3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions)"

Transkript

1 3. Modlar ve Mod Duyumunu Sağlayacak Akor Kalıplarının Kuruluşları (Chord Progressions) Mod ve mod duyumu sağlayacak akor kalıplarının (chord progression) nasıl oluşturulduğu her zaman merak konusu olmuştur. Bu yapılara hakim olunması durumunda gitaristlerin enstrümanlarına hakimiyetlerinde çok ciddi bir değişim olmaktadır. Modlar, majör ses dizisinin çeşitli dereceleri üzerine kurulmuş olan yapay ses dizileridir. Bir başka deyişle majör ses dizisinin değişik şekilleridir denilebilir. İlk bölümde bahsedilen tarihsel veriler ışığında biz bu dizilerin çıkıcı şekilleri üzerinde çalışacağız. Bu dizilerin gitardaki fretboard üzerindeki açılımlarının iyice kavranması durumunda her türlü müzik içinde rahatça kullanılabileceği görülecektir. Modların ana ses dizisine ve birbirlerine göre olan oranları, konumları hiçbir zaman değişmemektedir. Mesela Dorian modu, majör ses dizisinin her zaman ikinci derecesidir. Lydian ise 4. derecedir. Majör dizinin herhangi bir tona transpoze edilmesi durumunda da bu oranlar asla değişmeyecektir. (Dorian 2.derece, Mixolydian 5.derece gibi.) Bu durumda değişenin sadece notaların isimlerinden ibaret olduğu görülecektir. Mod duyumu sağlayacak akor kalıplarının (chord progression) oluşturulmasında değişik yollar vardır. 1 En yaygın şekli tonun I, IV, V. Derecelerini kullanmaktır. Sadece bir veya 2 akor dahi mod duyumu sağlayacak akor kalıplarının (chord progression) oluşturulmasında yeterli olabilmektedir. Do majörde örnekleyecek olursak şu akor bağlantıları karşımıza çıkacaktır. Örnek: Do majör (C) Fa majör (F) Sol majör (G) Do majör (C) I IV V I Sadece IV ve V. derecelerin ard arda seslendirilmesi de tonun 1. derecesinin ne olduğu hakkında bize fikir verebilir. Örnek: Fa majör (F) Sol Majör (G) Fa majör (F) Sol majör (G) ton Do Majör ( C ) IV V IV V Örnek: Re majör (D) Mi Majör (E) Re majör (D) Mi majör (E) ton La Majör ( A ) IV V IV V 1 Araştırmadaki Modal Chord Progression ların oluşturulmasında önerilen yöntem, Frank Gambale in 1991 yılında Amerika da DCI Music Video Productions Inc. sponsorluğunda hazırladığı Modes No More Mystery isimli video programından çevirisi yapılmak suretiyle aktarılmaktadır.

2 Örnek: Si b majör (B b) Do Majör (C) Si b majör (B b) Do Majör (C) ton Fa Majör ( F ) IV V IV V Herhangi bir modda chord progression oluştururken genellikle asıl tonun IV ve V. Derece akorları üzerinden hareket edilir. Bazen bu akorlara I.derecenin veya diğer derecelerin de eklenmesi mümkündür. Bu akorlar altında tınlayacak bas notalar, pedal sesler şeklinde karşımıza çıkar. Bu pedal sesler çoğunlukla modun ilk sesidir. Ayrıca modların yapılarını anlayabilmek ve transpozisyonunu rahat yapabilmek için dizinin sesleri rakamlarla ifade edilir.

3 Aşağıdaki açıklamalarla her bir modun dizisel değerleri ve mod duyumu sağlayan akor kalıplarının nasıl oluşturulduğu belirtilmiştir. a.ionian Modu (majör) Majör ses dizisinin bir diğer ismi de Ionian dır. Dizinin sesleri ve rakamsal değerleri aşağıdadır: Do Re Mi Fa Sol La Si C D E F G A B (Standart notasyona göre notaların harf karşılıkları 2 ) (Rakamsal Sıra) 3 Bu ses dizisi, Türk müziğindeki Çargâh makamı ile benzer bir duyuma sahiptir. 4 Ancak kullanılan ses sistemi ve tavır farklarından dolayı birbirlerinden ayrılmaktadır. Aşağıdaki diyagramda ionian dizisinin rakamsal değerlerine göre gitar üzerinde seslendiriliş şekli belirtilmektedir. Diyagramın sol tarafındaki rakamlar tel numaralarını göstermektedir. Dizinin sesleri rakamsal sıra takip edilerek seslendirilecektir. Diyagramın üzerindeki rakamlar arasında boş perdeler olması, bu aralıkların tam sesler olduğu anlamına gelmektedir. Bitişik rakamlar ise yarım sesleri belirtmektedir. 5 Parantez içindeki ifadeler ise bu modun seslerinden ne tip akorlar oluşturulabileceğini belirtmektedir. 2 Seslerin harflerle ifade edilmesini ilk olarak öne süren Romalı bir filozof olan Boethius (M.S ) olmuştur. Detaylı bilgi için bkz. İlhan Mimaroğlu, Müzik Tarihi, İstanbul: Varlık Yayınları, 1990, s.20 Günümüzde İngilizce ve Almanca konuşulan ülkelerde notalar A,B,C gibi harflerle ifade edilmektedir. Boethius tan kalan bu geleneğe göre notaların harf karşılıkları şöyledir: Do-C, Re-D, Mi-E, Fa-F, Sol-G, La-A, Si-B. Bu sisteme göre akorlar da harflerle şifrelenebilmektedir. Büyük harfler majör akorları, büyük harflerin yanına eklenen m veya min ifadesi de minör akorları belirtmektedir. Minör akorlar ayrıca sesleri ifade eden küçük harflerle de yazılırlar. Bu durum çok nadir olarak karşımıza çıkar. (Örnek: C Do majör, D-Re majör, C min- Do minör, E min - Mi minör, e - mi minör gibi..) Dünyada akor şifreleme konusunda çok değişik yaklaşımlar söz konusudur. Fransız, Alman, Rus ve Amerikan ekollerine vs vs. göre aynı akor yapıları farklı şifrelerle ifade edilebilmektedir Modların açıklamaları esnasında biz en yaygın yol olan sistemi kullanacağız. 3 Rakamsal sıraya göre ses aralıkları incelenecek olursa majör ses dizisinin aralıkları ile karşılaşılacaktır. Sonraki mod örneklerinde de majör ses dizisine göre değişmesi gereken ses aralıları diyez ve bemol işaretleri ile ifade edilecektir. 4 Makamla ilgili detaylı bilgi için bkz. İsmail Hakkı Özkan, Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri - Kudüm Velveleleri, Ötüken Neşriyat(Altıncı Baskı), İstanbul, 2000, s.95 5 Safa Yeprem, Flamenko Sanatı ve Gitar(2.Baskı), İstanbul: Bemol Müzik Yayınları, 2003, s.153; Sesli ve görüntülü örnek için bkz. Safa Yeprem, Kişisel Web Sayfası/Dersler ( ), Modun bütün pozisyonlardaki açılımları için bkz. David Grossman ( ) Interchart,

4 Do Ionian modunda mod duyumu sağlayacak akor kalıpları biraz önce belirtilen yönteme göre şöyle oluşturulur: Do majör ün IV ve V. Derece akorları Fa ve Sol majördür. Aşağıdaki örnekte IV ve V. Derece bağlantılarının önüne bir de 1. derece akoru olan Do majör ( C ) eklenmiştir. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta bu akorların altında hangi bas pedal sesin tınlayacağıdır. Mod Ionian olduğundan ve do ( C ) üzerine kurulacak modun ilk sesinin de do ( C ) olacağından, bu akorların altında tınlayacak bas pedal nota do ( C ) olacaktır. Örnek: C Ionian için mod duyumu sağlayacak akor kalıpları 6 (Chord Progression) I V IV IV (Tona göre akorların dereceleri) Yukarıda belirtilen akor bağlantıları gitarda şu şekilde seslendirilebilir b. Dorian Modu Dorian modu, özellikle miladi 5.yy civarında sıkça kullanımı ile bilinen eski ses dizilerinden biridir. Vokal müziğindeki kullanımı ile dikkat çeken Dorian modu, o dönemde genellikle toplu olarak(vokal gruplarınca), aşk şarkılarında, trajedi ve özellikle ağıtlarda kullanılmıştır. Bu modda yazılmış olan eserler o dönemde büyük üçlüde koro ile seslendirilmiştir. Bir çok ruh halinin yansıtılabildiği, masalsı bir etkiye sahiptir. O dönemde lir çalmayı öğrenen çocuklara ilk öğretilen ses dizisi olduğu iddia edilmektedir. 7 Daha sonraki dönemlerde Dorian moduyla, Rönesans döneminde, Makedon ezgilerinde ve günümüzde Latin, Blues ve Rock müziklerinde sıkça karşılaşılmaktadır. Bu ses dizisi, Türk müziğindeki Hüseynî makamı ile benzer bir duyuma sahiptir. 8 Ancak kullanılan ses sistemi ve tavır farklarından dolayı birbirlerinden ayrılmaktadır. Dorian, bütün majör ses dizilerinde 2.derece modudur. Doğal hali ile Dorian dizisi aşağıdadır: 6 / işaretinden sonra gelen harf, üstte tınlayan akor ne olursa olsun basta tınlayacak sesi ifade etmektedir. % ise bir önceki ölçünün tekrarı anlamına gelir. Chord Progression için bkz. Frank Gambale, Modes No More Mystery, DCI Music Video Productions Inc., USA, Detaylı bilgi için bkz. M.L.West, Ancient Greek Music, Clarendon Press, New York, USA, 1992, s Makamla ilgili detaylı bilgi için bkz. Özkan, s.156

5 Ancak ses aralıklarının daha iyi anlaşılabilmesi için bu diziyi biz do ( C ) üzerine transpoze edeceğiz. Bu durumda: Dorian modunu do üzerinde kurduğumuzda, kurulan dizi hangi tonun 2.derecesi olur? sorusunu cevaplamak gerekmektedir. Cevap Bb (Si bemol majör) olacaktır. Yukarıda belirtildiği üzere Dorian modunun bütün majör dizilerde 2. derece olduğunu böylece bir kez daha tekrar etmiş oluyoruz. Aşağıdaki örnekte durumun daha net algılanabileceği kanısındayım: Bb (Si bemol majör) Bb C D E b F G A C D Eb F G A Bb ( C ) Do Dorian dizisi Rakamsal ifade 1 2 3b b (b3, b7) Aşağıdaki diyagramda dorian dizisinin rakamsal değerlerine göre gitar üzerinde seslendiriliş şekli belirtilmektedir. 9 Rakamsal ifade kısmından da anlaşılacağı üzere majör ses dizisinin 3 ve 7. derecelerinin yarım ses pesleştirilerek tınlatılması durumunda Dorian dizisi elde edilmiş oluyor. C Dorian modundaki mod duyumu sağlayacak akor kalıpları yani chord progression oluşturmak için şu yolu takip edebiliriz. Diziyi C üzerine kurmak istediğimizde tonun si bemol majör olduğunu söylemiştik. Si bemol majördeki tonal fonksiyonları öncelikli olarak tespit etmek gerekiyor. Bb I E b F IV V 9 Yeprem, s.153; Sesli ve görüntülü örnek için bkz. Safa Yeprem, Kişisel Web Sayfası/Dersler/Picado ( ), Modun bütün pozisyonlardaki açılımları için bkz. David Grossman ( ) Interchart,

6 Önceki örneklerde olduğu gibi, chord progression içindeki akorlarda tınlatılacak pedal bas sesi, modun birince sesi yani C (do) olacaktır. Aşağıdaki örnekte C Dorian için chord progression belirtilmiştir. Örnek: C Dorian için mod duyumu sağlayacak akor kalıpları (Chord Progression) 10 Yukarıdaki ilk ölçüde mi bemol majör akoruna basta do eklenmesi durumunda Cmin7 duyumu elde edildiği için akor doğrudan bu şekilde ifade edilmiştir. Dikkat ederseniz önceki örneklere göre akorun okla gösterilen şekliyle yazılması gerekirdi. Chord progression örneğinde belirtilen akor bağlantıları gitarda şu şekilde seslendirilebilir. c.phrygian Modu Phrygian modu, Antik Yunan da özellikle enstrüman (kithara) müziği için kullanılmış olan bir ses dizisidir. Her tip ruh halinin yansıtılabildiği bir yapıya sahip olan bu dizi geçmişte, dini kutlamalarda ve bayramlarda kullanılmıştır. Mitolojik anlamda tanrılara ibadet için de kullanıldığını ileri sürenler vardır. 11 Karanlık ve gergin bir havası olan Phrygian, sonraki dönemlerde Flamenko müziğindeki en temel ses dizisi olmuştur. Flamenko müzisyenleri bu ses dizisini kullanarak, müziklerinde trajik duygularını, dışlanmışlıklarını ve hayata dair bütün ihtiraslarını ifade etme imkanı bulmuşlardır. Bu mod, potansiyeli itibariyle; zaten içinde benzeri hisleri yansıtmaya müsait olduğu için, çingenelerce kısa zamanda benimsenmiştir. 10 Frank Gambale, Modes No More Mystery, DCI Music Video Productions Inc., USA, Detaylı bilgi için bkz.m.l.west, Ancient Greek Music, Clarendon Press, New York, USA, 1992, s

7 Phrygian ses dizisi, duyum olarak Türk müziğindeki Kürdî dizisine benzetilir 12 ancak önceki modda olduğu gibi kullanılan ses sistemi ve tavır farkından dolayı birbirlerinden ayrılmaktadır diyebiliriz. Phrygian dizisi majör ses dizisinin 3. derecesi üzerine kurulan bir moddur.(do majöre göre mi üzerine) Do majör ses dizisine göre Phrygian dizisi aşağıdadır: Ses dizisinin özelliklerini daha iyi kavrayabilmek için modu yine do ( C ) sesi üzerine kuracağız. Phrygian modu majör ses dizisinin 3. derecesi üzerine kurulduğuna göre, C üzerine kurulacak bir Phrygian dizisinde tonumuz, A b (La bemol majör) olacaktır. Şöyle: Ab (La bemol majör) Ab Bb C Db Eb F G C D b Eb F G Ab Bb (C) Do Phrygian dizisi Rakamsal ifade 1 2b 3b 4 5 6b 7b (b2, b3, b6, b7) Aşağıdaki diyagramda Phrygian dizisinin rakamsal değerlerine göre gitar üzerinde seslendiriliş şekli belirtilmektedir. 13 Sonuç olarak C Phrygian, La bemol majör dizisinin 3. derecesi üzerine kurulan moddur diyebiliriz. C Phrygian modu için chord progression şu şekilde oluşturabiliriz. La bemol majörün tonal akorları altına modun başlangıç sesi olan C (do) eklendiğinde aşağıdaki yapı karşımıza çıkacaktır. 12 Makamla ilgili detaylı bilgi için bkz. Özkan, s Yeprem, s.153; Sesli ve görüntülü örnek için bkz. Safa Yeprem, Kişisel Web Sayfası/Dersler/Picado ( ), Modun bütün pozisyonlardaki açılımları için bkz. David Grossman ( ) Interchart,

8 Ab (I.Derece) Db (IV.Derece) Eb (V.Derece) Örnek: C Phrygian için mod duyumu sağlayacak akor kalıpları (Chord Progression) 14 Yukarıdaki ilk örnekte mi bemol majör akoruna basta do eklenmesi durumunda Cmin7 duyumu elde edildiği için, ikinci örnekte aynı akor doğrudan Cmin7 olarak ifade edilmiştir. Örnekte belirtilen akor bağlantıları gitarda şu şekilde seslendirilebilir. ç. Lydian Modu Geçmişte Lydian modu, Ionian modu sınıfında; yani gevşetici, yumuşak etkisi olan modlar arasında ele alınmıştır. Her ne kadar gevşetici bir etkisi olduğu iddia edilse de yüksek bir etkileme gücü olduğu da ileri sürülmektedir. Hatta bu modu çocukların daha rahat algılayabileceğini, bunun onlar için bir eğlence olarak algılanabileceğini ileri sürenler dahi olmuştur. 15 Bu ses dizisi, Türk müziğindeki Pençgâh makamı ile benzer bir duyuma sahiptir. 16 Ancak kullanılan ses sistemi ve tavır farklarından dolayı birbirlerinden ayrılmaktadır. Lydian modu günümüzde özellikle film müziklerinde çokça kullanılmaktadır. Bekleyiş ve gizem temalarını ifade etmekte kullanılan etkileyici bir yapıya sahiptir. Lydian modu, majör ses dizilerinin 4.sesi üzerine kurulur. Do majör ses dizisine göre örnekleyecek olursak Lydian dizisi fa dan başlayacaktır. Ana ses dizisine göre F Lydian dizisi aşağıdaki gibidir. Diğer mod açıklamalarında olduğu gibi Lydian dizisini C (do) üzerine kurduğumuzda, tonumuzun G (Sol majör) olduğu görülecektir. Çünkü Sol majöre göre Lydian dizisi (4.derece) C üzerinden kurulmaktadır. Aşağıda G (Sol majör) ve C Lydian dizileri gösterilmektedir. 14 Frank Gambale, Modes No More Mystery, DCI Music Video Productions Inc., USA, Detaylı bilgi için bkz.m.l.west, Ancient Greek Music, Clarendon Press, New York, USA, 1992, s Makamla ilgili detaylı bilgi için bkz. Özkan, s.418

9 G (Sol majör) G A B C D E F# C D E F# G A B ( C ) Do Lydian dizisi Rakamsal ifade # (# 4) Aşağıdaki diyagramda lydian dizisinin rakamsal değerlerine göre gitar üzerinde seslendiriliş şekli belirtilmektedir. 17 Bu durumda bütün majör ses dizilerinin 4. derecelerini yarım ses tizleştirerek tınlatılması durumunda Lydian duyumu elde edilebilir diyebiliriz. Bu dizinin sesleri ile oluşturulacak akorda maj7 yapısı karşımıza çıkmaktadır. (Sol-si-re-fa diyez). Yukarıdaki örneğe göre mod duyumu sağlayacak akor kalıpları (Chord Progression) oluşturacak olursak önceki örneklerde olduğu gibi önce G (sol majör) tonuna göre IV ve V. Derece akorlarını tespit etmek gerekecektir. G C D I IV V IV ve V. Derece akorlarının altında tınlayacak bas pedal ses Lydian dizisinin kurulduğu ses olan C (do) olacaktır. Örnek: C Lydian için mod duyumu sağlayacak akor kalıpları (Chord Progression) 18 Örnekteki akor bağlantıları gitarda şöyle seslendirilebilir. 17 Yeprem, s.153; Sesli ve görüntülü örnek için bkz. Safa Yeprem, Kişisel Web Sayfası/Dersler/Picado ( ), Modun bütün pozisyonlardaki açılımları için bkz. David Grossman ( ) Interchart, 18 Frank Gambale, Modes No More Mystery, DCI Music Video Productions Inc., USA,1991

10 d. Mixolydian Geçmişte Mixolydian modu, Dorian gibi trajedilerin ifadesinde kullanılmış bir ses dizisidir. İçgüdüsel ve ağıtsal olarak nitelendirilen bu modun merhamet duygusu uyandırdığı iddia edilmektedir. 19 Bu ses dizisi, Türk müziğindeki Acemli rast makamı ile benzer bir duyuma sahiptir. 20 Ancak kullanılan ses sistemi ve tavır farklarından dolayı birbirlerinden ayrılmaktadır. 20.yüzyılın başlarından itibaren özellikle dini zenci müziğindeki kullanımı ile dikkat çeken Mixolydian modu, günümüzde Negro Spritual, Gospel, Blues ve Rock müziklerinde sıkça kullanılmaktadır. Majör ses dizilerinde Mixolydian modu 5. derece üzerinde kurulmaktadır. C (do majör) tonuna göre Mixolydian G (sol) üzerinde kurulur. Ana ses dizisine göre G Mixolydian dizisi aşağıdadır. Aşağıda Fa majör ve C (do) Mixolydian dizileri belirtilmiştir. F (Fa majör) F G A Bb C D E C D E F G A Bb ( C ) Do Mixolydian Rakamsal ifade b (b 7) Aşağıdaki diyagramda mixolydian dizisinin rakamsal değerlerine göre gitar üzerinde seslendiriliş şekli belirtilmektedir Detaylı bilgi için bkz. M.L.West, Ancient Greek Music, Clarendon Press, New York, USA, 1992, s Makamla ilgili detaylı bilgi için bkz. Özkan, s Yeprem, s.153; Sesli ve görüntülü örnek için bkz. Safa Yeprem, Kişisel Web Sayfası/Dersler/Picado ( ), Modun bütün pozisyonlardaki açılımları için bkz. David Grossman ( ) Interchart,

11 Herhangi bir majör ses dizisinin 7.sesini yarım ses pestleşmesi ile Mixolydian dizisini elde etmek mümkündür. Dizinin sesleri ile bir akor oluşturulması durumunda dominant yedili - dom7 yapısı karşımıza çıkmaktadır. (Do,mi,sol,si bemol gibi) Mixolydian modunda chord progression oluşturmak için öncelikli olarak örneğimizin tonuna göre tonal fonksiyonları belirlemek gerekiyor. C (do) üzerine Mixolydian dizisi kuracak olursak tonumuz F (fa majör) olacaktır. Aşağıda F (fa majör) için tonal fonksiyonlar belirtilmiştir. F Bb C I IV V Önceki örneklerde olduğu gibi IV ve V. Derece akorları altında tınlayacak olan pedal bas sesi modun ilk sesi olan C olacaktır. Aşağıda C Mixolydian için chord progression belirtilmiştir. 22 Mod içindeki seslerin çeşitlendirilebilmesi için kromatik aralıklardan ve ayrıca pentatonik dizilerden yararlanmak mümkündür. Yukarıda belirtilen akor bağlantılarını gitarda şu şekilde seslendirilebilir. e. Aeolean Modu Aeolean, isim olarak Hypodorian dizisinin eski hali olarak bilinir. Geçmişte ismen atfedildiği Aeolic kültürün açık yürekli, dürüst ve cömert insanlarına has bir ses dizisi olduğu kabul edilmiştir. 23 Bu mod, bütün majör ses dizilerinde 6. derece üzerine kurulur. Doğal minör olarak da bilinir. Hüzünlü bir havası vardır. Türk mûsikîsindeki Bûselik 24 ve şedlerine duyum olarak benzetilmektedir. Ancak kullanılan ses sistemi ve tavır farkından dolayı birbirlerinden ayrıldıklarını söylemek mümkündür. Dizinin sesleri aşağıdaki gibidir. 22 Frank Gambale, Modes No More Mystery, DCI Music Video Productions Inc., USA, Detaylı bilgi için bkz. M.L.West, Ancient Greek Music, Clarendon Press, New York, USA, 1992, s Makamla ilgili detaylı bilgi için bkz. Özkan, s.98

12 La (A) Aeolean dizisi Do majörde Aeolean dizisi, dizinin 6. derecesi olması sebebiyle A (la) sesi üzerine kurulmaktadır. Bu diziyi C (do) üzerine transpoze edecek olursak tonumuz Eb (mi bemol majör) olacaktır. Aşağıda bahsi geçen diziler ve rakamsal ifadeleri belirtilmiştir. Eb (Mi bemol majör) Eb F G Ab Bb C D (C) Do Aeolean dizisi C D Eb F G Ab Bb ( b3, b6, b7) Rakamsal ifade 1 2 3b 4 5 6b 7b Aşağıdaki diyagramda Aeolean dizisinin rakamsal değerlerine göre gitar üzerinde seslendiriliş şekli belirtilmektedir. 25 Bütün majör ses dizilerinin 3, 6 ve 7. seslerinin yarım ses pesleştirilerek tınlatılması durumunda Aeolean duyumunu oluşturmak mümkündür. Dizinin seslerini kullanarak bir akor kurulması durumunda karşımıza min7 yapısı çıkmaktadır. C Aeolean dizisi için chord progression oluşturacak olursak öncelikli olarak Eb deki (Mi bemol majör) tonal fonksiyonları belirlemek ve IV. ve V. Derece akorlarının altına modun 1. derece sesi olan C (do) pedal sesini yerleştirmek gerekmektedir. Aşağıda mi bemol majör için tonal fonksiyonlar ve chord progression belirtilmiştir. 25 Yeprem, s.153; Sesli ve görüntülü örnek için bkz. Safa Yeprem, Kişisel Web Sayfası/Dersler/Picado ( ), Modun bütün pozisyonlardaki açılımları için bkz. David Grossman ( ) Interchart,

13 Tonal Fonksiyonlar Eb (I.Derece) Ab (IV.Derece) Bb (V.Derece) Chord progression 26 Yukarıda belirlen akor bağlantıları gitarda şu şekilde seslendirilebilir: f. Locrian Modu Locrian modunun, İtalya nın Locri bölgesinde yaşamış bir besteci olan Xenocritus tarafından bulunmuş olduğu ileri sürülmektedir. Eski armoni kitaplarında bu modun Hypodorian dizisi ile aynı etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. 27 Bu ses dizisi, Türk müziğindeki Segâh makamı 28 ile benzer bir duyuma sahiptir. Ancak kullanılan ses sistemi ve tavır farklarından dolayı birbirlerinden ayrılmaktadır. Majör ses dizilerinde 7. derece modu olarak karşımıza çıkmaktadır. C (do majör) dizisine göre Locrian dizisi B (si) sesi üzerine denk gelir. Eğer C üzerine Locrian dizisi kuracak olursak tunumuz tonumuz Db (Re bemol majör) olacaktır. Aşağıda Re bemol majör için aralık ve rakamsal ifade belirtilmektedir. Db (Re bemol majör) Db Eb F Gb Ab Bb C C Db Eb F Gb Ab Bb ( C ) Do Locrian dizisi Rakamsal ifade 1 2b 3b 4 5b 6b 7b ( b2, b3, b5, b6, b7) 26 Frank Gambale, Modes No More Mystery, DCI Music Video Productions Inc., USA, Detaylı bilgi için bkz. M.L.West, Ancient Greek Music, Clarendon Press, New York, USA, 1992, s Makamla ilgili detaylı bilgi için bkz. Özkan, s.276

14 Aşağıdaki diyagramda Locrian dizisinin rakamsal değerlerine göre gitar üzerinde seslendiriliş şekli belirtilmektedir. 29 Dizinin sesleri ile bir akor oluşturulması durumunda karşımıza min7b5 yapısı çıkmaktadır. C sesi üzerine kurulan Locrian dizisi için chord progression oluşturulması durumunda önce re bemol majördeki tonal fonksiyonları belirlemek daha sonra IV ve V. Derece akorları altında modun ilk sesi olan C (do) pedal sesini tınlatmamız gerekiyor. Tonal Fonksiyonlar Db (I.Derece) Gb (IV.Derece) Ab (V.Derece) Chord progression 30 Yukarıdaki akor bağlantılarını gitarda şu şekilde seslendirmek mümkündür: 29 Yeprem, s.153; Sesli ve görüntülü örnek için bkz. Safa Yeprem, Kişisel Web Sayfası/Dersler/Picado ( ), Modun bütün pozisyonlardaki açılımları için bkz. David Grossman ( ) Interchart, 30 Frank Gambale, Modes No More Mystery, DCI Music Video Productions Inc., USA,1991

15

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI Müzik Nedir? *Müzik hakkında çok fazla tanım vardır. Hepsi de kabul edilebilir tanımlardır, ancak hepsini içine alacak genel bir tanım yapmak oldukça zordur. Ancak yine

Detaylı

TÜRK GİTAR MÜZİĞİ ÇALIŞMALARI

TÜRK GİTAR MÜZİĞİ ÇALIŞMALARI Bu araştırma, Klasik Gitar Derneği nin ve Bilkent Üniversitesi nin katkılarıyla 18 21 Şubat 2007 Tarihleri arasında Ankara da yapılan 2.TÜRKİYE GİTAR BULUŞMASI kapsamında Türk Gitar Müziği Çalışmaları

Detaylı

Barcarole: İtalya da, Venedik kentindeki sandalcıların söyledikleri ağır tempolu, duygusal şarkılar. 6/8 ya da 12/8 ölçüde yazılır.

Barcarole: İtalya da, Venedik kentindeki sandalcıların söyledikleri ağır tempolu, duygusal şarkılar. 6/8 ya da 12/8 ölçüde yazılır. BÖLÜM I GİRİŞ Azeri klasik müziğinin büyük isimlerinden biri olan Fikret Amirov, Azeri müziğini tüm dünyaya tanıtan ve sevdiren bestecilerden biridir. Amirov sanatında Batı müziği formlarını parlak ulusal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Armoni Kitaplarındaki Bas Şifrelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Armoni Kitaplarındaki Bas Şifrelerinin Karşılaştırmalı Analizi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) 89-114 Armoni Kitaplarındaki Bas Şifrelerinin Karşılaştırmalı Analizi Comparative Analysis of Figured Bass in Harmony Books Doruk ENGÜR 1, R. Erol

Detaylı

BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELİ

BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELİ BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL TEMELİ Prof.Dr.Necdet BİLDİK necdet.bildik@bayar.edu.tr CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ OCAK, 2012 BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMİŞLİĞİN MATEMATİKSEL

Detaylı

OPSİYONLAR. Şimdi gelin birlikte opsiyonların ne olduklarını ve nasıl çalıştıklarını anlayalım.

OPSİYONLAR. Şimdi gelin birlikte opsiyonların ne olduklarını ve nasıl çalıştıklarını anlayalım. OPSİYONLAR Kitabımızın ikinci bölümünde ülkemizde henüz tanınmayan ancak mantığı bir kez kavrandığında yatırımcılarımızın sürekli kullanacağı opsiyon sözleşmelerinin tam olarak ne olduklarını, bu sözleşmelerle

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

BAROK MÜZİĞİNDE RİTM VE ÖLÇÜ YAPILARIYLA TEMPO VE VURGU NOKTALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YE YÖNELİK STİLİSTİK BİR İNCELEME

BAROK MÜZİĞİNDE RİTM VE ÖLÇÜ YAPILARIYLA TEMPO VE VURGU NOKTALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YE YÖNELİK STİLİSTİK BİR İNCELEME İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN:1309-9884 Cilt/Vol.1 Sayı/No.1 (2011): 37-49 BAROK MÜZİĞİNDE RİTM VE ÖLÇÜ YAPILARIYLA TEMPO

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

TELEFON ZĐL SESLERĐNĐN FĐKRĐ VE MARKA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ *

TELEFON ZĐL SESLERĐNĐN FĐKRĐ VE MARKA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ * Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 283 TELEFON ZĐL SESLERĐNĐN FĐKRĐ VE MARKA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ * Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK ** Hakim Refik Cemal HANEDAN

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

MÜZİKOLOGLAR GÜZÜYLE ORHAN GENCEBAY

MÜZİKOLOGLAR GÜZÜYLE ORHAN GENCEBAY MÜZİKOLOGLAR GÜZÜYLE ORHAN GENCEBAY Giriş Ayşegül ARAL 1960 lı yıllarda Türk müziğinde başlayan değişim hareketleri ve bu hareketler sonucunda icra edilen müzikler, her anlamda seslerin yükselmesine sebep

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

TÜRK MÜZİK EĞİTİMİ TARİHİNDE NOTACI HACI EMİN BEY İN NOTA MUALLİMİ ADLI KİTABININ YERİ VE ÖNEMİ. Dr. Gökhan Yalçın 1

TÜRK MÜZİK EĞİTİMİ TARİHİNDE NOTACI HACI EMİN BEY İN NOTA MUALLİMİ ADLI KİTABININ YERİ VE ÖNEMİ. Dr. Gökhan Yalçın 1 RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ Uluslararası Müzikoloji Dergisi www.rastmd.com TÜRK MÜZİK EĞİTİMİ TARİHİNDE NOTACI HACI EMİN BEY İN NOTA MUALLİMİ ADLI KİTABININ YERİ VE ÖNEMİ ÖZET Dr. Gökhan Yalçın 1 Türk müziğinin

Detaylı

GİRİŞ. Ayrıntıya girmeden önce tezimin de konusu olan elektronik kitap terimini bazı kaynaklardaki tanımlarla tanımlamak gerekirse;

GİRİŞ. Ayrıntıya girmeden önce tezimin de konusu olan elektronik kitap terimini bazı kaynaklardaki tanımlarla tanımlamak gerekirse; GİRİŞ Dünyada son yıllarda duymaya başladığımız kağıtsız yeni bir dünyanın oluşturulmasına yönelik gelişmelerden haberdar olmalıyız ya da yakın gelecekte ister istemez bir şekilde karşılaşmamız muhtemeldir.

Detaylı

REKLAMDA SES ve MÜZİK KULLANIMI Ahmet YAMAN* Öz

REKLAMDA SES ve MÜZİK KULLANIMI Ahmet YAMAN* Öz BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama İletişimi, Marka Okulu REKLAMDA SES ve MÜZİK KULLANIMI Ahmet YAMAN* Öz Reklam, çağdaş insanın günlük yaşamına farklı unsur ve boyutlarıyla nüfuz

Detaylı

KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 SPEECH RECOGNITION THEORY AND TECHNIQUES

KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 SPEECH RECOGNITION THEORY AND TECHNIQUES Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 249-266 KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 Nursel YALÇIN Gazi Ü., Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Ankara. Özet Konuşma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. MERT KARABEY ile Müzik ve Psikoloji

Yrd. Doç. Dr. MERT KARABEY ile Müzik ve Psikoloji Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 2014, Cilt 2, Sayı 3 / Number 2, Volume 3 Yrd. Doç. Dr. MERT KARABEY ile Müzik ve Psikoloji Üzerine Söyleşi: Fatma YAŞIN Yrd. Doç. Dr. Mert KARABEY Kimdir? Mert Karabey 1976

Detaylı

Değerli Esenlerliler

Değerli Esenlerliler Değerli Esenlerliler Sadece fiziki bir kavram olmanın ötesinde sosyal ve kültürel hizmetleri de içerecek şekilde genişleyen yerel yönetim kavramı kentlinin kültürel ve sosyal alanlarda bir şeyler yapabilir

Detaylı

SANAT ALANI OLARAK MİZAH: SANAT, MİZAH, KARİKATÜR İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DEN ÜÇ ÖRNEK

SANAT ALANI OLARAK MİZAH: SANAT, MİZAH, KARİKATÜR İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DEN ÜÇ ÖRNEK T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT ALANI OLARAK MİZAH: SANAT, MİZAH, KARİKATÜR İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DEN ÜÇ ÖRNEK CANAN GÜNERİ Danışman: Doç Dr. Metin COŞAR İnönü Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI

SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI Giriş SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI MÜGE YÜCE Seçim, bir kamu görevini yürütecek kişi veya kurulun, ilgili seçmenlerce, çok sayıda aday arasında yapılacak

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 2003-2004 ÖĞRETİM YILI 5. C MATEMATİK PROJESİ KONU: MATEMATİĞİN GELİŞİMİ Proje Danışman Öğretmeni: Zeliha ÇETİNEL HAZIRLAYANLAR Belir Beliz DERMAN Ece AYDIN Gözde ÖZKEBAPÇI Günsu

Detaylı

Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye

Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye YALNIZ VE ENDİ ŞELİ ÜL- KE: TÜR KİYE Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye Yalnız ve Endişeli Ülke Türkiye Gökçe Tüylüoğlu Türkiye nin Yalnızlığı: Karşılaştırmalı Kamuoyu Araştırmalarının Özet Değerlendirmesi

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

TEKNOLOJĠK GELĠġMELER IġIĞINDA MÜZĠK ESERLERĠNDE UMUMA ĠLETĠM HAKKI VE TÜM YÖNLERĠYLE MOBĠL HAKLAR KAVRAMI

TEKNOLOJĠK GELĠġMELER IġIĞINDA MÜZĠK ESERLERĠNDE UMUMA ĠLETĠM HAKKI VE TÜM YÖNLERĠYLE MOBĠL HAKLAR KAVRAMI TEKNOLOJĠK GELĠġMELER IġIĞINDA MÜZĠK ESERLERĠNDE UMUMA ĠLETĠM HAKKI VE TÜM YÖNLERĠYLE MOBĠL HAKLAR KAVRAMI 1. TEKNOLOJĠK GELĠġMELER ve BĠLGĠ TOPLUMU I- GiriĢ Teknolojinin gelişmesi, hayatın her alanını

Detaylı