KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÖZCAN SEVER KLD 01/01/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÖZCAN SEVER KLD 01/01/2015"

Transkript

1 2015 KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÖZCAN SEVER KLD 01/01/2015

2 KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

3 BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 DERNEĞİN ADI Derneğin adı KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ'dir. MADDE 2 DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi İstanbul dur. MADDE 3 DERNEĞİN AMACI VE ETKİNLİKLERİ Derneğin amacı, Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nden mezun olmuş olan, öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunan, mezunlar ve mensuplar arasında sevgi bağlarını, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek, yardımlaşma olanaklarını hazırlamak, korumak ve sürdürmektir. Bunları gerçekleştirmek için şu etkinliklerde bulunur. a) Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nden mezun olanların, okumuş olanların, öğretim üyeliği yapmış olanların Derneğe ve Lise ye karşı ilgilerini artırmak amacı ile geleneksel toplantılar düzenlemek, dergi, gazete, bülten, yıllık ve kitap yayınlamak, rozet, arma ve plaketler yaptırmak. b) Bilimsel ve kültürel toplantılar yapmak, seminerler, konferanslar, yarışmalar, temsiller ile eğitici ve özendirici şenlikler düzenlemek. c) Yoksul ve hasta öğrencilere, mezunlara, öğretim üyelerine ve emeklilere maddi ve manevi yardımda bulunmak, anma toplantıları düzenlemek, tasada ve kıvançta yanlarında bulunmak. d) Sınıf ve okul birincilerini, çeşitli yarışma ve karşılaşmalarda derece alan öğrenci ve mezunlarımızı armağanlarla ödüllendirmek, yüksek öğrenime devam edenlere yardımcı olmak, mezunlara çalışma hayatında destek olmak. e) Diploma törenleri düzenlemek, geliştirme, yetiştirme ve yabancı dil kursları düzenlemek. f) Kültür, sanat ve sporla ilgili konferanslar, konserler, temsiller, iç ve dış geziler düzenlemek. g) Dernek üyelerinin topluma yararlı nitelikte olan özgün ve çeviri eserlerinin basılmasını, gerçekleşmesini sağlamak. h) Yardım sandığı kurmak. i) Sağlanacak bağışlar ile Lise'mizi kalkındırmak, derslikleri çağdaş eğitime uygun biçimde düzenlemek, laboratuarları günün koşullarına göre donatmak, öğretim personeli kalitesini yükseltmek, yabancı dil öğrenimini geliştirecek önlemler almak, öğrenime maddi ve manevi destek sağlamak için her türlü girişimlerde bulunmak. j) Lokal, spor salonu, öğrenci yurdu gibi dernek amacına uygun birimler kurmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulmuş bulunan kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak.

4 k) Derneğin amacını gerçekleştirmek içip dernekler yasasına ve yürürlükteki yasalara aykırı olmayan etkinliklerde bulunmak. MADDE 4 SİYASETLE UĞRAŞMAK Dernek, hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi, dernek içinde de hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz. MADDE 5 DERNEK KURUCULARI Demek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları aşağıdadır. ADI SOYADI MESLEĞİ İKAMETGÂHI TABİİYETİ A.Savni HUŞ Prof. Dr. Güvercin Sok. No: LEVENT- İSTANBUL T.C. Şükrü ESEN Dr. Med. Bakla Sok. 19/2 KADİKÖY İSTANBUL T.C. Yavuz YAMAN Tüccar Izzetpaşa Sok. 22/11 ŞİŞLİ İSTANBUL T.C. Yılmaz İSMAİLOĞLU Serbest Yeşilceşme Sok. Kök AP. 28/11 ÇİFTEHAVUZLAR İSTANBUL T.C. Metin AHATOĞLU Avukat Ataköy I. Kısım A2 Blok 87 Ataköy-BAKIRKÖY-İSTANBUL T.C. Fehmi ALTIKULAÇOĞLU Mali Müşavir Tarlacık Sok Suadive-KADIKÖY-İSTANBUL T.C. Nurettin ÖZTÜRK Avukat Kürkçübaşı Mah. Sulubostan Sok. 41/16 FATİH İSTANBUL T.C. BÖLÜM 2 ÜYELİK TÜRLERİ VE KOŞULLARI MADDE 6 DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI Derneğe üye olabilmek için: a Yurttaşlık haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, b 18 yaşını bitirmiş olmak, c Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi nden mezun ya da okumuş olmak, d Üye giriş formunun aday üye tarafından doldurularak Dernek merkezinde 15 gün asılması ve bu sürede hakkında hiçbir itiraz olması yada doğacak İtirazın Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesi,

5 e Miktarı genel kurulca belirlenmiş olan kayıt ücretini ve ödenti ödemeyi yükümlenmek, f Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmek, g Dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel durumu bulunmamak, gereklidir. MADDE 7 ÜYELİK TÜRLERİ Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asıl üye. Dernek Yönetim Kurulunca üyeliğine ka- rar verilen ve ödentisini düzenli ödeyen, tüzükte belirtilen yükümlülüklerini verine getiren üyelerdir. Onursal üyeler, Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde okumamış olmakla beraber, istek üzerine ve Yönetim Kurulu'nca onursal üyeliği kabul olunan üyelerdir. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde öğretim üyeliği ve yöneticilik görevinde bulunanlar, isterlerse Derneğin onursal üyesi olarak kabul edilirler. MADDE 8 ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek suretiyle dilediği anda dernekten ayrılabilir. Üyelikten çıkarılma, dernekler yasası ve tüzük hükümleri uyarınca yapılır. MADDE 9 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Dernek üyeliği aşağıdaki nedenlerle sona erer. a İstifa, b Ölüm, c Dernekler yasası gereğince üye olmak hakkını kaybetmek ve dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek nedeniyle dernek üyeliğinden çıkarılmak. MADDE 10 ÜYELERİN HAKLAR! Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur ve dernek organlarında görev alamazlar. MADDE 11 KAYIT ÜCRETİ VE ÖDENTİ Asli üyeliğe kabul için ilk giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Ödenti miktarları Genel Kurulca belirlenir. Ancak Genel Kurul'un, belirleyeceği ödenti tavanının altında ödenti alınması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Onursal üyeler ödenti ödemekle yükümlü değildirler, ancak dilerlerse ödemede bulunabilirler MADDE 12 ÖDENTİ ÖDEMEYEN ÜYELER İÇİN YAPILACAK İŞLEM Bütçe yılı sonuna kadar ödentisini ödememiş olan üyenin, dernekte yazılı, bilinen son adresine Yönetim kurulu tarafından taahhütlü mektup yazılarak ödenti borcunu ödemesi istenir. Bu tarihten itibaren bir ay içersinde ödenti borcunu ödemeyen üyenin, Sicil Kurulu'nun önerisi ve Yönetim

6 Kurulu'nun kararı ile üyeliği dondurulur. Kaydı dondurulan üyenin yeniden başvurması durumunda, geriye doğru 5 yıllık ödenti borcunu ödemesi koşuluyla üyeliği yeniden başlar. MADDE 13 ŞUBELER Dernek amacının tanınması ve derneğin yaygınlaşması için gerekli görülen yor ve bölgelerde şube açılabilir. Yönetim Kurulunca yetkilendirilecek en az üç kişilik müteşebbis heyetin mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı başvurusu üzerine şube açılabilir. Ancak il ve İlçelerde birden fazla şube açılamaz. MADDE 14 ŞUBE ORGANLARI A. Şube Genel Kurul B. Şube Yönetim Kurulu C. Şube Denetleme Kurulu D. Delegeler A ŞUBE GENEL KURUL Şube Genel Kurulu toplantı şekli ve çalışmaları: Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı aidatlarını ödemiş asli üyelerden meydana gelir. Şube olağan genel kurulu her iki yılda bir Aralık ayı içinde yapılır. Olağan genel kurulun, merkez Genel Kurulundan en az bir ay önce bitmesi zorunludur. Genel Kurulun yapılmasına ait usul ve esaslar merkez genel kurulun tabi olduğu usul ve esasların aynısıdır. Ayrıca toplantı tutanağının bir örneği ile yönetim, denetim ve delegelerin isim ve adres listeleri 7 gün içinde dernek merkezine gönderilir. Görev ve yetkileri: a Yönetim ve denetim kurullarının raporları ile bilanço ve gelir gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre kurulları ibra etmek veya sorumlular hakkında karar vermek. b Şubelerin bütçesini inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak c Yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyeleri ile merkez Genel Kurul delegelerini seçmek. d Gündeme alınması istenen konular hakkında karar vermek

7 e Şube için gerekli taşınmaz malların satın alınması yada mevcut taşınmaz malların satılması konuşunda karar alarak yönetim kuruluna yetki vermek, f Şubelerin feshine karar vermek g Yürürlükteki yasalarda yapılması gereken görevleri yerine getirmek B ŞUBE YÖNETİM KURULU Şube Yönetim Kurulu Seçimi : Şube yönetim kurulu genel kurulca asli üyeler arasından iki yıl süre ile seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Siyasi partilerde görevli olanlar yönetim kuruluna seçilemezler. Genel Kurulca yapılan seçimi, takibeden yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından kurullarca seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri ile meslek ve adresleri en büyük mülki amirliğe ve merkeze bildirilir. Görev bölümü ve toplantılar : Şube yönetim kurulu seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanarak bir başkan, başkan vekili bir genel yazman, bir sayman bir de veznedar seçerek, bu seçimi karar defterine geçirir. En az üç ayda bir kez önceden belirli olan gün ve saatte toplanır. Toplantıya başkan, bulunmadığı takdirde başkan vekili onunda yokluğunda genel yazman başkanlık eder. Şube yönetim kurulu çoğunlukla toplanır ve karar toplantıya İştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Görev ve yetkiler: a Şubeyi temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. b Şubeyi yasa ve tüzük hükümlerine göre yönetmek c Alınan kararların bir suretini merkeze göndermek g Genel Kurul kararlarını yerine getirmek e Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak f Yıllık çalışma ile bilanço ve gelir gider hesabını ve de gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak g Şubelerin defter ve dosyalarını tutmak

8 Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden şube genel kuruluna ve merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur aynen tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur. Şube yönetim kurulu kararlarına karşı merkez yönetim kurulu itiraz edebilir. Merkez yönetim kurulunun vereceği karar kesindir. C ŞUBE DENETLEME KURULU Şube işlem ve hesaplarını denetlemek üzere, genel kurul tarafından asil üyeler arasından İki yıl süre için 3 asil 3 yedek üyeden oluşur ve seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Denetleme Kurulu bu tüzüğün 38.ci maddesindeki yazılı esaslar dahilinde görev yapar. D DELEGELER Şubelerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri merkez genel kurulunun tabii delegeleri olup {asil üyeler), diğer delegeler şubeye kayıtlı asil her 25 üye için bir delege şube genel kurulunda seçilir. Seçilen delege sayısı kadar da yedek delege seçilir. 25 den fazla kesirler delege hesabında dikkate alınmaz. MADDE 15 ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER Dernek şubeleri hakkında da demekler kanunu hükümleri uygulanır ancak; a) Şube genel kuruluna ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlarla da yapılabilir. b) Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az bir ay önce yapmak zorundadır. BÖLÜM 3 DERNEĞİN ORGANLARI MADDE 16 DERNEĞİN ORGANLARI Derneğin organları şunlardır; A. Genel Kurulu B. Yönetim Kurulu C. Denetleme Kurulu A GENEL KURUL MADDE 17 GENEL KURULUN KURULUŞ BİÇİMİ

9 Derneğin en yüksek karar organı olan merkez genel kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan merkezdeki (İstanbul) Üyeler ile şubelerden seçilen delegelerden oluşur. Ancak o yıla ve geçmiş yıllara ait ödenti borcu bulunan üyeler borçlarını toplantıdan önce ödemeden genel kurula katılamazlar, MADDE 18 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ Genel Kurul'un görev ve yetkileri şunlardır: a Dernek organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek, b Dernek tüzüğünü değiştirmek, c Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek, d Yönetim Kurulu üyelerini yönetim ve mali yönlerden ayrı ayrı aklamak, e Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen yada değiştirerek onaylamak, f Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması yada mevcut taşınmaz malların satılması konusunda karar alarak Yönetim Kurulunda yetki vermek, g Derneğin feshine karar vermek, h Derneğin uluslararası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak yada ayrılmak kararı vermek, ı Yürürlükteki yasalarda ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek. MADDE 19 GENEL KURUL TOPLANTILARI a Genel Kurul iki yılda bir, Ocak ayı içinde yönetime ilişkin konuları. Yönetim Kurulu'nun çalışma raporunu ve hesaplarını, Denetleme Kurulu raporunu ve gündemindeki öteki maddeleri görüşmek ve organlarına seçimi yapmak için olağan olarak, b Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda yada dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, yalnız çağırıya esas gündemi görüşmek için olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulu ya da dernek üyelerinin beşte birinin isteğine karşın Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa. Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, yerel sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir kurulu. Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. MADDE 20 TOPLANTI YERİ Genel Kurul toplantısı. Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

10 MADDE 21 TOPLANTIYA ÇAĞIRI Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamamasından ötürü toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanlarının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan vererek üyelere duyurulur, ikinci toplantının, geri bırakma tarihinden İtibaren en geç iki ay İçinde yapılması zorunludur. Üyeler İkinci toplantıya, yukarıdaki esaslara göre yeniden çağırılır ve Genel Kurul toplantısı, bir kereden çok ertelenmez. MADDE 22 TOPLANTI YETER SAYISI Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. MADDE 23 TOPLANTI YÖNTEMİ Dernek, Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve yerel en büyük mülki amirliğe bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyelerin sayısı Yönetim Kurulunca düzenlenen listede, tüzüğün 21. Md.'sinde belirtilen, toplantı yeter sayısını sağlamışsa, durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve İki yazman seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Başkan vekili ve yazmanlar tutanağı düzenlerler ve başkan tarafından toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, yeni seçilen Yönetim Kuruluna verilir. MADDE 24 TOPLANTI GÜNDEMİ Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden, en az onda birinin, görüşülmesini istediği konuların da gündeme alınması zorunludur. MADDE 25 OY KULLANMA, KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ Kararlar, toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğu İle alınır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Oylar gizil olarak belirlenir. Organların seçiminin, yazılı ve gizli oyla yapılması zorunludur. Genel Kurul, İstek üzerine herhangi bir konuda da yazılı ve gizli oya başvurulmasına karar verebilir. Gizil oylar. Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının, mühürlenmiş ve İçi boş bir sandığa atılması İle toplanan ve oylamadan sonra açık

11 sayımı yapılarak belirlenen oylardır. Seçimlerde, oyların sayılması İçin, genel kurulca yeterince sayım kurulları kurulur. Tüzükte aksi belirtilmemişse, geçerli oyların yandan bir fazlasına erişen aday kazanmış ya da görüşülen öneri kararlaştırılmış olur. MADDE 26 TUTANAKLARIN SAKLANMASI Genel Kurul görüşme tutanakları, başkan, başkan vekili ve yazmanları tarafından İmza edilerek saklanmak üzere Dernek Divanına verilir. Kongre Divanınca yazılıp imzalanan genel kurul kararları, ayrıca Yönetim Kurulu'na de verilir. B YÖNETİM KURULU MADDE 27 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ Yönetim Kurulu, derneğin asıl üyeleri arasından5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere, genel kurul tarafından iki yılda bir gizil oyla seçilir. Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, derneğin öteki organlarında görev alamazlar. Siyasi partilerde görevli olanlar da, yönetim kuruluna seçilemezler. Yönetim Kuruluna seçildikten sonra, yukarıda yazılı koşullardan herhangi birini İlk toplantıya kadar yerine getirmeyen üye, İstifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer. Asıl üyeliklerin boşalması durumunda, yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. MADDE 28 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek, b) Bütçeye göre tasarruflar yapmak, c) Derneğin ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin artması, amacının gerçekleşmesi ve disiplinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, d) Yasaya ve bu tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler düzenlemek, e) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemini hazırlamak, f) Derneğin yönetimi için gerekli göreceği ücretlileri atamak ve görevden almak. g) Onursal üye kabulünü yapmak, h) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri ve kesin hesapları yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak. Genel Kurula sunmak, i) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, j) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak, k) Tüzükte öngörülen cezaları vermek, l) Derneğin demirbaş, muhasebe, yazışma ve öteki defterlerinin düzenli tutulmasını ve işlenmesini sağlamak, m) Yasa ve bu tüzük gereğince kendisine tanınan başkaca görevleri yapmaktır. MADDE 29 GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

12 Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir genel yazman bir sayman üye seçerek, bu seçimi karar defterine geçirir ve Dernek merkezinde asmak suretiyle üyelere duyurur. Yönetim Kurulu, bu görev bölümünde değişiklik yapabilir. Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Toplantıya başkan, bulunmadığı takdirde başkan vekili, onun da yokluğunda genel yazman başkanlık eder. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. MADDE 30 YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse. Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyesi ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağırının süresi içinde yapılmaması durumunda dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine yerel Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir. MADDE 31 ORGANLARA SEÇİLENLERİN YÖNETİME BİLDİRİLMESİ Genel Kurulca yapılan - seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları İle derneğin öteki organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve İkametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. MADDE 32 DERNEĞİ TEMSİL Derneği Başkan, bulunmadığı durumlarda başkan vekili, başkanvekili de bulunmazsa genel yazman temsil eder. MADDE 33 DERNEĞİ BAĞLAYICI KARARLAR Başkan ya da bulunmadığı zaman başkan vekili, derneği İlgilendiren bir görüşmeye ya da toplantıya, dernek asıl üyelerinden birini görevlendirebilir. Ancak, bu görüşmelerin sonucu, derneği gerek İdari gerekse mali yükümlülük altına sokacaksa, bu yükümlülüğün gerektirdiği konularda, tüzükte ve bütçede yetkili kişilerin imzasını içermesi şarttır. Yönetim Kurulu kararı ile derneği: Mali İşlerde, Başkan ile Sayman üyenin ortak İmzası İle temsil eder ve alınan bu kararlar bağlayıcı olur. MADDE 34 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU Yönetim Kurulu üyeleri derneğin yönetiminden ortak sorumludur. Ancak alınan karara karşıt oy vermiş ve bunu karar defterine yazdırarak imzalanmış ve durumu denetçilere haber vermiş üyeler katılmadıkları karardan sorumlu değildir. '«

13 MADDE 35 KENDİ ÜYELERİNE YETKİ VERMEK Yönetim Kurulu, kendi sorumluluğu altında olmak ve denetlemek koşuluyla, Derneğin İç yönetimine İlişkin İşlerin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla bir ya da birkaç üyesine yetki verebilir. MADDE 36 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ Başkan: İçeriye ve dışarıya karşı derneğin temsilcisidir. Kendisinden ve yazılı yetki İle görevlendirdiği dernek üyesinden başka hiç kimse, dernek adına her ne şekilde olursa olsun hareket edemez. Başkan, Yönetim Kurulu görüşmelerini yönetir, verilen kararların uygulanmasını izler ve genel yazışmaları inceler ve denetler. İdari işlerde, yazışmaları tek başına, mail İşlerde İse ilgili bütçedeki yetkilere dayanarak sayman İle dernek mühürü altında ortak İmza eder. Başkan Vekili: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder ve onun yetkilerini kullanır. Genel Yazman: Derneğin yazı İşlerini yönetir. Yönetim Kurulu görüşmelerini ve alınan kararları karar defteri ne kaydeder. Yönetim Kurulu karar defterinin düzgün yazılmasından ve kararların üyelere imzalattırılmasından sorumludur. İdari İşlerde yazışmaları tek olarak İmza eder. Sayman Üye: Derneğin hesap İşlerini yönetir. Muhasebe ve buna ilişkin defterleri tutar ya da tutturur. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar. Derneği mail konularda sorumlu kılacak belgeleri başkan ya da başkan bulunmadığı zamanlarda başkanvekili İle birlikte İmza eder. Derneğin parasını ve kıymetli belgeleri saklamakla yükümlüdür. Bütçenin uygulanmasından sorumludur. Veznedar: Derneğin gelirlerinin toplanmasına ilişkin işlemleri İnceleyip, makbuzlarını hazırlayarak başkan ya da başkanvekili İle saymanın İmzası İle birlikte İmzalar. Tahsilât makbuzları kendisinde bulunur. Bunların yanlış düzenlenmesinden ya da kaybından doğrudan sorumludur. Kasada Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktardan fazla nakit nara bulundurmayıp fazlasını bir bankaya yatırır. Yönetim Kurulu kararı İle gider ödemelerini yapar. Kasa defterini tutar. C DENETLEME KURULU MADDE 37 DENETLEME KURULU Denetçiler, derneğin asıl üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Bu kurulda görev alanlar, derneğin, bir başka organında görev alamazlar. Denetçiler, yönetim kurulu üyelerinden birisinin üçüncü dereceye kadar kan ya da sihri hısımı usul ya da füruu olamaz. MADDE 38 GÖREV VE YETKİLERİ Denetçilerin görev ve yetkileri şunlardır:

14 a Derneğin bütün hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve incelemek, sonuçlarım bir rapor ile Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak, b Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu denetlemek, c Eksik yada usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulunun dikkatini çekmek, gereğinde durumu genel kurula bildirmek. d Dernek için önemli görecekleri konu ve durumlarda, genel kurulu toplantıya çağırmak, e Devre sonları hazırlayacakları raporu genel kurulun onayına sunmak, f Yasalar ve tüzükle kendilerine tanınan ve yüklenen tüm görevleri yerine getirmek, MADDE 46 VERİLECEK CEZALAR Üyelere verilebilecek cezalar şunlardır: BÖLÜM 4 CEZAİ HÜKÜMLER a) Yazılı uyarı, b) Bir yıldan çok olmamak koşuluyla geçici çıkarma c) Kesin çıkarma. MADDE 47 CEZAYI GEREKTİREN DURUMLAR Cezayı gerektiren eylemler şunlardır: a) Dernek tüzüğü ve Yönetim Kurulu karar ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmek, b) Dernek disiplinin bozmak ve üyeler arası ilişkileri olumsuz etkilemek, c) Dernek içinden ve dışından toplumun törelerine aykırı davranışlarda bulunmak, d) Derneğin saygınlığını zedeleyici eylemlerde bulunmak. MADDE 48 İTİRAZLAR Üyelere, disiplin cezası yalnız Onur Kurulu tarafından verilir. Ancak, uyarı ve bir yıla kadar geçici çıkarma cezaları Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Bu karar, kesin olup hiçbir itiraz organı yoktur. Geçici çıkarma cezası alan üyeler, ceza süresi içinde, Dernek üyeliğinden doğan hiçbir haktan yararlanamazlar. Kesin çıkarma kararlarına yasal yollar dışında yalnız Genel Kurul'da itiraz edilebilir. Kesin çıkarma kararları. Genel Kurul'un onayı ile kesinleşir. MADDE 49 KARARLARIN DUYURULMASI

15 Yönetim Kurulunca verilen cezalar, ilgili üyeye taahhütlü mektupla bildirildiği gibi, Dernek merkezinde asılmak sureti ile de üyelere duyurulur. MADDE 50 BÜTÇE BÖLÜM 5 MALİ HÜKÜMLER Derneğin mali işleri, genel kurul tarafından onaylanmış bir bütçe ile uygulanır. Bütçenin yürürlük süresi, kabulünden ilk Genel Kurul toplantısı tarihine kadardır. MADDE 51 TAHSİLATIN YAPILMASI Derneğin her türlü para alınılan numaralanmış, dernek mührü ile mühürlü ve parayı alanın imzasını içeren, koçanlı alındı belgesi ile yapılır. Bu alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı işlemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini, yerel en büyük mülki amirliğinde onaylatarak bağış ve ödenti kabul eder. Alındı belgesinde, ödeme yapan ve bağışta bulunan kişinin açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Dernek giderleri için, resmi harcama belgesi sağlandıktan sonra özel harcama belgesi kullanılmaz. Dernek giderleri harcama belgesi ile yapılır. Alındı ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla, beş yıldır. Dernek Yönetim Kurulu, bağış ve ödenti toplayacak kişileri bir kararla belirler ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir MADDE 52 YARDIM KABUL EDİLEMEYECEKLER Dernek, siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz. MADDE 53 BÜTÇENİN UYGULANMASI Bütçenin uygulanmasından Yönetim Kurulu ve denetçiler ortaklaşa sorumludur. MADDE 54 ÖDEMELERİN YAPILMASI Ödemelerin yapılabilmesi için: a) Bütçesinde konuyla ilgili ödenek bulunması, b) Yönetim Kurulunca adı geçen giderin yapılmasına karar bulunması, c) Ödemenin belgeye bağlanması, d) Ödeme fişinde başkan, yokluğunda başkan vekilinin ve sayman üyenin ortak imzaları ile yönetim kurulunun karar tarih ve numarasının bulunması şarttır. Bunun dışında hiçbir

16 ödeme yapılamaz. Yükümlülük taşıyıcı işlemlere girişilemez. Yapanlar, ayrıca kişisel sorumluluk taşırlar ve yükümlü olurlar. Yapılması zorunlu bulunan olağan ödemeler bu hüküm dışındadır. MADDE 55 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Kanunun ve ana tüzüğün tutulmasını emrettiği tüm kayıt ve belgeler, diledikleri anda incelenmek üzere, denetleme kurulunun incelemesine hazır bulundurulur. Ancak dernek tüzüğünde, "dernek tüzüğüne göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek etkinliklerinde ve işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, çalışma birimleri için, tek ya da ayrı ayrı metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konacak yönetmelikler çıkarılabilir. MADDE 56 AKTARMALAR Bütçede maddeler arasındaki aktarmalar Yönetim Kurulunun, fasıllar arasında aktarmalar genel kurulun yetkisindedir. Genel Kurul bu hakkım hiçbir surette önceden kullanamaz. Derneğin taşınmazları, ancak dernek için daha yararlı ve en az eşit ya da daha değerli taşınır ya da taşınmazların satın alınması amacı ile ve bunun satıcı ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin yapılması ve tapuya tescil edilmesi koşuluyla ve genel kurulda hazır bulunan üye sayısının üçte iki çoğunluğu ile karar alınması ile satılabilir. Genel Kurul başkaca koşul aranmaksızın toplantıda mevcut üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile derneğe ait taşınmazların Kastamonu Özel idaresine satılmasına ya da hibe edilmesine karar verebilir. MADDE 57 DEFTER VE KIYMETLİ BELGELERİN SAKLANMASI Derneğe ait muhasebe ve yazışma defterleri ile öteki defter ve belgeler yasal süresince saklanır. Kıymetli makbuzlar ve çek defterleri, yönetim kurulunun onaylı bir defterine cilt, sıra numarası ve miktarları geçirilir ve bunlar veznedar tarafından saklanır. Sözleşme, vekaletname ve buna benzer belgeler de yine veznedar tarafından ve onun sorumluluğu altında saklanır. MADDE 58 AVANS VE FAZLA NAKİT Yönetim Kurulu, günlük ve zorunlu giderler için dernek kasasında tutulacak nakit miktarlarını belirler. Taşıma ve posta giderleri ve öteki günlük küçük giderler için yeterli miktarda avans verilebilir. Verilen avans kapatılmadan yenisi verilemez. MADDE 59 DERNEĞİN GELİRLERİ Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

17 a) Üye giriş ücreti ve aidat ödentisi, b) Bağışlar ve yardımlar, c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, d) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen çeşitli etkinlikler, balo, eğlence, konser, konferans, spor yarışmaları, piyango, toplantı, gezi gibi etkinliklerden sağlanan gelirlerdir. Derneğin, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ya da öteki kuruluşlardan yardım alabilmesi için, önce İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir. Şubeler tahsil ettikleri gelirlerinin % 25'ini merkez giderlerine katılma payı olarak üç ayda bir merkeze öderler. BÖLÜM 6 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 60 KURULLARDA ASIL VE YEDEKLER Kurulların seçiminde, sırası ile en çok oy alanlar o kurulun asıl üyesi ve oy sırasına göre onu izleyenler de yedek üye sayılırlar. MADDE 61 KURUL ÜYELERİNİN TOPLANTILARA KATILMAMASI VE İSTİFASI Kurul üyelerinden birinin, herhangi bir nedenle istifa etmesi ya da üst üste üç toplantıya özürsüz katılmaması ve dördüncü toplantıya da gün, saat ve yeri kendisine taahhütlü mektupla bildirildiği halde yine katılmazsa, yerine yedek üye çağırılır. Yedeklerin tümünün katılması durumunda da kurulun, karar alma çoğunluğu sağlanamıyorsa seçim yenilenir. MADDE 62 DEVİR VE TESLİM Kurumların seçim dönemleri sonunda ya da yenilenen seçimlerden sonra her kurulun eski ve yeni üyeleri bir devir ve teslim yapmak zorundadır. Bu durumun bir tutanakla saptanarak karar defterine geçirilmesi zorunludur. MADDE 63 İSTİFA VE ÜYELİK NİTELİĞİNİ YİTİRENLER Dernek üyeliğinden istifa eden ya da çıkarılanların durumu, Yönetim Kurulu kararı ile sicillerine işlenerek kayıtları kapatılır. MADDE 64 TÜZÜK DEĞİŞTİRİLMESİ

18 Olağan ya da olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlaması için genel kurul toplantısının yapılabildiğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyudur. MADDE 65 KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MÜDÜRÜNÜN ÜYELİĞİ Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü, derneğin doğal üyesidir. MADDE 66 DERNEĞİN FEDERASYON YA DA KONFEDERASYONA KATILMASI Dernek, genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile, amacına uygun bir federasyon ya da konfederasyona katılabilir. MADDE 67 DERNEĞİN FESHİ Dernek, kanunda gösterilen nedenlerle ya da genel kurul kararı ile feshedilebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, tüzüğe uygun şekilde üyeler ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin Feshi halinde seçilecek beş kişilik bir kurul aracılığı ile tasfiye işlemleri yapılır. Derneğin feshi 5 gün içinde yerel en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Tasfiye ve intikal yerel en büyük mülki amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır. Tasfiye sonucu kalan taşınır, taşınmaz mallar KALEV e bırakılır. Bu tüzük 67 maddeden ibarettir. Notlar: Devrik cümleler var Net olmayan ifadeler var. Fesih halinde neden Kalev değil? Bitiş maddeleri yok

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

İHALECİ ECZA DEPOLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı: MADDE 1- Derneğin adı İhaleci Ecza Depoları Derneği dir. MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/ NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY

DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/ NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/1983-18184 NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY DERNEKLERİN TÜZELKİŞİLİK KAZANMASI, KURULUŞ BİLDİRİSİ DERNEKLER, KURULUŞ BİLDİRİSİNİ VE

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. İsim İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK KULÜBÜ - İTÜHAVK 2. Amaç Kulübün amacı İTÜ bünyesinde yamaç paraşütü sporu

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde TBD Tüzüğü değişti 4 Ekim de olağanüstü toplanan TBD, Tüzüğü nün 7 maddesini değiştirdi. Değişiklikle üyelikten çıkartılma, şubeler arasında üyelik nakli, merkez organları ve dernek gelirleri gibi konular

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları Amaç Madde -1 Merkez Birliğine üye olan Süt Üreticileri Birliği nin ürettikleri Sütü, ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve Sütün pazarlanmasına ilişkin

Detaylı

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hayvan Severler Derneği dir. Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR dır. Şube açma hakkı saklıdır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ ..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen üretimini

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK T : 20 MART 2016 DERNEK KÜTÜK NO : 34-166/098 ANKARA 1993 MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ DERNEĞİN ADI

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ KISIM 1$ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GIDA TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GIDA TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: Derneğin adı, Gıda Teknolojisi Derneği dir Şubesi açılmayacaktır Derneğin merkezi: Ankara'dır MADDE 2: Derneğin Amaç ve Görevi: Derneğin amacı; Gıda Bilimi, Gıda

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM : l Derneğin adı, Merkezi, Amacı ve Çalışma konuları. Derneğin Adı ve Merkezi Madde :l Derneğin Adı; Şekerbank T.A.Ş. Emeklileri Derneğidir. Derneğin merkezi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İSİM VE NİTELİK /Madde 1/ BÖLÜM 1 Ege Üniversitesi İstatistik Araştırma Topluluğu, Ege Üniversitesi topluluk faaliyetleri uyarınca Ege Üniversitesi

Detaylı

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 16.04.2014 tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği - Dernekler mevzuatında böyle bir bildirim bulunmadığından tüzüğün 18. maddenin 10. fıkrasının

Detaylı

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER... 3 MADDE 1. Derneğin Adı... 3 MADDE 2. Derneğin Merkezi... 3 MADDE 3. Derneğin Amacı... 3 MADDE 4. Derneğin Faaliyetleri... 3 2.BÖLÜM ÜYELİK... 4

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER. KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU

KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER. KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi Makine ve Bilişim Teknolojileri Kulübü ve kısa adı MABİTEK dir. Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri

Detaylı

TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ VE İKAMETGAHI Derneğin adı "TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ" dir. Merkezi İstanbul, İkametgah adresi Ataşehir Mahallesi,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ Madde 1 I.BÖLÜM Derneğin Adı: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Aşağıdaki maddelerde ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER İSTANBUL ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Md.1-DERNEĞİN ADI İstanbul Erkek Lisesi nde eğitim görmüş olanlar için İSTANBUL ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur. Dernek

Detaylı

Derneğin adı, Gıda Teknolojisi Derneği dir. Şubesi yoktur. Derneğin merkezi: Büyükelçi Sokak, No: 18/1 Kavaklıdere/ Ankara

Derneğin adı, Gıda Teknolojisi Derneği dir. Şubesi yoktur. Derneğin merkezi: Büyükelçi Sokak, No: 18/1 Kavaklıdere/ Ankara GIDA TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ESKİ YENİ Dernek Adı Gıda ve Fermantasyon Teknolojisi Derneği Gıda Teknolojisi Derneği MADDE 1: Derneğin adı Gıda ve Fermantasyon Teknolojisi Derneği dir. Derneğin merkezi:

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun KuruluĢu: Madde 1 - Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurulmuştur. Topluluğu, Necmettin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ve kısa adı KBÜİK dir. Karabük Üniversitesi

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ

TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ 28 Mart 2009 günü yapılan Merkez Genel Kurulu nda yapılan değişiklikleri kapsamaktadır Ankara, 28 MART 2009 TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- a) Muş Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak b) Öğrenciler

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE NİTELİĞİ: MADDE l- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi ve

Detaylı

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri Tüzük Değişikliği Önergesi İSTA Tüzüğü nün 14, 21, 32, 35 ve 37. maddelerine iktisadi işletme kurulması ve işletilmesi amacıyla vurgulanan ifadelerin eklenmesi önerilmektedir. 9 ve 20. maddelerinin İSTA

Detaylı

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR. Madde1-Derneğin Adı ve Merkezi : a) Derneğin adı Türk Manyetik Rezonans Derneği dir. Kısaltılmış adı TMRD olarak kullanılır. b) Derneğin merkezi İzmir dedir.

Detaylı

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur.

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. ANAFOD İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ A.GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. MADDE

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri 16 Mayıs 2015 İzmir Fuar Anemon Otel «HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN» Rtc. Ece ŞAHİNOĞLU U.R. 2440.

Detaylı

MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ TC MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu yönerge, Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliklerini gerçekleştirmek

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

ANADOLU SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

ANADOLU SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER ANADOLU SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1- Derneğin adı: Anadolu Sigorta Eksperleri Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara dadır. Derneğin şubesi yoktur.

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi: M-1. Derneğin adı " Tıbbi Onkoloji Derneği"dir. Şubesi yoktur. Merkezi İstanbul dadır.

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi: M-1. Derneğin adı  Tıbbi Onkoloji Derneğidir. Şubesi yoktur. Merkezi İstanbul dadır. TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi: M-1. Derneğin adı " Tıbbi Onkoloji Derneği"dir. Şubesi yoktur. Merkezi İstanbul dadır. Derneğin Amacı: M-2. Derneğin kurulmasındaki ana amaç yurdumuzda

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Ġçindekiler Madde Sayfa Derneğin adı ve merkezi 1 2 Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe 2 2 sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar.

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL ve MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi nde, Fakülte,

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.4 SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ SOSYAL EKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ SANDIĞIN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Sandığın adı: Milli Eğitim Mensupları Tasarruf Ve Yardımlaşma Sandığı dır. Kısa adı: UŞAK MEMSAN dır. Merkezi

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ

F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMAÇ Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği nin üyelerinin hakları,

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri kuruluş ve çalışma esasları hükümlerini temel

Detaylı

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Derneğin Adı Derneği dir. : İstanbul dadır. Şubesi yoktur.kulübün Rengi:Kavuniçi

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı