( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )"

Transkript

1 TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn edilile Tansfomaton dizayn ihtiyaçlaı; yglamanın geeklilikleine göe belileni Öneğin ölçü tansfomatolaında pime deveden sekonde deveye mümkün oldğ kada tam tansfe edilmesi, sinyal tansfomatonda sinyalin mümkün oldğ kada minimm distosiyonla tansfe edilmesi ve güç tansfomatolaında ise belilenen güç fekansında geilim bi seviyeden diğe bi seviyeye değiştiileek güç tansfeinin minimm güç kaybında geçekleştiilmesi isteni İnceleme kons güç ve dağıtım tansfomatolaının genel elektiksel özelliklei ve söz kons tansfomatolaın taşıma ve dağıtım güçleinin belilenmesidi istem geiliminin seçimi Eneji üetimi yapılan büyük istasyonladan b istasyonlaa zak mesafelede blnan eneji tüketimi yapılan bölgelee eneji iletimi yapılmaktadı Elektik enejisi taşınmasındaki yüksek geilim miktaı aşağıda veilen ifadele yadımıyla belilenebili Eneji nakil hattında 3-fazdaki kayıp p(%) p ( kw ) 3 R( Ω) ( A) () LL (kw) sistemin faz aası geilimi olmak üzee taşıma sistemi üzeinden nakladilen aktif güç P kw 3 LL kv A Cos () ( ) ( ) ( ) Denklem akım için düzenlenise P( kw ) ( A) (3) 3 LL ( kv ) Cos ve eşitliğinde yeine konsa p ( kw ) P( kw ) R( Ω) ( kv ) Cos (4) LL 4 eşitliğindende göüleceği üzee iletim kayıplaı sistem geilimi attıkca azalmaktakdı 4 ifadesi geilime göe düzenlenise belilenen hat kaybına göe geilim değei belilenebili P ( ) ( kw ) R( Ω) LL kv (5) elde edili Cos p kw ( )

2 istem geilimi seçimi bi ekonomik denge poblemidi Yüksek sistem geilimi taşıma kayıplaını azaltı fakat diğe yandan hat, kablo, bağlantı elemanlaı ve tansfomato maliyetlei ata 3 Geilim oanı ve Geilim düşümü(veya yükselmesi) Tansfomatoda geilim oanı tansfomaton sekondei açıkken yani sekonde teminalleine hehangi bi yük bağlanmadığı şatlada ölçülen pime ve sekonde sagıla aasındaki saım oanıdı Tansfomato yüklendiğnde sekonde geilim sadece sagıla aasındaki oana bağlı olaak değişmeyip aşağida açıklanan faktölee bağlı olaak değe alacaktı B faktöle Tansfomaton skonde teminalleindeki geilimi ve ve sekonde akımı aasındaki açısı sekonde yük akımının değei Tansfomaton Z T kısa deve empedansı ve b empedansın ve ( +, ) j bileşenlei di Şekil : Tansfomaton eşdeğe diyagamı B eşdeğe diyagamda Z 0 Tansfomaton boşta kayıplaını gösteen empedans(boşta tansfomato empedansı Z tansfomaton kısa deve empedansı 0 Tansfomaton boşta sekondee geilimi Tansfomaton sekondeine Z L yük empedansı bağlandığında sekonde teminalleinde olşan geilim Z L Tansfomaton sekondeine bağlanan yük empedansı

3 Şekil : Tansfomaton vektö diyagamı ekondeine yük bağlı olmadığı dmda tansfomaton sekonde teminalleinden oknan 0 boşta geilim değei ; tansfomaton sekondeine Z L yükünün bağlanması ile 0 geilimi değeine düşe Şekil deki vektö diyagamı dengeli 3-fazlı ve simetik yüklenmiş sisteme göe hazılanmıştımiknatıslama akımı nominal akımın % değeine haiz oldğ için etkisi vektö diyagamı çiziminde ihmal edilmişti Vektö diyagamından ( in Cos ) (6) Cos + in geilim düşümü 0 ile aitmetik bi faktı ve aktif ve eaktif kısa deve geilimleidi n tansfomaton yüklenme oanı N N N Tansfomaton anma(nominal) akımı olmak üzee 0 ( Cos + in) + n ( in Cos ) n Cos + in in Cos yazaak % cinsinden 7 0 ifadesi açılaak n (8) yazılaak ve 8 ifadesi Mc-Laen seisine (7)

4 4 ( n ) ( n ) + n + (9) ifadesi elde edili öz kons ifadede tansfomaton kısa deve empedans değei < %0 ise 9 ifadede 3 teim hesaba katılmaz k < %4 ise 9 ifadede ve 3 teim hesaba katılmaz k Hehangi bi (kva) yükü ile yüklenen tansfomaton sekonde geilimi 0 (0) olacaktı 00 7 ifadesinde çok küçük oldğndan yaklaşık olaak 0 ve k alındığında söz kons ifade büyük bi yaklaşıklıkla ( %) n k in k in k in () yazılabili B ifade yadımıyla N N tansfomato da he hangi biyüklenmede veya yük dabesinde tansfomaton sekonde teminalleinde meydana gelecek geilimin değei belilenebili Tansfomaton empedans geilimi k ( kısa deve geilimi ; tansfomaton sekonde teminallei kısa deve edilmişken tansfomaton sekondeinden N anma akımı geçmesini sağlamak için tansfomaton pimeine yglanan geilimdi Z () k 3 N K Anma empedans geilimi (eski deyimle nisbi kısa deve geilimi) empedens geiliminin tansfomaton anma geilimine oanının yüzdesi olaak ifade edili k k 00 (3) 0 Pk Aktif kısa deve geilimi 00 (4) k TN P tansfomaton anma gücünde yüklenme dmnda empedans kayıplaı Reaktif kısa deve geilimi (5) k

5 Önek Tansfomato kaakteistik değelei Anma gücü TN 500kVA Empedans kayıplaı Empedans geilimi % 6 P k 4kW (İmalatcı kataloğndan alını) k ( in 0,6) Cos 0,8 Tam yükteki geilimi blnacaktı P k TN k %0, ,96 %5,93 n 0 n ( Cos + in) ( + 0,05930,6) + ( 0,00960,6 0,060,6) 0, 045 0,00960,8 + n ( in Cos) 0,045 0 ( 0,045 ) 0 0, Tansfomaton çıkış gücü ( kva) tansfomaton anma(nominal )gücü ( A) tansfomaton anma(nominal )akımı ( kva) veebileceği çıkış gücü 00 (6) Tansfomaton sekondeindeki güç faktöü P Cos 00 (7) Cos ise, çekilen aktif güç P

6 ÖRNEK Ykaıdaki önekte kaakteistiklei veilen tansfomatoda Cos + in 0,960,8 + 5,930,6 4,3 in Cos 0,960,8 5,930,8 4,6 n + ( n ) ( 4,6 ) 0 4, ,4 Tansfomaton veebileceği çıkış gücü 4, kVA Tansfomaton veebileceği aktif güç 4,4 P Cos 500 0,8 9kW Kısa deve empedansı Tansfomato kllanıcılaı tansfomaton kısa deve empedansını bilmek zondadı Kısa deve empedansının bilinmesiyle Mevct ünitelele paalel işletme Geilim düşümünün sınılandıılması Kısa deve akımının sınılandıılması ve kısa deve hatalaına kaşı koma sistemi belilenebili Yüksek değeli kısa deve empedansına sahip tansfomatolada yüksek tansfomato iç geilim düşümlei ve kısa deve halinde düşük değeli kısa deve akımlaı meydana geli Küçük değeli kısa devee empedansına sahip tansfomatolada bnn tesi ol Kısa deve empedansının belilenmesi için aşağıda veilen esasla göz önünde blndlmalıdı Dabeli yüklee haiz sistemlede kllanılan tansfomatolada dinamik stablite açısından tansfomatolaın iç geilim düşümleinin küçük olması istenib nedenle kısa deve empedansı küçük seçili Dabesiz yüke haiz develede kısa deve akımını düşük değede ttmak için tansfomatolaın kısa deve empedanslaı yüksek seçili

7 Tansfomatolaın paalel işletme dmlaında paalel bağlama akım dabeleini azaltmak ve kısa deve akımlaını düşük ttmak için kısa deve empedansı büyük olan tansfomatola kllanılı Z T kısa deve empedansı genellikle k (p Veya %) olaak ifade edili ZT ( p) (8) k ZT k 00(%) (9) B ifadele -fazlı tansfomatola için geçelidi 3-fazlı tansfomatola için ZT 3 ( p) (0) k ZT k 3 00(%) () Ölçülen kısa deve geilim değeine dayanaak Z ohm cinsinden aşağıda veilen fomülden hesaplanı Z T Z k 00 (%) (%) k 00 (%) (%) k 300 k 00 () -fazlı tansfomato için (3) 3-fazlı sistemle için 3-fazlı tansfomato için pime taaftan göünen kısa deve empedansı (%) k Z TR (4) 00 3-fazlı tansfomato için sekonde taaftan göünen kısa deve empedansı Z (%) (5) 00 k 4 ve 5 ifadelei bibii ile oantılanısa Z Z N N (6) ifadesi elde edili Z kısa deve empedansı R aktif ve jx eaktif bileşenleden meydana geli P L tansfomato anma yükü ile yüklendiğinde yük kayıplaı olmak üzee

8 PL R (7), X Z R (8) Bna göe -fazlı tansfomato için R ( p) (9) R 00(%) (30) 3-fazlı tansfomato için R 3 ( p) (3) R 3 00(%) (3) ile PL yük kayıplaı ve tansfomato anma gücü aasında basit bi ifade blnabili R R PL ( p) (33) Aşağıda veilen ifadele - fazlı ve 3- fazlı tansfomaton he iki tipi için geçeli ifadeledi PL ( p) (34) PL 00(% )(35) X (p,%) (36) z 5 Kısa deve akımı ve kısa deve dayanımı Tansfomaton veebileceği maksimm kısa deve akımı K 00 (37) k Tansfomaton izin veilen kısa deve süesi t ma 0,5 k (saniye) (38) ampik ifadesiyle yaklaşık olaak belilenebili İzin veilen kısa deve süesi tansfomaton veebileceği tansfomaton sekonde teminalleinde meydana gelebilecek maksimm kısa deve akımı esas alınaak imalatcı fima taafından belileni ve tansfomato plakasında göülebili Ancak tansfomatoda pime taafta şebeke hat bağlantı empedanslaından dolayı (37) ifadesiyle belilenen büyüklükten daha düşük maksimm kısa deve akımı meydana gelib nedenle tansfomaton sekonde teminalleinde olşabilecek

9 maksimm kısa deve akımını belilemek için eneji alınan yeden bağlantı hatlaı dahil besleme devesi ile beabe kısa deve akımını hesab etmek geeki Kısa deve akımı asimetik ve simetik kısa deve akımının bileşimidiasimetik kısa deve akımının tepe değei simetik kısa deve akımının χ katıdı χ faktöü ise X oanına bağlıdıimetik kısa deve akımı tansfomato temik olaak zolaken asimetik kısa deve akımıda tansfomato mekanik olaak zola EC 76-5 göe χ faktölei DN VDE Pat 5 e göe maksimm kısa deve süesi aşağıdaki değelei aşmayacaktı 630kVA kada saniye 630 kva -50 kva kada3 saniye 50 kva -350 kva kada4 saniye 350 kva kva 5 saniye

10 Tansfomaton aşıı yüklenme kapasitesi Doğal hava sikülasyon ile soğtlan yağlı tansfomaton aşıı yüklenme kapasitesinin DN-VDE 0536 ya göe tayini Veilen temel yük ve soğtma sıcaklığında tansfomaton aşıı yüklenme maksimm süesinin belilenmesi için 4 saat süesinde iki faklı yüklenme halinde abakla aşağıda veilmişti Şekil 3:Tansfomaton K ve K ve t değeleini veen abak Şekil 3 de K Başlangıç yükünün tansfomato nominal gücüne oanı K İzin veilen aşıı yükün tansfomaton nominal yüküne oanı t K aşıı yüklenme süesi (saat) θ oğtma sıcaklığı 0 C a K K K (38) K başlangıç yükü, maksimm izin veilen yük, tansfomaton nominal gücü Nomal şatla altında K ;,5 değeini aşmamalıdı Önek : 50 kva gücünde ONAN soğtmalı tansfomaton temel yüklenmesi 750 kva dı 0 0 C başlangıç sıcaklığında 4 saat süe ile aşıı yüklenme değei blnacaktı

11 750 K 0,6 şekil a dan t4 saat süe için K, 9 50 Aşıı yüklenme K,950 6kVA Aşağıdaki tabloda yağ soğtmalı tansfomatolaın izin veilen aşıı yüklenmelei DN göe veilmişti Tablo İzin veilen aşıı yüklenme süesi (dakika) K Otalama hava sıcaklığı 0 0 C (4 saat otalaması) K 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 t(dakika) Otalama hava sıcaklığı 0 0 C (4 saat otalaması) K 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 t(dakika) Otalama hava sıcaklığı 30 0 C (4 saat otalaması) K 0,8 0,7 0,5 0,5 t(dakika) Otalama hava sıcaklığı 40 0 C (4 saat otalaması) K 0,7 0,5 0,5 t(dakika) Tansfomato DN 4 500,,,3,4 üekli yüklenme , , , , K tip tansfomatolaın izin veilen aşıı yüklenmelei aşağıda veilen şekildev göülen eğileden belilenebili a) 50kVA-35kVA güçlei b) 400kVA-500kVA güçlei İzin veilen sıcaklık yükselmesi B sınıfı izolasyon için 80 K, F sınıfı izolasyon için 00K Şekil 4: Dökme eçine tansfomatolaın izin veilen aşıı yüklenmelei

12 3 Tansfomatolaın Gücünün Belilenmesi Güç tayininde iki dm göz önüne alını 3 Dabesiz yük çekilmesi dmnda Tansfomaton gücünün tayini Dabesiz yük ; ticaethanele, şehi şebekelei, fabikala, iş hanlaı gibi yeledeki elektik tesisleinde göz önüne alını B gibi yelede olşabilecek yük dabelei tansfomaton sekonde teminalleinde %5 den fazla geilim düşümü meydana getimiyosa dabesiz yük esasına göe tansfomato gücü belileni B sistemlede tansfomato için güç ihtiyacı belileniken kllanım faktöü k, eş zamanlık faktöü k ve sistemde etkili hamonik üeten cihazla va ise hamoniklein şebekeyi yükleme dm ve gelecekteki yük atışı göz önüne alını k kllanım faktöü : Nomal işletme şatlaında tesise bağlanacak yükün tüketimi nominal gücünden az olabili Zia hehangi bi makinayı tahik edecek bi elektik moto piyasada tahik edilen makınanın gücüyle aynı olaak blnmaz ve tahik edilen makinanın gücünün bi üst standad güçte moto kllanılıöneğin 40kVA elektiksel güçte olan bi elektik moto şebekeden 30kVA güç çekebili veya 5kVA gücünde olan bi takım tezgahı enfazla 8kVA yüklenebiliböyle dmlada şebekeye bağlanan hebi tüketicinin çekebileceği geçek yükün tahmininde kllanım faktöünden faydalanılı Kllanım faktöünün he bi tüketici için ayı ayı yglanmalıdıb faktö endüstiyel tesislede motola için 0,75-0,8 aası yglanabiliniken,akko telli lambalada olmaktadı Güç pizleine bağlanacak cihazla için cihazlaın yüklenme dm ayı ayı ele alınmalıdı k eşzamanlık faktöü : Ana dağıtım ve tali dağıtım panaolaı gibi he bi yük gplaı için ayı ayı belileni B faktöün tayini he bi devedeki tüketicilein azami devede olmalaına bağlı olan tüketim şatlaının ve tesisin detaylı olaak bilinmesini geektii B sebeble genel yglama için hassas değele veilmesi mümkün olmamakla bilikte ast gele tahmin edilmesi dmnda ; tesisin geektiği gibi çalışamıyacak deecede düşük değelede boytlandıılmasına veya geeğinden fazla yatıım masaflaına yol açacak şekilde aşıı boytlandıılmasına sebeb oleş zamanlık faktöü tesisin dizayn safhasında en fazla yüklenebileceği dm tesbit edileek zman pojeci taafından belilenmelidi Hamonik Yüklenmesi Tansfomatoladan akan hamonik akımladan dolayı sagıladaki kayıplaı ve eddy akımlaından dolayı tansfomato demi çekideğindeki demi kayıplaını attııla Bna ilave olaak geilim hamoniklei histeizisten dolayı demi kayıplaına neden olla Akımın THD (toplam hamonik distosiyon) n kaesi olaak sagıladaki kayıpla ata

13 Tansfomatoda hamonikleden dolayı İlave Yüklenmenin tahmin edilmesi Tansfomatolaa bağlı linee yükle için hamonik bastııcı filte elemanlaı kllanılmıyosa tansfomatola sistemde otaya çıkan hamonikle taafından ilave olaak yüklenile ve hamonik yüklenmele tansfomato hesabında göz önüne alınmalıdı Tansfomaton ilave yüklenmeleini belilemek için Şehi dağıtım şebekeleinde hamonik distosiyon seviyesi nisbeten düşük oldğndan %0-5 demi kayıplaında atış göz önüne alını Aşağıda veilen tansfomato için azalma faktöünü belilemek için ilgili eğiden faydalanılı (EEE 59 Application Gide 996) Şekil 5:Tansfomatoa bağlanan linee yükün toplam yüke oanına göe tansfomato azalma faktöü TE C5- standadı tansfomato için azalma faktöünü hamonik akımlaın fonksiyon olaak aşağıda veilen ifade ile belilemişti k + 0, 40 h h,6 T h T h h (39) h Temel hamonik

14 Önek : Aşağıda veilen yükleme dmnda Kompesö fekens konvetöü ile deveye alınacaktı Yükleme dm ve kllanım faktöleiyle eş zamanlık faktöü aşağidaki çizelgede belitimişti Tansfomatodan çekilşecek yük 9 kva olaak göülmektedi Ancak linee olmayan yükleden dolayı seçilecek tansfomato b yüklein üstünde hamonık akımla taafından yüklenecekti Linee olmayan yükle 80,9+(3,6++)0,93,4 kva 3,4 Çekilen toplam güce oanı 00 % 34 şekilden tansfomato azalma faktöü 9 %30 olaak bln 9 0,30 eçilen standad tansfomato gücü 60 kva olacaktı Tansfomaton hamoniklele bilikte çekeceği yük 3kVA ( ) Eğe hamonikle göz önüne alınmasaydı tansfomato standad gücü 00kVA olaak belilenecek ve tansfomato 3, 3 %3 kada aşıı yüklenecekti 00 Şekil 6: Önekle ilgili yüklenme çizelgesi

15 Gelecekteki yük atışı: Tansfomaton gücü belileniken sistemin gelecekteki genişlemesi ve b genişlemeye bağlı yük olabileck atışlaının göz önüne alınması geeki Bnn için poje yapım safhasında geekli bilgilein temin edilmesi ve bna göe toplam gücün belilenmesi ve ayıca ana panoda geekli güçte yedek çıkış fideleinin göz önünde blndlması geeki Tesisin gelecekteki genişlemesi için hehangi bi bilgi yoksa tansfomaton gücü %5 kada daha fazla alınmalı ve ana dağıtım panosnda b yükü kaşılayacak en az bi adet yedek çıkış fidei blndlmalıdı Önek 3: Ykaıda blnan toplam güç için gelecekte olabilecek yük atışı 9(,5)5 kva 3,4 Linee olmayan yüklein toplam güce oanı 00 % eğiden tansfomato 5 azalma faktöü %3 olak belileni 5 Tansfomaton hamoniklele bilikte çekeceği yük 96,0 kva ( 0,3 ) eçilen standad tansfomato gücü 00 kva olacaktı 3 Dabeli yük çekilmesi dmnda Tansfomaton gücünün tayini Büyük güçte elektik motolaına diekt yol veilmesinde şebekeden moto nominal devi hızına eişinceye kada nominal akımının 6-7 katı kada şebekeden yol alma akımı çeke B gibi şebekelede eğe güç besleme sisteminde blnan eneji hatlaı ve özellikte tansfomato çekilen yol alma akımı göz önüne alınmadan seçildiğinde yüksek değede geilim çökmeleine ve bnn sonc olaak sistemde aydınlatma develeinde flike olaylaına ve moto klemensleine yeteli yol alma momenti sağlayamayacak kada aşıı düşük geilim gelmesiyle motolaın yol almamasına ve aşıı geilim düşümlei nedeniyle diğe elektik cihazlaının deve dışı olmasına kısaca sistemin dinamik stablitesinin bozlmasına neden oln Dinamik stablitenin bozlmaması için dabeli yük dmlaında tansfomato ana dağıtım panosnn ana baalaında geilim düşümünün %0 dan fazla olmaması isteni Ykadaki kitele göz önüne alındığında aşağıdaki kabllee göe dabeli yük dmlaında tansfomato gücü tayin edili Enejinin temin edildiği 54 /35 kv indiici mekezdeki ana indiici tansfomaton yüklenme dmnn ygn olması ve dabeli yük çekimi sıasında aşıı yüklenmeye neden olmaması geeki Bndan dolayı pojelendime safhasında mtlaka eneji dağıtım idaesiyle yüklenme dm hakkında bilgilendime yapılmalı ve bilgi alınmalı ve geekli değişikliklee gidilmelidieğe geekli mtabakat sağlanısa Moton yol alma sıasında dabeyi azaltmak için yol vemeyi deveye geekli güçte şönt kapasito bağlayaak sağlamalıdı(öz kons sistem ETMD degisi Ekim 004 sayısında Elektik Motol Tahik istemleinin Boytlandıılması yazısında açıklanmıştı) He ne kada indiici tansfomato sekonde geilimi sabit ttmak için yükte otomatik kademe değiştiici ile donatılmış isede aşıı yüklenme dmnda sekonde geilim atık sabit ttlamaz

16 İndiici Mekezle Tansfomato aasında ygn kesitte Eneji nakil hattı veya kablo hattı çekilmelidi Dabeli yük çekimi sıasında Eneji nakil hattı ile tansfomatodaki toplam geilim düşümü tansfomato sekonde teminalleinde %0 değeini aşmamalıdı B ise %0 geilim düşümünün ne kadalık kısmının eneji nakil hattında ne kadalık kısmının tansfomatoda olacağı sosn otaya çıkaı B ise optimm maliyeti veecek ekonomik denge poblemidi Dabeli yük çekme dmnda kllanılan ota geilim seviyesinde kllanılabilecek azami iletken kesitinde hat üzeindeki geilim düşümünün %0 değeinin üstüne çıkması ile sonçlanan yük ve hat znlğ dmlaında atık YG/OG indiici mekezin; tesisin yakınlaına yapılması geeğini otaya çıkaı Tansfomaton gücü ( %) n in in in () İfadesinden haeketle bln k k k N N tansfomaton sekondeinden çekilen toplam yük N T tansfomato için geeken güç olmak üzee T için düzenlenise T k in ( %) (40) ifadesiyle elde edili tansfomaton empedans geilimi (nisbi kısa deve geilimi) (%) k Önek 4: Şekil 7:

17 Şekilde 7 de göülen sistemde TR, sekondeindeki 35kV geilimi sabit ttmak için yükte kademe değiştiiciye haiz TR indiici tansfomatola 33/0 PGEON hatla bağlantısı yapılmıştı Şekildeki yükleme dmnda motoa diekt yol veildiğinde 6,3 kv baada geilim düşümünün %0 aşmaması için geekli tansfomato gücü blnacaktı Motoa yol veildiğinde Cos 0,35 in 0,937 Moton yol alma da çektiği güç Cos + in,40,35 +,40,937 3,94 + j0, M M M 53 L 850 kva yükün Cos 0,95 in 0, 3 oldğndan L L Cos + L in 0,850,95 + 0,850,3 0,8 + j0, 7MVA MVA L 3,MVA yüke ait güç faktöücos 0,95 in 0, 3 oldğndan L L Cos + L in 3,0,95 + 3,0,3 3,04 + j MVA Yol veme sıasında Eneji nakil hattından çekilen yük M + L + L 7,79 + j, 8MVA 7,69 +,8 4, 3MVA,8 0 Toplam yükün faz kayma açısı actan 56,57 7,79 Güç faktöü ise Cos Cos56,57 0,55 in 0, 835 Eneji Nakil Hattındaki geilim düşümü 0 3 LL 33Volt 3 L ENH % olaak geilim düşümü 4,30 3,5 ( R Cos + X in) 3 0,63( 0,3380,55 + 0,3480,835) ENH ENH 0, %0,74 olacaktı 3,5 LL 3

18 TR tansfomato sekonde baalaında en fazla %0 geilim düşümüne izin veildiğinden tansfomatoda izin veilen geilim düşümü % 0 %0,74 %9,9 olmalıdı TR tansfomatonn yol veme sıasındaki yükü ( 0,8 + 0,7) ( 3,94 + j0,53) + j 4,75 + 0, 80, 79MVA Tansfomato gücü T k in ( %) ifadesi yadımıyla %8 alındığında geeken tansfomato gücü k,79 T k in 80,835 8, 47MVA ( %) 9,9 tandad güç olaak 0 MVA seçili %6 alındığında geeken tansfomato gücü k,79 T k in 60,835 6, 35MVA 9,9 (%) tandad güç olaak 6,3 MVA seçili 4 Tansfomatolaın Paalel Çalıştıılmalaı Halinde Yük Dağılımı Paalel çalışan tansfomatola aynı geilim çevime oanına sahip fakat faklı kısa deve empedansına sahip ise tansfomatola aasındaki yük dağılımı aşağıdaki ifadeye göe belileni P K min PN (4) K P tansfomatonn üzeine aldığı yük P tansfomatonn nominal gücü N K tansfomatonn kısa deve empedansı n adet paalel çalışan tansfomatolada en küçük kısa deve empedansı K min Önek 4: 3-adet tansfomato paalel çalışacaktı Tansfomato Nominal gücü 800 kva,kısa deve empedansı %4,4 Tansfomato Nominal gücü 500 kva,kısa deve empedansı %4,8 3 Tansfomato Nominal gücü 35 kva, kısa deve empedansı %4,0

19 K min %4,0 Tansfomaton üzeine alabileceği maksimm yük K min 4 PN P kVA 4,4 K Tansfomaton üzeine alabileceği maksimm yük K min 4 PN P kVA K 4,8 3 Tansfomaton üzeine alabileceği maksimm yük K min 4 PN 3 P kVA K adet tansfomato paalel işletmede azami olaak toplam PTOP PN + PN + PN kVA yüklenebili KAYNAKLAR se and Maintenance of ELVM Oil immesed Distibtion Tansfomes Gope chneide Hamonic detection and Filteing Gope chneide Tansfomes iemens Powe Engineeing Gide Electic nstallation Handbook Volme iemens Electical Engineeing Handbook iemens witchgea Manal ABB Distibtion Tansfome Handbook ABB

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir.

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir. . BÖLÜM VEKTÖRLER Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallaında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektiksel yük, gibi büyüklükle, cebisel kallaa göe ifade edilile. B tü çoklklaa Skale

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003 DEÜ ÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ FE ve ÜHEDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 3 sh. 3-4 Eki 3 DARBELİ YÜKSEK AKLARDA LED İ AAHTARLAA SÜRELERİİ İCELEESİ (THE VESTGATO OF LED s SWTCHG TES AT PULSED HGH CURRETS) Ede ÖZÜTÜRK*

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler GESTRA Üün Pogamı He tülü uygulama için optimum çözümle Kondenstop (buha kapanı) Çek valfle BK Seisi PN 630 a kada olan duo paslanmaz çelik bimetalik egülatölü kondenstopladı. BK tipi kondenstopla, en

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı: AC Makinalaın amatüünde endüklenen geilim heabı: E m f N temel fmülünü bi iletken için uygulaken N / laak düşünülü ve he hamnik için ayı ayı heaplanı: E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER BÖÜM 3 ATENATİF AKMDA SEİ DEVEE 3.1 - (DİENÇ - BOBİN SEİ BAĞANMAS 3. - (DİENÇ - KONDANSATÖÜN SEİ BAĞANMAS 3.3 -- (DİENÇ-BOBİN - KONDANSATÖ SEİ BAĞANMAS 3.4 -- SEİ DEVESİNDE GÜÇ 77 ATENATİF AKM DEVE ANAİİ

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI 1 ARASINAV SORULARI Süre: 60 dakika

ELEKTRİK MAKİNALARI 1 ARASINAV SORULARI Süre: 60 dakika ELEKTRİK MAKİNALARI ARASINAV SORULARI 9..0 Süe: 60 dakika ) Manyetik geçigenliği ( μ ) sabit bi tamda L ve L gibi iki endüktans aasındaki tak endüktans ( M ) için, tam kuplajlı (kaçak akı lmayan) duumda

Detaylı

Üç Fazlı Sistemler ALIŞTIRMALAR

Üç Fazlı Sistemler ALIŞTIRMALAR Üç Fazlı istemler 477 11.10. ALŞMALA oru 11.1: Üç fazlı yıldız bağlı dengeli bir yükün faz-nötr gerilimi 150V dur. Yükün hat (=fazlar arası) gerilimini bulunuz. (Cevap : Hat 260V) oru 11.2: Üç fazlı üçgen

Detaylı

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q PROBLEM SET I - 4 11 KASIM 009 Sou 1 (Besanko ve Baeutigam, s. 56 (00)): Aşa¼g daki gibi bi üetim fonksiyonu veilsin: = 50 p ML + M + L a - Bu üetim fonksiyonunun ölçe¼ge göe getiisini bulunuz. He iki

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROSULAMA LATERAL BORULARINDA İDROLİK ESAP METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE ÇOK ÇAPLI BORULAR İÇİN LİNEER ÇÖZÜM METODU DOKTORA TEZİ Y. Müh.

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ FRKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPNSYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ulaş EMİNOĞLU 1 Tankut YLÇINÖ M. Hakan HOCOGLU 3 1,3 Elektonik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Fakültei Gebze Yükek Teknoloji Entitüü, 41400, Gebze/Kocaeli

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSAÖRLÜ MOORUN ORK KONROLU Mehmet BEKLERGÜL1,Mua ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 1,2,3E.Ü. Elektik-Elektonik Mühendiliği Bölümü, 35100, Bonova-İZMİR 1mekle@onova.ege.edu.t

Detaylı

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eng. Ach. Gazi Univ. Cilt 8, No 4, 33-44, 003 Vol 8, No 4, 33-44, 003 ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME

Detaylı

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu Çapaz Masualı Rulman Seisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndüme Yataklaı Mükemmel bi dönme doğuluğu KATALOG No.382-1TR İçindekile Çapaz Masualı Rulman Seisi Yapı ve Özellikle... S.2-3 Tüle ve Özellikle...

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

Elektro Akustik Gitar

Elektro Akustik Gitar Elekto Akustik Gita GA3R GA3RVS GAC1M GAC1RVS GAPX1000 GAPX1000MB GAPX1000PW GAPX500II GAPX500IIBL GAPX500IIDRB GAPX500IIOBB GAPX500IIRM GAPX500IIVW GCPX1000 GCPX1000UM GCPX500II GCPX500IIBL GCPX500IIOVS

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

Kafes Sistemler Genel Bilgiler

Kafes Sistemler Genel Bilgiler 2.1.4. Kafes Sistemle 2.1.4.1. Genel Bilgile Taşıyıcı sistemlein açıklıklaı büyüyünce dl gövdeli sistemle kendi ağılıklaının atması sebebiyle eknmik lmamaya başla ve yeleini kafes sistemlee bıakıla. -

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması Evensel kuvvet - haeket eşitliklei ve güneş sistemi uygulaması 1. GİRİŞ Ahmet YALÇIN A-Ge Müdüü ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş. Tuan Güneş Bulvaı Cezayi Caddesi 718. Sokak No: 14 Çankaya, Ankaa E-posta: ayalcin@ese.com

Detaylı

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri 7 Kütle Çekii e Keple Kanunlaı est in Çözülei. Uydu Dünya nın ekezinden kada uzaklıktaki yöüngesinde peiyodu ile dolanıken iki kütle aasındaki çeki kueti, ekezcil kuet göei göü. F çeki F ekezcil G Bağıntıya

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı Yıldız bağlantıda; Trafonun her faz sargı uçları kısa devre edilir. Kısa devre noktası yıldız noktası olup, bu hat nötr hattıdır.

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Ders Notu

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Ders Notu 16 Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dinamik Des Notu Pof. D. Halit KARABULUT 1.1.16 GİRİŞ Dinamik cisimlein kuvvet altında davanışlaını inceleyen bi bilim dalıdı. Kinematik ve kinetik konulaını kapsamaktadı.

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Fedinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hayi ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Açık Devre- Kısa Devre karakteristikleri Çıkık kutuplu makinalar, generatör ve motor çalışma, fazör diyagramları, güç ve döndürmemomenti a) Kısa Devre Deneyi Bağlantı şeması b) Açık

Detaylı

YÜKSEK AKIM LABORATUVARI

YÜKSEK AKIM LABORATUVARI YÜKSEK AKIM LABORATUVARI [*] Gelişen teknolojilerle birlikte günlük yaşantıda kullanılan elektrikli cihazların sayısı artmakta ve buna bağlı olarak da şebekeden çekilen güç miktarı sürekli olarak artış

Detaylı

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI Beşinci Ulusal Depem Mühendisliği Konfeansı, 6-30 Mayıs 003, İstanbul Fifth National Confeence on Eathquake Engineeing, 6-30 May 003, Istanbul, Tukey Bildii No: AT-004 IVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKEK KAYMA

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 2

LYS MATEMATİK DENEME - 2 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ METODUYLA İDEAL OKTAHEDRAL Co(II) BİLEŞİKLERİNDE KOVALENSİ FAKTÖR ANALİZİ

YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ METODUYLA İDEAL OKTAHEDRAL Co(II) BİLEŞİKLERİNDE KOVALENSİ FAKTÖR ANALİZİ YOĞUNLUK FONKSİYONEL TEORİSİ METODUYLA İDEAL OKTAHEDRAL Co(II) BİLEŞİKLERİNDE KOVALENSİ FAKTÖR ANALİZİ Sevgi GÜRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi: Yd. Doç. D. Fiket İŞIK EDİRNE-0

Detaylı

Parafudrları. Alçak Gerilim

Parafudrları. Alçak Gerilim Alçak Gerilim Parafudrları Alçak Gerilim Parafudrları İçindekiler Genel Bilgiler...149 Parafudrların Seçimi...149 Up Koruma Seviyesi... 149 Imax, Maksimum Akım Değeri... 149 In, Nominal Akım Değeri...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı