Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Konusunda Uluslararası Bir Kuruluş: IAAERve 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Konusunda Uluslararası Bir Kuruluş: IAAERve 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi"

Transkript

1 Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Konusunda Uluslararası Bir Kuruluş: IAAERve 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi Prof. Dr. Recep Pekdemir Arş. Gör. Ayça Z. Süer Prof. Dr. Recep PEKDEMİR Arş. Grv. Ayça Zeynep SÜER İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Özet Bu çalışmada, muhasebe eğitimi ve araştırma konusunda uluslar arası kuruluşlardan biri olan laaer-international Association for Accounting Education and Research - Uluslar arası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği-Derneği'nin önemi, kuruluşundan günümüze kadar hizmet vermiş uluslar arası nitelikteki isimler ve kuruluşundan günümüze kadar olan muhasebe eğitimi ve araştırmaları konusundaki dünyaya olan katkıları ülkemiz muhasebe topluluğuna tanıtılmaya çalışılmış ve ayrıca laaer tarafından 2006 yılı Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 10. Muhasebe Eğitimcileri Dünya Kongresi ile ilgili ön bilgi verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Muhasebe eğitimi, muhasebe araştırmaları, muhasebe tarihi, muhasebe dünya kongreleri. Abstract (The laaer International Assocıatıon For Accounting Education And Research And The 10th World Congress Of Accounting Educators) İn this study, the laaer International Association for Accounting Education and Research has been introduced to the Turkish Accounting Society. The importance and goals of the Association have been explored; both the officers of the Association and the milestone activities of those have also been highlighted. As one of important events of the Association, the 10th World Congress of Accounting Educators that will be held in İstanbul in November 2006 was covered. Key Words: Accounting education, accounting researches, accounting history, world congresses of accounting educators. Giriş Muhasebe eğitimi ve araştırmaları ve muhasebe uygulamaları konusuna gönlünü vermiş ve kendini bu konulara adamış uluslararası çeşitli isimler bulunmaktadır. Bu isimler, gerek eserleriyle, gerekse gerçekleştirdikleri uygulamalarla bazen çağlar boyunca anılabilmektedir. Doğal olarak bu isimlerin hizmetlerinin ortaya konmasında da çeşitli kurum ve kuruluşlar yer almakta ve bunlardan bazıları 1 da hayatımızda Önemli yer tutmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi ve araştırma konusunda uluslararası kuruluşlardan biri olan IAAER-International 1 AAA American Accounting Association, EAA European Accounting Association, vb. 61

2 Association for Aceounting Education and Research - Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği-Derneği'nin önemi ve muhasebe eğitimi ve araştırmaları konusundaki dünyaya olan katkılarını ülkemize tanıtmak ve IAAER tarafından 2006 yılı Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi ile ilgili ön bilgi vermektir. IAAER'in Kuruluşu IAAER, 6. Uluslararası Muhasebe Eğitimi Konferansının organize edilmesinde rol üstlenmek üzere 1984 yılında kurulmuştur. Söz konusu konferans, Japon Bilim Konseyinin desteği ile Japon Muhasebe Derneği ve IAAER tarafından 1987 yılında ortaklaşa düzenlenmiştir. IAAER, benzer uluslararası kongre ve konferansların düzenlenmesinde uluslararası planlayıcı durumunda olması ve ulusal kuruluşlara yardımcı olması konusundaki gereksinim nedeniyle kurulmuştur. 2 IAAER'in kurulması konusu ilk olarak Aralık 1983'te ortaya konmuştur. Kurucu üyeler (Tablo-1) arasında yapılan çalışmalar sonucunda, ilk toplantı Seigo Nakajima tarafından 17 Ağustos 1984 tarihinde Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleştirilmiş ve Kanada, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Almanya ve ingiltere'den katılan temsilcilerin kuruluş tüzüğünü imzalamaları ile kurulmuştur. IAAER'in Amacı ve Faaliyetleri IAAER'in amaçları iki noktada yoğunlaşmaktadır. Bunlardan ilki muhasebe eğitimi ve araştırmalarının dünya çapında en iyiye ve mükemmeliyete ulaşması için gayret göstermek, diğeri ise yüksek kaliteli ve küresel kabul edilmiş muhasebe uygulama standartlarının korunması ve geliştirilmesi konusunda muhasebe akademisyenlerinin maksimum katkılarını sağlamaktır. 3 IAAER, üniversitelerdeki ve eşdeğer kurumlardaki eğitimcilerin ve araştırmacıların ve diğer ilgili profesyonellerin katılımıyla uluslararası bir birlik-dernek olarak kurulmuştur. IAAER yukarıda bahsedilen 2 Rueschhoff, Norlin G., ed. "Preface to Volumes 1-4" Cosmos Accountancy Chronicle vii 3 Bkz.; amaçları doğrultusunda, uluslararası muhasebe eğitimi ve araştırmalarını tüm açılardan desteklemekte ve muhasebe eğitimi üzerine yapılan uluslararası konferansları planlamakta ve organize etmektedir." 1 Tablo-1 IAAER-Kurucu Üyeler ve ilk Yönetim Kurulu ( ) IAAER kâr amacı gütmeyen, yönetimi bir çok farklı ülkeden oluşan bir kurul ile gerçekleştirilen küresel bir kuruluştur. IAAER yukarıda değinilen amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen belli başlı faaliyetleri gerçekleştirmektedir 5 : Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi ile işbirliğine girerek uluslararası muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde araştırmalara dayalı ve objektif bir şekilde akademik dünyanın katkılarını ortaya koymak. Uluslararası Muhasebeciler Federas yonu (IFAC-International Federation of Accountants) Eğitim Komitesi'nde bir gözlemci bulundurarak uluslararası eğitim yönergelerinin ve standartlarının geliştiril mesine katkıda bulunmak. IAAER Newsletter, COSMOS Accoun tancy Chronicle ve diğer yayın organı ve araçlarla, hem tüzel hem de gerçek kişi üyeleri arasında haberleşme sağlamak. Sahibi olduğu, Muhasebe Eğitimi Dergisi (Journal of Accounting Education) 4 Belvcrd E. Needies, "A History of the International Association for Accounting Education and Research (IAAER): " 5 Tatiana Krylova, "Kısaca IAAER ve Uluslararası Muhasebe. Eğitimine Katkıları", Çev.; Recep Pekdemir, Gelecek Yüzyılda Muhasebe Eğitimi, 2000, s ; 62

3 ve Uluslararası Muhasebe ve Finansal Yönetim Dergisi (Journal of International Financial Management and Accounting)'nin yayınlanmasını sağlamak. Ulusal ve bölgesel akademik muha sebe Örgütleri (kurum/kurulu şiarı) ile işbir liğine girerek, muhasebe eğitimi ve araş tırmaları konusunda bölgesel konferans ve kongrelerin düzenlenmesine katkıda bu lunmak. Beş yılda bir Dünya Muhasebe Eği timcileri Kongresi ile iki buçuk yılda bir Uluslararası Muhasebe Konferansı'nı dü zenlemek. (Bu uygulama 2002 yılından sonra dört yıl ve iki yıl olarak değiştiril miştir.) Muhasebe meslek Örgütlerinin eğitim müdürleri için düzenlenen konferanslar ile mesleki örgütler arasında muhasebe eğitimi sorunlarının tartışılmasını sağlamak. Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin birliğe üyeliklerini açık tutmak ve üyelik kapasitesini mümkün olduğu kadar geniş tutmak. IAAER'in Kurulmasından Sonraki Dönemlerde Görev Almış Uluslararası İsimler IAAER'in kurulmasında öncülük yapmış uluslar arası isimlerden başka IAAER bünyesinde hizmet vermiş isimleri, IAAER'in yönetim kurullarında bulmak mümkündür. Söz konusu isimler aşağıda belirtilen Tablo-2, Tablo-3, TabIo-4, Tablo-5, Tablo-6 ve Tablo-7'de yer almıştır: Tablo-2 - ikinci Yönetim Kurulu ( ) Murray Wells, Başkan University of Sydney (Avustralya) Paul Garner, Eski Başkan University of Alabama (ABD) Norliıı G. Rueschhoff, Muhasip Üye -Sekreter University of Notre Dame (ABD) Sidney Gray, Başkan Yardımcısı University of Glasgow (İskoçya) Belverd E. Needles, Jr. Başkan Yardımcısı Don Trow, Başkan Yardımcısı Victoria University of Wellington (Yeni Zelanda) Kyojiro Someya, Başkan Yardımcısı Waseda University (Japonya) Tablo-3 - Yönetim Kurulu ( ) Sidney Gray, Başkan University of Warwick (İngiltere) Murray Wells, Eski Başkan University of Sydney (Avustralya) Paul Garner, Eski Başkan University of Alabama (ABD) Roger Hopkins, Başkan Yardımcısı Victoria University of Weilington (Yeni Zelenda) Bhabatosh Banerjee, Başkan Yardımcısı University of Calcutta (Hindistan) Maureeıı Berry, Editör Cosmos Accountancy Chronicle University of Illinois (ABD) E. Kent St. Pierre, Yazı İşleri Müdürü Journal of Accoıuıtıng Education University of Delaware (ABD) Belverd E. Needles, Jr. Muhasip ve Sekreter Alain Burlaud, Başkan Yardımcısı Üniversite Paris Val de Marne (Fransa) Adolph Coenenberg, Başkan Yardımcısı University of Augsburg (Batı Almanya) Yukio Fujita, Başkan Yardımcısı Waseda University (Japonya) Salvador Ruiz-de-Chavez, Başkan Yardımcısı, National University (Meksika) 63

4 Tablo-4 - Yönetim Kurulu ( ) Belverd Needles, Başkan Sidney J. Gray, Eski Başkan University of New South Wales (Avustralya) Herve Stolowy, Muhasip Uye-Sekreter HEC School of Management (Fransa) Michael Diamond, Başkan Yardımcısı University of Southern California (ABD) Giuseppe Galassi, Başkan Yardımcısı University of Parma (İtalya) Kazuo Hiramatsu, Başkan Yardımcısı- Araştırma Kwansei Gakuin University (Japonya) Simon Ho, Başkan Yardımcısı-Uluslararası Konferans Academic Accounting Association, Hong Kong Ann Johns, Başkan Yardımcısı-Uygulama Australian Society of CPAs Tatiana Krylova, Başkan Yardımcısı-Eğitim KPMG and Moskow State University (Rusya) Joseph J. Schultz, Başkan Yardımcisı-Üyelik Arizona State University (ABD) Donald Stokes, Başkan Yardımcısı University of Technoloy, Sidney (Avustralya) Donna L. Street, Editör Cosmos Accountancy Chronicle James Madison University (ABD) Daan van der Schyf, Başkan Yardımcısı University of Pretoria (Güney Afrika) Tablo-5 - Yönetim Kurulu ( ) Belverd E, Needles, Başkan Sidney J. Gray, Eski Başkan University of New South Wales (Avustralya) Kazuo Hiramatsu, Sekreter Kwansei Gakuin University (Japonya) Peter Moeller, Muhasip Üye Aachen University of Technology (Almanya) Andy Bailey, Başkan Yardımcısı-Üyelik University of Illinois (ABD) Joel Demski, Başkan Yardımcısı American Accounting Association Anton du Toit, Başkan Yardımcısı Southern African Accounting Association Giuseppe Galassi, Başkan Yardımcısı European Accounting Association Simon Ho, Başkan Yardımcısı-Uluslararası Konferanslar Chinese University of Hong Kong Ann Johns, Başkan Yardımcısı-Uygulama CPA Avustralya (Avustralya) Tatiana Krylova, Başkan Yardımcısı-Eğitim UNCTAD and KPMG Malcolm Miller, Başkan Yardımcısı Accounting Association of Australia and New Zealand Peter Pope, Başkan Yardımcısı-Araştırma University of Lanchester (Birleşik Krallık) Donna L. Street, Başkan Yardımcısı-Yaymlar James Madison University (ABD) 64

5 Tablo-6 - Yönetim Kurulu ( ) Serge Evraert, Başkan University of Montesquieu -Bordeaux (Fransa) Belverd E. Needles, Eski Başkan Gary Sundem, Sekreter University of Washington (ABD) Peter Moeller, Muhasip Uye Aachen University of Technology (Almanya) Agnes Chen, Başkan Yardımcısı-Uluslararası Konferanslar University of Houston (ABD) Bryan Howieson, Başkan Yardımcısı Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Tatiana Krylova, Başkan Yardımcısı-Uyelik UNCTAD and Moskow State University Peter Pope, Başkan Yardımcısı-Araştırma University of Lanchester (Birleşik Krallık) Salvador Ruiz-de-Chavez, Başkan Yardımcısı Mexican Association of Accounting and Business Faculty Lesley Stainbank, Başkan Yardımcısı Southern African Accounting Association Donna Street, Başkan Yardımcısı-Yayınlar University of Dayton (ABD) Michael Walsh, Başkan Yardımcısı-Uygulama Giseppe Galassi, Başkan Yardımcısı Academia Italiana di Econoraia Aziendale Michel Guindon, Başkan Yardımcısı-Eğitim HEC Montreal (Kanada) Kazuo Hiramatsu, Başkan Yardımcısı Japan Accounting Association Association of Chartered Certified Accountants Simon Ho, Başkan Yardımcısı Hong Kong Judy Tsui, Başkan Yardımcısı Academic Accounting Association American Accounting Association Tablo-7 - Yönetim Kurulu ( ) Serge Evraert, Başkan University of Montesquieu -Bordeaux, (Fransa) Giuseppe Galassi, Başkan Yardımcısı European Accounting Association Lee Parker, Başkan Yardımcısı American Accounting Association Recep Pekdemir, Başkan Yardımcısı İstanbul University & Experts Accountants' Association of Turkey Kazuo Hiramatsu, Başkan Yardımcısı Japan Accounting Association Bryan Howieson, Başkan Yardımcısı Accounting & Finance Association of Australia and New Zealand Salvador Ruiz -de- Chavez, Başkan Yardımcısı Mexican Association of Accounting and Business Faculty (Meksika) Donna L. Street, Başkan Yardımcısı- Aragtırma, Universitv of Davton (ABD) Lee Radebaugh, Başkan Yardımcısı-Yaymlar Brigham Young University, ABD Gary Sundem, Başkan Yardımcısı-Yönetim University of Washington (ABD) Micheal Walsh, Başkan Yardımcısı-Uygulama Association of Chartered Certified Accountants Alfred Wagenhofer, Başkan Yardımcısı-Finans Agnes Cheng, Başkan Yardımcısı-Uluslararası Konferanslar Faculty Fellow SEC Hentie van Wyk, Başkan Yardımcısı Güney Afrika Muhasebe Birliği (Southern African Accounting Association) (Güney Afrika) Simon S.M. Ho, Başkan Yardımcısı-Uyelik Baptist Universit, Hong Kong Micheal Guindon, Başkan Yardımcısı-Eğitim HEC Montreal (Kanada) Belverd E. Needles, Eski Başkan DePaul University, ABD Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Araştırmaları Konusundaki Bilimsel Toplantılar ve IAAER Daha önce de belirtildiği gibi IAAER'in temel misyonu; dünya çapında, muhasebe eğitimi ve ar aştırmalarının mükemmel bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve muhasebe akademisyenlerinin global olarak tanınmış yüksek kaliteli muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve korunmasında katkılarını arttırmaktır. Bu doğrultuda, IAAER ile ilgili olarak kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede gerçekleştirilen önemli faaliyetleri Tablo-8'deki gibi Özetlemek mümkündür 6 : 6 Belverd E. Needles, A History of the IAAER: , s

6 Tablo-8 - laaer'in Kuruluşundan Bugüne Kadar Geçen Sürede Gerçekleştirdiği Önemli Faaliyetler 17 Ağustos 1984 IAAER, 6. Uluslararası Muhasebe Eğitimi Konferansına yardım etmek için kurulmuştur. Ekim Uluslararası Muhasebe Eğitimi Konferansı Kyoto'da yapılmıştır. Haziran 1989 COSMOS Accountancy Chronicle Dergisi yayınlanmaya başlamıştır. Ağustos 1989 Kuruluş (IAAER) kurumsal üyeleri içerecek şekilde revize edilmiştir. Ocak 1992 Pergamon Basın, IAAER ile işbirliği içinde Kwabena Anyane-Ntow tarafından gözden geçirilen Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Sertifikalandırılması El Kitabını (International Handbook of Accounting Education and Certification) yayınlamıştır. Şubat 1992 IAAER, IFAC (International Federation of Accountants-Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) Eğitim Komitesinde temsil edilmeye başlanmıştır. Ekim 1992 IAAER Yönetim Kurulu oybirliğiyle Derneğin (Birliğin) oluşumunu değiştirme kararı vermiştir. Bu karara göre değişik ülkelerden olan başkan yardımcılarının sayısı 4'ten 7'ye çıkarılmıştır. Ekim 1992 Virginia'da 7.Uluslararası Muhasebe Eğitimi Konferansı gerçekleştirilmiştir. Ekim 1992 "Kurucular Ödülü" Vernorı Zimmerman ve Eric Castle'a sunulmuştur. Nisan 1993 IAAER ve Amerikan Muhasebe Derneği (AAA-American Accounting Association), bölgesel uluslararası konferanslar serisine ortak sponsor olma konusunda anlaşmıştır. Ağustos 1993 laaer, kurumsal üye birliklerinin (derneklerinin) temsilcileri için bir davet düzenlemiştir IAAER, Muhasebe Eğitimi Dergisi (Journal of Accounting Education)'nin sponsorluğunu ve yayına hazırlanması sorumluluğunu üstlenmiştir. Pergamon Basın, IAAER ve AAA ile işbirliği içinde "21.yüzyıl için Muhasebe Eğitimi: Global Mücadeleler (The Global'Challenges)"i yayınlamıştır. Jane O. Burns ve Belverd Needles tarafından gözden geçirilmiştir ve Amerikan Muhasebe Birliğinin Uluslararası Bölümünün tüm üyelerine dağıtılmıştır. Ağustos 1994 IAAER, IFAC ve AICPA, New York'ta mesleki derneklerin eğitim ve araştırma yöneticileri için ilk konferansı gerçekleştirmişlerdir. AICPA ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta araştırma ve eğitim gündemleri ile ilgili sorunlar üzerine odaklanılmıştır laaer'in yapısı, kurumsal üye temsilcilerinin uzlaştığı bir Yönetim Konseyi'ni içerecek şekilde revize edilmiştir. 66

7 Ağustos Muhasebe Eğitimi Konuları Konferansı IAAER ve IFAC ortak sponsorluğunda eğitim yöneticileri için Edinburg'da yapılmıştır. İskoçya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü konferansa ev sahipliği yapmıştır. IAAER, kurumsal üye birlikleri temsilcileri için bir yemek düzenleyerek, laaer'le birlikte yapılacak akademik organizasyonlar için potansiyel rolü tartışmıştır. Eylül Muhasebe Araştırma Konferansı "Muhasebe ve Uluslararası Finansal Piyasalar" İngiltere'de War\vick Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir IAAER temsilcileri, IASC Danışma Grubu ilk toplantılarına üye olarak katılmışlardır. IAAER revize edilmiş Uluslararası Eğitim Rehberi No.9 için bir uygulama dokümanı geliştirmeye başlamıştır. Mayıs 1996 İngiltere'de Warwick Üniversitesinde uluslararası muhasebe konuları üzerine bir araştırma konferansı gerçekleşmiştir. Konferansın amacı, araştırmaların yüksek kalitede gerçekleştirilmesini sağlamak ve muhasebenin uluslararası olarak araştırılması için akademik çalışmaları desteklemektir. Ağustos 1996 Şİkago'da Yönetim Konseyi'nin ilk toplantısı yapılmıştır İAAER, IFAC Eğitim Komitesinde gözlemci olarak resmi statüsünü kazanmıştır. Ekim Uluslararası Muhasebe Eğitimcileri Kongresi Paris'te yapılmıştır. "Kurucular Ödülü" Paul Garner ve Kyojiro Someya'ya 8. Uluslararası Konferans'ta sunulmuştur. 8. Kongre sırasında Üçüncü Eğitim Müdürleri Konferansı yapılmıştır. Ekim Muhasebe Araştırma Konferansı Şikago De Paul Üniversİtesi'nde yapılmıştır IAAER'in yönetim fonksiyonları Yönetimde İleri Çalışmalar Avrupa Enstitüsü tarafından idare edilmek üzere Brüksel'e taşınmıştır. IAAER web sitesi olan "www.iaaer.org" erişime açılmıştır. Ekim 1999 JIFMA, IAAER'in resmi yayını olarak onaylanmıştır. "Global Ekonomik ve Muhasebe Konulan" başlıklı araştırma konferansı AAA'nın Muhasebe ve Organızasyonel Davranış Bölümü ile ortak sponsorlukla Kanada'da yapılmıştır IEG No.9 Çalışma Grubu Raporu tamamlanmış ve IAAER'in web sitesinde yayınlanmıştır. Ekim Araştırma Konferansı Japonya'da Uluslararası Muhasebe Çalışmaları Japon Derneği ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. "Kurucular Ödülü" Dr. Scigo Nakajima'ya sunulmuştur. 67

8 2001 IAAER, Uluslararası Muhasebecilik Gelişimi Forumu'na (IFAD-International Forum on Accountancy Deveiopment) katılmıştır IAAER, "Muhasebe Eğitimcileri İçin Global Etik Kurallar"ı yayınlanmıştır. Kasım 2002 IAAER kâr amaçsız bir şirket haline getirilmiştir. 9. Uluslararası Muhasebe Eğitimcileri Kongresi Hong Kong'da yapılmıştır. 1AAER/AAA Dünya Kongresinden önce "Küreselleşme" konulu Yuvarlak Masa Toplantısı yapılmıştır. 4. Eğitim Yöneticileri Konferansı 9. Uluslararası Kongre ile birlikte aynı zamanda yapılmıştır. "Kurucular Ödülü" Murray Wells'e sunulmuştur. IAAER, EIASM'nin Derneğin yönetsel hizmetlerini artık sağlamayacağını duyurmuştur. Ocak 2003 Yönetim Komitesi yıllık olarak teknik veya araştırma konferanslarına ilave olarak daha sık bir şekilde kurumsal üye dernekleri ile ortak olarak yuvarlak masa toplantıları (roundtables) veya çalıştaylar (workshoplar) yapılmasına karar verdi. Birçok uluslararası konferansta Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Teşkilatından, Meksika'dan ve Rusya'dan gelen IAAER çalışanları baş konuşmacı olarak yer almaktadır. Ocak 2003 Londra'da "hisse opsiyonları" konusuna odaklanan özel bir Avrupa Araştırma Konferansı gerçekleştirilmiştir. Haziran/Temmuz 2004 Güney Afrika'da IAAER, "Eğitim Standartlarının Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanması" konulu Küreselleşme Yuvarlak Masa Toplantısını düzenlenmiştir. IAAER/SAAA, Durban'da 53 ülkeden 400 katılımcı ile 4. Muhasebe Araştırma Konferansını düzenlemiştir. IAAER, Muhasebe Eğitimi Uluslararası Dergisi (Accounting Education: An International Journal) 'nin resmi eğitim dergisi olmasını sağlayacak anlaşmayı ilan etmiştir. Eylül Uluslararası Araştırma Konferansı'nın Fransa'da yapılması planlanmıştır. Kasım Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresinin İstanbul'da yapılması planlanmıştır. Günümüzde IAAER IAAER'ın çalışma şekline bakıldığında, IAAER, yaklaşık yirmi yıldan fazla mu- bir sanal kurum veya birlik olarak karhasebe eğitimi ve araştırmaları konusunda şımıza çıkmaktadır. Çünkü düşük bir bütuluslararası üstlendiği misyonunu başarılı çeyle ve gönüllülerin oluşturduğu kişiler bir şekilde sürdürmektedir. Kuşkusuz her tarafından yönetilmektedir. Bilgi işlem kurum ve kuruluşun karşılaştığı güçlükler teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, de olduğu gibi, IAAER için de bekleyen IAAER'ın sanal bir organizasyon olarak çeşitli güçlükler ve zorluklar söz konu- yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Zira, sudur. gerek yönetim kurulu, gerekse icra kuru- 68

9 lundaki kişiler dünyanın dört bir yanından oluşmaktadır. Bu kişilerin çok sık aralıklarla bir araya gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bunların birbirleri ile haberleşmeleri ve karar almaları elektronik ortamda sağlanabilmektedir. IAAEE'ı sanal organizasyon yapan unsurlardan bir diğeri Cosmos: Accountancy Chronicle isimli derginin elektronik ortamda yayınlanmasıdır. IAAER'da iki tip üyelik söz konusudur: Gerçek kişiler ve tüzel kişiler. IAAER başlangıçta sadece gerçek kişilerin üye olabileceği bir organizasyon olarak yapılanmıştır. Ancak daha sonra tüzel kişilerin de üye olabileceği bir kurum haline getirilmiştir. Günümüzde, hem akademisyenlerden hem de uygulamada yer alan önemli küresel isimlerden IAAER'a üye olan kişiler söz konusudur. Bununla birlikte, gerek muhasebe meslek örgütleri, gerekse muhasebe firmaları IAAER'a kurumsal üye olarak yer almaktadırlar. Kurumsal üye olarak ülkemizden IAAER'a katılan TMUD Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin üyeliği kesinleşme yolundadır. laaer'ın temel uğraşı alanlarından bir diğerini gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitimi ve araştırmaları oluşturmaktadır. Bununla ilgili gelişmiş muhasebe firmalarından ve muhasebe meslek örgütlerinden kaynaklar yaratarak, gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitimi ve araştırmalarına kaynak sağlamaktadır. Bununla ilgili olarak hem yorumları içeren rehberlerin hazırlanmasına hem de eğitim programlarının düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. IAAER aynı zamanda diğer küresel kurum ve kuruluşlar arasında önemli bir rol üstlenmektedir. IFAC Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu Eğitim Konıitesi'nde uzun zamandır bir yer almakta ve burada gerçekleşen yeniliklerin küresel bir şekilde yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongreleri IAAER kuruluşundan bu yana Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongrelerinin sahibi durumdadır. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongreleri, yaklaşık yirmi yıldır, IFAC'ın sahibi olduğu Dünya Muhasebe Kongreleri ile aynı zamanda düzenlenmektedir. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongrelerinin onuncusu, 9-11 Kasını 2006 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecektir. Nitekim, IFAC'ın 17. Dünya Muhasebe Kongresi Kasım 2006 tarihlerinde istanbul'da düzenlenecektir. 7 Her iki kongre için ülkemizden TÜRMOB ve TMUD, IFAC'in üyeleri olması nedeniyle, ortaklaşa ev sahipliği yapacaklardır yılında düzenlenecek olan bu kongrelerden Eğitimciler Kongresine dünyadan yaklaşık 500, Muhasebeciler Kongresine yaklaşık katılımcı beklenmektedir. Sonuç Bu çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi ve araştırma konusunda uluslararası kuruluşlardan biri olan IAAER-International Association for Accounting Education and Research - Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği-Derneği'nin önemi ve muhasebe eğitimi ve araştırmaları konusundaki dünyaya olan katkılarını ülkemize tanıtmak ve IAAER tarafından 2006 yılı Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmak şeklinde idi. Bu doğrultuda, bu çalışmada, IAAER'ın kuruluşundan günümüze kadar geçen faaliyetleri ve dünyaya olan katkıları özetlenmiş ve gelecekte IAAER'dan olan beklentilere yer verilmiştir. Kaynakça Krylova, Tatiana. "Kısaca IAAER ve Uluslararası Muhasebe Eğitimine Katkıları", Çev.: Recep Pekdemir, Gelecek Yüzyılda Muhasebe Eğitimi, Needles, Belverd E. "A History of the International Association for Accounting Education and Research (IAAER): " Rueschhoff, Norlin G., ed. "Preface to Volumes 1-4" Cosmos Accountancv Chronicle www. wcoa2006istanbul.org.tr 7 Ayrıntılı blgi için bkz.: 69

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 73 EYLÜL 2008 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (sayfa 8) Yunanistan Sermaye Piyasası (sayfa 24) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut

Detaylı

XXVII. IOSCO Yıllık Konferansı nın Sonuç Bildirisi

XXVII. IOSCO Yıllık Konferansı nın Sonuç Bildirisi XXVII. IOSCO Yıllık Konferansı nın Sonuç Bildirisi Dünyanın menkul kıymetler ve vadeli işlemler düzenleyicileri ve uluslararası mali çevrelerin diğer üyeleri, Menkul Kıymetler Komisyonları Uluslarası Örgütü

Detaylı

17. Dünya Muhasebeciler Kongresi ve Değerlendirilmesi

17. Dünya Muhasebeciler Kongresi ve Değerlendirilmesi 17. Dünya Muhasebeciler Kongresi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Remzi ÖRTEN Gazi Üniversitesi, İİBF Özet 17. Dünya Muhasebeciler Kongresi 13-16 Kasım 2006 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kogre

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 14. OLAĞAN GENEL KURUL 28 Mart 2009 Başkanın Mesajı Değerli Üyelerimiz, 2008 yılı, tüm dünyayı sarsan kriz nedeni ile Türkiye için de zor bir yıl

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 Mart, 2013 İSTANBUL İçindekiler İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1. KOMİTENİN VİZYON VE MİSYONU...

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Dr. Fatih VURSAVAŞ Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü E-Mail: fvursavas@egm.gov.tr Giriş Karayolu trafik hasarları, dünya çapında ölüm, yaralanma ve

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN* Dr. Serkan TERZİ

Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN* Dr. Serkan TERZİ 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 21 AVRUPA BİRLİĞİ NDE FİNANSAL RAPORLAMA: İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA ÖRNEKLERİ FINANCIAL REPORTING IN EUROPEAN UNION: ENGLAND, FRANCE AND GERMANY

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR *

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2012, Cilt:12, Yıl:12, Sayı:2, 12:1-30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * Uğur

Detaylı

TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 100) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman:

TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 100) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman: TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ GETİRDİKLERİ VE BORSAYA KOTE (İMKB 1) ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Serkan ÖZDEMİR Doktora Tezi Danışman: Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Ocak, 212 Afyonkarahisar T.C. AFYON

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış

Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış * Muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik olarak Dünyadaki gelişmiş bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli çalışmalar

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Mart, 2014 İSTANBUL 1 İçindekiler ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. Vizyon ve Misyon... 8 2. Stratejik Eylem

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresine Doğru

12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresine Doğru 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresine Doğru Prof. Dr. Oktay Güvemli Kongre Başkanı Özet 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi, 20-24 Temmuz 2008 tarihlerinde İstanbul da, elli dolayında ülkeden gelen

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case

Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case SESSION 4D: Çevre 953 Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case Asst. Prof. Dr. Abdulmenaf Turan (Yüzüncü Yıl

Detaylı

10 yıl Faaliyet Raporu 2011

10 yıl Faaliyet Raporu 2011 birlikte 10 yıl Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler 1 TSPAKB 4 Birlik Organizasyonu 5 Kilometre Taşları 6 Yönetim Kurulu 7 Denetleme Kurulu 7 Disiplin Komitesi 8 Çalışanlarımız 12 2011 e Bakış 16 Sermaye

Detaylı

Çevresel Etik ve Sosyal Denetim: Küresel Girişimler ve Türkiye deki Uygulamalar Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

Çevresel Etik ve Sosyal Denetim: Küresel Girişimler ve Türkiye deki Uygulamalar Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Çevresel Etik ve Sosyal Denetim: Küresel Girişimler ve Türkiye deki Uygulamalar Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Doç. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF Özet Son yıllarda, hissedarlar,

Detaylı

ÖNSÖZ. Melis Mine ŞENER. Aralık 2004

ÖNSÖZ. Melis Mine ŞENER. Aralık 2004 ÖNSÖZ 00 Eylülünde başladığım bu maraton bu çalışmayla son buluyor. Bu kez gerçekten son; bu çalışma, beni okul hayatımın bittiğini belgeleyen bir diplomaya götürecek. Bu çalışmam, okul hayatımın son çalışması

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 12. OLAĞAN GENEL KURUL 31 Mart 2007 2006 YILI TİDE FAALİYET RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak 01.01-31.12.2006 döneminde gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Yonetım ... YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AİLE. Kurumsal. Üyesidir ANAYASASI ENTEGRE RAPORLAMA İŞ DÜNYASINA ÜST DÜZEY EĞİTİMLER CEM KOZLU& VAHAP MUNYAR

Yonetım ... YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AİLE. Kurumsal. Üyesidir ANAYASASI ENTEGRE RAPORLAMA İŞ DÜNYASINA ÜST DÜZEY EĞİTİMLER CEM KOZLU& VAHAP MUNYAR Kurumsal Yonetım www.tkyd.org Üyesidir Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 16 YAZ 2012 msal... DOSYA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TÜRK İŞ DÜNYASI YENİ BİR DÖNEME

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 S a y f a 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) TÜRK YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN Deniz YAYLA ANKARA-2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.. 000

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU

TÜSEV FAALİYET RAPORU TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey Yayına Hazırlayan TÜSEV Yapım Myra Koordinasyon Engin Doğan Yayın Tasarımı Tuba Mücella

Detaylı