YILLIK DERS PLANI. Speaking Grammar ( be present)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILLIK DERS PLANI. Speaking Grammar ( be present)"

Transkript

1 YILLIK DERS PLNI OKULU :.. DÖNEMİ : DERSİ : MIN COURSE SINIFI : HFTLIK STİ : YLR Hft Saat Hedef ve Davranışlar K O N U L R Yöntem ve Teknikler Hedef ve amaçlar Ders Kitabı : English Unlimited Elementary 1 Yakınıdaki insanların Unit 1 People in your life E isimlerini öğretmek. 1.1 Nice to meet you Hecelemeyi vermek. Vocabulary (People you know) be nin present Pronunciation (Syllables) kullanımlarını Grammar ( be present) öğretmek. Konuşma Y raç ve gereçler Video Değerlen dirmeler L Ü L 2 Mesleklerle ilgili kelimeleri Konuşma becerisi Dinleme ok kullanımlarını vermek. Tanışma kalıplarını kullandırmak. 1.2 What was your first job? Reading (Life s work) Vocabulary (talking about jobs) Grammar ( be past was, were) 1.3 Target activity listening vocabulary (How you know people) 1.Explore Keyword Ok cross cultures (Greetings) Video

2 E K 1 Konuşma becerisi Tekrar konularıyla pekiştirmeyi sağlamak. Dinleme becerisi Teklif ve rica kalıplarını öğretmek. a, an, the kullanımlarını vermek. Kelimelerdeki vurgu yerlerini göstermek. Konuşma becerisi 2 Present simple (geniş zamanda) tense in olumlu yapısını öğretmek. Bir misafiri karşılama kalıplarını 1 Explore 1 Look again Unit 2 way from home 2.1 I miss my friends Vocabulary (Offers and requests) Grammar (a,an, some) Pronunciaiton (word stress 1) 2.2 Sofasurfing Reading (Sofasurfing.com) Grammar ( Present simple: positive sentences) Vocabulary (Interests and wants) Writing (a profile) 2.3 Target activity reading and listening (Take care of a guest) vocabulary (Taking care of a guest) Video Video Ödev konularının verilmesi İ M 3 in kullanımlarını öğretmek. Kendi başına öğrenebilmeyi Yazma becerisi Okuduğunu anlama ve anlatabilme 4 Boş zaman aktiviteleri kalıplarını öğretmek. Yazma (Present simple tense de olumsuz yapıyı öğretmek. Konuşma Sıklık zarflarını öğretmek. Kelimelerdeki vurguyu Present simple tense de soru kalıbını vermek. Dinleme Davetlerle ilgili kalıpları go kullanımlarını 5 öğretmek. Komuşmalarda Do ve don t un kullanımlarını vermek. Cumhuriyetin önemini vurgulamak. 2.Explore Keyword in Independent learning (Finding information) 2.Explore Writing 2 Look again Unit 3 Your time 3.1 Happiness Reading (Happiness is ) Vocabulary (Free time activities) Writing Grammar (Present simple: negative sentences) 3.2 Do you like New Year? Vocabulary (dverbs of frequency) Pronunciation (Word stress 2) Grammar (Present simple: questions) Kurban Bayramı 2 gün tatil 3.3 Target activity listening (Invite someone out) vocabulary (Invitations) 3.Explore Keyword go cross cultures (Conversations dos and don ts) October 29 The Bayram of Republic Video Video Video The First Written Exam

3 K S I M 1 Konuşma becerisi Teknoloji konusunda okuduğunu anlamayı sağlamak. Fillerin 2.hallerini öğretmek. Geçmiş zaman kalıplarını vermek. Konuşma 2 Bir gezide kullanacağı kelimeleri öğretmek. Dinleme becerisi Cümledeki vurgu yerlerini vermek. Past simple tense in kullanımını vermek. Konuşma İyi ve kötü tecrübeleri anlatan kelimeleri vermek. have kullanımlarını vermek. Kendi kendine öğrenebilmeyi teşvik etmek. tatürk ün dünya tarihindeki yerini göstermek. 3 Yazma Tekrarla Çevrelerindeki bilinen yerlerin isimlerini vermek. Okuduğunu anlama ve Çevrelerindeki yerleri tarif edebilmelerini sağlamak. Yer edatlarını vermek. 4 Konuşma Ev eşyalarının isimlerini vermek. Konuşma Dinleme There is, There are kalıplarını öğretmek. Cümlede vurgu yerlerini vermek. Yazma ve konuşma 3.Explore 3 Look again Unit 4 Changes 4.1 Taxi Reading (Technology first) Grammar (Past simple verbs) Vocabulary (Past time expressions) 4.2 Going away Vocabulary (Things for a trip) Pronunciation (Sentence stress 1) Grammar (past simple) 4.3 Target activity listening (Talk about an important event) vocabulary (Good and bad experiences) 4.Explore Keyword have Independent learning (Self-study) November 10 tatürk s death anniversary 4.Explore Writing 4 Look again Unit 5 Your space 5.1 Place to place Vocabulary (Places) Reading (I live here but I work 800 kilometres away) Vocabulary (Describing places) Vocabulary (prepositions of places) 5.2 Carol s flat Vocabulary (Things in the home) (House-sitting) Grammar (There is, there are) Pronunciaiton (sentence stress) Writing and speaking (about your home for a house-sitter) Video Video Video Video

4 R L I K 1 Oda ilanlarını anlamayı sağlamak. on kullanımlarını vermek. Konuşma becerisi 2 Duyduğunu anlama ve konuşma becerileri lışverişle ilgili terimleri Konuşma becerisi sağlamak. 3 Yiyeceklerle ilgili kelimeleri vermek. Tercihlerle ilgili kalıpları öğretmek. Sayılabilen ve sayılamayan isimlerinin kullanımını vermek. Yemek sipariş kalıplarını vermek. 4 this, that, these, those kullanımlarını vermek.yazma becerisi 5.3 Target activity Reading (Rent a room) vocabulary (dverts for rooms) 5.Explore Keyword on cross cultures (Personal spaces) 5.Explore 5 Look again Unit 6 What would you like? 6.1 Do you like shopping? and speaking Vocabulary (shops and shopping) (Shopping trip) 6.2 Shopping list Vocabulary (Food) Reading (Weird fruit and veg) Vocabulary (Talking about preferences and giving reasons) Grammar (Countable and uncountable nouns) 6.3 Target activity listening (Order a meat) vocabulary (Ordering food) 6.Explore Keyword this, that, these, those Independent learning (Using a dictionary) 6.Explore Writing 6 Look again Video Video Video Video The Second Written Exam

5 O C K 1 İşler ve çalışmalarla ilgili kalıpları vermek. Yazma becerisi kandırmak. Harcamalarla ilgili kalıplarlı öğretmek. Okuduğunu anlama ve anlatabilme 2 Dnleme becerisi Meşgul olduğunu belirten kalıpları öğretmek. Doğru telafuz yeteneği Present Progressive tense i kullandırmak. Konuşma 3 Duyduğunu anlama becerisi İş ve derslerle ilgili klaıpları of kullanımlarını vermek. 4 Konuşma becerisi YRIYIL TTİLİ Unit 7 Work-life balance 7.1 What do we do? Vocabulary (Work and studies 1) Writing Reading (Work-life balance) Vocabulary (spend) 7.2 I m just watching the news Vocabulary (Saying you re busy) Pronunciation (The schwa sound 1) Grammar (Present progressive) 7.3 Target activity listening (Explain what to do) vocabulary (Work and studies 2) 7.Explore Keyword of cross cultures (Workplaces) 7.Explore 7 Look again YRIYIL TTİLİ Video Video Video Video The Third Written Exam 5

6 1 YRIYIL TTİLİ YRIYIL TTİLİ Ş U B T 2 ileyle ilgili terimleri Kişilikle ilgili kelimeleri Duyduğunu anlama Konuşma becerisi kazandırmak 3 Görünüşle ilgili kelimeleri öğretmek. have got kullanımlarını vermek. İlişkilerler ilgili kalıpları vermek. Duyduğunu anlama 4 who kullanımlarını vermek. Yazma becerisi Duyduğunu anlama Unit 8 What s she like? 8.1 Family Vocabulary (Family) Pronunciation (The schwa sound 2) Reading (Friends) Vocabulary (Personality) 8.2 Fashion sense Reading (Changing image) Vocabulary (ppearance) Writing Grammar (have got) 8.3 Target activity listening (Describe someone you admire) vocabulary (Relationships) 8.Explore Keyword who Independent learning (Reading the phonemic script) 8.Explore Writing 8 Look again Video Video Video

7 M 1 Ulaşımla ilgili kelime ve kalıpları vermek. Bilgi edinme ile ilgili kelimeleri öğretmek. Cümledeki vurguyu göstermek. Duyduğunu anlama becerisi Unit 9 getting around 9.1 How do you get there? Vocabulary (Using transport) Vocabulary (getting information) Pronunciation (Sentence stress) Video R T 2 Sıfatların üstünlük ve en üstünlük hallerini vermek. Hareket ifade eden edatları vermek. 3 Duyduğunu anlama becerisi Bilet alırken kullanacağı kalıpları Konuşma Tekrarla pekiştirmeyi sağlamak. 4 Filmlerle ilgili kalıp ve kelimeleri Öneri kelime ve kalıplarını öğretmek. Duyduğunu anlama becerisi Present progressive tense in gelecek zaman kullanmlarını vermek. 9.2 King of the road Reading (One-wheeled wonder) Grammar (Comparatives and superlatives) Vocabulary (Prepositions of movements) Writing and speaking (a short description) 9.3 Target activity listening (Buy a ticket) vocabulary (Buying a ticket) 9.Explore Keywords get cross cultures (Transport culture) 9.Explore 9 Look again Unit 10 Getting together 10.1 World cinema Vocabulary (Films) Reading (International Film Week) Vocabulary (Suggestions) 10.2 What are you doing tonight? Reading (Cinema) Grammar (Present progressive for future arrangements) Pronunciation (Compound nouns) Video Video Video The First Written Exam

8 N İ S N 1 Duyduğunu anlama becerisi Filmler hakkında konuşabilecek kelimeleri Yazma becerisi 2 Havaalanı ile ilgili kelimeleri öğretmek. Konuşmada kibar knouşma vurgularını vermek. Niteleyicileri öğretmek. Hikaye anlatırken kullanılan kalıpları vermek. 3 Seyehatlar hakkında konuşabilecek kalıpları vermek. Konuşma becerisi Duyduğunu anlama becerisi 4 Vücudumuz ve sağlığımızla ilgili kelimeleri vermek. Kelimeler arsındaki geçişleri verebilmek. Tavsiye bildiren kalıpları öğretmek. Tavsiye verirken if kullanımlarını vermek Target activity listening (rrange a film night) vocabulary (Talking about films) 10. Explore Keyword about Independent learning (Reading the phonemic script 2) 10.Explore Writing 10 Look again Unit 11 Journeys 11.1 t the airport Vocabulary (irports) Pronunciation (polite intonation) 11.2 traveller s tale Reading (Help) Grammar (rticles) Vocabulary (Stroytelling experiences) 11.3 Target activity listening (Describe a journey) vocabulary (Talking about journey) 11.Explore Keyword at cross cultures (Saying sorry) 11.Explore 11 Look again Unit 12 re you OK? 12.1 I ve got a headache Vocabulary (The body and health) and reading (What are your symptoms?) Pronunciation (Linking consonants and vowels 1) 12.2 Home remedies Reading (knowledge.com) Vocabulary (Giving advices) Grammar (Giving advice with if ) Video Video Video Video The Second Written Exam

9 M Y I S 1 Tavsiye nedenlerini bildiren kelimeleri öğretmek. Yazma Tekrarla pekiştirmeyi sağlamak. Duyduğunu anlama becerisi 2 Present perfect tense kullanımını vermek. Gezilecek yerlerle ilgili kelimeleri vermek. Duyduğunu anlama 3 Present perfect kullanımını vermek. Konuşmada kelimeler arsındaki geçişleri verebilmek. Bilgi edinme kalıplarını vermek. Duyduğunu anlama becerisi 4 thing kullanımlarını vermek. Konuşma becerisi Duyduğunu anlama becerisi 5 too much, enough, not enough kullnaımlarını vermek. Yaşamdaki değişikliklerle ilgili kalıpları kullandırmak. be going to, be hoping to, would like to kullanımlarını vermek Target activity listening (Give advice) vocabulary (Giving reasons for advice) 12. Explore Keyword take Independent learning (Learning collocations) 12.Explore Writing 12 Look again Unit 13 Experiences 13.1 I ve never. Reading (Happy to say, I ve never..) Grammar (Present perfect verbs) Writing (six sentences with never about yourself) 13.2 Great places Vocabulary (Sights) Grammar (Present perfect) Pronunciation (Linking consonants and vowels 2) 13.3 Target activity listening (Get information and recommendations) vocabulary (getting information) 13.Explore Keyword thing cross cultures (Your experiences) 13.Explore 13 Look again Unit 14 Choices 14.1 Exercising your brain Reading (Keep your brain in top condition) Vocabulary (too much, enough, not enough) Pronunciation (review) 14.2 Barry Cox Vocabulary (Life changes) Grammar (Be going to, be hoping to, would like to) Video Video Video Video Ödevlerin toplanması The Third Written Exam

10 H Z İ R N 1 Duyduğunu anlama becerisi Planlama ile ilgili kalıpları really kullanımını vermek. Tek başına bir şeyler öğrenebilmelerini sağlamak. 2 Yazma becerisi 14.3 Target activity listening (Plan a weekend break) Vocabulary (Planning) 14. Explore Keyword really Independent learning (How can you learn language?) 14.Explore Writing 14 Look again 1. Sınıf öğretmeniyle iş birliği yapılarak zümre öğretmenleriyle birlik ve beraberlik sağlanacak. Kullanılan yöntemler tartışılacak. 2. Zümre öğretmenler kurulunda belirtilen dersin amaçlarına ulaşmaya gayret edilecek. Derslerin işlenişi bu yönde olacaktır. Video Video Öğretim Yılında uygulayacağımız. sınıfları Dersi yıllık planı yukarıda çıkartılmıştır. Tastiğini arz ederiz İng.Öğrt İng.Öğrt İng.Öğrt İng.Öğrt İng.Öğrt Uygundur.. / 09 / Okul Müdürü

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder DERS ADI Total English Intermediate Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları 2. 176 176 Okt. İdil Ejder Ders Sorumluları Ders

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org.

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org. I ECL European Language Portfolio vrupa il Portfolyosu Young Learners (ge 6-12) ll rights reserved 2011,2012 European Language Portfolio: registered model o. 2012.R007 warded to: British Educational ffairs

Detaylı

YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF)

YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF) YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF) AÇIKLAMA: Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, şubat 2005 1 Yayın Sorumlusu İsuf Zeneli Yayına Hazırlayanlar: Agim Bërdyna Ramush Lekaj Ilaz

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2010-2011. Ders Programı

T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2010-2011. Ders Programı DERS KODU: AFE 123 T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2010-2011 Ders Programı DERS ADI: Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I KREDİ: 3 saat 3 kredi TELEFON: 5780699

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5.

Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. 1128 Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. Sınıf Örneği) Ali DÖNGEL Ankara Eğitim Müfettişi Özet DynEd

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours.

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours. GERUNDS AND INFINITIVES Filleri isim haline getirip cümlede çekilmemiş halde bir isimmiş gibi özne, nesne ya da diğer pozisyonlarda kullanabiliriz. Bunu üç şekilde yaparız. A- Gerund - Ving ing (İsim Fiil)

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

English. Unlock your English with. Unlocked! Pre-Intermediate (A2) student course book

English. Unlock your English with. Unlocked! Pre-Intermediate (A2) student course book English Unlock your English with Unlocked! Pre-Intermediate (A) student course book words r 00 useful Learn ove ssions! and expre r range of you Increase ry! la u vocab g, your listenin Improve and reading

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

UNIT THREE SECURITY (GÜVENLİK)

UNIT THREE SECURITY (GÜVENLİK) UNIT THREE SECURITY (GÜVENLİK) NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bu ünitenin sonunda; 1. Kredi kartları ve güvenlik ile ilgili bir okuma parçası okuyup anlayabilecek, konu ile ilgili soruları cevaplandırabilecek, 2.

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI 1. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK SINAVI A) Amaç ve tanım : Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yeterlik Sınavı,

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz!

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Öğretmen El Kitabı Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Bu kitapta, öğrenci el kitaplarında bulunan Nöro-bilimsel Altyapı, Doğru Çalışma Yöntemleri,

Detaylı

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? Giriş: Modal ; Türkçe de kip olarak adlandırılabilir ve bu kelime grubu İngilizce de önemli bir rol oynar. Kipler fiile meli/-malı, -ebilmek gibi anlamlar katar. Bu yardımcı

Detaylı

English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 1

English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNGİLİZCE KURSU KULLANIM KILAVUZU English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 2 English Millenium İçindekiler Giriş... 3 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFLARI AAA. İngilizce Muafiyet ve Yerleştirme Sınavı. Ad Soyad. Bölüm.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFLARI AAA. İngilizce Muafiyet ve Yerleştirme Sınavı. Ad Soyad. Bölüm. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFLARI AAA İngilizce Muafiyet ve Yerleştirme Sınavı Ad Soyad Bölüm Öğrenci No : : : Süre : Dinleme Bölümü 15 dk. Okuma Bölümü 75 dk. ÖNEMLİ

Detaylı

Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I

Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 123 / AFE 153 T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2012-2013 Ders Programı DERS ADI: Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I KREDİ: 3 saat 3 kredi TELEFON:

Detaylı

İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası

İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası İNGİLİZCE anlatımlı soru bankası 1. ADJECTIVES a. Personal Qualities "Adjective" kelimesi sıfat manasına gelip "be" yardımcı fiilerinden sonra veya isimlerden önce gelir. Bu konuda sıfatların arkadaşlık

Detaylı