T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ NTO1001 GENEL TURİZM (3 0 3) Turizm ve Turist Kavramı, Turizmin İşlevleri, Turizm Endüstrisi, Seyahat Formaliteleri, Turizm ve Havayolu Ulaştırması, Turizm ve Denizyolu, Turizm ve Demiryolu Ulaşımı NTO1003 KAT HİZMETLERİ (3 0 3) Kat Hizmetleri Bölümü, Organizasyon Şeması, Vücut bakım, Vücut Bakımı Kontrolünde Dikkat Edilecek Yöntemler, Çalışma Çizelgesi, Departmanlara Verilen Bilgiler, Oda Durum Raporu, Eksik Kalan İşler, Pas Anahtarı, Unutulan Eşya, Oryantasyon, Motivasyon, Eğitim Konuları, İhtiyaca Uygun Eğitimi Tasarlama, NTO1005 KONUKLA İLETİŞİM (2 0 2) AKTS:4 Telefonla İletişim, Faks ile İletişim, Eposta, İnternette Sesli ve Görüntülü İletişim, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Beden Dili, Konuğun Konaklama Tesisi İçerisinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri, Konuğun Konaklama Tesis Dışında Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri, Müdahale Edilmesi Mümkün Olmayan Durumlar, Konuk Tipleri ve Davranışları, Konuk Şikayetleri, Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin Alınması, Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin İstatistiki Verilerini Oluşturma. NTO1007 ÖNBÜRO HİZMETLERİ (2 0 2) AKTS:5 Ön büro Hizmetleri, Vücut Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar, Üniforma Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar, Çalışma Çizelgesi ve Dağılımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar, Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme, Önbüro Departmanında Kullanılan Donanımlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Kat Hizmetleri Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı Arasındaki İlişkiler, Önbüro Departmanı ile Mali ve İdari İşler Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Teknik Servis Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki İlişki, Ön büro, Yiyecek İçecek Hizmetleri Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Güvenlik Departmanı Arasındaki İlişki, Ön büro, Teknik Servis Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar. NTO1009 TURİZM EKONOMİSİ (2 0 2) AKTS:4 Dış Ticaret, Dış Turizm Bilançosu, Turizmin Dövize Etkisi, Turizmin Gelir Etkisi, Turizmin İstihdama Etkisi, Turizmin Sektörlere Etkisi, Turizmin ekonomiye etkisi, Turizm talebini etkileyen faktörler, Turistik talebi tahminleme yöntemleri, Konaklama İşletmelerinin verileri, Diğer turizm işletmelerinin verileri, Dünya turizmi, Türkiye Turizmi, Turizm işletmelerinin verilerinin analizi, NTO1011 TURİZM COĞRAFYASI I (2 0 2) AKTS:4 Seçmeli Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası, Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası, Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Ege Bölgesi fiziki coğrafyası, Ege Bölgesi fiziki coğrafyası, Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Marmara Bölgesinin fiziki coğrafyası, Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Karadeniz Bölgesi fiziki coğrafyası, Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, NTO1013 MUHASEBE (4 0 4) AKTS:5 Seçmeli Genel bilgiler Bilanço ve hesaplar, Muhasebe sistemi, Dönen varlıklar, Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Yabancı kaynak hesapları, Öz kaynak hesapları, Gelir tablosu hesapları, Ticari belgeler, Sipariş, İrsaliye, Fatura Kasa işlemleri, Personele ilişkin muhasebe işlemleri Cari hesap, Banka işlemleri Çek senet işlemleri, Proforma fatura Finansal raporlar, Bütçeleme İlave yatırımlar, NTO1015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2 0 2) Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma, NTO1017 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1 2 2) AKTS:4 Seçmeli İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama, NTO1019 TEMEL HUKUK (2 0 2) AKTS:4 Seçmeli Hukukun temel kavramlarını tanımak, Hukuk Sistemini İncelemek, Hak türlerini sınıflandırmak, Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, Sözleşme düzenlemek, Eşya kavramı ve türlerini tanımak, Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak, İcra iflas işlemlerini takip etmek, İcra iflas işlemlerini takip etmek,

2 SAYFA:2/6 I. YARIYIL DERSLERİ NTO1021 GENEL ALAN KONTROLÜ (2 0 2) AKTS:2 Seçmeli Lobi Temizliğinin Önemi, Restoran ve Bar Temizliğinin Önemi, Salon Temizliğinin Önemi, Salon Temizliğine Uygun Temizlik Yöntem Ve Teknikleri, İş Güvenliği Tedbirleri, Tuvalet Temizliğinin Önemi, İş Güvenliği Tedbirleri, Asansör Ve Merdiven Temizliğinin Önemi, Diğer Alanların Temizliğinin Önemi, Kullanılan Araç ve Gereçler, Yönetim Odaları Temizliğinin Önemi, Yönetim Odaları Temizliğine Uygun Temizlik Yöntem Ve Teknikleri, Personelin Sosyal Alanlarının Temizliğinin Önemi, Personelin Sosyal Alanlarının Temizliği NTO1023 ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ (2 0 2) Yıkama İşlemlerinin Önemi, Çamaşır Gruplandırma ve Markalama, Leke Tespiti, Yıkama Araç Gereçlerini Hazırlama, Adisyon Açma ve Kontrol Etme, Ütüleme Tanımı ve Önemi, Tadilatın Önemi, Araç Gereçleri, Leke ve Kumaş Tespiti, Leke Çıkarma İlaçları, Kuru Temizlemenin Önemi, Kuru Temizleme Araç Gereçleri, İlaçların Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar, Çamaşır Deposunun Genel Özellikleri, Depo Temizleme ve Depolama Teknikleri, Stok Kartları, NTO1025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2 0 2) Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat -it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0 3) Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları II. YARIYIL DERSLERİ NTO1002 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2 0 2) Oda Durum Raporları, Çalışma Çizelgesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar, İş Kanunu, İşletme Kuralları, Değerlendirme Kriterleri, Çalışma Ortamını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar, Ast Üst Koordinasyonu, Bilgi Verme Yöntemleri, Motivasyon, Toplam Kalite, Stratejik Plan, Yerli ve Yabancı Basılı Kaynaklar, Mesleki Organizasyonlar, Hizmetiçi Eğitimler NTO1004 MESLEKİ YABANCI DİL I (4 0 4) Rezervasyonda kullanılan kısaltmalar ve terimler, Rezervasyon alma, Geliş şekillerine göre rezervasyon, Oda tiplerine göre rezervasyon, Pansiyon durumuna göre rezervasyon, Rezervasyon çeşitleri, Rezervasyon iptali, Rezervasyon teyidi, Check in listesi, Check out listesi, Guest in house listesi, Vip listesi, İşletmede yürürlükte olan kayıp ve bulunmuş eşya prosedürü, Bölgedeki doğal güzellikler, Bölgedeki tarihi mekanlar, Bölgedeki alış veriş merkezleri, Bölgenin ulaşım imkanları, Bölgedeki rekreasyon alanları,

3 SAYFA:3/6 II. YARIYIL DERSLERİ NTO1006 OTEL İŞLETMECİLİĞİ (2 0 2) AKTS:5 Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Mülkiyet Bakımından Sınıflandırılması, Büyük Otel İşletmeleri, Kuruluş yeri faktörleri, Değişik tip otellerin kuruluş yerlerinin seçimi ile ilgili spesifik faktörler, Otel işletmelerinde kuruluş yeri ile ilgili maliyet hesaplamaları, Giderlerin saptanması, Gelirlerin saptanması, Odaların Sınıflandırılması, Organizasyon tanım, Organizasyon yapılırken göz önünde tutulacak hususlar, Organizasyonun faydaları, Uygun organizasyon biçiminin seçimi, Otel organizasyon tipleri, Otellerde temel bölümler, Finansmanın tanımı, varlıkların sağlanması, Sağlam bir finansmana hakim olan prensipler, Fonların sağlanması NTO1008 SATIŞ YÖNETİMİ (6 0 6) AKTS:12 Potansiyel müşteriler için kaynakları araştırmak ve müşterileri listelemek, Listelenen müşterilerin özelliklerini tespit etmek, Satış öncesi hazırlık yapmak, Satış sürecini gerçekleştirmek, Satış sürecinde krizi yönetmek, Satış sonrası hizmetleri takip etmek, Satış birimi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, Doğrudan satış yapmak, Dolaylı satış yapmak, Satışların mevcut durum analizini yapmak, Satışların mevcut durum analizini yapmak, Birimin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, Pazarın fırsat ve tehtidlerini tahmin etmek, Uzun vadeli stratejik amaç ve hedefler tespit etmek, Satış tahmini yapmak için gerekli verileri toplamak, Satışları tahmin etmek, Satış kotalarını belirlemek, Satışla ilgili ticari ve finansal belgeleri yönetmek, Birim bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak, Satış elemanı sayısını belirlemek, Satış elemanının niteliğini belirlemek, Satış elemanının temin edilmesine katkıda bulunmak, Bölümleri oluşturmak, Uygun örgüt yapısını seçip yetki ve sorumlulukları belirlemek, Bölge özelliklerini belirlemek, Bölgeye uygun rotayı oluşturmak, Satış ekibinin koordinasyonunu sağlamak, Satış elemanlarını denetlemek, TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0 3) Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye III. YARIYIL DERSLERİ NTO2001 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ (2 0 2) AKTS:2 Tur operatörü ve paket tur, Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörü Karşılayıcı Acente, Otel anlaşmaları, Seyahat Acenteleri, Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi, Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları, NTO2003 MESLEKİ YABANCI DİL II (4 0 4) AKTS:2 Rezervasyon işlemleri, Giriş işlemleri Çıkış işlemleri, Yiyecek içecek işlemleri, Kat hizmetleri işlemleri, Animasyon hizmetleri, Transfer hizmetleri, Sağlık hizmetleri, Bölgedeki doğal güzellikler, Bölgedeki tarihi mekanlar, Bölgedeki alış veriş merkezleri, Bölgenin ulaşım imkanları, Bölgedeki rekreasyon alanları, NTO2005 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ (4 2 5) AKTS:4 Sistemle İlgili Bilgileri, Sisteme Giriş Çıkış ve Değiştirme, Ön Büro İşlemleri, Odalar İşlemleri, Ön Kasa İşlemleri, Arka Büro İşlemleri, Raporlama İşlemleri, Giriş Çıkış Ve Gece İşlemleri Dokümanları, Yiyecek İçecek Departmanı İle İlgili Dokümanlar, Kat Hizmetleri Departmanı İle İlgili Dokümanlar, Mali ve İdari İşler Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak, Teknik Servis Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak, Satış ve Pazarlama Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak, Güvenlik Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak

4 SAYFA:4/6 III. YARIYIL DERSLERİ NTO2007 TURİZM MEVZUATI (2 0 2) AKTS:2 Konuk İstek Şikayet Formları, Konuk Şikayet Formları, Konuk İstek Formları, Konuk Anketleri, Yüzde Hesaplamaları, Polis Defteri, Denetim, Oda Fiyatı Belirleme, Belirleme Kriterleri, Tuik Verileri, Turizm Teşvik Kanunu, Fiyat Listeleri, Oda Maliyet Hesaplamaları, İstatistiki Bilgiler, NTO2009 İŞ ORGANİZASYONU (3 0 3) İş ve zaman etüdü, Servis operasyonlarının organizasyonu, Servis operasyonlarında personele Kalite yönetim sürecinde rehberlik edilmesi, Bar ile işbirliği, Mutfakla işbirliği, Housekeeper ile işbirliği, Önbüro ile işbirliği, Sağlık kulübü ile işbirliği, Banketle işbirliği, Satış pazarlama işbirliği, Muhasebe ile işbirliği, Güvenlik ile işbirliği, Teknik servis ile işbirliği, İş yükünü belirleme, İşgören ihtiyacını belirleme, Adaylarla görüşme yapma, Ekstra çalışan eleman ihtiyacını belirleme, Yasal haklar, Sosyal haklar,, NTO2011 BARDA SERVİS (4 2 5) Sıcak içecekleri hazırlamak, Soğuk içecekleri hazırlamak, Yüksek Alkollü içecekleri hazırlatmak, Düşük Alkollü içecekleri hazırlatmak, Aperatiflerin servisini yaptırmak, Likörlerin ve hazmettirici içeceklerin servisini yaptırmak, Alkolsüz kokteyllerin hazırlanmasının sağlamak, Alkollü kokteyllerin hazırlanmasının sağlamak, İçeceklerle birlikte servis edilecek yiyeceklerin standartlarını oluşturmak, Aperatif yiyecekler, meyve ve tatlıların servis edilmesini sağlamak, Ürün Talep formunu düzenlemek, Kasa kapanışı yapmak, Bar temizliği ve stoklama işlemlerini yapmak, yaptırmak, Yeni kokteyl reçetesi hazırlamak, tadıma sunmak, Hazırlanan kokteyl reçetelerini fotoğraflamak, Kokteyl reçetesinin maliyetini çıkarmak, fiyatlandırmak, NTO2013 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ 1 (4 2 5) AKTS:7 Seçmeli Restaurant Salonlarını Düzenlemek, Barların Servis Alanlarını Düzenlemek, Ziyafet ve Konferans Salonlarını Düzenlemek, Oda servisi ofislerini düzenlemek, Teknik donanımları kontrol etmek, Rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmek, Rezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek, Salonların hazırlık kontrolünü yapmak, Servis öncesi Meeting yapmak, Konukları karşılamak yerleştirmek, Menü kartını sunmak takip etmek, Sipariş alınmasını sağlamak, Önerili satış yapılmasını sağlamak, Konuk memnuniyetini sormak, Servis akışını Düzenlemek takip etmek, Hesabı tahsil etmek takip etmek, Konukları uğurlamak, Adisyon açmak, Hesap tahsili ve Fatura kesmek, Kapanış raporlarını almak ve ilgili birimlere iletmek, Adisyonların açılıp açılmadığının kontrolünü yapmak, Adisyonlara ilave ürün girişini takibini yapmak, Ödeme işlemlerinin takibini yapmak, Kapanış görev dağılımı Yapmak, Malzeme ve ekipmanlarının stoklarını sağlamak, Son kontrolleri yapmak, NTO YABANCI DİL I (4 0 4) Dil bilgisi kuralları, Yabancı dilde iletişim, Oda işlemleri, Rezervasyon işlemler, NTO2017 İŞLETME YÖNETİMİ I (3 0 3) AKTS:5 Seçmeli Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir Gider Hesabını Yapmak, Tahmini Gelir Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak NTO2019 MESLEK ETİĞİ (2 0 2) Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek, NTO2021 GIDA PERSONEL HİJYENİ (4 0 4) AKTS:7 Seçmeli Vücut Temizliği El Ve Ayak Bakımı, Ağız Ve Diş Bakımı Ve Sağlığı Saç Bakımı, Formunu Korumak, Cilt Bakımı Ve Makyaj, İş Kıyafetini Giyme, Personelin Üzerinde Ve Dolabında Bulundurması Gereken Araç Ve Gereçler, Yiyecek Hijyeni, Çalışma Ortamı Hijyeni, Ekipman Hijyeni, Gıda Güvenliği İle İlgili Mevzuat Ve Sistemler, Bulaşıkhane Organizasyonu, Bulaşıkhane Operasyonu, Yiyecek İçecek Üretim Ve Servisinde Araç Gereçlerin Kontrolü, Atık Ayrıştırma Sistemleri, Atık Odaları, Atık Transferi, Mutfakta Yemeklerin Kalite Kontrolü, Yemeklerden Numune Almak, Mutfakta Hizmetlerin Kalitesini Değerlendirmek, Konuk Memnuniyeti, Mutfakta Genel Güvenlik Önlemleri, İş Kazaları İle İlgili Önlemler, Meslek Hastalıkları

5 SAYFA:5/6 III. YARIYIL DERSLERİ NTO2023 TURİZM COĞRAFYASI II (2 0 2) Seçmeli İç Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası, İç Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyası, Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası, Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, NTO2025 PİŞİRME YÖNTEMLERİ I (3 3 5) Mutfağın hiyerarşik yapıya göre yönetim şeması ve mutfak bölümlerindeki çalışanların iş ve görev tanımları, Entremetier, Pastry Kasaphane, Yerel Mutfak, Mutfağın hiyerşik yapıya göre yönetim şeması ve mutfak bölümlerindeki çalışanların iş ve görev tanımları şekillerde doğrama yapmak yaptırmak, Mire poix, Paysanne, Batonnets, Vichy, ve diğer şekillerde doğrama yapmak yaptırmak, Lezzet verici karışımları hazırlamak, Basic White stock hazırlamak hazırlatmak, Basic brown stock hazırlamak hazırlatmak, Yiyecekleri Suda Blanching pişirme işlemi için ön hazırlık, Yiyecekleri Suda Blanching olarak pişirme, Yiyecekleri Boiling pişirme işlemi için ön hazırlık, Yiyecekleri Boiling olarak Pişirme, Yiyecekleri Stewing işlemi için ön hazırlık, Yiyecekleri Stewing olarak Pişirme NTO2027 ODA SERVİSİ (4 2 5) İş analizi yapmak, İş görev tanımlarını yapmak, Prosedüre uygun telefonla konuşmayı sağlamak, Siparişlerin marş edilmesini sağlamak takip etmek, Oda servisi personelini planlamak, Siparişe uygun araç gereç seçimi yapmak yaptırmak, Siparişe göre mice an place yapmak yaptırmak, Prosedüre uygun odaya giriş yapılmasını sağlamak, Odaya servis yapmak yaptırmak, Konuk karşılama, kayıt ve bilgi alma işlemlerini yapmak, Yiyecek içecek ve servis işlem, House keeping işlemlerini yapmak, Mini bar menüsünü oluşturmak, Prosedüre uygun odaya giriş yapılmasını, Ürün çeşitliliğini korumak, Son kullanma tarihini takip etmek, Mini bar hesap tahsilatını organize etmek, Mini bar temizliğini takip etme, Mini barın teknik ekipman takibini yapmak, Mini bar depo stoklarını takip etmek NTO2029 STAJ 1 (0 8 0) AKTS:8 60 gün iş yerlerinde staj yaparlar. IV. YARIYIL DERSLERİ NTO2002 MENÜ PLANLAMA (3 0 3) Menü ön hazırlıkları Yapılması, Yemekleri reçeteleri oluşturmak, İçecek menüleri oluşturmak, İçecek menüleri oluşturmak, Özel menüleri oluşturmak, Porsiyon maliyetlerini hesaplamak, Satış fiyatını oluşturmak, Ön hazırlıkları yapmak, Menü kartlarını hazırlamak, NTO2004 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ (2 0 2) Housekeeper Raporu ile Oda Kontrolü Yapma, Vip Konuk, Konuk Taleplerini Yerine Getirme, Limitleri Belirleme, Sorunların Tespiti, Konuk folyolarındaki sorunların tespiti, Sorunlu konuk folyoları, Oda Tipleri, Oda Blokajı, Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Fazla Rezervasyon, Fazla Rezervasyon, Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Oteldeki Doluluk Oranı, NTO2006 TURİZM PAZARLAMASI (3 0 3) Genel olarak pazarlama, Turizm pazarlamasına giriş, Pazarlama bilgi sistemi, Turizm pazarı piyasası,, Turistik ürün, Turistik ürünün fiyatlandırması, Turizmde dağıtım, Turistik ürünün tutundurulması, Turizm de tanıtma, Turizm pazarlama araştırması, Turizm pazarlama politikası, Uluslararası turizm pazarlaması, NTO2008 KAT KONTROLÜ (2 0 2) Konuk Odasına Giriş Kuralı, Kayıp Ve Bulunmuş Eşya Prosedürü, Odada Kullanılan Malzemeler, Arıza Talep Formu, Oda Temizliğinde Kontrol Edilecek Alanlar, Banyo Kontrolü, Banyo Temizliğinde Kontrol Edilecek Alanlar, Kat Ofislerinin Temizlik Kontrolü, Kat Ofisi Temizliğinde Kontrol Edilecek Alanlar, Koridor Kontrolü, Önbüro Kat Hizmetleri İlişkisi, Kullanılan Formlar, Teknik Servis Kat Hizmetleri İlişkisi, Kullanılan Formlar, NTO2012 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (2 0 2) Periyodik Sağlık Kontrolleri, Sağlık Raporları, Portör Muayenesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Tedbirler, Ayak Rahatsızlıkları, Olağan Dışı Durumlar, Kriz Yönetimi, Olağan Dışı Durumlar, Yangın, Deprem Sel, Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler, Acil Servis, Emniyet Birimleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce Kurtarılması Gerekenler

6 SAYFA:6/6 IV. YARIYIL DERSLERİ NTO2014 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II (4 2 5) AKTS:5 Seçmeli Kahvaltı Servis Metotlarını Belirlemek, Restorantın Uygulanacak Servis Metotlarını Belirlemek, Bardaki Servis Metotlarını Belirlemek, Banketin Servis Şeklini Belirlemek, Kahvaltı Kuveri Hazırlatmak, Kahvaltı Büfesini Hazırlatmak, Kahvaltı Çeşitlerinin Servisini Yaptırtmak, Kahvaltı Servisi Kapanış İşlemlerini Yapmak, Sos Araç Gereçlerini Hazırlatmak, Özelliklerine Göre Sos Hazırlatmak, Sos Servisini Yaptırtmak, Soğuk Başlangıçların Servisini Yaptırtmak, Sıcak Başlangıçların Servisini Yaptırtmak, Hamur İşlerinin Servisini Yaptırtmak, Salataların Servisini Yaptırtmak Etmek, Ana Yemeklerin Servisini Yaptırtmak, Tatlıların, Meyvelerin Servisini Yaptırtmak, Peynirlerin Servisini Yaptırtmak, Konuk Hakkında Bilgi Almak, Personeli Bilgilendirmek Ve Görevlendirmek, Konuğu Karşılamak, Memnuniyetini Kontrol Etmek, Servisin Akışının Takip Ve Kontrolünü Yapmak NTO YABANCI DİL II (4 0 4) Dil bilgisi kuralları, Yabancı dilde iletişim, Oda işlemleri, Rezervasyon işlemler, NTO2018 İŞLETME YÖNETİMİ II (3 0 3) AKTS:5 Seçmeli Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek NTO2020 ZİYAFET SERVİSİ YÖNETİMİ (5 0 5) AKTS:7 Seçmeli Menü oluşturmak, Talepleri kabul etmek, Ziyafet sözleşmesi yapılmasını sağlamak, Örnek sunum hazırlamak, Ücreti tahsil edilmesini sağlamak, Salon yerleşim planını yapmak, Ziyafete göre personel organizasyonu yapmak, Kullanılacak Ekipman, araç ve gereçleri temin etmek, Yiyecek servisi yapmak, İçecek servisi yapmak, Catering çalışma planı yapmak, Cateringde kullanılacak ekipman, araç gereç ve ürünleri, Cateringde Çalışacak Elemanları temin etmek, Catering operasyonunu Yönetmek, Gereçleri temizlemek, Catering de kullanılan ekipman, Araç ve Teknik donanımı organize etmek, Sunum ve Animasyon hizmetlerini organize etmek, Dekorasyon işlemlerini organize etmek, Lojistik hizmetlerini organize etmek, Ödeme planını yapmak, Uygun müzik grubunu organize etmek, Talepleri değerlendirmek NTO2022 DEKORASYON HİZMETLERİ (2 0 2) Dekorasyon, Dekorasyonu Etkileyen Faktörler, Çiçek Düzenleme, Çiçek Düzenlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar, Konuk Katlarında Dekorasyon Hizmetleri, Dekorasyon Kararı Almayı Etkileyen Faktörler, Dekorasyon Kontrolü Yapılacak Alanlar, Bahçe ve Çevre Dekorasyon Hizmetleri, Bahçe ve Çevre Dekorasyon Hizmetleri Kapsamında Kontrol Edilecek Alanlar, Havuz ve Plaj Dekorasyon Hizmetleri, Tanımı ve Önemi, Havuz ve Plaj Dekorasyon Hizmetleri Kapsamında Kontrol Edilecek Alanlar, Havuz Çevresi, Plaj ve Barlar NTO2024 MUTFAK ÜRÜNLERİ (3 4 5) Sebze ve meyve garnitürleri hazırlama, Karbonhidratlı ve et garnitürleri hazırlama, Berrak ve koyu kıvamlı çorbaları hazırlama, Milli ve özel çorbalar hazırlama, Kahvaltılık yumurta hazırlama, Kahvaltılık yiyecek içecek hazırlama, Sığır, dana,koyun, kuzu etini kullanıma hazırlama, Kümes, av hayvanları ve sakatatları kullanıma hazırlama, Su ürünlerini hazırlayıp pişirme, NTO2026 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II (3 3 5) Izgara Et Yemeklerini Pişirme, Yiyecekleri Steaming Pişirme, Sauting pişen ürünler, Shallow fat frying pişen ürünler, Deep fat frying pişen ürünler, Yiyecekleri Poaching Pişirme, Yiyecekleri Braising Pişirme, Etleri füme pişirilecek ürünler, Yiyecekleri Gratinating Pişirme, Fırında Çevirerek Pişirme NTO2028 STAJ II (0 8 0) AKTS:8 60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel

Detaylı

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi

1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. Okul Eğitimi Süresi DÖNEMİ 1 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER 1.YARIYIL DERS BİLGİ FORMU TÜRK DİLİ-1 OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ Ü TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu Meslek i Seçmeli X Okul Eğitimi 2 30 Bireysel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri 1 TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri I.YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ SHU1001 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ (3 0) AKTS:4 Sivil havacılığın tarihçesi, 1903 ten önce sivil havacılığın gelişimi, oluşum periyodu, gelişim periyodu, olgunluk periyodu, deregulasyon

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YBY105 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3 4 : Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro

Detaylı

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz 1990 yılında teknik programlar adı altında Bilgisayar Programcılığı, Matbaacılık, Radyo Televizyon Tekniği ve İktisadi ve İdari programlar adı altında Büro Yönetimi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI ISL-101

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı