BTDB7-14-IH TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2. GENEL ŞARTLAR 3.SİSTEM STANDARTLARI 4-KURULUM VE MONTAJ 5.CİHAZ DOLAPLARI, REJİ KONSOLLARI VE AKSESUARLAR 6.EĞİTİM 6.1 Yayın ve Kayıt Amaçlı Sayısal Ses Konsolu Ölçü Bakım Eğitimi, 2 gün (3 kişi) 6.2 Yayın ve Kayıt Amaçlı Sayısal Ses Konsolu İşletme Eğitimi, 3 gün (5 kişi) 7.SİSTEM TANIMI VE AKIŞI 8. TEÇHİZAT 8.1. Yayın ve Kayıt Amaçlı Sayısal Ses Konsolu 8.2. Simultene Çeviri İçin Mikrofon Kutusu (Off tube için ) 8.3. Off-Tube Stüdyosu Mikrofonu (Off tube için askı tipi) 8.4. KasaTipi Bilgisayar 8.5. Kapalı Tipte Mikrofonlu Kulaklık (Off tube için ) 8.6. Kulak içi Kulaklık Aboneli RF Simultane Sistemi ve Aksesuaları 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT İstanbul Müdürlüğü Boğaziçi Stüdyosu (E) nun, TRT İngilizce Kanalı Stüdyosu olarak kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan off-tube stüdyoları, yayın amaçlı ses konsolu ile ilave ses teçhizatı nın, kurulması işinin, projelendirilmesi, montaj 2

3 malzemesinin temini ve montajı ile eğitimini, tanımını ve teknik özelliklerini içeren alımın tanımını ve teknik özelliklerini belirlemektir. 2. GENEL ŞARTLAR 2.1. Ses teçhizatı kapsamındaki cihazlar şartnameye uygun ve sağlam biçimde yüklenici tarafından TRT ye teslim edilecektir Satın alınacak teçhizatın montajı yapılarak İdareye teslim edilecektir. Montajı yapılacak İşin kapsamı; sistemin projelendirilmesi, cihazların temini, montajı ve çalışır durumda İdareye teslimi şeklinde olacaktır Sistemin taslak projeleri ekte sunulmakta ve iş akışı teknik şartnamede tanımlanmaktadır. Buna göre nihai uygulama projesi (rak yerleşim planları, cihaz kasası yerleşim planları, audio, kontrol, gerekiyorsa ağ şemaları, vs.) ve tüm cihaz yerleşim planlarını içeren (rak, ses masası konsolu ve off tube ahşap konsolları) projeler yüklenici tarafından teklif edilip sağlanacaktır Yüklenici projesine göre sistemin çalışması için her türlü teçhizat ve malzemeyi sağlayacaktır. Teknik şartnamede verilen değerler minimum değerler olup, sistemin tam performans çalışması için daha üstün özellikli cihazlar teklif edilebilecektir Montaj aşamasında, bu şartnamede teknik özelliği tanımlanmayan fakat sistemin çalışması için kullanılacak teçhizat ve montaj malzemesi İdare nin onayı alındıktan sonra yüklenici tarafından kullanılabilecektir. Sistemin çalışması için, firma teklifinde yer almayan her türlü teçhizat montaj aşamasında yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır İdare, ilgili sistem alanlarının soğutulmasını sağlamak üzere klimaları temin edecek ve tüm sistemin ana enerji gereksinimini karşılayacaktır. Enerji panosundan itibaren sistem içerisinde kullanılacak olan tüm enerji kablolama işi firma tarafından yapılacaktır İdare nin ilgili personeli, teklif verme aşamasında tüm firmalarla ve sözleşme aşamasında ihaleyi kazanan yüklenici ile birlikte, ilgili sistem alanlarını gezerek, sistemin kurulacağı alanlarla, genel iş akışı, yapılması istenilen değişikler vs. ile ilgili bilgi verecektir. Bu aşama ile teklif veren firmaların ve ihale sonrası ihaleyi kazanan yüklenicinin tüm gerekleri anladığı kabul edilecektir Sistemin tamamının montajı, kurulumu, rak içi, dışı ve diğer tüm kablolama (audio, kontrol, gerekiyorsa ağ bağlantıları, vb. gibi), eğitimi ve sistemin teknik şartnamede bahsi geçen ilgili standartlara uygun çalışır halde teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır Temel cihazlar için (Ses Konsolu vs.) işletme, kurulum, tamir-bakım kitapları ve eğer var ise diğer teknik şemalar, teknik dokümanlar (güç kaynakları dahil) sağlanacaktır Tüm cihaz kasaları ve kontrol panelleri 19 raklara yerleştirileceğinden, 19 boyutunda olacak ve rak montaj kitleri ile montajı yapılacaktır. Her rakta 2 adet 10 çıkışlı MDU (Main distribution unit) bulunacaktır AES Audio giriş/çıkış konnektörleri ve cihazlar arası bağlantılar aksi belirtilmedikçe 110 ohm dengeli (balanced) olacaktır Cihazlarla birlikte teklif edilen tüm yazılımlar lisanslı olacak ve orijinal disketlerde veya CD/DVD lerde sağlanacaktır İhale değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tüm cihazlara ait teknik dokümanlar ve broşürler teklifin eki olarak sağlanacaktır Teklif edilen ana cihazlar için tüm gerekli özel arabirim, yazılım, kablo, konektör ve bağlantı panelleri yüklenici tarafından sağlanacaktır Cihaz kasası içerisine yerleştirilecek kart tipi cihazlar için 19 cihaz kasası otomatik geçiş özellikli yedek (redundant) güç kaynağı ile birlikte teklif edilecektir. 3

4 2.16. Garanti ile ilgili hükümler idari şartname ve sözleşme maddelerine göre yerine getirilecektir. 3. SİSTEM STANDARTLARI 3.1. Aksi belirtilmedikçe cihazlar V AC ve 50 Hz %5 Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaktır İlgili bölümde aksi belirtilmedikçe cihazlar 10ºC - 30ºC sıcaklık aralığı ve %30 - %70 bağıl nem aralığında, teknik karakteristiklerinde herhangi bir problem olmaksızın çalışacaktır. Sistemlerin çalışacağı İstanbul ilindeki iklim şartları göz önüne alınmak kaydıyla, sistem için cihaz odası sağlanamaması durumunda rak içi gerekli soğutma ve fanlama firma tarafından sağlanacaktır Cihazların tüm ana besleme fişleri IEC (Avrupa) tipte olacaktır Cihazların yapımında kullanılacak olan bileşenler ve malzemeler uluslararası standartlara ve sürekli çalışmaya uygun olacaktır Sistemde teklif edilen sayısal ses giriş/çıkışları aksi belirtilmedikçe AES- AES/EBUstandardına uygun olacaktır. 4. KURULUM VE MONTAJ 4.1. Yüklenici TRT İstanbul Müdürlüğü Boğaziçi Stüdyosu (E) nun, İngilizce Kanalı olarak kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan off-tube stüdyoları, yayın amaçlı ses konsolunun kurulumundan sorumludur Stüdyo için TRT tarafından hazırlanan taslak sistem çizimleri ihale dokümanı ekinde verilmiş olup, montajlar, genel olarak bu şemaları esas alacak ve İdare tarafından onaylanmış nihai projelere göre ilgili yüklenici tarafından yapılacaktır Sistemdeki tüm ses, kontrol, enerji ve ağ switch ile cihazlar arası ağ kabloları yüklenici tarafından sağlanacak ve kablolamaları da yapılacaktır Sözleşme aşamasından sonra tüm cihazların yerleşim planları İdare ile yüklenici arasında yapılacak görüşmeler neticesinde kararlaştırılarak, İdare onayı alındıktan sonra yüklenici tarafından çizilerek uygulanacaktır Rejideki ses mikseri ve off tube teçhizatının yerleştirileceği birer adet ahşap konsol sağlanacaktır. Off-tube lere ait çizim, taslak şemada verilmemiş olup, tüm detayları, teklif edilecek teçhizatın özelliklerine göre, daha sonra TRT tarafından belirlenip, yükleniciye bildirilecektir Kablolama için mevcut tava sistemi uygun değilse, gerekirse yüklenici firma tarafından ek tavalar monte edilecektir Sistemin tüm enerji ve veri (ses/kontrol/ağ) kabloları farklı tavalar üzerinden taşınacaktır Mevcut rakların ihtiyacı karşılamaması durumunda, yüklenici gerekli rakları sağlayacaktır. Aksi takdirde mevcut raklar kullanılacaktır Raklar arası kablolar mutlaka zemindeki kablo tavalarından geçirilecek, raklar arasından direkt bağlanmayacaktır Raklar 19 genişliğinde, 42U yüksekliğinde, 80cm derinliğinde, 2 mm sac kalınlığında de-monte edilebilir ve İdare de kullanılmakta olan rak yapısına uygun olacaktır. Yerleşimi İdare nin isteği doğrultusunda, yüklenici tarafından yapılacaktır Her rakta 2 adet 10 çıkışlı MDU (Main distribution unit) bulunacaktır. MDU larda, her biri 16 amperlik 2 şer adet ana giriş anahtarı olacaktır. Her bir anahtara, 5 adet olmak üzere, erkek şase tipi IEC konnektörlü (numunesi TRT tarafından gösterilecektir) çıkış bağlanacaktır. Çıkışların herbiri sigortalı olacaktır. Cihazların ana ve yedek güç kaynakları, aynı raktaki farklı MDU lardan ayrı ayrı beslenecektir. Sistem içerisinde 4

5 kullanılacak MDU ünitelerinde %20 oranının da boş çıkış bırakılacaktır. Kullanılacak MDU lar İdare de kullanılan MDU lar ile aynı teknik özelliklere sahip olacaktır. Ayrıca tüm mekânlardaki konsollarda bulunacak, tüm cihazların enerji bağlantısı, konsollara yerleştirilecek olan MDU lar üzerinden sağlanacaktır. Konsollarda kullanılacak olan MDU lar ve bağlantı prensibi raklarda kullanılanlarla aynı olacaktır Tüm MDU lara ve 3 amperin üzerinde besleme gerektiren cihazlara, enerji panosundan direkt hat çekilecektir Rak yerleşiminde cihazlar arasında havalandırmayı sağlamak amacıyla ihtiyaca göre 1U- 2U boşluklar bırakılacaktır. Bu boşluklar delikli panellerle kapatılacaktır Raklardaki ve yayın konsollarındaki diğer boşluklar panellerle kapatılacaktır Cihazların raka montajı sırasında havalandırma boşluklarının kapatılmamasına özen gösterilecektir Cihaz odasındaki tüm raklarda ayrı ayrı direkt soğutma olacağı için, rakların arka kapakları da olacaktır Montaj öncesinde sistem şemaları İdare ye bildirilecektir. İdare sistemde değişiklik talebinde bulunursa, yüklenici bu değişikliği yapacaktır Montaj sonrasında, tüm şemalar (raklardaki cihaz yerleşim şemaları, ses, kontrol, ağ, enerji şemaları dahil), sistemde kullanılan yazılımların orijinalleri ve oluşturulan veritabanları ve programlar en son şekli yazılı ve elektronik ortamda idareye teslim edilecektir Cihazların/pasif elemanların (AJF, CTP vs) kablajı, olası müdahalelerde teçhizatın kablajı sökülmeden müdahale edilebilmesine uygun ses kablo bağlantıları için S payları verilerek yapılacaktır Sistem senkronlaması (timing) her aşamada/adımda sağlanmış olacaktır Montaj süresini kısaltmak amacıyla, teçhizatın mümkün olduğunca, rak içi kablajı yapılmış şekilde teslim edilmesi tercih edilecektir. Gerekli diğer ara bağlantılar montaj mahallinde yapılacaktır. Rak içi kablajın montaj mahali dışında yapılması durumunda dahi İdare kontrol teşkilatı tarafından belirli aşamalarda kontrolü sağlanacaktır Sistem topraklaması uluslararası standartlara uygun yapıda olacaktır. Topraklamadan kaynaklanabilecek tüm sorunlar için gerekli her türlü önlem alınacaktır Tüm ses ve kontrol kablolarının ekranları bir uçta topraklanacaktır. Topraklamanın aşağıdaki şekilde yapılması önerilmektedir. Jackfield ile cihaz arası bağlantılar Cihazda Cihazlar arası bağlantılar (girişlerde) alıcı ucun sonunda Hiçbir teknik cihaz binanın genel toprağına bağlanmayacaktır. Gürültüden arındırılmış teknik toprak İdare tarafından tüm teknik alanlara dağıtılmış olacaktır Masalarda ve raklarda yüklenici teknik toprağı kullanacaktır Teknik toprağın cihazlara bağlanması ve topraklamanın tüm cihazlarda devam ettirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır Her rak teknik toprağa bağlanmadan önce komşu raklardan elektriksel olarak ayrılmış olmalıdır Kablo numaratör tipi ve numaralama sistemi İdare nin numaralama sistemi ile aynı olacaktır. Numaralar, kablo ele alındığında ve konnektör solda kalacak şekilde tutulduğunda zaman, soldan sağa doğru okunur şekilde takılacaktır Raklara yerleştirilen cihazlar ön tarafından bakıldığında soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru numaralandırılacaklardır. Ayrıca her raka da bir numara verilecektir Sistem montajında kullanılan tüm kablolar için uygun boyutta, direnç renk kodlu, plastic (PTV) numaratör kullanılacaktır Alanlar arası kablo numaralarının önüne o alana has bir ek kod getirilecektir. 5

6 4.32. Montajda kullanılacak sayısal ses konektörleri, AES3 standardını karşılayan XCC serisi NEUTRIK veya eşdeğeri ve analog ses konnektörleri ve adaptörleri NEUTRIK veya eşdeğeri olmalıdır Sistem montajı yapılırken, sayısal ses sinyallerin iletimi için sayısal ses kablosu (tekli, 8 veya 12 pairli), analog sinyallerin iletimi için ise analog veya sayısal ses kablosu (tekli, 8 veya 12 pairli) kullanılacaktır Tüm ses kabloları Ses patch panel, krone ve Neutrik veya eşdeğeri XLR-3 pin konnektörlerle yapılacak sabit montaja uygun olacaktır Ses kablolarının konnektörlere bağlantılarında izole amaçlı uygun makaronlar kullanılacaktır. Şaseler hiçbir şekilde açıkta bırakılmayacaktır Montajda kullanılacak sayısal tekli ve multicore (8 pair ve 12 pair kullanılabilir) ses kabloları, AES/EBU (AES3) formatındaki dengeli (balanced) sayısal ve analog ses sinyali iletiminde kullanılmaya elverişli olacaktır Sayısal ses kabloları twisted pair tipte ve nominal empedansı 110 Ω±%10 olmalıdır Sayısal ses kablolarının her bir çifti (pair) ile bir sayısal ses sinyalinin her iki kanalını taşıma kapasitesinde ve şaseye sahip olmalıdır Sayısal ses kabloları, 32kHz, 38 khz, 44,1 khz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz ve 192 khz örnekleme oranlarındaki sayısal ses sinyalini iletebilecektir. Yüklenici montaj mahalinde yapacağı keşif sonunda, çekilecek kablo mesafelerini tespit edecek ve kablolar bu mesafeden 48 khz (6.144MHz band genişliği) ve 96kHz (12.228MHz band genişliğ) örnekleme oranındaki sayısal ses sinyalini iletilebilecektir. Mesafeden dolayı sinyal iletiminde sorun çıkarsa fiber ya da alternatif çözüm üretilecektir Analog ses kabloları (tekli veya multicore kullanılabilir) twisted pair tipte olacaktır Analog ses kablolarının iletkeni; AWG-24 tipte ve oksitlenmesi engellenmiş 7 adet bakır tellerden oluşmalıdır Tüm ses Multicore kablolarının her bir pairi direnç kodlu renklere veya numaralara sahip olmalıdır Tüm ses kablolarının her bir pair ayrı ayrı ekranlamalı olmalıdır Tüm ses kablolarının dış ekranlaması olmalıdır ve yeterli esneklikte olacaktır Eğer sistem içinde farklı bir referans sinyali kullanılması gerekiyor ise yüklenici bu özelliği de sağlayacak şekilde teklif verecektir Referans gerektiren her bir cihaz ayrı referans sinyaliyle beslenecektir sistemdeki cihazlar arasında referans sinyali loop yapılmayacaktır Ses sisteminde kablo tavalarından ve kanallardan geçecek şekilde kullanılacak olan multicore ses kablolarının, olası yangınlarda insanların en az seviyede zarar görmeleri için düşük duman yoğunluklu, alev geciktiricili (flame retardant) ve halojen free gibi halojen içermeyen özellikleri olacak biçimde teklif edilecektir ve bahsi geçen özelliklerle ilgili, IEC 60754, IEC 60332, IEC (veya uluslararası eşdeğerleri) standartlarına uygun olacaktır. 5. CİHAZ DOLAPLARI, REJİ KONSOLLARI VE AKSESUARLAR 5.1. Sistemde kullanılacak olan yayın amaçlı ses konsolu ve off-tube ler için ahşap konsollar ve wallboxlar yüklenici tarafından sağlanacaktır Daha önceki projelerde uygulanmış ve Kurum envanterinde bulunan imalatlar örnek alınacaktır Teklif edilen her cihaz dolabı, monitör rafı, reji konsolları ve aksesuarlar uygun boyut ve ergonomide olacak, tasarım aşamasında İdare ile koordine kurulacak ve üretimden önce taslak çizim üzerinde İdare nin onayı alınacaktır. 6

7 5.4. Masalar, herhangi bir noktasına 100 kg lık bir yük uygulandığında dengesi bozulmadan sabit kalacak şekilde imal edilecektir Tüm parçalarda işçilik birinci sınıf olacaktır. Kenarlar ve köşelerdeki birleşme yerlerinde, tüm kaplamalarda herhangi bir bozukluk ve kayma olmayacaktır. Buna uygun olmayan işler kabul edilmeyecektir Tüm parçalarda yüzeylerin birleştiği kenarlar ve köşeler (cumbalar) yuvarlatılmış masif olacaktır Parçalara ait diğer ayrıntılar için İdare ile irtibat kurulacaktır. Özellikle imalat öncesi gerekirse imalat sırasında koordineli çalışılacak ve her aşamada İdare nin onayı alınacaktır TRT de halen kullanılmakta olan mevcut masalar görülerek işçilik, malzeme ve yapım şekli örnek alınacaktır.(örnek çizimler ekte verilmektedir.) 6. EĞİTİM 6.1. Yayın Amaçlı Sayısal Ses Konsolu Eğitimleri Sayısal ses konsolu işletme ve ölçü bakım eğitimleri; İstekliler Ses Konsolu nun tüm donanım ve yazılımı için 3 gün işletme (5 Kurum personeli) ve 2 gün ölçü-bakım (3 Kurum personeli) eğitimi teklif edeceklerdir Eğitimler Sistemlerin kuruldukları yerde, üretici firma tarafından yapılacaktır İşletme eğitimi sonunda katılımcılar, masanın işletmesi ilgili tüm konfigürasyonların yapılması işlemlerine hakim olacaktır Ölçü-Bakım eğitimi sonunda katılımcılar, yazılımlar için gerekli yükleme, silme, modifikasyon işlemlerine, logların incelenerek hata tespiti, ilgili tüm donanım ünitelerinin periyodik bakımları, arıza tespit ve giderme konularında gerekli prosedüre hakim olacaktır. 7. SİSTEM TANIMI VE AKIŞI 7.1. Sistem, 1 adet ses konsolunun bulunduğu reji veya cihaz odası, off tube, kurgu odaları ile stüdyosu mekanlarında kurulacaktır Her off-tube stüdyosu içerisinde 1 adet wallbox planlanmıştır. Stüdyo içersinde monte edilecek wallbox lar için yapılacak tüm bağlantıl ar taslak şemalarda gösterilmiştir 7.3. Off-tube içerindeki wallboxların temini, montajı, montaj malzemeleri (kablo, konnektör, ctp panel vs) teklif edilecek olup şemada gösterilen biçimde kablolama yüklenici tarafından yapılacaktır. Stüdyo içerisindeki wallboxlardan, ses gidiş sinyalleri taşımaya uygun 4 hat, cihaz odasındaki ctp panelde sonlandırılacak olup 2 hat da cihaz odasından wallbox a geliş için çekilecektir. Ayrıca cihaz odasındaki video routerdan bir hat da wallbox a çekilecektir.wallboxlar, audio/video ve diğer tüm gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlanıp monte edilecektir Kaynaklar taslak şemeda gösterildiği şekilde planlanmıstır Yayın amaçlı ses konsolun arayüzü rejide bulunacaktır Yayın amaçlı ses konsoluna ait varsa tüm DSP ve giriş/çıkış ünitelerinin bulunduğu kasalar ile bu kasaların giriş ve çıkışında bulunan CTP Paneller, cihaz odasında veya rejide bulunacaktır Stüdyo içinde kullanılacak olan wallboxdan mikrofon gelişi, (bir uçları Wallboxda sabit, mikrofonlara takılmasına olanak sağlamak üzere kablo tipi olarak saçaklı bırakılmak üzere) XLR konnektör bağlantıları sağlanacaktır. 7

8 7.8. Stüdyoda bulunan WB lara ses masanın çıkışlarını yönlendirmek için ses konsolunun giriş çıkış bağlantılarının bulunduğu CTP ler arasında hem AES hem de analog 2 adet gidiş 2 adet geliş tieline bağlantısı yapılacak olup sözkonusu kabloların uçları raklara taşınıp ctp panelde sonlandırılacaktır Ses konsolunun analog çıkışlarını CTP panelden taşıyarak, stüdyo seslendirme hoparlörleri için 2 adet analog hat stüdyodaki wallboxa gönderilecek olup bağlantı ve uygun konnektörleri yapılacaktır Bütün kaynaklar ve çıkışlar sayısal/analog ses patch ve CTP panel üzerinden bağlanacaktır. (Genel hatları taslak projelerde verilmiştir.) Taslak şema üzerinde verilmiş olan tüm external kaynaklar, IP codec gelişleri, uydu gelişleri, saat bip, ISDN gelişleri (AES yada Analog olması durumuna göre elimizdeki çevirici ve dağıtıcaların sayısına göre montaj sırasında planlanacaktır) CTP Panel ve Sayısal/Analog Ses Jack Sahalarına girip, ADA (ADA larda çoğaltılan sinyaller matrikse gönderilmek üzere tekrar AES e çevrilecektir) veya DDA larda çoğaltılıp, birer çıkışları Ses Matriks girişlerine, birer çıkışları ise Yayın ve yedek Ses Konsoluna gönderilecek, birer çıkışları da yedek amaçlı olmak üzere Ses Jack Sahasında bırakılacaktır Ses masasının girişlerine gelen ve çıkışlarından gidecek olan sinyaller ile çoğaltılacak ve çevrilecek external kaynak sinyalleri, ses masasının giriş çıkış sayılarının, çoğaltıcıların ve çeviricilerin sayılarının yetmemesi durumunda Kontrol Teşkilatınca belirlenecek öncelikli sinyaller kullanılacak ve gerekli bağlantıları yapılacaktır Yayın konsolunun girişlerine taslak şemada gösterilen uplink, FM alıcı, GM alıcı ve otomasyon, server, router gelişleri ile CTP den gelecek seçilebilir kaynak gelişleri, diğer stüdyo, off-tube odası gelişleri ve kurulum sırasında tespit edilebilecek diğer sinyaller bağlanacaktır. Bu sinyallerin analog veya AES taşınabilmesi için gerekli kablolama yapılacaktır. Konsolun giriş sayılarına göre AES yada analog olarak bağlanabilecektir Yayın Rejide HD kaydedici, CD okuyucu, masa tipi CD okuyucu, efekt cihazı, hibrit, telsiz interkom ve halen kullanılmakta cihazlardan bazıları (Eko cihazı, hibrit, limitör cihazı veya cd player gibi) kullanılacak olup, ses konsoluna gerekli bağlantıları yapılacaktır. Söz konusu bağlantılar için gerekebilecek kablo, konnektör, çevirici vb. yüklenici tarafından sağlanacaktır Projede verilen yedek yayın konsoluna ait çıkışlar matriks girişine gönderilecektir Ses matriksinin çıkışları, taslak şemada belirtilen sayıda yedek konsola gönderilecektir Yedek Yayın ses konsolunun girişlerine Stüdyodaki walboxdan gelen mikrofonlar bağlanacak olup gerekli kablolama ve montajı yapılacaktır Yedek Yayın ses konsolunun tüm analog çıkışları CTP panel üzerine taşınıp, bunlar wallbox a, hibrit girişlerine, stüdyo seslendirme hoparlörlerine, montaj odalar 1-2 ye, kulaklık anfisine, diğer stüdyoya, otomasyon kayıda, taslak şemada gösterilen çıkışlara gönderilecek ve diğerleri de yedek olarak CTP de kalacaktır. Ayrıca CTP ve wallboxlar arasında 2 gidiş 2 geliş analog hat çekilecek, cihaz odası temin edilirse ses reji ile cihaz odası arasına da 4 geliş 4 gidiş hem analog hem AES sinyali taşıyabilecek hat çekilip uçları her iki tarafta yapılacak CTP ler de bırakılacaktır. Yayın ses konsolu ile kaynaklar arasındaki gidiş ve gelişler aynı zamanda yedek ses konsolunda da olacaktır Yedek Yayın Ses Konsolunun tüm AES çıkışları CTP panel üzerine taşınıp, HD Kaydediciye, proses cihazı girişlerine, ses matriksine, diğer stüdyoya ve taslak şemada gösterilen çıkışlara gönderilecektir. Diğer çıkışları da yedek olarak CTP de kalacaktır. Ayrıca CTP ve wallboxlar arasında 2 gidiş 2 geliş AES hat çekilecektir Stüdyo seslendirme için kullanılacak hoparlörler konsol çıkışlarından beslenecektir. 8

9 7.22. Stüdyo Seslendirme için kullanılacak hoparlörlerin yerleşimi gerekli ölçümleri ile birlikte Yüklenicinin sorumluluğunda yapılacaktır Kurulcak olan 5 adet off-tube de 1 er adet bilgisayar bulunacak. Her bilgisayarın kendine ait monitörü olacaktır. Bilgisayarlarda belirlileceği üzere ekran kartı olacak ve bu ekran kartları DVI veya HDMI olacaktır. Ayrıca bilgisayarlarda harici olarak ses kartı bulunacak ve bu ses kartlarında analog in-out ve AES in-out bulunacaktır. Bu ses kartları vasıtasıyla, bilgisayarlara Kurum tarafından yüklenecek montaj programları kullanılarak ses montajı yapılabilcektir. Ve bu 5 adet bilgisayar sistemdeki server bilgisayarlarla haberleşebilecektir. Söz konusu off-tubelerde 1 er adet video monitör, mikrofon kutusu, kulaklıklı mikrofon, askı tipi ayağıyla beraber mikrofon bulunacaktır.ayrıca off tube lere konulacak olan Wallboxlara video router ve ses routerden birer geliş gelecek olup, birer tane de yedek hat çekilecektir.mikrofon kutularının ses çıkışları mevcut bulunan splitter ile çoğaltılacak ve çıkışları da off-tube PC( server), ses router, yedek ses masası ve ana ses masasına gönderilecektir. 8. TEÇHİZAT 8.1. Yayın ve Canlı Prodüksiyon Amaçlı Sayısal Ses Konsolu Cihaz Sayısal ses konsolu, konsol (kontrol arayüzü), giriş/çıkış birimleri ve DSP (Sayısal Sinyal İşleme) ünitelerinden oluşmalıdır. Cihaz en az 96 dsp kanalını işleyecek kapasiteye sahip olmalıdır Giriş/çıkış birimleri ve DSP Üniteleri aynı kasada olabileceği gibi farklı kasalarda da olabilir Giriş/çıkış birimleri ve DSP Ünitelerinin konulduğu kasa/kasalar mevcut ise raka takılabilmelidir Kontrol arayüzü rejide, DSP ve giriş / çıkış birimlerinin kasaları ayrı ise cihaz rakı cihaz odasında, değilse rejide olabilecektir Verilen giriş çıkış sayılarını karşılamak için haricen stagebox kullanılabilecek ve bunun için masada MADI yada benzeri başlantı protokolu bulunacaktır Konsolun (kontrol arayüzünün), giriş/çıkış birim kasasının, DSP ünitesinin yedek güç kaynakları (otomatik geçişli ) olmalıdır Konsol aşağıda verilen matriks fonksiyonlarını sağlamalıdır: DSP kanallarına erişim Giriş-çıkış matriks atamaları Giriş, araya girme (insert), aux, grup, master çıkışları ve bus atamaları Kaynak, bus ve çıkış etiketlerini tanımlama Dahili sync gerekiyorsa sync generatörü olacaktır. Sayısal ses konsolu, video sync veya word clock veya AES/EBU sync ile harici olarak beslenebilmelidir (senkronlanabilmelidir) Sistem işletme ve konfigürasyon yazılımına sahip olmalıdır Cihazla ilgili yazılım güncellemeleri İdare ye bildirilecektir. 9

10 Giriş/Çıkış Birimleri: Konsol aşağıdaki giriş ve çıkışlara sahip olmalıdır: 32 mono mikrofon/line giriş kanalı 16 mono analog hat giriş kanalı 32 AES/EBU hat giriş kanalı 32 AES/EBU hat çıkış kanalı 32 mono analog line çıkış kanalı 16 mono analog Aux bus çıkışları 4 stereo analog Grup bus çıkışları 4 VCA Grup atanabilmelidir 1 stereo analog Master çıkış 1 AES/EBU master çıkış Teklif edilen ses mikserinde yukarıda belirtilen sayılarda; Giriş ses kanalları üzerinde aynı anda Dinamik, 4-band EQ, Stereo Pan, Insert işlemleri yapılabilecektir. Çıkış ses kanalları üzerinde aynı anda Dinamik, 4-band EQ, Stereo Pan, Insert işlemleri yapılabilecektir. Aux bus kanalları üzerinde aynı anda 4-band EQ, Insert, işlemleri yapılabilecektir. Grup bus çıkışları yapılabilecektir. Master çıkış audio yapılabilecektir. üzerinde aynı anda Dinamik, Balance, Insert işlemleri kanalları üzerinde aynı anda Dinamik, insert, işlemleri Aynı anda en az 60 mono ses kanalı üzerinde delay işlemi yapılabilecektir. Söz konusu 60 adet mono ses kanalı yukarıda tanımlanan tüm giriş ve çıkışlar arasından kullanıcı tarafından seçilebilir olacaktır Mikrofon ve hat giriş modül sayıları, gelecekteki ihtiyaçlar için artırılabilmelidir. Maksimum kapasite belirtilecektir DSP Ünitesi Sistem, yukarıda belirtilen sayıda giriş-çıkış kanalının aynı anda çalışabilmesi için uygun büyüklükte dahili sayısal matriks için yeterli sayıda DSP ünitesine sahip olmalıdır Sistem, belirtilen ihtiyaçları karşılayabilecek kanal kapasitesini destekleyebilecektir bit çözünürlük sağlanacaktır Birimler arasındaki bağlantı kısaca açıklanmalıdır Konsol (Kontrol Arayüzü) Konsolda en az 30 fiziksel fader olmalıdır. Bu nedenle, fiziksel masa üzerinde görünmeyen, Giriş/Çıkış Birimleri başlığında verilen tüm giriş /çıkış 10

11 kanallarına erişim için yeterli katmana sahip olmalıdır. Aktif olan katman numarası konsol üzerinde açıkça görülmelidir VCA grup özelliği olacaktır Konsol kanal ünitelerine (birden fazla faderden oluşan ve bu faderlerin bazı fonksiyonlarını gerçekleştirmek için ortak anahtar/buton/ekran v.b. kullanıldığı bölüm) sahip olabilir Herhangi bir giriş kanalı, konsol üzerinde en az 20 faderden herhangi birine atanabilmelidir Fader şeritlerine mono mikrofon/hat ve stereo hat atanabilmelidir Bus atama kontrolü, her bir fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinden yapılabilmelidir Master, aux, grup vb. bus atamaları her bir fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinde aynı anda bir gösterge üzerinde görülebilmelidir Konsolda master ve grup buslarının atanabileceği en az 8 fiziksel fader olacaktır. Herhangi bir grup ve master bus, bu faderlerden herhangi birine atanabilecektir Herhangi bir bus kanalı (aux, grup, master ) 8 fader veya potansiyometreden (ilgili seviye göstergeleri olacak) herhangi birine seçilebilmelidir Konsol üzerinde en az 8 mono master Aux, 4 stereo master aux ve 4 stereo analog Grup bus çıkışlarını kontrol edecek fader ya da potansiyometreler olacaktır Her bir fader şeridi veya kanal ünitesi için insert butonu olmalıdır Her bir fader şeridi için, her fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinde; ekolayzer, dinamik, pan, insert ve gecikme fonksiyonlarına bu fonksiyonları aktif hale getirmek için açma/kapama butonu ile sahip olmalıdır Her bir fader şeridi için en az 3 band parametrik ekolayzır olmalıdır. Bu bandlar; low frequency (LF), low medium frequency (LMF), high medium frequency (HMF), high frequency (HF) olmalıdır. Bu ekolayzır araya girebilmeli veya bir tuşla tamamen by-pass yapılabilmelidir. Ekolayzır ayarı en az ±18 db (20 Hz-20 khz frekans aralığında) değişken kontrollü olarak yapılabilecektir Fader şeritlerinin yüksek ve alçak geçiren 2 band filtresi olmalıdır. Cut-off frekansları 20 Hz - 20 khz arasında olmalıdır Limiter /compressor dinamik fonksiyonları olmalıdır Gecikme zamanı ya sample ya da ms olarak ayarlanmalıdır. Toplam gecikme zamanı en az 100 msn. olacaktır Her bir fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinde ekolayzır, dinamik ve pan için numeric göstergesi olmalıdır Ekolayzır, dinamik ve pan için grafiksel gösterge sağlanmalıdır Ekolayzır, dinamik, pan, delay gibi kanal veri ayarları ve bus atamaları bir fader şeridinden diğerine kopyalanabilmelidir Uyarı ışıklı Mute kontrolü her fader şeridinden sağlanmalıdır. Bu kontrol, kanalın orjinal ayarını etkilememelidir. 11

12 Her fader şeridi için en az 6 karakterli kullanıcı tanımlamalı kanal ismi göstergesi olmalıdır Mono mic./hat ve stereo hat giriş sinyalleri için kazanç ayarları sağlanmalıdır Her fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinde faz çevirme özelliği olacaktır Stereo girişler için Left to Both, Right to Both ve Summing özellikleri sağlanacaktır Her fader şeridi için, faderlere atanan giriş ve fader sonrası sinyallerini kontrol etmek için Gain Reduction Metre li (Compressor/Limiter) renkli dual sayısal bargraph veya ledli metreler olmalıdır Stereo master, tüm grup ve aux busların seviye değerleri aynı anda numeric olarak veya bar graph metrelerden izlenebilecektir Monitör edilen kaynağı izlemek amacı ile dahili en az 2 adet seçilebilir dual renkli bar graph metre olacaktır Her fader şeridi üzerinde hızlı erişim için iki farklı kaynağı seçen butonu olmalıdır Dahili ton jeneratörü olmalıdır. Ton jeneratörü her bir fader şeridinden veya kanal ünitesi üzerinden seçilebilmelidir. Ton jeneratörü biri 1 khz olmak şartı ile en az 4 farklı frekans üretebilmelidir Her fader şeridinde ön dinleme özelliği fader öncesi ve fader sonrası olarak yapılabilmelidir Kanal faderleri en az - ile +9 db aralığında işaretlenmiş, minimum 100 mm. ve motorize fader olacaktır. Nominal işletim seviyesi 0 db olmalıdır Phantom besleme (48 V DC) anahtarı her fader şeridi veya kanal ünitesi için sağlanmalıdır Mikrofon seviyesi kontrol aralığı, minimum 60 db olmalıdır. Mikrofon kazanç aralığı basamaklar halinde yapılabilmelidir (Basamaklar maximum 2 db olmalıdır.). Mikrofon ön yükseltecinden geçen sinyale uygulanan kazancı gösteren bir gösterge olmalıdır Tüm fonksiyonlar için TFT veya dokunmatik ekranı ve tuş takımı olmalıdır Konsol yedek güç kaynağına sahip olmalıdır.( automatic changeover lı) Aşağıdaki fonksiyonlar, konsol üzerinde sağlanacaktır: Proje ve Snapshot Fonksiyonu: a. Konsolun kanal konfigürasyonları, giriş/çıkış atamaları v.b. ayarları farklı projelerde gerçekleştirilip, saklanabilmelidir. b. Her bir proje için farklı snapshotlar yaratılıp, yeniden çağrılabilmelidir. c. Snapshot sayısı belirtilecektir. d. Tüm kontrol parametreleri ve kanal ayarları snapshot içinde saklanabilmelidir. e. Snapshotlar için USB veya benzeri saklama/depolama ünitesi ile yedekleme imkanı olmalıdır. f. Projelerin ve snapshotların, kopyalanma, silinme, çağrılma, yeniden isimlendirme ve düzenleme özelliği olmalıdır. 12

13 g. Snapshotların kolay bir şekilde oluşturulması için ekolayzır, dinamik ve kanal ayarlarını içeren kütüphanesi olmalıdır. h. Snapshot ayarları, displayde görülebilmeli ve kontrol edilebilmelidir Monitörleme: a. Kontrol odası monitörlemesi için 2 adet analog hoparlör çıkış olacaktır. b. 1 adet stereo formatında stüdyo monitörleme bölümü olacaktır. c. Yakın dinleme ve PFL özellikleri olacaktır. d. Kontrol odası monitörleme mono, stereo veya 5.1 olarak seçilebilmelidir. e. Monitörleme için PFL/AFL butonu olmalıdır. f. MUTE anahtarı olmalıdır. g. Monitör çıkış seviyeleri bir pot ile ayarlanabilmelidir. h. Monitörleme ünitesine seçilen ses sinyalini dinlemek için seviyesi ayarlanabilir kontrol potlu kulaklık çıkışı olmalıdır Talk Back: a. Konsol üzerinde geri konuşma ünitesi olacaktır. Aşağıdaki özellikler sağlanmalıdır. b. Talk back çıkışı, aux master, grup master ve master giriş kanallarının çıkışlarına seçilebilecektir. c. Dahili veya Harici geri konuşma mikrofonu olacaktır. d. Geri konuşma sinyal seviyesini ayarlamak için bir pot olmalıdır. e. Talk back fonksiyon butonu ışıklı olacaktır. f. Talk back aktif iken, dinleme monitörleri için dimmer fonksiyonu olmalıdır Teknik Değerler: Analog Ses Teknik Değerleri: a. Frekans Bandı : 20 Hz - 20 khz b. Mikrofon Kazanç Aralığı : En az 60dB olacaktır. c. Hat Giriş Duyarlığı : dBu(ayarlanabilir) d. Giriş Empedansı (Mic) : >1 kω dengeli e. Giriş Empedansı (Hat) : >2 kω dengeli f. Maksimum Çıkış Seviyesi : 22dBu g. Hat çıkış empedansı : 60 Ω dengeli Sayısal Ses Teknik Değerler: a. Sayısal Ses Formatı :AES3 (AES/EBU) b. SFC (SRC) Çözünürlüğü : 24 bit c. Örnekleme Oranı(Sample Rate) : 48 khz veya 96 khz d. Giriş Hassasiyeti :AES/EBU Standardı e. Sayısal ses referans seviyesi :-18 dbfs f. Sayısal Ses Giriş/Çıkış empedansı : 110 Ω g. AES/EBU arayüz teknik özellikleri EBU-3250-E dökümanını sağlamalıdır. Frekans Tepkisi : ±0,5 db (20 Hz-20kHz frekans aralığında) Sinyal/Gürültü Oranı : 90dB (unweighted) Kanallar Arası Karışma(Crosstalk) : 85 db den daha iyi olmalıdır.(20 Hz-20kHz frekans bandında) 13

14 Toplam Harmonik Distorsiyon(THD): %0, Simultene Çeviri İçin Mikrofon Kutusu Cihaz Off-tube stüdyosunda tercüman ya da spikerin tercüme ya da voice over işlemlerinde kullanımına uygun olacaktır Reji ile görüşme yapılabilmesi için talkback fonksiyonu olacaktır ayarlanabilir kulaklık çıkışı (kaynakları ve talkback çıkışını dinlemek için) olacaktır Cihazın en az 7 kaynağı seçebilmelidir Her iki giriş de çıkışa ve talkback kanalına konuşabilecektir Fantom besleme imkanı olacaktır Giriş ve çıkış konnektörleri XLR olacaktır Off-Tube Stüdyosu Mikrofonu Mikrofon off tube için kullanılacak olup yukardan aşılmaya uygun olacaktır Mikrofon, dinamik tipte olacak, off tube stüdyosu kayıt ve vokal kullanımına uygun olacaktır Kutupsal (polar) paternleri kardioid olacaktır Dışarıdan gelen şoklara karşı dahili hava süspansiyonu yaparak sokları izole edebilecektir Mikrofon konektörü 3 pin XLR olacaktır Aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır. a. Frekans Aralığı : 50 Hz-20 khz b. Kaynak Empedansı : 300 Ω c. Elektromagnetik gürültü hassasiyeti: 1kHz:33dB 8.4. Askı Tipi Mikrofon Sehpası Mikrofon sehpası off-tube stüdyosunda yayın amaçlı kullanılacaktır Mikrofon sehpası titreşimleri mikrofona yansıtmayacak sağlamlıkta, dayanıklı ve dengeyi bozmayacak şekilde hafif metalden yapılmış olacaktır. Teklif edilen sehpa off-tube stüdyosunda kullanılacak mihrofonlara uygun tavandan yada duvardan asılmalı tipte olacaktır Mikrofon sehpaya kolayca ve düşmeyecek şekilde temin edilen tutturma aparatı (clamp gibi) sağlanacaktır Söz konusu sehpanın hareketli kolu olacaktır Teklif edilen sehpanın ve akrobat kolun rengi mikrofonlara uygun olarak siyah veya kurşuni gri olacaktır Masa Üstü Bilgisayar(5 adet) Genel Özellikler İşlemci Ve Chipset Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB L2 veya akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az 3.6 Ghz hızına çıkabilen, 4 çekirdeğe sahip olacaktır. Termal dizayn gücü 77 watt tan fazla olmamalıdır. 14

15 Genişleme İmkanı ve Arabirimler Bilgisayarların en az, 4 adet USB 3.0 bağlantı birimi, 4 adet Usb 2.0 bağlantı birimi, 1 adet PCI genişleme yuvası, en az 1 adet paralel port desteği ve anakartta 4 adet DIMM yuvası bulunacaktır Bellek Bilgisayarlar, en az 4 GB DDR3 1333Mhz hızında belleğe sahip olacaklardır. Bellek miktarı, gerektiğinde 32GB a kadar yükseltilebilmelidir Klavye Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır Fare Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, optik kaydırmalı faresi bulunacaktır Sabit Disk Bilgisayarlarda, en az 1 TB, 7200 rpm SATA II veya III sabit disk bulunacaktır Ethernet Kartı Bilgisayarlarda, uzaktan uyandırma özellikli, PXE uyumlu, 10/100/1000 ethernet kartı bulunacaktır Görüntü Kartı Bilgisayarların ekran kartı, en az 1024 MB kapasite ile kullanılabilmelidir. Paylaşımlı veya paylaşımsız olabilir. DVI/HDMI bağlantı noktalı ve çift çıkışlı olacaktır Capture Kartı Kart HD videoyu capture edebilecektir. DVI veya HDMI olacak şekilde Çift ekran çıkışına sahip olacaktır Optik Sürücü Bilgisayarlarda, dahili, çift katmanlı, DVD+/-RW optik disk sürücüsü bulunacaktır Ses Kartı ve Hoparlör Bilgisayarlarda ayrı ses kartı bulunacaktır. Ses kartlarının 1 er adet AES ve analog line giriş- çıkışları olacaktır. Ayrıca her bilgisayar için 2+1 hoparlör seti verilecektir. Bu set en az 11 watt subwoofer ve 2x5 watt uydu üniteli ve toplamda en az 21 watt RMS şekinde olmalıdır Power Supply ve Kasa Bilgisayar kasası üzerinde en az 250W gücünde EPA veya Energy Star 4.0 uyumlu otomatik hız kontrollü, yüksek akım, voltaj ve kısa devre koruması bulunan aktif PFC % 80 verimlilik özellikli power supply olacaktır. Bilgisayarların kasasında, en az 2 adet 5.25 harici ve 2 adet 3.5 dahili yuva bulunmalıdır Diğer Masa üstü bilgisayarlar, 220 V ± 20 V, 50 Hz güç kaynağı ile çalışacaktır Teklif edilecek masaüstü bilgisayarlar, Microsoft Windows 7 İşletim Sistemlerini desteklemelidir. Masaüstü bilgisayarlar ve içerisinde yer alacak olan 15

16 her bir bileşenin, belirtilen işletim sistemi tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Teklif edilen masaüstü bilgisayar konfigürasyonu, Microsoft firmasınca donanım üreticilerine verilen Designed for Microsoft Windows logosunu taşımaya ve Microsoft Hardware Compatability List e girmeye hak kazanmış olacaktır. İhaleye katılacak firmaların teklif ettikleri ürünlerin veya teklif ettikleri ürünlerin anakartlarının Microsoft un internet sayfasında yer almalıdır. (https://sysdev.microsoft.com/tr-tr/hardware/lpl/default.aspx) Bilgisayar kasaları TRT BTDB personeli tarafından açılabilecektir. Kasaya müdahale edilmiş olması garanti dışı sayılmasını gerektirmeyecektir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalarda, parça değişimi gerekli olursa, bu parça değişikliği için, TRT den fiyat farkı talep edilmeyecektir Bilgisayarlar, FCC, TUV veya CE standartlarından en az birisine uygun olmalı yada bu standart deklarasyon ile belgelenmeli ve bu uygunluk, ürün dokümanlarından belgelendirilmelidir Masaüstü bilgisayarlar uzaktan yönetim için donanıma gömülü yönetim özelliklerine sahip olacaktır. Bu özellikler sayesinde uzaktan açılıp kapatılabilecek, ve bilgisayarın donanım envanter bilgisi alınabilecektir. Masaüstü bilgisayarda herhangi bir yazılım kurulu olmasına gerek kalmaksızın, işletim sistemi arızalı iken, çalışırken, açılış sırasında bilgisayarın KVM (Klavye, Video, Monitör) kontrolü uzaktaki başka bir bilgisayar tarafından alınabilmelidir. Masaüstü bilgisayarın açılışı sırasında text ekranından işletim sisteminin grafik ekranına geçildiğinde video bağlantısı kopmadan devam edebilmelidir. Bilgisayarın elektrik ve network kablosunun takılı olması yeterli olacaktır Monitörler (5 Adet) Ekran Boyutu Monitörlerin ekran boyutu en az 21.5 olacaktır Görüntü Oranı Monitörlerin görüntü oranı 16:9 formatında olacaktır Çözünürlük Monitörler 1920 x 1080 çözünürlüğü destekleyecektir Parlaklık Kontrast Ve Tepki Süresi Monitörler en az, parlaklık 250, kontrast 1000:1, tepki süresi 5 ms veya daha az olmalıdır Bağlantı Birimi Ve Kablo En az 1 adet DVI port bulunacaktır. Beraberinde DVI kablosu verilecektir Diğer Piksel hatası olmamalıdır. Garanti süresince pixel hatası tespit edilen ekranlar, pixel hatası olmayan en az aynı özellikteki ekranla değiştirilecektir Teklif edilecek monitörler, Microsoft Windows 7 İşletim Sistemlerini desteklemelidir. Monitörler ve içerisinde yer alacak olan her bir bileşenin, belirtilen işletim sistemi tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Teklif edilen monitörler, Microsoft firmasınca donanım üreticilerine verilen Designed for Microsoft Windows logosunu taşımaya ve Microsoft Hardware Compatability 16

17 List e girmeye hak kazanmış olacaktır. İhaleye katılacak firmaların teklif ettikleri ürünler Microsoft un internet sayfasında yer almalıdır (https://sysdev.microsoft.com/tr-tr/hardware/lpl/default.aspx) Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalarda, parça değişimi gerekli olursa, bu parça değişikliği için, TRT den fiyat farkı talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalarda, parça değişimi gerekli olursa, bu parça değişikliği için, TRT den fiyat farkı talep edilmeyecektir Monitörler, mini (kompak)bilgisayarlar için VESA aparatı veya stand/ayakla kullanıma uygun olmalı ve ayaklarıyla beraber teslim edilmelidir Kapalı Tipte Mikrofonlu Kulaklık (Off tube için ) Mikrofonlu ve çift taraflı kulaklığın bağlantı kablosu; minimum 1 m uzunluğunda olmalı ve mikrofonu için 3 pin-xlr-konnektörlü bağlantı kablosu sağlanmalıdır İlave uzatma kablosu mikrofonlu kulaklık ile birlikte verilecektir Kulaklığın mikrofonu ve kulaklık padleri kolaylıkla değiştirilebilir tipte olmalıdır Kulaklık: Kulaklık dinamik, çift taraflı, yastıklı ve kapalı tipte olacaktır Kulaklığın üretildiği malzeme doğal ve hafif olacaktır Kulaklığın fiziksel görünüşü kaba olmayacaktır ve estetik, hafif, küçük ve ergonomik, başlığı ayarlanabilir olmalıdır Aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır: a. Frekans aralığı : 40Hz 15 khz b. 1 khz : 100dB c. Empedansı : 600 Ω(stereo) d. THD : < 1 % Mikrofon: Mikrofon; sağ veya sol taraftan kullanılabilmelidir Mikrofon bağlantısı esnek gooseneck veya ayarlanabilir tipte olmalıdır Mikrofon küçük ve estetik olmalıdır Mikrofon dinamik tipte olmalıdır Mikrofonun polar diagramı super/hyper kardioid veya kardioid olmalıdır Mikrofonun sünger başlığı mikrofon ile birlikte verilmelidir Aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır: a. Frekans aralığı 40Hz 15 khz Aboneli RF Simultane Sistemi ve Aksesuaları Simultane sisteminin en az 5 dil seçebilme özelliği olacaktır. İnfraret veya RF ile çalışabilecektir. Off-tube çıkışlarından ses masasına gelen sesler, simultane sistemine girecek ve dinleyicilere veya konuklara gönderilecektir. 17

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANB UL C ve D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZA TI ALIM I İŞİ VİDEO K ISM I TEK

Detaylı

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ 2 GENEL ŞARTLAR 3 SİSTEM STANDARTLARI 4 SİSTEM TANIMI VE

Detaylı

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 0 1 AMAÇ... 2 2 GENEL ŞARTLAR... 2 3 SİSTEM STANDARTLARI... 3 4 SİSTEM TANIMI VE AKIŞI... 3 5 VİDEO TEÇHİZATI... 6 5.1 Video Router ve Aksesuarları

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

EK 6 TRT NAKLEN YAYIN ARAÇLARI TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK 6 TRT NAKLEN YAYIN ARAÇLARI TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ EK 6 TRT NAKLEN YAYIN ARAÇLARI TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1. AMAÇ...1 2. GENEL ŞARTLAR... 1 3. SİSTEM STANDARTLARI... 2 4. SİSTEM TANIMI ve AKIŞI... 3 5. CANLI YAYIN ARACI ÖZELLİKLERİ... 9 5.1. Dizaynla

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) uydu iletim sistemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki teçhizat tablosundaki

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartname, 1 adet Naklen Yayın Aracı ve 7 adet up-link aracında kullanılmak üzere alınacak Naklen Yayın Kamera

Detaylı