qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq 1"

Transkript

1 q PROJE EL KİTABI SESİMİZ IRMAK OLSUN PROJESİ Proje Uygulayıcılarının Kullanımı İçin Hazırlanmıştır. 1 1

2 İçindekiler 1. Giriş 2. Organizasyon Şeması 3. Görev Yetki ve Sorumluluklar 4. Sesli Kitap Oluşumu İşlem Basamakları 5. Sesli Kitap Okuma ve Kayıt Kılavuzu 5.A. Okuma Bilgisi 5.B. Teknik Bilgi 6. Proje Zarfı Etiketi Örneği

3 1. Giriş Eğitim Öğretim Yılı nda M.E.B. Özel Irmak Okulları O.A.B. tarafından hazırlanan Sesimiz Irmak Olsun Projesi bir sosyal sorumluluk projesidir. Benzerlerinden en önemli farkı; örneğin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalının, görme engellilere yaşıtları tarafından hediye olarak okunacak olmasında saklıdır. Irmak Okulları öğrenci, öğretmen ve velilerinden oluşan, gönüllülük esasına dayalı okuma grupları evdeki bilgisayarlarında sesli okuma işlemini gerçekleştireceklerdir. Kaydedilen okumalar, okulun BT Biriminde sesli kitap haline getirilecektir. Bu el kitabı, proje uygulama sürecinde yer alacak, gönüllü (veli) ve profesyonel (öğretmen) çalışma gruplarının, kullanımı için hazırlanmıştır.

4 2. Organizasyon Şeması

5 3. Görev Yetki Ve Sorumluluklar Yukarıda bulunan iletişim şeması kapsamında Çalışma Gruplarının içerikleri, Görev yetki ve sorumlukları aşağıda belirtilmiştir. Projenin belirtilen kapsam, zaman ve kalitede tamamlanması için tüm paydaşların belirtilen yetki sorumluluk kapsamında çalışması, raporlama ve toplantılara katılım konusunda hassasiyet göstermesi beklenmektedir. Proje Yüklenicisi; Irmak Okulları Yönetimidir. Kararların alınması, olası risklerin sonuçlarının değerlendirilmesi, projenin belirtilen kapsam ve kalitede tamamlanmasından birinci derece sorumludur. Proje Ortağı TURGED; projenin ürünü olan CD/DVD lerin hazırlanma şartlarının belirlenmesi, gerekli tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına katılması ve çıkan ürünlerin dağıtımından sorumludur. Bu çalışma kapsamında proje lideri ve proje yüklenicisine karşı sorumludur. Proje Lideri; projenin bifiil yönetilmesi, proje sponsoruna raporlanması, proje aşamalarının takibi, risklerinin yönetilmesi, toplantıların düzenlenmesi ve bilgilendirmeden sorumlu kişidir. Bu proje için proje lideri olarak O.A.B. Asil Üyesi Deniz Özdikmenli atanmıştır. Tüm gelişler, yönlendirmeler, bilgilendirmeler Proje Lideri tarafından yapılacaktır. Basın- Medya ĠletiĢim Destek Ekibi; Proje lansmanının yapılması, okul içi (web sayfasından, mail ile gönderim vb.) ve okul dışı (basın, broşür hazırlanması vb.) bilgilendirmelerin yapılması, toplantılar için gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Kurumsal İletişim bölümü personeli, bu proje kapsamında proje liderine doğrudan bağlı olarak çalışır. Bilgi-ĠĢlem Destek Ekibi; Irmak öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından bilgisayarlara okunacak kitaplara ilişkin manyetik ortamdaki dosyaların sesli kitap haline getirilmesi ile ilgili teknik süreci Bilgi İşlem Birimi yürütecektir. Okunan kayıtlar; Bilgi-İşlem tarafından ilgili formata (AUDIO)çevrilip, tasarlandığı şekilde etiketlenecek ve Proje Liderine teslim edilecektir. Okunan kayıtların takibinde gerekli dosyaların doldurulması, CD/DVD temini, etiket hazırlanması ve yazımından sorumludur. Bilgi İşlem Bölümü personeli, bu proje kapsamında proje liderine doğrudan bağlı olarak çalışır. CD/DVD Kontrol Destek Ekibi; Bilgi İşlem tarafından sesli kitap haline getirilmiş kayıtların TURGED tarafından belirtilen standartlar doğrultusunda doldurulma sürecini kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır. Kontrol edilen sesli kitapların kayıtlarının tutulması, her bir kitabın hedeflenen sürede kontrol edilmesi vb. süreçleri, bu ekip tarafından yerine getirilecektir. Ekip, gönüllülük esası ile okul velilerinden oluşturulacaktır. İş bölümü ve akışı hakkında proje liderine raporlama yapacaktır. Bu aģamadan sonra belirtilen gruplandırma, yapıları aynı ancak farklı öğretim kademeleri için farklı sorumluların atandığı Ģekilde yapılandırılmıģtır. Ġlköğretim birinci kademe, ilköğretim ikinci kademe ve lise olarak üç bölüm aynı görev, yetki ve sorumluluklar ile çalıģacaktır.

6 GörevlendirilmiĢ Sınıf Temsilcileri; Her bir öğretim kademesi için sınıf temsilcileri arasından gönüllülük esası ile belirlenen velilerden oluşacaktır (İlköğretim Birinci Kademe/İlköğretim İkinci Kademe/ Lise). Doğrudan proje liderine bağlı olarak çalışacak veliler doğru bilgilerin kendi eğitim kademesi içinde doğru şekilde iletilmesinden sorumlu olacaktır. Özellikle; sorumlu proje öğretmeni ile koordineli bir şekilde çalışacak bu grupların işleyiş basamaklarına dair bilgi sahibi olmaları beklenmektedir (kitap listeleri, hangi okumalar projenin hangi aşamasında vb.). Ayrıca velilerin proje hakkında bilgilendirilmesi, olası sorularının yanıtlanması ve okumalar için desteklenmesi süreçlerine de hakim olmaları görev tanımları içindedir. Bu kişiler, aynı zamanda CD/DVD Kontrol Destek ekibinde de görev alabilirler. Sorumlu Proje Öğretmen ve Öğrencisi; Her bir eğitim kademesi için okul yönetimi tarafından belirlenen Sorumlu Öğretmen (üç kişi) ve öğrenciden (üç kişi) oluşmaktadır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin projeyi algılaması, benimsemesi ve katkı sağlaması için danışma, bilgilendirme ve motivasyon sağlamak amaçlı sorumlulukları bulunmaktadır. Okunan kayıtların, sınıf öğretmenleri tarafından kendilerine ulaştırılmış olanlarının Bilgi İşlem Birimine iletilmesi, işlem sonrası geri gelen Flash Bellek lerin ilgili kişilere (sınıf öğretmenlerine) tekrar iade edilmesinden sorumludur. Herhangi soru/sorun halinde Görevli Sınıf Temsilcileri ile koordineli çalışmalı ve bilgi akışını sağlamalıdır. İş bölümü ve akışı hakkında, proje liderine raporlama yapacaktır. Sınıf Öğretmenleri ; Her bir sınıf öğretmeni, sınıfında projenin içselleştirilmesi ve destek bulmasında önemli bir sorumluluk almaktadır. Özellikle kitapların seçiminde, çocukların belirlenen standartlara göre doğru okuma yapmasını sağlayacak bilgilendirme ve örneklemeyi yapması çıkan ürünlerin kalitesini oluşturacaktır. Kitap seçimi, bitiş tarihleri vb. detaylar öğrenci ile öğretmen tarafından belirlenecektir. Sesli kayıtların toplanıp sesli kitap haline dönüşümü sürecini ilk elden takip edecektir. Sınıf öğretmenleri bilgi akışında doğrudan bulunduğu kademenin Sorumlu Proje Öğretmenine bağlıdır. Öğrenciler ; Gönüllü öğrencilerin belirledikleri kitapları, TURGED tarafından verilen standartlar dahilinde okuma sorumluluğunu yerine getirmesi beklenmektedir. Öğretmeni ile belirlediği plan ve hedef halinde okumalarını yapması, ses dosyalarını kişisel Flash Bellek leri ile okula ulaştırma sorumluluğu taşımaktadır. Her tür soru/sorun için sınıf öğretmeni ile koordinasyonda kalacaktır.

7 4. Sesli Kitap Oluşumu İşlem Basamakları

8 5. Sesli Kitap Okuma ve Kayıt Kılavuzu 5. A. Okuma Bilgisi Fikir ve Sanat Eserleri Yasası şöyle demektedir: " Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleriyle ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." Bu doğrultuda, söz konusu yasa gereği, kitabı okumaya başlarken aşağıdaki kriterlere sırası ile uyulması zorunludur: 1. Ayrım 1" diye seslendirdikten sonra, aşağıdaki metin seslendirilecektir: Bu kitap, görme engelliler için Sesimiz Irmak Olsun projesi kapsamında seslendirilmiştir. Projede, M.E.B. Özel Irmak Okulları öğrenci, veli ve öğretmenleri görev almıştır. Görme engelliler için hizmet veren kütüphaneler ve görme engelli kişilerin dışında kullanımı, çoğaltılması, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.. 2. Seslendiren: Seslendirmeyi yapanın adı-soyadı söylenecektir.. 3. Daha sonra aşağıda verilen maddeler şeklinde kitap bilgileri seslendirilecektir. Kitabın Adı Kitabın Özgün Adı Kitabın Yazarı Kitabın Çevirmeni Kitabın Türü Kitabın Yayınevi Kitabın Kaçıncı Baskı Olduğu Kitabın Basım Tarihi Kitabın Baskı Yeri Kitabın Sayfa Sayısı Örneğin: Bir Dinazorun Anilari, Mina URGAN, YaĢantı, Yapı Kredi Yayınları, 47. baskı, ġubat 1999, Istanbul, 353 sayfa Örneğin: Yüreginin Götürdügü Yere Git, Va'dove Ti Porta Il Cuore, Susanna TAMARO, Eren CENDEY, Roman, Can Yayinlari, 53. baski, 1998, Istanbul, 158 sayfa NOT: Seslendirdiğiniz kitapta yukarıdaki başlıklardan herhangi biri yoksa, lütfen o başlığı seslendirmeden bir sonraki baslığa geçiniz. NOT: Hak sahipleri ile ilgili bilgiler çok önemlidir. (Yazarın adı, Yayınevi gibi) NOT: Okunacak kitap künyesinin, önceden yazılı hale getirilerek okunması, akıcılık kazandıracağı için önerilir...

9 4. Kitabın Arkayüzü denilerek, kitabın arka sayfasındaki tanıtım bilgileri okunacaktır. NOT: Arkada, tanıtım bilgisi yoksa sonraki aşamaya geçiniz. 5. Örneğin; Kitabın Önsözü İçindekiler Bölüm ve Alt Başlıklar NOT: Bu başlıklardan var olanları seslendirmeniz yeterlidir. Yukarıdaki sıralama örnek olarak verilmiştir. Seslendirilen kitaptaki sıralamaya bağlı kalınmalıdır Ayrım Ayrım neden gereklidir? - Dinleyen kişi, kitabı yarım bıraktıktan sonra tekrar döndüğünde nerede kaldığını bilmesi ve oradan başlatması için gereklidir. Bu sayede her seferinde baştan başlamak zorunda kalmayacaktır Her ayrım başında yalnızca kaçıncı ayrım olduğu söylenecektir. Örneğin; Ayrım 2 ; Ayrım 3 ; denecektir. Yalnız, CD ye kayıt edilirken Ġngilizce karakter kullanılacak ve Ayrim 02 ; Ayrim 03 gibi isimlendirilecektir Ayrımların kitaptaki bölümler veya başlıklara bağlı kalınarak yapılması yararlı olacaktır. Bu tür bölme işlemlerinde, her sayfa değiştiğinde sayfa numarasını okuyarak yapmak da, ek katkı sağlayacaktır. Örneğin; bir masal kitabi seslendiriliyorsa: "Ayrim02 de " "Çilli Tavuk" seslendiriliyorsa, dosya isimlendirilirken "Ayrim02CilliTavuk.mp3" olarak isimlendirilecek ve "ayrım iki çilli tavuk" olarak seslendirilecektir Edebi eserlerde en fazla dakikada bir Ayrım yapılacaktır. Ancak kitapta bulunulan yerdeki konu bütünlüğünü bozmamak da önemlidir. Bu olumsuzlukla karşılaşılacaksa okuyan kişi insiyatif kullanabilir. Şiirler, bütün şekli ile okunmalıdır. Çocuk kitaplarında bu süre 8-10 dakikayı geçmemelidir. 7. Kitabın okunması tamamlandığında Kitabın Sonu ifadesi kullanılır ve o günkü tarih söylenmelidir. Örneğin; Kitabın sonu, 12 Mart

10 8. Son Ayrım da ise kitabın sonundaki kaynakça, indeks, sözlük gibi kısımlar (başlıklar dahil) okunmalıdır. 9. Dip not bulunduğu cümlenin sonunda okunur. Okunurken dip not diye başlanır, Dip not, ilgili kelime ve açıklaması biraz daha hafif bir ses tonu ile okunarak farklı bir bölüm olduğu hissettirilmelidir. Örneğin: Atinin üzerindeki ataman (1) yüksek sesle bağırdı. Seslendirme Ģekli: "Dip not Ataman: Kazak reislerine verilen isimdir." 10. Parentez isareti içinde olan kelime ve cümlelerde ise; ses tonu değiştirilmeli ve yalnızca parentez işareti içinde olan kelimelerin parentez içinde olduğu belirtilmelidir. Örnegin: (Annemin kırmızı ayakkabısı) "Parentez içinde annemin kırmızı ayakkabısı Ģeklinde. *Parantez içinde diye baģlayıp parantez içindeki kelimeyi seslendirdikten sonra içinizden 1_2 diye saymalı (yani bu kadar bir süre bekledikten) sonra kitabı seslendirmeye devam etmelisiniz Tırnak işareti içinde olan kelime ve cümlelerde ses tonu değiştirilmelidir Kitap içinde karşılaşılan kısaltmalar; normal şekli ile okunmalıdır. Örneğin: "MEB" ; "MEB Milli Eğitim Bakanlığı" Ģeklinde okunmalıdır Yabancı kelime seslendirme: Yabancı kelimelerle karşılaştığınızda yerde ancak o Ayrım ın sonunda önce kelimeyi özgün şekli ile söyleyip sonra tek tek harf olarak (harflerin Türkçe de okunduğu gibi) seslendirmelisiniz. Bu kelime ile daha sonraki karşılaşmalarınızda sadece özgün söylenişi seslendirebilirsiniz. Örneğin; BORİS = Be, O, Re, İ, Se; İRİNA = İ, Re, İ, Ne, A PAVEL = Pe, A, Ve, E, Le 14. Seslendirme sırasında dil sürçmesinden kaynaklanan hatalar ve kelimenin yanlış okunması söz konusu olursa; seslendirme o cümlenin başından itibaren yeniden yapılmalıdır. Yanlış seslendirme anında kaydı durdurma işlemi yapılmamalıdır. Yanlış seslendirme durumunda, ya kaydın sonunda ilgili bölümden silinmeli, bulması kolay olması bakımından da kitaba işaret konulmalıdır. Ya da kayıt sırasında bekletmeye alınmadan 1-2 saniye bekleyip cümlenin doğru şekli okunmalıdır.

11 15. Kayıtlardaki sesin, istenen kalitede olup olmadığını kontrol etmek için kayıtların kontrolü mutlaka başkaları tarafından yapılmalıdır. Zira, her insana genelde kendi sesi kötü gelir ve bu moral bozukluğuna neden olmaktadır. Diğer taraftan kontrol işlemi sırasında ses yüksekliği değiştirilmemelidir. Kulaklık üzerinde bulunan bir düğmenin değişik ayarlarda olması, dinleyen (kontrol eden) kişinin yanılmasına yol açabilir Kitap okunurken oturulan sandalyenin, koltuğun rahat olmasına özen gösterilmelidir. Rahat bir ortamda oturulması, diyaframın sıkışmasına engel olacağı için önemlidir. Masa üstü mikrofon kullanıldığı takdirde, mikrofon ile okuyucunun arasındaki mesafenin hep aynı ve uygun uzaklıkta olmasına özen gösterilmelidir. Çünkü, bu uzaklık değiştikçe kayıttaki ses şiddeti dikkat çekici ve rahatsız edici şekilde değişiklik göstermektedir Okutulan her kitap, onu seslendirecek kişinin ses özelliği dikkate alınarak seçilmelidir. Örneğin, yumuşak ve akıcı bir ses tonuna sahip bayan bir okuyucuya bir kahramanlık kitabı okutulmamalıdır Her kitabın okunma hızı ve tonlama şekli o kitabın özelliğine uygun olmalıdır. Örneğin, yetişkinler için okunan bir roman daha akıcı; çocuklar için okunan bir masal kitabı ise daha yavaş okunmalıdır. Deneyim Aktarımı * * * Projenin, pilot çalışmaları sırasında çıkan sonuçlar, yapacağınız kayıtta sizin için yönlendirici olması amacı ile aşağıda paylaşılmıştır: Kayıt yapacağınız ortamın fiziki şartları önemlidir. Geniş ve eşyasız ortamda ses emilimi olmadığından istenmeyen bir yankı sesi, kaydı boğuklaştırmaktadır. Dikkatinize. Kayıt yaptığınız mikrofon kalitesi önemlidir. Mikrofondan kaynaklanan, cızırtı, boğuk çıkan ses gibi olumsuzlukları görmek ve önlem alabilmek için deneme kaydı yapabilirsiniz. Okuyan kişinin, mikrofona uzaklığı çok önemlidir. İdeal mesafenin bilinmesi her okuma sırasında bu mesafenin korunması gerekmektedir. TGRT ve CNN TÜRK televizyonlarının yayınlarındaki ses farkına bakınız. (CNN TÜRK yayını temiz sesi örneklemektedir.) Okunan kitap ingilizce ise kılavuzda belirtilen yabancı kelime yönergesi uygulanmaz. Olduğu şekli ile okunur. Türkçe kitaplarda olduğu gibi kişinin istediği, benimsediği, okumaktan zevk aldığı bir eser olması çok önemlidir. Bir Bilgi: Edebi eserler, görme engellilerin en zor ulaşabildikleri türdür ve değerlidir.

12 5. B. Teknik Bilgi Projeye gönüllü olarak dahil olan her öğrenci, veli, öğretmen, seçtiği ve daha önce listeye yazdırdığı kitabı, evinde bilgisayar ve mikrofon yardımı ile kayıt edecektir. 5.A. da açıklanan bilgilere uygun olarak okunacak kitaplar, USB Flash Bellek ile ilgili kişiye teslim edilecektir. Bu ses kayıtları, Irmak Okulları Bilgi-İşlem Biriminde yapılan teknik çalışma ile sesli kitap haline getirilecektir. Evde yapılacak ses kaydı için sırası ile aşağıda belirtilen işlem basamakları izlenecektir: İhtiyaçlar: 1. PC ya da dizüstü bilgisayar 2. Mikrofon (iyi kalitede olması, kayıt kalitesini yükseltecek bir unsurdur.) 3. Sessiz bir ortam (Bu ihtiyaçtan kastedilen izole bir ortam değil, sesin önüne geçecek düzeyde gürültünün olmaması gerekliliğidir.) Bireysel Kayıt İşlemi Basamakları: Lütfen aşağıdaki yönergeyi takip ediniz:

13 Neden mp3 Kaydı Gerekli? Sesli Kitap Hazırlama Kılavuzu Sesli kitabın, yalnızca bilgisayardan değil, ses verebilen diğer teknolojik aletlerde de kullanılabilir olması için kaydedeceğimiz kitabın bilgisayar formatı ".mp3" olmalıdır. Bu sayede kişi ister telefonundan, ister MP3 Player aracılığı ile, ister bilgisayarından isterse de başka bir teknolojik araç ile bu kaydı dinleyebilir. Biz Windows sisteminde varsayılan (herkeste istisnasız olan) "Ses Kaydedici" adlı donatıyı kullanırsak, bu yazılım kitabı ".wma" formatında kaydeder. Bu yalnızca Windows sistemleri için geçerli bir formattır, yani bütün bilgisayarlarda bile çalışmaz. ".mp3" ise Linux, MAC gibi diğer işletim sistemlerinde de çalışacaktır. Buna rağmen Windows'ta.mp3 kaydetmek için bir program yüklememiz gerekir. Bunun için şu basamakları uygularız: 1. Program Seçimi: Eğer bilgisayarınızda ücretli veya ücretsiz bir mp3 kaydetme programı yüklüyse işiniz daha kolay. Onun üzerinden kitabı kaydedebilirsiniz. Ancak bu konuda hiçbir fikriniz yoksa internette oldukça fazla ücretsiz mp3 kaydedici mevcuttur. Buna örnek olarak "MP3MyMP3" adlı programı örnek verebiliriz. İşletim basamaklarını teker teker anlatırsak: a. Programın sitesi için internet sitesine veya Google'a "MP3MyMP3" yazarak çıkan sonuçlara bakabilirsiniz. Karşınıza şuna benzer bir site gelecektir:

14 b. Resimde kırmızı ile gösterilen "Download" adlı turuncu tuşa basılır. Daha sonra tarayıcınıza bağlı olarak indirme ekranı gelecektir. Bu programı doğru indirebilmek için bu mesajları kabul etmeniz gerekir, örneğin Opera adlı tarayıcı için: c. Resimde kırmızı ile gösterilen yerde "Çalıştır" adlı tuşa basılır. Programın bilgisayarınıza indirilmesi internet hızınıza bağlı olarak değişir. Yine de program 2 dakikadan kısa sürede yüklenecektir. Bir süre bekledikten sonra aşağıdaki yüklenme ekranı hazırdır.

15 d. Bundan sonra gelen basamaklarda "Next" tuşuna basarak ilerlenir. Programın yüklenmesi bittikten sonra program açılır: e. Programın "Options" adlı bölümüne gelinir. Burada şu ayarlar yapılır: Save fıles as... : mp3 Select Bitrate : 128 Ardından aşağıdaki üç kutucuk işaretlenir. f. Programın en solundaki Kırmızı Yuvarlak tuşa sahip Record adlı bölümünden kayıda başlayabilirsiniz.

16 g. Kayıt işlemi tamamlanınca karşınıza şu ekran gelir: Burada kaydı koyacağınız dizini seçin ve "Tamam" tuşuna basınız.

17 Daha sonra dosya adını veriniz. Dosya ve dizin adı Türkçe karakter içermemeli ve ii ii (boşluk) yerine ":" (alt çizgi) kullanılmalıdır. Ayrıca yazılı olarak ayrım numaraları belirtilmelidir. Örneğin: ayrim07.mp3 gibi 2. Kitabın tamamını bitirdikten ve bilgisayarınıza (yukarıdaki yönergeleri takip ederek.mp3 ses kalitesi ile kaydettikten sonra, tüm ayrımları (size ait) bir Flash Bellek e kaydederek, sınıf öğretmeninize size verilen zarf içinde teslim ediniz. (Zarfın üzerine, ad-soyad, sınıf, okuduğunuz kitabın yazarı ve teslim ettiğiniz tarihi yazmayı unutmayınız) DESTEĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER

18 6. Proje Zarfı Etiketi Örneği SESİMİZ IRMAK OLSUN PROJESİ Öğrenci/Kitap Takip Etiketi Öğrencinin, Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okunan Kitapların Bilgileri Kitap1 Kitabın Adı :... Kitabın Yazarı :... Öğrenci Teslim Tarih :... BT DVD Teslim Tarihi :... Kitap2 Kitabın Adı :... Kitabın Yazarı :... Öğrenci Teslim Tarih :... BT DVD Teslim Tarihi :... Kitap3 Kitabın Adı :... Kitabın Yazarı :... Öğrenci Teslim Tarih :... BT DVD Teslim Tarihi :...

E-Posta Adresimiz: konusankitaplarsvs@gmail.com

E-Posta Adresimiz: konusankitaplarsvs@gmail.com BİLGİSAYARA KİTAP OKUNURKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR Aşağıdaki kitap okuma kurallarını inceledikten sonra lütfen bize 5 dakikalık bir deneme kaydı yaparak bu kaydı e-posta adresimize gönderin. E-Posta

Detaylı

TecCom TecLocal Programı Kurulum ve Yapılandırma Rehberi

TecCom TecLocal Programı Kurulum ve Yapılandırma Rehberi TecCom TecLocal Programı Kurulum ve Yapılandırma Rehberi Giriş: TecLocal programı TecCom elektronik ticaret platformu üzerinden sisteme kayıtlı tedarikçi/distribütör firmalara bağlanmayı sağlayan ücretsiz

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DYNED Sistemi EBA-MEBBİS-EOKUL ile koordineli olarak veri alışverişi yapmaktadır. Bu sebeple E- Okul, MEBBİS ve EBA Profil Sayfalarındaki bilgilerin güncel olması gerekmektedir.

Detaylı

DYNED İLE İLGİLİ SIRASIYLA HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ

DYNED İLE İLGİLİ SIRASIYLA HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ DYNED İLE İLGİLİ SIRASIYLA HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ 1. Bilgisayarımızda İnternet Explorer yani tarayıcı penceresini açtığımızda; ilk yapacağımız şey Tüm Resmi Okullar ve İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Detaylı

e-imzatr Kurulum Klavuzu

e-imzatr Kurulum Klavuzu e-imzatr Kurulum Klavuzu Sürüm 0.0.1 1 İçindekiler İşletim Sistemi Sistem Türü Öğrenme Java yükleme Akis Kurulum Kart Okuyucu Sürücü Kurulum Kullanıcı Doğrulama 2 İşletim Sistemi Sistem Türü Öğrenme Bu

Detaylı

ZoomText 10 Ekran Büyütücü Program

ZoomText 10 Ekran Büyütücü Program ZoomText 10 Ekran Büyütücü Program ZoomText programı, az görenlerin bilgisayar kullanırken ekranı rahatlıkla görebilmeleri için kullanılan bir ekran büyütme programıdır.ve Artık bilgisayar kullanmak ZoomText

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

Linux Ubuntu Kurulumu

Linux Ubuntu Kurulumu Linux Ubuntu Kurulumu Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı https://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=kurulum https://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=ubuntu_linux_kurulum_rehberi Öğr.Gör.Murat

Detaylı

WAMP SERVER KURULUMU

WAMP SERVER KURULUMU WAMP SERVER KURULUMU Bilgisayarınızda; PHP web programlama dilini kullanarak web sayfası hazırlayacaksanız ya da PHP web programlama dili kullanılarak hazırlanmış Joomla, Wordpress, Drupal vb.. içerik

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER 1- UYGULAMANIN AMACI 2- SİSTEME GİRİŞ 3- SİSTEMİN UYGULANMASI SGDB 1- UYGULAMANIN AMACI

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ Sayın danışman; Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı yenilenerek 2013-2014 öğretim yılından itibaren

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 ROKAY Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Windows-7 Sürücülerin Yüklenmesi... 5 Windows-Vista Sürücülerin Yüklenmesi...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Cambridge LMS e başlama- Öğrenciler

Cambridge LMS e başlama- Öğrenciler Cambridge LMS e başlama- Öğrenciler 1. Başlamadan önce LMS i kullanamaya başlamadan önce bilgisayarınızın minimum sistem gereklerine sahip olup olmadığını ve İnternet bağlantınızın kabul edilebilir bir

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ADIM ADIM TURNİTİN İNTİHAL PROGRAMI KULLANICI KILAVUZU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ADIM ADIM TURNİTİN İNTİHAL PROGRAMI KULLANICI KILAVUZU FIRAT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ADIM ADIM TURNİTİN İNTİHAL PROGRAMI KULLANICI KILAVUZU 1.Kütüphane tarafından mail adresinize gönderilen geçici şifre ve kurumsal mail adresiniz ile sisteme giriş yapınız

Detaylı

Excel Ürün Veri Yükleme Modülü

Excel Ürün Veri Yükleme Modülü Excel Ürün Veri Yükleme Modülü Exel Ürün Veri Yükleme Modülü bir Excel dosyası aracılığı ile neticaret sistemine yeni ürün yüklemesi ve/veya mevcut ürünlerin güncellenmesi işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI Kurulum Aşamaları: 1. Java Kurulumu 2. E-imza Sürücülerinin İndirilmesi 3. Kart Okuyucu Kurulumu 4. Akıllı Kart Kurulumu 5. Sertifikayı Kullanıma Açma Bilgisayarların

Detaylı

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl 1. E-imza bulunmayan personelin e-imza alması gerekmektedir. 1.1. https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go internet adresine giriniz. 1.2.Girdiğiniz internet sayfasında Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu

Detaylı

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler 1. Başlamadan önce LMS i kullanamaya başlamadan önce bilgisayarınızın minimum sistem gereklerine sahip olup olmadığını ve internet bağlantınızın kabul edilebilir bir

Detaylı

BitTorrent İstemci Kullanımı

BitTorrent İstemci Kullanımı BitTorrent İstemci Kullanımı Değerli Müşterimiz, BitTorrent internet üzerinden dosya paylaşım yazılımına ve aynı tekniği kullanan dosya takas sistemine verilen isimdir. Diğer eşten eşe (P2P) paylaşım programlarından

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Kullanıcılardan gelen Türkçe kitapların

Detaylı

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler 1. Başlamadan önce LMS i kullanmaya başlamadan önce bilgisayarınızın minimum sistem gereklerine sahip olup olmadığını ve internet bağlantınızın kabul edilebilir bir

Detaylı

Windows 8.1 Yükseltme Kılavuzu

Windows 8.1 Yükseltme Kılavuzu Windows 8.1 Yükseltme Kılavuzu Gereksinimler Windows 8 işletim sisteminizin en son güncelleştirmelerinin yapılmış olması gerekmektedir. İnternet Bağlantısı olması gerekmektedir. Windows 8.1 işletim sistemi

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Üyemiz,

ÖNSÖZ. Sevgili Üyemiz, ÖNSÖZ Sevgili Üyemiz, Dünya değişiyor ve iletişim araçları baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Bu gelişmelere ayak uyduramayanlar ilerki yaşamlarında geri planlarda kalacaklardır. Bu nedenle her alanda

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

http://support.asus.com/download/download.aspx?model=tools&slanguage=en-us

http://support.asus.com/download/download.aspx?model=tools&slanguage=en-us ASUS UPDATE - Tanıtım ve Bios Güncelleme Doğrudan üretici sitesinden indirebileceğiniz adres; http://support.asus.com/download/download.aspx?model=tools&slanguage=en-us -Asus Update?i Başlat >>> Programlar

Detaylı

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x.

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır.  KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x. KURULUM ŞEMASI 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x ANA BİLGİSAYAR Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM SİHİRBAZI adresine girerek aktahta_kur.exe dosyasını

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR. İmage nedir?

İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR. İmage nedir? İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR İmage nedir? Sistem yüklemelerini en kolay ve en hızlı şekilde yapmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Format atılan bir bilgisayara önce işletim

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi Değerli Öğretmenimiz; Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi 3. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Okul Deneyimi dersinin uygulamasını sınıfınızda yapacaktır.

Detaylı

MINELAB GPX ÜRÜNLERİ için Sahteciliğe karşı geliştirilen SON Yöntem

MINELAB GPX ÜRÜNLERİ için Sahteciliğe karşı geliştirilen SON Yöntem MINELAB GPX ÜRÜNLERİ için Sahteciliğe karşı geliştirilen SON Yöntem Gerçek Minelab ürünleriyle gerçek performans kampanyasının bir parçası olarak, GPX serisi dedektörlere yönelik SMS ile cihazın orijinalliğini

Detaylı

[TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YARDIM DÖKÜMANI]

[TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YARDIM DÖKÜMANI] 2015 Kart-Sis Kart Sistemleri Ticaret A.Ş. [TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YARDIM DÖKÜMANI] Toplu Taşıma Sistemi SQL Server 2008 ve üzeri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. SQL Server ın Sürümü nün(microsoft

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ GRUP TARAMA UYGULAYICI KILAVUZU

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ GRUP TARAMA UYGULAYICI KILAVUZU 1 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ GRUP TARAMA UYGULAYICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER BİLSEM GRUP TARAMA UYGULAYICI KILAVUZU... 3 UYGULAYICI ÖĞRETMENLER TARAFINDAN... 4 UYGULAMA SIRASINDA OKUNACAK YÖNERGE... 9 UYGULAMADA

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

DYNED RECORDSMANAGER RESİMLİ KULLANIM KILAVUZU (GRUP VE EĞİTMEN ŞİFRELERİ)

DYNED RECORDSMANAGER RESİMLİ KULLANIM KILAVUZU (GRUP VE EĞİTMEN ŞİFRELERİ) DYNED RECORDSMANAGER RESİMLİ KULLANIM KILAVUZU (GRUP VE EĞİTMEN ŞİFRELERİ) GRUP ve EĞİTMEN ŞİFRELERİ NEDİR? Grup ve Eğitmen şifreleri,4,5,6,7 ve 8. sınıfların İngilizce dersine giren öğretmenler tarafından,sınıflarına

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır.

Ekrana gelen diyalog penceresinden Typical radyo düğmesi seçilir ve Next düğmesine basılır. Windows 2012 Server Windows Server 2012 Programını VmWare Altına Kurma Microsoft firmasının ürettiği en son Server İşletim Sistemi 2012 dir. Bu işletim sistemi sürümleri 64 bit olarak yazılmış 32 bit sürümü

Detaylı

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri...

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 1 İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 5 Cihazdan Sayım İşlemleri... 8 Sayım Dosyasının Hitit e Okutulması...

Detaylı

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014 ASSAM İçindekiler Önsöz... 3 ASSAM Web Sitesinde Makale Yayınlamak... 4 ASSAM Web Sitesine Nasıl Girerim?...

Detaylı

MERKEZİ SINAV SİSTEMİ MODÜLÜ ÖĞRETMEN KILAVUZU

MERKEZİ SINAV SİSTEMİ MODÜLÜ ÖĞRETMEN KILAVUZU MERKEZİ SINAV SİSTEMİ MODÜLÜ ÖĞRETMEN KILAVUZU Bu kılavuz MSS Modülünün sağlıklı kullanımı için hazırlanmıştır. Merkezi Sistem Sınav Modülünü kullanmaya başlamadan önce okul/kurum yönetiminden kurum personelinin

Detaylı

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları Başlarken İletişim yönetimi için gerekli tüm araçları sunan OfisTelefonu 07 programları Abakus 360, T-Panel ve T-CRM, bir kuruluştaki

Detaylı

1/13. Programı kullanmadan önce lütfen indirdiğiniz dosya içerisindeki açıklamaları okuyunuz.

1/13. Programı kullanmadan önce lütfen indirdiğiniz dosya içerisindeki açıklamaları okuyunuz. BFT2006_0.1.4 Programı Linux kullanıcıları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2006 yılı birim fiyat adlarını ve poz numaralarını EXCEL vb. herhangi bir elektronik tablolama programı kullanmadan veya sektörel

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Türk İşaret Dili (TİD) Web Sayfası Projesi. Ayça Kundak Cem Altel Didem Gözüpek M.Sadullah Ceran Metin Döşlü Seher Göğebakan

Kullanıcı Kılavuzu Türk İşaret Dili (TİD) Web Sayfası Projesi. Ayça Kundak Cem Altel Didem Gözüpek M.Sadullah Ceran Metin Döşlü Seher Göğebakan Kullanıcı Kılavuzu Türk İşaret Dili (TİD) Web Sayfası Projesi Ayça Kundak Cem Altel Didem Gözüpek M.Sadullah Ceran Metin Döşlü Seher Göğebakan Table of Contents 1. GİRİŞ... 3 1.1 Amaç... 3 1.2 Kapsam...

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

KÖHLER. Okuma Programı Kullanma Klavuzu v 2.86 TEL: 0212 256 81 90 TEL: 0322 352 75 70-07 FX: 0212 256 81 97-98 FX: 0322 352 13 19

KÖHLER. Okuma Programı Kullanma Klavuzu v 2.86 TEL: 0212 256 81 90 TEL: 0322 352 75 70-07 FX: 0212 256 81 97-98 FX: 0322 352 13 19 KÖHLER Okuma Programı Kullanma Klavuzu v 2.86 MERKEZ ADANA BÖLGE TEL: 0212 256 81 90 TEL: 0322 352 75 70-07 FX: 0212 256 81 97-98 FX: 0322 352 13 19 İZMİR BÖLGE ANKARA BÖLGE TEL: 0232 459 59 95 TEL: 0312

Detaylı

2014 PROGRAMININ AUTODESK SİTESİNDEN İNDİRİLMESİ

2014 PROGRAMININ AUTODESK SİTESİNDEN İNDİRİLMESİ AutoCAD 2014 PROGRAMININ AUTODESK SİTESİNDEN İNDİRİLMESİ ve YÜKLENMESİ Adımlar: 1. Adım: www.autodesk.com adresine giriş yapılır. 2. Adım: Autodesk firmasının web sayfasında Communities----Students &Educators

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Okulda Yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli kapsamındaki tanıtım toplantısına katılması Okulda yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) ELEKTRONİK İMZA KURULUM AŞAMALARI VE EBYS PROGRAMI SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) ELEKTRONİK İMZA KURULUM AŞAMALARI VE EBYS PROGRAMI SİSTEM GEREKSİNİMLERİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) ELEKTRONİK İMZA KURULUM AŞAMALARI VE EBYS PROGRAMI SİSTEM GEREKSİNİMLERİ E-İMZA KURULUM AŞAMALARI Birimimizden almış olduğunuz e-imzanızı

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR. www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.D00REV01102010 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu

Detaylı

HARMES H-12 KULLANMA KILAVUZU

HARMES H-12 KULLANMA KILAVUZU HARMES H-12 KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Windows-7 Sürücülerin Yüklenmesi... 5 Windows-Vista Sürücülerin Yüklenmesi... 6 Windows-XP

Detaylı

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İZLEM TAKİP SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Programa; İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesi ndeki Uygulamalar linkinden ulaşılabileceği gibi, http://www.ihsm.gov.tr/odbizlem

Detaylı

5. Video Uygulamaları

5. Video Uygulamaları 5. Video Uygulamaları Herhangi bir program gereksinimi duymadan çevrimiçi olarak videolar üretmek için kullanılan uygulamalardır. Seminerin bu kısmında, kısa ve anime edilmiş videolar oluşturmayı sağlayan

Detaylı

M L y b a s Plus K llan llan m ı Kı K la ı vuz vuz ( ğrenciler için)

M L y b a s Plus K llan llan m ı Kı K la ı vuz vuz ( ğrenciler için) MLb MyLabs Plus Kullanım Kılavuzu (öğrenciler ğ için) PC Uyumlu Bilgisayarlar için: MyLabs Plus Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi: Windows 2000, XP, veya Vista Web Tarayıcı: Internet Explorer 6.0 veya

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.8 11/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 1 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ... 4 2 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİLİKLER... 6 3 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Eğitimde Fatih Projesi

Eğitimde Fatih Projesi Eğitimde Fatih Projesi EBA Sınıfım Uygulaması Uygulama Yükleme ve Kullanma Kılavuzu Versiyon: v.1.0.0 5 Mart 2013 Bu doküman Eğitimde Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına

Detaylı

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler 1. Başlamadan önce LMS i kullanmaya başlamadan önce bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerine sahip olup olmadığını ve internet bağlantınızın kabul edilebilir

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

icono Kullanıcı Kılavuzu

icono Kullanıcı Kılavuzu Kullanıcı Kılavuzu ĐÇĐNDEKĐLER 1 Genel Bakış... 3 1.1 ÖRNEK UYGULAMA... 4 2 Kurulum... 4 3 Kullanım... 5 3.1 KANALLARI GĐRĐŞ OLARAK KULLANMA... 7 3.2 KANALLARI ÇIKIŞ OLARAK KULLANMA... 7 3.3 ĐCONO HABERLEŞME

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1... Genel Bilgiler... 3 1.2... Üyelik Ekranı... 3 2 Dil Seçimi... 7 3 Doküman Yükleme Ekranı... 8 3.1... Öğrenci... 8 3.2... Akademisyen... 9 4 Rapor

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

SMSOKUL KULLANIM KILAVUZU V. 1.0

SMSOKUL KULLANIM KILAVUZU V. 1.0 SMSOKUL KULLANIM KILAVUZU V. 1.0 Smsokul Kullanım Ekranı Gönderilebilecek sms miktarı Okul bilgileri güncelleme butonu Sms okul yapılan havale bildirimi Sistemden Çıkış Yapmak için kullanılır. 1 adet cep

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb)

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) İçindekiler EBA Dosya Nedir?... 1 Kimler kullanabilir?... 2 Uygulama Ne işe Yarar?... 2 Sisteme internet üzerinden giriş nasıl yapılır?... 2 Yeni bir klasör

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Bu dokümanda Adobe Connect Sanal Sınıf uygulamalarının temel kullanımı anlatılacaktır.

Bu dokümanda Adobe Connect Sanal Sınıf uygulamalarının temel kullanımı anlatılacaktır. Adobe Connet Öğrenci Rehberi (v1.0) Bu dokümanda Adobe Connect Sanal Sınıf uygulamalarının temel kullanımı anlatılacaktır. Sanal Sınıfa Katılmak 1. Moodle sistemine giriş yaptıktan sonra ders içerikleri

Detaylı

Canlı Ders Uygulaması Öğretici Videoları. Canlı Ders Uygulaması için Minimum Gereksinimler

Canlı Ders Uygulaması Öğretici Videoları. Canlı Ders Uygulaması için Minimum Gereksinimler KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM BİRİMİ Canlı Ders Uygulaması Öğretici Videoları Sanal Sınıf Canlı Ders Uygulaması Öğretici Videoları Öğretmenler için http://www.youtube.com/watch?v=phtzvbl1nt4&feature=youtu.be

Detaylı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı 1. Giriş Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından tüm kurumlarımıza POP3 destekli e-posta hesabı tahsis edilmiştir. Bu hesabı web tabanlı olarak kullanabileceğiniz gibi Outlook vb. gibi e-posta istemci

Detaylı

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Veri Giriş Sistemi Klavuzu Amaç Veri Giriş Sistemi, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının takibinde ve uygulamasında ilgili kurumları daha

Detaylı

Asus Live Update programı ile Bios güncelleme. ASUS Live Update programını çekmek için tıklayınız... BIOS Güncelleme ve My Logo:

Asus Live Update programı ile Bios güncelleme. ASUS Live Update programını çekmek için tıklayınız... BIOS Güncelleme ve My Logo: Asus Live Update programı ile Bios güncelleme ASUS Live Update programını çekmek için tıklayınız... BIOS Güncelleme ve My Logo: Asus Live Uptade programı ile hem biosunuzu kolay bir şekilde günceller,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ ve DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YÖNERGE Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir, Aralık 2012 İÇİNDEKİLER 1. Uzaktan Eğitim Programlarının

Detaylı

DYNED DİL EĞİTİM SİSTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- DynEd Program DVD si nereden alınır? 2- DynEd Programı nasıl kurulur? 3- Öğrenciler program

DYNED DİL EĞİTİM SİSTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- DynEd Program DVD si nereden alınır? 2- DynEd Programı nasıl kurulur? 3- Öğrenciler program DYNED DİL EĞİTİM SİSTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- DynEd Program DVD si nereden alınır? 2- DynEd Programı nasıl kurulur? 3- Öğrenciler program kurulumunu nasıl yapabilir? 4- Records Manager şifresi nasıl

Detaylı

reederiii Kullanım Kılavuzu

reederiii Kullanım Kılavuzu reederiii Kullanım Kılavuzu Cihazımızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kullanım kılavuzu size tam ve doğru bilgi vermek için

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

20. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 23. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı (Öğrenci Kılavuzu)

20. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 23. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı (Öğrenci Kılavuzu) 20. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 23. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı (Öğrenci Kılavuzu) F. +90 212 44 000 45 http://tubitak.istanbul.edu.tr tubitaksinav@auzef.istanbul.edu.tr İçindekiler I.

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi K12NET Nedir? K12NET eğitim sistemi içerisinde yer alan tüm yönetici, çalışan, öğretmen, öğrenci ve velilerin dahil olduğu tüm paydaşları tek bir çatı altında birleştiren kurumsal bir Öğrenci Bilgi Sistemidir.

Detaylı

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Adı Soyadı : Doğukan Taşdemir Sınıfı No : 10-B 13123 Ders : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Konu : Bilgisayar Virüsleri ve Virüslerden Korunma Yolları. VİRÜS NEDİR? VİRÜS ÇEŞİTLERİ

Detaylı

FordİkinciEl web sitemizi, 2013 yılı içinde devreye aldık. İkinci El Yönetim Sistemi (İEYS) ile

FordİkinciEl web sitemizi, 2013 yılı içinde devreye aldık. İkinci El Yönetim Sistemi (İEYS) ile Değerli Yetkili Satıcılarımız, FordİkinciEl web sitemizi, 2013 yılı içinde devreye aldık. İkinci El Yönetim Sistemi (İEYS) ile entegre çalışan sitemizin, adresi altında, müşterilerimizi sizlerle birleştiren

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia Müzik

Kullanım kılavuzu Nokia Müzik Kullanım kılavuzu Nokia Müzik Baskı 1.0 TR Nokia Müzik Nokia Müzik'i Windows Phone'dan kullanarak, şarkıları telefonunuza ve uyumlu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Başlangıç ekranında sola kaydırın ve

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı