2013 Yılı Mali Destek Programları. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Yılı Mali Destek Programları. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi"

Transkript

1 2013 Yılı Mali Destek Programları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi

2 Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

3 Programın Amacı Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı nın amacı: Sosyal taraflar açısından fırsat eşitliğini temel alan hizmetler geliştirerek TR42 Düzey 2 Bölgesini (Kocaeli, Sakarya, Bolu Düzce ve Yalova) daha yaşanabilir bir bölge yapmaktır. Sahip oldukları fiziksel, sosyal ve ekonomik şartlar dolayısıyla temel ihtiyaçlarını karşılamada ve sosyal hayata katılımda özel desteğe ihtiyaç duyan sosyal grupların (örn. yoksullar, işsizler, göçle gelenler, eski hükümlüler, engelliler, kadınlar, yaşlılar, korunmaya muhtaç çocuklar gibi ) gereksinimlerine uygun ve bu gruplar açısından toplumla bütünleşmede fırsat eşitliğini temin edebilecek faaliyetler programın kapsamına girmektedir.

4 Programın Öncelikleri Öncelikler: 1. Kamu hizmetlerine erişim olanaklarının ve hizmet standartlarının dezavantajlı grupların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilmesi, 2. Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam olanakları yaratan faaliyetler, 3. Sosyal hizmetlerin sunulduğu fiziki ortamların iyileştirilmesi, 4. İlköğrenim sürecinden başlayarak eğitim-öğretimde bireysel yetenek ve özel gereksinimlerin tespiti ve bunlara uygun eğitim-öğrenim süreçlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

5 Yatay Hususlar 1. Sunulacak projelerde bir hizmet modelinin geliştirilmesi/iyi örnek uygulamalarının transfer edilmesi gerekmektedir 2. Proje kapsamında geliştirilen uygulamaların, proje çıktılarının sürdürülebilirliğini ve yaygınlaştırılmasını temin etmek üzere kaynak/zaman/maliyet bazında uygulama planları istenmektedir 3. Hizmet süreçlerinde ortak iş yapmayı, koordinasyonu, birlikte çalışabilirliği destekleyici uygulamaların yapılması, yaygınlaştırılması beklenmektedir. Bu sebeple, uygun koşulları karşılaması kaydıyla, yetki ve sorumluluk alanı proje konusuyla paralellik arz eden ve projede herhangi bir hizmet modeli gibi kendi tecrübelerini aktarmak ve/veya mali katkı sunmak üzere bölgeden ve/veya bölge dışı proje ortağı/ortakları için ek puan verilecektir.

6 Yatay Hususlar 4. Başvuru sahibi ve proje ortaklarının, proje ekibi özelinde insan kaynakları politikasını geliştirmeye, iyileştirmeye yönelik çalışmaları (örn. iş yükü analizi, eğitim ihtiyacı analizi, personel ihtiyacının olduğu uzmanlık dallarının tespiti, çalışan memnuniyeti ölçümü vb ) projenin sağlıklı yürütülmesinin yanı sıra kurumsallaşmayı ve sistematik hizmet sunumunu da destekleyeceğinden teşvik edilmektedir.

7 Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Programa İlişkin Mali Bilgiler Toplam Bütçe : TL Asgari Destek Oranı : % 25 Azami Destek Oranı : % 75 Asgari Destek Tutarı : TL Azami Destek Tutarı : TL Uygulama Süresi : 18 ay Örnek: Toplam Proje Bütçesi (TL) Asgari Azami Eşfinansman Başvuru sahibi ve proje ortaklarının proje kapsamında görevlendirdiği personelin maaşları, proje süresince çalıştığı süreyle orantılı olacak şekilde eş finansman katkısı olarak gösterilebilir.

8 Uygunluk Koşulları Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk koşulu söz konusudur: Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu

9 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu Kimler Başvurabilir? Valilikler Kaymakamlıklar Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Araştırma Merkezleri Yerel Yönetimler İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri Üniversiteler Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları Odalar Borsalar Sivil Toplum Kuruluşları Vakıflar Dernekler Birlikler Federasyonlar Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler vs.

10 Kimler Başvurabilir? Destek almaya hak kazanabilmek için başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulların tümünü sağlamaları gerekir: Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, tüzel kişiliği haiz olması, Kar amacı gütmeyen kuruluş olması, Başvuru sahibinin sivil toplum kuruluşu olması halinde başvuru tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olması, Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi nde yasal olarak kayıtlı olması, merkez ya da yasal şubelerinin bölgede bulunması veya mevzuatı gereğince bölge sınırlarını kapsayacak şekilde teşkilatlanmış olması, Projeye ilişkin faaliyetlerin ilgili kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetkisine sahip olması.

11 Ortaklar ve Ortakların Uygunluğu Proje ortakları: Başvuru sahipleri aynı uygunluk koşulunu sağlamalıdır. Başvuru sahiplerinden farklı olarak TR 42 Düzey 2 bölgesinde yasal kaydı olmayan kurumlar da proje ortağı olabilir. Program ile proje ortaklıkları teşvik edilmektedir (Yatay Husus 3): Öğrenme ve en iyi uygulamalar konusunda bilgi alışverişini ve işbirliğini desteklemek amacıyla geliştirilen ortaklıklar için 3 PUAN Projeye maddi katkı sunan ortaklar için 5 PUAN

12 Projelerin Uygunluğu Süre Asgari proje süresi 6 ay ve azami proje süresi 18 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar. Yer Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her hâlükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bir başvuru sahibi, bu teklif çağrısı kapsamında en fazla iki (2) projesi için başvuruda bulunabilir ve yalnızca bir (1) projesi için destek alabilir. Aynı başvuru sahibinin her iki proje teklifinin de başarılı olması halinde en yüksek puanı alan proje desteklenir.

13 Örnek Proje Konuları Kamu hizmetlerine erişim olanaklarının ve hizmet standartlarının dezavantajlı grupların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilmesi, Kamu binalarının engelli/yaşlı/çocuklu vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde dönüştürülmesi, Dezavantajlı gruplara yönelik olarak kamu hizmetlerine uzaktan erişim olanaklarının geliştirilmesi, Toplu ulaşım hizmetlerinin engellilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmesi, Kentlerin teknik altyapı alanlarının engellilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi, Kentlerin sosyal altyapı alanlarının engelli/yaşlı/çocuklu vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi,

14 Örnek Proje Konuları Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam olanakları yaratan faaliyetler, Dezavantajlı grupların mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri eğitim merkezleri ve atölyelerin kurulması, Dezavantajlı gruplarca üretilen ürünlerin pazarlanması için satış merkezlerinin kurulması, Dezavantajlı gruplara yönelik iş geliştirme merkezlerinin kurulması,

15 Örnek Proje Konuları Sosyal hizmetlerin sunulduğu fiziki ortamların iyileştirilmesi, Mevcut kadın konukevlerinin/sığınma evlerinin kapasitesinin ve/veya donatılarının artırılması veya yeni konukevlerinin/sığınma evlerinin hizmete sunulması, bu yönde başarılı hizmet modellerinin uygulanması, Devletin himayesi altındaki çocuklar için çocuk yuvalarının kapasitesinin ve/veya donatılarının artırılması, bu yönde başarılı hizmet modellerinin uygulanması, Devletin himayesi altındaki Huzurevlerinin kapasitesinin ve/veya donatılarının artırılması, bu yönde başarılı hizmet modellerinin uygulanması, yaşlı bakımı alanında uzmanlaşmış ve yaşlıların sosyal-kültürel olanaklara erişim sağlayabileceği yeni kurumların oluşturulması, Aile danışma merkezleri ile toplum merkezlerinin kapasitesinin artırılması, Ebeveyn ve/veya diğer aile yakınları ile birlikte düşünülen, bütüncül bir hizmet anlayışı geliştirerek özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi, Geçici süreli barınma evlerinin şartlarının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, Çocuk bakım hizmetlerinin, yoksul/ dar gelirli ailelerin ve çalışan ebeveynlerin koşullarına ve erişim imkânlarına da uygun olacak şekilde yaygınlaştırılması (tatil parkları, oyun alanları, kreş ), Yoksul ve dar gelirli kesime yönelik spor/sanat/kültür olanaklarına erişimi kolaylaştırmak üzere aile yaşam merkezlerinin kurulması,

16 Örnek Proje Konuları İlköğrenim sürecinden başlayarak eğitim-öğretimde bireysel yetenek ve özel gereksinimlerin tespiti ve bunlara uygun eğitim-öğrenim süreçlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Üstün zekalı/zeka geriliği olan/özel yetenekleri olan çocukların bu yöndeki niteliklerinin tespit edilmesine, bu çocukların uygun eğitim olanaklarına teşvik edilmesine ve bu çocukların yakınlarının desteklenmesine yönelik olarak, rehberlik araştırma merkezlerinin kapasitesinin sistematik bir hizmet anlayışını geliştirecek şekilde artırılması ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonunu sağlayacak iletişim altyapısının güçlendirilmesi, Devletin himayesi altında bulunan çocuklara verilen hizmetler için bütüncül bir yaklaşım geliştirmek amacıyla, yurt ve yuvalarda verilen hizmetlerin üstün zekâlı/zekâ geriliği olan/özel yetenekleri olan çocukların bu yöndeki niteliklerinin tespit edilmesine, bu çocukların uygun eğitim olanaklarına yönlendirilmesine yönelik geliştirilmesi, Eğitim sisteminin özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlamak üzere, öğrenci/öğretmen/okul yöneticisi/ebeveynleri kapsayan bütüncül bir yaklaşım geliştirerek, il ya da ilçe ölçekli pilot kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının yapılması veya bu yönde mevcut uygulamaların geliştirilmesi,

17 Örnek Proje Konuları Küçük Ölçekli Altyapı İşi: Proje faaliyetlerine konu tesis/altyapı/yapı mevcut ve hizmete hazır olabilir, Proje faaliyetlerine konu tesis/altyapı/yapı halen inşaat aşamasındadır; proje ile inşaatın tamamlanması öngörülüyor olabilir, Proje faaliyetlerine konu inşaat işleri kapsamında faaliyette olan bir mekânda kapasite artırımı/tadilat planlanıyor olabilir, Proje faaliyetlerine konu tesis/altyapı/yapının tamamı proje kapsamında yapılacak olabilir. *EK-E Fizibilite şablonunda istenen bilgileri yapılmak istenen inşaat işleri için detaylı olarak anlatınız. Projenin uygulanması için de danışmanlık hizmeti alımı öngörülebilir. Uygun maliyettir. 27 Aralık 2012 tarihli zeyilname ile inşaat işleri için uygulama projesinin başvuru aşamasında getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

18 Uygun Olmayan Proje Konuları Birincil tarım faaliyetleri, Tütün işleme, tütün mamulleri üretimi, Toptan ve perakende ticaret, İnsan ve yük taşımacılığı, Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

19 Uygun Olmayan Proje Konuları Gayrimenkul yatırımları, Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için), Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse), İşletmelerin rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan (ulusal veya uluslararası) finanse edilen projeler (Ancak yararlanıcılar eşfinansman tutarlarını, proje kapsamında alınacak ekipmanlar rehin gösterilmemek şartı ile kredi yoluyla sağlayabilir).

20 Destek Verilmeyecek Faaliyetler Ayrıca, Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi (KASEM) ile Ajansımızca geliştirilen işbirliği ağları kapsamında bugüne kadar destek verilen faaliyetler de uygun proje konusu olarak değerlendirilmez. Bu faaliyetler: Kurumsal kalite yapılanması Ar-Ge ve yenilikçilik desteklerine yönelik proje hazırlama eğitimleri, Ticaret hukukundaki değişikliklere yönelik eğitimler Proje döngüsü yönetimi eğitimleri, Girişimcilik eğitimleri, Dış ticaret eğitimleri, Afet bilinci ve afete hazırlık kapasite geliştirme eğitimleri, İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri. Ayrıca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (BKK 2012/3305) EK 4 te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları desteklenmeyecek ve teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında istenen şartlar aranacaktır. Örneğin ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar kapsam dışıdır.

21 Maliyetler HARCAMALAR + - U YG U N M A L İ Y E T L E R U YG U N O L M AYA N M A L İ Y E T L E R Doğrudan Maliyetler Dolaylı Maliyetler

22 Uygun Maliyetler Doğrudan Maliyetler Proje kapsamında görevlendirilen personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi SGK kesintileri), ilgili diğer ücret ve maliyetler, Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, (Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dahil) eşfinansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte projede rol alan kamu görevlilerine tabi oldukları mevzuatın imkân tanıması ve ispatlayıcı belgelerin sunulması halinde proje bütçesinden de ödeme yapılabilir) Toplam proje bütçesinin % 15 ini ve her durumda TL yi aşmamak kaydıyla yolculuk ve gündelik giderleri (yapılacak teknik gezilere en çok 4 personelin, çok ortaklı projelerde ise her bir ortağı temsilen yalnızca bir personelin katılımı uygundur), Yeni makine-ekipman (alet, teçhizat, kalıp, test/analiz/ölçüm cihazları ) ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Eğitim ve danışmanlık hizmeti alım maliyetleri Tüm yapım işleri, Ajans tarafından sağlanan destek tutarı TL'nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri, Mali hizmet maliyetleri, Görünürlük maliyetleri Kamu kurum ve kuruluşları için KDV maliyetleri.

23 Uygun Maliyetler Uygun Dolaylı Maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin uygun doğrudan maliyetler toplamının (Bütçe kalemi 7 nin) %1 ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

24 Uygun Olmayan Maliyetler Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır: Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, İkinci el makine-ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Deneme üretimi haricindeki hammadde maliyeti, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması dışında her türlü araç alımı Kamu kurum ve kuruluşları hariç KDV maliyetleri.

25 Nasıl Başvuru Yapılır? Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

26 Nasıl Başvuru Yapılır? Sisteme Kaydolma ve Proje Başvurusu

27 Güvenlik uyarısı Nasıl Başvuru Yapılır?

28 Sisteme Kaydolma ve Proje Başvurusu Nasıl Başvuru Yapılır?

29 Nasıl Başvuru Yapılır? Eğitim dokümanları ve kullanıcı kılavuzları

30 Nasıl Başvuru Yapılacak? Başvurular Nasıl Yapılacaktır? ONLINE BAŞVURU YAPILACAK VE ÇIKTISI ALINACAK Başvuru Sahibi Bilgileri Başvuru Sahibi Bilgileri Çıktısı Alınan Form Zarfın Üstüne Yapıştırılacak

31 Nasıl Başvuru Yapılacak? Başvurular Nasıl Yapılacaktır? Kapalı zarf ile elden Başvuru Sahibi Bilgileri T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A İzmit/Kocaeli SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 Arifiye - SAKARYA DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yanı No: 11/4 DÜZCE BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ İzzet Baysal Caddesi Özel İdare Hizmet ve İş merkezi Binası No:94 BOLU YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ Fatih Cad. Hürriyet Sok. 24/3 Merkez - YALOVA Alındı Belgesi

32 Son Başvuru Tarihi Nedir? Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 22 Şubat 2013 saat 17:00 dir

33 Değerlendirme ve İlan Süreci

34 Değerlendirme Süreci-I Değerlendirme Sürecinde Rol Alan Aktörler Ajans Uzmanları Bağımsız Değerlendiriciler Değerlendirme Komitesi Ajans Genel Sekreteri Yönetim Kurulu

35 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Değerlendirme Ön İnceleme İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü (Ajans Uzmanları) Mali ve Teknik Değerlendirme (Bağımsız Değerlendiriciler) Ön izleme Ziyaretleri (Gerekirse) (Ajans Uzmanları) Değerlendirmenin Kontrolü (Değerlendirme Komitesi) Bütçe Revizyonu (Ajans Uzmanları) Yönetim Kurulu Onayı Sözleşmenin İmzalanması Toplam 65 ve üzeri puan alan projeler, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak başarılı proje olarak listelenir.

36 Sorularınız için. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi Faks: E-posta: Web:

37 Teşekkürler Proje Uygulama Birimi T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

2013 Yılı Mali Destek Programları. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi

2013 Yılı Mali Destek Programları. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi 2013 Yılı Mali Destek Programları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi Temiz Üretim Mali Destek Programı Kar Amacı Güden Kuruluşlar Programın Amacı Temiz Üretim Mali Destek Programı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/SOSYAL Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi): 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 BAŞVURU REHBERİ İnternet Son Başvuru Tarihi: Proje Son Teslim Tarihi: 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No (Kar Amacı Güden): TR31/13/OME01 Referans

Detaylı

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 20/03/2015 1 2 SOSYAL

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No:TR81/14/DFD Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi) : 19/12/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi (Dosya Teslimi)

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ. Referans Numarası: TR82/15/BAP2. İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2015, Cuma Saat: 23:59

BAŞVURU REHBERİ. Referans Numarası: TR82/15/BAP2. İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2015, Cuma Saat: 23:59 BAŞVURU REHBERİ Referans Numarası: TR82/15/BAP2 İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2015, Cuma Saat: 23:59 KAYS Üzerinden Başvurusu Tamamlanan Projelerin Matbu Olarak Son Teslim Tarihi 05 Haziran

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı Referans No: TR21-11-İKT-1 Son Başvuru: 11.11.2011 Saat 18:30 İÇİNDEKİLER TANIMLAR.. 4 1. İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı