Kimyasal BağlarI: Başlık Amacı: Kimyasal bağların temel türlerini anlamak. İyonik ve moleküler bileşiklerin özelliklerini kavramak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimyasal BağlarI: Başlık Amacı: Kimyasal bağların temel türlerini anlamak. İyonik ve moleküler bileşiklerin özelliklerini kavramak."

Transkript

1 CHEM 1411 General Chemistry Chemistry: A Molecular Approach by Nivaldo J. Tro Kimyasal BağlarI: 9 Lewis Teorisi Başlık Amacı: Kimyasal bağların temel türlerini anlamak. İyonik ve moleküler bileşiklerin özelliklerini kavramak. Rezonans yapıları da dahil olmak üzere, moleküler bileşikler için Lewis nokta yapılarını çizebilmek. Mr. Kevin A. Boudreaux Angelo State University 1 Giriş *Elemantal maddelere günlük hayatta çok sık rastlamayız. Genellikle birleşiklerdir veya bileşiklerin kompleks karşımlarıdır. *Elementler neden birleşikleri ilk anda oluştururlar? Bağlar atomları meydana getiren yüklü parçacıklar arasındaki potansiyel enerjiyi düşürür.

2 *Kimyasal bağların 3 çeşidi vardır : -Lewis nokta yapısı -Valens bağ teorisi - Moleküler Orbital teorisi 2 Kimyasal Bağ Türleri Elementler arasında bağların üç tipi vardır: İyonik bağ :Metal ile ametal ya da çok atomlu iyon(polyatomik iyon) arasındaki elektron transferi sonucu oluşan bağ çeşididir. Kovalent bağ: 2 yada daha fazla ametal atomları arasında oluşan bağdır. Metalik bağ: Esas olarak metaller arasındaki, düzgün pozitif iyon yığını ile bu yığını kuşatan elektron denizi arasındaki biriktirme ile ortaya çıkar. 3

3 Kimyasal Bağ Türleri Figure Elementler için Lewis Nokta Yapıları Lewis kuramı değerlik elektrona odaklanır. En dıştaki elektronlar çekirdekten uzak olanlardır ve bu nedenle koparılmaları daha kolaydır. Değerlik elektronlar elementin sembolü etrafında noktalar ile gösterilir. -İlk 4 elektron sembolün 4 yönüne teker teker yerleştirilir. 4 ten sonraki elektronlar ise eşleşmemiş elektronların yanına yerleştirilir. -Her bir yönde en fazla 2 elektron bulunabilir. Li Be B C N O F N e 5

4 Elementler için Lewis Nokta Yapıları Ametaller için özellikle,izole atom üzerindeki birleşmemiş noktaların aralarında kovalent bağ oluşabileceğini gösterir. Atomlar okted kuralına uymak için en dış enerji düzeylerini 8'e tamamlamak ister. -Hidrojen ve helyum istisnadır.onlar 1.periyottadır ve sadece 1s orbitaline sahiptirler. H He 6 İYONİK BAĞLAR

5 7 İyonik Katılar oluşumu - İyonik bağlar elektron alış-verişiyle oluşur. İyonlaşma enerjisi düşük olan element elektron verir(metal),iyonlaşma enerjisi büyük olansa elektron alır(ametal). e alan katyona, e veren anyona dönüşür. Na + Cl Na+ Cl Na [He] 2s 2 2p 6 3s 1 Na + [He] 2s 2 2p 6 Cl [Ne] 3s 2 3p 5 Cl - [Ne] 3s 2 3p 6 8 İyonik Katılar İyonik bağlarda, karşıt yüklü iyonlar birbirlerini elektrostatik kuvvet ile çekerler. Oluşan madde iyonik katıdır. Bu katı üç boyutlu kristal adı verilen düzenden oluşur.

6 9 NaCl nin oluşumunun enerji dönüşümü Na(s) ve Cl2(g) dan NaCl ye enerji dönüşümünün oluşma şemesı şekil 9.6 dadır. Adım 1: Süblümleşme ısısı Na(s) dan Na(g): ΔH = kj/mol Adım 2: Ayrışma enerjisi Cl 2 (g) molekülünden 2Cl(g) atomuna: ΔH = kj/mol Adım 3: İyonlaşma potansiyeli Na(g) dan Na + (g) iyonuna: ΔH = kj/mol Adım4: Elektron ilgisi Cl(g) den Cl - (g) iyonuna: ΔH = kj/mol Şimdiye kadar toplam: Na(s) + ½Cl 2 (g) Na + Cl - (g); ΔH = +377 kj/mol 10 NaCl nin oluşumunun enerji dönüşümü

7 Fakat çok yüksek sıcaklıklar olmadığı sürece NaCl genellikle gaz fazda bulunmaz. Adım 5: gaz fazındaki Na+ ve Cl- iyonlarından NaCl katı kristaline oluşumu: ΔH = -787 kj/mol. Sonuç: Na(s) + ½Cl 2 (g) Na + Cl - (s); ΔH = kj/mol Bu enerji salımı olduğu için(ekzotermik),diğerlerinden daha fazla enerjili süreçtir. Enerji tüm NaCl oluşma sürecinde adım 5 de değişir. 11 NaCl oluşumu için Born--Haber Çevrimi 12 Figure 9.6

8 ÖRGÜ ENERJİSİ Adım 5 deki değişen enerjiye örgü enerjisi (ΔHlattice), adı verilir, gaz fazındaki yalıtılmış iyonlar kristal örgü oluşumu ile ilgilidir. Sonuçta iyonlar arasında elektrostatik etkileşimler olur ve böylece iyonik kristaller içindeki iyonik bağların dayanıklılığını ölçeriz. Yalnız iyonik katılar vardır, çünkü örgü enerjisi elverişsiz elektron transferidir. Elementlerin elektron kazanması yada kaybetmesi için gereken enerji iyonlar arasındaki çekimden karşılanır. Figure Örgü Enerjisi Kuvvetleri Elektrik yüklerinin etkişiminden kaynaklanan F gücü Coulomb Kanunu ile açıklanır: z 1 z 2 F = k d2 k sabit, z 1 ve z 2 yüklü iyonlar, d ise onların merkezlerine uzaklığıdır. F i enerjiye çevirmek için: z 1 z 2 ΔHörgü = Fd = k d İyonun boyunu artırırsam, d büyür ve örgü enerjisi azalır. Anyon ve katyonun büyüklüğünü artırırsam, örgü enerjiside büyür.(naf = kj/mol, CaO = kj/mol).

9 14 Örgü Enerjisi Kuvvetleri ΔH(kJ/mol)örgü ΔHörgü NaF (kj/mol-910) LiCl -834 CaO NaCl -787 KCl -701 CsCl İyonik Bileşiklerin Özellikleri Tipik bir iyonik bileşik, örneğin kaya tuzu (NaCl) serttir(çökmez),katıdır(eğilmez),kırılgandır(deforme olmazksızın çatlarlar). İyonik kuvvetlerin çekim kuvvetleri iyonları özel konumlarında tutar,bu kuvvetler nedeniyle iyonların pozisyonları dışında bir etki yapıldığında, çökmez veya bükülmezler,kırılırlar.

10 16 İyonik Bileşiklerin Özellikleri İyonik birleşikler yüksek erime noktasına sahiptirler. (NaCl KN 801ºC, MgO KN 2852ºC), son derece yüksek kaynama noktasına sahiptir, çünkü anyon ve katyonlar arası elektrostatik etkileşim üstesinden gelmek için çok fazla ısı enerjisi olur MP (ºC) BP (ºC) CsBr NaI MgCl KBr CaCl >1600 NaCl LiF KF MgO İyonik Bileşiklerin Özellikleri

11 Katı İyon ik birleşikler elektrik iletiminde ku llanılmazlar çünkü iyonlar serbest hareket edermezler. Eridiğ inde, veya suda çözündüğünde, iyonlar özgürce taşınır, çözelti sayesinde elektrik özgürce taşınır. 18 Kovelent bağlar Paylaşmak ve Benzer Şekilde Paylaşmak (Share and Share Alike) 19

12 Kovelent bağlar İki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağdır. İki yalıtılmış H atomu birlikte taşınırlar, iki pozitif yük birbirini iter, iki negatif yük de birbirini iter. Ama her bir çekirdek iki elektronu çeker. Bir noktada, çekirdek ve elektronlar arasındaki konumlar çekirdekleri arasında ve elektronlar arasındaki itmelerine karşı dengelenir. H H F Paylaşılan elektron bir H2 molekülünü bir araya getirerek iki çekirdeği bağlar. Bağ içindeki her iki atomun elektronları aynı şekilde davranır. Tek Kovalent Bağlar or + H H H H H + F H F or H F + F F F or F F H + O + H H O H or H O H 20 Paylaşılmış elektron çiftlerine ortaklanmış elektron çiftleri, Paylaşılmamış elektron çiftlerine ortaklanmamış elektron çiftleri denir.

13 Na + Cl - iyonik bağ H H kovalent bağ 21 sörneğin: kovalent bağın oluşumu 1. Aşağıdaki elementlerin klor ile oluşturduğu basit bileşik (yani sadece tek bağları içeren) formülü nedir: a. azot b. silisyum c. selenyum d. brom 22 Çift ve Üçlü Kovalent Bağlar Atomlar, aynı zamanda, bir çift bağ oluşturmak için iki elektron çifti paylaşabilir. Son yapıdaki her oksijen atomu etrafında 8li elektrona vardır: O + O O O O O

14 Çift bağlar tek bağdan daha kısa ve güçlüdür. Üç elektron çifti paylaşımı bir üçlü bağ oluşturur: N + N N N Üçlü bağlar çift bağlardan daha kısa ve güçlüdür. 23 Moleküler Bileşiklerin Özellikleri Iyonik bağlar yönsüz ve bir kristal örgü içinde iyonları, bütün bir dizi halinde bir arada tutar. Kovalent bağlar ise yönlü ve bir molekülde belirli atomları birlikte tutar. Moleküler bileşikler genel olarak gaz, sıvı, veya düşük erime noktasına sahip katılardır. Molekülleri içinde kovalent bağlar çok güçlü, ama ayrı moleküller arası çekim kuvvetleri oldukça zayıftır. Figure Polar Kovalent Bağlar

15 Gerçekte, tam iyonik ve kovalent bağlar bağlanma türlerinin spektrumlarının aşırını temsil eder. Çoğu kovalent bağlar polar kovalent bağdır, elektronların paylaşımı eşitsizdir, ancak bir atomdan diğerine tam aktarılamaz. Polar bağlarda, bir atom kısmi negatif yüke (δ-) sahiptir ve diğer atom kısmi pozitif yüke (δ +) sahiptir. 25 Elektronegatiflik Elektronegatiflik, "bir atomun kovalent bir bağdaki elektronları kendine çekme yeteneği" olarak tanımlanır. [Linus Pauling, 1939, Nobel Prize 1954, 1963] Elementlerin elektronegatiflikleri periyot boyunca soldan sağa, grup boyunca aşağıdan yukarı doğru artar (Elektronegatiflik atom numarası ile ters orantılıdır.) MOV: Elektronegatiflik 26

16 Elektronegatiflik Figure Bağ Çeşitleri 80 % ionic 20 % covalent 83 % covalent 17 % ionic 100 % covalent 28

17 Elektronegatiflik ve Bağ Polaritesi Kovalent bir bağ içinde polarite derecesine bağlı iki atom arasındaki elektronegatiflik farkı, ΔEN e bağlıdır: 29 Elektronegatiflik ve Bağ Polaritesi 30 Figure 9.11

18 Örnekler: Apolar / Polar / İyonik Bağlar 2. Aşağıdaki çiftlerin her biri arasında oluşan bağın polar olmayan kovalent bir bağ, bir polar kovalent bağ veya bir iyonik bağ olup olmadığını belirleyiniz. (sim. için Ex. 9.3) a. Na ve Cl b. C ve Cl c. N ve Cl d. N ve O e. Sr ve F f. Cl ve Cl 31 Elektronegatiflik ve Bağ Polaritesi 3. Periyotta bulunan klor aşağıdadır. Elektronegatiflik farkı (ΔEN) artar, bağ daha kovalent olur; sıkıca-bağlı iyonik katılar (NaCl), zorunlu kovalent sıvılardan (SiCl4) daha zayıftır. hatta gazlardan (Cl 2 ) daha zayıftır. 32

19 Dipol Moment ve Yüzde İyonik Karakter Bağ polaritesi pozitif ve negatif yük arasındaki ayrım varken oluşan bir dipol moment, μ, olarak sayısal ifade edilir. Dipol moment birimi debye, D (1 D = C m) Elektron tamamen bir atomdan diğerine transfer olsaydı, dipol momentin bağının ne olacağına ait ölçüm dipol momenti karşılaştırarak, bağın yüzde iyonik karakteri belirlenebilirdi. Bir elektronun tamamen transfer edildiği bir bağ % 100 iyonik karaktere sahip olacaktır. Genel olarak,% 50'den daha fazla iyonik karakteri olan bağlar iyonik bağ olarak kabul edilir. 33 Dipol Moment ve Yüzde İyonik Karakter Figure 9.12 Heksan gibi polar olmayan bir molekül, etkilenmemektedir, su gibi bir polar molekül, statik elektrik ile hareket ettirilir. 34 Figure 9.13

20 Lewis Yapıları Çizgi Çizim 35 Lewis Yapıları nasıl yazılır 1. Molekül için doğru iskelet yapısını yaz. Molekül için AB n formülü diyelim. Merkezi konumu en az elektronegatif element ve uç pozisyonlarda daha fazla elektronegatif elemanları yerleştirin. Sadece tek bir bağ oluştururlar çünkü, H, bir uç pozisyonunda, her zaman bir merkezi atom değildir. 2. Moleküldeki her bir atomun değerlik elektronları toplanmasıyla Lewis yapısı için elektron toplam sayısı hesaplanır. Iyonlar için, negatif yükün her birimi için bir elektron ekleyin ve pozitif yükün her birimi için bir elektron çıkarın. 36 Lewis Yapıları nasıl yazılır

21 3. Mümkün olduğu kadar çok atomuna oktet (veya hidrojen için çiftler) yapan, atomlar arasında elektron dağıtın. İki atom arasındaki ortalanmış elektronları çizin sonra uç atomun kenarlarını 8 e tamamlayın(veya H için 2). 4. Herhangi bir atom bir sekizli eksikliği varsa, onlara sekizli vermek gerektiğinde çift veya üçlü bağlar oluşturur...bu suretle uç atomu ve merkezi atom arasında uç atomu çiftinin hareket yapılır. Formal yük çift bağları yerleştirmek için bir kılavuz olarak kullanılabilir. Formal Yük 37 Formal Yük= değerlik e - (½bağ e - ) (ortaklanmamış e - çiftleri) Eğer bağ elektronları eşit olarak paylaşılır olsaydı formal yük bir atom yükü olurdu. Biçimsel yükleri toplamı türler üzerindeki yük eşit olmalıdır. Küçük biçimsel yükler büyük olanlardan daha iyi (daha kararlı) dır. Komşu atomların üzerindeki yükler istenen değildir. Formal yük korunmadığında negatif formal yükten daha elektronegatif atom bulunması gerekir. 38

22 Örnekler: Lewis Yapıları 3. Aşağıdaki moleküllerin Lewis yapılarını yazın. (Ex sim.. 9.4, 9.5) a. CH 4 b. NH 3 c. NH 4 + d. CCl 4 e. H 2 O 2 39 Examples: Lewis Structures 3. Aşağıdaki moleküllerin Lewis yapılarını yazın. (Ex sim.. 9.4, 9.5) f. CCl 2 F 2 g. H 2 S h. C 2 H 6 i. C 2 H 4 j. C 2 H 2 40

23 Örnekler: Lewis Yapıları 3. Aşağıdaki moleküllerin Lewis yapılarını yazın. (Ex sim.. 9.4, 9.5) k. CO 2 l. HCN m. COCl 2 n. acetamide, C 2 H 5 NO O HH C C N H H H 41 Örnekler: Lewis Yapıları 3. Aşağıdaki moleküllerin Lewis yapılarını yazın. (Ex sim.. 9.4, 9.5) o. O 3

24 İki O3 yapılarından hiçbiri kendini doğrulamadı. 42 Rezonans Yapıları

25 Bir Lewis Yapısı ne zaman Yeter li değildir? Bir molekül için birden fazla geçerli bir Lewis yapısı olduğunda, gerçek elektronik yapı, rezonans melezi olarak adlandırılan farklı olasılıklar ortalamasıdır. Rezonans formlarında değerlik elektronları değil, sadece atomların konumların yerleşimi farklıdır! Ozon da "gerçek" bir çift bağ ve "gerçek" bir tek bağ yoktur, ve bunların arasında O O bağ ve O=O bağ bir-ve-bir yarım bağ vardır. Figure Rezonans Yapıları Rezonans yapıları olarak adlandırılan iki Lewis yapıları, bu moleküller arasında iki başlı ok ile gösterimi daha doğrudur. O O O O O O bağ derecesi= 1 1 / 2 BAŞKA BİR ŞEY İÇİN DÜZ, ÇİFT-BAŞLIKLI OK(T)KULLANMAYIN!

26 Rezonans yapıları gerçek bağ tasvirleri değildir: O3 iki yapı arasında "ileri geri değiştirme" değildir; her iki formun birbirinin melezi olduğunu açıklar. 44 Delokalize Elektronlar ve Yükler Bu rezonans yapılarında, elektron çiftlerinden (dolayısıyla negatif yük) biri "yayılmış" veya tüm moleküllerin üzerine delokalize edilmiştir. Buna karşılık, sudaki oksijenin yalnız çiftleri yerelleşmiştir yani, onlar tek bir yerde sıkışmıştır. Rezonans delokalizasyon yükleri yayılan bir molekülü dengeler ve çift bağların yanında yer alan yalnız çiftler (veya pozitif yükler) sık sık meydana gelir. (Rezonans organik kimyada yapı ve tepkime anlayışımızda büyük rol oynar.) Elektron dağılımı daha doğru bir tasvir olarak moleküler orbital (MO) teorisinde bulunur. 45 Benzen içinde Rezonans Yapıları Diğer bir önemli rezonans çifti benzen : C 6 H 6, tek ve çift bağların alternatif iki rezonans yapıları vardır. Benzen, karbon-karbon bağlarının gerçek bağ sırası 1.5.

27 1.5. H H H C C C H H C C C H H C C C H H C C C H H H 46 Bir Rezonans Benzerliği Bir katır bazen bir at, bazen bir eşek değildir; mor bazen kırmızı, bazen mavi olmadığı gibi, her zaman bir şey (bir katır) var. Gerçek bir kişi, iki ya da daha fazla kurgusal karakterlerin özelliklerine sahip olarak tarif edilebilir. Kurgusal karakterler yoktur, ancak gerçek kişi vardır. 47

28 Örnekler:Rezonans ile Lewis Yapıları 4. Rezonans yapıları dahil olmak üzere aşağıdaki moleküller, için Lewis yapıları yazın. (sim. için Ex. 9.7) a. OCN - b. CO32- c. NO 3 - d. CHO 2-48 Sekizli Kural istisnaları Elektron gereksinimi olan türler, berilyum(be) ve bor(b) gibi, lewis yapısı çevresinde 8 elektrondan daha azına sahiptir, ama sıfır formal yük olabilir. Serbest radikaller değerlik elektron tek bir sayı içerir. Radikallerin her zaman bir paylaşılmamış elektronu vardır. Eşleşmemiş elektronların bulunması, tek sayılı elektronları olan yapıların paramanyetik olmasına neden olur. Bu türler genellikle kararsız ve son derece reaktiftir. Genişlemiş Değerlik Kabukları: çevresinde sekizden fazla elektron bulunur. Periyodu 3 ya da daha yüksek olan ametaller (kükürt ve fosfor gibi) boş d orbitalleri içine "ekstra" elektronlar itilerek sekizli kurala benzeyebilirler.

29 49 ÖRnekler: Sekizli Kural istisnaları 5. Aşağıdaki moleküller için rezonans yapılarını içeren lewis yapılarınız çiziniz (eğer gerekirse). (DİKKAT!Tek başına Formül, merkez atom üzerindeki yalnız çiftler hakkında bilgi vermez!) (sim. to Ex. 9.9) a. NO b. NO 2 c. BF 3 d. SO 3 50 ÖRnekler: Sekizli Kural istisnaları 5. Aşağıdaki moleküller için rezonans yapılarını içeren lewis yapılarınız çiziniz, eğer gerekirse. (DİKKAT!Tek başına Formül, merkez atom üzerindeki yalnız çiftler hakkında bilgi vermez!) e.(sim. to Ex. SF 4 9.9) f. SF 6

30 g. H 2 SO 4 h. POCl 3 51 ÖRnekler: Sekizli Kural istisnaları 5. Aşağıdaki moleküller için rezonans yapılarını içeren lewis yapılarınız çiziniz, eğer gerekirse. (DİKKAT!Tek başına Formül, merkez atom üzerindeki yalnız çiftler hakkında bilgi vermez!) i.(sim. to Ex. I3-9.9) j. XeF 2 k. XeF 5 + l. XeF 4 52

31 Bağ Enerjileri ve Bağ Uzunlukları 53 Bağ Enerjileri Bağ enerjisi (ya da bağ ayrışma enerji) gaz fazında kovalent bağın 1 mol kırmak için gerekli olan enerji miktarıdır Cl Cl için Cl 2 molekülünde bağ enerjisi 243 kj/ mol: Cl 2 (g) 2Cl(g); ΔH = +243 kj HCL içindeki H Cl bağında, bağ enerjisi 431 kj/ mol: HCl(g) H(g) + Cl(g); ΔH = +431 kj HCl bağı Cl Cl bağından güçlüdür, çünkü bu bağı kırmak için daha fazla enerji alır. 54

32 Bağ Enerjileri Bağ enerjileri pozitifse endotermiktir. Çünkü kırılan bağ enerji alır. Bağ oluşumlarında, o bağ enerjisi serbest bırakılan enerji miktarıdır yani ekzotermiktir. Tablo 9.3 farklı bileşikler bir dizi bağdır, bu tür enerjilerin ortalaması alınarak elde edilen değerlerdir, ortalama bağ enerjileri listededir. 55 Ortalama Bağ Enerjileri 56

33 Bağ Enerjileri ve Entalpi Yükleri Ortalama bağ enerjileri kimyasal reaksiyonlar için entalpi değişimlerini tahmin etmek için kullanılabilir: H 3 C H + Cl Cl H 3 C Cl + H Cl = kj = -113 kj Kırılma Entalpisi C H +414 kj Cl Cl +243 kj OLUŞUM ENTALPİSİ C Cl -339 kj H Cl -431 kj ΔH = ( ) + ( ) kj Figure Bağ Enerjileri ve Entalpi Yükleri ΔHrxn = ΔH Kırılma Entalpisi + Δ Oluşum EntalpisiH pozitif değerler negatif değerler Bağın koparılması endotermik bir olay olduğuna göre bağın oluşumu ekzotermiktir. Bağ oluşurken koparmak için verdiğimiz enerji kadar ısı açığa çıkar. Bağ enerjisi ne kadar fazla ise bileşik o kadar kararlıdır.

34 58 Örnekler: Tahminen Entalpi Değişimleri 6. Hidrojen gazı, metan gazı buharı reaksiyonu ile yapılabilir. CH 4 (g) + 2H 2 O(g) 4H 2 (g) + CO 2 (g) Bu reaksiyonun ΔHnı tahmin etmek için Tablo 9.3 'te bağ enerjileri kullanın. (Ex. 9.10) cevap: +170 kj 59 Bağ Uzunlukları Çekici güçlerin en fazla yapıp, itici güçlerin en aza indirildiği çekirdek arasındaki en uygun mesafeye bağ uzunluğu denir.

35 H 2 molekülü için, bağ uzunluğu 74 pm'dir. H2 molekulünün enerjisi ayrılış atomların enerjisinden fazladır. (bir H2 molekülü ayrıldığında enrji serbest kalır. bırakılır). Yakın çekirdekler elektrostatik itmeleri nedeniyle itme potansiyel enerjisi uzunluğun artmasına neden olur. 60 Ortalama Bağ Uzunlukları 61

36 Bağ Uzunlukları Çoklu bağlar tek bağa göre daha kısa ve güçlüdür. Büyük atomlar bir araya getirildiğinde, bağ daha uzun olur... Uzun bağlar kısa bağlardan daha zayıftır. 62 Çoklu Bağlar için Bağ Uzunluğu ve Bağ Enerjisi BAĞ Bağ Uzunluğu (pm) Bağ Enerjisi (kj/mol) C O C=O CtO C C C=C CtC N N N=N NtN

37 Örnekler:Bağ uzunluğu ve Bağ Dayanıklılığı 7. Periyodik tabloyu kullanarak, bağ uzunluğu ve bağ dayanıklığını azalan sırasına göre her birini sıralayınız. a. S F, S Br, S Cl b. C=O, C O, CtO 64 Metallik Bağlar 65

38 zde elektronlar hareket erirler. iletirler çünkü Metallik Bağlar: Elektron denizi modeli Metallerde değerlik elektron sayısı az, değerlik orbital sayısı fazladır. Bu özellik sayesinde birden fazla metal atomu bir araya geldiklerinde değerlik elektronları hem ait oldukları atomların boş değerlik orbitallerine hem de komşu atomların eş enerjili boş değerlik orbitallerine rahatlıkla geçebilir. Böylece hareketli elektronlar adeta bir elektron denizi oluşturur. Negatif yüklü elektronların oluşturduğu elektron denizi, metal iyonlarını bir arada tutar. Pozitif ve negatif yükler birb irine eşittir. içi Metaller elektriksel elektronlar dağılmasına yardım Metaller dövünebilir ve biçimlendirilebilir çünkü atomlar arasındaki yerel bağlar, metalin kolayca deforme olmasına izin verir. 66

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I)

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bu bölümde kimyasal bağı gösteren en basit yöntem olan Lewis Yapıları incelenecektir. 1. Lewis Kuramı: a) Elektronlar, özellikle dış kabuk (değerlik) elektronları kimyasal bağlarda

Detaylı

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 6 DENEY Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 1. Giriş Bu deneyde moleküllerin Lewis Nokta yapıları belirlenecek ve VSEPR kuralları ile molekülün geometrisi ve polaritesi tayin edilecektir. 2. Lewis Nokta Yapıları

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur).

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur). 5.111 Ders Özeti #11 Bugün için okuma: Bölüm 2.7 (3. Baskıda 2.8) Rezonans ve Bölüm 2.8 (3. Baskıda 2.9) Formal Yük. Ders #12 için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10) Radikaller ve Biradikaller, Bölüm 2.10

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Metal ve Ametallerin Genel Karşılaştırması Atom Özellikleri ve Kimyasal Bağlar Lewis Elektron-Nokta Simgeleri: Atomların Kimyasal Bağ Gösterimleri İyonik Bağ Modeli İyonik Bağ Enerji Durumu: Örgü

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları.

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları. İÇERİK Lewis Kuramı Kovalent Bağlar Polar Kovalent Bağlar Lewis Yapılarının Yazımı Oktet Kuralının Istisnaları Molekül Şekilleri Prentice-Hall 2002 LEWIS KURAMI Lewis Kuramı kimyasal bağı gösteren en basit

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin

Detaylı

MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ

MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ MOLEKÜLLERİN ŞEKİLLERİ Moleküllerin ve İyonların Lewis Yapısıyla Gösterimi 1- Oktet Kuralı Kullanılarak Lewis Yapılarının Yazımı: - Tek Bağlı Moleküller için Lewis Yapıları - Çok Katlı Bağ Moleküller için

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1.Kimyasal Türler Atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adıyla bilinir. ATOM: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha AYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 6 KİMYASAL BAĞLAR

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A 08.11.2017 Adı ve Soyadı:.. Fak. No:... Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları 1) Bilinen tüm yöntemlerle kendisinden

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER 5.111 Ders Özeti #13 Bugün için okuma: Bölüm 3.1 (3. veya 4. Baskıda) Temel VSEPR Modeli, Bölüm 3.2 (3. ve 4. Baskıda) Merkez Atomu üzerinde Yalın Çiftli Moleküller. Ders #14 için okuma: Bölüm 3.8 (3.

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!)

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!) 5.111 Ders Özeti #9 Bugün için okuma: Bölüm 1.14 (3.Baskıda, 1.13) Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge, Bölüm 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, ve 1.20 (3.Baskıda, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ve 1.19) Atom Özelliklerinde

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır.

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s

PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s PROBLEM 1.1 b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 4 ) ç ) 14 Si; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (Değerlik elektronları:

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Önerilen süre dakika (30 puan) 2. 8 dakika (12 puan) 3. 8 dakika (20 puan) dakika (27 puan) 5. 8 dakika (11 puan) Toplam (100 puan) Ġsim

Önerilen süre dakika (30 puan) 2. 8 dakika (12 puan) 3. 8 dakika (20 puan) dakika (27 puan) 5. 8 dakika (11 puan) Toplam (100 puan) Ġsim İkinci Tek Saatlik Sınav 5.111 Ġsminizi aģağıya yazınız. Sınav sorularını sınav başladı komutunu duyuncaya kadar açmayınız. Sınavda notlarınız ve kitaplarınız kapalı olacaktır. 1. Problemlerin her bir

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet KİMYASAL BAĞLAR Birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır. Atomları

Detaylı

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bağlanmayı ne sağlar? Ne tip bağlar vardır? Bağların sebep olduğu özellikler nelerdir? Chapter 2-1 Atomun yapısı (Birinci sınıf kimyası) atom electronlar 9.11 x

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir.

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir. Sayfa 1 / 6 01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme 04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar) Etkileşimi 04.02. Dipol-İndüklenmiş

Detaylı

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler Kimyasal Bağlar; Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler İki ana gruba ayrılır Kuvvetli (birincil,

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER Atomlar, moleküller iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adı ile bilinirler. Atom: Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

Kimyasal Bağ. Atomları birarada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir

Kimyasal Bağ. Atomları birarada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağ Atomları birarada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir İyonik bağ Kovalent bağ Polar Kovalent bağ Apolar Kovalent bağ Metalik bağ Lewis bağ teorisi Kimyasal bağlanma için atomun

Detaylı

Konular: I. Değerlik bağı teorisi ve melezleģme (Ders #15 den devam) Karmaşık moleküllerde melezleşme tayini

Konular: I. Değerlik bağı teorisi ve melezleģme (Ders #15 den devam) Karmaşık moleküllerde melezleşme tayini 5.111 Ders Özeti #16 Bugün için okuma: Bölümler 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, ve 6.20 (3. Baskıda Bölümler 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 ve 6.21) Kimyasal Değişim Entalpisi. Ders #17 için okuma: Bölüm 7.1

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR

ATOMLAR ARASI BAĞLAR MALZEME 2. HAFTA 1 ATOMSAL BAĞ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomsal bağların

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

KĐMYASAL BAĞLAR. Molekül veya kimyasal bileşikler içerisinde atomların beraberce bulunmaları ancak kimyasal bağlar ile mümkün olmaktadır.

KĐMYASAL BAĞLAR. Molekül veya kimyasal bileşikler içerisinde atomların beraberce bulunmaları ancak kimyasal bağlar ile mümkün olmaktadır. KĐMYASAL BAĞLAR Molekül veya kimyasal bileşikler içerisinde atomların beraberce bulunmaları ancak kimyasal bağlar ile mümkün olmaktadır. Đki atom veya atom grubu arasında bir molekül oluşturmak üzere etkileşme,

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Katılar Tüm maddeler, yeteri kadar soğutulduğunda katıları oluştururlar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Oluşan katıların doğası atom, iyon veya molekülleri birarada tutan kuvvetlere

Detaylı

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve İNŞAAT MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI 08.01.015 Soru No 1 3 4 5 6 Toplam Puan Alınan Puan I II III IV Top Adı-Soyadı: Numarası:

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi (VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory)

Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi (VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory) Moleküler Geometri Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün geometrisini (şekliniyapısını) belirler. Molekül

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I

KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I Yrd. Doç. Dr. Burak ESAT Bahar 2008 KĐM 204 ORGANĐK KĐMYA-I http://www.fatih.edu.tr/~besat/teaching/asses. htm Organik Kimya Nedir? Eski: Canlı organizmalardan elde edilen bileşiklerin

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

MALZEMENİN İÇ YAPISI: Katılarda Atomsal Bağ

MALZEMENİN İÇ YAPISI: Katılarda Atomsal Bağ MALZEMENİN İÇ YAPISI: Katılarda Atomsal Bağ Bölüm İçeriği Bağ Enerjisi ve Kuvveti Atomlar arası mesafe, Kuvvet ve Enerji İlişkisi Atomlar arası Mesafeyi Etkileyen Faktörler. Sıcaklık, Iyonsallik derecesi,

Detaylı