Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Konusunda Uluslararası Bir Kuruluş: IAAERve 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Konusunda Uluslararası Bir Kuruluş: IAAERve 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi"

Transkript

1 Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Konusunda Uluslararası Bir Kuruluş: IAAERve 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi Prof. Dr. Recep Pekdemir Arş. Gör. Ayça Z. Süer Prof. Dr. Recep PEKDEMİR Arş. Grv. Ayça Zeynep SÜER İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Özet Bu çalışmada, muhasebe eğitimi ve araştırma konusunda uluslar arası kuruluşlardan biri olan laaer-international Association for Accounting Education and Research - Uluslar arası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği-Derneği'nin önemi, kuruluşundan günümüze kadar hizmet vermiş uluslar arası nitelikteki isimler ve kuruluşundan günümüze kadar olan muhasebe eğitimi ve araştırmaları konusundaki dünyaya olan katkıları ülkemiz muhasebe topluluğuna tanıtılmaya çalışılmış ve ayrıca laaer tarafından 2006 yılı Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 10. Muhasebe Eğitimcileri Dünya Kongresi ile ilgili ön bilgi verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Muhasebe eğitimi, muhasebe araştırmaları, muhasebe tarihi, muhasebe dünya kongreleri. Abstract (The laaer International Assocıatıon For Accounting Education And Research And The 10th World Congress Of Accounting Educators) İn this study, the laaer International Association for Accounting Education and Research has been introduced to the Turkish Accounting Society. The importance and goals of the Association have been explored; both the officers of the Association and the milestone activities of those have also been highlighted. As one of important events of the Association, the 10th World Congress of Accounting Educators that will be held in İstanbul in November 2006 was covered. Key Words: Accounting education, accounting researches, accounting history, world congresses of accounting educators. Giriş Muhasebe eğitimi ve araştırmaları ve muhasebe uygulamaları konusuna gönlünü vermiş ve kendini bu konulara adamış uluslararası çeşitli isimler bulunmaktadır. Bu isimler, gerek eserleriyle, gerekse gerçekleştirdikleri uygulamalarla bazen çağlar boyunca anılabilmektedir. Doğal olarak bu isimlerin hizmetlerinin ortaya konmasında da çeşitli kurum ve kuruluşlar yer almakta ve bunlardan bazıları 1 da hayatımızda Önemli yer tutmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi ve araştırma konusunda uluslararası kuruluşlardan biri olan IAAER-International 1 AAA American Accounting Association, EAA European Accounting Association, vb. 61

2 Association for Aceounting Education and Research - Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği-Derneği'nin önemi ve muhasebe eğitimi ve araştırmaları konusundaki dünyaya olan katkılarını ülkemize tanıtmak ve IAAER tarafından 2006 yılı Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi ile ilgili ön bilgi vermektir. IAAER'in Kuruluşu IAAER, 6. Uluslararası Muhasebe Eğitimi Konferansının organize edilmesinde rol üstlenmek üzere 1984 yılında kurulmuştur. Söz konusu konferans, Japon Bilim Konseyinin desteği ile Japon Muhasebe Derneği ve IAAER tarafından 1987 yılında ortaklaşa düzenlenmiştir. IAAER, benzer uluslararası kongre ve konferansların düzenlenmesinde uluslararası planlayıcı durumunda olması ve ulusal kuruluşlara yardımcı olması konusundaki gereksinim nedeniyle kurulmuştur. 2 IAAER'in kurulması konusu ilk olarak Aralık 1983'te ortaya konmuştur. Kurucu üyeler (Tablo-1) arasında yapılan çalışmalar sonucunda, ilk toplantı Seigo Nakajima tarafından 17 Ağustos 1984 tarihinde Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleştirilmiş ve Kanada, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Almanya ve ingiltere'den katılan temsilcilerin kuruluş tüzüğünü imzalamaları ile kurulmuştur. IAAER'in Amacı ve Faaliyetleri IAAER'in amaçları iki noktada yoğunlaşmaktadır. Bunlardan ilki muhasebe eğitimi ve araştırmalarının dünya çapında en iyiye ve mükemmeliyete ulaşması için gayret göstermek, diğeri ise yüksek kaliteli ve küresel kabul edilmiş muhasebe uygulama standartlarının korunması ve geliştirilmesi konusunda muhasebe akademisyenlerinin maksimum katkılarını sağlamaktır. 3 IAAER, üniversitelerdeki ve eşdeğer kurumlardaki eğitimcilerin ve araştırmacıların ve diğer ilgili profesyonellerin katılımıyla uluslararası bir birlik-dernek olarak kurulmuştur. IAAER yukarıda bahsedilen 2 Rueschhoff, Norlin G., ed. "Preface to Volumes 1-4" Cosmos Accountancy Chronicle vii 3 Bkz.; amaçları doğrultusunda, uluslararası muhasebe eğitimi ve araştırmalarını tüm açılardan desteklemekte ve muhasebe eğitimi üzerine yapılan uluslararası konferansları planlamakta ve organize etmektedir." 1 Tablo-1 IAAER-Kurucu Üyeler ve ilk Yönetim Kurulu ( ) IAAER kâr amacı gütmeyen, yönetimi bir çok farklı ülkeden oluşan bir kurul ile gerçekleştirilen küresel bir kuruluştur. IAAER yukarıda değinilen amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen belli başlı faaliyetleri gerçekleştirmektedir 5 : Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi ile işbirliğine girerek uluslararası muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde araştırmalara dayalı ve objektif bir şekilde akademik dünyanın katkılarını ortaya koymak. Uluslararası Muhasebeciler Federas yonu (IFAC-International Federation of Accountants) Eğitim Komitesi'nde bir gözlemci bulundurarak uluslararası eğitim yönergelerinin ve standartlarının geliştiril mesine katkıda bulunmak. IAAER Newsletter, COSMOS Accoun tancy Chronicle ve diğer yayın organı ve araçlarla, hem tüzel hem de gerçek kişi üyeleri arasında haberleşme sağlamak. Sahibi olduğu, Muhasebe Eğitimi Dergisi (Journal of Accounting Education) 4 Belvcrd E. Needies, "A History of the International Association for Accounting Education and Research (IAAER): " 5 Tatiana Krylova, "Kısaca IAAER ve Uluslararası Muhasebe. Eğitimine Katkıları", Çev.; Recep Pekdemir, Gelecek Yüzyılda Muhasebe Eğitimi, 2000, s ; 62

3 ve Uluslararası Muhasebe ve Finansal Yönetim Dergisi (Journal of International Financial Management and Accounting)'nin yayınlanmasını sağlamak. Ulusal ve bölgesel akademik muha sebe Örgütleri (kurum/kurulu şiarı) ile işbir liğine girerek, muhasebe eğitimi ve araş tırmaları konusunda bölgesel konferans ve kongrelerin düzenlenmesine katkıda bu lunmak. Beş yılda bir Dünya Muhasebe Eği timcileri Kongresi ile iki buçuk yılda bir Uluslararası Muhasebe Konferansı'nı dü zenlemek. (Bu uygulama 2002 yılından sonra dört yıl ve iki yıl olarak değiştiril miştir.) Muhasebe meslek Örgütlerinin eğitim müdürleri için düzenlenen konferanslar ile mesleki örgütler arasında muhasebe eğitimi sorunlarının tartışılmasını sağlamak. Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin birliğe üyeliklerini açık tutmak ve üyelik kapasitesini mümkün olduğu kadar geniş tutmak. IAAER'in Kurulmasından Sonraki Dönemlerde Görev Almış Uluslararası İsimler IAAER'in kurulmasında öncülük yapmış uluslar arası isimlerden başka IAAER bünyesinde hizmet vermiş isimleri, IAAER'in yönetim kurullarında bulmak mümkündür. Söz konusu isimler aşağıda belirtilen Tablo-2, Tablo-3, TabIo-4, Tablo-5, Tablo-6 ve Tablo-7'de yer almıştır: Tablo-2 - ikinci Yönetim Kurulu ( ) Murray Wells, Başkan University of Sydney (Avustralya) Paul Garner, Eski Başkan University of Alabama (ABD) Norliıı G. Rueschhoff, Muhasip Üye -Sekreter University of Notre Dame (ABD) Sidney Gray, Başkan Yardımcısı University of Glasgow (İskoçya) Belverd E. Needles, Jr. Başkan Yardımcısı Don Trow, Başkan Yardımcısı Victoria University of Wellington (Yeni Zelanda) Kyojiro Someya, Başkan Yardımcısı Waseda University (Japonya) Tablo-3 - Yönetim Kurulu ( ) Sidney Gray, Başkan University of Warwick (İngiltere) Murray Wells, Eski Başkan University of Sydney (Avustralya) Paul Garner, Eski Başkan University of Alabama (ABD) Roger Hopkins, Başkan Yardımcısı Victoria University of Weilington (Yeni Zelenda) Bhabatosh Banerjee, Başkan Yardımcısı University of Calcutta (Hindistan) Maureeıı Berry, Editör Cosmos Accountancy Chronicle University of Illinois (ABD) E. Kent St. Pierre, Yazı İşleri Müdürü Journal of Accoıuıtıng Education University of Delaware (ABD) Belverd E. Needles, Jr. Muhasip ve Sekreter Alain Burlaud, Başkan Yardımcısı Üniversite Paris Val de Marne (Fransa) Adolph Coenenberg, Başkan Yardımcısı University of Augsburg (Batı Almanya) Yukio Fujita, Başkan Yardımcısı Waseda University (Japonya) Salvador Ruiz-de-Chavez, Başkan Yardımcısı, National University (Meksika) 63

4 Tablo-4 - Yönetim Kurulu ( ) Belverd Needles, Başkan Sidney J. Gray, Eski Başkan University of New South Wales (Avustralya) Herve Stolowy, Muhasip Uye-Sekreter HEC School of Management (Fransa) Michael Diamond, Başkan Yardımcısı University of Southern California (ABD) Giuseppe Galassi, Başkan Yardımcısı University of Parma (İtalya) Kazuo Hiramatsu, Başkan Yardımcısı- Araştırma Kwansei Gakuin University (Japonya) Simon Ho, Başkan Yardımcısı-Uluslararası Konferans Academic Accounting Association, Hong Kong Ann Johns, Başkan Yardımcısı-Uygulama Australian Society of CPAs Tatiana Krylova, Başkan Yardımcısı-Eğitim KPMG and Moskow State University (Rusya) Joseph J. Schultz, Başkan Yardımcisı-Üyelik Arizona State University (ABD) Donald Stokes, Başkan Yardımcısı University of Technoloy, Sidney (Avustralya) Donna L. Street, Editör Cosmos Accountancy Chronicle James Madison University (ABD) Daan van der Schyf, Başkan Yardımcısı University of Pretoria (Güney Afrika) Tablo-5 - Yönetim Kurulu ( ) Belverd E, Needles, Başkan Sidney J. Gray, Eski Başkan University of New South Wales (Avustralya) Kazuo Hiramatsu, Sekreter Kwansei Gakuin University (Japonya) Peter Moeller, Muhasip Üye Aachen University of Technology (Almanya) Andy Bailey, Başkan Yardımcısı-Üyelik University of Illinois (ABD) Joel Demski, Başkan Yardımcısı American Accounting Association Anton du Toit, Başkan Yardımcısı Southern African Accounting Association Giuseppe Galassi, Başkan Yardımcısı European Accounting Association Simon Ho, Başkan Yardımcısı-Uluslararası Konferanslar Chinese University of Hong Kong Ann Johns, Başkan Yardımcısı-Uygulama CPA Avustralya (Avustralya) Tatiana Krylova, Başkan Yardımcısı-Eğitim UNCTAD and KPMG Malcolm Miller, Başkan Yardımcısı Accounting Association of Australia and New Zealand Peter Pope, Başkan Yardımcısı-Araştırma University of Lanchester (Birleşik Krallık) Donna L. Street, Başkan Yardımcısı-Yaymlar James Madison University (ABD) 64

5 Tablo-6 - Yönetim Kurulu ( ) Serge Evraert, Başkan University of Montesquieu -Bordeaux (Fransa) Belverd E. Needles, Eski Başkan Gary Sundem, Sekreter University of Washington (ABD) Peter Moeller, Muhasip Uye Aachen University of Technology (Almanya) Agnes Chen, Başkan Yardımcısı-Uluslararası Konferanslar University of Houston (ABD) Bryan Howieson, Başkan Yardımcısı Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Tatiana Krylova, Başkan Yardımcısı-Uyelik UNCTAD and Moskow State University Peter Pope, Başkan Yardımcısı-Araştırma University of Lanchester (Birleşik Krallık) Salvador Ruiz-de-Chavez, Başkan Yardımcısı Mexican Association of Accounting and Business Faculty Lesley Stainbank, Başkan Yardımcısı Southern African Accounting Association Donna Street, Başkan Yardımcısı-Yayınlar University of Dayton (ABD) Michael Walsh, Başkan Yardımcısı-Uygulama Giseppe Galassi, Başkan Yardımcısı Academia Italiana di Econoraia Aziendale Michel Guindon, Başkan Yardımcısı-Eğitim HEC Montreal (Kanada) Kazuo Hiramatsu, Başkan Yardımcısı Japan Accounting Association Association of Chartered Certified Accountants Simon Ho, Başkan Yardımcısı Hong Kong Judy Tsui, Başkan Yardımcısı Academic Accounting Association American Accounting Association Tablo-7 - Yönetim Kurulu ( ) Serge Evraert, Başkan University of Montesquieu -Bordeaux, (Fransa) Giuseppe Galassi, Başkan Yardımcısı European Accounting Association Lee Parker, Başkan Yardımcısı American Accounting Association Recep Pekdemir, Başkan Yardımcısı İstanbul University & Experts Accountants' Association of Turkey Kazuo Hiramatsu, Başkan Yardımcısı Japan Accounting Association Bryan Howieson, Başkan Yardımcısı Accounting & Finance Association of Australia and New Zealand Salvador Ruiz -de- Chavez, Başkan Yardımcısı Mexican Association of Accounting and Business Faculty (Meksika) Donna L. Street, Başkan Yardımcısı- Aragtırma, Universitv of Davton (ABD) Lee Radebaugh, Başkan Yardımcısı-Yaymlar Brigham Young University, ABD Gary Sundem, Başkan Yardımcısı-Yönetim University of Washington (ABD) Micheal Walsh, Başkan Yardımcısı-Uygulama Association of Chartered Certified Accountants Alfred Wagenhofer, Başkan Yardımcısı-Finans Agnes Cheng, Başkan Yardımcısı-Uluslararası Konferanslar Faculty Fellow SEC Hentie van Wyk, Başkan Yardımcısı Güney Afrika Muhasebe Birliği (Southern African Accounting Association) (Güney Afrika) Simon S.M. Ho, Başkan Yardımcısı-Uyelik Baptist Universit, Hong Kong Micheal Guindon, Başkan Yardımcısı-Eğitim HEC Montreal (Kanada) Belverd E. Needles, Eski Başkan DePaul University, ABD Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Araştırmaları Konusundaki Bilimsel Toplantılar ve IAAER Daha önce de belirtildiği gibi IAAER'in temel misyonu; dünya çapında, muhasebe eğitimi ve ar aştırmalarının mükemmel bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve muhasebe akademisyenlerinin global olarak tanınmış yüksek kaliteli muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve korunmasında katkılarını arttırmaktır. Bu doğrultuda, IAAER ile ilgili olarak kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede gerçekleştirilen önemli faaliyetleri Tablo-8'deki gibi Özetlemek mümkündür 6 : 6 Belverd E. Needles, A History of the IAAER: , s

6 Tablo-8 - laaer'in Kuruluşundan Bugüne Kadar Geçen Sürede Gerçekleştirdiği Önemli Faaliyetler 17 Ağustos 1984 IAAER, 6. Uluslararası Muhasebe Eğitimi Konferansına yardım etmek için kurulmuştur. Ekim Uluslararası Muhasebe Eğitimi Konferansı Kyoto'da yapılmıştır. Haziran 1989 COSMOS Accountancy Chronicle Dergisi yayınlanmaya başlamıştır. Ağustos 1989 Kuruluş (IAAER) kurumsal üyeleri içerecek şekilde revize edilmiştir. Ocak 1992 Pergamon Basın, IAAER ile işbirliği içinde Kwabena Anyane-Ntow tarafından gözden geçirilen Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Sertifikalandırılması El Kitabını (International Handbook of Accounting Education and Certification) yayınlamıştır. Şubat 1992 IAAER, IFAC (International Federation of Accountants-Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) Eğitim Komitesinde temsil edilmeye başlanmıştır. Ekim 1992 IAAER Yönetim Kurulu oybirliğiyle Derneğin (Birliğin) oluşumunu değiştirme kararı vermiştir. Bu karara göre değişik ülkelerden olan başkan yardımcılarının sayısı 4'ten 7'ye çıkarılmıştır. Ekim 1992 Virginia'da 7.Uluslararası Muhasebe Eğitimi Konferansı gerçekleştirilmiştir. Ekim 1992 "Kurucular Ödülü" Vernorı Zimmerman ve Eric Castle'a sunulmuştur. Nisan 1993 IAAER ve Amerikan Muhasebe Derneği (AAA-American Accounting Association), bölgesel uluslararası konferanslar serisine ortak sponsor olma konusunda anlaşmıştır. Ağustos 1993 laaer, kurumsal üye birliklerinin (derneklerinin) temsilcileri için bir davet düzenlemiştir IAAER, Muhasebe Eğitimi Dergisi (Journal of Accounting Education)'nin sponsorluğunu ve yayına hazırlanması sorumluluğunu üstlenmiştir. Pergamon Basın, IAAER ve AAA ile işbirliği içinde "21.yüzyıl için Muhasebe Eğitimi: Global Mücadeleler (The Global'Challenges)"i yayınlamıştır. Jane O. Burns ve Belverd Needles tarafından gözden geçirilmiştir ve Amerikan Muhasebe Birliğinin Uluslararası Bölümünün tüm üyelerine dağıtılmıştır. Ağustos 1994 IAAER, IFAC ve AICPA, New York'ta mesleki derneklerin eğitim ve araştırma yöneticileri için ilk konferansı gerçekleştirmişlerdir. AICPA ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta araştırma ve eğitim gündemleri ile ilgili sorunlar üzerine odaklanılmıştır laaer'in yapısı, kurumsal üye temsilcilerinin uzlaştığı bir Yönetim Konseyi'ni içerecek şekilde revize edilmiştir. 66

7 Ağustos Muhasebe Eğitimi Konuları Konferansı IAAER ve IFAC ortak sponsorluğunda eğitim yöneticileri için Edinburg'da yapılmıştır. İskoçya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü konferansa ev sahipliği yapmıştır. IAAER, kurumsal üye birlikleri temsilcileri için bir yemek düzenleyerek, laaer'le birlikte yapılacak akademik organizasyonlar için potansiyel rolü tartışmıştır. Eylül Muhasebe Araştırma Konferansı "Muhasebe ve Uluslararası Finansal Piyasalar" İngiltere'de War\vick Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir IAAER temsilcileri, IASC Danışma Grubu ilk toplantılarına üye olarak katılmışlardır. IAAER revize edilmiş Uluslararası Eğitim Rehberi No.9 için bir uygulama dokümanı geliştirmeye başlamıştır. Mayıs 1996 İngiltere'de Warwick Üniversitesinde uluslararası muhasebe konuları üzerine bir araştırma konferansı gerçekleşmiştir. Konferansın amacı, araştırmaların yüksek kalitede gerçekleştirilmesini sağlamak ve muhasebenin uluslararası olarak araştırılması için akademik çalışmaları desteklemektir. Ağustos 1996 Şİkago'da Yönetim Konseyi'nin ilk toplantısı yapılmıştır İAAER, IFAC Eğitim Komitesinde gözlemci olarak resmi statüsünü kazanmıştır. Ekim Uluslararası Muhasebe Eğitimcileri Kongresi Paris'te yapılmıştır. "Kurucular Ödülü" Paul Garner ve Kyojiro Someya'ya 8. Uluslararası Konferans'ta sunulmuştur. 8. Kongre sırasında Üçüncü Eğitim Müdürleri Konferansı yapılmıştır. Ekim Muhasebe Araştırma Konferansı Şikago De Paul Üniversİtesi'nde yapılmıştır IAAER'in yönetim fonksiyonları Yönetimde İleri Çalışmalar Avrupa Enstitüsü tarafından idare edilmek üzere Brüksel'e taşınmıştır. IAAER web sitesi olan "www.iaaer.org" erişime açılmıştır. Ekim 1999 JIFMA, IAAER'in resmi yayını olarak onaylanmıştır. "Global Ekonomik ve Muhasebe Konulan" başlıklı araştırma konferansı AAA'nın Muhasebe ve Organızasyonel Davranış Bölümü ile ortak sponsorlukla Kanada'da yapılmıştır IEG No.9 Çalışma Grubu Raporu tamamlanmış ve IAAER'in web sitesinde yayınlanmıştır. Ekim Araştırma Konferansı Japonya'da Uluslararası Muhasebe Çalışmaları Japon Derneği ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. "Kurucular Ödülü" Dr. Scigo Nakajima'ya sunulmuştur. 67

8 2001 IAAER, Uluslararası Muhasebecilik Gelişimi Forumu'na (IFAD-International Forum on Accountancy Deveiopment) katılmıştır IAAER, "Muhasebe Eğitimcileri İçin Global Etik Kurallar"ı yayınlanmıştır. Kasım 2002 IAAER kâr amaçsız bir şirket haline getirilmiştir. 9. Uluslararası Muhasebe Eğitimcileri Kongresi Hong Kong'da yapılmıştır. 1AAER/AAA Dünya Kongresinden önce "Küreselleşme" konulu Yuvarlak Masa Toplantısı yapılmıştır. 4. Eğitim Yöneticileri Konferansı 9. Uluslararası Kongre ile birlikte aynı zamanda yapılmıştır. "Kurucular Ödülü" Murray Wells'e sunulmuştur. IAAER, EIASM'nin Derneğin yönetsel hizmetlerini artık sağlamayacağını duyurmuştur. Ocak 2003 Yönetim Komitesi yıllık olarak teknik veya araştırma konferanslarına ilave olarak daha sık bir şekilde kurumsal üye dernekleri ile ortak olarak yuvarlak masa toplantıları (roundtables) veya çalıştaylar (workshoplar) yapılmasına karar verdi. Birçok uluslararası konferansta Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Teşkilatından, Meksika'dan ve Rusya'dan gelen IAAER çalışanları baş konuşmacı olarak yer almaktadır. Ocak 2003 Londra'da "hisse opsiyonları" konusuna odaklanan özel bir Avrupa Araştırma Konferansı gerçekleştirilmiştir. Haziran/Temmuz 2004 Güney Afrika'da IAAER, "Eğitim Standartlarının Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanması" konulu Küreselleşme Yuvarlak Masa Toplantısını düzenlenmiştir. IAAER/SAAA, Durban'da 53 ülkeden 400 katılımcı ile 4. Muhasebe Araştırma Konferansını düzenlemiştir. IAAER, Muhasebe Eğitimi Uluslararası Dergisi (Accounting Education: An International Journal) 'nin resmi eğitim dergisi olmasını sağlayacak anlaşmayı ilan etmiştir. Eylül Uluslararası Araştırma Konferansı'nın Fransa'da yapılması planlanmıştır. Kasım Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresinin İstanbul'da yapılması planlanmıştır. Günümüzde IAAER IAAER'ın çalışma şekline bakıldığında, IAAER, yaklaşık yirmi yıldan fazla mu- bir sanal kurum veya birlik olarak karhasebe eğitimi ve araştırmaları konusunda şımıza çıkmaktadır. Çünkü düşük bir bütuluslararası üstlendiği misyonunu başarılı çeyle ve gönüllülerin oluşturduğu kişiler bir şekilde sürdürmektedir. Kuşkusuz her tarafından yönetilmektedir. Bilgi işlem kurum ve kuruluşun karşılaştığı güçlükler teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, de olduğu gibi, IAAER için de bekleyen IAAER'ın sanal bir organizasyon olarak çeşitli güçlükler ve zorluklar söz konu- yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Zira, sudur. gerek yönetim kurulu, gerekse icra kuru- 68

9 lundaki kişiler dünyanın dört bir yanından oluşmaktadır. Bu kişilerin çok sık aralıklarla bir araya gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bunların birbirleri ile haberleşmeleri ve karar almaları elektronik ortamda sağlanabilmektedir. IAAEE'ı sanal organizasyon yapan unsurlardan bir diğeri Cosmos: Accountancy Chronicle isimli derginin elektronik ortamda yayınlanmasıdır. IAAER'da iki tip üyelik söz konusudur: Gerçek kişiler ve tüzel kişiler. IAAER başlangıçta sadece gerçek kişilerin üye olabileceği bir organizasyon olarak yapılanmıştır. Ancak daha sonra tüzel kişilerin de üye olabileceği bir kurum haline getirilmiştir. Günümüzde, hem akademisyenlerden hem de uygulamada yer alan önemli küresel isimlerden IAAER'a üye olan kişiler söz konusudur. Bununla birlikte, gerek muhasebe meslek örgütleri, gerekse muhasebe firmaları IAAER'a kurumsal üye olarak yer almaktadırlar. Kurumsal üye olarak ülkemizden IAAER'a katılan TMUD Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin üyeliği kesinleşme yolundadır. laaer'ın temel uğraşı alanlarından bir diğerini gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitimi ve araştırmaları oluşturmaktadır. Bununla ilgili gelişmiş muhasebe firmalarından ve muhasebe meslek örgütlerinden kaynaklar yaratarak, gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitimi ve araştırmalarına kaynak sağlamaktadır. Bununla ilgili olarak hem yorumları içeren rehberlerin hazırlanmasına hem de eğitim programlarının düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. IAAER aynı zamanda diğer küresel kurum ve kuruluşlar arasında önemli bir rol üstlenmektedir. IFAC Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu Eğitim Konıitesi'nde uzun zamandır bir yer almakta ve burada gerçekleşen yeniliklerin küresel bir şekilde yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongreleri IAAER kuruluşundan bu yana Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongrelerinin sahibi durumdadır. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongreleri, yaklaşık yirmi yıldır, IFAC'ın sahibi olduğu Dünya Muhasebe Kongreleri ile aynı zamanda düzenlenmektedir. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongrelerinin onuncusu, 9-11 Kasını 2006 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecektir. Nitekim, IFAC'ın 17. Dünya Muhasebe Kongresi Kasım 2006 tarihlerinde istanbul'da düzenlenecektir. 7 Her iki kongre için ülkemizden TÜRMOB ve TMUD, IFAC'in üyeleri olması nedeniyle, ortaklaşa ev sahipliği yapacaklardır yılında düzenlenecek olan bu kongrelerden Eğitimciler Kongresine dünyadan yaklaşık 500, Muhasebeciler Kongresine yaklaşık katılımcı beklenmektedir. Sonuç Bu çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi ve araştırma konusunda uluslararası kuruluşlardan biri olan IAAER-International Association for Accounting Education and Research - Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği-Derneği'nin önemi ve muhasebe eğitimi ve araştırmaları konusundaki dünyaya olan katkılarını ülkemize tanıtmak ve IAAER tarafından 2006 yılı Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmak şeklinde idi. Bu doğrultuda, bu çalışmada, IAAER'ın kuruluşundan günümüze kadar geçen faaliyetleri ve dünyaya olan katkıları özetlenmiş ve gelecekte IAAER'dan olan beklentilere yer verilmiştir. Kaynakça Krylova, Tatiana. "Kısaca IAAER ve Uluslararası Muhasebe Eğitimine Katkıları", Çev.: Recep Pekdemir, Gelecek Yüzyılda Muhasebe Eğitimi, Needles, Belverd E. "A History of the International Association for Accounting Education and Research (IAAER): " Rueschhoff, Norlin G., ed. "Preface to Volumes 1-4" Cosmos Accountancv Chronicle www. wcoa2006istanbul.org.tr 7 Ayrıntılı blgi için bkz.: 69

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız..

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2 Finansal Planlama Derneği (FPD) FPD, 2014 yılında FPSB nin üyesi olarak kabul edilmiştir. FPSB nin eğitim ve lisanslama standartlarını Türkiye

Detaylı

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ Kuru meyve sektörü tamamı yerli girdilere dayalı üretim yapısı ile ilk ihracatçı sektörlerimizden biri olup, ilerleyen üretim teknolojisi,

Detaylı

AKADEMİK YILI GLOBAL EXCHANGE KALAN KOTALARA GÖRE YERLEŞTİRME SEÇİM SONUÇLARI

AKADEMİK YILI GLOBAL EXCHANGE KALAN KOTALARA GÖRE YERLEŞTİRME SEÇİM SONUÇLARI 20.02.2017 2017-2018 Akademik Yılı için açılmış Global Exchange başvuruları sonucunda yapılan öğrenci yerleştirmelerinin detay bilgisi ekteki tabloda belirtilmiştir. Belirtilen tabloda, seçim komitesi

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi İsviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen 17 nci Dünya Meteoroloji Kongresi sırasında gerçekleştirilen seçimlerde

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ /BIOTECHNOLOGY ASSOCIATION. Biyoteknoloji Bülteni

BİYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ /BIOTECHNOLOGY ASSOCIATION. Biyoteknoloji Bülteni BİYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ /BIOTECHNOLOGY ASSOCIATION Biyoteknoloji Bülteni Başlarken: iyoteknoloji Bülteni'nin 2012 yılına ait Kongre Özel Sayısı ile Bsizlere ulaşıyoruz. Sayın Üyemiz, Bu sayımızda siz değerli

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR

TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR 9 Eylül 2011 TS/BAS-BÜL/11-70 TOBB VE TÜSİAD EMTİA FİYATLARI KONUSUNDA G-20 ÜLKELERİNİN ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURUYOR Uluslararası emtia fiyatlarındaki hareketlilik küresel düzeyde belirsizliği

Detaylı

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ

INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER INTOSAI Kapasite Geliştirme Komitesinin Faaliyetleri Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Sempozyumu INTOSAI KAPASİTE GELİŞTİRME KOMİTESİNİN FAALİYETLERİ Kapasite

Detaylı

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013

Bu emektubun devamını okumaktan zevk almanız dileğiyle! Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Dördüncü e-mektup, RACE Projesi, Kasım 2013 Engelli İstihdam Fırsatlarını ve Farkındalığını Artırma Türkiye de Engellilerin PROJE ORTAKLARI CRM Yönetim Danışmanlık, Türkiye EASPD, Belçika Dolunay, Türkiye

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu

TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu TürkBilimİnsanlarıve AkademisyenlerBirliği (TASSA) KurultaySunumu Haluk Ünal University of Maryland, TASSA Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı 12-13 Temmuz 2012 İstanbul, The Marmara Hotel Türk

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

Diplomatik Misyon ile ilişkiler. Uluslararası Şirket CEO ları ile ilişkiler. Kardeş Kulüpler ile ilişkiler

Diplomatik Misyon ile ilişkiler. Uluslararası Şirket CEO ları ile ilişkiler. Kardeş Kulüpler ile ilişkiler Büyük Kulüp Uluslararası İlişkiler Komitesi 2012-20152015 Aktivite Raporu Uluslararası İlişkiler Komitesi görevleri Diplomatik Misyon ile ilişkiler Uluslararası Şirket CEO ları ile ilişkiler Kardeş Kulüpler

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ YÖNERGESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILACAK BÖLÜMLER

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ YÖNERGESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILACAK BÖLÜMLER Sayfa 1 / 8 c ) Ulusal Kongre Organizasyon Kurulu (UKOK): Son Paragraf Ulusal Kongre ile birlikte, periyodik olarak düzenlenen Türk Yunan ve Türk- Amerikan ortak toplantıları serisinin Ulusal Kongre ile

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

UFI EUROPEAN CONFERENCE 2017 FUAR ENDÜSTRİSİ KÜRESEL BİRLİĞİ AVRUPA FUARCILIK KONFERANSI MAYIS 2017 KÖLN ALMANYA

UFI EUROPEAN CONFERENCE 2017 FUAR ENDÜSTRİSİ KÜRESEL BİRLİĞİ AVRUPA FUARCILIK KONFERANSI MAYIS 2017 KÖLN ALMANYA UFI EUROPEAN CONFERENCE 2017 FUAR ENDÜSTRİSİ KÜRESEL BİRLİĞİ AVRUPA FUARCILIK KONFERANSI 2017 10 12 MAYIS 2017 KÖLN ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi UFI EUROPEAN

Detaylı

:::::: SPONSORLUK DOSYASI ::::::

:::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: :::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: ab2018.karabuk.edu.tr İletişim : Yrd.Doç.Dr. Yüksel ÇELİK yukselcelik@karabuk.edu.tr 0532 779 7413 AKADEMİK BİLİŞİM 2018 ORGANİZASYONU HAKKINDA Üniversitelerde bilgi teknolojileri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

2. İPEK YOLU. Uluslararası. Müzik Konferansı. Music Conference 2. İPEK YOLU MÜZED. 6-8 Mayıs 2016 Bolu / Türkiye. May 6-8, 2016 Bolu / Turkey MÜZED

2. İPEK YOLU. Uluslararası. Müzik Konferansı. Music Conference 2. İPEK YOLU MÜZED. 6-8 Mayıs 2016 Bolu / Türkiye. May 6-8, 2016 Bolu / Turkey MÜZED 2 nd SILK ROAD May 6-8, Bolu / Turkey Abant İzzet Baysal University Destekleyen Kuruluşlar SPONSORLUK DOSYASI R BOLU BİLİM OKULLARI 2 nd SILK ROAD May 6-8, Bolu / Turkey Abant İzzet Baysal University 21.

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANSAL PLANLAMA

TÜRKİYE DE FİNANSAL PLANLAMA TÜRKİYE DE FİNANSAL PLANLAMA 2 Sunum Planı 1. Finansal Planlamanın Temel Kavramları 2. Financial Planning Standards Board 3. Certified Financial Planner Lisansı 4. Finansal Planlama Derneği 5. Türkiye

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014 NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı 12 Şubat 2014 MÜDEK'İN AMACI MÜDEK'in anmacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme

Detaylı

ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 1. FORUM ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 2. FORUM ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 3. FORUM

ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 1. FORUM ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 2. FORUM ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 3. FORUM içindekiler HAKKIMIZDA 2 ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 1. FORUM 3 ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 2. FORUM 4 ÖRNEK HEKIM OLMAYA DOĞRU 3. FORUM 5 YABANCI UYRUKLU ASISTAN HEKIMLER IÇIN YENI DÖNEM 6 ÖRNEK HEKIM OLMAYA

Detaylı

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI 20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi yedi yıldır kurumların daha iyi yönetilmesi, daha başarılı ve uzun ömürlü olmaları için faaliyetlerini sürdürmektedir. KalDer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 9.00-9.30 Kayıt 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ankara

Detaylı

GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER Strateji Planı

GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER Strateji Planı GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER 2016-2020 Strateji Planı NASIL BAŞLADI? ULI bünyesinde, 2016 yılında, gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların çalışma hayatlarındaki sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Sayın İlgili, Sponsorlar için detaylı bilgi, ekte sunulan Sponsor Başvuru Dosyası nda yer almaktadır.

Sayın İlgili, Sponsorlar için detaylı bilgi, ekte sunulan Sponsor Başvuru Dosyası nda yer almaktadır. TOK 2013 OTOMATİK KONTROL ULUSAL TOPLANTISI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA Sayın İlgili, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi nin 12 Kasım 2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı

Detaylı

2013 KASIM FAALİYET RAPORU

2013 KASIM FAALİYET RAPORU 2013 KASIM FAALİYET RAPORU www.howtoistanbul.com Tanıtım Toplantısı 12 Kasım 2013 A. Murat Ersoy İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ortaklığı, TÜRSAB

Detaylı

EYP Türkiye Üyelik Kayıtları ( Dönemi)

EYP Türkiye Üyelik Kayıtları ( Dönemi) EYP Türkiye Üyelik Kayıtları (2016-2017 Dönemi) Sistemin oluşum süreci hakkında genel bilgi: EYP Türkiye, 2004-2011 yılları arasında ulusal düzeyde İstanbul Gençlik Forumu, National Selection Conference

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

TÇMB DEN HABERLER. SEDEFED Krizden Çıkış Yollarını Tartışıyor ULUSAL KONFERANSLAR & FUARLAR. Başlarken

TÇMB DEN HABERLER. SEDEFED Krizden Çıkış Yollarını Tartışıyor ULUSAL KONFERANSLAR & FUARLAR. Başlarken 22.0 1.2 009 S a yı XX VI TÇMB DEN HABERLER Başlarken Bu Sayıda TÇMB den Haberler Bülteni nin XXVI.sayısında gerçekleşecek olan ulusal ve uluslararası konferanslar ve fuarlar ile ilgili bilgiler var. Başlarken

Detaylı

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: HAZİRAN AYLIK İHRACAT RAPORU yılının Ocak Haziran döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

KONGRE KAPSAMI. Kongremizin ana başlığı Dünya nın Yükselen Güçlerinin (BRICS+T) Türkiye ve Dünya ya Etkileri olarak belirlenmiştir.

KONGRE KAPSAMI. Kongremizin ana başlığı Dünya nın Yükselen Güçlerinin (BRICS+T) Türkiye ve Dünya ya Etkileri olarak belirlenmiştir. KONGRE KAPSAMI Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans,yüksek lisans ve doktora seviyesindeki

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

BEC2015. 19-21 Kasım 2015 İzmir. Sponsorluk Dosyası

BEC2015. 19-21 Kasım 2015 İzmir. Sponsorluk Dosyası BEC2015 19-21 Kasım 2015 İzmir Sponsorluk Dosyası BÖLÜMÜMÜZ HAKKINDA Ege Üniversitesi, 2000-2001 yılında, devlet üniversiteleri mühendislik fakülteleri içinde Türkiye de ilk kez Biyomühendislik Lisans

Detaylı

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 05 Mayıs 2016 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanında Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 5-6 Ağustos 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

lp 2017 SPONSORLUK DOSYASI VII.Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı Ekim 2017 İş Birliğiyle

lp 2017 SPONSORLUK DOSYASI VII.Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı Ekim 2017 İş Birliğiyle lp 2017 VII.Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı Başarı Öyküleri : Laboratuvardan Pazara 12-13 Ekim 2017 SPONSORLUK DOSYASI İş Birliğiyle www.ipconference.boun.edu.tr

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur. BEİJİNG INTERNATİONAL IMPORT FOOD EXPO 2015( CİPFE 2015) FUAR RAPORU Kuru Meyve Tanıtım Grubu 03-05 Temmuz 2015 tarihleri arasında Pekin Fuar merkezinde düzenlenen Beijing International Import Food Expo

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

14. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI. 10 Aralık 2013

14. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI. 10 Aralık 2013 14. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 10 Aralık 2013 Finans Sektörüne Duyulan Güven CFA Institute un 2013 yılında Edelman şirketine yaptırdığı Güven Barometresi anketi sektörlere duyulan güveni ölçüyor.

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

10. MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

10. MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 10. MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 10.TÜRKİYE MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ tarafından düzenlenen 10.Türkiye Muhasebe Forumu 2317 meslek mensubu ile 28 Nisan 2015 tarihinde Konya da toplanmıştır.

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) ortaklığı ile 1-3 Şubat 2017 tarihlerinde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon : Mail EK 4A ÖZGEÇMİŞ : ODİSE VUÇİNA : : o.voutsinas@gmail.com 2.Doğum Tarihi : 23/08/1962 3.Unvanı Öğrenim 4. Durumu : Sosyal Hizmet Uzman : Yüksek Öğretim

Detaylı

TÜRMOB VE TMUD UN ULUSLARARASI MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ

TÜRMOB VE TMUD UN ULUSLARARASI MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ 2 cemal ibis:layout 1 4/28/11 12:05 PM Page 113 TÜRMOB VE TMUD UN ULUSLARARASI MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Cemal İBİŞ Marmara Üniversitesi İİBF-Öğretim Üyesi 1. GİRİŞ Dünya da yaşanan

Detaylı

9. DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 9. DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 22.04.2017 Değerli Üyelerimiz, Derneğimiz tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda ahşabın dünyada olduğu gibi ülkemizde de hak ettiği yeri alması için çalışmalarını

Detaylı

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya. Lisans (İktisat-İşletme, Maliye) Special Student 8 Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1937/ Konya EĞİTİM - İktisat Fakültesi (1955-1959) - İktisat Fakültesi (1961-1965) - Princeton University, International Finance Section Princeton NJ- U.S.A. (1965-1966) -

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

Sponsorlar için detaylı bilgi, ekte sunulan Sponsor Başvuru Dosyası nda yer almaktadır.

Sponsorlar için detaylı bilgi, ekte sunulan Sponsor Başvuru Dosyası nda yer almaktadır. TOK 2014 OTOMATİK KONTROL ULUSAL TOPLANTISI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT Sayın Yetkili, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi nin kararıyla Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi 2014 (TOK 2014), Kocaeli

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi,

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi, DAVET YAZISI Sayın Firma Yetkilisi, Türk Periodontoloji Derneği 1970 yılından beri kesintisiz olarak düzenlediği kongre ve sempozyumlarla üyelerinin bilimsel seviyesini geliştirmeyi ve güncel konuları

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ COSPAR 2016 İSTANBUL İSTANBUL KONGRE MERKEZİ 30 Temmuz-7 Ağustos 2016 http://cospar2016.tubitak.gov.tr TÜBİTAK, uzay araştırmaları alanında çok önemli, uluslararası bir platform olan COSPAR Bilimsel Kongrelerinin

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on Determining the Opinion of Veterinarians on Continuing Education,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 İTO BİLİŞİM Sayı 37 Ekim 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK PARTICIPATION BANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına 2007 yılında Çevre

Detaylı

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de Türkiye de üst yönetim ile idari seviyeler arasında 11.1 kat fark var Hay Group, Türkiye ve dünyadaki üst yönetim - CEO ve çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarını araştırdı Hay Group Türkiye Bilgi

Detaylı