ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI yılı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2011 yılı"

Transkript

1 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 yılı Mali Destek Programları 2011 yılı MALİ DESTEK PROGRAMLARI Çukurova Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Mali Destek Programları Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı (Program Bütçesi : TL) Göçle Gelen Nüfusun Sosyal Ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programı (Program Bütçesi : TL) Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Program Bütçesi : TL) 1

2 BAŞVURU REHBERLERİNİN YAPISI Programın Amacı Programın Öncelik Alanları Ajans Tarafından Sağlanan Kaynak Proje Teklif Çağrısına İlişkin Kurallar Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu Proje Konusu, Süresi ve Yerinin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Sözleşme İmzalanması Ve Uygulama Koşulları REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI Programın Amacı: Çukurova Bölgesi nin rekabet gücünün artırılması. Programın Öncelik Alanları: Öncelik 1: Tarım ve gıda imalatı, Öncelik 2: Ayakkabı imalatı, Öncelik 3: Makine ve metal eşya imalatı, Öncelik 4: Ülkemizde üretimi olmayan imalat sanayi ürünlerinin üretimi, 2

3 REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI Proje Konuları: Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun Başvuru Rehberinde izin verilen faaliyet alanları dışında Ajansa sunulan projeler kesinlikle desteklenmeyecektir. İzin verilen ve verilmeyen faaliyet alanları ile ilgili Başvuru Rehberlerinde yer alan hükümlerin ve internet sitemizde yayımlanan Sıkça Sorulan Sorular listesindeki açıklamaların dikkatlice incelenmesi tavsiye edilir. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI Proje Konuları: 1. Tarım ve Gıda Ürünleri İmalatı 1.1. Gıda ürünlerinin imalatı, 1.2. İçeceklerin imalatı, 1.3. Tarım ve gıda ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, soğuk muhafazası ve depolanması, 1.4. Modern sera kurulumu ve seraların modernizasyonu, 2. Ayakkabı İmalatı 2.1. Her türlü ayakkabı imalatı, 3

4 REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI Proje Konuları: 3. Makine ve Metal Eşya İmalatı 3.1. Ana metal sanayi, 3.2. Metal eşya sanayi, 3.3. Makine ve teçhizat imalatı, 3.4. Elektrikli makine ve cihazların imalatı, 3.5. Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı, 3.6. Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı, 3.7. Diğer ulaşım araçlarının imalatı, 4. Ülkemizde Üretimi Olmayan İmalat Sanayi Ürünlerinin Üretimi Bu öncelik alanı, Türkiye de halihazırda üretilmeyen her türlü imalat sanayi ürününün üretimini kapsamaktadır. REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI Program Bütçesi: Ajans tarafından tahsis edilen kaynak tutarı: TL Proje Başına Verilecek Destekler: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Ajans Desteği: (azami) % 50 Eş-finansman: (asgari) % 50 Proje Süresi: Azami proje süresi: 9 ay 4

5 REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI Kimler Başvurabilir? Proje konusunun ilgisine göre esnaf veya ticaret siciline kayıtlı iştigal alanları içerisinde olması, Son üç yıl içerisinde herhangi iki yıla ait yıllık net satış hasılatlarının ayrı ayrı on beş milyon Türk Lirasını aşmaması, Son üç yıl içerisinde herhangi iki yıla ait mali bilançolarının ayrı ayrı on beş milyon Türk Lirasını aşmaması, Sermayesinin veya oy haklarının %25 inden fazlasının bir kamu kurumuna, yukarıdaki iki maddenin kapsamında olmayan bir işletmeye veya yukarıdaki iki maddenin kapsamında olmayan bir işletmenin sermayesinin veya oy haklarının tamamına veya bir kısmına sahip bir hissedara ait olmaması, Merkezi ya da yasal şubelerinin Çukurova Bölgesinde bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI Özel Durumlar: Projenin uygulanacağı yer Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar ve Mut ilçeleri sınırları içerisinde ise bu projelere değerlendirme sürecinde 4 puanlık bir avantaj tanınacaktır. Daha önceki mali destek programları kapsamında Ajansa başvuru yapmamış veya başvuruları Ajans tarafından desteklenmemiş başvuru sahipleri, değerlendirme sisteminde +4 puan avantaja sahip olacaklardır. 5

6 Göçle Gelen Nüfusun Sosyal Ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Programın Amacı: Çukurova Bölgesine göçle gelen nüfusun sosyal ve iktisadi uyumunun sağlanmasıdır. Programın Öncelik Alanları: Öncelik 1: Göçle gelen nüfusun kent yaşamıyla ve toplumun diğer kesimleriyle entegrasyonunun sağlanması, Öncelik 2: Göçle gelen nüfusun yoğun olarak yaşadığı sorunlu bölgelerde çevresel/mekânsal iyileştirme düzenlemelerinin yapılması, Öncelik 3: İşgücünün mesleki niteliklerinin kentsel iş kollarının taleplerini karşılar niteliğe kavuşturulması, Göçle Gelen Nüfusun Sosyal Ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Proje Konuları: Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun Başvuru Rehberinde izin verilen faaliyet alanları dışında Ajansa sunulan projeler kesinlikle desteklenmeyecektir. İzin verilen ve verilmeyen faaliyet alanları ile ilgili Başvuru Rehberlerinde yer alan hükümlerin ve internet sitemizde yayımlanan Sıkça Sorulan Sorular listesindeki açıklamaların dikkatlice incelenmesi tavsiye edilir. 6

7 Göçle Gelen Nüfusun Sosyal Ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Proje Konuları: Öncelik 1: Göçle gelen nüfusun kent yaşamıyla ve toplumun diğer kesimleriyle entegrasyonunun sağlanması, Göçle gelen nüfusun bireysel gelişimlerine ve sorunlarının giderilmesine yönelik merkezlerin kurulması, Kadınların sosyal hayata uyumunu sağlayacak ve artıracak birimlerin oluşturulması, Gençlik ve spor merkezleri kurularak gençlerin kent yaşamına uyumunun sağlanması, Sokakta çalışan çocukların eğitime devam edebilmeleri için gereken çalışmaların yapılması, Göçle gelen nüfusun kamusal hizmetler konusunda farkındalıklarının artırılması ve bu hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi, Aile içi şiddetin azaltılması ve şiddete maruz kalan bireyler için psikolojik destek ve terapi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması, Aile danışma ve halk sağlığı merkezlerinin oluşturulması ile aile içi iletişimin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, vb. konularla ilgili projeler, Proje Konuları: Göçle Gelen Nüfusun Sosyal Ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Öncelik 2: Göçle gelen nüfusun yoğun olarak yaşadığı sorunlu bölgelerde çevresel/mekânsal iyileştirme düzenlemelerinin yapılması, Kültürel etkinlik alanları, okuma salonları, etüd merkezlerinin kurulması, Rekreasyon alanlarının (yeşil alan, spor sahası, çocuk parkı, vb.) düzenlenmesi, Çok amaçlı kullanıma yönelik toplantı, sergi alanı ve benzeri alanların oluşturulması, vb. konularla ilgili projeler, Öncelik 3: İşgücünün mesleki niteliklerinin kentsel iş kollarının taleplerini karşılar niteliğe kavuşturulması, Niteliksiz işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik nitelikli ve sertifikalı eğitimlerin düzenlenmesi, Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda sertifikalı ara eleman eğitimi düzenlenmesi, Engellilerin hayata tutunabilmesi, ekonomik ve sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması için kabiliyetleri ile uyumlu mesleki eğitimlerin düzenlenmesi Atölye tipi uygulamalı mesleki eğitimlerin düzenlenmesi, vb. konularla ilgili projeler, 7

8 Göçle Gelen Nüfusun Sosyal Ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Program Bütçesi: Ajans tarafından tahsis edilen kaynak tutarı: TL Proje Başına Verilecek Destekler: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Ajans Desteği: (azami) % 90 - (yapım işi varsa) % 75 Eş-finansman: (asgari) % 10 - % 25 Proje Süresi: Azami proje süresi: 9 ay Göçle Gelen Nüfusun Sosyal Ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Kimler Başvurabilir? Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Merkezi ya da yasal şubelerinin Çukurova Bölgesinde bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, Kamu kurum ve kuruluşları (mesleki eğitim yapan liselerin dışındaki okullar hariç), Mahalli İdareler ve mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri, Tarımsal amaçlı kooperatifler, Vakıflar, dernekler, İşçi ve işveren sendikaları, İş geliştirme merkezleri, 8

9 Göçle Gelen Nüfusun Sosyal Ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Özel Durumlar: Projeler için uygulama yeri, ilk iki öncelik alanı için Adana ve Mersin illeri merkez ilçeleri ile Tarsus ve Ceyhan ilçeleri ile sınırlıdır. Buna karşın, üçüncü öncelik alanı için herhangi bir ilçe sınırlaması olmayıp Adana ve Mersin illerindeki tüm ilçelerden programa başvuru yapılabilir. Kamu kurumu niteliğini haiz olmayan bir başvuru sahibi ile kamu kurumu niteliğini haiz, bir ya da daha fazla ortağın birlikte yer aldığı projeler için değerlendirme sürecinde +4 puanlık bir avantaj sağlanacaktır. Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Programın Amacı: Çukurova Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Programın Öncelik Alanları: Öncelik 1: İmamoğlu, Karataş, Pozantı, Yumurtalık, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinin doğal kaynaklara dayalı olarak gelişmesinin sağlanması, Öncelik 2: Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Gülnar ilçelerinde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi, 9

10 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Proje Konuları: Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun Başvuru Rehberinde izin verilen faaliyet alanları dışında Ajansa sunulan projeler kesinlikle desteklenmeyecektir. İzin verilen ve verilmeyen faaliyet alanları ile ilgili Başvuru Rehberlerinde yer alan hükümlerin ve internet sitemizde yayımlanan Sıkça Sorulan Sorular listesindeki açıklamaların dikkatlice incelenmesi tavsiye edilir. Proje Konuları: Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Öncelik 1: İmamoğlu, Karataş, Pozantı, Yumurtalık, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinin doğal kaynaklara dayalı olarak gelişmesinin sağlanması, Tarımsal karakteri öne çıkan, kırsal nitelikli, deniz ya da doğa/yayla turizmi potansiyeline sahip ilçeler. Bu ilçelerin sahip oldukları üretim potansiyelini geliştirmek ve mevcut doğal kaynaklarını ekonomide değerlendirmek amacıyla: Tarımsal üretim tekniklerinin (topraksız tarım, modern seracılık, modern kıyı balıkçılığı vb.) geliştirilmesi projeleri, Bölgeye özgü tarımsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinin (kivi, zeytin, mantar, avokado, saanen keçisi, arıcılık, deniz ürünleri vb.) sağlanması projeleri, Organik tarıma geçişin sağlanması projeleri, Paketleme ve işleme tesislerinin geliştirilmesi projeleri, Turistik tesislerin (konaklama, yeme-içme, eğlence, vb.) kurulması, yatak kapasitesinin artırılması ve iyileştirilmesi projeleri, vb. projeler 10

11 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Proje Konuları: Öncelik 2: Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Gülnar ilçelerinde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi, Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından en alt düzeyde olan, baskın kırsal karakterleri, kısıtlı tarım imkanları ve dağlık jeomorfolojik yapılarıyla göze çarpan ilçeler. Bu ilçelerde alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla: Yöresel ürünlerin kalitelerinin artırılması, çeşitliliğinin sağlanması, satış ve pazarlamasının geliştirilmesi projeleri, Yöresel el sanatlarının üretime kazandırılması, katma değerinin artırılması ve pazarlanması projeleri, Coğrafi şartlara uygun tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması projeleri, Bölge şartlarına uygun ekoturizm, agroturizm, pansiyonculuk vb. alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi projeleri, vb. projeler, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Program Bütçesi: Ajans tarafından tahsis edilen kaynak tutarı: TL Proje Başına Verilecek Destekler: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Kar Amacı Güden: Ajans Desteği: (azami) % 50 Eş-finansman: (asgari) % 50 Kar Amacı Gütmeyen: Ajans Desteği: (azami) % 90 - (yapım işi varsa) % 75 Eş-finansman: (asgari) % 10 - % 25 Proje Süresi: Azami proje süresi: 9 ay 11

12 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Kimler Başvurabilir? KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN Proje konusunun ilgisine göre esnaf veya ticaret siciline kayıtlı iştigal alanları içerisinde olması, KOBİ olarak faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişi olması, Sermayesinin veya oy haklarının %25 inden fazlasının bir kamu kurumuna veya KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması, Merkezi ya da yasal şubelerinin Çukurova Bölgesinde bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Kimler Başvurabilir? KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR İÇİN Kamu kurum ve kuruluşları (mesleki eğitim yapan liselerin dışındaki okullar hariç), Mahalli İdareler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri, Tarımsal amaçlı kooperatifler, Vakıflar, dernekler, İşçi ve işveren sendikaları, İş geliştirme merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, 12

13 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Özel Durumlar: KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN Daha önceki mali destek programları kapsamında Ajansa başvuru yapmamış veya başvuruları Ajans tarafından desteklenmemiş başvuru sahipleri, değerlendirme sisteminde +4 puan avantaja sahip olacaklardır yılı Mali Destek Programları Genel Bilgiler 13

14 GENEL BİLGİLER Ödemeler nasıl gerçekleşecektir? Projeye özel banka hesabı açılacaktır. (Ajans tarafından belirlenecek ve sözleşmede belirtilecek banka nezdinde proje sahibi adına) İlgili proje hesabı Ajansın yetkilendirilmiş personeli tarafından yakından ve kesintisiz takip edilebilecektir. Ön Ödeme : Destek miktarının %40 ı Ara Ödeme : Destek miktarının %40 ı Nihai Ödeme : Destek miktarının %20 si Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir: - Ön ödeme tutarı ve aynı oranda yararlanıcının eşfinansman tutarı usulüne uygun harcanacak; - Düzenlenecek hakediş raporları neticesinde Ara/Nihai Ödemeler yararlanıcının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılacak. Satınalmalar nasıl gerçekleştirilecektir? GENEL BİLGİLER İhale usulü yönü ile bir yasal mevzuata tabi olan yararlanıcılar, tabi oldukları mevzuata göre, Herhangi bir yasal mevzuata tabi olmayan kurum ve kuruluşlar imzalanacak destek sözleşmesinin ekinde tanımlanan satınalma usul ve esaslarına göre. Sözleşmelerin imzalanması sonrasında -uygulama aşamasında- satınalma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar Proje Uygulama Rehberinde yer alacaktır. 14

15 GENEL BİLGİLER Hedeflerin gerçekleştirilememesi durumunda ne olacaktır? Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde Ajans: - Destek tutarını azaltabilir, - O ana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, - Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, - İzleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekanlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi, -Projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde, Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara başvurabilir. GENEL BİLGİLER Daha fazla bilgi almak için ne yapılabilir? Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek: E-posta : Faks : (322) Soruların yanıtları, adresinde Mali Destekler bölümünde Sıkça Sorulan Sorular listesinde yayınlanacaktır. 15

16 GENEL BİLGİLER Ajansın teknik yardım hizmetleri nelerdir? Ajans, Proje Hazırlama Eğitimleri düzenleyecektir. Bu eğitimler Adana ve Mersin il merkezlerinde ve bazı ilçe merkezlerinde, Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu eğitim programlarına katılımlar ücretsizdir fakat katılım için kayıt yaptırmak mecburidir. (www.cka.org.tr) Eğitimlere katılmak için Son Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2011 Pazar GENEL BİLGİLER Ajanstan proje hazırlığıma veya kurumuma özel yardım alabilir miyim? Ajans, proje teklif çağrısı döneminde; şeffaflık, açıklık, tam rekabet koşullarının sağlanması amacıyla başvuru sahiplerine bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini içeren teknik yardım hizmetleri sağlar. Ajans personeli, teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alamaz. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. Ajans hiçbir danışman kişi veya kuruluş ile işbirliği içerisinde değildir ve proje hazırlığı konusunda bir yönlendirme yapmamaktadır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Başvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. 16

17 GENEL BİLGİLER Başvuru Rehberleri ve Başvuru Formları: Çukurova Kalkınma Ajansı ndan elden veya internet adresinden temin edebilirsiniz. Başvurular(elden veya posta ile): Çukurova Kalkınma Ajansı Çınarlı mah. Atatürk cad. No:1 Sabancı İş Merkezi Kat: Seyhan/ADANA Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Son Başvuru Tarihi : 18 Ocak 2012 Çarşamba Saat: 17: 00 GENEL BİLGİLER Proje Teklif Çağrısı İlanı (27 Kasım 2011) Bilgilendirme Toplantıları (5-9 Aralık 2011) Proje Hazırlık Eğitimleri (19-29 Aralık 2011) Son Başvuru Tarihi (18 Ocak 2012) Ön İnceleme Aşaması Bağımsız Değerlendirici Aşaması Değerlendirme Komitesi Aşaması Genel Sekreter İncelemesi Yönetim Kurulu Onayı Değerlendirme Sonuçlarının İlanı (31 Mart 2012) Sözleşmelerin İmzalanması İzleme ve Değerlendirme 17

18 Teşekkür Ederiz... 18

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Açılış Törenine Hoşgeldiniz 30.01.2015 1 Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Program bütçesi: 15.000.000 TL Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2013 yılı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2013 yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2013 yılı Mali Destek Programları EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Program Bütçesi : 4.000.000 T.L. TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHLERİ: Dönem Referans No Son Başvuru Tarihi 1. Dönem (Mart Nisan) TRA1/14/TD/01 30/04/2014 2. Dönem

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-TD İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 1 PROGRAM KÜNYESİ... 3 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 1.1.

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI GENEL SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır?

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No 1. Dönem (Temmuz-Ağustos) 2. Dönem (Eylül-Ekim) 3. Dönem (Kasım-Aralık) 29.08.2014 17:00 TR71/2014/TD01

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN... 2. SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)... 2.1.Giriş... 2.2. Tanımlar... 2.3. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2.3.1. Genel Amaçlar... 2.3.2. Özel

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR22/14/LEDTD İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 KAYS Üzerinden Son başvuru tarihi ve

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. MERSİN VALİLİĞİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR622-11-SODES BAŞVURU REHBERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 11.07.2011 Pazartesi Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/SOSYAL Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi): 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No : TRB1/2015/DFD İlan Tarihi : 20.02.2015 İlk Elektronik Başvuru Tarihi : 20.02.2015 Son Elektronik Başvuru

Detaylı