ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2014 YILI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2015-İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2014 YILI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2015-İSTANBUL"

Transkript

1 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2014 YILI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2015-İSTANBUL 1

2 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A- MISYON VE VIZYONU:... 6 B- YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:... 6 C- BIRIME İLIŞKIN BILGILER... 7 C.1. Fiziksel Yapı:... 7 C.1.1. Hizmet Araçları/İş Makineleri:... 7 C.1.2. Hizmet Birimleri:... 8 C.2. Örgüt Yapısı:... 9 C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: C.3.1. Yazılım Altyapısı C.3.2. Teknolojik Altyapı C.4. İnsan Kaynakları: C.4.1. Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı C.5. Sunulan Hizmetler C.5.1. Sosyal Yardım Birimi C Asker Aile Yardımı C.5.2. Sosyal Hizmet Birimi C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENIN AMAÇ VE HEDEFLERI B- TEMEL POLITIKA VE ÖNCELIKLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALI BILGILER A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları: A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: A.3. Mali Denetim Sonuçları: A.4. Diğer Hususlar: B- PERFORMANS BILGILERI B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri B.1.1. Sosyal Yardımlar B Alan Araştırma ve İnceleme: B Yardım Esasları Kurulu Sekreterliği: B Nakdi Yardım: B Gıda Yardımı: B Sıcak Yemek Yardımı: B Eğitim (Kırtasiye) Yardımı: B Eşya ve Kıyafet Yardımı: B Medikal Yardım: B Asker Aile Yardımı: B Yetim-Öksüz Çocuklara Yapılan Yardımlar: B Deprem, Yangın, Sel vb. Durumlarda Yapılan Yardımlar: B.1.2. Sosyal Hizmetler B İstihdam Birimi İŞ-KUR: B Hoş Geldin Bebek Projesi: B Taziye Çadırı Destek Hizmeti (Pide, Ayran İkramı): B Kardeş Aile Projesi: B İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Çocuklarının Sünnet Ettirilmesi: B Yaz Kurslarına (Kek-Meyve Suyu Ve Dondurma): B Engelli Araç Hizmeti: B Temsili Askerlik: B Engelli Eğitim ve Beceri Kazandırma Kursları: B Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri: B Engelli Kayıt Tarama: B Sosyal Organizasyonlar:

3 2014 SOSYAL FALİYETLER B Projeler kapsamında İlçemizde Yaşayan Yaşlılara Dönük Vefa Çalışmaları: B.2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDIRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER: EK: 2 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ

4 MÜDÜR SUNUŞU Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak; yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek asli görevimizdir. Bunun yanında üretim ve istihdama yönelik projeler üreterek vatandaşların sosyal ve toplumsal yaşama entegre olmalarını sağlamak, aynı zamanda sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirilmektedir. Sosyal Politika çalışmalarımızın temelin de ihtiyaç sahibi vatandaşların, sosyal güvencesi olmayan veya kimsesiz ailelerin muhtaçlığının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda gerek yerel çalışmalardan gerekse uluslararası sosyal çalışmalardan yararlanarak kurduğumuz çalışma sistemi, İlçemizdeki sosyal risk analizi doğrultusunda örnek sosyal belediyecilik uygulamalarına katkı sağlaması planlanmaktadır. Sosyal yardım başvuruları ihtiyaç sahibinin şahsen başvurusu dışında Seri Nokta Çözüm Birimindeki Halkla İlişkiler uzmanlarının kontrolünde yapılmaktadır. Sosyal İnceleme kapsamında, Alanda Araştırma ve İzleme Değerlendirme yapılmaktadır. Sosyal İnceleme Formunun yanı sıra Sosyolog ve Psikologların, araştırma ve inceleme raporları doğrultusunda, Yardım Komisyonu tarafından acil müdahale kararları alınmaktadır. Bu yardımlarımız vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda ayni veya nakdi olmaktadır. Çeşitli nedenlerle işinden ayrılmak zorunda kalmış, muhtaç, mağdur kimselerin yaptıkları başvurular neticesinde; niteliklerine göre işverenlerle buluşturarak istihdamın artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan İstihdam Birimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Engelli vatandaşlarımıza yönelik fiziksel, ruhsal ve sosyal destek çalışmalarının yürütüldüğü engelliler birimimizde aynı zamanda engellileri topluma kazandırmak ve sorunlarının çözümünde destek olmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Kadın ve Aile Danışmanlık Merkezimizde Ailelerin mutlu ve sağlıklı yaşam sürmeleri ve toplumsal gelişime katkıda bulunabilmeleri için koruyucu-önleyici ve 4

5 eğitici-geliştirici programlarla hizmet verilmektedir. Eşler arası anlaşmazlık, ihmal, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve bu gibi nedenlerle sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Biriminde izleme ve değerlendirme faaliyetleri devam etmektedir. Genç nüfusun öneminin toplumla paylaşılması aynı zamanda ailenin mutluluğunu paylaşabilmek amacıyla Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında ev ziyaretlerimiz devam etmektedir. Cenaze sahibi ailelerimizin acılarını paylaşmak ve gelen misafirlerini daha rahat ağırlayabilmeleri amacıyla Taziye hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda cenaze evlerimize cenaze çadırı ve pide ayran ikramlarımız yapılmaktadır. Oğlu ya da eşi askere giden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, belirtilen şartların sağlanması halinde Asker Aile Yardımı yapılmaktadır. Asker terhis edilinceye kadar belirlenen miktarda yardım banka hesabına yatırılmaktadır mali yılında faaliyet raporunda sunulan çalışmalar yukarıda zikredilen sisteme bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Son olarak, tüm faaliyetlerimizde, sosyal politika çalışmalarına özel ilgi gösteren Belediye Başkanımız Sayın Ahmet POYRAZ a hizmetlerin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Başkan Yardımcılarımıza, çalışmaların, tüm aşamalarının titizlikle yürütülmesini sağlayan Başkan Yardımcımız Sayın Eyüp YILDIRIM a tüm çalışanlarımıza ilgi göstererek desteklerini esirgemeyen birim Müdürlerimize, büyük bir gayret ve heyecanla çalışmaları gerçekleştiren personelimize teşekkür ediyorum. Fatih KESKİN Sosyal Yardım İşleri Müdürü 5

6 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonu: Misyonumuz; Çekmeköy de yaşayanların ortak nitelikli, yerel ihtiyaçlarını karşılayarak, kentsel yaşam kalitesini artırmak. Vizyonumuz; Sorunları çözen, geleceği yapılandıran belediye B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: S.No Alan/Konu Tablo 1: Yetki, Görev ve Sorumluluklar Tablosu Mevzuat (Kanun/Yönetmelik vd.) Yetki, Görev ve Sorumluluk 1 Sosyal Yardım Sayılı Belediye Kanunu Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu -Çekmeköy Belediye Başkanlığı Yardım Esasları Yönetmeliği - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği - Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun -İhtiyaç sahibi vatandaşın başvurusu ve vatandaşın ihtiyacına göre nakdi, medikal, hasta bezi, sıcak yemek, vb. yardımların yapılması -İhtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına eğitim yardımı (çanta, defter, kalem vb.) kırtasiye yardımı yapılması -İhtiyaç sahibi vatandaşlarının çocuklarının sünnetini ve kıyafetini yaptırmak -İlçemiz sınırları içerisinde askere giden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ailelerine maddi yardım vermek 2 Sosyal Hizmet Sayılı Belediye Kanunu Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Sayılı Sosyal Hizmetler Kanun - Çocuk Ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği - Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının Alınması Ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik - Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü Özürlülerin bakımı, rehabilitasyonu ve aile danışmanlığı Hizmetlerine dair yönetmelik -Çekmeköy Belediye Başkanlığı Yardım Esasları Yönetmeliği - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği -Korunmaya muhtaç çocukların hayat şartlarının iyileştirmeye dair yapılan çalışmalar. 6

7 Sosyal Hizmet Sayılı Engelliler Hakkında Kanun -Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik - Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği - İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği - Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik - Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği - Bakıma muhtaç özürlülere yönelik resmî kurum ve kuruluşlar bakım Merkezleri yönetmeliği - Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği - Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği Sayılı Türkiye iş Kurumu Kanunu -Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği -İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşları tespiti, İhtiyaçlarının giderilmesi (hasta bezi, medikal, sıcak yemek, kahvaltı vb.) -Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amaçlı engelli taşıma aracı hizmeti hastaneye vb. gidiş ve dönüşlerinin kolaylaştırmak. -Engelli vatandaşlara psikolojik destek vermek. -İlçemizde vefat edenin ailelerine taziye çadırı, İl dışına araç, (pide, ayran vb.) hizmet vermek. -İlçemizde yeni doğan bebeklerin ailelerine Hoş geldin bebek paketi vermek -İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan işsiz vatandaşlarımızın işe yerleştirilmesini sağlamak Kaynak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 C- Birime İlişkin Bilgiler C.1. Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz Çekmeköy Belediyesi ana hizmet binasında olmak üzere; Sosyal Hizmet Engelliler Birimi Mehmet Akif Kültür Merkezinde, Alemdağ da Kadın Aile Danışmanlık Merkezinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Müdürlümüz gıda yardımı ve Hoş geldin Bebek hizmeti için Taşdelen hayır çarşısı olarak planlanmış olan binada kuru gıda ve hoş geldin bebek paketleri deposu olarak kullanmaktadır. C.1.1. Hizmet Araçları/İş Makineleri: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen araçlarla sürdürmektedir. Ayrıca Belediye Engelliler Birimine tahsis edilen özel tasarımlı (3 adet) engelli taşıma araçları normal standartların dışında özelliklere sahiptir. 7

8 Tablo 2: Hizmet Araçları Tablosu HİZMET ARAÇLARI / İŞ MAKİNELERİ TABLOSU Mülkiyet Durumu Aracın Cinsi Resmi Kiralık Binek otomobil adet 2 adet 1 adet Engelli Taşıma Aracı 2 adet 2 adet 2 adet adet Toplam 2 adet 2 adet 2 adet 2 adet 2 adet 2 adet Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 C.1.2. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur. Engelli Eğitim, Beceri ve Kazandırma Merkezi ne yapılan başvuruların karşılanması için ihtiyaç duyulan mekânların metrekare bakımından küçük olması sorununun giderilmesi gerekmektedir. Kuru Gıda deposunun yeterli olmadığından daha uygun bir deponun tahsis edilmesi gerekmektedir. Hoş geldin bebek malzemelerinin saklanabileceği bir deponun tahsis edilmesi gerekmektedir. Tablo3: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Kullanım Amacı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m²) Sayı Müdür Odası 15 1 adet 25 1 adet 16 1 adet Müdürlük Kalemi 15 1 adet 15 1 adet 20 1 adet İdari İşler Bürosu adet Sosyal Yardım Bürosu 30 1 adet 30 1 adet 30 1 adet İstihdam Bürosu Sosyal Hizmet Birimi adet adet adet Engelli Eğt. ve Beceri 60 1 adet 60 1 adet adet Kazandırma Mrk. Kadın Aile Danışmanlık adet adet Merkezi Hoş geldin Bebek malzeme adet deposu Kuru Gıda deposu adet Toplam adet adet adet Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

9 C.2. Örgüt Yapısı: Organizasyon Şeması Örneği 2014 Yılı Müdürlüğümüze ait organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. Ahmet POYRAZ Başkan Eyüp YILDIRIM Başkan Yardımcısı Fatih KESKİN Sosyal Yardım İşleri Müd. Müdürlük Şefi Sosyal Hizmet Birim Koordinatörü Sosyal Yardım Birim Koordinatörü İdari İşler Birimi İstihdam Sorumlusu Belediye Engelliler Personeli İzleme Ve Değerleme Komisyonu Yardım Komisyon Sekreterliği Gerçekleştirme Görevlisi Müdür Asistanı-Kalemi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Sorumlusu Evde Bakım Hizm. Hoşgeldin Bebek Hizmeti Taziye Hizmetleri Engelli Taşıma Aracı Kadın ve Aile Danışmanlık Merkezi Meslek Elemanı(Psikolo g) Büro Personeli Alan Araştırma ve İnceleme Sorumlusu Meslek Elemanları (Sos.Psik.) Asker Aile Yardımı Gıda/Medikal/Eş ya Dağıtım Koordinatörü Gıda/Medikal/Eş ya Dağıtım Personeli Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 Birim Mutemedi Birim Halkla İlişkiler Sorumlusu İhale Takip Sorumlusu Birim Tanıtım Sorumlusu Birim Taşınır Sorumlusu Birim KYS Sorumlusu Stratejik Plan ve Süreç Sorumlusu 9

10 C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Teknolojik kaynaklar ve teknik destek hizmetleri, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. C.3.1. Yazılım Altyapısı Müdürlüğümüzün çalışmalarının etkin ve verimli sürdürülmesi, gerektiğinde rapor çekilebilmesi amacıyla Asker Aile Yardımı adı altında yeni bir modülün açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. MODÜL Tablo 4: Hizmet Birimleri SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILAN YAZILIMLAR YAZI LIM ADI KULLANIM DURUMU MODÜL YAZI LIM ADI KULLANIM DURUMU Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 201 MODÜL YAZI LIM ADI KULLANI M DURUMU Analitik Bütçe Programı Etkin Analitik Bütçe Programı Etkin Muhasebe Prog. Etkin Stratejik Planlama Etkin Stratejik Planlama Etkin Analitik Bütçe Prog. Etkin Anket Takip Programı Etkin Anket Takip Programı Etkin Dijital Evrak Etkin Seri Nokta Parametreleri Etkin Seri Nokta Parametreleri Etkin Stratejik Plan Prog. Etkin Hizmet Merkezi Etkin Hizmet Merkezi Etkin Bilgi Edinme Mod. Etkin Programları Programları Doküman Yönetimi Etkin Doküman Yönetimi Etkin Seri Nokta Modülü Etkin Programı Programı Engelli Takip Programı Etkin Engelli Takip Programı Etkin Görev Modülü Etkin Gezi Takip Programı Etkin Gezi Takip Programı Etkin Güncel Duyurular Etkin Etkin Sosyal Doküman Takip Etkin İSO9001 Evrak Etkin Sosyal Doku Takip Paketi Paketi SAY- Tasarım Mod. SAY- Güncel Duyuru Programı Etkin Güncel Duyuru Programı SİS Etkin Birim istek Mod. SİS Etkin İstihdam Masası CV Takip Etkin İstihdam Masası CV Etkin Toplantı Takip Mod. Etkin Programı Takip Programı SAY- Birimler Arası İstek Takip Etkin Birimler Arası İstek Etkin Sosyal Yardım Mod. Etkin Paketi SİS Takip Paketi Toplantı Takip Programı Etkin Toplantı Takip Programı Etkin Cenaze Modülü Etkin Sosyal Yardım Programı Etkin Sosyal Yardım Programı Etkin SMS Modülü Etkin Taşınır Mal Etkin Programı Mod İstihdam Ofisi Mod. Etkin Satın Alma Mod. Etkin Demirbaş Mod. Etkin Birim Taahhütleri Etkin DÖF Takip Etkin Araç Takip Etkin Taahhüt Bitçe Takip Etkin Programı Doküman Yönetim Etkin Programı Gelir Uygulamaları Etkin Programı, Engelli Modülü, Etkin KBS Muhtar, Etkin 10

11 C.3.2. Teknolojik Altyapı Müdürlüğümüz de kullanılan teknolojik altyapı envanteri, taşınır kayıtları ile tutarlı olup Dayanıklı Taşınır Kayıt listeleri odaların duvarlarında asılı bulunmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüzün iş akışının daha iyi gerçekleşmesi için bir adet tarayıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Türü Tablo 5: Teknolojik Altyapı TEKNOLOJİK ALTYAPI Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Bilgisayar İnternet Yazıcı Tarayıcı Akıllı Kalem Cep telefonu Telsiz telefon Telefon hat kapasitesi Faks Fotokopi makinesi 1 Seri Nokta 1 Seri Nokta - - Fotoğraf makinesi Video kamera Projeksiyon makinesi Sunucu /server C.4. İnsan Kaynakları: Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 C.4.1. Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Müdürlüğe ait 2014 yılı Personelin istihdamı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ancak 2015 yılı Evde Bakım Hizmeti ve Taziye çadırı hizmetinin başlayacak olması nedeniyle Kuaför, Temizlik Elemanı, Bakım Onarım personeli, Çadır Hizmeti personeli gibi bazı niteliklere sahip personellere ihtiyaç duyulacaktır. Tablo 6: Mevcut Kadro Durumu 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Statü Yüzde Yüzde Sayısı Sayısı (%) (%) Sayısı Yüzde (%) Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Firma Personeli Toplam Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

12 C.5. Sunulan Hizmetler: C.5.1. Sosyal Yardım Birimi İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan Sosyal Yardım ve Hizmet Başvuru kayıtları alınır. Başkanlık Makamından, duyarlı vatandaşlardan veya diğer Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından telefon veya sözlü beyanlar neticesinde muhtaç durumda olduğu bildirilen kişilerin kayıtlarını alıp gerekli çalışmaları yerine getirir, sonuç hakkında ilgili vatandaşa bilgi verilir. Kayda alınan vatandaşların Sosyal Yardım İnceleme Raporu düzenlenmesi için Alan Araştırma ve İnceleme görevlilerine (Sosyolog) teslim eder. İhtiyaç sahibi vatandaşlar incelemeler doğrultusunda aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engellilerin sosyal durum ve ilişkileri belirlenir. Meslek elemanları (Sosyolog) tarafından Sosyal İnceleme Raporu hazırlanır. Başvurular Sosyal İnceleme Raporu doğrultusunda Yardım Esasları Değerlendirme Kurul Sekretaryası tarafından Kurula sunulur. Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu ihtiyaç sahiplerine ait dosyaları inceler ve değerlendirir. Yardım Kurulu tarafından uygun görülen ayni-nakdi-medikal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. İzleme ve Değerlendirme Masası aracılığıyla Müdürlük bünyesinde yapılan tüm çalışmaları ve geliştirilecek olan hizmetlerin plan ve koordinasyonunu sağlar. C Asker Aile Yardımı İlçemizde ikamet eden asker ailelerinin yazılı müracaatlarını kabul eder. Yardımdan yararlanmak isteyen kişilerden gerekli tahkikatın ve bilgilerin alınabilmesi için; 1) Mahalle Muhtarı tarafından Muhtar Tahkikat Formu doldurulur, 2) Askerlik Şube Başkanlığından Silahaltına alınma ve terhis tarihleri bilgileri yazı ile istenir, 12

13 3) İhtiyaç sahibi olup olmadığı yönünde Zabıta müdürlüğünce tahkikat yapılır. 4) Sosyal Yardımlaşma Vakfından aileye ait taşınmaz olup olmadığı konusunda SOYBİS dökümü alınır. Toplanan bilgiler doğrultusunda, Asker aile yardımı dosyası oluşturulur ve Başkanlığın Onayı ile Belediye Encümenine sevk edilir. Belediye Encümenince alınan karar doğrultusunda, Encümen kararı RED ise; vatandaşa posta yolu ile tebliğ edilir. Encümen kararı KABUL ise Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödeme emri hazırlanır ve gönderilir. C.5.2. Sosyal Hizmet Birimi İstihdam Masası İŞKUR, iş arayanların iş başvurularını alır. İşverenlerin emek gücü ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi eşleştirme çalışmalarını İŞKUR üzerinden düzenler. İşsiz vatandaşların nitelikli işgücü olmaları yönünde gerektiğinde İŞKUR yardımı ile eğitim organizasyonları yapar. Belediye Engelliler Masası, engelli ve engelli ailelerine yönelik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür. İlçe dâhilinde engelliler envanterini çıkarır. Engellilere yönelik, Sosyal ve kültürel programların organizasyon ve duyurusunu yapar, engellilerin katılımlarını sağlar. Aile, kadın, çocuk, genç ve yaşlılara yönelik eğitim, danışmanlık, bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütür ve organizasyonlar düzenler. Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından alınan karalar doğrultusunda engelli, hasta ve yaşlılara medikal dağıtım hizmetini yerine getirir. C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Müdürlüğümüzce yılları arasında İç Kontrol Eylem Planı hazırlık çalışmaları yapılmamış olup, Çekmeköy Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2014/91 sayılı Başkanlık Genelgesi gereği koordineli olarak çalışmaktadır. Bu kapsamda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları yapılmış, süreçler belirlenmiş, formlar ve listeler oluşturulmuş, hassas görevler belirlenmiş, yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır. 13

14 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri A) Tablo 7: Stratejik Amaç, Hedef ve Performans Hedefleri S. No Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi Toplumsal Dayanışmanın Artırılması Toplumsal Dayanışmanın Artırılması Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla sosyal güçsüzlere ihtiyaç duydukları hususlarda nakit, eşya, gıda vb. destek sağlanacaktır Toplumsal Dayanışmanın Artırılması amacıyla ilçemizdeki STK ve vatandaşlarımızın cenaze, düğün vb. organizasyonları için araç destek taleplerinin tamamı karşılanacaktır. 3. Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi 4. Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi Toplumsal Dayanışmanın Artırılması Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İftara 5 Kala Projesi kapsamında Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecektir. Belediye Engelliler Masası çalışmaları çerçevesinde ilçemizdeki tüm engellilerin envanteri çıkarılacak ve engellilerin ihtiyaç duydukları destekler doğrudan Belediyemizce veya diğer kurumlarla koordinasyonlar sağlanacaktır Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi Toplumsal Dayanışmanın Artırılması Toplumsal Dayanışmanın Artırılması Toplumsal Dayanışmanın Artırılması Toplumsal Dayanışmanın Artırılması Muhtaç, güçsüz engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yıl boyunca Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri sunulacaktır Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı kurulacaktır Danışan Aile Korunan Kadın Projesi yılsonuna kadar tamamlanacaktır. Yıl Sonuna kadar 1 adet Sünnet Şöleni ve 1 adet Toplu Nikah Şöleni gerçekleştirilecektir. B) Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 B- Temel Politika ve Öncelikler -Amaç ve hedeflere ulaşmak için birim tarafından kabul gören politikalar ve öncelikler Müdür ve personel, aylık toplantılar düzenleyip görüşlerini paylaşarak, beyin fırtınası yaratarak sorunlara yenilikçi çözümler aramaktadırlar. Müdür ve tüm müdürlük personelinin bir araya geldiği toplantılar haricinde Müdür ve organizasyon şemasında yer alan birim sorumluları da periyodik olarak bir araya gelerek çalışmaları analiz etmektedirler. Sadece toplantı ortamında değil iletişim kanallarıyla da sürekli irtibat halinde bulunarak koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir. 14

15 -İhtiyaç sahibi vatandaşın başvurusu ve vatandaşın ihtiyacına göre nakdi, medikal, hasta bezi, sıcak yemek, vb. yardımların yapılması konusunda adil, şeffaf ve hesap verilebilir olmaktır. -Müdürlüğümüzü ilgilendiren otomasyon üzerinden veya Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, BİMER aracılığı ile gelen her türlü şikayet, istek, öneri vb. gibi durumlar yine Müdürlüğümüzün İzleme Ve Değerleme Komisyonunda değerlendirerek en hızlı şekilde cevaplandırılmaktadır. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları: Müdürlüğümüze ait Bütçe Uygulamaları 2012, 2013 ve 2014 yılı sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tablo 8: Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Faaliyet Müdürlük Bütçesi , , ,00 Bütçe Gerçekleşme Durumu , , ,02 Bütçe Gerçekleştirme Oranımız(%) % 61,5 % 65,21 % 97 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2015 A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Ekonomik sınıflandırma ayrımına göre ödenek ve harcama dağılımları Müdürlüğün temel faaliyet ve çalışma alanlarına ilişkin bütçe ve gider durumu aşağıda belirtildiği gibi gerçekleşmiştir yılı itibariyle idarenin amaç ve hedeflerinde belirtilen faaliyet ve çalışmalarına ilişkin isabetli harcamaların gerçekleştirilmesi ile kararlı bütçe kullanımı sağlanmıştır. 15

16 . Tablo 9: Gider Bütçesi -Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi I GİDER BÜTÇESİ Bütçe Faaliyet Açıklaması Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) , ,41 % , ,21 % , ,97 % , ,32 % 83 Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) , ,41 % , ,34 % Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,76 % , ,02 % , ,48 %94 05 Cari Transferler , ,31 % , ,28 % , ,79 % Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri , , Borç verme Yedek Ödenekler TOPLAM , ,00 % , ,83 % , ,02 % 97 A.3. Mali Denetim Sonuçları: Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2015 Meclis Denetim Komisyonu Müdürlüğümüzün 2012 yılına ait yapılan 20 ihale dosyalarından 7 dosyanın denetimini yapmış olup denetimi yapılan dosya isimleri aşağıda belirtilmiştir. 1. Halkla İlişkiler Hizmet Alım İşi, Yılı Ramazan Ayı Kumanya Paketi Alım İşi, 3. Depremzede Öğrencilerin Sosyal Yaşama Yeniden Kazandırılması Hizmet Verilmesi işi, Eğitim ve Öğretim Yılında Yoksul Aile Öğrencilerine dağıtılmak üzere Eğitim (Kırtasiye) seti alım işi, 5. Cenaze Evlerine Gönderilmek üzere etli pide ve ayran alım işi 1, 6. Cenaze Evlerine Gönderilmek üzere etli pide ve ayran alım işi 2, 7. Muharrem ayı Aşure yapımı ve alımı iş 16

17 2013 yılına ait yapılan 20 ihale dosyalarından 2 dosyanın denetimini yapmış olup denetimi yapılan dosya isimleri aşağıda belirtilmiştir. 1. Halkla ilişkiler Seri Nokta Hizmet alım işi 2. Cenaze Evlerine Gönderilmek üzere etli pide ve ayran alım işi 2014 yılına ait Meclis Denetim Komisyonunun çalışmaları devam etmektedir. A.4. Diğer Hususlar: Müdürlüğümüz Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde 2015 yılı itibariyle Sosyal Hizmetler Birimi bünyesinde Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarına başlayacaktır. B- Performans Bilgileri B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri B.1.1. Sosyal Yardımlar B Alan Araştırma ve İnceleme: Yardıma Muhtaç aile, kadın, çocuk, genç ve yaşlılara yönelik, güçsüz olduğunu beyan eden veya tespit edilen vatandaşların sosyal incelemeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde 4826 kişinin sosyal yardım başvurusu incelenmiştir. Tablo 10: Sosyal Yardım Müracaat Sayısı SOSYAL YARDIMLAR (Alan Araştırma ve İnceleme) Açıklama TOPLAM Alan Araştırma ve İnceleme Müracaat sayısı Kişi Kişi Kişi Kişi Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

18 B Yardım Esasları Kurulu Sekreterliği: Yardım Esasları Kuruluna sevk edilen ve Sosyal İnceleme Raporları tamamlanan araştırma sonuçlarından başvuru kabul edilmiş, başvuru ise çeşitli nedenlerden dolayı reddedilmiştir. Tablo 11: Sosyal Yardım Kabul-Red Sayısı SOSYAL YARDIMLAR (Yardım Esasları Kurulu Sekreterliği) Açıklama TOPLAM Kabul Edilen Kişi Sayısı Kişi Kişi Kişi Kişi Red Edilen Kişi Sayısı 201 Kişi 808 Kişi Kişi Kişi Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 B Nakdi Yardım: Belediyemize müracaat eden Sosyal İnceleme Raporları tamamlanarak Yardım Esasları Değerlendirme Kuruluna sevki uygun görülen 4826 müracaatın, 2014 yılı içerisinde 1178 vatandaşa süreli olmak üzere, 3620 vatandaşa nakdi yardım yapılmış olup toplamda ,00 TL. ödeme yapılmıştır. Tablo 12: Nakdi Yardım Kişi Sayısı ve Toplam Miktarı (TL) SOSYAL YARDIMLAR (Nakdi Yardımı) Açıklama TOPLAM Nakdi Yardım Alan Kişi Sayısı Toplam Nakdi Yardım Tutarı (TL) , , , ,00 Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 B Gıda Yardımı: Belediyemize müracaat eden Sosyal İnceleme Raporları tamamlanarak Yardım Esasları Değerlendirme Kuruluna sevki uygun görülen 4826 müracaatın, 2014 yılı içerisinde tek seferlik veya süreli olmak üzere, koli gıda yardımı yapılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü desteği ile yapılan yardım miktarı ise 1488 koli gıda yardımı dağıtımı yapılmıştır. 18

19 Açıklama Tablo 13: Gıda Yardımı Koli ve Kişi Sayısı SOSYAL YARDIMLAR (Gıda Yardımı) Aile Sayısı TOPLAM Koli Sayısı Aile Sayısı Koli Sayısı Aile Sayısı Koli Sayısı Aile Sayısı Koli Sayısı Dağıtılan Koli Sayısı Vakıflar Bölge Müdürlüğü Başkanlığı Dağıtılan Koli Sayısı TOPLAM Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 B Sıcak Yemek Yardımı: Belediyemize müracaat eden Sosyal İnceleme Raporları tamamlanarak Yardım Esasları Değerlendirme Kuruluna sevki uygun görülen 4826 müracaatın, 2014 yılı içerisinde Yemek yapabilecek maddi imkân ve yetiden yoksun olan 92 kişi günlük sıcak yemek ve kahvaltı yardımı yapılmaktadır. Tablo 14: Sıcak Yemek Kişi Sayısı SOSYAL YARDIMLAR (Sıcak Yemek Yardımı) Açıklama TOPLAM S. Yemek Alan Kişi Sayısı Kişi Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

20 B Eğitim (Kırtasiye) Yardımı: İlçemiz Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü nün talebi ile 2010 yılında 1000 ve 2011 yılında 1130 öğrencimize sponsor firma desteği ile kıyafet yardımı yapıldı Eğitim Öğretim yılı için Milli Eğitim Müdürlüğü nün talebi ve tespiti ile İhtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarının temel okul ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; 2014 yılında öğrencimize kırtasiye yardımı yapılmıştır. 20

21 Tablo 15: Eğitim (Kırtasiye) Yardımı Kişi Sayısı SOSYAL YARDIMLAR (Eğitim (Kırtasiye) Yardımı) Açıklama TOPLAM Öğrenci Sayısı Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 B Eşya ve Kıyafet Yardımı: İhtiyaç sahibi ailelerin, ihtiyacını karşılamak amacıyla 2014 yılında 20 aileye eşya ve kıyafet yardımı yapıldı. Tablo 16: Eşya ve Kıyafet Yardımı Kişi Sayısı SOSYAL YARDIMLAR (Eşya ve Kıyafet Yardımı) Açıklama TOPLAM Eşya Yardımı Yapılan Hane Sayısı - 6 Aile 20 Aile 26 Aile Kıyafet Yardımı Alan Çocuk Sayısı Çocuk 20 Çocuk Çocuk Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

22 B Medikal Yardım: Belediyemize müracaat eden Sosyal İnceleme Raporları tamamlanarak Yardım Esasları Değerlendirme Kuruluna sevki uygun görülen 4826 müracaatın, 2014 yılı içerisinde sağlık raporları doğrultusunda dağıtımı uygun görülen medikal yardımlar yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 17: Engelli Medikal Yardımı Çeşitleri ve Alan Kişi Sayısı SOSYAL YARDIMLAR (Medikal Yardım) Açıklama TOPLAM Akülü tekerlekli sandalye (Adet) Manuel tekerlekli sandalye (Adet) Hasta Bezi (Adet) Ortopedik Ayakkabı (Çift) 6 Çift 9 çift - 15 Elektrikli Hasta Yatağı (adet) Manuel Hasta Yatağı ve pompası (Adet) İşitme Cihazı (Adet) Ortez-protez Bası Yanık Giysisi Kenedyen Koltuk Değneği Konuşma Cihazı Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

23 23

24 B Asker Aile Yardımı: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun çerçevesinde Müdürlümüze başvuru yapan 464 aileden 456 sı Belediye Encümenine sunulmuş olup 411 aileye Asker Aile Yardımı bağlanmıştır. 8 aile ise başvuru yapmış olmasına rağmen gerekli evrakları temin etmemiş ve kendi isteğiyle başvurudan vazgeçmiştir. 2012, 2013 ve 2014 yılı Asker Ailelerine ait tablo aşağıdaki gibidir. Tablo 18: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım SOSYAL YARDIMLAR (Asker Aile Yardımı) Açıklama TOPLAM Müracaat Encümene Giren öksüz çocuk Kabul Edilen Red Edilen Kaynak: 2012 ve 2013 Yılları Yazı İşleri Müdürlüğü 2014 Yılı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 B Yetim-Öksüz Çocuklara Yapılan Yardımlar: TOPLAM 3624 Belediyemiz Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde Bayram öncesinde yetim ve larımızı sevindirmek amacıyla ailelerimize iftar yemeği düzenlenmiş olup geçmiş yıllarda yetim ve öksüz çocuklarımıza kıyafet yardımları yapılmıştır. Geçmiş yıllara ait veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 19: Yetim-Öksüz Çocuklar SOSYAL YARDIMLAR Yetim-Öksüz Çocuklar) Açıklama Nakdi Yardım Kıyafet Yardımı Aile Sayısı TOPLAM Çocuk Sayısı TL Miktarı Aile Sayısı Çocuk Sayısı TL Miktarı Aile Sayısı Çocuk Sayısı TL Miktarı Aile Sayısı Çocuk Sayısı TL Miktarı Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 TOPLAM

25 B Deprem, Yangın, Sel vb. Durumlarda Yapılan Yardımlar: Deprem, su baskını, yangın sonucu ikamet ettikleri ev zarar gören ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza; eşya yardımı, nakdi yardım vb. yardımlar yapılmış olup yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Açıklama Tablo 20: Deprem, Yangın, Sel vb. Durumlarda Yapılan Yardımlar SOSYAL YARDIMLAR (Deprem, Yangın, Sel vb. Durumlarda Yapılan Yardımlar) Aile Sayısı TOPLAM Nakdi Yardım Aile Sayısı Nakdi Yardım Aile Sayısı Nakdi Yardım Aile Sayısı Nakdi Yardım Yangın Su Baskını Adet Eşya Deprem TOPLAM Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

26 B.1.2. Sosyal Hizmetler B İstihdam Birimi İŞ-KUR: Müdürlüğümüz, İşsizlik ve sosyal güvencesizlik nedeni ile sosyal dışlanmaya maruz kalmış vatandaşların öz yetilerine uygun istihdam edilmeleri ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurulan İstihdam Masası İŞKUR Hizmet Noktasında vatandaşların iş gücü ve emek talebi kayıtları alınmıştır. İstihdam Masası ile İŞKUR Hizmet Noktası kapsamında öz geçmiş kaydı alınan işsiz sayısı, işe yönlendirmesi yapılmış olan işsiz sayısı ve istihdam edilen işsiz sayıları yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 21: İstihdam Birimi ve İŞ-KUR Açıklama İş Başvurusu (CV Alım) Sayısı SOSYAL HİZMETLER (İstihdam Birimi ve İŞ-KUR) İstihdam Ofisi TOPLAM İŞ-KUR İstihdam Ofisi İŞ-KUR İstihdam Ofisi İŞ-KUR İstihdam Ofisi İŞ- KUR İş Yönlendirme Sayısı İstihdam Edilen Kişi Sayısı Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

27 27

28 B Hoş Geldin Bebek Projesi: Müdürlüğümüz Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yeni bebeği olan ailelere, doğum sonrası aile üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve manevi destek sunmak için yardıma muhtaç ailelerin yeni doğmuş olan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğum paketi ile Belediye Başkanının tebriklerinin iletilmesi kapsamında, 2014 yılında Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 2590 vatandaşın yeni doğan bebeklerine doğum sonrası temel bakım ve giyim malzemelerinden oluşan hediye paketi verilmiştir. Tablo 22: Hoşgeldin Bebek SOSYAL HİZMETLER (Hoş geldin Bebek) Açıklama TOPLAM Kız Bebek Erkek Bebek TOPLAM Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

29 B Taziye Çadırı Destek Hizmeti (Pide, Ayran İkramı): Müdürlüğümüz Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde Taziye Evlerine Belediye Başkanının baş sağlığı mesajını iletmek ve taziye evlerine Yemek İkramı verilmesi, üzüntü halinde aile üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve manevi destek sunmak amacıyla cenaze evlerinin imkânlar ölçüsünde pide, ayran, şehir dışına araç vb. ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2014 yılında 437 aileye taziye yemeği verilmiştir. Tablo 23: Taziye Destek Hizmeti SOSYAL HİZMETLER (Taziye Destek Hizmeti) Açıklama TOPLAM Taziye evi sayısı Pide ve ayran talebi 66 hane adet 309 hane adet 437 hane Araç talebi (Şehir içi ve dışı) 812 hane adet Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

30 B Kardeş Aile Projesi: Müdürlüğümüz Çekmeköy Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki mağdur ve muhtaç vatandaşları ile hayırsever insanları bir araya getirmeyi amaçlayan Kardeş Aile Projesi kapsamında, 22 aileye maddi destek yapılmasını sağlamıştır. Tablo 24: Kardeş Aile Projesi SOSYAL HİZMETLER (Kardeş Aile) Açıklama TOPLAM Maddi Yardım Desteği (Aile Sayısı) 46 Aile 15 Aile 22 Aile 83 Aile Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

31 B İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Çocuklarının Sünnet Ettirilmesi: Belediyemiz 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında toplu sünnet şöleni yapılmamış olup, ihtiyaç sahibi ailelere Yardım Komisyonu kapsamında nakdi yardım verilerek çocuklarının sünnet ettirmeleri sağlanmıştır ve 2014 yıllarında ise 1 er adet toplu sünnet şöleni yapılmış olup yıllar itibariyle veriler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tablo 25: Sünnet Şöleni SOSYAL HİZMETLER (Sünnet Şöleni) Açıklama TOPLAM Sünnet Olan çocuk sayısı Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

32 32

33 B Yaz Kurslarına (Kek-Meyve Suyu Ve Dondurma): Belediyemiz Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde Yaz ayları içerisinde açılan ve çeşitli etkinliklerde bulunan Yaz kurslarına adet kek, adet meyve suyu ve adet dondurma dağılımı yapılmıştır. B Engelli Araç Hizmeti: Müdürlüğümüz Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde, İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla, 3 adet engelli taşıma aracıyla vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere gidiş-dönüş olmak üzere nakil hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda yıllar itibariyle yapılan hizmet seferleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 26: Engelli Araç Hizmeti SOSYAL HİZMETLER (Engelli Araç Hizmeti) Açıklama TOPLAM Engelli Araç Sefer Sayısı Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

34 B Temsili Askerlik: Belediyemiz Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle, askerlik vazifesi yapamayan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bu hazzı tatmaları için her sene düzenlenen Temsili Askerlik ve kına gecesi Uygulaması kapsamında 25 asker ve 350 kişilik aile bireylerinin katılımıyla Engelli Askerlere kına gecesi şenliği düzenlenmiş olup yıllar itibariyle veriler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tablo 27: Temsili Askerlik SOSYAL HİZMETLER (Temsili Askerlik) Açıklama TOPLAM Engelli Asker Sayısı Kına Gecesine Katılım Sayısı Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

35 B Engelli Eğitim ve Beceri Kazandırma Kursları: BEM ve İBB İSÖM, Çekmeköy Engelliler Merkezi İşbirliği ile Engellileri toplumsal yaşama katmak ve üretken hale getirmek amacıyla meslek edinme, iş olanakları yaratma konularında çalışmalar yapmak, toplum kaynaklarını harekete geçirmek üzere Engelli Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezi kurulmuş olup bu kapsamda Engelli vatandaşlarımıza kurslar verilmiştir. Tablo 28: Engelli Eğitimi ve Beceri Kazandırma Hizmeti SOSYAL HİZMETLER (Engelli Eğitimi ve Beceri Kazandırma) Açıklama TOPLAM Engelli Öğrenci Sayısı Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

36 36

37 B Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri: Müdürlüğümüz Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde problemi olan vatandaşlarımıza Psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında, danışmanlık başvurusunda bulunan engelli, aile ve aile bireylerinin durumları değerlendirilerek psikolojik sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır, uzman personel ve psikologlar tarafından danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmekte, olup yıllar itibariyle Danışmanlık hizmeti alan vatandaşlarımıza ait veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 29: Psikolojik Danışmanlık Hizmeti SOSYAL HİZMETLER (Psikolojik Danışmanlık Hizmeti) Açıklama Danışmanlık Hizmeti Alan Sayısı TOPLAM Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2015 B Engelli Kayıt Tarama: İlçemizde İkamet Eden engelli vatandaşlarımızın hak ettikleri değeri görmeleri, Sosyalleşme ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla Toplam Engelli Sayısı, Yeni kayıt altına alınan engelli Sayısı, Danışmanlık Hizmeti Verilen Engelli Kişi Sayısı, Eğitim Verilen Engelli Kişi Sayısı, Engelli Sosyal İnceleme Sayısı ve Organizasyonlara Katılan Engelli Kişi Sayısı yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 30: Engelli Kayıt ve Hizmeti SOSYAL HİZMETLER (Engelli Kayıt ve Hizmeti) Açıklama İlçede İkamet Eden Toplam Engelli Sayısı TOPLAM ,102 Yeni kayıt altına alınan engelli Sayısı Danışmanlık Hizmeti Verilen Engelli Kişi Sayısı Eğitim Verilen Engelli Kişi Sayısı Engelli Sosyal İnceleme Sayısı Organizasyonlara Katılan Engelli Kişi Sayısı Kaynak: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

38 B Sosyal Organizasyonlar: Sosyal Hizmetler Birimi Engelliler sosyal organizasyonu Panorama Gezisi 38

39 Sosyal Organizasyonlar kapsamında Engelli Arkadaşlarla Boğaz Turu 39

40 Engelli vatandaşlarımıza Manevi Bakım Semineri 40

41 Engelli vatandaşlarımızla Engelsiz Gezi kapsamında Beykoz Hz.Yüşa Türbesi Ve Camii ziyaret edilmiştir. 41

42 Müdürlüğümüze bağlı Engelliler Birimi sosyal organizasyonlar kapsamında Psikolojik Destek Semineri düzenlemiş ve vatandaşların katılımı sağlanmıştır. 42

43 Müdürlüğümüze bağlı Engelliler Birimi sosyal organizasyonlar Kapsamında Engelsiz Gezi düzenlenmiş olup gezide Hz. Eyüp Sultan Türbesi Ve Camii ziyaret edilmiştir. 43

44 Müdürlüğümüze bağlı Engelliler Birimi sosyal organizasyonlar Kapsamında Beceri Eğitim Kazandırma Merkezinde Karne Hediyesi verirken. 44

45 Müdürlüğümüze bağlı Engelliler Birimi sosyal organizasyonlar Kapsamında Yasal Haklar Semineri semineri düzenlenmiş olup vatandaşlar bilgilendirilmiştir. 45

46 Müdürlüğümüze bağlı Engelliler Birimi sosyal organizasyonlar Kapsamında Psikolojik Destek Semineri 2.si düzenlenmiş olup vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 46

47 Müdürlüğümüze bağlı Engelliler Birimi sosyal organizasyonlar Kapsamında Engelli İstihdam Mülakatları yapılmıştır. Müdürlüğümüze bağlı Engelliler Birimi sosyal organizasyonlar Kapsamında Manevi Bakım Semineri 2.si düzenlenmiştir. Engelsiz Gezi düzenlenmiş olup gezide Yahya Efendi Türbesi Ve Camii ziyaret edilmiştir. 47

48 48

49 Belediyemiz Müdürlüğümüz sorumluluğunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Eğlence düzenlenmiş vatandaşların yoğun katılımı sağlanmıştır. 49

50 Belediyemiz Müdürlüğümüz sorumluluğunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza Engelliler Günü Yemeği düzenlemiştir. 50

51 Engelli Gençlerimize Beceri Kazandırma Merkezi İle birlikte Engelsiz Spor kapsamında spor yapmanın zevkini tatmaları sağlanmıştır. 51

52 edilmiştir. Manevi Bakım Semineri 3 kapsamında Fatih Sultan Mehmed Türbesi Ve Camii ziyaret 52

53 Engelli çocuklarımıza Atlı Terapi uygulamaları kapsamında eğlenceli turlar ile gezdirilmişlerdir. 53

54 2014 SOSYAL FALİYETLER 2014 yılı sosyal organizasyonlar içerisinde yukarıda resimlerde görüldüğü gibi Hz. Eyüp-el Ensari Türbesi ve camii, Hz. Yüşa Türbesi ve camii, Fatih Sultan Mehmed Türbesi Ve Camii, Yahya Efendi Türbesi Ve Camii, Mimar Sinan Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi Ve Camii, Panorama 1453 gezisi, Miniatürk Gezisi, Boğaz gezisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Eğlencesi Sultanbeyli Gösteri Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yemeği Topkapı Tesisleri, Psikolojik Destek 1, Psikolojik Destek 2, Psikolojik Destek Seminerleri 3, Yasal Haklar 1, Yasal Haklar Seminerleri2, Manevi Bakım 1, Manevi Bakım 2, Manevi Bakım 3, Manevi Bakım Seminerleri 4, Engelsiz Spor, Engelli İstihdamı gibi organizasyonlara toplam katılan engelli ve ailesi 1450 kişidir. 54

55 B Projeler kapsamında İlçemizde Yaşayan Yaşlılara Dönük Vefa Çalışmaları: İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan emekli ve yaşlı vatandaşlarımıza dönük vefa çalışmaları kapsamında Belediye binasının yanında bulunan Kent Park içerisine Müdürlüğümüz tarafından Güngörmüşler Konağı açılmış daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne devredilmiştir. 55

56 Tablo 31: Performans Sonuçları Tablosu KOD Tip Açıklama 1 S.A Kurumsal Gelişimin Sağlanması 1,03 S.A Kurum İçi İletişim Geliştirilmesi P.H Belediyemizde yatayda ve dikeyde iletişimin etkinliği sağlanacaktır. Birim Planlanan Gerçekleşen Toplam Oran% P.G Müdürlerin Kendi Personeli İle Toplantı Sayısı Adet % 142 1,04 S.A Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi P.H Seri Nokta Hizmetleri etkinleştirilerek devam ettirilecektir P.H Hemşerilik Bilincinin geliştirilmesi ve sosyal kaynaşmanın sağlanması amacıyla Hoş Geldin Bebek Projesi uygulaması devam ettirilecektir P.G Hoş geldin Bebek projesi Kapsamında Ziyaret Edilen Hane Sayısı Adet 2.590, P.H Belediyemizin faaliyetlerinin halka anlatılabilmesi ve halkımızın talep ve beklentilerinin alınabilmesi için katılımı sağlayıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir P.G Sokak İftarı Sayısı Adet P.G Sokak İftarlarına Katılım Sayısı Adet , P.H Çekmeköy Belediyesi Her Zaman Yanınızda Projesi etkinleştirilerek devam ettirilecektir P.G Taziye Ziyareti Sayısı Adet P.G Taziye Çadırı Desteği Sayısı Adet P.G Ses Düzeni Desteği Sayısı Adet P.G Taziye Yemeği Desteği Verilen Hane Sayısı Adet S.A Toplumsal Gelişimin Sürdürülmesi 437 3,01 S.A Toplumsal Dayanışmanın Artırılması P.H İftara 5 Kala Projesi Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecektir P.G Dağıtım Yapılan Nokta Sayısı Adet P.G Dağıtılan İftariye Paketi Sayısı Adet , P.H Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla sosyal güçsüzlere ihtiyaç duydukları hususlarda nakit, eşya, gıda vb. destek sağlanacaktır P.G Yardım Sandığı Yoluyla Yardım Yapılan Aile Sayısı Adet ,00 %

57 P.G Gıda Yardımı Miktarı Koli 8.000, ,00 % P.G Eşya Yardımı Yapılan Aile Sayısı Adet % P.G Kardeş Aile Projesine Dahil Olan Aile Sayısı Adet P.G Sağlık Yardımı Yapılan Kişi Sayısı Adet P.G Eğitim Yardımı Yapılan Kişi Sayısı Adet 5.000, P.G Yardım Sandığı Yoluyla Yapılan Toplam Yardım Miktarı TL 2.349, P.G Gıda Yardımı Yapılan Aile Sayısı Adet 2.304, P.G Kardeş Aile Projesi Çerçevesinde Yapılan Toplam Yardım Miktarı TL 7.250, P.G Sağlık Yardımları Çerçevesinde Yapılan Toplam Yardım Miktarı TL 55, P.G Eğitim Yardımları Kapsamında Yapılan Toplam Yardım Miktarı TL 165, P.G Asker Aile Yardımı Yapılan Aile Sayısı Adet P.G Birinci Dereceden Muhtaç Aile Tespit Sayısı Adet % P.G Yardım Sandığına Müracaat Sayısı Adet 1.500, , P.G Yardım Sandığı Yoluyla Nakdi Yardım Yapılan Aile Sayısı Adet 1.000, ,00 362% P.G Gıda Yardımı Başvuru Sayısı Adet 1.500, , P.G Bayramda Giydirilen Muhtaç Yetim / Öksüz ve Kimsesiz Çocuk Sayısı Adet P.G Günlük Sıcak Yemek ve Kahvaltı Dağıtılan Aile Sayısı Adet P.G Ekmek Dağıtılan Aile Sayısı Adet P.G Muhtaç, Yeni Doğan Çocuk ve Ailelerine Dönük Yapılan Yardım Paketi Sayısı Adet P.G İlçede Yaşayan Yaşlılara Dönük Vefa Çalışmaları Adet % P.G Kadınlara dönük toplumsal destek organizasyonları ve proje çalışması Sayısı Adet P.H Belediye Engelliler Masası çalışmaları çerçevesinde ilçemizdeki tüm engellilerin envanteri çıkarılacak ve engellilerin ihtiyaç duydukları destekler doğrudan belediyemizce veya diğer kurumlarla koordinasyonla sağlanacaktır P.G İlçede İkamet Eden Toplam Engelli Sayısı Adet 1.815, P.G Yeni kayıt altına alınan engelli Sayısı Adet % P.G Hizmet verilen engelli kişi sayısı Adet , % P.G Danışmanlık Hizmeti Verilen Engelli Kişi Sayısı Adet , % P.G Eğitim Verilen Engelli Kişi Sayısı Adet % P.G Engelli Sosyal İnceleme Sayısı Adet % 57

58 P.G Organizasyonlara Katılan Engelli Kişi Sayısı Adet 1.000, , % P.G Engelliler İçin Düzenlenecek Sosyal Organizasyon Sayısı Adet % P.G Engellilere Dağıtımı Yapılan Bez Paket Sayısı Adet , % P.G Bez Dağıtımı Yapılan Engelli Kişi Sayısı Adet % P.G Engellilere Dönük Yaz Okulunda Verilen/ Açılan Ders Sayısı Adet % P.G Engellilere Dönük Yaz Okuluna Katılan Engelli Kişi Sayısı Adet % P.G Engellilere Düzenlenen Yasal Haklar Toplantısı Sayısı Adet % P.G Düzenlenen Yasal Haklar Toplantısına Katılan Engelli Kişi Sayısı Adet P.G İstihdam Birimine Yönlendirilen Engelli Sayısı Adet , % P.G Saha Çalışmalarında Engellilere Verilen Danışmanlık Sayısı Adet % P.G Düzenlenen Sosyal Organizasyonlara Katılan Engelli Kişi Sayısı Adet 1.000, , P.G Medikal Malzeme Talebi Alınan Engelli Kişi Sayısı Adet P.G Karşılanan Engelli Taşıma Hizmeti Sayısı Adet 1.678, P.G Tekerlekli Sandalye Talep Eden Engelli Sayısı Adet P.G Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapılan Engelli Sayısı Adet P.G Akülü Araç Talep Eden Engelli Sayısı Adet P.G Akülü Araç Yardımı Yapılan Engelli Sayısı Adet P.G Engellilere Dağıtılan Medikal Yardım Sayısı Adet 1.892, P.H Muhtaç, güçsüz engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yıl boyunca Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri sunulacaktır P.G Evde Bakım ve Destek Hizmetleri Kapsamında Destek Verilen Kişi Sayısı Adet P.H Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı kurulacaktır P.G Gıda Bankası ve Hayır Çarşısından Faydalanan Kişi Sayısı Adet P.H Danışan Aile Korunan Kadın Projesi yılsonuna kadar tamamlanacaktır P.G Kadın Korunma Evinin İşletilmeye Açılması Adet P.G Projenin Tamamlanma Oranı Yüzde P.H Yıl Sonuna kadar 1 adet Sünnet Şöleni ve 1 adet Toplu Nikah Şöleni gerçekleştirilecektir P.G Toplu Sünnet Şöleni Sayısı Adet % P.G Toplu Sünnet Şölenine Katılan Çocuk Sayısı Adet P.G Toplu Nikah Şöleni Sayısı Adet P.G Toplu Nikah Şölenine Katlan Çift Sayısı Adet % 58

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5393 sayılı belediye kanunun 48.maddesi ve 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı; İzmir

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sosyal Yardım Birimi Sosyal Hizmet Birimi Halkla İlişkiler Birimi 0 MÜDÜR SUNUŞU Mart 2011 sonu itibari ile Çekmeköy

Detaylı

A.AŞEVİ (SICAK YEMEK)

A.AŞEVİ (SICAK YEMEK) Gaziosmanpaşa İlçe sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç ailelere, imkânlar doğrultusunda ayni yardım yaparak onların vatandaşların geçimlerine bir nebzede olsa destek sağlamayı amaçlanmaktadır. Belediyemiz

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ. SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ. Müdürlük Faalıẏet Kapsamı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ. SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ. Müdürlük Faalıẏet Kapsamı SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı YARDIM SANDIĞI Sağlık Yardımı - Muayene - Tahlil Tetkik - İlaç - Medikal Malzeme - Hasta ve Çocuk Bezi Gıda Yardımı - Erzak

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sosyal Yardım Birimi Sosyal Hizmet Birimi Halkla İlişkiler Birimi 0 MÜDÜR SUNUŞU Mart 2011 sonu itibari ile Çekmeköy

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 306 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Müdürlüğümüz

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

engelli ise engelli sağlık kurulu raporu,

engelli ise engelli sağlık kurulu raporu, SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 KURU GIDA YARDIMI elverişli (SGK, Tapu Sicil Müdürlüğü ve -Uygun görülen kuru gıda yardımı Bir program dahilinde

Detaylı

T.C ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü. REVİZYON NO :0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: 1/7 S.NO ALT SÜREÇ S.

T.C ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü. REVİZYON NO :0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: 1/7 S.NO ALT SÜREÇ S. YAYIN TARİHİ :26.0.20 DÖKÜMAN NO :OKM..L.(7.).0 Süreç Tanımlama Tablosu Sayfa: /7 S.NO ALT S.NO DETAY....2.2.2.2.2.2....2...2..2.2.2. 2 İdari 2. Evrak 2.. 2 İdari 2. Evrak 2..2 Belediye Başkanı ile Görüşme

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

T.C. VAN TUŞBA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. VAN TUŞBA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. VAN TUŞBA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Tuşba İlçesi Belediyesi sınırları içerisinde ikamet

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ ŞUBAT 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ ŞUBAT 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ ŞUBAT 2015 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gazete msjı, anons ve sms metni hazırlandı. 14 Şubat Sevgililer Günü için web sitesi kapak açılışı hazırlandı.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

YARDIMLARIMIZ AİLE YARDIMLARI AİLE YARDIMLARI 1. MADDİ YARDIMLAR 2. YAKACAK YARDIMLARI

YARDIMLARIMIZ AİLE YARDIMLARI AİLE YARDIMLARI 1. MADDİ YARDIMLAR 2. YAKACAK YARDIMLARI 1 2 2. YAKACAK YARDIMLARI 2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtılmaktadır.

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Asker Ailelerine Nakdi Yardımda Bulunmak

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sultangazi Belediyesi

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. Ocak 2016 Sayı: 4

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. Ocak 2016 Sayı: 4 0 T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Ocak 2016 Sayı: 4 Sosyal Medya üzerinde oluşturulan Din Kültürü Öğretmenleri grubu tarafından başlatılan "81 ile 81 Akülü Sandalye"

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Encümen çalışmaları; Büyükşehir Belediye Encümenimiz haftada 1 gün Salı günü saat 15. de toplanmaktadır. Ayrıca Belediye Başkanımız acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilir.

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ONYEDİNCİ BÖLÜM SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ON YEDİNCİ BÖLÜM

ONYEDİNCİ BÖLÜM SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ON YEDİNCİ BÖLÜM ONYEDİNCİ BÖLÜM SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ON YEDİNCİ BÖLÜM Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

1. Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezimizin Kuruluş Amacı

1. Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezimizin Kuruluş Amacı 1. Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezimizin Kuruluş Amacı Engelli vatandaşlarımıza kültürel ve sosyal anlamda daha iyi hizmet vermek amacı ile kurulmuş, kendileri veya yakınları ile birebir görüşerek yeterli

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı