June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING"

Transkript

1 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,expressfeelings andemotions,andexchangeopinions Communication(1.2):Understandandinterpret writtenandspokenlanguageonavarietyoftopics Communication(1.3):Presentinformation, concepts,andideastoanaudienceoflistenersor readersonavarietyoftopics. Cultures(2.1):Demonstrateanunderstandingof therelationshipbetweenthepracticesand perspectivesoftheculturestudied Cultures(2.2):Demonstrateanunderstandingof therelationshipbetweentheproductsand perspectivesoftheculturestudied Connections(3.1):Reinforceandfurthertheir knowledgeofotherdisciplinesthroughtheforeign language Comparisons(4.2):Demonstrateunderstandingof theconceptofculturethroughcomparisonsofthe culturesstudiedandtheirown. Communities(5.1):Usethelanguagebothwithin andbeyondtheschoolsetting MINDMAP MATERIALSUSEDINTHEMODULE Mainvideos: ACarpetDealer slifestory BayramYumuşakInterview[7 minutes] SevgiliMuratattheCarpetRepair Shop[3minutes] CarpetShoppingKapalıçarşı da Alışveriş [2.53minutes] CARDNUMBER:12 THEME:HALICILIK,TÜRKİYEVEÖTESİNDE CARPETCULTURE,INTURKEYANDBEYOND LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Explorethelifeofacarpetdealer Project2:Inquireinto'oriental'carpetsandtheir history Project3:Bargainingandbuyingcarpetsatthebazaar ModuledevelopedbyErikaH.Gilson

2 2 1.BAĞLAM/CONTEXT YouwilllearnaboutthecarpetcultureinTurkey, whatitmeanseconomicallyandsocially,theplace ofthecarpetintraditionalhomesaswellasin mosques,inprayer.youwilllearnaboutthe importanceofthebazaartocarpetdealers,and thetraditionalwayofdoingbusiness,about bargaining,andtheinternationalaspectoftrading incarpetsintoday s GlobalVillage. Bywatchingthemodule svideos,listeningtoand studyinginterviews,readingonthesubject,and doingindividualaswellasguidedsearchesonthe internet,youwillbeexposedtoauthenticmaterial toexplorethethemesofthemodule,and comparewhatimportance carpets haveinyour ownculture. 2.TEMATİKPROJELER/THEMATICPROJECTS Threeprojectsaresuggestedforthethemeof CarpetCultureinTurkeyandBeyond. Forthefirstproject,Birhalısatıcısınınhayatını keşfetme Explorethelifeofacarpetdealer,you willwatchaninterviewwithayoungcarpet dealer,followinghislifestory,learningofhis ambitions,andthepotentialofcarpetsforglobal sales.readingbetweenthelines,youwillbeable todrawapictureoflifeinthecappadocciaregion ofanatolia,andoftheimportanceofrugweaving totheregionaleconomy.youwilldiscuss,a)the carpetdealerslife,thechoiceshemade, comparingthepossibilitieshehadwiththosein yournativesetting;b)theage oldglobalmarket for oriental carpets:lookingforreasonsbehind it,whetherestheticormonetary. Forthesecondproject,Doğuyaözgühalılarıve tarihleriniaraştırma Inquireinto oriental carpetsandtheirhistory,youwillreadandseek outmediasourcesinanylanguageon oriental carpets,theirhistory,geographicspread,variety indesign,andtheirregionaldevelopmentthrough cooperativesintoday sturkey.youwillmakeoral presentationsofyourfindingsinclass. Forthethirdproject,Pazardapazarlıkyapmave halısatınalma Bargainingandbuyingcarpetsat thebazaar,youwillbeaskedtoviewvideos showingcustomersinterestedinapurchaseor havingarugrepaired.bargainingistakingplace: youwillobserveandcomparethismannerof shoppingwithwhatisacceptableandexpectedin yourownenvironment.internetforfurther researchwillbeavailable.thereadingswillalso leadtoanunderstandingof bargaining inthe Islamiccontext.Youwillbeaskedtoactouta shoppingepisode,persuadingthesellertoreduce theaskingprice. Itisestimatedthatforin classtime,thefirst projectwillcovertwoclasses(50minuteseach), thesecondprojectwithpresentationsalsotwo classes(50minuteseach),andthethirdproject one50minuteclass.

3 PROJECT1:BİRHALISATICISININHAYATINIKEŞFETME EXPLORETHELIFEOFACARPETDEALER TABLE1INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP TheLifeofaCarpetDealer ACCESS 3 VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchtheinterviewof thecarpetdealer;read thetranscriptionand translation,ifneeded. ReadontheInternet theselecteditemson tradeandscopeofthe internationalmarket. ACTION: Debateoncarpetculture intheturkishcontext; economicimplications; andglobalaspectsof carpettrade. FOCUSONLANGUAGE Useofthecausative andtheverbalnoun ma THEME: Carpetculture. TALİMATLAR/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1. İkiliveyaüçlügruplarşeklindevideoizlenecek; 2. Halıcınınyaşamı,halıcılığınyetiştiğiyöredeki önemi,köyyaşamındakietkisi,vegeleceği konuşulacak; 3. Gruphalindetartışılacak; 4. Öğrencileraralarındakendiyaşamları konuşacakveanadoluilekendiyaşadıkları çevreyikarşılaştırarakvardıklarısonuçlar açıklanacak; 5. Halıcılıkmesleğiningelecektekihali tartışılacak; 6. Kendiçevrenizdeherkesinyaşamınıetkileyen birmeslekveyasanayikonuşulacak[örneğin otomobil] WRITE/SPEAK/RECORD Writethelifestoryof theinterviewee, includinghisfuture plans. Writeontheglobal conditionsyouhave readandhowthese couldinterferewithhis plans. OPERATIONS: Listen;noticepatternin monologue;takenotes. EXCHANGEANDACT Discussthelifeof theyoungturkish carpetdealer. Comparewhatwas availabletohimto whatyouthsinother settingshave availabletothem. A.WhatamIgoingtodo? 1. Watchthevideoinpairsorgroupsofthree; 2. Discussthecarpetdealer slife,the importanceofcarpetweavingtothearea wherehegrewup,itseffectonvillagelife,and thefutureofrugweaving; 3. Formsgroupsfordiscussingdifferentpoints; 4. Discussyourownbackgroundandcompare yourenvironmentwiththoseinanatolia; 5. Discussthefutureofrug weaving; 6. Consideraprofessionorindustryinyourown environmentthataffectseveryone slife.

4 B.Nasıltartışmalıyım? 1. Dikkatlevideoyuizleyin; 2. Ekteverilengazetehaberleriniokuyun; 3. Halıcınınyaşamıhakkındaayrıntılıbilgilernot edilecek; 4. Gruplaraayrılıpnotlarıpaylaşın; 5. Çevrelerinizhakkındatoplanılanbilgileri paylaşın; 6. İkiliveyaüçlügruplarhalindeTürkiye debu bölgeilekendiçevrenizdebelirlediğinizşartları karşılaştırıptartışın. B.Howtodebatetheissue? 1. Carefullywatchthevideo; 2. Readthenewspaperitemsgiven; 3. Takedetailednotesonthelifeofthecarpet dealer; 4. Formgroupsandshareyournotes; 5. Sharealsothenotesyoumadeaboutyour ownenvironment; 6. Ingroupsoftwoorthree,compareand discussconditionswehaveidentifiedinour ownenvironmentwiththosefacingyouthin thisregionofturkey. BİRİNCİPROJEDEKULLANILAN MALZEMELER/MATERIALSforPROJECT1: Video:ACarpetDealer slifestory[7minutes] BayramYumuşaktellshisstory,howhebecamea dealerinrugs,whatitmeanstohim,whathis plansforthefutureare.hestressesthe importanceofhandcrafts,ofrugweavingtohis hometown,andalludestopotentialdifficultiesin thefuture. ThreereadingsfromtheTumgazeteler, reproducedwithpermissionbythedirectorofthe newspaper. Appendix1isatranslationofthevideo transcription. LANGUAGEASSISTANCEFORTHEVIDEO Yenisözcükler Yenisözcüklerdenkonuileilgiliolanbazılarıöğrencilertarafındanaraştırılacak:halı, kervansarayı,cicim,kilim,eyer,medrese teminet toprovide Barınmalarıücretsizolarakdevlettarafındanteminediliyor. Theiraccommodationisprovidedforfree bythegovernment. özellik characteristic;specialfeature Bizimköyümüzündiğerönemlibirözelliğideyapmışolduğumuzmeslektir. Anotherimportantspecial featureofourvillageisouroccupation. geçici temporary ihraç ihracat export ithalat import Türkiye yeresmigeçiciithalatolarakgetirttiriyorum,buradaatölyemizdetamiriniyaptırıyorum,bittikten sonratekrarihracatınıyapıyorum. IhavethembroughttoTurkeyastemporaryimports,havethem repairedinourworkshopshere,andafteritisfinished,iexportthemagain. ticari commercial 4

5 Veticariaçıdandahaiyiolacağınıdüşündüğüm. AndIthoughtitwouldbebetterfromacommercial perspective. ticaret commerce;trade İstanbuldaticaretmerkezidir. Istanbulisalsoacenterofcommerce. tahmin guess;estimate Tahminlerimdedefazlayanılmadım. Iwasnottoowronginmyestimate. semt neighborhood;district;locality OradakisemtmarketlerindebazıTürkhalılarınıgörebiliyorum. Icanseeinneighborhoodmarketsthere someturkishrugs. ayrıyeten ayrıca = furthermore besides moreover Note:alsospelled ayrıyetten ayriyetten.todayayrıcaisheardperhapsmoreoften. AyrıyetenOsmanlılaraaitçeşitlitekstilürünlerinibazengörebiliyoruz. Moreoverwecanseevarious textileproductsbelongingtotheottomans. nadir seldom rare Çeşitlitekstilürünlerinibazen nadirdeolsa görebiliyoruz. Sometimes evenifonlyrarely wecan seevarioustextileproducts. dahil included inside KontraktdahilindehalılarıTürkiye yegetirttiriyorum. IhavethecarpetsbroughttoTurkeyunder [within]acontract. amaç objective;goal;purpose Buamaçlaİngiltere yedegidiyorum.forthispurposeialsogotoengland. imkân possibility opportunity Dünyadakieneskihalılarıburalardagörmeimkânımızvar. Wehavetheopportunitytoseetheoldest carpetsintheworldhere. değerli valuable görmeyedeğer worthseeing Gerçektengörülmeyedeğerbiryer. Itisreallyaplaceworthseeing. maddi material materialistic monetary Severekyapıyorumsonuçtabumesleğimaddikazancımınyanında. Afterall,inadditiontothemonetary gain,ilovedoingthiswork. takipet tofollow peşindengit togobehindit =tofollow Halılarıngittiğiyolutakipediyorum,nereyegitmişlersepeşindengidiyorum. Ifollowtheroadthe carpetshavetaken,goafterthemwherevertheyhavegone. 5

6 6 TranscriptionofthevideoACarpetDealer slife Story Pertinentvocabularyandgrammarwillbe highlighted. Merhaba. BenimismimBayramYumuşak.1970Aksaray doğumluyum.aksarayortaanadolu da Kapadokyabölgesiiçerisinde dir.köyünismi SultanAhmetkasabasıdır.EskiSelçuklularaaitbir kasabadır. İçerisindeeskibirkervansarayıbulunmakta. KervansaraybiliyorsunuzeskiSelçuklu dönemlerindeyolcularınücretsizkonaklamaları, yerleşimbarınmaimkânlarınıücretsizolarak devlettarafındanteminedildiğiyerdir.çokgüzel mermerişçiliği,...portelleribulunmaktadır. Bizimköyümüzünkervansarayıyanındadiğer önemlibirözelliğideyapmışolduğumuzmeslek itibariyledahaçoktanınmaktadır.bizimyapmış olduğumuzmeslekbüyüklerimiz,annelerimiz, kadınlarımızelhalısı,eldeyapmahalıdokumaktadırlar kilim,cicim,eveşyaları.bizimyaştaki insanlar,erkekler,gençlerdetamamenbueskimiş olanantikalarınorijinalbirşekildetamirinin yapılmasıileuğraşmaktadırlar.köyümüzdeki gençlerinhemenhementamamıbumeslekle uğraşmaktahiçbirişsizinsanyokdiyebiliriz. Kadınlarımızınhepsiyenihalıyapıpdokumakta, bunlargerekticariamaçlagerekse düğünlerimizdekiadetlerimizüzerinehergenç kızınüç,dört,veyabeştanehalıgötürmesi zorunluğundandolayıherkeskendievindebir atölyegibidüzenliçalışmaktadırlar. Istanbul a tabiibenmesleğimeköyümde başladım,oradaöğrendimnasılyapıldığını,nasıl yapılmasıgerektiğini,fakatozamanlarticari anlamdaçokfazlabirhareketolmadığıiçin İstanbul undahaiyiolacağınıdüşündümçünkü buradaki,kapalıçarşı dakibüyükhalıalıpsatan esnaflarınkendihalılarıvartamirettirmek istedikleri.ticaripotansiyelaçıdanburanındaha uygunolacağınıdüşündümve1996yılında İstanbul ageldim.sultanahmet eyakınbiryerde biratölyekiraladımvebeşyılarkadaşlarlabirlikte sadeceesnaflaraaitolanhalılarıntamir,yıkanımı bütünmasraflarınıyaptık bütünişlemlerini yaptık. Oradabumesleğidahadailerlettiktensonrabazı yabancımüşterilerletanışmamızoldu,onların isteğiüzerineyurtdışınagitmeyebaşladım2000 yılındanitibaren.veticariaçıdandahaiyiolacağını düşündüğümiçinburasını2000yılındaçorluluali Paşamedresesinegeldim. İlketaptagenemesleğimidevamettirdim,tamir işleri,küçükhalılarınalımsatımıgibifakatbunun Avrupa dadahaiyiolacağınıdüşündüm.istanbul daticaretmerkezidirfakatdahaeskihalıların Avrupa daolduğunudüşünüyorumörneğin Almanya daçokmiktardaeskitürkhalılarının olabileceğinidüşündümçünküalmanlarlaosmanlı İmparatorluğunadayanangenişbirticarettarihi varvebuticarettendolayıbirçoktürkhalılarının Almanya yaihraçolduğunubazıkitaplardan okudum,bazıdergilerdenaraştırdım.buhalıların azbirkısmınındaolsaçeşitlipazarlarda,veya dükkanlardasatılabileceğinidüşünerekten Almanya yagittim.tahminlerimdedefazla yanılmadımamapotansiyelolarakçokdafazla olmadı.çünkübubenimgibidüşünenbirsürü insanvar.almanya dabuişiyapanbirsürü insanlarvar. Amagenedemutluyumçünküistediğimşeylerin birkısmınıyapmışoldum.oradakihaftasonları kurulansemtmarketlerindebazıtürkhalılarını görebiliyorum.bunlarınbirkısmı büyükbirkısmı eskimiş,yıpranmış.oradakiinsanlardabuhalıların tamiredebileceklerinidüşünmedikleriiçinsemt pazarlarındasatıyorlardı.benbuhalılarıohaliile satınalıpgeliyorum,istanbul dayıkatıyorum, kendiatölyemdetamiriniyaptırıyorumvetekrar

7 7 kullanılabilirhalegetiriyorum,orijinaltamiriyle,ve gayetdegüzeloluyor,ilgimiçekiyor. Buşekildesıksıkyurtdışınagidiyorum.Yurtdışına gidişgelişlerimdeçeşitli...oradahalıalıpsatan esnaflarlatanıştım.kendilerinindeaynışekilde halılarınınolduğunu,tamirettirmekistediklerini söylüyorlardı.bunlarlauzunkonuşmalardansonra kontraktdahilindehalılarınıtürkiye yeresmigeçici ithalatolarakgetirtiriyorum,buradaatölyemizde tamiriniyaptırıyorum,bittiktensonratekrar ihracatınıyapıyorum. BuşekildeAlmanyaileçalıştık,dahasonra,şu andamacaristanileçoksıkıçalışıyorum, Budapeşte de,haftasonlarıkurulanmarketlerde genealışverişlerimizoluyor,oradakiesnafların ihtiyacıolanlarınhalılarınıtamirediyorum. AyrıyetenOsmanlılaraaitçeşitlitekstilürünlerini bazen nadirdeolsa görebiliyoruz,eyerdir,at, çuturdiyoruz,onungibi.otürşeylereilgimizvar. Tamprofesiyonelolarakanlamamışolsambile resimolarakhoşumagidenşeylerialıptürkiyeye getiriyorum.bazılarınıkendihobimolarak kullanıyorumbazılarınıticariamaçla değerlendiriyorum.buamaçlaingiltere yede gidiyorum,oradaseneninbellibirgünlerindehalı fuarlarıdüzenleniyor.gerçektendünyadakien eskihalılarıburalardagörmeimkânımızvar. ŞuandahalendevamedenOlimpiahalıfuarıvarki gerçektengörülmeyedeğerbiryer.ingiltere de ayrıyetenbirosmanlılaraait,vetürklere,iran, Hindistanveyadünyanınhalıyapılanbirçok bölgelerineaitçokdeğerlihalılarvar.buhalıların büyükbirkısmıtamirolmayıbekliyor,yıkanmayı, tekrarişlemgörmeyibekliyor.oyüzden İngiltere nindegenebenimaçımdanpazar olabileceğinidüşünüyorum.veileridedahasık gitmeyidüşünüyorum.çünkübumesleğin ticaretininyanında,yaniişiminyanındatabii olarakdagerçektenseviyorumçünküeskibir halıyıtekrarhayatadöndürüyorsun,onutekrar kazandırıyorsun.ayrıyetenondaki...diyelim İngiltere ninbirküçükkasabasındakendi köyünüzeaitbirhalıilekarşılaşıyorsunuz buyüz seneöncesizinköyünüzdengitmiş.buinsana gerçektençokduyguluanlaryaşatıyor,ilginç geliyor.budainsanınmesleğineayrıbirzevk katıyor,benidahadahırslandırıyor,dahada azimlendiriyorbuişiyapmamiçin;severek yapıyorumsonuçtabumesleğimaddikazancımın yanında. Amainanıyorumkibunundahayapılacakçok işlerinolduğunainanıyorum,biramerikapazarı benhiçgitmedimamabiramerika da okuyorum,gidengelenarkadaşlarımızdan dinliyorumveyaburayagelenamerikalı müşterilerimizvar,onlar dandinliyorum. Sonuçtahalılarıngittiğiyolutakipediyorum, nereyegitmişlersepeşindengidiyorum,tekrar onlarıkendivatanınagetiripburadabirçeşit operasyondansonraonlarıtekrardünyaya gönderiyorum.

8 8 2.Readings:Newspaperclips a.osmanlıhalılarıbudapeşte`de BudapeşteUygulamalıSanatlarMüzesinde Osmanlıhalılarısergileniyor. Macaristan`ınbaşkentiBudapeşte`deki UygulamalıSanatlarMüzesindeOsmanlı Türk halılarısergisiaçıldı. SergininaçılışıdolayısıylaKültürBakanlığıile Türkiye`ninBudapeşteBüyükelçiliğitarafından verilenresepsiyonayaklaşık350davetlikatıldı. BüyükelçiUmurApaydın,resepsiyondayaptığı konuşmada,türkiye`densonradünyadaen zenginosmanlı Türkhalıkoleksiyonunasahip olanmacaristan`ın,buhalılarayüzyıllardırsahip çıktığınısöyledi. Konuşmanınardındandavetliler,çoğuBatı Anadolu`daeltezgahlarındayapılmışyaklaşık80 nadidehalıdanoluşansergiyigezdi. ÖteyandanTürkiye`ninBudapeşteBüyükelçisi Apaydın,Köprüdergisineyaptığıaçıklamada, Macarlarınbunadidehalılarınbirbölümünü Transilvanyakiliselerindentopladığınıbelirtti. b.halıcılığıdaçin`ekaptırdık MuğlaÜniversitesievsahipliğindedüzenlenen"1. MeslekYüksekokullarıHalı KilimŞenliği" ÜniversiteAtatürkKültürMerkezisalonunda açıldı.halıkilimşenliğinebuyıl19meslekyüksek okulundanerzincdan,çanakkale,sivasvemuğla ÜniversitesiMeslekYüksekokullarıkatıldı. SivasCumhuriyetÜniversitesiMeslek YüksekokuluHalıcılıkveDesinatörlüğüBölümü ÖğretimGörevlisiEmineTonus,Sivas`taSelçuklu dönemindenkalaneserlerinçoksayıda bulunduğunuvebunedenlehalılarındaselçuklu motiflerindenilhamaldıklarınısöyledi. EmineTonus,eldokumasıhalılarınöğrenciler tarafındanikiyıldatamamlandığınıbelirterek, "Dokuduğumuzhalılarınçoğudüğümsayısına göreenüstkalitestandartlarındadır.öğrenciler halılarıcicim,zili,çarpana,tülücedokuma tarzındayapmıştır.bunlaryöremizeaitdokuma şekilleridir.desenlerimizikendimiztasarlıyoruz. Halıdokumacılığınınunutulmamasıvegençnesil aktarabilmekiçinbutürtanıtımfaaliyetlerinin içerisinegiriyoruz"dedi. "ÇİN,HALICILIKSEKTÖRÜNÜDEBİTİRDİ" MuğlaÜniversitesiMilasSıtkıKoçmanMeslek YüksekokuluHalıcılıkBölümüÖğretimgörevlisi NurselBalcı,ucuzişgücümaliyetlerinedeniyle Çin`inhalıcılıksektöründesözsahibiolmaya başladığınısöyledi.türkfirmalarınınbunedenle ülkedışınayöneldiğinibelirtenöğretimgörevlisi NurselBalcı,"Çin`inucuzinsangücünedeniyle, Türkiye`dekihalıcılıksektörüzordurumda. ÖzellikleÇinveHindistan`dadokunanhalılarülkemizeithalediliyor.Bizimeldokumacılığımızve kalitemizüstseviyede,ancakişgücüpahalı.bu nedenleithalürünlerartıyor,ülkemizdekihalıcılık sektörügeriliyor.çin,gelenekselhalıcılık sektörünüdeelegeçirdi diyekonuştu. c.çinlilerhalıtamirişlerinedeelattı FatihKarakılıç DünyacaünlenenBursalıantikahalıtamircilerinin başı,bugünlerdeçinlirakipleriyledertte.kısabir süreöncesinekadaryurtdışındanveyurtiçinden getirileneskihalılarıözenleonaranhalı tamircileri,çinlilerindebupiyasayagirmesiyle zorgünleryaşamayabaşladı.

9 9 Türkhalıtamircileriüstelikbudurumakendi elleriyledüştü.çünküçinlilerönce,türkhalı tamircileriniülkelerinedavetederekmesleği öğrendi,sonradatamirişinegirdi. TarihiYeşilsemtinde28yıldırhalıtamirciliği yapanbülenttemel(38),antikahalıveevlerde kullanılanelhalılarınınpüskülleriniyenileyip, tıraşlayarakilkgünkühalinegetiriyor.halı tamircisibülenttemeleskikilimvehalılarıtamir ederekikincibirhayatahazırlıyor.antikahalıları eldetektektamirealanbülenttemel,bu meslektemeşhurolanaksaray`ınsultanhanı köyündenolmanıngururunuyaşıyor.bursa`dabu mesleğinunutulmayabaşladığınısöyleyentemel, 4kişininhalıtamirişinedevamettiğinianlatıyor. HalılarınbozulmasıhakkındadabilgiverenBülent Temel,birhalınınsaçaklarınınçürümesiyle bozulmayabaşladığınadikkatçekiyor.halılar güçlütemizlikrobotlarıiletozlarıalınmalı,3 4 yıldabirhalıyıkamafabrikalarında temizletilmelidir.dahasonra30 40yıllıkhalılarda saçaklarçözülmeyebaşladıisemutlakabirhalı tamircisineyenisaçaktaktırılmalıdır.` HalıtamircisiBülentustanınverdiğibilgileregöre, TL`liksaçakyenilemeilehalıyabir40 50 yıldahaömürsağlanabilir.ayrıcaçoksilinmekten tüllenentarihihalılarmetrekaresi10tl`den tıraşlanarakilkgünkücanlılığınakavuşturulabilir. Ayrıca,hertürlüörgüçalışmasıilesökülenyün kilimlervehalılardaparçalanmaktankurtarılabilir.abdbaştaolmaküzerehollanda,ingiltere, İtalya,KanadagibiçoksayıdaülkedenantikaTürk halılarıtamiriçinbursa`yageliyor. SondönemlerdeÇinlilerindesektöregirdiğini söyleyentemel,şunlarıanlatıyor:`çinliuyanıklar öncemeşhurtürktamircilerinden2 3kişiyiülkelerinetransferettiler.Sonraoustalararacılığıyla antikahalıtamiriişinedeelatmışoldular.şimdi sektörüzorasokuyorlar,kaliteyiveücretleri düşürüyorlar.biz,yırtılanhalınınparçasını orijinaleuygunyaparkenonlarsadece`delik kapansındanasılkapanırsakapansın`anlayışına sahipler.` FatihKarakılıç

10 GUIDEDQUESTIONSforPROJECT1 1. Halıcıbüyüdüğüköyünasılanlatıyor? 2. Mesleğinenasılbaşlamış?Yaptığıişlernedir? 3. Esnaflar hakkındanedüşünüyor?kendisini dedahilediyormu? 4. Köyevlerindenedenherkestebir atölye bulunuyor? 5. Halıcınınanlattığınagöre,köylerdehangiişleri kadınlaryapar,hangilerinierkekler? 6. Halıcınedenköyündenayrılıyor?Hemen başarılıoluyormu? 7. HalıcınınAvrupagezilerinasılbaşlıyor? Anadoluhalılarınınedendünyanınherbir yerindebulabileceğinidüşünüyor? 8. Bumesleğingeleceğihakkındaneler düşünüyor? 9. Halıcısizceişindebaşarılımı? 10. Halıların peşindengitmek halıcıiçinniçinbu kadarönemli? PROJECT2: DOĞUYAÖZGÜHALILARIVETARİHLERİNİARAŞTIRMA INQUIREINTO'ORIENTAL'CARPETSANDTHEIRHISTORY 1. Howdoestherug dealerdescribethevillage wherehegrewup? 2. Howdidhestart?Whatkindsofthingsdoes hedo? 3. Whatdoeshethinkabouttheclassofbazaar traders?doesheincludehimself? 4. Whydoeseachvillagehomehavea workshop? 5. Accordingtothespeaker,invillages,which jobsaredonebywomen,andwhichbymen? 6. Whydoesthespeakerleavehisvillage?Ishe successfulrightaway? 7. HowdohistripstoEuropestart?Whydoeshe thinkhecanfindanatolianrugsanywherein theworld? 8. Whatdoeshethinkaboutthefutureofhis profession? 9. Doyouthinkheissuccessfulinhiswork? 10. Whyisitsoimportanttohimtotrackdown thecarpets? TABLE2INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP HistoryofCarpetWeaving,EnduringInterestandValue ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Research,readand seekoutmediasources on oriental carpets, theirhistory, geographicspread, varietyindesign,and regionaldevelopment throughcooperatives intoday sturkey. FOCUSON LANGUAGE Useandfunctionof (y)ip and (y)arakgerunds WRITE/SPEAK/RECORD Prepareandwritedown yournotesforyouroral presentation. Makeanoral presentationonsome aspectofthe oriental carpet. Basedonyournotes, writeabriefessay. EXCHANGEANDACT Makeanoral presentationonsome aspectofthe oriental carpet. ACTION: Shareandpresent informationcollected onthewebandinbooks. THEME: Carpetculture. OPERATION: Takenotes;summarize inturkish;presentorally. 10

11 TALİMATLAR/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1. Okumaparçalarınıinceleyin; 2. Halıcılığıntarihçesiniçeşitlikaynaklardan araştırın; 3. Türkçeveİngilizcemetinlerdenözetçıkarın; 4. Heröğrencibirkonuseçip,meselâbirmotif, birhalıörneği,kullanılandoğalboyalar,bir sunuşyapacak; 5. Busunuşlaryazılıolarakdahazırlanacak; 6. Kendiaranızdaverdiğinizsunuşlarıtartışın. B.Nasılhazırlanmalıyım? 1. Dikkatleokumalarıinceleyin; 2. Ekteverilengazetehaberleriniokuyun; 3. Okuduklarınızınözetlerinihazırlayın; 4. Birkonuseçipkonuyudahaderinaraştırın; 5. Yazılıolaraksunuşunuzuhazırlayın; 6. Sunuşunuzuyapın; 7. Herkesinsunuşunuberabertartışın. İKİNCİPROJEDEKULLANILANMALZEMELER/ MATERIALSFORPROJECT2: 3READINGSontheHistoryofcarpets,reprinted withpermission. LANGUAGEASSISTANCEFORREADINGSin PROJECT2 Halıcılıklailgiliyenisözcükler Newspecializedvocabularyitemsforcarpetry ebat size kök root kökboya naturalcolor/dye kökboyası madder piyasa market cezaevi jail houseofcorrection tutku passion addiction A.WhatamIgoingtodo? 1. Studythereadings; 2. Researchthehistoryofcarpetmakingin varioussources; 3. PreparesummariesoftheTurkishandEnglish texts; 4. Selectatopic,forexample,adesignmotif,a samplecarpet,ornaturaldyesinuse,and makeapresentation; 5. Thepresentationswillalsobepreparedasa writtencomposition; 6. Discussamongyourselvesthepresentations. B.Howtogetready? 1. Readthetextsclosely; 2. Readthenewspaperitemsgiven; 3. Preparesummariesofyourreadings; 4. Chooseatopicandresearchitmore thoroughly; 5. Writeoutyourpresentation; 6. Makeyourpresentation; 7. Discussjointlyeveryone spresentation. 11

12 safyün purewool düğüm knot bitki plant[vegetation] kufi aspecialarabicscript,seesample: zemin background bezeme decoration mihrab nicheinamosqueindicatingthedirectionofmecca:sampleoncarpet: rugs.com/ ilme =düğüm: knot eğirmek tospin kendileriyünüeğirir theyspintheirownwool kırpmak toshear koyundankırpılanyün thewoolthatwasshearedoffsheep revaçtaolmak tobeinhighdemand dörtdörtlük [fourbyfour]= perfect perfectly finished dörtdörtlükbirtamirat aflawlessrepairjob elatmak tograb Çinlilerhalıtamirişlerinedeelattı. TheChinesealso gainedafootholdincarpetrepairwork. ihmaletmek toneglect pazarlıketmeyiihmaletmeyenhanım theladywho didnotneglecttobargain tamiretmek torepair READINGS 1.TÜRKHALISANATI Dr.NizamiÇubuk,DirectoroftheFineArts AcademyinDenizli,Turkey. TürkHalıSanatı Halıyı,sanatdünyasınaTürklerkazandırmıştır.Eski (İran)düğümü,çiftbağlanmasınadaGördes(Türk) gelenekselhalılarkökboyaylaboyanıpsafyünle düğümüadıverilir. dokunduğuiçincanlırenkleresahiptirve dayanıklıdır.halıdokumacılığındaçözgülerin SelçukluHalıları(13.yy) üstüneatılandüğümlerintekbağlanmasınasine 12

13 13 Geometrikmotiflervestilizeedilerekgeometrik karakterkazanmışbitkimotifleriençokkullanılan süslemelerdir.bordürlerde(kenarçerçeve süslemeleri)iseküfiyazılarınkullanıldığını görüyoruz.örnekler:konyaalaaddinvebeyşehir EşrefoğluCamilerindebulunmuştur. HayvanFigürlüHalılar(14.yy 15.yyortasınakadar) BudönemAnadoluhalılarındakuvvetlestilize edilmişhayvanfigürleriyeralmayabaşlar. Bunlardazemingenelliklekarelerebölünmüşve hayvanfigürleribukarelertekyadakarşılıklıbir çiftolarakyerleştirilmiştir.örnekler:berlin Müzesi ndeminghalısı,isveç inmarbyköyü kilisesindekihalı,konyamevlanamüzesi ndeki halı,istanbulvakıflarhalıdeposu ndakihalı. HolbeinHalıları(15.yy) AlmanRönesansressamıHaunHolbein tablolarındabudöneminhalılarınıkullandığıiçin buadlaanılmıştır.gerçektebunlarbatıanadolu halılarıdır.holbeinhalılarıdenilentürkhalıları dörtgruptaincelenir: 1)Zeminkürelerebölünmüşveherkareyebir sekizgenyerleştirilmiştir.bezemetamamen geometriktir.(lorenzolottohalıları) 2)Birincisininaynı,fakatbezemedeçokstilize bitkilerkullanılmıştır. 3)Zeminbüyükkürelereayrılmışiçlerinebüyük sekizgenleryerleştirilmiş.bezemebirincive ikincininkarışımıdır. 4)Ortadakibüyükkareninetrafındaküçükkareler bulunur. BergamaHalıları Bugruphalılarüçüncüvedördüncütip halılarındangeliştirilmiştir.bergamahalılarında Selçuklularıngeometrikdesenleriilegeometrik şekillerebenzetilerekstilizeedilmişbitkisel motiflerinindevamınıbulundurankareler bölünme,sekizgenmadalyonlaretrafında gruplaşmagibişemalarbugrubun özelliklerindendir.bergamahalılarıtürkhalı sanatındagünümüzekadardevamedenbirgrup olmuştur. UşakHalıları(16.yydan19.yyakadar) Bunlarüçgrubaayrılır: MadalyonluUşakHalıları: Ortadadaimabirmadalyon,köşelerdeçeyrek madalyonlarbulunur.bitkiselmotiflerdenoluşan bezemelerivardır. YıldızlıUşakHalıları Sekizkolluyıldızlarbugrubunkarakteristik semasınıoluştururlar.bunundabitkiselbezemeleri vardır. KuşluUşakHalıları Motifolarakkuşfigürlerininkullanıldığıhalılardır. UşakHalılarıHolbeintipihalılarınikincigrubundan gelişmiştir. OsmanlıSarayHalıları Budönemdehemteknikhem dedekoratifdüzenanlayışıbakımındananadolu halılarındanfarklıolanosmanlısarayhalıları görülmeyebaşlanır.buhalılardaipekmalzemeyle İrandüğümükullanılmıştır.Dekorununaturelçiçek motiflerioluşturmuştur.endeğerlisarayhalıları İstanbul,BursaveHereke dedokunmuştur. Bunlarındışındaenönemlihalımerkezleri:Kula, Isparta,Ladik,Milas,Kırşehir,veKayseri dir.

14 14 Seccadeler: Türkhalılarınınbaşkabirgrubunudaseccadeler oluşturur.mihrapbunlardadeğişmezmotiftir. Mihraplarıniçindemadalyonkandilşekilleri görülür.(16.yy)sarayseccadeleri,uşak seccadelerivepostmotifliseccadeler(bunlarda mihrapyerinestilizeparspostuvardır)en tanınmışörneklerdir.konyavebergama seccadelerindeselçuklugeleneklerininsürdüğü görülür.seccadeleriçindeenönemligrubugördes seccadelerioluşturur.morpuçlugördes seccadelerindemihrapmotifininikiyanındasütun süslemeleribulunur.zemingenelliklelacivertya dakırmızırenklerdedir.kızgördesdenilentürleri vardır:zeminleribeyazrenklidir. NİZAMİÇUBUKHoca yateşekkürederiz... 2.DOĞAYADÖNÜŞ SaudiAramcoWorld,vol /threads.on.canvas.htm ŞerifeAtlıhanhalıdokumayıkendiköyünde öğrendiktensonratürkhalısanatıüzerinealman kimyagerharaldböhmerileçalıştı. 1970yıllarındaozamanlardaIstanbulAlman Lisesi ndeöğretmenolarakçalışanböhmer,antika halılardakullanılandoğalboyalarıngizemini keşfetmekistedi.yirminciyüzyılageldiğimizdebu yumuşakveahenklirenklerivereneskiboyalar artıkkullanılmıyor,yerineçabuksolanveyafazla parlakrenkveren,dahaucuzkimyasalboyalar kullanılıyordu.onyılsürenaraştır madansonra Rönesansdevriresimlerdegörüntülenenhalıların renklerininhangiyerlibitkilerdengeldiğiniortaya çıkardı:kırmızırenkiçinkökboyası,sarıiçinsarı papatya,kahverengiiçincevizkabuğu,siyahiçin isemeşekabuğuvepalamudukullanılı yordu. (MaviiçinRomalılarzamanındanberi Hindistan danbölgeyeithaledilenindigo kullanılıyordu.) 1981yılındaBöhmerTürkhükümetiveİstanbul GüzelSanatlarOkulu nuiknaediponlarındesteği ileeskidoğalboyalarıntekrartanıtımıvekullanımı içinsüleymanköy de(vedahasonraörselli de) DoğalBoyaAraştırmaveGeliştirmeProjesi ni (kısacasıdobag)başlattı.güzelsanatlarokulu bugünmarmaraüniversitesigüzelsanatlar Fakültesi dir,atlıhan,böhmerileoradatanışmıştır. BöhmerbugünDOBAG dabaşdanışmanolarak çalışıyor,günlükişlereisekooperatifinçoğunlukla kadınolanüyeleribakmaktadır kikendileriyünü eğirir,boyar,veonlarıkullanarakeşsizgüzellikve kaliteyesahipgelenekselhalılardokumaktadırlar. Metrekaredekiilmesayısıçokönemlidir;ilme sayısımetrekarede90.000ile arasıolan birhalıkoyundankırpılanyündenhalınınsatışına kadarsekiziledokuzhaftabirzamanalırve dokumacıortalamaolarak350dolarkazanır.bu çokrevaçtaolanhalılarayvalık takikooperatif merkezindevedünyadabirkaçdobagsatıcıları taarafındansatılıyor;londra dansanfrancisco ya kadarçeşitlimüzevegalerilerdesergilenmiştir. 3.WOVENWEALTH SaudiAramcoWorld,vol61.1. RenaissanceEuropeanswerehardlythefirstto covetthecarpetsofcentralasiaandanatolia. Mesopotamianclaytabletsrefertotradein woolentextiles,whileexcavationsinancienttroy andturkmenistanhaveuncoveredloomweights, spindlewhorlsandshearingbladesfromthe BronzeAge( BC).Whatbeganasa domesticcraftlongagodevelopedintoa commercialenterprise,furnishingthehomesof aristocratsandthetentsoftribalchiefs.assyrian princesandupper crustgreeksandromans admiredthe broideredloveliness ofsuchtextiles asclytemnestrastrewatherhusband sfeetin Aeschylus ssixth century BCdramaAgamemnon. Similarly,inXenophon scryopaedia,writteninthe fourthcenturybc,cyrusthegreat bade... attendantsspreadmediancarpets forhim beneathagroveofpalmtrees,andptolemy Philadelphus sdescriptionofthird century BC Alexandriarefersto long hairedcarpetsmadeof finepurple dyedwool. Theworld soldestsurvivingknottedpilecarpet, nowinst.petersburg,russia,datesfromthese distanteras:thepazyrykcarpetfromthefifth centurybc.well preservedandtechnically advanced,itfeaturesadesignofgrazingdeerand horsemen.itwasdiscoveredinsiberiain1949,in

15 15 thefrozengraveofascythianprince.scholarsare dividedoverthepazyryk sorigins:whileitsknots areturkish,itsmotifisachaemenian,thatis, Persian. InEurope,returningCrusaderswereprobably amongthefirsttoimporteasterncarpetsinlarge numbers.however,thecraftwaswell established inal Andalus(IslamicSpain),wherethe12thcenturyArabgeographerandphilosopherAl Idrisi wrotethatinmurcia aremadewoolencarpets whichcannotbeimitatedelsewhere, andthe 13th centuryandalusianwriteral Saqundinoted thatthe celebrated carpetsofmurcia are exportedtoallcountriesofeastandwest. When EleanorofCastile princessofmurcia spolitical rivaltothenorth traveledtoenglandin1255to marrythefutureedwardi,shebroughtwithher, aspartofherdowry,tapestriesandcarpetswith whichshedecoratedherprivatechambers.itwas aroundthistimethatdepictionsoforiental carpetsbegantoappearineuropeanpaintings. /threads.on.canvas.htm Theabovetwoexcerpts(BacktoNature, Doğayadönüş andwovenwealth)appeared inthearticlethreadsoncanvas,bytomverde, pages2 11oftheJanuary/February2010print editionofsaudiaramcoworld,vol Backto Nature istranslatedtoturkishbyerikah.gilson. PROJECT3: PAZARDAPAZARLIKYAPMAVEHALISATINALMA BARGAININGANDBUYINGCARPETSATTHEBAZAAR TABLE3INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP BargainingandBuyingaCarpet ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Viewonvideothe interchangetohavea carpetrepairedand howapriceisagreed on;observethesecond videoofashopper lookingtobuyacarpet. Readthearticleson carpetpricesand bargaining. FOCUSONLANGUAGE Useandfunctionof sainrequestsand astheconditionalsuffix. Integrateitinyour requestswhile bargaining. WRITE/SPEAK/RECORD Preparenotesfora simulatedexchangeat acarpetdealer; scaffoldascenario. Presentyourscenario toyourpeers. EXCHANGEANDACT Playitoutwithother learners:simulate buyingacarpet, bargainingforthe bestprice. ACTION: Actoutacarpetpurchaseor asktohaveacarpet repaired; bargainintheprocess. THEME: Carpetbargainingat themarket. OPERATIONS: Takenotes;closereadingoftext; presentorally.

16 TALİMATLAR/GUIDELINES:Persuasivediscussions A.Neleryapacağım? 1. İkiliveyaüçlügruplarşeklindevideolarıizleyin, boşluklarıdoldurun; 2. Pazarlıkyapmakisteyenalıcıvesatıcı arasındakidiyalogudikkatleinceleyin; 3. Halısatınalışıhakkındakigazetehaberlerini okuyun; 4. Internettepazarlıkyapmakonusunu,hem ticarîyönündenhemdeislamdinindenasıl karşılandığınıaraştırın; 5. Halıalışverişinicanlandıranbirdiyalogyazın A.WhatamIgoingtodo? 1. Watchthevideosinpairsorgroupsofthree, fillintheblanks; 2. Carefullyobservehownegotiationstake place; 3. Readthenewsarticlesonbuyingcarpets; 4. Researchandreadontheinternetthesubject ofbargaining,whatitmeansinthe commercialcontextandwhatisacceptablein Islam; 5. Writeadialoguesimulatingarugpurchasein thebazaar. B.Nasıltartışmalıyım? 1. Dikkatlevideolarıizleyin; 2. Alıcı satıcıarasındakidiyaloguinceleyipnot tutun; 3. Halıalışverişihakkındahazırlandığınız diyaloguarkadaşlarınızlasahneleyin; 4. Başkaortamveülkelerdepazarlıketme konusunutartışın; 5. Birhalınındeğerinin500bindolar olabilmesinikabullendirin. B.Howtodebatetheissue? 1. Carefullywatchthevideos; 2. Takedetailednotesonhowthecustomer andsellerinteract; 3. Actoutthedialogueyoupreparedona simulatedcarpetpurchase; 4. Discusstheactofbargainingindifferent cultures; 5. Justifythepurchaseofacarpetfor$ 500,000. ÜÇÜNCÜPROJEDEKULLANILANMALZEMELER/MATERIALSFORPROJECT3: 1.Video:SevgiliMuratattheCarpetRepairShop Muratvisitstherepairshoptohavehisfather soldcarpetrepaired.hebargainsandgetsadiscount. 2.TworeadingsfromtheTumgazeteler. 3.Video:ShoppingatKapalıçarşı. Partialtranscriptionofthevideo"SevgiliMuratattheCarpetRepairShop": Fillintheblanks.Fulltranscriptionandtranslationisappended. Murat:Merhabalarnasılsınız?

17 Halıcı: Merhabalar,hoşgeldiniz, iyilik,siznasılsınız? Murat:Çokteşekkürlerbendeiyiyim.Bensize danışacaktım. Halıcı: Buyrun? Murat:Benim...babamınAmerika dabir vardı. Halıcı: Hıhı. Murat:Şöyle. Halıcı:Haepey. Murat:Eveteskidi. Halıcı: Bunuyaptırmakmıistiyorsunuz? Murat:Evet istiyorum,mümkünmüacaba? Halıcı: Tabiimümkünamasizedahaöncenasılbir yapacağımızıizahedelimki... Murat:Tamam Halıcı:...sizdeonagöredüşünürsünüz. Murat:Hıhı. Halıcı: olduğunuzgibibuhalınınburadakiilmelerikaybolmusgitmişbizbunutekrar buradakiseviyesine içinbukısımlarınıtekraronarmamızgerekiyor. Murat:Hı,aynısıgibi genedeğilmi? Halıcı: Tabii.Buraylatamamenaynıolacak.Genegörmüşolduğunuzgibibukısımları. Bununorijinalkısmıbuşekildebizbuşekildegeneoyırtılankısımlarınısize.Daha sonratabiikibunuyıkatmamızgerekiyortabiiepeyeskiolduğuiçinkörelmiş ortaya çıkmasıgerekiyor. Murat:Bunlarda olacakmı? Halıcı: Tabiisizbizebuişiverdiğinizzaman,bizyapılacakişlerisizesöylüyoruzsizde dört dörtlükbirtamiratıbitmişolarakalacaksınız.orijinalbirşekildetamirolurbizimzaten bu, gerektiğişekildeyardımcıoluruz. Murat:Tamampekinekadaraolacakbu? Halıcı: Şimdiilköncebizbuna olarak20 25günbiremeksarfedeceğizbudayaklaşıksize650 milyontürklirasınamalolur. Murat:650milyonTürklirasımı? Halıcı: Eetabii20 25günel bu,normal,makinaylaçalışmıyoruz. Murat:Biraz yapsanız.benamerika dadoktoraöğrencisiyimyanibütçem kısıtlı. Halıcı: Öğrenciyseniz,öğrencilereyüzde indirimyapabiliriz. Murat:Birazcıkdaha? Halıcı: Yok. Murat:Yüzdeonbeş. Halıcı: Hadiyüzdeonbeşolsun. Murat:Tamam. Halıcı:Size olsun. Murat:Çokteşekkürler,çoksağolun. Halıcı: Sizbunuyirmibeşgünsonragelipbizdenteslim. Murat:Birazcıkdaha yaniyirmigün olabilirmi? Halıcı: Tatiliniz bizsizeyetiştirmeyeçalışalım. Murat:Tamamtelefonlaşırız. Halıcı: Telefonlaşırız. Murat:Tamam. Halıcı: Sizeyirmigüniçerisindeteslimederiz.Belkihalınızı ozaman. Murat:Öylemi?Harika. 17

18 18 Halıcı:Orijinalbir tamiriniyapmışoluruz,iyigünlerde. Murat:Harikaçokteşekkürler,sağolun. Halıcı: Benteşekkürederim. Murat:Görüşmeküzere,,kolaygelsin. Halıcı:Sağolun.Sizedeiyiçalışmalar. Murat:Sağolun.İyigünler. READINGS Halıya500bin$verdi ml Oscar`lıyıldızCharlizeTheron,öncekigünİstanbul Kapalıçarşı`dasatınaldığıipekHerekehalısına500 bindolar,3adetcezaevihalısınada30bindolar verdiğiöğrenildi.1880`liyıllaraaittarihitürk halısınınpiyasadeğerininyaklaşık500bindolar olduğuöğrenildi.`başkanlarınhalıcısı`olarak tanınan,bugünedekgeorgebush`tanbill Hillary Clintonçiftine,DemiMoore`danbirçokünlüyehalı satanimperiootomanohalımağazasınınsahibi HakanEvin,15metrekarelikipekHerekehalısının yaklaşık1.5yılönceelinegeçtiğinibelirterekşöyle dedi:`ikiadetalmıştım.buhalıdantürkiye`de başkakimsedeyok.bireşinide,natozirvesi sırasındaabdsavunmabakanıdonaldramsfeld`e sattım.`evin,ünlüoyuncununhalıdançokiyi anladığını,hattahalılarınbirmetrekaresindekaç düğümolduğunubildiğinidesöyledi. KREDİKARTIYLAÖDEDİ Ünlüyıldızınrandevualmakiçinkendisini aradığındaöncelikle`sizdecezaevihalısıvarmı?` diyesorduğunuaktaranevin,sözlerinişöyle sürdürdü: 30metrekarelikcezaevihalısıistedi. KendisineTürkiye`dekicezaevlerindebuebatta büyükbirhalınınüretilmediğinianlattım.`ben evimekimsedeolmayanözeldokunmuşbirhalı istiyorum`dedi.bendekendisinesivasyarıaçık Cezaevi`nde,mahkumlartarafındandokunmuş halılarıgösterdim.theron,3adet6`şar metrekarelikcezaevihalısısatınaldı.`theron`un yaklaşık530bindolartutan4halınınbedelini AmerikanExpress`eaitsiyahAMEXkredikartıyla yaptığıbelirtildi.bukartınçoküstdüzeygelir düzeyinesahipkişilereverildiğivetaksitimkanı bulunmadığıöğrenildi.halılarınyaklaşık3 4gün içindetheron`aulaştırılacağıaçıklandı. ÖzlemYILMAZ Cheney`nineşininalışveriştutkusu 45AC8906C4CB4A26D7E965E7A3670.html ABDBaşkanYardımcısıDickCheney`ineşiLynee CheneyTürkhalılarınahayrankaldı.Halıcıda yaklaşık10dakikaalışverişyaptıktansonrakapalı ÇarşıturuyapmasıplanlananbayanCheney,1saat alışverişyaptığıhalıcıdan2taneuşakhalısısatın aldı.lyneecheney`inhalıalışverişininuzaması üzerinekapalıçarşıturuiptaledildi.resmi temaslardabulunmaküzeregeldiğiankara`nın ardındanistanbul`ageçenabdbaşkanyardımcısı DickCheney,eşiLyneeİstanbul`daçeşitlitarihive turistikmekanlarıgezdi.bayancheney,kaldığı oteldensabahsaatlerindeayrılarakkapalıçarşı`ya gitti. KapalıÇarşı`dadevletkonuklarınınuğrakyeri halinegelenhakanhalıcılık`ageçenbayan Cheney`ninalışverişibeklendiğindenuzunsürdü. BayanCheney`inhalımerakıalışverişinsüresinin1 saateçıkmasınanedenoldu.mağazadakitüm halılarıneredeysetektekinceleyenlyneecheney, eldokuması2uşakhalısısatınaldı. BayanCheney`ninmütevazihareketleriiledikkat çektiğinisöyleyenhakanhalıcılıksahibihakan Evin,LyneeCheney`inhalıkonusundakibilinçli tutumununkendinioldukçaşaşırttığınıifadeetti. "Neistediğinivenealmasıgerektiğinibilenbir müşteriydi"diyenevin,"geneldepastelrenkli halılarıinceledi.halılarvetürkhalılarıhakkında bilgisiolduğubelliydi.dahaöncebukonudakitap daokumuş.ensonundaikitaneeldokumasıuşak halısısatınaldı."ifadesinikullandı. SabahsaatlerindeKapalıçarşı`danikihalıalanABD BaşkanYardımcısıDickCheney`ineşiLynee

19 19 Cheney,öğlendensonrakızıElizabethilebirlikte birantikacıdanalışverişyaptı. AntikadükkanınınsahibiKaşifSofa,pazarlık etmeyiihmaletmeyencheneylerindükkandan memnunayrıldığınısöyledi.cihan 3.Video:ShoppingatKapalıçarşı Awomanisshoppingforasmallcarpet, negotiatingthepriceforeachpiecethatinterests her. Notesomeofherreactions: Okadarpahalıbirşeydüşünmüyordum. Birazikramyaparmısınız? Dahaaşağıolmazmı? Seller: Sizebirbuçukmilyonabırakayım.İnanın kârımyok. Believeme,thereisnoprofitforme. Birikiyerdetamirlâzım. Selleragreedtoit: Öyleyseanlaştık. SeetheApprendixforafulltranscriptionofthis video. 3) İNTERNETBAĞLANTILARI/INTERNETLINKS ForProject1 SeveralvideoclipsontheimportanceofTurkishcarpets,theircare,andtheworldwidetradeinrugs: oriental.net/persian rug care.html cesitleri nelerdir and kilims 62.htm Repairandrestoration,commercialpotential: ForProject2 EskiTürkHalıları:HalıveKiliminTarihçesi tr.php Haliçeşitleri tamirveyıkama Motifs inenglish turkey.com/carpet/language.htm ForProject3 Accessibleinformationonbargainingpazarlıketmek:

20 haberleri/113 pazarl k yapma sanat pazarlik yapilir pazarlik yapilir pazarlik etme sanati.html Turkexperiencing bargaining inchina: Thereligiousviewonfairnessandbargaining: terimler/pazarlik etmek.html Anarticleonconsumerismandthedisappearanceoftheartofbargaining: 4) EVALUATION Iamableto: Needs work Toa certain extent Good Toagreat extent Excellent takedetailednoteswhilewatching thevideosoncarpets skimandscanenclosedarticlesfor relevantinformation collectdatafromavarietyofsources makeanoutlinebyorganizingdata andnotes paraphraseideaspresentedin readings askforinformationandexchange informationgathered presentinformationononeaspect oftherugcultureinparagraphlengthspeech writeanessayonthetopicusing cohesiveelements makeapresentationinappropriate, standardgrammar DEĞERLENDİRME Yapabiliyorum: Geliştirmeliyim Kısmen yapabiliyorum. İyiyim Oldukça iyiyim Çokiyi yapabiliyorum videolarıizlerkendetaylınot alabiliyorum 20

21 yazılarıtarayıpönemlibilgileri eldeedebiliyorum çeşitlikaynaklardanbilgi toplayabiliyorum verivenotlarımıkategorilerine göregruplaraayırabiliyorum okuduğumdüşüncelerikendi sözlerimletekrarlayabiliyorum sorusorabiliyorvebildiklerimi paylaşabiliyorum Halıcılığınbiryönüüzerine edindiğimbilgilerisözlü sunabiliyorum Konuhakkındabağlaçlar kullanarakbirkaçparağraflık biryazıyazabiliyorum Yazılıveyasözlüsunuş yaparkentürkçeyigramer kurallarınauygun kullanabiliyorum 5) YARDIMCITEMALAR/FOLLOW UP ThethemeCarpetCulture,inTurkeyandbeyond,canbefurtherresearchedbyconsidering: 1.theroleofhandcraftsinTurkey,inmodernsocieties,andlessdevelopedsocieties; 2.theroleofwomeninthecarpetculture; 3.theestheticsandappealoftraditionalcarpetsandcarpetswithmoderndesigns; 4.theroleofcarpetsinthereligiousenvironment,inhomesandmosques; 5.mass productionofcarpets; 6.collectingcarpetsasaninvestment:whatarecollector sitems? 6) MÜZİK/MUSIC Thefollowingarelinkstocarpet weavingwomen ssingingastheywork.theseriesiscalled TheSongof Hands,andhandcraftsofdifferentsortsarefeatured: fidxk0g&feature=related 7) KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY Aslanapa,Oktay.OneThousandYearsofTurkishCarpets.Istanbul:ErenYayıncılık,1988Denny,Walter B.ClassicalTraditioninAnatolianCarpets.ScalaBooks,2002 Denny,WalterB.Sotheby'sGuidetoOrientalCarpets,NewYork:FiresideBooks1994 Yetkin,Şerare.HistoricalTurkishCarpets.İstanbul:TürkiyeİşBankasıKültürYayınları,

22 22 8) SUNUMLAR/POWERPOINTPRESENTATION DünyadaHalıcılık:ThisPowerPointbrieflypresentsthedevelopmentofrugweavingintheMiddle Easternworld,showinghistoricallocationsofcarpetproductionandmodern daycountriesof production. 9) YARDIMCIKONUŞMAKALIPLARI/PRE ORALACTIVITYSHEET 1.Bence,buhalı... 1.Tomypointofview,thiscarpetis... 2.Benimaradığımhalışöylebirhalı... 2.Iamlookingforacarpetthatissomethinglike... 3.Sizcehalıcılıkbuyüzyılda... 3.Doyouthinkthatcarpetryinthiscentury... 4.Halıcılıktabenimanlamaktazorlukçektiğimbirşey... 4.SomethingthatIhavetroubleunderstandinginrugweavingis... 5.Eskihalılarıçokseviyorumama... 5.Iloveoldcarpetsverymuchbut... 6.Benceköydekiatölyelerdeçocuklarınçalışması... 6.Inmyopinion,thefactthatchildrenareworkingintheworkshopsinthevillages... 7.Eniyibirfiyatlahalısatınalmakiçin... 7.Inordertobuyrugsatthebestprice... 8.Sizceyenihalılarındesenleri... 8.Inyourview,arethedesignsofthenewcarpets... EK/APPENDIXFORProject1: Englishtranslationofthevideo"ACarpetDealer slifestory" Hello.MynameisBayramYumuşak.Iwasbornin Aksarayin1970.AksarayisinMiddleAnatolia,in thecappadocciaregion.thenameofthevillageis SultanAhmet.ItisanoldSeljukidvillage.Thereis anoldcaravanseraglio[kervansaray]inthe village.asyouknow,kervansaraysareplaces whereinseljukidtimestravelerscouldstayfor free;theexpenseswerecoveredbythe government.thereisgreatmarbleworkmanship, andportals.ourvillageisknownbesidesforits kervansarayfortheworkwedo:we,ourparents, mothers,womenproducehandmadecarpets, kilims,cicimandothergoodsforthehome.and peopleourage,menofallagesworkatrestoring oldantiquerugs,bringingthemtotheiroriginal state.almostalltheyoungmeninourvillagework atthis wecansaynooneisunemployed.allof ourwomenweavenewcarpets.theseareboth fortradepurposesandalsosinceaccordingtoour customseveryyounggirlhastobringalongthree, four,orfiverugs;thuseverybodyworksregularly intheirhomelikeinaworkshop. ToIstanbul ofcourseistartedwithmy professioninmyvillage,learnedtherehowithas tobedone butatthattimetherewasnotalot ofmovementinthebusiness,andithoughtthatit wouldbebetterinistanbul.becausethereare largecarpetdealersinthecoveredmarkethere

23 23 whowanttohavetheircarpetsrepaired.ithought thatfromthepointofcommercialpotentialthis wouldbebetter,andcametoistanbulin1996.i rentedaworkshopclosetosultanahmetandfor fiveyearswithfriendswedidallwork,restoration, washing,ofcarpetsbelongingtothesedealers. There,Iimprovedmyworkskillsandalsometwith someforeigncustomers;ontheirsuggestioni startedtogoabroad,since2000.and,thinkingit willbeevenbetterforbusinessimovedhereto theçorlulualipaşabuilding.atoneleveli continuedwithmywork,suchasrestoration, buyingandsellingofsmallcarpets,butithought thiswouldbebetterstillineurope. IstanbulisatradecenterbutIthinkthatitis possiblemoreoldcarpetsareineurope.because thereisalonghistoryoftradebetweengermans andtheottomanempire,andbecauseofthat,i havereadandresearchedinsomebooksand journalsthatmanyturkishcarpetswereexported togermany.thinkingthatsome,evenifonlyfew, ofthesecarpetscouldbesoldinmarketsor stores,iwenttogermany.iwasnotwronginmy guess,buttherewasnotthatmuchpotential. Becausetherearemanypeoplewhothinklikeme. Therearemanypeoplewhodothisworkin Germany.But,still,IamhappybecauseIwasable todosomeofthethingsiwantedtodo.iseein openairmarketssetuponweekendssome Turkishcarpets.Someofthese,agreatmanyof theseareoldandworn.becausepeopletheredo notthinkthatthesecanberepaired,theyare sellingtheminopenmarkets.ibuythosecarpets inthatshapeandcomeback,havethemwashed inistanbul,repairtheminmyworkshopandmake themusableagain:withoriginalrepairtheyturn outbeautifully anditinterestsme.inthiswayi goabroadfrequently.goingbackandforthihave metmanycarpetdealersthere.theysaidthat theyalsohadcarpetsinneedofrepair.after lengthydiscussionsunderacontractibringthese carpetstoturkeyastemporaryimports,dothe repairshereinmyworkshop,andafteritisdone, exportthemback.inthisway,wehaveworked withgermany,lateron rightnowiworkwith Hungary.Again,inweekendmarketsIshopin Budapest,repairasneededthedealers carpets. Besides,sometimes evenifrare wecansee varioustextilesbelongingtotheottomans,such assaddles,throwblankets. Iaminterestedinsuchthings.Eventhough Imighthaveunderstooditfullyprofessionally,I buyandbringbacktoturkeywhat Ilike.SomeIkeepformypersonalhobby,someI evaluatefortradepurposes.forthispurposei alsogotoengland.theretheyhavecarpetfairs specialtimesoftheyear.actually,itispossibleto seetheoldestcarpetsintheworldthere.still goingonrightnowistheolimpiacarpetfair, reallyworthseeing.inenglandyouhavebesides OttomanandTurkishcarpets,valuablecarpets Iran,Indiaandfrommanyareasoftheworldthat producecarpets.agreatmanyoftheserugsawait repair,washing,andreuse.becauseifthisithink thatenglandcanbeagoodmarketforme.iplan ongoingtheremorefrequently.becausein additiontothebusinessaspectofmywork,i reallylikeit.becauseyoubringanoldcarpetback tolife.inaddition let ssayyouhappenona carpetmadeinyourvillageinasmalltownin England;itleftyourvillageacenturyago.Thisis reallyatouchingmoment,itisfascinating.this addstothepleasureofworking,makesmemore ambitious attheendidothiswithlove,besides thematerialgain.butibelievethereismuchmore tobedone thereistheamericanmarket.i ve nevergonebutihearfromfriendswhocomeand gotoamerika.or,wehaveamerikancustomers whocomehereandihearitfromthem.atthe end,ifollowtheroadcarpetshavetaken,follow themwherevertheyhavegone,bringthemback totheirowncountryandaftertreatingthem,i sendthemouttotheworldagain. EK/APPENDIXFORPROJECT2 OriginalEnglishtextofDoğayadönüş BacktoNature AfterŞerifeAtlıhanlearnedthecraftofweavingin herhometown,shestudiedthescienceof Turkey scarpetswithgermanchemistharald Böhmer.

24 24 Duringthe1970 s,böhmer(thenavisitingteacher atistanbul sgermanhighschool)setoutto discoverthesourcesofthevegetabledyesusedin antiquecarpets.bythe20thcentury,thosedyes, whichproducedsoftandharmoniouscolors,had beenabandonedinfavorofcheaper,synthetic dyesthateitherfadedquicklyorremained unnaturallybright.afteradecadeofdetective work,heisolatedtheindigenousplantsthathad providedthecolorsofthecarpetsdepictedinthe Renaissancepaintings:redfrommadderroot, yellowfromchamomile,brownfromwalnutpods, blackfromoakbarkandacorncups.(bluecame fromindigo,importedtotheregionfromindia sinceromantimes.in1981,böhmerpersuaded theturkishgovernmentandistanbul sschoolof FineArts(latertheFacultyofFineArtsof MarmaraUniversity,wherehemetAtlıhan)to supportthereintroductionofvegetable dyed carpetsinsülemanköy(and,later,inörselli)under aninitiativeknownasthedoğalboyaaraştırmave GeliştirmeProjesi(NaturalDyeResearchand DevelopmentProject) DOBAGforshort.Böhmer nowservesasprincipaladvisor,andtheday todayoperationsarerunbymembersofthecoops primarilywomen whospin,dyeandweave theirwoolintotraditionalcarpetsofextraordinary beautyandquality.knot countiscritical,anda carpetwith90,000to110,000knotspersquare meter,whichtakesabouteighttonineweeks fromshearingtoselling,earnstheweaveraround $350.Thesehighlydesirablerugsaresoldatthe co opheadquartersinayvacıkandthrougha handfulofinternationaldobagdealers,andhave beenshowninmuseumsandgalleriesfrom LondontoSanFrancisco. EK/APPENDIXFORPROJECT3 FulltranscriptionofVideo1"SevgiliMuratatthe CarpetRepairShop" Murat:Merhabalarnasılsınız? Halıcı:Merhabalar,hoşgeldiniz,sağoluniyiyik,siz nasılsınız? Murat:Çokteşekkürlerbendeiyiyim.Bensize birşeydanışacaktm. Halıcı:Buyrun? Murat:Benim...babamınAmerika dabirhalısı vardı. Halıcı:Hıhı Murat:Şöyle. Halıcı:Haepeyeskimiş. Murat:Eveteskidi. Halıcı:Bunuyaptırmakmıistiyorsunuz? Murat:Evetyaptırmakistiyorum,mümkünmü acaba? Halıcı:Tabiimümkünamasizedahaöncenasılbir işlemyapacağımızıizahedelimki Murat:Tamam Halıcı:sizdeonagöredüşünürsünüz. Murat:Hıhı. Halıcı:Görmüşolduğunuzgibibuhalınınburadaki ilmelerikaybolmusgitmişbizbunutekrarburadaki seviyesinegetirmekiçinbukısımlarınıtekrar onarmamızgerekiyor. Murat:Hı,aynısıgibiolacakgenedeğilmi? Halıcı:TabiiBuraylatamamenaynıolacak. Genegörmüşolduğunuzgibibukısımlarıyırtılmış. Bununorijinalkısmıbuşekildebizbuşekildegene oyırtılankısımlarınısizetamamlıyacağız. Dahasonratabiikibunuyıkatmamızgerekiyor tabiiepeyeskiolduğuiçinkörelmişrenklerinin ortayaçıkmasıgerekiyor. Murat:Bunlardatamirolacakmı? Halıcı:Tabiisizbizebuişiverdiğinizzaman,biz eeeyapılacakişlerisizesöylüyoruzsizdetamamen dörtdörtlükbirtamıratıbitmişolarakalacaksınız. Orijinalbirşekildetamirolurbizimzatenişimizbu, gerektiğişekildeyardımcıoluruz. Murat:Tamampekinekadaraolacakbu? Halıcı:Şimdiilköncebizbunayaklaşıkolarak20 25günbiremeksarfedeceğizbudayaklaşıksize 650milyonTürklirasınamalolur. Murat:650milyonTürklirasımı? Halıcı:Eetabi20 25günelemeğibu,normal, makinaylaçalışmıyoruz. Murat:Birazindirimyapsanız.BenAmerika da doktoraöğrencisiyimyanibütçembirazcıkkısıtlı. Halıcı:Öğrenciyseniz,öğrencilereyüzdeon indirimyapabiliriz. Murat:Birazcıkdahaolmuyormu? Halıcı:Yok. Murat:Yüzdeonbeşyapalım.

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Oct27,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:CARPETCULTURE,INTURKEYANDBEYOND HALICILIK,TÜRKİYEVEÖTESİNDE LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyErikaH.Gilson

Detaylı

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)ReportageonyouthinTurkey 2)Learningaboutyouth schallenges

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:2 THEME:COMICSANDCARTOONS KARİKATÜRVEMİZAH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)Storytellingandroleplaying 2)Researchandcreateascenario

Detaylı

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:ARCHAEOLOGYANDSCIENCE ARKEOLOJİVEBİLİM LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Applyingforapermitforfilmingasite

Detaylı

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING August15,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:ReflectonTurkishLiterature 2:Introduceabookandwriteaninformativeessay

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:VISUALARTS/GÖRSELSANATLAR LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.InquireaboutMinyatürandEbru 2.Brainstormculturalperceptionsconveyed

Detaylı

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August19,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:11 THEME:TARIH/HISTORY FromtheOttomanEmpiretotheTurkishRepublic andtoday Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:3 THEME:LOVEANDFAMILY/AŞKVEAILE LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Cross CulturalAnalysisofFamilyandSocialLife

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June14,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TURKISHCRAFTSMANSHIP TÜRKELSANATLARI LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.ExploreTurkishcrochetandneedlelace

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:TÜRKİYE'DEKİMLİKVEMİLLİYETÇİLİK/ IDENTITYANDNATIONALISMINTURKEY LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.Identity,Segregation,andResistance:Writingastory

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:FILMLERVEAKTÖRLER/MOVIESAND ACTORS LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:Writeamoviecritiqueanddiscussit 2:Introduceamovie

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT July29,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER10 THEME:PROFESSIONALBIOGRAPHIES MESLEKİÖZGEÇMİŞLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

ö ğ ğ ğ ö ö ö ö ç ö çö ç ö ö ö ğ ç ö ç ğ ğ ö ğ ö ç ğ ö ğ ç ğ ğ ç ğ Ö ğ ğ ç ç ö ç ğ ö ğ ç ö ğ ç ç ö ö ğ ç ğ ğ ö ğ ç ğ ğ ö ç ö ç ö ö ğ ö ç Ş Ü ğ Ü ö Ö Ş ğ Ş Ü ö ğ ö ğ ö ö Ü ö «Ç ğ ö ğ ç ğ ğ ğ çö ç ğ ö ğ

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ç Ç Ç Ş ç Ş Ü ö çö ö ö Ç ö ç ç ç ö ö ç ç ç ö Ç Ç ç Ç Ç Ç Ç ç ç ç Ç Ö Ç ç Ç ç ç ç ö ç ö ö Ç ç ö ö ö ö ç ö Ş Ş Ü Ü ç ö ö Ö ö ö ö çö ç Ğ ö ç Ğ ö Ü Ü ç ö ö Ö Ç Ç ç Ç Ç ç Ç Ö ö ö ç Ş Ç ç ö Ö Ş Ş Ü Ü ç

Detaylı

Ğ İ Ç Ü Ö Ö ö Ü ö ç İ ö ç ç ğ ç «Ü İ ğ İ Ü Ü İ İ İ ğ Ü Ü İ İ ğ ç ç ğ ğ ö ö Ç Ö İ ö İ ö ö ö ç ç ö ç ç ö ö ç ç ö ğ ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ö ö ö ö ç ç ö ç ç ö ö ç ç ö ğ ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:5 THEME:GÖRSELSANATLAR/VISUALARTS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz

Detaylı

RC 101 Screen Encounters 3 0 0 3 6

RC 101 Screen Encounters 3 0 0 3 6 Sınıf Dönem REKLAMCILIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN RTS BÖLÜMÜ Ç.A.P. PROGRAMI Ders Adı T U L Kr. AKTS Kodu CF 101 Medya ve İletişim 3 0 0 3 6 CF 103 Sosyal Bilimlerde Anahtar Kelimeler 3 0 0 3 6 1 Sonbahar 1 İlkbahar

Detaylı

KEND N KUR KEND N YA A www.quickithouse.com 8 m² (1+0) 4

KEND N KUR KEND N YA A www.quickithouse.com 8 m² (1+0) 4 www.quickithouse.com KEND N KUR KEND N YA A R Ç NDEK LER 8 m² sayfa 4, 5 12 m² sayfa 6, 7 15 m² sayfa 8,9 18 m² sayfa 10, 11 21 m² sayfa 12, 13 25 m² sayfa 14, 15 36 m² sayfa 16, 17 48 m² sayfa 18, 19

Detaylı

MİLAS HALI DESENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI

MİLAS HALI DESENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI 635 MİLAS HALI DESENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI GÜNGÖR, İ. Hulusi SEVİNÇ, Berna TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ ÖZET Milas sadece ince ve geniş suları (bordürleri)

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 54.197 adedi otomobil, 39.496 adedi hafif ticari araç, 4.392 adedi ağır ticari araç, 4.490 adedi ise traktör olmak üzere toplam 102.575 araç üretilmiştir.

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 60.172 adedi otomobil, 39.323 adedi hafif ticari araç, 4.048 adedi ağır ticari araç, 4.137 adedi ise traktör olmak üzere toplam 107.680 araç üretilmiştir.

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

KREDİ YILLIK FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%) Banka adı : INTESA SANPAOLO S.p.A İTALYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Para cinsi : TÜRK LİRASI

KREDİ YILLIK FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%) Banka adı : INTESA SANPAOLO S.p.A İTALYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Para cinsi : TÜRK LİRASI Para cinsi : TÜRK LİRASI (12 ay dahil)(*) 2-İhracat Kredileri 20% 25% 30% 3-İthalat Kredileri 20% 25% 30% 6-İşletme Kredileri 20% 25% 30% (e) Diğer - - - 16-Diğer Krediler 20% 25% 30% Para cinsi : USD

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ KROM ÇALIŞTAYI / İstanbul

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ KROM ÇALIŞTAYI / İstanbul TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ KROM ÇALIŞTAYI 217 / İstanbul İÇERİK Dünya da Yüksek Karbonlu Ferrokrom ve Paslanmaz Çelik Üretimi Çin in Krom Cevheri İthalatı ve G. Afrika nın Krom Üretimi Çin in Yüksek Karbonlu

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:ADVERTISEMENTS/REKLAMLAR LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGE andmultimedialanguageassistant(mmla)

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti

Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti Mustafa ÖZTÜRK 1 Özet Türkiye nin mevcut iklim ve toprak koşulları itibariyle Marmara ve Karadeniz bölgeleri kivi üretimine en uygun bölgelerdir. Türkiye

Detaylı

www.yusevmobilya.com YUSEV MOBİLYA Kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve güveni esas alan şirketimiz her geçen gün büyüyerek hizmette kalite ve güven esasına dayanarak büyümeyi hedeflemektedir. Tasarımda

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ

ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ Pınar Öksüz Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Nisan 2010 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim biçimi : Cumhuriyet Başkent : Taşkent Anayasa Kabulü : 8 Aralık

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Augusut11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TÜRKELSANATLARI TURKISHCRAFTSMANSHIP LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2013 yılının ilk sekiz ayına göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2013 yılının ilk sekiz ayına göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 10 Eylül 2015 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Ağustos Ocak-Ağustos KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 57.278 76.987 34 719.501 857.307 19 Üretim Otomobil 37.330 45.210 21 459.372

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

We would like to introduce you SEREN Home Furniture and Mattress & Base Co. at below briefly.

We would like to introduce you SEREN Home Furniture and Mattress & Base Co. at below briefly. We would like to introduce you SEREN Home Furniture and Mattress & Base Co. at below briefly. Seren has 12 years of experince in mattress and base sector. Also it has been at Panel Home Furniture business

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 02/11/2015-94251 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BEND3E66R* Sayı : 71088957-821.05/ Konu : Grand Turkey Science Slam BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Aralık ayında 51.066 adedi otomobil, 48.800 adedi hafif ticari araç, 4.587 adedi ağır ticari araç, 3.756 adedi ise traktör olmak üzere toplam 108.209 araç üretilmiştir.

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1)

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1) GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD Dissemination Activity in Turkey (1) The Portuguese Team engaged in three dissemination activities Country responble Turkey Country

Detaylı

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 8 Ocak 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Aralık Ocak-Aralık KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 120.593 125.752 4 1.170.445 1.358.796 16 Üretim Otomobil 70.480 74.688 6 733.439

Detaylı

UŞAK YÖRESİNDE DOKUNMUŞ ASİMETRİK HALILAR VE BİR ÖRNEK HALI ( 19.YÜZYIL SONU 20. YÜZYIL BAŞI) Harun ÜRER

UŞAK YÖRESİNDE DOKUNMUŞ ASİMETRİK HALILAR VE BİR ÖRNEK HALI ( 19.YÜZYIL SONU 20. YÜZYIL BAŞI) Harun ÜRER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/ Number: XIV-1 Nisan/ April 2005, 375-385 UŞAK YÖRESİNDE DOKUNMUŞ ASİMETRİK HALILAR VE BİR ÖRNEK HALI ( 19.YÜZYIL SONU 20. YÜZYIL BAŞI) Harun ÜRER XIX. yüzyıldan itibaren, özellikle

Detaylı

Audi Q5. Teknoloji ile bir adım önde www.audi.tr. Audi Q5

Audi Q5. Teknoloji ile bir adım önde www.audi.tr. Audi Q5 Teknoloji ile bir adım önde www.audi.tr Audi Q5 Bu katalogda gösterilen veya tanıtılan modeller, donanımlar ve hizmetler ülkelere göre farklılık göstermektedir. Gösterilen araçlar kısmen opsiyonel donanımlarla

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Feb11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:MUSICANDMUSICIANS MÜZİKVEMÜZİSYENLER LEVEL:Intermediate ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 05 Eylül 2017

HAFTALIK RAPOR 05 Eylül 2017 Oca.1 Tem.1 Oca.11 Oca.12 Oca.13 Oca.14 Oca.1 Oca.16 Oca.17 Tem.7 Oca.8 Tem.8 Oca.9 Tem.9 Oca.1 Tem.1 Oca.11 Oca.12 Oca.13 Oca.14 Oca.1 Oca.16 Oca.17 HAFTALIK RAPOR Eylül 217 Dış ticaret açığı Temmuz ayında

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000 Ürün Kodu : 3507 Ürün Kodu : 3508 Net Adet Ağırlığı (gr) : 750 Ürün Kodu : 3511 Ürün Kodu : 3510 Ürün Kodu : 3512 Ürün Kodu : 3506 Ürün Kodu : 3509 Net Adet Ağırlığı (gr) : 600 Ürün Kodu : 3514 Net Adet

Detaylı

Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmaz.

Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmaz. AVRUPA BİRLİĞİ KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARA VE MESLEĞE GİRİŞ KOŞULLARININ TÜRK KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME BURCU MAZLUM AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAZI İŞLENMİŞ TÜRK HALILARINA DAİR. (PAST PRESENT WRITING ON PROCESSED the TURKISH CARPETS) 1

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAZI İŞLENMİŞ TÜRK HALILARINA DAİR. (PAST PRESENT WRITING ON PROCESSED the TURKISH CARPETS) 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAZI İŞLENMİŞ TÜRK HALILARINA DAİR (PAST PRESENT WRITING ON PROCESSED the TURKISH CARPETS) 1 Ahmet AYTAÇ* Özet Yazı, söylenen sözcüklerin ya da düşüncenin bir takım imgelerle kayda geçirilmesi

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLıMİMARİSİVEMODERN MİMARLıK/OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced FocusonlanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com)

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com) 57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tlanmış Zan) (www.konuanlatımı.com) Bu dersimizde Future Perfect Tense i anlatacağım. Bu zanı Gelecekte Tlanmış Zan şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. Future

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: N. ÜLKÜ AYIK 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ocak 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ocak 2011 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının ayında 50.873 adedi otomobil, 37.504 adedi hafif ticari araç, 2.597 adedi ağır ticari araç, 2.784 adedi ise traktör olmak üzere toplam 93.758 araç üretilmiştir.

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Audi A3. Teknoloji ile bir adım önde www.audi.com.tr. Audi A3 ve A3 Sportback

Audi A3. Teknoloji ile bir adım önde www.audi.com.tr. Audi A3 ve A3 Sportback Teknoloji ile bir adım önde www.audi.com.tr Audi A3 Bu katalogda gösterilen veya tanıtılan modeller, donanımlar ve hizmet- Audi A3 Sportback ler ülkelere göre farklılık göstermektedir. Gösterilen araçlar

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Dış Ticarette Standardizasyon DTP13212 IV 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 09/11/2015-96088 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BEKA3EV5N* Sayı : 71088957-821.05/ Konu : Science Slam (Bilimsel Yarışma) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İŞVEREN) Internship Evaluation Form (Employer)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İŞVEREN) Internship Evaluation Form (Employer) STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (İŞVEREN) Internship Evaluation Form (Employer) İTÜ, Tekstil Mühendisliği Bölümü Tarih Date :././ Değerli işveren, Öğrencimizin Firmanızda gerçekleştirmiş olduğu stajın tarafımızdan

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI TARIM SEKTÖRÜNÜN YANINDA. Suat İnce Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE İŞ BANKASI TARIM SEKTÖRÜNÜN YANINDA. Suat İnce Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE İŞ BANKASI TARIM SEKTÖRÜNÜN YANINDA Suat İnce Genel Müdür Yardımcısı Tarım Finansmanı Gelişiyor Çalıştayı, İstanbul, 9 Mayıs 2013 Tarım Sektörünün Önemi TARIM SEKTÖRÜ 2 Tarım Sektörüne Kullandırılan

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ DIŞ TİCARET VERİLERİ Hazırlanma tarihi:

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Haziran 2011

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Haziran 2011 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Haziran 2011 İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜME YAVAŞLAMAYA DEVAM EDECEK 10.06.2011 Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti Bu hafta açıklanan Nisan ayı verilerine göre mevsimsellikten

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

20 Ağustos 2015 DOMOTEX Turkey (25 28 Mayıs 2015) DOMOTEX Turkey, halının merkezinde uluslararası bir platform sundu

20 Ağustos 2015 DOMOTEX Turkey (25 28 Mayıs 2015) DOMOTEX Turkey, halının merkezinde uluslararası bir platform sundu Kapanış Bülteni 20 Ağustos 2015 DOMOTEX Turkey (25 28 Mayıs 2015) DOMOTEX Turkey, halının merkezinde uluslararası bir platform sundu Makine halısı üretiminin merkezi konumundaki Gaziantep te düzenlenen

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ DIŞ TİCARET VERİLERİ Hazırlanma tarihi:

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 05 Şubat 2018

HAFTALIK RAPOR 05 Şubat 2018 27 28 29 21 211 212 213 214 21 216 217 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 21 216 217 Haz.6 Ara.6 Haz.7 Ara.7 Haz.8 Ara.8 Haz.9 Ara.9 Haz.1 Ara.1 Haz.11 Ara.11 Haz.12 Ara.12 Haz.13 Ara.13 Haz.14 Ara.14 Haz.1

Detaylı

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 3 216 Ağustos - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Ağustos ayında, 215 yılının aynı ayına göre %7,7 artarak 11 milyar 867 milyon dolar, ithalat %3,7 artarak 16 milyar 554

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. İhracat Teşviki (Export Subsidy) İhracat teşvikleri de spesifik

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı