Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi"

Transkript

1

2 Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde yatan prensipleri anlamalıdır» 2 SAĞLIK ve GENETİK

3 Sadece hastaya değil aileye de odaklanır Temelinde genetik olsun olmasın detaylı bir aile öyküsünün alınması gerekir. Neden gereklidir? Teşhiste önemlidir Problemin kalıtsal bir hastalık olduğunu gösterebilir Hastalığın doğal seyri konusunda bilgi verebilir Kalıtım şeklini aydınlatabilir Kalıtım şeklinin tanımlanması, Ailenin diğer bireylerinin riskini hesaplama imkanı verir. Hastaya ve aileye uygun önleyici hizmet ve danışma 3 sunulabilir

4 GENETİK; Organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliği inceler. İNSAN GENETİĞİ; İnsanlardaki kalıtım ve farklılıkları inceleyen bilim dalıdır. TIBBİ GENETİK; Tıbbi uygulama ve araştırmalarda önemi olan genetik farklılıkları inceler PRENATAL TANI VE GENETİK Doğum öncesi kalıtsal hastalıkları veya anomalileri genetik yöntemlerle tespit ederek hastalığın yönü ile ilgili öngörüde bulunur. 4

5 Sitogenetik; Kromozomları çalışır Moleküler Biyokiyasal Genetik; Genomiks; Genlerin yapı ve fonksiyonlarını çalışır Genomun organizasyon ve fonksiyonunu çalışır Popülasyon Genetiği; Genetik farklılıkların ve allel sıklıklarını belirleyen faktörleri çalışır GENETİĞİN DİĞER ALANLARI

6 Gelişim Genetiği (Developmental Genetic); Gelişmede genetiğin rolünü çalışır Klinik Genetik; Hasta tanı ve bakımında genetiğin rolünü çalışır Genetik Danışma; Hastaya psikolojik ve eğitim desteği ile birlikte genetik risk bilgilerini sağlayıp, hasta ve ailelerin bakımı ile ilgili çalışır. GENETİĞİN DİĞER ALANLARI

7 Tıbbi Genetik alanında çalışan bireyler yani tıbbi genetikçiler; Laboratuvar tanısı yoluyla topluma hizmet verirler. Bu hizmetler; - Genetik hastalıkların tanısı, - Taşıyıcı testleri, - Doğum öncesi tanı, - Hayatlarının daha geç dönemlerinde hastalık geçirme riski olan kişilerin erken tanısı

8 TEK GEN HASTALIKLARI KROMOZOMAL HASTALIKLAR MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLAR GENETİK HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

9 Bir tek genin mutasyona uğraması ile ortaya çıkar. Mutasyon kromozom çiftlerinden sadece birisi üzerindeki gende olabilir veya her iki kromozomdaki gen mutasyona uğramıştır. Belirgin ve özgün bir aile ağacına sahiptir. Tek gen hastalıklarının sıklığı azdır. Fakat hastalık ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur. TEK GEN HASTALIKLARI

10 Problem bir gende olmayıp kromozom kaynaklı olabilir. Bunlar; Kromozom sayısının fazla olması Kromozom sayısının eksik olması Kromozom parçasının eksik veya fazla olması Örn; Down Sendromu, kromozom üzerinde hata yoktur. 21 numaralı kromozomun 2 yerine 3 tane olması hastalığa sebep olur. Sık görülen kalıtsal hastalıklardır. İlk trimester düşüklerinin yarısından sorumludur. KROMOZOMAL HASTALIKLAR

11 Konjenital malformasyonlar ve yetişkin yaş grubu hastalıklarının çoğundan sorumludur. Genetik bilgide hata yoktur. Hastalık genlerdeki küçük farklılıkların bileşimidir ve çevre etkisiyle ciddi hataya yol açar. Kişi o probleme yatkın hale gelir. MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLAR Konjenital malformasyon (Congenital malformation): Doğumsal kusur

12 DNA (Deoksiribonükleik asit); kalıtım materyali Davranışı, İnsan genomuna nasıl paketlendiği, Hücre bölünmesi ile hücreden hücreye nasıl aktarıldığı, Nesilden nesile nasıl aktarıldığı, KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

13 DNA (Deoksiribonükleik asit); Gelişim, büyüme, metabolizma ve üremenin tüm mekanizmalarını, aslında insanın fonksiyonel bir organizma olmasını sağlamak için gerekli genetik bilgiyi üzerinde taşıyan birimdir. İnsan genomu yaklaşık gen içerir. Genler DNA üzerinde yerleşir. DNA ipliği, hücre bölünmesi sırasında ilk evrede kromatin yumağı adını alır ve daha sonraki evrelerde kromozom şeklinde paketlenir. KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

14 Her tür kendisine özgü kromozom sayı ve morfolojisine sahiptir (karyotip). Genler kromozom üzerinde doğrusal olarak bir yere (lokus) sahiptir. Gen haritası bu yerleşimlere göre belirlenir ve bu harita bireyin kendisine özgüdür. Kromozomların yapı ve kalıtımlarının araştırılması sitogenetik bilim dalının alanıdır. Klinik tıpta önemli bir tanı yöntemidir KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

15 Klinik Tanı; Bir çok tıbbi hastalık tanımlanmak için kromozomların mikroskop altında gözlenerek sayı ve yapılarının belirlenmesine ihtiyaç duyar. Genetik danışma ve tanı için kromozom analizi gerekir Gen haritalaması; Genlerin yerlerinin haritalanması hastalıklardaki davranışlarının belirlenmesinde önemlidir. KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

16 Kanser Sitogenetiği; Somatik (vücut) hücrelerdeki kromozomal değişimler bir çok kanser türünde başlama ve ilerlemeden sorumludur. Prenatal Tanı; Doğum öncesi tanıda kromozom analizi temel işlemdir. KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

17 Eşey hücreleri hariç vücut oluşumuna katılan tüm hücreler somatik hücrelerdir. İnsan somatik hücrelerindeki 46 kromozom 23 çift halindedir. 22 çift; otozomal kromozomlar - dişi ve erkeklerde benzer XY 1 çift; cinsiyet kromozomları dişilerde XX, erkeklerde Kromozom çiftlerinin her bir üyesi birbirine homologdur ve homolog kromozomlar adını alır. Birbirleri ile uyumlu genetik bilgi taşırlar. Aynı genler aynı dizilime sahiptir. Herhangi bir spesifik lokustaki aynı genin özdeşi ve çok az farklı formu olabilir. Allel adını alır. İNSAN Homolog: Değer ve durum itibariyle aynı olan KROMOZOMLARI

18 Kromozom çiftlerinin bir üyesi anneden diğer üyesi babadan kalıtılır. Mikroskobik olarak ayırt edilemez. Erkeklerde ise XY olduğu için durum farklıdır. X anneden, Y babadan kalıtılır. Bu şekilde de kızlara X oğullara Y aktarılır. Bazı durumlar hariç h her zaman bu şekilde dişiler XX erkekler XY taşır. 2 çeşit hücre bölünmesi vardır. Mitoz ve mayoz Mitoz; vücut hücrelerinin büyümesi farklılaşması ve doku rejenerasyonu için gerçekleşen hücre bölünmesidir. 2 atasal hücreye özdeş kromozom ve genlere sahip 2 yeni hücre oluşur. Somatik hücre hatlarının oluşumunda yüzlerce hatta binlerce mitoz bölünme vardır.

19 Mayoz; Her birinde otozomal kromozomdan birer tane, X ve Y den sadece birinin yer aldığı 23 kromozoma sahip üreme hücrelerinin (Gamet) oluşumudur. Somatik hücreler diploid (çift) = 2n (46) kromozom Üreme hücreleri haploid (tek) = n (23) kromozom (Gametler, yumurta ve sperm) Klinik olarak önemli olan kromozom sayı ve yapısındaki değişimler somatik ve germ hücrelerinin bölünmesi sırasındaki hatalardan kaynaklanır.

20 20

21 21

22 22

23 DNA; 5 C lu şeker (deoksriboz) + 1 nitrojen grubu + 1 fosfat grubu Fosfat grubu 2 e ayrılır Pürinler Primidinler Adenin (A) Timin (T) Guanin (G) Sitozin (C) Fosfodiester bağları ile polimerizasyon sonucu polinükleotid zincirleri oluşur. A = T ile çift hidrojen bağı yapar, bağı yapar G= C ile üçlü hidrojen

24 24

25 25

26 26

27 DNA replikasyonu; James Watson ve Francis Crik in 1953 yılında açıkladığı gibi DNA yapısı çift sarmaldır. Sağa dönüşlü spiral bir merdivendir. DNA replikasyonu sırasında kalıp zincire göre yeni komplementer zincir sentezlenir. SANTRAL DOGMA: DNA RNA PROTEİN

28 DNA da proteine sentez sırasında RNA (Ribonükleik asit) önemli bir basamaktır. DNA a yapı olarak benzer fakat RNA da Riboz şekeri bulunu DNA daki Timin bazı yerine Urasil bazı içerir DNA çift sarmal iken RNA tek ipliktir.

29 DNA nın replikasyonundan sonraki aşama RNA sentezidir DNA nın kalıp zincirinden RNA transkripsiyon işlemi ile sentezlenir. Sonra mrna (mesajcı RNA) ile nükleustan sitoplazmaya taşınır. Burada proteinin aminoasit dizisini belirlemek üzere şifresi çözülür (rrna-ribozomal RNA). Ribozomlarda translasyon işlemi gerçekleşir. Çözülen kod transfer RNA a (trna) aktarılır. mrna da kodlanmış baz dizisi ile proteinin aminoasiti arasında ilişki kurar.

30 G1 i S evresi izler. G1 de tek olan DNA molekülü replike olur. İki kardeş kromatidden oluşan kromozom haline gelir. Kromozom uçları telomer içerir. Kromozom uçlarını korur. Mitoz; büyüme ve farklılaşma için önemlidir. İki mitoz arasındaki interfaz evresinde neler olur? Mitozdan sonra hücre G1 evresine girer. Bu aşamada DNA sentez edilmez. Döngüde kontrol noktaları vardır (mitotik kontrol noktaları Sorun giderilene kadar hücre bu evrede kalır. HÜCRE DÖNGÜSÜ

31

32 Mitozda döngü devamlı olarak gerçekleşir. İnterfazdan sonra 5 evre vardır. 1- Profaz 2- Prometafaz 3- Metafaz 4- Anafaz 5- Telofaz

33 Profaz; Mitozu başlatır. Kromozomlar yavaş yavaş yoğunlaşır. Mitotik iplikler oluşur. Sentrozomlar kutuplardaki yerini alır

34 Prometafaz; Kromozomlar kinetekorlar ile mitotik ipliklere bağlanır. Nükleus membranı parçalanır ve evre başlar. Kromozomlar iğ ipliklerinin ortasına hareket eder. Yoğunlaşmaya devam ederler

35 Metafaz; Maksimum kromozom yoğunlaşması gerçekleşir. Ekvatorda yer alırlar. Bu aşamada analiz edilirler.

36 Anafaz; Kromozomlar sentromerlerinden ayrılır. Hücrenin zıt kutuplarına mitotik iplikler ile hareket eder. Telofaz; Kromozomlar gevşer. Kardeş kromatidler tamamen zıt kutuplara gider.

37 Sitokinez; Sitoplazma bölünür. Sonunda orijinal hücrenin bütünüyle aynısı olan 2 yeni hücre oluşur. Mitoza giren hücre ile mitozu tamamlamış hücre farklıdır. G2 deki ebeveyn hücrenin kromozomlarının 1

38 G2 deki ebeveyn hücrenin kromozomlarının 1 çift kromatidivarken yavru hücrenin kromozomları tek kopya genetik materyalden oluşur. Bu şekilde genomun dengesi korunur.

39 İNSAN KROMOZOMLARI

40 40

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Sürüm 1 Eylül 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü Türk Hematoloji Derneği nden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz, elektronik ortamda saklanamaz, elektronik

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Hazırlayan: Gökçe Ok /Köprü Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri. Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. Alel:

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Soru Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Banu KARAAĞAÇ Bilgehan

Detaylı

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER Nükleik asitler sadece kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküller olmayıp bu bilgiyi protein senteziyle birlikte hücre yönetiminde kullanmalarıyla önem kazanmaktadırlar.gelişmiş canlıların

Detaylı

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir DNA REPLİKASYONU Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir Hücre yaşam döngüsü G 1, S, G 2, Mitoz,evreleri ile tamamlar.

Detaylı

MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLARIN GENETİĞİ

MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLARIN GENETİĞİ MULTİFAKTÖRİYEL HASTALIKLARIN GENETİĞİ MULTİFAKTÖRİYEL-POLİGENİK KALITIM Gen ve çevrenin birlikte etkili olduğu kalıtım biçimine multifaktöriyel kalıtım denir. 3 yöntemle incelenir; 1- Aile korelasyon

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME LNI : CNLILR VE HY ÜNİE 1 : HÜCRE BÖLÜNMEİ VE KLIIM N ve ENEİK KO (5 ) 1 Nükleik sitler 2 Nükleotitlerin Yapısı 3 N Molekülü (eoksiribo Nükleik sit) 4 RN Molekülü (Ribo Nükleik sit) 5 N ve RN rasındaki

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

Gen Mutasyonu, DNA Onarımı ve Yer Değiştirebilen Elementler. Doç. Dr. Ercan ARICAN

Gen Mutasyonu, DNA Onarımı ve Yer Değiştirebilen Elementler. Doç. Dr. Ercan ARICAN Gen Mutasyonu, DNA Onarımı ve Yer Değiştirebilen Elementler Doç. Dr. Ercan ARICAN Mutasyon DNA molekülünün 4 önemli özelliği vardır: replikasyon, depolama, ekspresyon (ifade etme) ve mutasyon. Mutasyon,

Detaylı

MENDEL VE GEN KARAMI

MENDEL VE GEN KARAMI MENDEL VE GEN KARAMI Karakter-Özellik Genetikçiler, bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilir özellikleri tanımlamak için karakter terimini kullanırlar. Çiçeklerde mor ya da

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT

ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT NİSAN- 2001 Bornova/ İZMİR İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...1 ÖNSÖZ...2

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM Anahtar Kavramlar: Gen Genetik Fenotip Genotip Kalıtım Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini

Detaylı

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ 1- Gebeliğin başında amniyon sıvısının içeriği ekstrasellüler sıvı ile aynıdır. 2- Amniyon sıvısının birinci trimesterde major kaynağı amniyotik membrandır. 3- Gebelik ilerledikçe,

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis)

This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) This information (8) on Cystic Fibrosis is in Turkish Kistik Fibroz (İngilizce'si Cystic Fibrosis) Kistik Fibroz nedir? Kistik Fibroz (Cystic Fibrosis, CF), kalıtsal bir genetik (genetic) hastalıktır.

Detaylı

Sağlık Amaçlı Genetik Testler

Sağlık Amaçlı Genetik Testler Sağlık Amaçlı Genetik Testler GENETİK TESTLER HANGİ DURUMLARDA İSTENİR? PROFESYONEL GENETİK DANIŞMA GENETİK TESTLERLE NE ARAŞTIRILIR? SİZİN KARARINIZ Sağlık Amaçlı Genetik Testler Hepimiz ebeveynlerimizden

Detaylı

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome)

This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu nedir? This information (11) on Fragile X syndrome is in Turkish Frajil X Sendromu (İngilizce'si Fragile X Syndrome) Frajil X Sendromu, öğrenme güçlüklerinin en yaygın kalıtımsal nedenidir.

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı