VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM UNIT 1 FRIENDSHIP-FRIENDSHIP RULES (73 WORDS) Make fun of: dalga geçmek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM UNIT 1 FRIENDSHIP-FRIENDSHIP RULES (73 WORDS) Make fun of: dalga geçmek"

Transkript

1 UNIT 1 FRIENDSHIP-FRIENDSHIP RULES (73 WORDS) Verbs(17) Act: davranmak Borrow: ödünç almak Criticise: eleştirmek Drop: düşmek, düşürmek Embarrass: utanmak, utandırmak Expect: ummak, beklemek Forgive: affetmek Handle: üstesinden gelmek Hurt: incitmek Laugh:gülmek Lie: yalan söylemek Mind: önemsemek, aldırmak Respect: saygı göstermek Ruin: yıkmak, bozmak Share: paylaşmak Treat: davranmak Trust: güvenmek Phrases(10) Care about: dikkat etmek Cheer up: neşelenmek Deal with: üstesinden gelmek Get on well: iyi geçinmek In the same way: aynı şekilde Look for: aramak, bakmak Make friends: arkadaş edinmek Make fun of: dalga geçmek Pay attention: dikkat etmek Roll down: yuvarlanmak Adjectives (-)(10) Annoyed: kızmış, sinirlenmiş Bad-tempered: kötü huylu Bare: çıplak, açık Depressed: canı sıkkın Embarrassing: utanç verici Jealous: kıskanç Lazy: tembel Naughty: yaramaz Selfish: bencil Stingy: cimri Adjectives (+)(14) Cheerful: neşeli Deep: derin, anlamlı Dependable: güvenilir Enjoyable: zevkli Funny: komik Generous: cömert Hardworking: çalışkan Helpful: yardımsever Patient: sabırlı Polite: kibar, nazik Tolerant: hoşgörülü Trustworthy: güvenilir Valuable: değerli, kıymetli Adverbs(5) Carefully: dikkatlice Easily: kolayca Lonely: yalnızca, yalnız Sharply: keskince Tightly: sıkıca Nouns(17) Advice: tavsiye Braces: askı Classmate: sınıf arkadaşı Colleague: iş arkadaşı Compliment: övgü Helmet: kask Humour: mizah Mood: ruh hali Patience: sabır Relief: inanç Seat: oturacak yer, oturak Shopkeeper: esnaf, dükkancı Sign: imza Support: destek Tear: göz yaşı Trouble: sorun, mesele Value: değer, kıymet Understanding: anlayışlı

2 UNIT 2 ROAD TO SUCCESS-STUDY SKILLS (72 WORDS) communicate with:iletişim kurmak do well : iyi olmak, yapmak Fail : hata yapmak, kalmak Guide: rehberlik etmek Nouns(20) figure out: çözmek, anlamak Increase: artmak, çoğalmak Anxiety: endişe, kaygı focus on: odaklanmak Pass: geçmek Architect: mimar keep a diary: günlük tutmak Motivate: motive olmak, etmek Confidence: güven, güvenirlik lie down : uzanmak Prepare: hazırlamak Display: görüntü, ekran read aloud: sesli okumak Prevent: önlemek Emotion: duygu set a goal : amaç belirlemek Reduce: azalmak Experiment: deney sit up : dik oturmak Remember: hatırlamak Fact: gerçek, hakikat take a break : ara vermek Touch: dokunmak Gesture: mimik take a breath : nefes almak Adjectives(13) Image: görüntü, şekil take notes: not tutmak Alert: uyanık açıkgöz Mess: dağınıklık Expressions(7) Anxious: tedirgin Poet: şair body language : vücut dili Creative: yratıcı Politician: politikacı facial expression : yüz ifadesi Detailed: detaylı Process: süreç, aşama learning style: öğrenme sitili Effective: etkili Talent: yetenek left brained : sol beyinli Impatient: sabırsız Voice: ses right brained: sağ beyinli Logical: mantıklı Timetable: saat tarifesi, çizelgesi pros and cons: avantaj ve Punctual: dakik Disorder: bozukluk dezavantaj Relaxed: sakinleşmiş Practice: uygulama, pratik sign language : işaret dili silent(ly): sessiz, sessizce Rest:geriye kalan/ mola Verbs(16) Still: durgun, hareketsiz, sakin Learner types(4) Concentrate : oadaklanmak Unprepared: hazırlıksız Auditory Develop: gelişmek, geliştirmek Unusual: alışılmadık, nadir,ender tactile=kinaesthetic Disturb: rahatsız etmek visual learner Examine: incelemek Experience: deneyim tecrübe Phrases(12) Explore: keşfetmek, araştırmak

3 UNIT 3 IMPROVING ONE S LOOKS- BODY CARE(73 WORDS) Objects (11) bath sponge:banyo süngeri conditioner: saç kremi facial cleanser : yüz temizleyici lipstick: ruj massager:masaj moisturizing : nemlendirici cream: krem nose strip: burun bandı shampoo: şampuan shower gel: duş jeli coconut oil:hindistan cevizi yağı Care words (3) body care: vücut bakımı hair care: saç bakımı skin care: cilt bakımı Adjectives (26) Attractive : çekici Chic: şık Dry: kuru Energetic: enerjik Fashionable: modaya uygun Gorgeous: muhteşem Honest: dürüst Kind: kibar nazik hassas Modest: alçak gönüllü Oily : yağlı old-fashioned: modası geçmiş overweight: aşırı kilolu slim: zayıf smooth: düz soft: yumuşak successful: başarılı suitable: uygun thankful: minnettar busy: meşgul caring: şefkatli harmful: zararlı healthy: sağlıklı herbal: bitkisel sweaty: terli spotty: sivilceli spotless: lekesiz, sivilcesiz Food (3) fast food: abur cubur yiyecek fizzy drink: asitli içecek junk food: abur cubur yiyecek Problems (6) Blackhead: siyah nokta Dandruff: kepek Freckle: çil Itch: kaşıntı Pimple: sivilce Phrases (6) dry out : kurumak gain weight : kilo almak get rid of: kurtulmak lose weight: kilo vermek stick to: bağlı, yapışık olmak take care of: dikkat etmek Verbs (4) Fit: uymak, uygun olmak Mousturise: nemlendirmek Neglect: ihmal etmek Order: emretmek, sipariş etmek Nouns (14) Bloodstream: kan akışı Chemical: kimyasal Gym: spor salonu Hesitation: tereddüt Homemade: ev yapımı Hygiene: hijyen, temizlik Income: gelir(parasal anlamda) Label: etiket Manufacturer: üretici Pill: hap, ilaç Product: ürün spare time: boş zaman vegetarian=veggie : vejeteryan UNIT 4 DREAMS-SWEET DREAMS (69 WORDS) Spot: sivilce

4 Verbs(15) VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM Crowded: kalabalık daisy: papatya Believe: inanmak Beat: yenmek Cover: örtmek, kapatmak Disappear: gözden kaybolmak Discover: keşfetmek Dream: hayal etmek Escape: kaçmak Last: sürmek, devam etmek Melt: erimek Notice: fark etmek Offer: teklif etmek Reach: ulaşmak Represent: temsil etmek Save: kurtarmak/ biriktirmek(para) Symbolize: simgelemek Phrases(9) fall asleep: uyuyakalmak fall down: aşağı düşmek go wrong: yanlış yapmak in the distance : uzakta keep on: devam etmek, sürmek look like: benzemek lose consciousness: bilinci kaybetmek turn into: dönüşmek Adjectives (12) Awake: uyanık olmak Dark: karanlık, koyu Exciting: heyecen verici Faithful: vefalı Foolish: saçma Frightened: korkmuş Huge: devasa, büyük Retired: emekli Strange: tuhaf Unbelievable: inanılmaz Useless: işe yaramaz Dream words(4) sweet dream: tatlı olmak nightmare: kabus bad dream: kötü rüya strange dream: tuhaf rüya Adverbs(4) Alternatively: alternatif olarak Comfortably: rahatça Consciously: bilinçli bir şekilde Suddenly: aniden, hemen Nouns(25) fortune-teller: falcı stranger: yabancı thief: hırsız being: insan, varlık(human being) approach: yaklaşım clue: ipucu desire: arzu, istek fear: korku friendliness: sıcakkanlılık generosity: cömertlik innocence: masumluk judgement: yargı, hüküm knowledge: bilgi loyalty: sadakat nightlight: gece lambası path: yol prosperity: maddi rahatlık, refah protection: koruma purse: para kesesi, cüzdan reward: ödül spotlight: ilgi/ ışıldak subconscious: bilinçaltı tale: efsane wisdom: akıl, bilgelik wish: istek UNIT 5 ATATÜRK-THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC-THE INDEPENDENCE WAR (82 WORDS) Nouns(32) Abolition: feshetme, dağıtma Adoption: benimseme Army: ordu Battle: cephe, savaş Benefit: fayda

5 Caliphate: halife VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM Principles(6) Attain: erişmek, elde etmek Capital: başkent Civilization:medeniyet, uygarlık Principle: ilke Concept:kavram Declaration: ilan Development: gelişme Distinction: ayırım Dynasty: hanedan Fundamental: temel, asli, esas Government: hükümet Headgear: şapka Homeland: vatan, anavatan Immortality: ölümsüzlük Independence: bağımsızlık Influence: etki Institution: kurum, kuruluş Municipality : belediye Nation: ulus, millet Polygamy: çok eşlilik Privilege: ayrıcalık Reform: yenilik Regime: yönetim şekli Religion: din Right: hak Sultanate: saltanat Veil: peçe Victory: zafer Nationalism: milliyetçilik Populism: halkçılık Reformism: inkılâpçılık Republicanism: cumhuriyetçilik Secularism: laiklik Statism: devletçilik Expressions(3) autographed photo: imzalı fotograf depend on: bağlı bağımlı olmak private sector: özel sektör People(10) Commander: komutan General: general Colonel: albay Officer: subay President: cumhurbaşkanı Republican: cumhuriyetçi Representative: temsilci Soldier: asker staff officer: kurmay subay military attache: askeri ateşe Verbs(18) Abolish: kaldırmak Administrate: yönetmek Adopt: benimsemek, alışmak Arrange: ayarlamak Cause: neden olmak Define: tanımlama Divide: bölmek, ayırmak Enclose: kapsamak Found: kurmak Graduate: mezun olmak Hold: düzenlemek Investigate: yatırım yapmak Land: karaya çıkmak Modernize: yenileştirmek Regulate: düzenlemek Revolutionize: devrim yapmak Separate: ayırmak Adjectives(12) Civilized: uygar, medeni Clumsy: sakar, beceriksiz Contemporary: çağdaş, medeni Equal: eşit Exhausted: bitmiş, tükenmiş Impressive: etkileyici Independent: bağımsız Industrial: endüstriyel Indivisible: ayrılmaz proper(ly): düzgün, düzgünce smart: zeki ultimate: son, nihai

6 UNIT 6 DETECTIVE STORIES-THE STORY OF THE STOLEN NECKLACE (79) WORDS) run away: kaçmak tell a lie: yalan söylemek case: vaka, durum/mahkeme cottage : kulübe Adverbs (4) Regretfully : üzülerek Eagerly: heveslice Loudly: sesli bir şekilde Obviously: açık olarak Adjectives (7) Baggy: şişkin Challenging: meydan okuyan Close: yakın Guilty: suçlu Missing: kayıp Unsuspected: şüphelenilmeyen Upset: üzgün People (10) Butler: uşak Criminal: suçlu Dead: ölü Guy: adam Maid: hitmetçi Murderer: katil Robber: hırsız Suspect: süpheli Victim: kurban, kazazede Witness: tanık, şahit Phrases (5) do the laundry: çamaşır yıkamak hang around: gezinmek iron door : demir kapı Verbs (20) applaud : alkışlamak arrest : tutuklamak bleed : kanamak combine : birleştirmek consider: düşünmek dikkate almak deserve: hak etmek disappoint : hayal kırıklığına uğramak forgive : affetmek hide : saklamak, saklanmak investigate : araştırmak scold : azarlamak search : araştırmak shoot : vurmak sigh : iç çekmek steal : çalmak tremble : titremek wipe : silmek wrap : sarmak prevent : önlemek promise : söz vermek Nouns (24) antique shop : antika dükkanı crime : suç diamond : elmas duty : görev, iş evidence : kanıt report : rapor etmek robbery : hırsızlık exhibition : sergi, gösteri fee : ücret fate : kader handkerchief : mendil, peçe investigation : araştırma jeweller : kuyumcu master bedroom: ebeveyn yatak odası murder: cinayet mystery: sır, gizem pathway: patika, yol pendant: kolye ucu security: güvenlik theft: hırsızlık windsurfing: rüzgar sörfü necklace: gerdanlık Literature (9) fairy tale: peri masalı folk tale: masal horror story: korku hikayesi

7 love story: aşk hikayesi Unusual: alışılmadık, sıradışı Reserve: rezerve, yer ayırtma detective story: detektif hikayesi science fiction: bilim kurgu myth: efsane fable: masal, öykü legend: efsane UNIT 7 PERSONAL EXPERIENCES - PLACES (46 WORDS) Verbs (4) Accompany: eşlik etmek Own: sahiplenmek Paraglide: yamaç paraşütü yapmak Try: denemek Expressions (6) boat ride: bot gezisi cruise tour: gemi turu famous for: -ile ünlü olmak tour guide: tur rehberi travel agent: seyahat acentesi underground city: yer altı şehri Adjectives (8) Ancient: eski, antika Exceptional: olağanüstü Fantastic: harika Legendary: efsanevi Magnificent: muhteşem Sandy:kumlu Unique: tek, eşsiz Places (9) Bay: koy, körfez Beach: kumsal Coast: kıyı Forest: orman Lagoon: deniz kulağı, lagün Palace: yer Resort:tatil yeri Ruin: kalıntı, enkaz Seaside: deniz kenarı Nouns (19) Abroad: yurt dışı Cruise:deniz yolculuğu Excursion: yolculuk Experience: deneyim, tecrübe Guest: misafir Hospitality: misafirperverlik Host: evsahibi Journey: gezi Landmark: işaret Observation: gözlem Opportunity: fırsat Overnight:bir gecelik Paragliding: yamaç paraşütü yapmak Pastry: hamur işi Population: nüfus Vacation: tatil View: manzara Windsurfing: rüzgar sörfü UNIT 8 COOPERATION IN THE FAMILY-RUNNING ERRANDS (61 WORDS) Nouns (15) Anxiety: endişe, kaygı Distress:üzüntü Flavour: tat, lezzet Impact: etki Inflammation: iltihap Intolerance: anlayışsızlık Medicine: ilaç Pain: ağrı, sancı Pharmacy: eczane Pill: hap, ilaç Stepmother: üvey anne Stepsister: üvey kız kardeş Store: mağaza Vein: damar Vinegar: sirke Expressions (18) cut the grass: çimleri biçmek do the laundry: çamaşır yıkamak do the shopping: alışveriş yapmak do the washing up: bulaşık yıkamak dry the plates: tabakları kurulamak

8 get beter: iyileşmek, iyiye gitmek Shred: parçalamak Guarantee : garanti etmek hide and seek: saklambaç iron the clothes:elbise ütülemek make the bed: yatağı yapmak mental health: ruh sağlığı pay the bill: fatura ödemek pick up:almak,yerden kaldırmak take the dog for a walk: köpeği yürüyüşe götürmek take the rubbish out: çöpleri dışarı atmak vacuum the flor: yerleri süpürmek wash the clothes: elbiseleri yıkamak wash the dishes: bulaşıkları yıkamak Adverbs (6) Helpfully: faydalı olarak Immediately: hemen Quickly: hızlıca Selfishly: bencilce Vigorously: dinamik bir şekilde Willingly: isteklice Verbs (8) Add: eklemek Appreciate: takdir etmek Cook: yemek pişirmek Decrease: azalmak Increase: artmak Reduce: düşmek,azalmak Swell: şişmek Adjectives (14) Amused: eğlenmiş Amusing :eğlenceli Bored: sıkılmış Boring: sıkıcı Interested: ilgili Interesting: ilgi çekici, ilginç Entire: tamamen, tüm Quick: hızlı Sharp: keskin Tidy: düzenli Tired: yorgun Tiring: yorucu Vigorous: hareketli, dinç UNIT 9 SUCCESS STORIES-A LIVING SCIENTIST (74 WORDS) VERBS (16) Achieve: başarmak Adapt: uymak, adapte olmak Change: değiştirmek Chase: kovalamak Diagnose: teşhis etmek Encourage: cesaretlendirmek Establish: kurmak, oluşturmak Evaluate: değerlendirmek Expand: genişlemek, büyümek Hope: ummak, ümit etmek Ignore: ihmal etmek, boşvermek Improve: geliştrmek Provide: sağlamak, tedarik etmek Receive: almak Suffer: acı çekmek, rahatsızlık duymak EXPRESSIONS (10) care about: önemsemek end up: sonuçlanmak get a degree: Y.lisans eğitimi almak give up: bırakmak, pes etmek make Money: para biriktirmek pay attention: dikkatini vermek set up: kurmak set priority: öncelik vermek take up: kaplamak, yer almak Immune system: bağışıklık sistemi ADJECTIVES (8) Achievable: ulaşılabilir Homeless: evsiz Impressed: etkilenmiş Intelligent: akıllı, zeki Prestigious: saygın, tanınmış Spiritual: manevi, ruhsal Successful: başarılı Truly: tam olarak, düzgün

9 NOUNS (35) VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM misfortune: talihsizlik, kötü şans Sleepless : uykusuz Accomplishment: başarı Affection: sevgi, şefkat Award: ödül Balance: denge Basis: temel Bestseller: çok satılan kitap Booster: yardımcı Communication: iletişim Community: halk, topluluk Destination: varış yeri Determination: kararlık Effort: çaba Enthusiasm: şevk, istek Failure: başarısızlık Rest: geriye kalan Success: başarı Task: görev, is, ödev environment,: çevre fair: fuar fame: ün, şöhret goal: amaç, hedef importance: önem improvement:gelişim, ilerleme joint: eklem, ek yeri longevity: uzun ömürlü material: materyal prize: ödül operation: ameliyat optimism: iyimserlik persistence: süreklilik, ısrar power: güç progress: ilerleme, gelişme purpose: amaç, maksat qualification: nitelik PEOPLE (5) Doorkeeper: kapıcı Homemaker: ev kadını Mankind: insanlık Motivator: motive edici Self: öz, kendi UNIT 10 READING FOR ENTERTAINMENT-A MODERN SHORT STORY (79 WORDS) Adverbs (3) Brilliantly: parlak bir şekilde Nervously: gergin bir biçimde Rapidly: hızlı bir şekilde Adjectives (12) Adventurous: maceralı Available: müsait, elverişli Brave: cesur Manned: güçlendirilmiş, insanlı Mysterious: gizemli Precious: değerli Rare: nadir, ender Step: dik yokuş Tiny: ufak, küçük Unused: kullanılmamış Wounded: yaralı Phrases (6) belong to: ait olmak once upon a time: bir zamanlar similar to,: benzer olmak solar system: güneş sistemi take part in: yer almak, rol almak take place: meydana gelmek Verbs (23) Beat: yenmek, dövmek Borrow: ödünç almak Declare: ilan etmek, duyurmak Fear: korkmak Fix: tamir etmek Hug: kucaklamak Lend: ödünç vermek Overcome: üstesinden gelmek Owe: borçlu olmak Prevent: önlemek Quit: çıkmak, bırakmak Recognize: tanımak, fark etmek Protest: protesto etmek Relate: ilişki, bağ kurmak Resolve: çözüme ulaştırmak

10 Rest: dinlenmek, ara vermek Scenery: manzara, görünüş Postpone: ertlemek Shine: parlamak Splash: sışramak Spread: yayılmak Step: girmek adımlamak Unwrap: çözmek, açmak Vibrate: titremek (telefon vb.) Whisper: fısıldamak Nouns (35) Bill: fatura Bravery: cesurluk, yiğitlik Description: tanımlama, tasvir Disease: hastalık Dispute: tartışmak Expedition: kesif, seyahat Expense: masraf, harcama Force: kuvvet Goods: mal mülk Joy: keyif, eğlence Kindness: iyilik, kibarlık Landscape: manzara Lever: kaldıraç Monument: anıt, eser Mood: ruh hali Novel: roman Planet: gezegen Plot: konu akışı, konu Rope: ip, halat Buzz: uğuldamak Chain: zincir Conflict: uyuşmazlık Chapter: bölüm( kitap, roman) Couch: kanepe Crisis: bunalım, kriz Curl: bükülmek Setting: ortam(zaman/mekan) Spaceship: uzay gemisi Specialist: uzman Sword: kılıç Speciality: uzmanlık Struggle: mücadele Theme: ana fikir Weapon: silah UNIT 11 PERSONAL GOALS- KNOWING WHAT YOU WANT (69 WORDS) Verbs(14) Affect: etkilemek Attend: katılmak, bulunmak Blame: suçlamak Collect: biriktirmek Cure: tedavi etmek Enrich: zenginleştirmek Face: yüzleşmek Feed: beslemek Lead: liderlik etmek Realize: gerçekleştirmek Remove: ortadan kaldırmak Scare: korkutmak Treat: tedavi etmek Expressions(7) a load of: - nin, - nın yükü information technology: bilişim teknolojisi part-time: yarı zamanlı set a goal: hedef belirlemek veterinary : veterner medicine: ilaç well-paid job : yüksek maaşlı iş wheel chair: tekerlekli sandalye Adjectives (12) Ambitious: hırslı Blind: kör Fascinating: büyüleyici Fatal: ölümcül Healthy : sağlıklı İnspirational: ilham verici Paralyzed: kötürüm, felçli Rough: kaba, pürüzlü Safe: güvenli Silly: aptal, saçma Useful: kullanışlı Willing: istek, arzu

11 Jobs&People (12) VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM obstacle: engel self-criticism: öz eleştiri Journalist: gazeteci Lawyer : avukat Architect: mimar Engineer: mühendis Artist: sanatçı/ ressam Balet: balerin Employee: işçi Merchant: tüccar Peasant: köylü Pharmacist: eczacı Trainee: stajyer Vet: veterner Nouns(23) Architecture: mimari Attitude: tutum, davranış Creature: yaratık Education: eğitim Engineering: mühendislik measurement : ölçü, ölçüm,ölçme experience: deneyim, tecrübe fine arts: güzel sanatlar foundation: kuruluş humanity: insanlık intention: amaç, kasıt law: kanun invention: icat, buluş medicine: ilaç path: yol pharmacy: eczane process: süreç qualification: nitelik rock: kaya salary: maaş shelter: barınak, sığınak universe: evren UNIT 12 PERSONALITY TYPES- IDENTIFYING STRENGTHS AND WEAKNESSES (68 WORDS) Nouns(8) Creativity: yaratıcılık Decisiveness:kararlılık Fault: başarısızlık, hata Imagination: hayal, hayal gücü Potential: olası, muhtemel,potansiyel Strength: güçlü yön Viewpoint: bakış açısı Weakness: zayıflık, zaaf Expressions(6) clasp one s hands: ellerini kavuşturmak focus on: odaklanmak fold one s arms:kollarını kavuştırmak get rid of: -den kurtulmak self-confidence : özgüven Verbs(6) Accept: kabul etmek Admire: hayran olmak Cause: sebep olmak Chuckle: kıkırdamak, gülmek Gain: kazanmak, elde etmek İnterrupt: yarıda kesmek Adjectives(+)(26) Cautious: tedbirli Charming: büyüleyici Cheerful: neşeli Confident: kendinden emin Considerate: düşünceli Courageous: yürekli, cesur Creative: yaratıcı Decisive: kararlı easy-going: iyi niyetli funny:komik hardworking: çalışkan helpful: yardımsever honest: dürüst lively: yaşam dolu loyal: sadık modest: alçakgönüllü neat: düzenli, tertipli tactful : ince düşünceli painstaking: itinalı

12 practical: kullanışlı VOCABULARY CLASSIFICATION OF UNIQUE 8 FOR THE TEOG EXAM untidy: düzensiz target language: hedeflenen dil reliable: güvenilebilir sensible: mantıklı sensitive: hassas smart: zeki supportive: destekleyici understanding: anlayışlı Adjectives(-) (22) Aggressive: saldırgan Anxious: tedirgin Careless: dikkatsiz Dishonest: sahtekâr Domineering : zorba, baskı yapan Fussy: telaşlı/ çok süslü Rude: kaba self-centered : bencil hurtful: yaralayıcı impulsive: düşüncesiz indecisive: kararsız irritated: öfkeli, tedirgin messy: dağınık nervous: gergin, tedirgin selfish: bencil shy: utangaç stingy: cimri stubborn: inatçı unkind: nezaketsiz unrealistic: gerçek dışı vain: faydasız, sonuçsuz UNIT 13 LANGUAGE LEARNING-A GOOD LANGUAGE LEARNER (57 WORDS) Adverbs (3) Accurately: tam olarak Gradually: git gide, yavaş yavaş Sensibly: duyarlı bir şekilde Adjectives (13) Bilingual: iki dil bilen Monolingual: tek dil bilen Brilliant: kıymetli Confused: kafaşı karışmış Independent: bağımsız Outstanding: göze çarpan Poor: zavallı, fakir Productive: üretken, verimli Receptive: çabuk kavrayan Relevant: uyumlu Rigid: sert, katı, değişmez Uncomfortable: konforsuz Willing: istekli, gönüllü Expressions (5) foreign language: yabancı dil get lost: kaybolmak make a mistake: hata yapmak native language: ana dili Verbs (14) Cope: başa çıkmak Express: ifade etmek Fire: ateşlemek/ kovmak Guess: tahmin etmek Imitate: taklit etmek Improve: geliştirmek, gelişmek Manage: idare etmek, yönetmek Memorize: ezberlemek Miss: kaçırmak/ özlemek Misunderstand: yanlış anlamak Practise: alıştırma yapmak Retain: sürdürmek, Separate: ayırmak, ayrılmak Toss:atmak fırlatmak Nouns (22) Accuracy: doğruluk, kesinlik Ant: karınca Comprehension: anlama, kavrama Delight: haz, memnuniyet Dictionary: sözlük Downhill: iniş, yokuş aşağı Eggplant: patlıcan Emergency:acil Entry: giriş Grasshopper:çekirge İnput: giriş, girdi

13 Manual: elle yapılan Map: harita Output: çıkış, çıktı Pineapple: ananas Practice:pratik, alıştırma Process: aşama, süreç progress : ilerleme punctuation: noktalama işareti script: yazı shot: atış source: kaynak

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44.

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44. Year 8 - Unit 1-13 Study online at quizlet.com/_18sh78 1. abolish yıkmak 2. abolition yıkım 3. abroad yurtdışı 4. abroad yurt dışı 5. Absolutely/Definetely/Certainly Kesinlikle 6. accept kabul etmek 7.

Detaylı

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok 1 LONGMAN DEFINING VOCABULARY LIST by B. SAMİ DİLMAN a ability about above abroad absence absent accept acceptable accident accordance according according to account ache acid across act action active

Detaylı

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2 be there for someone (v) : beautiful (adj) : bring joy to someone's life (v) : crazy (adj) : friendly (adj) : friendship (n) : funny (adj) : generous (adj) : give encouragement (v) : give help (v) : grateful

Detaylı

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni 1 ability skill yetenek, beceri abruptly suddenly aniden, birdenbire absolutely certainly kesinlikle access entry, admission erişim acclaim praise alkış(lamak) accompany escort eşlik etmek account explanation

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

1800 ÜDS KELİMESİ abandon ability abolishe about abrupt absolute absolutely absorption abundant abuse accelerate accept acceptable accidental accommodate accompany accord according to accordingly account

Detaylı

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide A.S. Peace Be Upon Him Abajur Lampshade Abdest almak Perform ablution Abide Memorial Acele etmek, koşmak Scurry Aceleyle, Alel acele Hastily Acı acı Bitterly Acı acı, kederle Poignantly Acı çekmek: Suffer

Detaylı

81-PATTERNS OF OCEAN LIFE

81-PATTERNS OF OCEAN LIFE 81-PATTERNS OF OCEAN LIFE reproduce drastically otter urchins fur kelp interdependence starve predator prey A striking example of how man can (1) alter the (2) patterns of ocean life has occurred off the

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 2

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 2 TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 2 Türkisch aktiv Türkçe-İngilizce Anahtar Kitap engin Nur Yamaç - Isabella Akıncı 1 OTELDE AT THE HOTEL 6 otel : otelde iyi akşamlar : efendi efendim boş oda Boş odanız var mı? Kaç kişi?

Detaylı

Turkish Vocabulary List

Turkish Vocabulary List Turkish Vocabulary List acaip acı açık açık açık hava açlık açmak adam adı adil adres affedersiniz afiş, poster afiyet olsun ağ ağaç ağır ağız ahududu aile akarsu, dere akraba, hısım akşamleyin alabalık

Detaylı

www.englishingilizce.com

www.englishingilizce.com Abbreviations (kısaltmalar): Opp: Opposite (Zıttı) Informal: resmi olmayan, gayr-ı resmi Formal: resmi (dil) A: American nglish (B: British nglish) =eşanlamlı kelime kullanılan isim, sıfat vs. anlamı da

Detaylı

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately Turkish Vocabulary List bir düzina yarım A level öğrencisi biraz çok bir çift bir çeyrek, dörtte bir yaklaşık yurt dışı yatacak yer karşıdan karşıya erkek / kadın oyuncu aktör/aktrist adres giriş ücreti

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute mutlak; tamamen Absurd saçma. gülünç Abundant bol. çok Accomplish başarma, tamamlama Accord uzlaşma Accountant

Detaylı

ingilizcemegahafi zam.yolasite.com

ingilizcemegahafi zam.yolasite.com ingilizcemegahafi zam.yolasite.com Acute: keskin (düşünce), şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık Adapt: uyum sağlamak Addicted: bağımlı, tiryaki Addiction: bağımlılık KPDS ve

Detaylı

Institute For Language & Success Pasif Dinleme Kitapçığı

Institute For Language & Success Pasif Dinleme Kitapçığı Institute For Language & Success Pasif Dinleme Kitapçığı Değerli dil talebesi, Bu bir Isuccess dil kurumu ürünüdür. I - success yani ben ve başarı İngilizce dil proğramına hoşgeldiniz. Bu CD-paketininin

Detaylı

accountant address age American anything else apartment Argentina at home aunt big boyfriend brother cake Can I have...? Can I help?

accountant address age American anything else apartment Argentina at home aunt big boyfriend brother cake Can I have...? Can I help? VOCABULARY ELEMENTARY VOCABULARY LESSON 1 VOCABULARY LESSON 2 apple elma accoutat muhasebeci bag çata address adres because çükü age yaş Brazil Brezilya America Amerikalı brother erkek kardeş aythig else

Detaylı

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Kullanım Kılavuzu: Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi.

Detaylı

kalıntıları; para, mangır nucleus atom çekirdeği, çekirdek, nüve, öz, sinir bud, embryo, germ, spark observe dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek,

kalıntıları; para, mangır nucleus atom çekirdeği, çekirdek, nüve, öz, sinir bud, embryo, germ, spark observe dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek, 1-HALLEY S COMET disappear orbiter craft region observed spread over recorded nucleus comet dust pioneer trail space probe A (1) is an object that travels around the sun leaving a bright (2) behind. For

Detaylı

KPDS. 4.Modal Auxiliaries

KPDS. 4.Modal Auxiliaries STRATEGIES FOR KPDS 1.---24. Sorularda, boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi bulunuz. Genellikle bu bölümde ölçülmek istenen bilgiler şunlardır. 1. Vocabulary (verb-noun-adj-adv-phr.v.) 2. Preposition

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly,

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly, 21- SPACE TOURISM regular pleasure guidance sightseers proposal possibility Japan's Shimizu Corporation is making plans for the day that there are (1) flights into space, not by astronauts, but by tourists

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek 1. accept: kabul etmek, onaylamak 2. act: rol yapmak, davranış göstermek 3. add: eklemek, toplamak, ilave etmek 4. admire: hayran olmak, saygı duymak 5. agree: hemfikir olmak, kabul etmek 6. allow: izin

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 4 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 4 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

Uzaklara Bakarken. presentation sunuş. Selçuk Dinçer

Uzaklara Bakarken. presentation sunuş. Selçuk Dinçer presentation sunuş Uzaklara Bakarken Selçuk Dinçer Festival Direktörü Her yıl farklı bir üslupla, çoğu zaman da alışılmışın dışında bir biçimde kaleme alınan bu köşe, festivali vareden ekibin yapmaya çalıştıklarının

Detaylı

ELEMENTARY VOCABULARY (1059 adet kelime)

ELEMENTARY VOCABULARY (1059 adet kelime) 1 about Civarı,yaklaşık 2 about (twenty-five, forty, etc.) yirmi beş/ kırk civarı 3 above yukarı(da), bir şeyin üstünde 4 across karşıdan karşıya; çaprazlama 5 actor erkek oyuncu 6 actress bayan oyuncu

Detaylı