Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ"

Transkript

1 Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

2 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3 Yeni yaklaşımlarla birlikte Gıda Güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla A.B Eşleştirme Projesi başlatılmıştır.

4 BU PROJE TÜRKİYE DEKİ GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROLÜ SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ EŞLEŞTİRME PROJESİDİR.

5 Bakanlığımız ile Almanya Tüketiciyi Koruma, Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı nca ve Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Federal Ofisi ve Litvanya Cumhuriyeti Gıda ve Veteriner Hizmetleri ile ortaklaşa yürütülecek olan Türkiye deki Gıda Güvenliği ve Kontrolü Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Nisan 2006 tarihinde başlamıştır.

6 Projenin genel amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın merkezi ve merkezi olmayan düzeydeki yasal ve teşkilat yapılarının güçlendirilmesi, gıda güvenliğinin ve Türkiye deki gıda kontrol sisteminin uygulama ve yürütme etkinliğinin artmasının sağlanması için özel sektör katılımlarının geliştirilmesi olmakla birlikte

7 Projenin amacı; Mevcut Türk Gıda Kanununun 178/2002 numaralı Konsey Tüzüğü ile uyumu ve değişimi ve Gıda Kontrol Sisteminin verimli ve etkili uygulanmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın kapasitesinin güçlendirilmesidir.

8 AB eşleştirme projesi kapsamında aşağıda belirtilen 12 bileşen üzerinde çalışılmıştır.

9 Bileşen 1-Merkezi ve il düzeyindeki gıda idaresinin organizasyon yapısının,yönetim ve personel kapasitelerine gore gıda güvenliği kontrolünde AB standa r tlarına gore geliştirilmesi. Aktiviteler: 1. İdari yapının geliştirilmesi için strateji oluşturulması ve komite kurulması 2. Merkezi ve iller düzeyindeki mevcut gıda güvenliği ve kontrolü sisteminin değerlendirilmesi.

10 3. Gıda güvenliği idari yapısının yeniden yapılanması ve bu kapsamda AB koşullarına uygun olarak gıda güvenliği ve kontrolü hizmetlerinde görev dağılımlarının belirlenmesi, hizmetler kapsamında ihtiyaç duyulan personelin tanımlanması, 4. İnsan kaynakları idaresi konusunda workshop.

11 Bileşen 2- İkincil Mevzuatın AB gıda hükümleri ile uyumlu olarak hazırlanması ve Bakanlık düzeyinde uyarlanması. Aktiviteler: 1. Gıda kanunun gözden geçirilmesi, 2. İkincil mevzuatın hazırlanması; 3. Bakanlığın mevzuat uyumlaştırmasını sağlamak için gerekli önlemlerin ve kritik basamakların belirlenmesi 4. İl düzeyinde mevzuatın uygulamaya koyulması için hazırlıkların yapılması

12 Bileşen 3- Riske dayalı denetim yöntemlerinin, kontrol planları ve işletmelerin kontrolünün hazırlanması Bileşen 4- Sektör spesifik talimatların (yönergelerin) hazırlanması, dağıtımı ve tanıtımı Bileşen 5- Gıda teknolojisi ve gıda güvenliği konularında merkezi personel, endüstri temsilcileri ve gıda denetçilerinin teknik bilgi ve kapasitelerinin geliştirilmesi

13 Bileşen 6- Kalite yönetimi kapsamında mevcut denetim sisteminin ve kurumunun değerlendirilmesi ve denetim kurumunun EN göre akreditasyona hazırlanması Bileşen 7- Verilerin toplanması, değerlendirilmesi için bir yöntemin kurulması Bileşen 8-Risk Analiz sisteminin 178/2002 ye uygun olarak kurulması ve çalışması

14 Bileşen 9- Ulusal yıllık izleme planları ve ulusal kalıntı izleme planlarının veri yönetimi ve raporlama da dahil olmak üzere AB gereksinimlerine geliştirilmesi ve uygulamaya hazır duruma getirilmesi Bileşen 10- Ülkemizde Hızlı Bildirim (RASFF) sisteminin kurulması ve uygulamaya konulması Bileşen 11- Kriz yönetimi ve izlenebilirliğin kurulması ve işlevsel kılınması

15 Bileşen 12- Gıda kontrol otoriteleri, gıda işletmecileri ve ilgili tüketiciler için güncel ve yenilikçi standartlara uygun bilgi sistemlerinin ve platformların kullanıma hazır hale getirilmesi

16 Tüm bu çalışmalar ile Türkiye de AB deki çiftlikten sofraya gıda güvenliği yaklaşımı benimsenmesi ve AB deki gibi gıda güvenliği uygulamalarında standartlaşma sağlanması ve bu bağlamda gıda yönetimi tek elden yürütülmesi hedeflenmiştir.

17 AB nin hızlı alarm ve uyarı sistemine tam entegrasyon sağlanması, böylece ithalat ve ihracat kontrolleri AB den elde edilen risk verilerine göre gerçekleştirilebilecek olması ve AB pazarına giren Türk ürünlerinin de aynı şekilde değerlendirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

18 Bileşenlerdeki hedeflenen aktivitelerden çoğu projenin bitimine kadar kısa sürede tamamlanmıştır. Bu çerçevede yapılanlardan biri de GGBS dir.

19 "Türkiye'de Gıda Güvenliği Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi için Teknik Yardım" projesi kapsamında hazırlanan web tabanlı bir yazılımdır. GGBS'de; firma, işletme, denetim, analiz sonuçları, ihracat, ithalat ve RASFF bilgileri kaydı tutulur. Kullanıcı grubu: 81 İl Tarım Müdürlüğü, gıda denetim yetkisi verilen ilçe müdürlükleri, kamu ve bakanlığımızca izin verilmiş özel laboratuvar, gıda ithalatı ve ihracatı yapan firmalardır.

20 Üst düzey bir internet güvenliğine sahiptir. Web 2.0 arayüzü ile kolay anlaşılır ve kullanışlıdır. Kaydedilen veriler ile istenilen raporların alınmasını sağlar. Güçlü ve stabil sunucular üzerinde kuruludur.

21 Yardım menüleri ile kullanıcılara en geniş içerikle yardım sağlamayı amaçlamaktadır. İl Tarım Müdürlükleri ile kamu ve özel laboratuvarlar arasında numune akışı ile ilgili hızlı bilgi alışverişini sağlar. Uzman personelin hazırladığı katalog ve temel veriler ile standard veri girişleri sağlanır ve sonuçta doğru raporların alınmasını sağlar. Diğer bilgi sistemleri ile entegre olabilecek şekilde tasarlanmıştır

22 1. ve2. bileşen için ise Bakanlığımızın kuruluşu ve organizasyon yapısı değiştirilmiş ve Bakanlığımız Tarım ve Köyişleri Bakanlığı iken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmuş Merkez ve taşra teşkilatlarının görev dağılımı yeniden belirlenmiştir.

23 5179 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Gıda yasasıyla ilgili genel ilke ve şartları belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi ni kuran ve gıda güvenliği konularıyla ilgili işlemleri belirleyen 28 Ocak 2002 tarih ve 178/2002/EC sayılı AB Yönetmeliğine uyumlu olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunumuz yayınlanmıştır.

24 5996 Sayılı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

25 Bu kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.

26 Kanunumuzun yayımından yaklaşık 1 yıl sonra yine AB Mevzuatına uyumlu olarak yönetmeliklerimiz yayımlanmıştır.

27 Gıda maddelerinin hijyeni hakkında 29 Nisan 2004 tarihli ve 852/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği Gıda Hijyeni Yönetmeliği Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair 29 Nisan 2004 tarihli ve 853/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

28 İnsan tüketimine uygun hayvansal kökenli ürünlerin resmi kontrollerinin düzenlenmesine ilişkin özel kuralları ortaya koyan 29 Nisan 2004 tarih ve 854/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliği Yem ve gıda yasası ile hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uyumun sağlanmasına yönelik resmi kontrollere ilişkin 29 Nisan 2004 tarih ve 882/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

29 Avrupa Birliğinin 2000/13/EEC sayılı Gıda Maddelerinin Etiketlenmesi, Tanıtımı ve Reklâmına İlişkin Üye Devletlerin Kanunlarının Yaklaştırılması Hakkında Direktife paralel olarak,

30 TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmeliğin amacı; son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen gıdaların genel ve belirli özel etiketleme kurallarını, beslenme yönünden etiketleme kurallarını, tanıtımı ve reklâmına ilişkin belirli kuralları ve gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları belirlemektir.

31 Kapsam Bu Yönetmelik; son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen gıdaların genel ve belirli özel etiketleme kurallarını, beslenme yönünden etiketleme kurallarını, tanıtımı ve reklâmına ilişkin belirli kuralları ve gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları kapsar.

32 Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği nde değişiklik yapan ve 03/09/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7nci Maddesinde yer alan Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı yer almaktadır.

33 1- Alkollü içkiler 2- Takviye edici gıdalar 3- Bal 4- Enerji içecekleri 5- Siyah çay 6- Bitkisel sıvı yağlar 7- Bebek mamaları, formülleri, ek gıdalar Uygulamanın son başlama tarihi:

34 Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin üretimini, satışını engelleyerek, halkımızın güvenli gıdaya ulaşmasını amaçlayan yepyeni bir denetleme ve takip sistemidir. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen ürün gruplarında aşağıda gösterilen ÜTDS etiketleri kullanılmaktadır.

35 Üzerine ÜDTS etiketi yapıştırılmış olan ürünler piyasaya sürüldüğünde, ürünü satın alacak olan tüketiciler öncelikle bu etiketlerin zarar görmemiş ve sağlam olduğunu kontrol etmelidir. Etiketsiz ürün ya da etiketi zarar görmüş ürünün satın alınmaması gerekmektedir. Ürün satın alındıktan sonra etiket üzerinde bulunan turuncu alan açılarak, ürün kimlik numarası açığa çıkarılır. Ürün kimlik numarası 19 tane rakamdan oluşan bir numaradır.

36 ÜDTS, tüketicilerin satın aldıkları ürünün güvenilirliğini kontrol edebilmeleri için 4 farklı kanal sunmaktadır; internet üzerinden sorgulama, mobil uygulamalarla sorgulama, sesli yanıt sistemi ile sorgulama, SMS ile sorgulama. Tüketiciler satın aldıkları ürünün etiketinde başlangıçta kapalı halde bulunan ürün kimlik numarası herhangi bir sorgulama kanalı üzerinden kontrol edebilirler.

37 Üzerinde ÜDTS etiketi olan ürünler 4 farklı kanaldan sorgulanabilir : İnternet sitesi üzerinden Mobil uygulamalar ile 7364' e kısa mesaj göndererek üzerinden

38 İHRACAT MEVZUATLARI Yönetmelikler, talimatlar, prosedürler AB ÜKELERİNE GIDA İHRACATINDA BAKANLIĞIMIZIN PROJELERİ

39 Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlerine Dair Yönetmelik Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı

40 Bitkisel gıda ve yemin ihracatında sağlık sertifikası düzenlenmesi ve ihracattan geri dönen ürünler için uygulama yönetmeliği Bitkisel gıda ve yemin ihracatında sağlık sertifikası düzenlenmesi ve ihracattan geri dönen ürünler için uygulama talimatı Rusya federasyonu taze meyve ve sebze ihracatı uygulama talimatı

41 AB ülkelerine yapılacak kuru meyve ihracatına dair prosedür AB ülkelerine yapılacak mantar ihracatına dair talimat Serbest Bölgelerde sağlık sertifikası düzenlenmesine dair usul ve esaslar hakkında tebliğ AB ne yapılacak üzüm suyu ve üzüm şırası ihracatı için belge düzenleme talimatı

42 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulusal Süt Konseyi, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği,Arcadia International İşbirliği ile yürütülen "Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Sektörünün AB Pazarına Girişinin Desteklenmesi Projesi" Nisan 2010 başlayan projenin sonucunda 21 Nisan 2013 tarihli AB Komisyonu kararıyla 6 firma için AB yolu açıldı.

43 AB ÜLKELERİNE İHRACAT AMAÇLI ONAYLANACAK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ nde oluğu gibi AB ne ihracatta spesifik prosedürler geliştirilmiştir.

44 GGBS üzerinden yapılan müracatlar kontrol görevlileri tarafından ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Belgelerin Müdürlüğümüze getirilmesi ile GGBS deki bilgilerle doğruluğu kontrol edilmektedir.ürün kontrolünden sonra veya gerekli durumlarda ( ürüne, risk esasına ve ülkeye göre değişmektedir) numune alınarak analiz sonucunun uygun olması durumunda ilgili ihracat sertifikaları düzenlenmektedir.

45 Müdürlüğümüzde İhracat işlemlerinde olduğu gibi ithalat, denetim,izleme, kontrol ve numune alma ile sertifikasyon işlemleri kontrol görevlileri tarafından yapılmaktadır.

46 5996 Sayılı kanunda kontrol görevlisi Bakanlık tarafından resmi kontrol yetkisi verilen kişi olarak tanımlanır. Kanunumuzun Ek-2 de belirtilen yetkisi çerçevesinde görevini yapar.

47 Bakanlık adına bu Kanun hükümleri doğrultusunda resmî kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır. Kontrol görevlisi, bu Kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, bu Kanunda öngörülen idarî yaptırımları uygulamaya yetkilidir. Kontrol görevlisi, bu Kanun kapsamındaki her yere kontrol amacıyla girebilir ve numune alabilir.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 TEŞEKKÜR EDERİM. Hatice ULU Gıda ve Yem Şubesi İzmir İl Müdürlüğü

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine TÜRKİYE ve DÜNYADA GIDA DENETİMİ ve LABORATUVARLAR Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine ilişkin yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu

Detaylı

MADDE GEREKÇELERİ. MADDE 2- Kanunun kapsamına giren hususları belirlemek için düzenlenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ. MADDE 2- Kanunun kapsamına giren hususları belirlemek için düzenlenmiştir. GENEL GEREKÇE Sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında, halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması, halkın yeterli ve güvenli gıdayla beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun sağlanması devletin en temel

Detaylı

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK BĐRĐ CĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

Tarama Raporu. Türkiye

Tarama Raporu. Türkiye 8 Şubat 2007 Tarama Raporu Türkiye 12. Fasıl- Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası Tarama toplantıları tarihleri: Tanıtıcı toplantı:9-10&13-15 Mart 2006 Ayrıntılı toplantı: 24-28 Nisan 2006

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2015 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu...5 I Genel Bilgiler...7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...7 B- Teşkilat Yapısı... 12 C- Fiziksel

Detaylı

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası

Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Yeni logo, kurumsal kimlik ve yeni web sayfası Mayıs-Ağustos 2012 Say : 17 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yeniden Yapılanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfası' tanıtım toplantısı İstanbul

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 08-09 OCAK 2009 Ankara, Türkiye KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi

Detaylı

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç 25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara 2012 Şubat Avrupa Birliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 2 Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI FAALİYET RAPORU Tarım, ekonomik, sosyal, kültürel ve stratejik amaçlara hizmet eden çok yönlü bir sektördür. Tarım sektörünün hayati önemi ve vazgeçilmezliği

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI 14.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB ulaştırma politikası, güvenli, verimli ve çevre bakımından sağlam ve kullanıcı dostu ulaştırma hizmetlerini teşvik

Detaylı