( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )"

Transkript

1 TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn edilile Tansfomaton dizayn ihtiyaçlaı; yglamanın geeklilikleine göe belileni Öneğin ölçü tansfomatolaında pime deveden sekonde deveye mümkün oldğ kada tam tansfe edilmesi, sinyal tansfomatonda sinyalin mümkün oldğ kada minimm distosiyonla tansfe edilmesi ve güç tansfomatolaında ise belilenen güç fekansında geilim bi seviyeden diğe bi seviyeye değiştiileek güç tansfeinin minimm güç kaybında geçekleştiilmesi isteni İnceleme kons güç ve dağıtım tansfomatolaının genel elektiksel özelliklei ve söz kons tansfomatolaın taşıma ve dağıtım güçleinin belilenmesidi istem geiliminin seçimi Eneji üetimi yapılan büyük istasyonladan b istasyonlaa zak mesafelede blnan eneji tüketimi yapılan bölgelee eneji iletimi yapılmaktadı Elektik enejisi taşınmasındaki yüksek geilim miktaı aşağıda veilen ifadele yadımıyla belilenebili Eneji nakil hattında 3-fazdaki kayıp p(%) p ( kw ) 3 R( Ω) ( A) () LL (kw) sistemin faz aası geilimi olmak üzee taşıma sistemi üzeinden nakladilen aktif güç P kw 3 LL kv A Cos () ( ) ( ) ( ) Denklem akım için düzenlenise P( kw ) ( A) (3) 3 LL ( kv ) Cos ve eşitliğinde yeine konsa p ( kw ) P( kw ) R( Ω) ( kv ) Cos (4) LL 4 eşitliğindende göüleceği üzee iletim kayıplaı sistem geilimi attıkca azalmaktakdı 4 ifadesi geilime göe düzenlenise belilenen hat kaybına göe geilim değei belilenebili P ( ) ( kw ) R( Ω) LL kv (5) elde edili Cos p kw ( )

2 istem geilimi seçimi bi ekonomik denge poblemidi Yüksek sistem geilimi taşıma kayıplaını azaltı fakat diğe yandan hat, kablo, bağlantı elemanlaı ve tansfomato maliyetlei ata 3 Geilim oanı ve Geilim düşümü(veya yükselmesi) Tansfomatoda geilim oanı tansfomaton sekondei açıkken yani sekonde teminalleine hehangi bi yük bağlanmadığı şatlada ölçülen pime ve sekonde sagıla aasındaki saım oanıdı Tansfomato yüklendiğnde sekonde geilim sadece sagıla aasındaki oana bağlı olaak değişmeyip aşağida açıklanan faktölee bağlı olaak değe alacaktı B faktöle Tansfomaton skonde teminalleindeki geilimi ve ve sekonde akımı aasındaki açısı sekonde yük akımının değei Tansfomaton Z T kısa deve empedansı ve b empedansın ve ( +, ) j bileşenlei di Şekil : Tansfomaton eşdeğe diyagamı B eşdeğe diyagamda Z 0 Tansfomaton boşta kayıplaını gösteen empedans(boşta tansfomato empedansı Z tansfomaton kısa deve empedansı 0 Tansfomaton boşta sekondee geilimi Tansfomaton sekondeine Z L yük empedansı bağlandığında sekonde teminalleinde olşan geilim Z L Tansfomaton sekondeine bağlanan yük empedansı

3 Şekil : Tansfomaton vektö diyagamı ekondeine yük bağlı olmadığı dmda tansfomaton sekonde teminalleinden oknan 0 boşta geilim değei ; tansfomaton sekondeine Z L yükünün bağlanması ile 0 geilimi değeine düşe Şekil deki vektö diyagamı dengeli 3-fazlı ve simetik yüklenmiş sisteme göe hazılanmıştımiknatıslama akımı nominal akımın % değeine haiz oldğ için etkisi vektö diyagamı çiziminde ihmal edilmişti Vektö diyagamından ( in Cos ) (6) Cos + in geilim düşümü 0 ile aitmetik bi faktı ve aktif ve eaktif kısa deve geilimleidi n tansfomaton yüklenme oanı N N N Tansfomaton anma(nominal) akımı olmak üzee 0 ( Cos + in) + n ( in Cos ) n Cos + in in Cos yazaak % cinsinden 7 0 ifadesi açılaak n (8) yazılaak ve 8 ifadesi Mc-Laen seisine (7)

4 4 ( n ) ( n ) + n + (9) ifadesi elde edili öz kons ifadede tansfomaton kısa deve empedans değei < %0 ise 9 ifadede 3 teim hesaba katılmaz k < %4 ise 9 ifadede ve 3 teim hesaba katılmaz k Hehangi bi (kva) yükü ile yüklenen tansfomaton sekonde geilimi 0 (0) olacaktı 00 7 ifadesinde çok küçük oldğndan yaklaşık olaak 0 ve k alındığında söz kons ifade büyük bi yaklaşıklıkla ( %) n k in k in k in () yazılabili B ifade yadımıyla N N tansfomato da he hangi biyüklenmede veya yük dabesinde tansfomaton sekonde teminalleinde meydana gelecek geilimin değei belilenebili Tansfomaton empedans geilimi k ( kısa deve geilimi ; tansfomaton sekonde teminallei kısa deve edilmişken tansfomaton sekondeinden N anma akımı geçmesini sağlamak için tansfomaton pimeine yglanan geilimdi Z () k 3 N K Anma empedans geilimi (eski deyimle nisbi kısa deve geilimi) empedens geiliminin tansfomaton anma geilimine oanının yüzdesi olaak ifade edili k k 00 (3) 0 Pk Aktif kısa deve geilimi 00 (4) k TN P tansfomaton anma gücünde yüklenme dmnda empedans kayıplaı Reaktif kısa deve geilimi (5) k

5 Önek Tansfomato kaakteistik değelei Anma gücü TN 500kVA Empedans kayıplaı Empedans geilimi % 6 P k 4kW (İmalatcı kataloğndan alını) k ( in 0,6) Cos 0,8 Tam yükteki geilimi blnacaktı P k TN k %0, ,96 %5,93 n 0 n ( Cos + in) ( + 0,05930,6) + ( 0,00960,6 0,060,6) 0, 045 0,00960,8 + n ( in Cos) 0,045 0 ( 0,045 ) 0 0, Tansfomaton çıkış gücü ( kva) tansfomaton anma(nominal )gücü ( A) tansfomaton anma(nominal )akımı ( kva) veebileceği çıkış gücü 00 (6) Tansfomaton sekondeindeki güç faktöü P Cos 00 (7) Cos ise, çekilen aktif güç P

6 ÖRNEK Ykaıdaki önekte kaakteistiklei veilen tansfomatoda Cos + in 0,960,8 + 5,930,6 4,3 in Cos 0,960,8 5,930,8 4,6 n + ( n ) ( 4,6 ) 0 4, ,4 Tansfomaton veebileceği çıkış gücü 4, kVA Tansfomaton veebileceği aktif güç 4,4 P Cos 500 0,8 9kW Kısa deve empedansı Tansfomato kllanıcılaı tansfomaton kısa deve empedansını bilmek zondadı Kısa deve empedansının bilinmesiyle Mevct ünitelele paalel işletme Geilim düşümünün sınılandıılması Kısa deve akımının sınılandıılması ve kısa deve hatalaına kaşı koma sistemi belilenebili Yüksek değeli kısa deve empedansına sahip tansfomatolada yüksek tansfomato iç geilim düşümlei ve kısa deve halinde düşük değeli kısa deve akımlaı meydana geli Küçük değeli kısa devee empedansına sahip tansfomatolada bnn tesi ol Kısa deve empedansının belilenmesi için aşağıda veilen esasla göz önünde blndlmalıdı Dabeli yüklee haiz sistemlede kllanılan tansfomatolada dinamik stablite açısından tansfomatolaın iç geilim düşümleinin küçük olması istenib nedenle kısa deve empedansı küçük seçili Dabesiz yüke haiz develede kısa deve akımını düşük değede ttmak için tansfomatolaın kısa deve empedanslaı yüksek seçili

7 Tansfomatolaın paalel işletme dmlaında paalel bağlama akım dabeleini azaltmak ve kısa deve akımlaını düşük ttmak için kısa deve empedansı büyük olan tansfomatola kllanılı Z T kısa deve empedansı genellikle k (p Veya %) olaak ifade edili ZT ( p) (8) k ZT k 00(%) (9) B ifadele -fazlı tansfomatola için geçelidi 3-fazlı tansfomatola için ZT 3 ( p) (0) k ZT k 3 00(%) () Ölçülen kısa deve geilim değeine dayanaak Z ohm cinsinden aşağıda veilen fomülden hesaplanı Z T Z k 00 (%) (%) k 00 (%) (%) k 300 k 00 () -fazlı tansfomato için (3) 3-fazlı sistemle için 3-fazlı tansfomato için pime taaftan göünen kısa deve empedansı (%) k Z TR (4) 00 3-fazlı tansfomato için sekonde taaftan göünen kısa deve empedansı Z (%) (5) 00 k 4 ve 5 ifadelei bibii ile oantılanısa Z Z N N (6) ifadesi elde edili Z kısa deve empedansı R aktif ve jx eaktif bileşenleden meydana geli P L tansfomato anma yükü ile yüklendiğinde yük kayıplaı olmak üzee

8 PL R (7), X Z R (8) Bna göe -fazlı tansfomato için R ( p) (9) R 00(%) (30) 3-fazlı tansfomato için R 3 ( p) (3) R 3 00(%) (3) ile PL yük kayıplaı ve tansfomato anma gücü aasında basit bi ifade blnabili R R PL ( p) (33) Aşağıda veilen ifadele - fazlı ve 3- fazlı tansfomaton he iki tipi için geçeli ifadeledi PL ( p) (34) PL 00(% )(35) X (p,%) (36) z 5 Kısa deve akımı ve kısa deve dayanımı Tansfomaton veebileceği maksimm kısa deve akımı K 00 (37) k Tansfomaton izin veilen kısa deve süesi t ma 0,5 k (saniye) (38) ampik ifadesiyle yaklaşık olaak belilenebili İzin veilen kısa deve süesi tansfomaton veebileceği tansfomaton sekonde teminalleinde meydana gelebilecek maksimm kısa deve akımı esas alınaak imalatcı fima taafından belileni ve tansfomato plakasında göülebili Ancak tansfomatoda pime taafta şebeke hat bağlantı empedanslaından dolayı (37) ifadesiyle belilenen büyüklükten daha düşük maksimm kısa deve akımı meydana gelib nedenle tansfomaton sekonde teminalleinde olşabilecek

9 maksimm kısa deve akımını belilemek için eneji alınan yeden bağlantı hatlaı dahil besleme devesi ile beabe kısa deve akımını hesab etmek geeki Kısa deve akımı asimetik ve simetik kısa deve akımının bileşimidiasimetik kısa deve akımının tepe değei simetik kısa deve akımının χ katıdı χ faktöü ise X oanına bağlıdıimetik kısa deve akımı tansfomato temik olaak zolaken asimetik kısa deve akımıda tansfomato mekanik olaak zola EC 76-5 göe χ faktölei DN VDE Pat 5 e göe maksimm kısa deve süesi aşağıdaki değelei aşmayacaktı 630kVA kada saniye 630 kva -50 kva kada3 saniye 50 kva -350 kva kada4 saniye 350 kva kva 5 saniye

10 Tansfomaton aşıı yüklenme kapasitesi Doğal hava sikülasyon ile soğtlan yağlı tansfomaton aşıı yüklenme kapasitesinin DN-VDE 0536 ya göe tayini Veilen temel yük ve soğtma sıcaklığında tansfomaton aşıı yüklenme maksimm süesinin belilenmesi için 4 saat süesinde iki faklı yüklenme halinde abakla aşağıda veilmişti Şekil 3:Tansfomaton K ve K ve t değeleini veen abak Şekil 3 de K Başlangıç yükünün tansfomato nominal gücüne oanı K İzin veilen aşıı yükün tansfomaton nominal yüküne oanı t K aşıı yüklenme süesi (saat) θ oğtma sıcaklığı 0 C a K K K (38) K başlangıç yükü, maksimm izin veilen yük, tansfomaton nominal gücü Nomal şatla altında K ;,5 değeini aşmamalıdı Önek : 50 kva gücünde ONAN soğtmalı tansfomaton temel yüklenmesi 750 kva dı 0 0 C başlangıç sıcaklığında 4 saat süe ile aşıı yüklenme değei blnacaktı

11 750 K 0,6 şekil a dan t4 saat süe için K, 9 50 Aşıı yüklenme K,950 6kVA Aşağıdaki tabloda yağ soğtmalı tansfomatolaın izin veilen aşıı yüklenmelei DN göe veilmişti Tablo İzin veilen aşıı yüklenme süesi (dakika) K Otalama hava sıcaklığı 0 0 C (4 saat otalaması) K 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 t(dakika) Otalama hava sıcaklığı 0 0 C (4 saat otalaması) K 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 t(dakika) Otalama hava sıcaklığı 30 0 C (4 saat otalaması) K 0,8 0,7 0,5 0,5 t(dakika) Otalama hava sıcaklığı 40 0 C (4 saat otalaması) K 0,7 0,5 0,5 t(dakika) Tansfomato DN 4 500,,,3,4 üekli yüklenme , , , , K tip tansfomatolaın izin veilen aşıı yüklenmelei aşağıda veilen şekildev göülen eğileden belilenebili a) 50kVA-35kVA güçlei b) 400kVA-500kVA güçlei İzin veilen sıcaklık yükselmesi B sınıfı izolasyon için 80 K, F sınıfı izolasyon için 00K Şekil 4: Dökme eçine tansfomatolaın izin veilen aşıı yüklenmelei

12 3 Tansfomatolaın Gücünün Belilenmesi Güç tayininde iki dm göz önüne alını 3 Dabesiz yük çekilmesi dmnda Tansfomaton gücünün tayini Dabesiz yük ; ticaethanele, şehi şebekelei, fabikala, iş hanlaı gibi yeledeki elektik tesisleinde göz önüne alını B gibi yelede olşabilecek yük dabelei tansfomaton sekonde teminalleinde %5 den fazla geilim düşümü meydana getimiyosa dabesiz yük esasına göe tansfomato gücü belileni B sistemlede tansfomato için güç ihtiyacı belileniken kllanım faktöü k, eş zamanlık faktöü k ve sistemde etkili hamonik üeten cihazla va ise hamoniklein şebekeyi yükleme dm ve gelecekteki yük atışı göz önüne alını k kllanım faktöü : Nomal işletme şatlaında tesise bağlanacak yükün tüketimi nominal gücünden az olabili Zia hehangi bi makinayı tahik edecek bi elektik moto piyasada tahik edilen makınanın gücüyle aynı olaak blnmaz ve tahik edilen makinanın gücünün bi üst standad güçte moto kllanılıöneğin 40kVA elektiksel güçte olan bi elektik moto şebekeden 30kVA güç çekebili veya 5kVA gücünde olan bi takım tezgahı enfazla 8kVA yüklenebiliböyle dmlada şebekeye bağlanan hebi tüketicinin çekebileceği geçek yükün tahmininde kllanım faktöünden faydalanılı Kllanım faktöünün he bi tüketici için ayı ayı yglanmalıdıb faktö endüstiyel tesislede motola için 0,75-0,8 aası yglanabiliniken,akko telli lambalada olmaktadı Güç pizleine bağlanacak cihazla için cihazlaın yüklenme dm ayı ayı ele alınmalıdı k eşzamanlık faktöü : Ana dağıtım ve tali dağıtım panaolaı gibi he bi yük gplaı için ayı ayı belileni B faktöün tayini he bi devedeki tüketicilein azami devede olmalaına bağlı olan tüketim şatlaının ve tesisin detaylı olaak bilinmesini geektii B sebeble genel yglama için hassas değele veilmesi mümkün olmamakla bilikte ast gele tahmin edilmesi dmnda ; tesisin geektiği gibi çalışamıyacak deecede düşük değelede boytlandıılmasına veya geeğinden fazla yatıım masaflaına yol açacak şekilde aşıı boytlandıılmasına sebeb oleş zamanlık faktöü tesisin dizayn safhasında en fazla yüklenebileceği dm tesbit edileek zman pojeci taafından belilenmelidi Hamonik Yüklenmesi Tansfomatoladan akan hamonik akımladan dolayı sagıladaki kayıplaı ve eddy akımlaından dolayı tansfomato demi çekideğindeki demi kayıplaını attııla Bna ilave olaak geilim hamoniklei histeizisten dolayı demi kayıplaına neden olla Akımın THD (toplam hamonik distosiyon) n kaesi olaak sagıladaki kayıpla ata

13 Tansfomatoda hamonikleden dolayı İlave Yüklenmenin tahmin edilmesi Tansfomatolaa bağlı linee yükle için hamonik bastııcı filte elemanlaı kllanılmıyosa tansfomatola sistemde otaya çıkan hamonikle taafından ilave olaak yüklenile ve hamonik yüklenmele tansfomato hesabında göz önüne alınmalıdı Tansfomaton ilave yüklenmeleini belilemek için Şehi dağıtım şebekeleinde hamonik distosiyon seviyesi nisbeten düşük oldğndan %0-5 demi kayıplaında atış göz önüne alını Aşağıda veilen tansfomato için azalma faktöünü belilemek için ilgili eğiden faydalanılı (EEE 59 Application Gide 996) Şekil 5:Tansfomatoa bağlanan linee yükün toplam yüke oanına göe tansfomato azalma faktöü TE C5- standadı tansfomato için azalma faktöünü hamonik akımlaın fonksiyon olaak aşağıda veilen ifade ile belilemişti k + 0, 40 h h,6 T h T h h (39) h Temel hamonik

14 Önek : Aşağıda veilen yükleme dmnda Kompesö fekens konvetöü ile deveye alınacaktı Yükleme dm ve kllanım faktöleiyle eş zamanlık faktöü aşağidaki çizelgede belitimişti Tansfomatodan çekilşecek yük 9 kva olaak göülmektedi Ancak linee olmayan yükleden dolayı seçilecek tansfomato b yüklein üstünde hamonık akımla taafından yüklenecekti Linee olmayan yükle 80,9+(3,6++)0,93,4 kva 3,4 Çekilen toplam güce oanı 00 % 34 şekilden tansfomato azalma faktöü 9 %30 olaak bln 9 0,30 eçilen standad tansfomato gücü 60 kva olacaktı Tansfomaton hamoniklele bilikte çekeceği yük 3kVA ( ) Eğe hamonikle göz önüne alınmasaydı tansfomato standad gücü 00kVA olaak belilenecek ve tansfomato 3, 3 %3 kada aşıı yüklenecekti 00 Şekil 6: Önekle ilgili yüklenme çizelgesi

15 Gelecekteki yük atışı: Tansfomaton gücü belileniken sistemin gelecekteki genişlemesi ve b genişlemeye bağlı yük olabileck atışlaının göz önüne alınması geeki Bnn için poje yapım safhasında geekli bilgilein temin edilmesi ve bna göe toplam gücün belilenmesi ve ayıca ana panoda geekli güçte yedek çıkış fideleinin göz önünde blndlması geeki Tesisin gelecekteki genişlemesi için hehangi bi bilgi yoksa tansfomaton gücü %5 kada daha fazla alınmalı ve ana dağıtım panosnda b yükü kaşılayacak en az bi adet yedek çıkış fidei blndlmalıdı Önek 3: Ykaıda blnan toplam güç için gelecekte olabilecek yük atışı 9(,5)5 kva 3,4 Linee olmayan yüklein toplam güce oanı 00 % eğiden tansfomato 5 azalma faktöü %3 olak belileni 5 Tansfomaton hamoniklele bilikte çekeceği yük 96,0 kva ( 0,3 ) eçilen standad tansfomato gücü 00 kva olacaktı 3 Dabeli yük çekilmesi dmnda Tansfomaton gücünün tayini Büyük güçte elektik motolaına diekt yol veilmesinde şebekeden moto nominal devi hızına eişinceye kada nominal akımının 6-7 katı kada şebekeden yol alma akımı çeke B gibi şebekelede eğe güç besleme sisteminde blnan eneji hatlaı ve özellikte tansfomato çekilen yol alma akımı göz önüne alınmadan seçildiğinde yüksek değede geilim çökmeleine ve bnn sonc olaak sistemde aydınlatma develeinde flike olaylaına ve moto klemensleine yeteli yol alma momenti sağlayamayacak kada aşıı düşük geilim gelmesiyle motolaın yol almamasına ve aşıı geilim düşümlei nedeniyle diğe elektik cihazlaının deve dışı olmasına kısaca sistemin dinamik stablitesinin bozlmasına neden oln Dinamik stablitenin bozlmaması için dabeli yük dmlaında tansfomato ana dağıtım panosnn ana baalaında geilim düşümünün %0 dan fazla olmaması isteni Ykadaki kitele göz önüne alındığında aşağıdaki kabllee göe dabeli yük dmlaında tansfomato gücü tayin edili Enejinin temin edildiği 54 /35 kv indiici mekezdeki ana indiici tansfomaton yüklenme dmnn ygn olması ve dabeli yük çekimi sıasında aşıı yüklenmeye neden olmaması geeki Bndan dolayı pojelendime safhasında mtlaka eneji dağıtım idaesiyle yüklenme dm hakkında bilgilendime yapılmalı ve bilgi alınmalı ve geekli değişikliklee gidilmelidieğe geekli mtabakat sağlanısa Moton yol alma sıasında dabeyi azaltmak için yol vemeyi deveye geekli güçte şönt kapasito bağlayaak sağlamalıdı(öz kons sistem ETMD degisi Ekim 004 sayısında Elektik Motol Tahik istemleinin Boytlandıılması yazısında açıklanmıştı) He ne kada indiici tansfomato sekonde geilimi sabit ttmak için yükte otomatik kademe değiştiici ile donatılmış isede aşıı yüklenme dmnda sekonde geilim atık sabit ttlamaz

16 İndiici Mekezle Tansfomato aasında ygn kesitte Eneji nakil hattı veya kablo hattı çekilmelidi Dabeli yük çekimi sıasında Eneji nakil hattı ile tansfomatodaki toplam geilim düşümü tansfomato sekonde teminalleinde %0 değeini aşmamalıdı B ise %0 geilim düşümünün ne kadalık kısmının eneji nakil hattında ne kadalık kısmının tansfomatoda olacağı sosn otaya çıkaı B ise optimm maliyeti veecek ekonomik denge poblemidi Dabeli yük çekme dmnda kllanılan ota geilim seviyesinde kllanılabilecek azami iletken kesitinde hat üzeindeki geilim düşümünün %0 değeinin üstüne çıkması ile sonçlanan yük ve hat znlğ dmlaında atık YG/OG indiici mekezin; tesisin yakınlaına yapılması geeğini otaya çıkaı Tansfomaton gücü ( %) n in in in () İfadesinden haeketle bln k k k N N tansfomaton sekondeinden çekilen toplam yük N T tansfomato için geeken güç olmak üzee T için düzenlenise T k in ( %) (40) ifadesiyle elde edili tansfomaton empedans geilimi (nisbi kısa deve geilimi) (%) k Önek 4: Şekil 7:

17 Şekilde 7 de göülen sistemde TR, sekondeindeki 35kV geilimi sabit ttmak için yükte kademe değiştiiciye haiz TR indiici tansfomatola 33/0 PGEON hatla bağlantısı yapılmıştı Şekildeki yükleme dmnda motoa diekt yol veildiğinde 6,3 kv baada geilim düşümünün %0 aşmaması için geekli tansfomato gücü blnacaktı Motoa yol veildiğinde Cos 0,35 in 0,937 Moton yol alma da çektiği güç Cos + in,40,35 +,40,937 3,94 + j0, M M M 53 L 850 kva yükün Cos 0,95 in 0, 3 oldğndan L L Cos + L in 0,850,95 + 0,850,3 0,8 + j0, 7MVA MVA L 3,MVA yüke ait güç faktöücos 0,95 in 0, 3 oldğndan L L Cos + L in 3,0,95 + 3,0,3 3,04 + j MVA Yol veme sıasında Eneji nakil hattından çekilen yük M + L + L 7,79 + j, 8MVA 7,69 +,8 4, 3MVA,8 0 Toplam yükün faz kayma açısı actan 56,57 7,79 Güç faktöü ise Cos Cos56,57 0,55 in 0, 835 Eneji Nakil Hattındaki geilim düşümü 0 3 LL 33Volt 3 L ENH % olaak geilim düşümü 4,30 3,5 ( R Cos + X in) 3 0,63( 0,3380,55 + 0,3480,835) ENH ENH 0, %0,74 olacaktı 3,5 LL 3

18 TR tansfomato sekonde baalaında en fazla %0 geilim düşümüne izin veildiğinden tansfomatoda izin veilen geilim düşümü % 0 %0,74 %9,9 olmalıdı TR tansfomatonn yol veme sıasındaki yükü ( 0,8 + 0,7) ( 3,94 + j0,53) + j 4,75 + 0, 80, 79MVA Tansfomato gücü T k in ( %) ifadesi yadımıyla %8 alındığında geeken tansfomato gücü k,79 T k in 80,835 8, 47MVA ( %) 9,9 tandad güç olaak 0 MVA seçili %6 alındığında geeken tansfomato gücü k,79 T k in 60,835 6, 35MVA 9,9 (%) tandad güç olaak 6,3 MVA seçili 4 Tansfomatolaın Paalel Çalıştıılmalaı Halinde Yük Dağılımı Paalel çalışan tansfomatola aynı geilim çevime oanına sahip fakat faklı kısa deve empedansına sahip ise tansfomatola aasındaki yük dağılımı aşağıdaki ifadeye göe belileni P K min PN (4) K P tansfomatonn üzeine aldığı yük P tansfomatonn nominal gücü N K tansfomatonn kısa deve empedansı n adet paalel çalışan tansfomatolada en küçük kısa deve empedansı K min Önek 4: 3-adet tansfomato paalel çalışacaktı Tansfomato Nominal gücü 800 kva,kısa deve empedansı %4,4 Tansfomato Nominal gücü 500 kva,kısa deve empedansı %4,8 3 Tansfomato Nominal gücü 35 kva, kısa deve empedansı %4,0

19 K min %4,0 Tansfomaton üzeine alabileceği maksimm yük K min 4 PN P kVA 4,4 K Tansfomaton üzeine alabileceği maksimm yük K min 4 PN P kVA K 4,8 3 Tansfomaton üzeine alabileceği maksimm yük K min 4 PN 3 P kVA K adet tansfomato paalel işletmede azami olaak toplam PTOP PN + PN + PN kVA yüklenebili KAYNAKLAR se and Maintenance of ELVM Oil immesed Distibtion Tansfomes Gope chneide Hamonic detection and Filteing Gope chneide Tansfomes iemens Powe Engineeing Gide Electic nstallation Handbook Volme iemens Electical Engineeing Handbook iemens witchgea Manal ABB Distibtion Tansfome Handbook ABB

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s. 53-7 aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri Elektomekanik Taşıyıcıla Bakım Onaım Endüstiyel Bakım Onaım Elektik Tesisat ve ano Montölüğü Otomasyon Sistemlei dallaının Kumanda Teknikei Yüüyen Mediven/Yol, Vinç Sistemlei Endüstiyel Kontol Sistemlei

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı Uçuş Kumanda Yüzei Kilitlenme Etkileini Düzeltici Otomatik Pilot Tasaımı Coşku Kasnakoğlu 1, Ünve Kanak 1 Elektik ve Elektonik Müendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünivesitesi, Söğütözü, Ankaa

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2013 I GĠRĠġ 4. sınıfın bahar yarıyılında

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR

ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR ELEKTĐK TESĐSLEĐNDE TOPAKLAMALA 21.08.2001 TAĐHLĐ YENĐ YÖNETMELĐĞĐN GETĐDĐKLEĐ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Taner ĐĐZ tarafından Elektrik Mühendisleri Odası eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ YENİ YÖNETMELİĞİN GETİRDİKLERİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19 TEMMUZ 2002 BURSA Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

ŞEHİR ŞEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI EL KİTABI-5

ŞEHİR ŞEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI EL KİTABI-5 ŞEHİR ŞEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI EL KİTABI-5 TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAĞITIM HAT VE ŞEBEKELERİ PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT - 2001 AÇIKLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı