BÖLÜM 5. HTML Biçimleme Belirteçleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 5. HTML Biçimleme Belirteçleri"

Transkript

1 BÖLÜM 5 HTML Biçimleme Belirteçleri 12. Genel Bakış 12.1 Giriş Paragraflar, başlıklar, veya listeler için bir HTML belirtecini kullandığınızda, o belirteç sadece kullanıldığı alandaki yazıları belirlenen şekilde formatlar, koyu, italik, veya altıçizili şekilde görülmesini sağlar. Bu şekilde dokümanın formatlanabilmesi için, HTML Standartı pek çok belirteç içermektedir. Aşağıda bu belirteçler ve kullanımları anlatılmaktadır. <EM> </EM> Bu belirteçler arasındaki yazı vurgulanmış olarak yazılacaktır ve grafik gösterebilme yeteneğine sahip gözgezdiricilerde yazılan kısım italik görünecektir. <P> </P> Bu belirteçler arasındaki yazı bir paragraf olarak görülecektir. <CODE> </CODE> Yazıyı yüksekliği aynı olan bir yazı tipi ile (Courier) yazar ve bir programa ait kod gibi görünmesini sağlar. <SAMP> </SAMP> Örnek bir yazı için kullanılır, <CODE> belirtecine çok benzer bir görüntü verir. <VAR> </VAR> Bir değişken için yada doküman içerisinde daha sonra gerçek değeri belirtilecek bir sembol için kullanılır, altı çizili yada italik olarak görüntülenir. <DFN> </DFN> Bir tanımlama yazarken kullanılır, bu belirteçler arasındaki yazının bir tanımı gösterdiği belirtilir Belirteçler Tablo 5.1 de HTML 2.0 standartının tanımladığı fiziksel doküman formatlama belirteçleri görülmektedir. Tablo 5.1 HTML 2.0 için formatlama belirteçleri <B> </B> Yazıyı koyu yapar. <I> </I> Yazıyı italik yapar. <TT> </TT> Yazıyı daktilo yazısı fontunda yazar. 50 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2 Tablo 5.2 de HTML 3.2 standartının tanımladığı fiziksel doküman formatlama belirteçleri görülmektedir. Tablo 5.2 HTML 3.2 için formatlama belirteçleri <U> </U> Yazıyı altı çizili yapar. <S> </S> Yazıyı ortasından çizili olarak gösterir. <BIG> </BIG> Yazıyı etrafındaki yazıdan daha büyük yapar. <SMALL> </SMALL> Yazıyı etrafındaki yazıdan daha küçük yazar. <SUB> </SUB> Alt yazı. <SUP> </SUP> Üst yazı. 13. Biçimleme Belirteçleri 13.1 Önceden Biçimlendirilmiş Metin Çoğu zaman bir HTML dosyasındaki metin (text), HTML belirteçlerine göre biçimlenir ve doküman gözgezdirici ekranında görüntülenir. Editörde yazılan metnin dosya içerisine nasıl yazıldığı önemli değildir, gözgezdirici HTML belirteçlerine göre metni biçimlendirir. Ancak, dosya içerisine yazılan metnin aynen editörde yazıldığı gibi görünmesi için <PRE> </PRE> belirteçlerinin kullanılması gerekir. Örneğin; eğer HTML dosyamızı editörde aşağıdaki şekilde olduğu gibi yazacak olursak dosya kaydedildikten sonra gözgezdiricide Şekil 5.1 deki gibi görülecektir. <PRE> </PRE> Mid 1 Mid 2 Final Şekil 5.1 Önceden biçimlendirilmiş metin örneği Eğer <PRE> belirteçleri kaldırılacak olursa, önceden yazılan metin gözgezdiricide bir tablo gibi görünmeyecektir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Özden, Yiğit, Çengel, Allı) 51

3 Bu belirteci kullanılırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Herkesin yazıyı okuyabilmesi için bir satırdaki karakter sayısı 60'ı aşmamalıdır. Aksi takdirde bazı gözgezdiricilerde ekrana sığmayacağı için görüntülenemeyecektir Yatay Çizgi <HR> belirteci bir WWW sayfasında enine çizgi çizmek için kullanılır. Doküman içerisindeki farklı bölümleri birbirinden ayırmak için çoğunlukla kullanılır. Diğer HTML belirteçlerinden farklı olarak kapanış belirteci yoktur. Ancak üç tane özelliğe sahiptir; SIZE, WIDTH, ALIGN. SIZE (boyut): Bu özellik ile çizilen çizginin kalınlığı belirlenir. Eğer bu özelliği kullanmazsanız önceden verilen değer kullanılır. Bu değer 2 olarak tanımlanmıştır ve aynı zamanda verilebilecek en küçük değerdir. WIDTH (genişlik): Bu özellik ile çizginin sayfadaki uzunluğu belirlenir. ALIGN (pozisyon): Eğer çizginin uzunluğu sayfadan kısa ise bu özellikle çizginin sağa yanaşık, sola yanaşık yada ortalanmış olarak gürünmesi sağlanır. Aşağıda çeşitli yazım örnekleri görmektesiniz: <hr size=4 width=150 align=center> <hr size=10 width=80 align=left> <hr size=2 width=60 align=right> Bu örneklerin gözgezdiricideki görünümleri Şekil 5.2 de verilmektedir Satır Kesmesi Şekil 5.3 Satır kesmesi örneği Şekil 5.2 Yatay çizgi örnekleri <BR> belirteci ile dokümanın satırları istenilen yerlerden bölünebilir. Dokümanın istendiği gibi biçimlendirilmesinde kolaylıklar sağlar. Yine <HR> belirteci gibi, kapanışı olmayan belirteçlerdendir. <HTML> <BODY> Ekranda <br> ile işaretlenmiş <br> alanlar Bir alt satırda <br> görülecektir. </BODY> </HTML> şeklinde yazılan bir HTML dosyası ekranda Şekil 5.3 de olduğu gibi görülecektir. 52 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

4 13.4 Adresler <ADDRESS> belirteci WWW sayfalarında son kısıma imza atmak için kullanılır. Buraya sayfayı yazan kişinin ismi, adresi, adresi ve copyright bilgileri yazılır. Bu belirteç kullanıldığında, sayfayı ziyaret eden kişilerin, sayfanın yazarına ulaşmak istediğinde gerekli bilgileri bulabilmesi sağlanmış olur. Örneğin; <HTML> <BODY> Bir doküman oluşturalım ve adres ekleyelim.<p> <ADDRESS> Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi<br> ODTÜ-ANKARA<br> Copyright 1999<br> </ADDRESS> </BODY> </HTML> bilgisini içeren bir HTML dosyası ekranda Şekil 5.4 deki gibi görülecektir Yazı Tipleri ve Boyutları Şekil 5.4 Adres örneği <FONT> belirteci doküman içerisindeki yazının tipini ve büyüklüğünü değiştirmek için kullanılır. Yazının büyüklüğünü değiştirmek için ise SIZE özelliği kullanılır ve bu değere 1 ile 7 arasında bir değer atanabilir. Eğer bir değer verilmezse önceden tanımlanmış olan 3 değeri kullanılır. Örneğin; <FONT SIZE="1">Örnek </FONT> <FONT SIZE="3">Örnek </FONT> <FONT SIZE="5">Örnek </FONT> <FONT SIZE="7">Örnek </FONT> kodunu içeren HTML dosyasının gözgezdiricideki görünümü Şekil 5.5 deki gibi olacaktır. Şekil 5.5 Yazı boyutu örneği Ayrıca SIZE özelliği olarak göreceli değerlerde verilebilir. Örneğin; o an yazılmakta olan metnin büyüklüğünden bir boyut büyük yazmak için "+1" değeri verilir. Fontun tipini değiştirmek için FACE (görünüm) özelliği kullanılır. Örneğin; <FONT FACE="Times New Roman" SIZE="+1"> Times New Roman </FONT> <FONT FACE="Arial" SIZE="+1"> Arial </FONT> <FONT FACE="Verdana" SIZE="+1"> Verdana </FONT> Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Özden, Yiğit, Çengel, Allı) 53

5 kodunu içeren HTML dosyasının gözgezdiricideki görünümü Şekil 5.6 daki gibi olacaktır. Şekil 5.6 Yazı tipi örneği 13.6 Özel Liste Biçimleri HTML sayfalarında sıralı yada sırasız listeler yaratıldığında gözgezdirici bu listedeki maddelerin başındaki karakterleri kendisi belirler, ancak bu karakterler sonradan da belirlenebilir. Bunun için TYPE (tip) özelliği kullanılır. Sırasız listeler için aşağıdaki üç seçenek mevcuttur (Tablo 5.3). Tablo 5.3 Özel liste seçenekleri TYPE="DISC" İçi dolu bir daire. TYPE="CIRCLE" İçi boş bir daire. TYPE="SQUARE" İçi boş bir kare. Örnek: <UL TYPE="square"> <LI> Sınıf 1 <LI> Sınıf 2 <LI> Sınıf 3 <LI> Sınıf 4 </UL> şeklinde oluşturulan bir liste gözgezdiricide Şekil 5.7 deki gibi görülecektir. Sıralı listeler için ise aşağıdaki seçenekler mevcuttur (Tablo 5.4). Şekil 5.7 Kare şekli ile maddelendirilmiş liste Tablo 5.4 Sıralı liste seçenekleri TYPE="1" Liste elemanlarını numaralar (1, 2, 3) TYPE="A" Liste elemanlarının başına büyük harfler verir (A, B, C) TYPE="a" Liste elemanlarının başına küçük harfler verir (a, b, c) TYPE="I" Liste elemanlarını büyük Roma rakamları ile listeler (I, II, III, IV) TYPE="i" Liste elemanlarını küçük Roma rakamları ile listeler (I, ii, iii, iv) 54 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

6 Örneğin; <OL TYPE="A"> <LI> Sınıf 1 <LI> Sınıf 2 <LI> Sınıf 3 <LI> Sınıf 4 </OL> şeklindeki bir sıralı liste gözgezdiricide Şekil 5.8 deki gibi görülecektir. Şekil 5.8 Sıralı liste örneği 14. Resimler 14.1 Resim Tipleri WWW sayfalarında kullanılan resimlerin dosya tiplerinin GIF veya JPEG olması gerekmektedir, bunların dışındaki dosya tipleri henüz WWW gözgezdiricileri tarafından desteklenmemektedir. GIF (Graphics Interchange Format) dosya tipi resimlerin olabildiğince küçük bir boyuta indirgenerek ağlar üzerinde daha hızlı taşınmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir resim dosyası tipidir. GIF tipindeki dosyalar yalnızca 256 rengi (8 bit) desteklemektedir. Bu sayı çoğu zaman yeterlidir. GIF tipinde seçilen bir renk saydam yapılabilir ve dosya bu şekilde kaydedilebilir. JPEG (Joint Photographic Experts Group) dosya tipi 16.7 milyon renk içeren bir dosyayı, 256 renk içeren bir GIF dosyasından daha küçük bir boyuta indirgeyebildiği için daha popüler bir resim dosyası tipidir. 24 bit formatında renk desteklemektedir. Ancak bu indirgeme esnasında resimlerde gözle fark edilemeyebilen bilgi kayıpları oluşabilmektedir. Resimleri WWW sayfalarına eklemek için <IMG> belirteci kullanılır, <IMG> belirteci <BR> ve <HR> belirteçları gibi bir kapanış belirtecine sahip değildir. <IMG> belirtecinin en önemli özelliği SRC (source=kaynak) ile birlikte kullanılmasıdır. SRC özelliği ile resim dosyasının bulunduğu yer veya adres belirtilir. Örnekler: <IMG SRC="resim.gif"> <IMG SRC="../resim.gif"> şeklinde resmin bulunduğu dizini doğru biçimde belirten bir kod içeren HTML dosyasının gözgezdiricideki görünümü Şekil 5.9 daki gibi olacaktır. Şekil 5.9 Resim örneği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Özden, Yiğit, Çengel, Allı) 55

7 14.2 Resimler ve Yazılar Resimler genellikle sayfalarda bazı yazıların veya paragrafların yanlarında kullanılmaktadır. Bir resmi bir yazının yanında görüntülemek için <IMG> belirtecini belirteçlerden birinin içerisine (<H1>, <P>, <ADDRESS> vb.) yazmak yeterlidir. Örneğin; kullanılan başlıkla birlikte bir resim kullanılmak istenirse, <H1> <IMG SRC="resim.gif"> Resim </H1> şeklinde bir kodlama gözgezdiricide Şekil 5.10 daki gibi görülecektir. Şekil 5.10 Yazılı resim örneği 14.3 Yazı ve Resimlerin Hizalanması Resimler için kullanılan <IMG> belirteci SRC özelliğinin yanı sıra bir de ALIGN (pozisyon) özelliğine sahiptir. Bu özellik kullanılarak resim, çevresindeki yazıya göre çeşitli şekillerde hizalanabilir. ALIGN belirtecinin HTML 2.0 standardındaki üç değeri Tablo 5.5 de verilmektedir. Tablo 5.5 Align belirteci için seçenekler ALIGN="TOP" ALIGN="MIDDLE" ALIGN="BOTTOM" Resmin üst ucunu çevresindeki yazının üst ucuna eşit şekilde hizalar. Resmin ortasını yazının ortasıyla aynı hizada olacak şekilde hizalar. Resmin alt ucunu çevresindeki yazının alt ucu ile aynı hizada olacak şekilde hizalar. ALIGN özelliğine verilmiş bazı değerler daha vardır (Tablo 5.6), çoğunlukla Netscape tarafından tanımlanmış olan bu değerler, pek çok gözgezdirici tarafından desteklenmektedir. Tablo 5.6 Align belirteci için diğer seçenekler ALIGN="TEXTTTOP" Resmin üst ucunu çevresindeki yazının en yüksek ucuna göre hizalar. ALIGN="MIDDLE" Resmin ortasını çevresindeki yazının içerisindeki en büyük karakterin ortası ile hizalar. ALIGN="BASELINE" Resmin alt ucunu resmin alt ucu ile hizalar. ALIGN="BOTTOM" seçeneği ile aynıdır. Resmin alt ucunu yazının içerisindeki en küçük ALIGN="ABSBOTTOM" karakter ile hizalar. 56 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

8 14.4 Hizalama Belirteçleri Eğer resmin çevresinde bir satırdan fazla metin varsa, sadece bir satır resmin etrafında görüntülenir, satırların tamamının resmin çevresinde görüntülenmesi isteniyorsa ALIGN özelliğine LEFT ve RIGHT değerlerinin verilmesi gerekir. Bu değerler resmi sayfanın sağına veya soluna hizalar, aynı zamanda çevresindeki yazıların tamamının resmin yanında görüntülenmesini sağlar. Hizalanan resmin çevresindeki yazı bir paragraf yada başlık elemanının içerisinde de olabilir. Resmin çevresindeki yazıyı kesmek ve satır başından başlatmak için ise sadece <BR> belirteci yeterli olmamaktadır. Sadece <BR> belirtecinin kullanımı ile satır kesilir, ancak diğer satır yine resmin çevresinden devam eder. Yazıya çerçeve dışında başlamak için <BR> belirtecinin CLEAR (temizle) özelliği kullanılır. CLEAR özelliğinin alabileceği değerler Tablo 5.7 de gösterilmiştir. Tablo 5.7 Hizalama belirteçleri LEFT RIGHT ALL Sola hizalı resim kullanıldığında yazının resmin altında ve soldan başlaması için kullanılır. Sağa hizalı resim kullanıldığında, yazının resmin altında ve sağdan başlamasını sağlar. Resmin nasıl hizalandığı önemli olmadan, çevresinde yazının resmin altından başlamasını sağlar. <IMG SRC="./images/backup.gif" align=left>sola hizalı<p><p> <IMG SRC="./images/backup.gif" align=right>sağa hizalı<p><p> <IMG SRC="./images/backup.gif" align=all>yazı resmin altından başlıyor şeklindeki kodun gözgezdiricideki görünümü Şekil 5.11 de verilmektedir. Resmin Çevresindeki Boşlukların Ayarlanması Şekil 5.11 Hizalama örneği Resmin çevresindeki yazının istendiği gibi hizalanmasının yanı sıra resmin çevresindeki boşluk miktarının da ayarlanması için VSPACE (dikey boşluk) ve HSPACE (yatay boşluk) özellikleri kullanılır. HSPACE özelliği resmin sağında ve solundaki boşluğu ayarlar, VSPACE özelliği ise resmin üst ve alt tarafındaki boşluğu ayarlamaktadır. Verilen değerlerin pixel cinsinden olması gerekmektedir. Aşağıdaki örnekte resmin bütün kenarlarında 30 pixel boşluk bırakılmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Özden, Yiğit, Çengel, Allı) 57

9 <BODY> <IMG SRC="resim.gif" HSPACE=30 VSPACE=30 ALIGN=LEFT> Resim Çevresindeki Boşlukların Ayarlanması </BODY> Bu HTML kodunun gözgezdiricideki görüntüsü Şekil 5.12 de verilmektedir. Şekil 5.12 Resim çevresindeki boşlukları ayarlama örneği 14.5 Resimler ve Bağlar Resimlerde yazılar gibi bağ özelliği taşıyabilirler, böylece bir resmin üzerine tıkladığınızda başka bir sayfaya gidilebilir. Örneğin; <A HREF="konular.html"> <IMG SRC="konular.gif"> </A> gibi yazılan bir sayfanın görünümü Şekil 5.13 de verilmektedir. Gözgezdiricide resmin üzerine tıklandığında konular.html sayfasının aktif hale geldiği gözlenecektir (Eğer konular.html dosyası aynı dizin içerisinde var ise). Şekil 5.13 Resimin bağa dönüştürülmesi örneği 14.6 Resim Boyutları HEIGHT (yükseklik) ve WIDTH (genişlik) özellikleri resmin ekranda istenilen yükseklik ve genişlikte görüntülenmesini sağlar, ayrıca sayfanın yüklenme hızını arttırır. Eğer resimlerin boyutları önceden belirlenmezse gözgezdirici, sayfadaki resimleri yükleyip boyutlarını tespit eder, daha sonra bulduğu boyutlara göre çevresindeki yazıyı yükler. Bu nedenle, yazılar resmin yüklenmesi bittikten sonra ekranda görüntülenir. Eğer resmin boyutları daha önceden belirlenmişse gözgezdirici resim için sayfada bir yer ayırır ve yazıları yüklemeye devam eder. Bu durumda, yazıları okuyabilmek için resimlerin yüklenmesini beklemek zorunda kalınmaz. Aşağıdaki örneklerde bu iki parametrenin kullanımı verilmektedir. <IMG SRC="resim.gif" HEIGHT=40 WIDTH=40> <IMG SRC="resim.gif" HEIGHT=70 WIDTH=70> <IMG SRC="resim.gif"> 58 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

10 Bu bilgileri içeren bir dosyanın gözgezdiricideki görünümü Şekil 5.14 de verilmektedir (üçüncü resim orjinal boyutlarında görüntülenmektedir). Şekil 5.14 Resimlerde yükseklik ve genişlik kullanılması 14.7 Resim Çerçeveleri Resimler sayfada görüntülenirken çevresinde oluşacak çerçevenin kalınlığı BORDER (çerçeve) özelliği ile belirlenir. Örnek: <IMG SRC="resim.gif" BORDER=5> bilgisi gözgezdiricide Şekil 5.15 deki gibi görülecektir. Bu örnekte resmin çevresinde 5 pixel kalınlığında bir çerçeve çizilir. Resmin çevresinde çerçeve görüntülenmemesi için ise BORDER özelliğine 0 değeri verilmesi ya da BORDER özelliğinin tanımlanmaması gerekmektedir. Şekil 5.15 Resim çerçevesi örneği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Özden, Yiğit, Çengel, Allı) 59

3. Metin ve Görünüm Etiketleri

3. Metin ve Görünüm Etiketleri 3. Metin ve Görünüm Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Metin biçimlendirme etiketlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını, Yatay çizginin nasıl çizildiğini ve özelliklerinin neler olduğunu, Satır

Detaylı

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 )

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 25.09.2017 METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ : etiketleri dökümana başlık eklemek için kullanılır. etiketinde ki x ifadesi 1 den 6 ya kadar

Detaylı

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde,

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde, 5. Tablo İşlemleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Tablonun nasıl oluşturulduğunu, Satır ve hücrelerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu, Tablonun ve hücrelerin nasıl hizalandığını, Satır veya sütunların

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML 5 ve CSS 3 Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML HTML web sayfalarını tanımlayan bir işaretleme dilidir. HTML (Hyper Text Markup Language) açılımı Hiper Metin İşaretleme Dili HTML dosyaları HTML etiketleri

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML 5 ve CSS 3 Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML HTML web sayfalarını tanımlayan bir işaretleme dilidir. HTML (Hyper Text Markup Language) açılımı Hiper Metin İşaretleme Dili HTML dosyaları HTML etiketleri

Detaylı

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) CSS, bir HTML elemanının nasıl görüneceğini belirleyen kurallar tanımlamamızı sağlayar. Örneğin: Sayfanın arka planının

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

Ekran 1 : Font Komutları Dosyası ekranı

Ekran 1 : Font Komutları Dosyası ekranı 27 Ekim 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : ETASQLFORM DĐZAYNLARDA FARKLI FONT LU YAZI TĐPĐ KULLANIMI ETASQL Doküman Düzenleyicisi olan ETASQLFORM.EXE ile Fatura, Sipariş,

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri

Şekil Yazı tipini biçimlendirme araç çubuğu simgeleri BÖLÜM 2 2. YAZILARI BİÇİMLENDİRME 2.1. Yazı Tipini Değiştirme Word programında, yazılan bilgiler daktilodaki gibi tek tip yazı olmaz. Yazılarda farklı biçimler kullanılarak belgelerin daha etkileyici olması

Detaylı

12. Tanımlama Listeleri
,
,

12. Tanımlama Listeleri <dl> </dl>, <dt> </dt>, <dd> </dd> 12. Tanımlama Listeleri , , Terimler ve açıklamalarını içeren listeler oluşturmakta kullanılırlar. Bir uygulamanın komut satırı seçeneklerini listelemek ve altlarında açıklamalarını

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

Html temelleri. Ders 4

Html temelleri. Ders 4 Html temelleri Ders 4 1 Giriş World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 4 Sayfalara Resim Eklemek 2 Etiketi Sayfaya resim eklemek için kullanılır. JPG, BMP, GIF, PCX, PNG, TIFF, WMF gibi resim formatlarını destekler. Sonlandırmalı

Detaylı

BİLGİSAYAR 4. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 5. ve 6. DERS Listeler ve Resim Ekleme (HTML Giriş) YARD. DOÇ. DR.

BİLGİSAYAR 4. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 5. ve 6. DERS Listeler ve Resim Ekleme (HTML Giriş) YARD. DOÇ. DR. BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 5. ve 6. DERS Listeler ve Resim Ekleme (HTML Giriş) YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA LİSTELER HTML de üç tip liste hazırlama vardır Sıralı listeler (orderedlist)

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML 5 ve CSS 3 Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML HTML web sayfalarını tanımlayan bir işaretleme dilidir. HTML (Hyper Text Markup Language) açılımı Hiper Metin İşaretleme Dili HTML dosyaları HTML etiketleri

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

HTML Etiketleri Genel Özellikler (Global Attributes)

HTML Etiketleri Genel Özellikler (Global Attributes) HTML Yorum Eklemek HTML kodunun içine tarayıcı tarafından gösterilmeyecek yorumlar şu şekilde eklenir. Hatırlatıcı notlar eklemek için de kullanılabilir. HTML Etiketleri Genel

Detaylı

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır.

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. HTML Ders 5 HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. Kullanıcı ilgili resim veya yazı üzerine

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

Elbistan MYO Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan MYO Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan MYO 2016-2017 Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU HTML Nedir? HTML, Hyper Text Markup Language sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve Web in temel dilidir. Html dökümanları

Detaylı

WEB TASARIMI. c) Çeviriciler: Kullanıcının değişik biçimlerde hazırladığı belgeleri HTML biçimine dönüştürmeye sağlayan programlardır.

WEB TASARIMI. c) Çeviriciler: Kullanıcının değişik biçimlerde hazırladığı belgeleri HTML biçimine dönüştürmeye sağlayan programlardır. WEB TASARIMI 1) HTML (Hyper Text Markup Language-Hiper Metin işaretleme Dili): HTML bitr metin işaretleme dilidir. HTML kodları < ve > işaretleri arasına yazılır. Ör: : Açılış belirteci :

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Tüm haklar mahfuzdur. Bu yayının hiçbir kısmı ECDL Kuruluşundan izin almadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Çoğaltım talepleri yayıncıya yapılmalıdır. The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı Ofis : MUH 312 : Öğr. Gör. Dr. T.Tugay BİLGİN Ofis Saatleri : Pazartesi:

Detaylı

HTML Bloklar. CSS Display özelliği

HTML Bloklar. CSS Display özelliği HTML Bloklar Tüm HTML etiketleri için varsayılan bir görünüm değeri vardır ve blok yada satıriçi olarak belirtilir. Blok tipindeki etiketler her zaman yeni bir satırda başlar ve tüm satır boyunca mümkün

Detaylı

2. Belgeye Metin Ekleme

2. Belgeye Metin Ekleme METİN İŞLEMLERİ Flashta 2 çeşit metin vardır:1)tlf metni 2)Klasik metin 1)TLF Metni : CS5 ile başlayan metin türü. TLF metni FLA dosyanızın yayınlama ayarlarında ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 veya

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 5. DERS, YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 01.04.2011 RENK 16'lık sayı düzeninde d renk kodu girmek 16'lık sayı sisteminde de toplam 16

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVER DA TABLOLAR KULLANARAK İNDEX SAYFASI HAZIRLAMAK Günümüzde web siteleri Frameset yapısı ve Tablo yapısı kullanarak yapılmaktadır. Frameset (Çerçeve) yapılı web sitelerinde index sayfaları oluşturulduğunda

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci 1 2 HTML, Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır. HTML (Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebilen, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. HTML

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir?

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir? ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER... 1 WEB TASARIMI... 2 İnternet Nedir?... 2 HTML (Hypertext Markup Language)... 4 (Hareketli Metin İşaretleme Dili)... 4 KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE... 5 STANDART TAKILAR... 5

Detaylı

Bo lu m 7: Hesap Tabloları

Bo lu m 7: Hesap Tabloları Bo lu m 7: Hesap Tabloları Konu 1: Dosya, Tablo ve Grafik Oluşturma Hazırlayan: S.Engin Koç Bu konu bittiğinde; Dosya oluşturma ve tabloya şekil verme Tabloya sütun, satır ekleme ve hücreleri biçimlendirme

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 3

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 3 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 3 Etiketi ve Alt Etiketleri 2 Sayfa içeriği ve biçimi ile ilgili ayarların yapıldığı etikettir. etiketinin aldığı özellikler: Alink: Aktif bağlantıların

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

Elbistan MYO Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan MYO Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan MYO 2016-2017 Güz Dönemi Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU Web Sayfasını Kayıt Etmek : Share point designer ya da Notepad de oluşturduğumuz HTML kodunu kaydetmek için File Save As komutunu seçiniz. Kayıt

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite Çözüm Bilgisayar Çözüm İntSite Çözüm İnternet Site Programı (intsite.exe) Firmamızca geliştirilen ve Çözüm HBYS programının ana modülü olan Hasta Takip modülünü kullanan tüm hastanelerin kullanabileceği

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek STİLLER CSS NEDİR? CSS (Cascading Style Sheet) Stiller, HTML elemanlarının nasıl gösterileceğini tanımlar. Stiller HTML de karşılaşılan bazı problemleri çözmek için HTML 4.0 a eklenmiştir. HTML, web

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com HTML-2 Tablolar Tablolar sayfaları satırlara ve sütunlara bölmek yada metin veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını sağlamak için kullanabileceğimiz en önemli elemanlardır. Tablolar satır

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

HTML (Hyper Text Markum Language)

HTML (Hyper Text Markum Language) HTML (Hyper Text Markum Language) HTML nedir? Hyper Text Markup Language'in kısaltması olan HTML; anlamı hiper metin işaretleme dilidir, bir programlama dili değildir. Metin, resim ve diğer nesnelerin

Detaylı

DIV KAVRAMI