GÜVENLİK BİLGİ FORMU. CGAS R134a

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU. CGAS R134a"

Transkript

1 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FiRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı HFC 134a Ürün Kodu/No Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Firma: Temsilci: Firma Adı CANTAŞ İÇ ve DIŞ TİCARET SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ A.Ş. Adresi Telefon DOLAPDERE CAD.NO:127 PANGALTI/ISTANBUL PK: Fax Güvenlik Bilgi Formu Hakkında Bilgi Veren BARIŞ UÇANER - SATINALMA MÜDÜRÜ 1.5 Acil Hallerde Danışma Firma Danı şma +(86) Uluslararası Acil Danı şma Hattı +(86) Acil Danı şma Acil İlk Yardım Merkezi 112 Zehir Danışma Merkezi 114 İtfaiye (CantasSogutma) 2. BİLEŞİMİ / İÇERİK HAKKINDA BİLGİ 2.1 Kimyasal Tanımlama Tarifi: Kimyasal madde İhtiva ettiğitehlikeli maddeler: Madde veya Bileşik EINECs No CAS No. İÇERİK % Sınıflandırma Norfloran Ek uyarılar: Konu ile ilgili risk tanım cümlelerinin tamamı 16. bölümde verilmektedir. 67/548/EEC ek 1 e göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

2 Sayfa No: 2/13 3. TEHLİKELERİN TANIMLARI 3.1 Sınıflandırma / Tehlike tanımı: Yerel yönetmelikler 1 ve AB direktifleri 67/548/EEC 2 ve 99/45/EC 3 çerçevesinde Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları: Risk İbareleri Uygulama gerektirmez. 3.2 Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkileri Gözde Gözleri tahriş edebilir. Deride Solunması Halinde Sıvının ani buharlaşması ile soğuk şok yanıklarına neden olabilir. Yüksek buhar konsantrasyonları baş ağrısı, baş dönmesi, sermsemlik, bulantı ve kusmaya neden olabilir ve bilinçsizliğe, kardiyak aritmiye sebep olabilir. Yutulması Halinde Olası olmayan maruziyet yoludur. Uzun Süreli Etkiler Uzun süreli etkileri bilinmemektedir. 3.3 Çevre Üzerindeki Etkileri Kaza durumunda Çevreye yayılması halinde gerekli önlemleri alınız ve yerel yönetmeliklere (dökülme/sızıntı) göre hareket ediniz. 3.4 Sınıflandırma sistemi: Sınıflandırma, tehlikeli maddeler ve hazırlanışlarıyla ilgili mevcut AB ve Türkiye yerel yönetmelikleri ile uyumludur. 3.5 Ek bilgiler: Kyoto protokolü uyarınca doğayla dost florine gaz içerir. Basınç altındaki içerik ısıtılırsa patlar. Ürün yerel yönetmelikler uyarınca bu belgede belirtilen esaslara göre etiketlenmiştir. Toksikoloji bilgileri için 11. Bölüme bakınız. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1 ilk yardım önlemlerinin tanımları Genel uyarılar: Herhangi bir rahatsızlık oluşursa tıbbi yardım alın ve bu güvenlik bilgi formunu doktora gösterin Solunum: Personeli temiz havaya çıkarınız ve tıbbi yardım arayınız. Nefes almıyorsa suni solunum yapın ya da oksijen verin. Hemen tıbbi yardım alın Deri ile temas: Sıvı ile temas edildiği durumda buz tutmuş parçaları su ile buzunu çözünüz ve sonra dikkatlice elbiseleri çıkarınız. Bol su ile yıkayınız. Kirlenmiş elbiseleri tekrardan kullanmadan önce yıkayınız.. Doktorla temasa geçiniz.

3 Sayfa No: 3/ Göz ile temas: Lens varsa çıkarınız. Gözleri göz kapakları açık bir şekilde bol miktarda akan su ile en az 15 dakika fazla yıkayınız. Tahriş oluşursa doktorla temasa geçiniz Yutma: Kusturmayınız ve kusmasına izin vermeyiniz. Bilinci yerinde ise ağzı bol miktarda su ile çalkalatınız. Hemen doktorla temasa geçiniz ve bu güvenlik bilgi formunu doktora gösteriniz Doktor İçin Not: Adrenalin türevleri kontrendikedir. Belirtilere göre tedavi uygulayınız. Sağlık ve semptomlar üzerine etkileri hakkında daha ayrıntılı bilgileri 11. Bölümden alınız. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1 Genel bilgiler Bu ürün normal şartlarda ve ortam sıcaklığında alevlenmez. 5.2 Uygun söndürücü maddeler: Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal ya da karbondioksit. 5.3 Maddenin, yanarken olu turdu u özel tehlikeler: Yanma sonucu korozif ve toksik bozulma ürünleri oluşabilir. Yanma sonucu zararlı bozulma ürünleri olan karbon monoksit, hidrojen ve karbonil halojenürler, florür içeren piroliz ürünleri oluşabilir. Isıya maruz kalmış kapalı koyterneri su spreyi ile soğutunuz. Kapların ısınması basınç yükselmesi ile patlama riskine neden olur. 5.4 Özel koruyucu donanım: Yangınla mücadele esnasında görevli personel solunum cihazı ve kimyasal koruyucu giysi kullanmalıdır. 5.5 Diğer bilgiler Yangın durumunda patlama oluşması nedeniyle alan tahliye edilmelidir. Personeli güvenli alana çıkartın. Yangın mahallindeki ambalajları su ile soğutunuz. Alanda yeterli havalandırmayı sağlayın. Gereğinden fazla yangın söndürücü kullanarak çevreyi kirletmekten kaçının. Yangınla mücadele artıklarının kanalizasyona ve yer altı sularına ulaşmasına izin verilmemelidir. 6. KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 6.1 Kişisel güvenlik önlemleri/personelin Korunması: Maruziyet kontrolü ve 8.bölümde detaylar ı açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız. Solunum cihazı ve kimyasal koruyucu giysi giyiniz. Rüzgara karşı dökülmelerden/sızıntılardan insanları uzak tutunu z. Çalışma alanını havalandırınız.

4 Sayfa No: 4/ Çevreyi koruyucu önlemler: Ürün kolayca buharlaşır. Kanalizasyona/Yüzeysel suya/yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Gaz sızıntısı olma durumunda ya da sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz, yetkilileri bilgilendiriniz. Gazın özellikle toprak seviyesine (havadan ağırdır) yayılmasını ve rüzgarın yönlendirmesini dikkate alınız. 6.3 Temizleme/Toplama/ İmha yöntemleri: Az kıvılcımlı el aygıtları ve alev almaz ekipman kullanınız. Buharlaşmasına izin veriniz. Yerel yönetmeliklere uygun hareket ediniz. Zararlı madde karışmış malzemeyi uygun bir konteynere yerleştiriniz ve madde 13'e göre tasfiye ediniz. 6.4 Ek uyarılar: Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız. Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız. 7. KULLANIM/ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Kullanım/Elleçleme: Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 26/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edilmeli, iş yerindeki çalışma usullerinin planlanmasına ve örgütsel tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir. Güvenli kullanım için uyarılar: Solunum cihazı ve kimyasal koruyucu giysi giyiniz. Çalışma alanını havalandırınız. Kimyasalların kullanımı sırasında yutulmasını, göze ve cilde temasını önlemek için endüstriyel standartlarına uyulması zorunludur. Çalışma sonrasında sonra ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız. İş yerinde iyi havalandırma oldu ğundan emin olunmalıdır. Uygulama alanında sigara içmek, yemek yemek ve herhangi bir şey içmek yasaklanmalıdır. Elbise değişim, yıkama ve duş farklı bölmelerde olmalıdır Güvenlik Önlemleri İlk yardım seti ve talimatları ulaşılabilecek en yakın yerde olmalıdır. Maddeyi orijinal ambalajında ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. Teknik Önlemler Havalandırma sisteminin maruziyet sınır değerlerinin kontrol altında tutulması için yeterliliğini kontrol ediniz ve gerekli tedbirleri alınız. Çevre için önlemler Kanalizasyona/Yüzeysel suya/yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Gaz sızıntısı olma durumunda ya da sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz ve yetkilileri bilgilendiriniz

5 Sayfa No: 5/13 Elle Taşıma için Özel Kurallar Solunum cihazı ve kimyasala dayanıklı kişisel koruyucu teçhizat kullanınız. Madde ile doğrudan teması önleyin. Gazlarını, buharlarını, buğu ve spreylerini solumayınız. Ortamın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Göz ve cilt temasından kaçınınız. Konteyneri kullandıktan sonra bile delmeyiniz ve yakmayınız. Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Çok kolay alevlenebilir üründür. Obje üzerinde egzoz havalandırması gereklidir. Basınçlı konteynerdir. Güneş ışığından korunmalı ve 50 o C nin üzerindeki sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Genel yangın önlemlerini alınız. Ürünü ve boş konteyneri ısı ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Ateş ya da aşırı ısı ambalajların kuvvetli olarak parçalanmasına neden olabilir. Uygun ekipman kullanınız. Yangın ile mücadele ekipmanlarını hazır tutunuz. Yangın anında kapları su sıkarak soğutunuz. Ek Bilgiler Orijinal ambalajının zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alınız. 7.2 Depolama: Depolarda ve ambalajlarda aranan özellikler: Koyteyneri sıkıca kapatılmış olarak serin ve iyi havalandırılmış ortamda muhafaza ediniz. Maddeyi orijinal ambalajında depolayınız. Isıdan uzak tutunuz. 50 o C nin altında muhafaza ediniz. Kutuların devrilmesini engelleyecek tedbirleri alınız. Direk gelen güneş ışığından uzak tutunuz. Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Depo kuru ve serin olmalıdır. İyi havalandırma sağlayınız. Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar: Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz. Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutun. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Okside edici materyaller ve toz haldeki metaller ile etkileşimini engelleyiniz. Depolama şartları ile daha fazla bilgi: Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır. 8. MARUZ OLMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Mesleki Maruziyet Limitleri: Sınır Değer Madde veya Bileşik EINECs 4 No CAS 5 Üst No. İÇERİK % TWA 6 (8 Saat) STEL 7 (15 Dk.) Kaynak Sınır mg/m3 8 ppm 9 mg/m 3 ppm Norfloran , EH40-OES

6 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 6/ Maruziyet Kontrolleri: Kişisel korunmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılacak donanım ve uygun koruma yöntemleri tarihli ve sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ne uygun olarak tanımlanmı ştır Teknik Sistem Tasarımı Hakkında Bilgi: Son derece etkili olan egzoz havalandırması kurunuz. Ürünün mesleki maruziyet sınır de erlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi havalandırıldı ğından ve temizlendiğinden emin olun. Gerekli alanlarda hava releme sistemini NIOSH 10 ve CEN 11 sistemlerine uygun kurunuz. Kullanım alanını ürünün çevreye bula şmasını engelleyecek şekilde tasarlayınız. Mümkünse kapalı ekipman kullanınız. Aside dayanıklı zemin ve acil ya ğmurlama duşu bulundurunuz. Bölüm 7 i inceleyiniz Kişisel koruyucu ekipman/donanım: Kişisel koruyucu ekipman EN standartlarına uygun olmalıdır. Solunum cihazı: EN 136, 140, 149 Koruyucu gözlük: EN 166; Koruyucu Kıyafet: EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; Eldivenler: EN 374, Ayakkabılar: EN-ISO Genel korunma ve hijyen önlemleri: Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yeminden uzak tutunuz. Kirlenmiş, bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince yıkayınız. Göz ve deri ile direkt temasından kaçının. Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yemeyin, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız Solunum ile ilgili önlemler: Yeterli havalandırma sağlanamadığı durumlarda koruyucu solunum cihazı kullanın Ellerin Korunması: EN 374 standardına uygun ve ısıya karşı yalıtkan koruyucu eldiven kullanın. Viton R malzemeden yapılmış,0,7 mm kalınlıkta ve kullanım ömrü 480 dakikadan uzun olmalıdır. Vitoject Gözlerin korunması: Yüze tam oturan koruyucu gözlük ile birlikte yüz maskesi kullanın Vücudun korunması: Uygun koruyucu kıyafet kullanın ve bot kullanın.

7 7/ Çevresel Maruziyet Kontrolleri: Çevrenin korunmasına yönelik mevcut çerçevesindeki hükümler tam olarak yerine getirilmelidir. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Genel Bilgiler Görünüm (Atmosfer Sıcaklığı) Sıvılaştırılmış gaz Renk Renksiz K oku Hafif Moleküler ağırlığı 102, Önemli Sağlık Güvenlik ve Çevre Bilgileri 25 C Nötr Kaynama Noktası C -26,2 E rime noktası C -101 Parlama Noktası (PM Kapalı Kap) C Uygulama gerekt irmez Tutu ma Sıcaklığı ( C) >750 Buharlaşma hızı (CCl 4 e göre) >1 Buhar Basıncı at C: 54,4 C:14,713 Çözünürlüğü Su içinde g/l 1,5 C g/cm 3 1, Diğer Dağılım Katsayısı log Pow Not: Yukarıdaki özellikler, Tehlikeli Maddelerin ve Mü stahzarların Sını andırılması, Ambalajlanması ve E tiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte ek-3 Bölüm A da öngörülen yöntemlere veya karşılaştırılsbilir diğer bir yönteme göre belirlenmiştir. 10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE 10.1 Kimyasal Stabilitesi : Özelliklerine uygun kullanıldığında ve depolandığında kararlığını korur Tehlikeli reaksiyonlar/kaçınılması gereken malzemel er (Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi birbaşka özel maddelerle.): Okside edici materyaller Toz haldeki metaller 10.3 Termik ayrışma/kaçınılması gereken durumlar (Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık, basınç, ısı, şok(çarpma)ve benzeri sakınılması gereken şartlar altında: 250 C den yüksek sıcaklıklarda termik bozunma başlar. Isı patlama riskine neden olan basınç yükselmesine neden olur. Basınçlı kaplar direkt güneş ışığından ve 50 Cden yüksek sıcaklıklardan korunmalıdır. Kullandıktan sonra bile delinmemeli ya da yakılmamalı Yalın ateş ya da akkor hale gelmiş cisim üzerine püskürtülmemeli Isı, aşırı ısınma ve kıvılcım. Ateşya da ısı kapların patlamasına neden olabilir Tehlikeli ayrışım maddeleri: Bozunarak kararsız ürünlere dönü me olasılığı. Var

8 Sayfa No: 8/13 Stabilizatörlere duyulan ihtiyaç ve stabilizatörlerin mevcudiyeti, Zararlı ekzotermik tepkime olasılığı E ğer varsa, ziksel görünümündeki değişikliğin güvenlik açısından önemi Su ile temas halinde, eğer varsa, oluşacak herhangi bir zararlı ayrışma ürünü, Tehlikeli Bozunma Ürünleri Tehlikeli Polimerizasyon Ürünleri 10.5 Uyumsuzluklar : Alkali hassasiyeti olan metallerle uyumsuzluğu muhtemeldir. 11. TOKSİKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Halojene bileşikler Hidrojen Halojenürler Karbonil Halojenürler Karbon Oksitler İlgili değildir Genel: Normal kullanım koşullarında birincil maruziyet, deri ve göz ile temas yolu ile gerçekleşir Akut Toksisitesi Madde veya Bileşik [CAS#] LD50 Oral (Ağızdan) LD50 Dermal (Deri ile) LC50 Inhalasyon (Nefes ile) Nor oran[# ] >500000ppm/4h (sıçan) 11.3 Aşındırıcılık ve Tahriş etkisi (Korozivite ve İritasyon) Aş ındırıcı değildir. Gözlerde tahrişe neden olabilir Kronik Toksisite (Kanserojenik, Mutajenik ve Üremey e Toksik Etkisi) : CFR (Risk Bildirimi) de belirtildiği gibi, bu ürün, NTP, 13 IARC veya OSHA 14 listelendiği sekliyle, hiçbir kanserojen. Mutajen ve üremeye toksik madde içermemektedir Diğer Toksikolojik Etkileri: Alerjik Etki Bilinen bir alerjik etkisi yoktur. Tekrarlanan Dozlardaki Etkisi Tekrarlanan dozlardaki etkileri bilinmemektedir. Bayıltıcı Etki Maruziyet limitleri üstünde solunması halinde kişiden kişiye değişen bayıltıcı etki de erlendirilmelidir. Duyarlılık Yaratma (Sensitizasyon) Bilinen hassaslaştırıcı etkisi yoktur. Gelişimsel Toksikolojik Etkiler (Teratojenik etkisi) Doğurganlık 11.6 Sağlık Üzerindeki etkileri: Gözle Temasında Gözleri tahriş edebilir. Ciltle Temasında Sıvının ani buharla ması ile soğuk şok yanıklarına neden olabilir. Yüksek buhar konsantrasyonları baş ağrısı,baş dönmesi, sersemlik, Solunması Halinde bulantı ve kusmaya neden olabilir ve bilinçsizliğe, kardiyak aritmiye sebep olabilir.

9 Sayfa No: 9/13 Yutulması Halinde Olası olmayan maruziyet yoludur. Hedef Organlar Kardiya vasküler sistem, üst solunum yolları Çalışma alanı için izin verilen konsantrasyon değerinin aşılması Tıbbi Semptomlar durumunda başağrısı, baş dönmesi, uyuma belirtilerine neden olabilir. Tıbbi Uyarılar 11.7 Ek Toksikolojik uyarılar: Toksikolojik sın andırması içerik bilgisi ve elde olan mevcut bilgilere dayanılarak yapılmıştır. EC ve yerel yönetmeliklere göre toksikolojik tehlike sın andırması :YOK 12. EKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 12.1 Ekotoksisite: 12.2 Akut toksisite: Akut Balık Toksisitesi (LC50 96 Saat): Akut Daphnia Magna Toksisitesi(EC50 48 Saat): Akut Yosun Toksisitesi (EC50): 12.3 Fotodegradasyon: Atık Su Arıtım Tesisleri Üzerindeki Etkisi: Ürünün; mikro organizmaların faaliyetleri üzerinde baskılayıcı etkiye sahip olup olmadığıile ilgili bilgi olmadı ğından, atık su arıtım tesisleri üzerindeki muhtemeletkisi bilinmemektedir Hareketlilik (Mobilite) : Basınçlı sıvılaşmış gaz. Sudaki çözünürlüğü :1,5 g/l Çevresel hareketlili i belirlerken, ürünün kimyasal ve ziksel özelliklerini dikkate alınız. (Bakınız 9. Bölüm) Yüzey Gerilimi: Bilgi Yok Suyu Tehdit Sınıfı Bilgi Yok İçme Suyuna Etkisi Bilgi Yok Çevresel bilinen veya tahmin edilen Bilgi Yok dağılımı 12.6 Doğada Parçalanabilirlik Bilgi Yok 12.7 PBT Kalıcılık ve Bozunabilirlik: Biyobirikim Potansiyeli: Ürünün biyolojik ortamda (biota) birikme potansiyeli Ürünün besin yoluyla geçme potansiyeli Log Pow 12.8 Ek Bilgi:

10 10/13 Ozon tüketme kapasitesi:0 Global ısınma potansiyeli(gwp):1.300 Çevreye salınmasına izin vermeyin, kaza sonucu çevreye yayılıma karşı önlemler, nakliye ve atıkların bertarafına ilişkin bilgiler için 6, 7, 13, 14 ve 15 numaralı bölümleri inceleyiniz. 13. BERTARAF BİLGİLERİ / İMHASI İLE İLGİLİ KONULAR 13.1 Ürün: Öneri: Emilmiş malzemeyi lisansı olan uygun bir tesiste yakarak imha ediniz. Atıklar ve kullanılmış ambalajlar resmi yönetmeliklere uygun olarak tas ye edilmelidir. Yer üstü ve yer altı sularına, içme suyu kaynaklarına, duran ve akan sulara, kanalizasyona karışmasını engelleyiniz Güvenli Bertaraf : Ürün resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edi lmelidir. Ürünün ev çöpü ile birlikte atılmasına izin vermeyiniz. Ürünün kanalizasyona ve yer altı sularına karıştırılması kesinlikle yasaktır. Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber veriniz Avrupa Atık Kataloğu ve Tehlikeli Atık Listesi: : Kloro orokarbonlar, HCFC, HFC Ürüne ait atık yönetmelikleri kontrol etmeden bertaraf etmeyiniz Temizlenmemişambalajlar: Öneri: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi önerilir Önerilen temizleme maddesi: Kullanılmış ambalajı profesyonel atık imha servisi veren kurum veya kuruluşlara teslim ediniz Ek Bilgi: Atık kimlik numaraları / atık tanımlarının tahsisi EWC 15 ye göre sanayi ve süreçlere özgü olacak şekilde yapılmalıdır. Güvenli elleçleme yöntemleri için 7. Bölümü inceleyiniz. 14. TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER UN 3159,1,1,1,2 TETRAFLOROETAN, SINIFI 2 ADR 16 /RID 17 ADNR 18 IMDG 19 ICAO 20 /IATA 21 TAŞIMACILIK ŞEKLİ KARAYOLU NEHİR KANALI DENİZ YOLU HAVAYOLU SİSTEME UYGUN SEVK İSMİ UN 3159,1,1,1,2 TETRAFLOROETAN, SINIFI 2 UN/ID No TEHLİKE SINIFI 2 2,2 2,2 2,2

11 11/13 PAKETLEME GRUBU SINIFLANDIRMA KODU 2A ETİKETLEME NO 2,2 2,2 2,2 2,2 TEHLİKE TEŞHİS NO 20 EmS F-C, S-V DENİZ KİRLETİCİLİĞİ YOK Taşıma/ Ek Bilgiler: Taşımacılık yönetmeliği gereğince sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sını ardaki tehlikeli maddeler için özel hüküm içerir. Küçük miktarların serbest bırakılması/dökülmesi ileilgili düzenlemelerine dikkat edilmesi gerekir. 15. HÜKÜMLER / YÖNETMELİK BİLGİSİ 15.1 Etiketleme: Ürün; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıf landırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte ve AB mevzuatında öngörülen usul ve esaslara göre Sın andırılmış ve etiketlenmiştir Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: Uygulama gerektirmez Tehlike Sembolü ve Tanımı: Uygulama gerektirmez Risk İbareleri Uygulama gerektirmez Güvenlik uyarıları: Uygulama gerektirmez Ek Bilgiler: Kyoto protokolü uyarınca doğayla dost orine gaz içerir. Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanması olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin. Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sın andırı lması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına ilişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 16. DİĞER BİLGİLER 16.1 Yasal Enstrümanlar : Bu doküman 91/155/EEC, 2001/58/EC, ISO uyarınca, 26 Aralık 2008 tarih ve Mük. Sayılı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi çerçevesinde hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.

12 12/ Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan: Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş. Dolapdere cad. No:127 Pangaltı/İSTANBUL Tel: Fax: İletişime geçilecek kişi: Barış UÇANER Düzenleme Tarihi : Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş Düzenleme No: JCI Yapılan Düzenlemeler/Yorumları: Türkçe diline çevrilerek 24 Aralık 2008 ve nolu yönetmeliğe göre düzenlenmiştir Güvenlik Bilgi Formu No : R- Risk Düzenlemeleri (2. Bölümde Listelenen Hammaddelerin Risk Tanım Cümleleri) Uygulama gerektirmez Diğer Konular: Ürünün güvenli kullanımına yönelik e ğitim önerilerimiz için satı ş departmanımızla iletişime geçiniz. Ürünün kullanımı hakkında önerilen sınırlamalar ve yasal zorunluluk olmayan tavsiyeler için satış departmanımızla iletişime geçiniz. Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları; Ürüne ait Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş. tarafından hazırlanmış güvenlik Bilgi Formu Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ve ekleri, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve ekleri, UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direk eri, Diğer yardımcı kaynaklar Ek Bilgi: Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmı tır. Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacıile tasarlanmıştır. Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmişmadde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir işlemde kullanılması halinde geçerli olmayabilir. Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız. Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.

13 Sayfa No: 13/13 Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez Aralık 2008 tarih ve Mük. Sayılı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2 67/548/EEC Avrupa Birliği maddeler direkti 3 99/45/EC Avrupa Birliği Tehlikeli karışım ürünleri direkti 4 EINECS: Kimyasal maddelerin Avrupa Envanteri 5 CAS: Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 6 TWA: 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçül en veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama 7 STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri. 8 Mg/m 3 : 20 o C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı 9 ppm: 1 m 3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3) 10 NIOSH: The National Institute for Occupational Saf ety and Health / ABD Ulusal İş sağlığı ve güvenliği Enstitüsü 11 CEN: Comite Europeen de Normalisation / Avrupa Standardizasyon Komitesi 12 NTP: (National Toxicology Program) Ulusal Toksikoloji Programı 13 IARC: (The International Agency for Research on Cancer ) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 14 OSHA : (Occupational Safety and Health Association) İşçi sağlığı ve güvenliği derneği 15 EWC : (European Waste Katalog) Avrupa Birliği Atık Kataloğu 16 ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 17 RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail 18 ADNR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 19 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 20 ICAO: International Civil Aviation Organization 21 IATA: International Air Transport Association

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176010 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap koruyucu 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı ARCH

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193160 CAS No 7681-52-9 EINECS No 231-668-3 Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorit Kimyasal Formülü NaOCl Yapısal Formülü

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012 Sayfa No: 1/17 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 186013 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Endüstriyel: Serigrafi, tampon baskı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

MIKA. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 003 Hazırlama Tarihi: 13/03/2011 Yeniden Düzenlenme Tarihi: 13/03/2011

MIKA. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 003 Hazırlama Tarihi: 13/03/2011 Yeniden Düzenlenme Tarihi: 13/03/2011 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 12001-26-2 EINECS No 310-127-6 EINECS Adı Mika Moleküler Formülü Al6H4K2O24Si6 Eş Anlamlılar "mica powder", "amber

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

TRİMETİLAMİN (TMA) Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193170 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

TRİMETİLAMİN (TMA) Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193170 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı TRİMETİLAMİN (TMA) Ürün Kodu/No 193170 CAS No 75-50-3 EINECS No 200-875-0 Kimyasal Adı Trimetilamin Kimyasal Formülü C 3

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı

GOLD SUPER 20W-50 Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139024 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.2011. Benzinli Motor Yağı Sayfa No: 1/18 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139024 Ürün Tanımı 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Kullanım Alanı Benzinli Motor Yağı, üstün kaliteli baz yağlar

Detaylı

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

ASETIK ASIT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193149 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/21 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193149 CAS No 64-19-7 EINECS No 200-580-7 Kimyasal Adı Asetik Asit Kimyasal Formülü CH 3 COOH Yapısal Formülü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

CEM II/A-M (P-L) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE Ç

CEM II/A-M (P-L) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE Ç Sayfa No: 1/22 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 173004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Her türlü betonarme yapılar, kayar kalıp, tüner kalıp, ön germeli beton

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

Form No: GBF-02 Revizyon No: - CEM I 42,5 N PORTLAND ÇİMENTO

Form No: GBF-02 Revizyon No: - CEM I 42,5 N PORTLAND ÇİMENTO 1/10 1. MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI 1.1. Müstahzar Hakkında Bilgiler: Alternatif Ürün İsmi: Ticari Adı: 1.2. Müstahzarın Kullanımı / Uygulama Alanı: 1.3. Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı:

Detaylı