YE Đ MEVZUATA GÖRE STA DART SEBZE TOHUMU ÜRETĐM PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YE Đ MEVZUATA GÖRE STA DART SEBZE TOHUMU ÜRETĐM PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 YE Đ MEVZUATA GÖRE STA DART SEBZE TOHUMU ÜRETĐM PROSEDÜRÜ 5553 SAYILI TOHUMCULUK KA U U Geçici 1.Madde 3.Bendi: Bu bölüm incelendiğinde satışını gerçekleştireceğimiz türlere ait çeşitlerin kayıt altına alınması ve mevzuatın tüm gereklerine eksiksiz olarak uyulmasının son tarihi 07/11/2011 dir. Buradan anlaşılan şudur. 07/11/2011 tarihine kadar satmış olduğumuz ürünlerimiz için sadece ve sadece çimlenmenin düşük olması ve ambalaj uyumsuzluklarından dolayı ceza kesilebileceği görülmektedir. Önemli ot: Kalan 2 yıl içerisinde ilgili yönetmeliklerde belirtilen ambalajlama ve etiketleme kriterleri ile çimlenme değerlerine mutlak ve mutlak uyulmak zorundadır.(sadece kayıt altına almakla ilgili kolaylık sağlanmıştır.) SEBZE TOHUM SERTĐFĐKASYO U PAZARLAMASI VE YÖ ETMELĐĞĐ (18 Ocak 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26760) Tanımlar Kısmı: Standart Tohumluk Tanımı Sebze türlerinde, kayıt altına alınan çeşitlere ait, sadece laboratuvar kontrolleriyle ticarete arz edilen ve çeşide ait kimliğini ve saflığını doğrulamak için kontrol denemelerine tabi tutulan tohum veya çoğaltım materyalidir. Tanımlar Kısmı: Üretim Sezonu Tanımı 1 Temmuzdan başlayarak bir sonraki yılın 30 Haziranına kadar olan dönemi ifade eder. 4.Maddenin ç Bendi: ç) Tohumlukların üretildikleri üretim sezonu içinde sertifikalandırılmaları esastır. Aynı üretim sezonu içinde pazarlanamayan sertifikalı tohumlukların, ticarete arz olunmadan önce çimlenme analizlerinin yapılması gerekir. 6.Maddenin 2 umaralı Bendi: (2) Standart tohumluklarda tarla kontrolü şartı aranmaz. Satışa arz edilen tohumların çeşit garantisi ve safiyetinden üretici sorumludur. 7.Maddenin 3 umaralı Bendi: (3) Standart tohumluklarda ambalajın üzerine tohumluğun sınıf ve döl kademesi olarak "STANDART TOHUMLUK" ibaresi yazılır. Üretici tarafından etiketlemede aranacak şartlar Ek-6 da belirtilmiştir. 12. Maddenin 2 umaralı Bendi: (2) Araştırıcı kuruluş yetkisi bulunmayan kuruluşlar ürettikleri standart tohumluklara, yetkili sertifikasyon laboratuvarlarından tohumluk analiz raporu alarak satışa arz edebilirler. 1

2 SEBZE TOHUMU SERTĐFĐKASYO SĐSTEMĐ SERTĐFĐKALI ÜRETĐM (RESMĐ DEVLET KA ALI ĐLE) STA DART ÜRETĐM TESCĐL EDĐLMĐŞ MĐLLĐ ÇEŞĐT LĐSTESĐ DE YER ALA ÇEŞĐTLER ĐL MÜDÜRLÜĞÜ:BEYANNAME ĐL MÜDÜRLÜĞÜ:TARLA KONTROLÜ T.T.S.M ETĐKET TALEBĐ ĐL MÜDÜRLÜĞÜ:PAKETLENMĐŞ VE ETĐKETLENMĐŞ ÜRÜNDEN NUMUNE ALIMI BEYDERE T.T.S.M ANALĐZLERĐ SONUÇ:RESMĐ SERTĐFĐKA *BĐR ÜRETĐM SEZO U ĐÇERĐSĐ DE TAMAMLA MALIDIR. *HAM TOHUMLUK UYGULAMASI YAPILABĐLĐ ĐR. MĐLLĐ ÇEŞĐT LĐSTESĐ STA DART SEBZE LĐSTESĐ 2

3 STA DART SEBZE TOHUMU ÜRETĐMĐ MĐLLĐ ÇEŞĐT LĐSTESĐ DE TESCĐLLĐ BULU A ÇEŞĐTLERĐ ÜRETĐMĐ Sözleşmeli üretim yapılan çiftçinin yetiştirici belgesi olmalı ve yetiştirici alt birliğine aktif üyeliği devam etmelidir.bununla ilgili belgeler dosyaya konur. Üretim yapılacak tarla ön bitki şartına göre seçilir.krokisi çizilerek firma mühendisi tarafından onaylanır.burada dikkat edilecek olan nokta sözleşmeli üretim yönetmeliğine göre tarlanın çks ye kayıtlı olmasıdır. Üretim yaptırılacak çiftçiyle mutlaka sözleşme yapılır.bu sözleşme (26/04/ ) tarihli ve sayılı sözleşmeli üretim yönetmeliğine uygun olmak durumundadır. Nüve tohumun alındığı yerden kesilen fatura fotokopisi,aslı gibidir onaylı sertifika,çeşit özellik belgesi dosyada muhafaza edilmelidir. Sanki il müdürlüğüne beyanname veriliyormuş gibi yeni beyanname formatı doldurulur. o Beyannamede belirtilen tarlanın alanı alınan tohumla uyumlu olmalıdır. o Beyanname numarası verilirken numarası,tarihi ve bilgileri toplu halde saklanacağı kütüğe işlenmelidir ki bu numara bir daha tekerrür etmesin. Firmanın ziraat mühendisi resmi kontrolörlerin yaptığı gibi tarlaları denetler.firmaya uyarlanmış tarla kontrol raporu formatlarını doldurur. o Tarla kontrol raporu,tarih ve numarası bilgileriyle birlikte bir kütüğe kaydedilmelidir ki tekerrür oluşmasın. Sözleşmeli üretim yapılan çiftçinin yetiştirici belgesi olmalı ve yetiştirici alt birliğine aktif üyeliği devam etmelidir.bununla ilgili belgeler dosyaya konur. Üretim yapılacak tarla ön bitki şartına göre seçilir.krokisi çizilerek firma mühendisi tarafından onaylanır.burada dikkat edilecek olan nokta sözleşmeli üretim yönetmeliğine göre tarlanın çks ye kayıtlı olmasıdır. Üretim yaptırılacak çiftçiyle mutlaka sözleşme yapılır.bu sözleşme (26/04/ ) tarihli ve sayılı sözleşmeli üretim yönetmeliğine uygun olmak durumundadır. Nüve tohumun alındığı yerden kesilen fatura fotokopisi,aslı gibidir onaylı sertifika,çeşit özellik belgesi dosyada muhafaza edilmelidir. Sanki il müdürlüğüne beyanname veriliyormuş gibi yeni beyanname formatı doldurulur. o Beyannamede belirtilen tarlanın alanı alınan tohumla uyumlu olmalıdır. o Beyanname numarası verilirken numarası,tarihi ve bilgileri toplu halde saklanacağı kütüğe işlenmelidir ki bu numara bir daha tekerrür etmesin. Firmanın ziraat mühendisi resmi kontrolörlerin yaptığı gibi tarlaları denetler.firmaya uyarlanmış tarla kontrol raporu formatlarını doldurur. o Tarla kontrol raporu,tarih ve numarası bilgileriyle birlikte bir kütüğe kaydedilmelidir ki tekerrür oluşmasın. 3

4 STA DART SEBZE TOHUMU ÜRETĐMĐ MĐLLĐ ÇEŞĐT LĐSTESĐ DE TESCĐLLĐ BULU A ÇEŞĐTLERĐ ÜRETĐMĐ Yine firmanın ziraat mühendisi sellekte edilmiş,ilaçlanmış,kurutulmuş ve en önemlisi paketlenmiş mamül tohumdan resmi denetçilerin formatını kullanıp, numune alma tutanağı ile numuneleri firma laboratuvarına göndererek elde edilen sonuçları dosyasında muhafaza eder. Araştırıcı kuruluş olmayan firmalar yukarıda maddeler halinde sıralanan beyanname ve eklerini her tarla için ayrı ayrı dosyalar. Bu dosyaların en üstünde tarla kontrol raporu bulunur. Araştırıcı kuruluş olmayan firmalar analizlerini kendileri yapamayacağı için(sebze yönetmeliği 12/2) numunelerinin alınması talebini bir dilekçe ile ilgili Đl Müdürlüğüne iletirler. Resmi denetçiler ambalajlanarak etiketlenmiş satıma hazır tohum partilerinden usulüne uygun olarak numuneyi alır ve Beydere T.T.S.M ye gönderir. Gelen analiz raporunun aslı söz konusu dosyaya takılır.fotokopileri ise ilgili bayilere satış yapıldığı malın yanında gönderilir. Önemli not: Buradan da anlaşılacağı üzere araştırıcı kuruluş olan firmalar ile araştırıcı kuruluş olmayan firmalar arasındaki fark analizin kendi laboratuvarlarında yapılıp yapılmamasıyla ilgilidir.araştırıcı kuruluş olmayan firmalarda bu yetki olmadığından dolayı çimlenme analizi için numune alımı ve analizleri Đl Müdürlüğü kanalı ile yapılmaktadır. 4

5 STA DART SEBZE TOHUMU ÜRETĐMĐ STA DART SEBZE KAYIT LĐSTESĐ DE KAYITLI BULU A ÇEŞĐTLERĐ ÜRETĐMĐ Milli çeşitli listesinde yeralan çeşitlerin standart sebze tohumu olarak üretilmesinde uygulanan işlemler aynı sıra ile yapılır. Buradaki fark, firmanın araştırıcı olmasından kaynaklanan kendisine ait kayıtlı çeşitlerinin olmasıdır. Eğer firma kendi adına çeşit kayıt ettirmiş ise bunun üretimini hiçbir sertifika veya izne ve faturaya dayandırmak zorunda değildir. Kendi çeşidinin kayıtlı olduğuna dair belege ve çeşit özellik belgelerini saklaması yeterlidir. Milli çeşitli listesinde yeralan çeşitlerin standart sebze tohumu olarak üretilmesinde uygulanan işlemler aynı sıra ile yapılır. Buradaki fark, firmanın araştırıcı niteliği taşımamasından dolayı kendisine ait kayıtlı çeşidin olamamasıdır. Bu durumda firma standart olarak kayıtlı çeşitleri üretebilmesi için üç yol izleyebilir : 1) Özel araştırıcı firmadan çoğaltım hakkını sezonluk olarak bir sözleşme ile alarak faturasını dosyasında ibraz etmek. 2) Özel araştırıcı firmanın kayıtlı çeşidinin kullanım hakkını, Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği nin çeşit devrini düzenleyen 51. maddesine istinaden,sınırlı veya sınırsız olarak almak. 3) Araştırıcı niteliği olmayan firmanın, uzun yıllar boyu yaptığı seleksiyonlar neticesinde oluşturduğu populasyona ait nüve tohumlarını, piyasada markalaşmış çeşit ismiyle kayıt ettirmek için, bunu yapmağa yetkisi olan araştırıcı özel veya kamu firması ile anlaşarak anlaştığı firma adına kaydettirdikten sonra 51. madde ile çeşit devrini üzerine alması. 5

6 BEYA AME-TARLA KO TROL-PARTĐ UMARALARI VERĐLMESĐ VE KAYITLARI I TUTULMASI PROSEDÜRÜ Firma öncelikle T.T.S.M tarafından kendisine verilmiş olan kod numarasını bilmelidir. Verilen beyanname numarası ile tarla kontrol raporu numarasının aynı olması gerekmektedir. Parti numarası bunlardan bağımsız olarak oluşturulur. 4.Maddenin d Bendi ( Tohumluk Üretimlerinde Đzlenebilirlik) : d) Tohumluk üretimlerinde izlenebilirlik; numune alma öncesinde beyanname numarası, numune alma sonrasında ise parti numarası ile sağlanır. Beyanname numarası ve parti numaraları tür veya çeşit değişse bile tekrarlanmaz. Beyanname numarası ile tarla kontrol raporu numarası "Üretici kuruluş kod numarası/sıra numarası" şeklinde verilir. Numaralar verilmeye başlandıktan sonra hiçbir tür (domates) ve çeşit (H 2274) ayrımı yapmaksızın çakışmaya ve mükerrerliğe sebep vermeden yıllar itibari ile başa dönmeden takip eden numaralama sistemi kullanılır. Üretici kod numarası /001 den başlayarak her tarlanın beyannamesi ve o tarlaya ait tarla kontrol raporu numaralandırılır. 9.Maddenin 1.Bendi (Tohumluk Partilerinin Đşaretlenmesi): (1) Tohumluk partileri, TR.00.KKKK.NNNN biçiminde numaralandırılır. umaralandırmada; a) TR: Ülke kodunu, b) 00: Tohumluğun üretildiği ilin plaka numarasını, c) KKKK: TTSM tarafından verilen üretici kod numarasını, ç) NNNN: Tohumluğun parti sıra numarasını ifade eder. Sebze tohumu yönetmeliğine göre partilerin büyüklüğü hakkında bir sınırlama yapılmadığı gibi minimum ve maksimum ambalaj ağırlığı hakkında da bir sınırlama yoktur. Firma parti numarasını verirken sertifikalı üretimleri için ve standart üretimleri için kullandığı numaralarda da çakışma olmamasına dikkat etmelidir. Çok önemli not: Unutulmamalıdır ki ceza miktarları yükselmiş olup bundan sonra tohumculukla ilgili oluşacak her türlü anlaşmazlıkta ilk inceleme ve kararları hakem heyetleri verecektir.eğer hakem heyetinde anlaşma sağlanamazsa konu mahkemeye taşınacaktır.mahkeme heyetlerinde düzgün ve zamanında tutulmuş firma kayıtları delil olarak kullanılabilecektir. Şirket içerisinde beyanname,tarla kontrol raporu, numune alımında ve paketlerin işaretlenmesinde kullanılan parti numarası içerik ve bilgileri kütük oluşturularak hassasiyetle kayıt altına alınmalıdır. 6

7 ĐL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ E... Đl Müdürlüğünüzün.../.../... tarih ve. numaralı tohum üretici belgesi ile faaliyet gösteren, araştırıcı kuruluş niteliği olmayan firmamız tarafından, üretimi standart sebze tohumu şeklinde gerçekleştirilen, tohumluk partilerimizin üretim işleminin tamamlanabilmesi için,sebze tohum sertifikasyonu ve pazarlaması yönetmeliğinin 12.madde sinin 2. bendi gereğince yetkili resmi tohumluk kontrolörleri tarafından numune alınarak ilgili sertifikasyon kurumuna gönderilmesi gerekmektedir. Gereğini arz ederiz../ / KAŞE ĐMZA EKLER: Ek-1 : STANDART SEBZE TOHUMU ÜRETĐM LĐSTESĐ (...sayfa./...adet) 7

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM (Genel Hükümler) 1. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. A.TR Dolaşım Belgelerinin Şekli, Basımı ve Düzenlenmesi 3. A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum GİRİŞ Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, ülkemizin uzun yıllardır çaba harcadığı konulardan biridir. Bu konuda birçok unsurun yanında teknolojik gelişmelerden

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı