VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM UNIT 1 FRIENDSHIP-FRIENDSHIP RULES (73 WORDS) Make fun of: dalga geçmek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM UNIT 1 FRIENDSHIP-FRIENDSHIP RULES (73 WORDS) Make fun of: dalga geçmek"

Transkript

1 UNIT 1 FRIENDSHIP-FRIENDSHIP RULES (73 WORDS) Verbs(17) Act: davranmak Borrow: ödünç almak Criticise: eleştirmek Drop: düşmek, düşürmek Embarrass: utanmak, utandırmak Expect: ummak, beklemek Forgive: affetmek Handle: üstesinden gelmek Hurt: incitmek Laugh:gülmek Lie: yalan söylemek Mind: önemsemek, aldırmak Respect: saygı göstermek Ruin: yıkmak, bozmak Share: paylaşmak Treat: davranmak Trust: güvenmek Phrases(10) Care about: dikkat etmek Cheer up: neşelenmek Deal with: üstesinden gelmek Get on well: iyi geçinmek In the same way: aynı şekilde Look for: aramak, bakmak Make friends: arkadaş edinmek Make fun of: dalga geçmek Pay attention: dikkat etmek Roll down: yuvarlanmak Adjectives (-)(10) Annoyed: kızmış, sinirlenmiş Bad-tempered: kötü huylu Bare: çıplak, açık Depressed: canı sıkkın Embarrassing: utanç verici Jealous: kıskanç Lazy: tembel Naughty: yaramaz Selfish: bencil Stingy: cimri Adjectives (+)(14) Cheerful: neşeli Deep: derin, anlamlı Dependable: güvenilir Enjoyable: zevkli Funny: komik Generous: cömert Hardworking: çalışkan Helpful: yardımsever Patient: sabırlı Polite: kibar, nazik Tolerant: hoşgörülü Trustworthy: güvenilir Valuable: değerli, kıymetli Adverbs(5) Carefully: dikkatlice Easily: kolayca Lonely: yalnızca, yalnız Sharply: keskince Tightly: sıkıca Nouns(17) Advice: tavsiye Braces: askı Classmate: sınıf arkadaşı Colleague: iş arkadaşı Compliment: övgü Helmet: kask Humour: mizah Mood: ruh hali Patience: sabır Relief: inanç Seat: oturacak yer, oturak Shopkeeper: esnaf, dükkancı Sign: imza Support: destek Tear: göz yaşı Trouble: sorun, mesele Value: değer, kıymet Understanding: anlayışlı

2 UNIT 2 ROAD TO SUCCESS-STUDY SKILLS (72 WORDS) communicate with:iletişim kurmak do well : iyi olmak, yapmak Fail : hata yapmak, kalmak Guide: rehberlik etmek Nouns(20) figure out: çözmek, anlamak Increase: artmak, çoğalmak Anxiety: endişe, kaygı focus on: odaklanmak Pass: geçmek Architect: mimar keep a diary: günlük tutmak Motivate: motive olmak, etmek Confidence: güven, güvenirlik lie down : uzanmak Prepare: hazırlamak Display: görüntü, ekran read aloud: sesli okumak Prevent: önlemek Emotion: duygu set a goal : amaç belirlemek Reduce: azalmak Experiment: deney sit up : dik oturmak Remember: hatırlamak Fact: gerçek, hakikat take a break : ara vermek Touch: dokunmak Gesture: mimik take a breath : nefes almak Adjectives(13) Image: görüntü, şekil take notes: not tutmak Alert: uyanık açıkgöz Mess: dağınıklık Expressions(7) Anxious: tedirgin Poet: şair body language : vücut dili Creative: yratıcı Politician: politikacı facial expression : yüz ifadesi Detailed: detaylı Process: süreç, aşama learning style: öğrenme sitili Effective: etkili Talent: yetenek left brained : sol beyinli Impatient: sabırsız Voice: ses right brained: sağ beyinli Logical: mantıklı Timetable: saat tarifesi, çizelgesi pros and cons: avantaj ve Punctual: dakik Disorder: bozukluk dezavantaj Relaxed: sakinleşmiş Practice: uygulama, pratik sign language : işaret dili silent(ly): sessiz, sessizce Rest:geriye kalan/ mola Verbs(16) Still: durgun, hareketsiz, sakin Learner types(4) Concentrate : oadaklanmak Unprepared: hazırlıksız Auditory Develop: gelişmek, geliştirmek Unusual: alışılmadık, nadir,ender tactile=kinaesthetic Disturb: rahatsız etmek visual learner Examine: incelemek Experience: deneyim tecrübe Phrases(12) Explore: keşfetmek, araştırmak

3 UNIT 3 IMPROVING ONE S LOOKS- BODY CARE(73 WORDS) Objects (11) bath sponge:banyo süngeri conditioner: saç kremi facial cleanser : yüz temizleyici lipstick: ruj massager:masaj moisturizing : nemlendirici cream: krem nose strip: burun bandı shampoo: şampuan shower gel: duş jeli coconut oil:hindistan cevizi yağı Care words (3) body care: vücut bakımı hair care: saç bakımı skin care: cilt bakımı Adjectives (26) Attractive : çekici Chic: şık Dry: kuru Energetic: enerjik Fashionable: modaya uygun Gorgeous: muhteşem Honest: dürüst Kind: kibar nazik hassas Modest: alçak gönüllü Oily : yağlı old-fashioned: modası geçmiş overweight: aşırı kilolu slim: zayıf smooth: düz soft: yumuşak successful: başarılı suitable: uygun thankful: minnettar busy: meşgul caring: şefkatli harmful: zararlı healthy: sağlıklı herbal: bitkisel sweaty: terli spotty: sivilceli spotless: lekesiz, sivilcesiz Food (3) fast food: abur cubur yiyecek fizzy drink: asitli içecek junk food: abur cubur yiyecek Problems (6) Blackhead: siyah nokta Dandruff: kepek Freckle: çil Itch: kaşıntı Pimple: sivilce Phrases (6) dry out : kurumak gain weight : kilo almak get rid of: kurtulmak lose weight: kilo vermek stick to: bağlı, yapışık olmak take care of: dikkat etmek Verbs (4) Fit: uymak, uygun olmak Mousturise: nemlendirmek Neglect: ihmal etmek Order: emretmek, sipariş etmek Nouns (14) Bloodstream: kan akışı Chemical: kimyasal Gym: spor salonu Hesitation: tereddüt Homemade: ev yapımı Hygiene: hijyen, temizlik Income: gelir(parasal anlamda) Label: etiket Manufacturer: üretici Pill: hap, ilaç Product: ürün spare time: boş zaman vegetarian=veggie : vejeteryan UNIT 4 DREAMS-SWEET DREAMS (69 WORDS) Spot: sivilce

4 Verbs(15) VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM Crowded: kalabalık daisy: papatya Believe: inanmak Beat: yenmek Cover: örtmek, kapatmak Disappear: gözden kaybolmak Discover: keşfetmek Dream: hayal etmek Escape: kaçmak Last: sürmek, devam etmek Melt: erimek Notice: fark etmek Offer: teklif etmek Reach: ulaşmak Represent: temsil etmek Save: kurtarmak/ biriktirmek(para) Symbolize: simgelemek Phrases(9) fall asleep: uyuyakalmak fall down: aşağı düşmek go wrong: yanlış yapmak in the distance : uzakta keep on: devam etmek, sürmek look like: benzemek lose consciousness: bilinci kaybetmek turn into: dönüşmek Adjectives (12) Awake: uyanık olmak Dark: karanlık, koyu Exciting: heyecen verici Faithful: vefalı Foolish: saçma Frightened: korkmuş Huge: devasa, büyük Retired: emekli Strange: tuhaf Unbelievable: inanılmaz Useless: işe yaramaz Dream words(4) sweet dream: tatlı olmak nightmare: kabus bad dream: kötü rüya strange dream: tuhaf rüya Adverbs(4) Alternatively: alternatif olarak Comfortably: rahatça Consciously: bilinçli bir şekilde Suddenly: aniden, hemen Nouns(25) fortune-teller: falcı stranger: yabancı thief: hırsız being: insan, varlık(human being) approach: yaklaşım clue: ipucu desire: arzu, istek fear: korku friendliness: sıcakkanlılık generosity: cömertlik innocence: masumluk judgement: yargı, hüküm knowledge: bilgi loyalty: sadakat nightlight: gece lambası path: yol prosperity: maddi rahatlık, refah protection: koruma purse: para kesesi, cüzdan reward: ödül spotlight: ilgi/ ışıldak subconscious: bilinçaltı tale: efsane wisdom: akıl, bilgelik wish: istek UNIT 5 ATATÜRK-THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC-THE INDEPENDENCE WAR (82 WORDS) Nouns(32) Abolition: feshetme, dağıtma Adoption: benimseme Army: ordu Battle: cephe, savaş Benefit: fayda

5 Caliphate: halife VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM Principles(6) Attain: erişmek, elde etmek Capital: başkent Civilization:medeniyet, uygarlık Principle: ilke Concept:kavram Declaration: ilan Development: gelişme Distinction: ayırım Dynasty: hanedan Fundamental: temel, asli, esas Government: hükümet Headgear: şapka Homeland: vatan, anavatan Immortality: ölümsüzlük Independence: bağımsızlık Influence: etki Institution: kurum, kuruluş Municipality : belediye Nation: ulus, millet Polygamy: çok eşlilik Privilege: ayrıcalık Reform: yenilik Regime: yönetim şekli Religion: din Right: hak Sultanate: saltanat Veil: peçe Victory: zafer Nationalism: milliyetçilik Populism: halkçılık Reformism: inkılâpçılık Republicanism: cumhuriyetçilik Secularism: laiklik Statism: devletçilik Expressions(3) autographed photo: imzalı fotograf depend on: bağlı bağımlı olmak private sector: özel sektör People(10) Commander: komutan General: general Colonel: albay Officer: subay President: cumhurbaşkanı Republican: cumhuriyetçi Representative: temsilci Soldier: asker staff officer: kurmay subay military attache: askeri ateşe Verbs(18) Abolish: kaldırmak Administrate: yönetmek Adopt: benimsemek, alışmak Arrange: ayarlamak Cause: neden olmak Define: tanımlama Divide: bölmek, ayırmak Enclose: kapsamak Found: kurmak Graduate: mezun olmak Hold: düzenlemek Investigate: yatırım yapmak Land: karaya çıkmak Modernize: yenileştirmek Regulate: düzenlemek Revolutionize: devrim yapmak Separate: ayırmak Adjectives(12) Civilized: uygar, medeni Clumsy: sakar, beceriksiz Contemporary: çağdaş, medeni Equal: eşit Exhausted: bitmiş, tükenmiş Impressive: etkileyici Independent: bağımsız Industrial: endüstriyel Indivisible: ayrılmaz proper(ly): düzgün, düzgünce smart: zeki ultimate: son, nihai

6 UNIT 6 DETECTIVE STORIES-THE STORY OF THE STOLEN NECKLACE (79) WORDS) run away: kaçmak tell a lie: yalan söylemek case: vaka, durum/mahkeme cottage : kulübe Adverbs (4) Regretfully : üzülerek Eagerly: heveslice Loudly: sesli bir şekilde Obviously: açık olarak Adjectives (7) Baggy: şişkin Challenging: meydan okuyan Close: yakın Guilty: suçlu Missing: kayıp Unsuspected: şüphelenilmeyen Upset: üzgün People (10) Butler: uşak Criminal: suçlu Dead: ölü Guy: adam Maid: hitmetçi Murderer: katil Robber: hırsız Suspect: süpheli Victim: kurban, kazazede Witness: tanık, şahit Phrases (5) do the laundry: çamaşır yıkamak hang around: gezinmek iron door : demir kapı Verbs (20) applaud : alkışlamak arrest : tutuklamak bleed : kanamak combine : birleştirmek consider: düşünmek dikkate almak deserve: hak etmek disappoint : hayal kırıklığına uğramak forgive : affetmek hide : saklamak, saklanmak investigate : araştırmak scold : azarlamak search : araştırmak shoot : vurmak sigh : iç çekmek steal : çalmak tremble : titremek wipe : silmek wrap : sarmak prevent : önlemek promise : söz vermek Nouns (24) antique shop : antika dükkanı crime : suç diamond : elmas duty : görev, iş evidence : kanıt report : rapor etmek robbery : hırsızlık exhibition : sergi, gösteri fee : ücret fate : kader handkerchief : mendil, peçe investigation : araştırma jeweller : kuyumcu master bedroom: ebeveyn yatak odası murder: cinayet mystery: sır, gizem pathway: patika, yol pendant: kolye ucu security: güvenlik theft: hırsızlık windsurfing: rüzgar sörfü necklace: gerdanlık Literature (9) fairy tale: peri masalı folk tale: masal horror story: korku hikayesi

7 love story: aşk hikayesi Unusual: alışılmadık, sıradışı Reserve: rezerve, yer ayırtma detective story: detektif hikayesi science fiction: bilim kurgu myth: efsane fable: masal, öykü legend: efsane UNIT 7 PERSONAL EXPERIENCES - PLACES (46 WORDS) Verbs (4) Accompany: eşlik etmek Own: sahiplenmek Paraglide: yamaç paraşütü yapmak Try: denemek Expressions (6) boat ride: bot gezisi cruise tour: gemi turu famous for: -ile ünlü olmak tour guide: tur rehberi travel agent: seyahat acentesi underground city: yer altı şehri Adjectives (8) Ancient: eski, antika Exceptional: olağanüstü Fantastic: harika Legendary: efsanevi Magnificent: muhteşem Sandy:kumlu Unique: tek, eşsiz Places (9) Bay: koy, körfez Beach: kumsal Coast: kıyı Forest: orman Lagoon: deniz kulağı, lagün Palace: yer Resort:tatil yeri Ruin: kalıntı, enkaz Seaside: deniz kenarı Nouns (19) Abroad: yurt dışı Cruise:deniz yolculuğu Excursion: yolculuk Experience: deneyim, tecrübe Guest: misafir Hospitality: misafirperverlik Host: evsahibi Journey: gezi Landmark: işaret Observation: gözlem Opportunity: fırsat Overnight:bir gecelik Paragliding: yamaç paraşütü yapmak Pastry: hamur işi Population: nüfus Vacation: tatil View: manzara Windsurfing: rüzgar sörfü UNIT 8 COOPERATION IN THE FAMILY-RUNNING ERRANDS (61 WORDS) Nouns (15) Anxiety: endişe, kaygı Distress:üzüntü Flavour: tat, lezzet Impact: etki Inflammation: iltihap Intolerance: anlayışsızlık Medicine: ilaç Pain: ağrı, sancı Pharmacy: eczane Pill: hap, ilaç Stepmother: üvey anne Stepsister: üvey kız kardeş Store: mağaza Vein: damar Vinegar: sirke Expressions (18) cut the grass: çimleri biçmek do the laundry: çamaşır yıkamak do the shopping: alışveriş yapmak do the washing up: bulaşık yıkamak dry the plates: tabakları kurulamak

8 get beter: iyileşmek, iyiye gitmek Shred: parçalamak Guarantee : garanti etmek hide and seek: saklambaç iron the clothes:elbise ütülemek make the bed: yatağı yapmak mental health: ruh sağlığı pay the bill: fatura ödemek pick up:almak,yerden kaldırmak take the dog for a walk: köpeği yürüyüşe götürmek take the rubbish out: çöpleri dışarı atmak vacuum the flor: yerleri süpürmek wash the clothes: elbiseleri yıkamak wash the dishes: bulaşıkları yıkamak Adverbs (6) Helpfully: faydalı olarak Immediately: hemen Quickly: hızlıca Selfishly: bencilce Vigorously: dinamik bir şekilde Willingly: isteklice Verbs (8) Add: eklemek Appreciate: takdir etmek Cook: yemek pişirmek Decrease: azalmak Increase: artmak Reduce: düşmek,azalmak Swell: şişmek Adjectives (14) Amused: eğlenmiş Amusing :eğlenceli Bored: sıkılmış Boring: sıkıcı Interested: ilgili Interesting: ilgi çekici, ilginç Entire: tamamen, tüm Quick: hızlı Sharp: keskin Tidy: düzenli Tired: yorgun Tiring: yorucu Vigorous: hareketli, dinç UNIT 9 SUCCESS STORIES-A LIVING SCIENTIST (74 WORDS) VERBS (16) Achieve: başarmak Adapt: uymak, adapte olmak Change: değiştirmek Chase: kovalamak Diagnose: teşhis etmek Encourage: cesaretlendirmek Establish: kurmak, oluşturmak Evaluate: değerlendirmek Expand: genişlemek, büyümek Hope: ummak, ümit etmek Ignore: ihmal etmek, boşvermek Improve: geliştrmek Provide: sağlamak, tedarik etmek Receive: almak Suffer: acı çekmek, rahatsızlık duymak EXPRESSIONS (10) care about: önemsemek end up: sonuçlanmak get a degree: Y.lisans eğitimi almak give up: bırakmak, pes etmek make Money: para biriktirmek pay attention: dikkatini vermek set up: kurmak set priority: öncelik vermek take up: kaplamak, yer almak Immune system: bağışıklık sistemi ADJECTIVES (8) Achievable: ulaşılabilir Homeless: evsiz Impressed: etkilenmiş Intelligent: akıllı, zeki Prestigious: saygın, tanınmış Spiritual: manevi, ruhsal Successful: başarılı Truly: tam olarak, düzgün

9 NOUNS (35) VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM misfortune: talihsizlik, kötü şans Sleepless : uykusuz Accomplishment: başarı Affection: sevgi, şefkat Award: ödül Balance: denge Basis: temel Bestseller: çok satılan kitap Booster: yardımcı Communication: iletişim Community: halk, topluluk Destination: varış yeri Determination: kararlık Effort: çaba Enthusiasm: şevk, istek Failure: başarısızlık Rest: geriye kalan Success: başarı Task: görev, is, ödev environment,: çevre fair: fuar fame: ün, şöhret goal: amaç, hedef importance: önem improvement:gelişim, ilerleme joint: eklem, ek yeri longevity: uzun ömürlü material: materyal prize: ödül operation: ameliyat optimism: iyimserlik persistence: süreklilik, ısrar power: güç progress: ilerleme, gelişme purpose: amaç, maksat qualification: nitelik PEOPLE (5) Doorkeeper: kapıcı Homemaker: ev kadını Mankind: insanlık Motivator: motive edici Self: öz, kendi UNIT 10 READING FOR ENTERTAINMENT-A MODERN SHORT STORY (79 WORDS) Adverbs (3) Brilliantly: parlak bir şekilde Nervously: gergin bir biçimde Rapidly: hızlı bir şekilde Adjectives (12) Adventurous: maceralı Available: müsait, elverişli Brave: cesur Manned: güçlendirilmiş, insanlı Mysterious: gizemli Precious: değerli Rare: nadir, ender Step: dik yokuş Tiny: ufak, küçük Unused: kullanılmamış Wounded: yaralı Phrases (6) belong to: ait olmak once upon a time: bir zamanlar similar to,: benzer olmak solar system: güneş sistemi take part in: yer almak, rol almak take place: meydana gelmek Verbs (23) Beat: yenmek, dövmek Borrow: ödünç almak Declare: ilan etmek, duyurmak Fear: korkmak Fix: tamir etmek Hug: kucaklamak Lend: ödünç vermek Overcome: üstesinden gelmek Owe: borçlu olmak Prevent: önlemek Quit: çıkmak, bırakmak Recognize: tanımak, fark etmek Protest: protesto etmek Relate: ilişki, bağ kurmak Resolve: çözüme ulaştırmak

10 Rest: dinlenmek, ara vermek Scenery: manzara, görünüş Postpone: ertlemek Shine: parlamak Splash: sışramak Spread: yayılmak Step: girmek adımlamak Unwrap: çözmek, açmak Vibrate: titremek (telefon vb.) Whisper: fısıldamak Nouns (35) Bill: fatura Bravery: cesurluk, yiğitlik Description: tanımlama, tasvir Disease: hastalık Dispute: tartışmak Expedition: kesif, seyahat Expense: masraf, harcama Force: kuvvet Goods: mal mülk Joy: keyif, eğlence Kindness: iyilik, kibarlık Landscape: manzara Lever: kaldıraç Monument: anıt, eser Mood: ruh hali Novel: roman Planet: gezegen Plot: konu akışı, konu Rope: ip, halat Buzz: uğuldamak Chain: zincir Conflict: uyuşmazlık Chapter: bölüm( kitap, roman) Couch: kanepe Crisis: bunalım, kriz Curl: bükülmek Setting: ortam(zaman/mekan) Spaceship: uzay gemisi Specialist: uzman Sword: kılıç Speciality: uzmanlık Struggle: mücadele Theme: ana fikir Weapon: silah UNIT 11 PERSONAL GOALS- KNOWING WHAT YOU WANT (69 WORDS) Verbs(14) Affect: etkilemek Attend: katılmak, bulunmak Blame: suçlamak Collect: biriktirmek Cure: tedavi etmek Enrich: zenginleştirmek Face: yüzleşmek Feed: beslemek Lead: liderlik etmek Realize: gerçekleştirmek Remove: ortadan kaldırmak Scare: korkutmak Treat: tedavi etmek Expressions(7) a load of: - nin, - nın yükü information technology: bilişim teknolojisi part-time: yarı zamanlı set a goal: hedef belirlemek veterinary : veterner medicine: ilaç well-paid job : yüksek maaşlı iş wheel chair: tekerlekli sandalye Adjectives (12) Ambitious: hırslı Blind: kör Fascinating: büyüleyici Fatal: ölümcül Healthy : sağlıklı İnspirational: ilham verici Paralyzed: kötürüm, felçli Rough: kaba, pürüzlü Safe: güvenli Silly: aptal, saçma Useful: kullanışlı Willing: istek, arzu

11 Jobs&People (12) VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM obstacle: engel self-criticism: öz eleştiri Journalist: gazeteci Lawyer : avukat Architect: mimar Engineer: mühendis Artist: sanatçı/ ressam Balet: balerin Employee: işçi Merchant: tüccar Peasant: köylü Pharmacist: eczacı Trainee: stajyer Vet: veterner Nouns(23) Architecture: mimari Attitude: tutum, davranış Creature: yaratık Education: eğitim Engineering: mühendislik measurement : ölçü, ölçüm,ölçme experience: deneyim, tecrübe fine arts: güzel sanatlar foundation: kuruluş humanity: insanlık intention: amaç, kasıt law: kanun invention: icat, buluş medicine: ilaç path: yol pharmacy: eczane process: süreç qualification: nitelik rock: kaya salary: maaş shelter: barınak, sığınak universe: evren UNIT 12 PERSONALITY TYPES- IDENTIFYING STRENGTHS AND WEAKNESSES (68 WORDS) Nouns(8) Creativity: yaratıcılık Decisiveness:kararlılık Fault: başarısızlık, hata Imagination: hayal, hayal gücü Potential: olası, muhtemel,potansiyel Strength: güçlü yön Viewpoint: bakış açısı Weakness: zayıflık, zaaf Expressions(6) clasp one s hands: ellerini kavuşturmak focus on: odaklanmak fold one s arms:kollarını kavuştırmak get rid of: -den kurtulmak self-confidence : özgüven Verbs(6) Accept: kabul etmek Admire: hayran olmak Cause: sebep olmak Chuckle: kıkırdamak, gülmek Gain: kazanmak, elde etmek İnterrupt: yarıda kesmek Adjectives(+)(26) Cautious: tedbirli Charming: büyüleyici Cheerful: neşeli Confident: kendinden emin Considerate: düşünceli Courageous: yürekli, cesur Creative: yaratıcı Decisive: kararlı easy-going: iyi niyetli funny:komik hardworking: çalışkan helpful: yardımsever honest: dürüst lively: yaşam dolu loyal: sadık modest: alçakgönüllü neat: düzenli, tertipli tactful : ince düşünceli painstaking: itinalı

12 practical: kullanışlı VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM untidy: düzensiz target language: hedeflenen dil reliable: güvenilebilir sensible: mantıklı sensitive: hassas smart: zeki supportive: destekleyici understanding: anlayışlı Adjectives(-) (22) Aggressive: saldırgan Anxious: tedirgin Careless: dikkatsiz Dishonest: sahtekâr Domineering : zorba, baskı yapan Fussy: telaşlı/ çok süslü Rude: kaba self-centered : bencil hurtful: yaralayıcı impulsive: düşüncesiz indecisive: kararsız irritated: öfkeli, tedirgin messy: dağınık nervous: gergin, tedirgin selfish: bencil shy: utangaç stingy: cimri stubborn: inatçı unkind: nezaketsiz unrealistic: gerçek dışı vain: faydasız, sonuçsuz UNIT 13 LANGUAGE LEARNING-A GOOD LANGUAGE LEARNER (57 WORDS) Adverbs (3) Accurately: tam olarak Gradually: git gide, yavaş yavaş Sensibly: duyarlı bir şekilde Adjectives (13) Bilingual: iki dil bilen Monolingual: tek dil bilen Brilliant: kıymetli Confused: kafaşı karışmış Independent: bağımsız Outstanding: göze çarpan Poor: zavallı, fakir Productive: üretken, verimli Receptive: çabuk kavrayan Relevant: uyumlu Rigid: sert, katı, değişmez Uncomfortable: konforsuz Willing: istekli, gönüllü Expressions (5) foreign language: yabancı dil get lost: kaybolmak make a mistake: hata yapmak native language: ana dili Verbs (14) Cope: başa çıkmak Express: ifade etmek Fire: ateşlemek/ kovmak Guess: tahmin etmek Imitate: taklit etmek Improve: geliştirmek, gelişmek Manage: idare etmek, yönetmek Memorize: ezberlemek Miss: kaçırmak/ özlemek Misunderstand: yanlış anlamak Practise: alıştırma yapmak Retain: sürdürmek, Separate: ayırmak, ayrılmak Toss:atmak fırlatmak Nouns (22) Accuracy: doğruluk, kesinlik Ant: karınca Comprehension: anlama, kavrama Delight: haz, memnuniyet Dictionary: sözlük Downhill: iniş, yokuş aşağı Eggplant: patlıcan Emergency:acil Entry: giriş Grasshopper:çekirge İnput: giriş, girdi

13 Manual: elle yapılan Map: harita Output: çıkış, çıktı Pineapple: ananas Practice:pratik, alıştırma Process: aşama, süreç progress : ilerleme punctuation: noktalama işareti script: yazı shot: atış source: kaynak

UNIT 5 ATATÜRK:THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC. Abolition: yürürlükten kaldırma. Acceptance: kabul etme. Adoption: benimseme,kanunlaştırma

UNIT 5 ATATÜRK:THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC. Abolition: yürürlükten kaldırma. Acceptance: kabul etme. Adoption: benimseme,kanunlaştırma UNIT 5 ATATÜRK:THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC Abolition: yürürlükten kaldırma Acceptance: kabul etme Adoption: benimseme,kanunlaştırma Armistice: ateşkes Battle: savaş Civil law: medeni kanun Civilization:

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. UNIT 1: Friendship (Arkadaşlık) İNGİLİZCE-8. Bir konuda bilgi verir, karşısındaki kişiyi yönlendirir. Tavsiyede bulunur.

HOCAİLYAS ORTAOKULU. UNIT 1: Friendship (Arkadaşlık) İNGİLİZCE-8. Bir konuda bilgi verir, karşısındaki kişiyi yönlendirir. Tavsiyede bulunur. 1/6 UNIT 1: Friendship (Arkadaşlık) Bir konuda bilgi verir, karşısındaki kişiyi yönlendirir. Tavsiyede bulunur. Bir şeyin doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgular, belirtir. Friendship Rules (Arkadaşlık

Detaylı

5. UNIT 7. UNIT 6. UNIT

5. UNIT 7. UNIT 6. UNIT 5. UNIT receive almak robbery war savaş get angry sinirlenmek cute impressive etkileyici talkative land ayak basmak servant hizmetçi middle-age Salonika Selanik abolish yasaklamak bold military middle

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44.

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44. Year 8 - Unit 1-13 Study online at quizlet.com/_18sh78 1. abolish yıkmak 2. abolition yıkım 3. abroad yurtdışı 4. abroad yurt dışı 5. Absolutely/Definetely/Certainly Kesinlikle 6. accept kabul etmek 7.

Detaylı

TEST - 1 İNGİLİZCE. 10. Verilen ifadelere göre hangi seçenekteki kişiden bahsediliyor? What s your friend like?

TEST - 1 İNGİLİZCE. 10. Verilen ifadelere göre hangi seçenekteki kişiden bahsediliyor? What s your friend like? FRIENDSHIP KONU TESTİ 8.Sınıf TEST: 1 1, 2 ve 3. sorularda verilen resimlere göre uygun gelen seçeneği bulunuz. 4. soruda verilen cümleyi ifade eden görsel hangi seçenektedir? 1. 4. Arda is a generous

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF İNGİLİZCE 2015 8. SINIF 2. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KİTAPÇIK TÜRÜ 8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat : 12.00 8. SINIF YABANCI DİL (İ İLİZCE) TESTİ 2013 Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Şubesi

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2014 Saat: 11.20 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF İNGİLİZCE TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS ÖNEMLİ PHRASAL VERBS Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş phrasal verb leri içerir. 149 adet Toplam 149 adet 1. keep on devam etmek carry on devam etmek continue devam etmek Fiil go on meydana gelmek,

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 Y 1-8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 1. oss : If you work for us, you ll have job security.

Detaylı

Bad manner Kötü tutum, davranış Duyarlı, akıllı, mantıklı Best friend En iyi arkadaş

Bad manner Kötü tutum, davranış Duyarlı, akıllı, mantıklı Best friend En iyi arkadaş Unit 1 Friendship Rules Perfect Mükemmel Personal Qualities Kişisel özellikler Ambitious Hırslı, hevesli, istekli Physical appearance Fiziksel görünüm Are you sure? Emin misin? Polite Kibar Art Exhibition

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI Y 1-10. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 1. Father : I would like to talk about your future plans. Özge :... I don t understand you.

Detaylı

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye 1. Respect local inhabitants, their customs and traditions; attempt to become acquainted with their culture, enrich your travel experience. As a result, it is more likely that local people will treat you

Detaylı

UNIT 1 - FRIENDSHIP FRIENDS. Should = Had better

UNIT 1 - FRIENDSHIP FRIENDS. Should = Had better UNIT 1 - FRIENDSHIP FRIENDS GOOD FRIENDS - Cheerful = enjoyable = laughs/smiles/make you smile/make you laugh/not boring - Funny = humorous = make jokes/ have good sense of humor - Trustworthy=honest=reliable=dependable

Detaylı

PERSONALITY TYPES (Kişilik Çeşitleri)

PERSONALITY TYPES (Kişilik Çeşitleri) PERSONALITY TYPES (Kişilik Çeşitleri) 1.Ünitede hatırlayacağınız üzere Personality ya da Personal Qualites (Kişilik Özellikleri) üzerinde durmuştuk ve TEOG 1 de bu konuyla alakalı bir çok soru çıktı ve

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 11 MYIS 2014 Saat: 11.20 Y 1-8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 1. If you want to be a successful student,... and use your

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR 4. E Y L Ü L 3. ÜNİTE : UNITS 1 UNIT 1: IDENTITY Pair work Course book Listening: Listen to three interviews, a dialogue about Present Tenses Identity Group work Activity book languages, and an interview

Detaylı

The numbers lead a dance Number: Sayı Lead: Önderlik etmek, neden olmak, yol göstermek Sayılar bir dansa öncülük/rehberlik eder

The numbers lead a dance Number: Sayı Lead: Önderlik etmek, neden olmak, yol göstermek Sayılar bir dansa öncülük/rehberlik eder 1 - Shape of My Heart Sting Söz ve Besteci: Sting & Dominic Miller He deals the cards as a meditation to deal cards: (oyun) kartları(nı) dağıtmak (O) bir meditasyon gibi/olarak kartları dağıtır meditation:

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Alina Marić alina.maric@hifab.se Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Liderlik biçimleri Yöneticinin kontrolü Çalışanların kontrolü Otokratik Katılımcı Serbest yönetim Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina

Detaylı

LANGUAGE LEARNING(Dil Öğrenmek) 4 Skills (4 Beceri)

LANGUAGE LEARNING(Dil Öğrenmek) 4 Skills (4 Beceri) Bu ünite dil öğrenmeyle ilgili kavramları öğreneceğiz LANGUAGE LEARNING(Dil Öğrenmek) 4 Skills (4 Beceri) Listening Speaking Reading Writing (Dinleme) (Konuşma) (Okuma) (Yazma) The four language skills

Detaylı

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI 6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ÇER KLER 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me. Maddenin Tanecikli Yap Vücudumuzdaki Sistemler Madde ve Is. V

Detaylı

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Nisan 2013 İstiklal İlkokulu Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles 1. Etkili okuma için öğrencinin okumanın önemi ve gerekliliğini kavramış olması

Detaylı

EFFECTIVE COMMUNICATIONS. Cengiz Hakan Aydın

EFFECTIVE COMMUNICATIONS. Cengiz Hakan Aydın EFFECTIVE COMMUNICATIONS Cengiz Hakan Aydın Communication Process Feed Forward Source e n c o Mess. Chan. d e c o Recei Feed- back d e d e Communication Types Nonverbal %60 Wri7en %10 Verbal %30 Nonverbal

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı

ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı 3.SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA DÜNYANIN İŞLEYİŞİ: Doğa ve kanunları hakkında sorgulama; doğa ile insan toplulukları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK SINVI Y 1-10. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 1. Mother : The little frog was talking to the girl. Son :... Can a frog speak, mummy? Mother

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF İNGİLİZCE 2015 8. SINIF 2. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 3 FOR 5 th GRADERS

EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 3 FOR 5 th GRADERS Dear Parents, EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 3 FOR 5 th GRADERS On this page you will see the grammar subjects, vocabulary and the activities that have been covered

Detaylı

8. SINIF YABANCI DİL TESTİ A

8. SINIF YABANCI DİL TESTİ A İNGİLİZCE 1-8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen kelime ya da ifadenin bulunduğu 1. She is very... She does everything just for herself. She doesn t care about others. 4. Burak :. because I don

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

WHICH FACULTY OR DEPARTMENT MUST WE GRADUATE FROM FOR A JOB?(Bir meslek için hangi fakülte ve ya bölümden mezun olmalıyız?)

WHICH FACULTY OR DEPARTMENT MUST WE GRADUATE FROM FOR A JOB?(Bir meslek için hangi fakülte ve ya bölümden mezun olmalıyız?) WHICH FACULTY OR DEPARTMENT MUST WE GRADUATE FROM FOR A JOB?(Bir meslek için hangi fakülte ve ya bölümden mezun olmalıyız?) Faculty of Medicine = Doctor (Tıp Fakültesi : Doktor) Faculty of Communication

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ 1 Uluslararası öğrencilerinizi yerel öğrencilerinizle nasıl entegre ediyorsunuz? Bunda ne derece başarılısınız? 2 Üniversitemizin konumu Samsun farklı uygarlıklara

Detaylı

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO ENOUGH Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO aşırı, çok fazla Difficult Too difficult Too difficult to answer Too difficult to imagine Too difficult to think Zor aşırı zor (yapılamayacak

Detaylı

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II)

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II)

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavımız

Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavımız Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile İngilizce Seviyenizi Öğrenin! İngilizce seviye tespit sınavı, sorulara vermiş olduğunuz cevaplara göre seviyenizi tespit etmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmış

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

www.osmanusta.com.tr HER İŞİ USTASINA BIRAKIN

www.osmanusta.com.tr HER İŞİ USTASINA BIRAKIN www.osmanusta.com.tr HER İŞİ USTASINA BIRAKIN www.osmanusta.com.tr Osman Usta Mobilya olarak 1960 yılında çıktığımız bu yolda sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Biz

Detaylı

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7

1 Sabah yataktan kalkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 Küvete girip çıkmak 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 Saç yıkamak, taramak 0 1 2 3 4 5 6 7 JAQQ ( JUVENILE ARTHRITIS QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE) 1. BÖLÜM: BÜYÜK MOTOR FONKSİYONLAR A. Son iki hafta içerisinde, aşağıdaki aktiviteleri yaparken artrit ya da tedavisine bağlı olarak ne sıklıkla

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

8th Grade Target Vocabulary Unit 1. beautiful (adj) : polite (adj) : rude (adj) : short (adj) : stingy (adj) : tall (adj) : Unit 2 actively (adv) :

8th Grade Target Vocabulary Unit 1. beautiful (adj) : polite (adj) : rude (adj) : short (adj) : stingy (adj) : tall (adj) : Unit 2 actively (adv) : 8th Grade Target Vocabulary Unit 1 be there for someone (v) : beautiful (adj) : bring joy to someone's life (v) : crazy (adj) : friendly (adj) : friendship (n) : funny (adj) : generous (adj) : give encouragement

Detaylı

UNIT 2 (ROAD TO SUCCESS) Realistic gerçekçi Logical mantıklı İntuitive içgüdüsel Analytical çözümsel Verbal sözel Boring sıkıcı

UNIT 2 (ROAD TO SUCCESS) Realistic gerçekçi Logical mantıklı İntuitive içgüdüsel Analytical çözümsel Verbal sözel Boring sıkıcı UNIT 1 (FRIENDSHIP) Funny eğlenceli Rude kaba Polite kibar Stingy cimri Helpful yardımsever Generous cömert Friendly arkadaş canlısı Trustworthy güvenilir Honest dürüst Have a good sense of humour (İyi

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Editörden. www.redhouse.com.tr. Redhouse tan yepyeni test ve bulmacalarla tekrar merhaba,

Editörden. www.redhouse.com.tr. Redhouse tan yepyeni test ve bulmacalarla tekrar merhaba, 3 Editörden Yayın Tu ru : Üç aylık yaygın su reli yayın Sayı: 3 - Mart-Nisan-Mayıs 2016 ISSN: 2149-6412 İmtiyaz Sahibi: SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. adına S. Baha Sönmez Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi nde de

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Bu yüzden kendinizi ve de özellikle çocuğunuzu suçlamak için en ufak bir nedeniniz yoktur!

Bu yüzden kendinizi ve de özellikle çocuğunuzu suçlamak için en ufak bir nedeniniz yoktur! Bit? Sirke? Panik? NYDA ile kolaylıkla gider. Sevgili Anne ve Babalar, eğer doktor çocuğunuzda baş biti tespit ettiyse, bitler ve bitin büyüme evreleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi en önemli

Detaylı

KİŞİSEL BAKIM ECZANE KATALOĞU

KİŞİSEL BAKIM ECZANE KATALOĞU KİŞİSEL BAKIM ECZANE KATALOĞU Sizin için tüm ürünleri bir araya getirerek, çeşitlerine göre sıraladık. Böylece hem işinizi kolaylaştırmak, hem de kazancınıza katkıda bulunmak istedik. Sağlıklı günler,

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi 300 m uzunluğundaki Mavi Bayrak'lı bir kumsalda kurulu olan Tusan Beach Resort, Ege Denizi'nin ışıltılı sularına

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek 1. accept: kabul etmek, onaylamak 2. act: rol yapmak, davranış göstermek 3. add: eklemek, toplamak, ilave etmek 4. admire: hayran olmak, saygı duymak 5. agree: hemfikir olmak, kabul etmek 6. allow: izin

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ İ İ İ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook.

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook. BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki adımların

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

Catalog 2015. Cleaning Products

Catalog 2015. Cleaning Products Catalog 2015 Temizlik Ürünleri Cleaning Products AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500

Detaylı

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır.

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır. AİLE TUTUMLARI Eğitimciler olarak bizler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindeyiz. Öğrenci eğitiminde ve çocuğa karşı doğru

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Get started with Google Drive

Get started with Google Drive Get started with Google Drive 1 Store any file Use Drive s 15GB of free Google storage to keep anything you want. Learn how to add a file Share files and folders Everyone can see and edit files at the

Detaylı

YILLIK DERS PLANI. Speaking Grammar ( be present)

YILLIK DERS PLANI. Speaking Grammar ( be present) YILLIK DERS PLNI OKULU :.. DÖNEMİ : 2012-2013 DERSİ : MIN COURSE SINIFI : HFTLIK STİ : YLR Hft Saat Hedef ve Davranışlar K O N U L R Yöntem ve Teknikler Hedef ve amaçlar Ders Kitabı : English Unlimited

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- VERBS Ø Acc. Abl. Da. Loc. A açmak (to open) ağlamak (to cry) almak (to take, to buy) alışmak (to get used to) anlamak (to understand) aramak

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

ANKET FORMU. Anne Baba Kardeş

ANKET FORMU. Anne Baba Kardeş ANKET FORMU EK 1 Öğrencinin adı-soyadı: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Kardeş sayısı: AĠLE DURUMU Sağ/Ölü Yaşı Eğitim Durumu Mesleği Anne Baba Kardeş Çocuğunuzun engeli nedir? Çocuğunuzun engele sahip olduğunu

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2 be there for someone (v) : beautiful (adj) : bring joy to someone's life (v) : crazy (adj) : friendly (adj) : friendship (n) : funny (adj) : generous (adj) : give encouragement (v) : give help (v) : grateful

Detaylı

En çok kullanılan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan ingilizce kelimeler En çok kullanılan ingilizce kelimeler A B C D E F G H 1 1000 Most Common Words in English - Numbers 1-250 - Vocabulary f 2 3 Rank Word 48 4 1 the 49 5 2 of 50 6 3 to 51 7 4 and 52 8 5 a 53 1 / 50 9 6 in

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı