitimini 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi PDR alanında yapan, yüksek lisans eğitimine ise halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi PDR alanında devam etmekte olan Psikolojik Danışman Hasan NALBANT Ankara Polis Koleji Rehberlik Servisinde Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır. Görüş ve önerileriniz için Psi. Dan. Aslan Ali SOLMAZ : Lisans eğitimini 2005 yılında Selçuk Üniversitesi PDR alanında yapan, yüksek lisans eğitimine ise halen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi PDR alanında devam etmekte olan Psikolojik Danışman Aslan Ali SOLMAZ Anakara Polis Koleji Rehberlik Servisinde Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır. Görüş ve önerileriniz için Psi. Dan. Alper TURAN : Lisans eğitimini 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi PDR alanında yapan, yüksek lisans eğitimine ise halen Süleyman

6 Demirel Üniversitesinde devam etmekte olan Psikolojik Danışman Alper TURAN Anakara Polis Koleji Rehberlik Servisinde Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır. Görüş ve önerileriniz için Psi. Dan. Hikmet OCAK : Lisans eğitimini 2001 yılında Atatürk Üniversitesi PDR alanında yapan Psikolojik Danışman Hikmet OCAK Anakara Polis Koleji Rehberlik Servisinde Psikolojik Danışman olarak görev yapmaktadır. Görüş ve önerileriniz için Psi. Dan. Mehmet ÇİFCİ : Lisans eğitimini 2001 yılında Gazi Üniversitesi PDR alanında yapan Psikolojik Danışman Mehmet ÇİFCİ Anakara Polis Koleji Rehberlik Servisinde Psikolojik Danışman olarak görev Okul Temsilci Öğretmeni : Muzaffer İŞÇİ 12.Sınıflar Devre Rehber Öğretmeni : Süleyman YILMAZ 11. Sınıflar Devre Rehber Öğretmeni : Osman YİĞİT 10.Sınıflar Devre Rehber Öğretmeni : Selahattin YARAR 9.Sınıflar Devre Rehber Öğretmeni : Selahattin YARAR EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SINIF ÖĞRETMENLERİ S.NO: SINIFI SINIF ÖĞRETMENİ 1 9A ALİ AVSEREN 2 10A MEHMET ŞENER 3 10B İ.HALİL ÖZBİLEN 4 10C SALİM DÜZGÜN 5 10D ÖZGÜR ÜNAL 6 10E H.HÜSEYİN YILMAZ 7 10F FİKRET KURT 8 10G FATİH VUTAL 9 10H TARKAN AGURTLU 10 10K İBRAHİM ŞAHİN 11 10L BATTAL ÖZTAŞ 12 10M ŞENER EKİNCİ 13 11A AHMET KOCATÜRK 14 11B FATİH ACER 15 11C YAŞAR YILDIRIM 16 11D RIZA KUL 17 11E AYHAN DOĞAN 18 11F MUSTAFA ZORLUER

7 19 11G HÜSEYİN USLU 20 11H ÖMER KARA 21 11K İ.SABRİ YILDIRIM 22 11L TACETTİN KORKMAZ 23 11M MUSTAFA ÖZBEY 24 11N RESUL ŞAHİN 25 11P FATİH GENÇ 26 11R MUSTAFA UÇAR 27 12A HAKAN TÜZÜN 28 12B BAYKAL TIRAŞ 29 12C RAMAZAN EKEN 30 12D HASAN HARMAN 31 12E ERKAN KAHVECİ 32 12F YUSUF TOHUMOĞLU 33 12G M.BUĞRA BÜYÜKÖZDEMİR 34 12H ERKAN KALKAN 35 12K TUĞRUL NİYAZİBEYOĞLU 36 12L MEHMET YILMAZ 37 12M AKIN DANIŞ 38 12N FATİH AYDOĞAN 39 12P FATİH ALAKUŞ 40 12R MURAT BACIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER TARSUS AMERİKAN KOLEJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI 2014-2015 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...1 Misyonumuz...2 Ekibimiz...3 Görevimiz...5 Toplantılarımız...9

Detaylı

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1 Elementary Education Online, 10(2), tp: 10-21, 2011. İlköğretim Online, 10(2), ou:10-21, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr ÖĞRETİM UYGULAMASI Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER I. ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLİŞKİ YÖNETİMİ VE DAVRANIŞ DÜZENLEME POLİTİKASI A- AMAÇLARI B- OKUL MİSYON VE VİZYONUNDAKİ

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fe ned eb iy at Fa kü lte si 2 İçindekiler 5 Dekanın Mesajı 7 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 15 Psikoloji Bölümü 27 Sosyoloji Bölümü 7 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Dekanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. MESLEK YÜKSEKOKULU Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2013-2014 yılında kurulmuştur. 2013-2014

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİMÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2008 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER SAYFA Vizyonu.. 2 Misyonu. 2 Tarihçesi... 2 Mütevelli Heyet. 3 Üniversite Senatosu...

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar City Security Group Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar GÜVENLİ OKUL PROJESİ Eğitim Denetim - Akreditasyon Çırağan Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL 0212 381 01 18 Sayfa 1 CSG-City Security Group Mükemmeliyetçilik

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan engeli İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Dünya insanı yetiştiriyoruz! AREL Anaokulu AREL İlkokulu AREL Ortaokulu AREL Anadolu Lisesi AREL Fen

Detaylı

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir Türkiye nin en hızlı büyüyen eğitim kurumu. 3 Yılda 99 Okul... Türkiye nin yeni eğitim markası Özel Hatem Okulları, geleceğin liderlerini yetiştiren okul kimliğiyle

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015 TED SAMSUN KOLEJİ 1. Önsöz 2. Okullarımız 3. Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? 4.Türk Eğitim Derneği nin Misyonu 5. Türk Eğitim Derneği nin Vizyonu 7.Okullarımızda Eğitim - Öğretim Anlayışı 8. Bilgi

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER ADANA 2013 1 2 Proje Adı GiriĢ Yenilikçi Lider Öğretmenler Lider öğretmen, bireylerin çeşitli rollerini vurgulayan genel

Detaylı