Kromatografi: Kolon, Đnce Tabaka ve Kağıt Kromatografileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kromatografi: Kolon, Đnce Tabaka ve Kağıt Kromatografileri"

Transkript

1 4. Deney Kromatografi: Kolon, Đnce Tabaka ve Kağıt Kromatografileri Genel Prensipler Kromatografi, bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan bir tekniktir. Kromatografik ayırmanın iki ana çeşidi vardır. Birincisi adsorpsiyon kromatografisidir. Bu türde ayırma, çok ince gözenekli bir yüzeyin üzerinde, saflaştırılan maddelerin seçici adsorplanmasına bağlıdır. Kolon kromatografisi deneyinde açıklandığı gibi, bu tür ayırmalar adosroblayıcı katı (durağan faz -stationary phase) ile doldurulmuş dik kolonla gerçekleştirilir. Alternatif olarak da, ince tabaka kromatografisinde açıklandığı gibi, adsorplayıcı katı ince bir tabaka halinde hareketsiz yüzeye kaplanabilir. Kromatografi sırasında ayrılma işlemi, ayrılacak maddelerin durağan fazda değişik oranlarda adsorblanması ya da durağan fazla çözücü sıvı (hareketli faz-mobile phase) arasında değişik oranlarda dağılmalarına bağlıdır. Kolon kromatografisinin etkinliği çeşitli faktörlerin düzgün ayarlanmasına bağlıdır. Bu faktörler şöyle sıralanabilir: Adsorban seçimi Çözücünün polaritesi Kullanılacak kolonun boyu ve çapı Çözücünün akış hızı Kolon dolgu maddesi veya durağan faz olarak bağlama kapasitesi farklı çeşitli adsorbanlar kullanılmaktadır. Bağlanma kapasitesi, adsorban ve ayrılacak maddenin polaritelerine bağlıdır.polar bir dolgu maddesinde ayrılacak maddenin polaritesi ne kadar fazlaysa bağlanma da o kadar güçlü olacak, ve bu maddenin kolon ya da ince tabaka boyunca ilerlemesi zor olacaktır. Polaritesi aynı olan maddelerden molekül ağırlığı fazla olan daha yavaş ilerler. Adsorbanla moleküller arasında Van der Waals etkileşimleri, dipol-dipol etkileşimleri, hidrojen bağları, koordinasyon komleksi oluşumu, tuz oluşumu gibi etkileşimler olabilmekte, bu etkileşimlerin varlıkları ve oranları değişik moleküllerin farki oranlarda adsorblanmasına yol açmaktadır. Bu etkileşimlerden en güçlü olanı tuz oluşumudur. Daha sonra koordinasyon komleksi oluşumu, hidrojen bağları, dipol-dipol etkileşimleri ve Van der Waals etkileşimleri gelir. Kolon kromatografisinde çeşitli adsorbanlar kullanılabilmesine rağmen en yaygın olarak kullanılan adsorbanlar silka jel (silisyum oksit. xh 2 O ) ve aluminadır (aluminyum oksit. xh 2 O). Selüloz ve nişastanın absorblama gücü zayıftır. Alumina ve silika ile ayrılamayan çok polar bileşiklerin ayrılmasında kullanılırlar. Kromatografide yürütücü hareketli faz olarak kullanılacak olan çözücülerin özellikleri şunlardır: Adsorbanı çözmemelidir Adesorban ve ayrılacak maddelerle reaksiyon vermemelidir Ayrılacak maddelerin desorbsiyonu için iyi bir seçiciliği olmalıdır Ayrılacak maddeleri yeteri kadar çözebilmelidir Ayrımdan sonra kolay uzaklaştırılabilmek için düşük kaynama noktasına sahip olmalıdırlar Toksik olmamalı ve ucuz olmalıdırlar 1

2 Genellikle, polar çözücüler maddeleri daha kolay yürütürler. Polar maddeler için polar, apolar maddeler için apolar çözücüler uygundur. Adsorbanın bağlama kuvveti ile çözücünün polaritesi arasındaki denge maddelerin adsorbandan ve dolayısıyla kolondan ayrılma hızını kontrol eder. Tablo.4.1-Organik Bileşiklerin Adsorblanma Yetenekleri Alkanlar R-CH 2 -CH 2 -R HIZLI YÜRÜME Alkenler R-CH=CH-R Dienler R-CH=CH-CH=CH-R Aromatik Bileşikler Halojenürler R-CH 2 -X (X= F, Cl, Br, I) Eterler R-CH 2 -O-CH 2 -R Esterler R-(C=O)-O-R Amidler R-(C=O)-NR 2 Ketonlar R-(C=O)-R Aldehitler R-(C=O)-H Alkoller R-CH(OH)-R Aminler R-CH(NR 2 )-CH 2 -R Karboksilik Asitler R-(C=O)-OH YAVAŞ YÜRÜME Tablo.4.2- Durağan Fazların Adsorblama Yetenekleri Selüloz Nişasta Sodyum karbonat Kalsiyum karbonat Kalsiyum fosfat Magnezyum karbonat Magnezyum hidroksit Silika jel Magnezyum silikat (Florosil) Aktif karbon Alumina ARTAN BAĞLAMA KAPASITESI Artan Adsorblanabilme Yeteneği Tablo.4.3-Hareketli Fazların Yürütme Yetenekleri Alkanlar (Petrol eteri, hegzan, siklohegzan vb) Karbon tetraklorür CCl 4 Toluen Dikolrometan, dietil CH 2 Cl 2, C 2 H 5 -O-C 2 H 5 eter Kloroform CHCl 3 Aseton CH 3 -(C=O)- CH 3 Etil asetat CH 3 -(C=O)-O- CH 2 CH 3 Etil alkol CH 3 CH 2 -OH Metil alkol CH 3 -OH APOLAR POLAR Artan Yürütme Kuvveti 2

3 Đkinci genel kromatokrafik ayırma türü de partisyon kromatografisidir. Bu ayırma türünde ise ayırma, karışımdaki bileşiklerin iki çözücü sıvı arasında seçici olarak dağılıp ayrışmasına bağlıdır. Çözücü sıvılardan biri (durağan faz) bir çeşit katı destek üzerine adsorplanarak tutunur. Diğer çözücü sıvı ise (hareketli faz-mobile phase), durağan faz üzerinde ilerler. Kağıt kromatografisinde, filtre kağıdı katı destek olarak görev yapar. Selüloz kağıt tarafından adsorblanan su durağan fazdır. Ayrıştırılacak karışım küçük noktalar (spot) halinde kağıda uygulanır. Çözücü sıvı (hareketli faz) kapiler etkisiyle spotların kağıt boyunca ilerlemesini sağlar. Kimyasallar ve Ekipmanlar Kromatografik kolon (2 x 30cm ebatında), kromatografik aluminyum oksit (alumina), amorf silisyum oksit (celite), etanol, Whatman filtre kağıdı, Nuche erleni, su trompu, boyalar (metil oranj, metilen mavisi), silika jel, kloroform, metanol, dondurulmuş veya taze ıspanak, petrol eteri, TLC plakası, diklorometan, aseton, fenol, amino asitler (lösin, alanin, glisin) ninhidrin, alüminyum folyo, cımbız, saç kurutucusu, ayırma hunisi, fırın, havan, Büchner hunisi. Kolon Kromatografisinin Hazırlanması Ayrılacak karışımın çözeltisi, dikkatlice kullanılacak çözücüyle ıslatılmış adsorbanla sıkı bir şekilde doldurulmuş dikey kolonun en üst kısmından uygulanır. Ayrışacak karışım adorbana aktarılana kadar yavaş ve dikkatli bir şekilde saf çözücü eklenir. Karışım absorbanda ilerlemeye başlayınca daha çok çözücü eklenerek işleme devam edilir. Çözücü kolon boyunca ilerlerken karışımdaki bileşikleri de beraberinde taşır. Bu bileşikler, kolondaki adsorblanmalarına ve desorblanmalarına bağlı olarak kolonda farklı hızlarda ilerlerler. Bazen iyi bir ayırma gerçekleştirmek için birkaç çeşit çözelti ve bu çözeltilerin karışımlarına gerek duyulabilir. Đki Boyanın Ayrılması Bu deneyde, iki boyadan oluşan karışımı (metil oranj ve metilen mavisi) ayırmak için kolon kromatografisini kullanacaksınız. Asistanınız deneyin bu kısmını uygulamalı şekilde gösterecektir. Prosedür Şekil 4.1 de gösterildiği gibi kolon kromatografisini kurun (2 x30 cm lik bir kolon kullanarak). Fakat ayırma hunisini üst kısma bağlamayın. 28 g kromatografik aluminyum oksit ve 2 g amorf silisyum oksiti (celite) %95 lik 50 ml etanol içerisinde çalkalayarak karıştırın. Karışımı çok yavaş şekilde kolona dökün. Kenarlara sıçrayanları birkaç damla etanol ile temizleyin. Kolonun dolgusunun üzerine disk şeklindeki filtre kağıdını yerleştirin. Hiçbir zaman kolonun kurumasına izin vermeyin. Nuche erlenini su trompuna bağlayın. Deney boyunca, dakikada 15 damla düşecek şekilde vakumu ayarlayın. 3

4 Şekil Kolon kromatografisi aparatı Çözelti seviyesi filtre kağıdının 1mm üstüne indiğinde, 2 mg metil oranj ve 5 mg metilen mavisi içeren 2ml lik %95 etanol çözeltisinin tamamını bir kerede kolona dökün. Boya çözeltisi filtre kağıdının 1mm kadar yakınına alçaldığında, kolonun üst kısmını 2 ml etanol ile yıkayın. Ayırma hunisini kolonun üst kısmına yerleştirin ve ayırma hunisindeki etanolün kolona, aşağıdan eksildiği hızla damlamasına izin verin. Kolon boyunca mavi boyanın turuncu boyadan daha hızlı şekilde aşağı indiğini ve ayrıldığını göreceksiniz. Kolondan gelen çözeltide mavi rengi alacaktır. Çözelti renksizleşinceye kadar devam edin. Mavi boyayı içeren çözeltiyi farklı bir behere aktarın. Metil oranj, kolon dolgusu tarafından çok daha fazla adsorblandığı için, yürütücü çözeltiyi daha polar bir çözelti ile değiştirmeliyiz. Ayrıma hunisindeki etanolü saf su ile değiştirin. Metil oranj tamamen kolondan temizlenene kadar çözelti eklemeye devam edin. Daha sonra ayrılan çözeltiyi başka bir behere aktarın. Artık ayrı kaplarda iki boyaya sahipsiniz. Đnce Tabaka Kromatografisi (TLC) Genel Teknik Đnce Tabaka Kromatografisinin kapsamı: 1. Bir ince tabaka plakasının, bir cam levha yüzeyinin adsorblayıcı tabaka ile kaplanarak hazırlanması. Ticari olarak satınalınabilecek ince tabaka plakalarını (cam, plastik ya da alüminyum folyo destekli) kullanabilirsiniz. 4

5 2. Uygun çözücüde çözülmüş, ayrılacak maddelerin küçük miktarlarda plakaya uygulanması. 3. Kromatogramın geliştirilmesi (yürümenin gerçekleştirilmesi). 4. Ayrılan maddelerin UV lambası yardımı ile ya da boyar maddeler ile boyanarak gözlenir hale getirilmesi. Đnce tabaka kromatografisinde adsorblayıcı madde olarak en sık silika jel (SiO 2 x H 2 O) ve alüminyum oksit kullanılır. Silika jel kullanıldığında, organik çözücü ya da su içerisindeki adsorblayıcı madde bulamacı cam (yaklaşık 4x10 cm ebadında) yüzeyine düzgün ve ince bir tabaka (0.1-5 mm kalınlıkta) oluşturacak şekilde kaplanır. Çözücü uçurularak plaka kurutulur. Ticari adsorblayıcı maddeler, çoğunlukla cam yüzeye daha iyi yapışması için bağlayıcı (genelde CaSO 4 ) içerir. Plakanın kenarına yakın bir noktaya karışım çözeltisi uygulanır. Đnce tabaka kromatografisinin başarısı için uygulanan örneğin miktarı (çapı ve şekli) önemlidir. Uygulanan çözelti nokta şeklinde ve yeterince küçük olmalıdır. Çözelti aşırı konsantre ya da nokta çok geniş olursa, örnekteki bileşikler iyi şekilde ayrılmayabilir. Uygulanan örnek kuruduktan sonra kromatogram, yürütme kabına yerleştirilir (Şekil 4.2). Đyi bir kromatografik çözümleme için ayırma kabının içi, çözücü buharı ile dolana kadar beklenmelidir (bu, bir parça filtre kağıdını yürütücü çözücü ile ıslatıp kabın duvarlarına yapışacak şekilde kabın içine yerleştirilerek de sağlanabilir). Kolon kromatografisinde olduğu gibi, çözücünün taşıyıcılık gücü ne kadar fazlaysa adsorblanan maddeler plaka üzerinde o kadar daha hızlı hareket edeceklerdir. Çözücü 7 cm kadar ilerledikten sonra, plaka yürütme kabından alınır. Çözücünün ulaştığı seviye kurşun kalemle hafifçe işaretlenir ve çözücünün buharlaşması sağlanır. Renksiz maddelerin ayrılması gerçekleştirildiyse bazı metotlarla görünür hale getirilirler. Bazı ticari plakalardaki adsorblayıcı maddeler, florasan indikatör boyalar içermektedir. Plaka UV lambasının altına yerleştirildiğinde, spotlar belirgin hale gelirler. Buna alternatif olarak da, plakayı içerisinde iyot kristalleri yerleştirilmiş kapalı bir erlen içerisine yerleştirilerek iyot buharı banyosu oluşturur ve iyotla reaksiyona giren spotlar renklenerek belirginleşir. Birkaç dakika sonra plaka iyot banyosundan çıkarılır. Renklenen spotlar görünürlüklerini yitirmeden önce yumuşak uçlu kurşun kalem ile hafifçe etrafları çizilerek işaretlenir. Eğer plaka tekrar iyot banyosuna yerleştirilirse, spotlar yine görünür hale gelebilir. Şekil Đnce tabaka kromatografisi 5

6 Kromatogram, her bir spot için R f değeri adındaki sayı cinsinden kaydedilir (Şekil 4.2). R f değeri belirli koşullar altında belirli bileşikler için karakteristik bir değerdir. Aşağıdaki gibi hesaplanır: Bileşiğin uygulama noktasından itibaren aldığı yol R f = = Çözücünün orijinden itibaren aldığı yol d madde d çözelti Bir kromatogramın oluşmasında not edilmesi gereken önemli veriler; (1) adsorban madde, (2) kalınlığı ve aktivasyon koşulları, (3) kullanılan çözücü sistemi, (4) örneğin şekil ve çapı, (5) spotu görünürleştirme yöntemi, (6) R f değerleri ve aynı koşullardaki standartların R f değerleri. Đnce Tabaka Plakasının (TLC Plate) Hazırlanması Bu deneyde, ince tabaka plakalarını ya hazırlayacaksınız ya da ticari TLC plakası kullanacaksınız. Ticari plakaların kullanılmasının tavsiye edilmesinin nedeni; zaman kaybını engellemek, daha iyi sonuçlar almak ve çoğu kimyagerin ticari plakaları kullanmasıdır. Prosedür Su ve sabun ile iki mikroskop lamı yıkayın. Daha sonra saf suyla durulayın ve iyice kurutun. Bunu yaptıktan sonra plakaların yüzeyine dokunmayın. Eğer dokunursanız adsorblayıcı maddenin yüzeye düzgün şekilde yapışmasını ve yayılmasını engellemiş olabilirsiniz. Temizlendikten sonra plakaları kesinlikle kenarlarından tutun. Hacimce 3:1 oranındaki 100 ml kloroform-metanol karışımına 4 g silika jel koyarak 1 dakika kadar karıştırın. Sadece bir yüzü karışımla temas etsin diye iki plakayı birbirine yapışık şekilde tutarak silika jel çözeltisine daldırın ve daha sonra yavaşça çözeltiden çıkarın. Çözücünün yüzeyden akarak uzaklaşmasını bekleyin. Organik çözücü tamamen buharlaştıktan sonra, dikkatlice plakaları birbirinden ayırıp kaplanmamış cam yüzeyleri alta gelecek şekilde temiz bir kağıdın üzerine bırakın. Plakaların hazır olması için acık havada 15 dakika daha kurumasını bekleyin. Silika jeli aktive etmek için plakaları 100ºC sıcaklıktaki fırında 30 dakika bekletin. Kullanılmayan silika jeli ağzı kapalı bir erlende saklayın. Ispanak Lifi Pigmentlerini TLC ile Ayırma 10g ıspanağı havan içerisinde iyice ezin. Havana 5ml metanol ekleyip 5 dakika daha ezmeye devam edin. Büchner hunisi kullanarak ıspanağı süzün ve kalıntıları 5 ml petrol eteriyle yıkayın. Süzülen çözeltileri birleştirdikten sonra elde edilen karışıma 1:1 oranında 5ml petrol eteri-metanol karışımı ekleyin. Çözeltiyi ayırma hunisine transfer edin ve metanolü gidermek için iki kere 5 ml su ile yıkayın. Petrol eterini hacmi 2-3 ml ye inene kadar buharlaştırın (bundan önce petrol eterini kurutmanız gerekebilir). Kurşun kalem ile TLC plakasının üzerine uygulayacağınız spotları hafifçe işaretleyin. Spotu, plakanın kısa kenarından 1 cm öteye uygulamalısınız (şekil 4.2).Alternatif olarak, ayrılacak karışımı uygulayacağınız seviyeyi belirlemek için, plakanın tabanından yaklaşık 1 cm yukarıya, enlemesine düzgün bir çizgi çekip uygulamayı bu çizgi üzerine yapabilirsiniz. 6

7 Asistanınız az bir miktardaki petrol eterinde çözünmüş numuneyi, ince tabaka plakasına nasıl uygulayacağınızı gösterecektir. Kromatogramı yürütmek için yeterli diklorometanı yürütme kabına dökün. Çözücü plakadaki silika jelle temas etmelidir, fakat spotlara kadar ulaşmamalıdır. Diklorometana 3 veya 4 damla metanol ekleyin. Plakayı yerleştirmeden önce çözücü buharıyla kabın dolması için ağzını kapatarak biraz çalkalayın. Folyo kapağı kaldırın, plakayı dikkatlice yerleştirin ve tekrar folyo ile kapatın. Çözücü plakanın neredeyse sonuna yaklaşıncaya kadar yürütmeye devam edin. Plakayı yavaşça çıkarın, hızlı şekilde ölçüp çözücünün ilerlediği mesafeyi işaretleyin. Laboratuar defterinize plakayı ve üzerindeki spotların konumunu çizin. Her pigmentin R f değerini belirleyip kaydedin. Kağıt Kromatografisi Kağıt kromatografisi, özellikle ayırmak küçük miktarlardaki maddeleri ayırmak için kullanılan, partisyon kromatografisinin bir çeşididir. Selüloz filtre kağıdı, durağan faz olarak adsorplanmış su içerir. Đkinci çözücünün kapiler etkisiyle filtre kağıdı boyunca ilerler. Böylelikle, bileşikler farklı hızlarda kağıt boyunca ikinci çözücü tarafından taşınırlar. Amino Asitlerin Ayrılması Prosedür Đnce tabaka kağıdı ya da 6 cm x 12 cm ebatlarında Whatman filtre kağıdı kullanın. Köşelerden tutarak parmak izi kalmamasına dikkat edin. Lösin, alanin, glisinin metanol içinde çözeltilerini hazırlayın. Mikro pipet kullanarak her örnekten fitre kağıdına birer spot ve bunların karışımından bir spot uygulayın. Spotların kurumasını bekleyin ve yeteri miktarda örneğin uygulandığından emin olun. Her uygulamadan sonra spotun kurumasına izin verin. Spotlar yeterince kurumazsa yürütme sırasında birbirleriyle karışabilirler. Filtre kağıdını pozisyonu kuru ve temiz bir erlen içerisinde şekil 4.2 deki gibi olmalıdır. Kağıdın dik duracağından emin olmak için kağıdı erlene bantlayın. Musluklu huni ile yeni hazırlanmış 15 ml % 80 fenol çözeltisi ya da 2:1 metanol-su katışımını erlenin tabanına bir huni kullanarak transfer edin. Huninin kağıda dokunmamasına ve kağıda çözücü damlatmamaya dikkat edin. Erlenin ağzını alüminyum folyo ile örtün. Yaklaşık dakika süresince çözücünün kağıt üzerinde ilerlemesine izin verin. Kağıdı cımbız ile alın. Çabucak çözücünün ulaştığı noktayı işaretleyin. Fenolün fazlasını aseton ile kağıttan yıkayın. Kağıdı 5 dakika kuruması için asın. Kağıda nemlenecek fakat akmayacak şekilde ninhidrin indikatörü püskürtün (bu işlemi çeker ocakta yapın). Saç kurutma makinesi kullanarak 15 dakika boyunca asılı filtre kağıdını kurutun. Renklenen spotlar amino asitlerin konumlarını gösterecektir. Spotları işaretleyin. Her amino asit için R f değerini hesaplayın ve kaydedin. Karışımdaki amino asitler saf amino asitlerle aynı pozisyonlarda konumlanacaklardır. 7

8 Sorular 1. Kağıt ve Đnce Tabaka kromatografisinde spotları ilk uyguladığınız noktaları işaretlerken tükenmez kullanılmamasının sebebi nedir? 2. Đnce Tabaka kromatografisi ile analiz edilen bir karışımdaki iki maddenin R f değerleri 0.8 ve 0.5 ise, çözücü 12 cm ilerlediğinde iki maddenin spotları arasındaki mesafe kaç cm olacaktır? 8

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI

KROMATOGRAFİ METODU. Kromatografi işlemi FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI KROMATOGRAFİ METODU FOTOSENTETİK PİGMENTLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRIŞTIRILMASI Kromatografi Kromatografi; bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/7 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol,

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

8. Sınıflar. Deney Kitapçığı. Biraz bilgi, biraz hayal gücüdür FEN, aslında hayattır FEN ... ...

8. Sınıflar. Deney Kitapçığı. Biraz bilgi, biraz hayal gücüdür FEN, aslında hayattır FEN ... ... 8. Sınıflar Deney Kitapçığı Biraz bilgi, biraz hayal gücüdür FEN, aslında hayattır FEN...... SOĞANDAN DNA ELDESİ Deney No: 01 Ünitenin Adı Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Deneyin Amacı DNA moleküllerini soğan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ FİZİKSEL DEĞİŞİMLER 3 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır.

Biz konsantrasyonun üç çeşit birimini inceleyeceğiz: a) Agırlıkça Yüzde Konsantrasyon: 100 gram çözeltide bulunan madde miktarıdır. DENEY 1 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Bir madde ikinci bir medde içersinde molekülleri veya iyonları halinde dağıtıldığında meydana gelen karışıma çözelti adı verilir. İyonları veya molekülleri halinde dağılan maddeye

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

Ayrıştırma ve Saflaştırma

Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma Saflaştırma nin Sınıflandırılması Yöntemin temeli boyut kütle ve yoğunluk kompleks durumu fiziksel durum (faz) değişimi kimyasal durum değişimi fazlar arasında dağılım

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir "sıvı" veya "gazdan" oluşur.

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir sıvı veya gazdan oluşur. 1. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. İlk

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSIYONU

KATI FAZ EKSTRAKSIYONU KATI FAZ EKSTRAKSIYONU Kadir ARISOY Ahmet ŞENER C.B.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., MANİSA Y.Y.Ü. FenEdeb.Fak., Kimya Böl., VAN ÖZET Bu makalede katı faz ekstraksiyonuyla ilgili bilgiler derlenmiştir. Katı

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ

8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ 8. SINIF KĠMYA DENEYLERĠ DENEY NO : 1 DENEYĠN ADI : KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU DENEYĠN AMACI : Doğada var olan maddelerin hiçbir şekilde yoktan var olamayacağı, varolanın da yok olamayacağını; başka şekillere

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı