MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 1. GENEL BİLGİ/ GENERAL INFORMATION KURULUŞ ADI KURULUŞ ADRESİ TELEFON FAKS E-POSTA MUAYENE GÖZETİM COMPANY NAME ADDRESS OF THE COMPANY TELEPHONE FAX İRTİBAT PERSONELİ/CONTACT PERSON ADI-SOYADI TELEFON FAKS E-POSTA NAME-SURNAME TELEPHONE FAX FAALİYET ALANI ÇALIŞAN SAYISI KAPSAMA ALINAN TESİSLERİN SAYISI VE DETAYLARI FIELD OF ACTIVITY NUMBER OF STAFF NUMBER AND DETAILS OF SITES INCLUDED SUNDUĞUNUZ ANA ÜRÜN VEYA HİZMETLER SUNDUĞUNUZ ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN KULLANILAN ANA PROSESLER SON ÜRÜN ÜZERİNDE ETKİSİ OLAN DIŞ KAYNAKLI PROSESLER VERİ TOPLAMA SİSTEMİ THE MAIN PRODUCTS YOU MAKE OR SERVICES YOU DELIVER THE MAIN PROCESSES YOU USE TO MAKE YOUR PRODUCTS OR DELIVER YOUR SERVICE ANY OUTSOURCED PROCESSES THAT HAVE AN EFFECT ON THE FINAL PRODUCT DATA GATHERING SYSTEM Sayfa 1 / 5

2 1.1 SAHİP OLDUĞUNUZ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ / CERTIFICATIONS OF MANAGEMENT SYSTEMS OWNED TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS (OHSAS) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DİĞER 2. DANIŞMAN KURULUŞ BİLGİLERİ*/ CONSULTANT FIRM INFORMATION SERA GAZI BEYANININ OLUŞTURULMASINDA DANIŞMAN KULLANILMIŞ MIDIR? EVET/YES HAYIR/NO WERE EXTERNAL CONSULTANTS INVOLVED IN QUANTIFICATION AND REPORTING OF THE GHG ASSERTION? * Sera gazı beyanının hazırlanmasında danışman kullanılmış ise lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.. (Bu bilgiler çıkar çatışmasını önlemek amacı ile istenmektedir.) / If any external consultants were involved in quantification of GHG assertion please fill in the below table. The information requested on the external consultants will only be used to identify and analyze any potential conflict of interest situations. DANIŞMAN KURULUŞ ADI VE ADRESİ DANIŞMANLARIN ADI VE SOYADI NAME AND ADDRESS OF COMPANY PROVIDING THE CONSULTANCY SERVICES NAMES OF CONSULTANTS INVOLVED IN THE CONSULTANCY SERVICES 3. SERA GAZI DOĞRULAMASI / GHG VERIFICATION 3.1 DOĞRULAMA KAPSAMINA DAHİL EDİLEN SERA GAZLARINI BELİRTİNİZ./ Please Define The Types Of GHGs To Be Included In The Verification process. Karbondioksit ( ) Metan ( ) Azotoksit ( ) Hidroflorokarbon (HFC) Perfluorokarbon (PFC) Sülfür Heksaflorid ( ) /Other: Sayfa 2 / 5

3 3.2 BAŞLICA SERA GAZI KAYNAKLARINIZI BELİRTİNİZ./ Please Define Your Main GHG Sources. Sabit Yanma Yakıt Türü/nın İlgili Olduğu Tesis Sayısı Isınma Amaçlı Yakıt Kullanımı İmalat/üretim amaçlı fosil yakıtların kullanılması Doğalgaz/ LNG/ LPG/ Fuel Oil 4/ Kok Kömürü/ Kok Kömürü/ Mazot/.. Doğalgaz/ LNG/ LPG/ Fuel Oil 4/ Kok Kömürü/ Kok Kömürü/ Mazot/.. Jeneratörler Mazot/ Benzin/.. Mutfak, laboratuvar vb. alanlarda ısınma ve imalat/üretim dışında kullanılan fosil yakıtlar Uçaklar için Yer Güç Ünitesi (GPU) LPG/ Asetilen/.. Mazot/.. Hareketli Yanma Araçlarda Kullanılan Yakıt (Kara Yolu Taşıtları) Araçlarda Kullanılan Yakıt (Kara Yolu Taşıtları Hariç) Uçaklarda Kullanılan Yakıt hava taşıtlarında kullanılan yakıt Uçaklar için Yedek Güç Ünitesi (APU) Yakıt Türü/nın İlgili Olduğu Tesis Sayısı Mazot/ LNG/ LPG/ Benzin/.. Mazot/ LNG/ LPG/ Benzin/.. Jet Kerosen/.. Jet Kerosen/.. Jet Kerosen/.. Kaçak Emisyonlar Klimalarda Kullanılan Soğutucu Gazlar Buzdolabı, Derin dondurucu, sebil vb. Kullanılan Soğutucu Gazlar Yangın Söndürme Sistemlerinde Kullanılan Gazlar Akım Kesicilerde Kullanılan Gazlar Gaz Türü/nın İlgili Olduğu Tesis Sayısı R22/ R410A/ R134A/ R407C/ R22/ R410A/ R134A/ R407C/ HFC-227ea/ HFC-236fa/ CO 2 / SF6/ Sayfa 3 / 5

4 Enerji Dolaylı Emisyonlar Enerji Türü/nın İlgili Olduğu Tesis Sayısı İkincil Enerji Kullanımı Elektrik/ Isı/ Buhar/.. Proses Kaynaklı Emisyon Türü Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri Yok Var Suni Gübre Kullanımı Yok Var Geçici Atık Depolama Yok Var İmalat/Üretim Prosesleri Yok Var (Varsa Prosesleri Belirtiniz) Biyokütlenin Yakılması Biyokütle Türü/nın İlgili Olduğu Tesis Sayısı Biyokütle Yakılması Odun/ Bahçe Artıkları/ Tezek/ emisyon kaynakları (varsa) 3.3 SERA GAZI DOĞRULAMA KRİTERLERİ/ GHG verification criteria TS EN ISO :2007 / Other:. 3.4 TALEP EDİLEN GÜVEN SEVİYESİ/ Requested Level Of Assurance Makul (Maddesellik %5 ) Sınırlı (Maddesellik %20 ) 3.5 YAKLAŞIK SERA GAZI EMİSYONU(EŞDEĞER TON )/ Approximate GHG Emissions (Tonnes 3.6 SERA GAZI BEYANININ AİT OLDUĞU TAKVİM YILI/ Time Period For Which You Wish To Verify Your GHGs) Sayfa 4 / 5

5 3.7 HEDEF KULLANICI/ Intended User 4. EKLER/ ANNEXES* (Başvuru Formu İle Gönderilecektir./ Will Be Sent With The Application Form.) i. Sera Gazı Beyanı (Emisyon Raporlama Sistemi-Temel hesaplamaları)/ GHG Assertion (Emission Reporting System- Basic Calculation Sheet) ii. Sera Gazı Kaynak ve Yutaklarını Gösterir Doğrulama Kapsamındaki Yerleşim Planları / Layout Plans Relevant To The Of Verification Scope Indicating The GHG Sources And Sinks. iii. Başvuru Talep Yazısı/ Application Request Letter iv. Kuruluşun Sera Gazı Bilgi Sistemi Dokümanları (Ör: El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar vb.)/ GHG Information System Documents of Company(Manual, Procedures, Related Documents etc.) v. Ücret Dekontu (Dosya İnceleme hizmeti ücreti)/ Bank Receipt ( Document Review Service Fee) vi. Ticaret Sicil Gazetesinin Kopyası/ Copy of Commercial Registry Gazette vii. Kayıtlı oldukları Oda sicil Kayıt Belgesi Kopyası/ Copy Of Registration Certificate Of Registered Professional Chamber viii. İmza Sirküleri kopyası/ Copy Of Authorized Signatures List ix. Tanıtıcı Dokümanlar (Broşür, katalog vb.)/ Introductory documents( Brochures, Catalogues etc.) x. Çalışan Sayısı Esas Olmak Üzere Son Sigorta Bildirgesi (Doğrulamanın Yapılacağı Kapsam Dahilindeki Çalışanlar)/ Last Insurance Declaration Based On Number Of Employees (Employees Within The Verification Scope) xi. Sektöre Özgü Kanuni Mevzuat Şartlarının Yerine Getirildiğini Gösterir Evrakların Fotokopisi (Belge, İzin, Ruhsat vb.) / Copy Of Documents Indicating that Sector-Specific Legal Legislation Conditions are Fulfilled (Certificate, License, Warrant etc.) xii. Daha Önce Başka Bir Doğrulama Kuruluşundan Doğrulama Hizmeti Alınmışsa Buna İlişkin En Son Düzenlenen Doğrulama Raporu, Doğrulama Beyanı Ve Doğrulamaya Esas Teşkil Eden Sera Gazı Envanter Raporunun Birer Kopyası /If Verification Service Is Purchased From Another Verification Company, Each Copies Of Last Verification Report, Verification Statement And Verification Basis GHG Inventory Report Related To This Verification Service *Kamu Kuruluşlarından vi, vii, viii, ix, x maddeler talep edilmez. / Item number of vi, vii, viii, ix, x is not required from public institution. KURULUŞ YETKİLİSİ/ Authorized Person ADI SOYADI Name Surname UNVANI Title İMZA Sign TARİH Date : : Sayfa 5 / 5

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF ECONOMY GENERAL DIRECTORATE OF FREE ZONES, OVERSEAS INVESTMENT AND SERVICES FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

Uzatma Başvurusu Application for renewal

Uzatma Başvurusu Application for renewal OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Uzatma Başvurusu Application for

Detaylı

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100

Başvuru OEKO-TEX Standard 100 Application OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği. OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Başvuru OEKO-TEX Standard 100

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING Internship Report Format November, 2014 INTRODUCTION TO INTERNSHIP REPORT Reporting the results obtained from an internship is as important as conducting

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU TURKIC SPEAKING COUNTRIES UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date 1 / 5 Lütfen tamamını doldurun, bu başvuru formu fiyat teklifinde esas alınacaktır. Bu bir SÖZLEŞME değildir. Please fill out completely, this application form as a basis for the calculation of your offer.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this scholarship

Detaylı

TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU

TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU TÜRKİYE-AFRICA UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Form of Declaration Verifying That Client is Not a U.S. Taxpayer (For Entities- W8 BEN-E)

Form of Declaration Verifying That Client is Not a U.S. Taxpayer (For Entities- W8 BEN-E) Müşterinin ABD Vergi Mükellefi Olmadığına İlişkin Beyan Formu (Tüzel Kişiler İçin-W8 BEN-E) 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve bu doğrultuda karşılıklı

Detaylı

BELGELENDİRME MERKEZİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI BELGELENDİRMESİ BAŞVURU FORMU GMP CERTIFICATION APPLICATION FORM

BELGELENDİRME MERKEZİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI BELGELENDİRMESİ BAŞVURU FORMU GMP CERTIFICATION APPLICATION FORM Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 6 A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / License Requested By: Vergi Dairesi No/ Vat No : E-Posta / e-mail: A1B. BAŞVURUDA BULUNAN KURULUŞUN TEMSİLCİSİ (eğer varsa) / Applicant s Representative

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

BALKANLAR LİSANS BURSU

BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı