T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Sayı : B.08.0.HED / /01/2010 Konu : Yabancı Dil Kursları Ġlgi : a) 07/09/2009 tarih ve B.08.0.HED / 5389 sayılı yazımız. b) Bakanlık Makamının 19/10/2009 tarih ve B.08.0.MÜB /1400 sayılı Onayı. c) Bakanlık Makamının 28/07/2008 tarih B.08.0.HED /4480 sayılı Onay Eki Yabancı Dil Kursları Düzenleme ve Uygulama Esasları. 02 Kasım Ocak 2010 tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü nde düzenlenmesi planlanan ve ilgi (a) yazı ile bildirilen Yabancı Dil Kursları ile ilgili Seviye Tespit ve Kur Atlama sınavları 17 Ekim 2009 tarihinde yapılmıştı. Taşınma nedeniyle ertelenen ancak; taşınmanın durdurulması sonucu, söz konusu Yabancı Dil Kursları, yeniden 22 Mart - 11 Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü nde (Ankara BaĢkent Öğretmenevi yanı) düzenlenecektir. Kurslarla ilgili uygulama Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı nın Web sayfasında yayınlanan ilgi (c) de kayıtlı Esaslara ve aşağıdaki açıklamalara göre yürütülecektir: 1. Kurslar; İkili ve tam gün eğitim yapan okullar dikkate alınarak sabah, öğle ve akşam grubu olarak düzenlenecektir. 2. Dersler haftada beş iş günü, a) Sabah grubu: saatleri, b) Öğle grubu: saatleri, c) Akşam grubu saatleri arasında yapılacaktır Ekim 2009 tarihinde yapılan seviye tespit ve kur atlama sınavına katılan ile hak ettiği kursa katılmak için müracaat etmiş, ek listede adı soyadı bulunan yönetici ve öğretmenler 06 Mart 2010 Cumartesi günü saat da Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü nde yapılacak olan Bilgilerini Güncelleme Toplantısı nda kurum izni yazısı ile birlikte hazır bulunacaklardır. Bilgilerini güncelleştirenlere öncelik verilecektir. Toplantıya katılmayan ve bilgilerini güncellemeyenler söz konusu kurslara alınmayacaklardır. 4. Ek listenin dışında, yabancı dil kurslarına katılmak isteyen yöneticiler ekteki BaĢvuru Formunu doldurup kurum amirlerine onaylattıktan sonra, üst yazı ile en geç 26 ġubat 2010 Cuma gününe kadar Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı na ulaģtıracaklardır. M.E.B. Beşevler Kampüsü L Blok BeĢevler/ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E-posta : İnt. adresi :

2 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Sayı : B.08.0.HED / /01/2010 Konu : Yabancı Dil Kursları 5. Seviye tespit ve kur atlama sınavlarına katılacakların listeleri, Mart 2010 tarihlerinde Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı Web sayfasında yayınlanacaktır. 6. Seviye tesbit sınavı, 07 Mart 2010 Pazar günü saat da, Kur atlama sınavı, aynı gün saat da Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü nde yapılacaktır. 7. Yabancı dil kurslarına katılacakların kesin listeleri 12 Mart 2010 tarihinden itibaren Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı nın Web sayfasında yayınlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini arz ederim. Osman TAġKAYA Daire BaĢkan V. EKLER : 1- Başvuru Formu 2-17/10/2009 Tarihinde Seviye Tespit, Kur Atlama ve Hak Ettiği Kura Katılanların Listesi DAĞITIM: A Planı M.E.B. Beşevler Kampüsü L Blok BeĢevler/ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E-posta : İnt. adresi :

3 T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı Unvanı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YABANCI DİL KURSLARI BAŞVURU FORMU Görev Yeri ve Adresi İl Cep Tel İş Tel İlçe E-Posta Adresi Öğrenim Durumu Lisans Üstü Lisans Ön Lisans Yüksek Okul Eğitim Öğretim Hizmetleri Teknik Hizmetler Memuriyet Sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Diğer a) Katılmak İstediği Yabancı Dil Kursu İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA ARAPÇA DİĞER( ) Tarihi 22 Mart 11 Haziran 2010 Yeri Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Sabah Grubu Öğle Akşam saatleri arasında düzenlenecektir. b) Katıldığı Son Yabancı Dil Kursu İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA ARAPÇA DİĞER( ) Tarihi Bitirdiği Kur Başarı Notu Kurs No Final Notu c) Katıldığı Son Seviye Tespit Sınavı Tarihi.. /.. / 200. Kuru d) Seviye tespit sınavına katılacağım. e) Kur atlama sınavına katılacağım. f) Kur atlama sınavına katılmayacağım, kurs sonucu hak ettiğim kura katılacağım. g) Geçmiş yıllarda seviye tespit sınavına katıldım, yapılacak seviye tespit sınavına girmeyeceğim. Önceki seviye tespit sınavı sonucuna uygun kursa katılacağım. ğ) Kur atlama sınavı sonucunda, kur atlayamazsam veya kur oluşmuyorsa, daha önce hak ettiğim kura katılacağım... /.. / 200. (Form Sahibinin İmzası) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına Kurumumuz personelinin, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenecek yukarıda belirtilen yabancı dil kursuna katılmasında sakınca yoktur. Gereğini arz ederim. KURUM AMİRİ (Adı-Soyadı, Ünvanı, İmza, Mühür) AÇIKLAMALAR: 1-Yukarıdaki bilgiler, kısaltma yapılmadan doldurulacaktır. 2-İlk defa kursa katılacak kursiyerler, (a) ve (d) veya (a), (c) ve (g) bölümlerini, 3-Daha önce kursa katılarak Kur atlayan ve kur atlama sınavına girecek kursiyerler, (a), (b), (e) ve (ğ) bölümlerini, 4-Daha önce kursa katılarak kur atlayan ve kur atlama sınavına katılmayacak kursiyerler, (a), (b) ve (f) bölümlerini, 5-Daha önce kursa katılıp başarı notu 70 in altında olan başarılı kursiyerler (Esaslar madde 11/e) (a), (b) ve (e) bölümlerini dolduracaklardır.

4 1 Abdulbaki DEĞER KutalmıĢbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 2 Abdullah COġKUN Peyamitepe Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA ÖĞLE 3 Ahmet ASLAN Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 4 Ahmet ARĞUN Türkkonut Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 5 Ahmet VURDEM Layika Akbilek Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Sincan ANKARA AKġAM 6 Ahmet SEZER Layika Akbilek ĠÖO Etimesgut ANKARA SABAH 7 Ahmet Hamdi DEMĠR Batuhan Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 8 Ali KÜÇÜKKÖSEN Yaygın Eğitim Enstitüsü Yenimahalle ANKARA SABAH 9 Ali DEMĠRKAN Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 10 Ali KURUOĞLU Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Keçiören ANKARA ÖĞLE 11 Ali Hüseyin KURU Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 12 Ali Ġlker KURT Ankara Ticaret Meslek Anadolu Meslek ve Adalet Meslek Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 13 Alpaslan ÇEVĠK YaĢar Doğu ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 14 Alper SERĠN Tuzluçayır Anadolu Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 15 Arefe DURUSOY Gündüz Alp Ġlköğretim Okulu GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 16 Arife PARMAKSIZOĞLU Ankara Anadolu Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 17 Arzu ÜNEY Ġl Genel Meclisi ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 18 Arzu COġKUNER Güneyce ĠÖO Güdül ANKARA AKġAM 19 Arzu AKKUġ AYDEMĠR Mamak Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mamak ANKARA AKġAM 20 Aslı ÇETĠNKAYA Dr.ReĢit Galip ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 21 Aydın GÜLER GölbaĢı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi GölbaĢı ANKARA AKġAM 22 Aydın YARAR GüneĢevler ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 23 Ayfer ARSLAN Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 24 Ayfer KARATOPUK KutalmıĢbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 25 Ayfer KARACAN Gaziçiftliği Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 26 Ayla ÇAVUġ Hasayaz Ġlköğretim Okulu Kalecik ANKARA AKġAM 27 Aysel DOĞAN Akyurt ġükrü Acar ĠÖO Akyurt ANKARA AKġAM

5 28 Aysun KARA Büyükelçi Nazım Belger Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 29 AyĢe ER ġehit Mehmet Altanlar ĠÖO Çankaya ANKARA SABAH 30 AyĢe ALBAYRAK Tevfik Ġleri Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 31 AyĢe COġKUNER Sokullu Mehmet PaĢa Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 32 AyĢe KUġ Ankara Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 33 AyĢegül ANIL Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AraĢ.GeliĢtirme Planlama ġubesi Çankaya ANKARA AKġAM 34 AyĢegül TEKELĠ Türkoğlu Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA ÖĞLE 35 Ayten ġġmġek Batuhan Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 36 Banu KABATAġ Genç Osman Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 37 Banu ÖNDER Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 38 Banu ĠPEK Doktor Yıldız Yalçınlar ĠÖO Sincan ANKARA AKġAM 39 BarıĢ TUZCU Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 40 Bayram MARAZ Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Çankaya ANKARA AKġAM 41 Bayram KÜÇÜK Hürriyet Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 42 Bayram KOCAMAN Ostim Mesleki Eğitim Merkezi Yenimahalle ANKARA SABAH 43 Bekir DEMĠRCĠ Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi Kalecik ANKARA AKġAM 44 Berker KURT Yenimahalle Anadolu Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 45 Betül GENÇGÖNÜL Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Program GeliĢtirme Bölümü Yenimahalle ANKARA SABAH 46 Beyhan KUTSAL Çankaya Millî Piyango Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 47 Bilal Uzgören Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA SABAH 48 Bilge ġayhan KONUġ ġehit Albay Ġbrahim Karaoğlanoğlu Ġlköğretim O. Altındağ ANKARA AKġAM 49 Birgül ÇĠÇEKLĠER Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA ÖĞLE 50 Birgül TETĠK Bahçelievler Deneme Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 51 Birgül ULUTAġ Mobil anadolu Lisesi Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 52 Bülent ETKĠN Yatırım ve Tesisler Dairesi BaĢk. Yenimahalle ANKARA AKġAM 53 Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü yenimahallea ANKARA ÖĞLE 54 Cahit GÜNGÖR Layika Akbilek ĠÖO Etimesgut ANKARA ÖĞLE

6 55 Celal UZGORAN Akyurt Ġlköğretim Okulu Akyut ANKARA AKġAM 56 Celal DEDEOĞLU Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çankara ANKARA AKġAM 57 Cem KORKMAZ Altındağ Yıldırım Beyazıt Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 58 Cemil KARAHALĠLOĞLU GüneĢevler ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 59 Cemile YILMAZ Etimesgut Halk Eğitim Merkezi Etimesgut ANKARA ÖĞLE 60 Cengiz ÇELĠK Hukuk MüĢavirliği Çankaya ANKARA AKġAM 61 Cennet ÇELĠK Ziraat Bankası 120.Yıl ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH 62 Cevdet AYDIN Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 63 Ceyda YEġĠLKAYA Gaziçiftliği Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 64 Ceyhan BALCI Kız Tek.Ankara OlgunlaĢma Enstitüsü Altındağ ANKARA AKġAM 65 Cüneyt AYDIN 100.Yıl Kız Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 66 Cüneyt VAROL AyĢe Tokur Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 67 Çetin TORAMAN Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH 68 Çimen DEMĠR Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 69 Çimen DEMĠR Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 70 Demet ÇELĠK Sincan Ahi Evran Lisesi Sincan ANKARA ÖĞLE 71 Derya EROĞLU Mehmet Çekiç Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 72 Dilek KAYNAK AyaĢ SadullahpaĢa ĠÖO AyaĢ ANKARA ÖĞLE 73 Dilek EROĞLU Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 74 Dilek ACAR Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 75 Durali GÜL Mehmet Akif ĠÖO Keçiören ANKARA ÖĞLE 76 Dursiye CESĠM Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 77 Ebru ARSLANTAġ Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Test GeliĢtirme ġb. Yenimahalle ANKARA AKġAM 78 Elif Didem BEKĠZ Abdullah MürĢide Özünenek Anadolu Listesi Keçiören ANKARA AKġAM 79 Elif Sadiye TEKE Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 80 Emel SEYMEN Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Merkez ANKARA SABAH 81 Emel YILMAZ Çankaya ĠMKB Otelcilik ve Turizm ML Çankaya ANKARA AKġAM

7 82 Emel KURBAN M.Kemal Sağlık Meslek Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 83 Emine KAYA 27 Aralık Lions ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 84 Emine Ebru ERÜS Ankara Anadolu Lisesi Keçiören ANKARA ÖĞLE 85 Emine Gülay KARABIYIK Ġzzet Latif Aras ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 86 Emre TAġ Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Çankaya ANKARA AKġAM 87 Emsal ÖZDER KutalmıĢbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 88 Ercan GÜLER Kalecik Ahiler ĠÖO Kalecik ANKARA ÖĞLE 89 Ercüment DEMĠR Halide Ömer Uncuoğlu ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH 90 Erdal GÜLEN Uluğbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA ÖĞLE 91 Erdil KÜÇÜKFIRAT Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 92 Erdoğan KURġUN Millî Eğitim Müd.Yatırımlar Tesisler Bölümü Altındağ ANKARA ÖĞLE 93 Erdoğan AKBIYIK Elmadağ Cumhuriyet ĠÖO Elmadağ ANKARA SABAH 94 Esin YAVUZ Çankaya ĠMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 95 Esin ARSLAN Prof.Ragıp Üner Sağlık Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 96 Esra BALLIM Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Üretim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 97 Esra TÜRK 100.Yıl Anad.Kız M.ve Kız Meslek Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 98 Esra DURUPINAR Hüseyin-Güllü Ceylan Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 99 Evsun AKTAY OK Genç Osman Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 100 Fadime BEYDĠLLĠ Sokulu Mehmet PaĢa Lisesi Çankaya ANKARA SABAH 101 Faruk YILMAZ Hukuk MüĢavirliği Bakanlık ANKARA AKġAM 102 Fatih YAĞCI Ziraat Bankası 120.Yıl ĠÖO Keçiören ANKARA AKġAM 103 Fatih ÖZTÜRK Mamak Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 104 Fatih MĠRZA Mamak Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 105 Fatih ÖZER Cahit Zarifoğlu ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 106 Fatma BATTAL Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Bakanlık ANKARA AKġAM 107 Fatma YALÇIN Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi GölbaĢı ANKARA AKġAM 108 Fatma ÖZNUR USLU Peyami Safa Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA SABAH

8 109 Fatma BAYSAL Ufuktepe Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA ÖĞLE 110 Fatma TEġREKLĠ Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 111 Fatma AKSES Elvanköy ĠMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 112 Fatma ATA Milli Müdüfaa Ġ.Ö.O Altındağ ANKARA ÖĞLE 113 Fatma Gül YÜCEL Nazım Akcan ĠÖO Altındağ ANKARA AKġAM 114 Feride SORAN AyaĢ SadullahpaĢa ĠÖO AyaĢ ANKARA AKġAM 115 Figan BAYRI Gökçe KarataĢ Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 116 Filik Eylem ÖZTÜRK Mamak Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Mamak ANKARA ÖĞLE 117 Filiz TÜRKMENOĞLU Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 118 Filiz GÜL Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 119 Funda KOÇYĠĞĠT BaĢkent Halk Eğitim Merkezi Çankaya ANKARA SABAH 120 Funda DEMĠR Mamak Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Mamak ANKARA ÖĞLE 121 Fusun KARAGÜLLE YeĢilevler ĠÖO Yenimahalle ANKARA AKġAM 122 Gönül ETÇĠ Yıldırım Beyazıt Altındağ ANKARA AKġAM 123 Gönül Sultan MUMCU AyĢe Tokur ĠÖO Yenimahalle ANKARA SABAH 124 Gülay KAYA Cebeci Kız Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 125 Gülçin ERDOĞAN Çankaya ĠMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 126 Gülçin KURT Gazi Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 127 Güldan VATANSEVER Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 128 Güldane GÜNDÜZÖZ Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 129 Günnur ÇULCUOĞLU Üreğil Kız Teknik ve Meslek Lisesi Mamak ANKARA ÖĞLE 130 GÜNSEL BAYKURT Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 131 Günsel KARABACAKOĞLU Mesa Koru Sitesi Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 132 Gürhan KÖMÜRCÜ KöĢklüder ĠÖO Mamak ANKARA SABAH 133 Hacer KARABULUT Mamak Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Mamak ANKARA AKġAM 134 Hakan ULUSOY Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 135 Halil Ġbrahim COġKUN Osman Hamdibey ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH

9 136 Halime Semra AYDOĞAN Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi Altındağ ANKARA SABAH 137 Halit ĠġLEK Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 138 Halit CANDAR Taylan Araslı Ġ.Ö.O. Sincan ANKARA AKġAM 139 Hamdi BEKĠZ Ziraat Bankası 120.Yıl ĠÖO Keçiören ANKARA AKġAM 140 Handan ĠNAN Çankaya Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 141 Hanım ASLAN Alper Tunga ĠÖO Mamak ANKARA SABAH 142 Hasan TERZĠ Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 143 Hasan TOPAL Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH 144 Hasan ÖZKAN KutalmıĢbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 145 Hasan HAKĠKATOĞLU KurtuluĢ Ġlköğretim Okulu Elmadağ ANKARA AKġAM 146 Hasan Hüseyin KURAK Millî Eğitim Müdürlüğü Sincan ANKARA AKġAM 147 Hatice BALKAN Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA ÖĞLE 148 Hatice Kalk KAYILI GölbaĢı halk Eğitim Merkezi GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 149 Havva TEKĠN Cumhuriyet Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 150 Havva ġahġn Evliya Çelebi ĠÖO Altındağ ANKARA AKġAM 151 Hayâl KAYA Yenimahalle Atatürk ĠÖO Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 152 Hayati CANKALOĞLU Hukuk MüĢavirliği Çankaya ANKARA AKġAM 153 Haydar AKTAġ Abay Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 154 Hayrettin TETĠK Kitami Refia Alemdaroğlu Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 155 Hediye Berin ÇOĞALAN KAYA Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 156 Herdemtaze DENĠZ Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Hiz. Genel Müd. Yenimahalle ANKARA AKġAM 157 Hesna ERGĠN Ziraat Mühendisleri Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 158 Hikmiye HOCAOĞLU Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı (Mustafa Kemak Sağlık L.) Yenimahalle ANKARA SABAH 159 Hilal BĠROL Ġbrahim Akoğlu Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA SABAH 160 Himmet GÜVEN Talim ve Terbiye Kurulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 161 Huriye KÖKERER Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 162 Hülya DERĠN Özcan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Sincan ANKARA AKġAM

10 163 Hülya BĠNĠCĠ Mustafa Kemal Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 164 Hülya TOĞAY Çizmeci Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA ÖĞLE 165 Hülya AKDOĞAN BĠNGÖL Çizmeci ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH 166 Hülya SEZEN Etimesgut Kız Teknik ve Meslek Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 167 Hüseyin ÖZTÜRK Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 168 Hüseyin KAHRAMAN Kaya Bayazıtlıoğlu Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 169 Hüseyin COġKUN Hacı Mustafa Tarman ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH 170 Hüseyin DĠRĠCAN Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 171 Hüseyin AġÇI GüneĢevler ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 172 Ġbrahim SEZGÜL Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AraĢ.GeliĢtirme Planlama ġubesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 173 Ġbrahim KOÇ Keçiören Sağlık Meslek Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 174 Ġlkay Adile DURGUN Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 175 Ġlknur ATAK Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık Ġlköğretim Okulu GölbaĢı ANKARA AKġAM 176 Ġlyas YILDIZ Karahöyük ĠÖO. Kalecik ANKARA AKġAM 177 Ġpek YILDIZ Hasan Ali Yücel Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 178 Ġshak ÇELEBĠ Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümü Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 179 Ġsmail YILMAZ Mamak Halk Eğitim Merkezi Mamak ANKARA AKġAM 180 Ġsmail BOYRAZ Hasan Ali Yücel Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 181 Ġsmail Suat TUZLU Batıkent Abay ĠÖO Yenimahalle ANKARA AKġAM 182 Kaan DEMĠRÖRS YaĢar Doğu ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 183 Kemal USLU Ankara Anadolu Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 184 Kemal KILIÇ Dikmen Endüstri Meslek Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 185 Kenan KESKĠN YaĢar Doğu ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 186 Kerim ERDOĞAN Anadolu Teknik Lisesi Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 187 Kevser KARAKURT AY Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 188 Kezban CANBAZ Demetevler ĠÖO Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 189 Kiraz ÖNDER Gündüz Alp ĠÖO GölbaĢı ANKARA SABAH

11 190 Leyla AYDEMĠR Millî Eğitim Müdürlüğü Program GeliĢtirme Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 191 Leyla ÇETĠN Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 192 Mahir ÇAĞLAYAN Nazım Akcan ĠÖO Altındağ ANKARA AKġAM 193 Mahmut BORAZAN Mehmet Örücü ĠÖO Keçiören ANKARA AKġAM 194 Makbule KAVAK Layika Akbilek Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Sincan ANKARA AKġAM 195 Mehmet KARATAġ Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 196 Mehmet CESUR Yayımlar Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA SABAH 197 Mehmet TEZCAN Ostim Mesleki Eğitim Merkezi Yenimahalle ANKARA SABAH 198 Mehmet SEVĠNDĠM Kubilay ĠÖO Yenimahalle ANKARA AKġAM 199 Mehmet ÇALIġKAN Elmadağ Cumhuriyet ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 200 Mehmet KARASU Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 201 Mehmet NADĠR Ġl Millî Eğitim Müd.Yatırımlar Tesisler Bölümü Altındağ ANKARA ÖĞLE 202 Mehmet YĠĞĠT Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek L. Altındağ ANKARA AKġAM 203 Mehmet Fatih MÛLAYĠM Tuzluçayır Anadolu Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 204 Mehmet Fazlı ORHAN Gündüz Alp Ġlköğretim Okulu GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 205 Mehmet Ġrfan AKYÜZ Kalaba Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA AKġAM 206 Mehmet Nasip DALÇĠÇEK Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 207 Melahat GÜRKÜR Atakent Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 208 Melek Burçak ERDOĞAN Anafartalar Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Altındağ ANKARA SABAH 209 Melike BUĞDAYCI Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 210 Meral DAĞTEKĠN Hukuk MüĢavirliği Bakanlık ANKARA AKġAM 211 Meral CĠHAN Ziya Gökalp Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 212 Meryem YUMURTACI Akyurt ÇPL Akyurt ANKARA SABAH 213 Mine DEMĠR Fatih Teknik End. Mes. Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 214 Mithat BÜYÜKHAN Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müd. Çankaya ANKARA ÖĞLE 215 Mukaddes SAMATLI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Çankaya ANKARA SABAH 216 Mukaddes AKTAġ Etlik Lisesi Keçiören ANKARA SABAH

12 217 Murat DEMĠRKOL Eğitimi AraĢtırma GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Çankaya ANKARA AKġAM 218 Murat ÖZVEREN Turhan Fevzioğlu ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 219 Murat SÖNMEZ Ziraat Mühendisleri Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 220 Murat ALTINDAĞ Personel Genel Müdürlüğü Mamak ANKARA AKġAM 221 Murat ÖZEREN Ufuk Aslan Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 222 Murat ULUĞ Hasanoğlan Fatih Lisesi Elmadağ ANKARA AKġAM 223 Mustafa SALIM Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 224 Mustafa DEMĠR Kaya Bayazıtoğlu Lisesi Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 225 Mustafa YÜKSEL Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 226 Mustafa GÜNKÖR Orhan Gazi ĠÖO Yenimahalle ANKARA AKġAM 227 Mustafa ĠZCĠ Ufuktepe Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA AKġAM 228 Mustafa KÜÇÜKKURT Hasanoğlan Kız Teknik ve Meslek Lisesi Elmadağ ANKARA AKġAM 229 Mutullah SUNGUR Hacı Bayram Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 230 Müjgan GENE ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı Çankaya ANKARA SABAH 231 Münevver FERTELLĠ 101. Yıl Kız Meslek Lisesi Çankaya ANKARA SABAH 232 Münevver BALCI Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 233 Müslim YEġĠLGÖZ Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 234 Naciye TENDU TANIK Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 235 Nasibe TUÇ Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 236 Nedret YILDIZHAN Elvanköy ĠMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 237 Nejdet SARI Ġl Milli Eğitim Müd. Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 238 Nejla LAÇĠN ORAY Hamdullah Suphi ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 239 Nermin Gülay SAMUR Türkkonut Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 240 Neslihan BULUT Ġltekin Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 241 Neslihan GÜLHAN Tapu ve Kadastro Anadolu Meslek Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 242 Neslihan ÖZPALA Hıdırlıktepe Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA ÖĞLE 243 Nesrin ÖZHAN Ġnönü Ġlköğretim Okulu GölbaĢı ANKARA ÖĞLE

13 244 NeĢe NACAR Hasan Ali Yücel Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 245 NeĢide OKATAN Mamak Halk Eğitm ve AkĢam Sanat Okulu Mamak ANKARA AKġAM 246 Nevin ÖZDEMĠR Özdemir Gürocak Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA SABAH 247 Nur EFġAN NORġENLĠ Batıkent ġevket Evliyagil Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 248 Nuran ERDOĞAN YeĢilkent ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 249 Nuray DALÇĠÇEK Uluğbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA ÖĞLE 250 Nuray HANÇERLĠ Abay Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 251 Nurcan KALFA POLATLI EML Polatlı ANKARA AKġAM 252 Nurhan ġivgin ġehitlik ĠÖO Mamak ANKARA ÖĞLE 253 Nurhayat ĠNECĠ Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 254 Nurten ÇANGÜL Hukuk MüĢavirliği Çankaya ANKARA AKġAM 255 Oktay ERMĠġ Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme DÖK. Yenimahalle ANKARA AKġAM 256 Ömür Firdes GÜLTEKĠN Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 257 Özgül GÜZEL KEMALOĞLU ReĢatbey Ġlköğretim Okulu (ÖVEÇLER) Çankaya ANKARA ÖĞLE 258 Özgür AYDIN Ankara Anadolu Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 259 Özgür KAYABAġ Açıkalın ĠÖO Mamak ANKARA ÖĞLE 260 Özkan SEZER Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü GölbaĢı Kampüsü GölbaĢı ANKARA AKġAM 261 Özlem KORKUT Yahya Kemal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 262 Özlem YIKILMAZ GölbaĢı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 263 Özlem ORTAK KILINÇ Kazan Atatürk ĠÖO Kazan ANKARA AKġAM 264 Özlen GENECĠ Sokullu Mehmet PaĢa ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 265 Öznur AKDOĞAN Yatırım ve Tesisler Dairesi BaĢk. Yenimahalle ANKARA AKġAM 266 Perihan Banu SEVĠNDĠK 13 Ekim ĠÖO Altındağ ANKARA ÖĞLE 267 Pınar METE SÜNGÜ Türk Telekom Teknik ve Endütri Meslek Lis. Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 268 Rahime YALDIZ Hun Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA AKġAM 269 Ramazan ÖZTÜRK Layika Akbilek ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 270 Recep Ali URHAN Barmek ĠÖO Akyurt ANKARA AKġAM

14 271 Remzi KURTER Ahmet Cevdet PaĢa Ġlk Öğretim Okulu Keçiören ANKARA AKġAM 272 Remziye ACAR Özcan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Sincan ANKARA AKġAM 273 ReĢide AKYOLLU Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Sincan ANKARA AKġAM 274 Rezzan SÖZEN Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 275 Rıza SavaĢ YAĞCI Anıttepe Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 276 Ruhaniye ACAR Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 277 Saadet ÜSTÜNDAĞ Çankaya Cumhuriyet Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 278 Sadık ÖZKUL Peyami Safa ĠÖO Altındağ ANKARA AKġAM 279 Salih AKYEL Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Kız Meslek L. Altındağ ANKARA ÖĞLE 280 Sami ÖZDOĞAN Ilıca ĠÖO AyaĢ ANKARA AKġAM 281 Sedat ALMACI Hacı Bayram Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 282 Sedat TOMRUK KöĢklüdere ĠÖO Mamak ANKARA ÖĞLE 283 Sedat ÜNAL 80. Yıl Ortaköy Endüstri Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 284 Selami KĠRAZCI Ruhiye Hilmi Atlıoğlu Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 285 Selçuk ASLAN Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 286 Selhattin KARAASLAN Maltepe Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 287 Selma Ġnci KARAMAN AyaĢ SadullahpaĢa ĠÖO AyaĢ ANKARA AKġAM 288 Selviye KÖġE Karaağaç Pratik Kız Sanat Okulu Mamak ANKARA AKġAM 289 Sema SAĞLAMIġ Abdullah Tokur Altındağ ANKARA ÖĞLE 290 Sema BAġAR Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 291 Sema TAġÇI Yakacık Köyü Ġlköğretm Okulu Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 292 Serap GÖKÇE Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hiz. Genel Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 293 Serap KÖROĞLU Çankaya Cumhuriyet Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 294 Serap BODUROĞLU Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 295 Serdar ALTINIġIK Sincan Endüstri Meslek Lisei Sincan ANKARA ÖĞLE 296 Serfiliz Leyla KARAMAN Etimesgut Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 297 Serkan ÖZ Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH

15 298 Sevcan PAKDEL Pursaklar Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez Sağlık Meslek Lisesi Pursaklar ANKARA AKġAM 299 Sevda ÇĠTĠL Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 300 Sevgi ERNAS Türkoğlu Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA ÖĞLE 301 Sevgi ÖZGÖR Yatırım ve Tesisler Dairesi BaĢk. Yenimahalle ANKARA AKġAM 302 Sevim KARABINAR Çankaya Cumhuriyet Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 303 Sevim ġahġn Batıkent ġevket Evliyagil Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 304 Sırmalı TURAN Süleyman Nazif ĠÖO Mamak ANKARA SABAH 305 Sibel BOZDOĞAN Ġltekin ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 306 Sinan ġġmġek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri ġubesi GölbaĢı ANKARA AKġAM 307 Sinan ALTUN ġehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi AyaĢ ANKARA AKġAM 308 Songül DAĞKILIÇ AyĢe-Zeki Sayan ĠÖO Mamak ANKARA AKġAM 309 Suat YILDIRIM Eryaman Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 310 Sultan KÖPRÜLÜ Bahri Hacıahmetoğlu Ġlköğretim Okulu AyaĢ ANKARA AKġAM 311 Suna SUĞÜR Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH 312 Süleyman YAĞCIZEYBEK Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Yenimahalle ANKARA AKġAM 313 Sümeyra EMĠROĞLU Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü (AR-GE) Yenimahalle ANKARA AKġAM 314 Süreyya YILDIZ Ali KuĢcu Ġ.Ö.O. Çankaya ANKARA AKġAM 315 Süreyya SAKĠN Karaağaç Pratik Kız Sanat Okulu Mamak ANKARA AKġAM 316 ġ. Demet AġIK Yakacık Köyü Ġlköğretm Okulu Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 317 ġahin ÇĠÇEK Büğdüz Ġlköğretim Okulu Akyurt ANKARA AKġAM 318 ġeref SARIGÜL Mehmet MemeiĢoğulları Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 319 ġerife AVCI Ayrancı ticaret Meslek Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 320 ġerife GÖKSU Gökçe KarataĢ Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 321 ġerife KARADEMĠR Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Hukuk Mevzuat Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 322 ġermin Gül ÖZKÖK Beytepe Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 323 ġeyda KOCACIK Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 324 ġeyma SABAZ Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AraĢ.GeliĢtirme Planlama ġubesi Çankaya ANKARA AKġAM

16 325 ġirin YILDIRIM BaĢkent Halk Eğitim Merkezi Çankaya ANKARA SABAH 326 ġule GÜNGÖR Mamak Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Mamak ANKARA AKġAM 327 ġule Öznur KÖġKER Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Üretim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 328 ġule Öznur YILDIRIM Ufuk Aslan Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 329 ġükran GÜNGÖRDÜ Mamak Kız Teknik ve Meslek Lisesi Mamak ANKARA SABAH 330 ġükran YARGI Mamak Cumhuriyet Anadolu Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 331 TaĢkın ÇALIġKANER Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 332 Tekmile Erdem KOÇER Kanuni Lisesi Keçiören ANKARA ÖĞLE 333 Turgay IġIK Ġstiklal Ġ.Ö.O. Yenimahalle ANKARA SABAH 334 Türkan ÖZER Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 335 Türkan EMÜL Prof.Ragıp Üner Sağlık Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 336 Türkan PULLU Hasan Ali Yücel Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 337 Türkül AKIN Kılıçalan Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 338 Uğur ACAR Ġlköğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 339 Ümran ġahġn Dr.ġerafettin Tombuloğlu Lisesi GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 340 Ünsal ÇOLAK Andiçen ĠÖO Sincan ANKARA ÖĞLE 341 Varol PEKTAġ Zafer ĠÖO Mamak ANKARA AKġAM 342 Vedat BORULDAY Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 343 Veli GÜL Ġnönü Lisesi Altındağ ANKARA SABAH 344 Veli YILDIZ KurtuluĢ ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 345 Yasemin AYTEMĠZ Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 346 Yasemin KOZAK Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Program GeliĢtirme Bölümü Yenimahalle ANKARA SABAH 347 Yasin CEYLAN Mimar Sinan Teknik ve End.Mes.L.(and) Yenimahalle ANKARA AKġAM 348 Yasin YAĞIZ Kazım Orbay ĠÖO Mamak ANKARA AKġAM 349 YaĢam ZAMAN Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 350 YaĢar ġahġn Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 351 YaĢar Nadir AYGÜN Çizmeci ĠÖO Keçiören ANKARA AKġAM

17 352 YaĢare CAMCI Mustafa Kemal Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 353 YeĢim ġekercġler Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 354 Yeter SEVĠN Orhangazi ĠÖO Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 355 Yeter AĞIRTAġ Halit Fahri Ozansoy Ġ.Ö.O. Keçiören ANKARA AKġAM 356 Yurdaer TAġ Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 357 Yurdagül ÇETĠN GEÇKALAN ġehit Piyade ÇavuĢ ĠÖO Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 358 Yusuf TOPRAK Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 359 Yusuf ÜNSAL Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 360 Yusuf ġġmġek 12 Eylül Ġ.Ö.O. Haymana ANKARA AKġAM 361 Yüksel ARSLAN Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH 362 Yüksel ġentürk Kazım Orbay Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA ÖĞLE 363 Zekeriya ÇAKMAK Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 364 Zerrin TAġKIN Çağrı Bey Anadolu Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 365 Zeynep AKYÜZ Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümü Yenimahalle ANKARA AKġAM 366 Zeynep SAVAġ Kız Meslek ve Kız Teknik Lisesi GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 367 Zeynur PEHLĠVAN Anıttepe ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 368 Zübeyde ÇETĠNKAYA Mamak Halk Eğitm ve AkĢam Sanat Okulu Mamak ANKARA ÖĞLE 369 Zühal ÖZDURAL Gündüz Alp ĠÖO GölbaĢı ANKARA SABAH 370 Zümrüt GÜRMAN Çankaya BaĢkent Halk Eğitim Merkezi Çankaya ANKARA ÖĞLE NOT: 1. Faaliyet Merkezi: Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü 2. Faaliyet Merkezi Tel: Listede adı ve soyadı olanlar, bilgilerini güncellemek amacıyla tarihinde saat 10.00'da enstitüde hazır bulunacaklardır

2013 SINAVA DAYALI MÜDÜR YARDIMCISI(NİHAİ OLMAYAN) ATAMA SONUÇLARI

2013 SINAVA DAYALI MÜDÜR YARDIMCISI(NİHAİ OLMAYAN) ATAMA SONUÇLARI 1 FATİH KARAMAN Müdür Yardımcısı Din Kült. ve Ahl.Bil. 115,17 ANKARA/YENİMAHALLE (123264) TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2 KENAN ATA Müdür Yardımcısı Din Kült. ve Ahl.Bil. 115,05 ANKARA/YENİMAHALLE

Detaylı

Atandığı Kurum Kodu. Ad Soyad Puan Branş Atandığı İlçe. Atandığı Kurum Adı

Atandığı Kurum Kodu. Ad Soyad Puan Branş Atandığı İlçe. Atandığı Kurum Adı 1 SUZAN SERTEL 62 Bilişim Teknolojileri Altındağ 711877 Karapürçek Ortaokulu 2 HÜDA ASLIHAN ÖZOĞLU 71 Bilişim Teknolojileri Altındağ 870808 Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi 3 ELİF BAL 53 Bilişim

Detaylı

FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi

FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi AÇIKLAMALAR: FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi M.E.B. ÖYGM'nin 14/05/2012 tarih ve 15086 sayılı resmi yazısı gereği "FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı" kursunun il/ilçe

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ SANTRAL 3000 T.C. SAYIġTAY DENETÇĠLERĠ Musa DEMĠRBAġ Grup BaĢkanı 3028 Muzaffer ATAK Uzman Denetçi 3030 Ahmet ÇALIK Uzman Denetçi 3029 Dr.Kutlu KARACA Uzman Denetçi

Detaylı

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ 2013 FĠHRĠST GENEL MÜDÜRLÜK 1 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1 SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ 1 GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ 2 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2 YÖNETĠM KURULU ġube

Detaylı

GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI

GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI GURUR TABLOMUZ 2011 LYS SONUÇLARI 2010 ÖSYS SONUÇLARI 2008 ÖSYS SONUÇLARI 2009 ÖSYS SONUÇLARI 2007 ÖSYS SONUÇLARI 2008 Ortaöğretim Kurumları THM Koro Yarışması Türkiye Birinciliği Okulumuz 01 Nisan 2008

Detaylı

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ S/N ADI SOYADI BRANŞI KURUMU MEZUNİYET YILI 1 METİN AKINCI ALMANCA YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ 1991 2 Ahmet Rıdvan YALÇIN ALMANCA Ulubatlı Hasan

Detaylı

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINA BAġVURAN UZMAN TABĠP VE TABĠPLERĠN HĠZMET PUANI SIRALAMASINI GÖSTERĠR GÜNCELLENMĠġ KESĠN OLMAYAN LĠSTE

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINA BAġVURAN UZMAN TABĠP VE TABĠPLERĠN HĠZMET PUANI SIRALAMASINI GÖSTERĠR GÜNCELLENMĠġ KESĠN OLMAYAN LĠSTE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINA BAġVURAN UZMAN TABĠP VE TABĠPLERĠN HĠZMET PUANI SIRALAMASINI GÖSTERĠR GÜNCELLENMĠġ KESĠN OLMAYAN LĠSTE Sıra No Sicil No Adı Soyadı Unvanı Kadrolu Görev Yeri Hizmet Puanı Eğitici

Detaylı

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI 28 Nisan 2013 tarihinde yazılı, Mayıs/Haziran 2013 ayı içerisinde muhtelif tarihlerde sözlü sınavı gerçekleştirilen

Detaylı

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3 TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:0/ 5/04/0 ve 0/7906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/0/0 li ve 0/587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,

Detaylı

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SAYFASI ADALET BAKANLIĞI 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 6 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 26 ANKARA

Detaylı

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2012 SBS ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TABAN VE TAVAN PUANLARI

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2012 SBS ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TABAN VE TAVAN PUANLARI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2012 SBS ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TABAN VE TAVAN PUANLARI 2012 SBS ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TABAN VE TAVAN PUANLARI Seviye Yayınları Rehberlik Yayını ISBN: 978-605 - 340-001 - 1 Yayıncı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi lığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE IBAN ve hesap numaralarının lığımıza gönderilmesini rica ederim. ALMANCA 130681048 ESRA ÖZTÜRK 130681050 NURCAN GÜLBETEKİN 130681051 GÜL

Detaylı

Mart 08. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni Gözde Elmas Liderler. Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE

Mart 08. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni Gözde Elmas Liderler. Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE Amagram Mart 08 AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Yeni Gözde Elmas Liderler Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE 2 ürün ÖZEL TEMALI PROMOSYONLAR VE ÇOK ÖZEL TEKLİFLERLE Satış

Detaylı

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI Eğitim Yılı : 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Öğrencinin : Dönemi : Bahar Dönemi Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Amagram. Dubai 2011. Başarıyı Dubai'de düzenlenen Elmas Konferansı'nda kutladık. Tü r k i ye No. 03/2011

Amagram. Dubai 2011. Başarıyı Dubai'de düzenlenen Elmas Konferansı'nda kutladık. Tü r k i ye No. 03/2011 Amagram YENİ BAŞARI SE VİYELE RİNE UL AŞAN AMWAY SE RBE ST GİRİŞİMCİLE Rİ Tü r k i ye No. 03/2011 Dubai 2011 Başarıyı Dubai'de düzenlenen Elmas Konferansı'nda kutladık Amagr am Başar anlar BAŞARANLAR -

Detaylı

Amagram. Hedeflerinize ulaşın! Hedeflerinize ulaşmanızda Büyüme Teşvik Programı size yardımcı olacak!

Amagram. Hedeflerinize ulaşın! Hedeflerinize ulaşmanızda Büyüme Teşvik Programı size yardımcı olacak! Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 03/2015 Hedeflerinize ulaşın! Hedeflerinize ulaşmanızda Büyüme Teşvik Programı size yardımcı olacak! SAÇLARINIZI HAYATA DÖNDÜREN

Detaylı

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE

Nisan 09. Amagram. Naturale Inspiration. 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE Amagram Nisan 09 Naturale Inspiration 2009 İlkbahar Renk Koleksiyonu Hassas güzellik. Zarif uyum. AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM BAHAR KAZANCI... %25 İNDİRİM * Müşterileriniz BODY SERIES Konsantre Sıvı El Sabunu

Detaylı

ADI SOYADI BÖLÜMÜ STAJ YAPACAĞI OKUL ADI İLÇE ECEM AKŞAHİN Bankacılık ve Finans ZEYTİNBURNU 75. YIL ORTAOKULU ZEYTİNBURNU ZEYNEP ABAY Beden Eğitimi

ADI SOYADI BÖLÜMÜ STAJ YAPACAĞI OKUL ADI İLÇE ECEM AKŞAHİN Bankacılık ve Finans ZEYTİNBURNU 75. YIL ORTAOKULU ZEYTİNBURNU ZEYNEP ABAY Beden Eğitimi ADI SOYADI BÖLÜMÜ STAJ YAPACAĞI OKUL ADI İLÇE ECEM AKŞAHİN Bankacılık ve Finans ZEYTİNBURNU 75. YIL ORTAOKULU ZEYTİNBURNU ZEYNEP ABAY Beden Eğitimi 100.YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ZEYTİNBURNU ARZU

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 EKİM 2004 SAYI: 2565 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

Mart 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE

Mart 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Mart 09 Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM BAHAR TEMİZLİĞİ YAPIN %25 * İNDİRİM KAZANIN Bu ilkbaharda Amway in en çok satan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

Şubat 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. AC Milan ın Resmi Beslenme Desteği AMWAY TÜRKİYE

Şubat 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. AC Milan ın Resmi Beslenme Desteği AMWAY TÜRKİYE Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Şubat 09 AC Milan ın Resmi Beslenme Desteği AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM %25 indirimli yeni ürünlerle 50. yılımızı kutlamaya devam ediyoruz Ocak ayında, Amway

Detaylı

2012 YILI İLİÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İNHASI

2012 YILI İLİÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İNHASI 2012 YILI İLİÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İNHASI S.NO Branş 1 1 19736774970 NİLÜFER MIDIK Almanca 281 Merkez / Ali Çağlar Anadolu Lisesi Merkez - Afyon Lisesi 2 2 24295057846 GÖKAY BOZBAY Almanca 249

Detaylı

SIRA ADI SOYADI GRUBU

SIRA ADI SOYADI GRUBU SIRA SİCİL ADI SOYADI GRUBU 1 B4051 ABDULLAH CEVDET AKMAN II. GRUP 2 C3088 ABDULLAH ÇOLAK II. GRUP 3 D1096 ABDULLAH DAĞDEVİREN VII. GRUP 4 E2991 ABDULLAH RUHİ SOYLU II. GRUP 5 C1494 ABDULLAH ZOBACI IV.

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı