Kişisel Bilgiler D.Yeri, Tarihi : Çankaya, Yabancı Dil : Đngilizce, Almanca (Orta Düzey) Medeni Hali : Evli E-posta :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kişisel Bilgiler D.Yeri, Tarihi : Çankaya, 03.02.1971 Yabancı Dil : Đngilizce, Almanca (Orta Düzey) Medeni Hali : Evli E-posta : aaksu@akdeniz.edu."

Transkript

1 Prof. Dr. Akın AKSU Kişisel Bilgiler D.Yeri, Tarihi : Çankaya, Yabancı Dil : Đngilizce, Almanca (Orta Düzey) Medeni Hali : Evli E-posta : Eğitim -Öğretim Lisans Y.Lisans Doktora Araştırma Alanları Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilimdalı Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Yönetim ve Organizasyon Đş Hayatı Yayınlar A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. AKTAŞ Ahmet, AKSU Akın, Audit of Manpower Research CENGĐZ Ali, EHTĐYAR Rüya In The Hospitality Sector: An Example From The Antalya Region Of Turkey Managerial Auditing Journal, MCB University Press, England, Volume: 16, Number 9, AKSU Akın, TARCAN Ebru Leadership Development Needs of Front Office Supervisors: A Research Among 5 Star Hotels in Antalya s Centre Estudios y Perspectivas en Turismo, Volume: 11, Number 3-4, AKSU Akın, TARCAN Ebru The Internet and Five Star Hotels: A Case Study From the Antalya Region in Turkey International Journal Of Contemporary Hospitality Management, Volume: 14, Number 6, 2002

2 4.AKSU Akın, TARCAN Ebru Defining Training Needs of Web Users in 5-Star Hotels and A Group Travel Agencies: Antalya Region Research Estudios y Perspectivas en Turismo, Volume: 12, Number 1-2, AKSU Akın Re-engineering revisited: a simulation approach, Business Process Management Journal, MCB University Press, England, Volume: 7, Number 2, ISSN: , AKSU Akın How Human Resource Managers of 5-Star Hotels Evaluate Their Self-Development Needs: Antalya Region Research Estudios y Perspectivas en Turismo, Volume: 13, Number 1-2, AKSU Akın, TARCAN Ebru Training Needs of Web Users in A Group Travel Agencies: A Case of Antalya Region Tourism Analysis, Volume: 7, Number 3-4, AKSU Akın, ÖZKARA Elif, EKİN Yakın, AKBULUT Onur Evaluating the Incentive Tourism Potential of the Antalya Region: A Research in the Antalya Region of Turkey Estudios y Perspectivas en Turismo, Volume: 13, Number 3-4, 2004

3 9.AKTAŞ Ahmet, AKSU Akın, ÇİZEL Beykan Tourist Profile Research: Antalya Region Example 2001 Tourism Review, Volume: 58, Number 1, AKSU Akın, GÜNGÖREN Musa Russian Tourist Profile: Antalya Region Example Tourism Analysis, Volume: 9, Number AKSU Akın Turnover Costs: Research Among 5-Star Hotels in the City of Antalya, Turkey, Tourism Analysis, Volume: 9, Number:3, AKSU Akın, ÖREN V.Erdinç Evaluation of Congress Tourism Development in SİNAN V., ÖZCAN C. the World and in Turkey, Tourism Review, Volume: 59, Number 1, AKSU Akın, ÖZDEMİR Bahattin Individual Learning and Organization Culture in Learning Organizations: Five Star Hotels in Antalya Region of Turkey, Managerial Auditing Journal, Volume 20, Number 4, 2005

4 14.AKSU Akın, AKTAŞ Aylin Job Satisfaction Of Managers In Tourism: Cases In The Antalya Region Of Turkey Managerial Auditing Journal, Volume 20, Number 5, AKSU Akın, KÖKSAL C.Deniz Perceptions and Attitudes of Tourism Students in Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17 (5), AKSU Akın Defining Training Needs Of 5-Star HotelPersonnel: An Application In The Antalya Region of Turkey, Managerial Auditing Journal, 20 (9), AKTAŞ Ahmet, AKSU Akın, Destination Choice: An Important-Satisfaction ÇĐZEL Beykan Analysis, Quality & Quantity Journal, Volume: 41, Number 2 April 2007 (SSCI) 18.KÖKSAL Can Deniz, AKSU Akın Efficiency Evaluation of A-Group Travel Agencies With Data Envelopment Analysis (DEA) : A Case Study in Antalya Region, Turkey, Tourism Management, 28, 2007 (SSCI) 19.AKSU A.Akın, GÜRÇAYLILAR Tuğba Insights Into Successful Inteviews, Hosteur, Volume:16, Number: 1, Spring AKSU A.Akın, Silva Ana Cristina A Look For Low Season Tourist Profile: Antalya Region of Turkey Example, Quality & Quantity Volume 43, Number 2 March 2009 (SSCI)

5 21.AKSU A.Akın, KÖKSAL, C.Deniz Do Terrorism and Wars Have A Negative Effect On Tourism Industry Perceptions By Tourism Students? An Emprical Study in Antalya, Turkey, Hosteur, Volume: 16, Number: 2, Fall / Winter AKSU A.Akın, CABER Meltem, Measurement Of The Destination Evaluation ALBAYRAK, Tahir Supporting Factors and Their Effects on Behavioral Intention of Visitors: Antalya Region of Turkey, Tourism Analysis, 14, AKSU A.Akın, ŞEKERCİOĞLU Güçlü, The Relationship Between Personality, EHTİYAR V.Rüya, YILDIZ Sevcan, YILMAZ Yusuf Gender and Departments: Application of 16 Personality Factor Questionnaire in the Antalya Region of Turkey Quality & Quantity Volume 44 Number (SSCI) 24.AKSU A.Akın, GÜZELLER Cem, YILDIZ, Sevcan, YILMAZ, Yusuf Personality Profile of Human Resource Managers Working in the Tourism Sector: An Application Trial in the Antalya Region of Turkey Using 16 Personality Factor (16 PF) Questionnaire Technique, Hosteur, Volume 17, Issue 2, 2008

6 25.AKSU Akın, İÇİGEN Ebru Tarcan, EHTİYAR Rüya A Comparison of Tourist Expectations and Satisfaction: A Case Study from Antalya Region of Turkey, TURIZAM International Scientific Journal, Vol.14, Issue: B.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. BOYACI Cemil, AKTAŞ Ahmet, Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Profilini EHTİYAR Rüya, AKSU Akın, Belirleme Araştırması Anatolia Dergisi, KURCAN Fatma, BAŞER Gözde Yıl.7, s.1-2, Mart-Nisan Gül, KÖKSAL Can Deniz, 2. AKSU Akın Mükemmel Performansa Ulaşmada Teşvik Edici Bir Unsur: Malcolm Baldrige Kalite Ödülü Standart Dergisi, s , Haziran AKTAŞ Ahmet, AKSU Akın, Konaklama Sektöründe İnsangücü Araştırması CENGİZ Ali, EHTİYAR Rüya, ve Antalya Örneği Standart Dergisi, s.42-52, Haziran AKSU Akın Değişim Mühendisliğinin Boyutları ve Antalya Yöresindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinin Değişim Mühendisliği Uygulamaları Anatolia Dergisi, Yıl.11, s.44-56, Mart-Haziran 2000.

7 5. AKSU Akın Otel İşletmelerinin Başarısını Etkileyen Dış Çevre Faktörleri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, S.4, s , Mayıs AKSU Akın Otel İşletmelerinin Başarısını Arttırmada İşletme Fonksiyonlarının Analizi, Pazarlama Dünyası, Yıl.14, Sayı: , s.42-46, Kasım-Aralık AKSU Akın Değişim Mühendisliği Uygulamalarında Karşılaşılan Dirençler ve Yapılan Hatalar Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, s.37-48, AKSU Akın Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakatine Genel Bir Bakış, Standart Dergisi Yıl:43, Sayı:507, Mart KÖKSAL C.Deniz, AKSU Akın Bağımsız ve Zincir Otel İşletmelerinin Veri Zarflama Analizi İle Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Antalya Bölgesinde Bir Çalışma, İşletme ve Finans Dergisi Yıl:20, Sayı: 235, Ekim 2005

8 10.AKSU Akın Otellerde Sadakat Programı Uygulamaları, Pazarlama Dünyası, (Kabul Yazısı Ekli) C.Uluslararası Bildiriler 1. BOYACI Cemil, AKSU Akın, Development of Tourism Education In Higher Education Schools In Turkey: Akdeniz University School of Tourism Administration & Hotel Management Example World Forum On Tourism And Hospitality Education Nice/France, 9-13 February BOYACI Cemil, AKSU Akın, TARCAN Ebru, ATILGAN Eda, The Importance Of Communication Within Organizations: A Research On Two 5 Star Hotels In Antalya Region Challenges For Business Administrators In The New Millennium First International Joint Symposium on Business Administration Çanakkale Onsekiz Mart University 1-3 June 2000, Gökçeada-Çanakkale / Turkey. 3. BOYACI Cemil, AKSU Akın, An Effective Tool In Reflecting Cultural TARCAN Ebru Tourism: Website Designs Of 5 Star Hotels: A Research In Antalya Region Technology Impact On Cultural Tourism Conference Boğaziçi University June 2000, İstanbul/ Turkey.

9 4.AKSU Akın Application of Personnel Process Reengineering supported by Simulation Technique for a 5 Star Hotel of Antalya Region TQM & INNOVATION fourth International Conference on ISO 9000 & TQM, School of Business Hong Kong Baptist University, Hong Kong, Proceedings, 7-9 April 1999, pp AKTAŞ Ahmet, AKSU Akın, 2001 First Tourism Congress Of Antalya Yöresi Turist Profili Araştırması-ÇİZEL Beykan Mediterranean Countries, Akdeniz University School Of Tourism & Hotel Management April 2002, Antalya. 6.AKSU Akın, GÜL Yeliz Manpower Research In Travel Agencies: Antalya Case 1st International Tourism Congress, Eastern Mediterranean University, November 2002, Gazimagosa / Cyprus. 7.ATİK Meryem, ALTAN Türker, Possibilities for Sustainable Tourism AKSU Akın Management in Accomodations; South Antalya Region, Turkey, June 30-July 4, 2004, Esbjerg, Denmark

10 8.KÖKSAL Can Deniz, AKSU Akın Working in Tourism Industry! Is it Attractive Enough? Effects of Apprenticeship Done Abroad on Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students: The Case of Antalya, Turkey, Thirteenth World Business Congress IMDA, July 14-18,2004, Maastricht, The Netherlands 9.AKSU Akın, KÖKSAL Can Deniz Opinions and Future Expectations of Travel Agencies under the Influence of Crises Caused by Wars and Terrorism: Investigating A-Group Travel Agencies within Antalya Sample in Turkey Thirteenth World Business Congress IMDA, July 14-18,2004, Maastricht, The Netherlands. D.Ulusal Bildiriler 1. BOYACI Cemil, AKSU Akın, Turistik İşletmelerde Kadın İşgücünün KÖKSAL Can Deniz, Önemi ve Toplam Kalitenin Elde Edilmesinde Oynadığı Rol Üzerine Bir Saha Çalışması T.C. Kuşadası Belediyesi I. Uluslararası & VII.Ulusal Turizm Kongresi, 29 Kasım-2 Aralık 1996.

11 2. AKSU Akın, EHTİYAR Rüya, Beş Yıldızlı Otellerde İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Zaman Yönetimleri : Antalya Yöresi Araştırması Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü I. Ulusal Kurum Ev İdaresi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim KINAY Fatma, AKSU Akın, Ülke Mutfaklarının Kültürel Turizme UÇAR Çetin, Katkıları : Antalya Yöresindeki Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Kültür Turizmi Semineri, Nisan BOYACI Cemil, AKSU Akın, TARCAN Ebru, ATILGAN Eda, İşletmeiçi Haberleşmenin Önemi ve Antalya da Faaliyet Gösteren (A) Grubu Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Yeni Bin Yılda Turizm ve Türkiye, Turizm Seminerleri II, Nisan 2000 Safranbolu.

12 5. AKSU Akın, TARCAN Ebru, Malzeme İhtiyaç Planlama (Material Requirements Planning) Tekniği Kullanılarak Beş Yıldızlı Bir Otelin Satınalma Mekanizmasının Değiştirilmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Yeni Bin Yılda Turizm ve Türkiye, Turizm Seminerleri II, Nisan 2000 Safranbolu. 6. AKSU Akın, TARCAN Ebru, Đşgören Devrinin Otel Đşletmelerine Olan ATILGAN, Eda Maliyetinin Hesaplanması: Antalya Yöresinde Bir Araştırma Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Hafta Sonu Semineri VII, Kasım 2000, Ürgüp-Nevşehir 7. ATILGAN, Eda, TARCAN Ebru, Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Personel AKSU Akın Motivasyonunun Önemi: Antalya Yöresinde Bir Araştırma Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Hafta Sonu Semineri VII, Kasım 2000, Ürgüp-Nevşehir

13 8. AKSU Akın Beş Yıldızlı Otellerin İnsan Kaynakları Yöneticileri Gelişim İhtiyaçları Konusunda Kendilerini Nasıl Değerlendiriyorlar? Antalya Yöresi Araştırması Başkent Üniversitesi, I.Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi, Ekim 2001 Kızılcahamam, Ankara 9.AKSU Akın, TARCAN Ebru Müşteri Şikayetlerini / Önerilerini Değerlendirmede Web Sitelerinin Önemi: Antalya Yöresinde Bir Araştırma Ondokuzmayıs Üniversitesi, Akademik Bilişim 2001 Konferansı, 1-2 Şubat 2001, Samsun 10. AKSU Akın, TARCAN Ebru A Grubu Seyahat Acentalarında Web Kullanıcılarının Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi: Antalya Yöresi Araştırması Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikYüksekokulu, Hafta Sonu Semineri VIII, Kasım 2001, Ürgüp-Nevşehir 11. BOYACI Cemil, AKTAŞ Ahmet, Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Profilini EHTİYAR Rüya, AKSU Akın, Belirleme Araştırması T.C. Kuşadası Belediyesi, KURCAN Fatma, BAŞER Gözde Gül, KÖKSAL Can Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.VI. Ulusal Turizm Deniz Kongresi, 1995.

14 12. AKTAŞ Ahmet, AKSU Akın, CENGİZ Ali, EHTİYAR Rüya, Konaklama Sektöründe İnsangücü Araştırması ve Antalya Örneği Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Kültür Turizmi Semineri, Nisan E.Kitaplar BÖLÜM YAZARLIĞI 1.Handbook of Hospitality Human Resources Management, 2008 Elsevier, Bölüm Yazarlığı 2. AKSU A.Akın, EHTİYAR V.Rüya Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Detay Yayıncılık,1.Baskı Ağustos 2007, ISBN: F.Diğer Yayınlar 1. AKSU Akın, Turistik İşletmelerde İşgören Planlamasının Taşıdığı Önem Tatil Dergisi, Yıl.4, s.22, Temmuz-Ağustos AKSU Akın, 2002 Yılında Avrupa daki Yeni Tüketici Tatil Dergisi, Yıl.4, s.23, Eylül-Ekim AKSU Akın, İşgöreni İşletmede Tutmaya Yarayan Kullanışlı Programlar Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Dergisi, Yıl.3, s.8, Nisan-Mayıs 1995.

15 4. AKSU Akın, Türkiye nin Avrupa Birliğine Tam Üye Olması Durumunda İşgücü Politikalarının Devlet ve İşletmeler Açısından Yeniden Gözden Geçirilmesi Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Dergisi, Yıl.3, s.11, Aralık AKSU Akın, İşgören Kiralama (Leasing) Uygulaması Tatil Dergisi, Yıl.5, s.28, AKSU Akın, İşgören Devir Hızının Otel İşletmelerine Olan Maliyetinin Hesaplanması ve Antalya Yöresinde Bir Uygulama MPM Verimlilik Dergisi, 1996/3 7. AKSU Akın, Yabancı Sermaye ve Türkiye Tatil Dergisi, Yıl.7, s.33, AKSU Akın, Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye Atılım Gazetesi, 21 Haziran AKSU Akın, Personel Yönetimi Anlayışından, İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışına Geçiş Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Dergisi, s.42, Ocak-Şubat AKSU Akın Değişim Mühendisliğinin Uygulandığı Süreçlerin Özellikleri ve Değişim Mühendisliği Çeşitleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Dergisi, Yıl.14, Sayı. 150, s.16-18, Ocak-Şubat 2000.

16 11. AKSU Akın Değişim Mühendisliği Uygulamalarının Küçülme, Yeniden Yapılanma ve Toplam Kalite Yönetimi ile İlişkisi Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Dergisi, Sayı.45, s.30-32, Mart-Nisan AKSU Akın Otel İşletmelerinde Kendi Kendini Yöneten Ekipler: Ritz Carlton Örneği HOTEL Dergisi, Türkiye Otelciler Birliği Yayını (TÜROB), Yıl.4, s.14, , Haziran AKSU Akın Değişim Mühendisliği Uygulamaları Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Dergisi, Yıl.14, Sayı.153, s.12-13, Haziran AKSU Akın Değişim Mühendisliği Uygulamaları (devamı), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Dergisi, Yıl.14, Sayı.154, s.14-15, Temmuz AKSU Akın Değişim Mühendisliğinin Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliği ve Türkiye deki Uygulamalar, HOTEL Dergisi, s.15, s.57-61, Aralık AKSU Akın Otel İşletmelerinde TKY KalDer Forum, Yıl: 2 Sayı: 5, s.47-53, Ocak-Şubat-Mart 2002.

17 17.AKSU Akın Müşteri Sadakatini Yaratmanın Yolları, HOTEL Dergisi, s.26, s.56-60, Eylül AKSU Akın Otel İşletmelerinde Personel Performansı Değerlendirmesine Modern Bir Bakış: 360 Derece Performans Değerlendirme,GM Center Yönetim Dergisi, Sayı 2, s.18, 15 Ağustos-15 Eylül AKSU Akın Müşteri Sadakati Marka Sadakati Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinden Örnekler, Vizyon, Sayı: 198, s.20-22, Temmuz Yönetilen Tezler YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ: Musa Güngören, Rus Turizm Pazar Analizi Rus Profili ve Antalya Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Rabiya Bato Çizel İletişim ve Bilgi (Enformasyon) Teknolojilerinin Turizm Dağıtım Kanalları Üzerindeki Etkileri: Antalya Yöresinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Performansı Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Didem, Denizcigil Turizm Sektöründe Çalışanlar ve Ailelerinin Turizme Bakış Açısı ve Turizm Sektörüne Karşı Tutumları: Antalya ve Samsun illerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Sevcan Yıldız, Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi-ROI (Return on Investment-Yatırımın Geridönüşü) ve Antalya Yöresinde 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama), Akdeniz Üniversitesi, 2007.

18 Hasan Bozkurt, Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamında İşgören Devrinin ve İşgören Devir Maliyetlerinin Hesaplanması ve Antalya Yöresinde Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ: Meltem Caber, Tur Operatörü Seyahat Acentesi Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetiminde Web Sitesi Kalitesinin Memnuniyet ve Güven Üzerine Etkisi, Akdeniz Üniversitesi, Verilen Dersler Đnsan Kaynakları Yönetimi (Lisans) Çağdaş Yönetim Teknikleri (Lisans) Kongre Fuar Organizasyonu (Lisans) Đnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksek Lisans) Uluslararası Turizmde Đnsan Kaynakları Yönetimi (Doktora) Human Resources Management (Erasmus) Advanced Management Techniques (Erasmus)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997 1. Adı Soyadı : Cengiz DEMİR 2. Doğum Tarihi : 16 HAZİRAN 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Volkan ALTINTAŞ Doğum Tarihi: 03 ARALIK 1978 Öğrenim Durumu: Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr İBRAHİM BİRKAN ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr EĞİTİM Profesör T.C. Üniversitelerarası Kurul Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 1 Nisan 2013.

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Doç. Dr. Menderes TARCAN

Doç. Dr. Menderes TARCAN Doç. Dr. Menderes TARCAN I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Menderes TARCAN Doğum Tarihi 18.07.1971 Doğum Yeri Ankara Yabancı Dili İngilizce (ÜDS:81,25) İş Adresi Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kurumları

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

*Emel Gönenç Güler, Cemal Yükselen, Hotel employees' beliefs on unethical behavior, Social Responsibility Journal, Vol:6, Iss:2, 2010. pp.252-267.

*Emel Gönenç Güler, Cemal Yükselen, Hotel employees' beliefs on unethical behavior, Social Responsibility Journal, Vol:6, Iss:2, 2010. pp.252-267. ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Doğum Yeri : Antakya Doğum Tarihi : 07.07.1958 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : İşletme - Pazarlama AKADEMİK UNVANLARI ( ve Tarihi)

Detaylı

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN BİLİMSEL ÇALIŞMALARI Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler * Cemal Yükselen, Ebru Yıldız, The Role of the Family Constitution in the Sustainability of Family Businesses and an Evaluation in Light

Detaylı

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ E-Posta Adresi cetinsoz@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3248142787-5067722371 3248144579 MEÜ.ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 33640 ANAMUR Öğrenim Durumu Doktora 2007-2011

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı