qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq 1"

Transkript

1 q PROJE EL KİTABI SESİMİZ IRMAK OLSUN PROJESİ Proje Uygulayıcılarının Kullanımı İçin Hazırlanmıştır. 1 1

2 İçindekiler 1. Giriş 2. Organizasyon Şeması 3. Görev Yetki ve Sorumluluklar 4. Sesli Kitap Oluşumu İşlem Basamakları 5. Sesli Kitap Okuma ve Kayıt Kılavuzu 5.A. Okuma Bilgisi 5.B. Teknik Bilgi 6. Proje Zarfı Etiketi Örneği

3 1. Giriş Eğitim Öğretim Yılı nda M.E.B. Özel Irmak Okulları O.A.B. tarafından hazırlanan Sesimiz Irmak Olsun Projesi bir sosyal sorumluluk projesidir. Benzerlerinden en önemli farkı; örneğin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalının, görme engellilere yaşıtları tarafından hediye olarak okunacak olmasında saklıdır. Irmak Okulları öğrenci, öğretmen ve velilerinden oluşan, gönüllülük esasına dayalı okuma grupları evdeki bilgisayarlarında sesli okuma işlemini gerçekleştireceklerdir. Kaydedilen okumalar, okulun BT Biriminde sesli kitap haline getirilecektir. Bu el kitabı, proje uygulama sürecinde yer alacak, gönüllü (veli) ve profesyonel (öğretmen) çalışma gruplarının, kullanımı için hazırlanmıştır.

4 2. Organizasyon Şeması

5 3. Görev Yetki Ve Sorumluluklar Yukarıda bulunan iletişim şeması kapsamında Çalışma Gruplarının içerikleri, Görev yetki ve sorumlukları aşağıda belirtilmiştir. Projenin belirtilen kapsam, zaman ve kalitede tamamlanması için tüm paydaşların belirtilen yetki sorumluluk kapsamında çalışması, raporlama ve toplantılara katılım konusunda hassasiyet göstermesi beklenmektedir. Proje Yüklenicisi; Irmak Okulları Yönetimidir. Kararların alınması, olası risklerin sonuçlarının değerlendirilmesi, projenin belirtilen kapsam ve kalitede tamamlanmasından birinci derece sorumludur. Proje Ortağı TURGED; projenin ürünü olan CD/DVD lerin hazırlanma şartlarının belirlenmesi, gerekli tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına katılması ve çıkan ürünlerin dağıtımından sorumludur. Bu çalışma kapsamında proje lideri ve proje yüklenicisine karşı sorumludur. Proje Lideri; projenin bifiil yönetilmesi, proje sponsoruna raporlanması, proje aşamalarının takibi, risklerinin yönetilmesi, toplantıların düzenlenmesi ve bilgilendirmeden sorumlu kişidir. Bu proje için proje lideri olarak O.A.B. Asil Üyesi Deniz Özdikmenli atanmıştır. Tüm gelişler, yönlendirmeler, bilgilendirmeler Proje Lideri tarafından yapılacaktır. Basın- Medya ĠletiĢim Destek Ekibi; Proje lansmanının yapılması, okul içi (web sayfasından, mail ile gönderim vb.) ve okul dışı (basın, broşür hazırlanması vb.) bilgilendirmelerin yapılması, toplantılar için gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Kurumsal İletişim bölümü personeli, bu proje kapsamında proje liderine doğrudan bağlı olarak çalışır. Bilgi-ĠĢlem Destek Ekibi; Irmak öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından bilgisayarlara okunacak kitaplara ilişkin manyetik ortamdaki dosyaların sesli kitap haline getirilmesi ile ilgili teknik süreci Bilgi İşlem Birimi yürütecektir. Okunan kayıtlar; Bilgi-İşlem tarafından ilgili formata (AUDIO)çevrilip, tasarlandığı şekilde etiketlenecek ve Proje Liderine teslim edilecektir. Okunan kayıtların takibinde gerekli dosyaların doldurulması, CD/DVD temini, etiket hazırlanması ve yazımından sorumludur. Bilgi İşlem Bölümü personeli, bu proje kapsamında proje liderine doğrudan bağlı olarak çalışır. CD/DVD Kontrol Destek Ekibi; Bilgi İşlem tarafından sesli kitap haline getirilmiş kayıtların TURGED tarafından belirtilen standartlar doğrultusunda doldurulma sürecini kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır. Kontrol edilen sesli kitapların kayıtlarının tutulması, her bir kitabın hedeflenen sürede kontrol edilmesi vb. süreçleri, bu ekip tarafından yerine getirilecektir. Ekip, gönüllülük esası ile okul velilerinden oluşturulacaktır. İş bölümü ve akışı hakkında proje liderine raporlama yapacaktır. Bu aģamadan sonra belirtilen gruplandırma, yapıları aynı ancak farklı öğretim kademeleri için farklı sorumluların atandığı Ģekilde yapılandırılmıģtır. Ġlköğretim birinci kademe, ilköğretim ikinci kademe ve lise olarak üç bölüm aynı görev, yetki ve sorumluluklar ile çalıģacaktır.

6 GörevlendirilmiĢ Sınıf Temsilcileri; Her bir öğretim kademesi için sınıf temsilcileri arasından gönüllülük esası ile belirlenen velilerden oluşacaktır (İlköğretim Birinci Kademe/İlköğretim İkinci Kademe/ Lise). Doğrudan proje liderine bağlı olarak çalışacak veliler doğru bilgilerin kendi eğitim kademesi içinde doğru şekilde iletilmesinden sorumlu olacaktır. Özellikle; sorumlu proje öğretmeni ile koordineli bir şekilde çalışacak bu grupların işleyiş basamaklarına dair bilgi sahibi olmaları beklenmektedir (kitap listeleri, hangi okumalar projenin hangi aşamasında vb.). Ayrıca velilerin proje hakkında bilgilendirilmesi, olası sorularının yanıtlanması ve okumalar için desteklenmesi süreçlerine de hakim olmaları görev tanımları içindedir. Bu kişiler, aynı zamanda CD/DVD Kontrol Destek ekibinde de görev alabilirler. Sorumlu Proje Öğretmen ve Öğrencisi; Her bir eğitim kademesi için okul yönetimi tarafından belirlenen Sorumlu Öğretmen (üç kişi) ve öğrenciden (üç kişi) oluşmaktadır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin projeyi algılaması, benimsemesi ve katkı sağlaması için danışma, bilgilendirme ve motivasyon sağlamak amaçlı sorumlulukları bulunmaktadır. Okunan kayıtların, sınıf öğretmenleri tarafından kendilerine ulaştırılmış olanlarının Bilgi İşlem Birimine iletilmesi, işlem sonrası geri gelen Flash Bellek lerin ilgili kişilere (sınıf öğretmenlerine) tekrar iade edilmesinden sorumludur. Herhangi soru/sorun halinde Görevli Sınıf Temsilcileri ile koordineli çalışmalı ve bilgi akışını sağlamalıdır. İş bölümü ve akışı hakkında, proje liderine raporlama yapacaktır. Sınıf Öğretmenleri ; Her bir sınıf öğretmeni, sınıfında projenin içselleştirilmesi ve destek bulmasında önemli bir sorumluluk almaktadır. Özellikle kitapların seçiminde, çocukların belirlenen standartlara göre doğru okuma yapmasını sağlayacak bilgilendirme ve örneklemeyi yapması çıkan ürünlerin kalitesini oluşturacaktır. Kitap seçimi, bitiş tarihleri vb. detaylar öğrenci ile öğretmen tarafından belirlenecektir. Sesli kayıtların toplanıp sesli kitap haline dönüşümü sürecini ilk elden takip edecektir. Sınıf öğretmenleri bilgi akışında doğrudan bulunduğu kademenin Sorumlu Proje Öğretmenine bağlıdır. Öğrenciler ; Gönüllü öğrencilerin belirledikleri kitapları, TURGED tarafından verilen standartlar dahilinde okuma sorumluluğunu yerine getirmesi beklenmektedir. Öğretmeni ile belirlediği plan ve hedef halinde okumalarını yapması, ses dosyalarını kişisel Flash Bellek leri ile okula ulaştırma sorumluluğu taşımaktadır. Her tür soru/sorun için sınıf öğretmeni ile koordinasyonda kalacaktır.

7 4. Sesli Kitap Oluşumu İşlem Basamakları

8 5. Sesli Kitap Okuma ve Kayıt Kılavuzu 5. A. Okuma Bilgisi Fikir ve Sanat Eserleri Yasası şöyle demektedir: " Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleriyle ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." Bu doğrultuda, söz konusu yasa gereği, kitabı okumaya başlarken aşağıdaki kriterlere sırası ile uyulması zorunludur: 1. Ayrım 1" diye seslendirdikten sonra, aşağıdaki metin seslendirilecektir: Bu kitap, görme engelliler için Sesimiz Irmak Olsun projesi kapsamında seslendirilmiştir. Projede, M.E.B. Özel Irmak Okulları öğrenci, veli ve öğretmenleri görev almıştır. Görme engelliler için hizmet veren kütüphaneler ve görme engelli kişilerin dışında kullanımı, çoğaltılması, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.. 2. Seslendiren: Seslendirmeyi yapanın adı-soyadı söylenecektir.. 3. Daha sonra aşağıda verilen maddeler şeklinde kitap bilgileri seslendirilecektir. Kitabın Adı Kitabın Özgün Adı Kitabın Yazarı Kitabın Çevirmeni Kitabın Türü Kitabın Yayınevi Kitabın Kaçıncı Baskı Olduğu Kitabın Basım Tarihi Kitabın Baskı Yeri Kitabın Sayfa Sayısı Örneğin: Bir Dinazorun Anilari, Mina URGAN, YaĢantı, Yapı Kredi Yayınları, 47. baskı, ġubat 1999, Istanbul, 353 sayfa Örneğin: Yüreginin Götürdügü Yere Git, Va'dove Ti Porta Il Cuore, Susanna TAMARO, Eren CENDEY, Roman, Can Yayinlari, 53. baski, 1998, Istanbul, 158 sayfa NOT: Seslendirdiğiniz kitapta yukarıdaki başlıklardan herhangi biri yoksa, lütfen o başlığı seslendirmeden bir sonraki baslığa geçiniz. NOT: Hak sahipleri ile ilgili bilgiler çok önemlidir. (Yazarın adı, Yayınevi gibi) NOT: Okunacak kitap künyesinin, önceden yazılı hale getirilerek okunması, akıcılık kazandıracağı için önerilir...

9 4. Kitabın Arkayüzü denilerek, kitabın arka sayfasındaki tanıtım bilgileri okunacaktır. NOT: Arkada, tanıtım bilgisi yoksa sonraki aşamaya geçiniz. 5. Örneğin; Kitabın Önsözü İçindekiler Bölüm ve Alt Başlıklar NOT: Bu başlıklardan var olanları seslendirmeniz yeterlidir. Yukarıdaki sıralama örnek olarak verilmiştir. Seslendirilen kitaptaki sıralamaya bağlı kalınmalıdır Ayrım Ayrım neden gereklidir? - Dinleyen kişi, kitabı yarım bıraktıktan sonra tekrar döndüğünde nerede kaldığını bilmesi ve oradan başlatması için gereklidir. Bu sayede her seferinde baştan başlamak zorunda kalmayacaktır Her ayrım başında yalnızca kaçıncı ayrım olduğu söylenecektir. Örneğin; Ayrım 2 ; Ayrım 3 ; denecektir. Yalnız, CD ye kayıt edilirken Ġngilizce karakter kullanılacak ve Ayrim 02 ; Ayrim 03 gibi isimlendirilecektir Ayrımların kitaptaki bölümler veya başlıklara bağlı kalınarak yapılması yararlı olacaktır. Bu tür bölme işlemlerinde, her sayfa değiştiğinde sayfa numarasını okuyarak yapmak da, ek katkı sağlayacaktır. Örneğin; bir masal kitabi seslendiriliyorsa: "Ayrim02 de " "Çilli Tavuk" seslendiriliyorsa, dosya isimlendirilirken "Ayrim02CilliTavuk.mp3" olarak isimlendirilecek ve "ayrım iki çilli tavuk" olarak seslendirilecektir Edebi eserlerde en fazla dakikada bir Ayrım yapılacaktır. Ancak kitapta bulunulan yerdeki konu bütünlüğünü bozmamak da önemlidir. Bu olumsuzlukla karşılaşılacaksa okuyan kişi insiyatif kullanabilir. Şiirler, bütün şekli ile okunmalıdır. Çocuk kitaplarında bu süre 8-10 dakikayı geçmemelidir. 7. Kitabın okunması tamamlandığında Kitabın Sonu ifadesi kullanılır ve o günkü tarih söylenmelidir. Örneğin; Kitabın sonu, 12 Mart

10 8. Son Ayrım da ise kitabın sonundaki kaynakça, indeks, sözlük gibi kısımlar (başlıklar dahil) okunmalıdır. 9. Dip not bulunduğu cümlenin sonunda okunur. Okunurken dip not diye başlanır, Dip not, ilgili kelime ve açıklaması biraz daha hafif bir ses tonu ile okunarak farklı bir bölüm olduğu hissettirilmelidir. Örneğin: Atinin üzerindeki ataman (1) yüksek sesle bağırdı. Seslendirme Ģekli: "Dip not Ataman: Kazak reislerine verilen isimdir." 10. Parentez isareti içinde olan kelime ve cümlelerde ise; ses tonu değiştirilmeli ve yalnızca parentez işareti içinde olan kelimelerin parentez içinde olduğu belirtilmelidir. Örnegin: (Annemin kırmızı ayakkabısı) "Parentez içinde annemin kırmızı ayakkabısı Ģeklinde. *Parantez içinde diye baģlayıp parantez içindeki kelimeyi seslendirdikten sonra içinizden 1_2 diye saymalı (yani bu kadar bir süre bekledikten) sonra kitabı seslendirmeye devam etmelisiniz Tırnak işareti içinde olan kelime ve cümlelerde ses tonu değiştirilmelidir Kitap içinde karşılaşılan kısaltmalar; normal şekli ile okunmalıdır. Örneğin: "MEB" ; "MEB Milli Eğitim Bakanlığı" Ģeklinde okunmalıdır Yabancı kelime seslendirme: Yabancı kelimelerle karşılaştığınızda yerde ancak o Ayrım ın sonunda önce kelimeyi özgün şekli ile söyleyip sonra tek tek harf olarak (harflerin Türkçe de okunduğu gibi) seslendirmelisiniz. Bu kelime ile daha sonraki karşılaşmalarınızda sadece özgün söylenişi seslendirebilirsiniz. Örneğin; BORİS = Be, O, Re, İ, Se; İRİNA = İ, Re, İ, Ne, A PAVEL = Pe, A, Ve, E, Le 14. Seslendirme sırasında dil sürçmesinden kaynaklanan hatalar ve kelimenin yanlış okunması söz konusu olursa; seslendirme o cümlenin başından itibaren yeniden yapılmalıdır. Yanlış seslendirme anında kaydı durdurma işlemi yapılmamalıdır. Yanlış seslendirme durumunda, ya kaydın sonunda ilgili bölümden silinmeli, bulması kolay olması bakımından da kitaba işaret konulmalıdır. Ya da kayıt sırasında bekletmeye alınmadan 1-2 saniye bekleyip cümlenin doğru şekli okunmalıdır.

11 15. Kayıtlardaki sesin, istenen kalitede olup olmadığını kontrol etmek için kayıtların kontrolü mutlaka başkaları tarafından yapılmalıdır. Zira, her insana genelde kendi sesi kötü gelir ve bu moral bozukluğuna neden olmaktadır. Diğer taraftan kontrol işlemi sırasında ses yüksekliği değiştirilmemelidir. Kulaklık üzerinde bulunan bir düğmenin değişik ayarlarda olması, dinleyen (kontrol eden) kişinin yanılmasına yol açabilir Kitap okunurken oturulan sandalyenin, koltuğun rahat olmasına özen gösterilmelidir. Rahat bir ortamda oturulması, diyaframın sıkışmasına engel olacağı için önemlidir. Masa üstü mikrofon kullanıldığı takdirde, mikrofon ile okuyucunun arasındaki mesafenin hep aynı ve uygun uzaklıkta olmasına özen gösterilmelidir. Çünkü, bu uzaklık değiştikçe kayıttaki ses şiddeti dikkat çekici ve rahatsız edici şekilde değişiklik göstermektedir Okutulan her kitap, onu seslendirecek kişinin ses özelliği dikkate alınarak seçilmelidir. Örneğin, yumuşak ve akıcı bir ses tonuna sahip bayan bir okuyucuya bir kahramanlık kitabı okutulmamalıdır Her kitabın okunma hızı ve tonlama şekli o kitabın özelliğine uygun olmalıdır. Örneğin, yetişkinler için okunan bir roman daha akıcı; çocuklar için okunan bir masal kitabı ise daha yavaş okunmalıdır. Deneyim Aktarımı * * * Projenin, pilot çalışmaları sırasında çıkan sonuçlar, yapacağınız kayıtta sizin için yönlendirici olması amacı ile aşağıda paylaşılmıştır: Kayıt yapacağınız ortamın fiziki şartları önemlidir. Geniş ve eşyasız ortamda ses emilimi olmadığından istenmeyen bir yankı sesi, kaydı boğuklaştırmaktadır. Dikkatinize. Kayıt yaptığınız mikrofon kalitesi önemlidir. Mikrofondan kaynaklanan, cızırtı, boğuk çıkan ses gibi olumsuzlukları görmek ve önlem alabilmek için deneme kaydı yapabilirsiniz. Okuyan kişinin, mikrofona uzaklığı çok önemlidir. İdeal mesafenin bilinmesi her okuma sırasında bu mesafenin korunması gerekmektedir. TGRT ve CNN TÜRK televizyonlarının yayınlarındaki ses farkına bakınız. (CNN TÜRK yayını temiz sesi örneklemektedir.) Okunan kitap ingilizce ise kılavuzda belirtilen yabancı kelime yönergesi uygulanmaz. Olduğu şekli ile okunur. Türkçe kitaplarda olduğu gibi kişinin istediği, benimsediği, okumaktan zevk aldığı bir eser olması çok önemlidir. Bir Bilgi: Edebi eserler, görme engellilerin en zor ulaşabildikleri türdür ve değerlidir.

12 5. B. Teknik Bilgi Projeye gönüllü olarak dahil olan her öğrenci, veli, öğretmen, seçtiği ve daha önce listeye yazdırdığı kitabı, evinde bilgisayar ve mikrofon yardımı ile kayıt edecektir. 5.A. da açıklanan bilgilere uygun olarak okunacak kitaplar, USB Flash Bellek ile ilgili kişiye teslim edilecektir. Bu ses kayıtları, Irmak Okulları Bilgi-İşlem Biriminde yapılan teknik çalışma ile sesli kitap haline getirilecektir. Evde yapılacak ses kaydı için sırası ile aşağıda belirtilen işlem basamakları izlenecektir: İhtiyaçlar: 1. PC ya da dizüstü bilgisayar 2. Mikrofon (iyi kalitede olması, kayıt kalitesini yükseltecek bir unsurdur.) 3. Sessiz bir ortam (Bu ihtiyaçtan kastedilen izole bir ortam değil, sesin önüne geçecek düzeyde gürültünün olmaması gerekliliğidir.) Bireysel Kayıt İşlemi Basamakları: Lütfen aşağıdaki yönergeyi takip ediniz:

13 Neden mp3 Kaydı Gerekli? Sesli Kitap Hazırlama Kılavuzu Sesli kitabın, yalnızca bilgisayardan değil, ses verebilen diğer teknolojik aletlerde de kullanılabilir olması için kaydedeceğimiz kitabın bilgisayar formatı ".mp3" olmalıdır. Bu sayede kişi ister telefonundan, ister MP3 Player aracılığı ile, ister bilgisayarından isterse de başka bir teknolojik araç ile bu kaydı dinleyebilir. Biz Windows sisteminde varsayılan (herkeste istisnasız olan) "Ses Kaydedici" adlı donatıyı kullanırsak, bu yazılım kitabı ".wma" formatında kaydeder. Bu yalnızca Windows sistemleri için geçerli bir formattır, yani bütün bilgisayarlarda bile çalışmaz. ".mp3" ise Linux, MAC gibi diğer işletim sistemlerinde de çalışacaktır. Buna rağmen Windows'ta.mp3 kaydetmek için bir program yüklememiz gerekir. Bunun için şu basamakları uygularız: 1. Program Seçimi: Eğer bilgisayarınızda ücretli veya ücretsiz bir mp3 kaydetme programı yüklüyse işiniz daha kolay. Onun üzerinden kitabı kaydedebilirsiniz. Ancak bu konuda hiçbir fikriniz yoksa internette oldukça fazla ücretsiz mp3 kaydedici mevcuttur. Buna örnek olarak "MP3MyMP3" adlı programı örnek verebiliriz. İşletim basamaklarını teker teker anlatırsak: a. Programın sitesi için internet sitesine veya Google'a "MP3MyMP3" yazarak çıkan sonuçlara bakabilirsiniz. Karşınıza şuna benzer bir site gelecektir:

14 b. Resimde kırmızı ile gösterilen "Download" adlı turuncu tuşa basılır. Daha sonra tarayıcınıza bağlı olarak indirme ekranı gelecektir. Bu programı doğru indirebilmek için bu mesajları kabul etmeniz gerekir, örneğin Opera adlı tarayıcı için: c. Resimde kırmızı ile gösterilen yerde "Çalıştır" adlı tuşa basılır. Programın bilgisayarınıza indirilmesi internet hızınıza bağlı olarak değişir. Yine de program 2 dakikadan kısa sürede yüklenecektir. Bir süre bekledikten sonra aşağıdaki yüklenme ekranı hazırdır.

15 d. Bundan sonra gelen basamaklarda "Next" tuşuna basarak ilerlenir. Programın yüklenmesi bittikten sonra program açılır: e. Programın "Options" adlı bölümüne gelinir. Burada şu ayarlar yapılır: Save fıles as... : mp3 Select Bitrate : 128 Ardından aşağıdaki üç kutucuk işaretlenir. f. Programın en solundaki Kırmızı Yuvarlak tuşa sahip Record adlı bölümünden kayıda başlayabilirsiniz.

16 g. Kayıt işlemi tamamlanınca karşınıza şu ekran gelir: Burada kaydı koyacağınız dizini seçin ve "Tamam" tuşuna basınız.

17 Daha sonra dosya adını veriniz. Dosya ve dizin adı Türkçe karakter içermemeli ve ii ii (boşluk) yerine ":" (alt çizgi) kullanılmalıdır. Ayrıca yazılı olarak ayrım numaraları belirtilmelidir. Örneğin: ayrim07.mp3 gibi 2. Kitabın tamamını bitirdikten ve bilgisayarınıza (yukarıdaki yönergeleri takip ederek.mp3 ses kalitesi ile kaydettikten sonra, tüm ayrımları (size ait) bir Flash Bellek e kaydederek, sınıf öğretmeninize size verilen zarf içinde teslim ediniz. (Zarfın üzerine, ad-soyad, sınıf, okuduğunuz kitabın yazarı ve teslim ettiğiniz tarihi yazmayı unutmayınız) DESTEĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER

18 6. Proje Zarfı Etiketi Örneği SESİMİZ IRMAK OLSUN PROJESİ Öğrenci/Kitap Takip Etiketi Öğrencinin, Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okunan Kitapların Bilgileri Kitap1 Kitabın Adı :... Kitabın Yazarı :... Öğrenci Teslim Tarih :... BT DVD Teslim Tarihi :... Kitap2 Kitabın Adı :... Kitabın Yazarı :... Öğrenci Teslim Tarih :... BT DVD Teslim Tarihi :... Kitap3 Kitabın Adı :... Kitabın Yazarı :... Öğrenci Teslim Tarih :... BT DVD Teslim Tarihi :...

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Programın açılışı...2. Ana menü...5. Tüm tabloların ortak özellikleri... 6. Aramalar... 10. Katalog girişleri... 12. Yeni kayıt...

İÇİNDEKİLER. Programın açılışı...2. Ana menü...5. Tüm tabloların ortak özellikleri... 6. Aramalar... 10. Katalog girişleri... 12. Yeni kayıt... İÇİNDEKİLER Sayfa: Programın açılışı...2 Ana menü...5 Tüm tabloların ortak özellikleri... 6 Aramalar... 10 Katalog girişleri... 12 Yeni kayıt... 12 Kayıt çoğaltma...14 MARC aktarımı... 15 Taşınır mal yönetmeliği...

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü. Kullanıcı Kılavuzu. IPera İletişim Teknolojileri

Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü. Kullanıcı Kılavuzu. IPera İletişim Teknolojileri Ü c r e t l e n d i r m e M o d ü l ü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 ABAKUS 360 NEDİR?... 3 PROGRAMA GİRİŞ... 3 GÖRÜŞME RAPORLARI... 4 BİRİM RAPORLARI... 5 Kontrol Panel... 5 Raporun Bölümünün

Detaylı

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI Bilgisayar-Bitirme projeleri, uzun bir çalışma süresince edinilen bilgi ve deneyimleri içermektedir. Bu nedenle, konu ile ilgilenen kişilere yararlı bir

Detaylı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Örgün Okulları. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Örgün Okulları. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Örgün Okulları DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu Sürüm 2.9-2013 DynEd, DynEd International, Inc. in Tescilli Markasıdır. FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar patriot Bu kullanma kılavuzu Piranha Patriot için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2010 Piranha. Tüm hakları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK TELEFONLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK TELEFONLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK TELEFONLA İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr

Yönetici. Kılavuzu. Yönetici Kılavuzu. Murat ŞENTÜRK. Murat ŞENTÜRK. Parayla Satılmaz. www. aep. www. gov.tr Yönetici Kılavuzu Murat ŞENTÜRK Parayla Satılmaz. Murat ŞENTÜRK www aep gov.tr www agoivl.etr Murat Şentürk Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ŞEKİL LİSTESİ... II İTİCUUEP'E GİRİŞ...1 Ayarlar Menüsüyle Çalışmak...8 İletişim Menüsünü Tanımak...10

Detaylı

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.03.2013 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT CafePlus ; İnternet cafelere, laboratuvarlara, internet web filtreleme

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Bildiri: Engelli Öğrencilerin Yüksek Öğretimden. Beklentileri Mart2011. Görme Engelli Öğrenciler Platformu

Bildiri: Engelli Öğrencilerin Yüksek Öğretimden. Beklentileri Mart2011. Görme Engelli Öğrenciler Platformu Bildiri: Engelli Öğrencilerin Yüksek Öğretimden Beklentileri Mart2011 Engelli Öğrenciler Platformu Görme Engelli Öğrenciler Platformu www.engelliogrenciplatformu.com www.gormeengelliogrenciler.com Mart,

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ ANKARA 2005 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...İİİ GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...4

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI İLETİŞİM ve TANITIM KİTAPÇIĞI

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI İLETİŞİM ve TANITIM KİTAPÇIĞI PROGRAMI İLETİŞİM ve TANITIM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden sadece International Consulting Expertise (ICE) sorumludur

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ANKARA 2014 MEB Temel

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

CALL Ders Kitabı Hakkında 3. Öğretmenler için e-öğrenme 4. CALL ile ilgili malzeme/aktivite türleri 5. Analog malzemeleri dijitale nasıl çeviririz?

CALL Ders Kitabı Hakkında 3. Öğretmenler için e-öğrenme 4. CALL ile ilgili malzeme/aktivite türleri 5. Analog malzemeleri dijitale nasıl çeviririz? CALL Ders Kitabı Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz içersinde yer alan bilgilerden

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı