KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013

2 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ İnsan ve Hayvan Biyolojisi konu başlığı altındaki soruların 9 tanesi Hayvan Fizyolojisi anabilim dalının konularıdır. Sadece 36. soru Histoloji anabilim dalına aittir, kalan 8 soru sistemlerle ilgilidir. Her sistemden bir soru sorulmuştur. Sorular genel sorulardır, 32 ve 34 bilgiye dayalı muhakeme yeteneğini test edecek şekilde hazırlanmıştır. Diğer sorular bilgi düzeyini ölçmeye yöneliktir. Biyoloji bölümü ve öğretmenliği mezunları için çok zor olmayan sorulardır. Sorularda güçlü çeldiriciler göze çarpmamaktadır. Soruların genelinde Hayvan Fizyolojisi anabilim dalı içinde bulunan her konu (Sistemler) ile ilgili genel bilgilerin test edildiği görülmektedir. Bitki Biyolojisi konu başlığı altındaki soruların 2'si Bitki Morfolojisi ve Anatomisi ile ilgili, 1 tanesi tohumsuz bitkilerin üremesi ve gelişimi ile ilgili iken diğer 5 soru Bitki Fizyolojisi anabilim dalının kapsamındadır. 3. sorunun seçeneklerinde iki doğru cevap bulunmaktadır. Çiçek ve Meyve tanımı farklı yorumlanmış ve seçeneklerde bu farklı yorum sınanmıştır. Ancak birçok kaynakta Gimnospermlerin bazı üyelerinde çiçek ve meyve yapısının görüldüğü kesin bir bilgi olarak verilmektedir. Bu bakımdan 3. soru iptal edilmelidir. Fizyoloji ile ilgili soruların 3 tanesi fotosentez tepkimeleri ya da fotosentez yapan bitkilerin özellikleri ile ilgilidir. Diğer ikisi bitkinin büyümesi ve madde taşınması ile ilgili konuları kapsamaktadır. 24. soru detay bilgisi istemektedir, diğer sorular daha genel sorulmuştur. 27. soru aynı zamanda ekoloji anabilim dalının madde döngüleri konusu içine de girmektedir. Hücre ve Hücre Metabolizması konu başlığı altında 7 soru sorulmuştur. Bu sorulardan 2'si (6 ve 11) biyomolekülleri tanımayı ölçen sorulardır. Hücre zarının yapısı ile ilgili olarak da 2 soru sorulmuştur. Bu soru aynı zamanda kolesterolün hücre zarına etkisi ile ilgilidir. Dolayısıyla biyolojik moleküller konusuna da dahil edilebilir. Hücresel metabolizma ile ilgili hücresel solunum sorusu sorulmuştur (9). Diğerleri hücre organelleri ve hücresel organizmaların farkları ile ilgili sorulmuş 2 sorudur. Bu konu başlığı altındaki sorular diğer konu başlıklarına göre en kolay sorulardır. Daha genel bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Ekoloji konu başlığı altında 3 soru sorulmuştur. 26. soru diğer ikisine göre daha çok bilgiye dayalı muhakeme gücünü ölçmeye yöneliktir ve popülasyon ekolojisi, tür içi rekabet ve doğal seleksiyon konularının kapsamındadır. 28. soru ekosistemlerin fiziksel ve biyolojik özelliklerinin tanınmasını ölçmeye yönelik bir sorudur. 30. soru ise göl ekosistemlerinde yaygın olarak bilinen bir kirlilik ötrifikasyonu ile ilgilidir. 28. soru biraz daha özel bir sorudur ancak her ikisi de farklı ekosistemleri ve özelliklerini ilgilendiren konuların kapsamındadır. Genetik ve Evrim konusu kapsamında 9 soru sorulmuştur. Bu sorulardan 4 tanesi (13,14,15,19) Moleküler Biyoloji anabilim dalı ile ilgilidir. Kromozomun yapısı, mutasyonlar, DNA sentezi ve genetik kod ile ilgili genel sorular sorulmuştur. 5. soru ise mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklarına ait bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Ancak 5. soruda iki doğru seçenek (D ve E) gözükmektedir. Seçeneklerde bölünmenin farklı safhalarındaki kromatit ve kromozom tanımları hakkında net olmayan (çeşitli kaynaklara göre farklı yorumlanan) bilgiler sınanmıştır. Bu bakımdan 5. soruda D seçeneği çeldirici seçenek olmanın dışında teyit edilemeyecek net olmayan bir bilgi/tanım içermektedir ve soru iptal edilmelidir. Popülasyon genetiği konusu ile ilgili 2 (18, 29) zor denebilecek soru sorulmuştur ve kalıtımın en genel konularından biri olan pedigri analizi ile ilgili basit bir soru sorulmuştur. Canlıların Sınıflandırılması ile ilgili 3 soru sorulmuştur. Bu bölüm soruları testin en kolay soruları sayılabilir. 1. soru omurgalı hayvanların biyolojisi ve karşılaştırmalı anatomisi bilgisini sınayacak şekilde düzenlenmiştir. Omurgalı hayvanların genel özellikleri hakkındaki bilgileri sınayan genel bir sorudur. 2. soru prokaryot ve ökaryotlar arasındaki farklarla ilgili bilgileri sorgulamaktadır. Son soru ise gelişim biyolojisi bilgisi isteyen aynı zamanda hayvanların genel olarak sınıflandırılmasında kullanılan karakterlerle ilgili bilgiyi sınamaya yöneliktir. Sınav Biyoloji ile ilgili genel her anabilim dalını içeren ilk akla gelebilecek konuları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 3 ve 5. sorular dışında caydırıcı ya da doğru seçeneği bulmayı güçleştirecek bir seçenek dağılımı görülmemiştir.

3 Soru No: Soru No: 1. Omurgalı Hayvanların Sınıflandırılması - Karşılaştırmalı 26. Ekoloji-Popülasyon Ekolojisi Anatomi 2. Hayvanlar Aleminin Sınıflandırılması - Prokaryot ve 27. Bitki Fizyolojisi Ökaryot Ayrımı 3. Bitki Morfolojisi ve Anatomisi 28. Ekoloji - Ekosistemler 4. Bitkilerde Üreme 29. Popülasyon Genetiği 5. Hücre Bölünmesi - Mitoz-Mayoz ve Kromozomlar 30. Ekoloji-Ekosistemler - Göl Ekosistemi 6. Biyomoleküller - Enzimler 31. Hayvan Fizyolojisi - Sistemler - Bağışıklık Sistemi 7. Sitoloji - Hücresel Organizmalar 32. Hayvan Fizyolojisi - Sistemler - Boşaltım Sistemi 8. Hücre-Hücre Zarının Yapısı 33. Hayvan Fizyolojisi- Sistemler - Kas ve Sinir Sistemi 9. Hücresel Solunum - ATP Sentezi 34. Hayvan Fizyolojisi- Sistemler-Dolaşım Sistemi 10. Sitoloji - Hücre ve Organeller 35. Hayvan Fizyolojisi - Sistemler-Hormonlar 11. Biyomoleküller - Proteinler 36. Hayvan Histolojisi 12. Sitoloji-Hücre Zarından Madde Taşınması 37. Hayvan Fizyolojisi - Sistemler - Sindirim Sistemi 13. Moleküler Biyoloji - DNA Sentezi 38. Hayvan Fizyolojisi - Sistemler - Sinir Sistemi 14. Moleküler Biyoloji - Kromozomun Yapısı ve Mutasyonları 39. Hayvan Fizyolojisi - Sistemler - Solunum Sistemi 15. Moleküler Biyoloji - DNA Sentezi 40. Hayvanların Sınıflandırılması - Karşılaştırmalı Embriyoloji 16. Hayvan Fizyolojisi - Sıvı Dengesi Homeostazi 41. Çevre Eğitimi 17. Sitoloji - Hücresel Organizmalar 42. Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi 18. Popülasyon Genetiği 43. Hücre Biyolojisi 19. Moleküler Biyoloji - Genetik Kod 44. Madde Geçişleri 20. Kalıtım - Pedigri Analizi 45. Azot Döngüsü 21. Bitki Morfolojisi ve Anatomisi 46. Biyoloji Bilişsel Alan Basamakları 22. Bitki Fizyolojisi - Bitki Gelişimi 47. Hücre - Organeller (Kavram Haritası) 23. Bitki Fizyolojisi - Fotosentez 48. Moleküler Biyoloji - Kromozom ve Gen 24. Bitki Fizyolojisi - Fotosentez 49. Biyoloji İle İlgili Etkinlikler 25. Bitki Fizyolojisi - Madde Taşınması 50. Hayvan Fizyolojisi - Egzersiz

4 KPSS / ÖABT BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TESTİ Bu testte 50 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Biyoloji Öğretmenliği Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki omurgalı hayvan gruplarının hangisinde, karşısında verilen yapı bulunmaz? A) Kıkırdaklı balıklar yüzme kesesi B) Kemikli balıklar çift yüzgeçler C) Kuyruksuz kurbağalar üç odacıklı kalp D) Sürüngenler metanefroz böbrek E) Kuşlar hava keseleri Çözüm: Kıkırdaklı balıkların en belirgin özelliklerinden birisi yüzme keselerinin olmayışıdır. Yüzme kesesi kemikli balıklarda bulunur, kıkırdaklı balıklarda bulunmaz, bu sebeple kıkırdaklı balıklar suda sabit duramazlar ve sürekli hareket etmek zorundadırlar. 2. Günümüzde canlılar; Bacteria, Archaea ve Eukarya olmak üzere 3 domain hâlinde gruplandırılmaktadır. Bu domainler; hücrelerinin I. iki takım (2N) kromozom, II. III. IV. hücre duvarında peptidoglikan, zarla çevrili organeller, plazma zarı içermeleri dikkate alındığında, aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Bacteria Archaea Eukarya A) II IV I IV III B) I IV III IV III IV C) II IV I III IV I III IV D) I II IV II IV III IV E) II IV IV I III IV Çözüm: Genel bir sorudur. Bu soruda 3 domaini ayırt etmek için en temel özellikler verilmiştir. Zarla çevrili organeller, 2n kromozom takımı sadece Eukarya da bulunur. Peptidoglikan ise sadece Bacteria'da vardır. Plazma zarı ise her üç domainde var olan bir yapıdır. Bu durumda tek seçenek doğruyu gösteriyor. Cevap E 3. Aşağıdakilerden hangisi, bitkiler içerisinde angiospermlerin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz? A) Çifte döllenme B) Çiçeklerin bulunması C) Meyvelerin bulunması D) Sekonder kalınlaşmanın görülmesi E) Floem dokusunda arkadaş hücrelerinin bulunması Çözüm: Bu sorunun iki cevabı vardır. B - Çiçek yapısı bitkide üreme organlarını taşıyan yapıdır. Çiçek Gimnospermlerde (Çam Kozalak Yapılarında) ve Angiospermlerde bulunur. Bazı Gimnospermlerde çiçek kozalak yapısında bulunduğundan ve Angiospermlerdeki gibi renkli yapraklar taşımadığından bazı kaynaklarda gerçek çiçek olarak değerlendirilmez. Ancak Ginkgo, Ephedro ve Taxus gibi Gimnosperm bitkilerde çiçek ve meyve bulunur. Dolayısıyla çiçeklerin bulunması Angiospermlerin ayırt edici özellikleri arasında gösterilemez. D - Sekonder kalınlaşma Gymnospermlerde ve Angiospermlerden dikotillerde görülür. Monokotillerde normal kalınlaşma görülmez. Bu bakımdan sekonder kalınlaşması da Angiospermlerin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz. Cevap B ve D 4. Aşağıdaki bitkilerin hangisinde, diploid olan sporofit nesil, haploid olan gametofitin üzerinde yer alır ve beslenme bakımından haploid gametofite bağımlıdır? A) Açık tohumlular B) Kapalı tohumlular C) Eğreltiler D) Kara yosunları E) Kibrit otları Çözüm: 2n yani diploid olan neslin n yani haploid olan neslin üzerinde olması tohumsuz bitkilerden olan karayosunu ve eğreltilerde görülen bir durumdur. Kibrit otları da bir çeşit eğreltidir. Seçeneklerde C ve D arasında kalınabilir. Ancak son cümle bu ikisi arasındaki tercihi yapmayı kolaylaştırmaktadır. Bitkide fotosentez yapan nesil diğerini beslenme açısından kendine bağlar. Karayosunlarında haploid gametofit fotosentez yaparken eğreltilerde ve kibrit otlarında diploid sporofit fotosentez yapmaktadır. Dolayısıyla karayosunlarında sporofit nesil beslenme açısından fotosentez yapan gametofit nesle bağımlıdır. 4 Diğer sayfaya geçiniz.

5 5. İnsanda mitoz ve mayoz bölünmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mitozun profaz ve mayozun profaz I evresinde ilgili hücrelerde 46 kromozom bulunur. B) Metafaz I evresinde hücre plağına 23 tetrat dizilir. C) Mayoz I tamamlandığında hücrelerde her biri iki kromatitli 23 kromozom bulunur. D) Mitozun anafaz evresinde, ilgili hücrede 92 kromozom bulunur. E) Mayoz bölünme sürecinde, iki kez genetik materyalin replikasyonu gerçekleştirilir. Çözüm: Seçeneklerde bir hata vardır. D ve E seçeneklerinin ikisi de doğru cevaptır. Bu sorunun seçeneklerinde kromozom ve kromatit kavramları hassasiyet gösterilmeden kullanılmıştır. A seçeneğinde insandaki her iki bölünme tipinde de hücre profazda olduğundan replikasyon tamamlanmış ve kromozom sayısı 46 dır. Mitozun profazında kısalıp kalınlaşmış olan ve 46 adet bulunan kromozomlar Anafaz evresinde her biri 2 kromatitten oluştuğundan 92 kromatit taşır. D seçeneği bu bakımdan yanlıştır. Mayoz bölünme sürecinde replikasyon sadece bir kez gerçekleşir. Kromozom sayısı iki katına çıkarılır ve hücreler 2 kez üst üste bölünerek kromozom sayısı yarıya indirilmiş olur. ve E 7. Bir bakteri ile ökaryotik bir bitki hücresi arasındaki yapısal farklılığı gözlemlemek isteyen bir öğrencinin, aşağıdakilerin hangisinde en az farklılık bulması beklenir? A) Hücre çeperinin yapısı B) Hücrenin boyutu C) Plazma zarının yapısı D) Ribozomların yapısı E) Hücrelerin bölünme şekli Çözüm: Seçeneklerde verilen özellikler içinden hangisinin en az farkı oluşturduğu net değildir. A, B ve E seçenekleri diğerlerine göre daha bariz farklar içerdiğinden hemen elenebilir. Ancak C ve D seçenekleri arasında kalınabilir. Soruda bakteri yerine Microplazmalarda sterol bulundurması bakımından da benzerlik gösterdiğinden en az fark plazma zarındadır. 8. Bir hücrenin zarında kolesterol miktarının görece az olması, bu hücrenin zarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A) Zarın dayanıklılığı artar. B) Zardan madde geçişi azalır. C) Zardaki fosfolipitlerin hareketi azalır. D) Zar daha kıvamlı olur. E) Zarın akışkanlığı daha fazla olur. Çözüm: Kolesterol hücre zarında yerleşip hücreye sağlamlık verir. Ayrıca hücrede birikim arttıkça hücrenin hareket kabiliyeti azalır, hücre sertleşir. Bu haldeki bir hücrede madde geçişi azalır. Kolesterolün görece daha az olduğu bir hücrede hücre zarının akışkanlığı artar. Cevap E 6. Bir substrattan elektron alınmasını veya koparılmasını katalizleyen enzimler aşağıdakilerden hangisidir? A) Oksidoreduktazlar B) Hidrolazlar C) İzomerazlar D) Kinazlar E) Fosforilazlar Çözüm: Substrattan elektron koparılmasılmasını ya da substrata eklenmesini katalizleyen enzimlere Oksidoreduktazlar denir. 9. Hücre solunumunun glikoliz evresinde oluşan I. pirüvat, II. III. ATP, gliseraldehit 3-fosfat moleküllerinden mitokondriye aktarılanlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III Çözüm: Hücre solunumunun glikoliz evresinde oluşan Pirüvat, ATP ve Gliseraldehit 3-fosfattan sadece Pirüvat mitokondriye aktarılır. 5 Diğer sayfaya geçiniz.

6 10. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde, daha fazla miktarda lizozom bulunması beklenir? A) Epitel hücreleri B) Nötrofil lökosit hücreleri C) Lenfositler D) Kas hücreleri E) Eritrositler Çözüm: Lizozom organeli sindirim görevi gördüğünden hücresel savunma yapan, Fagositoz yeteneği fazla olan hücrelerde daha çok bulunması beklenir. Seçeneklerde buduruma en uygun hücre Nötrofil lökosit hücreleridir. Cevap B 11. Proteinlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hücre zarında madde taşınımında işlev görürler. B) Yapı malzemesi olarak kullanılırlar. C) Bazı hormonların yapısını oluştururlar. D) Vücudun savunmasında işlev görürler. E) İnsanda enerji maddesi olarak depolanırlar. Çözüm: Proteinler hücrede hücre zarının yapısına katılarak hem yapı malzemesi görevi görüp hem de madde taşınmasında görev yaparlar. Ayrıca insülin gibi bazı hormonlar da protein yapısındadır. Bazı proteinler vücudumuza giren yabancı maddelere karşı savunmada görev yapar. Ancak proteinler enerji amaçlı depolanmazlar, bu iş için karbonhidratlar depolanır (Nişasta-Glikojen). Cevap E 12. Hücre zarlarından aktif taşıma ile içeriye madde alınması ve dışarıya madde atılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Maddeler, derişim gradientinin zıt yönünde taşınır. B) Aynı anda iki farklı madde taşınabilir. C) Taşınan maddenin hücre içi derişimi, ortamınkine göre değişikliğe uğrar. D) Maddenin taşınması, zarın fosfolipid molekülleriyle gerçekleşir. E) Taşıyıcı proteinlerin konformasyonunda geçici değişimler olur. Çözüm: Aktif taşıma maddenin az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere doğru enerji harcanarak ve proteinlerin yardımı ile taşınması olayıdır. Bu olayda proteinler mutlaka kullanılır ve aynı anda birden fazla maddenin içeri veya dışarı geçişi sağlanabilir. Taşınma esnasında proteinler şekil değiştirir ve taşınan maddeler derişim farkı yaratabilir (Sinir iletimindeki Na K pompası). 13. DNA nın replikasyonunda aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz? A) RNA primaz B) DNA polimeraz C) DNA ligaz D) Restriksiyon endonükleaz E) Helikaz Çözüm: A. RNA primaz: RNA primeri sentezler. B. DNA polimeraz: RNA primerini uzaklaştırıp yerine DNA sentezler. C. DNA ligaz: Sentezlenen küçük DNA parçalarını birleştirir. D. Restriksiyon endonükleaz: DNA zincirini fosfat diester bağlarından keser. E. Helikaz: DNA çift zincirindeki H bağlarını çözer. DNA replikasyonu yapılırken Restriksiyon endonükleazlar olmadan helikaz yardımıyla H bağları çözülerek RNA primazla kısa primerler yazılır, DNA polimeraz bu primerlerden itibaren DNA sentezi yapar ve Ligaz enzimi de bu sentezlenen küçük parçaları birleştirir. 14. Aşağıdaki şekilde, kromozom yapısında görülen bir değişiklik verilmiştir. Dikey oklar kromozomların kırılma noktalarını, taralı yerler ise yeniden düzenlemenin etkilediği kromozomal kısımları göstermektedir. A B C D E F G H A D C B E F G H Buna göre, şekildeki kromozomun yapısında görülen değişiklik aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Delesyon B) Duplikasyon C) İnversiyon D) Translokasyon E) Anöployidi Çözüm: Şekilde görüldüğü gibi bir kromozomun iki noktadan kırılarak kopan parçanın 180 derece dönüp tekrar aynı yere bağlanmasına inversiyon denir. 6 Diğer sayfaya geçiniz.

7 15. DNA nın replikasyonu sırasında gerçekleşen hata okuma (proof reading) olayının gerçekleşme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Anöployidinin ortaya çıkmasının önlenmesi B) DNA da meydana gelen kırıkların onarılması C) Replikasyonu gerçekleştirilemeyen lineer DNA uçlarının telomeraz yardımı ile eşlenmesi D) Yeni sentezlenen DNA zincirine katılan yanlış nükleotidlerin düzeltilmesi E) Replikasyonda zincire katılan RNA primerlerinin deoksiribonükleotidlerle değiştirilmesi Çözüm: DNA replikasyonu sırasında DNA polimeraz eşlenik bazları doğru biçimde eşlemektedir ancak bazen hatalar olabilmektedir. Bazen sentezlenen zincire yanlış bazlar ilave edilebilir. Sentez işleminin bir parçası olan bir hata okuma mekanizması (proof reading) DNA sentezi sırasında oluşan bu hataları düzeltir. 16. Tatlısu balıklarının vücut sıvıları yaşadığı ortama göre hipertoniktir. Bu nedenle su, balığın vücudu içine girme, tuz da canlı vücudundan çevredeki suya geçme eğilimi gösterir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, tatlısu balıklarında görülen bu soruna çözüm olamaz? A) Vücut sıvılarından daha seyreltik idrar oluşturulması B) Vücudun büyük bölümünün, nispeten geçirgen olmayan deri ve pullarla örtülü olması C) Solungaç kılcallarındaki kanın akış yönünün, suyun akış yönüne zıt olması D) Solungaçlarında bulunan özelleşmiş hücreler tarafından iyonların sudan alınıp kana salgılanması E) Neredeyse hiç su içmemeleri Çözüm: Tatlı suda yaşayan hayvanların iç sıvıları dikkati çekecek kadar çevresindeki ortamdan daha hipertoniktir. Bu yüzden tatlı suda yaşayan hayvanların büyük bir kısmında bir uyum olarak derilerinde geçirgenlik kitin ve pullarla örtülmek sureti ile büyük ölçüde azalmıştır. Ozmozla su girişi yapılarak hipotonik idrarla dengelenir. Bundan dolayı tatlı su balıkları su içmez, maddenin çoğunun süzülmesi ve geri emilmesi için büyük glomerulusları vardır. Solungaçlardan tuz emilir. Solungaç kılcallarındaki suyun akış yönünün bu sorunu çözmekle bir ilgisi yoktur. 17. İnsanlarda kan grubu fenotipi kalıtsal olarak belirlenmektedir. Aşağıda dört ayrı çiftin ABO sistemine göre kan grupları verilmiştir. Çiftlerin kan grubu fenotipleri; I. O x O, II. A x A, III. B x B, IV. AB x AB olduğuna göre, çiftlerin hangilerinden doğacak çocuğun kan grubunun ne olacağı kesinlikle söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) I, II ve III Çözüm: O, A, B ve AB olarak verilen çiftlere ait fenotiplerden yola çıkarak doğacak çocuğun kan grubunu anlayabilmek için genotiplerin biliyor olmak gerekir. Yukarıda verilen bilgilere göre genotipler şunlar olabilir (A ve B karakteri O karakterine baskındır, AO ve BO genotipine sahip bireyler sırasıyla A ve B fenotipini yansıtır. AB genotipine sahip bireylerde ise fenotip AB'dir, herhangi biri baskın değildir. I. Fenotip: O X O Genotip: OO X OO doğacak çocuk kesinlikle O kan grubuna sahip olur. II. Fenotip: A x A Genotip: AO x AO doğacak çocuklar % 50 ihtimalle A, % 50 ihtimalle O kan grubuna sahip olacaktır. III. Fenotip: B x B Genotip BO x BO doğacak çocuklar % 50 ihtimalle B, % 50 ihtimalle O kan grubuna sahip olacaktır. IV. Fenotip: AB x AB Genotip AB x AB doğacak çocuklar % 25 ihtimalle A, % 25 ihtimalle B, % 50 ihtimalle AB kan grubuna sahip olacaktır. 7 Diğer sayfaya geçiniz.

8 18. Dar boğaz (şişe boynu) etkisi nedeniyle ana popülasyondan geriye çok az sayıda bireyin kaldığı ve bu bireylerden yeni bir popülasyonun kurulduğunu varsayarsak bu yeni popülasyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? A) Homozigotlaşma oranı yüksektir. B) Popülasyondaki genetik varyasyon düşüktür. C) Soy içi üreme oranı yüksektir. D) Çekinik özelliklerin görülme sıklığı yüksektir. E) Alel frekanslarının ana popülasyondaki ile aynı olma olasılığı yüksektir. Çözüm: Bir ana popülasyonun az sayıda üyesi yeni bir koloni kurduklarında kurucu etkisi gerçekleşir. Kurucuların azlığı nedeniyle yeni kolonide: Genetik çeşitlilik ana popülasyondan daha düşük olabilir. Birey sayısı az olacağından soy içi üreme sıklığı fazla olacaktır. Çekinik özelliklerin görülme sıklığı fazla olabilir. Ana popülasyondan geriye kalanların daha çok çekinik karakterli olma ihtimali vardır. Homozigotlaşma oranı yüksektir. Az sayıda birey ve az genetik çeşitlilik içinde soy içi üremeden dolayı homozigot baskın ve homozigot çekinik karakterlerin ortaya çıkması ve bulunması yüksektir. Ana popülasyondan farklı gen sıklıkları görülebilir. 5 mavi, 5 kahverengi, 5 siyah göz rengine sahip birey bulunduran bir popülasyondan dar boğaz etkisi ile 2 birey kaldığını düşünelim, bu 2 bireyin ana popülasyondaki gibi 3 farklı göz rengini yansıtması mümkün değildir. Cevap E 19. Aşağıda, bir DNA parçasına ait bazı üçlü kodonlar (genetik kodlar) numaralandırılarak verilmiştir. DNA zinciri K ACT GCA CTG TGA DNA zinciri L Bu DNA parçası ile ilgili olarak, I. DNA nın L zincirinin kalıp olarak kullanıldığı durumda, bu zincirin 1. ve 4. kodonu aynı amino asiti şifreler. II. III. IV. DNA nın K zincirinin kalıp olarak kullanıldığı durumda, 5. kodonun şifresi ile bu kod tarafından şifrelenen amino asiti taşıyan RNA nın antikodonu aynıdır. DNA nın K ve L zincirlerinin 2 ile gösterilmiş kodonlarında karşılıklı olarak en fazla 6 çeşit nükleotit bulunabilir. DNA nın L zincirinin kalıp olarak kullanıldığı durumda, 3. koda karşılık gelen mrna kodonunun baz üçlüsü GUC olacaktır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) I, III ve IV Çözüm: Bu soruda kodon (kod) (mrna zinciri), antikodon (trna zinciri), kodonun şifresi (DNA zinciri) gibi kavramların karıştırılmaması gerekmektedir. Buna göre : K zinciri (DNA yani Şifre)- ACT GAC - ACT - GCA mrna Kod veya Kodon---UGA CUG - UGA - CGU trna Antikodon - ACU GAC - ACU - GCA L zinciri (DNA yani Şifre)- TGA CTG - TGA - CGT mrna Kod veya Kodon---ACU GAC - ACU - GCA trna Antikodon - UGA CUG - UGA - CGU DNA nın K ve L zincirlerinin 2 ile gösterilmiş kodonlarında karşılıklı olarak en fazla 6 çeşit nükleotit değil, A, G, C ve U olmak üzere 4 çeşit nükleotit bulunabilir. 8 Diğer sayfaya geçiniz.

9 20. Aşağıdaki soyağacında, X e bağlı çekinik bir genle kontrol edilen bir hastalığın seyri gösterilmiştir. babasından r alelini alacak ancak kendisi de normal olduğundan annesinden XR almış ve XRXr genotipine sahiptir. Bu durumda Ahmet XRY ve Ayşe XRXr çiftinden doğacak çocuklarda hasta olma ihtimali 1/4'tür. Ayşe? Ali Ahmet X R Y ve İpek X R X r Ahmet? İpek 1/2 X R 1/2 Y 1/2 X R 1/2 X r =Dişi =Erkek =Hasta erkek Bu soyağacından edinilen verilere göre, Ayşe-Ali ve Ahmet-İpek çiftlerinin çocuklarında bu hastalığın ortaya çıkma olasılıkları kaçtır? Ayşe-Ali çifti Ahmet-İpek çifti A) 1/4 1/4 B) 1/8 1/4 C) 1/8 1/8 D) 1/4 1/2 E) 1/4 1/8 Çözüm: X e bağlı çekinik olarak kontrol edilen bir hastalıkta Alelleri r ve R olarak kabul edelim. Bu durumda : Normal Dişi: X R X R ve X R X r Hasta Dişi :X r X r Normal Erkek :X R Y Hasta Erkek : X r Y şeklinde genotiplere sahip olacaklardır. Ayrıca X? sembolü bu kromozomun R veya r alellerinden herhangi birini taşıma ihtimalinin 1/2 olduğunu gösterir. Ayşe nin anne ve babasının her ikisi de normal olduklarından ve Ayşe nin hasta bir erkek kardeşinin olmasından dolayı annesinin X R X r babasının X R Y genotiplerine sahip olduklarını söyleyebiliriz. X R alelini babasından aldığı için Ayşe hasta değildir ancak annesinden X R ve X r den hangisinin geldiği pedrigdeki verilere göre net değildir. Ayşe'nin genotipi (X R X? ) şeklinde gösterilir. Ali nin babası hasta (X r Y) annesi ise normal (X R X? ) dir. Ali nin de normal olmasından genotipi X R Y'dir. Ali X R Y ve Ayşe (X R X? ) çiftinden doğacak çocuklarda hasta olma ihtimali 1/8'dir. Ali X R Y 1/2 Y ve Ayşe X R X? 1/2 X R 1/2 X R 1/2 X? 1/8 X r Y 1/4 X R 1/2 1/2 1/4 X r Ahmet normal bir erkek olduğundan (XRY) İpek, hasta olan Cevap B 1/4 X r Y 21. Bir bitkinin çeşitli organlarından kesit alan bir öğrencinin, aşağıdaki dokuların hangisinde birden fazla hücre tipi gözlemesi beklenmez? A) Epidermis B) Floem C) Kollenkima D) Ksilem E) Periderm Çözüm: Epidermis: Tek sıra hücrelerden oluşur. Farklılaşarak stoma, tüyler, emergens ve hidatot denilen hücre tiplerine dönebilir. Floem: Tek sıra halinde uç uca dizilmiş canlı hücrelerden meydana gelir. Parankima, sklerenkima, kalburlu borular ve arkadaş hücrelerinden oluşur. Ksilem: Cansız hücrelerden oluşur. Hücrelerin sitoplazma ve çekirdekleri kaybolmuştur. Ksilem; parankima, sklerenkima, trakeid ve trake hücrelerinde meydana gelmiştir. Periderm: Yapı bakımından mantar (fellem), mantar kambiyumu (fellogen) ve felledermden oluşmuştur. Epidermis parçalandığında oluşan bu doku hücrelerinde farklılaşmış lentisel hücreleri görülür. Kollenkima: Levha ve köşe kollenkiması diye ikiye ayrılır ancak her ikisinde de aynı hücre yapısı vardır, aralarındaki fark çeper kalınlaşma biçimidir. 9 Diğer sayfaya geçiniz.

10 22. Belirli bir süre karanlıkta tutularak sürgün oluşturması sağlanan bir patates yumrusu aydınlık ortama alındıktan sonra, oluşan sürgünle ilgili olarak, I. Gövde uzaması hızlanır. II. III. Yaprak yüzeyi genişler. Sürgünler klorofil sentezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Çözüm: Gün ışığına tutulan sürgünlerde klorofil sentezi olur, fotosentez başlar ve yaprak gelişimi olur. Cevap E 23. C3, C4 ve CAM bitkileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) C3 bitkilerinin, sıcak yaz aylarında fotosentetik verimleri çok yüksektir. B) Işık şiddeti ve sıcaklık belirli bir düzeye kadar yükseldikçe C4 bitkilerinin verimliliği artar. C) Dünyadaki fotosentetik üretimin büyük bölümü C3 bitkileri tarafından gerçekleştirilir. D) CAM bitkileri hem C4 yolunu hem de Calvin döngüsünü kullanır. E) C4 bitkileri, kurak ve sıcak koşullara daha dayanıklı olma eğilimindedir. Çözüm: Yaz aylarında sıcaklıkların yüksek olduğu yerlerde C4 bitkileri C3 bitkilerine göre daha yüksek fotosentez hızına sahiptir. 25. Aşağıdaki şekilde, su ve minerallerin bitki kökündeki çeşitli hücrelerden yanal taşınımı gösterilmiştir. Hücre çeperi Plazma zarı Buna göre, bu üç farklı taşınım yolu aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? I II III I II III A) Apoplastik Simplastik Transmembran B) Simplastik Apoplastik Transmembran C) Transmembran Simplastik Apoplastik D) Simplastik Simplastik Transmembran E) Transmembran Apoplastik Simplastik Çözüm: Su çeperlerden taşınıyorsa apoplastik, plazmodezmlerden taşınıyorsa simplastik ve hücreden hücreye vokuolleri de geçerek taşınıyorsa transmembran yolla taşınmış olur. 24. Fotosentez sırasında tilakoit zardaki klorofil molekülleri ışık enerjisini soğurduğunda eş zamanlı olarak bu zarların iç kısmında (lümen) aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? A) CO 2 fikse edilir. B) ATP sentezlenir. C) NADPH sentezlenir. D) Glikoz sentezlenir. E) Oksijen açığa çıkar. Çözüm: Fotosentez sırasında tilakoit zardaki klorofil molekülleri ışık enerjisini soğurduğunda eş zamanlı olarak bu zarların iç kısmında (lümen) bulunan proteinin lümen kısmındaki su molekülü parçalanarak O 2 üretilmiş olur. Cevap E 10 Diğer sayfaya geçiniz.

11 26. Aşağıdaki grafikte, bazı canlı gruplarına ait ideal hayatta kalma eğrileri (I, II, III) verilmiştir. Canlı birey sayısı (Logaritmik ölçek) I II III 100 Maksimum ömrün yüzde bölümleri Bu eğrilerle aşağıdaki canlılar arasındaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? I II III A) Midye Yer sincabı İnsan B) Midye İnsan Yer sincabı 28. Tropikal yağmur ormanlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tür çeşitliliği çok yüksektir. B) Toprakta besleyici minerallerin oranı daima çok yüksektir. C) Biyokütle üretimi yüksektir. D) Bitkilerde üreme yıl boyunca devam eder. E) Habitat çeşitliliği yüksektir. Çözüm: Tropikal Yağmur Ormanları: Sıcaklık yıl boyunca yüksek ve yağış günlüktür. Yağışların çoğu bitkilerin atmosfere verdiği su buharından gelir. Yağış nedeniyle mineraller yıkanmış ve toprak fakirdir. Toprağa düşen organik madde hızla ayrıştırılır ve bitkiler tarafından hızla absorbe edilir. Bu nedenle mineral madde toprakta değil, bitkilere bağlanmış haldedir. Cevap B C) İnsan Midye Yer sincabı D) Yer sincabı İnsan Midye E) Yer sincabı Midye İnsan Çözüm: Bu grafikte III numaralı eğrideki canlı türü sayısı artsa da (1000 birey) ömür uzunluğunun neredeyse sonuna kadar ulaşabiliyor. Verilen örnekler içinde tür içi rekabeti birbirini öldürmeden ya da sayısı azalmadan başarabilecek tek tür insandır. Midye ve yer sincabında ise birey sayısı arttıkça rekabet artacağından ömrün tamamına doğru birey sayısı azalır. Omurgasız olan ve daha ilkel olan midyede bu durum daha hızlı gerçekleşirken yer sincabında süreç daha ağır işler. 27. Bitkilerde azot bağlanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bitkiler, azotu topraktan amonyum ` + NH 4 j ve nitrat formunda alırlar. B) Bitkiler, havadaki serbest azotu ^N2h doğrudan kullanamazlar. C) Baklagil köklerinde havadaki serbest azotu bağlamada işlev gören nitrogenaz enzimi bitki hücreleri tarafından üretilir. D) Nitrogenaz enzimi oksijen varlığında inhibe olur. E) Baklagillerin köklerindeki serbest oksijen, leghemoglobin sayesinde kontrol edilir. Çözüm: Toprak ve su ekosistemlerinde serbest olarak yaşayan nitrogenaz enzimine sahip mikroorganizmalar atmosferin moleküler azotunu fikse eder. 11 Diğer sayfaya geçiniz.

12 29. Bir türün yayılış alanı içinde yer alan elverişli habitat parçalarına yama, bu özellikteki habitat yamalarında yaşayan alt popülasyonun her birine de metapopülasyon adı verilir. Aşağıdaki şekilde alan büyüklükleri aynı olan beş farklı yamadan (K, L, M, N, P) oluşan bir metapopülasyon dağılımı verilmiştir. (Yamalar arasındaki göçlerin oklar yönünde gerçekleştiği varsayılacaktır.) L K M 30. Aşağıdakilerden hangisi, ötrofikasyona uğramış bir gölün özelliklerinden değildir? A) Dip kısımlarda oksijen oranı azdır. B) İnorganik besleyicilerin miktarı yüksektir. C) Suyun ışık geçirgenliği azdır. D) Soğuk sularda yaşayan balık türleri yaygındır. E) Fitoplankton verimliliği yüksektir. Çözüm: Ötrofikasyon sudaki besin maddelerinin zenginleştirilmesidir ve böyle zengin göllere ötrofik göl denir. Ötrofik göllerdeki su bulanıktır ve içinde besi elementlerinden dolayı bol miktarda alg ve cyanobakteri bulunur. Ötrofik göllerin, derin su bölümlerinde alglerin yıkımı sonucu biyolojik oksijen ihtiyacı nedeniyle çözünmüş oksijen miktarı azalmıştır ve sıcak su balıkları yayın balığı ve sazan balığı hakim duruma geçer. N Yamalar arası geçiş koridorları P Bu metapopülasyon ile ilgili olarak, I. N yamasındaki alt popülasyon, yeterince göç almazsa genetik varyasyonun azalmasına bağlı olarak zamanla yok olma girdabına girebilir. II. III. İnsan eliyle L yamasına sokulan yabancı (egzotik) bir türün, zamanla bütün yamalarda görülmesi beklenebilir. Yamalar arasındaki geçiş koridorlarından etkin bir şekilde göçlerin ve şansa bağlı çiftleşmenin devam etmesi alt popülasyonlar arasındaki farklılaşmayı hızlandırır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) II ve III Çözüm: Çeşitli metapopülasyon modelleri vardır. Bu modellerde her yama türü eğer yeterince göç almaz ise muhtemel yok olma tehlikesi taşır. Şekilde L ve M yamalarından diğer yamalara göç olduğu görülmektedir. L yamasına konulacak egzotik bir türün diğer yamalarda görülmesi kuvvetle muhtemeldir. Yamalar arasındaki geçiş koridorlarından etkin bir şekilde göçlerin ve şansa bağlı çiftleşmenin devam etmesi alt popülasyonlar arasındaki farklılaşmayı hızlandırmaz, aksine yavaşlatır. Farklılık oluşabilmesi için yamalar arasında gen akışının kesilmesi, her yamanın kendine ait bir gen havuzunun oluşması ve farklı çevresel etkilere maruz kalması gibi etkiler gerekmektedir. 31. Bağışıklık sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bağışıklık sistemi, kendi ve yabancı (selfnonself) ayrımını yapabilir. B) Kazanılmış bağışıklık, hücresel ve humoral olarak iki ana gruba ayrılır. C) Hücresel bağışıklıkta, B hücreleri ve plazma hücreleri görev alır. D) B ve T hücrelerinin özgül antijenleri tanımaları, plazma zarındaki antijen reseptörleri ile sağlanır. E) Yardımcı T hücreleri tarafından salınan sitokinler, B hücrelerinin çoğalmasını uyarır. Çözüm: B lenfosit hücreleri sentezledikleri antikorlar aracılığı ile patojenleri - bakterileri yok ederler, yani humoral savunmada görev yaparlar. T lenfositler sitokinler salınarak B lenfosit hücreleri uyarılır. Uyarılan B lenfositler, antijen spesifik plazma hücrelerine dönüştürülür. Plazma hücrelerinden immünoglobünler salınır. Antijen antikor ilişkisi sağlanarak humoral savunma yapılmış olur. 12 Diğer sayfaya geçiniz.

13 32. Aşağıda, sağlıklı bir insanın böbrekler aracılığı ile gerçekleştirdiği boşaltıma ilişkin bazı sayısal bilgiler verilmiştir. Bir çift böbrekten her gün litre kan geçer. Bir günde glomeruluslardan Bowman kapsülüne litre sıvı süzülür. Bir günde atılan idrar miktarı 1-1,5 litredir. Yukarıda verilenlere göre; I. kanın bütün bileşenlerinin Bowman kapsülüne süzüldüğü, II. III. Bowman kapsülüne geçen süzüntünün % 99 unun vücuda geri emildiği, böbrek toplardamarlarına giden kanda azotlu atıkların hiç bulunmadığı çıkarımlarından hangileri kesin olarak yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Çözüm: Bu soruda verilen bilgilere göre cevap aranacaktır. Kanın bütün bileşenlerinin Bowman kapsülünden süzüldüğüne dair bilgi verilmemiştir. Sadece litre kanın böbrekten geçtiği bilgisi vardır. II. çıkarımla ilgili olarak; bir günde Bowman'dan litre sıvı süzülürken sadece 1-1,5 litresi dışarı atılıyor dolayısıyla % 99 unun vücuda geri emildiği çıkarımı yapılabilir. Böbrek toplardamarlarına giden kanda azotlu atıkların hiç bulunmadığına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Cevap B 34. İnsanda incebağırsak içine bırakılan işaretli glikoz molekülü, en kısa yoldan kalp kası hücrelerine ulaşacak olursa aşağıdaki damarların hangisinden geçmesi gerekmez? A) Koroner atardamarı B) Karotid arter (şah damarı) C) Akciğer atardamarı D) Akciğer toplardamarı E) Kapı toplardamarı Çözüm: Koroner atardamar kalp kasını besleyen damarlardır. Glikoz bu damardan kalp kasına geçebilir. Kapı toplardamarı, sindirim sistemi (mide, bağırsak, pankreas) ve dalaktan kan getirdiğinden ince bağırsağa verilecek glikoz kapı toplar damarına uğrayacaktır. Karotid arter (şah damarı) ise kanın baş kısma götürülmesi ve oradan getirilmesi görevini görür. Kalbe gelecek glikozun bu damar yoluna girmesine gerek yoktur. Cevap B 35. Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi, birbirinin antagonisti olarak çalışır? A) Oksitosin Vazopresin (ADH) B) Kalsitonin Parathormon C) Östrojen Progesteron D) TSH Tiroksin E) Prolaktin Aldosteron Çözüm: Kalsiyum dengesini sağlayan temel hormon Parathormon (PTH) dır. Kalsitonin PTH nın antagonistidir. Cevap B 33. I. Kalp kası II. III. Düz kas İskelet kasları Yukarıdaki kaslara uzanan sinirler kesilecek olursa hangilerinin kasılıp gevşemeleri yine de devam eder? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Çözüm: İskelet kası dışındaki kalp kası ve düz kaslar istemimiz dışında kasılabilme özelliğine sahiptir. Sinirler kesilecek olsa da bu iki kas çeşidinin de kasılıp gevşemeleri devam edebilir. 36. İnsan vücudundaki bazı hücre tipleri ve bulundukları dokulara ilişkin olarak yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hücre tipi Bulunduğu doku A) Osteosit Kemik doku B) Trombosit Kan doku C) Kondrosit Kıkırdak doku D) Fibroblastlar Bağ doku E) Dendritik hücreler Sinir doku Çözüm: Dendritik hücreler (DH) immün cevabın düzenlemesinde önemli rol oynayan beyin, testis ve göz haricinde tüm dokularda bulunan, antijen sunan hücrelerdir. Dendritik hücreler sinir dokunun akson ve dendrit yapılarıyla karıştırılabileceği için caydırıcı bir seçenek olarak da düşünülmüş olabilir. Sinir sistemiyle ilgileri yoktur. Cevap E 13 Diğer sayfaya geçiniz.

14 37. Aşağıdakilerden hangisi, insan midesinin duvarında yer alan hücreleri mide öz suyunun tahrip edici etkisinden korumaya yönelik bir adaptasyon olarak düşünülemez? A) Protein yıkıcı enzimlerin mide öz suyu içerisine inaktif formda salgılanmaları B) Hidroklorik asidin enzim üretmeyen hücreler tarafından salgılanması C) Mide duvarındaki hücrelerin bölünme hızının yüksek olup sık aralıklarla yenilenmesi D) Mide duvarındaki hücrelerin mukus salgılamaları E) Mide duvarındaki kaslar sayesinde içeriğin iyice karıştırılması Çözüm: A. Protein yıkıcı enzimlerin mide öz suyu içerisine aktif olarak salgılanmaları halinde hücre yüzeyindeki proteinler de parçalanabilir. B. Hidroklorik asidin enzim üretmeyen hücreler tarafından salgılanması bu hücreleri hidroklorikaside karşı korunmasını sağlamaktadır. C. Mide duvarındaki hücrelerin bölünme hızının yüksek olup sık aralıklarla yenilenmesi, mide duvarının tahrip edici etkisini azaltmaktadır. Böylece sürekli yeni hücreler duvarda yerleşmektedir. D. Mide duvarındaki hücrelerin mukus salgılamaları, doğrudan mide duvarını korumaya yönelik bir etkidir. E. Mide duvarındaki kaslar sayesinde içeriğin iyice karıştırılmasının mide duvarının tahrip olması ile bir ilgisi yoktur. Mide içeriğinin homojenize edilmesi, midede bir nevi sindirimin hızlanması ve maddelerin karışımının kolaylaştırılması içindir. 39. Hayvanlardaki gaz alışverişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Bazı hayvan gruplarında solunum gazlarının taşınmasında vücut sıvılarının önemi yoktur. B) Omurgalı hayvanlarda solunum gazlarını taşımada işlev gören pigmentlerin hücre içerisine alınmış olması kanın akışkanlığını artırır. C) Sıcakkanlılığın ortaya çıkmasıyla birlikte solunum gazlarını taşıyan pigment miktarında da artış olmuştur. D) Sudaki çözünmüş oksijeni kullanmayı bırakıp havadaki oksijenin kullanılmaya başlanması birim zamanda nefes alıp verme sayısını artırmıştır. E) Birim zamanda gerçekleştirilen gaz alışveriş miktarını artırmak için solunum yüzey alanında artış olmuştur. Çözüm: Sudaki çözünmüş oksijeni kullanmayı bırakıp havadaki oksijenin kullanılmaya başlanması birim zamanda nefes alıp verme sayısını azaltır. Çünkü havada sudakine nazaran daha çok oksijen almaktadır. Ayrıca suda olduğu zamanki eritrosit ve hemoglobin sayısı da azdır. Cevap E 38. Bir refleks arkında uyartının iletim yönü, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Reseptör afferent nöron internöron efferent nöron efektör organ B) Reseptör efferent nöron internöron afferent nöron efektör organ C) Efektör organ afferent nöron internöron efferent nöron reseptör D) Efektör organ internöron afferent nöron efferent nöron reseptör E) Afferent nöron efferent nöron internöron efektör organ reseptör Çözüm: Duyu nöronları, (Afferent nöronlar) impulsları reseptörlerden merkezi sinir sistemine iletir. Somatik afferent ve visseral afferent sinir liflerini içerirler. Dışardan ve organlardan gelen uyartıları reseptörlerden alıp ara nöronlara, oradan motor nöronlara (efferent nöronlara) ve son olarak da tepkinin verileceği efektör organla cevap verilmiş olur. 40. Aşağıdaki hayvanların hangisinde, embriyonik gelişimleri sırasında oluşan ilkin ağız (blastopor) daha sonraki evrelerde anüse dönüşmektedir? A) Echinodermata B) Arthropoda C) Mollusca D) Annelida E) Nematoda Çözüm: Deuterostomia: Bu gruba giren hayvanlarda embriyonik gelişimleri sırasında oluşan ilkin ağız (blastopor) daha sonraki evrelerde anüse dönüşmektedir. Ağız ayrıca başka bir konumda oluşmaktadır. Ecinodermata ve Chordata şubesi Deuterostomia içindedir. 14 Diğer sayfaya geçiniz.

15 yılında yayımlanan Sınıflar Biyoloji Dersi Öğretim Programı ndaki sarmallık ilkesi bağlamında çevre ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisinin 12. sınıfta yer alması beklenir? A) Komünite ekolojisi B) Ekosistemin yapısı C) Çevre sorunları D) Ekosistemde enerji akışı ve madde döngüleri E) Çevrenin rehabilitasyonu Çözüm: Çevre sorunları ve ekosistemde enerji akışı ve madde döngüleri öğrenciye çevre ile ilgili verilmesi gereken en temel bilgilerdir. Popülasyon kavramını öğrendikten sonra ise komunite ekolojisini ve en son olarak da Ekosistem ve ekosistemin yapısı ve işleyişi öğrenilebilir. Çevrenin rehabilitasyonu ise öğrencinin çevre ile ilgili bütün kavramları ve terimleri öğrendikten sonra kendi bilgisini çevrenin yararına kullanmasını gerektirir ki bu da bir öğrenci için en son aşamadır. Cevap E 42. Aşağıdakilerden hangisi, 2011 yılında yayımlanan Sınıflar Biyoloji Dersi Öğretim Programı nda yer alan bilim-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri kazanımlarından değildir? A) Bilimsel kavramların anlaşılmasını kolaylaştıracak modelleri ve bilgisayar simulasyonlarını etkili olarak kullanır. B) Biyoloji ile ilgili meslekler ve biyoloji konuları arasında bağlantı kurar. C) Biyolojinin, sınırlılıkları olabileceğinin farkına varır. D) Biyolojinin birey, toplum ve çevre üzerindeki uygulamalarını değerlendirir. E) Bilimsel bilginin değişiminin genellikle sürekli olduğunu fakat bazen de paradigma kayması şeklinde olabileceğini fark eder. Çözüm: Biyoloji diğer birçok meslek ve alan ile bağlantılı haldedir. Bu yüzden biyolojinin başka mesleklerle kesiştiği noktalar bulunmaktadır ki bu kesişim noktalarından sonra biyolojinin sınırlılıkları ortaya çıkmaktadır. Bilimsel bilginin meydana gelen teknolojik gelişmelerle beraber değişiminin mümkün olduğunu ve teknolojik gelişmelerin, bilimin, toplumun ve çevrenin birbiri ile bağlantılı olduğunu görebilmektedir. Bilgisayar simülasyonlarının kullanımı ise bu kazanımlarla alakalı değildir. 43. Hücrelerin boyutları ile organizmanın büyüklüğü arasındaki ilişkiyi 5E modelini kullanarak kavratmak isteyen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz? A) Organizma büyüklüğü ve hücre boyutu ile ilgili sorular sorması B) Öğrencilerin deneysel bir kurgu etrafında hücre boyutunu keşfetmelerini sağlaması C) Hücrelerin farklı boyutlara sahip olabileceğini açıklaması D) Deneysel verilere göre organizma büyüklüğü ile hücre boyutu arasında karşılaştırmalar yaptırması E) Hücre boyutunun organizma büyüklüğüne bağlı olmadığını kanıta dayalı olarak öğrencilere tespit ettirmesi Çözüm: A seçeneği öğrencilerin dikkatini çekme aşamasında kullanılan bir soru olabilir. Burada öğrencinin daha önceki öğrenmeleri gözden geçirilebilir. B seçeneğinde, öğrencilerin konuyla ilgili keşifler yapması sağlanabilir. Öğrenciler bu aşamada kendileri aktif hale gelirler. D seçeneğinde, ise keşfetme, açıklama ve derinleştirme basamakları bir arada ele alınabilir. Öğrenci burada elde ettiği bilgileri yorumlayabilir. E seçeneğinde de öğrenci yeni bir problem ile karşı karşıya getirilir ve öğrenci burada konuyu derinleştirmiş olur. C seçeneğinde ise öğretmen kendisi olaya dahil olmuştur ve öğrenci merkezli yaklaşımdan uzaklaşılmıştır. 15 Diğer sayfaya geçiniz.

16 44. Bir biyoloji öğretmeninin hazırladığı tahmin-gözlemaçıklama etkinliği ve bir öğrencinin bu etkinlikle ilgili cevapları aşağıda verilmiştir. %60'lık glikoz çözeltisi A kolu B kolu %30'lık glikoz çözeltisi yarı geçirgen zar HANGİ KOLDA SIVI SEVİYESİ YÜKSELİR? Tahminim: B kolunda yükselir. Gözlemim: A kolunda yükseldi. Açıklamam: A kolunda yükselmesinin nedeni B kolundaki glikozun A koluna geçmesidir. Öğrencinin etkinlik kâğıdını inceleyen öğretmen, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? A) Öğrenci, kabul edilebilir bir açıklama yapmıştır. B) Öğrencinin tahmin ve gözleminin uyuşmaması, beklenmeyen bir durumdur. C) Öğrencide, difüzyon ve ozmoz prensipleriyle ilgili kavram yanılgısı vardır. D) Öğrenci, deney sırasında kollardaki sıvı seviyesini yanlış gözlemlemiştir. E) Öğrencinin gözlemi ve açıklaması bilimsel açıdan doğru ve uyumludur. Çözüm: Ozmoz, yarı geçirgen zardan suyun difüzyonu olarak tanımlanabilir. Öğrenci difüzyon ve ozmoz ile ilgili bazı kavram yanılgalarına sahiptir. Bu yüzden öğrencinin gözlemi ve açıklaması, tahmini ile gözleminin uyuşmaması birbiriyle alakalıdır. Öğrenci bu konuda bazı kavram yanılgalarına sahip olduğu için tahmini ile gözlemleri de uyuşmamaktadır. Ki bu yüzden kabul edilebilir bir açıklama da yapamamıştır. Öğrenci deney sırasında kollardaki sıvı seviyesini yanlış ölçmüş olsa bile sonuçta kollarından birinde artış olacağından bu seçenek için de ölçmüş olabilir de olmayabilir de diyebiliriz. 45. Azot döngüsünü anlatan bir öğretmenin aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili önceden bilgi vermiş olması, öğrencilerin döngüyü anlamalarını kolaylaştıracaktır? A) Kemiosmotik hipotez B) Krebs döngüsü C) Fotosentez-solunum ilişkisi D) Kemosentez E) Fotosentezde Calvin döngüsü Çözüm: Azot döngüsünü anlatmadan önce öğrencilerin Azotifikasyon, Dinitrifikasyon gibi terimleri bilip bilmediği ölçülebilir. Kemiozmotik hipotez, Krebs döngüsü, Calvin döngüsü fotosentez ile solunumun birbirini takip ettiği aşamalardan bazılarıdır. Zaten C seçeneğinde de fotosentez-solunum ilişkisi verilmiştir. D seçeneğinde verilen kemosentez konusu ise içeriğinde azot bakterilerinin, nitrit bakterilerinin vs. işleyişlerini de bulundurmaktadır. Bundan dolayı öncelikle bu konu hakkında bilgi sahibi olan bir öğrenci Azot döngüsünü kolayca kavrayabilir. 46. Bilişsel alan dikkate alındığında aşağıdaki kazanımlardan hangisi, diğerlerine göre daha üst düzey bir seviyededir? A) Ökaryot bir hücrede bulunan organellerin görevlerini açıklar. B) Tohumlu ve tohumsuz bitkilere yakın çevreden örnekler verir. C) Çimlenmiş bir tohumun üzerinde başlıca kısımları gösterir. D) Eşeyli üremenin, genetik çeşitliliğe nasıl bir katkıda bulunduğunu irdeler. E) Hücre zarından madde geçiş yollarını listeler. Çözüm: Verilen seçeneklerden C ve E daha çok bilgi basamağına ait kazanımlardandır. A ve B seçenekleri ise öğrencinin bu konuyu kavradığını ve kendi düşüncelerini ortaya koyabildiğini gösterir. D seçeneğinde verilen kazanım ise sentez basamağı ile değerlendirme basamağına ilişkin bir kazanıma örnektir. Öğrenci bu kazanımda kendi düşüncelerini ortaya koyabilmektedir. 16 Diğer sayfaya geçiniz.

17 47. Organeller konusunda kavram haritası hazırlayan bir öğrencinin; I. aynı hiyerarşik seviyede gösterdiği golgi ve endoplazmik retikulum arasında çapraz bağlantı kurması, II. III. IV. farklı hiyerarşik seviyede gösterdiği granüllü endoplazmik retikulum ve lizozom arasında çapraz bağlantı kurması, organeller arasında hiyerarşik bir ilişkiyi göstermesi, ribozom ile protein sentezi arasında ara bağlantı kelimesi yazması uygulamalarından hangileri görece daha yüksek puan verilerek değerlendirilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, III ve IV Çözüm: Kavram haritalarında öğrencilerden; öğretmenleri tarafından verilen kavram adlarını kullanarak, kavram adlarını bir metinden elde ederek ya da herhangi bir kaynağa bağlı olmadan kendi bireysel bilgilerini kullanarak kavram haritaları oluşturmaları istenir. Puanlama yapılırken; Öğretmen veya bir uzman tarafından oluşturulan kavram haritası örneği ölçüt alınarak öğrencilerin hazırladıkları kavram haritaları bu ölçüt kavram haritası ile karşılaştırılarak puanlanır. Puanlamada ölçüt kavram haritasının bir veya birden fazla ögesini (önerme, hiyerarşi, çapraz bağlantı, örnek...) öğrencilerin kavram haritalarındaki aynı ögenin alacağı puanla ayrı ayrı karşılaştırma yoluyla da puanlama yapılabilir. Novak ve Gowin (1984) adlı araştırmacılar kavram haritalarının değerlendirilmesinde çeşitli alternatifler sunmuşlardır. - Bağlantı: Anlamlı ve doğru olan her bağlantı için 1 puan, - Hiyerarşi: Verilen kavramdan sonra geliştirilen her hiyerarşik düzey için 5 puan (Puanlama koşulu düzeylerin doğru olmasına bağlıdır.) - Çapraz Bağlantılar: Burada da doğru olan bağlantıların tamamı puanlanır ve bağlantılar genellikle okla gösterilir. Eğer bağlantı iki yönlüde geçerliyse 10 puan tek yönlü geçerliyse 2 puan verilir. - Örnekler: Kavramların altına yazılan her doğru cevap ya da örnek olay için 1 puan verilir. Soruda III. ve IV. öncüllerde daha çok kavrama düzeyinde bilgiler sorgulanırken ve puanlama yönergesine göre de daha az puan alırken I. ve II. öncüllerde uygulama düzeyinde sorular öğrencilere yöneltilmiş olup puanlamasının da III. ve IV. öncüle göre görece daha yüksek olduğu görülmektedir. 48. Bir biyoloji öğretmeni, sınıfındaki öğrencilerine aşağıdaki soruyu sormuştur. Somatik (vücut) hücrelerimizin her birinde 46 kromozom olduğuna göre, bütün özelliklerimizi şifreleyen genlerin her hücrede olması lazım. Ancak şöyle bir baktığımda dilimin içinden kıllar çıkmadığını veya parmaklarımın gözlerim gibi mavi olmadığını görüyorum. Sizce belirli özellikler neden sadece belirli bir hücre tarafından ortaya çıkarılıyor? Bu soruya üç öğrencinin vermiş olduğu cevaplar aşağıdaki gibidir. Öğrenci 1: Bence parmaklarımızda mavi proteini şifreleyen genler yok. Ancak gözlerimizde o gen var. Öğrenci 2: Bence kıl genleri hem dilimizde hem de derimizde var. Ancak derideki kıl genleri çalışırken dildeki kıl genleri yeterince çalışmaz. Öğrenci 3: Bence hücrelerimizde sürekli mutasyonlar oluyor. Örneğin, parmaklarımızda mavi protein şifreleyen genler mutasyonla bozuluyor. Dilimizdeki kıl genleri için de aynı durum söz konusu. Öğretmen, öğrencilerin ifadelerini düşündüğünde bunların ya düzeltilmesinin ya da geliştirilmesinin gerekli olduğu sonucuna varmıştır. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Fikirleri geliştirilmesi gereken öğrenciler Fikirleri düzeltilmesi gereken öğrenciler A) 2 1 ve 3 B) 1 ve 2 3 C) 1 2 ve 3 D) 1 ve 3 2 E) 2 ve 3 1 Çözüm: Yapılan araştırmalar şunu göstermektedir ki vücut hücrelerinin her biri aynı kromozom sayısı ve aynı genleri içermektedir. Bu yüzden elimizde olsun, gözümüzde olsun ya da karaciğerimizde olsun bütün hücreler aynı genetik yapıya sahiptirler. Fakat farklı organlardaki hücreler farklılaştıkları için bu organlardaki genlerden bazıları görev yerleriyle alakalı olmamalarından dolayı repressör proteinler dediğimiz proteinler tarafından baskılanmıştır. Bu yüzden sadece 2. öğrencinin ifadesi geliştirilebilir, diğer öğrencilerin ifadeleri ise düzeltilmelidir. 17 Diğer sayfaya geçiniz.

18 49. Biyoloji dersi kapsamında, öğrenciler farklı zamanlarda aşağıdaki etkinlikleri yapmışlardır. I. Okul çevresindeki canlıları Türkçe isimleriyle listelemişlerdir. II. III. Gen terapisi ile ilgili olarak İnternet araştırması yapmış ve bu konuda var olan farklı görüşleri sınıf içinde birbirleriyle tartışmışlardır. Hazırlamış oldukları musluk ve havuz suyu bulunan kaplara ağız içi epitel hücreleri bırakmış ve hücrelerdeki hemoliz olaylarını incelemişlerdir. Bu etkinlikler, öğrencilerin sorgulama becerilerinin düzeyi bakımından en düşük olandan en yüksek olana doğru nasıl sıralanır? A) I, II, III B) I, III, II C) II, III, I D) III, I, II E) III, II, I Çözüm: Okul çevresindeki canlıları Türkçe isimleri ile söylemek Bilgi düzeyinde bir öğrenmedir. Çünkü bunları daha önce derslerde bir şekilde görmüşler veya doğaya çıktıklarında öğrenmişlerdir ve isimlerini listelemişlerdir. Havuz ve musluk suyu içindeki hücrelerle yapılan gözlemler ise daha önceden öğrendikleri kavramları uygulamaya geçirmekle görselliklerini arttırmaktadır. Oysaki 2. öncüldeki madde ise öğrencilerin tartışma, yorumlama, analiz, sentez özelliklerini geliştirmektedir ki bu da en fazla sorgulama becerisini geliştiren maddedir. Cevap B 50. Bir biyoloji öğretmeni, egzersiz süresinin nabız sayısına etkisini belirlemek amacı ile öğrencilerini dörder kişiden oluşan gruplara ayırıyor. Her grupta bir öğrenciye egzersiz yapma, birine nabız sayını tespit etme, birine süreyi tutma, bir diğerine de verileri kaydetme görevi veriyor. Öğrenciler, öncelikle egzersiz süresinin nabız atış sayısına etkisine yönelik tahminlerde bulunuyor. Sonra egzersiz yapma görevi alan öğrencinin 1, 2, 3 ve 4. zaman aralıklarının sonundaki nabzını ölçerek kaydediyorlar. Egzersiz süresi arttıkça nabız sayısının arttığını ancak 3. zaman aralığının başından itibaren sabitlendiğini tespit ederek etkinliğin sonuçlarına yönelik yaptıkları tahminleri tartışmaya açıyorlar. Bu etkinlikte öğretmen veya öğrencilerin, aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almadığı söylenebilir? A) Bağımlı değişkeni belirleme B) Bağımsız değişkeni belirleme C) İşleme özgü (operasyonel) tanım yapma D) Önceden kestirme E) Verileri kaydetme ve yorumlama Çözüm: Öncelikle burada ilk göze çarpan madde öğrencilerin verileri kaydedip bu verileri yorumlamalarıdır. Zaten öğretmen öğrencileri 4 gruba ayırıp her gruba ayrı bir görev vermektedir. Öğrencilerin egzersiz süresinin nabız atış sayısına etkisine yönelik tahminlerde bulunması ise önceden kestirme seçeneğine işaret etmektedir. Yapılan egzersiz, egzersizin süresi ve de nabız sayısındaki artış da bağımlı ve bağımsız değişkene ait maddelerdir. İşleme özgü olarak ise egzersiz şöyle yapılacaktır, kuralları budur, doğrusu budur gibi ifadeler yukarıda geçmemektedir. 18

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

CANLILAR DÜNYASI. Sayfa No

CANLILAR DÜNYASI. Sayfa No 2 CANLILAR DÜNYASI Sayfa No CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE...................... 135 Hücre Zarı ve Madde Geçişi...... 135 Hücre...................... 135 Hücrenin Keşfi ve Hücre Teorisi.. 135 Hücre Yapısı................

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Soru Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Banu KARAAĞAÇ Bilgehan

Detaylı

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 12 YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 12 YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM BİOLOJİ 12 AZARLAR KOMİSON DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AINLARI...: 5668 ARDIMCI VE KANAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 389 12.?..0002.4179 Her hakkı saklıdır ve Milli

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI Sevgili Sağlık Ekibi Çalışanları, Bildiğiniz gibi Haziran 2009 da kabul edilen yeni Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

Biyoloji Dersi 12.Sınıf Öğretim Programı (2 ders saati) ORTAÖĞRETİM 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 Ders Saati) 2.BÖLÜM ÜNİTELER 20 Biyoloji Dersi 12.Sınıf Öğretim Programı (2 ders saati)

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji ENERJİ VE CANLILAR Yaşamak iş yapmaktır. Enerji de iş yapma kapasitesi olarak tanımlanır. Hücreler küçük organik moleküllerden DNA ve proteinler gibi polimerler sentezler, çevreleriyle madde alış verişi

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM...

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM... ÜNİTE II II HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM Sayfa No HAYATIN BAŞLANGICI...................................................................273 Abiyogenez ve Biyogenez..............................................................273

Detaylı

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Sürüm 1 Eylül 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü Türk Hematoloji Derneği nden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz, elektronik ortamda saklanamaz, elektronik

Detaylı

HÜCRE ZARI (PLAZMA ZARI, HÜCRE MEMBRANI, PLAZMA MEMBRANI, PLAZMALEMMA)

HÜCRE ZARI (PLAZMA ZARI, HÜCRE MEMBRANI, PLAZMA MEMBRANI, PLAZMALEMMA) HÜCRE ZARI (PLAZMA ZARI, HÜCRE MEMBRANI, PLAZMA MEMBRANI, PLAZMALEMMA) Bütün hücrelerin dış taraftan bir zar ile çevrili olduğu, elektron mikroskobu kullanılmadan önce de tahmin ediliyordu. Ancak bu zar

Detaylı

Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN

Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN YAYIN KURULU Hazırlayanlar Esra ÇÖMLEK GÜLBEN, Semih İNAN, Murat SUNAY, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Ünzile ORHAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar

Detaylı