CNC Tezgahlarda İmalat Teknolojileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CNC Tezgahlarda İmalat Teknolojileri"

Transkript

1 CNC Tezgahlarda İmalat Teknolojileri Bölüm 1: Dikey İşleme Merkezleri ve CNC programlama *Hikmet Nazım Ekici Doksanlı yıllardan günümüze kadar olan dönemde ülkemizde imalat otomasyonu konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bilgisayarların gelişmesiyle birlikte üniversal tezgahların bilgisayarla kontrolünü gündeme getirmiş ve bunun yaygınlaşması çok yüksek miktarda verimlilik artışı sağlamıştır. Bu gelişmelerin yani bilgisayar teknolojilerinin klasik imalat tezgahlarıyla buluşması 2. Dünya savaşı sonrasına rastlar. Savaşlar büyük yıkımlara sebep oldukları kadar insanlık için büyük gelişmeler sağlayan bilimsel bulguların ve ilerlemelerin ortaya çıkmasını da sağlamışlardır. İmalat teknolojilerinin bugün bulunduğu noktaya gelmesi genelde savunma sanayi özeldede havacılık sektörünün ihtiyaçlarına dayanmaktadır.karmaşık uçak parçalarının istenilen hassasiyette üretilmesi üretim öncesinde tasarlanması ihtiyacı bu teknolojilerin geliştirilmesi için itici güç olmuştur. Bugün kullandığımız pek çok CAD yazılımının havacılık sanayinde faaliyet gösteren şirketlere ait olduğu bilinmektedir. Bu firmalar başlangıçta yazılımları kendi ihtiyaçları için gene kendi bünyelerinde geliştirmeye başlamışlar daha sonra yüksek geliştirme maliyetleri ve bu yazılımlara sanayinin ihtiyaç duyması nedeniyle yazılımlar mevcut işletim sistemleriyle entegre edilerek pazara sunulmuştur. Örneğin CATIA programı Fransız Dassault Aviation firmasının tümüyle kendi ihtiyaçları için geliştirdiği bir programdır. Daha sonra programın kendisi ayrı bir ticari varlık halini almıştır. Gene Unigraphics NX yazılımı içinde aynı şeyi söylemek mümkündür. McDonnell Douglas havacılık firması UG NX yazılımının temellerini atmıştır. Tasarım yazılımları açısından durum bu iken işin imalata tarafında ilk entegrasyon yani tezgahların nümerik kontrolü MIT nin çalışmalarına dayanır ve 1952 yılında ilk kez Amerika takım tezgahları üretici firmalarından bir olan CINCINNATI marka bir tezgah üzerinde başarıyla uygulanmıştır. Resim 1: Cincinnati takım tezgahları logosu Başlangıçta NC yani nümerik kontrol yapılmaktaydı.bu yapıda işlenicek parçaya ait program delikli kartlara işlenerek bu kartlar tezgaha yüklenmekte ve tezgah bu sayede yapması gerekenleri algılamktaydı. Aşağıda bir nümerik kontrol ünitesi görülmektedir.

2 Resim 2: NC kart okuyuculu bir takım tezgahı Zaman içerisinde elektronik teknolojisindeki ilerlemeler ve ROM (Read Only Memory) kullanımı parça imalat programlarının tezgah hafızasında saklanabilmesine imkan tanımıştır.bütün bunlar yani tasarım,imalat ve kesici takımlar konusunda sağlanan teknolojik ilerlemeler esasen tekbir şeye hizmet eder: Metallerin işlenmesi. Metallerin işlenmesi onlara istenilen biçimin verilmesi ve makineleşme bugün sokaktaki insana çok alelade bir şey gibi gelse bile insanlığın çağ atlamasına sebep olmuştur ve başlıbaşına bir devrimdir. Bu yazı dizisinin ilk bölümünde Dikey ve yatay işleme merkezleri için kod türetimi ve tezgahlara aktarımı ayrıntılı şekilde incelenecek yazının diğer bölümünde ise çok eksen işlemeler ayrıntılı olarak ele alınacak ve Son olarak ise torna,tel ve dalma erezyon (EDM) tezgahlarına nümerik kontrolün uygulanması ve işleme biçimleri üzerinde durulacaktır. A: Dikey İşleme Merkezlerinin Temel Yapısı Dikey işleme merkezlerinin üniversal frezelerden mekanik anlamda bazı farklılıkları vardır. Bunlardan en inemlisi şüphesiz tahrik sistemidir. Üniversal tezgahlarda fener milinin tahriki dişli kutusu veya kayış-kasnak sistemiyle sağlanmaktadır. Kayış-kasnak sistemi özellikle kalıpçı frezelerinde kullanılmakla birlikte istenen torku sağlayamamaktadır. Bilindiği üzere tork dönme momentidir. Dişli kutusunda ise kayıcı frezeleri yardımıyla dişlilerin konumları değiştirilerek tork ve devir değiştirilir. Burdaki en önemli sorun tezgahı durdurmadan devir değiştirilememesidir. CNC tezgahlarda bu sorun servo motorlar kullanılarak çözülmüştür. Servo motorlar sayesinde tezgah durmadan devir değiştirilebilmektedir. Gene bir diğer farklılık kızakların hareket mekanizmalarındadır. Üniversal tezgahlarda kızak hareketleri için vidalı mil kullanılmaktadır. Vida yapısı trapez vidadır. Trapez vidaların geniş diş açısı nedeniyle kısa sürede kızaklarda boşluk meydana gelmektedir. Eski tezgahlarda kızak tamburları çevrilirse bu durum açıkça görülür. Vidalı mile bağlı önce bir miktar boşta dönücek ardından kızak ilerlemeye başlıycaktır. Bu durumun CNC tezgahlarda yaratacağı sorun ortadadır. Bu tür bir boşluğun oluşması kesici takımın istenen koordinattan farklı bir noktaya gitmesine sebep olucaktır. Oysa CNC tezgahlarda nihai itibariyle bir robotturlar ve robotlarda repeatability denilen bir kavram bulunmaktadır. Repeatability yani tekrarlanabilirlik kavramı kesici takıma bir koordinata gitme komutu verildiğinde o takımın hep aynı noktaya temas edebilme hassasiyetini gösterir. CNC tezgahlarda bu hassasiyetin tolerans dışına çıkması istenilen parçanın elde edilememesine sebep olucaktır. Dolaysıyla bu konuya bir çözüm gerekmektedir. İşte burada bilyalı yataklar devreye girer. Bilyalı yataklarda bir milin etrafına helisel olarak delinmiş deliklere bilyalar yerleştirilmiştir. Bu sayede boşluksuz ve rijit bir şekilde kızak hareketleri sağlanmaktadır. Aşağıda bir bilyalı yatak görülmektedir. Resim 3: Bir bilyalı yatak ve kesiti

3 Bunun dışındaki en önemli fark bir takım magazininin varolmasıdır. Üniversal tezgahlarda kesici takım fener mili veya kalemliğe kater,pens,mors kovanı gibi aparatlar kullanılarak takılmaktadır ve her seferinde operatör tarafından elle değiştirilmektedir.oysa CNC tezgahlarda bu aparatlar aynı olmakla birlikte takım değiştirme işlemi elle değil otomatik olarak yapılmaktadır. Parçanın işlenmesi esnasındaki temel işlem sırası kaba talaş kaldırma,ara kaba operasyonu,yarı bitirme (semi finish) ve bitirme operasyonlarıdır. Bu işlem sırasının tekbir kesici takımla tamamlanamayacağı açıktır. Birden fazla kesici takımın kullanılması gerekir ve zaman kaybını önlemek için takım değiştirme için otomasyon sistemi gereklidir. Takım magazinleri bir tezgahta kesici takımların işlem sırasına göre takıldığı mekanik aksamlardır ve takım değiştirme işlemi için ihtiyaç duyulan tahrik pek çok tezgahta pnömatik yani hava basıncıyla sağlanır.buda bir kompresörün varlığını gerektirir.az sonrada değineceğimiz üzre basınçlı hava sadece takım değiştirmek için kullanılmaz. Diğer birtür olarak Elektrik motoru tahrikli olan takım magazinleride vardır. Takım magazinlerinin kapasitesi tezgah kapasitesine göre belirlenir. Takım magazinleri 6,8,12, ve hatta 24 kesici takıma kadar çıkabilir. Aşağıda bir takım magazini görülüyor. Resim 4: Kesici takımlar bağlı halde bir takım magazini Elbette takım değiştirme esnasında fener milinin durması gerekmektedir. Günümüzde takım tezgahları çok hızlı bir şekilde kesici takım değiştirebilmektedir. Tezgah kapasitesi tezgahta bağlama uzunluğu olarak ifade edilir. Takım tezgahları anılırken bağlama uzunluğuna kızak mesafesine özellikle vurgu yapılır. Örneğin X,Y,Z hareketleri: 610,460,510 mm gibi Bir diğer vurgu ise fener mili ucundan tablaya olan mesafedir. Bu değer bir aralık olarak ifade edilir. Yani en yakın ve en uzak aralık. Örneğin mm gibi Buraya kadar anlattıklarımızdan bir takım tezgahındaki sistemleri şu şekilde sınıflandırabiliriz. Ana tahrik sistemi, kızak hareket sistemi, ve yardımcı sistemler. Bu yardımcı sistemlerden biride yağlama sistemidir. Bugüne kadarki derslerimizde hep şu vurgu yapılmıştır. İnsan için kan ne ise makine için yağ odur. Makine aksamları birbirleriyle çalışırken sürtünme vardır ve sürtünme beraberinde ısınma ve korozyon yaratır. Yağlamadan amaç hem sürtünmeyi minimize etmek ve aşınmaları önlemek hemde ısı girdisini azaltmaktır. Fazla ısınma beraberinde çok önemli problemler yaratır. Örneğin bir araç motorunu düşünelim. Motor halihazırda rölantide çalışsa dahi bu kabaca 1000 dev/dk da çalıştığını gösterir. Motorun çalışması esnasında yağlamanın olmaması halizhazırda içten yanmalı bir motorda kısa sürede yatak sarmasına sebep olacaktır. Bu durum diğer makinalar içinde geçerlidir. Birbiriyle çalışan aksamlar arasında mutlaka bir yağ filmi olmalıdır. Konuya takım tezgahları açısından bakıldığında hız kutusunun yağ dolu olması ve aynı zamanda işleme esnasında takımında yağlanması gereklidir. Takımın soğutulması için tek başına yağ kullanılabileceği gibi burada sarfiyatı azaltmak için soğutma sıvısı kavramı ortaya çıkar. Soğutma sıvısı kullanmanın 3 temel amacı vardır. Yağlamak,Soğutmak ve çıkan talaşı kesme bölgesinden uzaklaştırmak. Takım tezgahlarında en temel olarak bor yağı-su karıştırılarak elde edilen soğutma sıvısı kullanılır. Ancak boryağınında içinde bulunduğu bazı yağlarda bakteri üreyebildiği için bu yağların özellikle sağlık gereçleri üretimi yapan firmalarda kullanımı çok sakıncalıdır.bu durumda tezgah katoloğunda belirtilen özel kesme yağları tercih edilmelidir.gene bir diğer konu üniversal tezgahların

4 yarıotomasyonudur; ki buda tezgahlara sayısal okuyucu takmakla mümkün olmaktadır.günümüzde özellikle kalıpçı frezeleri için standart bir ekipman halini almıştır.operatör okuyucadan tüm eksenlerde hangi koordinatta olduğunu görebilir ve buna göre talaş kaldırır. Buraya kadar anlatılan konular CNC tezgahların çalışma mekanik donanımıyla ilgiliydi. Bu noktadan sonra tezgahların programlanması üzerinde durulacaktır. B: CNC Tezgahların Programlanması ve Temel Komutlar Takım tezgahlarının programlanması onlara nasıl hareket edeceklerinin söylenmesidir. Temel olarak elimizde 3 ana eksen bulunmaktadır. X,Y,Z eksenleri. Aksi belirtilmediği süre X,Y eksenleri ilerleme Z ekseni talaşa kaldırma (dalma) eksenidir. Z ekseni talaş kaldırma ekseni olduğu için bindirme riski en yüksek eksen Z eksenidir. Bindirmeler çoğunlukla kesici takıma haddinden fazla paso miktarı verilmesi,her üç eksende aynı anda hareket edilmesi,güvenli düzlem mesafesinin yetersiz oluşu,ve ofset değerlerinin hatalı ayarlanması vb.. hatalar sonucu meydana gelmektedir. Çok eksenli işlemeler sonraki yazının konusu olmakla birlikte tezgah başlığı ve döner tabla sayesinde ek hareket serbestliği yaratılarak daha kompleks parçaların işlenmesi mümkün olmaktadır. 2,2.5,3 eksen işleme operasyonları her CNC tezgahın yapabileceği operasyonlardır. Burada 2.5 eksen işleme kavramı üstünde durmak gerekmektedir. Çoğu kişi bu kelimeyi sarfetmekle birlikte gerçekte ne anlama geldiğini bilmemektedir. Aslında 2.5 işleme diye bir şey yoktur. 2.5 eksen işleme tezgahın derinlik algısının değiştirilmesidir. Yukarıda da ifade edildiği gibi normalde tüm tezgahlar X,Y eksenlerinde ilerler Z ekseninde talaş kaldırır ancak CAM programında iş parçası referans düzlemi değiştirilirse yani X,Z ekseninde ilerleme yapılıp Y talaş kaldırılırsa yada Y,Z eksenlerinde ilerlenilip X ekseninde talaş kaldırılırsa bu duruma 2.5 işleme denmektedir. Özellikle parçaların yan yüzeylerinden talaş kaldırılmak istendiğinde bu operasyonlar uygulanmaktadır. Bu durum kod olarak G17,G18,G19 kodlarında karşılığını bulmaktadır. G17 komutu X,Y ilerleme düzlemi Z talaş kaldırma düzlemini; G18 komutu X,Z ilerleme düzlemi Y talaş kaldırma düzlemini, G19 komutu ise Y,Z ilerleme düzlemi X talaş kaldırma düzlemini ifade eder. Proglamada kodlar temel olarak ikiye ayrılır: Hareket kodları ve statü kodları.hareket kodları İngilizcedeki Go (git) kelimesinden hareketle G harfi ile ifade edilir. Burda gidilmesi istenilen konum X,Y,Z eksenlerindeki koordinatlardır. Statü kodları ise hareket değil durum ifade ederler; Örneğin fener milinin çalıştırılması, durdurulması, soğutma sıvısının açılıp kapatılması,kesici takımın değiştirilmesi yada program sonunun belirtilmesi gibi. Bir program satırının temel yapısı şu şekildedir. N.. G.. X. Y. Z. I. J. K. F; Formül 1: CNC program satırının temel yapısı N burada satır nurasıdır. N10,N20 gibi G kodu girildikten sonra X,Y,Z eksenlerinde gidilmek istenen koordinatlar bunun ardından I,J,K parametreleri ve F yani ilerleme değeri girilir. I,J,K parametreleri yay açma yada çevrimlerde (cep frezeleme vb.. ) kullanılan parametrelerdir. F yani ilerleme değeri kesici takımın kesme işlemi esnasında malzeme üzerinde 1 dk da aldığı yola denir ve çoğunlukla mm/dk olarak ifade edilir. Bu kavram kesme hızı kavramıyla karıştırılmaktadır. Kesme hızı malzeme üzerindeki bir noktanın dakikada dönerek metre cinsinden aldığı yoldur. Torna için parça esas alınmakla birlikte freze için kesme hızı kesici takım üzerindeki bir noktanın dönerek dakikada metre cinsinden aldığı yol olmaktadır. Satırın sonundaki ; işareti satırın bittiği anlamına gelir programlama terminolojisinde EOB yani End of Block (satır sonu) olarak tabir edilir.tezgah ; işaretini gördüğünde bir sonraki satıra geçer. Tekrar komutlara dönecek olursak temel hareket komutları 2 tanedir. Bunlar G00 ve G01 komutlarıdır. G00 komutu boşta yani talaş kaldırmaksızın hızlı ilerleme komutudur. G01 ise kesme ilerlemesi komutudur. Program yazılırken birtakım ön tanımlamaların yapılması gerekir. Bunlar hangi ölçü sisteminin kullanılacağı (metrik,inch),mutlakmı artışlı programlamamı yapılacağı ve iş referans noktasının tayinidir. G70 komutu inch G71 komutu ise

5 metrik ölçü sisteminin kullanıldığı anlamına gelir. G90 komutu mutlak G91 komutu ise artışlı programlamadır. Bu noktada durup mutlak ve artışlı programlama arasındaki farkı anlatmamız gerekmektedir. CNC tezgahlarda işleme esnasında 3 tane referans yani sıfır noktası bulunur. Tezgah referans noktası(zero Return),İş sıfır noktası ve iş parçası sıfır noktası. Tezgah referans noktası (Zero Return) fabrika çıkışı bir ayardır ve gerekmedikçe değiştirilmemesi gerekir. İş referans noktası işleme sonunda kesici takımın gitmesi istenen koordinatları ifade eder. İş parçası referens noktası ise operatörün programlama esnasında tayin ettiği parça üzerindeki bir noktadır. İş parçası sıfır noktası çoğunlukla geometrik orta nokta alınmaktadır. Bazen duruma göre sol üst köşede kullanılabilmektedir. Aşağıda mastercam ortamında iş parçası referans noktasının tayini görülüyor. Resim 5: MasterCAM ortamında iş parçası referans(sıfır) noktasının tayini İş parçası sıfır noktasının programlama tipiyle olan bağlantısı şudur. Örneğin bir kesici takımın sırasıyla A noktasın B ye ardından C noktasına gideceğini varsayalım. Burada A noktası iş parçası referans yani 0,0,0 noktası olmuş olsun. B noktasının koordinatları (40,0,0); C noktasının koordinatları ise (70,0,0) olsun. Mutlak programalama (Absolute programming) her hareket noktası için başlangıçta tayin edilen iş referans noktasını esas alır. Yani bu yöntemle programlama yapıldığında hareket kodu şu şekilde olacaktır... A dan B ye G01 X40. Y0. Z0. F1500; B den C ye G01 X70. Y0. Z0. F1500; Formül 2: Mutlak programlamanın kod yapısı Artışlı programlama (Incremental programming) ise başlangıçta belirtilen iş parçası referans noktasını değil her gidilecek nokta için bir önceki noktay sıfır noktası olarak kabul etmektedir. Yani B ye giderken A noktası; C ye giderken ise B noktası sıfır noktası olmaktadır. Yani kendinden bir önceki noktayı referans noktası olarak kabul etmektedir. Bu durumda aynı hareketin artışlı programlama yöntemine göre kodu şu şekildedir... A dan B ye N10 G01 X40. Y0. Z0. F1500; B den C ye N20 G01 X30. Y0. Z0. F1500; Formül 3: Artışlı programlamanın kod yapısı

6 Dikkat edilirse kodun 2. Satırında X70 ifadesi X30 olarak değişmiştir. Çünkü B noktası referans alındığında C-B arasındaki fark 30mm olmaktadır. Program başlarken iş referans noktasıda tanımlanmalıdır.böylece işlem sonunda kesici takım bu koordinatlara gidecektir. Bunun için G28 komutu kullanılmaktadır. Hareket kodlarıyla yapılan bu kodlamalardan sonra statü kodları devreye girmektedir. Fener milinin döndürülmesi ve kesici takımın alınması için kod yazılmalıdır. Kesici takımın magizinden alınması için M06 komutu kullanılır diğer bir ifadeyle M06 komutu takım değiştirme komutudur. Örneğin M06 T01; şeklinde yazılacak bir kod magazinden 1 nolu takımın alınması için verilmiş bir komuttur. M03 ve M04 komutları sırasıyla fener milinin saat yönünde ve saat yönünün tersinde döndürülmesi komutlarıdır; ancak tek başlarına bir şey ifade etmezler. Burada S parametresinin yani devir sayısının belirtilmesi gerekir. M03 S1000; olarak ifade edilmiş olan bir komut fener milinin saat yönünde 1000 devirle döneceği anlamına gelir. Çok önemli bir nokta ise şudur aynı satırda birden fazla M kodu bulunamaz. G kodlarından ise böyle bir sınırlama yoktur. Tüm bu tanımlamalar yapıldıktan sonra artık işlemeye geçilebilir. G komutları daha fazla olduğu için M yani statü kodlarının anlamları öncelikli olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. M KODU M02 M30 M05 M06 M03 M04 M08 M09 M43 M44 M45 M99 M19 ANLAMI Program sonu (Program başa dönmez) Program Sonu (Program başa döner) Fener Milinin Durdurulması Takım Değiştirme Fener milinin saat Yönünde çalıştırılması Fener milinin saat yönünün tersine çalıştırılması Soğutma sıvısının açılması Soğutma sıvısının kapatılması Alt Program Oluşturma Alt program iptali Alt program çağırma Alt program sonu Fener mili pozisyonlu durdurma Tablo 1: M (statü) kodlarının anlamları Burada G kodlarına geçmeden önce alt programın açıklayalım; alt program (sub program) genel program içinde özel bir işi yapmak için program kodundan ayrı olarak yazılmış ve istendiğinde çağrılabilen programlardır. Bir torna parçasının içine vida çekmek ayrı bir program olarak yazılır ve işlem sırası geldiğinde çağrılırsa bu bir alt programdır. Statü kodlarının ardından tekrar hareket kodlarına dönecek olursak; G kodları içinde en çok kullanılan komutlar G02 (saat yönünde) ve G03(saat yönünün tersinde) komutlarıdır. Bu komutlar yay açmak için kullanılır. I,J parametreleri burada devreye girer. Pekçok kişi yay açma komutunun uygulamasında zorlanmaktadır. 90 derece ve katları şeklinde olan yayların açmakta problem yaşanmazken küsüratlı açı değerlerinde yay açmak için I,J parametreleri kullanılmalıdır. Öncelikli olarak kesici takım yay açılmak istenen başlangıç noktasına konumlanmalı ardından komut yazılmaya başlanmalıdır. Saat yönünde yay açılacağını varsayarsak G02 komutunun ardından girilen X,Y,Z koordinatları yayın bitiş noktasının koordinatlarıdır. I,ve J parametreleri ise sırasıyla yayın başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan X ve Y eksenlerindeki mesafe farkıdır ve mesafe farkı girilirken +,- işaretleriyle birlikte girilmelidir. Merkezi

7 0,0,0 olan 30 mm yarıçapında bir yarım daire açalım ve başlangıç noktamız 30,0,0 olsun. Bu durumda kod şu şekilde olucaktır.. N10 G00 X30. Y0. F1500; N20 G01 Z-5. F300; N30 G03 X-30. Y0. Z0. I-60. J0. F1000; Formül 4: Yay açma komutu örnek kullanımı Burda yarım daire açtığımız için X ekseninde daire çapı kadar (60mm) hareket edilmiş ve bu hareket X- doğrultusunda olduğu I-60 ibaresi kullanılmıştır. Y ekseninde ise herhangi bir değişiklik olmadığı için J parametresi 0 değerini almaktadır. 180 dereceden küçük olan yayları açmak için I,J parametrelerinin kullanılmasına gerek yoktur. Yayın bitiş noktasının koordinatlarını ve yarıçapını vermek yeterli olmaktadır. Yazımı şu şekildedir.. N10 G03 X-30. Y0. Z0. R30. F1000; Formül 5: 180 derece ve daha küçük yaylar için kod yazılışı Program yazılırken bir parametrede değişiklik yoksa sonraki satırda bu parametrenin tekrar yazılmasına gerek yoktur. Örneğin Y,Z parametrelerinde değişiklik olmadığını varsayarsak kod aşağıdaki gibi yazılabilir... G01 X30. Y30. Z-10. F1500; G01 X40. F1500; Formül 6: Kod tekrarının önlenmesi Takım yarıçap telafisi programlamada önemli bir faktördür. Daha önce I,J parametrelerinden bahsetmiştik burada da H parametresi devreye girmektedir. Program yapılırken kesici ucun merkazi esas alınır. Yani kesici takıma bir koordinata gitmesi söylendiğinde takımın merkezi o koordinata gider;bu durumda kesici takımın yarısı işlenen profilin içinde kalır. İşte takımın tümüyle parça dışına çıkması için tezgaha takım yarıçap bilgisinin girilmesi gerekir. Böylece tezgah kayma miktarını hesaplar ve koordinatlara buna göre gider.bu işlem için G41 ve G42 kodları kullanılmaktadır. Kesici takım profilin solundan giderek talaş alıyorsa G41 komutu; sağından giderek talaş alıyorsa G42 komutu kullanılır. G41 ve G42 komutları aynı blok içinde kullanılmamalıdırlar. Bu kodlara ek olarak takım yarıçap bilgisini girmek H veya D parametreleri kullanılır. Fanuc sistemli makinalarda H; siemens sistemli makinalarda ise D parametresi kullanılır. H parametresi aynı zamanda takım boy ofseti belirlemek içinde kullanılmaktadır. Aşağıda takım yarıçap telafisi görülüyor.

8 G41 (Soldan) G42 (sağdan) Resim 6: Kesici takım yarıçap telafisinin gösterilmesi Kod yazarken işlenecek geometrik şekle göre çevrimler bulunmaktadır. Örneğin dikdörtgen veya dairesel kesitli cep açma,delik delme,baralama,kılavuz çekme işlemleri için çevrimler bulunmaktadır. Çevrimler önceden belli olan bir geometriyi seri sekilde işlemek için varolan kod satırlarıdır ve işlenecek geometriye göre ana satırda bazı parametreler ihtiva ederler. Örneğin açılacak cebin kaç pasoda işleneceği veya delinen deliğin gagalayarak delinmesi gibi.. Burada gagalama kavramına da açıklık getirelim. Gagalama delik delmeyi kademelendirmektir. Örneğin 30 mm lik bir delik delinecekse bunu 5 er mm lik adımlarla yapmak istediğimizde gagalayarak delmiş oluruz. Matkap ucu her 5mm de geri çıkar ve talaşı boşalttıktan sonra tekrar parçaya girer. G kodlarının tamamının tüm ayrıntılarıyla öğretilmesi başlıbaşına bir ders konusu olakla birlikte aşağıda G kodlarının tümü işlevleriyle birlikte tablo halinde verilmiştir. G00 G01 G02 G03 G04 G05 G09 G10 G11 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G27 G28 G29 G30 G31 G33 G39 G40 G41 G KODU İŞLEVİ Boşta hızlı hareket Kesme ilerlemesi Dairesel hareket CW Dairesel hareket CCW Bekleme Yüksek hızlı frezeleme Tam durdurma Offset ayarlama Offset ayarlamanın iptali Polar koordinat sistemi iptali Polar koordinat sistemi XY düzlem seçimi ZX düzlem seçimi ZY düzlem seçimi Inch ölçü sistemi Milimetrik ölçü sistemi Referansa gitme kontrolü Referansa gitme Referansa geri gitme 2. referans noktası Atlama fonksiyonu Diş çekme Köşede dairesel interpolasyon Takım yarıçapı iptali Soldan yarıçap telafisi

9 G42 G43 G44 G49 G50 G51 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G85 G86 G87 G88 G89 G90 G91 G92 G94 G95 G98 G99 Sağdan yarıçap telafisi Takım boy telafisi (+ yönde) Takım boy telafisi (- yönde) Takım boy telafisi iptali Ölçeklendirme iptali Ölçeklendirme 1.iş parçası referans noktası 2.iş parçası referans noktası 3.iş parçası referans noktası 4.iş parçası referans noktası 5.iş parçası referans noktası 6.iş parçası referans noktası Derin delik delme çevrimi Kılavuz çekme çevrimi Delik içi çevrimi Çevrim iptali Delik delme çevrimi Beklemeli delme çevrimi Gagalayarak delik delme çevrimi Baralama Dairesel olarak seri delik delme çevrimi Dairesel cep açma çevrimi (konik) Dikdörtgen kesitli cep açma çevrimi Dairesel cep açma çevrimi Mutlak programlama Artışlı programlama Parça sıfır noktasının tanıtılması İlerleme birimi (mm/dk) İlerleme birimi (mm/devir) Çevrimde başlangıç-bitiş emniyet noktası Çevrimde başlangıç-bitiş tanımlanan nokta Tablo 2: G (hareket) kodlarının işlevleri Çok sık karşılaşılan sorulardan biri aynı parçadan kızaklara birden fazla bağlayarak nasıl işleyebilirim sorusudur. Aynı parçadan kızaklara birden fazla bağlayarak aynı anda işleyebilmek için birden fazla iş referans noktasının tanımlanması gerekir. Bu sorunun cevabı G54-G59 kodlarında yatmaktadır. Bu kod dizini 6 tane parça için referans noktası tanımlanmasına izin vermektedir. Yazımınızın bu noktasından sonra tezgah arayüzü,fonksiyonlarının tanıtılması ve imalat öncesi yapılması gerekenler anlatılacaktır. İmalat öncesi yapılması gerekenleri anlat!!

10

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 CNC EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. GİRİŞ 1.1. CNC nedir? CNC (Computer Numerical Control) Bilgisayar Yardımı İle Sayısal Kontrol anlamındaki kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir ifadedir. Bir CNC tezgah

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 1 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZE İŞLEMLERİ 1 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır.

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır. 1. NC (NUMERİCAL CONTROL) Sayısal kontrol (NC Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir.komutlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI

1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI 1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI 1.1.Giriş : Modern üretimin temelini sayısal kontrollü takım tezgahları oluşturmaktadır. Türk metal işleme endüstrisinde günümüzün en yaygın ve gelişmeye

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

CNC MAKRO PROGRAMLAMA. Fanuc, Haas (Yasnac), Mazatrol (Mazak), Meldas (Mitsubishi) İçin Custom Macro B. Kitabından. Örnek Bölümler

CNC MAKRO PROGRAMLAMA. Fanuc, Haas (Yasnac), Mazatrol (Mazak), Meldas (Mitsubishi) İçin Custom Macro B. Kitabından. Örnek Bölümler CNC MAKRO ROGRAMLAMA Fanuc, Haas (Yasnac), Mazatrol (Mazak), Meldas (Mitsubishi) İçin Custom Macro B Kitabından Örnek Bölümler (Örnek bölümlerin olduğu bu dokümanda kitabın çeşitli bölümlerinden kısmi

Detaylı

SINUMERIK. 840D solution line ShopMill ile frezeleme. Önsöz. Giriş. Sisteme genel bakış. İşparçası ve Takım Ayarları.

SINUMERIK. 840D solution line ShopMill ile frezeleme. Önsöz. Giriş. Sisteme genel bakış. İşparçası ve Takım Ayarları. Önsöz Giriş SINUMERIK 840D solution line Sisteme genel bakış İşparçası ve Takım Ayarları Takım yönetimi Takım Tezgahlarının satışı için Sisteme Genel Bakış Program yönetimi, Kullanıcı hafızası Simülasyon

Detaylı

INDEKS Indeks...1 Bölüm 1. EZ-TURN Express Uygulaması...1 Bölüm 2. EZ-MILL 3B Uygulaması...51

INDEKS Indeks...1 Bölüm 1. EZ-TURN Express Uygulaması...1 Bölüm 2. EZ-MILL 3B Uygulaması...51 Uygulama Kitabı INDEKS Indeks...1 Bölüm 1. EZ-TURN Express Uygulaması...1 GENEL BAKIŞ...1 TEMEL PROGRAMLAMA ADIMLARI...1 MERKEZİN TANIMLANMASI, PENCERE BOYUTU VE YERLEŞTİRME...3 AYARLARIN KURULMASI...4

Detaylı

TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ

TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ TESVĠYECĠLĠK Metaller üzerinde aletler (eğe, matkap ucu, kılavuz, rayba vb.) ve makineler (torna, freze, vargel, taşlama vb.)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CAM PROGRAMI İLE TORNALAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER Üretim Yöntemlerinin Sınıflandırılması Talaşlı Üretimin Temelleri Talaşlı Üretim Yöntemleri CNC ile İşleme MAKİNA VE TEÇHİZAT Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

GM MEGATRON CNC KULLANICI EL KİTABI

GM MEGATRON CNC KULLANICI EL KİTABI GM MEGATRON CNC KULLANICI EL KİTABI e- mail:info@gamamekatronik.com S a y f a 1 İÇİNDEKİLER 1. MAKİNE BÖLÜMLERİ Mekanik Aksam Kontrol Ünitesi Elektrik Panosu Vakum Pompası 2. MAKİNE KURULUMU 3. DEVREYE

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZELEME İŞLEMLERİ 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 1 of 9 05.11.2008 11:06 Makina & Metal Kalıp Teknolojisi Eurocomnet e-mail > Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 Modern üretimde sayısal kontrollü (NC-CNC) takım tezgahları, endüstriyel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ) TEKNOLOJİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ) TEKNOLOJİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ) CNC TORNA, FREZE ÇALIŞMA PRENSİBLERİ VE TAKIM TEKNOLOJİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MAYIS, 2006 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1.CNC

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 521MMI004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı