T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Sayı : B.08.0.HED / /01/2010 Konu : Yabancı Dil Kursları Ġlgi : a) 07/09/2009 tarih ve B.08.0.HED / 5389 sayılı yazımız. b) Bakanlık Makamının 19/10/2009 tarih ve B.08.0.MÜB /1400 sayılı Onayı. c) Bakanlık Makamının 28/07/2008 tarih B.08.0.HED /4480 sayılı Onay Eki Yabancı Dil Kursları Düzenleme ve Uygulama Esasları. 02 Kasım Ocak 2010 tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü nde düzenlenmesi planlanan ve ilgi (a) yazı ile bildirilen Yabancı Dil Kursları ile ilgili Seviye Tespit ve Kur Atlama sınavları 17 Ekim 2009 tarihinde yapılmıştı. Taşınma nedeniyle ertelenen ancak; taşınmanın durdurulması sonucu, söz konusu Yabancı Dil Kursları, yeniden 22 Mart - 11 Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü nde (Ankara BaĢkent Öğretmenevi yanı) düzenlenecektir. Kurslarla ilgili uygulama Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı nın Web sayfasında yayınlanan ilgi (c) de kayıtlı Esaslara ve aşağıdaki açıklamalara göre yürütülecektir: 1. Kurslar; İkili ve tam gün eğitim yapan okullar dikkate alınarak sabah, öğle ve akşam grubu olarak düzenlenecektir. 2. Dersler haftada beş iş günü, a) Sabah grubu: saatleri, b) Öğle grubu: saatleri, c) Akşam grubu saatleri arasında yapılacaktır Ekim 2009 tarihinde yapılan seviye tespit ve kur atlama sınavına katılan ile hak ettiği kursa katılmak için müracaat etmiş, ek listede adı soyadı bulunan yönetici ve öğretmenler 06 Mart 2010 Cumartesi günü saat da Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü nde yapılacak olan Bilgilerini Güncelleme Toplantısı nda kurum izni yazısı ile birlikte hazır bulunacaklardır. Bilgilerini güncelleştirenlere öncelik verilecektir. Toplantıya katılmayan ve bilgilerini güncellemeyenler söz konusu kurslara alınmayacaklardır. 4. Ek listenin dışında, yabancı dil kurslarına katılmak isteyen yöneticiler ekteki BaĢvuru Formunu doldurup kurum amirlerine onaylattıktan sonra, üst yazı ile en geç 26 ġubat 2010 Cuma gününe kadar Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı na ulaģtıracaklardır. M.E.B. Beşevler Kampüsü L Blok BeĢevler/ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E-posta : İnt. adresi :

2 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Sayı : B.08.0.HED / /01/2010 Konu : Yabancı Dil Kursları 5. Seviye tespit ve kur atlama sınavlarına katılacakların listeleri, Mart 2010 tarihlerinde Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı Web sayfasında yayınlanacaktır. 6. Seviye tesbit sınavı, 07 Mart 2010 Pazar günü saat da, Kur atlama sınavı, aynı gün saat da Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü nde yapılacaktır. 7. Yabancı dil kurslarına katılacakların kesin listeleri 12 Mart 2010 tarihinden itibaren Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı nın Web sayfasında yayınlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini arz ederim. Osman TAġKAYA Daire BaĢkan V. EKLER : 1- Başvuru Formu 2-17/10/2009 Tarihinde Seviye Tespit, Kur Atlama ve Hak Ettiği Kura Katılanların Listesi DAĞITIM: A Planı M.E.B. Beşevler Kampüsü L Blok BeĢevler/ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E-posta : İnt. adresi :

3 T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı Unvanı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YABANCI DİL KURSLARI BAŞVURU FORMU Görev Yeri ve Adresi İl Cep Tel İş Tel İlçe E-Posta Adresi Öğrenim Durumu Lisans Üstü Lisans Ön Lisans Yüksek Okul Eğitim Öğretim Hizmetleri Teknik Hizmetler Memuriyet Sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Diğer a) Katılmak İstediği Yabancı Dil Kursu İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA ARAPÇA DİĞER( ) Tarihi 22 Mart 11 Haziran 2010 Yeri Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Sabah Grubu Öğle Akşam saatleri arasında düzenlenecektir. b) Katıldığı Son Yabancı Dil Kursu İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA ARAPÇA DİĞER( ) Tarihi Bitirdiği Kur Başarı Notu Kurs No Final Notu c) Katıldığı Son Seviye Tespit Sınavı Tarihi.. /.. / 200. Kuru d) Seviye tespit sınavına katılacağım. e) Kur atlama sınavına katılacağım. f) Kur atlama sınavına katılmayacağım, kurs sonucu hak ettiğim kura katılacağım. g) Geçmiş yıllarda seviye tespit sınavına katıldım, yapılacak seviye tespit sınavına girmeyeceğim. Önceki seviye tespit sınavı sonucuna uygun kursa katılacağım. ğ) Kur atlama sınavı sonucunda, kur atlayamazsam veya kur oluşmuyorsa, daha önce hak ettiğim kura katılacağım... /.. / 200. (Form Sahibinin İmzası) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına Kurumumuz personelinin, Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenecek yukarıda belirtilen yabancı dil kursuna katılmasında sakınca yoktur. Gereğini arz ederim. KURUM AMİRİ (Adı-Soyadı, Ünvanı, İmza, Mühür) AÇIKLAMALAR: 1-Yukarıdaki bilgiler, kısaltma yapılmadan doldurulacaktır. 2-İlk defa kursa katılacak kursiyerler, (a) ve (d) veya (a), (c) ve (g) bölümlerini, 3-Daha önce kursa katılarak Kur atlayan ve kur atlama sınavına girecek kursiyerler, (a), (b), (e) ve (ğ) bölümlerini, 4-Daha önce kursa katılarak kur atlayan ve kur atlama sınavına katılmayacak kursiyerler, (a), (b) ve (f) bölümlerini, 5-Daha önce kursa katılıp başarı notu 70 in altında olan başarılı kursiyerler (Esaslar madde 11/e) (a), (b) ve (e) bölümlerini dolduracaklardır.

4 1 Abdulbaki DEĞER KutalmıĢbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 2 Abdullah COġKUN Peyamitepe Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA ÖĞLE 3 Ahmet ASLAN Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 4 Ahmet ARĞUN Türkkonut Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 5 Ahmet VURDEM Layika Akbilek Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Sincan ANKARA AKġAM 6 Ahmet SEZER Layika Akbilek ĠÖO Etimesgut ANKARA SABAH 7 Ahmet Hamdi DEMĠR Batuhan Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 8 Ali KÜÇÜKKÖSEN Yaygın Eğitim Enstitüsü Yenimahalle ANKARA SABAH 9 Ali DEMĠRKAN Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 10 Ali KURUOĞLU Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Keçiören ANKARA ÖĞLE 11 Ali Hüseyin KURU Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 12 Ali Ġlker KURT Ankara Ticaret Meslek Anadolu Meslek ve Adalet Meslek Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 13 Alpaslan ÇEVĠK YaĢar Doğu ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 14 Alper SERĠN Tuzluçayır Anadolu Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 15 Arefe DURUSOY Gündüz Alp Ġlköğretim Okulu GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 16 Arife PARMAKSIZOĞLU Ankara Anadolu Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 17 Arzu ÜNEY Ġl Genel Meclisi ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 18 Arzu COġKUNER Güneyce ĠÖO Güdül ANKARA AKġAM 19 Arzu AKKUġ AYDEMĠR Mamak Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mamak ANKARA AKġAM 20 Aslı ÇETĠNKAYA Dr.ReĢit Galip ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 21 Aydın GÜLER GölbaĢı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi GölbaĢı ANKARA AKġAM 22 Aydın YARAR GüneĢevler ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 23 Ayfer ARSLAN Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 24 Ayfer KARATOPUK KutalmıĢbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 25 Ayfer KARACAN Gaziçiftliği Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 26 Ayla ÇAVUġ Hasayaz Ġlköğretim Okulu Kalecik ANKARA AKġAM 27 Aysel DOĞAN Akyurt ġükrü Acar ĠÖO Akyurt ANKARA AKġAM

5 28 Aysun KARA Büyükelçi Nazım Belger Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 29 AyĢe ER ġehit Mehmet Altanlar ĠÖO Çankaya ANKARA SABAH 30 AyĢe ALBAYRAK Tevfik Ġleri Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 31 AyĢe COġKUNER Sokullu Mehmet PaĢa Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 32 AyĢe KUġ Ankara Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 33 AyĢegül ANIL Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AraĢ.GeliĢtirme Planlama ġubesi Çankaya ANKARA AKġAM 34 AyĢegül TEKELĠ Türkoğlu Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA ÖĞLE 35 Ayten ġġmġek Batuhan Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 36 Banu KABATAġ Genç Osman Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 37 Banu ÖNDER Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 38 Banu ĠPEK Doktor Yıldız Yalçınlar ĠÖO Sincan ANKARA AKġAM 39 BarıĢ TUZCU Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 40 Bayram MARAZ Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Çankaya ANKARA AKġAM 41 Bayram KÜÇÜK Hürriyet Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 42 Bayram KOCAMAN Ostim Mesleki Eğitim Merkezi Yenimahalle ANKARA SABAH 43 Bekir DEMĠRCĠ Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi Kalecik ANKARA AKġAM 44 Berker KURT Yenimahalle Anadolu Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 45 Betül GENÇGÖNÜL Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Program GeliĢtirme Bölümü Yenimahalle ANKARA SABAH 46 Beyhan KUTSAL Çankaya Millî Piyango Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 47 Bilal Uzgören Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA SABAH 48 Bilge ġayhan KONUġ ġehit Albay Ġbrahim Karaoğlanoğlu Ġlköğretim O. Altındağ ANKARA AKġAM 49 Birgül ÇĠÇEKLĠER Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA ÖĞLE 50 Birgül TETĠK Bahçelievler Deneme Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 51 Birgül ULUTAġ Mobil anadolu Lisesi Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 52 Bülent ETKĠN Yatırım ve Tesisler Dairesi BaĢk. Yenimahalle ANKARA AKġAM 53 Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü yenimahallea ANKARA ÖĞLE 54 Cahit GÜNGÖR Layika Akbilek ĠÖO Etimesgut ANKARA ÖĞLE

6 55 Celal UZGORAN Akyurt Ġlköğretim Okulu Akyut ANKARA AKġAM 56 Celal DEDEOĞLU Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çankara ANKARA AKġAM 57 Cem KORKMAZ Altındağ Yıldırım Beyazıt Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 58 Cemil KARAHALĠLOĞLU GüneĢevler ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 59 Cemile YILMAZ Etimesgut Halk Eğitim Merkezi Etimesgut ANKARA ÖĞLE 60 Cengiz ÇELĠK Hukuk MüĢavirliği Çankaya ANKARA AKġAM 61 Cennet ÇELĠK Ziraat Bankası 120.Yıl ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH 62 Cevdet AYDIN Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 63 Ceyda YEġĠLKAYA Gaziçiftliği Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 64 Ceyhan BALCI Kız Tek.Ankara OlgunlaĢma Enstitüsü Altındağ ANKARA AKġAM 65 Cüneyt AYDIN 100.Yıl Kız Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 66 Cüneyt VAROL AyĢe Tokur Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 67 Çetin TORAMAN Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH 68 Çimen DEMĠR Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 69 Çimen DEMĠR Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 70 Demet ÇELĠK Sincan Ahi Evran Lisesi Sincan ANKARA ÖĞLE 71 Derya EROĞLU Mehmet Çekiç Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 72 Dilek KAYNAK AyaĢ SadullahpaĢa ĠÖO AyaĢ ANKARA ÖĞLE 73 Dilek EROĞLU Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 74 Dilek ACAR Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 75 Durali GÜL Mehmet Akif ĠÖO Keçiören ANKARA ÖĞLE 76 Dursiye CESĠM Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 77 Ebru ARSLANTAġ Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Test GeliĢtirme ġb. Yenimahalle ANKARA AKġAM 78 Elif Didem BEKĠZ Abdullah MürĢide Özünenek Anadolu Listesi Keçiören ANKARA AKġAM 79 Elif Sadiye TEKE Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 80 Emel SEYMEN Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Merkez ANKARA SABAH 81 Emel YILMAZ Çankaya ĠMKB Otelcilik ve Turizm ML Çankaya ANKARA AKġAM

7 82 Emel KURBAN M.Kemal Sağlık Meslek Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 83 Emine KAYA 27 Aralık Lions ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 84 Emine Ebru ERÜS Ankara Anadolu Lisesi Keçiören ANKARA ÖĞLE 85 Emine Gülay KARABIYIK Ġzzet Latif Aras ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 86 Emre TAġ Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Çankaya ANKARA AKġAM 87 Emsal ÖZDER KutalmıĢbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 88 Ercan GÜLER Kalecik Ahiler ĠÖO Kalecik ANKARA ÖĞLE 89 Ercüment DEMĠR Halide Ömer Uncuoğlu ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH 90 Erdal GÜLEN Uluğbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA ÖĞLE 91 Erdil KÜÇÜKFIRAT Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 92 Erdoğan KURġUN Millî Eğitim Müd.Yatırımlar Tesisler Bölümü Altındağ ANKARA ÖĞLE 93 Erdoğan AKBIYIK Elmadağ Cumhuriyet ĠÖO Elmadağ ANKARA SABAH 94 Esin YAVUZ Çankaya ĠMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 95 Esin ARSLAN Prof.Ragıp Üner Sağlık Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 96 Esra BALLIM Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Üretim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 97 Esra TÜRK 100.Yıl Anad.Kız M.ve Kız Meslek Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 98 Esra DURUPINAR Hüseyin-Güllü Ceylan Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 99 Evsun AKTAY OK Genç Osman Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 100 Fadime BEYDĠLLĠ Sokulu Mehmet PaĢa Lisesi Çankaya ANKARA SABAH 101 Faruk YILMAZ Hukuk MüĢavirliği Bakanlık ANKARA AKġAM 102 Fatih YAĞCI Ziraat Bankası 120.Yıl ĠÖO Keçiören ANKARA AKġAM 103 Fatih ÖZTÜRK Mamak Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 104 Fatih MĠRZA Mamak Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 105 Fatih ÖZER Cahit Zarifoğlu ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 106 Fatma BATTAL Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Bakanlık ANKARA AKġAM 107 Fatma YALÇIN Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi GölbaĢı ANKARA AKġAM 108 Fatma ÖZNUR USLU Peyami Safa Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA SABAH

8 109 Fatma BAYSAL Ufuktepe Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA ÖĞLE 110 Fatma TEġREKLĠ Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 111 Fatma AKSES Elvanköy ĠMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 112 Fatma ATA Milli Müdüfaa Ġ.Ö.O Altındağ ANKARA ÖĞLE 113 Fatma Gül YÜCEL Nazım Akcan ĠÖO Altındağ ANKARA AKġAM 114 Feride SORAN AyaĢ SadullahpaĢa ĠÖO AyaĢ ANKARA AKġAM 115 Figan BAYRI Gökçe KarataĢ Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 116 Filik Eylem ÖZTÜRK Mamak Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Mamak ANKARA ÖĞLE 117 Filiz TÜRKMENOĞLU Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 118 Filiz GÜL Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 119 Funda KOÇYĠĞĠT BaĢkent Halk Eğitim Merkezi Çankaya ANKARA SABAH 120 Funda DEMĠR Mamak Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Mamak ANKARA ÖĞLE 121 Fusun KARAGÜLLE YeĢilevler ĠÖO Yenimahalle ANKARA AKġAM 122 Gönül ETÇĠ Yıldırım Beyazıt Altındağ ANKARA AKġAM 123 Gönül Sultan MUMCU AyĢe Tokur ĠÖO Yenimahalle ANKARA SABAH 124 Gülay KAYA Cebeci Kız Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 125 Gülçin ERDOĞAN Çankaya ĠMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 126 Gülçin KURT Gazi Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 127 Güldan VATANSEVER Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 128 Güldane GÜNDÜZÖZ Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 129 Günnur ÇULCUOĞLU Üreğil Kız Teknik ve Meslek Lisesi Mamak ANKARA ÖĞLE 130 GÜNSEL BAYKURT Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 131 Günsel KARABACAKOĞLU Mesa Koru Sitesi Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 132 Gürhan KÖMÜRCÜ KöĢklüder ĠÖO Mamak ANKARA SABAH 133 Hacer KARABULUT Mamak Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Mamak ANKARA AKġAM 134 Hakan ULUSOY Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 135 Halil Ġbrahim COġKUN Osman Hamdibey ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH

9 136 Halime Semra AYDOĞAN Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi Altındağ ANKARA SABAH 137 Halit ĠġLEK Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 138 Halit CANDAR Taylan Araslı Ġ.Ö.O. Sincan ANKARA AKġAM 139 Hamdi BEKĠZ Ziraat Bankası 120.Yıl ĠÖO Keçiören ANKARA AKġAM 140 Handan ĠNAN Çankaya Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 141 Hanım ASLAN Alper Tunga ĠÖO Mamak ANKARA SABAH 142 Hasan TERZĠ Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 143 Hasan TOPAL Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH 144 Hasan ÖZKAN KutalmıĢbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 145 Hasan HAKĠKATOĞLU KurtuluĢ Ġlköğretim Okulu Elmadağ ANKARA AKġAM 146 Hasan Hüseyin KURAK Millî Eğitim Müdürlüğü Sincan ANKARA AKġAM 147 Hatice BALKAN Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA ÖĞLE 148 Hatice Kalk KAYILI GölbaĢı halk Eğitim Merkezi GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 149 Havva TEKĠN Cumhuriyet Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 150 Havva ġahġn Evliya Çelebi ĠÖO Altındağ ANKARA AKġAM 151 Hayâl KAYA Yenimahalle Atatürk ĠÖO Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 152 Hayati CANKALOĞLU Hukuk MüĢavirliği Çankaya ANKARA AKġAM 153 Haydar AKTAġ Abay Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 154 Hayrettin TETĠK Kitami Refia Alemdaroğlu Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 155 Hediye Berin ÇOĞALAN KAYA Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 156 Herdemtaze DENĠZ Özel Eğitim Rehberlik ve Dan. Hiz. Genel Müd. Yenimahalle ANKARA AKġAM 157 Hesna ERGĠN Ziraat Mühendisleri Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 158 Hikmiye HOCAOĞLU Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı (Mustafa Kemak Sağlık L.) Yenimahalle ANKARA SABAH 159 Hilal BĠROL Ġbrahim Akoğlu Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA SABAH 160 Himmet GÜVEN Talim ve Terbiye Kurulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 161 Huriye KÖKERER Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 162 Hülya DERĠN Özcan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Sincan ANKARA AKġAM

10 163 Hülya BĠNĠCĠ Mustafa Kemal Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 164 Hülya TOĞAY Çizmeci Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA ÖĞLE 165 Hülya AKDOĞAN BĠNGÖL Çizmeci ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH 166 Hülya SEZEN Etimesgut Kız Teknik ve Meslek Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 167 Hüseyin ÖZTÜRK Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 168 Hüseyin KAHRAMAN Kaya Bayazıtlıoğlu Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 169 Hüseyin COġKUN Hacı Mustafa Tarman ĠÖO Keçiören ANKARA SABAH 170 Hüseyin DĠRĠCAN Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 171 Hüseyin AġÇI GüneĢevler ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 172 Ġbrahim SEZGÜL Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AraĢ.GeliĢtirme Planlama ġubesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 173 Ġbrahim KOÇ Keçiören Sağlık Meslek Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 174 Ġlkay Adile DURGUN Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 175 Ġlknur ATAK Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık Ġlköğretim Okulu GölbaĢı ANKARA AKġAM 176 Ġlyas YILDIZ Karahöyük ĠÖO. Kalecik ANKARA AKġAM 177 Ġpek YILDIZ Hasan Ali Yücel Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 178 Ġshak ÇELEBĠ Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümü Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 179 Ġsmail YILMAZ Mamak Halk Eğitim Merkezi Mamak ANKARA AKġAM 180 Ġsmail BOYRAZ Hasan Ali Yücel Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 181 Ġsmail Suat TUZLU Batıkent Abay ĠÖO Yenimahalle ANKARA AKġAM 182 Kaan DEMĠRÖRS YaĢar Doğu ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 183 Kemal USLU Ankara Anadolu Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 184 Kemal KILIÇ Dikmen Endüstri Meslek Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 185 Kenan KESKĠN YaĢar Doğu ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 186 Kerim ERDOĞAN Anadolu Teknik Lisesi Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 187 Kevser KARAKURT AY Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 188 Kezban CANBAZ Demetevler ĠÖO Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 189 Kiraz ÖNDER Gündüz Alp ĠÖO GölbaĢı ANKARA SABAH

11 190 Leyla AYDEMĠR Millî Eğitim Müdürlüğü Program GeliĢtirme Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 191 Leyla ÇETĠN Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 192 Mahir ÇAĞLAYAN Nazım Akcan ĠÖO Altındağ ANKARA AKġAM 193 Mahmut BORAZAN Mehmet Örücü ĠÖO Keçiören ANKARA AKġAM 194 Makbule KAVAK Layika Akbilek Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Sincan ANKARA AKġAM 195 Mehmet KARATAġ Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 196 Mehmet CESUR Yayımlar Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA SABAH 197 Mehmet TEZCAN Ostim Mesleki Eğitim Merkezi Yenimahalle ANKARA SABAH 198 Mehmet SEVĠNDĠM Kubilay ĠÖO Yenimahalle ANKARA AKġAM 199 Mehmet ÇALIġKAN Elmadağ Cumhuriyet ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 200 Mehmet KARASU Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 201 Mehmet NADĠR Ġl Millî Eğitim Müd.Yatırımlar Tesisler Bölümü Altındağ ANKARA ÖĞLE 202 Mehmet YĠĞĠT Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Meslek L. Altındağ ANKARA AKġAM 203 Mehmet Fatih MÛLAYĠM Tuzluçayır Anadolu Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 204 Mehmet Fazlı ORHAN Gündüz Alp Ġlköğretim Okulu GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 205 Mehmet Ġrfan AKYÜZ Kalaba Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA AKġAM 206 Mehmet Nasip DALÇĠÇEK Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 207 Melahat GÜRKÜR Atakent Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 208 Melek Burçak ERDOĞAN Anafartalar Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Altındağ ANKARA SABAH 209 Melike BUĞDAYCI Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 210 Meral DAĞTEKĠN Hukuk MüĢavirliği Bakanlık ANKARA AKġAM 211 Meral CĠHAN Ziya Gökalp Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 212 Meryem YUMURTACI Akyurt ÇPL Akyurt ANKARA SABAH 213 Mine DEMĠR Fatih Teknik End. Mes. Lisesi Keçiören ANKARA AKġAM 214 Mithat BÜYÜKHAN Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müd. Çankaya ANKARA ÖĞLE 215 Mukaddes SAMATLI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Çankaya ANKARA SABAH 216 Mukaddes AKTAġ Etlik Lisesi Keçiören ANKARA SABAH

12 217 Murat DEMĠRKOL Eğitimi AraĢtırma GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Çankaya ANKARA AKġAM 218 Murat ÖZVEREN Turhan Fevzioğlu ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 219 Murat SÖNMEZ Ziraat Mühendisleri Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 220 Murat ALTINDAĞ Personel Genel Müdürlüğü Mamak ANKARA AKġAM 221 Murat ÖZEREN Ufuk Aslan Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 222 Murat ULUĞ Hasanoğlan Fatih Lisesi Elmadağ ANKARA AKġAM 223 Mustafa SALIM Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 224 Mustafa DEMĠR Kaya Bayazıtoğlu Lisesi Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 225 Mustafa YÜKSEL Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 226 Mustafa GÜNKÖR Orhan Gazi ĠÖO Yenimahalle ANKARA AKġAM 227 Mustafa ĠZCĠ Ufuktepe Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA AKġAM 228 Mustafa KÜÇÜKKURT Hasanoğlan Kız Teknik ve Meslek Lisesi Elmadağ ANKARA AKġAM 229 Mutullah SUNGUR Hacı Bayram Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 230 Müjgan GENE ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı Çankaya ANKARA SABAH 231 Münevver FERTELLĠ 101. Yıl Kız Meslek Lisesi Çankaya ANKARA SABAH 232 Münevver BALCI Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 233 Müslim YEġĠLGÖZ Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 234 Naciye TENDU TANIK Yunus Emre Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 235 Nasibe TUÇ Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 236 Nedret YILDIZHAN Elvanköy ĠMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 237 Nejdet SARI Ġl Milli Eğitim Müd. Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 238 Nejla LAÇĠN ORAY Hamdullah Suphi ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 239 Nermin Gülay SAMUR Türkkonut Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA AKġAM 240 Neslihan BULUT Ġltekin Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 241 Neslihan GÜLHAN Tapu ve Kadastro Anadolu Meslek Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 242 Neslihan ÖZPALA Hıdırlıktepe Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA ÖĞLE 243 Nesrin ÖZHAN Ġnönü Ġlköğretim Okulu GölbaĢı ANKARA ÖĞLE

13 244 NeĢe NACAR Hasan Ali Yücel Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 245 NeĢide OKATAN Mamak Halk Eğitm ve AkĢam Sanat Okulu Mamak ANKARA AKġAM 246 Nevin ÖZDEMĠR Özdemir Gürocak Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA SABAH 247 Nur EFġAN NORġENLĠ Batıkent ġevket Evliyagil Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 248 Nuran ERDOĞAN YeĢilkent ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 249 Nuray DALÇĠÇEK Uluğbey Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA ÖĞLE 250 Nuray HANÇERLĠ Abay Ġlköğretim Okulu Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 251 Nurcan KALFA POLATLI EML Polatlı ANKARA AKġAM 252 Nurhan ġivgin ġehitlik ĠÖO Mamak ANKARA ÖĞLE 253 Nurhayat ĠNECĠ Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 254 Nurten ÇANGÜL Hukuk MüĢavirliği Çankaya ANKARA AKġAM 255 Oktay ERMĠġ Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme DÖK. Yenimahalle ANKARA AKġAM 256 Ömür Firdes GÜLTEKĠN Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 257 Özgül GÜZEL KEMALOĞLU ReĢatbey Ġlköğretim Okulu (ÖVEÇLER) Çankaya ANKARA ÖĞLE 258 Özgür AYDIN Ankara Anadolu Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 259 Özgür KAYABAġ Açıkalın ĠÖO Mamak ANKARA ÖĞLE 260 Özkan SEZER Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü GölbaĢı Kampüsü GölbaĢı ANKARA AKġAM 261 Özlem KORKUT Yahya Kemal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 262 Özlem YIKILMAZ GölbaĢı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 263 Özlem ORTAK KILINÇ Kazan Atatürk ĠÖO Kazan ANKARA AKġAM 264 Özlen GENECĠ Sokullu Mehmet PaĢa ĠÖO Çankaya ANKARA AKġAM 265 Öznur AKDOĞAN Yatırım ve Tesisler Dairesi BaĢk. Yenimahalle ANKARA AKġAM 266 Perihan Banu SEVĠNDĠK 13 Ekim ĠÖO Altındağ ANKARA ÖĞLE 267 Pınar METE SÜNGÜ Türk Telekom Teknik ve Endütri Meslek Lis. Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 268 Rahime YALDIZ Hun Ġlköğretim Okulu Keçiören ANKARA AKġAM 269 Ramazan ÖZTÜRK Layika Akbilek ĠÖO Etimesgut ANKARA AKġAM 270 Recep Ali URHAN Barmek ĠÖO Akyurt ANKARA AKġAM

14 271 Remzi KURTER Ahmet Cevdet PaĢa Ġlk Öğretim Okulu Keçiören ANKARA AKġAM 272 Remziye ACAR Özcan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Sincan ANKARA AKġAM 273 ReĢide AKYOLLU Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Sincan ANKARA AKġAM 274 Rezzan SÖZEN Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 275 Rıza SavaĢ YAĞCI Anıttepe Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 276 Ruhaniye ACAR Nedim Ġnal Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA AKġAM 277 Saadet ÜSTÜNDAĞ Çankaya Cumhuriyet Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 278 Sadık ÖZKUL Peyami Safa ĠÖO Altındağ ANKARA AKġAM 279 Salih AKYEL Yıldırım Beyazıt Kız Teknik ve Kız Meslek L. Altındağ ANKARA ÖĞLE 280 Sami ÖZDOĞAN Ilıca ĠÖO AyaĢ ANKARA AKġAM 281 Sedat ALMACI Hacı Bayram Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 282 Sedat TOMRUK KöĢklüdere ĠÖO Mamak ANKARA ÖĞLE 283 Sedat ÜNAL 80. Yıl Ortaköy Endüstri Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 284 Selami KĠRAZCI Ruhiye Hilmi Atlıoğlu Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 285 Selçuk ASLAN Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 286 Selhattin KARAASLAN Maltepe Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 287 Selma Ġnci KARAMAN AyaĢ SadullahpaĢa ĠÖO AyaĢ ANKARA AKġAM 288 Selviye KÖġE Karaağaç Pratik Kız Sanat Okulu Mamak ANKARA AKġAM 289 Sema SAĞLAMIġ Abdullah Tokur Altındağ ANKARA ÖĞLE 290 Sema BAġAR Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 291 Sema TAġÇI Yakacık Köyü Ġlköğretm Okulu Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 292 Serap GÖKÇE Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hiz. Genel Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 293 Serap KÖROĞLU Çankaya Cumhuriyet Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 294 Serap BODUROĞLU Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 295 Serdar ALTINIġIK Sincan Endüstri Meslek Lisei Sincan ANKARA ÖĞLE 296 Serfiliz Leyla KARAMAN Etimesgut Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 297 Serkan ÖZ Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH

15 298 Sevcan PAKDEL Pursaklar Yahya Kemal ve Mehmet Sönmez Sağlık Meslek Lisesi Pursaklar ANKARA AKġAM 299 Sevda ÇĠTĠL Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 300 Sevgi ERNAS Türkoğlu Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA ÖĞLE 301 Sevgi ÖZGÖR Yatırım ve Tesisler Dairesi BaĢk. Yenimahalle ANKARA AKġAM 302 Sevim KARABINAR Çankaya Cumhuriyet Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 303 Sevim ġahġn Batıkent ġevket Evliyagil Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 304 Sırmalı TURAN Süleyman Nazif ĠÖO Mamak ANKARA SABAH 305 Sibel BOZDOĞAN Ġltekin ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 306 Sinan ġġmġek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri ġubesi GölbaĢı ANKARA AKġAM 307 Sinan ALTUN ġehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi AyaĢ ANKARA AKġAM 308 Songül DAĞKILIÇ AyĢe-Zeki Sayan ĠÖO Mamak ANKARA AKġAM 309 Suat YILDIRIM Eryaman Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 310 Sultan KÖPRÜLÜ Bahri Hacıahmetoğlu Ġlköğretim Okulu AyaĢ ANKARA AKġAM 311 Suna SUĞÜR Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH 312 Süleyman YAĞCIZEYBEK Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Yenimahalle ANKARA AKġAM 313 Sümeyra EMĠROĞLU Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü (AR-GE) Yenimahalle ANKARA AKġAM 314 Süreyya YILDIZ Ali KuĢcu Ġ.Ö.O. Çankaya ANKARA AKġAM 315 Süreyya SAKĠN Karaağaç Pratik Kız Sanat Okulu Mamak ANKARA AKġAM 316 ġ. Demet AġIK Yakacık Köyü Ġlköğretm Okulu Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 317 ġahin ÇĠÇEK Büğdüz Ġlköğretim Okulu Akyurt ANKARA AKġAM 318 ġeref SARIGÜL Mehmet MemeiĢoğulları Ġlköğretim Okulu Altındağ ANKARA AKġAM 319 ġerife AVCI Ayrancı ticaret Meslek Lisesi Çankaya ANKARA ÖĞLE 320 ġerife GÖKSU Gökçe KarataĢ Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 321 ġerife KARADEMĠR Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Hukuk Mevzuat Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 322 ġermin Gül ÖZKÖK Beytepe Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 323 ġeyda KOCACIK Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 324 ġeyma SABAZ Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AraĢ.GeliĢtirme Planlama ġubesi Çankaya ANKARA AKġAM

16 325 ġirin YILDIRIM BaĢkent Halk Eğitim Merkezi Çankaya ANKARA SABAH 326 ġule GÜNGÖR Mamak Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Mamak ANKARA AKġAM 327 ġule Öznur KÖġKER Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Üretim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 328 ġule Öznur YILDIRIM Ufuk Aslan Lisesi Etimesgut ANKARA AKġAM 329 ġükran GÜNGÖRDÜ Mamak Kız Teknik ve Meslek Lisesi Mamak ANKARA SABAH 330 ġükran YARGI Mamak Cumhuriyet Anadolu Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 331 TaĢkın ÇALIġKANER Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 332 Tekmile Erdem KOÇER Kanuni Lisesi Keçiören ANKARA ÖĞLE 333 Turgay IġIK Ġstiklal Ġ.Ö.O. Yenimahalle ANKARA SABAH 334 Türkan ÖZER Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 335 Türkan EMÜL Prof.Ragıp Üner Sağlık Meslek Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 336 Türkan PULLU Hasan Ali Yücel Ġlköğretim Okulu Etimesgut ANKARA AKġAM 337 Türkül AKIN Kılıçalan Lisesi Çankaya ANKARA AKġAM 338 Uğur ACAR Ġlköğretim Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA AKġAM 339 Ümran ġahġn Dr.ġerafettin Tombuloğlu Lisesi GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 340 Ünsal ÇOLAK Andiçen ĠÖO Sincan ANKARA ÖĞLE 341 Varol PEKTAġ Zafer ĠÖO Mamak ANKARA AKġAM 342 Vedat BORULDAY Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 343 Veli GÜL Ġnönü Lisesi Altındağ ANKARA SABAH 344 Veli YILDIZ KurtuluĢ ĠÖO Elmadağ ANKARA AKġAM 345 Yasemin AYTEMĠZ Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu Çankaya ANKARA AKġAM 346 Yasemin KOZAK Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Program GeliĢtirme Bölümü Yenimahalle ANKARA SABAH 347 Yasin CEYLAN Mimar Sinan Teknik ve End.Mes.L.(and) Yenimahalle ANKARA AKġAM 348 Yasin YAĞIZ Kazım Orbay ĠÖO Mamak ANKARA AKġAM 349 YaĢam ZAMAN Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi Altındağ ANKARA AKġAM 350 YaĢar ġahġn Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 351 YaĢar Nadir AYGÜN Çizmeci ĠÖO Keçiören ANKARA AKġAM

17 352 YaĢare CAMCI Mustafa Kemal Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 353 YeĢim ġekercġler Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 354 Yeter SEVĠN Orhangazi ĠÖO Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 355 Yeter AĞIRTAġ Halit Fahri Ozansoy Ġ.Ö.O. Keçiören ANKARA AKġAM 356 Yurdaer TAġ Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yenimahalle ANKARA AKġAM 357 Yurdagül ÇETĠN GEÇKALAN ġehit Piyade ÇavuĢ ĠÖO Yenimahalle ANKARA ÖĞLE 358 Yusuf TOPRAK Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı Yenimahalle ANKARA AKġAM 359 Yusuf ÜNSAL Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA AKġAM 360 Yusuf ġġmġek 12 Eylül Ġ.Ö.O. Haymana ANKARA AKġAM 361 Yüksel ARSLAN Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yenimahalle ANKARA SABAH 362 Yüksel ġentürk Kazım Orbay Ġlköğretim Okulu Mamak ANKARA ÖĞLE 363 Zekeriya ÇAKMAK Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Çankaya ANKARA SABAH 364 Zerrin TAġKIN Çağrı Bey Anadolu Lisesi Mamak ANKARA AKġAM 365 Zeynep AKYÜZ Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümü Yenimahalle ANKARA AKġAM 366 Zeynep SAVAġ Kız Meslek ve Kız Teknik Lisesi GölbaĢı ANKARA ÖĞLE 367 Zeynur PEHLĠVAN Anıttepe ĠÖO Çankaya ANKARA ÖĞLE 368 Zübeyde ÇETĠNKAYA Mamak Halk Eğitm ve AkĢam Sanat Okulu Mamak ANKARA ÖĞLE 369 Zühal ÖZDURAL Gündüz Alp ĠÖO GölbaĢı ANKARA SABAH 370 Zümrüt GÜRMAN Çankaya BaĢkent Halk Eğitim Merkezi Çankaya ANKARA ÖĞLE NOT: 1. Faaliyet Merkezi: Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü 2. Faaliyet Merkezi Tel: Listede adı ve soyadı olanlar, bilgilerini güncellemek amacıyla tarihinde saat 10.00'da enstitüde hazır bulunacaklardır

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili Tercih Kodu 59364 56380 60103 59431 Okul Adı AKYURT / Akyurt ALTINDAĞ / Altındağ Gazi ALTINDAĞ / Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun ALTINDAĞ / Altındağ Mehmet Akif Ersoy Okul Türü ALTINDAĞ / Ankara 59547 ALTINDAĞ

Detaylı

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 yılı Ankara ilinde bulunan Anadolu Liseleri kontenjanları ve Ankara ili Anadolu Liseleri taban ve tavan puanları. İl Adı İlçe Adı Okul Adı Kont.

Detaylı

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU 2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU Tercih Kodu Okul Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı YÜZDELİK DİLİMİ 40937 AKYURT / Akyurt Anadolu

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ 2015 YILI I. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER Tercih Kodu 65706 66623 67380 69757 70040 67741 Okul Adı Okul Türü KEÇİÖREN İBN-İ SİNA PURSAKLAR / PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE

Detaylı

2015 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA

2015 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA Tercih Kodu 65706 66623 67380 69757 70040 67741 65460 68115 Okul Adı KEÇİÖREN / KEÇİÖREN İBN-İ SİNA PURSAKLAR / PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE M.SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU YENİMAHALLE / HALİDE EDİP MAMAK

Detaylı

İl / İlçe / Okul Tür Taban Puan

İl / İlçe / Okul Tür Taban Puan İl / İlçe / Okul Tür Taban Puan Ankara / Çankaya Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 496.9842 Ankara / Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 488.7414 Ankara / Pursaklar Ankara Pursaklar Fen Lisesi

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

2012 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL)

2012 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL) 1 ALINTERİ LİSTESİ (EŞİT AĞIRLIK SÖZEL) Başarı 1 2 TİLBE GÜNEY Ankara And. NESLİHAN ALDOĞAN Kırkkonaklar And. 12. SINIF YOK 489 12. SINIF YOK 476 YGS- 18475-1683 YGS-30276-3080 ODTÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

SİNCAN IMKB TİCARET MESLEK LİSESİ

SİNCAN IMKB TİCARET MESLEK LİSESİ 0 0 NAZLI ÇANKAYA. 0 KODLU TERCİHİNİZİ (Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi) ASİL KAZANDINIZ. Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Okul: ANKARA /SİNCAN / AHMET ANDİÇEN İLKÖĞRETİM OKULU (0) 00 SEZEN ŞAŞMAZ. 0 KODLU

Detaylı

Ankara TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

Ankara TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com Ankara TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı Ankara hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 3 Dilara Dilek CENGİZ LYS 4 Ayrancı 8 9 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ 2 Gazi And. si 5 İrem ALPUT Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL 6 Ayrancı 7 Büşra ATAMAN Hira Oğuzhan AYDIN Ceren ÇALIKOĞLU Ezgi KUYRUKÇU

Detaylı

İLGİLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ

İLGİLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ İLGİLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ GRUP NO OKULLAR KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN İLETİŞİM ADRESİ ( E- POSTA) 1 1. Emin Sağlamer İ.O 2. Emniyetçiler İ.O 3. Gazi İ.O 4. Metin Emiroğlu İ.O 5. Mithat

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

2015 YILI TEOG YERLEŞTİRMELER SONUCU OLUŞAN LİSE TABAN PUANLARI. Ankara / Çankaya Ankara Fen Lisesi. Fen Lisesi

2015 YILI TEOG YERLEŞTİRMELER SONUCU OLUŞAN LİSE TABAN PUANLARI. Ankara / Çankaya Ankara Fen Lisesi. Fen Lisesi 2015 YILI TEOG YERLEŞTİRMELER SONUCU OLUŞAN LİSE TABAN PUANLARI Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 496.9842 Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 488.7414 Ankara / Pursaklar Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 5 7 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ Hira Oğuzhan AYDIN ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) Ayrancı And. si Ulus Gazi 2 Gazi And. si 3 Büşra ATAMAN Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL ATATÜRK si Gazi And. si İrem

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI Hedef Kitle Çalışmayı Yapacak Ekip 5A M.ÖZGÜR ÇETİNER 5D SONER YÜKSEL 6C YILDIZ ALBAYRAK SARGIN 6D ZAFER ALPARSLAN 6 03.01.2012 10.00-12.00 04.01.2012 7A SERKAN ÇANKAYA 7C M.ÖZGÜR ÇETİNER 8B SONER YÜKSEL

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138084 AHMET BAŞAR HEMŞİRE 09.01.2015

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SPORLARI KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL SPORLARI KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL KÜÇÜK KIZ VOLEYBOL 1- DİKMEN ÖĞRETMEN NECLA KIZILBAĞ ORTAOKULU 2- GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU 3- AHMET YESEVİ ORTAOKULU 4- ÖZEL BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU 5- ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 6- BEYTEPE

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

2014-2015 BEYAZ BAYRAK (TEKRAR) SERTİFİKA ALAN OKULLAR

2014-2015 BEYAZ BAYRAK (TEKRAR) SERTİFİKA ALAN OKULLAR İLÇESİ OKULUN ADI ADRES TEL 1 1 ALTINDAĞ Atam İlkokulu Doğu Mah. Doğu Caddesi 197/4. Sk. No:1 Hasköy 3384280 S.Tekrar 21.11.2014 90 2 2 ALTINDAĞ Altındağ Belediyesi Anaokulu Karapürçek Mah.397. Sk. No:1

Detaylı

2013 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL)

2013 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL) ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL) 1 Melih ALMA Betül Buket ÖZDEMĐR YGS-46751 LYS-41547 2 12.Sınıf 12.Sınıf 505 3 Uğur Muzaffer Atasay YÜKSEL Anadolu 420 499 Ömer ÖZMEN Yavuz Sultan Selim 4 12.Sınıf 12.Sınıf 487

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ DEĞĠġĠK BĠRĠMLERĠNE ALINACAK ÖĞRETĠM ELEMANI ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ DEĞĠġĠK BĠRĠMLERĠNE ALINACAK ÖĞRETĠM ELEMANI ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ DEĞĠġĠK BĠRĠMLERĠNE ALINACAK ÖĞRETĠM ELEMANI ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 11 25 Aralık 2009 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının web sitesinde ilan edilen öğretim elemanı

Detaylı

2015 SAYISAL ALINTERİ LİSTESİ

2015 SAYISAL ALINTERİ LİSTESİ 1 6 9 10 Selcan YÜKSEL 2 3 Erdeniz ERİŞ Dilara TUZCU Yiğit Can CEYLAN Nur ŞAHİN SAYISAL ALINTERİ LİSTESİ LYS LYS-28050 LYS 502 Başak YGS-46143 4 420 486 YAVUZ 5 12. Sınıf 468 Salih Gazi 7 467 BAŞARAN 8

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

2015 TEOG YERLEŞTİRME ANKARA SIRALI YÜZDELİK DİLİMLERİ Tercih K. Okul Adı Okul Türü Öğretim Sür Öğretim Ş. Pansiyon Durumu Yab Dil Kont TR.GEN Y.

2015 TEOG YERLEŞTİRME ANKARA SIRALI YÜZDELİK DİLİMLERİ Tercih K. Okul Adı Okul Türü Öğretim Sür Öğretim Ş. Pansiyon Durumu Yab Dil Kont TR.GEN Y. 2015 TEOG YERLEŞTİRME ANKARA SIRALI YÜZDELİK DİLİMLERİ Tercih K. Okul Adı Okul Türü Öğretim Sür Öğretim Ş. Pansiyon Durumu Yab Dil Kont TR.GEN Y. DİL FEN LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 1 62419 ÇANKAYA /

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİM UNVANI. 364 Osman ÇETİN Ulus Kaymakamlığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ UYGUN - Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİM UNVANI. 364 Osman ÇETİN Ulus Kaymakamlığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ UYGUN - Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN KASTAMONU VALİLİĞİNDE İLAN EDİLEN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ NA MÜRACAATTA BULUNAN ADAYLARDAN YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT KESİN

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ FEN LİSESİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ 1 TALHA ZÜBEYR ALİŞ FATİH FEN LİSESİ 494,404 2 MEHMET ZAHİD BİLGİN ALİ OSMAN

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

E T M BÖLGES ADI VE NUMARASI GÖREVLEND R LEN KOORD NATÖR MÜDÜRÜN ADI SOYADI SIRA NO T M BÖLGES NDE BULUNAN OKULLAR KURUM KODU LÇES

E T M BÖLGES ADI VE NUMARASI GÖREVLEND R LEN KOORD NATÖR MÜDÜRÜN ADI SOYADI SIRA NO T M BÖLGES NDE BULUNAN OKULLAR KURUM KODU LÇES SIRA NO 1 2 KURUM KODU LÇES ANADOLU TEKN K VE ENDÜSTR MESLEK L SES (Kurum Kodu : 123181) ANKARA M MAR S NAN N AAT TEKN K VE AND.TEKN K L SES (Kurum Kodu : 123168) SES 3097) E T M BÖLGES ADI VE NUMARASI

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

KURUM KODU BRANŞ KODU BRANŞ NORM MEVCUT ATANAN AYRILAN İHTİYAÇ KURUM ADI

KURUM KODU BRANŞ KODU BRANŞ NORM MEVCUT ATANAN AYRILAN İHTİYAÇ KURUM ADI İL İLÇE KURUM KODU KURUM ADI BRANŞ KODU BRANŞ NORM MEVCUT ATANAN AYRILAN İHTİYAÇ 1 ANKARA MAMAK 709904 Emine Taşkent İlkokulu 2403 Sınıf Öğretmenliği 11 10 0 0 1 2 ANKARA MAMAK 853493 Refet Bele İlkokulu

Detaylı

12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir.

12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir. 12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir. S.NO AD VE SOYAD ALDIĞI NOT RAKAMLA YAZIYLA DERECE 1 / 56 SONUÇ 1 BANU BAKAÇ 100 YÜZ 2 ABUZER DİLEKÇİ 2 / 56

Detaylı

Öğrenci No Şb Adı Soyadı Programı Ders Adı Muafiyet Durumu Harf Notu Neslihan Durmaz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim İlke

Öğrenci No Şb Adı Soyadı Programı Ders Adı Muafiyet Durumu Harf Notu Neslihan Durmaz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim İlke Öğrenci No Şb Adı Soyadı Programı Ders Adı Muafiyet Durumu Harf Notu 201561274004 1 Neslihan Durmaz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim İlke ve Yöntemleri ONAYLANDI CC 201561274006 1 Hakan İnce

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 20-22 NİSAN 2015 TARİHİNDE VİZE (ARA) MAZERET SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ NO BÖLÜM PROGRAM NUMARASI ADI SOYADI 1 DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret 12-678-048

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 29 Eylül 2014 Pazartesi İ : TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VLİSİ 1 Cihangir CENGİZ 84,488 29,57 80,13 24,04 82,50 28,88

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

BAŞVURU NO TELEFON 2 AYGÜL ARDA BULGARCA 3 İBRAHİM KURT OSMANLICA 4 HÜMEYRA DEMİRBAŞ İNGİLİZCE 4 HÜMEYRA DEMİRBAŞ ALMANCA 4 HÜMEYRA DEMİRBAŞ FRANSIZCA

BAŞVURU NO TELEFON 2 AYGÜL ARDA BULGARCA 3 İBRAHİM KURT OSMANLICA 4 HÜMEYRA DEMİRBAŞ İNGİLİZCE 4 HÜMEYRA DEMİRBAŞ ALMANCA 4 HÜMEYRA DEMİRBAŞ FRANSIZCA BAŞVURU NO ADI SOYADI UZMANLIK ALANI (YIL 2016) BAŞVURU DURUMU TERCÜMAN 2016 T.C. BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU EDİLEN TERCÜMAN LİSTESİ ADRES TELEFON 1 MEHMET SİNAN EKTİRİCİ 2

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

TÜRKĠYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 1. GENEL KURUL DELEGE LĠSTESĠ

TÜRKĠYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 1. GENEL KURUL DELEGE LĠSTESĠ TÜRKĠYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU No Görev Yeri 1 Mehmet ATALAY ANKARA 2 Sezai BAĞBAġI ANKARA 3 Mehmet Ali BABACAN ANKARA 4 Yunus AKGÜL ANKARA 5 Merkez DanıĢma Kurulu Bakanlık Metin SERTOĞLU ANKARA 6 Merkez

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DERSİN KODU DERSİN ADI 1 21000049 Yavuz ESEROĞLU

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ne gönderilecektir.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ne gönderilecektir. Sorumlu Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. AHMET ÇİMEN Uygulama Okulu : ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı........ 9. 000 ÖZLEM ZEYBEK 0... 000 MELEK TÜRK 000 BAHAR YILDIRIM 000 REMZİ DENİZ

Detaylı

2012 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

2012 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR 2012 SBS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR MERT KURTTEKİN ANKARA FEN LİSESİ İ. DİLGE GİRGİN [NESİBE AYDIN AND LİS. (%50 BURS.) ] ASLINUR AKTÜRK AYBARS

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı