Boğ aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boğ aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI Dört yıllık lisans programının amacı Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip, İngilizce'nin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat, tarih gibi konularda alan bilgisiyle ve terminolojilerle tanışık yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir. Lisans programının dördüncü yılında öğrenciler yazılı ya da sözlü çeviri alanında uzmanlaşırlar. Sözlü çeviri alanında uzmanlaşma, öğrencilerin üçüncü yılın sonuna kadar aldıkları sözlü çeviri derslerinde ve aynı yıl sonunda girdikleri sınavda gösterdikleri başarıya bağlıdır. Bütün öğrencilerin ikinci ve/veya üçüncü yabancı dil olarak Fransızca ve/veya Almanca derslerinde toplam 24 krediyi tamamlamaları zorunludur. DERS PROGRAMI Birinci Dönem İkinci Dönem TR 101 Çevirmenler için Türkçe 3 TR 102 İngilizce Sözcük Bilgisi 3 TR 103 İngilizce Sözlü Anlatım I 3 TR 104 İngilizce Sözlü Anlatım II 3 TR 105 İngilizce Yazı Becerisi 3 TR 116 Teknik Çeviri I 3 TR 107 Çeviriye Giriş 3 TR122 Türkçe Yazı Becerisi I 3 FR/GER Fransızca/Almanca 3 FR/GER Fransızca/Almanca 3 PSY 101/ SOC 101/ PHIL LING 111 Dile ve Dilbilime Giriş I Üçüncü Dönem Dördüncü Dönem TR 201 Etimoloji I 3 TR -- Bölüm Seçmelisi (TR 202/TR 204) 3 TR -- Bölüm Seçmelisi* 3 TR -- Bölüm Seçmelisi* 3 TR 213 Basın Dili 3 TR 214 Radyo ve Televizyon için Çeviri 3 TR 215 Teknik Çeviri II 3 TR 216 Not Tutma Tekniği 3 TR 221 Türkçe Yazı Becerisi II 3 EC 102 Makroekonominin İlkeleri 3 EL 101 İngiliz Edebiyatı Tarihi I 3 EL 102 İngiliz Edebiyatı Tarihi II 3 FR /GER Fransızca/Almanca 3 FR/GER Fransızca/Almanca Beşinci Dönem Altıncı Dönem INT 311 Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi 3 INT 316 Ardıl Çeviri I 3 INT 313 Toplum Çevirmenliği 3 TR -- Bölüm Seçmelisi (INT 318 / TR 488) 3 INT 317 Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi 3 TR 314 Edebiyat Çevirisi 3 LING 321 Karşılaştırmalı İngilizce-Türkçe İncelemesi 3 TR 364 Uluslararası Örgütlerin Siyasal Söylemi 3 POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş 3 HIST/PHIL/SOC/PSY 3 FR/GER Fransızca/Almanca 3 FR/GER Fransızca/Almanca 3 HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Boğ aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 3. ve 4. Kat Tel: & Faks: Web:

2 (Yazılı Çeviride Uzmanlaşan Öğrenciler İçin) Yedinci Dönem Sekizinci Dönem TR 415 Siyaset Bilimi ve Uluslararası Hukuk Metinleri Çevirisi 3 TR 416 Çeviri Eleştirisi 3 TR 417 Türkçe-İngilizce Edebiyat Çevirisi 3 TR -- Bölüm Seçmelisi(TR 412 / TR 414) 3 TR 419 Çeviri Kuramları 3 TR 420 Çeviri Projesi 4 TR -- Bölüm Seçmelisi* Sınırsız Seçmeli Sınırsız Seçmeli Sınırsız Seçmeli 3 FR/GER Fransızca/Almanca Sınırsız Seçmeli 3 FR/GER Fransızca/Almanca (Sözlü Çeviride Uzmanlaşan Öğrenciler İçin) Yedinci Dönem INT 411 Elektronik Medyada Sözlü Çeviri 3 Sekizinci Dönem INT 412 Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri Uygulaması INT 413 Konferans Çevirmenleri için Uluslararası Kurumlar Bilgisi 3 INT 416 Eşzamanlı Çeviri II 3 INT 415 Eşzamanlı Çeviri I 3 INT 418 Sözlü Çeviri Uygulamasına Kuramsal Yaklaşımlar INT 417 Ardıl Çeviri II 3 INT 420 Sözlü Çeviri Projesi 4 TR 419 Çeviri Kuramları 3 TR -- Bölüm Seçmelisi (TR 412 / TR 414) 3 FR/GER Fransızca/Almanca 3 INT -- Bölüm Seçmelisi** 3 FR/GER Fransızca/Almanca TOPLAM: 158 kredi *Bölüm Seçmeli Dersleri, 'Çeviride Özel Konular' başlığı altındaki derslerden seçilecektir. **Bölüm Seçmeli Dersleri, 'Konferans Çevirmenleri için Özel Konular' başlığı altındaki derslerden seçilecektir. Çeviribilim Bölümü Lisans Programı bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen link, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir. Lütfen bakınız: DERS TANIMLARI TR 101 Çevirmenler için Türkçe ( ) 3 Türk dilinin yapısal özellikleri. Bu özelliklere göre tümce kurma (sözdizim ilkeleri) ve yeni sözcük yaratma çalışmaları. Yazım kuralları. Türk dili ve kavramlaştırma. Türk dilinin anlatım tekniklerine göre kullanımı.türk dilinin işleyişi, anlatım özellikleri, vb. üstüne çeşitli metinler. Sunuşlar, yazılı ödevler ve sınıf tartışmaları. TR 102 İngilizce Sözcük Bilgisi ( ) 3 Çeviride sözcük düzeyinde eşdeğerlik sorunları. Sözcük dağarcığı geliştirme ve İngilizce ile Türkçe'de sık sık birbirine karıştırılan sözcükler. Sözlükleri doğru ve yerinde kullanabilme. Sözcükleri dilsel ve durumsal bağlam içinde ele alma alıştırmaları. Sunuşlar, dönem ödevi. TR 103 İngilizce Sözlü Anlatım I ( ) 3 Sözlü iletişimin temel öğeleri. Etkili konuşma ilkeleri ve konuşma becerisini geliştirme yöntemleri. İletinin hazırlanması, topluluk önünde konuşma korkusunu yenme, dinleyici analizi, beden dilinin önemi, doğru sözcük seçimi ve ses

3 kullanımı, yazılı metinden okuma, amaç tespiti ve konu seçimi, konuşmaların planlanması ve hazırlanması, kısa sunuşlar. TR 104 İngilizce Sözlü Anlatım II ( ) 3 TR 103'te edinilen kuramsal bilgilerin uygulanması. Farklı iletişim amaçlı uygulamalar ve tartışmalar, bilgilendirici ve ikna edici konuşma biçimleri ve teknikleri, farklı gruplara hitap yolları, münazaralar ve uzun sunuşlar. Önkoşul: TR 103 TR 105 İngilizce Yazı Becerisi ( ) 3 Sürekli alıştırma ve İngilizce dil yapısı ve sözdizimi ele alınarak yazı becerisinin geliştirilmesi. Sözcük dağarcığının genişletilmesi. Yönlendirilmiş alıştırmalar ve kişisel anlatım. Yazılı ödevler ve bir dönem ödevi. TR 106 Çevirmenler için Genel Dilbilime Giriş ( ) yüzyıldaki başlıca dilbilim okulları. Dilbilimin temel kavram, ilke ve yöntemleri. Dilbilimin dalları, uygulama alanları, dilbilimin öbür ilgili bilim dallarıyla ilişkisi. Dilbilimsel çözümleme yöntemlerinin tümce ve metin düzeyinde uygulanması, anlam çözümlemesi. Genel dilbilim terminolojisi ve bu alanda Türkçe terminoloji gelişiminin incelenmesi. TR 107 Çeviriye Giriş ( ) 3 Kısa çeviri tarihi. Başlangıç düzeyinde çeviri kuramı ve uygulamaları. Eşdeğerlik sorunları. Metin türleri ve ilgili çeviri teknikleri. Alıştırmalar, sunuşlar, yazılı ödevler. TR 116 Teknik Çeviri I ( ) 3 Teknik çeviriye kuramsal yaklaşımlar. Bilim, teknoloji ve belli başlı sanayileri konu alan metinlerin çevirisi. Alıştırmalar, sunuşlar, yazılı ödevler. TR 122 Türkçe Yazı Becerisi I ( ) 3 Geleceğin çevirmenlerinin gereksinimleri doğrultusunda Türkçe'nin düzgün ve ustaca kullanımı. Kompozisyon alıştırmaları ve dil içi çeviri yapılarak Türkçe metinlerin yeniden yazımı. Türkçe'de yaygın dil yanlışlarının düzeltilmesi. İngilizce gazete makalelerinin Türkçe özetlenmesi. Türkçe'de yeni türetilen kültürel ve bilimsel terim ve kavramların tanıtımı. Sunuşlar ve Türk romanı üzerinde bir dönem ödevi. Önkoşul: TR 101 TR 201 Etimoloji I ( ) 3 İngiliz dilinin Rönesans'a kadar kısa bir tarihçesi. Kelimelerin kökeni ve tarihsel gelişimi. Önek ve sonekler (Eski İngilizce, Eski Yunanca ve Latince), Eski Yunanca ve Latince kökler. TR 202 Etimoloji II ( ) 3 Latince kökler ve İngilizce sonekler üzerine alıştırmalara devam. Kökenleri klasik mitolojiye dayanan kelimeler, kelime öbekleri ve yazınsal terimler. Uluslararası terimler ve kalıplaşmış ifadeler. İngilizce'de yer alan Türkçe kelimeler. İngilizce ve Türkçe yer isimlerinin kökenleri. Önkoşul: TR 201 TR 204 Çevirmenler için Bilişim Teknolojisi (BT) ( ) 3 Güncel bilişim teknolojisi ve çağdaş iletişime etkilerinin gözden geçirilmesi. Bilişim teknolojisiyle ilgili çeşitli kavramlar (Internet, www, e-posta, Telnet, FTP, yardımlı metin, tarama araçları, ana sayfa, URL, vb.) ve çevirmenin bilgiye erişim amacıyla bilgisayar teknolojisini kullanması. Yazılım yerelleştirme uygulamaları (çeşitli yazılım çevirileri, sözlük oluşturma yazılımları, uluslararası alandaki yazılım yerelleştirme uygulamaları). TR 213 Basın Dili ( ) 3 Başlıklar ve siyaset-ekonomi gazeteciliği üzerinde yoğunlaşan İngilizce ve Türkçe basın dili. Basının temel yapısı üzerine araştırmalar. Haber içeriği çözümlemesi. Basın dili konusunda İngilizce ve Türkçe alıştırmalarla öğrencinin bilinçlendirilmesi. TR 214 Radyo ve Televizyon için Çeviri ( ) 3 Radyo ve televizyon için yazılı çeviri kuramları ve teknikleri. Haber yayınları, belgeseller ve filmler. Dublaj, altyazı ve üstten konuşma gibi özel teknikler. Laboratuvar. TR 215 Teknik Çeviri II ( ) 3 İletişim kuramlarına kısa bir giriş. Medyanın teknolojisi, alımlanması, çözümlenmesi ve ekonomisi ile ilgili temel terminoloji. Televizyon, sinema, radyo ve internet gibi elektronik medya ile ilgili metinlerin çevirisi. Alıştırmalar, sunuşlar, yazılı ödevler.

4 TR 216 Not Tutma Tekniği ( ) 3 İngilizce sözlü sunuşların içeriklerinin yazılı olarak kaydedilmesine dair teknikler ve uygulamalar. Hızlı konuşmaları anlama, ayrıntıları not alma ve özetleme. Ardıl çeviriye ve iki yönlü ardıl çeviriye hazırlık. Laboratuvar. TR 221 Türkçe Yazı Becerisi II ( ) 3 Çağdaş Türk yazarlarının ürettikleri değişik metin türlerinin anlatım ve içerik açısından yöntemli biçimde çözümlenmesi ve yazıya geçirilmesi. Örnek çalışmalardan sonra yeni metin türlerinin öğrenciler tarafından sunulup tartışılması. Tartışmaların her öğrenci tarafından ayrı olarak yazıya geçirilmesi. Yazıların özellikle anlatım sorunları açısından denetlenip sınıfta tartışılması. Dönem ödevi. Önkoşul: TR 101, TR 122 INT 311 Yazılı Metinlerin Sözlü Çevirisi ( ) 3 Konferanslarda ve başka ortamlarda yazılı metinlerden anında sözlü çeviri (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce) becerisinin geliştirilmesi. Farklı alanlardaki gerçek konferans metinlerinden yoğun sözlü çeviri uygulamaları. Terminoloji. Laboratuvar. INT 313 Toplum Çevirmenliği ( ) 3 Sosyal hizmetler, hukuk, sağlık, eğitim ve iş görüşmeleri alanlarında sözlü çeviri becerisinin geliştirilmesi. Bu ortamlarda çevirmenin karşılaşabileceği çeşitli talepler konusunda öğrencinin bilinçlendirilmesi. Laboratuvar. Önkoşul: TR 216 TR 314 Edebiyat Çevirisi ( ) 3 Çevrilecek metnin doğasına ve yapısına uygun farklı yaklaşımlarla metin çözümlemeleri, bunu izleyen çeviri alıştırmaları ve eleştirileri. Farklı yazınsal türler, söz sanatları ve biçemsel ögelerle ilgili uygulamalar. INT 316 Ardıl Çeviri I ( ) 3 Ardıl çeviriye giriş. Kuramsal yaklaşımlar. Tutulan notları genişleterek çevirmenin konuşmayı sözlü olarak aktarması. İngilizce ve Türkçe anlama, not alma, bellek güçlendirme becerilerinin geliştirilmesi. Gerçek konferans metinleriyle farklı alanlarda sözcük dağarcığının oluşturulması. Laboratuvar. Önkoşul: TR 216 TR 317 Ekonomi ve Ticaret Çevirisi ( ) 3 Ekonomi, işletme, bankacılık, ticaret, sigorta ve iş hukuku konuları üzerinde durularak iş dünyası dilinin (İngilizce ve Türkçe) çevirisi. İş dünyası belgelerinde (sözleşme, vekaletname, vs.) biçim, biçem ve anlatım. Türkçe ve İngilizce gazete makalelerinin çevirisi. Alıştırmalar, sunuşlar, yazılı ödevler. INT 318 Eşzamanlı Çeviriye Giriş ( ) 3 Eşzamanlı çeviri süreçleri ve stratejilerine kuramsal/uygulamalı giriş. Mesleğin kısa tarihçesi. Kabinde eşzamanlı çeviri alıştırmaları. Gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla çalışmalar. Laboratuvar. TR 364 Uluslararası Örgütlerin Siyasal Söylemi ( ) 3 BM, AB, AK gibi uluslararası örgütlerin rolü ve etkisiyle oluşan siyasal söylemin, öğrencilerin yazılı ve sözlü çeviride daha başarılı olması amacıyla irdelenip gözden geçirilmesi. Uluslararası siyaset ve Türk dış politikasının belli başlı konuları üzerine tartışmalar. Önkoşul: POLS 101 INT 411 Elektronik Medyada Sözlü çeviri ( ) 3 Elektronik medya çevirisinin ve uluslararası görsel-işitsel iletişimin çok-boyutlu işlevleri. Kaynak ve erek dilde sözlü mesajların çözümlenmesi; anında seslendirme, anlatım, yeniden seslendirme, dublaj ve yorum/özet çeviri gibi dil aktarım yöntemleri, çeşitli teknikler ve izleyici bağlantılı görüşler; gazeteci, haberci, editör, televizyon ve radyo yayımcısı, sunucu ve çevirmenin birleşik işlevleri. Laboratuvar. INT 412 Konferanslarda Eşzamanlı Çeviri Uygulaması ( ) 3 Gerçek konferans ortamlarında profesyonel deneyim kazandırılması. Öğretim elemanının denetiminde kampüs dışındaki konferanslarda eşzamanlı çeviri alıştırmaları. TR 412 Kültürlerarası İletişim Araştırmaları ( ) 3 Sözlü ve yazılı çeviri bağlamında, hassas konular ve kültürlerarası iletişim. Kültürel ve etnik kimliklerle ilgili, yapısalcılık sonrası tartışmaları da içeren yeni paradigmalar üzerinde odaklaşma. Azınlık/çoğunluk kültürleri, kültür içindeki güç ilişkileri, kültür şoku ve kültüre bağımlı çeşitli iletişim yöntemleri üzerine okumalar. Dönem ödevi.

5 INT 413 Konferans Çevirmenleri için Uluslararası Kurumlar Bilgisi ( ) 3 Konferans çevirmenliği için gerekli birikimin kazandırılması amacıyla, AB, BM, BAB, NATO, AGİT ve KEİ gibi uluslararası kurumlar konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi. Sunuşlar ve laboratuvar çalışması. TR 414 Göstergebilim ( ) 3 Göstergebilime giriş. Alanın önde gelen bilimcilerinin yapıtları ve 20. yy. ilgili düşünce okullarının gözden geçirilerek tanıtılması. Dönem ödevi. INT 415 Eşzamanlı Çeviri I ( ) 3 Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için ekonomi, pazarlama, uluslararası politik, tıp, hukuk konularında gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla kabinlerde eşzamanlı çeviri alıştırmaları. İngilizce'nin ve Türkçe'nin farklı kullanımları. Laboratuvar. TR 415 Siyaset Bilimi ve Uluslararası Hukuk Metinleri Çevirisi ( ) 3 Siyaset bilimi ve uluslararası hukuk konularında laboratuvarda yoğun çeviri uygulamaları. Belirli stratejilerin geliştirilmesi. Alıştırmalar, sunuşlar, yazılı ödevler. INT 416 Eşzamanlı Çeviri II ( ) 3 Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için, güncel konularda gerçek konferans metinlerinin ses kayıtlarıyla kabinlerde ve kampüs dışı konferanslarda eşzamanlı çeviri alıştırmaları. Laboratuvar. Önkoşul: INT 415 TR 416 Çeviri Eleştirisi ( ) 3 Yayımlanmış çevirilerin eleştirel incelemesi; hata tesbiti ve kuralcılık yerine kuramsal okumalara dayanan bilincin geliştirilmesi. Önkoşul: TR 419 INT 417 Ardıl Çeviri II ( ) 3 INT 316 dersinin devamı. Konferans çevirmenliğinde uzmanlaşan öğrenciler için not tutma tekniğinin daha ileri düzeyde malzeme kullanılarak geliştirilmesi. Laboratuvar. Önkoşul: INT 316 TR 417 Türkçe-İngilizce Edebiyat Çevirisi ( ) 3 Çağdaş Türk edebiyatından önemli türlerin İngilizce'ye çevirisinde, özellikle iki kültüre özgü sorunlara yönelik yoğun laboratuvar uygulamaları. Alıştırmalar, sunuşlar, yazılı ödevler. Dönem ödevi. INT 418 Sözlü Çeviri Uygulamasına Kuramsal Yaklaşımlar( ) 3 Farklı paradigmaların (bilişsel, sosyo-kültürel, fizyolojik ve çeviri kuramıyla ilgili) güçlü ve zayıf yönlerinin irdelenmesi. Sözlü çeviri alıştırmalarının ardından süreç ve ürünün farklı paradigmalara göre eleştirilmesi. Dönem ödevi. TR 419 Çeviri Kuramları ( ) 3 Çeviri konusunda kuramsal düşünceye ve güncel tartışmalara giriş. Çeviribilimde bağlam, durum ve güç ilişkilerini öne çıkaran kültür paradigmasına özgü yaklaşımlar. INT 420 Sözlü Çeviri Projesi ( ) 4 Kaydedilmiş kapsamlı bir konferans metninin veya sözlü çeviriyle ilgili bir metnin İngilizce'den Türkçe'ye ve/veya Türkçe'den İngilizce'ye çevirisi veya sözlü çeviri ile ilgili bir konuda bilimsel bir araştırma projesinin bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülmesi. TR 420 Çeviri Projesi ( ) 4 Kapsamlı bir edebiyat metninin/edebiyat dışı metnin İngilizce'den Türkçe'ye ve/veya Türkçe'den İngilizce'ye çevirisi veya çeviri ile ilgili bir konuda bilimsel araştırma projesinin bir öğretim elemanının danışmanlığında yürütülmesi. INT Konferans Çevirmenleri İçin Özel Konular ( ) 3 Diğer sözlü çeviri derslerinde ele alınmayan konuların incelenmesi. Laboratuvar. TR Çeviride Özel Konular ( ) 3 Lisans düzeyindeki diğer yazılı çeviri derslerinde ele alınmayan konular incelenir. Alıştırmalar, sunuşlar ve laboratuvar.

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ ÖNSÖZ Geleceğimizi sağlam temeller üzerine oturtmak hepimizin en büyük amacı. Küçüklüğümüzden itibaren gerek toplumsal çevremizden, gerekse ailemizden gelen baskılarla, toplumca daha saygın kabul edilen

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ

TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ ARAŞTIRMA RAPORU -Güncellenmiş 2. Versiyon- Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Ağustos-2015 0 İÇİNDEKİLER Giriş...3 Çevirmenliğin Tanımı Ve Önemi...5 Çevirmenlerin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR TRN 101 İngilizce Yazı Becerisi I (3-0 ) 3 Bu derste, İngilizce dil yapısı ve sözdizimi ele alınarak öğrencilerin ileri düzey akademik

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı

Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı Ulvican Yazar Sakarya Üniversitesi,uyazar@sakarya.edu.tr Özet Çeviri yetileri

Detaylı

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS I.YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI 0690170026 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

GSE 160 (3+0+0) 3 AKTS

GSE 160 (3+0+0) 3 AKTS 1.yıl GSE 160 Uygarlık Tarihi (3+0+0) 3 AKTS 5 (History of Civilization) İnsanların bir nesilden diğerine aktardığı başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan temel olay ve olgular. Eski Ön Asya ve

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı