GIDA GÜVENLİĞİ. İzzet ÖLMEZ GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA GÜVENLİĞİ. İzzet ÖLMEZ GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 GIDA GÜVENLİĞİ İzzet ÖLMEZ GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 GIDA GÜVENİLİRLİĞİ POLİTİKASI Bakanlığımızın Gıda Güvenilirliği Politikası; Kodeks Alimentarius ve Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu olarak hazırlanan mevzuat çerçevesinde, Ülke genelinde Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği anlayışı ile, etkin ve yeterli gıda denetimi ve dolayısıyla tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlamaktır. 2

3 Kurumsal Kapasite 81 İl ve Yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüğü/ 4630 Kontrol Görevlisi 41 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 69 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

4 Yürütülen Çalışmalar 2002 yılında 39 bin adet olan gıda işyerleri denetim sayısı, 2009 yılında 350 bin adet denetim, 2010 yılında 376 bin adet denetim, 2011 yılı itibarıyla ise 400 bin adet gıda işyeri Kontrol görevlisi sayısı 2002 yılında 820 iken 2011 yılı itibariyle yaklaşık 4 bin 14 Şubat 2009 tarihinden 20 Mart 2012 tarihine kadar 174 Alo Gıda Hattı yaklaşık 590 bin arama, 92 bin adet başvuru kayıt, 90 bini sonuçlanmış.. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) 8 adeti yayımlanmış İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi Gıda güvenilirliği ve 174 Alo Gıda Hattına ilişkin Kamu Spotu Bakanlığın Gıdaya Dair Resmi Kontrol Prosedürü Gıdanın Resmi Kontrolü ve İdari Yaptırımlar Prosedürü Resmi Numune Alma Prosedürü Kontrol Görevlisi Kurs Düzenleme Prosedürü

5 Risk Esaslı Denetim Sistemi Uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı, Denetim ve kontrollerin sıklığı, AB ne uygun olarak risk esasına göre, Hazırlanan denetim programlarında; 1) Gıda maddelerinin risk durumu, 2) Önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler, 3) Gıda işletmecilerinin uyguladıkları incelemelerin (otokontrol) sonuçları 4) İşletmenin hijyen yönetimi PUANLAMA SİSTEMİ!!!!!

6 Yıllık Kontrol ve Denetim Programları çerçevesinde (takip denetimleri hariç) denetim sıklıkları 1 ay-3 yıl, Riskli işletmeler daha yoğun sıklıkta, diğerleri ise daha az sıklıkta, Riske dayalı denetim sisteminde, iç gücü ve bütçeden maksimum düzeyde faydalanılarak riskli ve/veya sorunlu işletmeler üzerinde yoğunlaşılmakta

7 Resmi Kontroller Şeffaflık ve Gizlilik Acil Durumlar, İhtiyati Tedbirler KAPSAM Kriz Yönetimi Resmi Sertifikasyon Hızlı Uyarı Sistemi Yıllık ve Çok Yıllık Ulusal Kontrol Planları İzlenebilirlik ve Sorumluluklar

8 AB UYUM ÇALIŞMALARI 12. Fasıl Gıda güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası açılış kriterini yerine getirmek üzere gıda alanında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır; Mevzuat uyumuna yasal dayanak teşkil edecek olan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. AB müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuatın yayımlanması ve uygulaması, Strateji Belgesinde taahhüt edilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 13 Şubat 2012 itibariyle 5996 sayılı kanun gereğince 102 adet yönetmelik yayımlanmıştır.

9 Gıda Güvenliği Mevzuatı 5996 Sayılı KANUN Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (178/2002/EC) Gıda İşletmecileri Yetkili Otorite tarih ve sayılı Gıda Hijyeni Yönetmeliği (852/2004/EC) tarih ve sayılı Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği (853/2004/EC) GENEL MEVZUAT ÖZEL MEVZUAT tarih ve sayılı Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik (882/2004/EC) tarih ve sayılı Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik (854/2004/EC)

10 DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ Ülkemizde 2002 yılında adet olan gıda işyerleri denetim sayısı, 2009 yılında adet denetim, 2010 yılında adet denetim, 2011 yılı itibarıyla ise adet e ulaşmıştır. Resmi Kontrollerde aktif çalışan Kontrol görevlisi sayısı 2002 yılında 820 iken 2011 yılı itibariyle bu sayı yaklaşık olmuştur. Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi Ve Aktif Katılımlarının Sağlanması için ALO 174 e ilave olarak görsel medya imkânları (kamu spotu) ile beraber, her eve bir gıda denetçisi sloganı ile öğrenci ve ailelerine yönelik Genç Gıda Denetçileri gibi projeler ile tüketici bilinci ve farkındalığı yaratılarak gıda güvenilirliğine katkı sağlayan modellemeler geliştirilmiştir. 10

11 Şeffaflık ve Gizlilik 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 31 inci madde 6 ncı fıkra Bakanlık, uygun gördüğü hâllerde yapılan kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, kamuoyunun bilgisine sunabilir. Ancak, iç hukuk ve uluslararası hukuk ile güvence altına alınan, gizli soruşturma ve sürmekte olan adlî ve idarî işlemler, kişisel bilgiler, meslek sırları, gizli müzakereler, uluslararası ilişkiler ve ulusal savunma ile ilgili bilgiler kamuoyuna sunulamaz

12 Şeffaflık ve Gizlilik Onaylı ve kayıtlı işletmeler, Onayı askıya alınan işletmeler, Onayı iptal edilen işletmeler, Bakanlıkça faaliyeti durdurulan kayıtlı işletmeler, Kanunun 24/4 maddesine aykırılıktan ve laboratuvar sonucuyla da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları; Kanunun 40-(1) maddesinin (a) bendi gereği kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası bilgilerini, resmî internet sitesinde duyurmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunulur

13 İzlenebilirlik ve Sorumluluklar Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yem ile ilgili faaliyet gösteren işletmeci, kendi faaliyet alanının her aşamasında Kanunda belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdür. Gıda işletmecisi, sorumluluğundaki gıda veya yemin, gıda veya yeme ilave edilecek her türlü maddenin ve gıdanın elde edildiği hayvanın takibinin yapılabilmesi için bir sistem oluşturmak Gıda işletmecisi, piyasaya arz edilecek gıda ve yemde izlemeyi sağlamaya yönelik olarak ürünü, partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret veya numara ve diğer bilgileri içerecek şekilde etiketlemek,

14 ALO 174 GIDA HATTI 14 Şubat 2009 tarihinden 13 Şubat 2012 tarihine kadar 174 Alo Gıda Hattına vatandaşlarımız tarafından yaklaşık arama yapılmıştır. Bu aramalardan gıda ihbar ve şikayet kapsamında olan adet başvuru kayıt altına alınmıştır. Denetimler sonucunda idari para cezası, faaliyeti durdurma ve Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusu gibi cezai işlemlerin uygulanması gerçekleşmiştir. 174 Alo Gıda Hattı na gelen ihbar/şikâyetler neticesinde bu güne kadar yapılan denetimler sonucunda ihbar/ şikâyet için cezai işlem uygulanmıştır. 14

15 LABORATUVARLARIN SAYISI VE AKREDİTASYONU 2002 yılında akredite kamu laboratuvarı yok iken 2011 yılında 26 adet Kamu Laboratuvarı akredite hale getirilmiştir. Kamu laboratuvarlarında 2008 yılına kadar sadece pestisit analizinden akredite olan laboratuvar sayısı 6 dan 11 e çıkarılmıştır. Analiz çeşidi sayısı son dört yılda 350 den 1097 e çıkarılmıştır. GDO analizi yapabilen laboratuvar sayısı son iki yılda 3 ten 22 ye çıkarıldı. Pestisit analizlerinde tespit edilebilen parametre sayısı 2006 yılında 100 ün altında iken 2011 yılında 634 e çıkarılmıştır. 15

16 5957 SAYILI HAL KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ Perakende satış yapan üreticiler ile toptan veya perakende satış yapan diğer satıcıların; malları cinsine, doğal özelliklerine, kalite ve standartlarına göre sınıflandırmak, gıda güvenilirliğine, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak ürünün özelliğine göre satışa sunmak ve satışa sunulan malların izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren künyeleri kap veya ambalajların üzerinde bulundurulmasını sağlamak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Ürün künyesi uygulamasının hayata geçirilmesi ile tüketilen ürünün nerede, kimin tarafından ve hangi üretim yöntemiyle üretildiğine ilişkin bilgilere tüketiciler tarafından ulaşılması mümkün hale gelecektir. Yetkili laboratuvarlarda gıda güvenilirliği ve kalitesi analizi yaptırılan mallardan hal rüsumunun yarısı oranında alınacağına yönelik bir düzenleme yapılmıştır. 16

17 5996 sayılı Kanunun 13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmesi ile uygulamalardaki değişiklikler aşağıda verilmektedir: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda güvenilirliğinin sağlanmasında, yurtiçi, ithalat ve ihracat kontrollerinde tek yetkili kurum olmuştur. Tüm gıda işletmelerine Onay veya Kayıt zorunluluğu getirilmiştir. Bakanlıkça belirlenen onaya tabi işletmelerin faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alması, kayıt işlemine tabi olan diğer tüm işletmelerin ise kayıtlarını Bakanlığa yaptırmaları zorunludur. İşletmecilerin onay/kayıt numaraları ürün etiketinde yer alacaktır. Bu şekilde tüketici almış olduğu ürünün hangi işletmede üretildiğini ve işletmenin onaylı ya da kayıtlı işletme olup olmadığını anlayabilecektir.

18 Gıda işletmelerinin resmi kontrolleri, Kanun un Ek 2 sayılı listesine uygun olarak kontrol görevlisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Resmi kontrollerde, kontrol görevlisine yardımcı olmak üzere ilgili meslek alanlarında eğitim alan tekniker, teknisyenler ve yardımcı sağlık personeli de görevlendirilebilmektedir. Tüm gıda işletmelerine AB standartlarında hijyen şartları aranmaktadır. Brüksel de, Paris te, Roma da, Berlin de insanlar hangi standartta gıda tüketiyorsa ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımızın da aynı standartlarda güvenilir gıdayı tüketmesi sağlanacaktır. Resmi kontroller, gıda veya yemin, hayvan ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında ve /veya tüm aşamalarında, düzenli olarak, risk esasına göre ve uygun sıklıkta gerçekleştirilmektedir.

19 Resmi kontroller, ihracat, giriş ve yurtiçi denetimlerde aynı hassasiyetle uygulanmaktadır. Tüketicilerimizin aldıkları ürünün içindeki protein, enerji, şeker, tuz gibi besin ögelerinden ne kadarının ihtiyacını karşılayabildiğini görecektir. Etiket puntoları büyütülerek, kolaylıkla okunabilir hale getirilmiştir. Kamu spotu imkanı ile televizyondan tüketicilerimiz gıda ile ilgili her konuda bilgilendirilecektir. Bakanlık, Kanun kapsamındaki kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler hariç olmak üzere gıda ve yemin resmi kontrollerine ilişkin görevlerinin tamamını veya bir kısmını kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, birlikler, kooperatifler, vakıf ve üniversitelere tamamen veya kısmen devredebilecek veya hizmet alımı yapabilecektir.

20 Resmi kontrollerle ilgili faaliyetlerin üst düzeyde şeffaflık ile yürütülmesini temin etmek amacıyla; onaylı ve kayıtlı işletmeler, onayı askıya alınan işletmeler, onayı iptal edilen işletmeler, Bakanlıkça faaliyeti durdurulan kayıtlı işletmeler, Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası, Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası ile ilgili bilgiler Bakanlığın resmî internet sitesinde duyurulmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

21 Bakanlık, yürütülen resmi kontroller sonucunda mevzuata uygun faaliyet gösterdiğini tespit ettiği işyerlerine, gıda güvenilirliğini teşvik edici uygulamalarda bulunabilecek ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşabilecektir sayılı Kanunla, gıda işletmelerinde işin nevine göre sorumlu personel çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu şekilde gıdaların uzman nezaretinde güvenilir bir şekilde üretiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında temel sorumluluk gıda işletmecisine verilmiştir.

22 Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yem ile ilgili faaliyet gösteren işletmeci, kendi faaliyet alanının her aşamasında Kanunda belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdür. Gıdaların üretiminin her aşamasında kontrolü sağlamak üzere kurulmuş yeni gıda güvenilirliği sistemi olan HACCP sistemi ile yalnızca mevzuata uygun olarak üretilen gıdaların tüketiciye ulaşması sağlanacaktır. Bakanlığa, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetlenmesi görevleri verilmiştir.

23 Hızlı Uyarı Sistemi, Acil Durumlar, Kriz Yönetimi, Risk Analizi, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve İhtiyati Tedbirler gibi hükümler Avrupa Birliğine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Kriz yönetimi planının uygulanması amacıyla, gıda ve yemin doğrudan veya çevreden, insan ve hayvanlar için ciddi bir risk teşkil ettiğinin tespit edilmesi durumunda, gecikmeksizin uygulanacak olan önlemleri belirleyen, uygulamaya yönelik Acil Durum Planları Bakanlıkça hazırlanacaktır.

24 Gıda veya yemin insan ve hayvan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimali ve bilimsel belirsizliklerin devam etmesi durumlarında, Bakanlık, geçici olarak üretimin durdurulması, piyasaya arz ve tüketimin engellenmesi, ürünlerin toplatılması ve benzeri İhtiyati Tedbirleri alabilecektir. İlgililerin, Bakanlığın belirlediği tedbirlere uyması zorunludur. Bakanlık, üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında gıda ve yem işletmecisinin Kanunda belirtilen ilgili şartları karşıladığının doğrulanması, izlenmesi, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları ile 5996 sayılı Kanunun etkin bir şekilde uygulanmasının temin edilmesi için Çok Yıllık Ulusal Kontrol Planı hazırlayacaktır.

25 Gıda ve yem işletmecisi üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında izlenebilirliği sağlamak amacıyla bir sistem oluşturmak ve talep hâlinde bu bilgileri Bakanlığa sunmak zorundadır. Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği, satışını veya dağıtımını yaptığı bir ürününün, gıda ve yem güvenilirliği şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul gerekçelerinin olması durumunda, söz konusu ürünü kendi kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak ve konu ile ilgili Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü bilgilendirmek zorundadır.

26 Bir uygunsuzluğun tespiti, Bakanlığın normal kontrol faaliyetlerini aşan resmi kontrolleri gerektiriyorsa, ek kontrollerden doğan masraflar ile gıda zehirlenmelerinde ve şahit numune masrafları gıda işletmecileri tarafından ödenecektir. Bakanlık, hayvan ve bitki sağlığı, gıda ve yem ile ilgili doğrudan veya dolaylı risk bulunduğuna ilişkin bir bildirim aldığında, gerekli tedbirleri alacaktır. İnsan, hayvan ve bitki sağlığını korumak, gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak üzere, doğrudan veya dolaylı bir riskin bildirimine ilişkin hızlı uyarı sistemi Bakanlık tarafından kurulacaktır. Cezaların uygulanmasına hız kazandırmak amacıyla İl/İlçe Müdürleri ve yetkilendirilmiştir. Ancak, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan ve acil tedbir gerektiren durumlarda, imha dâhil tüm idarî yaptırımları uygulamaya resmi kontrolleri yapan kontrol görevlisi yetkilendirilmiştir.

27 5996 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇIKARILAN GIDA GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BAŞLICA YÖNETMELİKLER A. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK ( ) B. GIDA ve YEMİN RESMİ KONTROLLERİ DAİR YÖNETMELİK ( ) C. GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ ( ) D. HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK ( ) E. HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ ( )

28 TEŞEKKÜR EDERİM

MADDE GEREKÇELERİ. MADDE 2- Kanunun kapsamına giren hususları belirlemek için düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ. MADDE 2- Kanunun kapsamına giren hususları belirlemek için düzenlenmiştir. GENEL GEREKÇE Sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında, halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması, halkın yeterli ve güvenli gıdayla beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun sağlanması devletin en temel

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Bu talimat; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 28. maddesi gereğince,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130502-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130502-14.htm Sayfa 1 / 8 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Mayıs-Ağustos 2012 Say : 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası' tanıtım toplantısı İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK BĐRĐ CĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ürün Güvenliği Yasası

Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası (42/2014) KAPSAM Piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, Güvenlik gereklerini, Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini,

Detaylı

YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI

YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI I RESMİ KONTROLLER A- Genel Hükümler 1) Kontrol faaliyetleri, Bakanlığın yıllık kontrol planı kapsamındaki

Detaylı

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Ürün Güvenliği Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

Tarama Raporu. Türkiye

Tarama Raporu. Türkiye 8 Şubat 2007 Tarama Raporu Türkiye 12. Fasıl- Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası Tarama toplantıları tarihleri: Tanıtıcı toplantı:9-10&13-15 Mart 2006 Ayrıntılı toplantı: 24-28 Nisan 2006

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844 MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, piyasaya

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ 12 Şubat 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27844 TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAKKINDA

Detaylı

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1-GİRİŞ... 3 AMAÇ... 3 DAYANAK... 3 MİKTAR, TAKVİM, ÜRETİM VE SEVKİYAT... 3 ORGANİZASYON... 3 İl Okul Sütü Komisyonu:...

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HACCP ve Gıda Güvenliği

HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP; Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları) kavramının kısaltılmış halidir. HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

PETROL PİYASASI MEVZUATI DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU DEĞİŞİKLİK KLAVUZU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ YİRMİNCİ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK SAYFA GİRECEK SAYFA İçindekiler --- Tüm metin Tüm metin

Detaylı

2014 Yılı. Bitki Sağlığı Uygulama Programı

2014 Yılı. Bitki Sağlığı Uygulama Programı 2014 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı Bu kitap T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Bitki Sağlığı ve Karantina Programı ve Prensiplerini nin koordineli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı