YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK"

Transkript

1 YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Fasikül

2 İÇİNDEKİLER 3 Bir Kahraman Doğuyor; Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı 6 Mustafa Kemal in Askerlik Hayatı 11 Mustafa Kemal in Hayatındaki Dört Şehir 15 I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti 21 I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Ordusu 27 Mondros Ateşkes Antlaşması, Kuvayımilliye ve Cemiyetler 37 Cevap Anahtarı

3 1. Fasikül Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı BİR KAHRAMAN DOĞUYOR A Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı Mustafa, Osmanlı Devleti nin Balkanlardaki gelişmiş kentlerinden biri olan Selanik te 1881 yılında doğmuştur. Anadolu da Balkanlara yerleşen Türklerin soyundan gelen Mustafa nın annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Zübeyde Hanım ev hanımıdır. Ali Rıza Efendi ise gümrük memurluğu ve ticaret yapmıştır. Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım ın evliliğinden altı çocuk dünyaya gelmiş, Mustafa ve Makbule dışındaki çocuklar küçük yaşta vefat etmiştir. İçinde yetiştiği aile ortamı, ailesinin eğitime önem vermesi, babasını küçük yaşta kaybetmesi, annesi ve kardeşiyle verdiği hayat mücadelesi Mustafa nın kişiliğinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Annesi ve kardeşiyle her zaman yakından ilgilenen Mustafa nın aile hayatına bağlılığı, evliliği döneminde de sürmüştür. Mustafa Kemal iyi bir eğitim almış Latife Hanım ile evlenmiştir. Geleneksel uygulamanın dışına çıkarak nikah törenine Latife Hanım ile katılan Mustafa Kemal tüm sosyal ortamlarda ve yurt gezilerinde eşini de yanında götürmüştür. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi yazınız. 1. Mustafa yılında doğmuştur. 2. Osmanlı Devleti nin Balkanlardaki en gelişmiş kentlerinden biri olan Mustafa nın doğduğu kenttir. 3. Mustafa nın annesi 4. Mustafa nın babası dır. dir. 5. Mustafa nın hayatı boyunca yakından ilgilendiği kız kardeşinin adı Mustafa ile evlenmiştir. dir. 1. Sayfa 3

4 Sayfa 4 1. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı B Mustafa nın Temel Eğitimi Ali Rıza Efendi Mustafa nın modern eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebi ne, Zübeyde Hanım ise mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Annesi ile babası arasındaki görüş ayrılığını babası annesini de kırmadan ustaca halletmişti. Mustafa önce mahalle mektebine başladı, birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebi ne kaydedildi. Mustafa başarılı bir öğrenciydi. Şemsi Efendi Mektebi nde eğitimini sürdürürken Ali Rıza Efendi vefat etti. Zübeyde Hanım çocuklarıyla birlikte kardeşinin çalıştığı çiftliğe yerleşti. Eğitimi kısa bir süre aksayan Mustafa, Selanik e dönerek teyzesinin yanında öğrenimini sürdürdü. O sırada Selanik karışıklık içindeydi. Uzun süredir farklı inanç ve kültürlerin yaşadığı Balkanlarda isyanlar fikir ayrılıklarına neden olmuştu. Birçok aydının yaşadığı bu bölgede çok sayıda gazete ve dergi basılıyor, farklı fikir akımları yeşerme imkanı buluyordu. Bölgedeki bu hareketlilik ve Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu ortam Mustafa nın fikir hayatının şekillenmesinde etkili oldu. Aşağıdaki bilgileri doğru ise D, yanlış ise Y ile işaretleyiniz. D 1. Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım arasında Mustafa nın hangi okula gideceği konusunda görüş ayrılığı vardı. Y 2. Ali Rıza Efendi Mustafa nın mahalle mektebine gitmesini istiyor, Zübeyde Hanım ise modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi ne gitmesini istiyordu. D 3. Mustafa nın eğitimi önce mahalle mektebinde başladı. D 4. Mustafa birkaç günlük mahalle mektebi eğitiminden sonra Şemsi Efendi Mektebi ne kayıt oldu. Y 5. Mahalle Mektebi eğitimini sürdürürken Mustafa nın babası Ali Rıza Efendi vefat etti. D 6. Balkanlardaki kültürel çeşitlilik ve hareketlilik Mustafa nın fikir hayatının şekillenmesinde etkilidir.

5 1. Fasikül Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı 8. Sınıf Sayfa 5 C Mustafa nın Eğitim Hayatı Mustafa Şemsi Efendi Mektebi nden sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi nde (ortaokulu) öğrenimini sürdürdü. Selanik sokaklarında gördüğü subaylar Mustafa da asker olma isteği uyandırdı te Askeri Rüştiye sınavına girip başarılı olan Mustafa bu okula kaydoldu. Yeni okulunu seven Mustafa üstün zekası ve yetenekleriyle kısa sürede kendini gösterdi ve öğretmenlerin sevgisini kazandı. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, öğrencisi Mustafa nın zekası ve yeteneklerini takdir ediyordu. Yüzbaşı Mustafa Efendi Mustafa ya Senin adın da benim adım da Mustafa. Aramızda bir fark olmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. demiştir. Selanik Askeri Rüştiyesi nden sonra Mustafa Kemal, 1896 da, Manastır Askeri İdadisi ne (lisesi) girdi. Buradaki en önemli arkadaşı Ömer Naci Mustafa Kemal in hitabet ve edebiyat sevgisinde rol oynadı. Okul arkadaşlarından biri de Ali Fethi (Okyar) idi. Manastır Askeri İdadisi ni bitirdikten sonra 1899 da İstanbul Harp Okulu na girdi yılında bu okulu teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimini Harp Akademisi nde sürdürdü. Harp Akademisi ndeki öğrenimini 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle tamamladı. Mustafa Kemal in öğrenim gördüğü okulları tabloya doğru kronoloji ile sıralayınız a b c d e f g Mahalle Mektebi Selanik Mülkiye Rüştiyesi Manastır Askeri İdadisi İstanbul Harp Akademisi Selanik Askeri Rüştiyesi Şemsi Efendi Mektebi İstanbul Harp Okulu

6 Sayfa 6 1. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Mustafa Kemal in Askerlik Hayatı D Mustafa Kemal in Askerlik Hayatı Mustafa Kemal in askeri eğitimi 1893 te Selanik Askeri Rüştiyesi nde başladı ve bu eğitim 1905 te Harp Akademisi nden mezuniyetine kadar sürdü. Mustafa Kemal Harp Akademisi nden mezun olunca ilk olarak Şam a atandı. Şam daki olumsuzlukları yakından gördü ve ülkenin sorunlarına çözümler üretme amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ni kurdu. Mustafa Kemal 1907 yılında merkezi Manastır da bulunan 3. Ordu ya atandı. Mustafa Kemal görev yeri olan Selanik te askerlik göreviyle birlikte kurduğu cemiyetin Selanik Şubesi nin faaliyetlerini yürütüyordu de İttihat ve Terakki Cemiyeti, Padişah II. Abdülhamit le Meclisimebusan ın yeniden açılması ve 1876 Anayasası nın yeniden yürürlüğe konulması konusunda taleplerde bulunuyordu. Bu talepler sonucunda II. Abdülhamit Meşrutiyet i yeniden ilan etti. Mustafa Kemal daha önce Şam da iken arkadaşları Vatan ve Hürriyet Cemiyeti nin Selanik Şubesi ni İttihat ve Terakki Cemiyeti ne dahil etmişlerdi. Selanik te askerlik görevini sürdürürken İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde çalışarak İstanbul daki siyasi gelişmeleri takip etti. Meşrutiyetin ilanı sonrasında yapılanları yeterli görmedi. Daha köklü değişikliklerin yapılmasını savunuyordu. Bu görüşleri İttihatçı liderlerin görüşlerine uymadı ancak fikirlerini söylemekten de geri durmadı. Mustafa Kemal, I yılında Şam da arkadaşlarıyla gizlice Vatan ve Hürriyet adında bir cemiyet kurmuştur. II yılında askeri görevle geldiği Selanik te İttihat ve Terakki Cemiyeti ne katılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? BBB_ _2 A) Ülke sorunlarına kayıtsız kalmamıştır. B) Saltanat ve hilafet yanlısı bir tutum izlemiştir. C) Lider bir kişiliğe sahiptir. D) Vatan sevgisi güçlüdür.

7 1. Fasikül Yazılıya Hazırlık & Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı 8. Ödev Soruları - 1 Sınıf Sayfa 7 A Çocukluğuma dair hatırladığım ilk şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı annemle babam arasında hangi okula gideceğim konusunda fikir ayrılıkları vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi isterken babam yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi ne devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Mustafa Kemal in anlattıklarından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? DDD A) Mahalle mektebi eski ve geleneksel yöntemlerle eğitim vermektedir. B) Mustafa Kemal in babası çağdaş eğitimden yanadır. C) Eğitimde birlik yoktur. D) Zübeyde Hanım Mustafa nın askeri eğitim almasını istemiştir. C D I. Uğradığı bir haksızlık nedeniyle yarıda bıraktığı okuldur. II. Gizlice sınavlarına girerek kaydolduğu okuldur. III. Fikir hayatına yön veren yerlerin başında gelen ve ülke sorunlarına ilgi gösteren bir okuldur. Yukarıdaki bilgiler Mustafa Kemal in eğitim gördüğü okullar ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? CCC_ _2 A) Selanik Mülkiye Rüştiyesi B) Selanik Askeri Rüştiyesi C) Şemsi Efendi Okulu D) Manastır Askeri İdadisi I II B I. Yetiştiği aile ortamı II. Ailesinin onun eğitimine verdiği önem III. Küçük yaşta babasını kaybetmesi sonucu annesi ve kardeşiyle verdiği hayat mücadelesi Mustafa Kemal ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri onun kişiliğinin şekillenmesinde etkilidir? DDD_ _2 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III III IV V Yukarıda verilen Mustafa Kemal in eğitim aldığı okulların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için hangilerinin yeri değiştirilmelidir? AAA_ _2 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V

8 Sayfa 8 1. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları - 1 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Mustafa nın Çocukluğu ve Eğitim Hayatı E Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti. Aynı zamanda birçok aydının yaşadığı, çok sayıda gazete Yazılıya ve derginin Hazırlık basıldığı ve Ödev ya da Soruları bunlara ile; ulaşabildiği en önemli fikir akımlarının yeşerdiği bir iklimi de barındırıyordu. Balkanlardaki bu durumun o dönemde eğitim olan Mustafa Kemal e kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? CCC_ _2 A) Fikir hayatının oluşması B) Gelecek yıllarda ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesi C) Mahalle Mektebi ne kaydolması D) Hürriyet kavramıyla tanışması G Mustafa nın okul hayatına devam ettiği yıllarda Selanik, I. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı bir yerdi. II. İsyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti. III. Önemli fikir akımlarının yeşerdiği bir iklimi barındırıyordu. Verilenlerden hangileri Mustafa nın fikir hayatının oluşmasına ve gelecek yıllarda ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesinde etkili olmuştur? DDD_ _2 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III F...?..., Mustafa Kemal in kendisinden etkilenerek hitabete ve edebiyata yönelmesine neden olan askeri idadideki sınıf arkadaşıdır. Yukarıdaki paragrafta? ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? AAA_ _2 A) Ömer Naci B) Mehmet Asım Bey C) Mehmet Tevfik D) Mehmet Akif H Mustafa Kemal, I. O dönemin adetlerinin dışına çıkarak nikah törenine Latife Hanım la katılmış, II. Evlilik hayatları boyunca da Latife Hanım ı katıldığı tüm sosyal ortamlarda ve yurt gezilerinde yanında götürmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? DDD_ _2 A) Aile hayatına önem vermiştir. B) Kadınların sosyal hayattaki yerlerini önemsemiştir. C) Kadınlara değer vererek Türk milletine örnek olmuştur. D) Kadınlara da eğitim hakkı tanınması için çalışmıştır.

9 1. Fasikül Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı 2. Sayfa 9 MUSTAFA KEMAL İN ASKERLİK HAYATI A 31 Mart Olayı İttihat ve Terakki Cemiyeti nin faaliyetleri sonunda padişah II. Abdülhamit Meşrutiyet i yeniden ilan etti. Meclisimebusanı açtı ve 1876 Anayasası nı yeniden yürürlüğe koydu yılında İkinci Meşrutiyet yönetimine karşı muhalefet başladı. 31 Mart 1325 te (13 Nisan 1909) bir ayaklanma çıktı. İsyancılar Meclis önünde toplanarak meşruti yönetime karşı olduklarını ilan etti. İsyanın büyümesi üzerine Selanik ten gelen Hareket Ordusu 31 Mart İsyanı nı bastırdı. Hareket Ordusu nun komutanlarından birisi Mahmut Şevket Paşa ydı. Mustafa Kemal Paşa da Hareket Ordusu nda kurmay başkanlığı görevini üstlenmişti. B Trablusgarp Savaşı Sanayileşen İtalya hammadde bulma amacıyla 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp a (Libya) saldırdı. Osmanlı Devleti bölgeye asker gönderemedi. Trablusgarp'ı savunmak için bazı gönüllü subaylar bölgeye gitti. Mustafa Kemal de bu gönüllü subaylardan biriydi. Derne ve Tobruk ta mahalli kuvvetleri teşkilatlandırdı. Mustafa Kemal İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele verdi. Trablusgarp ve Bingazi de ordunun ve devletin otoritesini sağladı. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını Trablusgarp ta kazandı ve bu mücadele onun emperyalizme karşı fiili olarak ilk mücadelesiydi. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi yazınız da İkinci Meşrutiyet yönetimine karşı 31 Mart İsyanı yaşandı Mart İsyanı nın büyümesi üzerine Selanik ten yola çıkan Hareket Ordusu İstanbul a gelerek isyanı bastırdı. 3. Mustafa Kemal 31 Mart İsyanı nı bastıran orduda Kurmay Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 4. İtalya 1911 de sanayisine hammadde bulmak için Osmanlı Devleti nin Kuzey Afrikada ki son toprağı olan Trablusgarp a saldırdı. 5. Mustafa Kemal emperyalizme karşı fiili olarak ilk mücadelesini Trablusgarp Savaşı nda vermiştir. 6. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı nda bölgeye gizlice giderek Derne ve Tobruk ta halkı teşkilandırmış ve başarılı bir mücadele ortaya koymuştur.

10 10 Sayfa 2. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı C I. Dünya Savaşı ve Mustafa Kemal 1914 yılında I. Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Sofya da elçilik görevindeydi. Gelişmeleri takip eden Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti nin savaşa girmemesi gerektiğini savunuyor, Almanya nın yenileceğini söylüyordu. Ülkesi savaş ortasında kalan Mustafa Kemal Sofya da kalmak istemiyor, rütbesine uygun bir görev verilmesini istiyordu. Yetkililer Mustafa Kemal i 1915 te Çanakkale Boğazı nı savunan, Tekirdağ da bulunan 19. Tümen Komutanlığı na tayin etti. Mustafa Kemal önce Çanakkale Cephesi nde mücadele etti. Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar da yaptığı savaşlarla önemli başarılar kazandı ve albaylığa yükseltildi. Sonra Kafkas Cephesi nde Ruslara karşı mücadele verdi. Ruslardan Muş ve Bitlis i kurtardı ve generalliğe yükseltildi de Suriye de 7. Ordu Komutanlığı na atandı. Suriye de İngiliz ordusunun ilerleyişini durdurdu. D Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918 de Mondros Ateşkes Antlaşması nı imzalayarak savaştan çekildi. İtilaf Devletleri Mondros sonrasında Anadolu topraklarını işgale başladılar. İstanbul un işgal edildiği gün Mustafa Kemal İstanbul daydı. Boğaza demirleyen İtilaf donanmasını görünce Geldikleri gibi giderler! sözünü söyledi. Mustafa Kemal mücadelenin Anadolu dan yürütülebileceğini düşünüyordu. 19 Mayıs 1919 da Samsun a ayak bastı ve Milli Mücadele yi başlattı. Türk milleti Mustafa Kemal in komutanlığında Sakarya Meydan Savaşı ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi ni kazanıp düşmanı yurttan atmayı başardı. I. 31 Mart İsyanı nın bastırılması II. Trablusgarp Savaşı III. Balkan Savaşı IV. Kafkas Cephesi Mustafa Kemal Paşa nın görev aldığı yukarıdaki mücadelelerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesine ait değildir? DDD A) I B) II C) III D) IV

11 1. Fasikül Mustafa Kemal'in Hayatındaki Dört Şehir 8. Sınıf 11 Sayfa MUSTAFA KEMAL İN HAYATINDAKİ DÖRT ŞEHİR A Selanik Mustafa Kemal çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü Selanik te geçirdi. Selanik, Balkanların gelişmiş şehirlerinden biriydi. Liman ve demir yolu ile farklı bölgelerle irtibat halindeydi, ticaret ve sanayisi ile gelişmiş bir şehirdi. Yabancı tüccarlar sayesinde Avrupa da basılan gazete, dergi ve kitaplar kolayca elde edilebiliyordu. Mustafa Kemal bu şehirde dünyadaki gelişmeler ve fikir akımlarından haberdar olabiliyordu. Öğrenim hayatını tamamladıktan sonra askeri görevle Mustafa Kemal bu şehre geldi ve Vatan ve Hürriyet Cemiyeti nin çalışmalarını yürüttü. Kurduğu cemiyet İttihat ve Terakki ye katıldıktan sonra cemiyet ile fikir ayrılığına düştü. İttihat ve Terakki Cemiyeti nden ayrıldı. B Manastır Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi nde eğitim gördü. Buradaki eğitimi sırasında vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal den ve Mehmet Emin Yurdakul dan etkilendi. Tarih Öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey in etkisiyle tarih bilinci gelişti. Avrupalı düşünürlerin kitaplarından etkilendi. Hürriyet ve cumhuriyet düşüncesi güçlendi. Bu şehirde geçen dönemde Türk-Yunan Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler Mustafa Kemal in fikir dünyasının şekillenmesinde etkili oldu. Mustafa Kemal in yaşamında etkili olan Selanik şehri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır? DDD A) B) C) D)

12 12 Sayfa 2. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Mustafa Kemal'in Hayatındaki Dört Şehir c İstanbul Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi ni bitirerek eğitim hayatını tamamladı. Osmanlı başkenti İstanbul da ülke sorunlarıyla ilgili arkadaşları ile toplantılar yaptı. Günlük gazeteleri takip etti ve Fransızcasını geliştirdi. D Sofya Mustafa Kemal Sofya da askeri ateşelik görevinde bulundu. Bu şehirde Avrupa Devletlerinin temsilcileriyle görüştü ve fikirlerini paylaştı. Bölgedeki Türklerin sorunlarını doğrudan gözlemleme imkanı buldu ve çözümlemeye çalıştı. Sorular a Mustafa Kemal'in Askeri İdadi'de eğitim gördüğü konsolosluklar ve ticaret şehridir. b Mustafa Kemal'in Osmanlı elçiliğinde askeri ateşelik görevinde bulunduğu şehirdir. c Mustafa Kemal'in doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bir bölümünün geçtiği şehirdir. d Manastır'dan sonra gittiği ve öğrenimini tamamladığı şehirdir. 1 4 M 3 A İ S T A N E A L 2 S A T N I İ R K B U L O F Y A

13 1. Fasikül Yazılıya Hazırlık & Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı 8. Ödev Soruları - 2 Sınıf 13 Sayfa a I II III c Yalçın 31 Mart İsyanı sırasında Hareket Ordusu nun kurmay başkanı olarak görev yaptı ve ayaklanmayı bastırdı. IV Mustafa Kemal Paşa nın görev aldığı yukarıdaki savaşlar I. Dünya Savaşı ndan önce ve sonra olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır? AAA Önce Sonra A) I ve II III ve IV B) I ve III II ve IV C) II ve III I ve IV D) III ve IV I ve II Leyla Eren Elif Trablusgarp ta gönüllü olarak İtalyanlara karşı savaştı. Balkan Savaşı nda cephe gerisinde görev aldı. Anafartalar ve Arıburnu nda üstün silah gücüne sahip düşman kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. b I. Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti ne katıldı. II. İstanbul Harp Okulu nda eğitime başladı. III. 31 Mart İsyanı nı bastıran Hareket Ordusu nda görev aldı. IV. Trablusgarp ta gönüllü olarak savaştı. Öğretmenin Mustafa Kemal in askerlik hayatı ile ilgili tahtaya yazdığı gelişmeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? BBB A) I, II, III, IV B) II, I, III, IV C) III, IV, II, I D) IV, III, II, I Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi Mustafa Kemal in halkın yönetime katılımından yana olduğunu gösterir? AAA A) Yalçın B) Leyla C) Eren D) Elif D Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp Savaşı na gönüllü olarak katılmış, buradaki yerli halkı örgütleyerek, Derne ve Tobruk ta İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele vermiştir. Yukarıdaki bilgi Mustafa Kemal in kişilik özelliklerinden hangisine kanıt olamaz? DDD A) Vatanseverliğine B) Teşkilatçılığına C) Kararlılığına D) Aklı ve bilimi rehber edinmesine

14 14 Sayfa 2. Yazılıya Hazırlık & Ödev Soruları - 2 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı e Mustafa Kemal, I. İstanbul da Fransız bir pansiyoner madamdan ders alarak Fransızcasını ilerletmiş, II. Sofya da Ateşemiliter olarak görev yapmış, III. Askeri bir görev ile geldiği Selanik te İttihat ve Terakki Cemiyeti ne katılmıştır. Yukarıda verilenlerden hangileri Mustafa Kemal'in yurt dışındaki gelişmeleri takip etmesini kolaylaştırmıştır? CCC A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III g Mustafa Kemal Sofya da Ateşemiliter olduğu dönemde oradaki Türklerle yakın ilişki kurmuş, Türklerin hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi çin mücadele etmiştir. Bu durum Mustafa Kemal in aşağıdakilerden hangisine sahip olduğuna kanıt olabilir? CCC A) Batılılaşmacı ideolojiye B) Askeri dehaya C) Milliyetçi düşünceye D) Farklı kültürlere saygıya f I Doğduğu ve ilk eğitimine başladığı şehirdir. h Mustafa Kemal, II Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul u tanıdığı şehirdir. III Diplomat olarak görev yaptığı şehirdir. Yukarıdaki özellikler Mustafa Kemal in yaşamında etkili olan şehirlerle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? BBB A) Selanik B) İstanbul C) Manastır D) Sofya Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisini güçlendirmiştir? CCC_ _2 A) Osmanlıcılık B) Bağımsızlık C) Milliyetçilik D) İslamcılık

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI

ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI ATATÜRK ÜN DOĞDUĞU YILLAR VE ÖĞRENİM HAYATI ATATÜRK ÜN HAYATI Mustafa Kemal, 1881 yılında Osmanlı Devleti nin Balkan topraklarındaki Selanik şehrinde doğdu. Bu sırada Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

Selanik Akıllı Test 1

Selanik Akıllı Test 1 Selanik Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) Balkanların önemli kültür merkezlerinden biri olan Selanik, Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR

T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR Öğrencilerimize faydalı olabilmek amacıyla kendi ders notlarımdan oluşturularak hazırlanmıştır. Zeki DOĞAN Sosyal Bilgiler Öğretmeni sosyalciniz.wordpress.com

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Öğretmenin Ders Notları Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler II ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KAZANIMLAR Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. Atatürk ün öğrenim

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK AKILLI TEOG HAZIRLIK sınıf. Melih MALKONDU Emre OSMAN İLGÜNTOK AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR

T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.ÜNĠTE BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR Öğrencilerimize faydalı olabilmek amacıyla kendi ders notlarımdan oluşturularak hazırlanmıştır. Zeki DOĞAN Sosyal Bilgiler Öğretmeni (Telif

Detaylı

BÖLÜM - 1. Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL

BÖLÜM - 1. Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL 1. ÜNİTE: 1881'DEN 1919'A MUSTAFA KEMAL Bölüm 1: Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı BÖLÜM - 1 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 19. yüzyıl Osmanlı ülkesinde birçok

Detaylı

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73

İçindekiler. Bir Kahraman Doğuyor... 5. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası...73 İçindekiler 1. Ünite BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Bir Kahraman Doğuyor... 5 2. Ünite MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1. Bölüm : I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti...13 2. Bölüm : Bağımsızlığa Giden

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 1. Erzurum da bir kongre düzenleyecektik. Kongreye Mustafa Kemal kendi çıkarlarının üstünde tutan askerlik görevinden istifa etti. makam ve

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

AKILLI İNKILAP TARİHİ DEFTERİ

AKILLI İNKILAP TARİHİ DEFTERİ Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz! AKILLI İNKILAP TARİHİ DEFTERİ Artık İnkılap Tarihi dersini seviyorum. Artık İnkılap Tarihi dersinden korkmuyorum. 8 Artık İnkılap Tarihi dersini ezberlemiyorum.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

Serap TARHAN, Aylin Gürlek

Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYIN KURULU Hazırlayanlar Serap TARHAN, Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. M. Kemal ATATÜRK «Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU TEOG SINAV SORUSU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN ASKERLİK HAYATI İLE İLGİLİ OLAYLAR I II III IV Çanakkale Cephesi nde Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! emrini vermiştir. Dünyanın en güçlü ordularıyla nasıl

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 10.10

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ozkanderya22@hotmail.com 1- Atatürk'ün çocukluğunda öğrenim hayatını belirleyen yakını aşağıdakilerden hangisidir? A) Annesi C) Amcası B) Babası D) Kendisi 2- Mustafa Kemal'in eğitim hayatında öğrenim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS NOTLARI Babası tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV yüzyıllarda Ana doludan Makedoncaya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi tarafından dedesi Feyzullah Ağa ise Karamandan Rumenliye gelen Konya

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz?

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz? BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST-1 1) Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat,

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL. 2. Ünite MİLLÎ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ. 3. Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

İçindekiler. 1. Ünite 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL. 2. Ünite MİLLÎ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ. 3. Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER İçindekiler 1. Ünite 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1881 den 1919 a Mustafa Kemal....5 2. Ünite MİLLÎ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ 1. Bölüm : Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı...13 2. Bölüm : Mondros Ateşkes

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Misakımillî nin aşağıdaki kararlarından hangisinde uluslararası denklik prensibine vurgu yapılmıştır? A) Ülkemizdeki azınlıklara, komşu

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Bir Büyük Lider Atatürk!..

Bir Büyük Lider Atatürk!.. On5yirmi5.com Bir Büyük Lider Atatürk!.. Bugün 10 Kasım. Türkiye'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 71. yılı. Biz de bu önemli tarihte Atatürk'ü her yönüyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 13 Mart 1899 : İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. Erzurum Kongresi nde yer alan Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. ve Misakımillî

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 10.10 1. Birinci TBMM nin temel hedeflerinden birisi de otoritesini hukuki yollardan güçlendirmekti. diyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi Neslihan Erkan Meşrutiyetin İlk Seçimi Seçimin başlıca iki partisi: İttihat veterakki & Ahrar Fırkası İki dereceli seçim İttihat ve Terakki nin seçim zaferi

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

TEST-1. A) Millet sevgisi B) Önder olması C) İleri görüşlülüğü D) Yöneticiliği

TEST-1. A) Millet sevgisi B) Önder olması C) İleri görüşlülüğü D) Yöneticiliği TEST-1 1) Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Askerî Görevleri. Modern dünya tarihinin kaydettiği karizmatik liderlerin başında kuşkusuz Mustafa Kemal ATATÜRK gelmektedir.

Askerî Görevleri. Modern dünya tarihinin kaydettiği karizmatik liderlerin başında kuşkusuz Mustafa Kemal ATATÜRK gelmektedir. Askerî Görevleri Modern dünya tarihinin kaydettiği karizmatik liderlerin başında kuşkusuz Mustafa Kemal ATATÜRK gelmektedir. Mustafa Kemal ATATÜRK, yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden modern Türkiye

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 10.30 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 29 KSIM 2013 Saat: 10.30 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Balkanlar da ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :...

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

ÜNİTE: 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL

ÜNİTE: 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL 1 ÜNİTE: 1881 DEN 1919 A MUSTAFA KEMAL İNKILAP VE BAZI KAVRAMLAR İNKILÂP: Siyasi ve hukuki niteliği bulunan bir topluluk içerisinde eskilerin yerini yenilerin almasıdır. Siyasi, sosyal ve kültürel alanda

Detaylı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s. 255-259 KİTAP TANITIMI Dr. Çağla D. TAĞMAT * Ali Fuat Paşa nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK İLKÖĞRETİM 8 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 14 Ağustos 2014 ta rih ve 75 sa yı lı ka

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Halkçılık İlkesine Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Halkçılık İlkesine Kadar 1- İmparatorluğun önemli bir liman şehri olan Selanik in çok dinli, çok dilli nüfus yapısı, Avrupa ve İstanbul a demiryolu ile bağlı olması, Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış; sosyal, siyasal ve kültürel

Detaylı