Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )"

Transkript

1 Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan, Furkan Sarıcı, Serkan Akın, Kadri Altundağ, H.İbrahim Güllü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bölümü

2 Amaç Lokal ileri nazofarenks kanserinin standart tedavisi kemoradyoterapidir. İndüksiyon tedavisi konusunda farklı görüşler vardır. Biz bu çalışmada kliniğimizde tedavi edilmiş ve indüksiyon tedavisi uygulanmış hastaları retrospektif olarak inceledik.

3 Eş zamanlı KRT vs RT randomize faz III çalışmalar Çalışma-yazar Hasta sayısı Evre(AJCC) RT KRT Adjuvan KT Al-Sarraf et al (USA) 147 III IV(1992) 70 CDDP 100 mg/m2 3 cycles CDDP 80 mg/m2 +5-FU 1000 mg/m2 3 cycles Chan et al (Hong Kong) 350 Ho s N2/3 or node 4 cm Lin et al(taiwan) 284 III IV(1992) Kwong et al (Hong Kong) Zhang et al(guangzhou) Wee et al(singapore) Lee et al(hong Kong) T3 or N2/3 or node 4 cm 66 ± Gy boost ± 10 Gy boost CDDP 40 mg/m2 weekly CDDP 20 mg/m2/d 4d +5-FU 400 mg/m2/d 4d2 cycles UFT 600 mg daily III IV(1997) OXAL70 mg/m2/wk NA 221 III IV(1997) 348 Lee et al(hong Kong) 189 III IV(1997)Any T, N2-3 III IV(1997)T3-4, N CDDP25 mg/m2/d 4d3 cycles 66 ± 10 Gy boost CDDP100 mg/m2 3 cycles 66 Gy in 5 or 6 fractions/week CDDP 100 mg/m2 3 cycles NA NA CDDP/5FU + VBM3 cycles CDDP20 mg/m2/d 4d + 5FU1000 mg/m2/d 4d CDDP 80 mg/m2 +5-FU 1000 mg/m2 3 cycles CDDP 80 mg/m2 +5-FU 1000 mg/m2 3 cycles Chen et al (Guangzhou) 316 III IV(1997) 70 CDDP 40 mg/m2 weekly CDDP 80 mg/m2 +5-FU 800 mg/m2 3 cycles

4 Çalışma Eşzamanlı KRT vs RT randomize faz III çalışma sonuçları Median takip (ay) Al-Sarraf et al (USA) 60 5 RT Chemo-RT Chan et al (Hong Kong) 66 5 RT Chemo-RT Takip (yıl) Tedavi kolu OS % PFS % DMFS p= p= P< p=0.16 Lin et al (Taiwan 65 5 RT Chemo-RT p= p= P = Kwong et al(hong Kong) 37 3 RT Chemo-RT P = P = P = Zhang et al (Guangzhou) 24 2 RT Chemo-RT P = P = P = 0.02 Wee et al (Singapore) 38 2 RT Chemo-RT P = P = Lee et al (Hong Kong) 25 3 RT Chemo-RT P = P = P = 0.47 Chen et al (Guangzhou) 29 2 RT Chemo-RT P = P = P = Lee et al(hong Kong) 35 3 RT Chemo-RT A-RT Chemo-A-RT P = P = P = 0.029

5 İnduksiyon KT ve RT vs RT randomize faz III çalışmalar Çalışmalar Median takip(ay Takip süresi Chan et al(hongkong) 28,5 2 RT Induction-RT-adjuvant chemo Tedavi kolu N Tedavi rejimi Gy ± 7.5 Gy boost CDDP 100mg/2+ 5FU 1000mg/m2 2 cycles induction 4 cycles adjuvant OS % NS PFS% NS International Nasopharynx Cancer Study Group VUMCA I 49 5 RT Indüksiyon_RT Gy BEC 3 cycles NS p<0.01 Chua et al (AOCOA) 30 3 RT Indüksiyon_RT GY CDDP 60mg/m2 + Epi 110 mg/m2 2 3 cycles NS NS Hareyama et al (Japan) 49 5 RT Indüksiyon_RT GY CDDP 80 mg/m2 +5-FU 800 mg/m2 2 cycles 60 NS 55 NS Ma et al (Guangzhou) 62 5 RT Gy ± Gy boost w/ebrt or Gy boost w/hdr Indüksiyon_RT 224 CDDP, 5-FU, Bleo2 3 cycles NS p=0.05

6 Method&Hastalar yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsünde tedavi edilen nazofarenks kanseri hastaları retrospektif olarak değerlendirildi. Tanı anında metastatik olanlar veya başlangıç tedavisini dış merkezde alarak lokal nüks ile gelen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 154 olgunun verileri toplandı.

7 Çalışma grubu hastalarının tedavisi 3 kür indüksiyon KT sonrasında KRT şeklinde düzenlenmişti (ardışık rejim) ve bu hastalar aldıkları indüksiyon rejimlerine göre gruplandırıldı.

8 İndüksiyon Şemaları İndüksiyon Tedavisi CF DC DCF Sisplatin 50 mg/ m2 1-2 günler, Fluorouracil 500 mg/ m2 1-5 günler Dosetaksel 75 mg/ m2 1.gün, Sisplatin 75 mg /m2 1.gün Dosetaksel 75 mg/ m2 1.gün, Sisplatin 75 mg / m2 1.gün 1.gün, Fluorouracil 750 mg/ m günler

9 Nazofarenks kanseri hastalarının demografik verileri Cinsiyet Erkek Kadın Sigara Öyküsü Var Yok Kraniyal tutulum Var Yok Histoloji WHO grade I WHO grade II WHO grade III % n %76 %24 %65.8 %34.2 %12.2 % 87.8 % 1.3 %48.1 %

10 İndüksiyon Tedavisi Komorbidite? İndüksiyon tedavisi alan toplam 154 hastanın CF %24.7 (n= 38) DC % 35.1 (n= 54) DCF % 40.3 (n= 62) Neye göre kemoterapi şemaları belirlendi; Tarihsel akış? Hasta retrospektif çalışmada hasta seçim biasını azalmak için belirtilmeli

11 İndüksiyon Sonrası Yanıt Değerlendirmesi Yanıt kriterlieri; WHO? RECIST? Retrospektif çalışmada yanıt değerlendirilmesi çalışma için tekrar mı yapıldı yoksa dosya kaydı mı yeterli görüldü (çalışmanın zayıf- güçlü yanı?)

12 Kemoradyoterapi Sonrası Yanıt Değerlendirmesi Tam Yanıt Oranları CF %69.4 (n= 25) DC % 74.5 (n= 38) DCF % 71.4 (n= 40)

13 Hastalık Seyri Hastaların ortanca takip süresi 50 aydı. %17.5 inde (n= 27) uzak organ metastazı %13.6 sında (n= 21) lokal rekürrens Tedavi Gruplarına Göre Nüks Oranları CF % 23.7 (n= 9), DC % 16.7 (n= 9) DCF % 14.5 (n=9) (p=0.49).

14 Hastalık Seyri Lokal rekürrens oranlarına bakıldığında, CF alan grupta % 18.4 (n=7) DC alan grupta %13 (n=7) DCF alan grupta % 11.3 (n= 7) hastada rekürrens gözlendi (p=0.59).

15 Progresyonsuz Sağkalım (PFS) 3 yıllık PFS 5 yıllık PFS Genel %79.3 % 72.4 CF %73.6 %62.7 DC %81.1 %76.9 DCF %79.8 %79.8 P=0.30

16 Tedavi Gruplarına Göre Progresyonsuz Sağkalım Eğrisi

17 Sağkalım Analizleri Genel Sağkalım (GS) Hastaların 3 yıllık genel sağkalım oranları % 87.4 ve 5 yıllık genel sağkalım oranları % 76 olarak saptandı. Aldıkları indüksiyon tedavilerine göre karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptandı (p= 0.036).

18 Genel Sağkalım (GS) 3 yıllık sağkalım (GS) Genel % 87.4 CF %76.3 DC %86.6 DCF %96.5 Aldıkları indüksiyon tedavilerine göre karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptandı (p= 0.036)

19 Tedavi Gruplarına Göre Genel Sağkalım Eğirisi

20 Figure 2. Treatment results by Ho s overall stage [13]. Chan A T C et al. Ann Oncol 2002;13:

21 Nonmetastatik hastalıkta sisitemik tedavi metaanaliz 8 çalışma, 1753 hasta, OS: HR 0.82 (6% mutlak fark/5yıl) EFS: HR 0.76 (10% fayda/5yıl) Kemoterapi hem lokal (HR 0.76) hem de uzak kontrole (HR 0.72) katkı Baujat et al, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 64;1:47 56, 2006

22 Genel sağkalım

23 Concurrent chemoradiotherapy plus adjuvant chemotherapy versus concurrent chemoradiotherapy alone in patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma:a phase 3 multicentre randomised controlled trial 257 hasta Sisplatin 40mg/m2/h + RT yanıt oranları benzer 1 ve 2 yıllık sağ kalım sonuçları benzer Evre II-IV (T3-4N0 hariç) Nonkeratinize grup 251 hasta Sisplatin 40mg/m2/h + RT Adjuvan 3x Sisplatin+ 5-FU 205/251 (%82) hasta adjuvan tedavi almış 158/251 (%63) hasta 3 kürü tamamlamış Adjuvan tedavi süresince 87/205 (%42) grade 3-4 toksisite Chen L et al, Lancet Oncol Feb;13(2):163-71

24 İndüksiyon tedavinin yeri?

25 Uzak metastaz kontrolu Lokoregional kontrol

26 Evre III-IV Grade I 4 hasta Grade II 5 hasta Grade III 26 hasta

27 4 yıllık PFS %81 4 yıllık OS %90

28 3 yıllık PFS % yıllık OS %86.1

29 Induction chemotherapy followed by concomitant radiotherapy and weekly cisplatin versus the same concomitant chemoradiotherapy in patients with nasopharyngeal carcinoma: a randomized phase II study conducted by the Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG) with biomarker evaluation Hui et al. Annals of Oncology 23: , hasta Radyoterapi 70 Gy Haftalık Sispaltin 40 mg/m 2 3 yıllık PFS %64 her iki kolda Lokal ileri %93 nonkeratinize 72 hasta Sisplatin 75 mg/m 2 3x Epirubisin 75 mg/m 2 Paklitaksel 175 mg/m 2 Günler 1, 22, 43 Radyoterapi 70 Gy IMRT Haftalık Sispaltin 40 mg/m 2

30 3 yıllık DFS %85 OS %95

31 Tartışma Eşzamanlı kolu yok!!! Sağkalım avantajı sağlayan kol indüksiyondan iyi olabilir mi? Sağkalım sonuçları kötü olan kol indüksiyondan kötü olabilir mi? Çalışma sonuçlarına göre nazofarenks kanseri vakalarında indüksiyon rejimi olarak DCF tedavisi kullanımı hastalıksız sağkalım avantajı göstermezken belirgin olarak genel sağkalım avantajı sağlamıştır.

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi?

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Dr. Arzu Yaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fahri Gökşin Onkoloji Merkezi Tıbbi Onkoloji BD Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Derleme Review 115 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Chemotherapy in NonSmall Cell Lung Cancer: Current Status Dr. Hande TURNA İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):77-85 Derleme / Review İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış A

Detaylı

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 161-166 Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri Doç. Dr. Fa zi

Detaylı

Modern Teknolojinin Kliniğe Katkıları. Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Modern Teknolojinin Kliniğe Katkıları. Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Modern Teknolojinin Kliniğe Katkıları Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı New York, Özgürlük Adası 25 Temmuz 2000 New York, Özgürlük Adası 25 Temmuz

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarımız

Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarımız fieh TIP BÜLTEN 42:2-2008 Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarımız Prognostic factors and treatment results in testicular cancer Didem KARAÇETİN, Özlem MARAL, Begüm ÖKTEN,

Detaylı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Evre I Seminom İzlem Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Klinik Evre I Seminoma Tedavi alternatifleri İzlem Adjuvant Radyasyon tedavisi Adjuvant Kemoterapi Kür tedavi

Detaylı

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD RP mi? Yoksa RT mi? Retrospektif çalışma Erken prostat kanserinde 2600 hastada RP

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Kolorektal kanserler: Tek merkez 12 yıllık sonuçları

Kolorektal kanserler: Tek merkez 12 yıllık sonuçları 208 JCEI / Küçüköner ve ark. Kolorektal kanserler 2013; 4 (2): 208-212 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0267 RESEARCH ARTICLE Kolorektal kanserler: Tek

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVıEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Ilhan OZTOP Dokuz Eylul Universitesi,

Detaylı

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Ahmet Selim YURDAKUL 1, Hüseyin HALİLÇOLAR 2, Can ÖZTÜRK 1, Dursun TATAR 2, Jale KARAKAYA 3 1 Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ Dr Zeki Üstüner Eskişehir Osmangazi Ü Tıbbi Onkoloji BD Pankreas Ca Dünyada kanserden ölüm sebeplerinden her iki cins için 8. sırada A.B.D. nde kanser

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ DERLEME /REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin

Detaylı

ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir

ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ. 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir ONKOLOJİ GRUBU DERNEĞİ 29 Ekim 2 Kasım 2008 Sheraton Çeşme Otel Çeşme, İzmir BİLİMSEL SEKRETERYA Dr. Mert BAŞARAN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Tel : +90 212 4142434

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi Prof. Dr. Semih Ayan LHRH LH ACTH testis testosteron DHEA Adrenal DHT- prostat İlk Çalışmalar Hugins ve Hodges (1941):orşiektomi ve östrojen,

Detaylı

Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri

Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri Dr.Ali Arıcan 23.Şubat.2013, Adana Yaşayan Hasta Oranı (%) Melanom: 10 Yıllık OS 100 Evre Ia 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Evre IV 0 0 12 24 36 48 60 72 84

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Hormonal Tedavisinde Tartışmalı Konular Controversies about Hormonal Therapy for Metastatic Prostate Cancer

Metastatik Prostat Kanseri Hormonal Tedavisinde Tartışmalı Konular Controversies about Hormonal Therapy for Metastatic Prostate Cancer 183 METASTATİK PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ I THERAPY IN METASTATIC PROSTATE CANCER Metastatik Prostat Kanseri Hormonal Tedavisinde Tartışmalı Konular Controversies about Hormonal Therapy for Metastatic Prostate

Detaylı

İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman?

İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman? İleri Evre Prostat Kanserinde Hangi Tedavi, Ne Zaman? Prof. Dr. Mehmet Baykara Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Prostat kanseri heterojen bir yapıyan sahip olup hormona duyarlı

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(3): 207-217 Geliş Tarihi/Received: 22/11/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/07/2012 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı