İMD 'GİTARİSTLER İÇİN AKOR ATÖLYESİ' NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMD 'GİTARİSTLER İÇİN AKOR ATÖLYESİ' NOTLARI"

Transkript

1 İMD 'GİTARİSTLER İÇİN AKOR ATÖLYESİ' NOTLARI Hazırlayan: Serdar Türkmen 1.HAFTA - Nota Bilgisine Giriş - Aralıklar - Majör - Minör Dizi Kurulumu NOTA BİLGİSİNE GİRİŞ Nota, insanların söyledikleri şarkılarını, bestelerini kalıcı hale getirmek, unutmamak ve üzerinde düşünebilmek için oluşturduğu müzik yazısıdır. Notalar, seslerin görsel sembolleridir. Günümüzde kullanılan semboller 1030 yılında D Arezzo Guido tarafından kullanılmıştır. 7 tane nota ismi vardır. Kalından inceye sırasıyla; Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bu notalar Avrupa ülkelerinde genellikle harflerle ifade edilir. Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol A B C D E F G ARALIKLAR (YARIM VE TAM SES) Batı müziğindeki en küçük ses aralığı yarım ses tir. Bu gitarda da 1 perde farka karşılık gelir. İki tane yarım sesin toplamı tam ses i ifade eder. Yukarıda belirttiğimiz notalardan mi-fa ve si-do arası yarım ses aralıklar diğer tüm aralıklar tam ses aralıklardır. 1

2 ARIZALAR Bemol Önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştıran işaret. Portede anahtarın hemen ardından gelirse işaret ettiği nota eser boyunca aksi gösterilmedikçe yarım ses kalın seslendirilir. Diyez Önüne geldiği notayı yarım ses inceleştiren işaret. Portede anahtarın hemen ardından gelirse işaret ettiği nota eser boyunca aksi gösterilmedikçe yarım ses ince seslendirilir. Do Do# ---- Reb Re Re# ---- Mib Mi Fa Fa# ---- Solb Sol Sol# ---- Lab La La# ---- Sib Si Do Do# ile Reb aynı sesi ifade eder. Benzer şekilde; Re# = Mib, Fa# = Solb, Sol# = Lab, La# = Sib. OKTAV Bir notanın, aynı adı taşıyan,ince veya kalın sesdeşine mesafesi oktavdır. Bir sesin 6 tam ses tizindeki veya pesindeki ses ile arasındaki uzaklıktır. Gitarda 12 perdelik fark bir oktavlık aralığı ifade eder. 2

3 DİZİLER Dizi (Gam) nedir? Dizi, seslerin yükseklik derecelerine göre (bir kurala bağlı olarak) ard arda yazılmasıdır. Gam olarak da adlandırılır. DİYATONİK DİZİLER -Majör diziler -Minör diziler Majör diziler İçerdiği sesler arasındaki aralıkların, 2 TAM 1 YARIM 3 TAM 1 YARIM şeklinde sıralandığı diziye MAJÖR DİZİ denir. Minör diziler Bir dizinin minör olduğunu belirtmek için ilgili sesin yanına m harfi konur. Örneğin, Gm; 'Sol Minör'ü ifade eder. İçerdiği seslerin 1 TAM 1 YARIM 2 TAM 1 YARIM 2 TAM şeklinde sıralandığı diziye MİNÖR DİZİ denir. Minör diziler kuruluşları bakımından 3 grupta incelenir; 1) DOĞAL MİNÖR 2) ARMONİK MİNÖR 3) MELODİK MİNÖR Doğal minör : Minör dizi kuralına uyan dizilere minor dizi denir. 1 TAM 1 YARIM 2 TAM 1 YARIM 2 TAM kuralına gore sıralanan bu sesler doğal minor tonaliteyi yaratır. Armonik minör : Doğal minor dizinin 7. derecesinin diyez arızası alması ile oluşur. Melodik minör : Doğal minor dizinin 6. ve 7. derecesinin diyez arızası alması ile oluşur. 3

4 AKOR NASIL OLUŞTURULUR? Akor, oluşturulmak istenen akor tipinin dizisinden hareketle oluşturulur. İlgili dizinin 1, 3, 5. sesleri akorun içinde bulundurulur. Bu seslerin herhangi bir şekilde biraraya gelmesi yeterlidir. Majör akorlar Do majör ( C ) dizisini göz önüne alalım. Do Re Mi Fa Sol La Si Do (1.ses) Mi (3.ses) Sol (5.ses) Do majör (C) akorunu oluşturan seslerdir. Do majör akorunu gitar üzerinde basıp, hangi seslerden oluştuğunu kontrol edelim. Üst telden alta doğru, sırasıyla Do, Mi, Sol, Do, Mi notalarının seslendirildiğini göreceksiniz. Minör akorlar La minör (Am) dizisini göz önüne alalım. La Si Do Re Mi Fa Sol La (1.ses) Do (3.ses) Mi (5.ses) La minör (Am) akorunu oluşturan seslerdir. La minör akorunu gitar üzerinde basıp, hangi seslerden oluştuğunu kontrol edelim. Üst telden alta doğru, sırasıyla La, Mi, La, Do, Mi notalarının seslendirildiğini göreceksiniz. 4

5 DİYATONİK DİZİLER Diziler ve akorlar ile ilgili bu bilgileri pekiştirmek için, tüm majör ve minör dizileri (12x2=24 tane) yazıp, ilgili akorları bulun. Do majör: DO RE Mİ FA SOL LA Sİ Do Minör: Do# majör: Do# Minör: Re majör: Re Minör: Re# majör: Re# Minör: Mi majör: Mi minör Fa majör Fa minör 5

6 Fa# majör Fa# minör Sol Majör Sol Minör Sol# majör Sol# minör La majör La minör La# majör La# minör Si majör Si minör 6

7 İLGİLİ DİZİLER (GAMLAR) Bir majör gamla aynı arızaları alan minör gama, o majör gamın ilgili minörü denir. Aynı şekilde bir minör gamın arızalarını alan majör gam da o minör gamın ilgili majörü adını alır. İlgili iki gamın tonal donanımları aynıdır. Bir majör gamın 6. derecesiyle başlayan minör gam o majör gamın ilgili minörüdür. Aynı şekilde bir minör gamın 3. derecesiyle başlayan majör gam o minör gamın ilgili majörüdür. Örneğin, Do majör ve La minör gamları arıza almazlar ve böylelikle tonal donanımlarında arıza yoktur. Do majör gamı, La minör gamının ilgili majörüdür; La minör gamı da Do majör gamının ilgili minörüdür: Do Majör: La Minör: DO RE Mİ FA SOL LA Sİ LA Sİ DO RE Mİ FA SOL

8 İMD 'GİTARİSTLER İÇİN AKOR ATÖLYESİ' NOTLARI Hazırlayan: Serdar Türkmen ARALIKLAR 2.HAFTA - Aralıklar Bir şarkının tonu nasıl bulunur? Minör ve Majör Tonalite içerisinde akorlar Bir şarkının eşlik akorları nasıl çıkarılabilir? Aralık, iki ses arasındaki yükseklik (yani incelik-kalınlık) farkına denir. İki tip aralık vardır: İnici ve çıkıcı. Bunlar seslerin arasındaki mesafe kat edilirken kalınlaşma ya da inceleşme durumuna göre kullanılır. Yukarıdaki dizekte gördüğümüz 'Do Majör Dizisi'dir. Notaların altındaki numaralar da, notaların dizi içerisindeki dereceleridir. Bunlar arasındaki aralık ilişkisine değinelim: Do ile Re arasında 2'li aralık vardır. Do ile Mi arasında 3'lü aralık vardır. Do-Fa 4'lü aralık; Do-Sol 5'li aralık, Do-La 6'lı aralık; Do-Si 7'li aralık ve nihayet Do-Do* aralığı da 8'li bir aralıktır. Şimdi bunun çok derin olmasa da ayrıntısına girelim: Birli Aralık: Aynı yükseklikteki seslerin arasındaki uzaklığa denir. Do-Do ya da Do# ile Reb... İkili Aralık: Dizi içerisindeki iki derecelik farkı ifade eden aralıktır. Eğer aralık tam perdeden oluşuyorsa büyük ikili, yarım perdeden oluşuyorsa küçük ikili olarak adlandırılır. Üçlü Aralık: Dizi içerisindeki üç derecelik farkı ifade etmek için kullanılır. Eğer aralık 2 tam perdeden (2 ses) oluşuyorsa büyük üçlü, 1 tam + 1 yarım perdeden (1,5 ses) oluşuyorsa küçük üçlü olarak adlandırılır. Dörtlü Aralık: Dizi içerisindeki dört derecelik farkı ifade eden aralıktır. Eğer aralık 2 tam + 1 yarım perdeden oluşuyorsa (2,5 ses) tam dörtlü, 3 tam perdeden oluşuyorsa artık dörtlü (Triton) olarak adlandırılır. Beşli Aralık: Dizi içerisindeki beş derecelik farkı ifade eden aralıktır. 3 tam + 1 Yarım perdeden (3,5 ses) oluşan aralığa tam beşli, 3 tam perdeden (3 ses) oluşan aralığa eksik beşli aralığı denir. Eğer aralık 4 tam perde (4 ses) olursa aralık artık beşli diye adlandırılır. Altılı Aralık: Dizi içerisindeki altı derecelik farkı ifade eden aralıktır. 4 tam + 1 Yarım perdeden (4,5 ses) oluşan aralığa büyük altılı, 4 tam perdeden (4 ses) oluşan aralığa küçük altılı aralığı denir. 8

9 Yedili Aralık: Dizi içerisindeki yedi derecelik farkı ifade eden aralıktır. Beş tam + 1 Yarım perdeden (5,5 ses) oluşan aralığa büyük yedili, 5 tam perde (5 ses) aralığa ise küçük yedili denir. Sekizli Aralık: Oktav diye de adlandırılır. 6 tam ses aralığı ifade etmek için kullanılır. Yukarıdaki dizileri ve akorları bir de aralıklar cinsinden ifade edersek: La Minör Dizisi: La Si Do Re Mi Fa Sol La La Si: Büyük 2'li La Do: Küçük 3'lü La Re : Tam dörtlü La Mi: Tam Beşli La Fa : Küçük Altılı La Sol : Küçük Yedili Am: La Do Mi Akor sesleri arasındaki aralıklara bakarsak: (ÖNEMLİ) La Do : Küçük 3'lü Do Mi : Büyük 3'lü La Mi : Tam beşli La Majör Dizisi: La Si Do# - Re Mi Fa# - Sol# - La La Si: Büyük 2'li La Do#: Büyük 3'lü La Re : Tam dörtlü La Mi: Tam Beşli La Fa# : Büyük Altılı La Sol# : Büyük Yedili A: La Do# - Mi La Do# : Büyük 3'lü Do Mi : Küçük 3'lü La Mi : Tam beşli Yani görüldüğü gibi, Majör ve Minör dizi arasındaki fark 3, 6 ve 7. derecelerdedir. Bu dereceler, minör akorlarda küçük -zaten minör de 'küçük' demek- majör akorlardaysa büyük -majör 'büyük' demek- aralıklarla oluşur. Akorlara baktığımızda da, tek farkın 3.derece sesi olduğunu teyit etmiş oluyoruz. Formülleştirirsek: (ÖNEMLİ) Majör Akor: Kök Ses + B3 + K3 Minör Akor: Kök Ses + K3 + B3 9

10 BİR ŞARKININ TONU NASIL BULUNUR? Bir eserin tonunu anahtarın (açkının) hemen yanındaki donanımdan çıkarabiliyoruz. Aşağıdaki 5'liler çemberinden de takip edilebileceği gibi, eğer açkının yanında diyez ya da bemol yoksa o eserin tonu Do Majör (C) ya da ilgili minör olan La minör (Am)'dür. Eğer donanımda 2 diyez varsa, ton Re majör (D) ya da ilgili minörü olan Si minör (Bm)'dür. Yine söz gelimi, 3 bemol varsa donanımda, eserin tonu Mi bemol Majör (Eb) ya da ilgili minörü olan Do minör (Cm)'dür. 10

11 Görüldüğü gibi şimdiye kadar anlatılanlar, eserin tonalitesini bulmamızda yardımcı oluyor, fakat sadece iki seçeneğe indiriyor. Yani, mesela iki tane diyez varsa donanımda, bu eserin Re majör ya da Si minör tonunda olduğunu biliyoruz, fakat hangisi olduğunu anlamak için eserin noktalandığı, bittiği yerdeki en kalın nota esas alınmalıdır. ÖRNEK Donanımda 3 tane diyez olduğu için tonun, La Majör ya da onun ilgili minörü olan Fa diyez minör olduğunu anlıyoruz. Hangisi olduğunu bulmak için de şarkının bitişindeki notaya bakıyoruz: LA notası. Böylece şarkının La majör tonunda olduğuna karar verebiliyoruz. 11

12 AŞAĞIDAKİ ŞARKILARIN TONUNU BULALIM: GRUP YORUM BİR GÖRÜŞ KABİNİNDE TON:... BEETHOVEN ODE TO JOY (NEŞEYE ÖVGÜ) TON:... EZGİNİN GÜNLÜĞÜ - EBRULİ TON:... 12

13 KALİNKA KIZIL ORDU KOROSU TON:... CADDELERDE RÜZGÂR - NİLÜFER TON:... MAMAK TÜRKÜSÜ YENİ TÜRKÜ TON:... 13

14 MİNÖR VE MAJÖR DİZİLERİN DERECELERİ ÜZERİNE KURULAN AKORLAR Artık her hangi bir nota üzerine minör ve majör diziler kurabiliyor, bunlardan (3 sesli) akorları türetebiliyor ve bunların yanı sıra da bir şarkının tonalitesini bulabiliyoruz (mu?). Şimdi, kurduğumuz majör ve minör dizilerin dereceleri üzerine kurulabilecek akorları tespit edeceğiz. "Bu nerede işimize yarayacak?" denirse, örneğin do majör dizisinin sesleriyle çalınan bir şarkıya -temel olarak- hangi akorlarla eşlik edebileceğimizi gösterecek. MAJÖR TONALİTE İÇERİSİNDE AKORLAR Do majör dizisini tekrar yazalım (ALTTAKİ RAKAMLAR, DİZİ İÇERİSİNDEKİ DERECELER) DO RE Mİ FA SOL LA Sİ (DO RE Mİ FA SOL ) Nasıl daha önce bu diziden Do Majör akorunu elde etmek için 1.,3. ve 5.'inci sesleri aldıysak, şimdi de öyle başlıyoruz: 1+3+5= Do + Mi + Sol = DO MAJÖR Demek ki bu dizi içerisinde Do kök sesi ile basılabilecek temel akorumuz DO MAJÖR. Şimdi de Re kök sesi ile basılabilecek akora bakıyoruz: 2+4+6= Re + Fa + La = RE MİNÖR Aynı şekilde devam edelim: Porte üzerindeki gösterimi: = Mi + Sol + Si = Mİ MİNÖR = Fa + La + Do = FA MAJÖR = Sol + Si + Re = SOL MAJÖR = La + Do + Mi = LA MİNÖR = Si + Re + Fa = Sİ MİNÖR (b5) Aynı mantıkla 'RE MAJÖR' dizisini ve dereceler üzerine kurulan akorları yapın ve genel bir mantık ortaya çıkarmaya çalışın. 14

15 MİNÖR TONALİTE İÇERİSİNDE AKORLAR Benzer şekilde minör tonalite içerisindeki akorlar da sırasıyla, diziyi kurma, akorları oluşturma sırasıyla yapılır. La minör dizisini yazalım: LA Sİ DO RE Mİ FA SOL (LA Sİ DO RE Mİ) = La + Do + Mi = LA MİNÖR = Si + Re + Fa = Sİ MİNÖR (b5) = Do + Mi + Sol = DO MAJÖR = Re + Fa + La = RE MİNÖR = Mi + Sol + Si = Mİ MİNÖR = Fa + La + Do = FA MAJÖR = Do + Mi + Sol = SOL MAJÖR Aynı mantıkla 'RE MİNÖR' dizisini ve dereceler üzerine kurulan akorları yapın ve genel bir mantık ortaya çıkarmaya çalışın. Son olarak da Re minör ve Re Majör dizileri ve akorları ve tonalite içerisinde türetilen akorlar arasındaki farka bakın. 15

16 BİR ŞARKININ AKORLARI NASIL ÇIKARILIR? Pinhani'in "Beni Al" şarkısının akorlarını çıkaralım. 16

17 Şarkının tonunu bulmak için baştaki donanıma bakıyoruz: Tek diyez var. Beşliler Çemberinden hareketle bu şarkının tonunun ya Mİ MİNÖR ya SOL MAJÖR olduğunu anlıyoruz. Bitiş sesi SOL olduğu için de şarkının tonuna SOL MAJÖR diyoruz. Şarkının içerisinde herhangi başka bir arıza (diyez ya da bemol) olmadığından, şarkının içerisinde, mi minör dizisinin sesleri olduğunu söyleyebiliyoruz. SOL MAJÖR DİZİSİ: SOL LA Sİ DO RE Mİ FA# - (SOL LA Sİ - Do) Bu şarkıda kullanılabilecek temel akorları çıkaralım: = SOL + Sİ + RE = G = LA + DO + Mİ = Am = Sİ + RE + FA# = Bm = DO + Mİ + SOL = C = RE + FA# + LA = D = Mİ + SOL + Sİ = Em = FA# + LA + DO = F#m(b5) (Henüz öğrenmedik) Bir şarkının eşlik akorlarını çıkarırken aklımızda tutmamız gerekenler: 1. Eşlik akorları değişkendir. Besteci ya da icracı kendi duygularına göre şekillendirir. 2. Akor geçişleri -temel olarak- ölçü başlarında ya da güçlü vuruşlarda yapılır. 3. Akor değiştirilecek yere denk gelen notaya göre akor yerleştirilir. Bu bilgiyi, -biraz da kabaca- pratiğe dökersek, Şarkı 'Sİ' notası ile başlıyor. İçinde 'Sİ' olan akorlara bakıyoruz: Em, G, Bm. Bunların arasındaki 'birer atlamalı' yapıya dikkat. Çünkü bu simetrik olarak devam edecek. Bu üç akordan birini -duyuma göre- seçiyoruz. Üç akoru da deneyip, yarattıkları farklı anlatımı görün. Yerleştireceğimiz ikinci akor "ol" hecesine denk gelecek. Burada nota 'DO' notasıdır. İçinde 'DO' olan akorlara bakıyoruz, listemizin içinden: F#m(b5), Am, C. Yine bunlardan birini tercih ediyoruz. İlk akoru zaten henüz öğrenmedik. Am ve C'ye bakalım. C akoru basılırsa, "sa" hecesindeki eşlik rahatsız edici gelebilir. Çünkü "sa" hecesi 'LA' notasıyla karşılanmıştır ve C akoru içinde 'LA' yoktur. Dolayısıyla Am akoru seçilirse daha iyi olabilir. Üçüncü akorumuz, "ya da" bağlacının "ya" hecesine denk gelecektir. Içinde 'LA' olan akorlara bakalım: D, F#m(b5), Am. Yani bilmediğimiz akoru dışarıda bırakırsak, ya Am ile devam edeceğiz ya da D akoruna geçiş yapacağız. Dördüncü akorumuz, "baş" hecesine denk gelecek. İçinde 'Sİ' olan akorlar: Em, G, Bm. 17

18 Beşinci akorumuz, "ya" hecesine denk gelecek: Em, G, Bm. Altıncı akorumuz, "zel" hecesine denk gelecek: D, F#m(b5), Am Yedinci akorumuz, "baş" hecesine denk gelecek: Bm, D, F#m(b5) Sekizinci akorumuz, "san" hecesine denk gelecek: G, Bm, D Bu mantıkla giderek, duyum tercihlerine dayanarak, şarkının tüm akorlarını yazalım: BENİ AL - Pinhani Bugünüm yarın olsa ya da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında Beni al kucağına, elini belime sar Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, elimi beline sar Beni almadığın an ölürüm beni al Ödev olarak, Haluk Levent'in "Anlasana" şarkısının akorklarını çıkarın. 18

19 19

20 ANLASANA HALUK LEVENT Kendimi esir aldım Çalmadı yine telefonlar Alışırım sanmıştım Yüreğinde sancın var Gel etme nazlı güneş Sensin gölüme eş Beni biraz anlasana Ölürüm aşkına yar Ölürüm diyar diyar Beni biraz anlasana Offf sarıl bana Beni biraz anlasana 20

21 TRANSPOZE NEDİR? 3.HAFTA Transpoze Modülasyon Genişletilmiş Akorlar (7, 9, 11, add, sus, 6, dim, aug...) Bir ezginin ana tonunun başka bir tona aktarılmasıdır. Dolayısıyla tüm notalar aynı miktarda kaydırılarak elde edilir. Aşağıdaki 'Polish Polka' isimli melodiyi çalalım. Tonumuz La minör. Aşağıdaki de aynı ezginin transpoze edilmiş halidir. Tonumuz Mi minör. 21

22 TRANSPOZE NE İŞİMİZE YARAR? Kimi zaman bir şarkı, sesimiz için çok ince veya çok kalın sesleri içerdiğine rastlarız. Bu durumlarda, şarkıyı transpoze ederek sesimizi rahat kullanabileceğimiz bir aralığa getirebiliriz. Kimi zaman da, bir çalgı için icrası zor olan bir nota bileşimi, transpoze yardımıyla kolaylaştırılabilir. Şarkı akorlarının transpozesine iki örnek: BENİMLE OYNAR MISIN? - BÜLENT ORTAÇGİL TON: Sol Majör G D Em C B7 Em G7 _ Su olsam ateş olsam _ göklerdeki güneş olsam _ C D G Em C G D _ Konuşmasam tas olsam yine de oynar misin benimle? TRANSPOZE TON: La Majör A E F#m D C#7 F#m A7 _ Su olsam ateş olsam _ göklerdeki güneş olsam _ D E A F#m D A E _ Konuşmasam tas olsam yine de oynar misin benimle? 22

23 SEVDAN BİR ATEŞ DÜŞ SOKAĞI SAKİNLERİ TON: Mi minör Em D C Em _ Senin alev gözlerin _ eritse şu ruhumu Em D C Em _ Buz olur kesilirim _ yanarken içim C Am D Em _ Buz olur kesilirim _ yanarken içim TRANSPOZE TON: Re minör Dm C Bb Dm _ Senin alev gözlerin _ eritse şu ruhumu Dm C Bb Dm _ Buz olur kesilirim _ yanarken içim Bb Gm C Dm _ Buz olur kesilirim _ yanarken içim MODÜLASYON (GEÇKİ) NEDİR? Bir ezginin seslendirilmesi esnasında ana tonun değiştirilmesidir. 1. Diatonik modülasyon 2. Kromatik modülasyon 3. Anarmonik modülasyon 1.Diatonik modülasyon Tonun ezginin dizisinde bulunan başka bir tona aktarılmasıdır. (Ör. Do majör sol majör, la minör mi minör modüleleri) 2.Kromatik modülasyon Tonun yarım ses kaydırılmasıdır. (Ör. Fa Fa#, Si Sib modüleleri) 3.Anarmonik modülasyon Adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir kural çerçevesinde olmayan ana ton kaydırma tekniğidir. ( Ör. Mi minör Sol minör) Örnek için Grup Yorum'un Bir Dağ Türküsü dinlenebilir. Bu şarkıda, 1:43'de şarkı modülasyon yapılıp, ton La minör'den Si minör'e aktarılmıştır. 23

24 GENİŞLETİLMİŞ AKORLAR Şimdiye dek gördüğümüz akorlar 3 sesli (minör ve majör) akorlardı. Bugünün müziğinde ise sıklıkla 4,5 ve hatta 6 sesli akorlar kullanılıyor. Bilindiği gibi gitarda en çok 6 sesli akorlar basabiliyoruz. 'Genişletilmiş akorlar' başlığıyla inceleyeceğimiz bu kısımdaki akorların sayısını belirtmek güç. Piyasada bulunan '3000 akor' gibi kitaplar, akorların nasıl basılabileceğine dair bir fikir verebiliyor ama ezberden öte değil kesinlikle. Bu bölümde akorlara daha derinlemesine dalmış oluyoruz. -- Bu bölümdeki tüm akorlar Mi üzerinden örneklendirilecektir. Mi minör (Em) dizisi: Mi Fa# Sol La Si Do Re Mi Em akoru, Mi Sol Si seslerinden oluşur. Mi majör (E) dizisi: Mi Fa# Sol# La Si Do# Re# Mi E akoru, Mi Sol# Si seslerinden oluşur 7'LİLER Bir akorun 7'lisini elde etmek için, dizinin 7.derecesini akora eklemek gerekir. Em7: Mi + Sol + Si + Re E7: Mi + Sol# + Si + Re (Burada 'maj' kısaltması olmadığı için minör 7'li koyuyoruz) Em(maj7): Mi + Sol + Si + Re# Emaj7 : Mi + Sol# + Si + Re# 9'LULAR Bir akorun 9'lusunu elde etmek için, dizinin 7. ve 9.(=2) derecelerini akora eklemek gerekir. 5 sesli akorlardır. Em9: Mi + Sol + Si + Re + Fa# E9: Mi + Sol# + Si + Re + Fa# 24

25 11'LİLER Bir akorun 11'lisini elde etmek için, dizinin 7, 9 (=2) ve 11. (=4) derecelerini akora eklemek gerekir. 6 sesli akorlardır. Em11: Mi + Sol + Si + Re + Fa# + La E11: Mi + Sol# + Si + Re + Fa# + La ADD Add, ingilizcede eklemek anlamındadır. Belirtilen sesin akora ekleneceğini belirtir. Emadd9 = Mi + Sol + Si + Fa# (Em9 ile karşılaştırın) Emadd13= Mi + Sol + Si + Do Eadd11= Mi + Sol# + Si + La SUS İngilizce Suspended (Askıda) sözcüğünün kısaltılmışıdır. Askıda bırakma hissi yaratır. Akorun 3.derecesinin kaydırılmasıyla elde edilir. Emsus2: Mi + Fa# + Si E sus2 : Mi + Fa# + Si Emsus4: Mi + La + Si Esus4: Mi + La + Si AUG İngilizce Augmented (Arttırılmış) sözcüğünün kısaltılmış halidir. Akorun 5.derece sesinin yarım ses tizleştirilmesiyle elde edilir. Emaug: Mi + Sol + Do Eaug: Mi + Sol# + Do DİM İngilizce Diminished (Eksiltilmiş) sözcüğünün kısaltılmış halidir. Akorun 5. derecesinin yarım ses pestleştirilmesiyle elde edilir. Çoğu kez Dim7 akorunun yerine kullanılır. Dim7 akorunda, 7.ses de yarım ses pestleştirilir. Genellikle akorun yanındaki dim kısaltmasıyla gösterilir. Akorun üzerinde küçük bir yuvarlakla da gösterilebilir. Akor minör karakterlidir. Edim: Mi Sol La# (Do#) 25

26 6'LILAR Akora 6.derece eklenerek elde edilir. Em6: Mi + Sol + Si + Do# (Dikkat, majör 6'lı kullandık) E6: Mi + Sol# + Si + Do# Karışık Örnekler Em9(b7) : Mi + Sol + Si + Fa# + Do# E7 (no5): Mi + Sol# + Re Em7 (5+): Mi + Sol + Do + Re Em7sus2: Mi + Fa# + Si + Re Am/F#: Fa# + La + Do + Mi (Akorun kök sesi Fa#) 26

27 4.HAFTA BATI MÜZİĞİNE UYGUN MAKAM DİZİLERİ VE AKORLAR MAKAM Sadece dizi içerisindeki seslerden ibaret değildir. Aynı zamanda bu dizideki durak sesi, ikincil durak sesi, seslerin aralıkları ve notalar arasındaki gezinme biçimleri de içerdiği öğelerdir. (Ör. Hicaz makamı) Bizim aşağıdaki kavramlaştırmamızdan, makam kavramını, yanlış anlamalara sebebiyet verebilecek şekilde, gam ile aynı anlamda kullandığımız gibi bir sonuç çıkabilir. Aslında yaptığımız ise, makamın içerdiği ses dizilimini, batı müziğine en yakın şekilde vermekten başka bir şey değildir. Makamın seyri, duraklar vs. konumuz dışıdır. Başlıyoruz 27

28 BUSELiK MAKAMI = MiNÖR GAM = EOLYEN MODU La Si Do Re Mi Fa Sol La Bu makam, uşşak makamına da yakındır. Not: Daha önce de belirttiğimiz gibi, bunlar makamın içerisinde bulunan seslerdir. Buselik Makamı kavramının içerdiği öğelerde; makamın içinde bulunan seslerin yanı sıra, seyir özellikleri, duraklar, asma kararlar da vardır. Peki, Buselik makamının sesleri yalnızca La karar ses üzerine mi kurulabilir? Hayır. Diğer karar seslere transpoze edilebilir. Örneğin, Mi karar sesi üzerine kurarsak, Mi Fa# - Sol La Si Do Re Mi ya da Si karar sesi üzerine kurarsak, Si Do# - Re Mi Fa# - Sol La - Si BUSELİK MAKAMINDA KULLANILABİLECEK TEMEL AKORLAR Bir makama ilişkin akorları bulmak için, önce makamın içerdiği sesleri yazıyoruz. Örneğin La karar sesi üzerinden, buselik makamının seslerini alalım La Si Do Re Mi Fa Sol La Aynı akor kurulumunu gerçekleştirirken uyguladığımız yönteme benzer bir yöntem uyguluyoruz. Makam sesleriyle uyuşacak ilk akorumuz, makam seslerinin 1.,3. ve 5. dereceleri. Yani, La Do Mi = Am * * * İkinci akorumuz, makamın ikinci derece sesinden (Si) başlayacak. 2., 4. Ve 6. sesleri alacak. Yani, Si Re Fa = Bmb5 * * * 28

29 Aynı yöntemle devam edilip diğer akorlar da elde edilirse buselik makamı sesleriyle uyuşan temel akorların aşağıdaki gibi olacağı görülecektir. 1. Am 2. Bmb5 3. C 4. Dm 5. Em 6. F 7. G Ödev: Mi, Si ve Re kararlarında, buselik makamı sesleriyle uyumlu akorları ayrı ayrı ayrı bulup yazın. Buselik makamında örnek şarkılar: Sarı Gelin, Ankara, Benim Hala umudum var, 29

30 KÜRDi MAKAMI = FRiGYEN Makamın içerdiği notalar: Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Başka tonlara transpoze edelim. Si Do Re Mi Fa# Sol La Si La Sib Do Re Mi Fa Sol La Karar ses=mi Karar ses=si Karar ses= La Sol Lab - Sib - Do Re Mib - Fa Sol Karar ses= Sol Anlaşıldığı üzere, makam seslerinin başladığı ve bittiği ses, karar sesimiz oluyor. Ödev: Kürdi makamının aldığı sesleri, Si, Fa#, Do karar sesleri üzerinden yazın. KÜRDİ MAKAMINDA KULLANILABİLECEK TEMEL AKORLAR Mi Fa Sol La Si Do Re Mi 1. mi-sol-si = Em 2. fa-la-do = F 3. sol-si-re= G 4. la-do-mi= Am 5. si-re-fa= Bmb5 6. do-mi-sol= C 7. re-fa-la= Dm Aynı makamın karar sesi değiştirilirse akorlar ne olur? Örneğin karar sesimiz si olsun. Kürdi makamının seslerini si karar üzerinden yazarsak; Si Do Re Mi Fa# Sol La Si Bu nota dizilimine uygun olabilecek temel akorlar ise; 1. si-re-fa#= Bm 2. do-mi-sol=c 3. re-fa#-la= D 4. mi-sol-si= Em 5. fa#-la-do= F#mb5 6. sol-si-re= G 7. la-do-mi= Am 30

31 İki farklı karar ses için elde ettiğimiz uyumlu akorlar aslında birbirilerinin transpoze edilmiş halidir. Kalıp olarak bir değişiklik yoktur. Ödev: Kürdi makamında kullanılabilecek temel akorları si, fa# ve do karar seslerine göre yazın. Kürdi makamında örnek şarkılar: Şu Metris in Önü, Cemo (Grup yorum), Dido, Düşler Sokağı, Fabrika Kızı, Gesi Bağları, 31

32 HÜSEYNi MAKAMI = Doryen Re Mi Fa Sol La Si Do Re Yukarıdaki dizilim, re karar sesine göredir. Bu dizilimi başka bir karar sese transpoze edersek, Mi ye transpoze edelim. Mi Fa# - Sol La - Si - Do# - Re Mi La ya transpoze edelim. La Si Do Re Mi Fa# - Sol La Ödev: Hüseyni Makamının seslerini, Si, Sol ve Do karar seslerine göre yazın. HÜSEYNİ MAKAMINDA KULLANILABİLECEK TEMEL AKORLAR Re Mi Fa Sol La Si Do Re 1. re-fa-la= Dm 2. mi-sol-si= Em 3. fa-la-do= F 4. sol-si-re= G 5. la-do-mi= Am 6. si-re-fa= Bmb5 7. do-mi-sol= C Ödev: Hüseyni makamında kullanılabilecek temel akorları mi, la ve si karar seslerine göre yazın. Hüseyni makamında örnek şarkılar: Dostum (Aşık Veysel), Allı Turnam 32

33 ÇARGAH MAKAMI = İYONYEN = MAJÖR GAM Do - Re Mi Fa Sol La Si Do Ödev: Çargah makamının içerdiği sesleri, Sol, Fa ve La karar seslerine göre yazın. ÇARGAH MAKAMINDA KULLANILABİLECEK TEMEL AKORLAR Do - Re Mi Fa Sol La Si Do 1. do-mi-sol= C 2. re-fa-la= Dm 3. mi-sol-si= Em 4. fa-la-do= F 5. sol-si-re= G 6. la-do-mi= Am 7. si-re-fa= Bmb5 Ödev: Çargah makamında kullanılabilecek temel akorları sol, fa ve la karar seslerine göre yazın. Çargah makamında örnek şarkılar: Kalenin dibinde taş ben olaydım, yine bir gülnühal, Deniz ve Mehtap, Ağlama değmez Hayat, Bir gece ansızın gelebilirim, Eski Dostlar, Çemberimde Gül Oya, 33

34 Acemli Rast Makamı = Miksolidyen Sol La Si Do - Re Mi Fa Sol Ödev: Rast makamının içerdiği sesleri, Fa, Do ve Mi karar seslerine göre yazın. ACEMLİ RAST MAKAMINDA KULLANILABİLECEK TEMEL AKORLAR Sol La Si Do - Re Mi Fa Sol 1. sol-si-re= G 2. la-do-mi= Am 3. si-re-fa= Bmb5 4. do-mi-sol= C 5. re-fa-la= Dm 6. mi-sol-si= Em 7. fa-la-do= F Ödev: Rast makamında kullanılabilecek temel akorları Fa, Do ve Mi karar seslerine göre yazın. Acemli Rast makamındaki örnek şarkılar oldukça kısıtlıdır! 34

35 HİCAZ MAKAMI = FRİGYEN (#3) Mi Fa Sol# La Si Do - Re Mi Ödev: Hicaz makamının içerdiği sesleri, Sol, Fa ve La karar seslerine göre yazın. HİCAZ MAKAMINDA KULLANILABİLECEK TEMEL AKORLAR Mi Fa Sol# La Si Do - Re Mi 1. mi-sol#-si= E 2. fa-la-do= F 3. sol#-si-re= G#mb5 4. la-do-mi= Am 5. si-re-fa= Bmb5 6. do-mi-sol#=c(+5) 7. re-fa-la= Dm Ödev: Hicaz makamında kullanılabilecek temel akorları sol, fa ve la karar seslerine göre yazın. Hicaz makamında örnek şarkılar: Urfa nın etrafı, Ben seni sevdiğumi dünyalara bildirdum, Başın Öne Eğilmesin, Asme Vejiya, Sigaramın dumanına sarsam (Ezginin Günlüğü), Ada Sahillerinde bekliyorum 35

36 NiHAVENT MAKAMI= EOLYEN(#7) La Si Do - Re Mi - Fa Sol# - La Ödev: Nihavent makamının içerdiği sesleri, Mi, Si ve Sol karar seslerine göre yazın. NİHAVENT MAKAMINDA KULLANILABİLECEK TEMEL AKORLAR La Si Do - Re Mi - Fa Sol# - La la-do-mi=am si-re-fa=bmb5 do-mi-sol#=c(+5) re-fa-la=dm mi-sol#-si=e fa-la-do=f sol#-si-re=g#mb5 Ödev: Nihavent makamında kullanılabilecek temel akorları Mi, Si ve Sol karar seslerine göre yazın. Nihavent makamında örnek şarkılar: Çav Bella, Ay Gız, Ayrılık (Azeri), Fadima (M.K.Kahraman), 36

37 SABA MAKAMI = FRİGYEN (B4) Mi - Fa Sol - Lab - Si Do - Re Mi Ödev: Saba makamının içerdiği sesleri, La, Si ve Re karar seslerine göre yazın. Ödev: Saba makamında kullanılabilecek temel akorları La, Si ve Re karar seslerine göre yazın. Saba makamında örnek şarkılar: Diyarbakır etrafında, Sallasana mendilini 37

TÜRK MÜZİĞİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI

TÜRK MÜZİĞİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI I.KUR PROGRAMI 2 MÜZİK NEDİR! Duygularımızı, düşüncelerimizi veya olayları anlatmak amacıyla ölçülü ve düzenli seslerin sanat düşünceleri içerisinde

Detaylı

TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI

TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI Müziğin alfabesi notalardır: Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 5. HAFTA

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 5. HAFTA TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 5. HAFTA GAMLAR Tam Ses Aralık (ing. whole tone interval) / Yarım Aralık: İki nota arasındaki mesafeye "aralık" denir. Klasik batı müziğindeki eşit tamperaman sistemde, bir tam ses

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Prof. Server Acim Bas Gitar Öğrencileri İçin Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Çeşitli Örnekler ve Açıklamaları İçeren Ders Notları 03 yılında, Server AİM tarafından LaTeX ve GNU/LilyPond

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ 1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci

Detaylı

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ MÜZİK ALANI MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 YAZARLAR KOM İSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5685 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions)

3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions) 3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions) Mod ve mod duyumu sağlayacak akor kalıplarının (chord progression) nasıl oluşturulduğu her zaman merak konusu olmuştur.

Detaylı

İZMİR HALKEVLERİ FLÜT DERSİ NOTLARI 2012-2013. Hazırlayan: Serdar Y. Türkmen

İZMİR HALKEVLERİ FLÜT DERSİ NOTLARI 2012-2013. Hazırlayan: Serdar Y. Türkmen İZMİR HALKEVLERİ FLÜT DERSİ NOTLARI 2012-2013 Hazırlayan: Serdar Y. Türkmen GİRİŞ YERİNE Halkevleri, halkın muhalefet evleri olma şiarını yüklenmiş, toplumsal çıkarlar için mücadele eden, ticari amaç gütmeyen

Detaylı

"Klasik Gitar Çalmak İster misiniz?" gitar eğitim projesi'nin 2. kur ders notlarıdır, para ile satılamaz. Tüm hakları saklıdır.

Klasik Gitar Çalmak İster misiniz? gitar eğitim projesi'nin 2. kur ders notlarıdır, para ile satılamaz. Tüm hakları saklıdır. Mi Gitarın en alttaki 1. Boş teli. Mi teli çalınırken sol el hiçbir perdeye basmaz. Fa Gitarın 1. Telinin, 1. Perdesi. Sol Gitarın 1. Telinin, 3. Perdesi. Si Gitarın 2. Boş teli. (Alttan ikinci tel) Do

Detaylı

ARMONİYE YABANCI SESLER

ARMONİYE YABANCI SESLER ARMONİYE YABANCI SESLER GEÇİT, İŞLEME, BASAMAK, GECİKME SESLERİ GEÇİT Geçit sesi, bir ezgi akora ait bir sesten (örneğin akorun 3lüsünden), akora ait olan bir başka sese (örneğin akorun 5lisine) geçmek

Detaylı

FLÜT DERSİ NOTLARI 2012

FLÜT DERSİ NOTLARI 2012 MERSİN MKM FLÜT DERSİ NOTLARI 2012 Hazırlayan: Serdar Y. Türkmen ///GİRİŞ YERİNE İçinde yaşadığımız zamandaki hakim toplumsal ilişkiye kısaca 'kapitalizm' deniyor. Kapitalizm, insanın insanı sömürmesidir

Detaylı

Fikri Soysal Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü Türkiye e-mail: fikrisoysall@gmail.com

Fikri Soysal Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü Türkiye e-mail: fikrisoysall@gmail.com Fikri Soysal Dicle Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü Türkiye e-mail: fikrisoysall@gmail.com Mustafa Saltı Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye UŞŞAK MAKÂMI İÇİNDE

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI: Piyano çalma teknikleri. Basamak. Konumda Temel Davranışlar DİĞER DEĞERLEN EYLÜL 3. -Doğru oturuş biçimini fark eder. * Doğru

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLMESİ HARMONIZING THE TURKISH MAQAM MUSIC SCALES USING MODERN HARMONY

TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLMESİ HARMONIZING THE TURKISH MAQAM MUSIC SCALES USING MODERN HARMONY İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ İnönü University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 4 Sayı/No.9 (2014):81-91 TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK (MÜZİK) ER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl 1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl prensipler doğrultusunda değerlendirilir, sınav notu dersin öğretim elemanı tarafından gösterdiği dikkat, çalışması, İkinci Vize - 11. Hafta Üçüncü Vize - 14. Hafta

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

Finale de Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği donanımlarını kullanarak nota yazabilirsiniz.

Finale de Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği donanımlarını kullanarak nota yazabilirsiniz. Finale de Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği donanımlarını kullanarak nota yazabilirsiniz. Bunun için ilk olarak sitedeki dosyayı bilgisayarınıza indirin. Dosyayı extract edin. (XP kullanıcıları dosyaya

Detaylı

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ TURKISH FOLKLORIC MUSIC IN ADNAN SAYGUN'S VIOLIN AND PIANO SUITES ТУРЕЦКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА В СЮИТЕ ДЛЯ СКРИПКИ И ПИАНИНО АДНАНА САЙГУНА Samir GÜLAHMEDOV

Detaylı

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI Müzik Nedir? *Müzik hakkında çok fazla tanım vardır. Hepsi de kabul edilebilir tanımlardır, ancak hepsini içine alacak genel bir tanım yapmak oldukça zordur. Ancak yine

Detaylı

-İstiklal Marşı nın notası ve ses kayıtları. -Blokflüt -Bilgisayar. -Kaynak kitaplar. -Dönemlere örnek eserler. -Bilgisayar. -Müzik Tarih Şeridi.

-İstiklal Marşı nın notası ve ses kayıtları. -Blokflüt -Bilgisayar. -Kaynak kitaplar. -Dönemlere örnek eserler. -Bilgisayar. -Müzik Tarih Şeridi. EYLÜL 2. 23-27 EYLÜL D-Müzik Kültürü EYLÜL 1. 16-20 EYLÜL A.3. İstiklal Marşı nı nefes yerlerine dikkat ederek söyler. -Yaparak, Yaşayarak. -İstiklal Marşı nın notası ses kayıtları. -Blokflüt İstiklal

Detaylı

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI

KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI Cavanşir GULIYEV KIBRIS HALK TÜRKÜLERININ BAZI ARMONILEŞTIRME ÖZELLIKLERI Prof.Dr. Cavanşir GULIYEV - KKTC Yakın Doğu Üniversitesinin Sahne Sanatları Fakültesinin öğretim üyesi. Türkünün armonileştirmesi

Detaylı

Turan SAĞER 1 Ozan EROY 2 TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLEREK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Turan SAĞER 1 Ozan EROY 2 TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLEREK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık 2014, s. 409-420 Turan SAĞER 1 Ozan EROY 2 TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNİN MODERN ARMONİYLE ÇOK SESLENDİRİLEREK PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Detaylı

MUAMMER SUN UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ

MUAMMER SUN UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 769-788, December 2012 MUAMMER SUN UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK

Detaylı

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Tasarım I (4-4-6) Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast,

Detaylı

GİZEMLİ ALTIGEN. Kitapta bu altıgen hakkında şu bilgiler yer alır:

GİZEMLİ ALTIGEN. Kitapta bu altıgen hakkında şu bilgiler yer alır: GİZEMLİ ALTIGEN Edip Yüksel in Üzerinde 19 Var kitabının İngilizce versiyonu olan Nineten God s Signature in Nature and Scripture adlı kitapta, 304. sayfada Gizemli Altıgen başlıklı bir konu yer alır.

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TOPLU OKUMA İÇİN İŞLEVSEL ARMONİ PRATİĞİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TOPLU OKUMA İÇİN İŞLEVSEL ARMONİ PRATİĞİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori Kompozisyon Ana Sanat Dalı TOPLU OKUMA İÇİN İŞLEVSEL ARMONİ PRATİĞİ ve ANARMONİK MODÜLASYONLU ARMONİK ANALİZ ÖRNEKLERİ Öğ. Gör. Gökçe ALTAY

Detaylı

Ozan Yarman İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü Doktora Programı

Ozan Yarman İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Bölümü Doktora Programı Türk Makam Müziği nde, Kadim bir Çalgı Sayılan Ney Esas Alınarak, Kantemir, Ebced ve Hamparsum Notalarının, Batı Dizek Yazımında Doğru İfade Edilmesi Üzerine Ozan Yarman İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet

Detaylı

AREL-EZGİ-UZDİLEK KURAMINDA ARTIK İKİLİ ARALIĞI VE ÇEŞİTLİ MAKAMLARA GÖRE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI

AREL-EZGİ-UZDİLEK KURAMINDA ARTIK İKİLİ ARALIĞI VE ÇEŞİTLİ MAKAMLARA GÖRE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI AREL-EZGİ-UZDİLEK KURAMINDA ARTIK İKİLİ ARALIĞI VE ÇEŞİTLİ MAKAMLARA GÖRE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI Doç. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim

Detaylı

1. DÖNEM KONU DAĞILIMLARI

1. DÖNEM KONU DAĞILIMLARI OCAK 2016 ARALIK 2015 KASIM 2015 EKİM 2015 EYLÜL 2015 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 18-22 Ocak 2016 11-15 Ocak 2016 4-8 Ocak 2016 28 Aralık 2015 1 Ocak 2016 21-25 Aralık 2015 14-18 Aralık 2015

Detaylı

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ ÜNİTE :.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DİZİ ÇALIŞMALARI EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Do-sol-re-lami minör gamları.

Detaylı

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ *

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI ve GİRİŞ SINAVI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BÖLÜMLERİNİN

Detaylı

1. DÖNEM KONU DAĞILIMLARI

1. DÖNEM KONU DAĞILIMLARI OCAK 2016 ARALIK 2015 KASIM 2015 EKİM 2015 EYLÜL 2015 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 18-22 Ocak 2016 11-15 Ocak 2016 4-8 Ocak 2016 28 Aralık 2015 1 Ocak 2016 21-25 Aralık 2015 14-18 Aralık 2015

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I Türk Müziği Nazariyatı I-II (2+0) Kredi: 2 Genel müzik bilgileri. Türk ve Batı Müziği

Detaylı

Dikkat: Bir eleman, her iki kümede de olsa bile sadece bir kez yazılır.

Dikkat: Bir eleman, her iki kümede de olsa bile sadece bir kez yazılır. KÜMELER Kümelerin birleşimi (A B ): Kümelerin bütün elemanlarından oluşur. Kümelerin kesişimi (A B): Kümelerin ortak elemanlarından oluşur. Kümelerin Farkı (A \ B ) veya (A - B ): Birinci kümede olup ikinci

Detaylı

MUZIKTE YENI GELISMELER

MUZIKTE YENI GELISMELER DERYA YENER MASTER METHOD MUZIKTE YENI GELISMELER GITAR, BASGITAR, PIANO, KEYBOARD, EAR TRAINING, VE BUTUN NEFESLI VE YAYLI CALGILARDA TUM STILLERDE JAZZ,POP,ROCK,BLUES,LATIN,FOLK LATIN JAZZ,MODERN JAZZ,PROGRESSIVE

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

Kareköklü Sayılar. sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim.

Kareköklü Sayılar. sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim. 1 2 sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim. 3 sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim. 28 sayısına en yakın tam kare sayılar 25 ve 36 dır. 4 sayısını en yakın onda birliğe kadar

Detaylı

10. Kadans 1 Türleri. 1. Otantik Kadans 3. i. Tam Otantik Kadans 4

10. Kadans 1 Türleri. 1. Otantik Kadans 3. i. Tam Otantik Kadans 4 10. Kadans 1 Türleri Kadanslar müzikteki noktalama işaretleridir. Tıpkı dilde kullanılan nokta, virgül, ünlem, soru işareti gibi noktalama işaretlerinin her birinin farklı anlamları olduğu gibi, müzikteki

Detaylı

Sadece 2 İstekle MySQL Blind SQL Injection. Canberk BOLAT canberk.bolat[-at-]gmail[-dot-]com

Sadece 2 İstekle MySQL Blind SQL Injection. Canberk BOLAT canberk.bolat[-at-]gmail[-dot-]com Sadece 2 İstekle MySQL Blind SQL Injection Canberk BOLAT canberk.bolat[-at-]gmail[-dot-]com 0x01 Giriş Bu yazı blind sql injection saldırılarında tek bir karakter için minimum istek ile doğru sonuca varabilmek

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

Huruf-Notaların, Ney Esas Alınarak, Dizek Yazımında Doğru İfade Edilmesi 1

Huruf-Notaların, Ney Esas Alınarak, Dizek Yazımında Doğru İfade Edilmesi 1 Huruf-Notaların, Ney Esas Alınarak, Dizek Yazımında Doğru İfade Edilmesi 1 6 Ekim 2005, Maçka Sosyal Tesisleri Ozan Yarman, M. A. 2 ozanyarman@ozanyarman.com www.ozanyarman.com ÖZET Türk Makam müziği,

Detaylı

Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi ve Uygulamada Kullanılmayan Bazı Perdeler

Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi ve Uygulamada Kullanılmayan Bazı Perdeler G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 175-181 Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi ve Uygulamada Kullanılmayan Bazı Perdeler In Practice Disused Keys of Arel-Ezgi-Uzdilek

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 1803152 Kulak

Detaylı

HEINRICH PANOFKA NIN VOCAL ABC FIRST LESSON IN SINGING ADLI METODUNUN İNCELENMESİ (*)

HEINRICH PANOFKA NIN VOCAL ABC FIRST LESSON IN SINGING ADLI METODUNUN İNCELENMESİ (*) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 499 HEINRICH PANOFKA NIN VOCAL ABC FIRST LESSON IN SINGING ADLI METODUNUN İNCELENMESİ (*) Sevda TOKER (**) Köksal APAYDINLI (***) Öz Bu çalışmada Alman

Detaylı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi 4-6 Mayıs 2005 Van GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Öğr. Gör. Gökhan Yalçın gyalcin@hotmail.com Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I.

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz Dr. Barış KARAELMA * Bu çalışmada, Türk müziğinde kanun eğitiminin geçmişten günümüze gelişim süreci üzerinde durulmuş ve daha sonra

Detaylı

2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ www.tmdk.edu.tr 2 İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

PENTATONİK MÜZİK ve DÜNYA MÜZİĞİNE ETKİLERİ

PENTATONİK MÜZİK ve DÜNYA MÜZİĞİNE ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1, 2001 PENTATONİK MÜZİK ve DÜNYA MÜZİĞİNE ETKİLERİ Ülkü ÖZGÜR * ÖZET Pentatonik dizi ilk kez Çin de, bir ses üzerine tam beşliler çıkılarak

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3000 Number: 38, p. 177-199, Autumn II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de

Giriş Geleneksel Türk Sanat Müziğinde her makam belli bir perdede tasarlanmış, adlandırılmış ve başka perdelere göçürülmesine de C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 261-267 Saz Ve Söz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey in Kur a Marşı Ve Nevâ da Rast Makamı Erol BAŞARA Özet Bu çalışmada, Osmanlıca yazılmış Saz ve Söz

Detaylı

LİSE 1 MANTIK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ

LİSE 1 MANTIK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ LİSE 1 MANTIK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ 1 ÖNERMELER Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Önermeler p ve q gibi harflerle ifade edilirler.bir önerme doğru ise, doğruluk değeri

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) MÜZİK ALETLERİYAPIMI MÜZİKTE SİSTEM VE MAKAMLAR ANKARA, 2007 İÇİNDE Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ www.tmdk.edu.tr 2 İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Detaylı

Müzik ve Renk İlişkisi

Müzik ve Renk İlişkisi 2013/20 299 Araştırma Makalesi Research Article Hande MESTAN * Müzik ve Renk İlişkisi Özet Müzik ve renk ilişkisi günümüze dek bilim insanlarının olduğu kadar müzik eğitimcilerinin de ilgisini çekmiş,

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

MUS2. Türk Makam Müziği ve Mikrotonal Müzik İçin Nota Yazım Uygulaması

MUS2. Türk Makam Müziği ve Mikrotonal Müzik İçin Nota Yazım Uygulaması MUS2 Türk Makam Müziği ve Mikrotonal Müzik İçin Nota Yazım Uygulaması MUS2 yeni ve eşsiz özellikleri sayesinde mikrotonal müzik bestecisi ve icracılarına mikrotonal seslerin yazımı ve seslendirmesi için

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Gezgin Satıcı Problemi 9. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Gezgin Satıcı Problemi Soru n tane şehri olan bir

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Gezgin Satıcı Problemi 9. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Gezgin Satıcı Problemi Soru n tane şehri olan bir

Detaylı

UD ĠCRA GELENEĞĠNDE CĠNUÇEN TANRIKORUR EKOLÜNÜN UZZAL TAKSĠM ÜZERĠNDEN YANSIMALARI a

UD ĠCRA GELENEĞĠNDE CĠNUÇEN TANRIKORUR EKOLÜNÜN UZZAL TAKSĠM ÜZERĠNDEN YANSIMALARI a ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM DERGĠSĠ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol.1 Sayı/No.3 (2011): 325-337 Yıllık Özel Sayı/ Annual Special Issue UD ĠCRA

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Sınava Başvuru Koşulları 1. I pek U niversitesi Konservatuvarı Müzik Bo lümünün Özel Yetenek Sınavlarına, 2016

Detaylı

ANARMONİK YAZIM VE ANARMONİK MODÜLASYON

ANARMONİK YAZIM VE ANARMONİK MODÜLASYON DOI: 10.7816/sed-03-02-03 sed, 2015, Cilt 3, Sayı 2, Volume 3, Issue 2 ANARMONİK YAZIM VE ANARMONİK MODÜLASYON Gökçe ALTAY 1 ÖZET Profesyonel müzikçi yetiştiren eğitim kurumlarında armoni konusu, derslerin

Detaylı

RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com. Doi:http://dx.doi.org/10.12975/rastmd.2015.03.02.00038

RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com. Doi:http://dx.doi.org/10.12975/rastmd.2015.03.02.00038 RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com Doi:http://dx.doi.org/10.12975/rastmd.2015.03.02.00038 BİLEŞİK MAKÂM BÛSELİK Dr. Sühan İRDEN 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı Türk mûsikîsi

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

CAZ MÜZİĞİNDE DOĞAÇLAMA EĞİTİMİNE YÖNELİK METOTLARININ İNCELENMESİ RESEARCH OF IMPROVISATION METHOD BOOKS FOR JAZZ MUSIC

CAZ MÜZİĞİNDE DOĞAÇLAMA EĞİTİMİNE YÖNELİK METOTLARININ İNCELENMESİ RESEARCH OF IMPROVISATION METHOD BOOKS FOR JAZZ MUSIC CAZ MÜZİĞİNDE DOĞAÇLAMA EĞİTİMİNE YÖNELİK METOTLARININ İNCELENMESİ Öğr.Gör.Dr. M. Devrim Babacan N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B. Müzik Öğretmenliği A.B.D. B3-426 Meram KONYA devrimbabacan@gmail.com Özet Bu araştırmada

Detaylı

TÜRK MUSİKİSİNDE NAZARİYATÇILARA VE BESTEKARLARA GÖRE BUSELİK MAKAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRK MUSİKİSİNDE NAZARİYATÇILARA VE BESTEKARLARA GÖRE BUSELİK MAKAMININ KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 28, Sayfa 17-29, 2009 TÜRK MUSİKİSİNDE NAZARİYATÇILARA VE BESTEKARLARA GÖRE BUSELİK MAKAMININ KARŞILAŞTIRILMASI H. Serdar Çakırer¹, Sühan

Detaylı

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSLERİNDEKİ MAKAMSAL DİZİLERİN ÖĞRETİMİNDE SEFAİ ACAY YAKLAŞIMININ KULLANILABİLİRLİĞİ Filiz YILDIZ Yüksek Lisans

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSLERİNDEKİ MAKAMSAL DİZİLERİN ÖĞRETİMİNDE SEFAİ ACAY YAKLAŞIMININ KULLANILABİLİRLİĞİ Filiz YILDIZ Yüksek Lisans MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA DERSLERİNDEKİ MAKAMSAL DİZİLERİN ÖĞRETİMİNDE SEFAİ ACAY YAKLAŞIMININ KULLANILABİLİRLİĞİ Filiz YILDIZ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Haziran, 2013 Afyonkarahisar

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

e-imzatr Kurulum Klavuzu

e-imzatr Kurulum Klavuzu e-imzatr Kurulum Klavuzu Sürüm 0.0.1 1 İçindekiler İşletim Sistemi Sistem Türü Öğrenme Java yükleme Akis Kurulum Kart Okuyucu Sürücü Kurulum Kullanıcı Doğrulama 2 İşletim Sistemi Sistem Türü Öğrenme Bu

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF V. YARIYIL MZ301A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma V (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ

GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Gitarın Yeri ve Önemi GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE TÜRKÜ YA DA TÜRKÜ KAYNAKLI OKUL ŞARKILARININ ÖĞRETİLMESİNDE OKUL ÇALGISI OLARAK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Giriş Gökhan YALÇIN 1

Detaylı

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Müzik aletleri ile yapılan müziğe çalgı müziği denir. Çalgı müziği, tek veya birden fazla çalgının bir araya gelmesiyle yapılır. Bütün müzik aletleri, çeşitlerine

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

sesli Kanun, Yarman-24 e ayarlı Yaylı Tanbur, Etkileşimli Ney Perdeleri Flash Uyg.

sesli Kanun, Yarman-24 e ayarlı Yaylı Tanbur, Etkileşimli Ney Perdeleri Flash Uyg. Dr. Ozan Yarman Işık Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi Mikrotonalist Girişimciler Uluslararası Buluşması (MELM) 9-10 Aralık, İstanbul / 12-13 13 Aralık, Ankara 79-sesl sesli Kanun, Yarman-24 e ayarlı

Detaylı

NECDET YAŞAR IN GEÇİŞ TAKSİMLERİNİN MAKAMSAL VE TEKNİK YAPI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

NECDET YAŞAR IN GEÇİŞ TAKSİMLERİNİN MAKAMSAL VE TEKNİK YAPI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2257 Number: 26, p. 231-245, Summer II 2014 NECDET YAŞAR IN GEÇİŞ TAKSİMLERİNİN

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ HİCAZ MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ HİCAZ MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ HİCAZ MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Niyazi Karasar. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.77 3

Niyazi Karasar. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.77 3 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İSTANBUL YAHUDİ

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER YILLAR 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 ÖSS-YGS - - - - - - - - BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER a,b R ve a 0 olmak üzere ab=0 şeklindeki denklemlere Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 11 Adım ve Soyadım Eşleştirme yapalım. A Cümlelerin ilk harflerinin her zaman büyük olması gerektiğini biliyor muydunuz? e T t E l e E L L

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları Veri yapısı, bilginin anlamlı sırada bellekte veya disk, çubuk bellek gibi saklama birimlerinde tutulması veya saklanması şeklini gösterir. Bilgisayar

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

SURE VE İÇİNDEKİ KADEMELİ 132 NUN HARFİ

SURE VE İÇİNDEKİ KADEMELİ 132 NUN HARFİ NUN SURESİ ve (N) 68 68. SURE VE İÇİNDEKİ KADEMELİ NUN HARFİ N sayısı 0 68 6-5 7 5-5 7 5 6 Kalem suresinin iki (?) ayetinde hiç Nun harfi yok. Bunlar 0'nci ve 0'ıncı ayetler. Bu durum 68. surede grup oluşturuyor.

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

C. Ü. İlah/yat. Fakültesi Dergisi. Saz Ve SÖz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey'in Kur'a. Erol BAŞARA"

C. Ü. İlah/yat. Fakültesi Dergisi. Saz Ve SÖz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey'in Kur'a. Erol BAŞARA C. Ü. İlah/yat Fakültesi Dergisi XII/2-20D_8, 261-267 Saz Ve SÖz Dergisinde Yayınlanan İsmail Hakkı Bey'in Kur'a Marşı Ve Neva'da Rast Makamı Erol BAŞARA" Özet Bu çalışmada, Osmanlıca yazılmış "Saz ve

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

DERS 2. Fonksiyonlar

DERS 2. Fonksiyonlar DERS Fonksionlar.1. Fonksion Kavramı. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler vea büüklükler arasında eşlemeler kurmaktır. Böle bir eşleme kurulması tahmin ürütme olanağı verir. Örneğin,

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME DERSİNDE İZLENEN YÖNTEMLER (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME DERSİNDE İZLENEN YÖNTEMLER (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 1 EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME DERSİNDE İZLENEN YÖNTEMLER (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Methods In Educational Music Composing Course (Sample of Gazi University) DOI NO: 10.5578/AMRJ.8895 Erdal TUĞCULAR 1 Özet

Detaylı

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk Oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. Bunun nedeni yağmur damlalarının, cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI BİRİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 5 6 7 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1.

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI BİRİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 5 6 7 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1. ADI SOYADI: OKULUNUN ADI: SINIFI: 5 6 7 20 SAYFANIN 1. SAYFASI Sevgili öğrenciler... Bu sınavda toplam 24 soru vardır ama sizin tüm soruları çözmeniz şart değildir. 90 dakika süreniz vardır ve bu süreyi

Detaylı

KARIŞIM PROBLEMLERĐ. Karışım Problemleri YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM 8 8+ .100 =.

KARIŞIM PROBLEMLERĐ. Karışım Problemleri YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM 8 8+ .100 =. YILLAR 02 03 04 0 06 07 08 09 11 ÖSS-YGS - 1 - - - - - - - - KARIŞIM PROBLEMLERĐ ve y maddelerinden oluşan bir da sırasıyla ve y miktar madde varsa bu daki maddesinin yüzdesi Saf madde dir + y Toplam kesrimizi

Detaylı

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Necdet Yaşar Müzik Yaşamı Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Müziğe bağlama çalarak başladı. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura

Detaylı