SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA"

Transkript

1 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ELEKTROKARDİYOGRAFİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İYD I DERS NOTU

2 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GİRİŞ ELEKTROKARDİYOGRAFİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Kardiyak depolarizasyon ve repolarizasyon EKG çekiminde kullanılan cihaz ve malzemeler EKG Cihazı EKG Cihazının Bölümleri EKG Elektrotları EKG Kağıdı EKG Çekimi İşlem Basamakları EKG Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar KALBİN İLETİ SİSTEMİ Sinoatriyal (SA) Düğüm (Nod) Atriyoventriküler (AV) Düğüm (Nod) His Demeti Purkinje Lifleri EKG Derivasyonları Ekstremite Derivasyonları Standart Ekstremite Derivasyonları (Bipolar) Arttırılmış Ekstremite Derivasyonları (Unipolar) Göğüs Derivasyonları (Prekordiyal) KALBİN ELEKTRİKSEL EKSENİ (AKS) EKG DALGALARI VE ARALIKLAR P Dalgası: PR Aralığı PR segmenti Q dalgası R dalgası S dalgası QRS ST segmenti J noktası T dalgası QT aralığı... 24

3 1 1. GİRİŞ Acil tıbbi müdahale gerektiren ve çoğunluğu ölümle sonuçlanan vakaların başında kardiyak aciller yer almaktadır. Kardiyak acillerde zamanında ve etkin acil bakım uygulayabilmek, ancak kalp hastalıklarını kısa sürede tanımlamakla mümkündür. Kalp hastalıkları, en kısa sürede kolay uygulanabilen bir yöntem olan elektrokardiyografinin (EKG) çekilmesi ile tanımlanabilir. Bir hastanın kardiyolojik değerlendirilmesi yapılacak ise EKG kaydı dikkate alınmadan yapılan değerlendirme tam bir kardiyolojik değerlendirme olarak kabul edilemez. Hastane öncesi acil bakımda hastanın değerlendirilmesinde EKG değerlendirmesi önemli bir yer tutmaktadır. Aritmi vardığında EKG tek başına hiçbir ilave tetkike ihtiyaç duymadan yüzde 95 vakada tanısaldır. Koroner arter hastalığı vardığında iskemi mevcut iken çok bilgi vericidir. Eğer çekim esnasında iskemi söz konusu değil ise koroner arter hastalığı hakkında bilgi vermez. Laboratuvar ekranının olmadığı durumlarda bazı elektrolit anormallikleri için bilgi vericidir.( potasyum ve kalsiyum gibi ). Bazı elektrolit anormallikleri EKG 'de önemli ipuçları verebilir. Hastane öncesi acil bakımda EKG nin önemi özellikle Akut Miyokard Enfarktüsü (AMI) nün erken tanısı ve AMI sonrası gelişebilecek komplikasyonların tedavisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Günümüzde birçok ülkenin acil tıp sisteminde, AMI lı hastada trombolitik tedavinin mümkün olduğunca erken başlatılabilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İşte bu noktada iyi bir EKG bilgisine sahip paramediğin önemi ortaya çıkmaktadır. EKG, kalp hastalıklarında kesin tanı yöntemi değildir; ancak hasta hikâyesi, fizik muayenesi ve diğer laboratuvar tetkikleri ile beraber tanıya yardımcı olur. 2. ELEKTROKARDİYOGRAFİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Kalp kası yani miyokard kendi elektriksel aktivitesini sino ayriyal düğümde oluşturabilmektedir. Yani kendi içerisinde uyarı oluşturabilen merkezi bulunmaktadır. Bu uyarı daha sonra kalp adelesi içerisinde değişik yöntemlerle bazen hücreden hücreye bazen de elektriksel iletim sistemi ile yayılır. Bu elektriksel uyarı mekanik bir kasılma ortaya çıkarır. EKG ile bu kasılmaya neden olan elektriksel aktivite kaydedilir. İnsan vücudunun değişik yüzey noktalarından alınan elektriksel uyarılarının kaydıyla EKG elde edilir. Başka metotlar ile de EKG kaydı yapılabilir. Özofagusun kalbe komşuluk nedeniyle bir elektrot indirilerek çok kaliteli kayıt alınabilir hatta elektrofizyoloji işlemi sırasında kalbin içerisinden elektrotlar ile kayıt alınabilir tabii ki en yaygın olarak kullanılan vücudun değişik noktalarında 12 derivasyonlu yüzeysel EKG kaydıdır Kalp hücreleri tarafından üretilen elektriksel aktiviteyi algılayan cihaza, EKG cihazı (elektrokardiyograf); elde edilen aktivasyon çizelgesine elektrokardiyogram; okunması ve değerlendirilmesi işlemine de EKG (elektrokardiyografi) denir. İlk kez 1903 yılında Wilhelm Einthoven, basit bir galvanometre (elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan cihaz) kullanarak kalbin elektriksel aktivasyonunu kayıt etmiştir.

4 2 EKG ile şu veriler elde edilebilir: Kalp kasının kasılma şeklini gösterir. Kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenir. Koroner yetmezlik veya myokard infarktüs tanısı konulabilir. Kalp kasında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme saptanabilir. Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir. Bazı kalp ilaçlarının etkileri ve elektrolit dengesizliği (özellikle potasyum eksikliği veya fazlalığı) araştırılabilir. Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir. EKG, kalbin pompa yeteneği hakkında bilgi vermez. Kalp, vücutta kan dolaşımını sağlayan dört bölmeli bir pompadır. Kalp, pompalama işini diyastol evresinde ventriküller kan ile dolduktan sonra sistol evresinde kasılma ile yapar. Kalp kasının kasılması, tüm kaslarda olduğu gibi birtakım elektriksel uyarılarla olur. Elektrofizyoloji, hücre düzeyinde gerçekleşen elektrokimyasal olayları, bu olaylar sırasında oluşan elektrik akımının tüm kalp hücrelerine yayılımı ve anormal durumların nedenlerini açıklar. 2.1 KARDİYAK DEPOLARİZASYON VE REPOLARİZASYON Kalp kası hücrelerinin uyarılmasına depolarizasyon, uyarımdan sonra dinlenim durumuna dönmelerine ise repolarizasyon denir. Dinlenme hâlindeki kalp kası hücresine de polarize denir. Polarize hücre, hücre dışının pozitif, hücre içinin negatif olduğu elektriksel bir yük taşır. Hücre dışındaki pozitif yük ile hücre içindeki negatif yük tam olarak birbirine eşit olup polarize hücre elektriksel olarak dengededir. İstirahat halindeki bu hücrenin zarı Sodyum (Na) iyonlarını hücre dışında, Potasyum (K) iyonlarını da hücre içinde tutmaktadır ve EKG de herhangi bir kayıt alınmaz. Şekil 1. Polarize hücrenin elektriksel durumu Kalp kası hücresi uyarıldığında depolarize olmaya başlar. Hücre uyarılması sırasında hücre dışındaki Na iyonları hızla hücre içine akarlar ve hücrenin iç kısmının negatifliğinin kaybolmasını hatta pozitifleşmesini Na iyonları sağlarlar. Buna hücrenin polaritesinin bozulması anlamına gelen depolarizasyon denilir. denilir. Atrıyumların depolarizasyonu P Dalgasını, ventriküllerin depolarizasyonu ise QRS Kompleksini oluşturur.

5 3 Na + Na + K + K + Na + K + + Na + + K + Şekil 2. Depolarize hücrenin elektriksel durumu Uyarının gerçekleştiği yerde hücre dışı negatifleşir, hücre içi de pozitifleşir. Bu uyarılmış hücre dış yüzeyi ile uyarılmamış alandaki hücre dış yüzeyi arasında küçük bir elektriksel akım oluşur ve hücre boyunca yayılarak tüm hücre depolarize oluncaya kadar ilerler. Uyarının iletimi, hücreden hücreye geçişle yani domino etkisi ile gerçekleşir. Bir süre sonra tam olarak uyarılmış depolarize olmuş hücre dinlenim durumuna dönmeye başlar, yani repolarize olur. Miyokard hücresinin tekrar istirahat durumuna dönmesine repolarizasyon denir. (+) yükler hücrenin dışına çıkarlar, Na-K dengesi yeniden sağlanır ve hücre yeniden polarize olmuş olur. Ventriküllerin repolarizasyonu EKG de T Dalgasını oluşturur. Atriumların repolarizasyonu QRS Kompleksinin içinde gizlidir ve görülmez. K + K + Na + Na + K + + Na+ + + Na + Şekil 3. Repolarize hücrenin elektriksel durumu Şekil 4. Depolarizasyon ve repolarizasyon a) Uyarılan hücre b) Tam depolarize hücre c) Repolarize hücre Tüm kalp kası hücreleri uyum içindedir ve uyarılınca kasılır. Her hücrede

6 depolarizasyon ve repolarizasyon aynı yönde ilerler. Depolarizasyon, endokarddan epikarda doğru, repolarizasyon ise epikarddan endokarda doğrudur. Depolarizasyon dalgası vücut yüzeyinde bizim yerleştirdiğimiz elektrota yaklaşıyorsa EKG de pozitif, uzaklaşıyorsa negatif dalga oluşturur. Uyarımın atriyumlar ve ventriküller boyunca yayılması ve dinlenim durumuna dönmesi EKG de kaydedilen elektriksel akımların oluşmasına neden olur. 4 The Normal EKG s 0.44 s PR QT R Atrial muscle depolarization P T Q S Ventricular muscle depolarization Ventricular muscle repolarization Şekil 5. Depolarizasyon ve repolarizasyon sonucu oluşan dalgalar 2.2 EKG ÇEKİMİNDE KULLANILAN CİHAZ VE MALZEMELER EKG Cihazı EKG çekimi üç farklı şekilde olabilmektedir. Bu çekimler için kullanılan cihazlar da farklıdır. Bunlar; Holter EKG; hastanın günlük hayatını etkilemeden saat süreyle kalp aktivitesini kesintisiz olarak kaydeden, cep telefonu boyutunda, küçük bir kayıt cihazıdır. Eforlu EKG ise koşu bandı ya da ergobisiklette egzersiz sırasında yapılan EKG kaydıdır. Normal EKG EKG Cihazının Bölümleri Voltmetre: Kalbin vücut yüzeyine ulaşan elektriksel uyarılarının, vücudun standart bölgelerine yerleştirilen elektrotlar yardımı ile algılandığı devredir. Filtre: Kalbe ait olmayan elektriksel faaliyetin süzüldüğü devredir. Elektriksel uyarıları dışarı gönderebilen iskelet kaslarından ya da başka bir kaynaktan gelen elektriksel uyarılar bu devrede engellenir. Yükseltici (amplifikatör): Kalbin deri yüzeyine ulaşan elektriksel uyarıları, çok düşük voltajlı olduğundan bu uyarıları izlenebilecek seviyede yükseltir. Yazıcı (kayıt ünitesi): Kayıtta genellikle ısıl yazıcılar kullanılır. EKG kâğıdı sıcaklık karşısında siyahlaşan bir özelliğe sahip olduğu için elektrik akımından ısınan yazıcı çubukla (termal kafa) kolayca elektrokardiyogram çizilir. Ayrıca karbonlu, mürekkepli ve optik

7 5 sistemler de vardır. EKG cihazının gösterge panelinde bulunan fonksiyon düğmeleri şunlardır; Power (on-off): Cihazı çalıştır ve durdur düğmesi Start-Stop: Kayıt başlat ve sonlandır düğmesi Auto-Manuel: Otomatik veya manuel kayıt seç düğmesi Lead: Cihaz manuel kayıt seçeneğinde iken istenen derivasyonu seç düğmesi Speed: Kayıt hızı seç düğmesi (25, 50 mm/sn.) Filter: Başka kaynaktan gelen elektriksel uyarıları süz düğmesidir EKG Elektrotları EKG elektrotları, kalbin elektriksel aktivitesini deri yüzeyinden algılayan, genellikle metalden yapılmış iletkendir. EKG cihazlarında çeşitli elektrotlar kullanılır. EKG çekmek için mandal/plaka şeklindeki ekstremite elektrotları, kol ve bacaklara; puvar şeklindeki göğüs elektrotları da göğüs duvarına yerleştirilir. Elektrotlar, vücuda iletkenliği artıran elektro jel sürülerek kullanılır. Elektrotların bir kısmı jelli ve tek kullanımlıktır. Bu elektrotlar, genellikle ekranda EKG izleme amacıyla kullanılır. Seri EKG çekimlerinin çok önemli olduğu akut koroner sendromlarda prekordiyal (göğüs) derivasyon yerlerinin işaretlenmesi ve hep aynı yerlerden çekim yapılması değerlendirmenin doğru olmasını sağlar. Her elektrot, hasta kablosu ile cihaza bağlanır. İyi bir EKG kaydı yapabilmek için elektrotların temiz ve kabloların sağlam olması gerekir. Şekil 9. EKG elektrotları Şekil 10. EKG kablosu

8 2.2.3 EKG Kağıdı EKG kâğıdı, kenarı 1 mm boyutunda olan küçük kareler, 5 küçük kareden oluşan ve kalın çizgilerle işaretlenmiş büyük karelerden oluşur. EKG kâğıdı, yazıcının özelliğine göre şerit şeklinde rulo hâlde veya sayfa şeklinde katlanmış hâlde yerleştirilir. Kâğıt ne şekilde olursa olsun üzerinde bulunan küçük ve büyük karelerin ölçüsü aynıdır. EKG kâğıdında yatay eksen zaman, dikey eksen voltaj değeri hakkında bilgi verir: Yatay eksende, 1 mm boyutundaki küçük kare 0.04 sn.lik zamanı, 5 mm boyutundaki kalın çizgili büyük kare 0.20 sn.lik zamanı gösterir. Dikey eksende, 1 mm boyutundaki küçük kare 0.1 milivoltluk (mv) elektrik akımını, 10 mm boyutundaki iki büyük kare ise 1 mv luk elektrik akımını temsil eder. EKG Kağıdı Kalbin elektriksel aktivitesini yazdırmak için kullanılan standart ve bölümlendirilmiş kağıt. Bölümlendirme kareler şeklindedir: büyük ve küçük karelerden oluşur sn 1 mm=0.1mv 5 mm 0.04 sn Şekil 11a. EKG kâğıdı Şekil 11b. EKG kâğıdı EKG cihazının kalibrasyonu (ölçümleme, ayarlama) saniyede 25 mm hızla kayıt yapacak şekilde olmalıdır. Cihaz, 25 mm/sn. hızında kalibre edildiği takdirde 1 mv=10 mm olduğu kâğıt üzerinde işareti ile izlenir.

9 2.2.4 EKG Çekimi İşlem Basamakları Hasta, sırt üstü ve mümkünse kas kasılmasına neden olmayacak şekilde rahat ve sakin bir şekilde yatırılır. EKG cihazı kullanıma hazır hâle getirilir. Bunun için elektrik bağlantısı sağlanır ya da bataryanın seviyesi kontrol edilir. Ekstremite ve göğüs elektrotlarının bütünlüğü kontrol edilir, hasta kablosu ile cihaz bağlantısı sağlanır. Cihaz, açık konuma getirilir. EKG kâğıdı kontrol edilir. Kâğıt bitmiş ise cihazın özelliğine göre rulo ya da katlanmış hâlde bulunan kâğıt, yerine yerleştirilir. EKG cihazı kalibre edilir. Cihazın gösterge panelindeki Speed düğmesi, kalibrasyon 25 mm/sn. olacak şekilde ayarlanır. Elektrot yerleştirilecek vücut bölgelerinin açıkta kalması sağlanır. Hastanın terli olması durumunda, elektrot yerleştirilecek bölgeler kurulanır. Hasta üzerindeki metal objeler çıkarılır, yatak veya sedye kenarındaki metal kısımlara teması önlenir. Elektrot yerleştirilecek vücut bölgelerine ince bir tabaka hâlinde elektro jel sürülür. Jel, derideki elektriksel iletimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Ekstremite elektrotları yerleştirilir. Mandal şeklindeki elektrotların metal kısımları ekstremitenin iç kısmına; sırası ile kırmızı elektrot sağ el bileğine, sarı elektrot sol el bileğine, yeşil elektrot sol ayak bileğine yerleştirilir. Topraklama amacıyla kullanılan siyah elektrot ise sağ ayak bileğine yerleştirilir. Göğüs elektrotları yukarıda belirtilen bölgelere yerleştirilir. Puvar şeklindeki elektrotlar iki parmak arasında sıkıştırılarak tutulur; deriyi vakumlayarak göğüs duvarına tutunması sağlanır. Elektrotların yüzeyleri temiz olmalı ve deriye tam olarak temas etmelidir. Kalbe ait olmayan elektriksel uyarıları engellemek için Filter düğmesi ile filtrelerin açık konumda olması sağlanır. Kayıt işlemini başlatmak için Start/Stop düğmesine basılır. Kayıt işlemi otomatik olarak başlar ve kendiliğinden durur. Kayıt esnasında hastaya hareket etmemesi ve konuşmaması gerektiği söylenmelidir. Sadece bir derivasyon kayıt edilecek ise Lead düğmesi ile istenen derivasyon bulunup kayıt işlemi yapılır. Cihaz kapatılır önce göğüs elektrotları sonra ekstremite elektrotları çıkarılır. Hastanın jel sürülen vücut bölgeleri kâğıt havlu ile silinir EKG Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar Yanlış teşhise neden olmayacak şekilde doğru bir EKG elde edilebilmesi için şu hususlara dikkat edilmelidir: Elektrotlar temiz ve yıpranmamış olmalıdır. Elektrotlar, elektro jel sürüldükten sonra yerleştirilmelidir. Elektrotlar, doğru yerine ve deriye temas edecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasta kablosu sağlam olmalı, birbirine dolanmış veya düğümlenmiş olmamalıdır. Kablolar, elektrot üzerinde gerilme baskısı oluşturmamalıdır. Yüksek yoğunlukta oksijen bulunan ortamlarda ve elektrokoterin (dokuyu yakarak kesme ve birleştirme işlemi yapan cihaz) yanında EKG cihazı kullanılmamalıdır. Cihaz çalışırken manyetik alan etkisinden uzakta olmalı, güneş ışığı ve suya maruz kalmamalıdır. 7

10 2.3 KALBİN İLETİ SİSTEMİ Kalbin, düzenli bir şekilde uyaran çıkaran ve bu uyaranları kalpteki hücrelere taşıyan özel bir ileti sistemi bulunmaktadır. Kardiyak ileti, sinoatriyal düğümde bulunan, ileti başlatma özelliği olan hücreler tarafından (pacemaker hücreleri) başlatılır ve bu ileti kalbin diğer hücrelerine bir ileti sistemi ile dağıtılır. 8 Şekil 12. Kalbin ileti sistemi Kalbin ileti sistemi üç ana başlıkta incelenir Sinoatriyal (SA) Düğüm Atriyoventriküler Düğüm (AVD) His Demeti, Dalları ve Purkinje Lifleri Sinoatriyal (SA) Düğüm (Nod) Sağ atriyumun üst köşesinde, vena cava superiorun açıldığı yer yakınında küçük (1 mm) bir hücre topluluğudur. (Şekil 12). Kalbin primer uyarı odağıdır. Görevi, belli aralıklarla ( atım/dk.) elektriksel uyarı üretmek, kalp hızını kontrol etmektir. Pozitif yüklü depolarizasyon dalgası (Na + iyon dalgası),sinüs düğümünden dışarı doğru yayılarak, her iki atriyumu da kasılma için uyarır. Sinüs düğümünden çıkan depolarizasyon dalgası, her yöne doğru yayılır. Atriyumlar su dolu bir havuza benzetilirse, sinüs düğümünden çıkan depolarizasyon dalgası, havuza atılan bir çakıl taşının oluşturduğu dalgalar misali, genişleyen halkalar halinde çevreye yayılacaktır. Atriyal depolarizasyon ve takiben kontraksiyon, atriyum miyokard hücrelerinde yayılan pozitif yük dalgasıdır. SA Düğüm, ön, orta, arka internodal yollar aracılığıyla AV Düğüme bağlanır. Ön internodal yola Bachman Dalı, orta internodal yola Wenckebach Dalı, arka internodal yola ise Thorel Dalı denilir. SA düğüm tarafından üretilen doğal uyarı, ön, orta ve arka internodal yollar aracılığıyla önce sağ atriyuma, ardında da atriyal septuma ve son olarak sol atriyuma yayılır. İletimin sol atriyuma yayılmasında Backman Demeti önemli rol oynar. Buna göre sol atriyumun depolarizasyonu, sağ atriyumun depolarizasyonundan daha sonra olur.

11 9 Şekil 13. İnternodal Demet Atriyum depolarizasyonunun EKG de karşılığı P Dalgasıdır. Atriyum repolarizasyonu, QRS Kompleksinin içinde kalır. EKG de P dalgasının olması uyarının SA düğümden çıktığını ve atriyumlarda yayıldığını gösterir. Şekil 14. P Dalgası Atriyoventriküler (AV) Düğüm (Nod) Atriyum ve ventriküllerin kesiştiği yerde bulunur. (Şekil 12). Sinoatriyal düğümden çıkan uyarı, atriyal ileti sistemi ile AV düğüme ulaşır. Görevi, ventrikülleri atriyumlardan kaynaklanan aşırı hızdan korumak ve sistol öncesi ventriküllerin dolmasına imkan veren fizyolojik bir ileti gecikmesi (0.1 sn.) sağlamaktır. Bu esnada PR Aralığı (İntervali) EKG de çizilmiş olur. Sinoatriyal düğüm yeterli uyarı üretemezse AV düğüm, atım/dk. hızda uyarı üretebilir. Şekil 15. PR Aralığı (İntervali)

12 2.3.3 His Demeti İnterventriküler septumu delerek sağ ve sol dal demetleri olarak ikiye ayrılır. (Şekil 12). Uyarıların ventriküllerin distal kısımlarına ulaşabilmesi için hızlı bir yol sağlar. Uyarı çıkarma kapasitesi atım/dk.dır Purkinje Lifleri Myokard içindeki kas fiberleridir. Elektriksel uyarının ventriküller içinde çok hızlı yayılmasını ve ventriküllerin düzenli olarak kasılmasını sağlar. AV düğümü ile His dalını aşan SA uyarısı, izleyen dönemde, sağ ve sol dallara girerek, dalların uç kısımlarında bulunan purkinje lifleri aracılığıyla ventriküllerde yayılır. Uyarı ya da depolarizasyon, ventrikül duvarında, endokard yüzünden, epikard yüzüne doğru ilerler.v entrikül depolarizasyonunu yansıtan EKG dalgaları QRS Kompleksini oluşturur. QRS aralığı uyarının ventriküllerde yayılma süresini yansıtır. QRS kompleksini izleyen T dalgası ventrikül repolarizasyonuna ilişkin bir bulgudur. 10 Şekil 16. QRS Kompleksi İnterval : Bir dalganın başlangıcı ile diğer dalganın başlangıcı arasındaki aralıktır. Segment : Bir dalganın sonu ile diğer dalganın başlangıcı arasındaki bölümdür. SA düğüm dışında, Atriyumların bazı bölümlerinde, AV düğümde, His demetinde ve Purkinje liflerinde pacemaker özelliği olan hücreler bulunur. Bu hücreler, SAD uyaran çıkardığı sürece sessiz kalırlar. Bu sessiz uyaranlar, aktif ve pasif mekanizmaların devreye girmesiyle veya

13 11 SAD dan uyarı çıkmaması durumunda devreye girerler ve aritmiler oluşur. SA Düğüm normal şartlarda atım/dk Atriyumların uyarı çıkarma kapasitesi atım/dk AV Düğümün uyarı çıkarma kapasitesi atım/dk Ventriküllerin uyarı çıkarma kapasitesi atım/dk His Demetinin uyarı çıkarma kapasitesi atım/dk Purkinje Liflerinin uyan çıkarma kapasitesi atım/dk. dır. 2.4 EKG DERİVASYONLARI EKG çekmek, bir futbol maçını farklı açılardan kamera ile çekmek gibidir. Maçın bütün ayrıntılarını yakalamak için farklı açılardan görüntülenmesi gerekir. Benzer biçimde kalbin tüm elektriksel aktivitesini değerlendirebilmek için vücudun farklı bölgelerine elektrotlar yerleştirilir. Elektrotların vücuda yerleştirilen pozisyonuna göre elde edilen çizelgeye derivasyon denir. Derivasyon, yerleştirilen elektrotlar arasındaki voltaj farkını gösterir. Einthoven, elektrotların yerleştirileceği vücut bölgeleri konusunda bir standart oluşturmuştur. Buna göre 10 adet elektrotla 12 derivasyon elde edilir. EKG de kaydedilen derivasyonlar iki gruba ayrılır: Ekstremite derivasyonları Standart ekstremite derivasyonları (DI, DII, DIII) Arttırılmış ekstremite derivasyonları (avr, avl, avf) Göğüs derivasyonları: (V1, V2, V3, V4, V5, V6) Ekstremite Derivasyonları Ekstremite derivasyonları, iki kol ve iki bacağa yerleştirilen dört adet elektrottan elde edilir. Renk ve yazıyla belirtilmiş mandal şeklindeki ekstremite elektrotları vücuda şu şekilde yerleştirilir: RA (right arm) yazılı kırmızı elektrot sağ el bileğine, LA (left arm) yazılı sarı elektrot sol el bileğine, LL-LF (left leg-foot) yazılı yeşil elektrot sol ayak bileğine, RL-RF (right leg-foot) yazılı siyah elektrot ise sağ ayak bileğine yerleştirilir. Sağ ayak bileği, topraklama olarak kullanılır.

14 12 Şekil 17. Ekstremite derivasyonu elde etmek için kol ve bacaklara elektrot yerleştirilmesi. Ekstremite amputasyonu olan kişilerde elektrot, kesik olan bölümün üst tarafına yerleştirilir. Derideki elektriksel direnci azaltmak amacıyla elektrot yerlerine ince bir tabaka oluşturacak şekilde elektro jel sürülmelidir Standart Ekstremite Derivasyonları (Bipolar) Standart ekstremite derivasyonları (bipolar, iki kutuplu); DI, DII ve DIII şeklinde ifade edilir. D harfi derivasyon anlamı taşır. DI, sağ kol ve sol kol, DII, sağ kol ve sol bacak, DIII ise sol kol ve sol bacak arasındaki voltaj farkını kaydeder. Bu durum şöyle açıklanabilir: Sol kol elektrotu, kalpten sol kola yayılan elektriksel voltajları kaydetmekte; sağ kol elektrotu, sağ kola yayılan voltajları kaydetmektedir. EKG cihazı içindeki mekanizma ile sağ kol voltajları, sol kol voltajlarından çıkarılmakta ve fark Derivasyon I olarak ortaya çıkmaktadır. Kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacaktan oluşan eşkenar bir üçgenin merkezinde bulunduğu kabul edilir ki bu üçgene, einthoven üçgeni denir. Standart ekstremite derivasyonları arasında DI+DIII=DII şeklinde bir eşitlik vardır. Bu duruma einthoven eşitliği denir. Diğer bir deyişle, DI voltajı ile DIII voltajı toplanırsa DII voltajı elde edilir.

15 13 Şekil 18. Einthoven üçgeni ve standart (BİPOLAR) ekstremite derivasyonları Arttırılmış Ekstremite Derivasyonları (Unipolar) Arttırılmış ekstremite derivasyonları (unipolar, tek kutuplu) avr, avl ve avf şeklinde ifade edilir. a harfi augmented (arttırılmış, güçlendirilmiş); V harfi voltaj (gerilim) anlamı taşır. R (right) sağ kolu; L (left) sol kolu; F (foot) harfi de sol bacağı temsil eder. Her bir arttırılmış ekstremite derivasyonunun, kalbe belirli bir açıdan baktığı kabul edilir. Buna göre; avr derivasyonu ile sağ omuzdan, avl derivasyonu ile sol omuzdan, avf derivasyonu ile sol bacaktan kalbe bakılır. Şekil 19. Arttırılmış ekstremite derivasyonları Ekstremite derivasyonlarının her biri, kalbi frontal düzlemde farklı açılardan gören eksenlere sahiptir. Bu eksenlerin yerleştiği frontal düzlemdeki alana cabrera dairesi denir.

16 14 Şekil 20. Cabrera dairesi üzerinde ekstremite derivasyonlarının yeri Bu daire, 30 derecelik 12 eşit parçaya bölünmüştür. Üst yarım daire negatif, alt yarım daire ise pozitif derecelerden oluşur. Kalbin normal elektriksel ekseni (Aksı), +110 o ile 30 o derece arasındadır Göğüs Derivasyonları (Prekordiyal) Göğüs (prekordiyal, unipolar) derivasyonları; V1, V2, V3, V4, V5 ve V6 şeklinde ifade edilir. V harfi voltaj anlamı taşır. Göğüs derivasyonları, göğüs duvarında belirli yerlere yerleştirilen toplam altı adet elektrottan elde edilir. Renklerle belirtilmiş puvar şeklindeki elektrotlar, göğüs duvarına şu şekilde yerleştirilir; V1 (Kırmızı): 4. interkostal aralığın sternumun sağ kenarı ile birleştiği nokta, V2 (Sarı): 4. interkostal aralığın sternumun sol kenarı ile birleştiği nokta, V3 (Yeşil): V2 ile V4 noktasının tam ortası, V4 (Kahverengi): 5. interkostal aralığın sol claviculanın orta çizgisi ile kesiştiği nokta, V5 (Siyah): 5. interkostal aralığın sol ön koltuk altı çizgisi ile kesiştiği nokta, V6 (Mor): 5. interkostal aralığın sol orta koltuk altı çizgisi ile kesiştiği noktadır.

17 15 DİKKAT!!! Şekil 21. Göğüs Derivasyonlarında Elektrotların Yerleşim yeri Elektrotların tam olarak interkostal aralığa yerleşimine dikkat edilmelidir. Kadınlarda V4, V5 ve V6 elektrotları meme üstüne değil, meme altına yerleştirilmelidir. Elektrotlar meme dokusunun üzerine yerleştirilirse bir üst interkostal aralığın elektriksel voltajları kaydedilir. Göğüs derivasyonları ile kalp, horizontal düzlemde önden arkaya doğru sarılmaya çalışılır. Göğüs derivasyonlarından; V1 ve V2 sağ ventrikülü, V3 ve V4 ventriküler septumu, V5 ve V6 ise sol ventrikülü görür. Şekil 22. Horizantal düzlemde göğüs derivasyonları Kalbin arka bölümü incelenmek istendiğinde; V7, V8 ve V9 elektrotları (retrokordiyal elektrotlar) kullanılır. Bu durumda; V7 sol arka koltuk altı çizgisi ile 5. interkostal aralığın kesiştiği noktaya, V8 ve V9 da sırta doğru sol 5. interkostal aralık boyunca yerleştirilir. V7 için V1, V8 için V2, V9 için de V3 elektrotu kullanılır.

18 Her derivasyon, pozitif ve negatif olmak üzere iki kutba sahiptir. Bipolar derivasyonların bir ucu pozitif kutup iken diğer ucu negatif kutuptur. Unipolar derivasyonlar pozitif kutuptur; ancak bulundukların eksenin diğer ucu negatif kutup kabul edilir. 16 Şekil 23. Ekstremite ve göğüs derivasyonlarının pozitif ve negatif kutuplarının görünümü Elektrokardiyogram çekebilmek için EKG cihazı, ekstremite ve göğüs elektrotları, jel ve kâğıt havlu hazırlanır. Hasta veya hasta yakınlarına işlem hakkında bilgi verilip rızası alınmalıdır. İşlem esnasında hastanın mahremiyetine saygı gösterilmelidir. 2.5 KALBİN ELEKTRİKSEL EKSENİ (AKS) Ventriküllerin depolarizasyon dalgalarının ortalama yayılma yönü frontal planda kalbin elektriksel ekseni (QRS ekseni, QRS aksı) olarak isimlendirilir. Kalbin elektrik ekseni basitçe frontal düzlemde hexaxial referans sistemi, açılar, bipolar ve ünipolar ekstremite derivasyonları yerleştirilerek hesaplanabilir. QRS kompleksinin normal elekriksel aksı +90 ile -30 derece arasındadır. Bazı yayınlarda +105 ile -15 derece arsındaki eksen normal olarak kabul edilmektedir. Kalbin ekseni miyokard hücrelerinin uyarılması ile ortaya çıkan elektrik aktivitesinin yönünü gösterir. Miyokardın depolarizasyonunu en net ekstremite derivasyonları, özelliklede Dİ ve avf derivasyonları gösterir. Kalp ekseninin hesaplaması pratik olarak hexaxial diyafram üzerinden yapılabilir. Şekil 24: Hexaxial diyafram; Ekstremite derivasyonlar.mn kalbi gördüğü noktalar

19 Eksen frontal planda saat 11'den saat 5 yönüne doğrudur. Dolayısı ile Dll'ye yaklaşır ve en yüksek R dalgasını oluşturur, DIII ve avf'de de pozitiftir. avr'den ise uzaklaştığı için negatiftir. Standart bipolar ekstremite derivasyonlarına bakarak kabaca eksenin yönü bulunabilir. Eksen sola doğru kayarsa Dl'deki R yüksekliği artacaktır. Eksen sağa doğru kayarsa depolarizasyon dalgası Dlll'e doğru yaklaşacağı için en yüksek R dalgası bu derivasyonda görülür. Ayrıca DI ile avl'deki R amplütüdleri karşılaştırılarak ana eksenin hangisine daha yakın olduğu anlaşılabilir. Aynı şekilde avf ile Dlll'teki R dalga yükseklikleri karşılaştırılarak eksenin hangisine yakın olduğu anlaşılır. Zayıf kişilerde sağ eksen, obezlerde ise sol eksen deviasyonu sıktır. Hexaxial diyafram üzerinde, kardiyak aks -180 ile derece arasında herhangi bir noktada olabilir. Normal kardiyak aks ise 0 ile + 90 derece arasında olmalıdır. Pratik hesaplamada, hexaxial diyaframda DI ve avf derivasyonlarındaki ventriküler depolarizasyon (QRS) yönünün kesişimi kalbin aksını gösterir. DI ve avf derivasyonlarındaki QRS dalgaları hesaplanır, sonra bulunan değerlerin keşişim noktası bulunur. Bulunan nokta 0 ile +90 derece arasında olursa normal aks, 0 ile -90 derece arasında olursa sol aks, +90 ile +180 derece arasında olursa sağ aks, -90 ile -180 derece arasında olursa da superior aks olarak adlandırılır. 17 AKS DERECESİ HESAPLANMASINA AİT ÖRNEK: Kardiyoloji staj sorumlu öğretim elemanı ile birlikte aşağıda verilen 12 derivasyonlu bir EKG nin incelemesini yapıyorsunuz. İnceleme sırasında AKS hakkında yorumunuz ne olur?

20 18 Öncelikle DI ve avf derivasyonlarındaki ventriküler depolarizasyon, yani QRS kompleksinin yönü bulunmalıdır. DI derivasyonuna bakıldığında, QRS'de pozitif defleksiyon (R dalgası) 13 küçük kare olarak saptanmakta, negatif defleksiyon (S dalgası) bulunmamaktadır. Dl'de QRS yönü 13'dir. avf'e bakıldığında ise pozitif defleksiyon (R dalgası) bulunmamakta, negatif defleksiyon ise yaklaşık 14 küçük kare olarak saptanmaktadır. Bulunan değerler hexaxial diyafram üzerine yerleştirilir ve değerlerin (Dl=13, avf= - 14) keşişim noktaları alınır. Yukarıdaki ritimde DI ve avf derivasyonlarının, ventriküler depolarizasyon yönlerinin kesişim noktaları alındığında, ritimde sol aks deviasyonunun olduğu gözlenmektedir.

21 19 Aks sapmalarının nedenleri (ecglibrary.com, 2010) Sol aks'ın nedenleri Inferior MI, Sol dal bloğu, WPW sendromu (aksesuar yolun sol tarafta olması) KOAH, Hiperkalemi. Sağ aks'ın nedenleri ı Normalde, çocuklarda ve uzun ince yetişkinlerde görülebilir. Sağ ventriküler hipertorofi, WPW sendromu (aksesuar yolun sağ tarafta olması) KOAH, Pulmoner emboli, Anteriolateral MI, Elektrotların ters bağlanması, 2.6 EKG DALGALARI VE ARALIKLAR P Dalgası: Atriumların depolarizasyonunu ifade eder. Normal P dalgaları; Yükseklik < 2.5 mm lead II de (2,5 KÜÇÜK KARE) Genişlik < 0.10 sn lead II de (2,5 KÜÇÜK KARE) Biçim: Pürüzsüz olmalı ve kubbe görünümünü korumalıdır. Anormal P dalgaları sağ atrial hipertrofi, sol atrial hipertrofi, atrial premature atım ve hiperkalemi de görülebilir. avr hariç tüm ekstremite derivasyonlarda (+)tir. Eğer avr de (+) ise yanlış bağlanma ihtimali vardır.

22 20 ÖRNEK 1: Hastada DII, DIII ve AVF'de görülen çentikli, genişiği 2,5 küçük kareden fazla olan P dalgası sol atriyal anormalliği göstermektedir. ÖRNEK 2: Hastada DII, DIII ve AVF'de görülen çentikli, yüksekliği 2,5 küçük kareden fazla olan P dalgası sağ atriyal anormalliği göstermektedir. ÖRNEK 3: YANLIŞ BAĞLANMIŞ EKG (AVR de Pozitif P Dalgası Görülmesi)

23 2.6.2 PR Aralığı Atriumların kasılma başlangıcından ventriküllerin kasılmasına kadar geçen süredir.0,12-0,20 sn dir (3-5 küçük kare) 5 küçük kare ve üstünde AV BLOK düşünülmelidir. Kısa P-R aralığı wolff-parkinson white sendromunda görülebilir. 21 PR MESAFESİ UZUN PR MESAFESİ (1.AV BLOK) KISA PR MESAFESİ (WOLFF-PARKİNSON WHİTE SENDROMU) PR segmenti Atrium depolarizasyonunun sonundan ventriküllerin depolarizasyonuna kadar geçen süredir. Uyarının AV kavşaktan ventriküler iletim sistemine kadar geçen süreyi gösterir. İzoelektrik hattı temsil eder. 2.7 Q Dalgası İnterventriküler septumun aktivasyonunu gösterir. QRS in ilk negatif dalgasıdır. Genişliği 1 küçük kareden, derinliği 2mm (2 küçük kareden) büyük olan q dalgası patolojiktir.

24 R dalgası Sol ventrikül depolarizasyonunu gösterir. QRS in ilk pozitif dalgasıdır S dalgası Sağ ventrikül depolarizasyonunu gösterir. R dalgasını izleyen ilk negatif dalgadır. Her derivasyonda görülmeyebilir QRS Ventriküllerin depolarizasyonunu ifade eder. Süre < 0.12 sn (3 küçük kare ve daha anormal derecede geniş QRS durumunda; sağ veya sol dal bloğu, ventriküler ritim düşünülür.v1-v2 de geniş QRS Sağ dal bloğunu,v5-v6 da geniş QRS Sol dal bloğunu düşündürür.)^ ÖRNEK 1: Ayşe Hanım ın EKG sinde V5 vev6 derivasyonlarında QRS ler çift tepeli görünümde olup, QRS genişliği de 4 küçük karedir. Bu durum size hangi durumu düşündürür? CEVAP: V5-V6 da geniş QRS Sol dal bloğunu düşündürür. ÖRNEK 2: Kardiyoloji staj sorumlu öğretim elemanı ile birlikte 12 derivasyonlu bir EKG nin incelemesini yapıyorsunuz. İnceleme sırasında V1 de aşağıdaki şekille karşılaştınız. Yorumunuz ne olur? CEVAP: V1-V2 de geniş QRS Sağ dal bloğunu düşündürür.

25 2.7.4 ST segmenti Ventriküllerde depolarizasyon bitip repolarizasyon başlayıncaya kadar geçen süreyi ifade eder. İzoelektrik hatta olması beklenir. Elevasyon veya depresyon yoktur. ST elevasyonu 2 küçük kareden fazla ise, ST depresyonu 4 küçük kareden fazla ise, patolojik kabul edilir. 23 NORMAL ST SEGMENTİ 1MM VEYA DAHA FAZLA OLAN 0.5 MM VEYA DAHA YÜKSELMELER FAZLA OLAN ÇÖKMELER J noktası ST segmentinin başlangıç noktasını gösterir T dalgası Ventriküllerin repolarize olmasını ifade eder. Aşağıdaki gibi tee-pee işareti (T dalga amplitüdü artar, sivrileşir veya çadır şeklini alırsa)potasyum dengesizliklerine (Hiperkalemi ye) işaret edebilir. T dalgası AVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda pozitiftir. Negatif olması iskeminin göstergesi olabilir. Tee-Pee İşareti

26 2.7.7 QT aralığı Ventrikül depolarizasyon ve repolarizasyon süresini ifade eder. QRS Kompleksi başlangıcından T dalgası bitimine kadardır. 24 Yaşa, cinsiyete ve kalp hızına göre değişkenlik gösterir. Kadınlarda 0,39sn,erkeklerde 0,44sn normal değer olarak kabul edilir. Ritim düzenli ise birbirini takip eden iki R dalgası arasındaki mesafenin yarısından fazla olmamalıdır. Uzun QT intervalinde Hipokalsemi, kısa QT intervalinde Hiperkalsemi düşünülebilir. Hesaplamada QT İntervali, 70 kalp atım hızı olan bir kişide 0.40 sn olarak kabul edilir ve kalp atım hızında 10/dk atımlık iniş ve yükselişlerde, 0.40 sn den 0.02 sn eklenir yada çıkartılır. Örnek 1: Dakikada 60 nabza sahip olan bir kişide QT intervali kaçtır? 70-60=10/dk kişinin nabzı 10 vurum azalmıştır. Nabız hızı ile QT aralığı ters yönde işlediğinden, QT aralık süresi, 0.40 sn+0.02 sn=0.42 sn olur. Örnek 2: Dakikada 80 nabza sahip olan bir kişide QT intervali kaçtır? 80-70=10/dk kişinin nabzı 10 vurum artmıştır. Nabız hızı ile QT aralığı ters yönde işlediğinden, QTinterval süresi, 0.40 sn sn=0.38 sn olur. Örnek 3: Dakikada 100 nabza sahip olan bir kişide QT intervali kaçtır? =30/dk kişinin nabzı 30 vurum artmıştır. 0,02 x 3=0,06 Nabız hızı ile QT aralığı ters yönde işlediğinden, QTinterval süresi, 0.40 sn sn=0.34sn olur.

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok Elektrokardiyogram Kalpte depolarizasyon dalgasının ilerlemesi ekstrasellüler sıvıda elektriksel akımlar oluşturur. Bu elektriksel potansiyel değişimlerinin vücut yüzeyine

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I KALP HIZININ DEĞERLENDİRİLMESİ İYD I DERS NOTU 02 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. KALP HIZININ HESAPLANMASI...

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder Temel EKG Prof. Dr. M. Remzi Önder VII.Ege Dahili TK, 4 Nisan 2008 EKG (Elektrokardigram) kalbin sadece elektriksel işlevlerini gösterir. Kasılma gücü hakkında bilgi vermez. Kalp yetersizliği tanısında

Detaylı

GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ELEKTROKARDİYOGRAFİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İYD I DERS NOTU 01 2015 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GİRİŞ... 1 2. ELEKTROKARDİYOGRAFİ

Detaylı

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 1 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum Tarihte EKG Wilhelm Einthoven 1903 ilk elektriksel akt. Kaydı 1908 de sistemi tamamlıyor. İlk MI tanımı 1909.. 1930larda standart derivasyon

Detaylı

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 EKG nedir?? Kalp nasıl çalışır?? Kalbin elektriksel aktivitesinin kayıt edilmesi EKG kağıdının üzerinde 1X1 mm lik küçük ve 5X5

Detaylı

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr Başkent ş Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elektro Kardio Grafi Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr 23.11.2004 Elektrokardiogram (EKG): Kalbin Elektriksel Aktivitesi Elektro[elektrik]kardio[kalp]gram[yazdırma]

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Normal EKG Normal EKG Nasıl Olmalıdır? Kalp Hızı: 60 100/dakika Ritim düzenli olmalıdır P dalgası: aynı derivasyonda yer alan tüm p dalgalarının morfolojisi aynı olmalıdır Her p dalgasından önce bir

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD EKG Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunu Planı EKG tanımı ve normal EKG EKG nasıl incelenir EKG örnekleri Anestezi ve EKG Sonuç 2 Elektrokardiyogram (EKG) nedir?

Detaylı

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi AMAÇ Hastanın kalp ritminin, kalp atım sayısının ve yapılan kardiyolojik tedavinin gelişiminin takip edilmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar EKG: Kalbin atriyum ve ventriküllerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 723H00048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 723H00048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ EKG (ELEKTROKARDİYOGRAFİ) 723H00048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MEDİKAL FİZİK. Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER

MEDİKAL FİZİK. Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER MEDİKAL FİZİK Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER Polarizasyon. Elektrokardiyografinin dayanağı olan aksiyon akımları, klasik zar kuramıyla açıklanmaktadır. Dinlenti halindeki hücre zarının

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@gmail.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ERKEN VURULAR İYD I DERS NOTU 03 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i ERKEN (PREMATÜRE) VURULAR... 1 1.1 Atriyal

Detaylı

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD ELEKTROKARDİYOGRAFİ Asist. Dr. Sevcan Boztaş AÜTF Aile Hekimliği ABD 1895-William Einthoven SUNUM AKIŞI Kalbin uyarı iletim sistemi Elektrokardiyografi tanımı Normal elektrokardiyogram Elektrokardiyogram

Detaylı

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli

EKG. Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli EKG Yrd.Doç.Dr.Müge Günalp Eneyli Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca sağlanır İleti sistemindeki pacemaker hücrelerinin

Detaylı

EKG Ritim Bozuklukları

EKG Ritim Bozuklukları EKG Ritim Bozuklukları 1 Ritim Bozuklukları DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır Disritmi nedenleri; Miyokardiyal hasar,

Detaylı

Kalbin İleti Sistemi

Kalbin İleti Sistemi Kalbin İleti Sistemi 2 Kalbin İleti Sistemi Sinoatriyal Nod Atriyoventriküler Nod 3 Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.

DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. DİYALİZ HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ Dr. Levent ġahġner Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. 1887 Waller, ilk insan EKG si Elektrokardiyogram nedir? EKG Kalp atımları sırasında oluģan

Detaylı

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU

EKG KURSU KİTAPÇIĞI. Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU EKG KURSU KİTAPÇIĞI Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU Giriş Kalp-damar hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuar yöntemlerinin başında EKG gelir. İnvazif olmaması, kolay uygulanması,

Detaylı

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ DEFİBRİLASYON Myokardiyuma çok kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda elektrik akımı vermektir. Amaç; VF/nabızsız VT durumlarını normal sinüs ritmine çevirmektir. Defibrilasyon

Detaylı

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalp kası beyinden sonra en fazla kana gereksinim duyan organdır. Kalp kendini besleyen kanı aortadan ayrılan arterlerden alır. Bu arterlere koroner

Detaylı

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği

EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI. Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği EKG KURSU RİTİM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Serdar Bayata İzmir Atatürk Eğt. Ve Araş. Hast. 1.Kardiyoloji Kliniği İLETİ SİSTEMİ EKG DERİVASYONLARI 2 tip EKG derivasyonu vardır Ekstremite derivayonları (DI, DII,

Detaylı

Biyomedikal İşaret İşleme

Biyomedikal İşaret İşleme Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi Ölçüm sistemi blok diyagramı BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 1 Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 2 Biyomedikal

Detaylı

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel

PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER. Dr Evren Semizel PEDİATRİK EKG ye giriş VE EKSTRASİSTOLLER Dr Evren Semizel Ekg dili EKG kalpteki elektriksel potansiyel değişikliklerini kaydetmeye dayanan bir yöntemdir. Elektrodların konumuna göre EKG derivasyonları

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO:3 EKG TESTİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO:3 EKG TESTİ EKG Testi TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO:3 EKG TESTİ EKG cihazlarına hasta simülatörü bağlanarak hasta simülatöründen

Detaylı

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN 1) PSEUDO PEA Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD 2) GENİŞ QRS TAŞİKARDİLERDE VT-SVT AYRIMI=YENİ ALGORİTMA 3) VAKA SUNUMLARI Asistoli Ölümcül ritimler Nabızsız

Detaylı

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği

Acil Serviste EKG. Dr. Fatma SARI DOĞAN. Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği Acil Serviste EKG Dr. Fatma SARI DOĞAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal E.A.H Acil Tıp Kliniği TANIM: Standart 12-lead EKG, vücut yüzeyine konulan elektrodlardan kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir.

Detaylı

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi

Hedefler. Elektrokardiyografi. İleti Sistemi Hedefler Elektrokardiyografi Prof. Dr. Yıldıray Çete Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kardiyak ileti yollarının tanınması Temel EKG dalga formlarının tanınması Normal EKG nin öğrenilmesi

Detaylı

İSTİRAHAT MEMBRAN POTANSİYELİ & AKSİYON POTANSİYELİ. Prof.Dr. Mitat KOZ

İSTİRAHAT MEMBRAN POTANSİYELİ & AKSİYON POTANSİYELİ. Prof.Dr. Mitat KOZ İSTİRAHAT MEMBRAN POTANSİYELİ & AKSİYON POTANSİYELİ Prof.Dr. Mitat KOZ İstirahat Membran Potansiyeli Bütün hücreler istirahat halindeyken hücre zarıyla ayrılmış bir potansiyel farkına sahiptirler. Hücre

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

ÇOCUKLARDA NORMAL ELEKTROKARDĐYOGRAM DEĞERLERĐ

ÇOCUKLARDA NORMAL ELEKTROKARDĐYOGRAM DEĞERLERĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI ÇOCUKLARDA NORMAL ELEKTROKARDĐYOGRAM DEĞERLERĐ UZMANLIK TEZĐ DR. ÖZGÜN UYGUR DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. S. Ayvaz AYDOĞDU

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD

EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK. Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD EKG TEMEL BİLGİLER VE VAKALAR ÜZERİNDEN EKG Yİ ANLAMAK Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD Bu derste neler yapılacak? Konuşmayan istemiyoruz (İnteraktif ) Aklınıza geldiği an sorun Toplam 45

Detaylı

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER

NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER NASIL EKG OKUYALIM? TEMEL PRENSİPLER Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@yahoo.com AMAÇ EKG nin fizyolojisi ve EKG yorumlamada

Detaylı

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız

Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m. EKG de İpuçları ve Atladıklarımız Yaşlı erkek, göğüs ağrısı olup geçmiş ilk çekilen EKG si budur: m EKG de İpuçları ve Atladıklarımız John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir Yaşlı erkek, yeni sol dal bloğu YB dayken göğüs ağrısı tekrar

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

KANGAL KÖPEKLERİNDE BAZI ELEKTROKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER

KANGAL KÖPEKLERİNDE BAZI ELEKTROKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KANGAL KÖPEKLERİNDE BAZI ELEKTROKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER Nurgül ATMACA FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Bahri

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI 11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI DOLAŞIM SİSTEMİ İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere kalpler dört odacıktır. Temiz kan ve kirli kan birbirine karışmaz. Vücuda temiz

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye

Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Temel Prensipler. Hikaye Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Kardiyak aritmiler birçok farklı belirti ile kendini gösterebilir: Çarpıntı Göğüs ağrısı Nefes darlığı Baş dönmesi Göz kararması Konfüzyon Senkop Kollaps (Kardiyak arest) Bir aritminin

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI. Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul

POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI. Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul Polisomnografi için hastanın hazırlanması Hasta, polisomnografi tetkiki için;

Detaylı

3. MATERYAL VE METOD

3. MATERYAL VE METOD 1 TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN GÜREŞÇİLERDE ATRİOVENTRİKÜLER İLETİM ANORMALLİĞİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE BU ANORMALLİĞİN ATRİYUM HİPERTROFİSİYLE İLİŞKİSİ *Arş.Gör. Serkan HAZAR ** Yrd.Doç. Dr. Haluk KOÇ

Detaylı

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kaslara daha çok oksijen sağlanması ve oksijen kullanımı sonucu oluşan atık maddelerin kaslardan

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü DOLAŞIM SİSTEMİ Dr. Güvenç Görgülü Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru

Detaylı

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Sema Baykara*, Mücahit Yılmaz**, Murat Baykara*** *Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği **Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Detaylı

Kardivasküler Sistem

Kardivasküler Sistem Kardivasküler Sistem Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 nin dokulardan uzaklaştırılmasında

Detaylı

Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi

Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu 17-18 Şubat 2017; İstanbul Sporcu Kalbine Yaklaşım: Ani Ölüm Riskinin Değerlendirilmesi Dr. Ahmet Kaya Bilge İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı # deaths/year

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun İlgilenilen kalp boşluğunun 3D anatomik iskeletini oluşturmayı sağlayan elektromanyetik veya impedansbazlı kateter lokasyon

Detaylı

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN KALPTE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Selma KARACAN Serkan HAZAR ÖZET

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN KALPTE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Selma KARACAN Serkan HAZAR ÖZET 1 MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN KALPTE MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER Selma KARACAN Serkan HAZAR ÖZET Sekiz haftalık aerobik antrenman programının hormon tedavisi görmeyen

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: Aerobik egzersiz, EKG, kalp SUMMARY ECG CHANGES ON MIDDLE AGED SEDANTERY FEMALES AT THE END OF EİGHT-WEEK AEROBİC EXERCİSE

ANAHTAR KELİMELER: Aerobik egzersiz, EKG, kalp SUMMARY ECG CHANGES ON MIDDLE AGED SEDANTERY FEMALES AT THE END OF EİGHT-WEEK AEROBİC EXERCİSE 1 ORTA YAŞ SEDANTER BAYANLARDA SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZLE MEYDANA GELEN EKG DEĞİŞİKLİKLERİ F. Filiz ÇOLAKOĞLU * ÖZET Serkan HAZAR ** Sekiz haftalık aerobik nitelikteki egzersizin orta yaşlı sedanter

Detaylı

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik

Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Defibrilasyon nedir? Kalbin kaotik atımlarını sonlandırmak amacıyla göğüs üzerine iki kutuplu elektrotlar yerleştirilerek yüksek akımlı elektrik enerjisi uygulanmasına

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KALBİN FONKSİYONU KALBİN FONKSİYONU - Kalp vücuda kan pompalamak için 4 odaya sahiptir. 2 üst küçük odalara atrium ve altta yer alan daha büyük odalara da

Detaylı

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman EKG KÖŞESİ Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman Güzelbahçe sok. No:20, 34365 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: 0212 311 36 06

Detaylı

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak

Miyokard. Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek. Ayırıcı tanıları yapmak. Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Miyokard İnfarktüsünde nde EKG İpuçları Amaçlar Miyokard infarküsünde (Mİ) EKG değişim süreçlerini öğrenmek Ayırıcı tanıları yapmak Spesififik patolojilerde EKG ile Mİ yi tanımak Dr. Cenker EKEN AÜTF Acil

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI

ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI ELEKTROMYOGRAFİ (EMG) ve SİNİR İLETİ HIZI EMG Kayıt Elektrotları 1- İğne Elektrot 2- Yüzey Elektrot Kas ve sinirlerin testi EMG Sinir ileti hızı Özel testler(tekrarlayıcı sinir uyarısı ve tek sinir lifi

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ D R. S E V G İ S A R Z E P Ç AT L A K S İ VA S N U M U N E H A S TA N E S İ S İ VA S - 2017 o Elektrokardiyografi(EKG), akut koroner sendrom(aks) ların ve bazı diğer kardiyak

Detaylı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLER Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLERİN SINIFLANDIRILMASI Sinüs Düğümü İle İlgili Atrioventriküler Düğüm İle İlgili Dal Blokları Sinus Düğümü

Detaylı

Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları. John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir

Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları. John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir Erken Repolarizasyon / J Dalgası Sendromları John Fowler, MD Kent Hastanesi İzmir EKG de erken repolarizasyon Erken repolarizasyonu nasıl gözüküyor? c Kırmızı oklar: anterior derivasyonlarda yukarıya bakan

Detaylı

BİYOSİNYAL İLETİMİ 1

BİYOSİNYAL İLETİMİ 1 BİYOSİNYAL İLETİMİ 1 Uyarılabilen Doku???? Uyarılabilen dokular, bir uyarıyı karşı hücre zarının elektriksel özelliğini değiştirip, aksiyon potansiyeli oluşturarak iletebilme özelliği gösteren dokulardır.

Detaylı

SİNÜS NOD BOZUKLUKLARI. SİNÜS BRADİKARDİSİ Normal sinüs ritmi kriterleri geçerli, ancak p dalga hızı <60/dk

SİNÜS NOD BOZUKLUKLARI. SİNÜS BRADİKARDİSİ Normal sinüs ritmi kriterleri geçerli, ancak p dalga hızı <60/dk EKG GENEL BİLGİLER EKG kliniğe yardımcı bir laboratuar testtir. Sadece EKG' ye bakarak tanı konulamaz. Diğer laboratuar bulgular ve hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmelidir. Kalbin her siklusundaki

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER ELEKTRİK ELEKTROİK MÜHEDİSLİĞİ FİZİK LABORATUVAR DEEY TRASFORMATÖRLER . Amaç: Bu deneyde:. Transformatörler yüksüz durumdayken giriş ve çıkış gerilimleri gözlenecek,. Transformatörler yüklü durumdayken

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI SEVİYESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN KALP YAPI VE FONKSİYONLARININ ELEKTROKARDİOGRAFİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI SEVİYESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN KALP YAPI VE FONKSİYONLARININ ELEKTROKARDİOGRAFİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 1 TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI SEVİYESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN KALP YAPI VE FONKSİYONLARININ ELEKTROKARDİOGRAFİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Ar.Gör. Serkan HAZAR * Yrd.Doç.Dr. Haluk KOÇ ** ÖZET Bu çalışmayla, milli takım

Detaylı

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 )

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 ) FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 ) EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri

Detaylı

SİNİR HÜCRELERİ. taşınması çevresel sinir sistemi tarafından meydana getirilen sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilir.

SİNİR HÜCRELERİ. taşınması çevresel sinir sistemi tarafından meydana getirilen sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilir. SİNİR HÜCRELERİ Sinir hücreleri nöron adını alır.hayvanlarda değişik görevler üstlenen nöronlar örneğin deniz anemonunda bir sinirsel ağ oluşturmuştur.tentaküllerin hareketi bu sinir ağı tarafından kontrol

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça fazla bulunur. Sadece iskelet kasları toplam a ırlı ın

Detaylı

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR TANIM Ödem sık karşılaşılan ve vücutta sıvı birikimi olarak tanımlanan ve bazen de bazı ciddi hastalıkların belirtisi olan klinik bir durumdur. Ödem genellikle

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER Dr. Cenker EKEN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Değişmiş otomasite Anormal otomasite Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Aksiyon

Detaylı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı Đçerik Senkop ve kardiyak pacing Dr.Mustafa Keşaplı Antalya EAH Acil Tıp Kliniği Mayıs 2011 Tanım Sınıflama Kardiak senkop Pace endikasyonları Pacing 2 Tavsiye sınıfları Kanıt düzeyleri 3 4 senkop Tanım

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD

EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD Kuvvet-Çabukluk (sprint) egzersizleri Atmalar: gülle, çekiç, vb Halter egzersizleri Atlamalar: yüksek, sırıkla, tek adım,

Detaylı

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu

Laser LAX 300 G. Kullanma kılavuzu Laser LAX 300 G tr Kullanma kılavuzu A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011

Elektrokardiografi EKG. prm.çağlar uz Kars 2011 Elektrokardiografi EKG prm.çağlar uz Kars 2011 Sinoatrial düğüm AV düğüm His hüzmesi Dal hüzmesi Purkinje lifler Sinoatriyal Düğüm 60-100/dk atım. Atriyoventriküler Kavşak 40-60/dk atım. His Demeti (Dalları)

Detaylı

ARTEFAKTLAR VE ARTEFAKT GİDERME. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu Başkent ÜTF, Göğüs Hastalıkları AD Uyku Bozuklukları Laboratuvarı

ARTEFAKTLAR VE ARTEFAKT GİDERME. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu Başkent ÜTF, Göğüs Hastalıkları AD Uyku Bozuklukları Laboratuvarı ARTEFAKTLAR VE ARTEFAKT GİDERME Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu Başkent ÜTF, Göğüs Hastalıkları AD Uyku Bozuklukları Laboratuvarı Artefakt nedir? Polisomnografi kaydı sırasında herhangi bir kanalda görülen istenmeyen

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 2. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 2 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum BU BÖLÜMDE 1. Aritmi ve disritmiler, ölümcül ritmler 2. Uyarı iletimindeki bozukluklar Bloklar, preeksitasyon sendromları 3. ST segment ve

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Doç. Dr. İbrahim AKPINAR BEÜ Kardiyoloji A.D.

ELEKTROKARDİYOGRAFİ. Doç. Dr. İbrahim AKPINAR BEÜ Kardiyoloji A.D. ELEKTROKARDİYOGRAFİ Doç. Dr. İbrahim AKPINAR BEÜ Kardiyoloji A.D. EKG YARDIMIYLA BİLGİ EDİNİLEN DURUMLAR Ritim ve iletim bozuklukları Miyokardın kanlanması Kalp adelesinin hipertrofisi Perikard hastalıkları

Detaylı

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/5 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği.

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği. GEPA RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği Kullanma Kılavuzu www.gepaelk.com İçindekiler 1. Genel... 1 2. Özellikler... 1 3. Bağlantı ve Montaj...

Detaylı

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HTN %27.8 (ABD DE) 140/90 mmhg PREHİPERTANSİYON SBP:120-139 mmhg DBP:80-89 mmhg Kan basıncı sınıflaması Sistolik kan basıncı(mmhg) Diyastolik kan basıncı (mmhg) İdeal

Detaylı