T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İstanbul-2013

2 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A.Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C. Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 SUNUŞ Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevine 04 Şubat 2013 tarihinde atanmış olmam nedeniyle Fakültemizin 2012 yılı birim faaliyet raporunu sunma görevi şahsıma düşmüştür. Ancak faaliyet raporunda belirtilen çalışmalar Prof.Dr. Nihat ÖZTOPRAK ın Dekanlığı döneminde gerçekleşmiştir. Bu nedenle kendisine, Dekan Yardımcıları Prof.Dr. Safiye ERDEM ve Doç.Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞÇI ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi nde, eğitim-öğretim hizmetleri yanında, modern bilim ve teknolojinin gerektirdiği projelere ağırlık verilmekte, günün sosyal ve teknolojik şartlarına uygun araştırmalar yapılmaktadır. Fakültenin kuruluşundan bu yana, öğretim üyeleri tarafından yapılan çok sayıda araştırma yurt içi ve yurt dışındaki tanınmış dergilerde ve kitaplarda yayımlanmıştır. Fakültemizin tercih edilmesinde, ulusal ve uluslararası alanda isminden söz ettiren öğretim üyeleri, fiziki kapasite ve sunulan hizmet kalitesi etkili olmaktadır. Marmara Üniversitesi nin seçkin fakülteleri arasında yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi, gerek yönetim yapısı, gerek yetkin kadrosuyla stratejik planlamalar doğrultusunda geleceğe daha güvenli ve emin adımlarla ilerlemektedir. Fakültenin misyon ve vizyonunu gösteren ve gelecekle ilgili stratejik yaklaşımını belirleyen 2012 Yılı Faaliyet Raporu beş bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler başlığını taşıyan Birinci Bölümde Fakültenin kuruluş tarihçesi, misyon ve vizyonu yer almaktadır. Ayrıca idareyle ilgili görev ve sorumluluklar bu bölümde verilmektedir. Raporun İkinci Bölümünde Amaç ve Hedefler belirlenmiştir. Bu bölümde İdarenin Amaç ve Hedeflerinin yanı sıra, Temel Politika ve Öncelikler üzerinde durulmuştur. Üçüncü Bölümde Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altında Mali ve Performans Bilgileri bulunmaktadır. Dördüncü Bölüm ise Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Bilgilerine ayrılmıştır. Bu bölümde ayrıntılı olarak kurumun güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durulmuştur. Beşinci ve son bölümde Öneri ve Tedbirler ele alınmıştır. Fakültenin daha etkin ve daha verimli çalışabilmesi, geleceği daha gerçekçi ölçülerde planlayabilmesi için alınması gereken tedbirler bu bölümde yer almaktadır. Bu rapor, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN, Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Tuba KARATEPE, Fakülte Sekreteri Sebahattin TEMUR ve Pınar SARIÇAM tarafından hazırlanmıştır.bölümlerin faaliyetlerine ait veriler Bölüm Başkanlıkları tarafından ilgili bölümlerdeki öğretim elemanlarının akademik özdeğerlendirme formları baz alınarak toplanmıştır.verilerin toplanmasında büyük emeği geçen Bölüm Başkanlarına, yardımcılarına ve katkısı bulunan herkese teşekkür ederim.marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi çağdaşlığı, evrenselliği, gelişmeyi ve ilerlemeyi amaç edinmiş bir birimdir.bu doğrultuda idare olarak temel hedefimiz birimimizi ve üniversitemizi daha da geliştirmek ve ileri götürmektir. Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün işaret ettiği yolda yürümektir Prof.Dr.MERAL ÜNAL Dekan

4 I- GENEL BİLGİLER Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri oluşturularak kuruldu. Belirtilen bölümlere öğrencilerin alınmasıyla, 8 Kasım 1982 tarihinde eğitim-öğretime başladı. Ardından sırasıyla Kimya (1987), Bilgi ve Belge Yönetimi (Arşivcilik) (1988), Alman Dili ve Edebiyatı (1991), Batı Dilleri ve Edebiyatı (1991), İngiliz Dili ve Edebiyatı (1991), Fransız Dili ve Edebiyatı (1991), Fizik (1993), Biyoloji (1996), Sosyoloji (İngilizce) (2001), Coğrafya (2002), Sanat Tarihi (2005), Almanca Mütercim Tercümanlık (2008), Fransızca Mütercim Tercümanlık (2008), İngilizce Mütercim Tercümanlık (2008), İstatistik (2009) Bölümleri kurularak toplam 18 bölüm ile bugünkü yapılanmasına ulaştı. Fen-Edebiyat Fakültesi, 1991 yılında Göztepe Yerleşkesindeki bugünkü binasına taşınmıştır. Batı Dilleri ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerine henüz öğrenci alınmaya başlanmamıştır.2012 yılı itibariyle diğer 15 bölümde 5349 öğrenci (II.Eğitim dahil olmak üzere) fakültemizde öğrenim görmektedir. A- Misyon ve Vizyon Misyon: Çağdaş bilgi düzeyine sahip, sosyalleşen, sorgulayan, araştıran, Atatürk ilke ve hedeflerine bağlı, ülkesini, ulusunu ve bütün insanlığı seven bireyler yetiştirmek Bu doğrultuda geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz edilen bir kurum olmak Vizyon: Temel bilimler alanında kaliteli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı beyin gücü yetiştirmek Topluma, endüstriye ve bilime hizmette öncü bir kurum olmak İleri araştırma ve uygulamalarla dünyanın önde gelen araştırma kurumları arasında yer almak Uluslararası eğitim, kültürel ve akademik işbirlikleri ile öğrencilerine evrensel bakış açısı kazandırmak B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Dekan: Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 3

5 Görev Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu na başkanlık etmek, fakülte kurullarınca alınan kararları uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamaktır. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmaktır. Sorumluluklar Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Göztepe Kampüsü nde yer alan fakülte binası 6 kat üzerinde 3 ayrı bloktan oluşmaktadır. Binada toplam201 adet ofis, 63 adet amfi ve derslik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerine ait 49 öğrenci ve araştırma laboratuarı ile 5 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Fakültemiz dersliklerinde Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine ilave olarak Atatürk Eğitim Fakültesi ve Türkiyat Araştırma Enstitüsünün öğrencileri ders yapmaktadır. C Blok giriş katta 180 kişilik bir Konferans Salonu vardır. Bu salon, yalnız Fen-Edebiyat Fakültesi değil; bütün üniversite birimleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Fiziki yapı ve kaynakların ayrıntılı dökümü aşağıdaki tabloda sayısal olarak gösterilmektedir: 4

6 Tablo: 1 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu FİZİKSEL YAPI İdari Bina Eğitim Alanı Sosyal Alanlar Sirkülasyon Toplam Birimler Alanları Derslik Laboratuar Kant. Spor Alanları Yurtlar Alanı Alan (1) Ofis /Kafet. Açık Kapalı Kız Erkek Toplam m² Adet m² Kapasite Adet m² Kapasite (2) (m²) Sayıs Sayısı Adet m² Adet m² Yurt. Yurt. Yatak Dekanlık 17 ı Sayısı Kimya Coğrafya Bilgi ve Belge Yönetimi Sanat Tarihi Fransız Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) İstatistik Biyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Fizik Matematik Sosyoloji Diğer Birimler Toplam (1) Organizasyon şemasında yer alan birimler ayrı ayrı gösterilecektir.- (2) Toplu (ortak) kullanım alan 5

7 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Tablo: 2 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 EĞİTİM ALANLARI DERSLİKLER Kapasite si Kapasitesi Kapasite si Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplam Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı : 1 Adet Kantin Alanı : 44 m2 Kafeterya Sayısı: 0 Kafeterya Alanı : Yemekhaneler Yok Misafirhaneler Yok Öğrenci Yurtları Yok Lojmanlar Yok Spor Tesisleri Yok Toplantı Konferans Salonları Tablo: 3 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Kapasitesi 0 50 TOPLANTI KONFERANS SALONLARI Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplam Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam

8 Sinema Salonu Yok Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Öğrencilerimize yönelik 4 adet çalışma ve dinlenme mekanı mevcuttur Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı:8 Adet Mezun Öğrenciler Derneği Yok Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Yok 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Tablo: 4 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Tablo: 5 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) Servis Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı : 173 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 1 Adet Arşiv Alanı : 223 m Atölyeler Yok 1.7- Hastane Alanları Yok 7

9 2- Örgüt Yapısı: Fen-Edebiyat Fakültesi örgüt yapısını gösteren şema aşağıda verilmektedir: 8

10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin kullandıkları çok sayıda bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı mevcuttur. Bunun dışında, öğrencilerin bilgisayar derslerini gördükleri, 5 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Hemen her bölümün ihtiyaçları için kullanabileceği 15 adet akıllı tahta ve 47 adet projeksiyon makinası vardır. Bazı bölümlerde dijital fotoğraf makinaları ve benzeri teknik aletler bulunmaktadır Yazılımlar Linux Gaussian Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 420 Adet Taşınabilir Bilgisayar Sayısı: 55 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Yok 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo: 6 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Epidiyaskop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Akıllı Tahta

11 4- İnsan Kaynakları Fakülte bünyesinde görev yapan ve üretilen hizmetlerden yararlananlar sayısal olarak aşağıda belirtilen gruplar halinde gösterilebilir: 4.1- Akademik Personel Tablo: 7 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONEL Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam

12 Bölümlere Göre Akademik Personel Dağılımı Tablo: 8 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI Bölümler Prof. Doç. Yrd.Doç Öğr.Gör Öğr.Gör.Dr. Araş.Gör. Araş.Gör.Dr. Uzman Toplam Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya Fizik Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Kimya Matematik İstatistik Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Genel Toplam

13 Grafik: 1 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI ADE: Alman Dili ve Edebiyatı; BBY: Bili-Belge Yönetimi; Biy: Biyoloji; Coğ: Coğrafya; Fiz: Fizik; Kim: Kimya; Mat: Matematik; İst:İstatistik; ST: Sanat Tarihi; Sosy: Sosyoloji; Tar: Tarih; TDE: Türk Dili ve Edebiyatı; FDE: Fransız Dili ve Edebiyatı; İDE: İngiliz Dili ve Edebiyatı; AMT: Alm. Müt-Ter.; FMT: Fransızca Müt. Ter.: İMT: İngilizce Müt. Ter. 12

14 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablo: 9 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör - - Doçent - - Yrd. Doçent - - İspanya İngiltere Bilgi ve Belge Yön. Öğretim Görevlisi Fransa İng. Müt. Tercümanlık Amerika Fransızca Müt. Tercümanlık Kanada Almanca Müt. Tercümanlık Almanya Okutman - - Çevirici - - Toplam

15 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablo: 10 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK PERSONELİ Bölüm Akademik Personel Adı Görevlendirildiği Dönem Görevlendirildiği Üniversite Biyoloji Doç.Dr İbrahim İlker ÖZYİĞİT Bahar Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Mehmet GÜNEŞ Bahar Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doç.Dr.Baki ASİLTÜRK Güz Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Arş.Gör. Gökçe Zeynep ÖZATALAY Güz Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Prof.Dr Murat KOÇ Bahar Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Güz-Bahar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Prof.Dr Nihat ÖZTOPRAK Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Prof.Dr Sebahat DENİZ Güz Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Prof. Dr. Ceval KAYA Güz-Bahar Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Hakan TAŞ Güz-Bahar Kırgız Manas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Prof.Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK Güz Yeditepe Üniversitesi İst.29 Mayıs Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Prof.Dr. Murat KOÇ Güz Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doç.Dr.Üzeyir ASLAN Güz Kırklareli Üniversitesi Coğrafya Prof.Nuriye GARİPAĞAOĞLU Güz-Bahar K.K.T.C. Yakındoğu Üniversitesi Coğrafya Doç.Cemalettin ŞAHİN Güz-Bahar K.K.T.C. Yakındoğu Üniversitesi Coğrafya Doç.Sevil SARGIN Güz-Bahar Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Prof. Dr. Uğur YAHŞİ Güz-Bahar Yeditepe Üniversitesi Fizik Prof. Dr. Engin BAŞARAN Güz-Bahar Medeniyet Üniversitesi Fizik Doç. Dr. Cumali TAV Güz-Bahar Yeditepe Üniversitesi Fizik Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR Güz-Bahar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 14

16 DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK PERSONELİ Fizik Prof.Dr. Kadir ESMER Güz-Bahar Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fizik Prof.Dr.Şahin AKTAŞ Güz Yeditepe Üniversitesi Fizik Yrd.Doç. Dr. Fatih DUMLUDAĞ Güz-Bahar Yeditepe Üniversitesi Fizik Yrd.Doç. Dr. Mustafa ALEVLİ Güz-Bahar Yeditepe Üniversitesi Sanat Tarihi Prof.Dr. Selçuk MÜLAYIM Güz-Bahar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Doç. Sacit AÇIKGÖZOĞLU Güz-Bahar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Doç.Dr. Uğur ŞENGÜL Güz-Bahar İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Güz Doğuş Üniversitesi Doç.Dr. Ünsal TEKİR İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Yrd.Doç.Dr. Bülent YILMAZ Güz Doğuş Üniversitesi Matematik Yrd.Doç. Füsun Nurcan ÜNAL Güz Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Prof.Dr. Ayşe DURAKBAŞA Güz-Bahar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Sosyoloji Prof.Dr. Talip KÜÇÜKCAN Doç.Dr. Nuri TINAZ Güz Güz- Bahar Yeditepe Üniversitesi Fatih Üniversitesi Fatih Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Güz-Bahar Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Doç.Dr. İnci USER Acıbadem Üniversitesi Sosyoloji Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR Güz-Bahar Yeditepe Üniversitesi Tarih Doç.Dr. Ahmet Haluk DURSUN Güz İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarih Doç.Dr.Okan YEŞİLOT Güz Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tarih Prof.Dr. Zekeriya KURŞUN Güz Yeditepe Üniversitesi Tarih Prof.Dr. Süleyman BEYOĞLU Güz Yeditepe Üniversitesi Tarih Prof.Dr. Ali AKYILDIZ Güz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Prof.Dr. Ahmet KANLIDERE Güz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kimya Prof.Dr. Ayşe OGAN Güz-Bahar Haliç Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Güssün GÜNEŞ Güz Koç Üniversitesi 15

17 4.4- Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Tablo: 11 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Adı-Soyadı Profesör Doçent Matematik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Semra ERPOLAT Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Tablo: 12 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL SAYISI Profesör - Doçent - Yrd. Doçent - Öğretim Görevlisi 7 Uzman - Okutman - Sanatçı Öğrt. Elm. - Sahne Uygulatıcısı - Toplam 7 16

18 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo: 13 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Kişi Sayısı (Toplam:224) Yüzde (%) Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yaş ,22 12, ,11 31,11 26, İdari Personel Tablo: 14 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Din Hizmetleri Sınıfı Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo: 15 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı (Toplam: 28) Yüzde (%) , İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo: 16 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri Yıl Kişi Sayısı (Toplam: 28) Yüzde

19 4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo:17 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yaş Kişi Sayısı (Toplam: 28) Yüzde 7,14 10,71 7,14 7, , İşçiler Tablo: 18 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Tablo: 19 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRESİ 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo: 20 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde

20 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Tablo: 21 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu ÖĞRENCİ SAYILARI Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Erkek Kız Toplam Alman Dili ve Edebiyatı Mütercim- Tercümanlık (Almanca) Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya Fizik İstatistik Mütercim- Tercümanlık (Fransızca) Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) Kimya Matematik Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Toplam

21 Grafik: 2 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Tablo: 22- M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu YABANCI DİL EĞİTİMİ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI I. Öğretim II. Öğretim I. ve II.Öğretim Toplamı(a) E K Top. E K Top. Sayı Fakülte ,81 Toplam ,81 Yüzde* *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 20

22 Öğrenci Kontenjanları Tablo: 23 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Birimin Adı ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Alman Dili ve Edebiyatı ,85 Bilgi ve Belge Yönetimi BİLgi ve Belge Yönetimi İ.Ö Biyoloji BİYoloji İ.Ö Coğrafya Fizik İstatistik Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Kimya Matematik Matematik İ.Ö Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı TÜRk Dili ve Edebiyatı İ.Ö Toplam Doluluk Oranı % Yüksek Lisans ve Doktora Programları Tablo: 24 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu ENSTİTÜLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/ TEZSİZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA DAĞILIMI Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam

23 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Tablo: 25 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Bölüm YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE BÖLÜMLERİ Uyruğu Cinsiyet G. Toplam E K Alman Dili ve Edebiyatı ALMANYA, MOLDOVYA Bilgi ve Belge Yönetimi MAKE, TÜRKM, BELAR, KOSO,KKTC Biyoloji MAKE, TÜRKM, İRAN, BULG Biyoloji İÖ KKTC 1 1 Coğrafya TÜRKM Fizik KAZ, PAK, ARNV, İRN, END,KKTC,TÜRKM, İstatistik KKTC, TÜRKM Kimya YUN,TÜRKM,KAZ,İRN,IRAK,TAC,BULG Matematik PAK,AZER,TÜRKM,BULG Mütercim- Tercümanlık (Almanca) ALMANYA,UKRAYNA Mütercim Tercümanlık (Fransızca) KIRG,AZER,TÜRKM,BULG Mütercim Tercümanlık (İngilizce) RUSYA,MACA,ÖZB,MOLD,AZER,G.KORE Sanat Tarihi MAKE,KOSOVA 2 2 Sosyoloji TÜRKM,ABD,ALM,İSVEÇ,SUR,İRN,MAL,GANA,BULG Tarih TÜRKM,AZR,ÖZB,SUR,KOSO,MAL,BOSNA Türk Dili ve Edebiyatı KIRG,GÜRC,YUN,TÜRKM,KOSO,SUR,AZER,ÇİN,IRAK Toplam

24 Yatay geçişle gelen ve giden öğrenciler Tablo: 26 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu YATAY GEÇİŞLE EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE GELEN ve GİDEN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI VE BÖLÜMLERİ Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden BİYOLOJİ BİYOLOJİ İ.Ö BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ - - BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ İ.Ö COĞRAFYA 2 FİZİK İSTATİSTİK 4 KİMYA 3 MATEMATİK 2 1 MATEMATİK İÖ 2 1 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA) MÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA) MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) 2 2 SANAT TARİHİ 1 SOSYOLOJİ 1 TARİH 4 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 4 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İ.Ö 6 TOPLAM

25 5.1.7-Disiplin cezası alan öğrenciler Tablo: 27 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI CEZA TÜRÜ Bölümler Yük. Öğ. Çıkarma 2 Y. Yıl Uzakl. 1 Y. Yıl Uzakl. 1 Hafta- 1 Ay Arası Uzakl. Kınama Uyarma Toplam Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi İÖ Biyoloji Biyoloji (İ.Ö.) Coğrafya Fizik İstatistik Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Mütercim-Tercümanlık ( İngilizce) Kimya Matematik - Matematik (i.ö.) Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) Toplam

26 5.1.8-Kaydı silinen öğrenciler Tablo: 28 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Kendi İst. Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Öğr. Ücr. Ve Katkı payı Yat. Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Diğer Toplam Alman Dili ve Edebiyatı 6 6 Bilgi ve Belge Yönetimi 7 7 Bilgi ve Belge Yönetimi İÖ 2 2 Biyoloji 7 7 Biyoloji İÖ 4 4 Coğrafya 7 7 Fizik İstatistik 2 2 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) 4 4 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) 8 8 Mütercim-Tercümanlık ( İngilizce) 2 2 Kimya Matematik 7 7 Matematik İÖ 7 7 Sanat Tarihi 9 9 Sosyoloji 4 4 Tarih 9 9 Türk Dili ve Edebiyatı 7 7 Türk Dili ve Edebiyatı İÖ 3 3 Toplam

27 5.1.9-Mezun öğrenciler Tablo: 29 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu BÖLÜMLERE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİLERİN SAYISI BÖLÜMLER Erkek Kız Toplam Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya Fizik Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Mütercim-Tercümanlık ( İngilizce) Kimya Matematik Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Genel Toplam

28 5.3-İdari Hizmetler Akademik hizmetlerin dışında kalan konular, idari personel tarafından yürütülmektedir. Bu alandaki hizmetler, Taşınır Mal, Kayıt ve Kontrol Yetkilisi (Depo), Öğrenci İşleri İrtibat Bürosu, Mali İşler, Personel İşleri, Bölüm Sekreterlikleri,Evrak Kayıt ve Yazı İşleri ile Destek Hizmetleri altında organize olmuştur. Fakülte Sekreterliği bu hizmetlerin sunumunda ve planlanmasından sorumlu mercidir. M.Ü. F.E.F İş Akış Şeması aşağıda gösterilmiştir: İşlem Kontrol - Dekana Arz Onay Yönetim Kurulu Kabul/Red Yazılı Başvuru/Talep İdari hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ilgili büroların görev, yetki ve sorumlulukları ve 2012 faaliyet dönemi içerisinde yerine getirdikleri hizmetler aşağıda tablolar halinde özetlenmiştir. 27

29 Taşınır Mal, Kayıt ve Kontrol Bürosu Büro Personeli Günay KIZILSAVAŞ Görev adı: Taşınır Mal, Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Bağlı Olduğu Birim Sorumluluk alanı Görev Amacı Temel görevler Ve sorumluluklar Yetkileri: NİTLİK BİLGİ VASIFLAR ve BECERİLER Fakülte Sekreterliği Fakültemizdeki taşınır ve taşınmazların kullanıma verilinceye ve kullanımdan iade edilinceye kadar muhafaza edilmesi. Fakültemizde bulunması gereken demirbaş ve tüketim malzemelerinin Harcama yetkilisi onayıyla kullanıma verilmesi, eksilenlerin satın alma birimine bildirilmesi. Taşınır Mal Yönetmeliğinin amacı doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Fakültemize ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanıma sunulmasıdır. Ayrıca taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutmak ve düzeemek. -Harcama birimince edinilen (satın alma, devir yoluyla, hibe yoluyla) taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. - Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. -Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak -Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen malzemeleri ilgililere teslim etmek. - Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. -Ambarda var olan eksiklikleri harcama yetkilisine bildirmek. -Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. -Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. - Bölümlerin ve idari birimlerin kırtasiye, toner, demirbaş ihtiyaçlarını harcama yetkilisinin bilgisi dahilinde mevcut olanlardan karşılamak, gerekli belgeleri hazırlamak. - Üç aylık dönemler halinde tüketime verilen taşınırlar için işlem fişi hazırlamak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek. -Yıl sonu hesapları için Harcama yetkilisinin görevlendireceği üç kişilik komisyonla Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Strateji Daire Başkanlıkları için dayanıklı taşınırlar ile tüketim malzemeleri depo sayımlarını taşınır mal yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak yapılması ve sayım sonuçlarının ilgili cetvellere kaydedilerek yönetmelikte bildirilen süre içinde onaylama ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim etmek. -Taşınır ve taşınmazların kullanıma verilinceye kadar muhafaza edilmesi. Harcama yetkilisi onayı ile demirbaş ve tüketim malzemelerinin tüketime verilmesi. -Taşını ve Mal kontrol yönetmeliği gereğince gerekli belgeleriimzalamak. TEMEL ÖLÇÜTLER sayılı kanun çerçevesinde ilgili yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak, -Bilgisayar kullanmayı bilmek -Etkili iletişim bilgilerine sahip olmak, -Dikkatli ve kararlı olmak, - Risk alabilmek, - Dürüst ve güvenilir olmak 28

30 Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Bürosu Büro Personeli Türkan USANMAZ AYDIN Pınar SARIÇAM Görev adı: Bağlı Olduğu Birim: Sorumluluk Alanı Görev Amacı Temel görevler Ve sorumluluklar Yetkileri: NİTELİK BİLGİ VASIFLAR ve BECERİLER Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Fakülte Sekreterliği -Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Gelen ve Giden her türlü evrakın kayıt ve zimmeti. -Fakülte genel yazılarının yazılması, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulunun gündemlerinin hazırlanması, yazılması ve dağıtımının yapılması -Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca Rektörlüğe aylık periyodik olarak yazışmaların yapılması, Fakülte Yönetim Kurulunun hazırlanması, Fakülte Kurulunun hazırlanması -Dekanlığına Rektörlük tarafından, posta yoluyla, kurye ve şahıs tarafında gele ve giden evrakları kayıt altına almakilgili birimlere dağıtımını sağlamak. -Fakülte Dekanlığına gelen her türlü tebligat, kargo posta ve evrakı teslim almak, -Gelen ve giden evrakların tasniflerinin yapılarak kayıt altına almak, -Gelen evrakların havalesinin yapılması için evrakları Fakülte Sekreterine sunmak, havalesini müteakip ilgili birimlere zimmetle dağıtımını sağlamak, -Giden yazıların kayıtlarını müteakip tasnif etmek ve ilgili kurum veya birimlere göndermek, -Postaya verilecek evrakları zarflayarak, resmi pul ile posta kayıt tutanağına işleyerek göndermek, -Rektörlüğe, Şahıslara ve Bölümlere gönderilecek evrakların zimmet defterine yazılıp ilgili kişilere gönderilmesini sağlamak, İşlem yapılmayacak olan evrakların ve Giden yazıların birer suretini dosyalamak, -Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelerine toplantıları haber vermek gündemi hazırlamak ve Kurul üyelerine göndermek, -Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda alınan kararları yazmak, kararları Rektörlüğe örneklerini ilgili bürolara teslim etmek, -Paydaş Analizleri, Bilimsel Projeleri, Fakülte genel yazılarını yazmak ve gereğini takip etmek, -Stratejik faaliyet raporları, Birim Faaliyet raporları ile İç Denetim raporlarını hazırlamak ve gereğini yapmak, -Aylık periyodik yazışmaları yapmak, -Gelen her türlü evrak, kargo, posta ve tebligatı teslim almak ve gereğini yerine getirmek, -Giden yazıları kontrol etmek, eksiklerini gidermek veya giderilmesini sağlamak. -Alınan kurul kararlarını kontrol etmek, - Hazırlanan raporları dosyalamak, -Yazılan yazıarı kontrol ve paraf etmek TEMEL ÖLÇÜTLER -Evrak hazırlama ve yazımı prosedürü, ilgili mevzuata hakim, görev bilinci içinde, Temel Görev ve yükümlülükleri yerine getirme bilgisine sahip olabilme, -İşle ilgili bilgi birikiminden kaynaklıkonulara hakim olabilme -Bilgiye hızlı ve doğru şekilde erişebilir olmak -Sorumluluk alabilme kapasitesine sahip olmak Üst ve üstlerine karşı sorumluluklarının bilincinde olmak Sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek Dikkatli olmak 29

31 Bölüm Sekreterlikleri Büro Personeli Birgül ASAR Fatma SARI Keziban DEMİRCAN Emine ÇOLAK Canan GÜMÜŞ Servet KOCABIYIK Serdar ENES Görev adı: Bağlı Olduğu Birim: Sorumluluk Alanı Görev Amacı Temel görevler Ve sorumluluklar Bölüm Sekreterliği Fakülte Sekreterliği Bölümlerin Dekanlık ile olan yazışmalarının yapılması Dekanlık ile bölümler arasında koordinasyonun sağlanması, yazışmaların zamanında ve aksatılmadan yürütülmesi -Bölümlere gelen yazıları almak, dosyalamak ve cevaplandırmak, -Bölüm Başkanı ve Öğretim Elemanlarının göreve başlama yazılarını yazmak, -Göreve başlayan bölüm öğretim elemanlarının göreve başlama tarihlerini dekanlığa yazı ile bildirmek, sayılı Kanunun ilgili maddeleri (40/a,40/d,31.,38.,39.) uyarınca görevlendirme taleplerini Dekanlığa yazılı olarak bildirmek, -Bölüm öğretim elemanlarının dönem başında dönemlik ders formlarını ve ek ders ücreti alacak öğretim elemanlarının ayılık ek ders formlarının doldurulmasını sağlamak ve dekanlığa bildirmek, -Bölümlerin akademik kadro ihtiyaçlarını Dekanlığa bildirilmek, -Öğrenci ile ilgili her türlü yazışmanın yapmak, bölüm ihtiyaçlarını Dekanlığa bildirilmek, -Görev süresi sona erecek olan öğretim elemanlarının (Yrd.Doç,Öğr.Gör,Arş.Gör) görev süresi uzatma taleplerini Dekanlığa bildirmek, -Öğretim Üyelerinin yurtiçi ve yurt dışı izin taleplerini Dekanlığa bildirmek, -Anadolu Üniversitesi sınavında görev almak isteyen öğretim elemanlarının listelerini hazırlamak -Bölüm Kurulu Kararlarını yazmak ve Dekanlığa göndermek, Yetkileri: NİTELİK BİLGİ VASIFLAR ve BECERİLER Sorumluluk altında bulunan Bölümlerin işlerini Yürütmek, Koordine etmek, Yönlendirmek TEMEL ÖLÇÜTLER -Yazışma kurallarının bilmek, Bölümlerle iletişimi iyi kurmak ve uyumlu bir şekilde çalışmak Güven sağlamak ve güvenir olmak Sabırlı olmak Tutarlı olmak Dürüst olmak Yönlendirme becerisine sahip olmak. 30

32 Destek Hizmetleri Bürosu Personel İskender ÖZCAN Nermin ERGİN Yüksel ÖZCAN Fuat ABA Harun ÖZTÜRK Erkan KARAHAN Hüseyin YÜZÜGÜLDÜ Metin SERENLİ Alper T.AKINCI Fatih EMRE Görev adı: Bağlı Olduğu Birim: Sorumluluk alanı Görev Amacı Temel görevler Ve sorumluluklar Yetkileri: NİTELİK BİLGİ VASIFLAR ve BECERİLER Destek Hizmetleri (İdare Amiri) Fakülte Sekreterliği Fakülte Binası ve çevresi, Fakülte içindeki aksaklıkların giderilmesi, fakültenin idari konularında Fakülte Sekreterine yardımcı olmak, -Fakülte içindeki temizlik işlerini organize etmek ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, -Fakülte içinde tamiratı gerektiren işlerin idare bildirilmesi ve tamiratın yapılmasının sağlanması, -Teknik personelin görev dağılımını yapmak, -Fakülte güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak, -Asansörlerin ve jeneratörün çalışır durumda olmasını sağlamak ve control etmek Temizlik personelinin görev yerlerini ve izinlerini organize etmek. TEMEL ÖLÇÜTLER Konulara hakim olmak, Fakülte binasını bilmek. İş yaptırma yeteneği olmak Görevinin gerektirdiği mesleki becerilere sahip olmak. 31

33 Mali İşler Bürosu Büro Personeli Sibel BÜLBÜL (Şef, Satın alma) Hasan YILDIRIM(Şef Ek Dersler-Yolluklar) Görev adı: Bağlı Olduğu Birim: Sorumluluk alanı Görev Amacı Temel görevler Ve sorumluluklar Yetkileri: NİTELİK BİLGİ Satın Alma Sorumlusu Fakülte Sekreterliği Satınalma, İta Amirliği ve Döner Sermaye avans mutemetliği, Tedavi Faturaları ödenmesi, Yollukların hazırlanması Fen-Edebiyat Fakültesi nin genel yönetim, eğitim-öğretim ve destek hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin alımını doğru ve eksiksiz olarak yapmak suretiyle hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak. -Fakültemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü kırtasiye ve büro malzemeleri, makine, araç- gereç, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile diğer mal ve malzemeleri, bütçe ödenek imkanları nispetinde azami tasarruf ve standardizasyonu dikkate alarak iç ve dış piyasadan uygun şartlarla zamanında temin etmek, -Makine teçhizat bakım ve onarımı yanında büro ve okul bakım ve onarım hizmetini temin etmek, -Fakültenin eğitim ve yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bilgisayar hizmetleri, harita yapım ve alımı, telefon aboneliği ve kullanımı, dozimetre izleme hizmeti gibi bir çok hizmet alımlarının ihtiyaçlar doğrultusunda temin etmek, -Tüm mal ve hizmet alımlarının piyasa fiyat araştırmasını yaparak en uygun ve doğru ürünün temininin gerçekleştirmek, -Satınalma şekline göre gerekli evrak yazışmalarını hazırlamak (Yaklaşık Maliyet, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, Harcama Talimatı, Onay Belgesi, Muhasebe İşlem Fişi, Ödeme Emri Belgesi, Muayene Komisyonu Tutanağı, Hizmet İşleri Kabul Tutanağı vb.) ve belgelerin Gerçekleştirme Görevlisi ile Harcama Yetkilisi ne imzaya sunmak, - Yurt içi ve Yurt dışı Geçici görev ve sürekli görev yollukları ile tedavi yolluklarının hazırlanmak, -Katma Bütçe ve Döner Sermayenin yıllık bütçelerinin hazırlanmak, -Döner Sermaye gelir ve giderlerinin takip etmek, -Mali yıl başında Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi imza sirkülerinin hazırlanması ile satınalma ve muayene komisyonlarının oluşturmakı, -Personel ve öğrencilere ait şahıs, hastane ve eczane faturalarının kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ödenmesinin sağlanmak. -I. ve II. Eğitim ek ders ve sınav ücretlerini ile fazla mesaiye kalan Akademik ve -İdari personelin mesai ücretleri ile yaz okulu ve uygulama okulu ücretlerini hazırlamak, -Birim ile ilgili yazıların yazılması, paraflanması ve imzaya sunmak, -Üst yönetimin verdiği diğer işlerin yapılması. -İstenen kalite, maliyet ve zamanda ürün temin etmek için araştırma - geliştirme faaliyetlerinde bulunarak piyasa araştırması yapmak. -Fakültenin hedeflerine ve kalite politikasına uygun tedarikçiler arama, tespit etme ve tedarikçilerle fiyat görüşmeleri yapmak. -Tedarikçilerden gelen yeni ürün teklifleri ile ilgili ön değerlendirme yapmak, -Birim ile ilgili yazıları paraflamak. TEMEL ÖLÇÜTLER Kamu İhale Kanunu, Yönetmeliği ve Tebliğleri ile Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğleri hakkında bilgi sahibi olmak. 32

34 Öğrenci İşleri İrtibat Bürosu Büro Personeli Atilla AYDIN (Şef) Metin ÖNAL Görev adı: Bağlı Olduğu Birim: Sorumluluk alanı Görev Amacı Temel görevler Ve sorumluluklar Yetkileri: NİTELİK BİLGİ Öğrenci İşleri Fakülte Sekreterliği 2007 ve öncesi Öğrenci ile ilgili tüm işlerin yapılması, Öğrenciye doğru bilgi vermek, işlerin zamanında ve eksiksiz yürütülmesinin sağlanması -Öğrenci işlerine havale edilen evrakların yazışmalarının yapılması, - Öğrenci işleri ile ilgili her türlü sevk ve idari işlerinin yürütülmesi, - Eğitim öğretim yılında bölümlerde uygulanacak müfredat programları ile Fakülte Kurulu Kararlarının uygulanması, rektörlüğe bildirilmesi, - Fakülte Kurulunda öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi, (örgün, 2. eğitim, dikey ve yatay geçiş, yabancı uyruklu, Çiftanadal/yandal) gereği için bölümlere ve Rektörlüğe bildirilmesi, ilan edilmesi, -Disiplin soruşturması açılan öğrencilerin soruşturma raporlarının takibi ve sonuçlarının ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi ceza alan öğrencilerin cezalarının sicillerine işlenmesi, - Sınıf danışmanlarının tespitinin yapılması, danışmanlara yapılacak işlerle ilgili bilgi verilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi, - Kayıt yenilemeler, Askerlik tecil işlemleri, öğrenim ve katkı kredi takipleri, Başbakanlık ve diğer bursların takip edilmesi, duyurulması ve gereken işlemlerin yapılması, -Staj uygulaması için takviminin belirlenmesi, Fakülte kurul kararının bölümlere bildirilmesi, staj sorumlusu öğretim üyelerinin staja gidecek öğrencilerin yerlerinin tespit edilmesinin sağlanması, -Sınıf, bölüm ve fakülte temsilcisi seçimlerinin yapılmasının sağlanması ve rektörlüğe bildirilmesi, - Yaz okulunda açılacak derslerin tespitinin yapılması, diğer fakülte ve üniversitelerden katılacak öğrencilerin müracaatlarını alınması, yönetim kuruluna sevkinin sağlanması, alınan kararların ve sonuçların ilgili birim ve kurumlara gönderilmesi, -Burs ve krediler ile ilgili duyurular yapılması, öğrencinin müracaatının alınması ve ilgili komisyonlara seçimin yapılmasını sağlamak, sonucun ilgili kurumlara gönderilmesi, -Öğrenciye bilgi vermek -Büro içinde koordinasyonu sağlamak TEMEL ÖLÇÜTLER Kanun gerektiği bilgiye sahip olmak,bilgisayar programlarını bilmek, sabırlı olmak, 33

35 Personel İşleri Büro Personeli Safigül ERGİN (Şef) Cevahir ANIK Nurhan ÇİÇEN(Maaş Mutemedi) Görev adı: Bağlı Olduğu Birim: Sorumluluk alanı Görev Amacı Temel görevler Ve sorumluluklar Personel İşleri Fakülte Sekreterliği Kadro ve İlan, Açıktan atamalar,terfiler, Kıdemler, Görev süreleri, Bölüm, Anabilim Dalı Başkanlıkları, Senatör, Yönetim Kurulu üyeleri, Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin atama işlemleri, Personel İşlerine giren ve çıkan tüm evrakların kontrolü. -Personel ile ilgili her türlü yazışmaların yapılması, -Fakülte ve Yönetim Kurulu kararlarının ilgili birim, kurum ve kişilere gönderilmek üzere hazırlanması, -Yazılan yazıların paraf için Fakülte Sekreterliğine, imza için dekana sunulması -Dekanlığa imzaya sunulduktan sonra fotokopilerinin hazırlanarak evrak kayıt bürosuna teslim edilmesi 2547 Sayılı Yüksek Öğretim ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği tüm personelin özlük hakları ile ilgili tüm işlemleri yapmak, -Bölümlerin Akademik personel taleplerini Rektörlüğe bildirmek, -Açıktan atanacak personelin müracaatlarının kabulü, juri üyelerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu Kararlarının alınmasını sağlamak, sonuçların ilanı için Rektörlüğe göndermek, kazanan adayın atama önerisini Yönetim Kuruluna sunmak, atamasına ve işe başlamasına müteakip SGK girişlerini yapmak, - Akademik ve İdari Personelin aylık derece ve kademe ilerlemelerinin talebi ve yapılmasını sağlanmak, Rektörlük onayına sunmak ve onayı müteakip maaş tahakkuka bildirmek, -Akademik ve İdari Personelin kıdem aylık terfilerinin yapmak, mali işlere vermek, 3. ve 4. yılını dolduran Profesörler için Rektörlük olurunu almak, -Bölüm Başkanlıkları, Anabilim Dalı Başkanlıkları, Senatör, Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelerinin atama önerileri için bölümlere yazışmalar yapmak, -Akademik personelin görev sürelerinin uzatma tekliflerini bölümlerden istemek ve yeniden atanabilmesi için gerekli yazışmaları yapmak, -Personel İşlerine gelen ve giden tüm yazışmaların takibini yapmak ve cevaplarının zamanında yazılmasını sağlamak, -Akademik ve İdari personelin özlük haklarının ödenmesi için gerekli tüm belgeliri zamanında maaş tahakkuka vermek, -Personel İşleri ile ilgili gelen ve giden tüm yazışmaları yapmak, Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Bölümden gelen görevlendirilmeleri Yönetim Kuruluna sunmak ve alınan kararların gereğini yapmak, -Akademik ve İdari Personelin yıllık, mazeret, doğum ve ücretsiz izinlerinin dosyaya işlenmesi ve takibini yapmak, -Akademik ve İdari Personelin sicil raporlarını düzenlemek, - İdari Personellerinin sağlık raporlarını mali işlere bildirilmek, -Yabancı Uyruklu personelin yıllık sözleşmelerini yapmak, -Kısmı zamanlı çalışan öğrencilerinin müracaatlarını almak, listelerini hazırlamak, SKSD ne bildirmek ve aylık puantajlarını düzenlemek, -Akademik ve idari personelin emeklilik işlemleri ile naklen ayrılan ve istifa eden personelin yazışmalarını yapmak, -Akademik ve İdari Personelin kimlik kartların düzenlemek, Tedavi, mal beyanları pasaport temdidi ile ilgili formları doldurtmak ve yazışmalarını yapmak, -Üst Yönetimin verdiği diğer işlemleri yapmak, -Akademik ve İdari personelin aylık maaşlarını hazırlamak, -SGK primlerinin tahakkukunu yapmak, - -Yabancı uyruklu personelin maaşlarını ve SGK tahakkukunu hazırlamak, -Maaşa konu olan kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak. -Fakültemizde zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin SGK 'ya sigorta giriş ve çıkışlarını yapmak, sigorta prim bordrolarını hazırlamak, -Fakültemiz İdari ve Akademik personeline doğum, ölüm yardımı bordrolarını hazırlamak, -Nakil giden personel için nakil bildirimi hazırlamak, -Askere giden veya ücretsiz izne ayrılan personelden maaş iadesi almak, ücretsiz izin 34

36 dönüşü kısıtlı maaşlarını hazırlamak ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemleri yapmak, -Akademik ve idari personel ve bakmakla yükümlü bulundukları yakınlarının Sağlık Aktivasyonlarını yapmak, Yetkileri: NİTELİK BİLGİ VASIFLAR -Büroya gelen evrakları kontrol edilmesi, -Büro içi, iş zamanlama programının yapılması, -Yazışmaların organize edilmesi, TEMEL ÖLÇÜTLER Personel İşleri konusunda ilgili mevzuata hakim, bilgili, güvenilir ve sorumluluk sahibi olmak 2547 Sayılı Kanuna hakim olmak, Gizliliğe riayet etmek. 5.4-Diğer Hizmetler İdarenin görev alnına giren yukarıda açıklanan hizmetlerin dışında, birimimiz öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilerin sosyalleşmeleri, iletişimlerinin ve memnuniyetlerinin artmasına yönelik olarak Fakültemiz tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen diğer bazı hizmetler şunlardır: Kasım 2012 tarihleri arası geleneksel Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim ve Kültür Günleri Haftası olarak kutlanmış ve bu kapsamda çeşitli paneller, seminer ve konferanslar, toplantılar, konserler, söyleşiler, sergiler düzenlenmiştir. İdari Personele Motivasyon, Stres Yönetimi,Kendini Tanıma, Dosyalama Teknikleri eğitimleri verilmiştir. İdari personel ve yönetici akademik personele akşam yemeği daveti verilmiştir. Dini bayramlar öncesinde idari personel ile bayramlaşma toplantıları düzenlenmiş ve her personele bayram hediyesi takdim edilmiştir. Benzer şekilde, akademik personel için de bayramlaşma ve kutlama yapılmıştır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Fakülte Dekanı başkanlığında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu yönetim ve iç kontrol sistemini oluşturur. Bunların yanı sıra, Bölüm Başkanlarının yönetiminde Akademik Bölüm Kurulları ve Anabilim Dalı Kurulları iç kontrol sisteminde yer alırlar. Bölüm ve Anabilim Dalı Akademik Genel Kurulları, Anabilim Dalları ve Bölümlerin İşleyişi ve planlanmasında görev yapmaktadırlar. Satın almalar 4734 sayılı ihale kanununun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Birimimizin personel işleri, öğrenci işleri, yazı işleri, mali işler, taşınır kayıt ve kontrol büroları,bölüm sekreterliklerinin sorumluluk alanına giren işlemlerle ilgili karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin tespitler ve iş akış süreçleri oluşturulmuş ve önceki yıllara ait faliyet raporlarında verilmiştir (2009,2010,2011 Yılı Fen Edebiyat Fak. Birim Faaliyet Raporları). 35

37 D- Diğer Hususlar İç Denetim Raporu Birimimizde 2009 yılında gerçekleştirilen iç denetim raporu doğrultusunda, 2010,2011 ve 2012 yılları içinde aşağıda listelenen konularla ilgili çeşitli eylemler tamamlanmış olup bazı çalışmalar ise halen devam etmektedir. Fakültemiz Birim Faaliyet Raporu nun II. AMAÇ ve HEDEFLER Bölümü bu eylem planlarını da göz önüne alarak her yıl güncellenmektedir. 1. Fakültede uygulanan tüm süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç hedeflerinin, süreçlerarası ilişkilerin ve süreç sorumluları ile aktörlerin belirlenmesi 2. Risk yönetimi metodolojisinin uygulanması 3. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesine yönelik iş verimliliği, hizmet kalitesini ve başarıyı ölçen, çalışan motivasyonunu arttıran bir sistemin kurulması 4. Yüksek performans gösteren çalışanları takdir ve teşvik etmek, çalışanların mesleğine ve kurumuna bağlılığını güçlendirmek, etik çalışma prensiplerine uyulmasını sağlamak, sürekli gelişimi sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak amaçlarıyla ödüllendirme sistemi kurulması 5. Çalışan memnuniyeti ve iş tatmini sağlamaya yönelik geri bildirim mekanizmalarının (anketler, yüzyüze görüşme vs.) oluşturulması 6. Personel görevlendirmede hata, eksiklik, yanlışlık ve usulsüzlükleri önlemek amacıyla işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve incelenmesinin farklı kişilerce yapılması 7. Eğitim-öğretim hizmetlerinin öğrencilerin beklenti ve gereksinimlerini hangi ölçüde karşılayabildiğini belirleyen bir mekanizmanın (anketler, yüz yüze görüşme vs.) oluşturulması 36

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İstanbul-2011 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- İdareye

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İstanbul-2012 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili

GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili Üniversite Senatosunda Temsil Diğer Kurum ve Kuruluşlara Karşı Temsil Fakülte Kurulu Başkanlığı Fakülte Kurulunu Toplantıya Çağırmak Fakülte Kuruluna

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Müdür (Dahili: 1407) -Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, Enstitü

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1/44 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1.GENEL GÖREV TANIMLARI...2 1.1.YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...2 1.2.YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI....3 1.3.YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Amaç ve Kapsam Tıp si ndeki eğitim-öğretim hizmetlerinin mevcut kanun ve yönetmelikler ile Balıkesir Üniversitesi nin hazırladığı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı