BTDB7-14-IH TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2. GENEL ŞARTLAR 3.SİSTEM STANDARTLARI 4-KURULUM VE MONTAJ 5.CİHAZ DOLAPLARI, REJİ KONSOLLARI VE AKSESUARLAR 6.EĞİTİM 6.1 Yayın ve Kayıt Amaçlı Sayısal Ses Konsolu Ölçü Bakım Eğitimi, 2 gün (3 kişi) 6.2 Yayın ve Kayıt Amaçlı Sayısal Ses Konsolu İşletme Eğitimi, 3 gün (5 kişi) 7.SİSTEM TANIMI VE AKIŞI 8. TEÇHİZAT 8.1. Yayın ve Kayıt Amaçlı Sayısal Ses Konsolu 8.2. Simultene Çeviri İçin Mikrofon Kutusu (Off tube için ) 8.3. Off-Tube Stüdyosu Mikrofonu (Off tube için askı tipi) 8.4. KasaTipi Bilgisayar 8.5. Kapalı Tipte Mikrofonlu Kulaklık (Off tube için ) 8.6. Kulak içi Kulaklık Aboneli RF Simultane Sistemi ve Aksesuaları 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT İstanbul Müdürlüğü Boğaziçi Stüdyosu (E) nun, TRT İngilizce Kanalı Stüdyosu olarak kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan off-tube stüdyoları, yayın amaçlı ses konsolu ile ilave ses teçhizatı nın, kurulması işinin, projelendirilmesi, montaj 2

3 malzemesinin temini ve montajı ile eğitimini, tanımını ve teknik özelliklerini içeren alımın tanımını ve teknik özelliklerini belirlemektir. 2. GENEL ŞARTLAR 2.1. Ses teçhizatı kapsamındaki cihazlar şartnameye uygun ve sağlam biçimde yüklenici tarafından TRT ye teslim edilecektir Satın alınacak teçhizatın montajı yapılarak İdareye teslim edilecektir. Montajı yapılacak İşin kapsamı; sistemin projelendirilmesi, cihazların temini, montajı ve çalışır durumda İdareye teslimi şeklinde olacaktır Sistemin taslak projeleri ekte sunulmakta ve iş akışı teknik şartnamede tanımlanmaktadır. Buna göre nihai uygulama projesi (rak yerleşim planları, cihaz kasası yerleşim planları, audio, kontrol, gerekiyorsa ağ şemaları, vs.) ve tüm cihaz yerleşim planlarını içeren (rak, ses masası konsolu ve off tube ahşap konsolları) projeler yüklenici tarafından teklif edilip sağlanacaktır Yüklenici projesine göre sistemin çalışması için her türlü teçhizat ve malzemeyi sağlayacaktır. Teknik şartnamede verilen değerler minimum değerler olup, sistemin tam performans çalışması için daha üstün özellikli cihazlar teklif edilebilecektir Montaj aşamasında, bu şartnamede teknik özelliği tanımlanmayan fakat sistemin çalışması için kullanılacak teçhizat ve montaj malzemesi İdare nin onayı alındıktan sonra yüklenici tarafından kullanılabilecektir. Sistemin çalışması için, firma teklifinde yer almayan her türlü teçhizat montaj aşamasında yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır İdare, ilgili sistem alanlarının soğutulmasını sağlamak üzere klimaları temin edecek ve tüm sistemin ana enerji gereksinimini karşılayacaktır. Enerji panosundan itibaren sistem içerisinde kullanılacak olan tüm enerji kablolama işi firma tarafından yapılacaktır İdare nin ilgili personeli, teklif verme aşamasında tüm firmalarla ve sözleşme aşamasında ihaleyi kazanan yüklenici ile birlikte, ilgili sistem alanlarını gezerek, sistemin kurulacağı alanlarla, genel iş akışı, yapılması istenilen değişikler vs. ile ilgili bilgi verecektir. Bu aşama ile teklif veren firmaların ve ihale sonrası ihaleyi kazanan yüklenicinin tüm gerekleri anladığı kabul edilecektir Sistemin tamamının montajı, kurulumu, rak içi, dışı ve diğer tüm kablolama (audio, kontrol, gerekiyorsa ağ bağlantıları, vb. gibi), eğitimi ve sistemin teknik şartnamede bahsi geçen ilgili standartlara uygun çalışır halde teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır Temel cihazlar için (Ses Konsolu vs.) işletme, kurulum, tamir-bakım kitapları ve eğer var ise diğer teknik şemalar, teknik dokümanlar (güç kaynakları dahil) sağlanacaktır Tüm cihaz kasaları ve kontrol panelleri 19 raklara yerleştirileceğinden, 19 boyutunda olacak ve rak montaj kitleri ile montajı yapılacaktır. Her rakta 2 adet 10 çıkışlı MDU (Main distribution unit) bulunacaktır AES Audio giriş/çıkış konnektörleri ve cihazlar arası bağlantılar aksi belirtilmedikçe 110 ohm dengeli (balanced) olacaktır Cihazlarla birlikte teklif edilen tüm yazılımlar lisanslı olacak ve orijinal disketlerde veya CD/DVD lerde sağlanacaktır İhale değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tüm cihazlara ait teknik dokümanlar ve broşürler teklifin eki olarak sağlanacaktır Teklif edilen ana cihazlar için tüm gerekli özel arabirim, yazılım, kablo, konektör ve bağlantı panelleri yüklenici tarafından sağlanacaktır Cihaz kasası içerisine yerleştirilecek kart tipi cihazlar için 19 cihaz kasası otomatik geçiş özellikli yedek (redundant) güç kaynağı ile birlikte teklif edilecektir. 3

4 2.16. Garanti ile ilgili hükümler idari şartname ve sözleşme maddelerine göre yerine getirilecektir. 3. SİSTEM STANDARTLARI 3.1. Aksi belirtilmedikçe cihazlar V AC ve 50 Hz %5 Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaktır İlgili bölümde aksi belirtilmedikçe cihazlar 10ºC - 30ºC sıcaklık aralığı ve %30 - %70 bağıl nem aralığında, teknik karakteristiklerinde herhangi bir problem olmaksızın çalışacaktır. Sistemlerin çalışacağı İstanbul ilindeki iklim şartları göz önüne alınmak kaydıyla, sistem için cihaz odası sağlanamaması durumunda rak içi gerekli soğutma ve fanlama firma tarafından sağlanacaktır Cihazların tüm ana besleme fişleri IEC (Avrupa) tipte olacaktır Cihazların yapımında kullanılacak olan bileşenler ve malzemeler uluslararası standartlara ve sürekli çalışmaya uygun olacaktır Sistemde teklif edilen sayısal ses giriş/çıkışları aksi belirtilmedikçe AES- AES/EBUstandardına uygun olacaktır. 4. KURULUM VE MONTAJ 4.1. Yüklenici TRT İstanbul Müdürlüğü Boğaziçi Stüdyosu (E) nun, İngilizce Kanalı olarak kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan off-tube stüdyoları, yayın amaçlı ses konsolunun kurulumundan sorumludur Stüdyo için TRT tarafından hazırlanan taslak sistem çizimleri ihale dokümanı ekinde verilmiş olup, montajlar, genel olarak bu şemaları esas alacak ve İdare tarafından onaylanmış nihai projelere göre ilgili yüklenici tarafından yapılacaktır Sistemdeki tüm ses, kontrol, enerji ve ağ switch ile cihazlar arası ağ kabloları yüklenici tarafından sağlanacak ve kablolamaları da yapılacaktır Sözleşme aşamasından sonra tüm cihazların yerleşim planları İdare ile yüklenici arasında yapılacak görüşmeler neticesinde kararlaştırılarak, İdare onayı alındıktan sonra yüklenici tarafından çizilerek uygulanacaktır Rejideki ses mikseri ve off tube teçhizatının yerleştirileceği birer adet ahşap konsol sağlanacaktır. Off-tube lere ait çizim, taslak şemada verilmemiş olup, tüm detayları, teklif edilecek teçhizatın özelliklerine göre, daha sonra TRT tarafından belirlenip, yükleniciye bildirilecektir Kablolama için mevcut tava sistemi uygun değilse, gerekirse yüklenici firma tarafından ek tavalar monte edilecektir Sistemin tüm enerji ve veri (ses/kontrol/ağ) kabloları farklı tavalar üzerinden taşınacaktır Mevcut rakların ihtiyacı karşılamaması durumunda, yüklenici gerekli rakları sağlayacaktır. Aksi takdirde mevcut raklar kullanılacaktır Raklar arası kablolar mutlaka zemindeki kablo tavalarından geçirilecek, raklar arasından direkt bağlanmayacaktır Raklar 19 genişliğinde, 42U yüksekliğinde, 80cm derinliğinde, 2 mm sac kalınlığında de-monte edilebilir ve İdare de kullanılmakta olan rak yapısına uygun olacaktır. Yerleşimi İdare nin isteği doğrultusunda, yüklenici tarafından yapılacaktır Her rakta 2 adet 10 çıkışlı MDU (Main distribution unit) bulunacaktır. MDU larda, her biri 16 amperlik 2 şer adet ana giriş anahtarı olacaktır. Her bir anahtara, 5 adet olmak üzere, erkek şase tipi IEC konnektörlü (numunesi TRT tarafından gösterilecektir) çıkış bağlanacaktır. Çıkışların herbiri sigortalı olacaktır. Cihazların ana ve yedek güç kaynakları, aynı raktaki farklı MDU lardan ayrı ayrı beslenecektir. Sistem içerisinde 4

5 kullanılacak MDU ünitelerinde %20 oranının da boş çıkış bırakılacaktır. Kullanılacak MDU lar İdare de kullanılan MDU lar ile aynı teknik özelliklere sahip olacaktır. Ayrıca tüm mekânlardaki konsollarda bulunacak, tüm cihazların enerji bağlantısı, konsollara yerleştirilecek olan MDU lar üzerinden sağlanacaktır. Konsollarda kullanılacak olan MDU lar ve bağlantı prensibi raklarda kullanılanlarla aynı olacaktır Tüm MDU lara ve 3 amperin üzerinde besleme gerektiren cihazlara, enerji panosundan direkt hat çekilecektir Rak yerleşiminde cihazlar arasında havalandırmayı sağlamak amacıyla ihtiyaca göre 1U- 2U boşluklar bırakılacaktır. Bu boşluklar delikli panellerle kapatılacaktır Raklardaki ve yayın konsollarındaki diğer boşluklar panellerle kapatılacaktır Cihazların raka montajı sırasında havalandırma boşluklarının kapatılmamasına özen gösterilecektir Cihaz odasındaki tüm raklarda ayrı ayrı direkt soğutma olacağı için, rakların arka kapakları da olacaktır Montaj öncesinde sistem şemaları İdare ye bildirilecektir. İdare sistemde değişiklik talebinde bulunursa, yüklenici bu değişikliği yapacaktır Montaj sonrasında, tüm şemalar (raklardaki cihaz yerleşim şemaları, ses, kontrol, ağ, enerji şemaları dahil), sistemde kullanılan yazılımların orijinalleri ve oluşturulan veritabanları ve programlar en son şekli yazılı ve elektronik ortamda idareye teslim edilecektir Cihazların/pasif elemanların (AJF, CTP vs) kablajı, olası müdahalelerde teçhizatın kablajı sökülmeden müdahale edilebilmesine uygun ses kablo bağlantıları için S payları verilerek yapılacaktır Sistem senkronlaması (timing) her aşamada/adımda sağlanmış olacaktır Montaj süresini kısaltmak amacıyla, teçhizatın mümkün olduğunca, rak içi kablajı yapılmış şekilde teslim edilmesi tercih edilecektir. Gerekli diğer ara bağlantılar montaj mahallinde yapılacaktır. Rak içi kablajın montaj mahali dışında yapılması durumunda dahi İdare kontrol teşkilatı tarafından belirli aşamalarda kontrolü sağlanacaktır Sistem topraklaması uluslararası standartlara uygun yapıda olacaktır. Topraklamadan kaynaklanabilecek tüm sorunlar için gerekli her türlü önlem alınacaktır Tüm ses ve kontrol kablolarının ekranları bir uçta topraklanacaktır. Topraklamanın aşağıdaki şekilde yapılması önerilmektedir. Jackfield ile cihaz arası bağlantılar Cihazda Cihazlar arası bağlantılar (girişlerde) alıcı ucun sonunda Hiçbir teknik cihaz binanın genel toprağına bağlanmayacaktır. Gürültüden arındırılmış teknik toprak İdare tarafından tüm teknik alanlara dağıtılmış olacaktır Masalarda ve raklarda yüklenici teknik toprağı kullanacaktır Teknik toprağın cihazlara bağlanması ve topraklamanın tüm cihazlarda devam ettirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır Her rak teknik toprağa bağlanmadan önce komşu raklardan elektriksel olarak ayrılmış olmalıdır Kablo numaratör tipi ve numaralama sistemi İdare nin numaralama sistemi ile aynı olacaktır. Numaralar, kablo ele alındığında ve konnektör solda kalacak şekilde tutulduğunda zaman, soldan sağa doğru okunur şekilde takılacaktır Raklara yerleştirilen cihazlar ön tarafından bakıldığında soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru numaralandırılacaklardır. Ayrıca her raka da bir numara verilecektir Sistem montajında kullanılan tüm kablolar için uygun boyutta, direnç renk kodlu, plastic (PTV) numaratör kullanılacaktır Alanlar arası kablo numaralarının önüne o alana has bir ek kod getirilecektir. 5

6 4.32. Montajda kullanılacak sayısal ses konektörleri, AES3 standardını karşılayan XCC serisi NEUTRIK veya eşdeğeri ve analog ses konnektörleri ve adaptörleri NEUTRIK veya eşdeğeri olmalıdır Sistem montajı yapılırken, sayısal ses sinyallerin iletimi için sayısal ses kablosu (tekli, 8 veya 12 pairli), analog sinyallerin iletimi için ise analog veya sayısal ses kablosu (tekli, 8 veya 12 pairli) kullanılacaktır Tüm ses kabloları Ses patch panel, krone ve Neutrik veya eşdeğeri XLR-3 pin konnektörlerle yapılacak sabit montaja uygun olacaktır Ses kablolarının konnektörlere bağlantılarında izole amaçlı uygun makaronlar kullanılacaktır. Şaseler hiçbir şekilde açıkta bırakılmayacaktır Montajda kullanılacak sayısal tekli ve multicore (8 pair ve 12 pair kullanılabilir) ses kabloları, AES/EBU (AES3) formatındaki dengeli (balanced) sayısal ve analog ses sinyali iletiminde kullanılmaya elverişli olacaktır Sayısal ses kabloları twisted pair tipte ve nominal empedansı 110 Ω±%10 olmalıdır Sayısal ses kablolarının her bir çifti (pair) ile bir sayısal ses sinyalinin her iki kanalını taşıma kapasitesinde ve şaseye sahip olmalıdır Sayısal ses kabloları, 32kHz, 38 khz, 44,1 khz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz ve 192 khz örnekleme oranlarındaki sayısal ses sinyalini iletebilecektir. Yüklenici montaj mahalinde yapacağı keşif sonunda, çekilecek kablo mesafelerini tespit edecek ve kablolar bu mesafeden 48 khz (6.144MHz band genişliği) ve 96kHz (12.228MHz band genişliğ) örnekleme oranındaki sayısal ses sinyalini iletilebilecektir. Mesafeden dolayı sinyal iletiminde sorun çıkarsa fiber ya da alternatif çözüm üretilecektir Analog ses kabloları (tekli veya multicore kullanılabilir) twisted pair tipte olacaktır Analog ses kablolarının iletkeni; AWG-24 tipte ve oksitlenmesi engellenmiş 7 adet bakır tellerden oluşmalıdır Tüm ses Multicore kablolarının her bir pairi direnç kodlu renklere veya numaralara sahip olmalıdır Tüm ses kablolarının her bir pair ayrı ayrı ekranlamalı olmalıdır Tüm ses kablolarının dış ekranlaması olmalıdır ve yeterli esneklikte olacaktır Eğer sistem içinde farklı bir referans sinyali kullanılması gerekiyor ise yüklenici bu özelliği de sağlayacak şekilde teklif verecektir Referans gerektiren her bir cihaz ayrı referans sinyaliyle beslenecektir sistemdeki cihazlar arasında referans sinyali loop yapılmayacaktır Ses sisteminde kablo tavalarından ve kanallardan geçecek şekilde kullanılacak olan multicore ses kablolarının, olası yangınlarda insanların en az seviyede zarar görmeleri için düşük duman yoğunluklu, alev geciktiricili (flame retardant) ve halojen free gibi halojen içermeyen özellikleri olacak biçimde teklif edilecektir ve bahsi geçen özelliklerle ilgili, IEC 60754, IEC 60332, IEC (veya uluslararası eşdeğerleri) standartlarına uygun olacaktır. 5. CİHAZ DOLAPLARI, REJİ KONSOLLARI VE AKSESUARLAR 5.1. Sistemde kullanılacak olan yayın amaçlı ses konsolu ve off-tube ler için ahşap konsollar ve wallboxlar yüklenici tarafından sağlanacaktır Daha önceki projelerde uygulanmış ve Kurum envanterinde bulunan imalatlar örnek alınacaktır Teklif edilen her cihaz dolabı, monitör rafı, reji konsolları ve aksesuarlar uygun boyut ve ergonomide olacak, tasarım aşamasında İdare ile koordine kurulacak ve üretimden önce taslak çizim üzerinde İdare nin onayı alınacaktır. 6

7 5.4. Masalar, herhangi bir noktasına 100 kg lık bir yük uygulandığında dengesi bozulmadan sabit kalacak şekilde imal edilecektir Tüm parçalarda işçilik birinci sınıf olacaktır. Kenarlar ve köşelerdeki birleşme yerlerinde, tüm kaplamalarda herhangi bir bozukluk ve kayma olmayacaktır. Buna uygun olmayan işler kabul edilmeyecektir Tüm parçalarda yüzeylerin birleştiği kenarlar ve köşeler (cumbalar) yuvarlatılmış masif olacaktır Parçalara ait diğer ayrıntılar için İdare ile irtibat kurulacaktır. Özellikle imalat öncesi gerekirse imalat sırasında koordineli çalışılacak ve her aşamada İdare nin onayı alınacaktır TRT de halen kullanılmakta olan mevcut masalar görülerek işçilik, malzeme ve yapım şekli örnek alınacaktır.(örnek çizimler ekte verilmektedir.) 6. EĞİTİM 6.1. Yayın Amaçlı Sayısal Ses Konsolu Eğitimleri Sayısal ses konsolu işletme ve ölçü bakım eğitimleri; İstekliler Ses Konsolu nun tüm donanım ve yazılımı için 3 gün işletme (5 Kurum personeli) ve 2 gün ölçü-bakım (3 Kurum personeli) eğitimi teklif edeceklerdir Eğitimler Sistemlerin kuruldukları yerde, üretici firma tarafından yapılacaktır İşletme eğitimi sonunda katılımcılar, masanın işletmesi ilgili tüm konfigürasyonların yapılması işlemlerine hakim olacaktır Ölçü-Bakım eğitimi sonunda katılımcılar, yazılımlar için gerekli yükleme, silme, modifikasyon işlemlerine, logların incelenerek hata tespiti, ilgili tüm donanım ünitelerinin periyodik bakımları, arıza tespit ve giderme konularında gerekli prosedüre hakim olacaktır. 7. SİSTEM TANIMI VE AKIŞI 7.1. Sistem, 1 adet ses konsolunun bulunduğu reji veya cihaz odası, off tube, kurgu odaları ile stüdyosu mekanlarında kurulacaktır Her off-tube stüdyosu içerisinde 1 adet wallbox planlanmıştır. Stüdyo içersinde monte edilecek wallbox lar için yapılacak tüm bağlantıl ar taslak şemalarda gösterilmiştir 7.3. Off-tube içerindeki wallboxların temini, montajı, montaj malzemeleri (kablo, konnektör, ctp panel vs) teklif edilecek olup şemada gösterilen biçimde kablolama yüklenici tarafından yapılacaktır. Stüdyo içerisindeki wallboxlardan, ses gidiş sinyalleri taşımaya uygun 4 hat, cihaz odasındaki ctp panelde sonlandırılacak olup 2 hat da cihaz odasından wallbox a geliş için çekilecektir. Ayrıca cihaz odasındaki video routerdan bir hat da wallbox a çekilecektir.wallboxlar, audio/video ve diğer tüm gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlanıp monte edilecektir Kaynaklar taslak şemeda gösterildiği şekilde planlanmıstır Yayın amaçlı ses konsolun arayüzü rejide bulunacaktır Yayın amaçlı ses konsoluna ait varsa tüm DSP ve giriş/çıkış ünitelerinin bulunduğu kasalar ile bu kasaların giriş ve çıkışında bulunan CTP Paneller, cihaz odasında veya rejide bulunacaktır Stüdyo içinde kullanılacak olan wallboxdan mikrofon gelişi, (bir uçları Wallboxda sabit, mikrofonlara takılmasına olanak sağlamak üzere kablo tipi olarak saçaklı bırakılmak üzere) XLR konnektör bağlantıları sağlanacaktır. 7

8 7.8. Stüdyoda bulunan WB lara ses masanın çıkışlarını yönlendirmek için ses konsolunun giriş çıkış bağlantılarının bulunduğu CTP ler arasında hem AES hem de analog 2 adet gidiş 2 adet geliş tieline bağlantısı yapılacak olup sözkonusu kabloların uçları raklara taşınıp ctp panelde sonlandırılacaktır Ses konsolunun analog çıkışlarını CTP panelden taşıyarak, stüdyo seslendirme hoparlörleri için 2 adet analog hat stüdyodaki wallboxa gönderilecek olup bağlantı ve uygun konnektörleri yapılacaktır Bütün kaynaklar ve çıkışlar sayısal/analog ses patch ve CTP panel üzerinden bağlanacaktır. (Genel hatları taslak projelerde verilmiştir.) Taslak şema üzerinde verilmiş olan tüm external kaynaklar, IP codec gelişleri, uydu gelişleri, saat bip, ISDN gelişleri (AES yada Analog olması durumuna göre elimizdeki çevirici ve dağıtıcaların sayısına göre montaj sırasında planlanacaktır) CTP Panel ve Sayısal/Analog Ses Jack Sahalarına girip, ADA (ADA larda çoğaltılan sinyaller matrikse gönderilmek üzere tekrar AES e çevrilecektir) veya DDA larda çoğaltılıp, birer çıkışları Ses Matriks girişlerine, birer çıkışları ise Yayın ve yedek Ses Konsoluna gönderilecek, birer çıkışları da yedek amaçlı olmak üzere Ses Jack Sahasında bırakılacaktır Ses masasının girişlerine gelen ve çıkışlarından gidecek olan sinyaller ile çoğaltılacak ve çevrilecek external kaynak sinyalleri, ses masasının giriş çıkış sayılarının, çoğaltıcıların ve çeviricilerin sayılarının yetmemesi durumunda Kontrol Teşkilatınca belirlenecek öncelikli sinyaller kullanılacak ve gerekli bağlantıları yapılacaktır Yayın konsolunun girişlerine taslak şemada gösterilen uplink, FM alıcı, GM alıcı ve otomasyon, server, router gelişleri ile CTP den gelecek seçilebilir kaynak gelişleri, diğer stüdyo, off-tube odası gelişleri ve kurulum sırasında tespit edilebilecek diğer sinyaller bağlanacaktır. Bu sinyallerin analog veya AES taşınabilmesi için gerekli kablolama yapılacaktır. Konsolun giriş sayılarına göre AES yada analog olarak bağlanabilecektir Yayın Rejide HD kaydedici, CD okuyucu, masa tipi CD okuyucu, efekt cihazı, hibrit, telsiz interkom ve halen kullanılmakta cihazlardan bazıları (Eko cihazı, hibrit, limitör cihazı veya cd player gibi) kullanılacak olup, ses konsoluna gerekli bağlantıları yapılacaktır. Söz konusu bağlantılar için gerekebilecek kablo, konnektör, çevirici vb. yüklenici tarafından sağlanacaktır Projede verilen yedek yayın konsoluna ait çıkışlar matriks girişine gönderilecektir Ses matriksinin çıkışları, taslak şemada belirtilen sayıda yedek konsola gönderilecektir Yedek Yayın ses konsolunun girişlerine Stüdyodaki walboxdan gelen mikrofonlar bağlanacak olup gerekli kablolama ve montajı yapılacaktır Yedek Yayın ses konsolunun tüm analog çıkışları CTP panel üzerine taşınıp, bunlar wallbox a, hibrit girişlerine, stüdyo seslendirme hoparlörlerine, montaj odalar 1-2 ye, kulaklık anfisine, diğer stüdyoya, otomasyon kayıda, taslak şemada gösterilen çıkışlara gönderilecek ve diğerleri de yedek olarak CTP de kalacaktır. Ayrıca CTP ve wallboxlar arasında 2 gidiş 2 geliş analog hat çekilecek, cihaz odası temin edilirse ses reji ile cihaz odası arasına da 4 geliş 4 gidiş hem analog hem AES sinyali taşıyabilecek hat çekilip uçları her iki tarafta yapılacak CTP ler de bırakılacaktır. Yayın ses konsolu ile kaynaklar arasındaki gidiş ve gelişler aynı zamanda yedek ses konsolunda da olacaktır Yedek Yayın Ses Konsolunun tüm AES çıkışları CTP panel üzerine taşınıp, HD Kaydediciye, proses cihazı girişlerine, ses matriksine, diğer stüdyoya ve taslak şemada gösterilen çıkışlara gönderilecektir. Diğer çıkışları da yedek olarak CTP de kalacaktır. Ayrıca CTP ve wallboxlar arasında 2 gidiş 2 geliş AES hat çekilecektir Stüdyo seslendirme için kullanılacak hoparlörler konsol çıkışlarından beslenecektir. 8

9 7.22. Stüdyo Seslendirme için kullanılacak hoparlörlerin yerleşimi gerekli ölçümleri ile birlikte Yüklenicinin sorumluluğunda yapılacaktır Kurulcak olan 5 adet off-tube de 1 er adet bilgisayar bulunacak. Her bilgisayarın kendine ait monitörü olacaktır. Bilgisayarlarda belirlileceği üzere ekran kartı olacak ve bu ekran kartları DVI veya HDMI olacaktır. Ayrıca bilgisayarlarda harici olarak ses kartı bulunacak ve bu ses kartlarında analog in-out ve AES in-out bulunacaktır. Bu ses kartları vasıtasıyla, bilgisayarlara Kurum tarafından yüklenecek montaj programları kullanılarak ses montajı yapılabilcektir. Ve bu 5 adet bilgisayar sistemdeki server bilgisayarlarla haberleşebilecektir. Söz konusu off-tubelerde 1 er adet video monitör, mikrofon kutusu, kulaklıklı mikrofon, askı tipi ayağıyla beraber mikrofon bulunacaktır.ayrıca off tube lere konulacak olan Wallboxlara video router ve ses routerden birer geliş gelecek olup, birer tane de yedek hat çekilecektir.mikrofon kutularının ses çıkışları mevcut bulunan splitter ile çoğaltılacak ve çıkışları da off-tube PC( server), ses router, yedek ses masası ve ana ses masasına gönderilecektir. 8. TEÇHİZAT 8.1. Yayın ve Canlı Prodüksiyon Amaçlı Sayısal Ses Konsolu Cihaz Sayısal ses konsolu, konsol (kontrol arayüzü), giriş/çıkış birimleri ve DSP (Sayısal Sinyal İşleme) ünitelerinden oluşmalıdır. Cihaz en az 96 dsp kanalını işleyecek kapasiteye sahip olmalıdır Giriş/çıkış birimleri ve DSP Üniteleri aynı kasada olabileceği gibi farklı kasalarda da olabilir Giriş/çıkış birimleri ve DSP Ünitelerinin konulduğu kasa/kasalar mevcut ise raka takılabilmelidir Kontrol arayüzü rejide, DSP ve giriş / çıkış birimlerinin kasaları ayrı ise cihaz rakı cihaz odasında, değilse rejide olabilecektir Verilen giriş çıkış sayılarını karşılamak için haricen stagebox kullanılabilecek ve bunun için masada MADI yada benzeri başlantı protokolu bulunacaktır Konsolun (kontrol arayüzünün), giriş/çıkış birim kasasının, DSP ünitesinin yedek güç kaynakları (otomatik geçişli ) olmalıdır Konsol aşağıda verilen matriks fonksiyonlarını sağlamalıdır: DSP kanallarına erişim Giriş-çıkış matriks atamaları Giriş, araya girme (insert), aux, grup, master çıkışları ve bus atamaları Kaynak, bus ve çıkış etiketlerini tanımlama Dahili sync gerekiyorsa sync generatörü olacaktır. Sayısal ses konsolu, video sync veya word clock veya AES/EBU sync ile harici olarak beslenebilmelidir (senkronlanabilmelidir) Sistem işletme ve konfigürasyon yazılımına sahip olmalıdır Cihazla ilgili yazılım güncellemeleri İdare ye bildirilecektir. 9

10 Giriş/Çıkış Birimleri: Konsol aşağıdaki giriş ve çıkışlara sahip olmalıdır: 32 mono mikrofon/line giriş kanalı 16 mono analog hat giriş kanalı 32 AES/EBU hat giriş kanalı 32 AES/EBU hat çıkış kanalı 32 mono analog line çıkış kanalı 16 mono analog Aux bus çıkışları 4 stereo analog Grup bus çıkışları 4 VCA Grup atanabilmelidir 1 stereo analog Master çıkış 1 AES/EBU master çıkış Teklif edilen ses mikserinde yukarıda belirtilen sayılarda; Giriş ses kanalları üzerinde aynı anda Dinamik, 4-band EQ, Stereo Pan, Insert işlemleri yapılabilecektir. Çıkış ses kanalları üzerinde aynı anda Dinamik, 4-band EQ, Stereo Pan, Insert işlemleri yapılabilecektir. Aux bus kanalları üzerinde aynı anda 4-band EQ, Insert, işlemleri yapılabilecektir. Grup bus çıkışları yapılabilecektir. Master çıkış audio yapılabilecektir. üzerinde aynı anda Dinamik, Balance, Insert işlemleri kanalları üzerinde aynı anda Dinamik, insert, işlemleri Aynı anda en az 60 mono ses kanalı üzerinde delay işlemi yapılabilecektir. Söz konusu 60 adet mono ses kanalı yukarıda tanımlanan tüm giriş ve çıkışlar arasından kullanıcı tarafından seçilebilir olacaktır Mikrofon ve hat giriş modül sayıları, gelecekteki ihtiyaçlar için artırılabilmelidir. Maksimum kapasite belirtilecektir DSP Ünitesi Sistem, yukarıda belirtilen sayıda giriş-çıkış kanalının aynı anda çalışabilmesi için uygun büyüklükte dahili sayısal matriks için yeterli sayıda DSP ünitesine sahip olmalıdır Sistem, belirtilen ihtiyaçları karşılayabilecek kanal kapasitesini destekleyebilecektir bit çözünürlük sağlanacaktır Birimler arasındaki bağlantı kısaca açıklanmalıdır Konsol (Kontrol Arayüzü) Konsolda en az 30 fiziksel fader olmalıdır. Bu nedenle, fiziksel masa üzerinde görünmeyen, Giriş/Çıkış Birimleri başlığında verilen tüm giriş /çıkış 10

11 kanallarına erişim için yeterli katmana sahip olmalıdır. Aktif olan katman numarası konsol üzerinde açıkça görülmelidir VCA grup özelliği olacaktır Konsol kanal ünitelerine (birden fazla faderden oluşan ve bu faderlerin bazı fonksiyonlarını gerçekleştirmek için ortak anahtar/buton/ekran v.b. kullanıldığı bölüm) sahip olabilir Herhangi bir giriş kanalı, konsol üzerinde en az 20 faderden herhangi birine atanabilmelidir Fader şeritlerine mono mikrofon/hat ve stereo hat atanabilmelidir Bus atama kontrolü, her bir fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinden yapılabilmelidir Master, aux, grup vb. bus atamaları her bir fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinde aynı anda bir gösterge üzerinde görülebilmelidir Konsolda master ve grup buslarının atanabileceği en az 8 fiziksel fader olacaktır. Herhangi bir grup ve master bus, bu faderlerden herhangi birine atanabilecektir Herhangi bir bus kanalı (aux, grup, master ) 8 fader veya potansiyometreden (ilgili seviye göstergeleri olacak) herhangi birine seçilebilmelidir Konsol üzerinde en az 8 mono master Aux, 4 stereo master aux ve 4 stereo analog Grup bus çıkışlarını kontrol edecek fader ya da potansiyometreler olacaktır Her bir fader şeridi veya kanal ünitesi için insert butonu olmalıdır Her bir fader şeridi için, her fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinde; ekolayzer, dinamik, pan, insert ve gecikme fonksiyonlarına bu fonksiyonları aktif hale getirmek için açma/kapama butonu ile sahip olmalıdır Her bir fader şeridi için en az 3 band parametrik ekolayzır olmalıdır. Bu bandlar; low frequency (LF), low medium frequency (LMF), high medium frequency (HMF), high frequency (HF) olmalıdır. Bu ekolayzır araya girebilmeli veya bir tuşla tamamen by-pass yapılabilmelidir. Ekolayzır ayarı en az ±18 db (20 Hz-20 khz frekans aralığında) değişken kontrollü olarak yapılabilecektir Fader şeritlerinin yüksek ve alçak geçiren 2 band filtresi olmalıdır. Cut-off frekansları 20 Hz - 20 khz arasında olmalıdır Limiter /compressor dinamik fonksiyonları olmalıdır Gecikme zamanı ya sample ya da ms olarak ayarlanmalıdır. Toplam gecikme zamanı en az 100 msn. olacaktır Her bir fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinde ekolayzır, dinamik ve pan için numeric göstergesi olmalıdır Ekolayzır, dinamik ve pan için grafiksel gösterge sağlanmalıdır Ekolayzır, dinamik, pan, delay gibi kanal veri ayarları ve bus atamaları bir fader şeridinden diğerine kopyalanabilmelidir Uyarı ışıklı Mute kontrolü her fader şeridinden sağlanmalıdır. Bu kontrol, kanalın orjinal ayarını etkilememelidir. 11

12 Her fader şeridi için en az 6 karakterli kullanıcı tanımlamalı kanal ismi göstergesi olmalıdır Mono mic./hat ve stereo hat giriş sinyalleri için kazanç ayarları sağlanmalıdır Her fader şeridi veya kanal ünitesi üzerinde faz çevirme özelliği olacaktır Stereo girişler için Left to Both, Right to Both ve Summing özellikleri sağlanacaktır Her fader şeridi için, faderlere atanan giriş ve fader sonrası sinyallerini kontrol etmek için Gain Reduction Metre li (Compressor/Limiter) renkli dual sayısal bargraph veya ledli metreler olmalıdır Stereo master, tüm grup ve aux busların seviye değerleri aynı anda numeric olarak veya bar graph metrelerden izlenebilecektir Monitör edilen kaynağı izlemek amacı ile dahili en az 2 adet seçilebilir dual renkli bar graph metre olacaktır Her fader şeridi üzerinde hızlı erişim için iki farklı kaynağı seçen butonu olmalıdır Dahili ton jeneratörü olmalıdır. Ton jeneratörü her bir fader şeridinden veya kanal ünitesi üzerinden seçilebilmelidir. Ton jeneratörü biri 1 khz olmak şartı ile en az 4 farklı frekans üretebilmelidir Her fader şeridinde ön dinleme özelliği fader öncesi ve fader sonrası olarak yapılabilmelidir Kanal faderleri en az - ile +9 db aralığında işaretlenmiş, minimum 100 mm. ve motorize fader olacaktır. Nominal işletim seviyesi 0 db olmalıdır Phantom besleme (48 V DC) anahtarı her fader şeridi veya kanal ünitesi için sağlanmalıdır Mikrofon seviyesi kontrol aralığı, minimum 60 db olmalıdır. Mikrofon kazanç aralığı basamaklar halinde yapılabilmelidir (Basamaklar maximum 2 db olmalıdır.). Mikrofon ön yükseltecinden geçen sinyale uygulanan kazancı gösteren bir gösterge olmalıdır Tüm fonksiyonlar için TFT veya dokunmatik ekranı ve tuş takımı olmalıdır Konsol yedek güç kaynağına sahip olmalıdır.( automatic changeover lı) Aşağıdaki fonksiyonlar, konsol üzerinde sağlanacaktır: Proje ve Snapshot Fonksiyonu: a. Konsolun kanal konfigürasyonları, giriş/çıkış atamaları v.b. ayarları farklı projelerde gerçekleştirilip, saklanabilmelidir. b. Her bir proje için farklı snapshotlar yaratılıp, yeniden çağrılabilmelidir. c. Snapshot sayısı belirtilecektir. d. Tüm kontrol parametreleri ve kanal ayarları snapshot içinde saklanabilmelidir. e. Snapshotlar için USB veya benzeri saklama/depolama ünitesi ile yedekleme imkanı olmalıdır. f. Projelerin ve snapshotların, kopyalanma, silinme, çağrılma, yeniden isimlendirme ve düzenleme özelliği olmalıdır. 12

13 g. Snapshotların kolay bir şekilde oluşturulması için ekolayzır, dinamik ve kanal ayarlarını içeren kütüphanesi olmalıdır. h. Snapshot ayarları, displayde görülebilmeli ve kontrol edilebilmelidir Monitörleme: a. Kontrol odası monitörlemesi için 2 adet analog hoparlör çıkış olacaktır. b. 1 adet stereo formatında stüdyo monitörleme bölümü olacaktır. c. Yakın dinleme ve PFL özellikleri olacaktır. d. Kontrol odası monitörleme mono, stereo veya 5.1 olarak seçilebilmelidir. e. Monitörleme için PFL/AFL butonu olmalıdır. f. MUTE anahtarı olmalıdır. g. Monitör çıkış seviyeleri bir pot ile ayarlanabilmelidir. h. Monitörleme ünitesine seçilen ses sinyalini dinlemek için seviyesi ayarlanabilir kontrol potlu kulaklık çıkışı olmalıdır Talk Back: a. Konsol üzerinde geri konuşma ünitesi olacaktır. Aşağıdaki özellikler sağlanmalıdır. b. Talk back çıkışı, aux master, grup master ve master giriş kanallarının çıkışlarına seçilebilecektir. c. Dahili veya Harici geri konuşma mikrofonu olacaktır. d. Geri konuşma sinyal seviyesini ayarlamak için bir pot olmalıdır. e. Talk back fonksiyon butonu ışıklı olacaktır. f. Talk back aktif iken, dinleme monitörleri için dimmer fonksiyonu olmalıdır Teknik Değerler: Analog Ses Teknik Değerleri: a. Frekans Bandı : 20 Hz - 20 khz b. Mikrofon Kazanç Aralığı : En az 60dB olacaktır. c. Hat Giriş Duyarlığı : dBu(ayarlanabilir) d. Giriş Empedansı (Mic) : >1 kω dengeli e. Giriş Empedansı (Hat) : >2 kω dengeli f. Maksimum Çıkış Seviyesi : 22dBu g. Hat çıkış empedansı : 60 Ω dengeli Sayısal Ses Teknik Değerler: a. Sayısal Ses Formatı :AES3 (AES/EBU) b. SFC (SRC) Çözünürlüğü : 24 bit c. Örnekleme Oranı(Sample Rate) : 48 khz veya 96 khz d. Giriş Hassasiyeti :AES/EBU Standardı e. Sayısal ses referans seviyesi :-18 dbfs f. Sayısal Ses Giriş/Çıkış empedansı : 110 Ω g. AES/EBU arayüz teknik özellikleri EBU-3250-E dökümanını sağlamalıdır. Frekans Tepkisi : ±0,5 db (20 Hz-20kHz frekans aralığında) Sinyal/Gürültü Oranı : 90dB (unweighted) Kanallar Arası Karışma(Crosstalk) : 85 db den daha iyi olmalıdır.(20 Hz-20kHz frekans bandında) 13

14 Toplam Harmonik Distorsiyon(THD): %0, Simultene Çeviri İçin Mikrofon Kutusu Cihaz Off-tube stüdyosunda tercüman ya da spikerin tercüme ya da voice over işlemlerinde kullanımına uygun olacaktır Reji ile görüşme yapılabilmesi için talkback fonksiyonu olacaktır ayarlanabilir kulaklık çıkışı (kaynakları ve talkback çıkışını dinlemek için) olacaktır Cihazın en az 7 kaynağı seçebilmelidir Her iki giriş de çıkışa ve talkback kanalına konuşabilecektir Fantom besleme imkanı olacaktır Giriş ve çıkış konnektörleri XLR olacaktır Off-Tube Stüdyosu Mikrofonu Mikrofon off tube için kullanılacak olup yukardan aşılmaya uygun olacaktır Mikrofon, dinamik tipte olacak, off tube stüdyosu kayıt ve vokal kullanımına uygun olacaktır Kutupsal (polar) paternleri kardioid olacaktır Dışarıdan gelen şoklara karşı dahili hava süspansiyonu yaparak sokları izole edebilecektir Mikrofon konektörü 3 pin XLR olacaktır Aşağıdaki teknik özellikler sağlanacaktır. a. Frekans Aralığı : 50 Hz-20 khz b. Kaynak Empedansı : 300 Ω c. Elektromagnetik gürültü hassasiyeti: 1kHz:33dB 8.4. Askı Tipi Mikrofon Sehpası Mikrofon sehpası off-tube stüdyosunda yayın amaçlı kullanılacaktır Mikrofon sehpası titreşimleri mikrofona yansıtmayacak sağlamlıkta, dayanıklı ve dengeyi bozmayacak şekilde hafif metalden yapılmış olacaktır. Teklif edilen sehpa off-tube stüdyosunda kullanılacak mihrofonlara uygun tavandan yada duvardan asılmalı tipte olacaktır Mikrofon sehpaya kolayca ve düşmeyecek şekilde temin edilen tutturma aparatı (clamp gibi) sağlanacaktır Söz konusu sehpanın hareketli kolu olacaktır Teklif edilen sehpanın ve akrobat kolun rengi mikrofonlara uygun olarak siyah veya kurşuni gri olacaktır Masa Üstü Bilgisayar(5 adet) Genel Özellikler İşlemci Ve Chipset Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB L2 veya akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az 3.6 Ghz hızına çıkabilen, 4 çekirdeğe sahip olacaktır. Termal dizayn gücü 77 watt tan fazla olmamalıdır. 14

15 Genişleme İmkanı ve Arabirimler Bilgisayarların en az, 4 adet USB 3.0 bağlantı birimi, 4 adet Usb 2.0 bağlantı birimi, 1 adet PCI genişleme yuvası, en az 1 adet paralel port desteği ve anakartta 4 adet DIMM yuvası bulunacaktır Bellek Bilgisayarlar, en az 4 GB DDR3 1333Mhz hızında belleğe sahip olacaklardır. Bellek miktarı, gerektiğinde 32GB a kadar yükseltilebilmelidir Klavye Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır Fare Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, optik kaydırmalı faresi bulunacaktır Sabit Disk Bilgisayarlarda, en az 1 TB, 7200 rpm SATA II veya III sabit disk bulunacaktır Ethernet Kartı Bilgisayarlarda, uzaktan uyandırma özellikli, PXE uyumlu, 10/100/1000 ethernet kartı bulunacaktır Görüntü Kartı Bilgisayarların ekran kartı, en az 1024 MB kapasite ile kullanılabilmelidir. Paylaşımlı veya paylaşımsız olabilir. DVI/HDMI bağlantı noktalı ve çift çıkışlı olacaktır Capture Kartı Kart HD videoyu capture edebilecektir. DVI veya HDMI olacak şekilde Çift ekran çıkışına sahip olacaktır Optik Sürücü Bilgisayarlarda, dahili, çift katmanlı, DVD+/-RW optik disk sürücüsü bulunacaktır Ses Kartı ve Hoparlör Bilgisayarlarda ayrı ses kartı bulunacaktır. Ses kartlarının 1 er adet AES ve analog line giriş- çıkışları olacaktır. Ayrıca her bilgisayar için 2+1 hoparlör seti verilecektir. Bu set en az 11 watt subwoofer ve 2x5 watt uydu üniteli ve toplamda en az 21 watt RMS şekinde olmalıdır Power Supply ve Kasa Bilgisayar kasası üzerinde en az 250W gücünde EPA veya Energy Star 4.0 uyumlu otomatik hız kontrollü, yüksek akım, voltaj ve kısa devre koruması bulunan aktif PFC % 80 verimlilik özellikli power supply olacaktır. Bilgisayarların kasasında, en az 2 adet 5.25 harici ve 2 adet 3.5 dahili yuva bulunmalıdır Diğer Masa üstü bilgisayarlar, 220 V ± 20 V, 50 Hz güç kaynağı ile çalışacaktır Teklif edilecek masaüstü bilgisayarlar, Microsoft Windows 7 İşletim Sistemlerini desteklemelidir. Masaüstü bilgisayarlar ve içerisinde yer alacak olan 15

16 her bir bileşenin, belirtilen işletim sistemi tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Teklif edilen masaüstü bilgisayar konfigürasyonu, Microsoft firmasınca donanım üreticilerine verilen Designed for Microsoft Windows logosunu taşımaya ve Microsoft Hardware Compatability List e girmeye hak kazanmış olacaktır. İhaleye katılacak firmaların teklif ettikleri ürünlerin veya teklif ettikleri ürünlerin anakartlarının Microsoft un internet sayfasında yer almalıdır. (https://sysdev.microsoft.com/tr-tr/hardware/lpl/default.aspx) Bilgisayar kasaları TRT BTDB personeli tarafından açılabilecektir. Kasaya müdahale edilmiş olması garanti dışı sayılmasını gerektirmeyecektir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalarda, parça değişimi gerekli olursa, bu parça değişikliği için, TRT den fiyat farkı talep edilmeyecektir Bilgisayarlar, FCC, TUV veya CE standartlarından en az birisine uygun olmalı yada bu standart deklarasyon ile belgelenmeli ve bu uygunluk, ürün dokümanlarından belgelendirilmelidir Masaüstü bilgisayarlar uzaktan yönetim için donanıma gömülü yönetim özelliklerine sahip olacaktır. Bu özellikler sayesinde uzaktan açılıp kapatılabilecek, ve bilgisayarın donanım envanter bilgisi alınabilecektir. Masaüstü bilgisayarda herhangi bir yazılım kurulu olmasına gerek kalmaksızın, işletim sistemi arızalı iken, çalışırken, açılış sırasında bilgisayarın KVM (Klavye, Video, Monitör) kontrolü uzaktaki başka bir bilgisayar tarafından alınabilmelidir. Masaüstü bilgisayarın açılışı sırasında text ekranından işletim sisteminin grafik ekranına geçildiğinde video bağlantısı kopmadan devam edebilmelidir. Bilgisayarın elektrik ve network kablosunun takılı olması yeterli olacaktır Monitörler (5 Adet) Ekran Boyutu Monitörlerin ekran boyutu en az 21.5 olacaktır Görüntü Oranı Monitörlerin görüntü oranı 16:9 formatında olacaktır Çözünürlük Monitörler 1920 x 1080 çözünürlüğü destekleyecektir Parlaklık Kontrast Ve Tepki Süresi Monitörler en az, parlaklık 250, kontrast 1000:1, tepki süresi 5 ms veya daha az olmalıdır Bağlantı Birimi Ve Kablo En az 1 adet DVI port bulunacaktır. Beraberinde DVI kablosu verilecektir Diğer Piksel hatası olmamalıdır. Garanti süresince pixel hatası tespit edilen ekranlar, pixel hatası olmayan en az aynı özellikteki ekranla değiştirilecektir Teklif edilecek monitörler, Microsoft Windows 7 İşletim Sistemlerini desteklemelidir. Monitörler ve içerisinde yer alacak olan her bir bileşenin, belirtilen işletim sistemi tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Teklif edilen monitörler, Microsoft firmasınca donanım üreticilerine verilen Designed for Microsoft Windows logosunu taşımaya ve Microsoft Hardware Compatability 16

17 List e girmeye hak kazanmış olacaktır. İhaleye katılacak firmaların teklif ettikleri ürünler Microsoft un internet sayfasında yer almalıdır (https://sysdev.microsoft.com/tr-tr/hardware/lpl/default.aspx) Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalarda, parça değişimi gerekli olursa, bu parça değişikliği için, TRT den fiyat farkı talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalarda, parça değişimi gerekli olursa, bu parça değişikliği için, TRT den fiyat farkı talep edilmeyecektir Monitörler, mini (kompak)bilgisayarlar için VESA aparatı veya stand/ayakla kullanıma uygun olmalı ve ayaklarıyla beraber teslim edilmelidir Kapalı Tipte Mikrofonlu Kulaklık (Off tube için ) Mikrofonlu ve çift taraflı kulaklığın bağlantı kablosu; minimum 1 m uzunluğunda olmalı ve mikrofonu için 3 pin-xlr-konnektörlü bağlantı kablosu sağlanmalıdır İlave uzatma kablosu mikrofonlu kulaklık ile birlikte verilecektir Kulaklığın mikrofonu ve kulaklık padleri kolaylıkla değiştirilebilir tipte olmalıdır Kulaklık: Kulaklık dinamik, çift taraflı, yastıklı ve kapalı tipte olacaktır Kulaklığın üretildiği malzeme doğal ve hafif olacaktır Kulaklığın fiziksel görünüşü kaba olmayacaktır ve estetik, hafif, küçük ve ergonomik, başlığı ayarlanabilir olmalıdır Aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır: a. Frekans aralığı : 40Hz 15 khz b. 1 khz : 100dB c. Empedansı : 600 Ω(stereo) d. THD : < 1 % Mikrofon: Mikrofon; sağ veya sol taraftan kullanılabilmelidir Mikrofon bağlantısı esnek gooseneck veya ayarlanabilir tipte olmalıdır Mikrofon küçük ve estetik olmalıdır Mikrofon dinamik tipte olmalıdır Mikrofonun polar diagramı super/hyper kardioid veya kardioid olmalıdır Mikrofonun sünger başlığı mikrofon ile birlikte verilmelidir Aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır: a. Frekans aralığı 40Hz 15 khz Aboneli RF Simultane Sistemi ve Aksesuaları Simultane sisteminin en az 5 dil seçebilme özelliği olacaktır. İnfraret veya RF ile çalışabilecektir. Off-tube çıkışlarından ses masasına gelen sesler, simultane sistemine girecek ve dinleyicilere veya konuklara gönderilecektir. 17

YAYIN VE CANLI PRODÜKSĐYON AMAÇLI SAYISAL SES MASASI VE AKSESUARLARI ĐLE MONTAJ MALZEMELERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ:

YAYIN VE CANLI PRODÜKSĐYON AMAÇLI SAYISAL SES MASASI VE AKSESUARLARI ĐLE MONTAJ MALZEMELERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ: YAYIN VE CANLI PRODÜKSĐYON AMAÇLI SAYISAL SES MASASI VE AKSESUARLARI ĐLE MONTAJ MALZEMELERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ: Bu şartname ile, Kurumumuzun çeşitli Stüdyo ve naklen yayın araçlarında kullanılmak

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

Bu şartnamenin amacı, TRT İstanbul Müdürlüğü C Stüdyosu için ihtiyaç duyulan ses teçhizatının teknik özelliklerini belirlemektir.

Bu şartnamenin amacı, TRT İstanbul Müdürlüğü C Stüdyosu için ihtiyaç duyulan ses teçhizatının teknik özelliklerini belirlemektir. 1. AMAÇ İSTANBUL C STÜDYOSU SES TEÇHİZATI YENİLENMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, TRT İstanbul Müdürlüğü C Stüdyosu için ihtiyaç duyulan ses teçhizatının teknik özelliklerini belirlemektir.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289 Sıra No A1 İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 1 TRT Çukurova

Detaylı

SES TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ EK:3. SES TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1 Bu şartname, İstanbul Radyosu, müzik Stüdyoları ihtiyacı 20 kalem ses teçhizatının teknik ve fonksiyonel özelliklerini tanımlayarak, projelendirme,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ VE MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ VE MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ RADYO YAYIN STÜDYOSU SİSTEMLERİ VE MUHTELİF SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 1 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2. GENEL ŞARTLAR 3.SİSTEM STANDARTLARI 4-KURULUM VE MONTAJ 5.CİHAZ DOLAPLARI, REJİ KONSOLLARI

Detaylı

TRT DIŞ YAYINLAR RADYO YAYIN ve PRODÜKSİYON STÜDYOLARI ile ANAKUMANDA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT DIŞ YAYINLAR RADYO YAYIN ve PRODÜKSİYON STÜDYOLARI ile ANAKUMANDA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT DIŞ YAYINLAR RADYO YAYIN ve PRODÜKSİYON STÜDYOLARI ile ANAKUMANDA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 ANAKUMANDA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 22 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Dış Yayınlar Radyo

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

MUHTELĐF SES TEÇHĐZATI VE MALZEMESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

MUHTELĐF SES TEÇHĐZATI VE MALZEMESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ: MUHTELĐF SES TEÇHĐZATI VE MALZEMESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Bu şartname ile, Kurumumuzun çeşitli stüdyo ve naklen yayın araçlarında kullanılmak üzere, muhtelif ses teçhizatı ve malzemelerinin teknik

Detaylı

MUHTELİF SES TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MUHTELİF SES TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ MUHTELİF SES TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. MUHTELİF SES TEÇHİZATI 1.1. Kamera Telsiz Mikrofonları Satın alınacak olan kamera telsiz mikrofon setleri Kurumuzda kullanılmakta olan Sony Kameralarla (790

Detaylı

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) AMAÇ Bu şartnamenin amacı, Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile test ve eğitim

Detaylı

İSTANBUL A, B STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATI İLE ANAKUM ANDA ROUTER SİSTEM İNİN YENİLENMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAM ESİ

İSTANBUL A, B STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATI İLE ANAKUM ANDA ROUTER SİSTEM İNİN YENİLENMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAM ESİ AMAÇ İSTANBUL A, B STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATI İLE ANAKUM ANDA ROUTER SİSTEM İNİN YENİLENMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAM ESİ 2013 Bu şartnamenin amacı, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü İstanbul Yardımcılığı

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2. GENEL HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME 2. GENEL HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Kurdi Kanalı için kiralanması planlanan prodüksiyon merkezine ilişkin teknik ve fonksiyonel özellikleri ve hizmetleri belirlemektir. 2. GENEL HUSUSLAR

Detaylı

1 ADET RADYO NAKLEN YAYIN ARACI ARACI (SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 ADET RADYO NAKLEN YAYIN ARACI ARACI (SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 ADET RADYO NAKLEN YAYIN ARACI ARACI (SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL ŞARTLAR 3. SİSTEM STANDARTLARI 4. SİSTEM TANIMI ve AKIŞI 5 VİDEO TEÇHİZATI 5.1. Resim

Detaylı

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır.

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır. EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER Aşağıda eski ve yeni hali verilmiş şartname maddelerinin eski hallerinin yerine yeni halleri geçerli olacaktır. İdari Şartnamedeki Değişiklikler:

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANB UL C ve D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZA TI ALIM I İŞİ VİDEO K ISM I TEK

Detaylı

KÖLN STÜDYOSU TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖLN STÜDYOSU TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÖLN STÜDYOSU TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KAMERA TEÇHİZATI ve AKSESUARLARI 1. Stüdyo Kiti ile Birlikte Kasetsiz HD/SD Aktüel Kamera ve Aksesuarları 1.1 Köln de kurulacak stüdyoda kullanılmak üzere stüdyo

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

HABER ve PRODÜKSĐYON HĐZMETLERĐ ĐÇĐN SES TEÇHĐZATI ALIMINA ĐLĐŞKĐN TEKNĐK ŞARTNAME

HABER ve PRODÜKSĐYON HĐZMETLERĐ ĐÇĐN SES TEÇHĐZATI ALIMINA ĐLĐŞKĐN TEKNĐK ŞARTNAME HABER ve PRODÜKSĐYON HĐZMETLERĐ ĐÇĐN SES TEÇHĐZATI ALIMINA ĐLĐŞKĐN TEKNĐK ŞARTNAME 1. Yayın ve Kayıt Amaçlı Sayısal Ses Konsolu ve Aksesuarları (Stüdyo için) 1.1. Genel Özellikler: 1.1.1. Sayısal ses konsolu,

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1- Bu şartname, İstanbul D Stüdyosu 56 adet teleskop tip ışık askı montajı, bir adet dimmer kasası montajı, 2 adet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

K BLOK A ve B STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ MONTAJI VE EĞİTİMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

K BLOK A ve B STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ MONTAJI VE EĞİTİMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ K BLOK A ve B STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ MONTAJI VE AMAÇ EĞİTİMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Bu şartnamenin amacı, TRT OR-AN yerleşkesinde bulunan K BLOK stüdyoları için gerekli ses,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1- Bu şartname, İstanbul D Stüdyosu 56 adet teleskop tip ışık askı montajı, bir adet dimmer kasası montajı, 2 adet

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz 4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz Kullanma Kılavuzu DS-55204 Digitus 4K Çoğaltıcı Seti, 4K2K/60Hz hem yüksek çözünürlüklü grafikler hem de kesintisiz video oynatımı için en yüksek talepleri dahi karşılayan

Detaylı

İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 Bu şartnamenin amacı, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü İstanbul Yardımcılığı bünyesinde bulunan İstanbul C Stüdyosu

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ BTDB6-15-IH-53530 SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) POTS (PSTN), ISDN, Ethernet ağları ve 3G/4G GSM hatları üzerinden ses yayını

Detaylı

TRT RADYOLARI YAYIN (ON-AIR) STÜDYOLARI ĐÇĐN SAYISAL SES KONSOLU ve AKSESUARLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT RADYOLARI YAYIN (ON-AIR) STÜDYOLARI ĐÇĐN SAYISAL SES KONSOLU ve AKSESUARLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT RADYOLARI YAYIN (ON-AIR) STÜDYOLARI ĐÇĐN SAYISAL SES KONSOLU ve AKSESUARLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ A. AMAÇ: Bu şartname ile TRT Radyoları Yayın (On-Air) Stüdyoları için istenen Sayısal Yayın (On-Air) Ses

Detaylı

5. Sistem, microprocessor ve/veya osilatör kontrollü PLL synthesized tipte ve kararlı çalışmaya uygun tasarlanmış 6. Sistem UHF bandında çalışmalıdır

5. Sistem, microprocessor ve/veya osilatör kontrollü PLL synthesized tipte ve kararlı çalışmaya uygun tasarlanmış 6. Sistem UHF bandında çalışmalıdır AMAÇ AKTİF ANTENLİ BROADCAST UHF TELSİZ MİKROFON SİSTEMİ ve Aktif Antenli Broadcast UHF Telsiz Mikrofon Sistemi, stüdyo ve naklen yayın hizmetlerinde yayın ve PA amaçlı olarak müzik, sohbet ve spor gibi

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

Başkan Ünitesi (gömme tip) Delege Ünitesi (gömme tip)

Başkan Ünitesi (gömme tip) Delege Ünitesi (gömme tip) RX-300 Dijital Konferans Sistemi Merkez Ünite Başkan Ünitesi Delege Ünitesi Başkan Ünitesi (gömme tip) Delege Ünitesi (gömme tip) : RX-M300 : RX-C300 : RX-D300 : RX-C550-30 : RX-D550-30 1. Sistem Öns nsöz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1- Bu şartname, TRT Ankara Radyosu, S1 stüdyosu dimmer sistemi ile truss ışık askı sistemi teçhizatının, elektrik ve mekanik, sistemleri ile beraber temini, yerine

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons fonksiyonlarını aşağıda tanımlandığı şekilde gerçekleştirebilir

Detaylı

GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL : A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Sistem EN54-16 ve EN 60849 / IEC 60849 standartlarına tam olarak uymalıdır. Sistemi oluşturan tüm ekipmanlar ( CD,

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ 2 GENEL ŞARTLAR 3 SİSTEM STANDARTLARI 4 SİSTEM TANIMI VE

Detaylı

NON-LİNEAR KURGU SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NON-LİNEAR KURGU SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NON-LİNEAR KURGU SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BTD.07.(DIŞ).2010/104 1. AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, 6 adet masaüstü ve 6 adet dizüstü profesyonel non linear kurgu setine ilişkin teknik özellikleri ve

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

TRT İNGİLİZCE KANAL STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT İNGİLİZCE KANAL STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TRT İNGİLİZCE KANAL STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, TRT İngilizce Kanal Stüdyosu Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI KONFERANS SALONU SESLENDİRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

SAĞLIK BAKANLIĞI KONFERANS SALONU SESLENDİRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: SAĞLIK BAKANLIĞI KONFERANS SALONU SESLENDİRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: Konferans salonu içerinde kurulmayı tasarlanan salon seslendirme sistemi, salon içerisinde seminer, toplantı, konuşma,görsel sunumlar

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BTDB/-14-IH-44682 Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu teknik şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) IP, ISDN, 3G ve üzeri GSM hatları üzerinden ses yayını ve programı iletmek üzere ihtiyaç duyduğu

Detaylı

Đdari Şartname Yeni Hali

Đdari Şartname Yeni Hali BTD.07(DIŞ)2009/53 SĐPARĐŞ ĐŞARETLĐ NAKLEN YAYIN ARAÇLARI ve BTD.07.(DIŞ).2010/40 SĐPARĐŞ ĐŞARETLĐ ĐSTANBUL TELEVĐZYONU YENĐ SEYĐRCĐLĐ STÜDYOSU SABĐT REJĐ SĐSTEMĐ ĐHALELERĐ ĐDARĐ ŞARTNAMELERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER:

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

LBB 442x/xx Güç Amplifikatörleri

LBB 442x/xx Güç Amplifikatörleri İletişim Sistemleri LBB 442x/xx Güç Amplifikatörleri LBB 442x/xx Güç Amplifikatörleri www.boschsecrity.com/tr, 2, 4 veya 8 ses çıkışı (00 / 70 / 50 V çıkış seçimi) Her amplifikatör kanalı için ses işleme

Detaylı

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği...

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği... VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK 1.0 Giriş.........2 2.0 Özellikler.........2 3.0 Kutu İçeriği.........3 4.0 Panel Açıklamaları.........3 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma.........4

Detaylı

Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com

Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com 2015 Ürün Kataloğu Yellowtec Headquarters Heinrich-Hertz-Str. 1-3, 40789 Monheim Germany www.yellowtec.com Yellowtec USA 1551 Vaquero Glen Escondido, CA 92026 www.yellowtecusa.com www.facebook.com/yellowtec

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

NON-LĐNEAR KURGU SETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NON-LĐNEAR KURGU SETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NON-LĐNEAR KURGU SETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, 38 adet profesyonel non-linear kurgu setine ilişkin teknik özellikler ve fonksiyonel ihtiyaçları tanımlamaktır. 2. GENEL

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... 0 1. HEADEND SİSTEM ORTAM STANDARTLARI:... 1 2. ANALOG

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ 2 GENEL ŞARTLAR 3 SİSTEM STANDARTLARI 4 SİSTEM TANIMI VE

Detaylı

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 16 ve 35mm lik pozitif ve negatif filmleri minimum HD çözünürlükte real time okuyan

Detaylı

SİSTEM TANIMI VE AKIŞI

SİSTEM TANIMI VE AKIŞI HABER DEVAMLILIK VE PRODÜKSİYON STÜDYOLARI SES VE VİDEO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2009 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ 2 GENEL ŞARTLAR 3 SİSTEM STANDARTLARI 4 SİSTEM TANIMI VE AKIŞI 5 DEVAMLILIK STÜDYOSU TEÇHİZATI

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 24593 18.12.2014 Konu : Masaüstü Bilgisayar Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Bilgisayar Alımı alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç

Detaylı

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4,3" DAİRE CİHAZLI)

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4,3 DAİRE CİHAZLI) GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4,3" DAİRE CİHAZLI) 1. SİSTEM ÖZELLİKLERİ - Sistem Daire-kapı-kapıcı ve/varsa Güvenlik kombinasyonun da çalışacaktır. - Sistemin kablo yapısı CAT5/CAT6/ DT8

Detaylı

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran Genel Bakış SD-Z226, sıfır istemci entegreli 21,5" bir monitördür. Teradici 2321 işlemci ile donatılmıştır ve donanım hızlandırmalı PCoIP desteğine sahiptir. SD-Z226 sıfır istemci, VMware tabanlı ağlarda

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

STÜDYO TİPİ PROJEKTÖRLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. AMAÇ: Bu şartname, Stüdyo içerisinde ihtiyaç duyulan projektörlerin teknik ve fonksiyonel özelliklerini tanımlamaktadır. 2. TEÇHİZAT: Aşağıda belirtilen

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

ANAKUMANDA- DOĞAN KASAROĞLU- K BLOK A VE B STÜDYOLARI FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

ANAKUMANDA- DOĞAN KASAROĞLU- K BLOK A VE B STÜDYOLARI FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1 / 5 Teknik Şartname SPSDB6-17-IH-75927 ANAKUMANDA- DOĞAN KASAROĞLU- K BLOK A VE B STÜDYOLARI FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra

Detaylı

Profesyonel AV Sistemleri. Akıllı Sınıf Sistemleri

Profesyonel AV Sistemleri. Akıllı Sınıf Sistemleri Profesyonel AV Sistemleri Akıllı Sınıf Sistemleri Profesyonel AV Sistemleri Akıllı Kürsü Temas Akıllı Kürsüler Dijital Dünya'da ki Rehberiniz Temas Teknoloji'nin Profesyonel AV piyasasındaki hedefleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (7" DOKUNMATİK DAİRE CİHAZLI)

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (7 DOKUNMATİK DAİRE CİHAZLI) GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (7" DOKUNMATİK DAİRE CİHAZLI) 1. SİSTEM ÖZELLİKLERİ - Sistem Daire-kapı-kapıcı ve/varsa Güvenlik kombinasyonun da çalışacaktır. - Sistemin kablo yapısı DT8/CAT5

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT HABER STÜDYOLARI VİDEO VE SES TEÇHİZATININ TEMİNİ MONTAJI VE EĞİTİMİ İŞİ AMAÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 Bu şartnamenin amacı, TRT Sitesi Oran Yerleşkesinde bulunan ve Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

PRS xpxxx ve LBB 4428/00 Güç Amplifikatörleri

PRS xpxxx ve LBB 4428/00 Güç Amplifikatörleri İletişim Sistemleri PRS xpxxx ve Güç Amplifikatörleri PRS xpxxx ve Güç Amplifikatörleri www.boschsecrity.com/tr 1, 2, 4 veya 8 ses çıkışı (100 / 70 / 50 V çıkış seçimi) Her amplifikatör kanalı için ses

Detaylı

olduğu stüdyoda ayrıca iki adet dekor bulunmaktadır. Mevcut kameralar gün içerisinde yayın akışına bağlı olarak gerçek dekorların bulunduğu iki

olduğu stüdyoda ayrıca iki adet dekor bulunmaktadır. Mevcut kameralar gün içerisinde yayın akışına bağlı olarak gerçek dekorların bulunduğu iki TRT TÜRK KANAL KOORDĐNATÖRLÜĞÜ STÜDYOSU SANAL STÜDYO SĐSTEMĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Türk Kanal Koordinatörlüğü Stüdyosuna kurulacak olan Sanal Stüdyonun projelendirilmesi,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER 1. GENEL TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartnamenin amacı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), IP (kablolu ve kablosuz), EDGE, 3. nesil (3G) cep telefonu servisleri ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı